Siłacze. Dane wyjściowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siłacze. Dane wyjściowe 1 5 25 0 2 4 20 5 3 3 15 10 5 3 15 10 4 2 10 15 6 2 10 15 7 1 5 20 8 0 0 25"

Transkrypt

1 Siłacze Raz na cztery lata, 29 lutego, rozgrywane są zawody sportowe w siłowaniu się na rękę. Cieszą się one ogromną popularnością. Do każdej edycji zgłasza się bardzo dużo zawodników. Na tyle dużo, że organizatorzy mają często problem ze zdecydowaniem o systemie rozgrywek. Najbardziej sprawiedliwy system każdy z każdym nie może być zastosowany, gdyż nie ma żadnych szans, aby zawody rozegrały się w ciągu jednego dnia. Dlatego przyjmuje się system, w którym rozgrywa się tylko z góry określoną liczbę rund. Nie dopuszcza się także, aby dwaj Ci sami zawodnicy walczyli ze sobą więcej niż w jednym meczu. W każdej rundzie startują wszyscy zawodnicy podzieleni na pary zgodnie z zasadą, że najlepszy (w sensie najwyżej sklasyfikowany zawodnik po dotychczas rozegranych rundach) do danej rundy zawodnik startuje z drugim najlepszym zawodnikiem (o ile to możliwe, a może być niemożliwe jeśli już ze sobą walczyli lub jeśli nie można sparować innych par zgodnie z zasadami), trzeci z czwartym, itd. Jeśli z rankingu po pewnej rundzie wynika sytuacja, że w kolejnej rundzie mają spotkać się zawodnicy, którzy już ze sobą walczyli, wówczas dla lepszego z tej pary zawodnika dolosowuje się kolejnego najlepszego jeszcze niesparowanego w danej rundzie zawodnika, z którym tenże zawodnik nie walczył. Mecze rozgrywane są do 5 zwycięskich partii. Kryteria ustalania rankingu Ranking zawodników jest zawsze ustalany od zawodnika najlepszego do najgorszego. A) Przed pierwszą rundą ranking jest zgodny z numerem zawodnika. Zawodnik numer 1 jest pierwszy (najlepszy), numer 2 jest drugi, itd. B) Po kolejnych rundach o pozycji zawodnika w rankingu decyduje kolejno: a) Liczba wygranych meczów b) Różnica pomiędzy liczbą wygranych partii, a liczbą partii przegranych c) Ilość partii wygranych d) Niższy numer startowy Pierwsza linia zawiera jedną liczbę parzystą n (2 n 1000) oznaczającą ilość zawodników zgłoszonych do turnieju. Zawodnicy otrzymują numery startowe od 1 do n. Druga linia zawiera jedną liczbę m (1 m 20 oraz m < n) oznaczającą ilość rund, które będą rozegrane w turnieju. Można założyć, że zadana ilość rund gwarantuje możliwość rozlosowania par. Kolejne m serii po n/2 linii każda zawiera po dwie liczby naturalne rozdzielone spacją oznaczające wynik osiągnięty w rywalizacji danej pary. W każdej serii linii, linie są wynikami meczów par posortowanych rosnąco względem pozycji lepszych zawodników z par w aktualnym rankingu. W jednej linii, pierwsza liczba jest liczbą wygranych partii przez wyżej sklasyfikowanego zawodnika, druga liczba jest liczbą wygranych partii przez słabszego zawodnika. Ranking zawodników osiągnięty po rozegraniu wszystkich zadeklarowanych rund, to znaczy n linii zawierających po 4 liczby naturalne rozdzielone spacją oznaczające kolejno numer startowy zawodnika, ilość wygranych meczów, ilość wygranych partii oraz ilość partii przegranych. tekst (wynik pary numer numer) nie występuje w danych wejściowych (wynik pary 1 2) 5 0 (wynik pary 3 4) 5 0 (wynik pary 5 6) 5 0 (wynik pary 7 8) 5 0 (wynik pary 1 3) 5 0 (wynik pary 5 7) 5 0 (wynik pary 2 4) 5 0 (wynik pary 6 8) 5 0 (wynik pary 1 5) 5 0 (wynik pary 2 3) 5 0 (wynik pary 6 7) 5 0 (wynik pary 4 8) 5 0 (wynik pary 1 6) 5 0 (wynik pary 2 5) 5 0 (wynik pary 3 8) 5 0 (wynik pary 4 7) 5 0 (wynik pary 1 4) 5 0 (wynik pary 2 6) 5 0 (wynik pary 3 7) 5 0 (wynik pary 5 8)

2 Agent B Sojusz Strategicznych Sił Reakcyjnych (SSSR) ciągle nie pozwala spać spokojnie agentom Sił Pokojowych. Nowy Plan przejęcia Władzy nad Światem, ukryty w najtajniejszym sejfie, w najtajniejszym schronie najtajniejszejszego budynku, w nieznanym miejscu stolicy Sojuszu nie jest jednak bezpieczny, dopóki agent Dżejms Błąd błąka się po ulicach. Pokonał on wszystkie zabezpieczenia i jest o krok od zdobycia Planu. Niestety, komputer był i jest wrogiem Dżejmsa a Plan ukryty jest wśród zer i jedynek na twardym dysku Najtajniejszego Komputera SSSR. Ale jak się do niego dostać, jeżeli dostępna jest jedynie klawiatura i ekran? Dżejms już wie co zrobić. Wyciąga telefon satelitarny i wybiera numer... Właśnie dzwoni Twoja komórka. Odbierasz i słyszysz: "My name is Błąd, Dżejms Błąd. Help me, please!" UWAGA: Maszyna wirtualna do zadania do pobrania ze strony RKI Zadania do wykonania UWAGA: - proszę używać poleceń systemowych - system ma prymitywne zabezpieczenia (a nawet błędną konfigurację), więc aby wykonać wszystkie zadania trzeba je odnaleźć i się ich pozbyć - polecenia wykonywać z uprawnieniami użytkownika root 1. Dostać się do systemu (do dyspozycji jest tylko klawiatura, nie ma dostępu do CD-ROMu, USB i innych urządzeń) 2. Znaleźć pliki xxx.cpp i yy.cpp, połączyć ze sobą tworząc plik xxxyy.cpp, gdzie xxx pierwsze trzy litery miesiąca Twojego urodzenia (małe i bez polskich znaków), yy końcowe cyfry roku Twojego urodzenia i skopiować do katalogu domowego użytkownika root 3. Pobrać ze strony plik o nazwie xxx.test (znaczenie xxx jw.) do katalogu domowego użytkownika root (linki do plików nie są umieszczone na stronie) 4. Porównać ze sobą zawartość plików różniące się linie przesłać do pliku out.txt w katalogu domowym użytkownika root (jeśli plik nie istnieje, należy go utworzyć) 5. Skompilować plik xxxyy.cpp i uruchomić podając jako parametry xxx i yy wynik działania dodać do pliku out.txt 6. Zrestartować komputer 7. Uruchomić skrypt o nazwie end z poziomu katalogu domowego użytkownika root 8. Wynikowy plik out.txt jest rozwiązaniem zadania

3 Tajne przez poufne Dzięki Tobie Najtajniejszy Komputer SSSR już działa należycie, można już tworzyć konta użytkowników i dawać im tajne zadania do wykonania. Procedura wygląda tak, że administrator systemu w wybranym przez siebie momencie tworzy w kartotece /tmp plik o nazwie GROUPX jako sygnał informujący użytkowników wybranej grupy, dla których jest to grupa pierwotna, że należy jak najszybciej wziąć się do tajnej roboty. Systemowy numer grupy stanowi zawartość pliku GROUPX a X jest numerem zadania (liczba z przedziału od 1 do 1000). Następnie administrator tworzy w swojej kartotece domowej plik ENDX ale to jest informacja poufna i o tym nie wiedzą nawet sami użytkownicy. Zadanie użytkowników polega na utworzeniu w znanej tylko sobie lokalizacji w głębi swojej kartoteki domowej (zakładamy, że użytkownicy mają je w kartotece /home a ich nazwy odpowiadają nazwom użytkowników) pliku o nazwie ANSWERX jako odpowiedź na zadanie X. Twoim zadaniem jest napisanie skryptu o nazwie testgroup, który pomoże administratorowi oceniać te zadania. Przede wszystkim, dla każdego z zadań trzeba zbadać, czy wszyscy użytkownicy danej grupy utworzyli plik odpowiedzi na dane zadanie. Jeśli użytkownik nie ma danego rozwiązania, to otrzymuje za to zadanie tyle punktów karnych, ilu jest wszystkich użytkowników w grupie. Jeśli udało mu się utworzyć plik pomiędzy pojawieniem się pliku GROUPX a chwilą kiedy powstał plik ENDX, to liczy się kto zrobił to prędzej. Na tej podstawie administrator sporządza listę rankingową użytkowników w ten sposób, że pierwszy na liście nie dostaje punktów karnych, natomiast wszyscy kolejni odpowiednio po 1, 2, 3 itd. Punkty są sumowane dla wszystkich zadań, które mieli do wykonania użytkownicy. Na koniec należy wypisać nazwy użytkowników wraz z ilością otrzymanych punktów karnych. Skrypt powinien być wywoływany z jednym parametrem oznaczającym numer grupy. Testowanie skryptu można prowadzić zakładając grupy i konta użytkowników w systemie uruchomionym na maszynie wirtualnej do pobrania ze strony RKI a następnie tworzenie odpowiednich plików GROUPX, ENDX oraz ANSWERX. Do systemu można się zalogować np. poprzez konto rki z hasłem rki2015, a następnie użyć polecenia sudo, aby uzyskać uprawnienia administratora. Lista linii oznaczających użytkowników danej grupy i sumę otrzymanych przez nich punktów karnych łącznie za wszystkie zadania, w formacie username:points. Wypisujemy użytkowników w rosnącej kolejności punktów karnych, w przypadku tej samej ilości punktów dodajemy sortowanie alfabetyczne po nazwach użytkowników. (przykładowe uruchomienie skryptu)./testgroup 1006 (przykładowe wyjście skryptu) haker:1 smartass:4 brainy:7 tiny:14 lamer:19

4 Żywot nauczyciela Wszyscy wiemy, że nasi belfrowie mają dużo pracy pod koniec roku szkolnego. Postanowiliśmy pomóc trochę naszym nauczycielom i postanowiliśmy zaprojektować im specjalną bazę danych. Nasza baza danych zawiera informacje o uczniach, przedmiotach, nauczycielach i klasach. Oczywiście nie będziemy tworzyć wszystko na ostatnią chwilę, bo nie chcemy dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce na ostatnich wyborach samorządowych. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić dane testowe i najpierw sprawdzić jak działa nasza baza danych w wersji beta. Twoim zadaniem będzie przetestowanie naszej bazy danych. Aby tego dokonać, przygotowaliśmy dla Ciebie 5 krótkich zadań: 1. Chcemy sprawdzić, czy uczniowie w naszej bazie mają rodzeństwo w tej samej szkole. Wyświetl ilu uczniów ma na nazwisko Kowalski, nadaj liczbie uczniów alias Kowalscy. 2. Niestety nie mamy informacji o płci uczniów, ale możemy temu zaradzić zakładając, że imiona dziewczyn kończą się na literę a. Wyświetl nazwiska uczniów i ich klasy, gdy jego imię kończy się na literę a. Wynik posortuj rosnąco według nazwiska. 3. Sprawdźmy teraz jakich przedmiotów uczą nauczyciele. Wyświetl nazwy przedmiotów, które są uczone przez Jana Kowalskiego. Wynik posortuj malejąco według nazwy. 4. Teraz zobaczmy, jakie mamy klasy w naszej szkole. Wyświetl nazwy klas i liczbę uczniów chodzących do danej klasy. Pomiń klasy, do których chodzi mało uczniów, czyli takie, które mają mniej niż czterech uczniów. Kolumnę z liczbą uczniów nazwij ile. 5. I nareszcie najważniejsza rzecz dowiemy się, do których przedmiotów uczniowie z całej szkoły przykładają się najbardziej. Wyświetl nazwy przedmiotów i średnią ocen poszczególnych przedmiotów. Kolumnę dotyczącą średniej ocen nazwij srednia. Zapytania generujące odpowiedzi na kolejne zadania należy umieścić w pliku tekstowym o nazwie belfer.txt.

5 Zasadzka Bojowy patrol rozpoznawczy prowadząc działania w lesie, znalazł się pod ostrzałem zamaskowanych strzelców wyborowych nieprzyjaciela. Co więcej patrol ten stracił kontakt z pododdziałem macierzystym i nie mógł liczyć na ich wsparcie. Na podstawie analizy w podczerwieni udało się im jednak określić położenie poszczególnych strzelców oraz wyznaczyć dwa najbardziej prawdopodobne kierunki prowadzonego ostrzału przez każdego z nich. Dodatkowo, jak się okazało, występujące w lesie przeszkody naturalne ograniczają zasięg możliwego ostrzału w poszczególnych kierunkach. Niestety, odcinki w których mogliby spodziewać się ostrzału dość dokładnie pokrywały teren lasu i próba ucieczki w dowolnym kierunku (po linii prostej) wiązała się z natknięciem na co najmniej jeden taki odcinek. Dodatkowo patrol ten nie był w stanie przeanalizować samodzielnie wszystkich bardziej skomplikowanych dróg ucieczki, tak aby zminimalizować liczbę przecinanych odcinków, na których mogliby spodziewać się ostrzału. Stwierdził jednak, że nie odnalazł takich punktów, w których krzyżowałoby się więcej niż dwa tego typu odcinki. Pomóż patrolowi i napisz program, który wyznaczy taką najmniejszą liczbę. W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby n, m, z których pierwsza określa długość boku kwadratowej mapy (n 200), rozpiętej przez punkty [0,0],[0,n],[n,0],[n,n] oraz liczbę strzelców nieprzyjaciela (m 1000). Dalej w drugim wierszu znajdują się dwie liczby całkowite x,y (0<x,y<n) określające położenie patrolu. Następnie w m kolejnych wierszach podane są szóstki liczb całkowitych x, y, x 1, y 1, x 2, y 2 (0<x,y,x 1,y 1,x 2,y 2 <n), gdzie x,y określają położenie strzelca, a x 1, y 1 oraz x 2, y 2 określają koniec pierwszego oraz drugiego najbardziej prawdopodobnego odcinka prowadzonego przez tego strzelca ostrzału. Minimalna liczba prawdopodobnych odcinków ostrzału, które należy przeciąć, aby wydostać się poza teren ostrzału (mapy) uwzględniająca trasę dowolnego kształtu Ilustracja do przykładu:

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zadanie: BOW Gra w kręgle

Zadanie: BOW Gra w kręgle Zadanie: BOW Gra w kręgle polish BOI 0, dzień. Dostępna pamięć: 6 MB. 30.04.0 Bajtazar jest miłośnikiem gry w kręgle, a także statystyki. Swego czasu spisywał on wyniki gier w kręgle. Niestety, niektóre

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym...

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym... Spis treści Po co analizować konkurencję?... 2 Krok 1. Zaczynamy od parametrów, jakie poda nam bezpośrednio wyszukiwarka... 5 - Ilość wyników... 5 - Ilość wyników z frazą w tytule... 6 - Ilość adresów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI 1 Wstęp Po co jest strona z pomocą? asc Plan Lekcji Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe systemu DOS

Pliki wsadowe systemu DOS Pliki wsadowe systemu DOS Budowa pliku wsadowego 2. Polecenie ECHO 3.Instrukcja warunkowa (1) 4. Etykiety i instrukcja skoku GOTO 5.Argumenty plików wsadowych 6. Instrukcja warunkowa (2) 7. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Podstawy open source system SUSE Linux cz. II

Podstawy open source system SUSE Linux cz. II 1-1 Witaj na kartach drugiej części podręcznika Open Source podstawy! Mam na imię Suzie i jestem przyjaciółką Geeko. Pomagam mu trochę przy pracy z systemem SUSE Linux. Z pierwszej części podręcznika dowiedzieliście

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w USOSweb

Rejestracje w USOSweb Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 5.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Rejestracje w USOSweb Opracowanie: Paweł Borycki Marta Maciejewska Konsultacje: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo