Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały dydaktyczne dla nauczycieli"

Transkrypt

1 Materiały dydaktyczne dla nauczycieli Spis treści 1. GoAnimate na lekcji języka angielskiego dlaczego? (str. 1) 2. Scenariusz wprowadzającej lekcji języka angielskiego (str. 2) Temat: We re the Animaniacs! Introduction to working with multimedia. (instrukcja obsługi aplikacji dostępna na stronie 3. Scenariusz przykładowej lekcji języka angielskiego z zastosowaniem aplikacji (str. 4) Temat: I usually get up at six o clock expressing frequency. GoAnimate na lekcji języka angielskiego dlaczego? Opracował: Tomasz Sroka Wielu nauczycieli zastanawia się jak uatrakcyjnić lekcje na tyle, żeby uczniowie nie przysypiali już w momencie sprawdzania listy obecności. Pojawiają się coraz to nowsze metody aktywizacji. Tęgie głowy wysilają umysły, żeby sprawić, aby koncentracja ucznia w trakcie lekcji nie była odciągana przez pyłki kurzu z gracją wędrujące w powietrzu. Nie widzimy jednak najprostszego, tego, co mamy przed oczami: co najbardziej przyciąga uwagę uczniów? Z czym najczęściej można spotkać dziś ucznia? O czym rozmawiają w przerwach? Czym zajmują się w domach? Odpowiedź nie jest prosta, jest za to złożona. Nasi uczniowie są bardziej medialni niż my. W tym sensie, że mają z samymi mediami styczność od swoich najwcześniejszych dni i doskonale poruszają się na tym polu. Ten wstęp ma za zadanie pokazać, że media, w szczególności zaś Internet pozwoli dostarczyć naszym lekcjom tą odrobinę świeżości, niezbędną do zmotywowania uczniów do pracy i koncentracji. Można znaleźć w Internecie sporo aplikacji pozwalających tworzyć proste animacje. Jedną z nich jest GoAnimate, która na pierwszy rzut oka wydaje się być zabawnie prostą. Jednak właśnie w tym tkwi jej siła, ponieważ za tą prostotą kryje się mrowie opcji, dzięki którym praca z programem dostarcza sporo radości i satysfakcji. Wyobraźmy sobie, że uczniowie pracujący na lekcji języka angielskiego z tą aplikacją mają za zadanie stworzyć własne filmy animowane. Przyjmijmy, że są już zaznajomieni z możliwościami 1

2 programu i nie nastręcza im problemu animowanie dialogów. Pozwólmy im rozwinąć skrzydła, niech spróbują przy pomocy GoAnimate wykonać proste zadanie domowe. Nie każmy im po raz setny pisać sztywnego dialogu, rozgrywanego w sklepie za rogiem, gdzie ekspedientka zawsze odpowie na nasze pytanie tak, jak napisano w podręczniku (jakież to realne i naturalne). GoAnimate pozwala umieścić akcję w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Co więcej, uczniowie nie muszą obawiać się o przekręcenie słówka, wirtualne głosy odtworzą dialog z idealną wymową. Plus? Minus? I jedno, i drugie. Co prawda uczeń nie poćwiczy w ten sposób wymowy, ale uniknie stresu związanego z koniecznością wypowiedzenia czegoś poprawnie (inhibicja wciąż jest trudna do zwalczenia). Po drugie oglądając swoją pracę, słuchając jej, w jego głowie i słuchu utrwala się właśnie poprawna wymowa. Co po pewnym czasie zaowocuje samodzielnymi ćwiczeniami, podejmowanymi samodzielnie. Nauczyciel jednak zawsze jest obok i jest w stanie sprawdzić dykcję ucznia. Wiadomo, to ważna kwestia i nigdy nie powinna być pomijana. Kolejnym plusem takiej lekcji jest aktywny udział ucznia w jej tworzeniu. To jego materiał staje się nagle tym świętym Graalem, którym dotychczas były scenki z podręczników. W jaki sposób? Pozwólmy uczniom tworzyć własne materiały edukacyjne. Niech oni przejmą kontrolę nad pewną, wydzieloną przez nas, częścią lekcji. Pozwólmy im choć przez chwilę poczuć się odpowiedzialnymi za proces własnej edukacji. Na pewno sobie poradzą. Ich ambicja nie pozwoli im na stworzenie czegoś byle jak, bo przecież ich koledzy i koleżanki zweryfikują tą pracę. Oni ją ocenią, oni stwierdzą, czy jest wartościowa w tym kontekście, czy nie w trakcie samej lekcji. A później będą chcieli tworzyć coraz lepsze filmy. Nie ma nic lepszego niż zdrowa rywalizacja. A ta jest podstawowym czynnikiem zwiększającym wewnętrzną motywację ucznia. A czego nam potrzeba, jeśli nie zmotywowanych wewnętrznie uczniów? Uczniów, którzy chcą się uczyć. Uczniów z pasjami, które mogą rozwijać w trakcie poszczególnych lekcji nic tak nie cieszy jak możliwość połączenia pasji i nauki dla siebie, dla innych. Krzesanie ognia przy pomocy krzemieni nie sprawia przyjemności. Przynajmniej nie za setnym razem. Pozwólmy uczniom rozpalać ogień tak, jak oni tego chcą. Przecież w końcu płomień buchnie i cel zostanie osiągnięty. Czy to ważne jak to zostanie zrobione? GoAnimate daje taką możliwość. To samo zagadnienie, przedstawione na różne sposoby, na tyle sposobów, ilu jest uczniów, pomnożone przez ilość ich pomysłów. Naprawdę warto otworzyć się na odrobinę innowacyjności. Scenariusz lekcji języka angielskiego Opracował: Tomasz Sroka Temat: We re the Animaniacs! Introduction to working with multimedia. Cele lekcji Cele ogólne: Przedstawienie aplikacji GoAnimate, która stanie się narzędziem dla uczniów do wykonywania kreatywnych i alternatywnych wersji zadań domowych Oswojenie uczniów z multimedialnym obliczem lekcji 2

3 Cele szczegółowe: Uczeń potrafi założyć konto na serwerze GoAnimate Uczeń potrafi swobodnie poruszać się w obrębie platformy GoAnimate Uczeń potrafi stworzyć krótką animację za pomocą aplikacji Uczeń potrafi dobrać odpowiedni kontekst do poszczególnych scenografii Metody pracy Prezentacja Praca w parach Praca samodzielna Praca z komputerem Środki dydaktyczne Ta lekcja przez wzgląd na prezentacyjny charakter powinna odbyć się w pracowni komputerowej lub multimedialnej, z dostępem do internetu. Bardziej wskazane jest aby każdy uczeń miał indywidualny dostęp do komputera ponieważ integralną częścią lekcji będzie stworzenie własnej animacji Czas trwania 1 lekcja Przebieg lekcji 1. Wprowadzenie: Przypomnienie użycia czasownika TO BE i HAVE GOT w prostych kontekstach (w miarę krótka powtórka) oraz podstawowych wyrażeń powitalnych, w celu aktywnego użycia tychże form do tworzenia własnych dialogów. 2. Zaprezentowanie platformy GoAnimate uczniom na prostym przykładzie stworzonym przez siebie. Polecenie uczniom założenia konta na serwerze (przy założeniu, że wszyscy posiadają aktywny adres , konieczny do zalogowania się). 3. Praca samodzielna: Na początek uczniowie poznają proste narzędzie do tworzenia animacji jakim jest Quick Apps (gotowe sceny, aktorzy). Zgodnie z poleceniami nauczyciela, krok po kroku wykonują swoją pierwszą animację, pojedynczo. Uczniowie mają do wyboru dowolny szablon, jednakże w pola tekstowe wpisują uprzednio przygotowany przez nauczyciela dialog: A: Hi! B: Hi! A: How are you today? B: I m fine, thanks. And you? A: Oh, I m not well today. B: Why? 3

4 A: I have a headache. B: Oh, I m sorry. A: It s OK. It was nice to see you. Bye! B: Bye! Dialog nie odzwierciedla poziomu uczniów, jest on typowo poglądowy i ma służyć tylko do celów demonstracyjnych (oczywiście jest to tylko propozycja). 4. Praca samodzielna: Kiedy uczniowie uskutecznią ćwiczenie z pierwszym, miniaturowym planem filmowym i przedstawią poczują się pewniej dobierają się w pary i tworzą już całkowicie swój krótki dialog używając słownictwa i wyrażeń przypomnianych na początku lekcji (np. Where are you from? What s your name? itp; każdy może umieścić tu swoje propozycje w zależności od poziomu zaawansowania uczniów i momentu rozpoczęcia pracy z aplikacją). Gotowe prace prezentowane są na forum całej grupy. Najciekawsza propozycja może zostać uhonorowana Mini Oscarem (tak dla dodatkowej motywacji). 5. Praca w parach: Po obejrzeniu wszystkich prezentacji uczniowie poznają rozszerzone możliwości aplikacji. Każdy z nich, pod okiem nauczyciela, przechodzi przez tzw. Tutorial pokazujący dokładnie większość możliwości GoAnimate. Na szczęście tutorial pozwala na pewną dozę swobody toteż uczniowskie wersje finalne będą różne. Następnie każdy uczeń tworzy krótką animację składającą się z 6 scen. Uczniowie prezentują swoje sceny w trzyosobowych grupach i wymieniają doświadczenia z programem. Na koniec otrzymują jako zadanie domowe stworzenie krótkiego filmiku, należy zaznaczyć, że do wykonania są dwie wersje zadania: QuickApps jako standard oraz wersja rozszerzona. W drugim przypadku ocena może być wyższa. Sceneria i aktorzy dowolni. 6. Podsumowanie nie jest konieczne, ponieważ uczniowie na bieżąco utrwalają materiał wykonując ćwiczenia. Scenariusz lekcji języka angielskiego Opracował: Tomasz Sroka Temat: I usually get up at six o clock expressing frequency. (przykładowa lekcja na podstawie podręcznika: UpBeat 2, wydawnictwo Pearson Longman; UWAGA: Lekcja może z powodzeniem być dostosowana do różnych podręczników językowych.) Cele lekcji Cele ogólne: Opanowanie słownictwa z zakresu codziennych czynności a. Wyrażenia już wcześniej poznane (np., get up, finish school, go to bed,itp.) b. Wyrażenia nowe, zawierające czasownik have Poznanie przysłówków i fraz wyrażających częstotliwość wykonywania czynności Przećwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów Aktywne użycie w trakcie lekcji aplikacji GoAnimate 4

5 Cele szczegółowe: uczeń potrafi opisać jeden dzień ze swojego życia przytaczając słownictwo i konstrukcje poznane w trakcie lekcji, uczeń potrafi określić główną myśl tekstu uczeń potrafi wskazać konkretne informacje zawarte w tekście uczeń potrafi dostosować aplikację GoAnimate do celów lekcyjnych Materiał leksykalno-gramatyczny słówka i wyrażenia określające czynności codzienne frazy z czasownikiem have określające czynności codzienne przysłówki i frazy wyrażające częstotliwość wykonywania czynności Metody pracy praca w parach praca samodzielna praca z komputerem Środki dydaktyczne podręcznik UpBeat 2 komputer z dostępem do Internetu (przynajmniej 1 na parę uczniów) Czas trwania 1 lekcja Przebieg lekcji 5 1. Rozgrzewka: przypomnienie codziennych czynności przy użyciu pytania: What do you do every day? (czynności określane mianem daily routines, takie jak: get up, have breakfast, brush teeth, go to school, do homework, itp.). Na zadane pytanie uczniowie początkowo mogą odpowiadać używając samych wyrażeń, w miarę postępowania należy zachęcać ich do używania pełnych zdań. 2. Część wprowadzająca: uczniowie czytają tekst zawarty w podręczniku. Na jego podstawie mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, który z opisywanych uczniów ma więcej obowiązków w szkole. Sprawdzenie rozumienia treści odbywa się przez odpowiedź na kilka zamkniętych pytań. Uczniowie dobierają się w pary i adaptują te pytania do aplikacji GoAnimate, na zasadzie krótkiego dialogu między znajomymi (bohaterami są oni sami imiona), np.: Kasia: Who gets up first? Piotr: It s Jim. And who gets home first? Kasia: Cindy. Who has a long lunch break? [...]

6 Uczniowie mogą układać dialog w dowolnej kolejności. Pytania nie muszą być zadawane tak samo jak napisano je w podręczniku. Następnie 1-2 pary przedstawiają całość. 3. Uczniowie poznają czynności codzienne zawierające czasownik have. Wciąż pracując w parach wybierają jedną z kategorii: washing, eating,studying, relaxing. Z podanych wyrażeń wybierają te, które dotyczą wybranej kategorii i tworzą z nich ćwiczenie typu Listen and repeat przy użyciu aplikacji GoAnimate. Następnie 4 pary prezentują pracę wszyscy uczniowie ćwiczą wymowę wyrażeń powtarzając za animowanymi aktorami. 4. Prezentacja i objaśnienie kontekstu użycia przysłówków wyrażających częstotliwość wykonywania czynności (za podręcznikiem, tabela z przykładowymi zdaniami). Warto narysować na tablicy oś pionową, u jej szczytu umieścić słowo always, u spodu never. Niech uczniowie, znając tylko resztę słów (bez rozumienia ich) uzupełnią oś. Po objaśnieniu uczniowie utrwalają wyrażenia w zdaniach, pisząc 5 przykładów, każdy z innym przysłówkiem. Następnie nauczyciel prezentuje frazy wyrażające częstotliwość (once, twice, three times a ) przy pomocy pytania: How often do you Uczniowie zachęcani są do odpowiadania według wzoru: I do it every day, itp. Kiedy całość zostanie dogłębnie objaśniona, uczniowie będą mieli za zadanie ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów (ćwiczenie w podręczniku). Jednak zamiast robić to pisemnie, parami wprowadzają je jako listy dialogowe do aplikacji GoAnimate. Następnie praca zostaje zaprezentowana i sprawdzona, ewaluacja następuje w trakcie prezentacji. 5. W celu powtórzenia treści lekcji można skorzystać z materiałów stworzonych przez uczniów. Animacje doskonale i w szybki sposób pomogą utrwalić wiedzę. 6. Zadanie domowe: uczniowie samodzielnie tworzą animację, w której osoba mówiąca opisuje jeden dzień (osoba mówiąca to uczeń). Oprócz stworzenia animacji mają za zadanie wysłuchanie jej i przećwiczenie wymowy poszczególnych wyrazów. W szkole zostanie oceniona praca animacja jak i wymowa. Przewidywane problemy: 1. Braki w słownictwie warto intensywniej przypomnieć słownictwo z poprzednich zajęć, ewentualnie pozostawić je po powtórce na tablicy lub mieć przygotowane karty ze słówkami/wyrażeniami (flashcards) 2. Problem techniczny z aplikacją GoAnimate niektórzy uczniowie mogą mieć problem z opanowaniem programu (mogą zwyczajnie zapomnieć) praca w parach zwiększy ich komfort psychiczny i zaowocuje wydajniejszym udziałem w lekcji 6

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną

Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Marta Nowak Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.pearsonlongman.pl

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kurs on-line dla nauczycieli

Kurs on-line dla nauczycieli Wstęp Przewodnik kształcenia Kurs on-line dla nauczycieli Witamy we wstępie do kursu - w Przewodniku kształcenia. Niniejszy Przewodnik kształcenia jest wstępem do kursu on-line dla nauczycieli, dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (1). 2014. 71-86 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Rola telefonu komórkowego w

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo