Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 atex REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PW ATEX Z dnia roku ustalony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach (44-145) przy ul. Gliwickiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U j.t.) w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: pwatex.pl 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: Serwis serwis internetowy dostępny pod adresem pwatex.pl; Administrator / ATEX / Sprzedający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach (44-145) przy ul. Gliwickiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych; Konsument konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Internauta użytkownik Internetu odwiedzający ogólnodostępne działy Serwisu, niewymagające zakładania Konta, Użytkownik osoba fizyczna, odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, która założyła Konto; Klient Internauta/Użytkownik, zawierający umowę z ATEX za pośrednictwem Sklepu; 1

2 Konto wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, przypisana dla danego Użytkownika, na której ten zamieszcza swoje dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika, zabezpieczona loginem i hasłem; Sklep dział Serwisu, dostępny pod adresem pwatex.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą nabywać Towary i Usługi; Zamówienie oświadczenie złożone przez Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Towary rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będące przedmiotem umowy zawieranej za pośrednictwem działu Sklep w Serwisie; Usługi usługi, będące przedmiotem umowy zawieranej za pośrednictwem działu Sklep w Serwisie; Regulamin niniejszy Regulamin Serwisu i Sklepu PW ATEX. 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy ATEX, a Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Za pośrednictwem Sklepu Klienci mogą zawierać umowy w przedmiocie nabywania Towarów oraz Usług, na zasadach określonych w 7 Regulaminu. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: komputer typu PC, smartfon; dostęp do Internetu; zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 20.0 lub nowszej albo Google Chrome 30.0 lub nowszej; Acrobat Reader lub inny program umożliwiający otwierania plików PDF; 2

3 włączona obsługa plików cookies. posiadanie łącza o prędkości co najmniej 2 Mbps. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Internauty. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego działania Serwisu. Szczegóły związane z wykorzystywaniem plików Cookies zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień podczas składania Zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nim zasad. Podczas składania zamówień w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie. Za pośrednictwem Sklepu ATEX prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. Wszystkie Towary oferowane w sklepie odpowiadają podanym parametrom jakościowym, są oryginalne zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Dostęp do ogólnodostępnych działów Serwisu jest możliwy dla Internautów na zasadach określonych w Regulaminie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem: okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Internauta; okresów awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich; okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania. 5. REJESTRACJA 3

4 Internauta może założyć Konto poprzez dokonanie rejestracji: Rejestracja odbywa się za pomocą Formularza Rejestracyjnego i aktywacji konta drogą korespondencji elektronicznej, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wysłanej wiadomości elektronicznej. Dokonanie rejestracji i utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupów w Sklepie. Dokonanie rejestracji i założenie Konta oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu (Użytkownik zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Użytkownik zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie), jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Administratora w przedmiocie funkcjonowania Serwisu i świadczenia usług, na podany adres poczty elektronicznej Dokonując rejestracji i założenia Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej od Administratora i/lub jego kontrahentów wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe (Użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie treści oświadczenia w tym zakresie). Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój login i hasło, które służyć będą do logowania się do Konta. Każdy Użytkownik posiada indywidualny login. Hasło powinno składać się z co najmniej 7 znaków alfanumerycznych, w tym co najmniej z jednej cyfry. 6. SKLEP Dostęp do Sklepu jest możliwy dla Internautów/Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. ATEX dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane i informacje dotyczące Towarów/ Usług były wolne od uchybień i błędów. W przypadku niezgodności Towaru/Usług z opisem lub fotografią oraz gdy Towar jest uszkodzony Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym ATEX. Ceny podane przy Towarach/Usługach są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. ATEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania 4

5 nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Informacje tekstowe, grafiki oraz zdjęcia Towarów/Usług znajdujące się w Sklepie podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody ATEX. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Towarów/Usług. 7. ZAMÓWIENIA Aby złożyć zamówienie w Sklepie, należy wykonać następujące kroki: dodać Towar/Usługę do koszyka i wybrać ilość, dokonać logowania poprzez podanie loginu i hasła / założyć konto Użytkownika (opcjonalnie), wypełnić formularz Zamówienia: wskazać adres dostawy wybrać formę doręczenia, wybrać formę płatności, skorzystać z przydzielonego rabatu (opcjonalnie), wskazać o podstawie do zwolnienia od podatku akcyzowego (opcjonalnie). otrzymać potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, dokonać płatności. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zawarcia umowy z ATEX, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Po wypełnieniu przez Klienta formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie 5

6 złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny Zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu oraz miejsca dostawy, przewidywanego czasu dostawy, informacji o płatności akcyzy w przypadku braku zwolnienia. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez ATEX przyjęcia Zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres podany przez Klienta podczas rejestracji, zawierającej istotne postanowienia umowy. Umowa zawierana jest w języku polskim. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje w terminie 3 dni od momentu prawidłowego złożenia Zamówienia. Realizacja zamówienia, następuje w terminie 3 dni od momentu dokonania przez Klienta płatności. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ATEX realizuje zamówienia wyłącznie w dni robocze, nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane w najbliższym dniu roboczym. Podczas składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do wskazania adresu dostawy, z zastrzeżeniem 11 ust CENY Wszystkie ceny Usług oraz Towarów dostępnych w Sklepie, w tym ceny Towarów/Usług oraz wynagrodzenie za świadczenie usług, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) lub są z niego zwolnione, przy czym przy każdej cenie znajduje się stosowna informacja na ten temat. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które 6

7 podawane są oddzielnie oraz podatku akcyzowego. Klient, któremu nie przysługuje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego zobowiązany jest do jego zapłaty. Wysokość podatku zostanie wskazana przez ATEX, zgodnie z 7 ust.3 oraz doliczona do Zamówienia, natomiast jego płatność zostanie uwidoczniona na dokumentach sprzedaży. Opłaty za dostarczenie Towarów określono w 11 poniżej. 9. FORMY PŁATNOŚCI Serwis umożliwia następujące formy płatności: za pośrednictwem płatności elektronicznej Dotpay.pl; przelewem po złożeniu zamówienia w Sklepie, pocztą elektroniczną wysłana jest wiadomość z numerem rachunku bankowego Sprzedającego; Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72 (dalej zwanego Dotpay.pl). Regulamin korzystania z usług Dotpay S.A. dostępny jest na stronie: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf W przypadku płatności za Towary/Usługi zakupione w Sklepie termin płatności wynosi 3 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ATEX, o którym mowa w 7 ust. 4. Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty ceny za zakupiony Towar oraz koszty dostawy, pod rygorem odstąpienia przez ATEX od umowy. 10. REKLAMACJE W przypadku, gdy dany Towar objęty jest gwarancją lub usługą posprzedażową, ATEX poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie ich realizacji. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Towarów. Składanie reklamacji odbywa się: drogą elektroniczna na adres w formie pisemnej na adres siedziby ATEX: Pilchowice, Gliwicka 3; 7

8 Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez ATEX niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku ATEX zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, ATEX poinformuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas rozpatrzenia reklamacji. 11. DOSTARCZANIE TOWARÓW Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, Aktualny cennik dostaw zamieszczany jest na Serwisie. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki. Szczegóły związane z prawem d odstąpienia od umowy zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i dostępny jest do pobrania pod adresem 8

9 Zwracane Towary nie mogą być uszkodzone lub nosić śladów używania. Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta. W przypadku zwrotu Towarów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, ATEX przeleje na wskazany rachunek bankowy Klienta kwotę równą cenie (wynagrodzeniu) zapłaconej przez Klienta wraz z poniesionym przez niego kosztem dostarczenia Towaru, do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego. W przypadku nabycia Towarów z wykorzystaniem rabatu, Klientowi zwracana jest jedynie kwota, za którą nabył Towar po wykorzystaniu rabatu. Rabat nie podlega zwrotowi/odnowieniu. W przypadku usług, które realizowane są przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na co Użytkownik wyraża wyraźną zgodą, prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ) nie przysługuje. 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ATEX jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t., z późn. zm.). Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między ATEX, a Użytkownikiem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane przez ATEX nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę. 9

10 Informacje o udostępnianych przez ATEX środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika, oraz pozostałe szczegóły związane z ochroną danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: 14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność ATEX. Jakiekolwiek wykorzystanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody ATEX, poza przypadkami dozwolonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jest zabronione. Prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu chronionych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. z późn. zm.) przysługują ATEX lub jego partnerów handlowych. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody ATEX. Zabronione jest zamieszczanie na Serwisie materiałów naruszających prawa osób trzecich. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody ATEX, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowych. ATEX zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych własnych lub podmiotów, z którymi zawrze w tym zakresie odrębne umowy. 15. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW Internauci i Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, podania prawdziwych danych w trakcie zakładania Konta, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu, 10

11 przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w prawa własności intelektualnej (praw autorskich oraz praw własności przemysłowej) przysługujących ATEX oraz innym podmiotom, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Administratora, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. 16. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ATEX zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych. ATEX nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie. ATEX nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za: treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych, sposób, w jaki Serwis będzie wykorzystywany przez Użytkowników, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika. 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11

12 Porozumiewanie się z Użytkownikami odbywa się w następujący sposób: telefonicznie, pod numerem: drogą elektroniczną, pod adresem: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U j.t., z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t., z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie, tj. z dniem roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z ATEX za pośrednictwem Serwisu. ATEX zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian, poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę ową podaną podczas rejestracji. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez ATEX jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez ATEX jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika powoduje brak możliwości zawarcia umowy 12

13 z ATEX w ramach Serwisu. ZAŁĄCZNIK Nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionego Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ATEX (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach (44-145) przy ul. Gliwickiej 3) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że 13

14 wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach (44-145) przy ul. Gliwickiej 3, numer telefonu: , numer faksu: , adres Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 14

15 Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić. 15

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z dnia 9 grudnia 2013 roku ustalony przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin Sklepu Internetowego TECHNOLAND Sklep internetowy Technoland P.O.B, działający pod adresem www.technoland.com.pl, prowadzony jest przez firmę Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Termedia sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Termedia sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Termedia sp. z o.o. PREAMBUŁA 1. Regulamin Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Termedia sp. z o.o. został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.andco.pl I. Postanowienia ogólne:/.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo