Jabra LINK 280.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jabra LINK 280. www.jabra.com"

Transkrypt

1 Jabra LINK 280 Instrukcja obsługi 1

2 2010 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę GN Netcom A/S. Zawarte w niej informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia i nie powinny być interpretowane jako zobowiązanie ze strony firmy GN Netcom A/S. Firma GN Netcom A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy nieścisłości, jakie mogą wystąpić w tej instrukcji obsługi. Przygotowanie i projekt: GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dania, Dziękujemy Dziękujemy za zakup kontrolera Jabra LINK 280. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania! Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi rozpoczęcie z korzystania i optymalne wykorzystanie funkcji kontrolera. Kontroler Jabra LINK informacje 1 Wtyczka QD 2 Wtyczka USB 3 Przycisk wyciszania dźwięku 4 Przycisk programowy ( ) 5 Przycisk programowy (O) 6 Zdalny przełącznik widełkowy 7 Regulacja głośności

3 Regulacja głośności w kontrolerze Do regulacji głośności służy pokrętło na środku kontrolera. Kręcąc w prawo zwiększasz, a kręcąc w lewo zmniejszasz głośność. Regulacji głośności towarzyszy ciche kliknięcie w zestawie słuchawkowym. Po osiągnięciu maksymalnej głośności, zestaw słuchawkowy dwukrotnie piknie ostrzegawczo. Nie zalecamy użytkowania zestawu słuchawkowego z maksymalną głośnością. Podłączanie kontrolera do zestawu słuchawkowego Podłącz wtyczkę QD do gniazda QD dowolnego przewodowego zestawu słuchawkowego Jabra GN. Wyciszanie zestawu słuchawkowego Można wyciszyć mikrofon w zestawie słuchawkowym, aby żaden dźwięk/ głos nie był z niego przesyłany do komputera. Dotknięcie przycisku wyciszania spowoduje wyciszenie mikrofonu. Stałe zielone światło diody zmieni się na czerwone pulsujące. W czasie wyciszenia będzie pulsować na czerwono. Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie dotknij przycisku wyciszenia - czerwone pulsujące światło diody zmieni się na stałe zielone. Zielone: brak wyciszenia Czerwone: wyciszenie Podłączanie kontrolera do komputera Podłącz wtyczkę USB do gniazda USB komputera. Po podłączeniu, aktywne przyciski wyciszania i zdalnego przełącznika widełkowego będą podświetlone. Przy pierwszym podłączeniu, na ekranie monitora pojawi się mały komunikat na pasku zadań, informujący o znalezieniu nowego urządzenia. Kontroler jest teraz gotowy do pracy. Odbieranie połączeń za pomocą oprogramowania typu softphone Połączenie przychodzące w programie typu softphone jest sygnalizowane dzwonkiem w zestawie słuchawkowym. Jeśli używasz programu typu softphone obsługiwanego przez sterownik Jabra*, odbierz, dotykając przycisku zdalnego przełącznika widełkowego na kontrolerze USB; dotknij ponownie, aby rozłączyć się po zakończeniu rozmowy. Obsługa oprogramowania typu softphone wymaga zainstalowania pakietu Jabra PC Suite (opisanego w dalszej części tej instrukcji). W przypadku innych programów typu softphone, używaj oryginalnego interfejsu w komputerze do odbierania i kończenia połączeń. Jeśli używasz obsługiwanego oprogramowania typu softphone, dioda kontrolera świeci w sposób pokazany po prawej stronie. Możesz również odrzucić połączenie przychodzące, wciskając przypisany przycisk programowy. Połączenie przychodzące zostanie wtedy odrzucone. Świeci stałym zielonym światłem w trybie bezczynności Miga na zielono / niebiesko, kiedy przychodzi połączenie Świeci na czerwono w trakcie połączenia 4 * Aktualna lista obsługiwanych programów typu softphone znajduje się w witrynie 5

4 Aktywacja funkcji dodatkowych Obsługa Przycisków Programowych Kontroler posiada dwa przyciski programowe, oznaczone odpowiednio i o. Możesz go zaprogramować, aby ich używać do różnych celów. Na przykład, możesz skonfigurować jeden z przycisków programowych do obsługi połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym. Programy Jabra PC Suite Po zainstalowaniu oprogramowania zostanie utworzony folder Wszystkie programy > Jabra > Jabra PC Suite w menu Start systemu Windows. Znajdą się tam odsyłacze do następujących programów: - Jabra Control Center Umożliwia konfigurację kontrolera z poziomu komputera. - Aktualizator oprogramowania sprzętowego Jabra Umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolera. - Jabra Devices Service Program rezydentny, który monitoruje gniazda USB w poszukiwaniu urządzeń firmy Jabra. Program ten pozwala systemowi Windows rozpoznać te urządzenia i umożliwia ich interakcję z programem Jabra Control Center i sterownikami oprogramowania typu softphone. Oprócz wymienionych programów, pakiet PC Suite zawiera także sterowniki do kilku programów typu softphone takich, jak Skype, Cisco IP Communicator i Microsoft Lync Obsługiwanym programem typu softphone można sterować za pomocą przycisków kontrolera. Można także rozmawiać przez program typu softphone, używając jego oryginalnego interfejsu graficznego w komputerze. Więcej informacji zawiera rozdział na temat pakietu Jabra PC Suite poniżej. Instalacja i obsługa pakietu Jabra PC Suite Jabra PC Suite to zbiór programów, które obsługują i rozszerzają funkcjonalność kontrolera. Można go bezpłatnie pobrać z witryny Pakiet Jabra PC Suite pozwala: - sterować za pośrednictwem kontrolera kilkoma programami typu softphone za pomocą dedykowanych sterowników. - przypisywać funkcje programowalnym przyciskom i O kontrolera USB. - regulować poziom ochrony słuchu w zestawie słuchawkowym. - aktualizować oprogramowanie sprzętowe kontrolera. Instalacja oprogramowania Jabra PC Suite Aby zainstalować oprogramowanie Jabra PC Suite: 1. Jeśli oprogramowanie typu softphone nie zostało jeszcze zainstalowane, radzimy zrobić to przed instalacją pakietu Jabra PC Suite. Dzięki temu oprogramowanie Jabra będzie prawidłowo obsługiwać oprogramowanie typu softphone. W razie instalacji telefonu programowego po zainstalowaniu pakietu Jabra PC Suite na komputerze, zalecamy proste przeinstalowanie pakietu Jabra. 2. Pobierz instalator pakietu Jabra PC Suite z witryny 3. Uruchom program setup.exe zawarty w pobranym pliku. Służy on do instalacji pakietu Jabra PC Suite na komputerze. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie komputera. Instalacja jest bardzo prosta i powinna potrwać około minuty. Zwróć uwagę na następujące aspekty pracy z kreatorem instalacji: - Pakiet Jabra PC Suite wymaga oprogramowania Microsoft.NET Runtime 3.5. Jeśli nie zostało jeszcze zainstalowane na komputerze, program instalacyjny automatycznie pobierze je i pomoże zainstalować (wymaga połączenia z Internetem). - Kreator zapyta, które elementy pakietu Jabra PC Suite mają być zainstalowane. Zwykle instaluje się całość oprogramowania. - W systemie Microsoft Windows Vista może zostać wyświetlony komunikat Kontrola konta użytkownika ; wystarczy kliknąć Zezwalaj, aby kontynuować instalację. - Kreator zapyta, czy uruchamiać Jabra Device Service w czasie rozruchu systemu Windows (patrz również opisy poszczególnych programów poniżej). Jeśli kontroler ma być często używany z oprogramowaniem typu softphone, zaleca się włączenie komponentu Device Service. - W tym momencie może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows, że oprogramowanie nie przeszło testów Windows Logo. To normalne i nie oznacza problemu. Możesz bezpiecznie kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj. Uwaga: Firma Jabra stale monitoruje rynek oprogramowania softphone w poszukiwaniu nowych programów, które powinny być obsługiwane za pomocą dedykowanego sterownika. Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami o opracowywanych sterownikach programów typu softphone, odwiedź witrynę internetową Jabra lub skontaktuj się przedstawicielem Jabra. Używanie programu Jabra Control Center z kontrolerem Jabra LINK 280 Jabra Control Center to program pakietu Jabra Control Suite, służący do konfiguracji kontrolera. Aby uruchomić program, kliknij przycisk Start w systemie Windows i wybierz Wszystkie programy > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center. Jeśli kontroler jest podłączony do komputera, zobaczysz dotyczące go ustawienia. Ustawienia te są podzielone na trzy zakładki: Softbuttons (Przyciski programowe), Settings (Ustawienia) i Mobile (Telefon komórkowy) (tylko, kiedy aktywny). Każda z nich została opisana poniżej. 6 7

5 Zakładka Settings (Ustawienia) Opcje w zakładce Settings (Ustawienia) służą do sterowania funkcją Audio protection (Intellitone) (Ochrona przed hałasem). Użyj ustawień w obszarze Audio protection (Intellitone) (Ochrona przed hałasem) zakładki Settings (Ustawienia) do regulacji poziomu ochrony słuchu zestawu słuchawkowego. Zagrożenie słuchu jest oceniane jako wypadkowa poziomu głośności i czasu. Dlatego też maksymalny poziom głośności powinien być obniżany wraz z wydłużaniem się czasu korzystania z zestawu słuchawkowego. Kontroler oferuje cztery poziomy ochrony słuchu, które chronią słuch użytkownika przed udarem akustycznym i ograniczają maksymalny czas narażenia na hałas ze słuchawek w ciągu dnia. Ten system nosi nazwę Intellitone i jest dostępny jedynie w produktach firmy Jabra. Wszystkie poziomy ochrony (również none (brak)) posiadają także funkcję Peakstop, która chroni przed nagłymi, głośnymi skokami natężenia dźwięku. Wszystkie trzy poziomy Intellitone (oprócz none (brak)) spełniają i przewyższają de facto globalne poziomy ochrony i są zgodne ze standardami NIOSH i UE w sprawie BHP w zakresie 85 db(a). W obszarze Audio protection (Intellitone) (Ochrona przed hałasem), zaznacz przycisk opcji dla poziomu Intellitone, który odpowiada liczbie godzin codziennego użytkowania zestawu słuchawkowego. Jeśli używasz oprogramowania softphone Lync 2010, musisz wybrać Lync 2010 w zakładce Settings (Ustawienia) jako główny program softphone dla połączeń. Ważne: Należy sprawdzić lokalne akty prawne lub przepisy w celu stwierdzenia, czy w miejscu zamieszkania użytkownika nakazane jest stosowanie określonego poziomu zabezpieczeń. OSTRZEŻENIE: Nie odłączaj kontrolera od komputera w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dopilnuj także, aby komputer nie wyłączył się, ani nie przeszedł w tryb uśpienia lub gotowości w trakcie tego procesu (w razie przypadkowego rozłączenia spróbuj ponownie, zaczynając od punktu 1). Aby zainstalować aktualne oprogramowania sprzętowe: 1. Podłącz kontroler do komputera, jeśli nie został jeszcze podłączony. 2. Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego z witryny firmy Jabra i zapisz ją na dysku twardym komputera lub dysku sieciowym, gdzie będzie dostępna z komputera, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. 3. Otwórz menu Start na komputerze, aby wyszukać i uruchomić program do aktualizacji oprogramowania sprzętowego z pakietu Jabra PC Suite. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zidentyfikować model kontrolera, wybrać plik aktualizacji i załadować go do wybranego urządzenia. Więcej szczegółów znajduje się na stronach pomocy online oprogramowania Jabra PC Suite. Korzystanie z kontrolera z telefonem komórkowym Kontroler zawiera antenę Bluetooth, która umożliwia jego bezpośrednie bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym lub innym źródłem dźwięku Bluetooth. Po połączeniu z telefonem komórkowym, można odbierać i kończyć połączenia za pomocą przycisków kontrolera Jabra LINK 280. Parowanie kontrolera z telefonem komórkowym Aby móc używać kontrolera z telefonem komórkowym, należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu, kontroler będzie automatycznie łączyć się z telefonem komórkowym, kiedy ten będzie w zasięgu (tj. wystarczy je sparować tylko raz). Kontroler musi pozostać podłączony do komputera, ponieważ wymaga zasilania z gniazda USB. Parowanie kontrolera z telefonem komórkowym: 1 Podłącz kontroler do komputera i uruchom program Jabra Control Center (patrz powyżej). 2. Przejdź do zakładki Softbuttons (Przyciski programowe) programu Jabra Control Center. Znajdziesz tam dwie listy rozwijalne do przypisywania funkcji przyciskom programowym kontrolera. Zakładka Softbuttons (Przyciski programowe) Ustawienia w zakładce Configuration umożliwiają przypisywanie funkcji przyciskom programowym kontrolera (oznaczonym odpowiednio i O). Wybierz żądaną funkcję dla każdego z dwóch przycisków programowych z list rozwijalnych. Po skonfigurowaniu można będzie obsługiwać te funkcje, naciskając odpowiedni przycisk na kontrolerze. Zazwyczaj konfiguruje się te przyciski do obsługi połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym. *Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Parowanie kontrolera z telefonem komórkowym poniżej. Aby uzyskać dźwięk stereofoniczny do odtwarzania muzyki, telefon powinien obsługiwać profil A2DP. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą czasami poprawić wydajność kontrolera i/lub dodać nowe funkcje. Odwiedź witrynę internetową firmy Jabra, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego do posiadanych produktów. Można stamtąd pobrać aktualizacje oprogramowania, gdy tylko zostaną udostępnione. 3. Zdecyduj, którym z dwóch przycisków chcesz obsługiwać telefon komórkowy. Rozwiń odpowiednią listę i wybierz na niej pozycję Mobile (Telefon komórkowy). 4. Dioda kontrolera zacznie świecić na niebiesko, informując, że urządzenie jest w trybie parowania. Oznacza to, że zgłasza się do sparowania z innymi urządzeniami Bluetooth. 5. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywna w telefonie komórkowym i przełącz go w tryb wyszukiwania Bluetooth. Dokładna procedura różni się w zależności od producenta i modelu telefonu komórkowego szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu. 6. Telefon sprawdza, czy jakieś urządzenia Bluetooth w pobliżu zgłaszają się do parowania powinien być wśród nich kontroler. Użyj przycisków telefonu, aby zidentyfikować i wybrać urządzenie Jabra LINK 280. Telefon może również wymagać podania kodu kontrolera. Kod dla wszystkich urządzeń firmy Jabra to 0000 (cztery zera); w razie potrzeby wprowadź go do telefonu i zatwierdź (np. naciskając klawisz OK). 7. Następnie telefon spróbuje połączyć się z kontrolerem Jabra LINK 280, po czym wyświetli rezultat tej próby. W razie niepowodzenia spróbuj ponownie. W razie dalszych problemów, sprawdź dokumentację telefonu komórkowego i/lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Jabra i/lub producenta telefonu. 8 *przeczytaj w instrukcji obsługi telefonu komórkowego, jak sparować go z kontrolerem. 9

6 Potrzebujesz dalszej pomocy? Internet Po wybraniu telefonu komórkowego jako jednej z funkcji przycisków programowych, w programie Jabra Control Center pojawi się zakładka Mobile (Telefon komórkowy). Możesz wyczyścić listę parowania, usuwając telefony komórkowe sparowane z kontrolerem. Po kliknięciu przycisku Clear pairing list (Wyczyść listę parowania) kontroler automatycznie przejdzie w tryb parowania. Po kliknięciu przycisku Enter pairing mode (Przejdź w tryb parowania), kontroler przejdzie w tryb parowania, umożliwiając sparowanie go z telefonem komórkowym patrz rozdział dotyczący parowania kontrolera z telefonem komórkowym powyżej. Odbieranie połączeń przychodzących na telefon komórkowy W czasie połączenia przychodzącego na telefon komórkowy, usłyszysz dzwonek w zestawie słuchawkowym, a dioda kontrolera zacznie migać na niebiesko i zielono. Aby odebrać połączenie, dotknij przycisku programowego przypisanego do telefonu komórkowego. Po zakończeniu rozmowy dotknij ponownie tego samego przycisku, aby się rozłączyć. Nawiązywanie połączeń za pomocą telefonu komórkowego Aby nawiązać połączenie za pomocą telefonu komórkowego podczas używania kontrolera, wystarczy normalnie wybrać numer telefonu. Zwykle dźwięk jest automatycznie wysyłany do zestawu słuchawkowego, kiedy ten znajduje się w zasięgu telefonu komórkowego. Szczegółowe informacje o interakcji określonego telefonu komórkowego z urządzeniem Bluetooth oraz ewentualnych dostępnych ustawieniach konfiguracji dla tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania P: Występują problemy z parowaniem. O: Upewnij się, że kontroler jest w trybie parowania, o czym informuje stałe niebieskie światło diody. Sprawdź w instrukcji obsługi określonego telefonu komórkowego, czy on również jest w trybie parowania. P: Zestaw słuchawkowy nie odtwarza dźwięku. O: Upewnij się, że kontroler jest wybrany jako urządzenie audio w komputerze w Panelu sterowania oraz w używanej aplikacji. P: Mój komputer nie wykrywa kontrolera. O: Spróbuj podłączyć kontroler do innego gniazda USB. P: Komputer nie ustawia automatycznie zestawu słuchawkowego jako domyślnego urządzenia audio. O: Zawsze można ręcznie ustawić zestaw słuchawkowy jako domyślne urządzenie audio. - Przejdź do Panelu sterowania w komputerze. - Otwórz menu Dźwięki i urządzenia audio. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, możesz go ustawić jako domyślne urządzenie do Odtwarzania dźwięku i Nagrywania dźwięku (powinien być widoczny jako Jabra Link 280). - Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK. Jeśli posiadasz komputer Macintosh Przejdź do Ustawień systemu w komputerze. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, możesz go wybrać w ustawieniach Output and Input w menu Sound. EUROPA Telefon: Austria + 49 (0) Belgia + 49 (0) Dania Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) Finlandia Francja + 33 (0) Hiszpania Holandia + 49 (0) Luksemburg + 49 (0) Niemcy + 49 (0) Norwegia Polska Republika Czeska Rosja Szwecja + 46 (0) Wielka Brytania + 44 (0) Włochy USA i Kanadzie Dział pomocy technicznej: Informacja: Telefon (bezpłatny w USA i Kanadzie): Kanada USA Azja/Pacyfik Informacja: Wietnam Telefon: Australia (bezpłatny) Chiny Filipiny (ETPI) (PLDT) Hong Kong (bezpłatny) Indie (bezpłatny) Indonezja Japonia Malezja (bezpłatny) Nowa Zelandia (bezpłatny) Singapur (bezpłatny) Tajlandia (bezpłatny) Tajwan (bezpłatny) BLISKI WSCHÓD/AFRYKA

7 Certyfikaty i atesty bezpieczeństwa CE Ten produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy R & TTE (99/5/WE). Firma GN deklaruje niniejszym, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi odpowiednimimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej W obrębie UE, to urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz w obrębie EFTA na terenie Islandii, Norwegii i Szwajcarii. FCC To urządzenia jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Użytkownikom zabrania się wprowadzania zmian lub modyfikowania urządzenia w jakikolwiek sposób. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Jabra, unieważnią prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało sprawdzone i jest zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15. przepisów FCC. Limity te służą zapewnieniu racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jeden lub kilka poniższych środków: - zmienić orientację lub przestawić antenę odbiorczą. - zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem. - podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie, niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. - Użytkownik powinien ustawić bazę w odległości co najmniej 20 cm od innych osób, aby spełnić wymogi FCC dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe. Industry Canada Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie. Termin IC : przed numerem certyfikatu/ rejestracji oznacza tylko, że rejestracja została przeprowadzona na podstawie Deklaracji Zgodności, potwierdzając spełnienie warunków technicznych Industry Canada. Nie oznacza to, że organizacja Industry Canada zatwierdziła to urządzenie. Bluetooth Znak słowny i logotypy Bluetooth stanowią własność Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystywanie takich znaków przez firmę Jabra odbywa się w ramach licencji. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Słowniczek Bluetooth Technologia radiowa, łącząca bezprzewodowo takie urządzenia, jak telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe, na niewielką odległość (około 10 m). Więcej informacji można znaleźć w witrynie Parowanie Utworzenie unikalnego i szyfrowanego połączenia między dwoma urządzeniami Bluetooth, umożliwiające im wzajemną komunikację. Komunikacja urządzeń Bluetooth nie będzie możliwa, jeśli nie zostaną sparowane. Jabra PC Suite Programowe centrum obsługi komunikacji firmy GN Netcom. DFU Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia (Device Firmware Update) Oprogramowanie sprzętowe Oprogramowanie wbudowane w urządzenie, na przykład w kontroler Jabra LINK 280. Podobnie, jak jakiekolwiek inne oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe to program komputerowy, wykorzystywany przez komputer. Telefonia IP Protokół VoIP (Voice over Internet Protocol) Przesyłanie rozmów głosowych przez Internet lub inne sieci wykorzystujące IP

8 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice). 14 Made in China F

JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI

JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI JABRA DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP...2 JABRA DRIVE INFORMACJE...2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU JABRA DRIVE....3 OBSŁUGA PRZYCISKÓW...4 ZNACZENIE ŚWIATEŁ DIODY...4 WPROWADZENIE...5 ŁADOWANIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra SPORT Instrukcja obsługi www.jabra.com Spis treści Wstęp...2 Jabra SPORT informacje...3 FUNKCJE zestawu słuchawkowego....3 WPROWADZENIE...5 ŁADOWANIE ZESTAWU JABRA SPORT....5 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Instrukcja obsługi www.jabra.com Spis treści Wstęp...2 informacje...3 FUNKCJE zestawu słuchawkowego....3 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE ZESTAWU....4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Jabra SUPREME UC. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra SUPREME UC. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra SUPREME UC Instrukcja obsługi www.jabra.com Spis treści WITAMY!....................................................... 2 JABRA SUPREME UC INFORMACJE........................... 2 MOŻLIWOŚCI ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

Konftel 300 Instrukcja użytkownika

Konftel 300 Instrukcja użytkownika Konftel 300 Instrukcja użytkownika POLSKI OmniSound HD Optymalny dźwięk Dzięki zastosowaniu dźwięku full duplex, niezwykle czułego mikrofonu zbierającego dźwięk w promieniu 360 oraz głośników, które skutecznie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

My Passport Studio Podręcznik użytkownika

My Passport Studio Podręcznik użytkownika My Passport Studio Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku znacznik My Passport Studio Przenośny dysk zewnętrzny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi Pl Do czego może Ci się przydać WT-5 W niniejszej instrukcji opisano, jak używać WT-5 do łączenia aparatu z komputerem lub serwerem FTP w sieci bezprzewodowej.

Bardziej szczegółowo

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice Voice Przewodnik użytkownika Model: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys

Bardziej szczegółowo

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Instrukcja obsługi jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80. Instrukcja Obsługi. Bedienungsanleitung

Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80. Instrukcja Obsługi. Bedienungsanleitung Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80 Bedienungsanleitung Instrukcja Obsługi Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa Spis treści Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zestaw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic 9206716 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-340 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Omawia urządzenia faksowe i oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z programem GFI FaxMaker oraz przedstawia sposób konfigurowania programu GFI FaxMaker

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat B150 Instrukcja Obsługi

Cyfrowy Polsat B150 Instrukcja Obsługi Cyfrowy Polsat B150 Instrukcja Obsługi Wersja 1.0. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie 2 Rozdział 2 Nawiązywanie połączeń 6 Rozdział 3 SMS 8 Rozdział 4 Ustawienia 9 Rozdział 5 Statystyki i informacje 11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowej

Podręcznik instalacji bezprzewodowej Podręcznik instalacji bezprzewodowej 2008 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o wydaniu Wrzesień 2008 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi Palmtop Acer n300 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące utylizacji Informacje dotyczące utylizacji Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo