Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców będących placówkami oświatowymi

2 Wybrane pojęcia Należy zapoznać się z treścią oznaczoną znakiem. Oznacza on, że treść przedstawiona poniżej zawiera ważne informacje, a ich znajomość jest niezbędna do prawidłowej obsługi aplikacji. Pojęcia stosowane w instrukcji do aplikacji e-szklanka 1. Aplikacja aplikacja wspomagająca rozliczanie wniosków o dopłaty online e-szklanka 2. Użytkownik Wnioskodawca będący placówką oświatową 3. Wniosek Dsml_P3_f1 Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych 4. Wniosek Ksml_P1_f1 Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych 5. Wniosek Afp_P3_f1 Wniosek o dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków Funduszu Promocji Mleka 6. Okres rozliczeniowy 1 okres przyjęty do dokonywania rozliczenia dopłat obejmujący dwa kolejne miesiące okresu stosowania dopłat. Przyjmuje się, że w roku szkolnym jest pięć okresów rozliczeniowych 7. Liczba uczniów/dzieci ogólna liczba dzieci/uczniów w placówce 8. Liczba uczniów/dzieci w programie maksymalna liczba uczniów / dzieci, które biorą udział w mechanizmie dopłat w danym okresie rozliczeniowym 1 Do dokonywania rozliczenia dopłat w ramach mechanizmu Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych przyjęto następujące okresy rozliczeniowe: a) od dnia 1 października do dnia 31 października, b) od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, c) od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego, d) od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, e) od dnia 1 maja do dnia 31 maja. 2

3 1. Logowanie w aplikacji Aby otworzyć aplikację należy na stronie internetowej w dziale Szklanka Mleka wybrać link Logowanie do aplikacji. Loginem użytkownika jest druga część numeru CRP (zaczynająca się po znaku * ). Użytkownik aplikacji otrzyma od ARR hasło jednokrotnego logowania. Po wyświetleniu się widoku aplikacji użytkownik wpisuje Login oraz otrzymane od ARR hasło w odpowiednie pola. Rys. 1 Logowanie w aplikacji po raz pierwszy Hasło do logowania w aplikacji powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę i 1 cyfrę. Użytkownik wybiera przycisk Zaloguj. Następnie aplikacja wymusza zmianę hasła logowania. W pole Aktualne hasło wprowadza hasło otrzymane od ARR, a w pola Nowe hasło oraz Potwierdzenie nowe hasło wprowadza ustanowione przez siebie unikalne hasło. Rys. 2 Zmiana hasła 3

4 Wprowadzanie adresu służącego do przypominania hasła logowania w aplikacji Aby wprowadzić/ zmienić adres służący do przypominania hasła logowania w aplikacji należy wybrać opcję Zmień . Rys. 3 Zmiana nr W formatce należy wprowadzić dwukrotnie adres , na który będą przesyłane nowe hasła logowania w aplikacji. Podany adres można w zależności od aktualnej potrzeby użytkownika zmieniać. Rys. 4 Wprowadzenie/ edycja nr Zmiana hasła logowania w aplikacji Aby zmienić hasło logowania w aplikacji należy wybrać opcję Zmień hasło. Rys. 5 Zmiana hasła logowania 4

5 W formatce należy wprowadzić stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło logowania w aplikacji. Rys. 6 Wprowadzenie nowego hasła logowania 2. Interfejs użytkownika ma dostęp do rejestru wniosków, może wprowadzić nowy wniosek, może wprowadzić/ zmienić adres służący do przypominania hasła logowania może zmienić hasło logowania może się wylogować z aplikacji. Rys. 7. Interfejs użytkownika aplikacji 3. Wprowadzenie nowego wniosku Dsml_P3_f1 W celu wprowadzenia nowego Wniosku o dopłatę do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Nowy wniosek. 5

6 Następnie użytkownik wybiera w polu: Typ wniosku z listy wniosków Wniosek o dopłatę do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Dsml_P3_f1, Okres rozliczeniowy okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek, Numer wniosku - użytkownik wpisuje ustanowiony przez siebie numer wniosku. Po wpisaniu powyższych informacji należy wybrać przycisk Utwórz. Rys. 8. Wprowadzenie nowego wniosku Dsml_P3_f1 Aplikacja zaczytuje dane rejestracyjne z rejestru CRP. Użytkownik ma możliwość zmiany swych danych rejestracyjnych poprzez wpisanie nowej wartości dla każdego z atrybutów dotyczących danych rejestracyjnych. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ARR formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) oraz wymagane zgodnie z Zasadami rejestracji przedsiębiorców dokumenty. 6

7 Rys. 9. Widok wniosku Dsml_P3_f1 4. Wprowadzenie dostaw Aby wprowadzić dostawy do wniosku Dsml_P3_f1 użytkownik w widoku wniosku wybiera przycisk: Dostawy 1 msc. - w przypadku wprowadzenia dostaw realizowanych w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego lub Dostawy 2 msc. - w przypadku wprowadzenia dostaw realizowanych w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego. Użytkownik przechodzi do widoku dostaw dla przedmiotowego wniosku. Aby do rejestru dostaw dodać pozycję dostawy należy wybrać przycisk Dodaj. Aby wprowadzić dostawy w ramach potwierdzenia należy wybrać przycisk: Dostawy 1 msc. - w przypadku wprowadzenia dostaw realizowanych w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego lub Dostawy 2 msc. - w przypadku wprowadzenia dostaw realizowanych w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego. 7

8 Rys. 10. Widok rejestru dostaw Aby dodać pozycję dostawy należy wybrać Dodaj. Następnie należy wprowadzić dane w ramach pozycji dostawy: Produkt Zawartość tłuszczu Ilość (l/kg) Pojemność opakowania (l) Cena płacona przez ucznia (zł/l/ zł/kg) Pozycję dostawy zatwierdzamy poprzez wybór opcji Zapisz. Przy wprowadzaniu ułamków dziesiętnych należy stosować przecinek. Rys. 11. Wprowadzanie pozycji dostawy Użytkownik ma możliwość wprowadzenia następnej pozycji dostawy poprzez powrót do rejestru dostaw w ramach wniosku (opcja Powrót do rejestru dopłat ) i wybór przycisku Dodaj. Możliwe jest modyfikowanie pozycji dostawy poprzez wybór opcji Modyfikuj. Możliwe jest usuwanie pozycji dostawy. W celu usunięcia pozycji dostawy należy zaznaczyć obok wybranej pozycji dostawy pole check box. Następnie należy wybrać przycisk Usuń. 8

9 Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dostaw w ramach wniosku użytkownik może powrócić do widoku wniosku Dsml_P3_f1. W widoku wniosku Dsml_P3_f1 użytkownik może zaznaczyć pole check box : opcję Będę ubiegał się o dopłatę krajową w przypadku, gdy jest szkołą podstawową i będzie ubiegał się o Dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych. Pozycje dostaw, które spełniają warunki uprawniające do uzyskania ww. dopłaty zostaną uwzględnione podczas generowania wniosku Ksml_P1_f1. opcję Będę ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka w przypadku, gdy jest przedszkolem lub gimnazjum i będzie ubiegał się o Dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków FPM. Pozycje dostaw, które spełniają warunki uprawniające do uzyskania ww. dofinansowania zostaną uwzględnione podczas generowania wniosku Afp_P3_f1. Wnioskodawca w przypadku, gdy jest szkołą podstawową może ubiegać się o dopłatę krajową. Wnioskodawca w przypadku, gdy jest przedszkolem lub gimnazjum może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. 5. Zatwierdzenie wniosku Dsml_P3_f1 Aby zatwierdzić wniosek Dsml_P3_f1 należy wpisać wszystkie atrybuty w ramach wniosku oraz wprowadzić przynajmniej jedną pozycję dostawy. Przed zatwierdzeniem wniosku Dsml_P3_f1 możliwy jest wybór opcji Sprawdź. Aplikacja w przypadku wystąpienia błędów we wniosku Dsml_P3_f1 poinformuje użytkownika o rodzajach błędów. W przypadku braku błędów aplikacja potwierdzi prawidłowość wypełnienia wniosku komunikatem Dokument nie zawiera błędów. Nie jest możliwe zatwierdzenie wniosku, który posiada błędy. Aby zatwierdzić wniosek Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Zatwierdź. 9

10 Możliwe jest wycofanie zatwierdzenia. Po wycofaniu zatwierdzenia można edytować wniosek Dsml_P3_f1 oraz dostawy w ramach wniosku. Wniosek można ponownie zatwierdzić. Wycofanie zatwierdzenia wniosku Dsml_P3_f1 powoduje wycofanie zatwierdzenia wniosków Ksml_P1_f1 i Afp_P3_f1 powiązanych z danym wnioskiem Dsml_P3_f1. Aby wydrukować zatwierdzony wniosek Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Drukuj. 6. Wprowadzenie nowego wniosku Ksml_P1_f1 (szkoły podstawowe) W celu wprowadzenia nowego wniosku Ksml_P1_f1 należy wybrać przycisk Nowy wniosek. Następnie użytkownik wybiera w polu: Typ wniosku - z listy wniosków Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych Ksml_P1_f1, Okres rozliczeniowy okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek, Numer wniosku użytkownik wpisuje numer wniosku Ksml_P1_f1. Rys. 12. Wprowadzenie nowego wniosku Ksml_P1_f1 Aplikacja zaczytuje dane rejestracyjne z rejestru CRP. Użytkownik ma możliwość zmiany swych danych rejestracyjnych poprzez wpisanie nowej wartości dla wybranego atrybutu. 10

11 W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ARR formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) oraz wymagane zgodnie z Zasadami rejestracji przedsiębiorców dokumenty. Rys. 13. Widok wniosku Ksml_P1_f1 Aby podpiąć wniosek Ksml_P1_f1 do odpowiadającego mu wniosku Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Podepnij do Dsml. Użytkownik ma możliwość wyboru z listy wniosku Dsml_P3_f1, do którego powinien być podpięty wniosek Ksml_P1_f1 (rozwijana lista zawiera tylko wnioski Dsml_P3_f1 dotyczące tego samego okresu rozliczeniowego, co wniosek Ksml_P1_f1). Użytkownik do jednego wniosku Dsml_P3_f1 może podpiąć tylko jeden wniosek Ksml_P1_f1. W momencie podpięcia wniosku Dsml_P3_f1 do wniosku Ksml_P1_f1 aplikacja zaczytuje do wniosku Ksml_P1_f1 dane z dostaw w ramach wniosku Dsml_P3_f1, dla którego użytkownik zaznaczył opcję Będę ubiegał się o dopłatę krajową i które kwalifikują się do uzyskania dopłaty krajowej. Użytkownik może odpiąć wniosek Ksml_P1_f1 od wniosku Dsml_P3_f1. W celu odpięcia wniosku Ksml_P1_f1 od wniosku Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Odepnij od Dsml. Aplikacja informuje o odpięciu od wniosku Dsml_P3_f1. Do 11

12 momentu podpięcia następnego wniosku Dsml_P3_f1 we wniosku Ksml_P1_f1 pozostają dane zaczytane z ostatniego wniosku Dsml_P3_f1, od którego użytkownik odpiął wniosek Ksml_P1_f1. 7. Zatwierdzenie wniosku Ksml_P1_f1 Przed zatwierdzeniem wniosku Ksml_P1_f1 możliwy jest wybór opcji Sprawdź. Aplikacja w przypadku wystąpienia błędów we wniosku Ksml_P1_f1 poinformuje użytkownika o rodzajach błędów. W przypadku braku błędów aplikacja potwierdzi prawidłowość wypełnienia wniosku komunikatem Dokument nie zawiera błędów. Nie jest możliwe zatwierdzenie wniosku, który posiada błędy. Warunkiem zatwierdzenia wniosku Ksml_P1_f1 jest zatwierdzenie odpowiadającego mu wniosku Dsml_P3_f1. Aby zatwierdzić wniosek Ksml_P1_f1 należy wybrać przycisk Zatwierdź. Możliwe jest wycofanie zatwierdzenia. Wniosek można ponownie zatwierdzić. Aby wydrukować zatwierdzony wniosek Ksml_P1_f1 należy wybrać przycisk Drukuj. 8. Wprowadzenie nowego wniosku Afp_P3_f1 (przedszkola lub gimnazja) W celu wprowadzenia nowego wniosku Afp_P3_f1 należy wybrać przycisk Nowy wniosek. Następnie użytkownik wybiera w polu: Typ wniosku - z listy wniosków Wniosek o dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków Funduszu Promocji Mleka Afp_P3_f1, Okres rozliczeniowy - okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek, Numer wniosku - użytkownik wpisuje numer wniosku Afp_P3_f1. 12

13 Rys. 14. Wprowadzenie nowego wniosku Afp_P3_f1 Aplikacja zaczytuje dane rejestracyjne z rejestru CRP. Użytkownik ma możliwość zmiany swych danych rejestracyjnych poprzez wpisanie nowej wartości dla wybranego atrybutu. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ARR formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) oraz wymagane zgodnie z Zasadami rejestracji przedsiębiorców dokumenty. Aby podpiąć wniosek Afp_P3_f1 do odpowiadającego mu wniosku Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Podepnij do Dsml. Użytkownik ma możliwość wyboru z listy wniosku Dsml_P3_f1, do którego powinien być podpięty wniosek Afp_P3_f1 (rozwijana lista zawiera tylko wnioski Dsml_P3_f1 dotyczące tego samego okresu rozliczeniowego co wniosek Afp_P3_f1). Użytkownik do jednego wniosku Dsml_P3_f1 może podpiąć tylko jeden wniosek Afp_P3_f1. W momencie podpięcia wniosku Dsml_P3_f1 do wniosku Afp_P3_f1 aplikacja zaczytuje do wniosku Afp_P3_f1 dane z dostaw w ramach wniosku Dsml_P3_f1, dla którego użytkownik zaznaczył opcję Będę ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka i które kwalifikują się do uzyskania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka. Użytkownik może odpiąć wniosek Afp_P3_f1 od wniosku Dsml_P3_f1. W celu odpięcia wniosku Afp_P3_f1 od wniosku Dsml_P3_f1 należy wybrać przycisk Odepnij od Dsml. Aplikacja informuje o odpięciu od wniosku Dsml_P3_f1. Do momentu podpięcia następnego wniosku Dsml_P3_f1 we wniosku Afp_P3_f1 pozostają dane zaczytane z ostatniego wniosku Dsml_P3_f1, od którego użytkownik odpiął wniosek Afp_P3_f1. 13

14 Rys. 15. Widok wniosku Afp_P3_f1 9. Zatwierdzenie wniosku Afp_P3_f1 Przed zatwierdzeniem wniosku Afp_P3_f1 możliwy jest wybór opcji Sprawdź. Aplikacja w przypadku wystąpienia błędów we wniosku Afp_P3_f1 poinformuje użytkownika o rodzajach błędów. W przypadku braku błędów aplikacja potwierdzi prawidłowość wypełnienia wniosku komunikatem Dokument nie zawiera błędów. Nie jest możliwe zatwierdzenie wniosku, który posiada błędy. Warunkiem zatwierdzenia wniosku Afp_P3_f1 jest zatwierdzenie odpowiadającego mu wniosku Dsml_P3_f1. Aby zatwierdzić wniosek Afp_P3_f1 należy wybrać przycisk Zatwierdź. Możliwe jest wycofanie zatwierdzenia. Wniosek można ponownie zatwierdzić. Aby wydrukować zatwierdzony wniosek Afp_P3_f1 należy wybrać przycisk Drukuj. 10. Usuwanie wniosków Dsml_P3_f1/ Ksml_P1_f1/ Afp_P3_f1 14

15 Aby usunąć wniosek należy w widoku wniosku Dsml_P3_f1/ Ksml_P1_f1/ Afp_P3_f1 wybrać opcję Usuń. Aby usunąć wniosek o statusie zatwierdzony należy cofnąć zatwierdzenie dla wniosku. Przed usunięciem wniosku aplikacja wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia wniosku. Rys. 16. Umiejscowienie przycisku Usuń 11. Zmiana numeru wniosku Dsml_P3_f1/ Ksml_P1_f1/ Afp_P3_f1 Aby zmienić numer wniosku należy w widoku wniosku Dsml_P3_f1/ Ksml_P1_f1/ Afp_P3_f1 wybrać opcję Zmień Nr wniosku. Aby zmienić numer wniosku o statusie zatwierdzony należy cofnąć zatwierdzenie dla wniosku. Rys. 17. Umiejscowienie przycisku Zmień Nr wniosku 15

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opoczyński.

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opoczyński. Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opoczyński. Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wdrożenia RAU Online System RAU Online Wersja 4.0 RAU_Dokumentacja_uzytkownika_4_0.doc Strona 1 z 26

Projekt Wdrożenia RAU Online System RAU Online Wersja 4.0 RAU_Dokumentacja_uzytkownika_4_0.doc Strona 1 z 26 Projekt Wdrożenia RAU Online System RAU Online Wersja 4.0 RAU_Dokumentacja_uzytkownika_4_0.doc Strona 1 z 26 Historia dokumentu Wersja Data Opis zmian / przyczyna zmian Wprowadzone przez 1.0 30.08.2010

Bardziej szczegółowo