REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS"

Transkrypt

1 Strona 1/11 Kraków, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

2 Strona 2/11 Sklep internetowy Polkas.pl, działający pod adresem prowadzony jest przez: Polkas Wolff i Kowalski spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 94A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , nr NIP , nr Regon Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający pod adresem sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu oraz świadczący Usługę w przypadku zakupu przez Klienta Produktów fiskalnych na terenie województwa małopolskiego; Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże firmie kurierskiej do wysłania do Klienta, jest on liczony w dniach roboczych; Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień; Klient-Konsument - osobie fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą; Koszyk element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp. Klient; Strona produktowa strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu; Produkty fiskalne kasy fiskalne i drukarki fiskalne znajdujące się w ofercie Sklepu, w stosunku do których Sklep przy ich zakupie oferuje Klientowi dodatkową Usługę pod warunkiem, iż miejsce jej wykonania będzie znajdowało się na terenie województwa małopolskiego; Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; Usługa dodatkowa usługa, oferowana przy zakupie Produktów fiskalnych za pośrednictwem Sklepu, polegająca na dokonaniu fiskalizacji zakupionych w Sklepie Produktów fiskalnych oraz szkolenia w ich obsłudze, wykonywana za osobnym wynagrodzeniem, wskazanym przez Sklep. 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3 Strona 3/11 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz - w odniesieniu do zakupionych w Sklepie Produktów fiskalnych może świadczyć Usługę na terenie województwa małopolskiego. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji DODAJ DO KOSZYKA lub DO KOSZYKA, a następnie w Koszyku wskazuje ilość zamówionych produktów oraz sposób płatności za zamówienie. 3. Klient dostaje em wiadomość z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu niezwłocznie po tym fakcie, tj. najpóźniej w pierwszym dniu roboczym od złożenia zamówienia. 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem. 5. W zamówieniu Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych produktów oraz ich ilości, 2. oznaczenia adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy, przy czym faktura jest wysyłana wraz z towarem na adres dostawy), 3. wyboru sposobu płatności. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowo utworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje a z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności choćby części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 7. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli orientacyjny termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi należność za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia. 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 2. Zmiany w zamówieniach 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania produktu do wysłania). 2. Klient może do momentu otrzymania od Sklepu wiadomości wskazującej na termin realizacji zamówienia wycofać złożone zamówienie w całości lub części lub też dokonać

4 Strona 4/11 zmiany zamówienia. Po tym terminie wycofanie złożonego zamówienia w całości lub części lub też dokonanie w nim zmiany wymaga zgody Sklepu oraz obliguje Klienta do zwrotu Sklepowi równowartości poniesionych przez Sklep kosztów w związku z przyjęciem zamówienia do realizacji. 3. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e- mailem pod adresem lub telefonicznie pod numerem Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta. 4. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane em dotyczące zmiany: adresu Klienta oraz adresu dostawy będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu zarejestrowanego na Koncie Klienta. 3. Ceny towarów 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Ceny podawane przy produktach są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 3. W przypadku Usługi oraz produktów dostępnych na zamówienie, przy których na Stronie produktowej nie oznaczono ceny ich zakupu, cena ta zostanie podana przez Sklep po otrzymaniu wszelkich niezbędnych od Klienta danych dotyczących produktu lub Usługi. Cena ta będzie wiążąca dla stron umowy, pod warunkiem, że Klient niezwłocznie, tj. najpóźniej w następnym dniu roboczym potwierdzi cenę podaną przez Sklep przesyłając w tym celu zwrotną wiadomość do Sklepu. W przeciwnym wypadku nie dojdzie do zawarcia umowy, chyba, że strony inaczej postanowią. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 5. Koszty dostawy produktów nie mieszczą się w cenach produktów. Przy produktach, których ceny zostały podane na stronie produktowej koszty dostawy są naliczane automatycznie przy składaniu zamówienia po dodaniu przez Klienta produktu do Koszyka oraz dokonaniu wyboru sposobu płatności, a ich wysokość zależy od ciężaru (wagi) zamówionych produktów oraz wybranego sposobu płatności. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie (podczas procesu zakupowego) oraz jako załącznik do tego dokumentu (załączniku nr 1). 4. Czas realizacji zamówienia 1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych liczonych: 1) w przypadku wyboru płatności przelewem od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu,

5 Strona 5/11 2) w przypadku wyboru płatności za pobraniem - od dnia otrzymania przez Klienta e- mailem wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu. Powyższe nie dotyczy produktów dostępnych na zamówienie i w stosunku do których czas realizacji zamówienia zostanie podany przez Sklep po otrzymaniu wszelkich niezbędnych od Klienta danych dotyczących produktu. To ostatnie zastrzeżenie dotyczy także czasu wykonania Usługi. 2. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, w czasie wskazanym jako najdłuższy przy poszczególnych, zamówionych produktach. 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany czasu realizacji zamówienia, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że przed jego upływem, wyśle Klientowi wiadomość em z informacją o nowym czasie realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem otrzymania od Klienta akceptacji nowego czasu realizacji zamówienia. 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. 5. Zobowiązanie w zakresie dostawy produktów do Klienta uważa się za spełnione po stronie Sklepu, z chwilą przekazania produktu firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia do Klienta. 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta albo też z uwagi na wystąpienie okoliczności od Sklepu niezależnych. 5. Formy płatności 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski: 1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta, 2. przelew bankowy; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunku bankowym. 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym, a realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunku bankowym. 3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze", a zwłaszcza może tak uczynić wobec Klienta, który nie odebrał ostatnio wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z przelewu bankowego jako formy zapłaty. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta może nastąpić po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty w postaci przelewu bankowego.

6 Strona 6/11 6. Reklamacje 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: 1. wad fabrycznych, 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkty zostaną zbadane w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili ich dostawy, a ich wystąpienie zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej. 4. Klientowi Konsumentowi przysługuje niezależnie od powyższych uprawnień, prawo zgłoszenia reklamacji także w razie stwierdzenia niezgodności produktu z produktem w zamówieniu. 5. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji w Sklepie, Klient powinien odesłać produkt do Sklepu na adres: Polkas Wolff i Kowalski sp. j., ul. Pasternik 94A, Kraków z dopiskiem reklamacja w ramach sklepu internetowego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał faktury zakupowej oraz wypełniony formularz: Reklamacja, otrzymany wraz z produktem. Formularz Reklamacja stanowi załącznik do tego dokumentu (załącznik nr 2). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Oryginał faktury zostanie zwrócony Klientowi wraz z produktem. 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.). 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie roku od daty zakupu wskazanej na fakturze wystawionej przez Sklep pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Sklepu o wadzie lub uszkodzeniu w ciągu dwóch tygodni od ich wystąpienia. Terminy te dla Klienta Konsumenta wynoszą odpowiednio dwa lata od zakupu oraz dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 7. Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient - Konsument może zrezygnować z produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (odstąpienie od umowy). 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane produkty muszą być

7 Strona 7/11 kompletne oraz zapakowane w oryginalnym opakowaniu. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy też zniszczeniu opakowania. 3. Zwracany produkt należy odesłać do Sklepu razem z wypełnionym formularzem Odstąpienie od umowy, otrzymanym wraz z produktem. Formularz Odstąpienie od umowy stanowi załącznik do tego dokumentu (załącznik nr 3). 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwróconego produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi. 8. Dane osobowe 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Sklep nie przystąpi do realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 3. Zgodne z powołaną ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 9. Postanowienia końcowe 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Polkas Wolff i Kowalski sp. j. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. 2. Obecność produktu na stronach Sklepu nie oznacza jego dostępności i możliwości realizacji zamówienia. 3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz w przypadku umów zawieranych z Klientami Konsumentami przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, z późn. zm.) i przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

8 Strona 8/11 odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271, z późn. zm.). 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Klientach, należy przez to rozumieć także Klientów Konsumentów. 8. Uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie dla Klientów Konsumentów nie przysługują Klientom, a jedynie Klientom Konsumentom. 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 Koszty dostawy kurierskiej

9 Strona 9/11 Koszty przesyłki PRZY PRZEDPŁACIE (przelew) Jednostkowa waga brutto opakowania w kg Koszt każdej paczki w przesyłce Do 30 17,00 zł Jednostkowa waga brutto opakowania w kg Koszt każdej paczki w przesyłce ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Podane kwoty są wartościami netto. Koszty przesyłki ZA POBRANIEM Jednostkowa waga brutto opakowania w kg Do 30 Koszt każdej paczki w przesyłce 21,00 zł Jednostkowa waga brutto opakowania w kg Koszt każdej paczki w przesyłce ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Podane kwoty są wartościami netto. Koszty przesyłki ODBIÓR OSOBISTY Odbiór osobisty przesyłki z: PolKas ul. Pasternik 94A Kraków Koszt 0,00 zł W kosztach dostawy przy przedpłacie oraz za pobraniem uwzględniają ubezpieczenia do kwoty 10000zł. Koszty przesyłek paczek niestandardowych (dłużycowych) są wyliczane indywidualnie. Przesyłki dostarcza firma kurierska K-EX Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 2 Reklamacja

10 Strona 10/11 Poniższy wypełniony dokument należy odesłać wraz z odpowiednio opakowanym na czas transportu produktem oraz oryginałem faktury zakupowej na adres: Polkas Wolff i Kowalski sp. j., ul. Pasternik 94A, Kraków z dopiskiem na kopercie reklamacja w ramach sklepu internetowego Miejscowość..., dnia... REKLAMACJA Dane Klienta (imię, nazwisko/nazwa, adres oraz NIP w przypadku przedsiębiorców) Data zakupu... Nr faktury VAT i data wystawienia faktury... Oznaczenie reklamowanego produktu... Przyczyna reklamacji (dokładny opis) Data wystąpienia przyczyny reklamacji... Klient domaga się od Sklepu w ramach reklamacji: /należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji/ naprawy produktu, wymiany produktu na nowy, zwrotu pieniędzy za produkt (jedynie w przypadku Klientów Konsumentów*), przy czym o faktycznym sposobie załatwienia reklamacji decyzje wyłącznie Sklep. /czytelny podpis Klienta i w przypadku przedsiębiorców pieczątka/ *Klient Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ZAŁĄCZNIK NR 3

11 Strona 11/11 Odstąpienie od umowy Niniejszy formularz jest przeznaczony jedynie dla Klientów Konsumentów* Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon) ODSTĄPIENIE OD UMOWY...,... Miejscowość Data Polkas Wolff i Kowalski sp. j. ul. Pasternik 94A, Kraków Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy zawartej dnia... w... udokumentowanej fakturą VAT nr... z dnia... Proszę o zwrot kwoty... zł (słownie:...) Na rachunek bankowy... Zwracam w stanie niezmienionym /nazwa produktu/... Otrzymany dnia Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z oryginałem faktury VAT, który zostanie zwrócony Klientowi wraz z fakturą korygującą w razie spełnienia przez Klienta warunków uprawniających go do odstąpienia od umowy... Czytelny podpis klienta *Klient Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

I Przyjmowanie i realizacja zamówień I Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza pod adresem www.rynekagd.com 2. Zamówienia od Klientów

Bardziej szczegółowo

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli; Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy Czytay.pl, działający pod adresem www.czytay.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska Spółka z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REJESTRACJI

FORMULARZ REJESTRACJI Regulamin 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. DNI ROBOCZE dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. FORMULARZ REJESTRACJI - usługa dostępna

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014 PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edycja 3.2014 Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.pani-teresa.pl prowadzony jest przez firmę PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo