Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie o ochronie danych osobowych"

Transkrypt

1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych HTM Sport GmbH ( HTM ) jest właścicielem witryny internetowej prowadzonej przez Head Sport GmbH ( Head ), Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria. Dostęp do witryny internetowej jest oferowany w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności ( as is, where is and as available ) oraz o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej bez jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi. HTM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne utrudnienia powstałe wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej. Generalnie użytkownik może odwiedzać niniejszą witrynę internetową bez konieczności podawania danych osobowych. Użytkownik może jednak dobrowolnie podać nam swoje dane osobowe, aby móc korzystać z określonych funkcji niniejszej witryny internetowej, np. dokonać zakupu lub założyć konto. Informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych oraz OWW wyjaśniają sposób rejestrowania, wykorzystywania, przekazywania i ochrony danych osobowych w związku z niniejszą witryną internetową. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych Head pozyskuje, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe za zgodą użytkownika, w zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wymagane na mocy prawa. W przypadku dokonania przez użytkownika zakupu za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej rejestrujemy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak nazwisko, adres do faktury i adres do dostawy, adres , dane karty kredytowej lub płatniczej i informacje dotyczące zakupionych towarów, w celu wygenerowania, zawarcia, wypełnienia i zrealizowania umowy kupnasprzedaży lub w przypadku zamówień Head Custom Made do celów produkcyjnych. Mamy prawo do przekazania firmie transportowej lub kurierskiej nazwiska i adresu dostawy użytkownika w celu dostarczenia produktów zakupionych przez użytkownika. Mamy prawo przekazania nazwiska oraz danych dotyczących płatności i transakcji w celu zrealizowania płatności również do instytucji kredytowych lub finansowych. Po założeniu konta użytkownika w naszej witrynie internetowej rejestrujemy opisane powyżej dane osobowe wraz z nazwą użytkownika i hasłem w celu zarządzania kontem online użytkownika. Dane użytkownika zostaną wykorzystane do celów przetwarzania zamówienia. Jeśli użytkownik zapisze się na nasz newsletter, wówczas jego adres będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, z zastrzeżeniem możliwości wypisania się z subskrypcji w dowolnym momencie. Ponadto pozyskujemy dane osobowe (np. nazwisko i informacje kontaktowe) również w przypadku udziału użytkownika w konkursie lub akcji promocyjnej, aby móc zarządzać konkursem bądź akcją promocyjną i kontaktować się ze zwycięzcami oraz podawać informacje o wygranej. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika również w celu: - doskonalenia naszych produktów i usług; - do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych lub firmowych, np. w celu mierzenia i poznania trendów demograficznych, trendu użytkowników, zainteresowań użytkowników, trendów nabywczych i innych trendów wśród naszych użytkowników. - w celu udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania użytkownika; - w celu komunikowania się z użytkownikiem, np. drogą ową, w sprawach dotyczących zakupu dokonanego przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, statusu jego konta lub zmian w niniejszych OWW; - w celu przekazywania użytkownikowi informacji o produktach, usługach, imprezach i akcjach promocyjnych, które mogą zainteresować użytkownika, o ile użytkownik zadeklarował chęć otrzymywania od nas takich informacji; - w celu podejmowania działań sprawdzających, zapobiegawczych, interwencyjnych lub innych środków w odniesieniu do nieprzestrzegania niniejszych OWW, działań niezgodnych

2 z prawem, domniemanego oszustwa lub sytuacji, w których istnieje potencjalnie ryzyko naruszenia naszych praw ustawowych lub praw innych osób; oraz - w innych celach zaakceptowanych przez użytkownika lub o ile jest to dozwolone bądź wymagane przepisami prawa. Mamy prawo do przekazywania danych osobowych zewnętrznym wykonawcom lub usługodawcom (do grona tego należą spółki-córki firmy Head, występujące w tym charakterze), świadczącym usługi w naszym imieniu, np. dostawcom usług komunikacyjnych, call center, dostawcom usług rozliczeniowych, agencjom marketingowym, dostawcom usług informatycznych i/lub dostawcom hostingu danych lub przetwarzania danych bądź podobnych usług, lub w inny sposób rejestrującym, wykorzystującym, przekazującym, zapisującym bądź przetwarzającym dla nas dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Część tych usługodawców może podlegać innej jurysdykcji niż użytkownik. Gdy dane osobowe użytkownika znajdują się poza terytorium jego kraju, podlegają przepisom prawa obowiązującym w innym kraju, które mogą zezwalać zagranicznym organom ds. bezpieczeństwa i organom wykonawczym na wgląd do danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez osoby i przekazywane osobom, które uczestniczą w planowanym lub faktycznym finansowaniu, zabezpieczeniu, ubezpieczeniu, sprzedaży, cesji lub innego rodzaju dysponowaniu częścią lub całością naszej firmy lub naszego majątku, w celu dokonania oceny i/lub wykonania planowanej transakcji. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane i przekazywane przez naszych następców prawnych lub cesjonariuszy w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Możemy wykorzystywać również wtyczki sieci społecznościowych (Facebook, Google, Twitter) w witrynie internetowej. Rejestrowanie danych biernych W momencie wejścia na niniejszą stronę internetową automatycznie rejestrujemy dane, np. adres IP przypisany do urządzenia użytkownika, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, typ przeglądarki i system operacyjny w urządzeniu użytkownika oraz odwiedzane przez niego strony. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu ustalenia sposobu przeglądania niniejszej witryny internetowej przez użytkowników oraz do celów ogólnej analizy. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi. Pliki cookies i technologie śledzenia Tak jak wiele innych firm, w naszej witrynie internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym w komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookies mogą usprawniać korzystanie z witryny internetowej przez użytkownika poprzez zapisywanie ustawień użytkownika przy odwiedzaniu określonej witryny internetowej. Korzystamy z plików cookies, aby np. zapisać zawartość wirtualnego koszyka użytkownika na następną wizytę. Wykorzystujemy również pliki cookies do pomiaru aktywności w witrynie internetowej i ustalania, które obszary i funkcje witryny internetowej są najbardziej popularne. Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Może się jednak zdarzyć, że bez plików cookies użytkownik nie będzie w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Na przykład: Dezaktywacja lub odmowa cookies sprawi, że użytkownik nie będzie mógł złożyć zamówienia na naszej witrynie internetowej. Nie wykorzystujemy plików cookies do identyfikowania tożsamości użytkowników niniejszej witryny internetowej. Korzystamy z plików cookies wyłącznie w celu świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, zapisywania jego ustawień oraz doskonalenia i aktualizowania naszej witryny internetowej. Oto lista niektórych wykorzystywanych przez nas plików cookies i powodu ich wykorzystywania: Nazwa pliku COOKIES Opis pliku COOKIES

3 Nazwa pliku COOKIES CART CATEGORY_INFO COMPARE CURRENCY CUSTOMER CUSTOMER_AUTH CUSTOMER_INFO CUSTOMER_SEGMENT_IDS EXTERNAL_NO_CACHE FRONTEND GEOIP GUEST-VIEW LAST_CATEGORY LAST_PRODUCT NEWMESSAGE NO_CACHE PERSISTENT_SHOPPING_CART POLL POLLN RECENTLYCOMPARED STF STORE UNIT Opis pliku COOKIES Przypisanie do koszyka użytkownika Zapisuje informacje dotyczące kategorii na stronie, dzięki czemu strony mogą być szybciej ładowane Artykuły na liście użytkownika, zawierającej produkty do porównania Waluta preferowana przez użytkownika Zaszyfrowana wersja ID klienta użytkownika w sklepie Wskazuje, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany w sklepie Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należy użytkownik Zapisuje ID segmentu klientów Wskazuje, czy dozwolony jest caching ID sesji użytkownika na serwerze Kod aktualnej kraju dostawy Umożliwia obsługę zamówień gości Kategoria odwiedzana ostatnio przez użytkownika Ostatni produkt wyświetlany przez użytkownika Wskazuje, czy otrzymano nową wiadomość Wskazuje, czy caching jest dozwolony Łącze do informacji dotyczących koszyka użytkownika i oglądanych produktów, jeżeli użytkownik wysyłał zapytania do strony ID ankiet, w których ewentualnie uczestniczył użytkownik Informacje o ankietach, w których uczestniczył użytkownik Produkty niedawno porównywane przez użytkownika Informacje dotyczące produktów wysłanych przez użytkownika drogą ową do znajomych Wybrany przez użytkownika widok sklepu lub język Wybrany system jednostek miary USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient zaakceptował korzystanie z plików cookies VIEWED_PRODUCT_IDS WISHLIST WISHLIST_CNT Produkty wyświetlane ostatnio przez użytkownika Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń użytkownika Liczba produktów na liście życzeń użytkownika User_token, Browser_id, JSESSIONID: Te pliki cookies stanowią warunek wstępny do dokonania zakupu. Stosujemy je, aby umożliwić użytkownikowi wkładanie produktów do koszyka, aby umożliwić zapisywanie wizyt użytkownika w niniejszej witrynie internetowej i zawartości jego koszyka oraz efektywne poruszanie się użytkownika w obrębie witryny internetowej. Gdyby te pliki nie były przez nas stosowane, użytkownik nie mógłby dokonać zakupu w naszej witrynie internetowej. Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Dodatkowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies, dokonywanych w przeglądarce internetowej, są dostępne pod adresem: W razie pytań lub uwag dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt w sposób podany poniżej w sekcji Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych Podejmujemy stosowne fizyczne, organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą i kradzieżą oraz przed dostępem osób nieu-

4 poważnionych, przekazywaniem, odtwarzaniem, wykorzystywaniem lub modyfikowaniem przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych osobowych użytkownika przysługuje upoważnionym pracownikom, pomocnikom i pełnomocnikom firmy Head, którzy potrzebują dostępu do danych osobowych użytkownika w celu realizowania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej witryny internetowej są przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w którym dane te zostały zarejestrowane, o ile nie mają zastosowania inne wewnętrzne lub zewnętrzne regulacje dotyczące archiwizowania danych, wymagające dłuższego okresu przechowywania. Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami Head może utworzyć i przechowywać plik zawierający dane osobowe użytkownika w celach wskazanych powyżej, do wglądu w siedzibie Head Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria. Użytkownik, który chciałby uzyskać wgląd do swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą (z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń ustawowych) bądź dokonać ich korekty, może zwrócić się pod adres wskazany powyżej. Wszelkie zapytania lub zażalenia bądź inne pytania dotyczące postępowania z danymi osobowymi należy kierować na powyższy adres korespondencyjny lub na następujący adres owy: Google Analytics Dodatkowe informacje dotyczące warunków i postanowień korzystania z danych osobowych i ich ochrony znajdują się na oraz Na naszej witrynie internetowej do kodu Google Analytics jest załączone anonymizeip w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP). Niniejsza witryna internetowa korzysta z Universal Analytics (i Google Remarketing), narzędzi do analityki internetowej oferowanych przez Google Inc. ( Google ). Universal Analytics korzysta z tzw. cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie (w tym adres IP użytkownika), dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na tym serwerze. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP, co ma miejsce na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony na tym serwerze. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług dla operatora witryny internetowej, związanych z korzystaniem z danej witryny internetowej oraz Internetu. Adres IP przekazywany w ramach systemu Universal Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Użytkownik może nie zgodzić się na cookies wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak zauważyć, iż wówczas użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej. Ponadto użytkownik może również zablokować zapisywanie wszystkich danych stworzonych przez cookies, które dotyczą korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki pod następującym adresem: Użytkownik może nie zgodzić się na Google Analytics klikając na poniższe łącze: Na komputerze zostanie zainstalowane cookie typu opt-out, które uniemożliwi w przyszłości gromadzenie danych użytkownika przy odwiedzaniu witryny: <a href= javascript:gaoptout() >Wyłącz Google Analytics</a>

5 Ponadto, możemy korzystać z Google Analytics do oceny danych otrzymanych z Google AdWords oraz Double-Click-Cookie do celów statystycznych. Aby uniemożliwić takie korzystanie, należy zainstalować wtyczkę opt-out dostępną pod linkiem: Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z danych osobowyh i ich ochrony znajdują się pod adresem: oraz https://www.google.pl/policies. Na naszej witrynie internetowej do kodu Google Analytics jest załączone anonymizeip w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP). (Źródło: Remarketing Google Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu późniejszego docierania do osób, które odwiedziły witrynę, w ramach kampanii remarketingowej poprzez reklamę internetową w sieci reklamowej Google. Do włączania ogłoszeń remarketingowych oferenci zewnętrzni, tacy jak Google, wykorzystując pliki cookies na podstawie odwiedzin w niniejszej witrynie internetowej. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania wykorzystywania plików cookies przez Google, otwierając stronę dezaktywacji Google pod adresem Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z wtyczek serwisu Facebook (przycisk Lubię to ) Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajduje się pod adresem Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o odwiedzinach użytkownika z jego adresem IP na naszej stronie. Klikając na przycisk Lubię to serwisu Facebook, będąc jednocześnie zalogowanym na swoje konto w serwisie Facebook, użytkownik może udostępniać treści z naszej strony na swoim profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Informujemy, że jako operator witryny internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Facebook pod adresem Jeżeli użytkownik nie chce, aby serwis Facebook łączył odwiedziny na naszych stronach z jego kontem użytkownika w serwisie Facebook, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie Facebook. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z usługi Google +1 Przechowywanie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google +1 użytkownik może publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google +1 użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje przekazane przez użytkownika dla treści +1, jak i informacje dotyczące strony oglądanej przez użytkownika przy kliknięciu na +1. Informacje +1 użytkownika mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu użytkownika i jego fotografią w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google użytkownika, lub w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach w Internecie. Google rejestruje informacje dotyczące aktywności użytkownika +1 w celu doskonalenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google +1, użytkownik musi posiadać ogólnodostępny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną

6 dla profilu. Nazwa ta jest wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, używaną przez użytkownika przy dzieleniu treści za pośrednictwem jego konta Google. Tożsamość profilu Google użytkownika może być widoczna dla użytkowników, którzy znają adres użytkownika lub dysponują innymi identyfikującymi go informacjami. Wykorzystywanie rejestrowanych informacji: Oprócz celów wyjaśnionych powyżej informacje udostępnione przez użytkownika są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami Google w zakresie ochrony danych osobowych. Google może publikować sumaryczne dane statystyczne dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazuje te dane użytkownikom i partnerom, na przykład wydawcom, ogłoszeniodawcom lub powiązanym serwisom internetowym. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie usługi Twitter Na naszych stronach wbudowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Poprzez korzystanie z serwisu Twitter i funkcji retweet, strony odwiedzane przez użytkownika są łączone z jego kontem w serwisie Twitter i publikowane do wiadomości innych użytkowników. W takiej sytuacji do serwisu Twitter przesyłanesą również daneinformujemy, że jako operator witryny internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Twitter. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Twitter pod adresem Ustawienia użytkownika w zakresie ochrony danych w serwisie Twitter mogą zostać zmienione w ustawieniach konta pod adresem Dnia: maja 2015

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI VI POLAND POLITYKA PRYWATNOŚCI Vi Germany GmbH, z siedzibą na ul. Leopoldstrasse 256, 80807 Monachium, Niemcy (zwanej w dalszej części polityki: "VI", "my", "nasz" lub "nas") gromadzi informacje za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki:

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Ciasteczka Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Usunięcie plików cookie spowoduje konieczność aktualizacji twoich preferencji. Jeśli użyjesz innego urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies Polityka Niniejsza Polityka dotyczy plików i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej ( Serwisem ), których właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o. o z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa cel zbierania danych osobowych od Użytkowników Sklepu Internetowego Miraculum, uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Alama24.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności sklepu JOLINKA.PL Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT Dane osobowe Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności As-rolety.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.mediamarkt.pl/regulamin,s-521

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.mediamarkt.pl/regulamin,s-521 Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.mediamarkt.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU (HOTEL SKANSEN CONFERENCE & SPA W SIERPCU) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i pliki cookie Informacja zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I-39100 Bozen (BZ) tel. +39 0471 999 888 fax:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych STAN Z: 01.03.2015 Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas ważna. Właścicielem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją POLITYKA PRYWATNOŚCI UZYSKUJĄC DOSTĘP DO SERWISU AUTOMATYCZNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI LUB NA ZMIANY W NIEJ DOKONANE W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 25.09.2014r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności SklepikDzieciecy.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności. Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

Oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności. Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą. Polityka Prywatności Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej Polityka Prywatności ) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Administratorzy danych Administrator danych Western Union Payment Services Ireland Limited Data wejścia w życie: sierpień 2015 r. Niniejsze Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL Udostępnienie nam swoich danych osobowych, tak jak i udzielenie zgody na ich przetwarzanie są zupełnie dobrowolne. Wszystkie dane, które zostały lub zostaną nam przekazane,

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady używania plików cookies

Zasady używania plików cookies Wprowadzenie Informacje dotyczące plików cookies Zasady używania plików cookies Większość odwiedzanych przez Państwa stron korzysta z plików cookies, które ułatwiają użytkownikowi korzystanie ze strony,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym ekomajty.pl (dalej jako Sklep Internetowy ). Administratorem

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl. I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklepu Psiaki.pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl. I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklepu Psiaki.pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl

Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl Administratorem Danych Osobowych, właścicielem marki Anataka jest firma Anataka sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności magabi.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Firma Regus Group plc i jej spółki zależne ( Grupa Regus ) szanują i pragną chronić prywatność użytkowników.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności alestruny.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklep/serwis internetowy www.lepiej.net prowadzony jest przez Michalinę Figarską prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie pod adresem: 31-990 Kraków, ul. (NIP: 6781078507,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki Prywatności

Zasady Polityki Prywatności Zasady Polityki Prywatności Autorem niniejszej strony internetowej jest Hilti (Poland) Sp. z o.o.( Hilti ). Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do grupy Hilti.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności rekordlazienki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bi-Bag Polska jest firma SoVi Marta

Bardziej szczegółowo