Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA E-PLATFORMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA E-PLATFORMY"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości profesjonalna w dialogu PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA E-PLATFORMY WERSJA PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

2 Spis treści 1. Logowanie do platformy Struktura organizacyjna Zarządzanie konfiguracją węzłów Zarządzanie strukturą organizacyjną Izby Widok drzewa struktury Widok listy Zarządzanie uprawnieniami w strukturze organizacyjnej Konfiguracja wyświetlania węzłów Dodawanie strony cms z wybranymi typami węzłów Konfiguracja organizacji Import struktury organizacyjnej Moduły Panel SQL Edytor WYSIWYG - konfiguracja Tłumaczenia (wersje językowe) Szablony portalu Szablony wiadomości Użytkownicy Zarządzanie użytkownikami aktywnymi Zarządzanie uprawnieniami konta użytkownika Podgląd historii logowań użytkownika Zarządzanie grupami przypisanymi do konta użytkownika Zarządzanie użytkownikami nieaktywnymi Zarządzanie użytkownikami do akceptacji Zarządzanie uprawnieniami konta użytkownika Konfiguracja poświadczeń Lync dla użytkownika Logowanie na konto gościa Zarządzanie użytkownikami anonimowymi nieaktywnymi Grupy Dodawanie nowej grupy Dodawanie grupy na podstawie istniejących grup Przypisanie/wypisanie użytkowników z grupy Przypisanie grupy do ścieżki szkoleniowej Role/uprawnienia

3 12. Kategorie Edytor WYSIWYG do edycji treści Przedmioty/kursy Przypisywanie ścieżek szkoleniowych do przedmiotu/kursu Skale ocen Szkolenia e-learning Dodanie nowego szkolenia Zarządzanie szkoleniem e-learning Zarządzanie zawartością szkolenia w układzie tygodniowym Zarządzanie zawartością szkolenia SCORM Zarządzanie zawartością szkolenia Common Cartridge Konfiguracja szkolenia Podgląd wyników szkolenia Autozapisy na szkolenie Autoryzacja użytkowników szkolenia Erraty Odwołania do szkolenia Uruchamianie szkoleń e-learning Ścieżki szkoleniowe Dodawanie nowej ścieżki szkoleniowej Zarządzanie ścieżką szkoleniową Przypisanie testu poziomującego Zarządzanie uprawnieniami do ścieżki szkoleniowej Wyniki ścieżki szkoleniowej Konfiguracja ścieżki szkoleniowej Autozapisy na ścieżkę szkoleniową Autoocena ścieżki szkoleniowej Ustawianie warunku dostępu do ścieżki szkoleniowej Uruchamianie ścieżki szkoleniowej Szkolenia tradycyjne Zarządzanie listą producentów Zarządzanie słownikiem typów kursu Zarządzanie listą dostawców Zarządzanie słownikiem trybów organizowania szkoleń tradycyjnych Zarządzanie lokalizacjami

4 18.6. Zarządzanie kursami Zarządzanie szkoleniami Kalendarz szkoleń Zapisywanie na szkolenia Raport ze szkolenia Certyfikaty Tablice ogłoszeń Wyświetlanie listy ogłoszeń Zarządzanie uprawnieniami do tablic ogłoszeń Podgląd historii wejść do tablicy ogłoszeń Chat Grupy dyskusyjne (fora) Zarządzanie tematami grupy dyskusyjnej Zarządzanie postami Zarządzanie kategoriami grup dyskusyjnych Zarządzanie uprawnieniami do grup dyskusyjnych Statystyka wejść do grup dyskusyjnych Konfiguracja grup dyskusyjnych Egzaminy Import egzaminów z arkusza programu Excel Dodanie nowego egzaminu Zarządzanie egzaminem Dodawanie pytań do egzaminu Wydruk egzaminu Zarządzanie regułami wybierania pytań do egzaminu Konfiguracja powiadomień w egzaminie Drukowanie certyfikatów ukończenia egzaminu Podgląd listy egzaminowanych Podgląd statystyk egzaminu Uruchomienie egzaminu przez użytkownika Ankiety Import ankiet z arkusza programu Excel Dodanie nowej ankiety/import z QTI Zarządzanie ankietą Podgląd listy pytań ankiety

5 24.5. Wydruk ankiety Zarządzanie pytaniami ankiety za pomocą kreatora Zarządzanie sekcjami ankiety Edycja danych podstawowych ankiety Konfiguracja powiadomień użytkowników o ankiecie Zarządzanie uprawnieniami dostępu do ankiety Podgląd wyników ankiety Podgląd listy ankietowanych Uruchomienie ankiety przez użytkownika Encyklopedie Zarządzanie hasłami encyklopedii Uprawnienia Biblioteki e-learning Podgląd zawartości biblioteki Przypisywanie obiektów do biblioteki Przypisywanie obiektów z biblioteki Uprawnienia Raporty Dodawanie nowego raportu Zarządzanie parametrami raportu Wykonywanie cykliczne Uruchamianie raportu Zarządzanie kategoriami raportów Filtry grup i użytkowników Kreator raportów Sondy Dodanie nowej sondy Zarządzanie odpowiedziami w sondzie Zarządzanie miejscami występowania sondy Przeglądanie wyników sondy Zarządzanie uprawnieniami sondy Kalendarz Dodanie nowego wydarzenia w kalendarzu Przeglądanie i edycja kalendarzy przez Administratora Baza wiedzy

6 30.1. Zarządzanie artykułami Zarządzanie treścią artykułu Historia zmian artykułu Uprawnienia Portal CMS Dodawanie nowej strony Zarządzanie artykułami Zarządzanie sekcjami artykułów Newsflash Banery Nowinki - listy aktualności Kontakty Katalog WWW firm Księga gości Wirtualne spotkania on-line Dodawanie nowego spotkania Historia wejść Nagrania Materiały Powiadomienia Zarządzanie uprawnieniami spotkania Najczęściej zadawane pytania Zarządzanie kategoriami pytań Zarządzanie pytaniami Zarządzanie uprawnieniami Historia wejść Wysyłanie wiadomości na platformie Wysłanie nowej wiadomości Praca z listą wiadomości Profile użytkowników Profil użytkownika Dokumenty Moje katalogi/dokumenty Newsletter Zapis na newsletter

7 38.2. Zarządzanie newsletterami Lista newsletterów Automatyczna wysyłka Strony startowe Zarządzanie stronami startowymi globalnymi Lista wszystkich dostępnych elementów Indywidualne strony startowe SMS Konsultacje

8 1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy należy w przeglądarce internetowej wprowadzić adres www platformy, następnie należy zalogować się na konto użytkownika, podając login oraz hasło. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć przycisk Zaloguj. Za pomocą funkcjonalności Nie pamiętasz hasła?, użytkownik otrzymuje możliwość odzyskania swojego hasła. W tym celu korzysta z przycisku Kliknij tutaj, znajdującego się za pytaniem o hasło. Po jego wybraniu zostaje przeniesiony do widoku wprowadzania swojego loginu. Po wprowadzeniu loginu oraz tekstu z obrazka i skorzystaniu z przycisku Zatwierdź, użytkownik na swój adres powiązany z loginem na platformie, otrzymuje nowe hasło, dzięki czemu będzie mógł ponownie zalogować się do portalu. Jego stare hasło nie będzie już aktualnie. W zależności od konfiguracji organizacji, użytkownik może otrzymać wiadomość zawierającą hasło lub ograniczony czasowo link, kliknięcie którego umożliwi użytkownikowi samodzielną zmianę hasła. W zależności od konfiguracji organizacji, liczba prób przypomnienia jakie można wykonać w ciągu godziny, może się różnić, domyślnie użytkownik może wykonać 3 próby. Za pomocą funkcjonalności Chcesz się zalogować jako gość?, użytkownik otrzymuje możliwość zalogowanie się do aplikacji jako gość. W tym celu korzysta z przycisku Kliknij tutaj, znajdującego się za pytaniem o logowanie jako gość. Po jego wybraniu zostaje przeniesiony do widoku logowania. Użytkownik uzupełnia pole Klucz logowania, po czym zatwierdza logowanie za pomocą przycisku Zaloguj się. 8

9 2. Struktura organizacyjna Aby zarządzać strukturą organizacyjną oraz jej węzłami należy z górnego menu wybrać opcję Administracja a następnie, z lewego menu, w dziale Organizacje, wybrać Organizacje. Po wejściu w szczegóły wybranej organizacji, w lewym menu pojawią się m.in opcje do zarządzania strukturą organizacyjną oraz jej węzłami Zarządzanie konfiguracją węzłów Konfiguracja węzłów jest to moduł, w którym użytkownik może dodawać typy węzła oraz pola dodatkowe dla typu np. telefon, nazwa, adres url itp. Dzięki temu węzeł, do którego został przypisany typ w strukturze organizacyjnej, może być opisany dodatkowymi polami. Aby zarządzać konfiguracją węzłów należy, będąc w szczegółach organizacji, z lewego menu wybrać opcję Konfiguracja węzłów. Aby dodać nowy typ węzła należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy podać nazwę typu. Aby zapisać nowy typ i przejść do konfiguracji, należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu użytkownik zostaje przekierowany do danych dodatkowych nowo utworzonego typu węzła. Aby edytować typ węzła należy, będąc w szczegółach wybranego typu, przejść do opcji Dane podstawowe, znajdującej się w lewym menu, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Pojawi się nowe okno z możliwością edycji nazwy typu węzła. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz. 9

10 Aby przejść do danych dodatkowych w wybranym typie węzła należy wybrać opcję Dane dodatkowe, w lewym menu. Zostanie wyświetlona lista dodatkowych pól. Aby dodać nowe dane dodatkowe należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik może wybrać kategorię danych (np. Dane podstawowe, Dane adresowe, Dane korespondencyjne, Dane teleadresowe), Typ danych (pobierany na podstawie wybranej kategorii np. Ulica, Nr domu itd.) oraz oznaczyć czy dane pole ma być wymagane do uzupełnienia. Aby zapisać należy kliknąć przycisk Zapisz. Nowe pole pojawi się na liście. Aby edytować typ danych należy na liście danych kliknąć przycisk Edytuj przy wybranym polu. Otworzy się okno, w którym użytkownik może zmienić wymagalność pola. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć typ danych należy na liście danych kliknąć przycisk Usuń przy wybranym polu. Otworzy się okno, w którym użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia. Aby potwierdzić należy kliknąć przycisk Ok. Dodatkową operacją na liście danych dodatkowych jest możliwość zmiany kolejności wyświetlanych pól. Aby zmienić kolejność na liście danych dodatkowych należy przytrzymać lewy przycisk myszy na wybranej danej i przeciągnąć ją w inne miejsce. 10

11 2.2. Zarządzanie strukturą organizacyjną Izby Aby zarządzać konfiguracją węzłów należy, będąc w szczegółach organizacji, z lewego menu wybrać opcję Struktury organizacyjne. Pojawi się lista dostępnych struktur Widok drzewa struktury Aby dodać nową strukturę należy kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone dodatkowe okno, w którym użytkownik może uzupełnić pola: Nazwa nazwa struktury organizacyjnej Czy domyślna pole określające czy dodawana struktura ma być domyślną strukturą dla organizacji. Data od data, od kiedy struktura obowiązuje Data do data, do kiedy struktura obowiązuje Aby zapisać dane należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu struktury, użytkownik zostanie przekierowany do jej szczegółów. Aby dodać nowy węzeł do struktury należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle. Pojawi się menu podręczne. Należy wybrać opcję Dodaj a następnie Dodaj węzeł. 11

12 Po wybraniu opcji Dodaj węzeł pojawi się dodatkowe okienko, w którym użytkownik może uzupełnić pola: Nazwa nazwa węzła Wyświetlaj na www pole określające czy dodawany węzeł będzie uwzględniany w module CMS, jeśli użytkownik będzie chciał wyświetlać dane typy węzłów na stronie www Kategoria kategoria węzła Typ typ węzła. Definiowanie typów zostało opisane w podrozdziale Zarządzanie konfiguracją węzłów Jeżeli użytkownik wybrał typ węzła (choć nie musi, pole może zostać puste), pojawią się dodatkowe dane do uzupełnienia, które zostały zdefiniowane w wybranym typie węzła. Aby zapisać nowy węzeł należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu nowy węzeł trafia do struktury organizacyjnej. Aby edytować węzeł należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle i z menu podręcznego wybrać opcję Edytuj. Pojawi się dodatkowe okno, z polami takimi jak w przypadku dodawania węzła. Po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk Zapisz. 12

13 Aby usunąć węzeł należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle. Pojawi się menu podręczne. Należy wybrać opcję Usuń. Pojawi się okienko z potwierdzeniem usunięcia. Aby potwierdzić należy kliknąć przycisk Ok. Aby dodać użytkownika do węzła należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle. Pojawi się menu podręczne. Należy wybrać opcję Dodaj a następnie Dodaj użytkownika. Pojawi się dodatkowe okno, w którym użytkownik może wpisać: Nazwa użytkownika wybór użytkownika z zarejestrowanych w systemie Stanowisko stanowisko, na jakim użytkownik będzie występował w węźle Czy kierownik pole określające czy użytkownik jest kierownikiem w węźle Część etatu pole, w którym użytkownik określa czy użytkownik jest zatrudniony na pełny etat czy np. na pół etatu itd. Aby zapisać użytkownika w węźle należy kliknąć przycisk Zapisz. Użytkownik zostanie dodany do wybranego węzła. Aby edytować użytkownika węźle należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym użytkowniku i z menu podręcznego wybrać opcję Edytuj. Pojawi się dodatkowe okno, z polami takimi jak w przypadku dodawania użytkownika. Po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk Zapisz. 13

14 Aby usunąć użytkownika należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym użytkowniku węźle. Pojawi się menu podręczne. Należy wybrać opcję Usuń. Pojawi się okienko z potwierdzeniem usunięcia. Aby potwierdzić należy kliknąć przycisk Ok. Aby dodać uprawnienia do węzła użytkownikom lub grupom(uprawnienia te są sprawdzane np. w module firm) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle a następnie, z menu podręcznego, wybrać opcję Uprawnienia. Pojawi się dodatkowe okno, w którym użytkownik może nadać uprawnienia użytkownikom lub grupom. Przypisywanie uprawnień odbywa się tak jak w innych miejscach systemu. Aby zwinąć wszystkie węzły należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym węźle a następnie, z menu kontekstowego wybrać opcję Zwiń wszystko. Aby rozwinąć wszystkie węzły należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym węźle a następnie, z menu kontekstowego wybrać opcję Rozwiń wszystko Widok listy Aby przełączyć się na widok listy w strukturze organizacyjnej należy, będąc w szczegółach struktury, kliknąć przycisk Widok listy. Pojawi się lista reprezentująca strukturę organizacyjną w postaci tabeli. Aby dodać nowy węzeł główny należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się okno takie, jak w przypadku dodawania węzła w widoku drzewa. Aby dodać węzeł do istniejącego węzła należy kliknąć przycisk przy wybranym węźle z listy. Pojawi się okno takie, jak w przypadku dodawania węzła w widoku drzewa. Aby edytować węzeł należy kliknąć przycisk, znajdujący się przy każdym węźle na liście. Pojawi się okno do edycji takie, jak w przypadku edycji węzła w widoku drzewa. Aby nadać uprawnienia do węzła należy kliknąć przycisk, znajdujący się przy każdym węźle na liście. Pojawi się okno nadawania uprawnień takiej, jak w przypadku uprawnień w widoku drzewa. Aby wyszukać węzły należy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się nad listą węzłów. Wyszukiwanie odbywa się po typie węzła lub/i jego nazwie. Po wpisaniu nazwy lub/i wybraniu typu węzła należy kliknąć przycisk Szukaj. 14

15 Zarządzanie uprawnieniami w strukturze organizacyjnej Aby nadać lub odebrać uprawnienia do struktury organizacyjnej, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły danej struktury. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie do zarządzania strukturą organizacyjną należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do zarządzania strukturą organizacyjną należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do struktury organizacyjnej wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje zabranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do struktury organizacyjnej, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj Konfiguracja wyświetlania węzłów Konfiguracja wyświetlania węzłów jest to moduł, za pomocą którego można zdefiniować jakie pola, z wybranego typu węzła, będą wyświetlane na stronie www, jeśli użytkownik powiąże dany typ węzła ze stroną www. Aby wejść w Konfigurację wyświetlania węzłów należy, będąc w szczegółach organizacji, wybrać z lewego menu Konfiguracja wyświetlania węzłów. Aby dodać nową konfigurację należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, którym użytkownik uzupełnia pola: Nazwa nazwa konfiguracji. Nazwa widoczna będzie w module CMS, jeśli użytkownik będzie chciał powiązać daną konfigurację pod ze stroną www Typ typ węzła. Wybór listy typów zdefiniowanych w module Konfiguracja węzłów. Typ definiuje jakiego typu węzły będą wyświetlane. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby edytować konfigurację wyświetlania węzłów należy, będąc w szczegółach konfiguracji, wybrać opcję Dane podstawowe znajdującą się w lewym menu. Zostaną wyświetlone dane podstawowe konfiguracji. Aby edytować te dane należy kliknąć przycisk Edytuj. Pojawi się nowe okno z możliwością edycji danych. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. 15

16 Aby dodać pola wyświetlane w konfiguracji należy, będąc w szczegółach konfiguracji, wybrać opcję Pola wyświetlane znajdującą się w lewym menu a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno z dostępnymi polami w ramach typu węzła. Użytkownik ma możliwość wybrania z danej kategorii typ danych, który będzie wyświetlany na stronie www. Dodatkowo może określić czy wybrane pole będzie nagłówkiem. Aby zapisać wybór należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć pole wyświetlane należy kliknąć przycisk znajdujący się przy każdym polu na liście. Zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia. Aby potwierdzić należy kliknąć przycisk Ok Dodawanie strony cms z wybranymi typami węzłów Aby dodać stronę CMS zawierającą wszystkie węzły wybranego typu należy postępować tak jak zostało to opisane w rozdziale Zarządzanie portalem CMS. Jedyną różnicą jest wybór w polu Początkowa zawartość strony. W przypadku węzłów należy wybrać pomiędzy trzema opcjami: Lista jednostek Lista jednostek skrócona Lista jednostek ograniczona Po wybraniu np. Listy jednostek pojawi się dodatkowe okno, którym użytkownik może wybrać konfigurację wyświetlania węzłów (wcześniej należy ją zdefiniować tak jak zostało to opisane w podrozdziale Konfiguracja wyświetlania węzłów). 16

17 Aby wybrać konfigurację, która ma wyświetlić się na stronie, należy kliknąć przycisk Wybierz a następnie zapisać zmiany klikając przycisk Ok. Pozostałe opcje dotyczące edycji, kasowania czy podłączenia strony pod menu zostały opisane w rozdziale Zarządzanie portalem CMS Konfiguracja organizacji Moduł zarządzania organizacjami umożliwia konfigurację organizacji na platformie. Aby przejść do konfiguracji organizacji należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Organizacje. Na liście organizacji należy kliknąć przycisk Szczegóły dla organizacji, której konfigurację chcemy ustawić. Następnie w lewym menu należy wybrać opcję Konfiguracja. W celu zmiany konfiguracji należy kliknąć przycisk Edytuj. Dostępne opcje konfiguracyjne (opis parametrów konfiguracyjnych platformy): Czy samodzielna rejestracja konta włączenie tej opcji umożliwia użytkownikom samodzielną rejestrację konta na platformie edukacyjnej, Czy administrator zatwierdza konto włączenie tej opcji powoduje konieczność akceptacji konta, które zarejestrował użytkownik przez administratora, Czy AD włączenie tej opcji umożliwia logowanie do platformy za pomocą kont Active Directory Czy utworzyć konto przy logowaniu AD włączenie tej opcji powoduje automatyczne założenie konta na platformie podczas logowania za pomocą konta Active Directory w przypadku, gdy konto istnieje w katalogu Active Directory Czy przypomnienie hasła na opcja umożliwia odzyskanie przez użytkowników hasła do platformy poprzez wysłanie hasła na skrzynkę użytkownika Czy przypomnienie hasła - link aktywacyjny opcja powoduje przesłanie do użytkownika wiadomości z przypomnieniem hasła poprzez link aktywacyjny, kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje możliwość ustawienia przez użytkownika nowego hasła do platformy edukacyjnej 17

18 Czy CAS włączenie tej opcji umożliwia użytkownikom logowanie do platformy za pomocą Central Authentication Service Czy powiadomienia Sms włączenie tej opcji umożliwia administratorowi wysyłanie użytkownikom powiadomień przy pomocy SMS z informacją np. o przypisaniu uprawnień do konta, zawieszeniu konta itp. Czy powiadomienia - włączenie tej opcji umożliwia administratorowi wysyłanie użytkownikom powiadomień przy pomocy wiadomości z informacją np. o przypisaniu uprawnień do konta, zawieszeniu konta itp. Czy chat globalny włączony włączenie tej opcji umożliwia użytkownikom platformy komunikację za pomocą uproszczonego chata 1:1 Czy logowanie domyślne Platformy włączenie tej opcji umożliwia logowanie do platformy za pomocą wbudowanych kont platformy Domyślny url ustawienie określa domyślny adres logowania platformy. Ustawienie jest wykorzystywane min. podczas wysyłania wiadomości do użytkowników zawierających adres URL platformy edukacyjnej. CAS login url - określa url do logowania CAS w danej organizacji CAS url prefix - określa prefix url u do logowania CAS w danej organizacji Ticket validator - określa konfigurację ticketu dla logowania CAS AD connection string - określa connection string do Active Directory dla danej organizacji Service ticket manager - określa konfigurację service ticket manager a dla logowania CAS Czas ważności hasła, (min) - określa jak długo (w minutach) jest ważne hasło wysłane podczas przypomnienia hasła. Wartość 0 oznacza nieograniczony czas. nadawcy - określa, z jakiego adresu nadawcy są wysyłane wiadomości w danej organizacji Domyślna rola po rejestracji definiuje, do jakiej roli przypisany jest użytkownik, który zarejestrował konto samodzielnie Domyślna grupa po rejestracji definiuje, do jakiej grupy użytkowników przypisany zostaje użytkownik, który zarejestrował konto samodzielnie Czy przypomnienie hasła wg loginu włączenie tej opcji powoduje możliwość przypomnienia hasła przez użytkownika poprzez podanie loginu zamiast adresu Czy musi być unikalny włączenie tej opcji wymusza, aby konta rejestrowane w platformie posiadały unikalny adres Liczba prób przypomnienia hasła na 1h parametr określa ile razy użytkownik w ciągu jednej godziny może wykonać prób przypomnienia hasła Czy wirtualne spotkanie w nowym oknie parametr określa czy spotkania w module wirtualnych spotkań otwierane są w nowym oknie Import struktury organizacyjnej W ramach modułu zarządzania organizacjami możliwy jest import struktur organizacyjnych. 18

19 Aby zaimportować strukturę organizacyjną należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Organizacje. Na liście organizacji należy kliknąć przycisk Szczegóły dla organizacji, której strukturę organizacyjną chcemy zaimportować. Następnie w lewym menu należy wybrać opcję Struktury organizacyjne. W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk Importuj. W oknie importu struktury podajemy parametry importu: Nazwę struktury, Czy importować konta użytkowników zaznaczenie tej opcji spowoduje założenie kont dla użytkowników na podstawie danych z pliku importu, Czy domyślna opcja powoduje zaznaczenie struktury organizacyjnej, jako domyślnej Plik należy wskazać plik csv lub xlsx zawierający definicję struktury organizacyjnej Struktura importowanego pliku: W pliku csv poszczególne kolumny importu powinny być oddzielone średnikiem W pliku xlsx należy w pierwszym arkuszu wprowadzić odpowiednie kolumny arkusza Plik powinien zawierać następujące kolumny: Poziom1, Poziom2, Poziom3, Poziom4, Poziom5 kolejne poziomy zagnieżdżenia węzłów struktury organizacyjnej (maksymalnie 5 poziomów jeżeli struktura posiada mniej niż 5 poziomów zagnieżdżenia należy pozostawić puste wartości w kolumnach) np. Wydział Matematyki i Informatyki;Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych;Katedra Logiki i Podstaw Informatyki Nazwa stanowiska nazwa stanowiska, na którym pracuje użytkownik np. Adiunkt Czy kierownik wartość Tak/Nie oznaczająca czy użytkownik jest kierownikiem węzła, do którego jest przypisany Data od, Data do - daty, od kiedy, do kiedy użytkownik pracuje na danym stanowisku Forma zatrudnienia forma zatrudnienia użytkownika np. umowa o pracę Część etatu wartość etatu np. 1 Nazwa użytkownika nazwa użytkownika (login) w przypadku zaznaczenia podczas importu opcji Czy importować konta użytkowników zakładane jest konto użytkownika o podanej nazwie Imie użytkownika imię użytkownika Nazwisko użytkownika nazwisko użytkownika adres użytkownika Hasło hasło do konta użytkownika Nazwa użytkownika przełożonego nazwa użytkownika, który jest bezpośrednim przełożonym użytkownika, dla którego zakładamy konto Rola1, Rola2, Rola3, Rola4, Rola5 w kolumnie należy uzupełnić nazwy ról, jakie chcemy przypisać do zakładanego konta użytkownika np. Administrator 19

20 Grupa 1, Grupa2, Grupa3, Grupa4, Grupa5, Grupa6, Grupa7, Grupa8, Grupa9, Grupa10, Grupa11, Grupa12, Grupa13, Grupa14, Grupa15, Grupa16, Grupa17, Grupa18, Grupa19, Grupa20, Grupa21, Grupa22, Grupa23, Grupa24, Grupa25, Grupa26, Grupa27, Grupa28, Grupa29, Grupa30 nazwy grup, do których chcemy przypisać konto użytkownika np. Grupa programowanie obiektowe sem. 1 rok 2013 Uwaga: jeżeli zaznaczyliśmy podczas importu opcję Czy importować konta użytkowników i nazwa użytkownika, którą próbujemy zaimportować poprzez strukturę organizacyjną jest zajęta, podane role, grupy zostaną przypisane do już istniejącego konta użytkownika. Nowe konto nie zostanie założone. 20

21 3. Moduły Opcja Zarządzanie modułami umożliwia administratorowi włączanie/wyłączanie modułów systemu dostępnych w organizacji. Aby przejść do zarządzania modułami organizacji należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję KONFIGURACJA/Zarządzanie modułami. W celu wyłączenia modułu należy po prawej stronie nazwy modułu kliknąć przycisk Moduły wyłączone w kolumnie Status zawierają przycisk. Aby włączyć moduł należy kliknąć na przycisk w kolumnie Status. Opis modułów znajduję się pod każdym modułem w niniejszym podręczniku. 21

22 4. Panel SQL Panel SQL umożliwia administratorowi platformy wykonywanie zapytań SQL na bazie danych organizacji. Aby przejść do panelu SQL organizacji należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję KONFIGURACJA/Panel zapytań SQL. Panel SQL składa się z trzech paneli, po lewej stronie znajduje się Lista tabel, po prawej stronie znajduje się Edytor SQL oraz panel prezentujący wyniki zapytania. Lista tabel wyświetla tabele dostępne w wybranej bazie danych. Listę tabel można filtrować wg. nazwy tabeli. Klikając prawym przyciskiem myszki na nazwę tabeli możemy dla tabeli wygenerować zapytania SQL Select zapytanie zwracające dane wybranej tabeli, 22

23 Insert zapytanie generujące przykładowe zapytanie dodające wiersz do tabeli, Update zapytanie generujące przykładowe zapytanie aktualizujące wiersz w tabeli, Delete zapytanie generujące przykładowe zapytanie usuwające wiersz z tabeli, Create zapytanie generujące przykładowe zapytanie tworzące tabelę. Po wybraniu pozycji z menu kontekstowego zapytanie pojawia się w edytorze SQL. Aby wykonać zapytanie znajdujące się w edytorze SQL należy kliknąć przycisk Wykonaj. Wynik zapytania SQL wyświetlany jest w panelu Wyniki. Generuj raport Nazwa nazwa raportu, Kategoria opcjonalne pole, lista rozwijana Opis raportu pole opiesowe Filtr grup i użytkowników Zapytanie kwerenda, dla której budowany jest raport Wybrane widoki o Tabela o Wykres kołowy o Wykres kolumnowy o Wykres słupkowy o Wykres liniowy o Wykres liniowy wygładzony o Wykres kolumnowy skumulowany 23

24 5. Edytor WYSIWYG - konfiguracja Zarządzanie konfiguracją edytora WYSIWYG umożliwia administratorowi platformy konfigurację edytora, który jest wyświetlany na platformie edukacyjnej podczas wprowadzania danych, np. podczas dodawania nowego artykułu do Bazy Wiedzy. Konfiguracja edytora możliwa jest w zakresie dodawania nowych pluginów do edytora oraz dodawanie/usuwanie opcji edytora np. możliwość wykonania podkreślenia tekstu (underline). Aby przejść do zarządzania konfiguracją edytora WYSIWYG organizacji należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję KONFIRGURACJA/Konfiguracja edytora WYSIWYG. Opcja Pokaż edytor umożliwia podgląd skonfigurowanego edytora. Opcja Wyślij plugin umożliwia załadowanie archiwum zip zawierającego nowy plugin dla edytora. Wykorzystywany edytor to TinyMCE w wersji 4. Opcja Zmień konfigurację edytora umożliwia modyfikację opcji edytora WYSIWYG. 24

25 Po przesłaniu nowego pluginu dla edytora należy w linii Pluginy podać nazwę nowego pluginu. Aby udostępnić nowy przycisk w edytorze należy w jednej z linii edytora podać nazwę pluginu (dostępnych jest pięć pasków przycisków edytora Toolbar linijka od 1 do 5). Jeżeli chcemy wyłączyć plugin w edytorze należy usunąć jego nazwę z wiersza pluginy oraz usunąć jego nazwę z Toolbar linijka, np. chcąc, aby opcja pogrubienia tekstu nie była dostępna w edytorze należy z toolbar linijka 1 usunąć wpis bold. Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji edytora należy kliknąć przycisk Zapisz. Po wprowadzeniu zmian w edytorze zmiany widoczne są po ponownym zalogowaniu. 25

26 6. Tłumaczenia (wersje językowe) Moduł tłumaczeń umożliwia administratorowi wprowadzanie nowych wersji językowych platformy jak również modyfikację istniejących tłumaczeń interfejsu w zakresie tłumaczenia etykiet, komunikatów opcji w menu. Aby przejść do zarządzania tłumaczeniami należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję TŁUMACZENIA/Dostępne języki. Aby dodać nową wersję językową należy kliknąć przycisk Dodaj. Dodając nową wersję językową należy wprowadzić nazwę języka, symbol języka, ustawić czy język jest aktywny oraz załadować ikonę z flagą języka (preferowany rozmiar flagi to: 16x11px). Dla nowego języka domyślnie wgrane zostają wartości języka polskiego. Aby zmienić ustawienia języka należy kliknąć przycisk Edytuj w wierszu języka na liście dostępnych języków. Aby język nie był wyświetlany na liście języków do wyboru należy go oznaczyć, jako nieaktywny. Po zmianie na formularzu Dostępne języki należy kliknąć przycisk Załaduj wprowadzone zmiany, aby wprowadzić zmiany na platformie. Aby wprowadzić lub zmodyfikować nazwy etykiet wersji językowych wyświetlanych w interfejsie platformy edukacyjnej, należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję Wersje językowe. Aby zmodyfikować wersję językową należy wybrać flagę symbolizującą daną wersję, opcjonalnie można wybrać kategorię etykiety oraz wprowadzić treść klucza lub wartości etykiety. Na liście tłumaczeń wyświetlona jest Kategoria etykiety, jej klucz oraz wartość. Po modyfikacji wartości, należy kliknąć przycisk Zapisz oraz kliknąć przycisk Załaduj wprowadzone zmiany w prawym górnym rogu. Aby wykonać tłumaczenie górnego menu platformy edukacyjnej należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Wersje językowe menu. Po modyfikacji wartości na liście elementów, należy kliknąć przycisk Zapisz oraz kliknąć przycisk Załaduj wprowadzone zmiany w prawym górnym rogu. Aby wykonać tłumaczenie lewego menu platformy edukacyjnej należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Wersje językowe elementów menu. Po modyfikacji wartości na liście elementów, należy kliknąć przycisk Zapisz oraz kliknąć przycisk Załaduj wprowadzone zmiany w prawym górnym rogu. Aby wykonać tłumaczenie słowników platformy edukacyjnej należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Wersje językowe słowników. Po modyfikacji wartości na liście elementów, należy kliknąć przycisk Zapisz oraz kliknąć przycisk Załaduj wprowadzone zmiany w prawym górnym rogu. 26

27 7. Szablony portalu Moduł zarządzania szablonami portalu umożliwia administratorowi modyfikację wyglądu interfejsu platformy edukacyjnej. Po zalogowaniu do portalu edukacyjnego, aby przejść do modułu zarządzania szablonami należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję KONFIGURACJA/Szablony portalu. Zarządzanie szablonami w portalu edukacyjnym umożliwia definiowanie oraz edycję istniejących szablonów. Podczas tworzenia organizacji na platformie elearning dostarczane są trzy predefiniowane szablony: Domyślny szablon graficzny wyświetlany po zalogowaniu użytkownika do platformy elearning Niezalogowany szablon graficzny wyświetlany przez zalogowaniem użytkownika do platformy Wysoki kontrast szablon graficzny o wysokim kontraście przeznaczony dla użytkowników niedowidzących W celu dodania nowego szablonu należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy uzupełnić dane szablonu: Nazwa Czy widoczny czy szablon jest widoczny dla użytkowników Domyślny czy domyślny szablon Niezalogowany czy szablon dostępny dla użytkowników niezalogowanych Wysoki kontrast czy szablon dla Stwórz kopię szablonu możemy wybrać szablon, którego kopia zostanie utworzona, jako nowy szablon Szablony dodane w portalu edukacyjnym możemy usuwać klikając przycisk Usuń liście szablonów. Szablonów predefiniowanych nie można usunąć. Po wejściu w wybrany szablon możemy pobrać szablon klikając przycisk Pobierz. Zawartość szablonu można edytować wybierając w lewym menu opcję Pliki. Po wybraniu opcji pliki wyświetlone zostaną dwa panele, lewy panel wyświetlający strukturę szablonu w formie drzewa oraz prawy panel wyświetlający zawartość obiektów wybranych w lewym panelu. na 27

28 W celu edycji zawartości pliku, wybieramy plik w lewym panelu. W prawym panelu edytujemy zawartość pliku następnie klikamy przycisk Zapisz znajdujący się w prawym górnym rogu. Dla plików graficznych możemy zamienić plik klikając przycisk Zamień plik. Aby dodać nowy plik do szablonu należy w lewym panelu kliknąć prawym klawiszem myszki na katalog, do którego chcemy dodać plik, a następnie wybrać opcję Dodaj plik W celu usunięcia pliku należy w lewym panelu kliknąć prawym klawiszem myszki na wybrany plik, następnie wybrać opcję Usuń plik. Opis najważniejszych katalogów i plików znajdujących się w szablonie: Katalog Content W katalogu Content zawarte są pliki z prywatnymi stylami CSS użytymi w szablonie oraz tymi, które używane są przez zewnętrzne biblioteki JavaScript. Dodatkowo, niektóre katalogi zawierają również grafiki, które są wymagane do poprawnego działania dodatkowych bibliotek. codemirror/codemirror.css Plik zawierający style CSS do biblioteki CodeMirror, odpowiedzialnej za edytor kodu (np. w module PanelSql). Css/szablon.css Plik modyfikujący domyślne wartości niektórych styli CSS szablonu. 28

29 Dokument/graph.css Plik zawierający style CSS do biblioteki obsługującej wykresy Fonts/ Katalog zawierający czcionki używane przez zewnętrzne biblioteki Libs/ Katalog zawierający style CSS i grafiki wykorzystywane przez zewnętrzne biblioteki JavaScript używane w portalu m.in. galerii, kalendarza itp. Qtip Katalog zawierający style CSS dla okienka z podpowiedzią, które pojawia się np. po najechaniu na wydarzenie w kalendarzu stickynotes/ Katalog zawierający grafiki i style CSS do zewnętrznej biblioteki JavaScript obsługującej karteczki użytej m.in. w Notatkach. Themes/ Katalog zawierający style CSS i obrazki potrzebne do działania zewnętrznych bibliotek JavaScript m.in. Bootstrap,jQuery, jquery-ui, FileUpload WielkoscCzcionki/ Katalog zawiera style CSS wykorzystywane do określania wybranej wielkości czcionki na portalu Content/*.css W katalogu głównym Content znajdują się pliki ze stylami CSS, które zawierają specyficzne style dla poszczególnych modułów. Nazwy plików tworzone są od nazw modułów. Dodatkowo katalog zawiera plik Site.css, w którym zawarte są wspólne style dla całego szablonu. Katalog Images Katalog Images zawiera grafiki wykorzystywane w wizualizacji portalu. Katalog Layout Katalog Layout zawiera plik _LayoutBase.html, który odpowiada za rozmieszczenie poszczególnych elementów w szablonie. Edytując go należy pamiętać, aby zawierał sekcje: {headerpage} osadzona w znaczniku <header></header>. Załącza zewnętrzne biblioteki JavaScript i style CSS niezbędne do uruchomienia portalu {headerbody} osadzona w znaczniku <body></body>. Załącza mechanizm wymagany m.in do obsługi globalnego czatu oraz notyfikacji (pojawiających się np. po zapisaniu obiektu) {toplogin} osadzona w znaczniku <body></body>. Zawiera informację o zalogowanym użytkowniku i dostęp do podstawowych funkcji takich jak zmiana języka, profil, zmiana szablonu, zmiana interfejsu. 29

30 {topmenu} osadzona w znaczniku <body></body> (nie jest wymagana w przypadku szablonu dla niezalogowanego użytkownika). Zawiera główne menu portalu. {leftmenu} -osadzona w znaczniku <body></body>(nie jest wymagana w przypadku szablonu dla niezalogowanego użytkownika). Zawiera lewe menu portalu. {body} osadzona w znaczniku <body><body>. Jest to miejsce, w którym wyświetla się zawartość strony. {breadcrumb} osadzona w znaczniku <body></body> (nie jest wymagana w przypadku szablonu dla niezalogowanego użytkownika). Zawiera graficzną reprezentację miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy (mapa strony). {footerbody} osadzona w znaczniku <body></body>. Załącza pozostałe, zewnętrzne biblioteki javascrip niezbędne do uruchomienia portalu. Katalog Mobile Katalog Mobile zawiera style CSS i grafiki niezbędne do obsługi mobilnej wersji strony. Podkatalog bootstrap/ Zawarte są w nim style CSS oraz grafiki, które wykorzystuje biblioteka bootstrap, odpowiedzialna m.in za dostosowywanie zawartości portalu do rozdzielczości urządzenia mobilnego. Podkatalog fonts Podkatalog Images Podkatalog themes Podkatalog Mobile/Content Katalog zawierający czcionki używane przez zewnętrzne biblioteki Zawiera są w nim grafiki wykorzystywane przez szablon w wersji mobilnej Zawiera style CSS wykorzystywane przez zewnętrzne biblioteki JavaScript m.in. bibliotekę jquery. Zawiera pliki ze wspólnymi stylami CSS wykorzystywanymi przez wersję mobilną portalu 30

31 8. Szablony wiadomości Moduł zarządzania szablonami wiadomości umożliwia edycję treści wiadomości, jakie są przesyłane do użytkowników platformy edukacyjnej. Po zalogowaniu do portalu edukacyjnego, aby przejść do modułu zarządzania szablonami wiadomości należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję KONFIGURACJA/Szablony. Szablony możemy przeszukiwać wg. nazwy, treści oraz języka. W celu edycji szablonu dla wybranego języka należy wybrać język, dla którego chcemy zmienić szablon. Następnie na liście szablonów należy kliknąć przycisk Szczegóły. Po przejściu do szczegółów szablonu, aby zmienić jego treść należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się w lewym górnym rogu. Edytując szablon możemy ustawić jego kategorię, nazwę, temat (pole Temat określa temat przesyłanej wiadomości ) oraz treść. Kolumna dostępne pola określa, jakie pola możemy wykorzystać w szablonie, np. w szablonie zmiany hasła możemy wykorzystać pola Imie, Nazwisko, Login, Haslo. 31

32 Definiując treść szablonu możemy w treści wstawić dostępne pola w nawiasach kwadratowych. Podczas wysyłania wiadomości przez platformę treść szablonu zostanie automatycznie wypełniona wartościami np. pole [Login] zostanie uzupełnione loginem użytkownika. W podglądzie szablonu w lewym menu dostępna jest opcja Historia zmian, która umożliwia podgląd historii zmian w szablonie. 32

33 9. Użytkownicy Moduł Użytkownicy umożliwia zarządzanie użytkownikami platformy. Możliwe jest tworzenie, edycję, usuwanie, zawieszanie kont użytkowników platformy jak również kont gości. Moduł umożliwia również nadawanie uprawnień do kont użytkowników platformy. Po zalogowaniu do portalu edukacyjnego, aby przejść do modułu zarządzania użytkownikami należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać jedną z opcji: Użytkownicy aktywni lista aktywnych użytkowników platformy, Użytkownicy nieaktywni lista nieaktywnych użytkowników platformy, Użytkownicy do akceptacji lista użytkowników, którzy samodzielnie zarejestrowali konto na platformie oraz ich konta wymagają akceptacji przez administratora Użytkownicy anonimowi aktywni lista aktywnych kont gości Użytkownicy anonimowi nieaktywni lista kont gości, które są nieaktywne 9.1. Zarządzanie użytkownikami aktywnymi Na liście użytkowników aktywnych administrator może przeszukiwać listę kont użytkowników wg. następujących parametrów: Rola użytkownika, Nazwiska użytkownika, Nazwa użytkownika (login) użytkownika Aby usunąć konto użytkownika należy kliknąć przycisk Usuń na liście użytkowników. Aby zawiesić konto użytkownika należy kliknąć przycisk Zawieś użytkowników. na liście Po kliknięciu przycisku Zawieś lub Usuń wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o zawieszeniu lub usunięcia konta poprzez wiadomość lub SMS. Uwaga: w zależności od ustawień konfiguracji organizacji opcja przesłania potwierdzenia za pomocą wiadomości lub sms może być niedostępna. Po kliknięciu przycisku Szczegóły następuje przekierowanie do szczegółów konta użytkownika. Aby dodać nowe konto użytkownika należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy podać dane konta nowego użytkownika: 33

34 Nazwa użytkownika login za pomocą, którego użytkownik będzie logował się do platformy, Imię, drugie imię, Nazwisko, , Numer telefonu pole nieobowiązkowe, wykorzystywane w przypadku wysyłania powiadomień SMS do użytkowników platformy, Data ważności od pole nieobowiązkowe, umożliwia ustawienie daty, od kiedy logowanie na konto będzie możliwe, Data ważności do - pole nieobowiązkowe, umożliwia ustawienie daty, do kiedy logowanie na konto będzie możliwe, Hasło, powtórzenie hasła hasło do konta użytkownika, Czy wysłać powiadomienie czy na podany adres wysłać wiadomość potwierdzającą utworzenie konta, Czy wysłać powiadomienie SMS- czy na podany numer telefonu wysłać wiadomość SMS potwierdzającą utworzenie konta, Czy zablokowano edycję danych? Ustawienie tego pola blokuje możliwość zmiany danych przez użytkownika Po kliknięciu przycisku OK następuje automatyczne przekierowanie do szczegółów konta użytkownika. Po przejściu do szczegółów konta użytkownika dostępne są następujące opcje w lewym menu: Dane podstawowe podstawowe dane konta Dane dodatkowe dodatkowe dane powiązane z kontem (pobrane np. z systemu USOS) Role role przypisane do konta użytkownika Historia logowań historia logowań użytkownika Grupy lista grup, do których przypisany jest użytkownik 9.2. Zarządzanie uprawnieniami konta użytkownika Aby przypisać role w systemie do konta użytkownika należy w lewym menu wybrać opcję Role. Wyświetlony zostanie widok przypisywania/wypisywania ról do konta użytkownika, składający się z dwóch paneli, lewy panel (Role nieprzypisane) wyświetla role, jakie można przypisać do konta, natomiast prawy panel (Role przypisane) wyświetla przypisane role do konta użytkownika. Aby przypisać rolę do konta użytkownika należy w panelu Role nieprzypisane zaznaczyć wybraną rolę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone 34

35 zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o nadaniu roli do konta poprzez wiadomość lub SMS. Aby wypisać konto użytkownika z roli należy w panelu Role przypisane zaznaczyć wybraną rolę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika konta o wypisaniu konta z roli poprzez wiadomość lub SMS. Kliknięcie przycisku dostępnych ról. Kliknięcie przycisku dostępnych ról. powoduje przypisanie do konta użytkownika wszystkich powoduje wypisanie konta użytkownika z wszystkich 9.3. Podgląd historii logowań użytkownika Po wybraniu w lewym menu opcji Historia logowań wyświetlona zostaje historia logowań użytkownika, zawierające następujące dane: Nazwa użytkownika, Adres IP, z którego nastąpiło logowanie, data zalogowania, data wylogowania Zarządzanie grupami przypisanymi do konta użytkownika Po wybraniu w lewym menu opcji Grupy wyświetlony zostanie widok przypisywania/wypisywania grup do konta użytkownika, składający się z dwóch paneli, lewy panel (Grupy nieprzypisane) wyświetla grupy, jakie można przypisać do konta, natomiast prawy panel (Grupy przypisane) wyświetla przypisane grupy do konta użytkownika. Aby przypisać grupę do konta użytkownika należy w panelu Grupy nieprzypisane zaznaczyć wybraną grupę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji, ustawić rolę użytkownika w grupie (np. trener, użytkownik), opcjonalnie można wprowadzić datę od oraz datę, do, kiedy obowiązuje przypisanie użytkownika do grupy oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o przypisaniu grupy do konta poprzez wiadomość lub SMS. Aby wypisać konto użytkownika z grupy należy w panelu Grupy przypisane zaznaczyć wybraną grupę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające 35

36 zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika konta o wypisaniu konta z grupy poprzez wiadomość lub SMS. Kliknięcie przycisku dostępnych grup. Kliknięcie przycisku dostępnych grup. powoduje przypisanie do konta użytkownika wszystkich powoduje wypisanie konta użytkownika z wszystkich 9.5. Zarządzanie użytkownikami nieaktywnymi Na liście użytkowników nieaktywnych wyświetlana jest lista użytkowników, których konta zostały zablokowane. Uprawniony użytkownik może przeszukiwać listę kont wg. następujących parametrów: Rola użytkownika, Nazwiska użytkownika, Nazwa użytkownika (login) użytkownika W celu aktywacji konta użytkownika należy kliknąć przycisk Aktywuj. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane przeniesiony zostaje na listę aktywnych użytkowników Zarządzanie użytkownikami do akceptacji Na liście użytkowników do akceptacji znajdują się użytkownicy, którzy samodzielnie zarejestrowali konto na platformie poprzez formularz rejestracji. Użytkownicy samodzielnie rejestrujący konta trafiają na listę użytkowników do akceptacji w przypadku, gdy w konfiguracji organizacji zaznaczona jest opcja Czy administrator zatwierdza konto. Użytkownik, którego konto nie zostało zatwierdzone, nie może zalogować się do platformy edukacyjnej dopóki administrator nie zatwierdzi konta. W celu akceptacji konta administrator na liście użytkowników do akceptacji musi kliknąć przycisk Zatwierdź, przy koncie użytkownika. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź administrator posiada możliwość wysłania powiadomienia /sms do użytkownika z potwierdzeniem akceptacji konta. Użytkownicy anonimowi aktywni Na liście użytkowników anonimowych aktywnych znajdują się konta użytkowników anonimowych tzw. Gości. Na liście użytkowników aktywnych administrator może przeszukiwać listę kont użytkowników wg. następujących parametrów: Rola użytkownika, 36

37 Nazwa użytkownika (login) Klucz dostępu Aby usunąć konto użytkownika należy kliknąć przycisk Usuń na liście użytkowników. Aby zawiesić konto użytkownika należy kliknąć przycisk Zawieś użytkowników. na liście Po kliknięciu przycisku Zawieś lub Usuń wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o zawieszeniu lub usunięcia konta poprzez wiadomość lub SMS. Uwaga: w zależności od ustawień konfiguracji organizacji opcja przesłania potwierdzenia za pomocą wiadomości lub sms może być niedostępna. Po kliknięciu przycisku Szczegóły następuje przekierowanie do szczegółów konta użytkownika. Aby dodać nowe konto gościa należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj. System automatycznie uzupełnia nazwę użytkownika oraz generuje klucz logowania. Użytkownik zakładający konto gościa może zmienić wygenerowany klucz logowania. Zakładając konto gościa należy podać następujące dane: 37

38 na podany adres wysłane zostaną dane do logowania na założone konto, Data ważności od data, od kiedy logowanie na konto będzie możliwe, Data ważności do - data, do kiedy logowanie na konto będzie możliwe, Czy wysłać powiadomienie czy na podany adres wysłać wiadomość potwierdzającą utworzenie konta, Domyślna strona po zalogowaniu możliwość wpisania adresu, na który zostanie przekierowany użytkownik po zalogowaniu na konto gościa Po kliknięciu przycisku OK następuje automatyczne przekierowanie do szczegółów konta użytkownika. Po przejściu do szczegółów konta użytkownika dostępne są następujące opcje w lewym menu: Dane podstawowe podstawowe dane konta Role role przypisane do konta użytkownika Historia logowań historia logowań użytkownika 9.7. Zarządzanie uprawnieniami konta użytkownika Założone konto gościa otrzymuje automatycznie rolę Gość. Aby przypisać role w systemie do konta użytkownika należy w lewym menu wybrać opcję Role. Wyświetlony zostanie widok przypisywania/wypisywania ról do konta użytkownika, składający się z dwóch paneli, lewy panel (Role nieprzypisane) wyświetla role, jakie można przypisać do konta, natomiast prawy panel (Role przypisane) wyświetla przypisane role do konta użytkownika. Aby przypisać rolę do konta użytkownika należy w panelu Role nieprzypisane zaznaczyć wybraną rolę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o nadaniu roli do konta poprzez wiadomość lub SMS. Aby wypisać konto użytkownika z roli należy w panelu Role przypisane zaznaczyć wybraną rolę, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika konta o wypisaniu konta z roli poprzez wiadomość lub SMS. Kliknięcie przycisku dostępnych ról. powoduje przypisanie do konta użytkownika wszystkich 38

39 Kliknięcie przycisku dostępnych ról. powoduje wypisanie konta użytkownika z wszystkich 9.8. Konfiguracja poświadczeń Lync dla użytkownika Uwaga: Opcja poświadczeń Lync dostępna jest tylko w momencie włączenia modułu: Moduł integracji z Lync Aby skonfigurować poświadczenia lync (które wykorzystywane są m.in. podczas tworzenia wirtualnego spotkania typu Spotkanie Lync), należy z górnego menu wybrać opcję Administracja a następnie, z lewego menu, w dziale Użytkownicy, wybrać np. Użytkownicy aktywni. Po wejściu w szczegóły wybranego użytkownika, należy wybrać opcję Poświadczenia lync znajdującą się w lewym menu. Aby zmienić poświadczenia wybranego użytkownika należy wypełnić pola: Login login użytkownika, którym loguje się do serwera Lync Hasło hasło użytkownika, które wpisuje podczas logowania do serwera Lync Aby zapisać poświadczenia należy kliknąć przycisk Zapisz. Historia logowań Po wybraniu w lewym menu opcji Historia logowań wyświetlona zostaje historia logowań użytkownika, zawierające następujące dane: Nazwa użytkownika, Adres IP, z którego nastąpiło logowanie, data zalogowania, data wylogowania Logowanie na konto gościa W celu zalogowania się na konto gościa na stronie logowania portalu edukacyjnego należy wybrać opcję Chcesz się zalogować, jako gość? Kliknij. tutaj. 39

40 Następnie należy wybrać organizację, do której chcemy się zalogować oraz podać klucz logowania. Po kliknięciu przycisku Zaloguj nastąpi logowanie na konto gościa. W przypadku, gdy administrator podał domyślny adres, na który użytkownik ma zostać przekierowany, nastąpi przekierowanie na wskazany adres, w innym przypadku użytkownik trafi na stronę startową Zarządzanie użytkownikami anonimowymi nieaktywnymi Na liście użytkowników anonimowych nieaktywnych wyświetlana jest lista użytkowników (gości), których konta zostały zablokowane. Uprawniony użytkownik może przeszukiwać listę kont wg. następujących parametrów: Rola użytkownika, Nazwa użytkownika (login), użytkownika, W celu aktywacji konta użytkownika należy kliknąć przycisk Aktywuj. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane przeniesiony zostaje na listę anonimowych aktywnych użytkowników. 40

41 10. Grupy Moduł Grupy umożliwia zarządzanie grupami. Możliwe jest tworzenie grup użytkowników. Do każdej grupy możemy przypisać wielu użytkowników, następnie tak utworzone grupy użytkowników możemy przypisywać do różnych obiektów na platformie np. przypisać grupę do szkolenia. Dzięki czemu nie musimy za każdym razem przypisywać użytkowników pojedynczo, a stworzone grupy wykorzystać wielokrotnie w różnych obiektach platformy. Moduł umożliwia przypisywanie/wypisywanie użytkowników z grup. Po zalogowaniu do portalu edukacyjnego, aby przejść do modułu zarządzania grupami należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję GRUPY/Grupy. Listę grup możemy przeszukiwać wg. nazwy grupy. Na liście grup wyświetlana jest nazwa grupy, autor grupy, data dodania grupy oraz liczba użytkowników przypisanych do grupy. Aby usunąć grupę na liście grup należy kliknąć przycisk Usuń. Aby przejść do widoku szczegółów grupy należy kliknąć przycisk Szczegóły lub nazwę grupy Dodawanie nowej grupy Aby dodać grupę na liście grup należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę grupy oraz kliknąć przycisk Zapisz. Po dodaniu grupy użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do widoku umożliwiającego przypisywanie użytkowników do grupy. Użytkownik, który dodał grupę automatycznie jest przypisywany do użytkowników grupy Dodawanie grupy na podstawie istniejących grup Aby dodać grupę na podstawie istniejących grup na liście grup należy kliknąć przycisk Stwórz na podstawie istniejących grup. W widoku tworzenia grupy na podstawie istniejących grup należy wypełnić następujące pola: Nazwa grupy Rola rola, w jakiej użytkownicy zostaną przypisani do nowej grupy np. uczestnik grupy Metoda tworzenia o Suma wszyscy użytkownicy z grup na podstawie, których tworzymy nową grupę zostaną do niej przypisani, o Różnica - użytkownicy z pierwszej grupy, którzy nie występują w pozostałych grupach zostaną przypisani do nowej grupy, o Różnica symetryczna do nowej grupy zostaną przypisani użytkownicy, którzy należą do pierwszej grupy i nie należą do kolejnych grup oraz użytkownicy, którzy należą do kolejnej grupy i nie należą do grupy pierwszej, 41

42 o Część wspólna do nowej grupy zostaną przypisani użytkownicy, którzy należą do wszystkich grup na podstawie, których tworzona jest nowa grupa, W polu Wybierz grupę należy wyszukać nazwę grupy na podstawie, której chcemy utworzyć nową grupę, po wyszukaniu grupy należy kliknąć przycisk Dodaj. Po kliknięciu przycisku Zapisz utworzona zostanie nowa grupa na podstawie istniejących grup. Po dodaniu grupy użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do widoku umożliwiającego przypisywanie użytkowników do grupy. Użytkownik, który dodał grupę automatycznie jest przypisywany do użytkowników grupy. Po wejściu w widok szczegółowy grupy dostępne są następujące opcje w lewym menu: Dane podstawowe umożliwia edycję danych podstawowych grupy takich jak nazwa, Użytkownicy opcja umożliwiająca przypisywanie/wypisywanie użytkowników z grupy Ścieżki szkoleniowe opcja umożliwiająca przypisanie/wypisanie grupy z ścieżki szkoleniowej 10.3.Przypisanie/wypisanie użytkowników z grupy Aby przypisać/wypisać użytkowników z grupy należy w lewym menu wybrać opcję Użytkownicy. Widok użytkowników składa się z dwóch paneli, lewy panel (Użytkownicy nieprzypisani) wyświetla użytkowników, których możemy przypisać do grupy, prawy panel (Użytkownicy przypisani) wyświetla listę użytkowników przypisanych do grupy. Aby przypisać użytkownika do grupy należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika o przypisaniu konta do grupy poprzez wiadomość lub SMS. Przypisując użytkownika do grupy możemy wskazać, w jakiej roli użytkownik ma być przypisany do grupy (Uczestnik grupy, użytkownik, trener) oraz wskazać daty od i do kiedy użytkownik przynależy do grupy. Aby wypisać konto użytkownika z grupy należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz umożliwiające zaznaczenie opcji wysłania potwierdzenia do użytkownika konta o wypisaniu konta z grupy poprzez wiadomość lub SMS. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do grupy wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. 42

43 Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z grupy Przypisanie grupy do ścieżki szkoleniowej Aby przypisać/wypisać grupę do ścieżki szkoleniowej należy w lewym menu wybrać opcję Ścieżki szkoleniowe. Ścieżki można wyszukiwać według nazwy oraz parametru czy pokazać tylko ścieżki nieprzypisane do grupy. Aby przypisać ścieżkę do grupy na liście ścieżek należy kliknąć przycisk Przypisz. 43

44 11. Role/uprawnienia Moduł ACL umożliwia zarządzanie rolami/uprawnieniami, możliwe jest definiowanie zakresu uprawnień dla ról dostępnych w portalu edukacyjnym. Dodawanie/edycja istniejących ról. Aby przejść do modułu zarządzania rolami należy po zalogowaniu do platformy edukacyjnej w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję Role. Na liście ról wyświetlona jest nazwa roli, czy domyślna (pole oznacza, że do tej roli przypisany zostanie użytkownik w obiekcie, który tworzy), czy systemowa (role systemowe nie mogą być modyfikowane), priorytet (pole oznacza kolejność wyświetlania roli na liście). Aby dodać nową rolę, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie wprowadzić dane nowej roli: Nazwę roli, Czy domyślna uwaga: tylko jedna rola może być oznaczona w systemie, jako domyślna, Czy globalna oznacza globalną rolę przypisywaną dla użytkownika portalu (nie tylko na poziomie poszczególnych obiektów), Priorytet, Szablon portalu domyślny szablon portalu po zalogowaniu użytkownika w danej roli, Awatar mężczyzny, kobiety domyślny awatar użytkownika w roli. Aby zaimportować do roli uprawnienia z innej roli, należy na liście ról kliknąć przycisk, znajdujący się po prawej stronie roli, do której uprawnienia chcemy zaimportować. Następnie należy wybrać rolę, z której uprawnienia chcemy zaimportować i kliknąć przycisk Importuj. Aby zmodyfikować rolę należy kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć rolę należy kliknąć przycisk Usuń. Uwaga: edytować i usuwać można tylko role nie systemowe. Usunąć rolę można pod warunkiem, że nie są do niej przypisani żadni użytkownicy. Aby przejść do szczegółów roli należy na liście ról kliknąć na nazwę roli. Aby zmienić dane roli, należy kliknąć przycisk Edytuj. Po wejściu w szczegóły Roli w lewym menu dostępne są następujące opcje: Odbiorcy wiadomości opcja umożliwia wybór, do jakich grup użytkowników, użytkownik przypisany do roli może wysyłać wiadomości na platformie. Przypisując grupę, opcjonalnie można zaznaczyć pole Czy tylko moje grupy, zaznaczenie tej opcji oznacza, że użytkownik w danej roli będzie mógł wysłać wiadomość do grupy pod warunkiem, że sam jest do niej przypisany. Uprawnienie roli opcja zawiera listę przypisanych ról, do których edytowana rola ma uprawnienia, np. jeżeli na liście dostępnych ról, rola trener ma wpisaną rolę 44

45 użytkownik oznacza to, że użytkownik w roli trener może edytując uprawnienia konta użytkownika przypisać mu rolę użytkownik. Aby przejść do edycji uprawnień ról, należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję Uprawnienia. Na formularzu uprawnień, można wyszukać uprawnienia według nazwy, roli, typu zasobu (np. Ankieta, Encyklopedia). Aby przypisać uprawnienie do roli, należy w tabeli uprawnień na przecięciu kolumny roli i wiersza z uprawnieniem, kliknąć lewym przyciskiem myszki. Po nadaniu uprawnienia w macierzy uprawnień pojawi się ikona. Aby usunąć uprawnienie, należy kliknąć na ikonę można.. Uprawnień ról systemowych edytować nie Aby przejść do edycji typów zasobów, należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu wybrać opcję Typy zasobów. Następnie na liście typów zasobów, należy wybrać lub wyszukać według nazwy typ zasobu, np. Baza wiedzy. Po wybraniu typu zasobu w lewym menu, wyświetlone zostaną dwie opcje: Typ zasobu wyświetla nazwę typu zasobu, Role pozwala przypisać role, jakie można wybrać podczas nadawania uprawnień w danym typie zasobu, np. w Bazie wiedzy pozwalamy użytkownikowi przypisać innych użytkowników w roli globalnej użytkownik i rolę charakterystyczną dla bazy wiedzy (rola nieglobalna) Administrator bazy wiedzy. 45

46 12. Kategorie Zarządzanie kategoriami umożliwia tworzenie/edycję/usuwania kategorii, które przypisywane są do obiektów platformy elearning takich jak: szkolenia, ankiety, egzaminy, pliki, pytania ankietowe, pytania egzaminacyjne, szkolenia tradycyjne, ścieżki szkoleniowe. Aby przejść do modułu zarządzania kategoriami należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Kategorie. Lista kategorii wyświetlana jest w formie drzewa. Aby wyszukać kategorię należy w polu wyszukiwać wpisać nazwę i/lub wybrać kategorię z listy rozwijanej, a następnie kliknąć przycisk Szukaj. Aby wyświetlić kolejne poziomy drzewa należy kliknąć na nazwę kategorii. Aby dodać nową kategorię należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na węzeł, dla którego chcemy dodać kategorię, a następnie wybrać opcję Dodaj. Po wprowadzeniu nazwy kategorii i kliknięciu przycisku Zapisz, utworzona zostanie nowa kategoria. Aby zmienić nazwę kategorii należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na kategorię, następnie wybrać opcję Edytuj. Po wprowadzeniu nowej nazwy kategorii i kliknięciu przycisku Zapisz, nazwa kategorii zostanie zmodyfikowana. 46

47 Aby usunąć kategorię kategorii należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na kategorię, następnie wybrać opcję Usuń. 47

48 13. Edytor WYSIWYG do edycji treści Wprowadzając dane na platformie użytkownik w wielu miejscach platformy posiada możliwość wprowadzania treści za pomocą edytora WYSIWYG. Edytor umożliwia formatowanie wprowadzonego tekstu jak również dodawanie obrazów, plików wideo czy wzorów Latex do treści m.in. artykułów, lekcji, pytań w ankietach/egzaminach. Wygląd edytora Dostępne opcje w edytorze: - pogrubienie tekstu, - zapisanie tekstu kursywą, - podkreślenie tekstu, - wyrównanie tekstu do lewej, - wyrównanie tekstu do środka, - wyrównanie tekstu do prawej, 48

49 - wyjustowanie tekstu, Formaty formatowanie tekstu np. ustawienie nagłówka, wyrównanie tekstu, Akapit ustawienie nagłówków, sformatowanie tekstu, Krój czcionki wybranie czcionki tekstu, Rozmiar czcionki wybranie rozmiaru czcionki tekstu, - wycięcie tekstu, - kopiowanie tekstu, - wklejenie tekstu, - znalezienie i podmiana tekstu, - stworzenie listy wypunktowanej, - stworzenie listy numerowanej, - zmniejszenie wcięcia, - zwiększenie wcięcia, - blok cytatu, - operacja cofnij, - operacja ponów, - wstawienie/edycja linku, - usunięcie linku, - wstawienie/edycja obrazu, - wstawienie/edycja wideo, - załadowanie dokumentu, - dodanie lub edycja elementu iframe - możliwość ustawienia koloru tekstu, - możliwość ustawienia koloru tła tekstu, - możliwość wstawienia tabeli, - możliwość wstawienia poziomej linii, - wyczyszczenie formatowania, - indeks dolny, - indeks górny, - wstawienie znaku specjalnego np. &, 49

50 - wstawienie tzw. Emotikony, - edytor Latex, umożliwiający tworzenie wzorów matematycznych w standardzie TeX/LaTeX, - edytor LaTeX - włączenie trybu pełnego ekranu, - wyświetlenie niewidocznych znaków, - wyświetlenie bloków, - wstawienie podziału strony, - włączenie trybu podglądu, - wyświetlenie kodu źródłowego. 50

51 14. Przedmioty/kursy Zarządzanie przedmioty/kursy umożliwia grupowanie ścieżek szkoleniowych w przedmioty/kursy oraz przypisywanie użytkowników do wybranych dziedzin. Aby przejść do modułu dziedzin należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję SZKOLENIA E-LEARNING/Przedmioty/kursy. Na liście przedmiotów/kursów wyświetlana jest nazwa, autor, data dodania oraz liczba ścieżek szkoleniowych przypisanych do przedmiotu/kursu. Aby przejść do danych szczegółowych dziedziny należy kliknąć na jej nazwę lub przycisk Szczegóły. Aby dodać nowy przedmiot/kurs należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę oraz opcjonalnie opis. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Po dodaniu przedmiotu/kursu użytkownika automatycznie przekierowany zostaje do danych szczegółowych. Po wejściu w dany przedmiot/kurs w lewym menu dostępne są trzy opcje: Dane podstawowe widok umożliwia podgląd i modyfikację podstawowych danych takich jak nazwa, opis. Ścieżki szkoleniowe w przedmiocie/kursie widok wyświetla ścieżki szkoleniowe przypisane do przedmiotu/kursu, Uprawnienia widok umożliwia przypisanie użytkowników do przedmiotu/kursu Przypisywanie ścieżek szkoleniowych do przedmiotu/kursu Aby przypisać ścieżkę szkoleniową do przedmiotu/kursu należy w lewym menu wybrać opcję Ścieżki szkoleniowe w przedmiocie/kursie. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj. W oknie Przypisywanie ścieżek szkoleniowych należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się po prawej stronie nazwy ścieżki szkoleniowej, którą chcemy przypisać do przedmiotu/kursu. Po przypisaniu jednej lub większej ilości ścieżek należy zamknąć okno przypisywania ścieżek klikając przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. Przypisana ścieżka wyświetlona zostanie na liście ścieżek przypisany do przedmiotu/kursu. Aby usunąć ścieżkę z przedmiotu/kursu należy kliknąć przycisk Usuń. Przypisywanie/wypisywanie użytkowników/grup do/z przedmiotu/kursu Aby przypisać użytkownika do przedmiotu/kursu należy w lewym menu wybrać opcję Uprawnienia. Aby przypisać użytkownika do przedmiotu/kursu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć 51

52 przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z przedmiotu/kursu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do przedmiotu/kursu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z przedmiotu/kursu. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: przypisanie użytkownika do przedmiotu/kursu powoduje ustawienie użytkownika, jako trenera posiadającego dostęp do wszystkich ścieżek szkoleniowych przypisanych do przedmiotu/kursu. 52

53 15. Skale ocen Zarządzanie skalami ocen umożliwia wprowadzanie skal ocen, które są wykorzystywane podczas automatycznego oceniania ścieżek szkoleniowych, egzaminów oraz szkoleń. Aby przejść do modułu skal ocen należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję SZKOLENIA E_LEARNING/Skale ocen. Na liście skal ocen wyświetlana jest informacja o nazwie skali, autorze, dacie dodania oraz czy skala jest aktywna. Aby przejść do danych szczegółowych skali ocen należy kliknąć na jej nazwę. Aby dodać nową skalę należy kliknąć przycisk Dodaj skalę, następnie należy wprowadzić nazwę skali oraz opcjonalnie zaznaczyć pole Czy aktywna skale oznaczone, jako aktywne dostępne są podczas tworzenia szkoleń/ścieżek szkoleniowych itp. W celu edycji skali po przejściu do danych szczegółowych skali należy kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetlony zostanie widok edycji skali. Po dodaniu skali domyślnie zostaje dodanych pięć wierszy zawierających oceny skali. Dla każdej oceny można wprowadzić nazwę oceny, nazwę skróconą oceny, poziom od - do określający, jaki przedział procentowy użytkownik musi uzyskać, aby otrzymać daną ocenę. Kolejne oceny można dodawać klikając przycisk Dodaj. Uwaga: wartości poziom od-do mogą zawierać tylko liczby całkowite. Aby zapisać skale poziomy muszą mieścić się w przedziale od 0 do 100%. Aby usunąć ocenę należy kliknąć przycisk Usuń. Po uzupełnieniu skali należy kliknąć przycisk Zapisz. 53

54 16. Szkolenia e-learning Moduł zarządzania szkoleniami umożliwia tworzenie/edycję szkoleń elektronicznych. Moduł umożliwia tworzenie własnych szkoleń w układzie tygodniowym, jak również import szkoleń w formatach SCORM 1.2, SCORM 2004, Common Cartridge. W ramach modułu możliwe jest udostępnianie szkoleń użytkownikom platformy jak i niezalogowanym użytkownikom. Moduł szkoleń e-learning pozwala śledzić postęp/wyniki użytkowników szkoleń elektronicznych. Aby przejść do modułu szkoleń e-learning należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Szkolenia. Na liście szkoleń wyświetlana jest nazwa szkolenia, typ szkolenia (Układ tygodniowy, SCORM, Common Cartridge), kategoria, autor, data dodania oraz wersja. Szkolenia możemy wyszukiwać wg. kategorii, typu oraz nazwy szkolenia. Aby przejść do szczegółów szkolenia należy kliknąć na jego nazwę lub kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć szkolenie należy kliknąć przycisk Usuń Dodanie nowego szkolenia Aby dodać szkolenie na liście szkoleń należy kliknąć przycisk Dodaj. Po kliknięciu przycisku Dodaj należy wybrać jedną z opcji: Szkolenie aby dodać szkolenie w układzie tygodniowym, Importuj paczkę SCORM aby zaimportować szkolenie w standardzie SCORM 1.2 lub SCORM 2004, Importuj Common Cartridge aby zaimportować szkolenie w standardzie Common Cartridge, Przypisz szkolenie z biblioteki aby dodać istniejące szkolenie z biblioteki e-learning Dodanie szkolenia w układzie tygodniowym Po wybraniu opcji Szkolenie należy uzupełnić następujące dane: Nazwa szkolenia 54

55 Kategoria opcjonalnie można wybrać kategorię szkolenia, Czy aktywne ustawienie tej opcji powoduje udostępnienie szkolenia użytkownikom platformy Czy ogólnodostępne szkolenia ogólnodostępne dostępne są dla wszystkich użytkowników platformy, którzy zapiszą się na szkolenie. W przypadku ustawienia szkolenia, jako ogólnodostępnego można dodatkowo ustawić następujące parametry: o Klucz dostępu - użytkownicy, którzy chcą się zapisać na szkolenie ogólnodostępne będą musieli wprowadzić klucz dostępu zdefiniowany podczas tworzenia szkolenia o Czy wymaga potwierdzenia zapisu zaznaczenie tej opcji powoduje konieczność potwierdzenia przez administratora szkolenia zapisu użytkowników na szkolenie, którzy zgłosili chęć udziału w szkoleniu Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zakończeniu szkolenia Czy zezwolić na wydruk certyfikatu przez użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu ukończenia szkolenia przez użytkowników po zdaniu szkolenia Data od data, od kiedy szkolenie jest dostępne dla użytkowników Data do data, do kiedy szkolenie jest dostępne dla użytkowników Czy wyniki szczegółowe opcja umożliwia użytkownikom wgląd do szczegółowych wyników szkolenia Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia szkolenia po przekroczeniu, którego szkolenie zostanie oznaczone, jako zdane Maksymalna liczba uruchomień określa maksymalną liczbę uruchomień szkolenia przez użytkownika Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena szkolenia Czy dostępne dla użytkowników niezalogowanych umożliwia dostęp dla użytkowników niezalogowanych do szkolenia Po dodaniu szkolenia użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do edycji zawartości szkolenia. Dodanie szkolenia SCORM Po wybraniu opcji Importuj paczkę SCORM należy uzupełnić następujące dane: Kategoria opcjonalnie można wybrać kategorię szkolenia, Preferowany rozmiar okna umożliwia wybór rozdzielczości ekranu, w jakim domyślnie otworzone zostaną lekcje szkolenia. Jeżeli użytkownik nie wybierze rozdzielczości system automatycznie dopasuje rozmiar okna do zawartości lekcji, Czy dokonać walidacji manifestu flaga walidacji, Skala - umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena szkolenia, 55

56 Wybierz plik z paczką należy kliknąć przycisk Wybierz plik, a następnie z lokalnego dysku komputera wybrać spakowany plik zip zawierający szkolenie elektroniczne w standardzie SCORM 1.2 lub SCORM 2004 Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia szkolenia po przekroczeniu, którego szkolenie zostanie oznaczone, jako zdane Maksymalna liczba uruchomień określa maksymalną liczbę uruchomień szkolenia przez użytkownika Czy dostępne dla użytkowników niezalogowanych umożliwia dostęp dla użytkowników niezalogowanych do szkolenia Po dodaniu szkolenia użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do edycji zawartości szkolenia. Dodanie szkolenia Common Cartridge Po wybraniu opcji Importuj Common Cartridge należy uzupełnić następujące dane: Kategoria opcjonalnie można wybrać kategorię szkolenia, Skala - umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena szkolenia, Wybierz plik z paczką należy kliknąć przycisk Wybierz plik, a następnie z lokalnego dysku komputera wybrać spakowany plik zip zawierający szkolenie elektroniczne w standardzie Common Cartridge Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia szkolenia po przekroczeniu, którego szkolenie zostanie oznaczone, jako zdane Maksymalna liczba uruchomień określa maksymalną liczbę uruchomień szkolenia przez użytkownika Czy dostępne dla użytkowników niezalogowanych umożliwia dostęp dla użytkowników niezalogowanych do szkolenia Po dodaniu szkolenia użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do edycji zawartości szkolenia. Dodanie szkolenia z biblioteki Po wybraniu opcji Przypisz szkolenie z biblioteki należy wybrać bibliotekę elearning, do której chcemy dodać szkolenie (patrz rozdział: zarządzanie biblioteką elearning) Zarządzanie szkoleniem e-learning Po dodaniu szkolenia użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do edycji zawartości szkolenia. W lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe widok edycji danych podstawowych szkolenia, wprowadzonych podczas jego tworzenia. W danych podstawowych szkolenia 56

57 użytkownik posiada możliwość eksportowania lekcji do postaci paczki SCORM w tym celu należy kliknąć przycisk Pobierz wybrane lekcje SCORM, następnie należy wybrać lekcje, które chcemy wyeksportować, po wybraniu lekcji i kliknięciu przycisku Pobierz, pobrana zostanie paczka zawierająca wybrane lekcje Zawartość szkolenia widok zarządzania zawartością szkolenia, Powiadomienia konfiguracja powiadomień wysyłanych do użytkowników, Komentarze treść komentarza, Uprawnienia widok umożliwia przypisanie użytkowników/grupy do szkolenia, Konfiguracja widok umożliwia konfigurację szkolenia dla użytkowników/grup szkolenia, Ograniczenia IP widok umożliwia włączenie dostępu do szkolenia tylko dla określonych adresów IP, Wyniki widok wyświetla wyniki szkolenia, Wyniki szczegółowe widok wyświetla szczegółowe wyniki szkolenia, Autozapisy widok umożliwia zdefiniowanie grup, do jakich ma zostać przypisany użytkownik po zdaniu szkolenia, Statystyki widok wyświetla statystyki wykorzystania szkolenia Autoryzacja użytkowników opcja umożliwia autoryzację dostępu do szkolenia w szkoleniach ogólnodostępnych, Erraty widok umożliwia wprowadzenie errat do szkolenia, Odwołania szkolenia widok wyświetla odwołania do szkolenia z innych szkoleń Warunki uruchomienia elementu opcja umożliwia określenia warunków uruchomienia elementu. Zarządzanie zawartością szkolenia W celu zarządzania zawartością szkolenia należy w lewym menu wybrać opcję Zawartość szkolenia. Widok różni się w zależności od rodzaju szkolenia Zarządzanie zawartością szkolenia w układzie tygodniowym Zawartość szkolenia w układzie tygodniowym podzielona jest na tematy. W celu dodania tematu należy wprowadzić jego nazwę oraz opcjonalnie datę od i datę, do kiedy temat ma być widoczny dla użytkowników. Po uzupełnieniu danych tematu należy kliknąć przycisk Dodaj. Po dodaniu tematu, temat automatycznie pojawi się na liście tematów szkolenia. System automatycznie numeruje kolejne tematy szkolenia. 57

58 W celu zmiany kolejności wyświetlania tematów należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na ikonę znajdującą się po lewej stronie nazwy tematu, następnie metodą przeciągnij i upuść możliwa jest zmiana kolejności tematu. Aby usunąć temat należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie nazwy tematu. Aby wyłączyć temat (temat nie będzie wyświetlany na liście tematów szkolenia po wejściu w szkolenie przez użytkownika) należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby włączyć temat należy kliknąć przycisk Włącz Aby zmienić nazwę tematu lub ustawić/zmienić daty od do należy wprowadzić zmodyfikować nazwę tematu, wybrać daty w polach Data od, Data do, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Aby przypisać element z biblioteki elearning do tematu szkolenia należy kliknąć przycisk Przypisz element z biblioteki znajdujący się po prawej stronie nazwy tematu. Wyświetlone zostanie okno przypisywania elementów z biblioteki, umożliwiające wyszukanie elementu w bibliotece wg. następujących kryteriów: Nazwa biblioteki, Kategoria elementu, Treści (nazwy elementu), Typu (strona HTML, lekcja, słownik, plik, ankieta, encyklopedia), Tylko moje tylko elementy, których autorem jest użytkownik przeszukujący bibliotekę, Tylko przypisane wyświetla tylko elementy biblioteki, które użytkownik już przypisywał do szkoleń itp. Po wyszukaniu elementu, aby przypisać go do tematu należy kliknąć przycisk Przypisz, przycisk Podgląd umożliwia podgląd zawartości wyszukanego elementu. Po kliknięciu przycisku Przypisz wyświetlone zostaje okno, w którym możemy zaznaczyć następujące opcje: Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie, Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia. Po kliknięciu przycisku Ok nowy element zostaje przypisany do tematu. 58

59 Aby dodać nowy element do tematu, należy po prawej stronie nazwy tematu kliknąć przycisk Dodaj nowy element, następnie należy wybrać typ elementu, jaki chcemy dodać. Do tematu szkolenia w układzie tygodniowym możemy dodać następujące typy elementów: Strona HTML Lekcja Plik Chat Forum Słownik Leksykon Ankieta Encyklopedia Egzamin Dodanie strony HTML Aby dodać stronę HTML do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię strony HTML, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, HTML zawartość HTML strony, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element 59

60 wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia Dodanie lekcji Aby dodać lekcję do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Liczba ekranów liczba ekranów lekcji, jaka ma zostać wygenerowana podczas dodania lekcji, Czy pokazać podgląd listy ekranów ustawienie tej opcji powoduje włączeniu podglądu listy ekranów lekcji dla użytkownika, który uruchomił lekcję, Czy użytkownik może pobierać ekrany ustawienie tej opcji powoduje włączenie użytkownikowi pobranie materiałów źródłowych na podstawie, których została stworzona lekcja np. plik programu PowerPoint, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia Dodanie pliku Aby dodać plik do tematu należy wprowadzić następujące dane: Plik należy wybrać plik z lokalnego dysku komputera, który ma zostać dodany do szkolenia, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię pliku, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia. Dodanie chatu Aby dodać chat do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa pokoju, Czy moderowany opcja pozwala włączyć moderację chatu przez trenera, 60

61 Data otwarcia, Godzina otwarcia, Data zamknięcia, Godzina zamknięcia termin od, do kiedy chat ma być dostępny dla użytkowników szkolenia, Szablon powitania szablon powitania zawierający treść powitania wyświetlaną dla użytkownika po wejściu w chat Dodanie forum Aby dodać forum do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis, Wysyłaj powiadomienia o postach, w temacie, którego jestem autorem, Wysyłaj powiadomienia o odpowiedziach na post. Dodanie słownika Aby dodać słownik do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Opis opcjonalnie można wprowadzić opis słownika. Dodanie leksykonu Aby dodać leksykon do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Opis opcjonalnie można wprowadzić opis leksykonu. Dodanie ankiety Aby dodać ankietę do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu ankiety przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię ankiety, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia Czy aktywna tylko ankiety oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Czy anonimowa ankieta oznaczona, jako anonimowa, nie zawiera informacji o odpowiedziach, jakich udzielił użytkownik, wszystkie udzielone odpowiedzi w ankiecie są anonimowe, Losowa kolejność pytań zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie pytań ankiety w losowej kolejności po uruchomieniu przez użytkownika, Domyślnie dostępna od, Domyślnie dostępna do domyślny termin, w jakim ankieta jest dostępna dla użytkowników, 61

62 Dostępna w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniona będzie ankieta, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia. Dodanie encyklopedii Aby dodać encyklopedię do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię encyklopedii, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Czy ogólnodostępna zaznaczenie tej opcji powoduje udostępnienie encyklopedii dla wszystkich użytkowników platformy edukacyjnej, Kategorie haseł pozwala zaznaczyć, jakie kategorie haseł dostępne będą w encyklopedii Dodanie egzaminu Aby dodać egzamin do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu egzaminu przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię egzaminu, jeżeli ścieżka szkoleniowa posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria ścieżki, Czy aktywny tylko egzaminy oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Domyślnie dostępny od, Domyślnie dostępny do domyślny termin, w jakim egzamin jest dostępny dla użytkowników, Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zdaniu egzaminu, Czy zezwolić na wydruk certyfikatu dla użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu zaliczenia egzaminu przez użytkowników po jego zdaniu, Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena egzaminu, Dostępny w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniony będzie egzamin, 62

63 Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową. 63

64 Zmiana kolejności elementów tematu W celu zmiany kolejności wyświetlania elementów tematu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na ikonę elementu np. znajdującą się po lewej stronie nazwy elementu, następnie metodą przeciągnij i upuść możliwa jest zmiana kolejności elementu. Edycja elementów tematu Aby zmienić nazwę elementu tematu należy zmodyfikować wartość w polu tekstowym znajdującym się po prawej stronie ikony elementu, aby zmodyfikować daty od do dostępności elementu tematu należy wybrać daty w polach data od i data do, po zmianie wartości należy kliknąć przycisk Zapisz. Jeżeli element tematu jest ustawiony, jako element wymagany, możemy element ustawić, jako niewymagany klikając przycisk Niewymagany znajdujący się po prawej stronie nazwy elementu. Następnie należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników szkolenia. Jeżeli element tematu jest ustawiony, jako element niewymagany, możemy element ustawić, jako wymagany klikając przycisk Wymagany znajdujący się po prawej stronie nazwy elementu. Następnie należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników szkolenia. Aby usunąć element z tematu należy kliknąć przycisk Usuń stronie nazwy elementu. znajdujący się po prawej Aby wyłączyć element (element nie będzie wyświetlany na liście elementów tematu po wejściu w szkolenie przez użytkownika) należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby włączyć element należy kliknąć przycisk Włącz. Edycja zawartości elementów Aby przejść do edycji zawartości elementu należy kliknąć przycisk Edytuj. Edycja zawartości: Forum patrz rozdział Zarządzanie grupami dyskusyjnymi Ankieta patrz rozdział Zarządzanie ankietami 64

65 Chat patrz rozdział Zarządzanie Chatem Encyklopedia patrz rozdział Zarządzanie encyklopediami Edycja zawartości strony HTML Po przejściu do edycji strony HTML w lewym menu dostępne są dwie opcje: Strona HTML Uprawnienia Po wybraniu opcji Strona HTML wyświetlane są dane podstawowe strony HTML oraz dostępne są następujące opcje: Pobierz umożliwia pobranie zawartości strony HTML na lokalny dysk komputera Edytuj umożliwia zmianę nazwy strony, zawartości, kategorii oraz modyfikację czy element jest wymagany, Przypisz do biblioteki umożliwia przypisanie strony HTML do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do strony HTML. Aby przypisać użytkownika do strony HTML należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z strony HTML należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do strony HTML wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z strony HTML. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do szkolenia. Edycja zawartości Lekcji Po przejściu do edycji strony HTML w lewym menu dostępne są trzy opcje: 65

66 Lekcja Ekrany Uprawnienia Po wybraniu opcji Lekcja wyświetlane są dane podstawowe lekcji, oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę danych podstawowych lekcji, Przypisz do biblioteki umożliwia przypisanie lekcji do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Po wybraniu opcji Ekrany możliwe jest zarządzanie ekranami lekcji. Aby dodać nowy ekran lekcji należy kliknąć przycisk Dodaj nowy ekran. Następnie należy wprowadzić nazwę ekranu, skróconą treść (treść ekranu wyświetlane na spisie ekranów) oraz treść (pełna treść ekranu). Po wprowadzeniu wartości należy kliknąć przycisk Zapisz. Na każdym ekranie znajduje się panel zarządzania ekranem: Aby zmienić treść ekranu należy kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć ekran należy kliknąć przycisk Usuń. Aby włączyć podgląd ekranu należy kliknąć przycisk Podgląd. Aby pobrać ekran należy kliknąć przycisk Pobierz. Aby wygenerować link do ekranu należy kliknąć przycisk Generuj link. Aby zmienić kolejność ekranów należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na ekran, następnie metodą przeciągnij i upuść przenieść ekran w miejsce, w którym chcemy ustawić ekran. 66

67 Aby zaimportować ekrany z zewnętrznych plików należy kliknąć przycisk Importuj ekrany. W oknie importu pliku należy kliknąć przycisk Wybierz Plik następnie wskazać plik na lokalnym dysku komputera, który chcemy zaimportować. Importować możemy następujące pliki: *.doc, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.png, *.tif *.ppt, *.docx, *.pptx, *.xlsx, *.odt, *.rtf, *.html. Po wybraniu pliku, jaki chcemy zaimportować należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby włączyć podgląd lekcji należy kliknąć przycisk Podgląd. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do Lekcji. Aby przypisać użytkownika do Lekcji należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z Lekcji należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do Lekcji wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z Lekcji. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do szkolenia. Edycja zawartości Pliku Po przejściu do edycji Pliku w lewym menu dostępne są trzy opcje: Plik, Historia, Uprawnienia. Po wybraniu opcji Plik wyświetlane są dane podstawowe pliku, oraz dostępne są następujące opcje: Pobierz umożliwia pobranie pliku na lokalny dysk komputera, Aktualizuj umożliwia aktualizację pliku, 67

68 Przypisz do biblioteki umożliwia przypisanie lekcji do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Po wybraniu opcji Historia wyświetlona zostaje historia zmian pliku. Każdą z wersji pliku można pobrać, klikając przycisk Pobierz. Aby przywrócić jedną z poprzednich wersji pliku, na liście zmian pliku należy kliknąć przycisk Przywróć. Edycja zawartości Słownika Po przejściu do edycji słownika w lewym menu dostępne są następujące opcje: Słownik, Pojęcia, Kategorie pojęć, Uprawnienia. Po wybraniu opcji Słownik wyświetlane są dane podstawowe słownika, oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę danych podstawowych słownika, Przypisz do biblioteki umożliwia przypisanie słownika do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Po wybraniu opcji Pojęcia wyświetlana jest lista pojęć przypisanych do słownika. Listę pojęć można przeszukiwać wg. nazwy lub definicji oraz kategorii pojęcia. Listę pojęć możemy również przefiltrować wg. pierwszej litery nazwy pojęcia, klikając na jednej z liter na liście: Aby usunąć filtr wg. pierwszej litery nazwy pojęcia należy ponownie kliknąć na literę. Aby dodać nowe pojęcie należy kliknąć przycisk Dodaj. Dodając pojęcie można wprowadzić jedną lub wiele kategorii pojęcia, jego nazwę oraz definicję. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć przycisk Ok. Po wybraniu opcji Kategorie pojęć można wprowadzić kategorie pojęć dostępnych w słowniku. Na liście kategorii można przeszukiwać kategorie wg. nazwy. Aby dodać nową kategorię należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wprowadzić nazwę kategorii pojęcia oraz kliknąć przycisk Zapisz. Aby zmodyfikować nazwę kategorii należy kliknąć przycisk Edytuj. Aby sprawdzić historię odwiedzin danego pojęcia przez użytkowników należy kliknąć przycisk Historia wejść. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do Słownika. 68

69 Aby przypisać użytkownika do słownika należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z słownika należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do słownika wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z słownika. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do szkolenia. Edycja zawartości Leksykonu Po przejściu do edycji leksykonu w lewym menu dostępne są następujące opcje: Leksykon, Pojęcia, Kategorie pojęć, Uprawnienia. Po wybraniu opcji Leksykon wyświetlane są dane podstawowe leksykonu, oraz dostępna jest następująca opcje: Edytuj umożliwia zmianę danych podstawowych leksykonu. Po wybraniu opcji Pojęcia wyświetlana jest lista pojęć przypisanych do leksykonu. Listę pojęć można przeszukiwać wg. nazwy lub definicji oraz kategorii pojęcia. Listę pojęć możemy również przefiltrować wg. pierwszej litery nazwy pojęcia, klikając na jednej z liter na liście: 69

70 Aby usunąć filtr wg. pierwszej litery nazwy pojęcia należy ponownie kliknąć na literę. Aby dodać nowe pojęcie należy kliknąć przycisk Dodaj. Dodając pojęcie można wprowadzić jedną lub wiele kategorii pojęcia, jego nazwę oraz definicję. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć przycisk Ok. Po wybraniu opcji Kategorie pojęć można wprowadzić kategorie pojęć dostępnych w leksykonie. Na liście kategorii można przeszukiwać kategorie wg. nazwy. Aby dodać nową kategorię należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wprowadzić nazwę kategorii pojęcia oraz kliknąć przycisk Zapisz. Aby zmodyfikować nazwę kategorii należy kliknąć przycisk Edytuj. Aby sprawdzić historię odwiedzin danego pojęcia przez użytkowników należy kliknąć przycisk Historia wejść. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do Leksykonu. Aby przypisać użytkownika do leksykonu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z leksykonu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do leksykonu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z leksykonu. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do szkolenia Zarządzanie zawartością szkolenia SCORM 70

71 W zarządzaniu szkoleniem SCORM mamy możliwość zmiany układu szkolenia i jego elementów, dodawania i edycji lekcji. Lekcje możemy umieszczać w modułach. W celu dodania nowej lekcji do szkolenia wybieramy z listy rozwijanej opcję Przypisz lekcję. Po wybraniu opcji otwiera się nowe okno z listą lekcji innych szkoleń. Możemy podczas dodania elementu do szkolenia możemy oznaczyć go, jako wymagany. Możemy również przeliczyć wyniki użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia lub dla tych, którzy szkolenie ukończyli. Aby dodać nowy moduł należy z listy rozwijanej przycisku Dodaj wybrać Dodaj moduł. W nowym oknie nadajemy nazwę dla nowego modułu lekcji, po czym klikamy przycisk Zapisz. W celu zmiany kolejności wyświetlanych elementów szkolenia należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na nazwę elementu, po czym przeciągnąć i puścić w wybranym miejscu. Lekcje możemy umieszczać również w wcześniej dodanych modułach. 71

72 Jeśli chcemy usunąć moduł ze szkolenia wybieramy przycisk, który umiejscowiony jest przy każdej nazwie modułu na liście. Należy pamiętać, że usunięcie modułu spowoduje usunięcie wszystkich elementów, które w nim się znajdują. Edycja zawartości elementów Przy każdej nazwie lekcji znajdują się przyciski pozwalające na modyfikację elementu. Jeśli chcemy ograniczyć czasowo uruchamianie lekcji w szkoleniu, wprowadzamy odpowiednie daty w miejsca Data od i Data do, po czym klikamy Zapisz, znajdujący się po prawej stronie dat W celu wyłączenia lub włączenia lekcji wybieramy odpowiednio przyciski Wyłącz lub Włącz. Aby usunąć lekcje należy kliknąć przycisk. W celu przejścia do szczegółów lekcji klikamy przycisk Szczegóły. Po naciśnięciu przycisku załaduję się nowa strona, na której widoczne są szczegóły lekcji, cześć z nich można edytować w oknie edycja. Aby edytować lekcję należy kliknąć przycisk Edytuj. Będąc w szczegółach lekcji możemy przejść do edycji jej uprawnień. W tym celu należy wybrać opcję Uprawnienia w lewym menu. Widok uprawnień jest standardowym widokiem przypisywania użytkowników bądź grup w szkoleniu opisanym w edycji uprawnień szkolenia. 72

73 W celu podglądu lekcji należy kliknąć przycisk Zarządzanie zawartością szkolenia Common Cartridge Zawartość szkolenia Common Cartridge zawiera tematy i elementy podobnie jak w przypadku szkolenia w układzie tygodniowym. W szkoleniu Common Cartridge mamy możliwość dodawania tematów z ich elementami do innych tematów, jak również w odróżnieniu od układu tygodniowego, możemy dodawać bądź przenosić poszczególne elementy szkolenia poza temat. W celu dodania nowego tematu uzupełniamy jego nazwę, oraz opcjonalnie datę od i datę do widoczności tematu dla użytkownika. W celu dodania nowego tematu bezpośrednio w innym temacie, należy uzupełnić wyżej wymienione dane, po czym kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć temat należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie nazwy tematu. Aby wyłączyć temat (temat nie będzie wyświetlany na liście tematów szkolenia po wejściu w szkolenie przez użytkownika) należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby włączyć temat należy kliknąć przycisk Włącz Aby zmienić nazwę tematu lub ustawić/zmienić daty od do należy wprowadzić/zmodyfikować nazwę tematu, wybrać daty w polach Data od, Data do, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Aby przypisać element z biblioteki elearning do tematu szkolenia należy kliknąć przycisk Przypisz element z biblioteki znajdujący się po prawej stronie nazwy tematu. Wyświetlone 73

74 zostanie okno przypisywania elementów z biblioteki, umożliwiające wyszukanie elementu w bibliotece według następujących kryteriów: Nazwa biblioteki, Kategoria elementu, Treści (nazwy elementu), Typu (strona html, lekcja, słownik, plik, ankieta, encyklopedia), Tylko moje tylko elementy, których autorem jest użytkownik przeszukujący bibliotekę, Tylko przypisane wyświetla tylko elementy biblioteki, które użytkownik już przypisywał np. do szkoleń. Po wyszukaniu elementu, aby przypisać go do tematu należy kliknąć przycisk Przypisz, przycisk Podgląd umożliwia podgląd zawartości wyszukanego elementu. Po kliknięciu przycisku Przypisz wyświetlone zostaje okno, w którym możemy zaznaczyć następujące opcje: Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie, Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia. Po kliknięciu przycisku Ok nowy element zostaje przypisany do tematu. Aby dodać nowy element do tematu, należy po prawej stronie nazwy tematu kliknąć przycisk Dodaj nowy element, następnie należy wybrać typ elementu, jaki chcemy dodać. Dodanie strony HTML Aby dodać stronę HTML do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, 74

75 Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię strony HTML, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, HTML zawartość HTML strony, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia. Dodanie lekcji Aby dodać lekcję do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Liczba ekranów liczba ekranów lekcji, jaka ma zostać wygenerowana podczas dodania lekcji, Czy pokazać podgląd listy ekranów ustawienie tej opcji powoduje włączeniu podglądu listy ekranów lekcji dla użytkownika, który uruchomił lekcję, Czy użytkownik może pobierać ekrany ustawienie tej opcji powoduje włączenie użytkownikowi pobranie materiałów źródłowych na podstawie, których została stworzona lekcja np. plik programu PowerPoint, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia Dodanie pliku Aby dodać plik do tematu należy wprowadzić następujące dane: Plik należy wybrać plik z lokalnego dysku komputera, który ma zostać dodany do szkolenia, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię pliku, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia 75

76 Dodanie chatu Aby dodać chat do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa pokoju, Czy moderowany opcja pozwala włączyć moderację chatu przez trenera, Data otwarcia, Godzina otwarcia, Data zamknięcia, Godzina zamknięcia termin od, do kiedy chat ma być dostępny dla użytkowników szkolenia, Szablon powitania szablon powitania zawierający treść powitania wyświetlaną dla użytkownika po wejściu w chat Dodanie forum Aby dodać forum do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis, Wysyłaj powiadomienia o postach, w temacie, którego jestem autoremzaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie do autora tematu w forum powiadomień o nowych postach w temacie, dodanych przez użytkowników forum, Wysyłaj powiadomienia o odpowiedziach na post - zaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie do autora postu powiadomień o odpowiedziach na post dodanych przez użytkowników forum. Dodanie słownika Aby dodać słownik do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Opis opcjonalnie można wprowadzić opis słownika. Dodanie leksykonu Aby dodać leksykon do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię lekcji, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Opis opcjonalnie można wprowadzić opis leksykonu. Dodanie ankiety Aby dodać ankietę do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu ankiety przez użytkownika wypełniającego, 76

77 Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię ankiety, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia Czy aktywna tylko ankiety oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Czy anonimowa ankieta oznaczona, jako anonimowa, nie zawiera informacji o odpowiedziach, jakich udzielił użytkownik, wszystkie udzielone odpowiedzi w ankiecie są anonimowe, Losowa kolejność pytań zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie pytań ankiety w losowej kolejności po uruchomieniu przez użytkownika, Domyślnie dostępna od, Domyślnie dostępna do domyślny termin, w jakim ankieta jest dostępna dla użytkowników Dostępna w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniona będzie ankieta, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania szkolenia. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcje czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników szkolenia: o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli szkolenie o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli szkolenia Dodanie encyklopedii Aby dodać encyklopedię do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię encyklopedii, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia, Czy ogólnodostępna zaznaczenie tej opcji powoduje udostępnienie encyklopedii dla wszystkich użytkowników platformy edukacyjnej, Kategorie haseł pozwala zaznaczyć, jakie kategorie haseł dostępne będą w encyklopedii Dodanie egzaminu Aby dodać egzamin do tematu należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu egzaminu przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię egzaminu, jeżeli ścieżka szkoleniowa posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria ścieżki, Czy aktywny tylko egzaminy oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, 77

78 Domyślnie dostępny od, Domyślnie dostępny do domyślny termin, w jakim egzamin jest dostępny dla użytkowników, Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zdaniu egzaminu, Czy zezwolić na wydruk certyfikatu dla użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu zaliczenia egzaminu przez użytkowników po jego zdaniu, Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena egzaminu, Dostępny w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniony będzie egzamin, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową. Zmiana kolejności elementów tematu W celu zmiany kolejności wyświetlania elementów tematu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na ikonę elementu znajdującą się po lewej stronie nazwy elementu, następnie metodą przeciągnij i upuść możliwa jest zmiana kolejności elementu. Edycja elementów tematu Aby zmienić nazwę elementu tematu należy zmodyfikować wartość w polu tekstowym znajdującym się po prawej stronie ikony elementu, aby zmodyfikować daty od do dostępności elementu tematu należy wybrać daty w polach data od i data do, po zmianie wartości należy kliknąć przycisk Zapisz. Jeżeli element tematu jest ustawiony, jako element wymagany, możemy element ustawić, jako niewymagany klikając przycisk Niewymagany znajdujący się po prawej stronie nazwy 78

79 elementu. Następnie należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników szkolenia. Jeżeli element tematu jest ustawiony, jako element niewymagany, możemy element ustawić, jako wymagany klikając przycisk Wymagany znajdujący się po prawej stronie nazwy elementu. Następnie należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników szkolenia. Aby usunąć element z tematu należy kliknąć przycisk Usuń stronie nazwy elementu. znajdujący się po prawej Aby wyłączyć element (element nie będzie wyświetlany na liście elementów tematu po wejściu w szkolenie przez użytkownika) należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby włączyć element należy kliknąć przycisk Włącz. Edycja zawartości elementów Aby przejść do edycji zawartości elementu należy kliknąć przycisk Edytuj. Edycja poszczególnych elementów tematów została opisana w Zarządzanie zawartością szkolenia w układzie tygodniowym. Powiadomienia Aby skonfigurować powiadomienia przesyłane przez system w szkoleniu należy w lewym menu wybrać opcję Powiadomienia. W celu dodania powiadomienia należy kliknąć przycisk Dodaj. W oknie dodawania konfiguracji powiadomień należy wybrać Typ obsługi ( lub lista zadań), szablon powiadomienia, liczbę godzin przed rozpoczęciem szkolenia, kiedy należy przesłać powiadomienie oraz czy powiadomienie jest aktywne. Aby usunąć powiadomienie z listy powiadomień należy kliknąć przycisk Usuń. Uprawnienia Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do szkolenia. Aby przypisać użytkownika do szkolenia należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację czy użytkownik jest uczestnikiem szkolenia (Użytkownik) czy prowadzącym (trener). Możliwe jest również określenie daty, od-do kiedy użytkownika posiada dostęp do szkolenia. 79

80 Aby wypisać konto użytkownika z szkolenia należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do szkolenia wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z szkolenia. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do szkolenia, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu Konfiguracja szkolenia Po wybraniu opcji Konfiguracja możliwe jest zarządzanie konfiguracją szkolenia dla użytkowników/grup przypisanych do szkolenia. Domyślnie po wejściu w opcję Konfiguracja wyświetlana jest lista użytkowników przypisanych do szkolenia wraz z użytkownikami przypisanych do szkolenia poprzez grupy. Aby zmienić konfigurację dla wybranego użytkownika należy kliknąć przycisk Edytuj. Następnie w oknie edycji konfiguracji można zmienić opcje: Czy wyniki szczegółowe zaznaczenie opcji włącza dla użytkownika podgląd szczegółowych wyników szkolenia, Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia szkolenia przez użytkownika, Maksymalna liczba uruchomień maksymalna liczba uruchomień szkolenia przez użytkownika, Skala skala ocen na podstawie, której następuje ocena użytkownika, Czy przeliczyć wyniki. Aby zmienić konfigurację szkolenia dla całej grupy użytkowników przypisanych do szkolenia, należy w prawym górnym rogu wybrać opcję Grupy. Edycja konfiguracji dla grup odbywa się w taki sam sposób jak dla pojedynczego użytkownika. Uwaga: jeżeli zmieniona zostaje konfiguracja szkolenia dla całej grupy to konfiguracja pojedynczego użytkownika, który jest przypisany do grupy jest nadpisywana ustawieniami całej grupy. Ograniczenie dostępu do szkolenia dla wybranych numerów IP 80

81 Po wybraniu opcji Dostęp przez IP możliwe jest zdefiniowanie adresów IP, dla których zezwolony jest dostęp do szkolenia. Aby dodać nowy adres do listy adresów IP należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wprowadzić numer IP oraz kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć numer IP z listy należy kliknąć przycisk Usuń. Należy pamiętać, że jak dodamy przynajmniej jeden adres IP, to edytowane szkolenie będzie dostępne tylko dla użytkowników o podanych numerach IP Podgląd wyników szkolenia Po wybraniu opcji Wyniki wyświetlana jest lista wyników użytkowników szkolenia. Na liście wyników wyświetlone jest imię i nazwisko użytkownika, data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, data ostatniego uruchomienia, postęp w szkoleniu, liczba uruchomień szkolenia, status szkolenia oraz ocena. Listę wyników szkolenia można przeszukiwać wg. nazwy użytkownika, nazwiska, statusu szkolenia (zdane/niezdane), grupy w ramach, której użytkownik jest przypisany do szkolenia. Aby wyświetlić Historię uruchomień szkolenia przez użytkownika należy kliknąć przycisk. Aby wyświetlić Wyniki szczegółowe użytkownika szkolenia należy kliknąć przycisk. Wyniki użytkowników szkolenia można usunąć klikając przycisk Usuń wyniki. Wyniki użytkowników szkolenia można wyeksportować do pliku CSV lub Excel, klikając przycisk Eksportuj do, a następnie wybierając format pliku, do jakiego ma być wykonany eksport. 81

82 Powyżej filtrów wyszukiwania wyników wyświetlana jest informacja ilu użytkowników uruchomiło szkolenie oraz ilu użytkowników zdało szkolenie. Wyniki szczegółowe Po wybraniu opcji Wyniki szczegółowe wyświetlana jest lista szczegółowych wyników użytkowników szkolenia. Na liście wyników wyświetlone jest imię i nazwisko użytkownika, nazwa elementu szkolenia, status zaliczenia elementu przez użytkownika, typ elementu, data rozpoczęcia oraz data zakończenia i postęp zdania elementu, Listę szczegółowych wyników szkolenia można przeszukiwać wg. nazwy użytkownika, nazwiska, statusu zaliczenia elementu (zdane/niezdane), typu elementu. Aby wyświetlić Historię uruchomień elementu szkolenia przez użytkownika należy kliknąć przycisk. Szczegółowe wyniki użytkowników szkolenia można wyeksportować do pliku CSV lub Excel, klikając przycisk Eksportuj do, a następnie wybierając format pliku, do jakiego ma być wykonany eksport Autozapisy na szkolenie Po wybraniu opcji Autozapisy możliwe jest ustawienie, do jakiej grupy użytkowników przypisany ma być użytkownik po zdaniu szkolenia. Aby zdefiniować grupę, do której ma być przypisany użytkownik należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę grupy oraz kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć grupę z listy grup, do jakich przypisywanie są użytkownicy, na liście grup należy kliknąć przycisk Usuń. Statystyki Po wybraniu opcji Statystyki wyświetlone zostaną statystyki wykorzystania szkolenia takie jak: Ilu użytkowników spośród przydzielonych do szkolenia uruchomiło szkolenie, Ilu użytkowników spośród przydzielonych do szkolenia zdało szkolenie, Ilu użytkowników spośród przydzielonych do szkolenia nie zdało szkolenia, Najdłuższy czas rozwiązania szkolenia: Najkrótszy czas rozwiązania szkolenia 16.9.Autoryzacja użytkowników szkolenia Opcja Autoryzacja użytkowników dostępna jest tylko dla szkoleń oznaczonych, jako ogólnodostępne. Na portalu są trzy rodzaje dostępu do szkolenia ogólnodostępnego. W pierwszym przypadku oznaczamy szkolenie, jako ogólnodostępne, klucz dostępu 82

83 pozostawiając puste. Użytkownik w tym przypadku wystarczy ze zapisze się na to szkolenie i zostanie do niego przydzielony automatycznie. W drugim przypadku wprowadzamy klucz dostępu. Po wprowadzeniu klucza dostępu użytkownik zapisując się na szkolenie musi wprowadzić klucz dostępu przypisany do szkolenia. W trzecim przypadku możemy zaznaczyć opcje Czy wymaga potwierdzenia zapisu Jeśli mamy zaznaczoną tą opcję użytkownik może zgłosić swoją prośbę o dostęp do szkolenia, wówczas pojawi się na liście użytkowników do autoryzacji. Mamy dwie możliwości, możemy odrzucić prośbę użytkownika o dostęp do szkolenia klikając przycisk Odrzuć, wówczas na skrzynkę wiadomości użytkownika portalu zostanie wysłana informacja o odrzuceniu prośby, jak również na liście szkoleń ogólnodostępnych użytkownika zaktualizuję się status informujący o odrzuceniu. Drugą możliwością jest akceptacja przez naciśnięcie przycisku Akceptuj. Zaakceptowany użytkownik nie pojawia się już na liście. 83

84 Erraty Po wybraniu opcji Erraty można wprowadzić erraty do szkolenia. Aby dodać erratę, należy kliknąć przycisk Dodaj następnie należy wprowadzić, czego dotyczy errata oraz opis błędu. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć erratę należy kliknąć przycisk Usuń Odwołania do szkolenia Menu odwołania szkolenia zawiera dwa elementy menu. Z innych szkoleń Wybierając podmenu Z innych szkoleń zostanie załadowana strona z listą ekranów, lekcji ekranów i szkoleń, z których zostały utworzone odwołania do ekranów w wybranym szkoleniu. Jeśli mamy dostęp do zarządzania szkoleniem, z którego zostało utworzone odwołanie, możemy przejść do ekranu naciskając na przycisk Szczegóły. Do innych szkoleń Wybierając opcję Do innych szkoleń zostanie załadowana strona z listą ekranów, lekcji i szkoleń, do których zostały utworzone odwołania z naszego szkolenia. 84

85 Jeśli mamy dostęp do zarządzania szkoleniem, do którego zostało utworzone odwołanie, możemy przejść do ekranu naciskając na przycisk Szczegóły. Tworzenie odwołania W celu utworzenia odwołania do innego ekranu lekcji, należy podczas edycji ekranów lekcji(opisanej w innym rozdziale dokumentu) nacisnąć przycisk na edytorze Dodaj link lekcji. Załaduję się nowe okno z listą ekranów, do których mamy dostęp. W celu wybrania ekranu klikamy przycisk Wybierz. Zostanie dodany nowy link z nazwą wybranego ekranu. Nazwę linku można dowolnie zmieniać. W celu usunięcia odwołania do ekranów, należy usunąć link i zapisać edytowany ekran lekcji Uruchamianie szkoleń e-learning 85

86 Użytkownik znajdując się na zakładce Szkolenia E-learningowe, ma możliwość realizacji szkleń e-learningowych, wyszukiwanie szkoleń oraz realizacji swoich ścieżek edukacyjnych. Aby uruchomić przypisane do użytkownika szkolenie e-learningowe należy znajdując się na podzakładce Moje szkolenia wybrać interesujące użytkownika szkolenie i skorzystać z przycisku Uruchom lub kliknąć na nazwę szkolenia. Po wejściu w szkolenie, wyświetlana jest lista lekcji/tematów/elementów szkolenia e- learning. Aby wykonać akcję na elemencie szkolenia np. uruchomić element należy z po prawej stronie elementu, kliknąć przycisk np. Uruchom, pobierz, wejdź. Aby sprawdzić historię uruchomień elementu, należy kliknąć przycisk. Po lewej stronie elementu, wyświetlany jest status elementu. Każdy status posiada przypisany kolor, lista dostępnych statusów znajduje się poniżej listy elementów szkolenia. Przykładowy widok lekcji po uruchomieniu: 86

87 Po uruchomieniu lekcji, w widoku lekcji po kliknięciu przycisku Dodaj, możliwe jest dodawanie notatek, komentarzy, zakładek do szkolenia w ramach, którego uruchomiono lekcję. Aby przeglądać komentarze i notatki w lekcji, należy kliknąć przycisk Pokaż. Po wejściu w szkolenie, użytkownik w lewym menu opcje notatki, zakładki, w których może przeglądać listę notatek, komentarzy, zakładek, które dodał. Aby wyszukać szkolenie należy znajdując się na pod zakładce Szkolenia ogólnodostępne w polu wyszukiwania wpisać frazę bądź wyraz, po czym wybrać przycisk Szukaj. Po wyszukaniu, na liście pojawią się wszystkie szkolenia spełniające wyszukiwany warunek. Szkolenia ogólnodostępne, są to szkolenia na które użytkownik zapisuje się sam. W zależności od konfiguracji szkolenia, możliwość dostępu do szkolenia może być ograniczona kluczem lub może być wymagana akceptacja zgłoszenia przez administratora szkolenia. 87

88 17. Ścieżki szkoleniowe Moduł Ścieżki szkoleniowe umożliwia tworzenie oraz edycję ścieżek szkoleniowych. Utworzone ścieżki szkoleniowe mogą być udostępniane użytkownikom. System monitoruje postępy w nauce użytkowników ścieżki, wyniki użytkowników mogą być eksportowane do zewnętrznych formatów plików. Aby przejść do modułu zarzadzania ścieżką należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Ścieżki szkoleniowe. Na liście ścieżek wyświetlana jest nazwa, kategoria, autor oraz data dodania. Ścieżki możemy wyszukiwać wg. kategorii, dziedziny oraz nazwy. Aby przejść do szczegółów ścieżki szkoleniowej należy kliknąć jej nazwę lub przycisk Szczegóły. Aby usunąć ścieżkę należy kliknąć przycisk Usuń Dodawanie nowej ścieżki szkoleniowej Aby dodać ścieżkę na liście ścieżek należy kliknąć przycisk Dodaj a następnie uzupełnić następujące dane: Nazwa, Opis opcjonalnie, Data od (opcjonalnie) data, od kiedy ścieżka jest dostępna dla użytkowników, Data do (opcjonalnie) data, od kiedy ścieżka jest dostępna dla użytkowników, Kategoria (opcjonalnie) możemy wybrać kategorię do ścieżki, Czy posiada test poziomujący ścieżka szkoleniowa z testem poziomującym, pozwala na indywidulane ustawienie elementów wymaganych do jej przejścia, w zależności od udzielonych odpowiedzi na egzaminie. W przypadku ustawienia ścieżki z testem poziomującym pojawiają się następujące parametry: o Wybierz test poziomujący wybieramy z listy egzaminów dostępnych na portalu, który z nich chcemy, aby użytkownik wypełnił zanim dostanie dostęp do elementów ścieżki szkoleniowej, o Czy pokazywać elementy, których nie musi zdać (opcjonalnie) wybierając tą opcję, użytkownik będzie widział również elementy, których nie musi zaliczać z racji prawidłowo udzielonych odpowiedzi na pytania w egzaminie, Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zakończeniu szkolenia, Czy zezwolić na wydruk certyfikatu dla użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu ukończenia ścieżki przez użytkowników po jej zdaniu, Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia ścieżki po przekroczeniu, którego ścieżka zostanie oznaczona, jako zaliczona, Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena ścieżki. 88

89 Po dodaniu ścieżki, użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do edycji zawartości ścieżki szkoleniowej Zarządzanie ścieżką szkoleniową W lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe widok edycji danych podstawowych ścieżki, wprowadzonych podczas jej tworzenia, Elementy ścieżki szkoleniowej widok zarządzania zawartością ścieżki szkoleniowej, Warunki uruchomienia elementów widok umożliwia ustawienie ograniczeń na uruchomienie elementów ścieżki szkoleniowej, Powiadomienia konfiguracja powiadomień wysyłanych do użytkowników, Test poziomujący (pojawia się opcjonalnie w ścieżkach z testem poziomującym) widok umożliwia przypisanie, jaki element jest wymagany dla udzielonej nieprawidłowo odpowiedzi w egzaminie poziomującym, Uprawnienia widok umożliwia przypisywania użytkowników oraz grupy do ścieżki, Wyniki widok wyświetla wyniki ścieżki szkoleniowej, Wyniki szczegółowe widok wyświetla szczegółowe wyniki ścieżki szkoleniowej, Raport aktywności widok wyświetla statystyki m.in. uruchamiania elementów niezaliczalnych ścieżki szkoleniowej, Konfiguracja widok umożliwia konfigurację ścieżki dla użytkowników oraz grup ścieżki, Autozapisy widok umożliwia definiowanie akcji, jakie mają się wydarzyć po zaliczeniu ścieżki przez użytkownika lub grupę. Np. po zaliczeniu ścieżki przez użytkownika przypisz go do grupy, Autoocena widok umożliwia podgląd elementów zaliczalnych ścieżki szkoleniowej oraz definiowanie grupowe ich progu zaliczenia oraz wagi, Warunek dostępu widok umożliwia zdefiniowanie warunków dostępu do ścieżki szkoleniowej np. żeby mieć dostęp do aktualnie definiowanej ścieżki należy ukończyć inną ścieżkę na poziomie 75%. Zarządzanie zawartością ścieżki szkoleniowej W celu zarządzania zawartością ścieżki szkoleniowej należy w lewym menu wybrać opcję Elementy ścieżki szkoleniowej. Elementy ścieżki szkoleniowej są podzielone na elementy wymagane do zaliczenia ścieżki i niewymagane. Wymagalność elementu definiujemy podczas jego dodawaniu lub edycji. Aby przypisać element z biblioteki e-learning do ścieżki szkoleniowej należy kliknąć w przycisk Przypisz element z biblioteki. Wyświetlone zostanie okno z elementami biblioteki, w którym możliwe jest wyszukiwanie wg. następujących kryteriów: Nazwa biblioteki, 89

90 Kategoria elementu, Treści (nazwy elementu), Typu (szkolenie, plik, warsztat, zadanie, ankieta, egzamin,), Tylko moje tylko elementy, których autorem jest użytkownik przeszukujący bibliotekę, Tylko przypisane tylko elementy, które użytkownik już przypisywał z biblioteki. Po wyszukaniu elementu, aby przypisać go do ścieżki należy kliknąć przycisk Przypisz, przycisk Podgląd umożliwia podgląd zawartości wyszukanego elementu. Po kliknięciu przycisku Przypisz wyświetlone zostaje okno, w którym możemy zaznaczyć następującą opcje: Czy wymagany po zaznaczeniu tej opcji pojawiają się pojawiają się następujące parametry: o Waga, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej. Po kliknięciu przycisku Ok nowy element zostaje przypisany do ścieżki. Aby dodać nowy element do ścieżki szkoleniowej, należy kliknąć przycisk Dodaj nowy element, następnie należy wybrać typ elementu, jaki chcemy dodać. 90

91 Do ścieżki szkoleniowej możemy dodać następujące typy elementów: Folder, Plik, Tablica ogłoszeń, Errata, Najczęściej zadawane pytania, Lista obecności, Szkolenie, Warsztat, Zadanie, Ankieta, Egzamin, Forum, Szkolenie tradycyjne, Wirtualne spotkanie, 91

92 Chat, Informacje o konferencji, Konsultacje, Konsultacje online. Dodanie folderu Aby dodać folder do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane nazwę folderu. Dodanie pliku Aby dodać plik do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Plik należy wybrać plik z lokalnego dysku komputera, który ma zostać dodany do ścieżki, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię pliku, jeżeli ścieżka posiada przypisaną kategorię zostanie ona domyślnie ustawiona podczas dodawania pliku, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową. Dodanie tablicy ogłoszeń Aby dodać tablicę ogłoszeń do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić nazwę tablicy. Dodanie erraty Aby dodać erratę do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: Dotyczy wprowadzamy informację, czego dotyczy errata, Opis. Dodanie najczęściej zadawanych pytań Aby dodać najczęściej zadawane pytania do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: Nazwa, Opis. Dodanie listy obecności Aby dodać listę obecności do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: 92

93 Nazwa, Opis, Data od data określająca minimalną datę dodawanych zajęć do listy obecności, Data do data określająca maksymalną datę dodawanych zajęć do listy obecności. Dodanie szkolenia Aby dodać szkolenie do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: Nazwa szkolenia, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię szkolenia, jeżeli ścieżka posiada przypisaną kategorię zostanie ona domyślnie ustawiona podczas dodawania szkolenia, Czy aktywne ustawienie tej opcji powoduje udostępnienie szkolenia użytkownikom platformy, Czy ogólnodostępne szkolenia ogólnodostępne dostępne są dla wszystkich użytkowników platformy, którzy zapiszą się na szkolenie. W przypadku ustawienia szkolenia, jako ogólnodostępnego można dodatkowo ustawić następujące parametry: o Klucz dostępu - użytkownicy, którzy chcą się zapisać na szkolenie ogólnodostępne będą musieli wprowadzić klucz dostępu zdefiniowany podczas tworzenia szkolenia, o Czy wymaga potwierdzenia zapisu zaznaczenie tej opcji powoduje konieczność potwierdzenia przez administratora szkolenia zapisu użytkowników na szkolenie, którzy zgłosili chęć udziału w szkoleniu, Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zakończeniu szkolenia, Czy zezwolić na wydruk certyfikatu przez użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu ukończenia szkolenia przez użytkowników po zdaniu szkolenia, Data od data, od kiedy szkolenie jest dostępne dla użytkowników, Data do data, do kiedy szkolenie jest dostępne dla użytkowników, Czy wyniki szczegółowe opcja umożliwia użytkownikom wgląd do szczegółowych wyników szkolenia, Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia szkolenia po przekroczeniu, którego szkolenie zostanie oznaczone, jako zdane, Maksymalna liczba uruchomień określa maksymalną liczbę uruchomień szkolenia przez użytkownika, Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena szkolenia, Czy dostępne dla użytkowników niezalogowanych umożliwia dostęp dla użytkowników niezalogowanych do szkolenia, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy 93

94 element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową. Dodanie warsztatu Aby dodać warsztat do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: Nazwa Opis Kategoria - opcjonalnie można ustawić kategorię warsztatu, jeżeli ścieżka posiada przypisaną kategorię zostanie ona domyślnie ustawiona podczas dodawania warsztatu Ocena każdy każdego wybierając tą opcję, dodawane elementy warsztatu będą podlegał ocenie przez wszystkich uczestników indywidulanie Ocena kursanta przez trenera wybierając tą opcję, dodawane elementy warsztatu będą podlegały ocenie tylko i wyłącznie przez trenera. Dodatkowo pojawią się następujące parametry: o Oceniający wpisujemy tutaj nazwisko i imię osoby uprawnionej do oceniania elementów warsztatu. Domyślnie ustawione na obecnego użytkownika, który dodaje warsztat Czy użytkownik widzi wszystkie oceny opcja włącza użytkownikowi podgląd uzyskanych ocen elementów warsztatu, wszystkich użytkowników Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej. o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową Próg zaliczenia określa ocenę, której uzyskanie powoduje zaliczenie warsztatu Dodanie zadania Aby dodać zadanie do ścieżki szkoleniowej należy wypełnić następujące dane: Sposób wykonania dostępne są trzy typy zadania: o Offline zadanie polega na odczytanie jego treści, o Wysyłanie plików zadanie polega na wysłaniu plików z rozwiązaniem, 94

95 o Wprowadzenie treści online zadanie polega na wysłaniu odpowiedzi do zadania w formie pisemnej, Nazwa, Opis, Kategoria - opcjonalnie można ustawić kategorię zadania, jeżeli ścieżka posiada przypisaną kategorię zostanie ona domyślnie ustawiona podczas dodawania zadania, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową, Maksymalna wielkość pojedynczego pliku(mb) parametr opcjonalny, pojawiający się tylko i wyłącznie podczas wyboru sposobu wykonania zadania, jako Wysyłanie plików. Określa zalecaną wielkość dla pojedynczego pliku z odpowiedzią, Ilość plików parametr opcjonalny, pojawiający się tylko i wyłącznie podczas wyboru sposobu wykonania zadania, jako Wysyłanie plików. Określa ilość plików, które należy wysłać, jako odpowiedz, Próg zaliczenia parametr dostępny tylko i wyłącznie podczas wyboru sposobu wykonania zadania, jako Wysyłanie plików lub Wprowadzanie treści online. Określa ocenę, której uzyskanie powoduje zaliczenie zadania. Dodanie ankiety Aby dodać ankietę do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu ankiety przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię ankiety, jeżeli ścieżka szkoleniowa posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria ścieżki Czy aktywna tylko ankiety oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Czy anonimowa ankieta oznaczona, jako anonimowa, nie zawiera informacji o odpowiedziach, jakich udzielił użytkownik, wszystkie udzielone odpowiedzi w ankiecie są anonimowe, Losowa kolejność pytań zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie pytań ankiety w losowej kolejności po uruchomieniu przez użytkownika, 95

96 Domyślnie dostępna od, Domyślnie dostępna do domyślny termin, w jakim ankieta jest dostępna dla użytkowników Dostępna w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniona będzie ankieta, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej. o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową Dodanie egzaminu Aby dodać egzamin do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu egzaminu przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię egzaminu, jeżeli ścieżka szkoleniowa posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria ścieżki, Czy aktywna tylko egzaminy oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Domyślnie dostępny od, Domyślnie dostępny do domyślny termin, w jakim egzamin jest dostępny dla użytkowników, Certyfikat opcja umożliwia ustawienie szablonu certyfikatu, który można wydrukować dla użytkownika po zdaniu egzaminu, Czy zezwolić na wydruk certyfikatu dla użytkowników opcja włącza możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu zaliczenia egzaminu przez użytkowników po jego zdaniu, Skala umożliwia wybór skali ocen na podstawie, której wystawiana jest ocena egzaminu, Dostępny w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniony będzie egzamin, Czy element wymagany zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie tego elementu, jako wymaganego do zdania ścieżki szkoleniowej. Jeżeli opcja czy element wymagany jest zaznaczona dodatkowo można ustawić opcję czy system ma przeliczyć istniejące wyniki użytkowników ścieżki oraz jego wagę: o Waga wartość procentowa określająca znaczenie zaliczenia elementu na zaliczenie ścieżki szkoleniowej. Wartość z przedziału %. Na 96

97 Dodanie forum podstawie wagi elementu obliczana jest ocena użytkownika ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej, o Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową. Aby dodać forum do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis, Wysyłaj powiadomienia o postach, w temacie, którego jestem autorem, Wysyłaj powiadomienia o odpowiedziach na post. Dodanie szkolenia tradycyjnego Aby dodać szkolenie tradycyjne do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Kurs lista dostępnych kursów Lokalizacja określa miejsce odbywania szkolenia Sala Opis szkolenia Data rozpoczęcia zapisów, Data zakończenia zapisów domyślne terminy określające ramowo daty, w których możliwy jest zapis na szkolenie Data rozpoczęcia, Data zakończenia data trwania szkolenia tradycyjnego Od kiedy można zrezygnować, do kiedy można zrezygnować domyślne terminy określające ramowo daty, w których można zrezygnować ze szkolenia Maksymalna ilość uczestników określa maksymalna liczbę uczestników, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Czy zapisy zablokowane Czy wypisy zablokowane Dodanie wirtualnego spotkania Aby dodać wirtualne spotkanie do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa, Opis, Typ typ spotkania o Spotkanie lync Data rozpoczęcia, Data zakończenia domyślny termin dostępności wirtualnego spotkania. Dodanie chatu Aby dodać chat do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa pokoju, 97

98 Czy moderowany opcja pozwala włączyć moderację chatu przez trenera, Data otwarcia, Godzina otwarcia, Data zamknięcia, Godzina zamknięcia termin od, do kiedy chat ma być dostępny dla użytkowników ścieżki szkoleniowej, Szablon powitania szablon powitania zawierający treść powitania wyświetlaną dla użytkownika po wejściu w chat Dodanie informacji o konferencji Aby dodać informację o konferencji do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Tytuł Informacje dodatkowe Rodzaj Organizator Data rozpoczęcia, Data zakończenia domyślny termin konferencji Lokalizacja Opłata konferencyjna Dane kontaktowe Dodanie konsultacji Aby dodać konsultację do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Opis Dodanie konsultacji online Aby dodać konsultację online do ścieżki szkoleniowej należy wprowadzić następujące dane: Nazwa konsultacji Data rozpoczęcia, Godzina rozpoczęcia, Data zakończenia, Godzina zakończenia termin od, do kiedy konsultacja ma być dostępna do użytkowników ścieżki szkoleniowej Zmiana kolejności elementów ścieżki szkoleniowej W celu zmiany kolejności wyświetlania elementów ścieżki szkoleniowej należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonę elementu znajdującego się po lewej stronie jego nazwy, następnie metodą przeciągnij i upuść możliwa jest zmiana kolejności elementów. Edycja elementów ścieżki szkoleniowej Aby zmienić nazwę elementu ścieżki należy zmodyfikować wartość w polu tekstowym znajdującym się po prawej stronie ikony elementu a następnie kliknąć w przycisk Zapisz. Można również ustawić po ilu dniach od rozpoczęcia przez użytkownika ścieżki i przez ile dni ma być dostępny elementy. Służą do tego pola Ile dni od i Przez ile dni. Po ich wypełnieniu należy kliknąć w przycisk Zapisz. Elementy ścieżki, które nie obsługują tego interwału czasowego to(tablica ogłoszeń, errata, faq, lista obecności, forum, szkolenie tradycyjne, informacje o konferencji i konsultacje). 98

99 Jeżeli element ścieżki jest ustawiony, jako element niewymagany, możemy element ustawić, jako wymagany klikając przycisk Wymagany znajdujący się po prawej stronie nazwy elementu. Następnie należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników ścieżki szkoleniowej. Aby usunąć element z tematu należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie nazwy elementu Aby wyłączyć element (spowoduje to, że nie będzie on wyświetlany na liście elementów po wejściu w ścieżkę przez użytkownika) należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby włączyć element należy kliknąć przycisk Włącz. Przy elementach wymaganych dodatkowo należy wybrać opcję czy system ma przeliczyć wyniki uczestników ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości elementów Aby przejść do edycji zawartości elementu należy kliknąć w przycisk Edytuj. Edycja zawartości: Tablica ogłoszeń patrz rozdział Zarządzanie tablicą ogłoszeń Najczęściej zadawane pytania patrz rozdział Zarządzanie najczęściej zadawanymi pytaniami Szkolenie patrz rozdział Zarządzanie szkoleniem Forum patrz rozdział Zarządzanie grupami dyskusyjnymi Ankieta patrz rozdział Zarządzanie ankietami Egzamin patrz rozdział Zarzadzanie egzaminami Chat patrz rozdział Zarządzanie Chatem Szkolenie tradycyjne patrz rozdział Zarządzanie szkoleniem tradycyjnym Wirtualne spotkanie patrz rozdział Zarządzanie wirtualnym spotkaniem Konsultacje online patrz rozdział zarządzanie konsultacjami Edycja zawartości folderu Po przejściu do edycji folderu w lewym menu dostępne są dwie opcje: Pliki Uprawnienia Po wybraniu opcji Pliki wyświetlana jest lista plików dostępna w folderze. Dodatkowo dostępna jest następująca opcja: Dodaj umożliwia dodanie pliku do folderu Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do folderu. Aby przypisać użytkownika do folderu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub 99

100 nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z folderu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do folderu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z folderu. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości pliku Po przejściu do edycji pliku w lewym menu dostępne są trzy opcje: Plik Historia Uprawnienia Po wybraniu opcji Plik wyświetlane są dane podstawowe pliku, oraz dostępne są następujące opcje: Pobierz umożliwia pobranie pliku na lokalny dysk komputera Aktualizuj umożliwia aktualizacje pliku Przypisz do biblioteki umożliwia przypisanie pliku do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Po wybraniu opcji Historia wyświetlona zostaje historia zmian pliku. Każdą z wersji pliku można pobrać, klikając przycisk Pobierz. Aby przywrócić jedną z poprzednich wersji pliku, na liście zmian pliku należy kliknąć przycisk Przywróć. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do pliku. Aby przypisać użytkownika do pliku należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po 100

101 kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z pliku należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do pliku wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z pliku. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości erraty Po przejściu do edycji erraty w lewym menu dostępne są trzy opcje: Errata Uprawnienia Po wybraniu opcji Errata wyświetlane są dane podstawowe erraty, oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę nazwy erraty oraz opisu, czego dotyczy Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do erraty. Aby przypisać użytkownika do erraty należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z erraty należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do erraty wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. 101

102 Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z erraty. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja listy obecności Po przejściu do edycji listy obecności w lewym menu dostępne są cztery opcje: Dane podstawowe Lista zajęć Lista obecności Użytkownicy Po wybraniu opcji Dane podstawowe wyświetlane są dane podstawowe listy obecności oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę nazwy, opisu oraz okresu, dla którego obowiązuje lista obecności Po wybraniu opcji Lista zajęć wyświetlana jest lista zajęć z możliwością wyszukiwania po datach od do oraz nazwie. Dodatkowo są dostępne następujące opcje: Powrót do ścieżki szkoleniowej umożliwia powrót do elementów ścieżki szkoleniowej, w której znajduje się lista obecności Dodaj umożliwia dodanie nowych zajęć do listy obecności. Należy wprowadzić nazwę, opis oraz datę od do wraz z godzinami nowych zajęć. Po wypełnieniu danych należy kliknąć w przycisk Zapisz. Cykliczne dodawanie zajęć umożliwia masowe dodawanie zajęć w wybranym okresie. Należy wprowadzić nazwę, opis, godziny od do zajęć oraz daty od do, w którym system ma automatycznie wygenerować zajęcia. Dodatkowo wybieramy cykl: o Dzienny przy cyklu dziennym pojawia się pole do wpisania, co ile dni powtarzać zajęcia w ustalonym okresie o Tygodniowy przy cyklu tygodniowym pojawia się pole, co ile tygodni powtarzać zajęcia oraz dni tygodnia, w których powinny one się wygenerować. o Miesięczny Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Eksportuj do Excela - umożliwia eksport listy zajęć wraz listą użytkowników oraz oznaczeniem ich obecności na zajęciach do pliku XLS. 102

103 Aby edytować zajęcia należy kliknąć w przycisk Edytuj. Umożliwia on zmianę nazwy, opisu oraz dat od do wraz z godzinami zajęć. Po wprowadzeniu zmienionych danych należy kliknąć w przycisk Zapisz. Aby usunąć zajęcia należy kliknąć przycisk. Aby móc ustawić obecność użytkowników na poszczególnych zajęciach należy kliknąć w przycisk Po wybraniu tej opcji pojawia się lista użytkowników przypisanych do listy obecności z możliwością wyszukiwania po nazwisku oraz grupach, do których należą. Aby zaznaczyć wszystkim użytkownikom zajęć obecność zaznaczamy opcję Zaznacz / odznacz wszystkich. Analogicznie odznaczamy wszystkim użytkownikom obecność na zajęciach. Oznaczenie obecności pojedynczego użytkownika na zajęciach odbywa się po kliknięciu w ikonę. Odznaczenie obecności następuje po kliknięciu w ikonę. Dodatkowo możemy wpisać uwagę pisemną przy użytkowniku klikając w przycisk Uwagi. Listę obecności na wybranych zajęciach można wyeksportować do pliku XLS klikając w przycisk Eksportuj do Excela. Po wybraniu opcji z lewego menu Lista obecności otrzymujemy listę użytkowników oraz listę zajęć, na której można zaznaczać odnotować obecność użytkowników na zajęciach. Listę można przeszukiwać wg. grup, w których znajdują się użytkownicy, nazwisku użytkownika, dat od- do zajęć oraz nazwie zajęć. Dodatkowo dostępne są dwie opcje: Powrót do ścieżki szkoleniowej - umożliwia powrót do elementów ścieżki szkoleniowej, w której znajduje się lista obecności Eksportuj do Excela - umożliwia eksport listy zajęć wraz listą użytkowników oraz oznaczeniem ich obecności na zajęciach do pliku XLS. Po wybraniu opcji Użytkownicy możliwe jest zarządzanie użytkownikami przypisanymi do listy obecności. Aby przypisać użytkownika do listy obecności należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Aby wypisać konto użytkownika z listy obecności należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do listy obecności wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z listy obecności. 103

104 Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników, którzy są przypisani do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości warsztatu Po przejściu do edycji warsztatu w lewym menu dostępne są trzy opcje: Warsztat Zawartość warsztatu Uprawnienia Po wybraniu opcji Warsztat wyświetlane są dane podstawowe warsztatu oraz dostępne są następujące opcje: Przypisz do biblioteki - umożliwia przypisanie pliku do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Edytuj umożliwia zmianę nazwy, opisu, kategorii, przez kogo ma być warsztat oceniany (ocena każdy każdego, ocena kursanta przez trenera), czy użytkownik widzi wszystkie oceny, czy element jest wymagany oraz modyfikację progu zaliczenia. Po wybraniu opcji Zawartość warsztatu wyświetlana jest lista elementów dodanych do warsztatu przez użytkowników. Listę możemy filtrować po nazwie elementu oraz trzy dostępne filtry: Pokaż elementy, które mam ocenić, Pokaż elementy, które oceniłem, Pokaż moje elementy. Jeżeli użytkownik jest oceniającym dany element przy nazwie elementu pojawia się przycisk Wystaw ocenę, po kliknięciu, którego otwiera się okno z możliwością pobrania pliku z odpowiedzią użytkownika oraz wystawieniem oceny. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do warsztatu. Aby przypisać użytkownika do warsztatu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z warsztatu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do warsztatu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. 104

105 Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z warsztatu. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości zadania Po przejściu do edycji zadania w lewym menu dostępne są trzy opcje: Zadanie Wyniki Uprawnienia Po wybraniu opcji Zadanie wyświetlane są dane podstawowe zadania oraz dostępne są następujące opcje: Przypisz do biblioteki - umożliwia przypisanie pliku do biblioteki e-learning (patrz: Zarządzanie biblioteką e-learning) Edytuj umożliwia zmianę nazwy, opisu, kategorii, wymagalności elementu, progu zaliczenia (niedostępne w zadaniu typu offline), maksymalna wielkość pojedynczego pliku oraz ilość plików (dostępne dla zadania, w którym sposób wykonania został wybrany, jako Wysyłanie plików) Po wybraniu opcji Wyniki wyświetlona zostaje lista odpowiedzi użytkowników do zadania. Na liście wyświetla się nazwisko i imię użytkownika, data wysłania odpowiedzi i ocena, jeśli jest wystawiona. Można przeszukiwać listę wg. nazwiska użytkownika oraz dostępnych filtrów: Pokaż elementy, które mam ocenić, Pokaż elementy, które oceniłem. Aby wystawić użytkownikowi ocenę za zadanie należy kliknąć w przycisk Wystaw ocenę. W oknie do wystawienia oceny jest odpowiedź do zadania w formie treści, (jeżeli zadanie było typu wprowadzanie treści) lub w postaci listy wysyłanych plików, które można pobrać. Po wybraniu oceny należy kliknąć w przycisk Zapisz. Aby usunąć wystawioną ocenę do zadania należy kliknąć w przycisk Usuń. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do zadania. Aby przypisać użytkownika do zadania należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk 105

106 . Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z zadania należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do zadania wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z zadania. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości informacji o konferencji Po przejściu do edycji informacji o konferencji w lewym menu dostępne są dwie opcje: Konferencja Uprawnienia Po wybraniu opcji Konferencja wyświetlane są dane podstawowe konferencji oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę tytułu, informacji dodatkowych, rodzaju, organizatora, daty rozpoczęcia zakończenia, lokalizacji, opłaty konferencyjnej oraz danych kontaktowych. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do informacji konferencji. Aby przypisać użytkownika do informacji o konferencji należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z informacji o konferencji należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. 106

107 Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do informacji o konferencji wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z informacji o konferencji. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Edycja zawartości konsultacji Po przejściu do edycji konsultacji w lewym menu dostępne są trzy opcje: Konsultacje Terminy konsultacji Uprawnienia Po wybraniu opcji Konsultacje wyświetlane są dane podstawowe konsultacji oraz dostępne są następujące opcje: Edytuj umożliwia zmianę opisu konsultacji Po wybraniu opcji Terminy konsultacji wyświetlana jest lista zdefiniowanych konsultacji. Zawiera ona m.in. numer pokoju, lokalizacje, dzień tygodnia, godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia. Dodatkowo dostępne są opcję Powrót do ścieżki szkoleniowej - umożliwia powrót do elementów ścieżki szkoleniowej, w której znajduje się lista obecności Dodaj opcja pozwala zdefiniować termin konsultacji. Należy podać numer pokoju, lokalizację, wybrać dzień tygodnia oraz określi godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia a następnie kliknąć w przycisk Zapisz Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do konsultacji. Aby przypisać użytkownika do konsultacji należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z konsultacji należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. 107

108 Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do konsultacji wszystkim użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z konsultacji. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w ramach elementu możemy przypisywać/wypisywać tylko użytkowników/grupy, które są przypisane do ścieżki szkoleniowej. Warunki uruchomienia elementów Po wybraniu opcji Warunki uruchomienia elementów możliwe jest zarządzaniem ograniczeniami uruchamiana elementów ścieżki szkoleniowej. Domyślnie po wejściu w tę opcje wyświetlane są wcześniej zdefiniowane warunki. Aby dodać warunek uruchomienia, należy kliknąć w przycisk Dodaj warunek uruchomienia a następnie uzupełnić następujące dane: Element lista elementów, którym możemy nałożyć ograniczenia Element wymagany do zdania lista elementów, które mogą zostać wybrane, jako warunkujące dostęp. Dostępne są następujące warunki: o Element musi zostać zdany o Element musi zostać zaliczony, na co najmniej [X] % - w miejscu [X] dostępne jest pole pozwalające wpisać procent, jaki musimy uzyskać żeby odblokować dostęp do wybranego elementu. Opcja niedostępna dla elementów zaliczanych od razu na 100% tj.. zadania offline oraz pliku. o Musi minąć, co najmniej [X] dni od rozpoczęcia w miejscu [X] dostępne jest pole do wprowadzania wartości. Element zablokowany będzie przez ilość zdefiniowanych dni, od momentu rozpoczęcia ścieżki szkoleniowej. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Powiadomienia Aby skonfigurować powiadomienia przesyłane przez system w ścieżce szkoleniowej należy w lewym menu wybrać opcję Powiadomienia. W celu dodania powiadomienia należy kliknąć przycisk Dodaj. W oknie dodawania konfiguracji powiadomień należy wybrać Typ obsługi ( lub lista zadań), szablon powiadomienia, liczbę godzin przed rozpoczęciem ścieżki szkoleniowej, kiedy należy przesłać powiadomienie oraz czy powiadomienie jest aktywne Przypisanie testu poziomującego 108

109 Po wybraniu opcji Test poziomujący możliwe jest zarządzanie elementami, które mają być wymagane przy błędnie udzielonej odpowiedzi w teście poziomującym. Opcja dostępna jest tylko i wyłącznie w ścieżkach, w których zdefiniowano taki test. Domyślnie po wejściu w tę opcje wyświetlone są wszystkie pytania z wybranego egzaminu oraz błędne odpowiedzi. Przy każdej z błędnych odpowiedzi znajduje się lista rozwijana. Zawiera ona elementy zaliczalne ścieżki szkoleniowej. Aby zdefiniować elementy wymagane po błędnie udzielonej odpowiedzi należy wybrać z listy element i po zakończeniu definiowania wymagalności dla wybranych pytań kliknąć w przycisk Zapisz. Uwaga: w ścieżce szkoleniowej z testem poziomującym pomimo zdefiniowania elementów wymaganych/niewymaganych (patrz: zarządzanie elementami ścieżki szkoleniowej) ustalane są one indywidualnie dla każdego użytkownika po przejściu testu poziomującego według tego, co zdefiniowaliśmy Zarządzanie uprawnieniami do ścieżki szkoleniowej Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do ścieżki szkoleniowej. Aby przypisać użytkownika do ścieżki należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację czy użytkownik jest uczestnikiem ścieżki (Użytkownik) czy prowadzącym (trener). Możliwe jest również określenie daty, od-do kiedy użytkownika posiada dostęp do ścieżki. Aby wypisać konto użytkownika z ścieżki szkoleniowej należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do ścieżki szkoleniowej wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z ścieżki szkoleniowej. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do ścieżki, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. 109

110 17.5. Wyniki ścieżki szkoleniowej Po wybraniu opcji Wyniki wyświetlana jest lista wyników użytkowników ścieżki szkoleniowej. Na liście wyników wyświetlony jest status ukończenia ścieżki, imię i nazwisko użytkownika, data rozpoczęcia i zakończenia ścieżki szkoleniowej, ocena, określenie czy ocena była wystawiona ręcznie czy przez system(autoocena), postęp w ścieżce, data ostatniego uruchomienia oraz liczba uruchomień ścieżki. Listę wyników szkolenia można przeszukiwać wg. nazwiska, oraz dynamicznego filtra (działanie filtra opisane jest w rozdziale zarządzanie raportami). Aby wyświetlić Historię uruchomień ścieżki przez użytkownika należy kliknąć przycisk. Aby zmienić ocenę wystawiona przez system na podstawie wag oraz ocen (autoocena) należy kliknąć w przycisk Zmień ocenę a następnie wybrać ocenę z listy rozwijanej oraz procent zaliczenia. Po wybraniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Wyniki użytkowników ścieżki można wyeksportować do pliku Excel, klikając przycisk Eksportuj do Excela. Wyniki szczegółowe Po wybraniu opcji Wyniki szczegółowe wyświetlana jest lista szczegółowych wyników użytkowników ścieżki szkoleniowej. Na liście wyników wyświetlone jest imię i nazwisko użytkownika, nazwa elementu ścieżki, status zaliczenia elementu przez użytkownika, data rozpoczęcia oraz data zakończenia, procent zaliczenia, data ostatniego uruchomienia oraz liczba uruchomień. Listę szczegółowych wyników szkolenia można przeszukiwać wg. imienia, nazwiska, statusu zaliczenia elementu (zdane/niezdane), typu elementu. Aby wyświetlić Historię uruchomień elementu ścieżki przez użytkownika należy kliknąć przycisk Historia uruchomień. Szczegółowe wyniki użytkowników szkolenia można wyeksportować do pliku Excel, klikając przycisk Eksportuj do Excela. Raport aktywności Po wybraniu opcji Raport aktywności wyświetlana jest lista szczegółów uruchamiana i aktywności w elementach niezaliczalnych ścieżki szkoleniowej. Na liście wyświetlone jest imię i nazwisko użytkownika, nazwa elementu, data pierwszego uruchomienia, data ostatniego uruchomienia oraz ilość wejść. Listę aktywności można przeszukiwać wg. imienia i nazwiska użytkownika oraz typu elementu. 110

111 Dodatkowo niektóre elementy mają dedykowany widok historii aktywności. Np. dla folderu będzie to historia pobrań przez użytkownika plików, znajdujących się w nim. Jeżeli element ma zdefiniowany dedykowany widok pojawi się przycisk Historia uruchomień Konfiguracja ścieżki szkoleniowej Po wybraniu opcji Konfiguracja możliwe jest zarządzanie konfiguracją ścieżki szkoleniowej dla użytkowników/grup przypisanych do ścieżki. Domyślnie po wejściu w opcję Konfiguracja wyświetlana jest lista użytkowników przypisanych do ścieżki szkoleniowej wraz z użytkownikami przypisanych do ścieżki poprzez grupy. Aby zmienić konfigurację dla wybranego użytkownika należy kliknąć przycisk Edytuj. Następnie w oknie edycji konfiguracji można zmienić opcje: Czy wyniki szczegółowe zaznaczenie opcji włącza dla użytkownika podgląd szczegółowych wyników ścieżki, Próg zaliczenia procentowy próg zaliczenia ścieżki przez użytkownika, Maksymalna liczba uruchomień maksymalna liczba uruchomień ścieżki przez użytkownika, Aby zmienić konfigurację ścieżki szkoleniowej dla całej grupy użytkowników przypisanych do ścieżki, należy w prawym górnym rogu wybrać opcję Grupy. Edycja konfiguracji dla grup odbywa się w taki sam sposób jak dla pojedynczego użytkownika. Uwaga:, jeżeli zmieniona zostaje konfiguracja ścieżki dla całej grupy to konfiguracja pojedynczego użytkownika, który jest przypisany do grupy jest nadpisywana ustawieniami całej grupy Autozapisy na ścieżkę szkoleniową Po wybraniu opcji Autozapisy możliwe jest ustawienie, do jakiej grupy użytkowników przypisany ma być użytkownik po zdaniu ścieżki bądź, co ma się wydarzyć dla całej grupy, w której znajduje się użytkownik po zaliczeniu przez nią ścieżki. Domyślnie po wejściu widok podzielony jest na konfigurację dla użytkownika oraz całych grup. Aby zdefiniować grupę, do której ma być przypisany użytkownik należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę grupy oraz kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć grupę z listy grup, do jakich przypisywanie są użytkownicy, na liście grup należy kliknąć przycisk Usuń. Do zarządzania auto zapisami dla całych grup służy panel poniżej. Aby zdefiniować akcję, jaka ma nastąpić po zaliczeniu wszystkich użytkowników w danej grupie należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie do wyboru mamy następujące opcje: Czy wypisać grupę cała grupa, w której jest dany użytkownik traci uprawnienia do ścieżki szkoleniowej 111

112 Czy zapisać do grupy użytkownicy są przepisywani do grupy, którą zdefiniujemy w tej opcji. Uprzednio przy przypisywaniu jest sprawdzane czy użytkownik już nie należy do danej grupy. Czy zapisać do ścieżki szkoleniowej grupa otrzymuję dostęp do ścieżki szkoleniowej zdefiniowanej w tej opcji. Po wybraniu odpowiedniej opcji I uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz Autoocena ścieżki szkoleniowej Po wybraniu opcji Autoocena mamy możliwość zbiorczej edycji skali, wagi oraz progu zaliczenia elementów ścieżki szkoleniowej. Domyślnie widzimy listę elementów zaliczalnych, przy każdym z nich możemy wybrać skalę oraz wpisać wagę (procentową). Dodatkowo możemy ustawić próg zaliczenia (wyjątkiem jest plik oraz zadanie offline, które domyślnie zawsze zaliczane jest na 100%). Po uzupełnieniu danych należy kliknąć w przycisk Zapisz, następnie otworzy się okno z możliwością zaznaczenia czy system ma przeliczyć wyniki użytkowników ścieżki szkoleniowej Ustawianie warunku dostępu do ścieżki szkoleniowej Po wybraniu opcji Warunek dostępu możliwe jest ustawienie warunków, jakie trzeba spełnić, aby uruchomić ścieżkę szkoleniową, którą aktualnie definiujemy. Warunkami są, jaka ścieżka szkoleniowa ma zostać zaliczona oraz na jaki procent. Aby zdefiniować warunek dostępu określamy jego bloki warunkowe. Aby go dodać klikamy w przycisk Dodaj blok warunkowy. Pomiędzy blokami jest spójnik lub natomiast pomiędzy zdefiniowanymi ścieżkami szkoleniowymi jest spójnik i. Aby dodać ścieżkę szkoleniową do bloku należy kliknąć w przycisk Dodaj ścieżkę szkoleniową. Następnie wybrać ścieżkę szkoleniową oraz próg zaliczania, jaki ma zostać osiągnięty, aby uzyskać dostęp do aktualnie definiowanej ścieżki i kliknąć przycisk Ok. Zapisanie następującego warunku:, Aby zaliczyć ścieżkę, którą definiuję należy zaliczyć ścieżkę ss1 na poziomie 100% i ścieżkę ścieżka test 2 na poziomie 65% lub ścieżkę ścieżka test 3 na poziomie 75% w systemie mogłoby wyglądać następująco: 112

113 Uruchamianie ścieżki szkoleniowej Aby rozpocząć realizację ścieżek szkoleniowych, należy znajdując się na pod zakładce Moje ścieżki szkoleniowe wybrać ścieżkę klikając przycisk Uruchom, który rozpocznie realizację wybranej ścieżki. Ścieżki szkoleniowe można wyszukiwać według kategorii, nazwy oraz przedmiotu/kursu. Na liście ścieżek wyświetlana jest nazwa ścieżki, kategoria, opis, postęp realizacji, liczba uruchomień ścieżki oraz ocena. Aby sprawdzić wyniki szczegółowe ścieżki, należy kliknąć przycisk Wyniki szczegółowe, znajdujący się po prawej stronie przycisku Uruchom. Po uruchomieniu ścieżki szkoleniowej wyświetlone zostaną elementy ścieżki. Elementy ścieżki podzielone są na dwa bloki: elementy wymagane są to elementy, które użytkownik musi zdać, aby zdać ścieżkę szkoleniową, elementy niewymagane są to elementy, które nie są wymagane do zdania ścieżki. 113

114 Aby wykonać akcję na elemencie ścieżki szkoleniowej np. uruchomić element należy z po prawej stronie elementu, kliknąć przycisk np. Uruchom, pobierz, wejdź, rozpocznij. Po lewej stronie elementu, wyświetlany jest status elementu. Każdy status posiada przypisany kolor, lista dostępnych statusów znajduje się poniżej listy elementów ścieżki szkoleniowej. Na podstawie wyników osiąganych w elementach ścieżki użytkownik otrzymuje ocenę. 114

115 18. Szkolenia tradycyjne Moduł Szkolenia tradycyjne umożliwia zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi. Umożliwia prowadzenie harmonogramu szkoleń, grupowanie szkoleń w kategorie, planowanie poszczególnych dni szkolenia, prowadzenie zapisów na szkolenie. Udostępnia raporty, kto zapisał się na szkolenie, kto zrezygnował. Aby przejść do modułu Szkoleń tradycyjnych należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia a następnie w lewym menu odnaleźć wydzieloną kategorię SZKOLENIA TRADYCYJNE. Moduł szkoleń tradycyjnych składa się z następujących elementów: Moje szkolenia są to szkolenia, na które zalogowany użytkownik jest zapisany, Szkolenia dostępne są to szkolenia, na które zalogowany użytkownik może się zapisać, czyli ma do nich uprawnienie, Szkolenia jest to lista szkoleń, którą może zarządzać użytkownik. Z tego poziomu może je edytować nadawać uprawnienia itd. Kalendarz szkoleń opcja dostępna dla użytkownika w roli administrator oraz trener. Jest to kalendarz, który pomaga w planowaniu szkoleń, Kursy jest to lista dostępnych kursów, na podstawie, których można stworzyć szkolenie, Lokalizacje jest to lista dostępnych lokalizacji, w których może odbywać się szkolenie, Producenci jest to lista producentów szkoleń, Typy kursu jest to słownik rodzajów szkoleń, Dostawcy jest to słownik zewnętrznych dostawców szkoleń, Tryby organizowania jest to słownik trybu organizowania szkoleń. 115

116 18.1. Zarządzanie listą producentów Aby przejść do listy producentów należy w module szkoleń tradycyjncych, kliknąć opcję Producenci. Słownik producentów umożliwia zdefiniowanie producentów szkoleń tradycyjnych. Aby dodać nowego producenta należy, kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik może wypełnić dane producenta: nazwę, strone www, ulice, kod pocztowy, miejscowość, opis. Użytkownik może też poprzez kliknięcie przycisku Wybierz plik, dodać logo producenta. Po kliknięciu przycisku Zapisz nowy producent pojawi się na liście. Aby edytować producenta należy, będąc na liście producentów, przejść do jego szczegółów. Można to zrobić klikając przycisk, znajdujący się przy każdym producencie, lub poprzez kliknięcie w nazwę producenta. Po przejściu do szczegółów producenta należy 116

117 kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się nowe okno, takie jak w przypadku dodawania producenta. Po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostaną zapisane. Aby usunąć producenta należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się przy każdym producencie na liście. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Po kliknięciu Ok producent zostanie usunięty. Aby nadać lub odebrać uprawnienia do producenta, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły producenta. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do producenta należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie uprawnień wszystkim użytkownikom wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje odebranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować uprawnienia przypisanego użytkownika, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. 117

118 18.2. Zarządzanie słownikiem typów kursu Aby przejść do zarządzania typami kursu należy w module szkoleń tradycyjncych, kliknąć opcję Typy kursu. Słownik typów kursu umożliwia zdefiniowanie typów kursów szkoleń tradycyjnych, np. szkolenie wewnętrzne. Aby dodać nowy typ kursu należy, kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik może podać nazwę typu kursu. Po kliknięciu przycisku Zapisz nowy typ pojawi się na liście. Aby edytować typ kursu należy, będąc na liście typów, przejść do jego szczegółów. Można to zrobić klikając przycisk, znajdujący się przy każdym typie kursu, lub poprzez 118

119 kliknięcie w nazwę wybranego typu. Po przejściu do szczegółów należy kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się nowe okno, takie jak w przypadku dodawania typu kursu. Po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostaną zapisane. Aby usunąć typ kursu należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się przy każdym typie na liście. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Po kliknięciu Ok typ kursu zostanie usunięty. Aby nadać lub odebrać uprawnienia do typu kursu, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły wybranego typu. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do typu kursu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie uprawnień wszystkim użytkownikom wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje odebranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować uprawnienia przypisanego użytkownika, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj Zarządzanie listą dostawców Aby przejść do zarządzania listą dostawców, należy w module szkoleń tradycyjncych kliknąć opcję Dostawcy. Lista dostawców umożliwia zdefiniowanie dostawcy szkoleń w module szkoleń tradycyjnych. Aby dodać nowego dostawcę należy, kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik podać dane dostawcy (patrz ryc. poniżej). Po kliknięciu przycisku Zapisz nowy dostawca pojawi się na liście. 119

120 Aby edytować dostawcę należy będąc na liście dostawców przejść do jego szczegółów. Można to zrobić klikając przycisk Szczegóły, znajdujący się przy każdym wierzu na liście, lub poprzez kliknięcie w nazwę wybranego dostawcy. Po przejściu do szczegółów należy kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się nowe okno, takie jak w przypadku dodawania dostawcy. Po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostaną zapisane. Aby usunąć dostawcę należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się przy każdym wierszu na liście. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Po kliknięciu Ok dostawca zostanie usunięty. Aby nadać lub odebrać uprawnienia do dostawcy, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły wybranego dostawcy. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk 120

121 . Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do dostawcy należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie uprawnień wszystkim użytkownikom wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje odebranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować uprawnienia przypisanego użytkownika, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj Zarządzanie słownikiem trybów organizowania szkoleń tradycyjnych Aby przejść do zarządzania trybami organizowania szkoleń tradycyjnych, należy w module szkoleń tradycyjncych, kliknąć opcję Tryby organizowania. 121

122 Aby dodać nowy tryb organizowania należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik może podać nazwę trybu organizowania. Po kliknięciu przycisku Zapisz nowy tryb pojawi się na liście. Aby edytować tryb organizowania należy będąc na liście trybów przejść do jego szczegółów. Można to zrobić klikając przycisk Szczegóły, znajdujący się przy każdym wierzu na liście, lub poprzez kliknięcie w nazwę wybranego tryb organizowania. Po przejściu do szczegółów należy kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się nowe okno, takie jak w przypadku dodawania trybu organizowania. Po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostaną zapisane. Aby usunąć tryb organizowania należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się przy każdym wierszu na liście. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Po kliknięciu Ok dostawca zostanie usunięty. Aby nadać lub odebrać uprawnienia do trybu organizowania, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły wybranego trybu. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do tryb organizowania należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie uprawnień wszystkim użytkownikom wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. 122

123 Kliknięcie przycisku powoduje odebranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować uprawnienia przypisanego użytkownika, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj Zarządzanie lokalizacjami Po wybraniu opcji Lokalizacje z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE, użytkownik zostaje przekierowany na listę dostępnych lokalizacji. Listę można filtrować za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik może wyszukiwać lokalizacje wg. nazwy, miejscowości oraz adresie . Aby usunąć lokalizację należy kliknąć przycisk usuń dostępny przy każdej lokalizacji. Pojawi się okno z potwierdzeniem usunięcia. Uwaga: nie można skasować lokalizacji, do której zostało przypisane szkolenie. Zostanie wówczas wyświetlone okno z komunikatem o niemożności skasowania lokalizacji z powodu powiązania ze szkoleniem. Aby dodać nową lokalizację należy kliknąć w przycisk Dodaj znajdujący się nad listą lokalizacji. Otworzy się okno, w którym użytkownik może wypełnić pola: Lokalizacja nazwa lokalizacji Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr mieszkania Telefon 123

124 Po kliknięciu przycisku Zapisz, lokalizacja zostanie dodana do listy. Aby edytować lokalizację należy kliknąć przycisk Edytuj, dostępny przy każdej lokalizacji na liście. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno takie jak w przypadku dodawania, z uzupełnionymi danymi. Po zmianie danych i kliknięciu przycisku Zapisz, lokalizacja zostanie zapisana. Drugim sposobem edycji lokalizacji jest kliknięcie w nazwę lokalizacji. Użytkownik zostaje przekierowany do szczegółów lokalizacji, w których znajduje się przycisk Edytuj Zarządzanie kursami Po wybraniu opcji Kursy z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE, użytkownik zostaje przekierowany na listę dostępnych kursów. Listę można filtrować za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik może wyszukiwać po kodzie, nazwie kursu oraz kategoriach. 124

125 Aby usunąć kurs należy kliknąć przycisk usuń dostępny przy każdym kursie. Pojawi się okno z potwierdzeniem usunięcia. Uwaga: nie można skasować kursu, który został użyty w szkoleniu. Zostanie wówczas wyświetlone okno: Aby dodać kurs należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się nad listą kursów. Otworzy się okno z dostępnymi polami: Nazwa kursu Kod kod kursu Kategoria kursu możliwość przypisywania wielu kategorii. Automatyczne podpowiadanie kategorii zdefiniowanych w systemie Opis kursu Po kliknięciu przycisku Zapisz, nowy kurs pojawi się na liście. Aby edytować kurs należy kliknąć przycisk Edytuj, który dostępny jest przy każdym kursie na liście. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno takie jak w przypadku dodawania, z uzupełnionymi danymi. Po zmianie danych i kliknięciu przycisku Zapisz, kurs zostanie zapisany. Kurs można również edytować w szczegółach kursu. 125

126 Aby wejść w szczegóły kursu należy kliknąć w kod kursu. Po przekierowaniu użytkownika do szczegółów, w lewym menu dostępne są opcje: Kurs zawierający podstawowe informacje dotyczące kursu Załączniki zawierający załączniki zdefiniowane w kursie Aby dodać załączniki do kursu należy przejść do opcji Załączniki, dostępnej w lewym menu, po uprzednim wejściu w szczegóły kursu. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się okno z dostępnymi polami: Nazwa załącznika Wybierz plik plik, który ma zostać załączony Po kliknięciu przycisku Zapisz, załącznik pojawi się na liście załączników. Aby pobrać załącznik dostępny w kursie, należy kliknąć na nazwę pliku w liście załączników. Aby usunąć załącznik dostępny w kursie, należy kliknąć przycisk Usuń, widoczny przy każdym załączniku Zarządzanie szkoleniami Po wybraniu opcji Szkolenia z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE, użytkownik zostaje przekierowany na listę szkoleń. Listę można filtrować za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik może wyszukiwać po kodzie, nazwie kursu, kategoriach, dacie rozpoczęcia oraz zakończenia. 126

127 Aby usunąć szkolenie należy kliknąć przycisk usuń dostępny przy każdym szkoleniu. Pojawi się okno z potwierdzeniem usunięcia. Aby dodać nowe szkolenie należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się nad listą szkoleń. Otworzy się nowe okno z dostępnymi polami: Kurs lista dostępnych kursów, zdefiniowanych w zakładce Kursy Lokalizacja lista dostępnych lokalizacji, zdefiniowanych w zakładce Lokalizacje Sala sala, w jakiej odbywa się szkolenie Opis szkolenia Data rozpoczęcia zapisów data, od której użytkownicy, mający dostęp do szkolenia, mogą się zapisywać Data zakończenia zapisów data, do której użytkownicy, mający dostęp do szkolenia, mogą się zapisywać Data rozpoczęcia data rozpoczęcia szkolenia Data zakończenia data zakończenia szkolenia Od kiedy można zrezygnować data, od której użytkownik może zrezygnować ze szkolenia Do kiedy można zrezygnować data, do której użytkownik może zrezygnować ze szkolenia Maksymalna ilość uczestników liczba miejsc w szkoleniu Czy zapisy zablokowane opcja, która po zaznaczeniu blokuje zapisy na szkolenie Czy wypisy zablokowane opcja, która po zaznaczeniu blokuje możliwość wypisywania się użytkowników ze szkolenia Po kliknięciu przycisku Zapisz szkolenie pojawia się na liście szkoleń. Aby dodać szkolenie cyklicznie należy kliknąć przycisk Cykliczne dodawanie szkoleń. Otworzy się okno z dostępnymi polami takimi jak podczas dodawania nowego szkolenia. Dodatkowo dochodzą opcje: Cykl data od data, od, kiedy ma obowiązywać cykl 127

128 Cykl data do data, do, kiedy ma obowiązywać cykl Cykl o Dzienny generuje szkolenia codziennie w zakresie dat od, do Pojawia się dodatkowa opcja, Co ile dni powtarzać, w której użytkownik może zdefiniować, co który dzień ma generować się szkolenie (w zakresie powyższych dat) o Tygodniowy Pojawia się dodatkowa opcja Dzień tygodnia, w której użytkownik może wybrać dni, w których szkolenie ma się generować Pojawia się dodatkowo opcja, Co ile tygodni powtarzać, w której użytkownik może zdefiniować, co który tydzień (w zakresie podanych wyżej dat) ma się generować szkolenie o Miesięczny szkolenie (w zakresie podanych dat) generuje się, co miesiąc Po kliknięciu przycisku Zapisz, szkolenie generuje się cyklicznie. Aby edytować szkolenie należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się przy każdym szkoleniu, na liście szkoleń. Pojawia się okno takie jak w przypadku dodawania nowego szkolenia, z uzupełnionymi danymi. Po kliknięciu przycisku Zapisz, szkolenie zapisuje się. Szkolenie można również edytować z poziomu szczegółów szkolenia. 128

129 Aby przejść do szczegółów szkolenia należy kliknąć w kod szkolenia, na liście szkoleń. Po przejściu do szczegółów szkolenia, w lewym menu dostępne są opcje: Szkolenie zawierająca podstawowe informacje dotyczące szkolenia. Dodatkowo istnieje możliwość edycji szkolenia Załączniki lista załączników zdefiniowanych w kursie, który związany jest ze szkoleniem Uczestnicy lista uczestników kursu Dni szkolenia lista poszczególnych dni szkolenia Powiadomienia powiadomienia związane ze szkoleniem Uprawnienia Aby pobrać załączniki dostępne w kursie należy wybrać opcję Załączniki z lewego menu a następnie kliknąć na nazwę pliku, który chcemy pobrać. Na poniższej grafice jest to css.js Aby przeglądać listę uczestników szkolenia należy wybrać opcję Uczestnicy z lewego menu. Dodatkowo użytkownik zarządzający szkoleniem może wypisać użytkownika ze szkolenia. W tym celu należy kliknąć przycisk Wypisz znajdujący się przy każdym użytkowniku na liście. Aby zarządzać dniami szkolenia należy wybrać opcję Dni szkolenia z lewego menu. Wyświetli się lista dni szkolenia. Użytkownik może usunąć pojedyncze dni szkolenia pod warunkiem, że: Nie jest to pierwszy dzień szkolenia 129

130 Nie jest to ostatni dzień szkolenia Aby usunąć dzień należy kliknąć przycisk Usuń, znajdujący się przy dniach szkolenia. Po usunięciu pojawi się przycisk Dodaj nad listą dni. Po jego kliknięciu, otwiera się okno z możliwością dodania dni, które zostały usunięte. W oknie tym można wypełnić pola: Data lista dostępnych dat, które reprezentują usunięte dni Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Zakwaterowanie informacja np. o hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy Sala informacja o sali, w której odbędzie się szkolenie Trener lista użytkowników, którzy są przypisani do szkolenia w roli Trener Aby edytować poszczególne dni szkolenia należy kliknąć przycisk Edytuj, znajdujący się przy każdym z dni. Pojawi się okno edycji, w którym dostępne są pola: Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Zakwaterowanie informacja np. o hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy Sala informacja o sali, w której odbędzie się szkolenie Trener lista użytkowników, którzy są przypisani do szkolenia w roli Trener Po kliknięciu przycisku Zapisz, dane zostaną zapisane. Aby zarządzać powiadomieniami szkolenia należy wybrać opcję Powiadomienia z lewego menu. Użytkownik zostanie przekierowany na listę powiadomień. 130

131 Aby dodać nowe powiadomienie należy kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno z następującymi polami: Typ powiadomienia dostępny jest jeden typ: Rozpoczęcie szkolenia. Jest to powiadomienie o rozpoczynającym się szkoleniu Typ obsługi typ, który określa gdzie powiadomienie ma się pojawić. Dostępne są dwa typy o Lista zadań powiadomienie wyświetla się użytkownikowi na liście zadań do wykonania o powiadomienie zostaje wysłane na użytkownika Nazwa szablonu lista z dostępnymi szablonami, które mogą zostać wykorzystane przy powiadomieniu Wysyłka offset w godzinach użytkownik podaje liczbę godzin, która określa, z jakim poprzedzeniem ma zostać wysłane powiadomienie Czy aktywne opcja określająca czy powiadomienie jest aktywne Po kliknięciu przycisku Zapisz powiadomienie zostaje dodane. Aby edytować powiadomienie należy kliknąć przycisk Edytuj, znajdujący się przy każdym powiadomieniu na liście. Zostaje wyświetlone okno, takie jak podczas dodawania nowego powiadomienia. Aby usunąć powiadomienie należy kliknąć przycisk usuń powiadomieniu na liście. Zarządzanie uprawnieniami szkolenia, znajdujący się przy każdym Aby nadać lub odebrać uprawnienia do szkolenia, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły szkolenia. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie do zarządzania szkoleniem, przypisać rolę trenera lub udostępnić szkolenie użytkownikowi, należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do szkolenia należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie uprawnień wszystkim użytkownikom wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. 131

132 Kliknięcie przycisku powoduje odebranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować uprawnienia przypisanego użytkownika, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj Kalendarz szkoleń Aby przejść do kalendarza szkoleń należy wybrać opcję Kalendarz szkoleń z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE. Kalendarz zawiera szkolenia, którymi użytkownik morze zarządzać. Aby przejść do szczegółów szkolenia należy kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż szczegóły. Użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółów szkolenia. Aby dodać nowe szkolenie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na dowolną datę i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj. Pojawi się okno, takie jak podczas dodawania nowego szkolenia w opcji Szkolenia. Po zapisaniu nowego szkolenia, użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów nowego szkolenia Zapisywanie na szkolenia 132

133 Aby zapisać się na szkolenie należy wybrać opcję Szkolenia dostępne z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE. Pojawi się lista szkoleń, do których użytkownik ma dostęp a nie jest zapisany. Listę można filtrować za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik może wyszukiwać po nazwie kursu, lokalizacji, dacie rozpoczęcia oraz zakończenia. Aby zapisać się na szkolenie należy kliknąć przycisk Zapisz. Po kliknięciu przycisku użytkownik zostaje zapisany a szkolenie trafia do zakładki Moje szkolenia. Przycisk zapisz nie pojawi się, gdy szkolenie się rozpoczęło, skończyło lub zapisy zostały zablokowane. W przypadku braku miejsc, użytkownik może zapisać się na listę rezerwową klikając przycisk Zapisz się na listę rezerwową. Wypisywanie ze szkolenia Aby zapisać się na szkolenie należy wybrać opcję Moje szkolenia z lewego menu w kategorii SZKOLENIA TRADYCYJNE. Pojawi się lista szkoleń, do których użytkownik jest zapisany. Listę można filtrować za pomocą wyszukiwarki. Użytkownik może wyszukiwać po nazwie kursu, dacie rozpoczęcia oraz zakończenia. Aby zrezygnować z udziału w szkoleniu, należy kliknąć przycisk Zrezygnuj. Przycisk może nie pojawić się w przypadku, gdy wypisy zostały zablokowane Raport ze szkolenia Dla szkoleń tradycyjnych dostępny jest raport, w którym użytkownik możne wygenerować listę uczestników szkolenia (w tym uczestników, którzy zrezygnowali). Aby wygenerować raport należy przejść do opcji Raporty w górnym menu. Następnie należy wyszukać raport o nazwie Uczestnicy szkolenia tradycyjnego. Aby wejść w raport należy kliknąć na jego tytuł 133

134 Po przekierowaniu do raportu użytkownik może za pomocą filtra (Nazwa kursu) wybrać użytkowników z interesującego go kursu. W tym celu należy wpisać nazwę kursu a następnie kliknąć przycisk Szukaj. Tak przefiltrowany raport można wyeksportować do pliku np. PDF za pomocą przycisku Eksportuj do znajdującego się w prawym górnym rogu. 134

135 19. Certyfikaty Moduł Certyfikaty umożliwia zarządzanie certyfikatami ukończenia szkoleń/ścieżek szkoleniowych/egzaminów. Uprawniony użytkownik posiada możliwość wgrywania szablonów certyfikatów do platformy elearning. Na podstawie szablonów certyfikatów możliwy jest wydruk certyfikatów dla użytkowników. Aby przejść do zarządzania Certyfikatami należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, a następnie w lewym menu wybrać opcję Certyfikaty. Lista zawiera szablony certyfikatów, które możemy przypisać do szkoleń, ścieżek szkoleniowych i egzaminów. Aby przejść do szczegółów certyfikatu należ na liście certyfikatów kliknąć przycisk Szczegóły lub nazwę certyfikatu. Aby dodać nowy szablon certyfikatu należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę szablonu, plik szablonu oraz opcjonalnie jego opis, po czym należy kliknąć przycisk Ok. Obsługiwane formaty plików szablonu to: rtf, pdf, HTML. Szablon może zawierać słowa kluczowe, które zostaną podmienione w czasie generowania certyfikatu dla użytkownika. Obsługiwane słowa kluczowe: [Nazwa] nazwa szkoleni, ścieżki szkoleniowej lub egzaminu, [Imie] imię użytkownika, który otrzymał certyfikat, [Nazwisko] nazwisko użytkownika, który otrzymał certyfikat, [DataUzyskania] data uzyskania certyfikatu, [DataWygenerowania] data wygenerowania certyfikatu, [Numer] unikalny numer certyfikatu, generowany przy każdorazowym generowaniu certyfikatu. Pole numer jest niezbędne przy weryfikacji autentyczności certyfikatu, [Wynik] wynik w procentach/punktach zdanego szkolenia, ścieżki szkoleniowej lub egzaminu, [Organizacja] nazwa organizacji w ramach, których został wygenerowany certyfikat, [Ocena] ocena ze szkolenia lub ścieżki szkoleniowej, [Typ] określa typ certyfikatu. Certyfikat ze szkolenia, ścieżki szkoleniowej lub egzaminu. Po przejściu w szczegóły certyfikatu w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe opcja umożliwia wyświetlenie i edycje danych podstawowych szablonu certyfikatu Uprawnienia opcja umożliwia zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do szablonu 135

136 Dane podstawowe Podgląd certyfikatu wyświetla zawsze pierwszą stronę szablonu. Aby przejść do edycji szablonu należy kliknąć przycisk Edytuj. Uprawnienia Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami, którzy będą mogli zarządzać szablonem certyfikatu. Aby przypisać użytkownika do zarządzania szablonami należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację czy użytkownik jest administratorem certyfikatu (administrator edycja certyfikatu, zarządzanie uprawnieniami). Aby wypisać użytkownika z zarządzania certyfikatem należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do zarządzania certyfikatem wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z zarządzania certyfikatem. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do zarządzania certyfikatem, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Historia wydruków Opcja historia wydruków wyświetla listę wszystkich wydruków certyfikatu. Lista zawiera informację o nawie szkolenia, ścieżki szkoleniowej lub egzaminie, którego dotyczy. Zawiera imię, nazwisko użytkownika, datę uzyskania certyfikatu, datę wygenerowania wyniku i unikalny numer. Kliknięcie przycisku Certyfikat pozwala na pobranie wybranego certyfikatu. 136

137 Weryfikacja certyfikatów Opcja weryfikacja certyfikatu pozwala na sprawdzenie autentyczności wydrukowanego certyfikatu. W celu weryfikacji certyfikatu należy wprowadzić: Imię imię użytkownika, Nazwisko nazwisko użytkownika, Numer certyfikatu unikalny numer, który powinien się znajdować na wydrukowanym certyfikacie. Po wpisaniu tych wartości należy kliknąć przycisk Szukaj. Jeżeli certyfikat jest autentyczny wyświetlą się jego szczegóły. W sytuacji, gdy certyfikat został wydrukowany wielokrotnie, wyświetla się lista wszystkich wydruków. Wydruk, którego numer został wpisany w parametrach wyszukiwania zostanie wyróżniony kolorem. Wydruk certyfikatu z poziomu wyników Szkolenia, ścieżki szkoleniowe, egzaminy pozwalają na wyświetlenie listy z wynikami użytkowników, którzy wzięli w nich udział. Po wybraniu szczegółów szkolenia, ścieżki szkoleniowej, egzaminu i wybraniu opcji Wyniki, wyświetla się lista użytkowników z ich wynikami. Na liście, obok uczestnika, który uzyskał minimalny próg zaliczenia wyświetla się przycisk Drukuj, pozwalający na wydruk certyfikatu. Opcja wydruku jest dostępne tylko wtedy, jeżeli aktualne szkolenie, ścieżka szkoleniowa, egzamin ma przypisany szablon certyfikatu. Jest to metoda pozwalająca na wydruk certyfikatu dla pojedynczych uczestników. W sytuacji, gdy istnieje potrzeba drukowania zbiorczej listy certyfikatów można skorzystać z opcji Drukuj certyfikaty. Opcja Drukuj certyfikaty pozwala na utworzenie listy użytkowników, dla których mają zostać wydrukowane certyfikaty. Efektem zbiorczego wydruku certyfikatów jest jeden plik, zawierający certyfikaty dla wybranych wcześniej osób. Aby przypisać użytkownika do listy wydruku należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Lista użytkowników zawiera tylko tych, którzy uzyskali minimalny próg zaliczenia. Aby wypisać użytkownika z listy do wydruku należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do listy wydruku wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z listy wydruku. 137

138 Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Drukowanie certyfikatów - wybór użytkowników należy kliknąć przycisk Grupy znajdujący się w lewym górnym rogu. Z grup zostaną przypisani użytkownicy, którzy osiągnęli minimalny próg zaliczenia. Wydruk certyfikatu z poziomu Moje szkolenia Po wybraniu opcji Moje szkolenia wyświetla się lista przypisanych szkoleń. Obok każdego zdanego szkolenia z przypisanym szablonem certyfikatu pojawia się przycisk pozwalający na wydruk certyfikatu. Drukuj, Wydruk certyfikatu z poziomu Moje ścieżki szkoleniowe Po wybraniu opcji Moje ścieżki szkoleniowe wyświetla się lista przypisanych ścieżek szkoleniowych. Obok każdej zdanej ścieżki z przypisanym szablonem certyfikatu pojawia się przycisk drukuj pozwalający na wydruk certyfikatu. Wydruk certyfikatu z poziomu Moje egzaminy Po wybraniu opcji Moje egzaminy wyświetla się lista przypisanych egzaminów. Obok każdego zdanego egzaminu z przypisanym szablonem certyfikatu pojawia się przycisk Drukuj pozwalający na wydruk certyfikatu. 138

139 20. Tablice ogłoszeń Moduł Tablica ogłoszeń umożliwia zarządzanie tablicami ogłoszeń na platformie. Umożliwia tworzenie oraz edycję tablic ogłoszeń. W ramach modułu możliwe jest prowadzenie tablic ogłoszeń, na których ogłoszenia mogą zamieszczać administratorzy, użytkownicy. Administrator posiada możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników do poszczególnych tablic ogłoszeń. Aby przejść do modułu tablic ogłoszeń należy w górnym menu wybrać opcję Komunikacja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Tablice ogłoszeń, Na liście tablic ogłoszeń wyświetlana jest nazwa tablicy ogłoszeń, nazwa ostatniego ogłoszenia, data ostatnio dodanego ogłoszenia. Tablice ogłoszeń można przeszukiwać wg. nazwy. Aby przejść do widoku szczegółów tablicy ogłoszeń należy kliknąć przycisk Szczegóły lub nazwę tablicy. Aby usunąć tablicę ogłoszeń należy na liście tablic ogłoszeń kliknąć przycisk Usuń. Aby dodać nową tablicę ogłoszeń należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę tablicy ogłoszeń i kliknąć przycisk Ok. Po dodaniu tablicy ogłoszeń użytkownik automatycznie przekierowany jest do widoku szczegółów tablicy ogłoszeń. W lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe opcja umożliwia edycję nazwy tablicy ogłoszeń, Uprawnienia opcja umożliwia przypisywanie użytkowników/grup do tablicy ogłoszeń, Ogłoszenia opcja umożliwia przeglądanie/dodawanie ogłoszeń do tablicy, Historia wejść opcja umożliwia podgląd historii wejść do tablicy ogłoszeń przez użytkowników Wyświetlanie listy ogłoszeń Po wybraniu opcji Ogłoszenia wyświetlana jest lista ogłoszeń przypisanych do tablicy. Ogłoszenia można przeszukiwać wg. tematu, treści oraz kategorii ogłoszenia. 139

140 Aby dodać nowe ogłoszenie, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić temat ogłoszenia, opcjonalnie można wybrać kategorię ogłoszenia, opis ogłoszenia oraz ustawić daty od, do kiedy ogłoszenie jest ważne. Po wypełnieniu wymaganych wartości należy kliknąć przycisk Ok. Na liście ogłoszeń, aby zmienić dane ogłoszenia, należy kliknąć przycisk Edytuj, aby usunąć ogłoszenie należy kliknąć przycisk Usuń Zarządzanie uprawnieniami do tablic ogłoszeń Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do tablicy ogłoszeń. Aby przypisać użytkownika do tablicy ogłoszeń należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić daty, od-do kiedy użytkownik posiada dostęp do tablicy ogłoszeń. Aby wypisać konto użytkownika z tablicy ogłoszeń należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do tablicy ogłoszeń wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z tablicy ogłoszeń. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do tablicy ogłoszeń, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. 140

141 20.3. Podgląd historii wejść do tablicy ogłoszeń Po wybraniu opcji Historia wejść wyświetlana jest historia wejść użytkowników do tablicy ogłoszeń. Historię wejść użytkowników możemy przeszukiwać według nazwy użytkownika oraz dat od do ostatniego wejścia. Na liście wyświetlane jest imię oraz nazwisko użytkownika, data pierwszego i ostatniego wejścia oraz ilość wejść użytkownika do tablicy. 141

142 21. Chat Moduł Chat umożliwia prowadzenie rozmów tekstowych pomiędzy użytkownikami platformy. Pokoje chatu mogą być również tworzone w ramach szkoleń e-learning. Administrator platformy posiada możliwość zarządzania pokojami chatu na platformie. Aby przejść do zarządzania chatem należy w górnym menu platformy wybrać opcję Komunikacja, następnie w lewym menu wybrać opcję Pokoje. Na liście pokoi wyświetlana jest nazwa pokoju, data otwarcia pokoju oraz data zamknięcia pokoju. Aby wejść do rozmowy na chacie, należy kliknąć przycisk Wejdź na liście pokoi. Aby usunąć pokój, należy kliknąć przycisk Usuń. Aby dodać nowy pokój, należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie uzupełnić dane pokoju: Nazwa pokoju, Czy moderowany opcja pozwala włączyć moderację chatu przez trenera, Data otwarcia, Godzina otwarcia, Data zamknięcia, Godzina zamknięcia termin od, do kiedy chat ma być dostępny dla użytkowników szkolenia, Szablon powitania szablon powitania zawierający treść powitania wyświetlaną dla użytkownika po wejściu w chat Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk Aby przejść do edycji pokoju należy kliknąć na jego nazwę. Po wejściu w edycję pokoju w lewym menu dostępne są następujące opcje: Uprawnienia Pokój umożliwia edycję danych podstawowych pokoju, wprowadzonych podczas tworzenia pokoju, Rozmowa włącza widok rozmowy w pokoju, Uprawnienia opcja umożliwia przypisywanie użytkowników/grup do pokoju chatu, Historia rozmów opcja pozwala prześledzić historię rozmów w pokoju chatu. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do pokoju chatu. Aby przypisać użytkownika do pokoju chatu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk 142

143 . Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz ustawić czy użytkownik jest użytkownikem w chacie (może prowadzić rozmowę) czy użytkownik jest moderatorem chatu. Aby wypisać konto użytkownika z pokoju chatu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do pokoju chatu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z pokoju chatu. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do pokoju chatu, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Historia rozmów Po wybraniu w lewym menu opcji Historia rozmów wyświetlona zostaje historia rozmów na chacie. W historii wyświetlana jest Nazwisko i imię użytkownika, który napisał wiadomość, treść wiadomości oraz data wysłania wiadomości. Historię rozmów można przeszukiwać według nazwiska użytkownika oraz treści wiadomości. 143

144 22. Grupy dyskusyjne (fora) Moduł Forum umożliwia zarządzanie grupami dyskusyjnymi na platformie. Umożliwia prowadzenie tzw. Forów dyskusyjnych. Fora dyskusyjne mogą być podzielone na dowolną liczbę kategorii. W ramach modułu dostępne są następujące typy forów dyskusyjnych: ogólnodostępne, dostępnego tylko dla użytkowników danego przedmiotu, moderowane przez trenera, niemoderowane z możliwością przypisania do forum dedykowanego eksperta merytorycznego, który odpowiada na zadane pytania. Aby przejść do modułu Forum należy w górnym menu wybrać opcję Komunikacja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Fora dyskusyjne, Na liście forów wyświetlana jest nazwa forum, opis, liczba tematów, liczba postów, typ forum, data umieszczenia ostatniego postu oraz autor ostatniego postu. Listę forów można przeszukiwać według następujących parametrów: Nazwa, opis forum lub treść postu, Typu forum (ogólnodostępne, szkoleniowej, przedmiotowe, moderowane przez trenera, niemoderowane, eksperta merytorycznego) Aby usunąć forum należy na liście forów kliknąć przycisk Usuń. Aby przejść do szczegółów forum należy kliknąć na nazwę forum lub kliknąć przycisk Szczegóły. 144

145 Aby dodać nowe forum należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić dane: Nazwa, Opis opcjonalnie można wpisać opis forum, Typ ogólnodostępne (forum dostępne dla wszystkich użytkowników), moderowane przez trenera, niemoderowane, eksperta merytorycznego (forum, na którym ekspert odpowiada na pytania), Dostępne dla niezalogowanych zaznaczenie tej opcji spowoduje dostępu do forum dla użytkowników niezalogowanych, Wysyłaj powiadomienia o postach, w temacie, którego jestem autoremzaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie do autora tematu w forum powiadomień o nowych postach w temacie, dodanych przez użytkowników forum, Wysyłaj powiadomienia o odpowiedziach na post - zaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie do autora postu powiadomień o odpowiedziach na post dodanych przez użytkowników forum. Po dodaniu forum, użytkownik zostaje przekierowany automatycznie na listę tematów forum dyskusyjnego. Po wejściu w szczegóły forum dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe podstawowe dane forum, które można edytować np. Nazwa, Uprawnienia - opcja umożliwia zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do forum, Kategorie opcja umożliwia przeglądanie forum w podziale na kategorie tematów, Tematy opcja umożliwia wyświetlenie tematów forum, Statystyka opcja umożliwia podgląd statystyk odwiedzin forum, Blokada IP opcja umożliwia wprowadzenie blokad numerów IP, dla których dostępu do forum jest zablokowany Zarządzanie tematami grupy dyskusyjnej Po wybraniu opcji Tematy wyświetlana jest lista tematów przypisanych do forum. Na liście wyświetlana jest nazwa tematu, autor, liczba postów, liczba wyświetleń tematu oraz kategoria tematu. Poniżej nazwy tematu wyświetlana jest informacja o dacie dodania ostatniego postu oraz o jego autorze. Jeżeli temat zawiera więcej niż jedną stronę postów, poniżej nazwy tematu wyświetlona zostanie opcja Przejdź do strony umożliwiająca wybór strony postów, którą chce wyświetlić użytkownik. 145

146 Aby przejść do listy postów w temacie należy kliknąć przycisk Szczegóły lub nazwę tematu. Aby usunąć temat należy kliknąć przycisk Usuń. Tematy można wyszukiwać według nazwy tematu lub treści postu znajdującego się w temacie. Aby dodać nowy temat należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę tematu oraz wybrać jego kategorię. Po dodaniu tematu użytkownik automatycznie zostaje przekierowany na listę postów w temacie. Po wejściu w szczegóły tematu w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe opcja umożliwia podgląd i edycję danych podstawowych tematu Posty opcja umożliwia wyświetlenie listy postów, Historia wejść opcja umożliwia podgląd historii wejść użytkowników do tematu. Dane podstawowe Po wejściu w dane podstawowe, użytkownik może zmienić dane podstawowe tematu, klikając przycisk Edytuj. Edytując temat wprowadzić można następujące parametry: Nazwa zmiana nazwy tematu, Czy przypięty ustawienie tej opcji powoduje wyświetlenie tematu na samej górze listy tematów, Czy zamknięty ustawienie tej opcji powoduje zablokowanie możliwości dodawania postów przez użytkowników w temacie Zarządzanie postami Po wejściu w opcję posty wyświetlana jest lista postów tematu. Dodawanie nowych postów na forum 146

147 Po wejściu w temat forum dyskusyjnego użytkownika posiada możliwość dodawania postów na forum. Aby dodać nowy post należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wprowadzić treść postu oraz opcjonalnie dodać załącznik do postu w formie pliku z lokalnego dysku komputera, po kliknięciu przycisku Wybierz plik. Na liście postów w temacie uprawniony użytkownik np. moderator może usuwać posty dodane przez użytkowników, klikając przycisk Usuń znajdujący się w prawym górnym rogu postu. Aby odpowiedzi na post innego użytkownika w widoku postu należy kliknąć przycisk Odpowiedz. Historia wejść Po wybraniu opcji Historia wejść wyświetlony zostaje widok pokazujący historię wejść użytkowników do tematu. Każdy wpis na stronie przedstawia numer strony tematu, użytkownika, który wszedł do tematu, datę pierwszego wejścia do tematu, datę ostatniego wejścia do tematu oraz łączną liczbę wejść użytkownika na wybraną stronę tematu. Historię wejść można filtrować według następujących parametrów: Strona numer strony, Użytkownik nazwisko lub nazwa użytkownika, Data od oraz data do ostatniego wejścia Zarządzanie kategoriami grup dyskusyjnych Po wybraniu opcji Kategorie wyświetlony zostanie widok listy kategorii forum wraz z informacją o liczbie tematów i postów w danej kategorii. Dla każdej kategorii widok wyświetla listę tematów. Aby usunąć kategorię należy kliknąć przycisk Usuń tematy nie można usunąć.. Kategorii, która ma przypisane 147

148 Aby przejść do szczegółów kategorii należy kliknąć na jej nazwę lub przycisk Szczegóły. W danych szczegółowych kategorii możemy zmienić jej nazwę i opis klikając przycisk Edytuj Zarządzanie uprawnieniami do grup dyskusyjnych Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do forum dyskusyjnego. Aby przypisać użytkownika do forum należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji, podać rolę użytkownika (użytkownik może dodawać posty/tematy), dla forów moderowanych, eksperckich można podać rolę moderator/redaktor) oraz opcjonalnie podać terminy od do, w jakich użytkownik posiada dostęp do forum. Aby wypisać konto użytkownika z forum należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do forum wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z forum. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do forum, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu Statystyka wejść do grup dyskusyjnych Po wybraniu opcji statystyka w lewym menu dostępne są dwie opcje: Najbardziej aktywni użytkownicy, Liczba wiadomości. Domyślnie po wybraniu opcji statystyka włączona zostaje opcja Najbardziej aktywni użytkownicy, wyświetlająca listę użytkowników wraz z informacją o liczbie napisanych przez nich postów. 148

149 Opcja Liczba wiadomości wyświetla informacje o liczbie wiadomości dodanych przez użytkowników należących do poszczególnych grup Konfiguracja grup dyskusyjnych Po wybraniu w górnym menu opcji Komunikacja, następnie wybraniu w lewym menu opcji Ustawienia, wyświetlony zostanie widok ustawień forów dyskusyjnych. Widok umożliwia edycję następujących parametrów: Maksymalna liczba załączników, jakie można dodać do postu, Dopuszczalne rozszerzenia załączników, jakie można dodać do postu, Maksymalny rozmiar załącznika, jaki można dodać do postu (KB). Domyślnie, żadne wartości nie są ustawione, co oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń. 149

150 23. Egzaminy Moduł Egzaminy umożliwia zarządzanie egzaminami na platformie. Za pomocą modułu możliwe jest egzaminowanie użytkowników platformy. Tworzone egzaminy na platformie mogą być przypisywane do ścieżek szkoleniowych. Administrator egzaminu może zarządzać pytaniami egzaminu, tworzyć/edytować/usuwać pytania. Możliwe jest tworzenie egzaminów za pomocą kreatora pytań. Pytania można dzielić na kategorie i sekcje. Możliwe jest zarządzanie dostępnością egzaminów jak i sposobem ich wyświetlania. Moduł umożliwia szczegółowy podgląd wyników prowadzonych egzaminów w systemie, eksport wyników egzaminów do zewnętrznych plików. Możliwy jest import/eksport egzaminów. Aby przejść do zarządzania egzaminami należy w górnym menu platformy wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Egzaminy. Na liście egzaminów wyświetlane są następujące informacje: - pole umożliwiające zaznaczenie egzaminu, zaznaczone egzaminy można wyeksportować do arkusza programu Excelu klikając przycisk Eksportuj do, # - liczba porządkowa egzaminu na liście, Nazwa nazwa egzaminu, W ramach wyświetlana jest informacja w ramach, jakich obiektów udostępniona jest ankieta o Oddzielny egzamin samodzielny nieprzypisany do żadnych innych obiektów, o Nazwa szkolenia lub ścieżki szkoleniowej Kategoria kategoria przypisana do egzaminu, Autor użytkownik, który utworzył egzamin, Data dodania data utworzenia egzaminu, Wersja numer wersji egzaminu przypisanej z biblioteki e-learning. Na liście egzaminów dla każdego z nich można wykonać następujące operacje: Edytuj - przejście do edycji egzaminu, Kopiuj - wykonanie kopii egzaminu, Wyniki - przejście do podglądu wyników egzaminu, Usuń - usunięcie egzaminu. Na liście egzaminów, egzaminy można wyszukiwać według następujących kryteriów: Kategoria kategoria, do jakiej przypisany jest egzamin, Nazwa nazwa egzaminu, Wyświetl (Wszystkie/Aktywne/Nieaktywne) wyszukiwanie egzaminów aktywnych lub nieaktywnych. 150

151 23.1. Import egzaminów z arkusza programu Excel Aby zaimportować egzamin z arkusza programu Excel na liście egzaminów należy kliknąć przycisk Zaimportuj z Excela. W oknie importu egzaminu z arkusza programu Excel możemy pobrać przykładowy szablon importu klikając przycisk Pobierz przykładowy szablon do importu. Administrator posiada możliwość zmiany szablonu importu egzaminu, aby wykonać taką zmianę należy kliknąć przycisk Podmień przykładowy szablon do importu. Aby zaimportować przygotowany egzamin w szablonie arkusza Excel należy kliknąć przycisk Wybierz plik, następnie na lokalnym dysku komputera wybrać plik Excel z ankietą. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Zapisz. Opis szablonu Excela do importu Arkusze w plikach muszą nazywać się odpowiednio Egzaminy, Sekcje, Pytania, PytaniaFeedback, Obrazki Opis typów pól Typ Opis Wartości Opis wartości String Dowolny ciąg znaków Dowolny ciąg znaków bool Typ logiczny 0 lub pusta komórka false 1 true int Liczba całkowita Wszystkie liczby całkowite double Liczba zmiennoprzecinkowa Liczby zmiennoprzecinkowe Format z przecinkiem np. 2,3 datetime Data oraz godzina Typ komórki tekstowy np :34 lub sama data Symbol typu pytania Symbole pytań typów Opis dostępnych wartości znajduje się osobnej tabelce opis typów pytań Format rrrr- MM-dd HH:mm:ss Opis typów pytań Symbol typu pytania POJEDYNCZY WYBOR WIELOKROTNY WYBOR Opis Pytanie typu pojedynczy wybór Pytanie typu wielokrotny wybór 151

152 OPISOWE LICZBA OPISOWE PROCENTOWE SKALA LISTA ROZWIJANA OPISOWE TEKST OPISOWE TEKST LINIJKA SKALASUWAK PODWÓJNASKALASUWAK SKALASUWAKZKOMENTARZEM Pytanie opisowe, jako odpowiedź można podać tylko liczbę Pytanie opisowe, jako odpowiedź można podać procent Pytanie typu skala (pojedynczy wybór), odpowiedzi podaje się jak w pytaniu pojedynczy wybór Pytanie typu lista rozwijana z comboboxa, odpowiedzi jak w pytaniu pojedynczy wybór Pytanie opisowe tekstowe typu memo Pytanie opisowe tekstowe odpowiedź można wpisać tylko w jednej linii Pytanie typu skala na suwaku od min do max Pytanie typu podwójna skala na suwaku od min do max Pytanie typu skala na suwaku od min do max z dodatkowym komentarzem, jeżeli wartość znajdzie się w zakresie. Jako kolejne pytanie trzeba dodać pytanie OPISOWE TEKST, które jest komentarzem do skali PODWOJNASKALASUWAKZKOMENTARZEM Pytanie typu podwójna skala z komentarzem. Jako kolejne pytania trzeba dodać pytanie typu SKALA jako druga skala oraz pytanie typu OPISOWE TEKST jako komentarz. RANKINGOWE UZUPEŁNIJ TEKST Pytanie typu drag and drop ustaw w kolejności poszczególne odpowiedzi Pytanie typu uzupełnij tekst Treść pytania należy wpisywać w edytorze WYSIWYG i aby dodać pole do uzupełnienia przez użytkownika należy w tym edytorze wybrać Pytania->Pole uzupełnij tekst. Występują następujące różnice pomiędzy ankietami, a egzaminami dla egzaminów 152

153 mamy możliwość dodawania odpowiedzi oczekiwanych od egzaminowanego w formacie RegEx bądź dokładnego tekstu. Każda odpowiedź w egzaminie jest punktowana. Maksymalna liczba punktów za zadanie jest wyliczana na podstawie maksymalnej liczby punktów dla każdego pola (uzupełnij tekst) i sumowana na końcu. Każde dodane pole jest typu OPISOWE TEKST LINIJKA Opis symboli warunków informacji zwrotnych Symbol warunku do wystąpienia feedbacku dla pytania ODPOWIEDZ_PRAWIDLOWA ODPOWIEDZ_NIEPRAWIDLOWA Opis Treść feedbacku pojawi się jeżeli odpowiedź na pytanie będzie prawidłowa Treść feedback pojawi się jeżeli odpowiedź na pytanie będzie nieprawidłowa Arkusz Egzaminy Nazwa kolumny Typ Opis Nazwa String Nazwa egzaminu Opis String Opis pojawiający się egzaminowanemu CzyMieszaniePytan bool Czy każdy egzaminowany będzie widział pytania w losowej kolejności MaxLiczbaProb int Max liczba podejść do egzaminu przez jednego egzaminowanego MaxLiczbaUruchomien int Max liczba uruchomień całego egzaminu przez wszystkich egzaminowanych 153

154 BlokujZmianeOdpowiedzi bool Ustawienie umożliwia zablokowanie zmiany odpowiedzi podczas wypełniania egzaminu BlokujPrzyciskPoprzedniePytanie bool Ustawienie umożliwia zablokowanie możliwości powrotu do poprzedniego pytania IlePytanWybracZeWszystkich int Liczba pytań które zostaną wybrane z całej puli pytań w egzaminie dla każdego z egzaminowanych LosujZSekcji bool Czy losowanie pytań nie z całej puli, lecz z poszczególnych sekcji IlePytanWybracBezSekcji int Liczba pytań bez sekcji, które dobrać do reszty dla każdego z egzaminowanych CzasTrwania int Czas trwania egzaminu określony w minutach ProgZaliczeniaCzyProcentowy bool Czy próg zaliczenia jest określony jako procent czy nie ProgZaliczenia double Próg zaliczenia egzaminu DomyslnieDostepnaOd DomyslnieDostepnaDo datetime Od kiedy domyślnie będzie dostępny egzamin datetime Do kiedy domyślnie będzie dostępny egzamin Arkusz Sekcje Nazwa kolumny Typ Opis EgzaminNazwa String Nazwa egzaminu musi się zgadzać z nazwą egzaminu z arkusza Egzaminy SekcjaNazwa String Nazwa sekcji IleWybrac int Ile pytań wybierać z danej sekcji dla egzaminowanego WybierzWszystkie bool Czy wybierać wszystkie pytania z danej sekcji 154

155 Arkusz Pytania Nazwa kolumny Typ Opis EgzaminNazwa String Nazwa egzaminu SekcjaNazwa String Nazwa sekcji PytanieNumer Int Numer pytania PytanieTresc String Treść pytania PytanieTypSymbol Symbol pytania Typ danego pytania PytanieCzyWymagane Bool Czy pytanie jest wymagane do uzupełnienia PytanieCzyAktywne Bool Czy pytanie jest aktywne PytanieMaxLiczbaProb Int Maksymalna liczba podejść do pytania w ramach rozwiązywania egzaminu tj. ile razy egzaminowany może zmieniać w nim odpowiedź OdpowiedzTresc String Treść odpowiedzi OdpowiedzCzyPrawidlowa Bool Czy odpowiedź jest uważana za odpowiedź prawidłową Wartość skali Int Dla pytania typu skala wartość jaką dana odpowiedź ma na skali CzyPunktyTylkoZaCalkowiciePoprawnaOdpowiedz Bool egzaminowanemu zostaną przydzielone punkty za pytanie tylko wtedy gdy zaznaczy wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej nie poprawnej. Może się też zdarzyć, że egzaminator za niepoprawne odpowiedzi da ujemne 155

156 punkty, wtedy one zawsze będą naliczane, jeżeli ktoś zaznaczy taką odpowiedź. CzyPodzialPunktowProcentowy Bool punkty za odpowiedź rozdzielane są procentowo a suma wszystkich wartości procentowych przy odpowiedziach musi być równa 100%. Wartością bazową z której procent za odpowiedź jest przydzielany jest pole Max. Liczba punktów za pytanie Punkty Double Punkty za odpowiedź OdpowiedzTresc String Treść odpowiedzi, której wpisanie jest konieczne. OdpowiedzCzyPrawidlowa bool Wskazanie prawidłowości odpowiedzi. OdpowiedzMin Int Dla pytań typu skala min wartość skali, dla komentarza w skali min wartość zakresu kiedy komentarz trzeba wpisać, dla komentarza w podwójnej skali wartość różnicy pomiędzy odpowiedziami w obu skalach, powyżej której wpisanie komentarza jest obowiązkowe OdpowiedzMax Int Dla pytań typu skala max wartość skali, dla komentarza w skali max wartość zakresu kiedy komentarz trzeba wpisać PoprawnaOdpowiedz Int Oczekiwana poprawna odpowiedź 156

157 PunktyZaPoprawnaOdpowiedz Double Punkty za poprawną odpowiedź 157

158 Arkusz PytaniaFeedback Nazwa kolumny Typ Opis EgzaminNazwa String Nazwa egzaminu PytanieNumer Int Numer identyfikujący, którego pytania dotyczy feedback PytanieFeedbackWarunek String Symbol warunku który musi być spełniony aby treść feedbacku pojawiła się po udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisane w osobnej tabelce PytanieFeedbackTresc String Treść feedbacku Import obrazków Aby zaimportować obrazki dla ankiet oraz egzaminów, muszą być one dodane do arkusza Obrazki i każdy obrazek musi posiadać unikalną nazwę. W celu dodania danego obrazka do treści pytania lub odpowiedzi należy użyć specjalnego taga [Obrazek(Obrazek1)] gdzie Obrazek1 to unikalna nazwa obrazka. W ten sposób można dodać obrazek w jakiekolwiek miejsce w treści pytania lub odpowiedzi. Obrazki importowane są, jako html-owe tagi <img>, jako source, którego jest obrazek zapisany w formacie Base Dodanie nowego egzaminu Aby dodać nowy egzamin należy w widoku listy egzaminów kliknąć przycisk Dodaj. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno dodawania egzaminu, w którym można wprowadzić następujące wartości: Nazwa nazwa egzaminu, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu egzaminu przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię egzaminu, jeżeli dodajemy egzamin z poziomu ścieżki/szkolenia uzupełniania jest domyślnie kategoria z niego, Czy aktywny tylko egzaminy oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Domyślnie dostępny od, Domyślnie dostępny do domyślny termin, w jakim egzamin jest dostępny dla użytkowników, Skala przypisujemy skalę ocen do egzaminu, jaka liczba punktów będzie mapowana, na jaką ocenę, 158

159 Dostępny w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniony będzie egzamin, Po wprowadzeniu wartości i kliknięciu przycisku Zapisz utworzona zostanie nowy egzamin, użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do listy pytań tego egzaminu Zarządzanie egzaminem Po dodaniu egzaminu lub przejściu z widoku listy egzaminów użytkownik przeniesiony zostaje do szczegółów egzaminu. W lewym menu dostępne są następujące opcje: Pytania opcja umożliwia zarządzanie pytaniami egzaminu, Sekcje opcja umożliwia zarządzanie sekcjami egzaminu, Dane podstawowe opcja umożliwia podgląd/edycję danych podstawowych egzaminu, Erraty opcja umożliwia dodanie errat dla egzaminu, Reguły wybierania pytań opcja umożliwia ustawienie reguł, jakimi system będzie się kierował przy wybieraniu pytań dla użytkownika, Powiadomienia opcja umożliwia konfigurację powiadomień w egzaminie, Wyniki opcja umożliwia podgląd wyników egzaminu Uprawnienia - opcja umożliwia przypisywanie użytkowników/grup do egzaminu, Zarządzanie pytaniami egzaminu Po wybraniu w lewym menu opcji Pytania użytkownik przechodzi do zarządzania pytaniami egzaminu. Domyślnie wyświetlany jest kreator pytań egzaminu, wyświetlający listę pytań wraz z odpowiedziami. W widoku pytań egzaminu dostępne są następujące operacje: Import z Excela umożliwia import pytań ankiety z arkusza programu Excel, Kopiuj z umożliwia wykonanie kopii pytań z innej ankiety lub z biblioteki elearning Dodaj - umożliwia dodanie nowego pytania Dodaj wiele umożliwia dodanie wielu pytań do ankiety, Przetestuj egzamin, Lista umożliwia zmianę widoku listy pytań z widoku kreatora pytań na widok listy pytań, Drukuj umożliwia wydruk ankiety, Wybór języka umożliwia wybór języka, dla jakiego chcemy wprowadzić treść pytań. Pokaż prawidłowe odpowiedzi (tylko kreator) na widoku kreatora podświetlone/wybrane zostają prawidłowe odpowiedzi na zielono Pokaż punktacje za pytania (tylko kreator) - na widoku kreatora pojawia się punktacja za poszczególne odpowiedzi i pytania 159

160 Import z Excela Aby zaimportować pytania do egzaminu z arkusza programu Excel na liście pytań należy kliknąć przycisk Import z Excela. W oknie importu egzaminu z arkusza programu Excel możemy pobrać przykładowy szablon importu klikając przycisk Pobierz przykładowy szablon do importu. Administrator posiada możliwość zmiany szablonu importu pytań do egzaminu, aby wykonać taką zmianę należy kliknąć przycisk Podmień przykładowy szablon do importu. Aby zaimportować przygotowane pytania do egzaminu w szablonie arkusza Excel należy kliknąć przycisk Wybierz plik, następnie na lokalnym dysku komputera wybrać plik Excel z pytaniami. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Zapisz. Szablon pytań do egzaminu jest podobny do szablonu całych egzaminów, nie zawiera jedynie arkusza Egzaminy, oraz kolumny EgzaminNazwa w arkuszu Pytania Kopiuj z Aby skopiować pytania z innego egzaminu/ankiety lub z biblioteki e-learning należy kliknąć przycisk Kopiuj z. Wyświetlony zostanie kreator kopiowania pytań. W pierwszym kroku należy wybrać źródło, czy chcemy skopiować pytania z innych ankiet/egzaminów czy z biblioteki e-learning. Dostępne jest kopiowanie pytań z ankiet do egzaminów jednakże, trzeba pamiętać o tym, aby uzupełnić później pytania o odpowiednie wartości punktów oraz poprawność odpowiedzi. Po wyborze opcji Dostępne dla Ciebie ankiety i egzaminy wyświetlona zostaje lista ankiet/egzaminów, do których użytkownik posiada dostęp. Aby wybrać ankietę/egzamin, z której chcemy skopiować pytania, należy na liście wyświetlonych elementów kliknąć przycisk Wybierz. W kolejnym kroku wyświetlona zostanie lista pytań wybranej ankiety/egzaminu. Listę możemy filtrować według kategorii pytań. Po lewej stronie stronie wyświetlona jest lista pytań, po najechaniu kursorem myszki na pytanie, po prawej stronie wyświetlony zostaje podgląd pytania. Aby wybrać pytania, które 160

161 chcemy skopiować należy zaznaczyć pole po lewej stronie nazwy pytania. Po wybraniu pytań należy kliknąć przycisk Dodaj wybrane. Wybrane pytania zostaną skopiowane i natychmiast dodane na sam koniec. Po wyborze opcji Biblioteka e-learning wyświetlona zostanie lista bibliotek e-learning, aby wybrać bibliotekę, z której chcemy skopiować pytania należy kliknąć przycisk Wybierz, znajdujący się po prawej stronie nazwy biblioteki. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Wybierz znajdujący się po prawej stronie opcji Osobne pytania ankietowe/egzaminacyjne. W ostatnim kroku kreatora wyświetlona zostanie lista dostępnych pytań z biblioteki. Listę możemy filtrować według kategorii pytań. Po lewej stronie stronie wyświetlona jest lista pytań, po najechaniu kursorem myszki na pytanie, po prawej stronie wyświetlony zostaje podgląd pytania. Aby wybrać pytania, które chcemy skopiować należy zaznaczyć pole po lewej stronie nazwy pytania. Po wybraniu pytań należy kliknąć przycisk Dodaj wybrane. Wybrane pytania zostaną skopiowane i natychmiast dodane na sam koniec Dodawanie pytań do egzaminu Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlona zostanie lista typów pytań, które możemy dodać do egzaminu. Dostępne są następujące rodzaje pytań: Pojedynczy wybór pytanie pojedynczego wyboru umożliwia wypełniającemu zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi na pytanie, Wielokrotny wybór pytanie wielokrotnego wyboru umożliwia wypełniającemu zaznaczenie jednej lub więcej odpowiedzi na pytanie, Lista rozwijana pytanie wyświetlane w formie listy rozwijanej umożliwia wypełniającemu zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi na pytanie, Opisowe tekstowe pytanie opisowe umożliwiające wprowadzenie dużej ilości tekstu przez wypełniającego, Opisowe tekstowe 1 linia pytanie opisowe umożliwiające wprowadzenie pojedynczej linii tekstu przez wypełniającego, Pytanie o liczbę pytanie umożliwiające wprowadzenie wartości liczbowej przez wypełniającego, Pytanie o procent - pytanie umożliwiające wprowadzenie wartości procentowej przez wypełniającego, Skala pytanie umożliwiające wprowadzenie pytania na skali, dla każdej z dodawanych odpowiedzi możemy ręcznie ustawić wartość na skali, Skala suwak pytanie umożliwiające wprowadzenie pytania na skali, natomiast wypełniający pytanie udziela odpowiedzi zaznaczając ją na suwaku, Podwójna skala suwak - pytanie umożliwiające wprowadzenie odpowiedzi na pytanie w formie dwóch suwaków, 161

162 Skala suwak z komentarzem - pytanie umożliwiające wprowadzenie odpowiedzi na pytanie w formie dwóch suwaków oraz zdefiniowanie komentarza wyświetlanego dla użytkownika po udzieleniu odpowiedzi w określonym przedziale wartości, Podwójna skala suwak z komentarzem Rankingowe pytanie umożliwiające ustawienie odpowiedzi na pytanie w wybranej kolejności przez wypełniającego Po wybraniu typu dodawanego pytania, trafia ono na koniec listy w domyślnej wersji (w zależności od typu może mieć dodane domyślne odpowiedzi). Aby edytować pytanie na liście pytań należy kliknąć przycisk Szczegóły, natomiast, aby edytować pytanie w trybie kreatora należy kliknąć przycisk Edytuj. Edycja pytania pojedynczego wyboru, lista rozwijana W pytaniu należy wprowadzić treść pytania oraz treść odpowiedzi. Na liście odpowiedzi, aby wprowadzić treść odpowiedzi należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kolumnie Treść odpowiedzi, następnie wprowadzić treść. Aby usunąć odpowiedź na liście odpowiedzi należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie odpowiedzi. Dla pytań tego typu możemy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, jako odpowiedź poprawną, odpowiedziom możemy przypisać liczbę punktów, jakie osoba uzyska za jej zaznaczenie. Liczba punktów może być ujemna. Aby zmienić kolejność odpowiedzi na liście przy odpowiedzi, której 162

163 kolejność chcemy zmienić należy kliknąć przycisk upuść należy zmienić kolejność odpowiedzi na liście., następnie metodą przeciągnij i Aby dodać dodatkową odpowiedź do listy należy kliknąć przycisk Dodaj nową odpowiedź. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Max. Liczba podejść maksymalna liczba podejść do pytania w teście przez egzaminowanego 0 wartość nieograniczona, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Czy podział punktów procentowy po zaznaczeniu tej opcji punkty za odpowiedź rozdzielane są procentowo a suma wszystkich wartości procentowych przy odpowiedziach musi być równa 100%. Wartością bazową, z której procent za odpowiedź jest przydzielany jest pole Max. Liczba punktów za pytanie Informacje zwrotne Pytania, dla których system automatycznie jest w stanie stwierdzić czy egzaminowany odpowiedział prawidłowo lub nie prawidłowo posiadają także możliwość ustawienia informacji zwrotnej, która będzie wyświetlana użytkownikowi po zatwierdzeniu odpowiedzi na dane pytanie. 163

164 Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. Edycja pytanie wielokrotnego wyboru 164

165 Pytanie wielokrotnego wyboru różni się kilkoma rzeczami od pytania pojedynczego wyboru oraz listy rozwijanej. - Można zaznaczyć więcej niż jedną poprawną odpowiedź na pytanie - Pole Czy przydzielić dodatnie punkty tylko za całkowicie poprawną odpowiedź tak jak opis sugeruje po zaznaczeniu go, egzaminowanemu zostaną przydzielone punkty za pytanie tylko wtedy, gdy zaznaczy wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej nie poprawnej. Może się też zdarzyć, że egzaminator za niepoprawne odpowiedzi da ujemne punkty, wtedy one zawsze będą naliczane, jeżeli ktoś zaznaczy taką odpowiedź. Tak jak w przypadku pytania pojedynczego wyboru, możemy ustawić informację zwrotną dla tego typu pytania. 165

166 Edycja pytania opisowego/opisowego 1 linia/pytania o liczbę/pytania o procent W pytaniu należy wprowadzić treść pytania oraz ustawić następujące opcje pytania: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Max. Liczba podejść maksymalna liczba podejść do pytania w teście przez egzaminowanego 0 wartość nieograniczona, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Liczba punktów za pytanie egzaminator ustala ile punktów maksymalnie może przydzielić przy ocenie tego pytania Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 166

167 Edycja pytania na skali Pytanie typu skala jest podobne to pytania pojedynczego wyboru. Różni się jedynie tym, że dla poszczególnych odpowiedzi możemy ustawić wartość odpowiedzi na skali. Tak samo jak w przypadku pytania pojedynczego wyboru tak i w skali możemy zdefiniować informacje zwrotne dla egzaminowanego. Edycja pytania skala suwak 167

168 Edytując pytanie należy wprowadzić treść pytania, ustawić opcje skali klikając przycisk, aby zwiększyć wartość oraz przycisk ustawiamy następujący wartości:, aby zmniejszyć wartość. W opcjach skali Min. wartość skali minimalna wartość na skali, Max. Wartość skali maksymalna wartość na skali, Poprawna odpowiedź poprawna wartość skali dla tego pytania W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Max. Liczba podejść maksymalna liczba podejść do pytania w teście przez egzaminowanego 0 wartość nieograniczona, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Liczba punktów za pytanie, jaką liczbę punktów można uzyskać za poprawną odpowiedź na to pytanie Tak jak w przypadku pytania pojedynczego wyboru, możemy ustawić informację zwrotną dla tego typu pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 168

169 Edycja pytania Podwójna skala suwak Edytując pytanie należy wprowadzić treść pytania dla pierwszej i drugiej skali oraz ustawić opcje dla każdej z dwóch skal klikając przycisk, aby zwiększyć wartość oraz przycisk, aby zmniejszyć wartość. W opcjach skali ustawiamy następujący wartości: Min. wartość skali minimalna wartość na skali, Max. Wartość skali maksymalna wartość na skali, Poprawna odpowiedź poprawna wartość skali Liczba punktów za skalę numer ile można uzyskać punktów za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi na danej skali W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Max. Liczba podejść maksymalna liczba podejść do pytania w teście przez egzaminowanego 0 wartość nieograniczona, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, 169

170 Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Czy przydzielić dodatnie punkty tylko za całkowicie poprawną odpowiedź tak jak opis sugeruje po zaznaczeniu go, egzaminowanemu zostaną przydzielone punkty za pytanie tylko wtedy, gdy zaznaczy wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej nie poprawnej. Może się też zdarzyć, że egzaminator za niepoprawne odpowiedzi da ujemne punkty, wtedy one zawsze będą naliczane, jeżeli ktoś zaznaczy taką odpowiedź. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. Edycja pytania skala suwak z komentarzem Edycja pytania odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pytania skala suwak. W polu treść komentarza do skali można wprowadzić treść komentarza, który zostanie wyświetlony wypełniającemu, gdy użytkownik zaznaczy na skali odpowiedź z przedziału ustawionego w panelu Wymagaj komentarza, jeżeli odpowiedź znajduje się w zakresie (przedział ustawiany jest w polach Zakres od zakres do). Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 170

171 Edycja pytania Podwójna skala suwak z komentarzem Edycja pytania odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pytania Podwójna skala suwak. W pytaniu Podwójna skala suwak z komentarzem autor pytania dodatkowo może wprowadzić treść komentarza, wyświetlanego dla wypełniającego w przypadku, gdy różnica zaznaczonych wartości na obydwóch skalach jest większa od wartości wprowadzonej w polu Próg panelu Wymagaj komentarza, jeżeli różnica w wyborze jest powyżej progu. 171

172 Edycja pytania rankingowego Dodawanie odpowiedzi do pytania rankingowego odbywa się w podobny sposób jak np. dla pytania wielokrotnego wyboru. Punkty przydzielane są tylko za uszeregowanie odpowiedzi w odpowiedniej kolejności, czyli takiej, w której odpowiedzi występują w edycji pytania. Kolejność odpowiedzi jest każdorazowo losowana dla egzaminowanego, któremu pierwszy raz wyświetla się to pytanie. 172

173 Edycja pytania uzupełnij tekst Należy wprowadzić treść pytania. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Max. Liczba podejść maksymalna liczba podejść do pytania w teście przez egzaminowanego 0 wartość nieograniczona, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Tak jak w przypadku pytania pojedynczego wyboru, możemy ustawić informację zwrotną dla tego typu pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz.Dodaj wiele Opcja dodaj wiele umożliwia dodanie od razu kilku pytań do egzaminu. Po wybraniu opcji Dodaj wiele należy w oknie dodawania wielu pytań, w którym można ustawić następujące opcje: Ilość pytań w polu określamy liczbę dodanych pytań, Typ pytania w polu określamy typ dodawanych pytań, Sekcja opcja pozwala określić, do jakiej sekcji mają być przypisane pytania, Kategoria opcja umożliwia ustawienie kategorii pytań, Czy wymagane - zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania przez wypełniającego egzamin Czy aktywne - tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego egzamin 173

174 Po ustawieniu wartości należy kliknąć przycisk Dodaj. Nowe pytania zostaną dodane do listy. Przetestuj egzamin Przycisk Przetestuj egzamin uruchamia testowy przebieg tworzonego egzaminu Lista Przycisk Lista umożliwia wyświetlenie pytań egzaminu w formie listy. Na liście pytań wyświetlony jest numer pytania, nazwa, typ pytania, czy aktywne, wymagane, sekcja, kategoria oraz przycisk Szczegóły umożliwiający edycję pytania oraz przycisk Usuń umożliwiający usunięcie pytania. Kliknięcie na przycisk w kolumnie Czy aktywne powoduje wyłączenie pytania. Pytania wyłączone (nie aktywne) możemy aktywować klikając przycisk w kolumnie Czy aktywne w wierszu pytania. Analogicznie możemy ustawiać czy pytanie jest wymagane, czy nie. Jeżeli pytania egzaminu wyświetlane są w formie listy, możemy wrócić do trybu kreatora pytań klikając przycisk Kreator znajdujący się powyżej listy pytań Wydruk egzaminu Przycisk Drukuj znajdujący się powyżej listy pytań umożliwia wydruk egzaminu. Przed wydrukiem system umożliwi zdefiniowanie dodatkowych pól do wypełnienia przez egzaminowanego, które zostaną umieszczone na początku drukowanego egzaminu. Następnie mamy 3 opcje: Podgląd wydruku 174

175 Podgląd wydruku wyświetla egzamin w osobnym oknie umożliwiając nawet bezproblemowy wydruk jej do dowolnego medium poprzez funkcje wydruku strony html w przeglądarce. Drukuj Kliknięcie opcji Drukuj skutkuje wygenerowaniem egzaminu w pliku pdf i ściągnięciem jej na lokalny komputer. Drukuj do doc Kliknięcie opcji Drukuj do doc skutkuje wygenerowaniem egzaminu w pliku doc i ściągnięciem jej na lokalny komputer. Zarządzanie pytaniami na liście pytań kreatora Dla każdego pytania na liście można wykonać następujące operacje: Przypisz do biblioteki - opcja umożliwia przypisanie pytania do biblioteki e- learning, Edytuj - opcja umożliwia edycję pytania 175

176 Zmień kolejność - opcja umożliwia zmianę kolejności pytania w egzaminie, po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na opcję za pomocą metody przeciągnij i upuść można zmieniać kolejność pytań Usuń - opcja umożliwia usunięcie pytania Przypisywanie pytań do biblioteki Po kliknięciu przycisku Przypisz do biblioteki możemy przypisać pytanie do biblioteki e-learning. W oknie przypisywanie pytania do biblioteki elearning należy wybrać bibliotekę, do której chcemy przypisać pytanie klikając przycisk Dodaj do biblioteki w wierszu wybranej biblioteki. Zarządzanie sekcjami egzaminu W widoku szczegółowym egzaminu po wybraniu w lewym menu opcji Sekcje można zarządzać sekcjami pytań egzaminu. Aby dodać sekcję do egzaminu należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę sekcji. Dla sekcji możemy wskazać jej sekcję nadrzędną. Po wprowadzeniu danych sekcji należy kliknąć przycisk Zapisz. Na liście sekcji możemy zmienić dane sekcji klikając przycisk Szczegóły, aby usunąć sekcję należy kliknąć przycisk Usuń. Edycja danych podstawowych egzaminu W widoku szczegółowym egzaminu po wybraniu w lewym menu opcji Dane podstawowe można zarządzać danymi podstawowymi egzaminu. W edycji danych podstawowych możemy ustawić dane, które określone zostały podczas tworzenia egzaminu, dodatkowo można zdefiniować: Sposób wyświetlania pytań: o Określona liczba pytań na stronie pozwala określić ile pytań ma zostać wyświetlonych na każdej stronie podczas wypełniania egzaminu, o Każda z sekcji w całości na osobnych stronach zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie kolejnych stron egzaminu, przy czym na każdej ze stron wyświetlane są kolejne sekcje egzaminu, o Wszystkie pytania na jednej stronie domyślne ustawienie powodujące wyświetlenie wszystkich pytań na jednej stronie Czas trwania czas, jaki mają egzaminowani na wypełnienie egzaminu w minutach. Liczy się od pierwszego uruchomienia egzaminu, Próg zaliczenia wartość wyniku, powyżej której egzamin jest uznawany za zaliczony. Może być punktowa lub procentowa. Max. liczba uruchomień ograniczenie na łączną liczba uruchomień egzaminu przez wszystkich przydzielonych egzaminowanych 176

177 Max. liczba podejść ograniczenie na liczbę podejść do egzaminu (prób poprawiania oceny) przez egzaminowanego Blokuj cofanie do poprzedniego pytania czy podczas wypełniania egzaminu jest możliwe cofnięcie się do poprzedniej strony/pytania Blokuj zmianę odpowiedzi czy podczas wypełniania egzaminu jest możliwa zmiana zatwierdzonej poprzez przejście do następnego pytania/strony odpowiedzi. Certyfikat możliwość wyboru certyfikatu, który może zdobyć egzaminowany za zdanie egzaminu Czy zezwolić na wydruk certyfikatu przez użytkowników czy egzaminowani sami mogą drukować swój certyfikat z tego egzaminu. Erraty dla egzaminu System umożliwia stworzenie erraty do egzaminu poprzez zakładkę Erraty. Erraty dodajemy klikając przycisk Dodaj i uzupełniając pola odnośnie tego, czego dotyczy dana errata oraz szczegółowego opisu. Dodane w ten sposób erraty egzaminowany może podejrzeć z listy egzaminów do wypełnienia klikając przycisk Erraty i wybierając szczegóły konkretnej erraty Zarządzanie regułami wybierania pytań do egzaminu 177

178 Modyfikacja reguł wybierania pytań w egzaminie jest dostępna poprzez opcję w podmenu egzaminu Reguły wybierania pytań. Losowa kolejność pytań po zaznaczeniu tej opcji przy uruchomieniu egzaminu przez egzaminowanego zestaw pytań dla niego zostanie wygenerowany w sposób losowy. Jeżeli opcja nie jest wybrana zostanie wybrana w zależności od reszty opcji określona liczby pytań lub wszystkie pytania z egzaminu w takiej kolejności, w jakiej są ustawione na liście pytań. Wybierz z całej puli opcja ta pozwala ustalić liczbę pytań, która zostanie wybrana dla każdego z egzaminowanych z całej puli dostępnych aktywnych pytań w egzaminie. Można wybrać ile procent pytań (system zaokrągla) lub jaka liczba pytań. Wybierz z sekcji opcja ta pozwala bardziej szczegółowo określić, z jakich sekcji system dla egzaminowanego ma wybrać, jaką liczbę pytań. Ustalanie ile pytań z danej sekcji ma być wybierane jest także możliwe poprzez edycję danych danej sekcji. 178

179 Tak jak w widoku reguły wybierania pytań tutaj też mamy możliwość ustalenia ile pytań z danej sekcji będzie algorytm losował do ostatecznych pytań wybieranych dla egzaminowanego Konfiguracja powiadomień w egzaminie Poprzez zakładkę Powiadomienia system umożliwia skonfigurowanie powiadomienia o rozpoczęciu ankiety wysyłanego automatycznie w czasie określonego offsetu czasowego w stosunku do daty dostępności ankiety dla konkretnego przypisanego użytkownika. Aby dodać takie powiadomienie klikamy przycisk Dodaj. 179

180 W linijce Powiadamiaj ustawiamy ile godzin przed lub po wybranym poprzez listę wyboru zdarzeniu powiadomienie ma zostać wysłane. W polu Kanał powiadamiania ustawiamy czy powiadomienie ma zostać wysłane za pomocą wiadomości czy ma się pojawić na liście zadań do wykonania. W polu Użyj szablonu możemy wybrać szablon, który będzie używany do wysłania tego powiadomienia. Poprzez przycisk podgląd mamy możliwość podejrzeć wybierany szablon. Wszystko zatwierdzamy klikając przycisk Zapisz. Uprawnienia W widoku szczegółowym egzaminu po wybraniu w lewym menu opcji Uprawnienia można zarządzać użytkownikami/grupami przypisanymi do egzaminu. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do szkolenia. Aby przypisać użytkownika do egzaminu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno: 180

181 W oknie Dodaj uprawnienie należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wybrać rolę dla użytkownika. Możliwe jest również określenie daty oraz godziny, od-do kiedy użytkownik posiada dostęp do egzaminu oraz czy wysłać mu bezpośrednio powiadomienie o nadanych (lub zmienionych) uprawnieniach (dotyczy tylko ról Użytkownik oraz Użytkownik (bez przeglądu przebiegu). Role dostępne dla użytkownika w ramach egzaminu: - Użytkownik użytkownik w tej roli jest egzaminowanym, - Użytkownik (bez przeglądu przebiegu) użytkownik w tej roli jest egzaminowanym, lecz po zakończeniu egzaminu nie ma już podglądu, jakich odpowiedzi udzielił - Trener użytkownik w tej roli jest prowadzącym egzamin - Przeglądający wyniki użytkownik w tej roli ma dostęp do podglądu wyników egzaminu(wyniki, lista egzaminowanych, statystyki) - Przeglądający anonimowe wyniki użytkownik w tej roli ma dostęp do zanonimizowanych wyników egzaminu(wyniki, lista egzaminowanych, statystyki) Aby wypisać konto użytkownika z egzaminu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do egzaminu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z egzaminu. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do egzaminu, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. 181

182 Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w przypadku, gdy egzamin jest przypisana do ścieżki szkoleniowej w zakładce uprawnienia można przypisywać tylko użytkowników/grupy, należące do ścieżki szkoleniowej. Szablony bezpośrednio wysyłanych powiadomień Tak jak to było wspomniane wcześniej, bezpośrednio wysyłane powiadomienia dotyczą tylko użytkowników przypisywanych do ról Użytkownik oraz Użytkownik (bez przeglądu przebiegu) Istnieją 3 szablony takich powiadomień, które możemy edytować w zakładce głównej Administracja->Szablony - Powiadomienie o dostępności egzaminu wysyłane opcjonalnie dla nowo dodanych egzaminowanych, - Powiadomienie o zmianie terminu dostępności egzaminu wysyłane opcjonalnie przy zmianie dat od-do dostępności egzaminu dla egzaminowanego, - Powiadomienie o wycofaniu udziału w egzaminie- wysyłane opcjonalnie przy usunięciu przypisania egzaminowanego do egzaminu. Wyniki W widoku szczegółowym egzaminu po wybraniu w lewym menu opcji Wyniki można przeglądać wyniki ankiety. Po wybraniu opcji Wyniki w lewym menu pojawią się dodatkowe opcje: Drukowanie certyfikatów możliwość szybkiego grupowego drukowania certyfikatów dla egzaminowanych Lista egzaminowanych domyślny widok po wejściu w wyniki. Wyświetla listę egzaminowanych użytkowników wraz z możliwością podglądu ocen i przebiegów. Statystyki widok wyświetla statystyki ile razy były udzielane, jakie odpowiedzi, na jakie pytania Drukowanie certyfikatów ukończenia egzaminu 182

183 Formularz umożliwia grupowanie drukowanie certyfikatów dla wielu egzaminowanych na raz. Na liście egzaminowanych, których możemy wybrać do wydruku certyfikatu znajdują się tylko egzaminowani, którzy zdali egzamin. Wszystkich, dla których chcemy wydrukować certyfikat przenosimy na prawą stronę formularza używając przycisków lub. Możemy także wybierać całe grupy zmieniając widok klikając przycisk Grupy, wtedy w liście po prawej stronie pojawią się wszystkie osoby, które zdały egzamin i należą do wybranej grupy. Zbiorczy plik z certyfikatami pobieramy klikając przycisk Drukuj certyfikaty. 183

184 23.9. Podgląd listy egzaminowanych Widok wyświetla listę egzaminowanych użytkowników wraz z informacją o statusie zdania egzaminu, liczbie punktów oraz uzyskanej ocenie, (jeżeli wybrano skalę ocen dla egzaminu). Listę egzaminowanych można filtrować według nazwiska użytkownika oraz statusu zakończenia egzaminu. Aby sprawdzić, jakie użytkownik udzielił odpowiedzi w ostatnim podejściu egzaminu należy kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się w kolumnie Ostatni wynik. Można także podejrzeć wszystkie przebiegi dla egzaminowanych klikając przycisk Podgląd w kolumnie Podejścia. Ocenianie automatycznie nieocenionych podejść do egzaminu Jeżeli egzamin posiada pytania opisowe, których system sam automatycznie nie jest w stanie ocenić oraz na takie pytania musiał w przebiegu egzaminu odpowiadać egzaminowany. To wtedy po zakończeniu przez egzaminowanego przebiegu egzaminu uzyskuje on status Do oceny. Egzaminator na liście oceniających jest wtedy w stanie przejść 184

185 do oceny takiego podejścia do egzaminu, przydzielając liczbę punktów wg. własnego uznania ograniczoną przez maksymalną liczbę punktów za dane pytanie opisowe. W celu oceny należy przejść do podglądu podejść egzaminu Oraz kliknąć przycisk Oceń Przy pytaniach do oceny pojawi się pole Ocena gdzie egzaminator może wpisać liczbę punktów ograniczoną przez maksymalną wartość dla danego pytania. Następnie, aby ocena została zapisana za dane pytanie trzeba jeszcze zaznaczyć checkbox a Zatwierdzam i zapisać cały formularz przyciskając przycisk Zapisz. Po ocenie wszystkich otwartych pytań status podejścia dla egzaminowanego powinien zmienić się na odpowiedni wg. progu zaliczenia zdany albo niezdany. 185

186 Podgląd statystyk egzaminu Widok wyświetla statystyki ile razy były udzielane, jakie odpowiedzi, na jakie pytania. Wyświetlana jest wartość liczbowa jak i współczynnik procentowy do całej liczby odpowiedzi na dane pytanie. Listę pytań w widoku można filtrować według kategorii pytania. Klikając przycisk Wyświetl wykresy można wyświetlić wykresy graficzne dla poszczególnych pytań w postaci wykresów: Kołowego 186

187 Kolumnowego Liniowego 187

188 Statystyki możemy eksportować do zewnętrznych formatów plików, klikając przycisk Eksportuj do, następnie wybierając format pliku: PDF, CSV, TXT, Excel, Doc, RTF, HTML, XML Uruchomienie egzaminu przez użytkownika Użytkownik znajdując się na zakładce Egzaminy (moje egzaminy), ma możliwość realizacji egzaminu oraz wyszukiwania egzaminów. Aby rozpocząć egzamin, należy po wybraniu interesującego użytkownika egzaminu kliknąć przycisk Rozpocznij. 188

189 24. Ankiety Moduł Ankiety umożliwia zarządzanie ankietami na platformie. Umożliwia przeprowadzanie ankiet wśród użytkowników platformy. Ankiety mogą być udostępniane osobno lub prowadzone w ramach ścieżek szkoleniowych i szkoleń. Administrator ankiety może zarządzać pytaniami ankiety, tworzyć/edytować/usuwać pytania. Możliwe jest tworzenie ankiet za pomocą kreatora pytań. Pytania można dzielić na kategorie i sekcje. Możliwe jest zarządzanie dostępnością ankiet jak i sposobem ich wyświetlania. Moduł ankiet umożliwia szczegółowy podgląd wyników prowadzonych ankiet w systemie. Moduł umożliwia prowadzenie ankiet anonimowych. Możliwy jest import/eksport ankiet. Aby przejść do zarządzania ankietami należy w górnym menu platformy wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Ankiety. Na liście ankiet wyświetlane są następujące informacje: - pole umożliwiające zaznaczenie ankiety, zaznaczone ankiety można wyeksportować do arkusza programu Excelu lub do QTI 1.2 Klikając przycisk Eksportuj do, # - liczba porządkowa ankiety na liście, Nazwa nazwa ankiety, W ramach wyświetlana jest informacja w ramach, jakich obiektów udostępniona jest ankieta o Oddzielna ankieta samodzielna nieprzypisana do żadnych innych obiektów, o Nazwa szkolenia lub ścieżki szkoleniowej Kategoria kategoria przypisana do ankiety, Autor użytkownik, który utworzył ankietę, Data dodania data utworzenia ankiety, Wersja numer wersji ankiety przypisanej z biblioteki e-learning. Na liście ankiet dla każdej z ankiety można wykonać następujące operacje: Edytuj - przejście do edycji ankiety, Kopiuj - wykonanie kopii ankiety, Wyniki - przejście do podglądu wyników ankiety, Usuń - usunięcie ankiety. Na liście ankiet, ankiety można wyszukiwać według następujących kryteriów: Kategoria kategoria, do jakiej przypisana jest ankieta, Nazwa nazwa ankiety, 189

190 Wyświetl (Wszystkie/Aktywne/Nieaktywne) wyszukiwanie ankiet aktywnych lub nieaktywnych Import ankiet z arkusza programu Excel Aby zaimportować ankietę z arkusza programu Excel na liście ankiet należy kliknąć przycisk Zaimportuj z Excela. W oknie importu ankiety z arkusza programu Excel możemy pobrać przykładowy szablon importu klikając przycisk Pobierz przykładowy szablon do importu. Administrator posiada możliwość zmiany szablonu importu ankiety, aby wykonać taką zmianę należy kliknąć przycisk Podmień przykładowy szablon do importu. Aby zaimportować przygotowaną ankietę w szablonie arkusza Excel należy kliknąć przycisk Wybierz plik, następnie na lokalnym dysku komputera wybrać plik Excel z ankietą. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Zapisz. Opis szablonu Excela do importu Arkusze w plikach muszą nazywać się odpowiednio Ankiety, Sekcje, Pytania, Obrazki Opis typów pól Typ Opis Wartości Opis wartości String Dowolny ciąg znaków Dowolny ciąg znaków bool Typ logiczny 0 lub pusta komórka false 1 true int Liczba całkowita Wszystkie liczby całkowite double Liczba zmiennoprzecinkowa Liczby zmiennoprzecinkowe Format z przecinkiem np. 2,3 datetime Data oraz godzina Typ komórki tekstowy np :34 lub sama data Symbol typu pytania Symbole pytań typów Opis dostępnych wartości znajduje się osobnej tabelce opis typów pytań Format rrrr- MM-dd HH:mm:ss Opis typów pytań 190

191 Symbol typu pytania POJEDYNCZY WYBOR WIELOKROTNY WYBOR OPISOWE LICZBA OPISOWE PROCENTOWE SKALA LISTA ROZWIJANA OPISOWE TEKST OPISOWE TEKST LINIJKA SKALASUWAK SKALASUWAKZKOMENTARZEM Opis Pytanie typu pojedynczy wybór Pytanie typu wielokrotny wybór Pytanie opisowe, jako odpowiedź można podać tylko liczbę Pytanie opisowe, jako odpowiedź można podać procent Pytanie typu skala (pojedynczy wybór), odpowiedzi podaje się jak w pytaniu pojedynczy wybór Pytanie typu lista rozwijana z comboboxa, odpowiedzi jak w pytaniu pojedynczy wybór Pytanie opisowe tekstowe typu memo Pytanie opisowe tekstowe odpowiedź można wpisać tylko w jednej linii Pytanie typu skala na suwaku od min do max Pytanie typu skala na suwaku od min do max z dodatkowym komentarzem, jeżeli wartość znajdzie się w zakresie. Jako kolejne pytanie trzeba dodać pytanie OPISOWE TEKST, które jest komentarzem do skali PODWOJNASKALASUWAKZKOMENTARZEM Pytanie typu podwójna skala z komentarzem. Jako kolejne pytania trzeba dodać pytanie typu SKALA jako druga skala oraz pytanie typu OPISOWE TEKST jako komentarz. PODWOJNASKALASUWAK Pytanie typu podwójna skala na suwaku od min do max MACIERZOWE POJEDYNCZY WYBOR Pytanie typu macierzowe pojedynczy wybór Pytanie składa się z Odpowiedzi które są pytaniami typu POJEDYNCZYWYBOR, i skali które są odpowiedziami do tychże pytań pojedynczego wyboru. 191

192 MACIERZOWE WIELOKROTNY WYBOR UZUPELNIJTEKST Pytanie typu macierzowe wielokrotny wybór Pytanie składa się tak samo jak pojedynczy wybór w odpowiedzi i skali. Odpowiedzi to w rzeczywistości pytania typu WielokrotnyWybor, natomiast skala to odpowiedzi do tychże pytań Wielokrotnego wyboru. Pytanie typu uzupełnij tekst Treść pytania należy wpisywać w edytorze WYSIWYG i aby dodać pole do uzupełnienia przez użytkownika należy w tym edytorze wybrać Pytania->Pole uzupełnij tekst. RANKINGOWE Każde dodane pole jest typu OPISOWE TEKST LINIJKA Pytanie typu drag and drop ustaw w kolejności poszczególne odpowiedzi Arkusz Ankiety Nazwa kolumny Typ Opis Nazwa String Nazwa egzaminu Opis String Opis pojawiający się użytkownikowi CzyMieszaniePytan bool Czy każdy z użytkowników będzie widział pytania w losowej kolejności CzyAnonimowa bool Czy ankieta jest anonimowa DomyslnieDostepnaOd DomyslnieDostepnaDo datetime Od kiedy domyślnie będzie dostępna ankieta datetime Do kiedy domyślnie będzie dostępna ankieta Arkusz Sekcje Nazwa kolumny Typ Opis AnkietaNazwa String Nazwa ankiety musi się zgadzać z nazwą egzaminu z arkusza Ankiety 192

193 SekcjaNazwa String Nazwa sekcji Arkusz Pytania Nazwa kolumny Typ Opis AnkietaNazwa String Nazwa ankiety SekcjaNazwa String Opis pojawiający się użytkownikowi PytanieNumer Int Numer pytania PytanieTresc String Treść pytania PytanieTypSymbol Symbol pytania Typ danego pytania PytanieCzyWymagane Bool Czy pytanie jest wymagane do uzupełnienia PytanieCzyAktywne Bool Czy pytanie jest aktywne OdpowiedzTresc String Treść odpowiedzi OdpowiedzCzyOtwarta Bool Czy dana odpowiedź jest odpowiedzią otwartą Wartość skali Int Dla pytania typu skala wartość jaką dana odpowiedź ma na skali OdpowiedzMin Int Dla pytań typu skala min wartość skali, dla komentarza w skali min wartość zakresu kiedy komentarz trzeba wpisać, dla komentarza w podwójnej skali wartość różnicy pomiędzy odpowiedziami w obu skalach, powyżej której wpisanie komentarza jest obowiązkowe OdpowiedzMax Int Dla pytań typu skala max wartość skali, dla komentarza w skali max wartość zakresu kiedy komentarz trzeba wpisać Import obrazków Aby zaimportować obrazki dla ankiet oraz egzaminów, muszą być one dodane do arkusza Obrazki i każdy obrazek musi posiadać unikalną nazwę. W celu dodania danego obrazka do treści pytania lub odpowiedzi należy użyć specjalnego taga [Obrazek(Obrazek1)] gdzie Obrazek1 to unikalna nazwa obrazka. W ten sposób można dodać obrazek w jakiekolwiek miejsce w treści pytania lub odpowiedzi. Obrazki importowane są, jako htmlowe tagi <img>, jako source, którego jest obrazek zapisany w formacie Base

194 24.2. Dodanie nowej ankiety/import z QTI Aby dodać nową ankietę należy w widoku listy ankiet kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wybrać opcję Ankieta. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno dodawania ankiety, w którym można wprowadzić następujące wartości: Nazwa nazwa ankiety, Opis dla wypełniającego opcjonalne pole zawierające opis wyświetlany po uruchomieniu ankiety przez użytkownika wypełniającego, Kategoria opcjonalnie można ustawić kategorię ankiety, jeżeli szkolenie posiada przypisaną kategorię domyślnie zostanie ustawiona kategoria szkolenia Czy aktywna tylko ankiety oznaczone, jako aktywne będą dostępne dla użytkownika, Czy anonimowa ankieta oznaczona, jako anonimowa, nie zawiera informacji o odpowiedziach, jakich udzielił użytkownik, wszystkie udzielone odpowiedzi w ankiecie są anonimowe, Losowa kolejność pytań zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie pytań ankiety w losowej kolejności po uruchomieniu przez użytkownika, Domyślnie dostępna od, Domyślnie dostępna do domyślny termin, w jakim ankieta jest dostępna dla użytkowników Dostępna w językach umożliwia wybór wersji językowych, w jakich udostępniona będzie ankieta, Po wprowadzeniu wartości i kliknięciu przycisku Zapisz utworzona zostanie nowa ankieta, użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do listy pytań ankiety. Aby dodać nową ankietę na podstawie paczki QTI 1.2 Należy w widoku listy ankiet kliknąć przycisk Dodaj, następnie należy wybrać opcję Importuj paczkę QTI. Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać plik zawierający paczkę QTI na lokalnym dysku komputera użytkownika, opcjonalnie wprowadzić opis dla wypełniającego oraz wybrać wersje językowe, w jakich udostępniona będzie ankieta Zarządzanie ankietą Po dodaniu ankiety lub przejściu z widoku listy ankiet użytkownik przeniesiony zostaje do szczegółów ankiety. W lewym menu dostępne są następujące opcje: Pytania opcja umożliwia zarządzanie pytaniami ankiety, Sekcje opcja umożliwia zarządzanie sekcjami ankiety, Dane podstawowe opcja umożliwia podgląd/edycję danych podstawowych ankiety, Powiadomienia opcja umożliwia konfigurację powiadomień w ankiecie, Uprawnienia - opcja umożliwia przypisywanie użytkowników/grup do ankiety, 194

195 Wyniki opcja umożliwia podgląd wyników ankiety Zarządzanie pytaniami ankiety Po wybraniu w lewym menu opcji Pytania użytkownik przechodzi do zarządzania pytaniami ankiety. Domyślnie wyświetlany jest kreator pytań ankiety, wyświetlający listę pytań wraz z odpowiedziami. W widoku pytań ankiety dostępne są następujące operacje: Import pytań z Excela umożliwia import pytań ankiety z arkusza programu Excel, Kopiuj z umożliwia wykonanie kopii pytań z innej ankiety lub z biblioteki elearning Dodaj - umożliwia dodanie nowego pytania Dodaj wiele umożliwia dodanie wielu pytań do ankiety, Lista umożliwia zmianę widoku listy pytań z widoku kreatora pytań na widok listy pytań, Drukuj umożliwia wydruk ankiety, Wybór języka umożliwia wybór języka, dla jakiego chcemy wprowadzić treść pytań. Import pytań z Excela Aby zaimportować pytania do ankiety z arkusza programu Excel na liście pytań w ankiecie należy kliknąć przycisk Import z Excela. W oknie importu pytań do ankiety z arkusza programu Excel możemy pobrać przykładowy szablon importu klikając przycisk Pobierz przykładowy szablon do importu. Administrator posiada możliwość zmiany szablonu importu pytań do ankiety, aby wykonać taką zmianę należy kliknąć przycisk Podmień przykładowy szablon do importu. Aby zaimportować przygotowane pytania do ankiety z szablonu arkusza Excel należy kliknąć przycisk Wybierz plik, następnie na lokalnym dysku komputera wybrać plik Excel z pytaniami. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Zapisz. Szablon pytań do ankiety jest podobny do szablonu całych ankiet, nie zawiera jedynie arkusza Ankiety, oraz kolumny AnkietaNazwa w arkuszu Pytania Aby skopiować pytania z innego egzaminu/ankiety lub z biblioteki e-learning należy kliknąć przycisk Kopiuj z. Wyświetlony zostanie kreator kopiowania pytań. W pierwszym kroku należy wybrać źródło, czy chcemy skopiować pytania z innych ankiet/egzaminów czy z biblioteki e-learning. Dostępne jest kopiowanie pytań z ankiet do egzaminów jednakże, trzeba pamiętać o tym, aby uzupełnić później pytania o odpowiednie wartości punktów oraz poprawność odpowiedzi. Po wyborze opcji Dostępne dla Ciebie ankiety i egzaminy wyświetlona zostaje lista ankiet/egzaminów, do których użytkownik posiada dostęp. Aby wybrać ankietę/egzamin, z 195

196 której chcemy skopiować pytania, należy na liście wyświetlonych elementów kliknąć przycisk Wybierz. W kolejnym kroku wyświetlona zostanie lista pytań wybranej ankiety/egzaminu. Listę możemy filtrować według kategorii pytań. Po lewej stronie stronie wyświetlona jest lista pytań, po najechaniu kursorem myszki na pytanie, po prawej stronie wyświetlony zostaje podgląd pytania. Aby wybrać pytania, które chcemy skopiować należy zaznaczyć pole po lewej stronie nazwy pytania. Po wybraniu pytań należy kliknąć przycisk Dodaj wybrane. Wybrane pytania zostaną skopiowane i natychmiast dodane na sam koniec. Po wyborze opcji Biblioteka e-learning wyświetlona zostanie lista bibliotek e-learning, aby wybrać bibliotekę, z której chcemy skopiować pytania należy kliknąć przycisk Wybierz, znajdujący się po prawej stronie nazwy biblioteki. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Wybierz znajdujący się po prawej stronie opcji Osobne pytania ankietowe/egzaminacyjne. W ostatnim kroku kreatora wyświetlona zostanie lista dostępnych pytań z biblioteki. Listę możemy filtrować według kategorii pytań. Po lewej stronie stronie wyświetlona jest lista pytań, po najechaniu kursorem myszki na pytanie, po prawej stronie wyświetlony zostaje podgląd pytania. Aby wybrać pytania, które chcemy skopiować należy zaznaczyć pole po lewej stronie nazwy pytania. Po wybraniu pytań należy kliknąć przycisk Dodaj wybrane. Wybrane pytania zostaną skopiowane i natychmiast dodane na sam koniec Dodaj Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlona zostanie lista typów pytań, które możemy dodać do ankiety. Dostępne są następujące rodzaje pytań: Pojedynczy wybór pytanie pojedynczego wyboru umożliwia wypełniającemu zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi na pytanie, Wielokrotny wybór pytanie wielokrotnego wyboru umożliwia wypełniającemu zaznaczenie jednej lub więcej odpowiedzi na pytanie, 196

197 Lista rozwijana pytanie wyświetlane w formie listy rozwijanej umożliwia wypełniającemu zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi na pytanie, Opisowe tekstowe pytanie opisowe umożliwiające wprowadzenie dużej ilości tekstu przez wypełniającego, Opisowe tekstowe 1 linia pytanie opisowe umożliwiające wprowadzenie pojedynczej linii tekstu przez wypełniającego, Pytanie o liczbę pytanie umożliwiające wprowadzenie wartości liczbowej przez wypełniającego, Pytanie o procent - pytanie umożliwiające wprowadzenie wartości procentowej przez wypełniającego, Skala pytanie umożliwiające wprowadzenie pytania na skali, dla każdej z dodawanych odpowiedzi możemy ręcznie ustawić wartość na skali, Skala suwak pytanie umożliwiające wprowadzenie pytania na skali, natomiast wypełniający pytanie udziela odpowiedzi zaznaczając ją na suwaku, Podwójna skala suwak - pytanie umożliwiające wprowadzenie odpowiedzi na pytanie w formie dwóch suwaków, Skala suwak z komentarzem - pytanie umożliwiające wprowadzenie odpowiedzi na pytanie w formie dwóch suwaków oraz zdefiniowanie komentarza wyświetlanego dla użytkownika po udzieleniu odpowiedzi w określonym przedziale wartości, Podwójna skala suwak z komentarzem Rankingowe pytanie umożliwiające ustawienie odpowiedzi na pytanie w wybranej kolejności przez wypełniającego Uzupełnij tekst pytanie umożliwiające wprowadzenie tekstu przez wypełniającego. Macierzowe pojedynczy wybór zestaw pytań umożliwiający zaznaczenie jednej odpowiedzi na pytanie na wskazanej skali, Macierzowe wielokrotny wybór zestaw pytań umożliwiający zaznaczenie wielu odpowiedzi na pytanie na wskazanej skali. Po wybraniu typu dodawanego pytania, trafia ono na listę w domyślnej wersji (w zależności od typu może mieć dodane domyślne odpowiedzi). Aby edytować pytanie na liście pytań należy kliknąć przycisk Szczegóły, natomiast, aby edytować pytanie w trybie kreatora należy kliknąć przycisk Edytuj. Edycja pytania pojedynczego/wielokrotnego wyboru, lista rozwijana, rankingowego 197

198 W pytaniu należy wprowadzić treść pytania oraz treść odpowiedzi. Na liście odpowiedzi, aby wprowadzić treść odpowiedzi należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kolumnie Treść odpowiedzi, następnie wprowadzić treść. Aby usunąć odpowiedź na liście odpowiedzi należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie odpowiedzi. Oznaczenie odpowiedzi, jako otwartej spowoduje możliwość wpisania przez wypełniającego ankietę dodatkowej treści w polu tekstowym po wyborze odpowiedzi. Aby zmienić kolejność odpowiedzi na liście przy odpowiedzi, której kolejność chcemy zmienić należy kliknąć przycisk na liście., następnie metodą przeciągnij i upuść należy zmienić kolejność odpowiedzi Aby dodać dodatkową odpowiedź do listy należy kliknąć przycisk Dodaj nową odpowiedź. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 198

199 Edycja pytania opisowego/opisowego 1 linia/pytania o liczbę/pytania o procent W pytaniu należy wprowadzić treść pytania oraz ustawić następujące opcje pytania: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 199

200 Edycja pytania na skali Dodając pytanie należy wprowadzić treść pytania oraz treść odpowiedzi. Na liście odpowiedzi, aby wprowadzić treść odpowiedzi należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kolumnie Treść odpowiedzi, następnie wprowadzić treść. Aby usunąć odpowiedź na liście odpowiedzi należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie odpowiedzi. Dla każdej odpowiedzi na skali można zdefiniować wartość na skali. Aby zmienić kolejność odpowiedzi na liście przy odpowiedzi, której kolejność chcemy zmienić należy kliknąć przycisk, następnie metodą przeciągnij i upuść należy zmienić kolejność odpowiedzi na liście. Aby dodać dodatkową odpowiedź do listy należy kliknąć przycisk Dodaj nową odpowiedź. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 200

201 Edycja pytania skala suwak Edytując pytanie należy wprowadzić treść pytania, ustawić opcje skali klikając przycisk, aby zwiększyć wartość oraz przycisk, aby zmniejszyć wartość. W opcjach skali ustawiamy następujący wartości: Min. wartość skali minimalna wartość na skali, Max. Wartość skali maksymalna wartość na skali, W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 201

202 Edycja pytania Podwójna skala suwak Edytując pytanie należy wprowadzić treść pytania dla pierwszej i drugiej skali oraz ustawić opcje dla każdej z dwóch skal klikając przycisk, aby zwiększyć wartość oraz przycisk, aby zmniejszyć wartość. W opcjach skali ustawiamy następujący wartości: Min. wartość skali minimalna wartość na skali, Max. Wartość skali maksymalna wartość na skali, W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 202

203 Edycja pytania skala suwak z komentarzem Edytując pytanie należy wprowadzić treść pytania, ustawić opcje skali klikając przycisk, aby zwiększyć wartość oraz przycisk, aby zmniejszyć wartość. W opcjach skali ustawiamy następujący wartości: Min. wartość skali minimalna wartość na skali, Max. Wartość skali maksymalna wartość na skali, W polu treść komentarza do skali można wprowadzić treść komentarza, który zostanie wyświetlony wypełniającemu, gdy użytkownik zaznaczy na skali odpowiedź z przedziału ustawionego w panelu Wymagaj komentarza, jeżeli odpowiedź znajduje się w zakresie (przedział ustawiany jest w polach Zakres od zakres do). W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 203

204 Edycja pytania Podwójna skala suwak z komentarzem Edycja pytania odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pytania Podwójna skala suwak. W pytaniu Podwójna skala suwak z komentarzem autor pytania dodatkowo może wprowadzić treść komentarza, wyświetlanego dla wypełniającego w przypadku, gdy różnica zaznaczonych wartości na obydwóch skalach jest większa od wartości wprowadzonej w polu Próg panelu Wymagaj komentarza, jeżeli różnica w wyborze jest powyżej progu. 204

205 Edycja pytania Macierzowe pojedynczy wybór Dodając pytanie należy wprowadzić treść pytań oraz treść odpowiedzi. Na liście odpowiedzi, aby wprowadzić treść odpowiedzi należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kolumnie Treść odpowiedzi, następnie wprowadzić treść. Aby usunąć odpowiedź na liście odpowiedzi należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie odpowiedzi. Dla każdej odpowiedzi na skali można zdefiniować wartość na skali. Aby zmienić kolejność odpowiedzi na liście przy odpowiedzi, której kolejność chcemy zmienić należy kliknąć przycisk liście., następnie metodą przeciągnij i upuść należy zmienić kolejność odpowiedzi na Aby dodać dodatkową odpowiedź do listy należy kliknąć przycisk Dodaj nową odpowiedź. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, 205

206 Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. 206

207 Edycja pytania Macierzowe wielokrotny wybór Edycja pytania odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pytania Macierzowe pojedynczy wybór. 207

208 Edycja pytania Uzupełnij tekst Dodając pytanie należy wprowadzić treść pytania. W opcjach pytania można ustawić następujące opcje: Wymagane zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie przez wypełniającego ankietę, Czy aktywne tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę, Reguły wyświetlania, Kategoria pozwala wprowadzić kategorię pytania, Sekcja pozwala przypisać sekcję do pytania. Po wprowadzeniu danych pytania, należy kliknąć przycisk Zapisz. Dodaj wiele Opcja dodaj wiele umożliwia dodanie od razu kilku pytań do ankiety. Po wybraniu opcji Dodaj wiele należy w oknie dodawania wielu pytań, w którym można ustawić następujące opcje: Ilość pytań w polu określamy liczbę dodanych pytań, Typ pytania w polu określamy typ dodawanych pytań, Sekcja opcja pozwala określić, do jakiej sekcji mają być przypisane pytania, Kategoria opcja umożliwia ustawienie kategorii pytań, Czy wymagane - zaznaczenie tego pola powoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania przez wypełniającego ankietę Czy aktywne - tylko pytania oznaczone, jako aktywne wyświetlane są dla wypełniającego ankietę 208

209 Po ustawieniu wartości należy kliknąć przycisk Dodaj. Nowe pytania zostaną dodane do listy Podgląd listy pytań ankiety Przycisk Lista umożliwia wyświetlenie pytań ankiety w formie listy. Na liście pytań wyświetlony jest numer pytania, nazwa, typ pytania, czy aktywne, wymagane, sekcja, kategoria oraz przycisk Szczegóły umożliwiający edycję pytania oraz przycisk Usuń umożliwiający usunięcie pytania. Kliknięcie na przycisk w kolumnie Czy aktywne powoduje wyłączenie pytania. Pytania wyłączone (nie aktywne) możemy aktywować klikając przycisk w kolumnie Czy aktywne w wierszu pytania. Analogicznie możemy ustawiać czy pytanie jest wymagane, czy nie. Jeżeli pytania ankiety wyświetlane są w formie listy, możemy wrócić do trybu kreatora pytań klikając przycisk Kreator znajdujący się powyżej listy pytań Wydruk ankiety Przycisk Drukuj znajdujący się powyżej listy pytań umożliwia wydruk ankiety. Przed wydrukiem system umożliwia zdefiniowanie dodatkowych pól do wypełnienia przez ankietowanego, które zostaną umieszczone na początku drukowanej ankiety. Następnie mamy 3 opcje: Podgląd wydruku 209

210 Podgląd wydruku wyświetla ankietę w osobnym oknie umożliwiając nawet bezproblemowy wydruk jej do dowolnego medium poprzez funkcje wydruku strony html w przeglądarce. Drukuj Kliknięcie opcji Drukuj skutkuje wygenerowaniem ankiety w pliku pdf i ściągnięciem jej na lokalny komputer. Drukuj do doc Kliknięcie opcji Drukuj do doc skutkuje wygenerowaniem ankiety w pliku doc i ściągnięciem jej na lokalny komputer Zarządzanie pytaniami ankiety za pomocą kreatora Dla każdego pytania na liście można wykonać następujące operacje: Przypisz do biblioteki - opcja umożliwia przypisanie pytania do biblioteki e- learning, Edytuj - opcja umożliwia edycję pytania 210

211 Zmień kolejność - opcja umożliwia zmianę kolejności pytania w ankiecie, po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na opcję za pomocą metody przeciągnij i upuść można zmieniać kolejność pytań Usuń - opcja umożliwia usunięcie pytania Przypisywanie pytań do biblioteki Po kliknięciu przycisku Przypisz do biblioteki możemy przypisać pytanie do biblioteki e-learning. W oknie przypisywanie pytania do biblioteki elearning należy wybrać bibliotekę, do której chcemy przypisać pytanie klikając przycisk Dodaj do biblioteki w wierszu wybranej biblioteki Zarządzanie sekcjami ankiety W widoku szczegółowym ankiety po wybraniu w lewym menu opcji Sekcje można zarządzać sekcjami pytań ankiety. Aby dodać sekcję do ankiety należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę sekcji. Dla sekcji możemy wskazać jej sekcję nadrzędną. Po wprowadzeniu danych sekcji należy kliknąć przycisk Zapisz. Na liście sekcji możemy zmienić dane sekcji klikając przycisk Szczegóły, aby usunąć sekcję należy kliknąć przycisk Usuń Edycja danych podstawowych ankiety W widoku szczegółowym ankiety po wybraniu w lewym menu opcji Dane podstawowe można zarządzać danymi podstawowymi ankiety. W edycji danych podstawowych możemy ustawić wszystkie dane, które określone zostały podczas tworzenia ankiety, dodatkowo można zdefiniować sposób wyświetlania pytań: Określona liczba pytań na stronie pozwala określić ile pytań ma zostać wyświetlonych na każdej stronie podczas wypełniania ankiety, Każda z sekcji w całości na osobnych stronach zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie kolejnych stron ankiety, przy czym na każdej ze stron wyświetlane są kolejne sekcje ankiety, Wszystkie pytania na jednej stronie domyślne ustawienie powodujące wyświetlenie wszystkich pytań na jednej stronie oraz można określić dostępność raportów (wyników ankiety): W trakcie ankiety wyniki dostępne są cały czas, nawet, jeżeli nie wszyscy dodani użytkownicy ukończyli ankietę, 211

212 Po przeprowadzeniu ankiety wyniki dostępne są tylko wtedy, gdy wszyscy przypisani użytkownicy ukończyli ankietę, Po przeprowadzeniu określonej liczby ankiet wyniki dostępne są, jeżeli określona liczba użytkowników ukończyła swoje ankiety Konfiguracja powiadomień użytkowników o ankiecie Poprzez zakładkę Powiadomienia system umożliwia skonfigurowanie powiadomienia o rozpoczęciu ankiety wysyłanego automatycznie w czasie określonego offsetu czasowego w stosunku do daty dostępności ankiety dla konkretnego przypisanego użytkownika. Aby dodać takie powiadomienie klikamy przycisk Dodaj. W linijce Powiadamiaj ustawiamy ile godzin przed lub po wybranym poprzez listę wyboru zdarzeniu powiadomienie ma zostać wysłane. W polu Kanał powiadamiania ustawiamy czy powiadomienie ma zostać wysłane za pomocą wiadomości czy ma się pojawić na liście zadań do wykonania. W polu Użyj szablonu możemy wybrać szablon, który będzie używany do wysłania tego powiadomienia. Poprzez przycisk podgląd mamy możliwość podejrzeć wybierany szablon. Wszystko zatwierdzamy klikając przycisk Zapisz. 212

213 Zarządzanie uprawnieniami dostępu do ankiety W widoku szczegółowym ankiety po wybraniu w lewym menu opcji Uprawnienia można zarządzać użytkownikami/grupami przypisanymi do ankiety. Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do szkolenia. Aby przypisać użytkownika do ankiety należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno: W oknie Dodaj uprawnienie należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wybrać rolę dla użytkownika. Możliwe jest również określenie daty oraz godziny, od-do kiedy użytkownik posiada dostęp do ankiety oraz czy wysłać mu bezpośrednio powiadomienie o nadanych (lub zmienionych) uprawnieniach (dotyczy tylko ról Użytkownik oraz Użytkownik (bez przeglądu przebiegu). Role dostępne dla użytkownika w ramach ankiety: - Użytkownik użytkownik w tej roli jest ankietowanym, - Użytkownik (bez przeglądu przebiegu) użytkownik w tej roli jest ankietowanym, lecz po zakończeniu ankiety nie ma już podglądu, jakich odpowiedzi udzielił - Trener użytkownik w tej roli jest prowadzącym ankietę - Przeglądający wyniki użytkownik w tej roli ma dostęp do podglądu wyników ankiety (wyniki zbiorcze, szczegółowe, lista ankietowanych) - Przeglądający anonimowe wyniki użytkownik w tej roli ma dostęp do zanonimizowanych wyników ankiety (zbiorcze, szczegółowe, lista ankietowanych) 213

214 Aby wypisać konto użytkownika z ankiety należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do ankiety wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z ankiety. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do ankiety, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Uwaga: w przypadku, gdy ankieta jest przypisana do ścieżki szkoleniowej lub szkolenia w zakładce uprawnienia można przypisywać tylko użytkowników/grupy, należące do ścieżki szkoleniowej lub szkolenia. Szablony bezpośrednio wysyłanych powiadomień Tak jak to było wspomniane wcześniej, bezpośrednio wysyłane powiadomienia dotyczą tylko użytkowników przypisywanych do ról Użytkownik oraz Użytkownik (bez przeglądu przebiegu) Istnieją 3 szablony takich powiadomień, które możemy edytować w zakładce głównej Administracja->Szablony - Powiadomienie o dostępności ankiety wysyłane opcjonalnie dla nowo dodanych ankietowanych - Powiadomienie o zmianie terminu dostępności ankiety wysyłane opcjonalnie przy zmianie dat od-do dostępności ankiety dla ankietowanego - Powiadomienie o wycofaniu udziału w ankiecie - wysyłane opcjonalnie przy usunięciu przypisania ankietowanego do ankiety Podgląd wyników ankiety W widoku szczegółowym ankiety po wybraniu w lewym menu opcji Wyniki można przeglądać wyniki ankiety. Po wybraniu opcji Wyniki w lewym menu pojawią się dodatkowe opcje: Zbiorcze domyślny widok wyświetlany po wejściu w wyniki Lista ankietowanych widok wyświetla listę ankietowanych użytkowników wraz z możliwością podglądu udzielonych odpowiedzi 214

215 Zbiorcze Szczegółowe widok wyświetla szczegółowe wyniki odpowiedzi w ankietach w formie zestawienia tabelarycznego Widok wyświetla zbiorcze wyniki ankiet. Na widoku wyświetlane są następujące informacje: Ilu użytkowników wypełniło ankietę spośród wszystkich użytkowników przypisanych do ankiety, Ilu użytkowników przystąpiło do wypełnienia ankiety Wyświetlana jest lista pytań wraz z informacją ilu użytkowników zaznaczyło daną odpowiedź w pytaniu oraz jaki jest to procent odpowiedzi w pytaniu. Listę pytań w widoku można filtrować według kategorii pytania. Klikając przycisk Wyświetl wykresy można wyświetlić wykresy graficzne dla poszczególnych pytań w postaci wykresów: 215

216 Kołowego Kolumnowego 216

217 Liniowego Wyniki zbiorczej możemy eksportować do zewnętrznych formatów plików, klikając przycisk Eksportuj do, następnie wybierając format pliku: PDF, CSV, TXT, Excel, Doc, RTF, HTML, XML Podgląd listy ankietowanych Widok wyświetla listę ankietowanych użytkowników wraz z informacją o statusie wypełnienia ankiety. Aby sprawdzić, jakie użytkownik udzielił odpowiedzi w ankiecie należy kliknąć przycisk Podgląd. Listę ankietowanych można filtrować według nazwiska użytkownika oraz statusu wypełnienia ankiety. Szczegółowe Widok wyświetla szczegółowe wyniki odpowiedzi w ankietach w formie zestawienia tabelarycznego. 217

218 Wyniki można filtrować za pomocą dynamicznego filtru, którego użycie opisane jest szczegółowo w rozdziale dotyczącym raportowania w systemie. Wyniki możemy eksportować do zewnętrznych formatów plików, klikając przycisk Eksportuj do, następnie wybierając format pliku: PDF, CSV, TXT, Excel, Doc, RTF, HTML, XML Uruchomienie ankiety przez użytkownika Użytkownik znajdujący się na stronie głównej wybiera zakładkę Szkolenia znajdującą się na pasku opcji. Następnie wybiera w lewym menu opcje Moje ankiety. Po wybraniu opcji wyświetlana jest lista ankiet dostępnych dla użytkownika. Użytkownik może wyszukiwać ankiety według kategorii oraz nazwy. Aby uruchomić ankietę należy kliknąć przycisk Rozpocznij, znajdujący się po prawej stronie nazwy ankiety, na liście ankiet. Jeżeli użytkownik przerwał wypełnianie ankiety, na liście ankiet zamiast przycisku Rozpocznij, wyświetlany jest przycisk Wznów. Po uruchomieniu ankiety, wyświetlone zostaje pytanie o wybór języka w jakim użytkownik chce wypełnić ankietę, w przypadku gdy ankieta dostępna jest w wielu wersjach językowych. Po wybraniu języka wyświetlona zostaje lista pytań ankiety. 218

219 Po wypełnieniu odpowiedzi w ankiecie, należy kliknąć przycisk Zakończ. 219

220 25. Encyklopedie Moduł Encyklopedia umożliwia tworzenie/edycję encyklopedii na platformie. Encyklopedie mogą być udostępniane w ramach szkoleń. Administrator posiada możliwość zarządzania kategoriami haseł encyklopedii. Uprawniony użytkownik posiada możliwość dodawania haseł do encyklopedii. Aby przejść do modułu należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Encyklopedie. Wyświetlona zostanie lista dostępnych encyklopedii. Na liście encyklopedii wyświetlana jest nazwa encyklopedii, jej opis, wersja, (jeżeli encyklopedia jest dodana do biblioteki e- learning), liczba haseł znajdujących się w encyklopedii oraz przycisk Szczegóły umożliwiający przejście do szczegółów encyklopedii i przycisk Usuń umożliwiający usunięcie encyklopedii. Encyklopedie możemy wyszukiwać według nazwy lub opisu encyklopedii. Aby przejść do szczegółów encyklopedii należy kliknąć w wierszu danej encyklopedii jej nazwę lub przycisk Szczegóły. Aby dodać nową encyklopedię należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie wprowadzić nazwę encyklopedii, opcjonalnie można wprowadzić kategorię encyklopedii, jej opis, wybrać kategorie haseł (wybrane kategorie będą mogły być przypisane do haseł podczas ich tworzenia) oraz oznaczyć encyklopedię, jako ogólnodostępną (encyklopedie ogólnodostępne dostępne są dla wszystkich użytkowników platformy edukacyjnej). Po wprowadzeni wymaganych danych i kliknięciu przycisku Ok, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do widoku listy haseł w szczegółach encyklopedii. Po przejściu w szczegóły encyklopedii w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe opcja umożliwia wyświetlenie/edycję danych podstawowych encyklopedii oraz przypisanie encyklopedii do biblioteki e-learning, Uprawnienia opcja umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników/grup do encyklopedii, Hasła opcja umożliwia wyszukiwanie/przeglądanie/dodawanie haseł encyklopedii, Indeks haseł wg kategorii- opcja umożliwia przeglądanie indeksu haseł encyklopedii Zarządzanie hasłami encyklopedii Widok umożliwia wyszukiwanie haseł według następujących kryteriów: Nazwa lub treść, Pierwsza litera hasła, Kategoria hasła. Na liście haseł wyświetlana jest nazwa hasła, treść hasła oraz kategoria hasła. 220

221 Aby wyświetlić hasło należy kliknąć na jego nazwę. Aby przejść do edycji hasła należy w wierszu hasła kliknąć przycisk Edytuj, aby usunąć hasło należy kliknąć przycisk Usuń natomiast chcąc wyświetlić historię wyświetleń hasła należy kliknąć przycisk Historia wejść. Historia wejść wyświetla listę użytkowników, którzy otworzyli hasło, datę pierwszego wejścia, datę ostatniego wejścia oraz ilość wejść w hasło. Aby dodać nowe hasło należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę hasła, treść hasła oraz opcjonalnie wybrać kategorię hasła (lista dostępnych kategorii wybrana została podczas dodawania encyklopedii). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Ok. Indeks haseł wg kategorii Widok umożliwia przeglądanie haseł według kategorii. Na liście wyświetlane są kategorie wraz z informacją ile haseł przypisanych jest do danej kategorii. Po kliknięciu na nazwę kategorii lub kliknięciu przycisku Hasła w kategorii wyświetlana jest lista haseł przypisanych do kategorii. Po kliknięciu przycisku Indeks haseł znajdującym się w prawym górnym rogu wyświetlony zostanie indeks haseł w podziale na litery alfabetu. Aby wrócić do listy haseł wg kategorii należy kliknąć przycisk Kategorie haseł Uprawnienia Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do encyklopedii. Aby przypisać użytkownika do encyklopedii należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z encyklopedii należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do encyklopedii wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z encyklopedii. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do encyklopedii, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. 221

222 Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Zarządzanie kategoriami haseł encyklopedii Aby przejść do zarządzania kategoriami haseł dostępnymi w encyklopediach należy w górnym menu wybrać opcję Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Kategorie haseł. Kategorie haseł można wyszukiwać według nazwy. Aby przejść do widoku szczegółów kategorii należy kliknąć na jej nazwę lub kliknąć przycisk Szczegóły. Aby usunąć kategorię należy kliknąć przycisk Usuń. Aby dodać nowe hasło należy kliknąć przycisk Dodaj, wprowadzić nazwę kategorii, następnie kliknąć przycisk Ok. Po dodaniu kategorii użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do widoku szczegółów kategorii. W lewym menu dostępne są dwie opcje: Dane podstawowe wyświetlają dane podstawowe kategorii, umożliwiają zmianę nazwy kategorii, Hasła opcja umożliwia przeglądanie haseł przypisanych do kategorii. Po przejściu do opcji Hasła wyświetlana jest lista haseł przypisanych do kategorii. Hasła można przeszukiwać według nazwy oraz pierwszej litery nazwy hasła. Na liście wyświetlana jest nazwa hasła, treść oraz nazwa encyklopedii, do której jest przypisane hasło. 222

223 26. Biblioteki e-learning Moduł Bibliotek e-learning umożliwia tworzenie bibliotek e-learning, w których użytkownicy mogą przechowywać obiekty, wielokrotnie wykorzystywane na platformie np. szkolenia, ankiety, egzaminy. Aby przejść do modułu bibliotek e-learning, należy w górnym menu wybrać opcje Szkolenia, następnie w lewym menu wybrać opcję Biblioteka e-learning. Po wybraniu opcji, wyświetlona zostanie lista bibliotek, do których użytkownik ma dostęp. Biblioteki można wyszukiwać według kategorii oraz nazwy. Aby dodać nową bibliotekę, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę biblioteki oraz opcjonalnie kategorię. Aby przejść do szczegółów biblioteki, należy na liście bibliotek kliknąć na jej nazwę lub kliknąć przycisk Szczegóły. Po wejściu w szczegóły biblioteki w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe opcja wyświetla dane podstawowe biblioteki oraz pozwala zmienić nazwę oraz kategorię biblioteki, Zawartość biblioteki opcja pozwala przeszukiwać bibliotekę oraz dodać nowy element do biblioteki, Uprawnienia opcja pozwala zarządzać użytkownikami posiadającymi dostęp do biblioteki. W bibliotece e-learning przechowywane mogą być następujące typy elementów: Szkolenia, Pliki, Warsztaty, Zadania, Ankiety, Egzaminy, Pytania ankietowe, Pytania egzaminacyjne, Strony HTML, Lekcje, Słowniki, Encyklopedie Podgląd zawartości biblioteki Po wybraniu opcji Zawartość biblioteki wyświetlona zostanie lista elementów biblioteki. Elementy można wyszukiwać według następujących kryteriów: Kategoria, 223

224 Nazwa elementu, Tylko moje tylko elementy biblioteki, których autorem jest użytkownik przeszukujący bibliotekę, Typie elementu Na liście elementów znajdują się następujące informacje: typ elementu, nazwa, aktualna wersja w bibliotece, kategoria, autor, data dodania do biblioteki. Aby sprawdzić zawartość elementu w bibliotece, należy na liście elementów kliknąć przycisk Podgląd Przypisywanie obiektów do biblioteki Aby przypisać element do biblioteki, będąc na formularzu wyświetlającym szczegóły obiektu, np. szkolenia, należy przejść na zakładkę Dane podstawowe tego obiektu. Następnie należy kliknąć przycisk Przypisz do biblioteki. W oknie przypisywania obiektu do biblioteki wyświetlana jest lista bibliotek dostępnych dla użytkownika. Aby wykonać przypisanie, należy kliknąć przycisk Dodaj do biblioteki, znajdujący się po prawej stronie nazwy biblioteki. Po kliknięciu przycisku, w kolumnie wersja pojawi się kolejny numer wersji obiektu w bibliotece. Użytkownik posiada możliwość podniesienia wersji. W tym celu w oknie przypisywania do biblioteki, należy kliknąć przycisk Podnieś wersję. Aby usunąć element z biblioteki, należy kliknąć przycisk Usuń Przypisywanie obiektów z biblioteki Aby wykorzystać element z biblioteki, należy w miejscu systemu, gdzie istnieje taka możliwość kliknąć przycisk Przypisz z element biblioteki. Przypisując element z biblioteki, można wyszukać element w dostępnych bibliotekach według następujących parametrów: Nazwa biblioteki, Kategoria, Nazwa elementu w bibliotece, Typ elementu, Tylko moje tylko elementy, których autorem jest użytkownik przeszukujący bibliotekę, Tylko przypisane tylko elementy biblioteki, które były już wykorzystane. Po wyszukaniu elementu w bibliotece, aby go przypisać należy kliknąć przycisk Przypisz znajdujący się na liście wyszukanych elementów Uprawnienia Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do biblioteki e-learning. 224

225 Aby przypisać użytkownika do biblioteki należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Aby wypisać konto użytkownika z biblioteki należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do biblioteki wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z biblioteki. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do encyklopedii, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. 225

226 27. Raporty Moduł Raporty umożliwia zarządzanie raportami platformy edukacyjnej. Możliwe jest tworzenie/edycja/uruchamianie raportów. Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów. Administrator posiada możliwość zarządzania kategoriami raportów. Raporty mogą być uruchamiane ad-hoc jak również cyklicznie. Wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych formatów danych np. arkuszy programu Excel. W ramach modułu raportów możliwe jest tworzenie filtrów (koszyków) użytkowników i grup. Wyniki zwracane przez raporty mogą być filtrowane z wykorzystaniem filtrów (koszyka). Aby przejść do modułu Raporty należy w górnym menu wybrać opcję Raporty. W lewym menu dostępne są następujące opcje: Raporty domyślnie wyświetlany widok, pokazuje listę dostępnych raportów, Kategorie raportów umożliwia zarządzanie dostępnymi kategoriami raportów, Filtr grup i użytkowników umożliwia tworzenie filtrów (koszyków) zawierających użytkowników i grupy wg., których można filtrować wyniki raportów. Po wybraniu w lewym menu opcji Raporty wyświetlona zostaje lista dostępnych raportów. Wyświetlana jest nazwa raportu, kategoria, autor. Aby wyświetlić opis raportu należy kliknąć przycisk Opis. Aby przejść do szczegółów raportu, należy kliknąć na nazwę raportu lub kliknąć przycisk Edytuj. Raporty można wyszukiwać według następujących kryteriów: Kategoria raportu, Nazwa raportu, Pokaż raporty systemowe wyświetlane zostają tylko raporty systemowe, Pokaż moje raporty wyświetlone zostają tylko raporty, które utworzył użytkownik Dodawanie nowego raportu Aby dodać nowy raport, należy kliknąć przycisk Dodaj raport SQL. Opcja umożliwia dodanie nowego raportu przez administratora, poprzez wprowadzenie zapytania SQL. Aby dodać nowy raport, za pomocą kreatora raportów należy kliknąć przycisk Kreator nowego raportu. Po wejściu w szczegóły raportu, w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe widok wyświetla dane podstawowe raportu, raporty oznaczone, jako nie systemowe mogą być edytowane, 226

227 Parametry opcja umożliwia zarządzanie parametrami raportu, Konfiguracje opcja umożliwia zarządzanie konfiguracjami parametrów raportu, z jakimi wyświetlane są wyniki raportu, Wykonywanie cykliczne opcja umożliwia zarządzanie automatycznymi wysyłaniami raportu, Kolumny opcja umożliwia zarządzanie wyświetlanymi kolumnami w wynikach raportu, Wykresy opcja umożliwia zarządzanie wykresami graficznymi raportu, Uruchom opcja umożliwia uruchomienie raportu i wyświetlenie wyników, Uprawnienia opcja umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników i grup do raportu Zarządzanie parametrami raportu Opcja umożliwia zarządzanie parametrami raportu. Po wybraniu opcji wyświetlana jest lista parametrów raportu, według których filtrowane są dane zwracane w wynikach raportu. Na liście parametrów, wyświetlana jest nazwa (nazwa kolumny w bazie danych), nazwa wyświetlana, typ (określa typ parametru np. liczba całkowita, data, tekst, wybór). Typ wybór umożliwia administratorowi, wprowadzanie zapytania SQL, które zwraca dane do listy rozwijanej wyświetlanej, jako parametr raportu. Administrator może, zmodyfikować nazwę kolumny w bazie danych, nazwę wyświetlaną kolumny w wynikach, ustawić parametr, jako ukryty (parametr nie będzie widoczny dla użytkownika, uruchamiającego raport). Administrator może usunąć parametr, klikając przycisk Usuń Wykonywanie cykliczne Opcja umożliwia przesyłanie wyników raportu na wybrany adres , w zdefiniowanych terminach. Aby dodać nowe wykonanie cykliczne, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie wybrać konfigurację raportu (patrz: Konfiguracje), podać odbiorcę (należy wyszukać użytkownika platformy podając jego ), wybrać format pliku, w jakim ma być przesłany załącznik z wynikami, wprowadzić informację, co ile minut ma być wysyłany raport oraz daty od, do, kiedy ma następować wysyłka. 227

228 Po dodaniu wykonania cyklicznego, wykonanie wyświetlone zostanie na liście. Aby usunąć wykonanie cykliczne, należy kliknąć przycisk Usuń kliknąć przycisk Edytuj.. Aby zmienić wykonanie, należy Kolumny Opcja umożliwia zarządzanie kolumnami wyświetlanymi w wynikach raportu. Po wybraniu opcji, wyświetlana jest lista kolumn raportu. Aby zmodyfikować kolumnę, należy kliknąć przycisk Edytuj, na liście. Następnie, można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie, ustawić czy kolumna ma pojawiać się w wynikach oraz ustawić typ kolumny. Uwaga: w przypadku modyfikacji typu kolumny na niezgodne typy danych, których konwersja nie jest możliwa, raport może przestać działać Uruchamianie raportu Po wybraniu opcji Uruchom, możliwe jest uruchamianie raportu ad-hoc. Widok zawiera następujące opcje: Listę parametrów raportu, według których można filtrować wyniki, Filtr grupa, użytkownicy, jeżeli użytkownik posiada zdefiniowane filtry w systemie, może filtrować wyniki raportu, według wybranego filtra. W takim przypadku, jeżeli raport np. zwraca listę użytkowników, wybór filtra spowoduje przefiltrowanie listy tylko do użytkowników, którzy znajdują się w filtrze. Po wyborze filtra, po prawej stronie nazwy filtra pojawia się nowy przycisk Opcje Umożliwiający wybór jednej z 3 opcji: o Utwórz grupę z filtra powoduje utworzenie nowej grupy użytkowników, na podstawie filtra, o Wyślij wiadomość umożliwia wysłanie wiadomości do użytkowników filtra, 228

229 o Przypisz do ścieżki szkoleniowej umożliwia przypisanie użytkowników filtra do ścieżki szkoleniowej. Dynamiczny filtr opcja umożliwia filtrowanie wyników raportu według każdej kolumny znajdującej się w wynikach raportu. Aby przefiltrować wyniki należy w dynamicznym filtrze podać nazwę kolumny, następnie podać jeden z symboli (=, >, <, like %szukany tekst% ). Uwaga: jeżeli filtrujemy kolumny, które zawierają tekst, należy szukaną wartość umieścić w podwójnych apostrofach. Użytkownik, może filtrować wyniki według kilku kolumn, w takim przypadku należy użyć słów kluczowych OR (lub) oraz And (i), aby w dynamicznym filtrze wykorzystać kilka kolumn. Poniżej dynamicznego filtru wyświetlane są wyniki raportu. W raporcie wyświetlane są kolumny skonfigurowane w zakładce Kolumny. Eksportuj do opcja umożliwia eksport wyników raportu do wybranego formatu: o PDF, o CSV, o TXT, o Excel, o DOC, o RTF, o HTML, o XML, o Strona startowa wyniki raportu udostępnione zostaną na stronie startowej użytkownika. Konfiguracje opcja umożliwia zapisanie nowej konfiguracji raportu, jako konfiguracja zapisywane są wartości wejściowe podane w parametrach raportu. Jeżeli użytkownik posiada już przypisane konfiguracje parametrów do raportu, po kliknięciu przycisku Konfiguracje, może wybrać konfigurację parametrów, z jakimi ma zostać wyświetlony raport. Widok opcja pozwala zmieniać, wyświetlany widok wyników. Dostępne widoki zależą od konfiguracji raportu. Domyślny widok to tabela, który prezentuje dane w formie tabelarycznej. Oprócz tabeli w systemie dostępne są widoki: wykres kołowy, kolumnowy, liniowy, liniowy wygładzony, kolumnowy skumulowany. Opcje kliknięcie przycisku Opcje pozwala zarządzać aktualnie wybraną konfiguracją. Dostępne opcje do wyboru to: o Zmień nazwę umożliwia zmianę nazwy konfiguracji, o Udostępnij umożliwia udostępnienie konfiguracji innemu użytkownikowi, o Zapisz, jako opcja umożliwia wykonanie kopii konfiguracji 229

230 27.5. Zarządzanie kategoriami raportów Po przejściu do modułu raportów, aby zarządzać kategoriami raportów należy w lewym menu wybrać opcję Kategorie raportów. Na liście kategorii wyświetlone są dostępne kategorie raportów. Aby zmienić nazwę kategorii raportu, należy kliknąć przycisk Edytuj. Następnie wprowadzić nazwę kategorii i kliknąć przycisk Zapisz. Aby usunąć kategorię raportu, należy kliknąć przycisk Usuń. Uwaga: można usunąć tylko kategorie, które nie posiadają przypisanych raportów. Aby dodać nową kategorię, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie wprowadzić nazwę kategorii i kliknąć przycisk Zapisz Filtry grup i użytkowników Po przejściu do modułu raportów, aby zarządzać filtrami grup i użytkowników, należy w lewym menu wybrać opcję Filtr grup i użytkowników. Opcja umożliwia tworzenie filtrów (koszyków) zawierających użytkowników i grupy wg., których można filtrować wyniki raportów. Po wybraniu opcji wyświetlona zostaje lista filtrów, które stworzył użytkownik. Aby przejść do widoku szczegółowego filtra, należy na liście kliknąć jego nazwę lub przycisk Edytuj. Aby dodać nowy filtr, należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz. Po dodaniu filtru, użytkownik automatycznie zostaje przeniesiony do widoku szczegółów filtra. Po przejściu w widok szczegółowy filtra, w lewym menu dostępne są opcje: Dane podstawowe opcja wyświetla dane podstawowe filtra, umożliwia edycję jego nazwy. Umożliwia również stworzenie nowej grupy użytkowników, na podstawie filtra. Aby dodać nową grupę w zakładce dane podstawowe, należy kliknąć przycisk Utwórz grupę z filtra. Następnie należy podać nazwę grupy oraz wskazać, w jakiej roli mają być przypisani użytkownicy do grupy. Do utworzonej grupy przypisani zostaną wszyscy użytkownicy z filtra oraz grup użytkowników filtra. Użytkownicy opcja umożliwia przypisanie/wypisywanie użytkowników do/z filtra, Grupy opcja umożliwia przypisywanie/wypisywanie grup użytkowników do/z filtra. 230

231 Aby przypisać użytkownika do filtra należy, w lewym menu wybrać opcję Użytkownicy. W panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Aby usunąć użytkownika z filtra, należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Aby przypisać grupę do filtra należy, w lewym menu wybrać opcję Grupy. W panelu Grupy nieprzypisane zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Aby usunąć grupę z filtra, należy w panelu Grupy przypisane zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Aby przypisać użytkownika do filtra z poziomu wyników raportu, na liście wyników raportu klikamy przycisk Dodaj użytkownika do filtra, znajdujący się po prawej stronie imienia i nazwiska użytkownika. Następnie w oknie Dodaj użytkownika do filtra wybieramy filtr, do którego chcemy dopisać użytkownika. Aby przypisać grupę do filtra z poziomu wyników raportu, na liście wyników raportu klikamy przycisk Dodaj grupę do filtra, znajdujący się po prawej stronie nazwy grupy. Następnie w oknie Dodaj grupę do filtra wybieramy filtr, do którego chcemy dopisać grupę. Aby przypisać użytkownika do filtra z poziomu wyników ścieżki szkoleniowej, należy przejść do widoku ścieżki szkoleniowej. W lewym menu wybieramy opcję Wyniki. Następnie na liście wyników, 231

232 Klikamy przycisk Dodaj użytkownika [Imię Nazwisko użytkownika] do filtra, Wybieramy filtr, do którego chcemy dodać użytkownika i klikamy przycisk Dodaj Kreator raportów Aby dodać nowy raport za pomocą kreatora raportów, należy w górnym menu wybrać opcję Raporty, następnie należy kliknąć przycisk Kreator nowego raportu. Po kliknięciu przycisku, uruchomiony zostanie kreator raportów, składający się z następujących kroków: Krok 1 Szablon raportu umożliwia wybór szablonu raportu, Krok 2 Parametry umożliwia definicję parametrów uruchomienia raportu, Krok 3 Kolumny umożliwia konfigurację kolumn, Krok 4 Wykresy, widoki umożliwia konfigurację wykresów graficznych, Krok 5 Zapisz ostatni krok, umożliwiający Zapis raportu. Przechodzenie między krokami raportu odbywa się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz, znajdujących się w prawym dolnym rogu kreatora. Krok 1 Szablon raportu W kroku pierwszym, należy wybrać szablon raportu na podstawie, którego utworzony zostanie nowy raportu. Raporty można przeglądać według Kategorii. Po kliknięciu na nazwę raportu, wyświetlony zostanie opis raportu. Po wybraniu raportu, należy kliknąć przycisk Dalej. 232

233 Krok 2 Parametry W drugim kroku, można określić parametry uruchomienia raportu. Można wprowadzić, nazwę wyświetlaną parametru raportu dla użytkownika (Nazwa wyświetlana), wprowadzić domyślną wartość parametru (Wartość), określić czy użytkownik widzi parametr (Czy ukryte) oraz czy po uruchomieniu, może edytować wartość parametru (Czy tylko do odczytu). W kroku 2 użytkownik może wprowadzić domyślną wartość dynamicznego filtra raportu. Po wprowadzeniu wartości parametrów, użytkownik może przejrzeć przykładowe wyniki zwracane przez raport, klikając przycisk Odśwież w panelu Podgląd wyników. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora, należy kliknąć przycisk Dalej. 233

234 Krok 3 Kolumny W trzecim kroku kreatora użytkownik, może zarządzać kolumnami wyświetlanymi w tabeli z wynikami raportu. Aby zmienić nazwę kolumny, należy zmodyfikować wpis w kolumnie Nazwa. Aby kolumna nie była wyświetlana w wynikach raportu, należy usunąć zaznaczenie opcji Włącz do raportu. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora, należy kliknąć przycisk Dalej. 234

235 Krok 4 Wykresy Widoki W czwartym kroku kreatora użytkownik może skonfigurować dostępne widoki raportu. 235

236 W panelu Wybrane widoki użytkownik może wybrać, jakie widoki będą dostępne w raporcie. Dostępne widoki to: Tabela, Wykres kołowy, Wykres kolumnowy, Wykres liniowy, Wykres liniowy wygładzony, Wykres kolumnowy skumulowany. Aby widok trafił do raportu należy zaznaczyć pole, po lewej stronie nazwy widoku. Aby zmienić kolejność widoków, należy metodą przeciągnij i upuść zmienić kolejność elementów na liście Wybrane widoki. 236

237 Aby zdefiniować, jaka kolumna ma znaleźć się na Osi X wykresu należy, metodą przeciągnij i upuść przenieść element z panelu Dostępne kolumny do panelu Oś X. W polu tekstowym, znajdującym się po prawej stronie etykiety Oś X, można wprowadzić nazwę osi X, która wyświetlona zostanie na wykresie. Aby usunąć wybraną kolumnę z panelu Oś X należy kliknąć przycisk Usuń. Aby zdefiniować kolumny, jakie mają znaleźć się na Osi Y, analogicznie jak dla definicji Osi X należy metodą przeciągnij i upuść przenieść kolumny z panelu Dostępne kolumny do panelu Oś Y. 237

238 W polu tekstowym, znajdującym się po prawej stronie etykiety Oś Y, można wprowadzić nazwę osi Y, która wyświetlona zostanie na wykresie. Aby usunąć wybraną kolumnę z panelu Oś Y, należy kliknąć przycisk Usuń. Definiując kolumny dla osi y, na osi y można umieścić więcej niż jedną kolumnę. Uwaga: w wykresie kołowym wyświetlana będzie wartość tylko z pierwszego elementu osi y. Dla każdej kolumny z wartościami można zmodyfikować jej nazwę oraz wybrać, jaka funkcja ma wyliczać wartości, dostępne funkcje to: Bez funkcji, Count zlicza wystąpienia, Avg wyliczana jest średnia wartość, Sum wartości są sumowane, Max wartość maksymalna, Min wartość minimalna. Po zdefiniowaniu wartości osi x i y, użytkownik może w panelu Podgląd wyników sprawdzić jak wyglądają skonfigurowane wykresy. W tym celu, w panelu należy wybrać rodzaj widoku i kliknąć przycisk Odśwież. Aby sprawdzić na podstawie, jakich wartości generowane są wykresy, należ kliknąć przycisk Podgląd danych. Krok 5 Zapisz 238

239 Ostatni krok kreatora, w którym można wprowadzić nazwę oraz opis raportu. Aby zapisać raport stworzony kreatorem, należy kliknąć przycisk Zapisz i zakończ. 239

240 28. Sondy Moduł Sondy umożliwia badanie opinii użytkowników za pomocą sondy. Badanie przy użyciu sondy polega na przygotowaniu pytania na dany temat oraz zdefiniowanie kilku odpowiedzi. Sondy mogą być udostępniane w kilku miejscach platformy e-learning. Wyniki sondy wyświetlane są w postaci graficznej. Aby przejść do modułu sond należy w górnym menu wybrać opcję Komunikacja, a następnie przejść do modułu Sondy. Pierwszym widokiem po uruchomieniu modułu Sond jest ich lista. Listę możemy filtrować za pomocą wyszukiwarki. Wyszukiwanie następuję poprzez wprowadzenie dokładnej lub częściowej nazwy sondy. Aby wejść do widoku szczegółowego, wybranej sondy, należy, na liście sond, kliknąć przycisk Szczegóły lub kliknąć na nazwę Dodanie nowej sondy Aby dodać nową sondę należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić: Nazwę sondy Pytanie Opcja czy pokazać wyniki powoduje wyświetlenie wyników sondy po wypełnieniu przez użytkownika. W przypadku, gdy opcja nie zostanie zaznaczona, użytkownik otrzyma komunikat z podziękowaniem za wypełnienie sondy Opcja czy wyświetlać wyniki bez udziału wypełniającego powoduje możliwość podglądu wyników sondy zanim zostanie wypełniona. Opcja ta jest dostępna, jeżeli została zaznaczona poprzednia Opis sondy Po kliknięciu przycisku Zapisz użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do danych podstawowych sondy. Widok danych podstawowych zawiera podstawowe informacje dotyczące sondy. W tym miejscu istnieje również możliwość edycji tych danych. Aby edytować sondę należy kliknąć przycisk Edytuj, a następnie wprowadzić dane tak jak w przypadku dodawania nowej sondy. Gdy znajdujemy się w danych podstawowych sondy w lewym menu dostępne są następujące opcje: Dane podstawowe, Odpowiedzi, Miejsca, Wyniki, 240

241 Uprawnienia Zarządzanie odpowiedziami w sondzie Aby dodać lub edytować odpowiedzi sondy, należy przejść do zakładki Odpowiedzi znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły danej sondy. Aby dodać nową odpowiedź należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wypełnić pole Treść. Po kliknięciu przycisku Zapisz wprowadzona odpowiedź pojawi się na liście odpowiedzi. Istniejące odpowiedzi można edytować poprzez kliknięcie przycisku Edytuj, znajdującego się przy każdej z nich. Następnie, tak jak w przypadku dodawania odpowiedzi, należy wprowadzić treść i kliknąć przycisk Zapisz Zarządzanie miejscami występowania sondy Aby umieścić sondę w wybranym miejscu na portalu, należy przejść do zakładki Miejsca znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły danej sondy. Użytkownik może dodawać sondę tylko do miejsc, którymi może zarządzać. Np. żeby dodać sondę do artykułu, użytkownik musi być, co najmniej jego redaktorem. Dostępne miejsca na portalu, w których można umieścić sondę: Szkolenie Ścieżka szkoleniowa Artykuł artykuł z modułu CMS, do którego dostęp ma użytkownik dodający sondę Artykuł baza wiedzy artykuł z bazy wiedzy Forum FAQ Tablica ogłoszeń Strona startowa Aby umieścić sondę w nowym miejscu należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola: Miejsce lista z wyborem dostępnych miejsc portalu, w których możemy umieścić sondę Nazwa nazwa wybranego miejsca. Np. nazwa artykułu istniejącego w portalu Data od data, od kiedy sonda będzie wyświetlana w wybranym miejscu Data do data, do kiedy sonda będzie wyświetlana w wybranym miejscu Po kliknięciu przycisku Zapisz wybrane miejsce pojawi się na liście. Istniejące miejsca występowania sondy można edytować klikając na przycisk Edytuj, znajdujący się na liście, przy każdym dodanym miejscu, a następnie wprowadzić informację tak jak w przypadku dodawania nowego miejsca. 241

242 28.4. Przeglądanie wyników sondy Aby obejrzeć aktualne wyniki sondy, należy przejść do zakładki Wyniki znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły danej sondy. Lista wyników przedstawia procent oraz liczbę odpowiedzi na poszczególne pytania. Dodatkowo lista odpowiedzi podzielona jest pomiędzy miejsca występowania sond Zarządzanie uprawnieniami sondy Aby nadać lub odebrać uprawnienia do sondy, należy przejść do zakładki Uprawnienia znajdującej się w lewym menu, po wejściu w szczegóły danej sondy. 242

243 Aby nadać użytkownikowi uprawnienie do zarządzania sondą należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację o roli, w jakiej dany użytkownik będzie występował. W przypadku sond domyślną rolą jest Trener. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia do zarządzania sondą należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do sondy wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje zabranie uprawnień wszystkim użytkownikom. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do sondy, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. 243

244 29. Kalendarz Moduł Kalendarz wyświetla na kalendarzu wydarzenia dla użytkownika, jakie wystąpiły na jego koncie na platformie. Użytkownik posiada możliwość prowadzenia własnego kalendarza. Administrator platformy posiada możliwość zarządzania kalendarzami użytkowników. Aby przejść do modułu kalendarza należy w górnym menu wybrać opcję Komunikacja a następnie przejść do zakładki Kalendarz znajdującej się w lewym menu. W kalendarzu użytkownik widzi wydarzenia swoje, udostępnione przez innych użytkowników oraz te wyświetlane przez system. Zdarzenia systemowe informują użytkownika np. o jego egzaminach, szkoleniach itp. Każde zdarzenie ma przypisany kolor, który udokumentowany jest w Legendzie pod kalendarzem. Dodatkowo użytkownik może zmieniać tryb wyświetlania kalendarza. Aby przejść w tryb dzienny należy kliknąć przycisk Dzień, znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby przejść w tryb tygodniowy należy kliknąć przycisk Tydzień, znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby przejść w tryb miesięczny, który jest domyślnym trybem, należy kliknąć przycisk 244

245 Miesiąc, znajdujący się w prawym górnym rogu Dodanie nowego wydarzenia w kalendarzu Aby dodać nowe wydarzenie do kalendarza należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybraną datę, w kalendarzu, a następnie z menu wybrać Dodaj W następnym kroku pojawi się okno, w którym użytkownik musi podać szczegóły wydarzenia w tym: Wydarzenie prywatne opcja pozwalająca na tworzenie wydarzenia widocznego tylko dla właściciela wydarzenia oraz administratora przeglądającego jego kalendarz. Gdy ta opcja jest zaznaczona, zostają ukryte pola odpowiedzialne za udostępnianie wydarzenia. Typ wydarzenia lista typów, które określają nasze wydarzenie np. Egzamin lub Ankieta Udostępnij opcja, w której użytkownik może wybrać, komu udostępnić wydarzenie. W zależności od roli, w jakiej jest użytkownik można udostępniać wydarzenie: o Grupie Administrator może udostępniać wszystkim grupom Trener może udostępniać swoim grupom, lub tym, do których jest przypisany Użytkownik może udostępniać tylko grupom, do których jest przypisany o Organizacji Administrator może udostępniać wszystkim użytkownikom w organizacji Trener może udostępniać wszystkim użytkownikom w organizacji Użytkownik opcja niedostępna o Uczestnikom szkolenia Administrator może udostępniać wszystkim szkoleniom 245

246 Trener może udostępniać uczestnikom szkolenia, w których jest trenerem lub tych stworzonych przez niego Użytkownik opcja niedostępna o Uczestnikom lekcji Administrator może udostępniać wszystkim lekcjom Trener może udostępniać tylko swoim lekcjom Użytkownik opcja niedostępna Nazwa grupy/organizacji/szkolenia/lekcji pole, w którym użytkownik wybiera konkretne miejsce, któremu chce udostępnić wydarzenie. Zależności tak jak w powyższym punkcie Data rozpoczęcia data rozpoczęcia wydarzenia. Domyślnie uzupełnia się ta, która została wybrana na kalendarzu Godzina rozpoczęcia godzina rozpoczęcia wydarzenia Data zakończenia data zakończenia wydarzenia Godzina zakończenia godzina zakończenia wydarzenia Czy wysłać powiadomienie po wybraniu tej opcji, na adres użytkownika/użytkowników zostanie wysłany z załączonym wydarzeniem w formacie ical. Opis opis wydarzenia Po kliknięciu przycisku Zapisz, wydarzenie pojawi się w kalendarzu. Aby edytować swoje wydarzenie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na dane wydarzenie i z menu wybrać opcję Edytuj W następnym kroku pojawi się okno takie jak przy dodawaniu nowego wydarzenia, z tymi samymi polami (uzupełnionymi) oraz zachowującymi takie same prawa, co do udostępniania wydarzenia 246

247 Uwaga: Wydarzenia systemowe nie są edytowalne. Aby usunąć swoje wydarzenie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na dane wydarzenie i wybrać opcję Usuń Po wybraniu opcji Usuń pojawi się okno z potwierdzeniem usunięcia wydarzenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji: Czy wysyłać powiadomienie o usunięciu do użytkowników wydarzenia. Opcja ta służy do ponownego wysłania wiadomości , z załączonym wydarzeniem w formacie ical. Jeśli użytkownik wcześniej miał dodane to wydarzenie do swojego kalendarza to ta wiadomość anuluje mu ten wpis. Uwaga: nie można kasować wydarzeń systemowych. Aby podejrzeć wydarzenie systemowe należy najechać na nie kursorem. Pojawi się opis wydarzenia w formie okna podpowiedzi. Dodatkowo niektóre typy wydarzeń systemowych, po kliknięciu, przekierowują użytkownika np. do Egzaminu czy Ankiety, na które wskazują. 247

248 Format ical Aby pobrać cały kalendarz w formacie ical należy kliknąć przycisk Pobierz ical, który znajduje się w prawym górnym rogu kalendarza. Po kliknięciu zostanie pobrany plik Kalendarz.ics, który zawiera dane o wydarzeniach w formacie ical Przeglądanie i edycja kalendarzy przez Administratora Administrator portalu ma możliwość przeglądania i edycji kalendarza użytkowników portalu. Aby przejść do kalendarza wybranego użytkownika należy wybrać opcję Portal z górnego menu. Następnie, z lewego menu wybrać opcję Profile Użytkowników. Po przejściu na wybrany profil należy wybrać opcję Kalendarz. W tym momencie Administrator widzi kalendarz wybranego użytkownika i może wykonywać na nim operacje takie jak Dodawanie nowego wydarzenia, z uwzględnieniem praw do udostępniania wybranego użytkownika tzn., jeśli administrator edytuje kalendarz użytkownika, który jest w roli użytkownik to nie może np. udostępnić w jego kalendarzu wydarzenia wszystkim użytkownikom organizacji. Edycja wydarzenia stworzonego przez wybranego użytkownika. Administrator nie może edytować wydarzeń udostępnionych użytkownikowi przez innych użytkowników lub system. Usuwanie wydarzeń stworzonych przez wybranego użytkownika. Administrator nie usuwać wydarzeń udostępnionych użytkownikowi przez innych użytkowników lub system. 248

249 30. Baza wiedzy Moduł Bazy Wiedzy zawiera funkcjonalności na wzór systemu klasy Wiki. Umożliwia tworzenie artykułów na platformie edukacyjnej. Artykuły znajdujące się w bazie wiedzy mogą być podzielone na kategorie i podkategorie. Artykuły można opisać za pomocą słów kluczowych. Uprawnieni użytkownicy posiadają możliwość zarządzania kategoriami/podkategoriami bazy wiedzy. Aby przejść do zarządzania Bazą wiedzy należy w górnym menu wybrać opcję Baza Wiedzy. Aby przejść do zarządzania kategoriami bazy wiedzy należy w lewym menu wybrać opcję Kategorie. Kategorie można wyszukiwać wg. nazwy kategorii. Aby usunąć kategorię należy kliknąć przycisk Uwaga:, Jeżeli podkategorie kategorii, którą chcemy usunąć posiada przypisane artykuły, nie będzie możliwe usunięcie kategorii. Aby przejść do szczegółów kategorii należy na liście kategorii kliknąć przycisk Szczegóły lub nazwę kategorii. Aby dodać nową kategorię należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę kategorii oraz opcjonalnie jej opis, po czym należy kliknąć przycisk Ok. Po przejściu w szczegóły kategorii w lewym menu dostępne są następujące opcje: Kategoria opcja umożliwia wyświetlanie i edycję danych podstawowych kategorii Podkategorie opcja umożliwia zarządzanie podkategoriami wybranej kategorii Aby przejść do zarządzania podkategoriami kategorii należy w lewym menu wybrać opcję Podkategorie. Na liście podkategorii możemy wyszukiwać podkategorie wg. nazwy. Aby usunąć podkategorię należy kliknąć przycisk. Aby przejść do szczegółów podkategorii należy na liście podkategorii kliknąć przycisk Edytuj lub nazwę podkategorii. Aby dodać nową podkategorię należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić nazwę podkategorii oraz opcjonalnie jej opis, po czym należy kliknąć przycisk Ok Zarządzanie artykułami Aby przejść do zarządzania artykułami należy w lewym menu wybrać opcję Artykuły. Na liście artykułów można wyszukiwać artykuły według: Słów kluczowych przypisanych do artykułu, Kategorii artykułu, Imię, nazwiska, loginu autora artykułu, Tematu i treści artykułu, 249

250 Zaznaczenie opcji Pokaż tylko ogólnodostępne powoduje wyświetlenie tylko ogólnodostępnych artykułów, są to artykuły udostępnione wszystkim użytkownikom platformy Aby przejść do widoku szczegółów artykułu należy na liście artykułów kliknąć przycisk Czytaj lub kliknąć na temat artykułu. Aby dodać nowy artykuł na liście artykułów należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie należy wprowadzić: Temat artykułu, Przypisać jedną lub więcej podkategorii artykułu, Opcjonalnie można wprowadzić jedno lub więcej słów kluczowych artykułu, Opcja czy spis treści powoduje automatyczne generowanie spisu treści na podstawie sekcji artykułu, Opcja czy ogólnodostępny powoduje oznaczenie artykułu, jako dostępnego dla wszystkich użytkowników platformy, Treść pozwala wprowadzić treść artykułu Po kliknięciu przycisku Ok użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do szczegółów artykułu. Po wejściu do artykułu w lewym menu dostępne są następujące opcje: Artykuł opcja umożliwia zarządzanie treścią artykułu, Historia zmian artykułu opcja wyświetla historię zmian artykułu, Uprawnienia opcja umożliwia zarządzanie uprawnieniami do artykułu Zarządzanie treścią artykułu Aby wydrukować artykuł należy kliknąć przycisk Drukuj. Aby edytować dane podstawowe wprowadzone podczas dodawania artykułu należy kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć artykuł należy kliknąć przycisk Usuń. Do artykułu można dodawać następujące rodzaje elementów: Sekcja Załącznik Link zewnętrzny Artykuł powiązany Aby dodać nowy element do artykułu należy kliknąć przycisk Dodaj nowy element 250

251 Po wybraniu opcji Sekcja wyświetlone zostanie okno dodawania sekcji, w którym należy podać Temat sekcji oraz opcjonalnie treść sekcji. Następnie należy kliknąć przycisk Ok. Na podstawie listy sekcji, w artykułach generowany jest spis treści. Po wybraniu opcji Załącznik wyświetlone zostanie okno dodawania załącznika, w którym należy podać nazwę wyświetlaną załącznika oraz po kliknięciu przycisku Wybierz plik należy wybrać plik z lokalnego dysku komputera, który chcemy dodać, jako załącznik. Następnie należy kliknąć przycisk Ok. Dodane załączniki wyświetlane są na końcu artykułu w sekcji Załączniki. Na liście załączników, możemy edytować załącznik po kliknięciu przycisku Edytuj lub usunąć załącznik klikając przycisk Usuń. Po wybraniu opcji Dodaj link zewnętrzny wyświetlone zostanie okno dodawania linku zewnętrznego, w którym leży podać nazwę wyświetlaną linku oraz w polu adres URL wpisać adres URL linku. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Ok. Dodane linki zewnętrzne wyświetlane są w artykule w sekcji Linki zewnętrzne. Na liście linków zewnętrznych, możemy edytować link po kliknięciu przycisku Edytuj lub usunąć link klikając przycisk Usuń. Po wybraniu opcji Artykuł powiązany wyświetlone zostanie okno wyszukiwania artykułów. Po wyszukaniu artykułu należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się po prawej stronie artykułu. Dodane artykuły powiązane wyświetlane są w artykule w sekcji Artykuły 251

252 powiązane. Na liście artykułów powiązanych możemy usunąć artykuł powiązany klikając przycisk Usuń Historia zmian artykułu Po wybraniu w lewym menu opcji Historia artykułu wyświetlona zostaje historia zmian artykułu. Historię zmian można przeglądać wg. data od do wprowadzenia zmiany oraz autora, który wykonał zmianę. Na liście zmian wyświetlana jest data modyfikacji, informacja, kto zmodyfikował artykuł, operacja (Dodanie, Modyfikacja, Usunięcie), typ elementu (Sekcja, Link zewnętrzny, Załącznik, Artykuł) oraz informacja czy dana zmiana jest aktualna, (czyli modyfikacja, która nastąpiła jest najnowszą wersją wyświetlanego artykuł) lub w przypadku zmian historycznych wyświetlany jest przycisk Podgląd. Po kliknięciu przycisku Podgląd użytkownik przeniesiony zostaje do artykułu w wersji historycznej, użytkownik posiada możliwość przywrócenia historycznej wersji artykułu klikając przycisk Przywróć artykuł Uprawnienia Po wybraniu opcji Uprawnienia możliwe jest zarządzanie użytkownikami/grupami przypisanymi do artykułu. Aby przypisać użytkownika do artykułu należy w panelu Użytkownicy nieprzypisani zaznaczyć użytkownika (listę użytkowników możemy przeszukać wpisując login lub nazwisko użytkownika, a następnie klikając przycisk Szukaj), następnie kliknąć przycisk. Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji oraz wprowadzić informację czy użytkownik jest czytelnikiem artykułu (Użytkownik) czy redaktorem artykułu (redaktor użytkownik przypisany, jako redaktor może edytować zawartość artykułu). Aby wypisać konto użytkownika z artykułu należy w panelu Użytkownicy przypisani zaznaczyć użytkownika, następnie kliknąć przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przypisanie do artykułu wszystkich użytkowników wyświetlanych w panelu użytkownicy nieprzypisani. Kliknięcie przycisku powoduje wypisanie użytkowników z artykułu. Aby zmodyfikować przypisanie użytkownika do artykułu, należy w panelu Użytkownicy przypisani kliknąć przycisk Edytuj. 252

253 Analogiczne czynności jak dla pojedynczych użytkowników możemy wykonać dla grup użytkowników, w tym celu w widoku Uprawnienia należy kliknąć przycisk Przypisywanie grup znajdujący się w prawym górnym rogu. Przeglądanie artykułów Bazy wiedzy wg kategorii Aby przeglądać artykułu bazy wiedzy wg kategorii po wejściu w moduł bazy wiedzy w lewym menu należy wybrać opcję Artykuły wg kategorii. Wyświetlone zostaną dwa panele, górny panel (Kategorie) wyświetla listę kategorii bazy wiedzy, dolny panel (Podkategorie) wyświetla listę kategorii oraz ich podkategorii. Po wybraniu w dolnym panelu kategorii lub podkategorii użytkownik zostanie przekierowany na listę artykułów przypisanych do wybranej kategorii/podkategorii. Przeglądanie artykułów Bazy wiedzy wg słów kluczowych (indeks słów kluczowych) Aby przeglądać artykułu bazy wiedzy wg słów kluczowych po wejściu w moduł bazy wiedzy w lewym menu należy wybrać opcję Artykuły wg słów kluczowych. Wyświetlona zostanie lista słów kluczowych artykułów wraz z informację ile artykułów jest przypisanych do wybranego słowa kluczowego. 253

254 Po wybraniu kliknięciu na słowo kluczowe użytkownik zostanie przekierowany na listę artykułów przypisanych do wybranego słowa kluczowego. 254

255 31. Portal CMS Moduł CMS umożliwia zarządzanie portalem CMS. Możliwe jest publikowanie w zakładce Portal listy aktualności (nowinki), rozbudowanych artykułów uporządkowanych w działy tematyczne, a także sondy, księgi gości, katalogu WWW, banerów, FAQ, losowego generatora wiadomości (newsflash). Aby opublikować w zakładce Portal jeden z elementów należy w górnym menu wybrać opcję Administracja, następnie w lewym menu należy wybrać opcję Menu. Na liście wyświetlana jest nazwa wraz z graficzną reprezentacją poziomu zagnieżdżenia danego elementu menu, moduł, do którego został przypisany, autor oraz data dodania. Całość pogrupowana jest wg. modułów, które w zakładce Portal są reprezentowane przez elementy grupujące poszczególne elementy menu. Listę można filtrować po modułach, wybierając moduł z listy i klikając przycisk Szukaj Na liście udostępnione są przyciski umożliwiające zmianę pozycji danego elementu, odpowiednio ikona przenosi dany element wyżej, natomiast ikona przenosi dany element w dół. Zmiana pozycji elementu jest możliwa tylko w obrębie elementu nadrzędnego. Przycisk pozwala na usunięcie danego elementu. Jeżeli przycisk nie jest on dostępny dla danego elementu oznacza to, że element ten jest niezbędny dla elementu nadrzędnego i aby go usunąć należy usunąć element nadrzędny. Ikony i przedstawiają status widoczności elementu menu na zakładce Portal, odpowiednio zielona pokazuje elementy aktywne, czerwona natomiast elementy nieaktywne, kliknięcie na ikonę powoduje zmianę statusu elementu na przeciwny. Na liście można również przejść do strony, na którą wskazuje dany element menu, klikając ikonę obok danego elementu menu. Strona otworzy się w nowej zakładce/stronie przeglądarki. Aby zobaczyć szczegóły danego elementu menu należy kliknąć przycisk Szczegóły albo nazwę elementu. Zakładka szczegóły pozwala na edycje elementu poprzez kliknięcie przycisku Edytuj. Możliwe dane do zmiany to Nazwa i status elementu. Aby dodać nowy element menu należy kliknąć przycisk Dodaj na liście elementów.. 255

256 Dodając nowy element menu należy wybrać moduł, w którym ma być wyświetlony, jeśli moduł nie istnieje możemy go dodać klikając przycisk Dodaj obok listy modułów. Wybierając stronę, która ma być wyświetlona po kliknięciu tworzonego elementu, do wyboru mamy możliwość ustawienia istniejącej strony CMS poprzez kliknięcie przycisku Wybierz stronę, a następnie wybraniu strony z listy, która została wyświetlona poprzez kliknięciu przycisku Wybierz przy danej stronie. Mamy również możliwość podpięcia jednej z kilku stron systemowych, ich lista dostępna jest po kliknięciu ikony przedstawia poniższa lista: obok przycisku Wybierz stronę. Strony, które są dostępne Dostępna jest również opcja dodania nowej strony CMS. Należy wybrać opcję Dodaj nową stronę, gdzie do wyboru mamy elementy pokazane na poniższej liście. 256

257 Po wyborze którejś z opcji zostanie wyświetlone odpowiednie okno z wyborem elementu, który ma zostać dodany do strony. Następnie wyświetli się okno z danymi nowo tworzonej strony, gdzie należy wprowadzić Nazwę i Adres strony. Po wyborze strony, na którą ma kierować dodawany element menu klikamy przycisk Ok. Aby zakończyć dodawanie elementu menu, klikamy przycisk Ok. Nowo dodany element pojawi się na liście menu Dodawanie nowej strony Aby zarządzać stronami CMS należy wejść na Administracja->CMS->Strony. 257

258 Na liście stron wyświetlana jest nazwa, autor oraz data dodania. Strony można przeszukiwać wg. Nazwy. Przycisk i służą do włączania/wyłączania danej strony, wyłączona strona jest niedostępna dla użytkowników. Ikona służy do usuwania danej strony. Aby dodać nową stronę należy kliknąć przycisk Dodaj. Dodając stronę, należy podać jej nazwę oraz adres, pole Adres automatycznie jest uzupełniane na podstawie wprowadzanej nazwy, można również wprowadzić inny adres - ręcznie. Istenieje możliwość wyboru artykułu, który zostanie automatycznie dodany do zawartości strony poprzez kliknięcie przycisku Artykuł. Klikając ikonę obok przycisku Artykuł, mamy do wyboru inne elementy, które mogą być dodane do nowo tworzonej strony: 258

259 Jeśli nie wybierzemy żadnej z opcji to utworzona zostanie pusta strona, bez zawartości. Aby zakończyć dodawanie strony należy kliknąć przycisk Ok. Aby przejść od do edycji zawartości strony, należy kliknąć przycisk Edytuj lub nazwę strony na liście stron. 259

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Specjalista ds. niepełnosprawności Wersja: 1.2 Data: 2015-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

System IPI Podręcznik Administratora

System IPI Podręcznik Administratora System IPI Podręcznik Administratora Elbląg, 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Spis treści 1. Ogólna koncepcja... 2. Konfiguracja Panelu Magento... 3. Instalacja... 4. Użytkowanie... Ogólna koncepcja Moduł integracji DHL z Magento ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra I. Korzystanie z IBUKa Aby móc w pełni korzystać z IBUKa, należy używać następujących przeglądarek internetowych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento

Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento Spis treści: 1. Ogólna koncepcja 2. Konfiguracja Panelu Magento 3. Instalacja 4. Użytkowanie 1. Ogólna koncepcja Moduł integracji DHL z Magento ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo