SYSTEM "FK" FINANSOWO KSIĘGOWY. "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp Gorzów. ul. Żwirowa 15. tel Dokumentacja. Autor: Marek Klimek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM "FK" FINANSOWO KSIĘGOWY. "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów. ul. Żwirowa 15. tel. 7214-856. Dokumentacja. Autor: Marek Klimek"

Transkrypt

1 1 z :02 "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp Gorzów ul. Żwirowa 15 tel SYSTEM "FK" FINANSOWO KSIĘGOWY Dokumentacja Autor: Marek Klimek

2 2 z :02 Gorzów Wlkp czerwiec 2002 S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp

3 3 z :02 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka systemu 1.1 Obieg informacji w systemie 1.2 Struktury danych 1.3 Wydawnictwa 2. Obsługa systemu 2.1 Podstawowe zasady obsługi klawiatury 2.2 Rozpoczęcie i zakończenie pracy 2.3 Posługiwanie się systemem 'Menu' 2.4 Wprowadzanie danych w oknach edycyjnych 2.5 Korzystanie z pomocy słowników 3. Opis modułów 3.1 Dekretacja Dekretacja dokumentów Automatyczne dołączanie dekretów 3.2 Plan kont Plan kont Rozrachunki Zestawienie obrotów i sald 3.3 Bilans otwarcia 3.4 Analiza Syntetyka Analityka 3.5 Kontrahenci 3.6 Rejestry 3.7 Operacje pomocnicze Archiwizacja danych 4. Wdrożenie systemu 5. Instrukcja operatorska 6. Moduły rozszerzeń programu FK (wersja 9.99)

4 4 z :02 7. FK a rok 2000.

5 5 z :02 WSTĘP System "Finansowo - księgowy" służy do kompleksowego i usystematyzowanego opracowywania informacji obrazujących działalność gospodarczą jednostki. Łączy się to z dostarczaniem informacji: - na potrzeby zarządzania jednostką gospodarczą (wykorzystanie majątku, stopień zadłużenia, ponoszone koszty, osiągane przychody, wynik finansowy, efektywność gospodarowania, optymalizacja zamierzeń) - odbiorcom zewnętrznym takim jak: urzędy statystyczne, władze centralne i lokalne, urzędy skarbowe, banki itp... System "FK" może być eksploatowany w przedsiębiorstawch o różnej strukturze organizacyjnej i przynależności branżowej. Prowadzona jest ewidencja finansowa w pełni zabezpieczająca potrzeby właściwych służb w przedsiębiorstwie. Dane w systemie rejestruje się na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwie dokumentów księgowych. Autorzy systemu uwzględnili przy jego opracowywaniu obowiązujące przepisy w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 stycznia 1991r.(Dz.U. nr 10, poz.35) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 124, poz. 554 z 1991r.; Dz.U. nr 96, poz. 476 z 1992 r. ;Dz.U. nr 46, poz. 208 z 1993 r.) Efekty zastosowania systemu: - zmniejszenie pracochłonnych czynności związanych z księgowaniem - wyeliminowanie dużych nakładów pracy związanych z tworzeniem zestawień obrotów i sald kont bilansowych i wynikowych - możliwość bierzącej kontroli stanu obrotów i sald na wszystkich kontach analitycznych i syntetycznych - znaczne zmniejszenie czasu sporządzania wszelkich sprawozdań finansowych Ze względu na ilość połączonych komputerów program "FK" pracuje w wersji jedno lub wielostanowiskowej. Wymagania sprzętowe: -komputer klasy AT z procesorem lub lepszym( 386,486) -dysk twardy zależnie od ilości wystawianych dokumentow min 40 MB -co najmniej 1 napęd dyskietek ( najlepiej 1.44 MB) -monitor -drukarka -UPS - urządzenie zabezpieczające komputery przed zanikiem napięci w sieci (zalecane dla zabezpieczenia systemu)

6 6 z :02 -system operacyjy DOS (na jedno stanowisko) lub jeden z systemów sieciowych (Net Ware Lite lub NOVELL) dla wersji wielostanowiskowej.

7 7 z :02 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU. 1.1 Obieg informacji w systemie. Podstawowym dokumentem źródłowym jest prawidłowo zadekretowany dokument księgowy. Zawiera on wszystkie informacje niezbędne do funkcjonowania systemu FK. Informacje związane z dokumentem księgowym (dowodem) to : - symbol dowodu -data dowodu (data według której dowód zaliczany jest do włściwego okresu rozliczeniowego) Informacje związane z pojedyńczym dekretem : -numer dekretu (kolejna liczba porządkowa w ramach dowodu) -strona (numer dokumentu w spięciu) -symbol konta strony Winien -symbol konta strony Ma -kwota operacji -treść operacji -termin zapłaty Wszystkie dekrety zapisywane są na dysku twardym w zbiorze roboczym (buforowym), i dopiero po sprawdzeniu przepisywane są do zbioru głównego o nazwie DEKR(rok).DAT, z którym skojarzone są odpowiednie pliki indeksowe. Informacje o kontach pamiętane są w zbiorze PLKO(rok).DAT wraz z plikami indeksowymi. System Finansowo - Księgowy może współpracować z programem Hurt poprzez dołączanie do FK zbioru dekretów utworzonych w Hurcie (ze sprzedaży, zakupów, wydań na sklepy...) na podstawie zadeklarowanej przez księgowego tablicy rozdekretowania każdego rodzaju dokumentu na poszczególne konta księgowe istniejące w FK. ( dokładny opis połączenia w p ) 2. Struktury danych. System wykorzystuje trzy podstawowe struktury danych : konto, dekret i odbiorcę. 1. Konto ( w zbiorze PlKO(rok).DAT )zawiera następujące dane: - symbol konta 14 cyfr od 0 do 9 pozycje niewykorzystane automatycznie dopełniane są kropkami pomiędzy pozycje 3 i 4 automatycznie wstawiany jest znak '-' jako wyróżnienie najczęściej stosowanej długości 3 dla kont syntetycznych.

8 8 z :02 - nazwa konta dowolny ciąg 70 znaków liter lub cyfr - typ konta określa się jako syntetyczne konta zbiorcze, na które nie można księgować posiadające swoje rozwinięcia analityczne. syntetyczno - analityczne konta zbiorcze na które można księgować i mogą posiadajać rozwinięcia analityczne analityczne podstawowe konta księgowe nie posiadające dalszych rozwinięć. 2. Dekret (w zbiorze DEKR(rok).DAT) zawiera następujące dane: - Nazwa Dowodu - 14 znaków (litery lub cyfry) Sposób określenia nazwy jest dowolny, mogą być same cyfry lub nazwy typu : WB/15/03 jako wyciąg bankowy z 15 marca RK/15/03 - raport kasowy z 15 marca, ZV/10/03 - zestawienie sprzedaży Vat z 10 marca. Dla Bilansu otwarcia wprowadza się nazwę dowodu BO co powoduje automatyczne wprowadzenie daty dowodu jako 00/00/00 (niemożliwej do wprowadzenia w inny sposób) - data dowodu w formacie rr.mm.dd (rok.miesiąc.dzień) - liczba porządkowa - kolejny numer dekretu w dowodzie - strona - numer strony w dokumentach źródłowych - konto Winien i konto Ma - treść operacji bardzo istotna dla kont rozrachunkowych. Składa się ona z dwu części pierwsza do strzałki zawiera najczęściej numer faktury i zgodność tej części ma znaczenie przy rozrachunkach automatycznych, po strzałce mogą być dane dodatkowe istotne dla operatora. - wartość operacji ( możliwa do wprowadzenia liczba do 999 miliardów) - bajt rozliczenia -niewidoczny dla operatora, identyfikuje dekrety rozliczone ręcznie, automatycznie lub nierozliczone 3. Odbiorca (w zbiorze ODBO(rok).DAT) zawiera następujące dane: - Indeks odbiorcy - 14 znaków - Nawa odbiorcy - dwie linie po 40 znaków - miejscowość i ulica po 25 znaków - bank, konto, koncesja po 30 znaków - NIP 1.3 Wydawnictwa. System pozwala uzyskać następujące wydruki: -dziennik uporządkowany według hronologii zapisu wydruk wprowadzonych transakcji

9 9 z :02 -wydruk planu kont (całości lub wybranej grupy) -zestawienie obrotów i sald ( saldówka) -wydruk bilansu otwarcia -zestawienia syntetyczne i analityczne (w wybranych zakresach) -wydruk rozliczonych i nierozliczonych transakcji (rozrachunki) -wydruki przelewów i not odsetkowych Uwagi... -Wszystkie wydruki mogą być wykonywane na monitor lub drukarkę. Przed wydrukiem należy podać ilość lini na stronie. Podając zero otrzymamy wydruk ciągły, inna liczba spowoduje stronnicowanie z zadaną ilością lini. -Drukowanie może być w dowolnej chwili przerwane przez operatora po naciśnięciu klawisz [ESC]. Wydruk będzie niepełny z zaznaczeniem przerwania przez operatora. -Dla poszczególnych wydruków można wybrać przedział kont i przedział czasowy. 2.OBSłUGA SYSTEMU. 2.1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy. Aby rozpocząć pracę z systemem "FK" na jednym komputerze w wersji jednostanowiskowej należy: - włączyć komputer do sieci -poczekać na załadowanie się systemu operacyjnego - pojawi się znak zachęty C:\> -wywołać program startowy wskazany przez programistę - czyli napisać FK i potwierdzić wybór naciskając [ENTER] - po pojawieniu się planszy tytułowej należy wprowadzić właściwy kod i hasło użytkownika. Aby zakończyć pracę z systemem należy: -z dowolnego modułu programu przejść do 'menu głównego' poprzez naciśnięcie klawisza [ESC] -po pojawieniu się pytania 'powrót do głównego menu T/N?' odpowiedzieć 'TAK" wciskając małą lub dużą literę [T] - po pojawieniu się planszy głównej z napisem "FK" przejść na ostatnią pozycję modułu Powrót lub Koniec i nacisnąć [ENTER] -po zgłoszeniu się systemu operacyjnego - pojawi się napis C:\> można wówczas wyłączyć komputer

10 10 z :02 Dla wersji sieciowej przy starcie systemu należy: - włączyć komputer główny (File Server) do sieci - poczekać na załadowanie się systemu - pojawi się napis C:\> - wywołać program startowy FK i potwierdzić wybór [ENTEREM] -po pojawieniu się planszy tytułowej można rozpocząć pracę na stacjach czyli: - włączyć stacje (w jednym napędzie powinna znajdować się dyskietka startowa) - poczekać na załadowanie się systemu - pojawi się napis A:\> - wywołać program FK i potwierdzić [ENTEREM] - po pojawieniu się planszy tytułowej i wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła można rozpocząć pracę na stacji Uwaga... Dla Nowela 3.11 lub innego w wersji dedykowanej na komputerze głównym nie pracuje się z programem. Dlatego po załadowaniu systemu można przejść do pracy na stacjach tak jak opisano powyżej. Przy zakończeniu pracy w systemie sieciowym należy kolejno: -zakończyć pracę z programem na wszystkich stacjach (przechodząc na planszy tytułowej na pozycję wyjście i nacisnąć [ENTER] -wyłączyć stacje z sieci -na komputerze głównym zakończyć pracę z programem - pozycja wyjście i nacisnąć ENTER] - przejść na dysk sieciowy wpisując F: [ENTER] -wpisać komendę Console [Enter] -po pojawieniu się napisu Login: wprowadzić komendę Down [Enter] - jeżeli na monitorze pojawi się komunikat "Baza has been shutdown. Please reboot to restart." można wówczas wyłączyć komputer W przypadku pojawienia się innego komunikatu najczęściej zakończonego pytaniem "HALT NETWORK?" to znaczy - czy zatrzymać pracę komputera głównego pomimo nieprawidłowej sytuacji np wyłączenia stacji bez prawidłowego wyjścia z programu - należy odpowiedzieć Nie czyli nacisnąć N [ENTER]. Komputer główny nie zatrzyma pracy lecz przejdzie w stan oczekiwania na ponowną komendę Down. Należy w tym czasie sprawdzić czy stacje są wyłączone i ponowić komendę Down i nacisnąć [Enter]. Gdy komunikat nadal nie jest poprawny należy na stacjach powtórzyć operację wejścia i wyjścia z programu i ponownie podać komendę Down [Enter]. Uwaga! Niedopuszczalne jest wyłączanie komputera podczas pracy systemu. Może to

11 11 z :02 spowodować utratę wprowadzanych danych lub zakłócenie pracy systemu. W celu zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi wyłączeniami prądu zaleca się instalowanie UPS (urządzenia podtrzymującego napięcie na komputerach przez około pół godziny po zaniku napięcia w sieci). Pozwala to na eliminację wyłączeń komputera przy niewielkich spadkach napięcia, krótkotrwałych wyłączeniach prądu, a w sytuacjach krytycznych na prawidłowe wyjście z programu. Zanik napięcia powoduje włączenie UPS-a czyli utrzymanie napięcia na komputerach i włączenie przerywanego sygnału dźwiękowego (zapali się lampka 'praca z bateri'). Niektóre UPS-y podają czas do zakończenia pracy, inne pod koniec tego czasu zwiększaja częstotliwość dźwięku. Można popracować do tego momentu a następnie zakończyć wykonywane operacje i prawidłowo wyjść z programu i wyłączyć komputer. 2.2 Podstawowe zasady obsługi klawiatury. Pisząc na klwiaturze piszemy w miejscu, gdzie na monitorze znajduje się mrugający znak tzw. kursor. Dla klawiatury komputerowej opisane są poniżej funkcje grup i pojedyńczych klawiszy. 1. Klawiatura Alfa-numeryczna Znajduje się w centrum klawiatury i służy do wprowadzania : liter, cyfr i znaków typu :, ", <, >,?,!, $, %, (, {,. Chcąc wprowadzić duże litery lub górne znaki z klawisza należy nacisnąć klawisz [Shift](lewy lub prawy)i jednocześnie wybrany klawisz lub klawisz [Caps Lock], (zapali się lampka o takiej samej nazwie w prawym górnym rogu klawiatury) powodujący przestawienie klawiatury w zapis tylko dużych liter. Ponowne naciśnięcie [Caps Lock] powoduje powrót do poprzedniego trybu pracy. 2. Klawisze funkcyjne F1..F12 Znajdują się w górnej części klawiatury. Ich znaczenie opisane jest dokładnie w programie na poszczególnych planszch Menu najczęściej w ostatniej lini ekranu. Naciśnięcie klawisza z danym numerem powoduje automatycznie wybranie funkcji opisanej przy nazwie klawisza. 3. Klawiatura numeryczna Znajduje się po prawej stronie klawiatury i posiada podwójny opis klawiszy tj.: cyfry i funkcje typu : Home, End, PgUp, PgDn, Del, strzałki,,, oraz +,-, [Enter] i [NumLock]. Chcąc wykorzystywać klawisze numeryczne należy nacisnąć klawisz [NumLock] ( zapali się lampka o tej samej nazwie). W innym przypadku klawiatura działa jako funkcyjna wykonując następujące funkcje : Home - przesunięcie kursora na początek lini End - przesunięcie kursora na koniec lini PgUp - służy do przeglądania (przewijania) ekranu po całej stronie do góry PgDn - służy do przewijania ekranu po stronie do dołu strzałki,, służą do przewijania ekranu po jednej lini lub przesuwania się po polach edycyjnych o jedno pole do góry lub na dół. strzałki, służą do przesuwania ekranu o jedną kolumnę w prawo lub lewo albo w ramach jednego pola edycyjnego o jeden znak w lewo lub prawo

12 12 z :02 Ins - pozwala na zmianę trybu wprowadzania znaków z wstawiania (wpisywanie wprowadzanego znaku pomiędzy dwie litery ) i napisywanie (pisanie wprowadzanego znaku na znaku czyli w miejscu gdzie znajduje się kursor) Del - kasuje znak na którym jest kursor 4. Dwie grupy klawiszy funkcyjnych Umieszczone pomiędzy klawiaturą Alfa-numeryczną a numeryczną zawierają klawisze będące powieleniem funkcji z klawiatury numerycznej, spełniają te same funkcje i wykorzystywane są najczęściej wówczas, gdy klawiatura numeryczna działa w trybie [NumLock]-jako cyfrowa. Są to : - pierwsza grupa :Ins, Delete, Home, End, PgUp, PgDn - druga grupa : strzałki 5. Klawisz ENTER Umieszczony po prawej stronie klawiatury Alfa-numerycznej i drugi przy kawiaturze numerycznej. Wykorzystywany jest jako: - potwierdzenie zakończenia wprowadzania danych na pojedyńczych polach - potwierdzenie wyboru modułu menu - potwierdzenie odpowiedzi 6. Klawisz ESC Umieszczony w lewej górnej części klawiatury powoduje: - zarzucenie aktualnie wykonywanej operacji - przerwanie wprowadzania - przerwanie wydruku - wyjście z danego modułu 7. Klawisz BackSpace oznaczony " " Umieszczony w prawym górnym rogu klawiatury Alfa-Numerycznej nad klawiszem Enter. Służy do kasowania znaków po lewej stronie kursora. 8. Klawisz Tab oznaczony dwoma przeciwnie skierowanymi strzałkami Umieszczony w lewym górnym rogu klawiatury Alfa-Numerycznej wykorzystywany jest w programie np przy rozrachunkach ręcznych do zmiany strony pomiędzy Winien i Ma. 2.3 Posługiwanie się systemem "MENU". MENU - jest zbiorem modułów lub funkcji systemu możliwych do wybrania w danym miejscu programu i opisanych najczęściej w ostatniej lini ekranu. Aby wybrać moduł lub funkcję z "Menu" głównego należy:

13 13 z :02 -wykorzystując klawisze oznaczone strzałkami(lewo, prawo) przesunąć się na wybrane pole, które zostanie podświetlone (w ostatniej lini funkcja jest dokładniej opisana) i potwierdzić swój wybór naciskając [Enter] lub -nacisnąć klawisz z odpowiednią literą poprzedzającą nazwę modułu(litera jest wytłuszczona w napisie)i wybór potwierdzić [Enterem] Wybór modułu powoduje wyświetlenie "Menu modułu", w którym aby wybrać funkcję należy: - nacisnąć jeden z klawiszy funkcyjnych odpowiadający wybranej funkcji - nacisnąć literę wytłuszczoną w nazwie funkcji 2.3 Wprowadzanie danych w oknach edycyjnych. OKNO EDYCYJNE - jest to pole przeznaczone do wprowadzania danych. Podzielone jest ono pojedyńcze pola edycyjne -podświetlane w momencie wprowadzania danych. Wykorzystanie klawiszy przy edycji pól i okien edycyjnych: - [Enter] - zakończenie wprowadzania pojedyńczego pola - strzałki, -przesunięcie kursora o jeden znak w lewo lub prawo - strzałki, - przejście do edycji następnego lub poprzedniego pola -[Ins] - powoduje wstawienie spacji przed kursorem(można w tym miejscu napisać brakujący znak) - [Ctrl] i [Y] - kasuje zawartość pola od kursora do końca pola -[ESC] - powoduje przerwanie wprowadzania danych co może oznaczać : - wprowadzenie części (istotnych) danych potrzebnych do wykonania pewnej operacji (np. do wydruku, do ustawienia filtru po wprowadzeniu wybranych pól naciskamy [ESC]) - zakończenie poprawy wybranych pól edycyjnych, po naciśnięciu [Esc] pojawi się pytanie czy zmienić dane, odpowiedż [T,t] powoduje uaktualnienie danych - całkowite przerwanie wprowadzania danych, na pytanie czy przerwać wprowadzanie odpowiedzieć Tak [T,t] lub Nie[N,n] - zakończenie wprowadzania danych dla całego okna możliwe jest: - automatyczne po naciśnieciu klawisza [Enter] na ostatnim polu w ramach okna, pojawi się wówczas dodatkowo pytanie 'czy zapisać lub zmienić dane?' po naciśnięciu litery [t] (małej lub dużej) dane zostaną uaktualnione - wymuszone po nacśnięciu klawisza [ESC] w przypadku, gdy wprowadzone zostały dane niezbędne do wykonania określonej operacji (zestawienia, wydruku)

14 14 z : Posługiwanie się słownikami. SŁOWNIKI - są to pomocnicze moduły programu ułatwiające np wprowadzenie symbolu konta na podstawie jego nawy lub części symbolu dostępne na dowolnym polu Konta(Wn lub Ma). Wywołanie słownika powoduje otwarcie okienka na ekranie monitora, w którym pojawiają się uporządkowane według symbolu nazwy kont. Słownik wywołuje się klawiszem [F2]. Aby dokonać wyboru pozycji należy korzystać z następujących klawiszy: - strzałki, - powodują przesuwanie lini podświetlenia czyli wyboru - [PgUp,PgDn] - przewijanie po stronach (góra, dół) całego słownika -[Enter] - akceptacja wyboru - przeniesienie wybranej (podświetlonej) danej na odpowiednie pole w edytownym oknie - [ESC] - rezygnacja z podglądu i wyboru 3. OPIS MODUŁÓW. 3.1 Dekretacja. Moduł dekretacji przeznaczony jest do wprowadzania dokumentów księgowych bezpośrednio ręcznie lub wykorzystując funkcje wywoływane klawiszem [F1] półautomatycznie dołączając dekrety z Hurtu lub dokonując przeksięgowania. W module dostępne są ponadto podstawowe wydruki dowodów, dekretów(dziennik) za dowolny okres oraz kontrola zgodności wszystkich dowodów. Podstawową zasadą dekretacji jest fakt, że dekretuje się do zbioru buforowgo (roboczego). W zbiorze tym można zapisywać dowolną ilość dowodów. Dekrety w zbiorze buforowym mogą być poprawiane i dopisywane. Po kontroli wybranego dowodu można go dołączyć do zbioru głównego, w którym poprawki bepośrednie są już niedopuszczalne (poprawić można tylko treść). Błędy księgowe ujawnione w terminach późniejszych poprawiane są za pomocą storna Dekretacja dokumentu księgowego. Funkcje dostępne przy dekretacji do bufora. 1. Dopisywanie nowego dekretu - [F2]. Przy wprowadzaniu pojedyńczego dekretu podaje się następujące dane: - nazwę dowodu 14 dowolnych znaków Nazwa może zawierać tylko cyfry lub odzwierciedlać rodzaj wprowadzanych dokumentów poprzez nazwy literowe np. RK/01/01/94 - oznacza raport kasowy z 1 stycznia 1994 roku, ZV/16/03/94 zestawienie sprzedaży vat z 16 marca 1994 roku. -datę dowodu w formacie RR.MM.DD ( rok, miesiąc, dzień)

15 15 z :02 Nazwa i data dowodu wprowadzane są tylko raz przy pierwszym dekrecie, a przy kolejnych dekretach powielane automatycznie. W momencie dekretacji na polu data po wywołaniu klawisza F1 można wstępnie usawić datę dekretacji. Taka data jest ustawiana wstępnie dla każdego dowodu do momentu wyjścia z modułu dekretacji lub jej zmiany klawiszem F1. -liczba porządkowa zwiększana automatycznie dla kolejnych dekretów -numer strony można wprowadzać kolejne numery oznaczające numer dokumentu w spięciu (np wszystkie dekrety dotyczące jednego dokumentu posiadają ten sam numer strony). -konto Winien i konto Ma można wprowadzić bezpośrednio lub korzystać z pomocy słownika. Przy braku takiego konta w planie kont można go automatycznie założyć wprowadzając w pojawiającej się ramce jego nazwę i rodzaj. Po wprowadzeniu symbolu konta w przedostatniej lini wyświetlany jest opis nazwy konta. Korzystanie z podglądu. Podgląd planu kont wywołuje się klawiszem [F2] na wszystkich polach gdzie należy wprowadzić symbol konta. Wprowadzając część symbolu ustawiamy wstępnie pomoc na kontach zgodnych z tym opisem. Można poszukiwać konta po jego nazwie (całej lub części) naciskając klawisz [F4].będąc w podglądzie.program znajduje to konto lub podobne i podświetla je. Należy wybrać strzałkami konto właściowe i nacisnąć [Enter]. Wówczas jego symbol zostanie wpisany na odpowiednie pole edycyjne. Uwaga... Dekretacja może być jedno lub dwustronna z wyjątkiem księgowania dwustronnego na to samo konto. - suma operacji cyfra jenostkowa do 999 miliardów -treść operacji - dowolny ciąg znaków podzielony strzałką na dwie części. Treść operacji do strzałki wykorzystywana jest przy rozrachunkach automatycznych.kojarzone są ze sobą dekrety o zgodnej treści i sumie (może być kilka po stronie Wn i Ma).Najczęściej na polu tym wpisuje się numer faktury i zapłaty zawsze w jednakowej postaci np symbol dokumentu, spacja i numer. Treść po strzałce jest dowolna. Przy rozrachunkach ręcznych pole treść nie jest sprawdzane. Treść może być powielana automatycznie dla kolejnych dekretów po naciśnięciu klawisza [F4].(Pod tabelą dekretacji pojawi się napis powtarzanie treści TAK lub po ponownym naciśnięciu [F4] NIE) - data zapłaty może być wprowadzana i wykorzystywana jest przy zestawieniach faktur do zapłaty na zadany termin. W czasie wprowadzania dekretów nad okienkiem edycyjnym wyświetlane są aktualne sumy dowodu po stronie Winien i Ma oraz ich różnica. Ułatwia to

16 16 z :02 śledzenie zgodności dowodu w trakcie wprowadzania. W górnym okienku wyświetlany jest ostatno wprowadzony dekret, a na klawisz F5 wywołuje sie przegląd całego wprowadzonego dowodu. Istnieje możliwość dopisywania dekretów do istniejącego już dowodu. Po wprowadzeniu jego nazwy program podaje że' dowód już istnieje czy chcesz dopisać dekrety T/N'. Odpowiedź Tak (nacisnąć duże lub małe T) powoduje ustawienie kolejnego w dowodzie numeru porządkowego i dalej można wprowadzać kolejne dekrety. W czasie dekretacji system prowadzi formalną kontrolę wprowadzanych danych w tym : - poprawność daty w formacie rr-mm-dd (rok, miesiąc, dzień) i zgodność dekretacji z maską dla daty - zgodność symbolu konta z planem kont - nie zezwala na dokonywanie zapisów na konta syntetyczne Klawisze funkcje dostępne w module dekretacji do bufora: - [F3] kasowanie wybranego(podświetlonego) dekretu. Przed kasowaniem dekret jest ponownie wyświetlany i przy pytaniu ' czy chcesz skasować ten dekret' można potwierdzić wykonanie operacji po naciśnięciu T lub zrezygnować z kasowania naciskając N. - [F7] kontrola wybranego dowodu( należy ustawić linię podświetlenia na dowolnym dekrecie tego dowodu). Raport z kontroli dowodu wyświetlany jest na monitor lub drukarkę z podsumowaniem na końcu raportu poszczególnych kont występujących w dowodzie. - [F9] przepisanie wybranego dowodu ( podświetlić dowolny jego dekret) do zbioru głównego. Warunkiem przepisania jest zgodność dowodu dlatego przed przepisaniem prowadzona jest kontrola dowodu, a raport wyświetlany na monitor lub drukarkę. - ENTER wyświetlenie wybranego dekretu do przeglądania lub poprawy. W tym momencie można poprawić wszystkie pola w dekrecie. - [F2] - podgląd planu kont - [F4] - autoatyczne powtarzanie tresci - [F5] - przegląd całego dowodu Operacje dostępne w module głównym dekretacji: -[F1] Dołączanie dekretów z różnych systemów Po wybraniu opcji można wybrać rodzaj systemu, a następnie zbiór do dołączenia. W danych dodatkowych można zdefiniować czy dekrety mają być dołączone do zbioru buforowego czy zbioru głównego. F3 - kasowanie zbioru (błędnego) F7 - kontrola dekretów (dokładny opis w p ) F9 - dołączenie dekretów ze zbioru [F2] wywołanie dekretacji do zbioru buforowego. -[F4] poszukiwanie dekretu według wybranych parametrów.

17 17 z :02 -[F5] zmiana klucza czyli sposobu wyświetlania dekretów. Sposób wyświetlania podany w prawym górnym rogu. Dekrety mogą być porządkowane według Pozycji wpisu, Daty wpisu, Daty dekretacji, Dowodu, konto Wn+ Data, konto Ma + Data, Konto Wn + treść, konto Ma + treść. - [F6] filtr -[F7] kontrola zgodności dowodu (podświetlić dowolny jego dekret). System tworzy sumy strony Wn i Ma i sprawdza zgodność stron. Na koniec raportu podaje sumy dla każdego z kont występujących w dowodzie. -[F8] zestawienia Dowodów - w wybranym przedziale czasu z drukowaniem lub nie dekretów z dowodu dekretów - dziennik - uporządkowane w danym okresie czasu dekrety z możliwością drukowania lub nie dekretów z BO. Kontrola wszystkich dowodów - dowody niezgodne oznaczone są strzałką -ENTER wyświetlenie do edycji lub poprawy podświetlonego dekretu. W zbiorze głównym pozwala zmienić tylko datę zapłaty i treść operacji Dołączanie dekretów. Program posiada możliwość dołączania zbiorów dekretów przygotowanych w innych programach. Opisany zostanie sposób dołączania zbiorów przygotowanych w systemie "HURT". W systemie obsługi sprzedaży deklaruje się dla każdego rodzaju dokumentu (faktura, PZ, MM, wydanie na sklepy) sposób jego rozksięgowania wpisując dla odpowiednich operacji właściwe konta księgowe. Na polach konto dostawcy lub obiorcy wpisuje się przedrostki dla indeksów ( np. 201-), które łączone razem tworzą właściwe konto księgowe. W nagłówku podaje się przedrostek nazwy zbiorów, który połączony z datą końcową zestawienia utworzy nazwę zbioru dekretów. Wykonując w "Hurcie" zestawienia sprzedaży lub zakupów system pyta 'czy tworzyć zbiór dekretów' odpowiedż T powoduje przygotowanie zbiorów. W programie "FK" w module dekretacji wywołując funkcję [F1] wybieramy dołączanie dekretów przez naciśnięcie litery D (dużej lub małej). Kolejno należy wybrać: - rodzaj systemu z którego będziemy dekretować - po pojawieniu się tabeli z nazwami zbiorów z dekretami wybrać strzałkami (podświetlić) właściwy zbiór i nacisnąć [ENTER] Struktura nazwy jest następująca : SV-mm-dd.dek - sprzedaż Vatowska według zestawienia sprzedaży na dzień dd-mm np. SV dek zestawienie sprzedaży na dzień 10 marzec ( może być to zestawienie sprzedaży za pierwszą dekadę marca lub tylko za jeden dzień 10 marca) SR-mm-dd.dek sprzedaż z rachunków uproszczonych ZP-mm-dd.dek zakup towarów na dzień mm.dd - wybrany zbiór może zostać dołączony do FK po naciśnięciu F9 lub poddany kontroli po naciśnięciu klawisza F7

18 18 z :02 Z dołączenia lub kontroli wykonywany jest raport na M-monitor lub D drukarkę. W przypadku niezgodności dowodu lub braku kont księgowych należy wprowadzić poprawki i ponowić próbę połączenia. Po dołączeniu dekretów zbiór jest kasowany. Uwaga... Dołączane automatycznie dektery dopisywane są do zbioru głównego lub zbioru buforowego zależnie od ustawienia w danych dodatkowych. 3.2 PLAN KONT. Moduł umożliwia zakładanie, przeglądanie i poprawę planu kont księgowych. Zawiera również funkcje związane bezpośrednio z kontami typu: - saldówka - obroty na koncie - rozrachunki Plan kont. Przd rozpoczęciem dopisywania planu kont należy uzgodnić schemat według którego będzie wprowadzany i w miarę potrzeb rozszerzany Zakładowy Plan Kont. Należy pamiętać, że w dowolnej chwili można zdefiniować nowe konto. Właściwie zaprojektowany ZPK umożliwi systemowi wykonywanie różnych przeliczeń i zestawień. Na opis pojedyńczego konta składa się: - Symbol konta Dowolny cyfrowy ciąg 14 znaków. Trzy pierwsze pozycje zostały oddzielone kreską celem wyróżnienia najczęściej stosowanego trzycyfrowego konta syntetycznego.sposób i ilość wykorzystania znaków od 4 do 14 zależy wyłącznie od potrzeb przedsiębiorstwa. Zaleca się jednak by poszczególne pozycje miały takie samo znaczenie np numery magazynów, rodzaje kosztów itd. Pozwoli to w przyszłości na wykonywanie różnorodnych zestawień przekrojowych.pozycje niewykorzystane w oznaczeniu konta wypełniane są automatycznie kropkami. Przy automatycznym księgowaniu konta rozrachunkowe powinny być zgodne z indeksami kontrahentów z "Hurtu" połączonymi z właściwym przedrostkiem 201 lub 202 Przykłąd indeks odbiorcy połączony z przedrostkiem 201 tworzy konto księgowe jakie powinno być zadeklarowane w ZPK. -Nazwa konta - dowolny ciąg 70 znaków (literowych lub cyfrowych). Dla kont typu rozrachunkowego jest to nazwa kontrahenta. -Typ konta jako syntetyczne, syntetyczno-analityczne, analityczne. Zmiana rodzaju konta

19 19 z :02 realizowana jest przez naciśnięcie klawisza Spacji. Konto syntetyczne - automatycznie buduje swoje obroty z podległych mu kont analitycznych. Konto syntetyczne nie przyjmuje bezpośrednio księgowań. Konto syntetyczno - analityczne - jest poziomem pośrednim między syntetykiem i analitykiem.przyjmuje bezpośrednie księgowania i ma swoje niższe rozwinięcia analityczne. Konto analityczne -jest najniższym poziomem w strukturze planu kont. Nie można założyć konta analitycznego przed założeniem nadrzędnego mu konta syntetycznego lub syntetyczno- analitycznego. - BOWinien i BO Ma -Wskaźnik rozliczenia konta (wykorzystywany dla kont rozrachunkowych oznacza konta rozliczone automatycznie, ręcznie lub nierozliczone - nie jest bezpośrednio widoczny w programie) Moduł planu kont realizuje następujące funkcje: - [F1] saldówka czyli zastawienie obrotów i sald (dokładniejszy opis w p 3.2.3) - [F2] dodanie nowego konta - [F3] kasowanie konta (wybranego czyli podświetlonego) Nie można usunąć konta na którym są dekrety. - [F5] zmiana klucza czyli sposobu porządkowania wyświetlania kont według indeksu lub nazwy. Sposób porządkowania wyświetlany w prawym górnym rogu. - [F7] obroty na koncie w wybranym przedziale czasu - [F8] drukowanie planu kont - [F9] rozrachunki automatyczne, ręczne i przegląd(dokładny opis w p ) Rozrachunki. Po wywołaniu funkcji rozrachunki klawiszem [F9] w module konta możemy wybrać rodzaj rozliczania pomiędzy rozliczaniem Automatycznym, Ręcznym i Przeglądem. Rozrachunki automatyczne. Powinny być wykonane przed rozliczaniem ręcznym. Przed rozpoczęciem rozliczania należy odpowiedzieć na następujące pytania - 'czy rozliczać ponownie T/N' - najczęściej stosuje się rozliczanie tylko nowych transakcji czyli odpowiedź N. W przypadkach szczególnych rozliczenie ponowne wówczas wcześniejsze rozrachunku zostaną wyzerowane. - ' czy drukować dekrety tylko z miesiąca rozliczanego T/N' odpowidź T powoduje wyświetlanie dekretów rozliczonych lub nie tylko z ostatniego miesiąca, odpowidż N powoduje wyświetlanie wszystkich dekretów. - 'czy drukować dekrety rozliczone T/N' - odpowiedź N daje nam wydruk tylko transakcji nierozliczonych, które mogą być podstawą do rozrachunków ręczych. Istotą rozliczeń automatycznych jest kojarzenie ze sobą operacji transakcyjnych z

20 20 z :02 finansowymi czyli (faktury z zapłatą). System uznaje za rozliczone operacje spełniające następujące warunki: - zgodność symbolu konta - znoszące się kwoty ( jednakowe kwoty po przeciwnych stronach konta lub kwoty zgodne z przeciwnym znakiem po tej samej stronie - kwota może być sumą kilku dekretów po każdej stronie ) - jednakowa treść operacji (lub brak zapisu treści).zgodność treści sprawdzana jest do myślnika druga część treści może być niezgodna. Aby kojarzyć ze sobą faktury z zapłatą należy stosować jednakowy standart zapisu treści np. faktura Vat treść V 8 kwota po Wn, zapłata za fakturę treść V 8- rata 1, kwota po Ma, V 8- rata 2 kwota po Ma. Taki układ zostanie automatycznie rozliczony. Rozrachunki ręczne. Rozrachunki ręczne powinny być wykonane po rozliczeniu automatycznym. Warunkiem rozliczenia ręcznego jest przy zgodności konta tylko zgodność sumy. Po wybraniu rozrachunków dla określonego konta pojawią się dwie grupy dekretów nierozliczonych strony Winien i Ma. Przejście pomiędzy jedną a drugą grupą realizuję się po naciśnięciu klawisza tabulacji - Tab. Rozliczenie polega na zaznaczeniu dekretów do rozliczenia - klawiszem [Ins] tak aby sumy po stronie Winien i Ma być zgodne. Sumy te wyświetlane są na bierząco w lini środkowej ekranu. Zaznaczone dekrety rozlicza się po naciśnięciu klawisza [F9]. Przegląd rozrachunków. Funkcja realizuje przeglad rozrachunków Zestawienie obrotów i sald. Zestawienie dostępne jest w module konta po nacisnięciu klawisza [F1]. Pozwala ono uzyskać pełne zestawienie obrotów i sald na wybrany dzień dla: - kont z zadanego przedziału (konto początkowe- konto końcowe) - kont tylko Syntetycznych Wszystkich - z drukowaniem lub nie kont o saldzie zerowym. Wydruk saldówki zawiera następujące dane: - bilans otwarcia BO (Wn i Ma ) - BO + obroty narastające (Wn i Ma) - obroty w miesiącu (Wn i Ma) - saldo kont (Wn i Ma) - sumę sald (Wn i Ma)

SYSTEM "FK" FINANSOWO - KSIĘGOWY. "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856.

SYSTEM FK FINANSOWO - KSIĘGOWY. SOFTMAR -MM S.C.- Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856. 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856 "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp Nasz adres:! SYSTEM "FK" FINANSOWO - KSIĘGOWY Dokumentacja Autor: Marek Klimek! System "FK" - Finansowo Księgowy 2 _ Gorzów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "TERMINAL-SKLEPOWY" "SOFTMAR-MM" S.C. - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856. Dokumentacja. Autorzy: M.

SYSTEM TERMINAL-SKLEPOWY SOFTMAR-MM S.C. - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856. Dokumentacja. Autorzy: M. ! "SOFTMAR-MM" S.C. - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 Tel. 957 214 856 SYSTEM "TERMINAL-SKLEPOWY" Dokumentacja Autorzy: M.Klimek Gorzów Wlkp wrzesień 2000! System "TERMINAL SKLEPOWY"

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "KADRY- PŁACE"

SYSTEM KADRY- PŁACE S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 95 7 214 856 SYSTEM "KADRY- PŁACE" Dokumentacja Autorzy: M.M. Klimek Gorzów Wlkp 2002 S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa budżetu zadaniowego

1. Obsługa budżetu zadaniowego Białystok, 2012 1. Obsługa budżetu zadaniowego Obsługa zadań budżetowych opartych na źródle finansowania to taka konstrukcja budżetu nakładająca na podległe samorządowe jednostki budżetowe obowiązek przygotowywania

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH

W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH Do użytku wewnętrznego 2 Część I System podatkowy I. System podatkowy SPOD

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

FK-HEX Program FINANSOWO - KSIĘGOWY

FK-HEX Program FINANSOWO - KSIĘGOWY FK-HEX Program FINANSOWO - KSIĘGOWY Instrukcja obsługi 2 Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych HEX s.c. Spis treści. 1. Opis programu... 4 1.1. Opis działania systemu... 4 1.2. Bezpieczeństwo danych systemu...

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Moduł FK 1. Modyfikacja formatki wprowadzania księgowań. Na formatce wprowadzania księgowań dodano pole z numerem NIP kontrahenta. 2 Wydruk spisu księgowań z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SYSTEM PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 26.08. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo