Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika dla komputera Mac"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

2 Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków... 9 Zarządzanie dyskami Uruchamianie testów diagnostycznych...11 Aktualizowanie oprogramowania Znaczenie wskaźników stanu LED Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie folderów Tworzenie planów kopii zapasowej Korzystanie z funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej Zarządzanie planami kopii zapasowej Edytowanie ustawień kopii zapasowej Usuwanie planów kopii zapasowej Ręczne tworzenie kopii zapasowej Przywracanie plików Indeks...i i

3 Wstęp Oprogramowanie Drive Manager udostępnia następujące funkcje: Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych w celu ochrony danych Diagnostyka dysku do sprawdzania stanu dysku Aktualizacje oprogramowania, aby użytkownik miał pewność, że używa najnowszej wersji programu Ponieważ dysk został skonfigurowany dla systemu operacyjnego Windows, należy go przygotować do zainstalowania na komputerze Macintosh przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Drive Manager. Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh Uwaga: Ten podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla całej gamy dysków zewnętrznych marek Seagate i Maxtor. W związku z tym etykiety ikon, które użytkownik widzi na ekranie, mogą się różnić od widocznych poniżej, w zależności od modelu instalowanego dysku. Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh automatycznie przygotowuje dysk do użycia pod kontrolą systemu operacyjnego komputera Macintosh, anastępnie instaluje oprogramowanie Drive Manager. Aby użyć Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh: Krok 1: Podłącz dysk do komputera. Na pulpicie zostanie wyświetlona ikona FreeAgent Drive: Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 1

4 Krok 2: Kliknij dwukrotnie ikonę FreeAgent Drive. Zostanie otwarte okno programu Finder FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent): Rysunek 1: Okno FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent) programu Finder Okno programu Finder FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent) zawiera Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh. Krok 3: Kliknij dwukrotnie ikonę MacInstall. Zostanie otwarte okno Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh: Rysunek 2: Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 2

5 Krok 4: Po przeczytaniu opisu narzędzia do ponownego formatowania kliknij przycisk Sformatuj ponownie, aby ponownie sformatować dysk do współpracy z komputerem Macintosh. Pozostała część procesu przygotowania oprogramowania jest przeprowadzana automatycznie. Przebieg operacji wyświetlany na ekranie: Dysk z etykietą New Volume (Nowy wolumin) zostanie odmontowany i ponownie sformatowany: Rysunek 3: Reformatting In Progress (Trwa ponowne formatowanie) Po zakończeniu ponownego formatowania na pulpicie zostaje umieszczony plik Drive Manager.dmg: Zostaje otwarte okno instalatora Welcome (okno powitalne): Rysunek 4: Okno powitalne Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 3

6 Instalowanie oprogramowania Oprogramowanie Drive Manager znajduje się już na dysku i jest gotowe do zainstalowania na komputerze. Aby zainstalować oprogramowanie: Krok 1: W oknie Welcome (okno powitalne) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie otwarte okno Read Me (Okno dokumentacji wstępnej): Rysunek 5: Okno dokumentacji wstępnej Instalowanie oprogramowania 4

7 Krok 2: Po przeczytaniu informacji kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie otwarte okno Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania): Rysunek 6: Okno Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania) Krok 3: Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie wyświetlona karta z pytaniem o zgodę w celu kontynuowania instalacji: Rysunek 7: Karta License Agreement (Umowa licencyjna) Instalowanie oprogramowania 5

8 Krok 4: Kliknij przycisk Agree (Zgadzam się) na karcie. Zostanie wyświetlone okno Select a Destination (Wybierz miejsce docelowe): Rysunek 8: Okno Select a Destination (Wybór miejsca docelowego) Krok 5: Wybierz dysk twardy komputera Macintosh i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Uwaga: Oprogramowanie Drive Manager można zainstalować tylko na woluminie rozruchowym. Zostanie otwarte okno Installation Type (Typ instalacji): Rysunek 9: Okno Installation Type (Typ instalacji) Instalowanie oprogramowania 6

9 Krok 6: Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Zostanie wyświetlona karta informująca o konieczności ponownego uruchomienia komputera: Rysunek 10: Informacja o konieczności ponownego uruchomienia komputera Krok 7: Kliknij na karcie opcję Continue Installation (Kontynuuj instalację). Okno postępu zawiera informacje o postępie instalacji: Rysunek 11: Instalowanie dysku OneTouch 4 Instalowanie oprogramowania 7

10 Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Restart (Ponowne uruchomienie): Rysunek 12: Okno ponownego uruchomienia Krok 8: Kliknij opcję Restart (Uruchom ponownie), aby uruchomić ponownie komputer iukończyć instalację. Po ponownym uruchomieniu komputera na pulpicie będzie widoczna ikona programu Drive Manager: Instalowanie oprogramowania 8

11 Krok 9: Kliknij dwukrotnie ikonę, aby otworzyć aplikację Drive Manager: Rysunek 13: Aplikacja Drive Manager Bezpieczne wysuwanie dysków Ważne jest, aby przy wysuwaniu dysku z komputera postępować zgodnie z odpowiednią procedurą, tak aby nie doszło do utraty lub uszkodzenia danych. Aby bezpiecznie wysunąć dysk: Krok 1: Kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę dysku, który ma zostać odłączony, iprzeciągnij ją do ikony Trash (Kosz). Krok 2: Gdy ikona Trash (Kosz) zostanie zmieniona na ikonę Eject (Wysuń), zwolnij ikonę dysku za pomocą myszy: Krok 3: Po zniknięciu ikony dysku z pulpitu odłącz zasilanie i połączenie USB od dysku. Bezpieczne wysuwanie dysków 9

12 Zarządzanie dyskami Okno My Drives (Moje dyski) jest centralnym punktem, z którego można zarządzać urządzeniami zarejestrowanymi w programie Drive Manager. Są w nim wyświetlane wszystkie podłączone do komputera urządzenia zarejestrowane w programie Drive Manager: Rysunek 14: Okno My Drives (Moje dyski) Karty umieszczone w górnej części okna umożliwiają uzyskanie dostępu do funkcji dysku oraz narzędzi zarządzania dyskami. Uwaga: Dyski zewnętrzne są automatycznie wykrywane i wyszczególniane na liście My Drives (Moje dyski). Wykrycie urządzeń przez program Drive Manager może zająć kilka sekund. Jeśli urządzenie nie zostanie wyświetlone, należy upewnić się, że jest ono poprawnie podłączone i włączone. 10

13 Uruchamianie testów diagnostycznych Narzędzia diagnostyczne służą do sprawdzania stanu dysków. Testy wykonywane przez narzędzie diagnostyczne nie naruszają danych zapisanych na dysku. Aby uruchomić testy diagnostyczne: Krok 1: W oknie My Drives (Moje dyski) kliknij pozycję Diagnostics (Testy diagnostyczne). Pasek postępu wskazuje postęp testu diagnostycznego: Rysunek 15: Trwają testy diagnostyczne Uruchamianie testów diagnostycznych 11

14 Po zakończeniu testu wyniki zostaną wyświetlone w oknie My drives (Moje dyski): Rysunek 16: Ukończone wykonywanie testów diagnostycznych Dysk przedstawiony powyżej działa poprawnie. Jeśli podczas przeprowadzania testu wystąpi błąd, zostanie wyświetlony numer seryjny nieprawidłowo działającego urządzenia wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu kontaktu zpomocą techniczną firmy Seagate. Aktualizowanie oprogramowania Funkcja Software Update (Aktualizacja oprogramowania) automatycznie informuje użytkownika co miesiąc, czy jego oprogramowanie jest aktualne. Sprawdzenie, czy aktualizacja jest dostępna można również przeprowadzić ręcznie. Automatyczna funkcja Software Update (Aktualizacja oprogramowania) może także zostać wyłączona. Uwaga: Ręcznego sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania lub wyłączenia funkcji Software Update (Aktualizacja oprogramowania) można dokonać w każdym widoku. Aktualizowanie oprogramowania 12

15 Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji lub wyłączyć funkcję Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Krok 1: Na pasku menu przejdź do opcji Help (Pomoc) > Software Update (Aktualizacja oprogramowania). Rysunek 17: Software Update (Aktualizacja oprogramowania) Zostanie otwarte okno funkcji Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Rysunek 18: Software Update (Aktualizacja oprogramowania) Krok 2: Aby włączyć funkcję Software Update (Aktualizacja oprogramowania), zaznacz pole wyboru Check for updates automatically (Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji). Aktualizowanie oprogramowania 13

16 Krok 3: Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w danej chwili, kliknij przycisk Check Now (Sprawdź teraz). Jeśli aktualizacja jest dostępna, okno Software Update (Aktualizacja oprogramowania) pozwoli na jej pobranie: Rysunek 19: Software Update Available (Aktualizacja oprogramowania dostępna) Krok 4: Kliknij przycisk OK, aby pobrać aktualizację oprogramowania. Pasek postępu prezentuje stan pobierania: Rysunek 20: Software Update Progress (Postęp aktualizacji oprogramowania) Po pobraniu aktualizacji oprogramowania zostaje otwarte okno powitalne kreatora instalacji. Krok 5: Wykonaj kolejne kroki kreatora instalacji, aby zainstalować aktualizację. Jeśli oprogramowanie użytkownika jest aktualne, okno Software Update (Aktualizacja oprogramowania) poinformuje o tym fakcie: Rysunek 21: Software Up To Date (Oprogramowanie aktualne) Krok 6: Kliknij przycisk OK. Aktualizowanie oprogramowania 14

17 Znaczenie wskaźników stanu LED Dysk jest wyposażony we wskaźnik stanu LED, który informuje o stanie dysku: Rysunek 22: Dioda LED dysku Opisy diody LED Szybkie miganie Światło ciągłe/jasne Wolne miganie Światło ciągłe/przygaszone Stan Awaria dysku Urządzenie włączone, dane nie są przesyłane Przesyłanie danych Stan uśpienia Znaczenie wskaźników stanu LED 15

18 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie folderów Funkcja Backup & Restore (Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie) umożliwia: Tworzenie i zarządzanie wieloma planami kopii zapasowej Planowanie tworzenia kopii zapasowych wybranych katalogów Edytowanie ustawień tworzenia kopii zapasowych Natychmiastowe utworzenie kopii zapasowej Przywracanie plików z kopii zapasowej Po utworzeniu wstępnej kopii zapasowej program OneTouch tworzy kopie zapasowe zmodyfikowanych plików z folderów objętych procedurą tworzenia kopii zapasowej zgodnie z określonym harmonogramem lub po kliknięciu przycisku Back Up Now (Utwórz teraz kopię zapasową) na ekranie Backup (Kopia zapasowa). Można utworzyć jeden plan kopii zapasowej w celu utworzenia kopii wszystkich folderów lub wiele planów dla różnych zestawów folderów. Istnieją dwa typy planów kopii zapasowej: Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa): Fabrycznie skonfigurowana w celu utworzenia kopii zapasowej folderu domyślnego codziennie o godzinie 22:00. Custom Backup (Niestandardowa kopia zapasowa): Użytkownik może wybrać foldery przeznaczone do zapisania w kopii zapasowej oraz folder docelowy i harmonogram. 16

19 Tworzenie planów kopii zapasowej Korzystanie z funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) Za pomocą funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) można utworzyć kopię zapasową folderu domyślnego codziennie o godzinie 22:00. Aby włączyć funkcję Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa): Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno Backup Plans (Plany kopii zapasowej): Rysunek 23: Harmonogram tworzenia kopii zapasowej Na liście Backup Plans (Plany kopii zapasowej) zostanie wyświetlona pozycja Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa). Tworzenie planów kopii zapasowej 17

20 Jeśli okno Backup Plans (Plany kopii zapasowej) jest otwierane po raz pierwszy, zostanie wyświetlona karta z opisem funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa): Rysunek 24: Ekran powitalny funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) Krok 2: Kliknij przycisk OK na karcie. Tworzenie planów kopii zapasowej 18

21 Krok 3: Wybierz opcję Enable Scheduled Backups (Włącz zaplanowane tworzenie kopii zapasowych). Zgodnie z harmonogramem kopie zapasowe będą tworzone codziennie o godzinie 22:00: Rysunek 25: Harmonogram tworzenia zwykłej kopii zapasowej Krok 4: Aby zmienić nazwę planu tworzenia zwykłej kopii zapasowej, kliknij dwukrotnie opcję Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) w panelu Backup Plans (Plany kopii zapasowej), aby umożliwić edycję planu, a następnie wpisz nazwę. Krok 5: Wybierz pozycję Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) lub wpisaną nazwę, a następnie kliknij opcję Back Up Now (Utwórz teraz kopię zapasową). Tworzenie planów kopii zapasowej 19

22 Pasek postępu pod kartą Schedule (Harmonogram) przedstawia postęp tworzenia kopii zapasowej: Rysunek 26: Postęp tworzenia zwykłej kopii zapasowej Po utworzeniu kopii zostaną wyświetlone data, godzina i liczba plików, które zostały w niej zawarte: Rysunek 27: Zwykła kopia zapasowa została utworzona Tworzenie planów kopii zapasowej 20

23 Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej Aby wybrać foldery, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, oraz skonfigurować folder docelowy dla kopii zapasowej oraz jej harmonogram: Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlona karta Backup Plans Schedule (Harmonogram planów kopii zapasowej): Rysunek 28: Plany kopii zapasowej Tworzenie planów kopii zapasowej 21

24 Krok 2: Kliknij znak plus (+) umieszczony poniżej listy Backup Plans (Plany kopii zapasowej), aby dodać niestandardową kopię zapasową. Na liście Backup Plans (Plany kopii zapasowej) zostanie wyświetlona pozycja Untitled backup (Kopia zapasowa bez nazwy): Rysunek 29: Niestandardowy plan kopii zapasowej Tworzenie planów kopii zapasowej 22

25 Krok 3: Aby wprowadzić nazwę planu kopii zapasowej, kliknij dwukrotnie pozycję untitled backup (kopia zapasowa bez nazwy), aby umożliwić jej edytowanie i wprowadź nazwę: Rysunek 30: Nazwij niestandardowy plan kopii zapasowej Tworzenie planów kopii zapasowej 23

26 Krok 4: Wybierz pozycję untitled backup (kopia zapasowa bez nazwy) lub wprowadzoną nazwę na powyższym rysunku jest to Custom Backup (Niestandardowa kopia zapasowa), a następnie wybierz pozycję Enable Scheduled Backup (Włącz zaplanowane tworzenie kopii zapasowych) na karcie Schedule (Harmonogram). Zostanie uaktywniona karta Schedule (Harmonogram): Rysunek 31: Harmonogram planu kopii zapasowej Krok 5: Wybierz dni tygodnia oraz godzinę utworzenia kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Options (Opcje). Tworzenie planów kopii zapasowej 24

27 Krok 6: Zostanie wyświetlona karta zawierająca opcje zasilania: Rysunek 32: Opcje harmonogramu tworzenia kopii zapasowej Krok 7: Ustaw opcje zasilania tak, aby pasowały do harmonogramu i kliknij przycisk OK. Tworzenie planów kopii zapasowej 25

28 Krok 8: Kliknij przycisk Folders (Foldery) w oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Zostanie wyświetlona karta Backup Plans Folders (Foldery planów kopii zapasowej): Rysunek 33: Opcje tworzenia kopii zapasowej folderu Tworzenie planów kopii zapasowej 26

29 Krok 9: Kliknij znak plus (+) umieszczony pod kartą Folders (Foldery), aby przejść do folderu, którego kopia zapasowa zostanie wykonana. Zostanie wyświetlona karta Open (Otwórz): Rysunek 34: Panel programu Drive Manager Tworzenie planów kopii zapasowej 27

30 Krok 10: Zaznacz folder, którego kopia zapasowa zostanie wykonana i kliknij przycisk Open (Otwórz). Na karcie Folders (Foldery) zostanie wyświetlona ścieżka do wybranego folderu: Rysunek 35: Ścieżka do folderu, którego kopia zapasowa zostanie utworzona Krok 11: Powtórz kroki 9 i 10 aż do wybrania wszystkich folderów, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. Tworzenie planów kopii zapasowej 28

31 Krok 12: Kliknij przycisk Destination (Miejsce docelowe) w oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Zostanie wyświetlona karta Backup Plans Destination (Miejsce docelowe planów kopii zapasowej): Rysunek 36: Miejsce docelowe planu kopii zapasowej Zostaną wyświetlone dyski podłączone do komputera. Tworzenie planów kopii zapasowej 29

32 Krok 13: Wybierz dysk docelowy dla kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Set (Ustaw). Zostanie wyświetlona nazwa i numer seryjny wybranego dysku: Rysunek 37: Wybrane miejsce docelowe planu kopii zapasowej Tworzenie planów kopii zapasowej 30

33 Zarządzanie planami kopii zapasowej Edytowanie ustawień kopii zapasowej Aby zmodyfikować ustawienia dla planu kopii zapasowej: Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. W oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej) zostaną wyświetlone bieżące nazwy planów kopii zapasowej oraz harmonogram: Rysunek 38: Harmonogram planu kopii zapasowej Krok 2: Na liście Backup Plans (Plany kopii zapasowej) wybierz plan kopii zapasowej przeznaczony do edycji. (a) Aby zmodyfikować nazwę planu kopii zapasowej, kliknij dwukrotnie nazwę na liście Backup Plans (Plany kopii zapasowej), a następnie wprowadź nową nazwę. (b) Aby edytować harmonogram, zaznacz lub usuń zaznaczenie dni, w których ma być tworzona kopia zapasowa lub zmień godzinę jej utworzenia. (c) Aby edytować opcje zasilania, kliknij przycisk Options (Opcje), zmień odpowiednie ustawienia na karcie opcji zasilania, a następnie kliknij przycisk OK. Zarządzanie planami kopii zapasowej 31

34 Krok 3: Kliknij przycisk Folders (Foldery) w oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Na karcie Folders (Foldery) zostanie wyświetlona ścieżka do wybranych folderów: Rysunek 39: Ścieżka do folderu, którego kopia zapasowa zostanie utworzona Zarządzanie planami kopii zapasowej 32

35 Krok 4: Wybierz ścieżkę i kliknij znak plus (+) znajdujący się pod listą Folders (Foldery). Karta Open (Otwórz) zawiera obecnie wybrany folder: Rysunek 40: Backup Folder Selection (Wybór folderu kopii zapasowej) Krok 5: Wybierz inny folder przeznaczony dla kopii zapasowej i kliknij przycisk Open (Otwórz). Na karcie Folders (Foldery) zostanie wyświetlona ścieżka do wybranego folderu. Zarządzanie planami kopii zapasowej 33

36 Krok 6: Kliknij przycisk Destination (Miejsce docelowe) w oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Zostanie wyświetlona karta Backup Plans Destination (Miejsce docelowe planów kopii zapasowej): Rysunek 41: Miejsce docelowe planu kopii zapasowej Zostaną wyświetlone dyski podłączone do komputera. Krok 7: Można wybrać inny dysk docelowy kopii zapasowej, a następnie kliknąć przycisk Set (Ustaw). Zostanie wyświetlona nazwa i numer seryjny wybranego dysku. Zarządzanie planami kopii zapasowej 34

37 Usuwanie planów kopii zapasowej Można usunąć plan kopii zapasowej dla dowolnego dysku Seagate lub Maxtor podłączonego do komputera. Aby usunąć plan kopii zapasowej: Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. W oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej) zostaną wyświetlone bieżące plany kopii zapasowej: Rysunek 42: Plany kopii zapasowej Krok 2: W oknie Backup Plans (Plany kopii zapasowej) wybierz plan kopii zapasowej przeznaczony do usunięcia. Krok 3: Kliknij znak minus ( ). Plan kopii zapasowej zostanie usunięty z listy Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Zarządzanie planami kopii zapasowej 35

38 Ręczne tworzenie kopii zapasowej Aby ręcznie zainicjować tworzenie kopii zapasowej folderów wybranych do utworzenia kopii zapasowej: Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno Backup Plans (Plany kopii zapasowej): Rysunek 43: Plany kopii zapasowej Ręczne tworzenie kopii zapasowej 36

39 Krok 2: Kliknij przycisk Back Up Now (Utwórz teraz kopię zapasową). Pasek postępu znajdujący się pod kartą Harmonogram wskazuje, że trwa tworzenie kopii zapasowej. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlona data i godzina utworzenia kopii zapasowej: Rysunek 44: Okno z komunikatem Backup Complete (Ukończono wykonywanie kopii zapasowej) Ręczne tworzenie kopii zapasowej 37

40 Przywracanie plików Podczas tworzenia kopii zapasowych plików zapisanych w wybranych folderach program Drive Manager zapisuje dziesięć (10) poprzednich lub starszych wersji każdego pliku zapisanego na dysku. Można przywrócić określoną wcześniejszą wersję pliku, którego kopię zapasową utworzono, na podstawie daty jej utworzenia lub przywrócić najnowszą wersję kopii zapasowej. Aby przywrócić pliki: Krok 1: Kliknij ikonę Backup (Kopia zapasowa) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno Backup Plans (Plany kopii zapasowej): Rysunek 45: Plany kopii zapasowej Krok 2: Wybierz plan z listy Backup Plans (Plany kopii zapasowej). Przywracanie plików 38

41 Krok 3: Kliknij pozycję Restore Files (Przywróć pliki). Zostanie wyświetlona karta z opcjami funkcji Restore (Przywróć): Rysunek 46: Opcje przywracania Zostanie wyświetlona zawartość folderu, którego kopię zapasową utworzono. Krok 4: Wybierz pliki, które mają zostać przywrócone, oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, ich wersje. Krok 5: Wybierz lokalizację, w której pliki mają zostać przywrócone: (a) Wybranie opcji Original (Oryginalna) spowoduje przywrócenie plików w oryginalnej lokalizacji na komputerze. (b) Wybranie opcji Temporary (Tymczasowa) spowoduje przywrócenie plików do tymczasowego folderu Restore (Przywróć). (c) Kliknij pozycję Choose (Wybierz), aby wybrać inną lokalizację na komputerze. Krok 6: Kliknij pozycję Restore (Przywróć). Pliki zostają przywrócone do wybranej lokalizacji. Przywracanie plików 39

42 Indeks A Aktualizowanie oprogramowania 12 B Bezpieczne wysuwanie dysków 9 E Edytowanie ustawień kopii zapasowej 31 I Instalowanie oprogramowania 4 K Korzystanie z funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) 17 Korzystanie z narzędzia do formatowania 1 P Przywracanie plików 38 R Ręczne tworzenie kopii zapasowej 36 T Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie folderów 16 Przywracanie plików 38 Ręczne tworzenie kopii zapasowej 36 Tworzenie planów kopii zapasowej 17 Zarządzanie planami kopii zapasowej 31 Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej 21 Tworzenie planów kopii zapasowej 17 Korzystanie z funkcji Simple Backup (Zwykła kopia zapasowa) 17 Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowej 21 U Uruchamianie testów diagnostycznych 11 Usuwanie planów kopii zapasowej 35 i

43 W Wstęp 1 Bezpieczne wysuwanie dysków 9 Instalowanie oprogramowania 4 Korzystanie z narzędzia do formatowania 1 Z Zarządzanie dyskami 10 Aktualizowanie oprogramowania 12 Uruchamianie testów diagnostycznych 11 Zarządzanie planami kopii zapasowej 31 Edytowanie ustawień kopii zapasowej 31 Usuwanie planów kopii zapasowej 35 ii

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8 Spis treści Wstęp...............................................................1 Instalowanie oprogramowania....................................1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań.........................6

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i 1394... 2 Urządzenia esata... 3 Urządzenia 1394... 4 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup...

Bardziej szczegółowo

Seagate Manager. Podręcznik użytkownika. do użytku z dyskiem FreeAgent TM

Seagate Manager. Podręcznik użytkownika. do użytku z dyskiem FreeAgent TM Seagate Manager Podręcznik użytkownika do użytku z dyskiem FreeAgent TM Podręcznik użytkownika programu Seagate Manager do użytku z dyskiem FreeAgent 1 Podręcznik użytkownika programu Seagate Manager do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie ustawień SolidWorks

Kopiowanie ustawień SolidWorks Kopiowanie ustawień SolidWorks przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Podczas pracy z programem SolidWorks każdy użytkownik dostosowuje program do swoich potrzeb, do branży w jakiej pracuje lub do swoich

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika GemPC Twin...

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Uwaga... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalacja oprogramowania... 4 Tworzenie partycji... 6 FAT32 Format Utility... 8 Przycisk tworzenia kopii zapasowej...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo