Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie o ochronie danych osobowych"

Transkrypt

1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych HTM Sport GmbH ( HTM ) jest właścicielem witryny internetowej prowadzonej przez Head Sport GmbH ( Head ), Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria. Dostęp do witryny internetowej jest oferowany w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności ( as is, where is and as available ) oraz o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej bez jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi. HTM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne utrudnienia powstałe wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej. Generalnie użytkownik może odwiedzać niniejszą witrynę internetową bez konieczności podawania danych osobowych. Użytkownik może jednak dobrowolnie podać nam swoje dane osobowe, aby móc korzystać z określonych funkcji niniejszej witryny internetowej, np. dokonać zakupu lub założyć konto. Informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych oraz OWW wyjaśniają sposób rejestrowania, wykorzystywania, przekazywania i ochrony danych osobowych w związku z niniejszą witryną internetową. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych Head pozyskuje, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe za zgodą użytkownika, w zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wymagane na mocy prawa. W przypadku dokonania przez użytkownika zakupu za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej rejestrujemy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak nazwisko, adres do faktury i adres do dostawy, adres , dane karty kredytowej lub płatniczej i informacje dotyczące zakupionych towarów, w celu wygenerowania, zawarcia, wypełnienia i zrealizowania umowy kupnasprzedaży lub w przypadku zamówień Head Custom Made do celów produkcyjnych. Mamy prawo do przekazania firmie transportowej lub kurierskiej nazwiska i adresu dostawy użytkownika w celu dostarczenia produktów zakupionych przez użytkownika. Mamy prawo przekazania nazwiska oraz danych dotyczących płatności i transakcji w celu zrealizowania płatności również do instytucji kredytowych lub finansowych. Po założeniu konta użytkownika w naszej witrynie internetowej rejestrujemy opisane powyżej dane osobowe wraz z nazwą użytkownika i hasłem w celu zarządzania kontem online użytkownika. Dane użytkownika zostaną wykorzystane do celów przetwarzania zamówienia. Jeśli użytkownik zapisze się na nasz newsletter, wówczas jego adres będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, z zastrzeżeniem możliwości wypisania się z subskrypcji w dowolnym momencie. Ponadto pozyskujemy dane osobowe (np. nazwisko i informacje kontaktowe) również w przypadku udziału użytkownika w konkursie lub akcji promocyjnej, aby móc zarządzać konkursem bądź akcją promocyjną i kontaktować się ze zwycięzcami oraz podawać informacje o wygranej. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika również w celu: - doskonalenia naszych produktów i usług; - do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych lub firmowych, np. w celu mierzenia i poznania trendów demograficznych, trendu użytkowników, zainteresowań użytkowników, trendów nabywczych i innych trendów wśród naszych użytkowników. - w celu udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania użytkownika; - w celu komunikowania się z użytkownikiem, np. drogą ową, w sprawach dotyczących zakupu dokonanego przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, statusu jego konta lub zmian w niniejszych OWW; - w celu przekazywania użytkownikowi informacji o produktach, usługach, imprezach i akcjach promocyjnych, które mogą zainteresować użytkownika, o ile użytkownik zadeklarował chęć otrzymywania od nas takich informacji; - w celu podejmowania działań sprawdzających, zapobiegawczych, interwencyjnych lub innych środków w odniesieniu do nieprzestrzegania niniejszych OWW, działań niezgodnych

2 z prawem, domniemanego oszustwa lub sytuacji, w których istnieje potencjalnie ryzyko naruszenia naszych praw ustawowych lub praw innych osób; oraz - w innych celach zaakceptowanych przez użytkownika lub o ile jest to dozwolone bądź wymagane przepisami prawa. Mamy prawo do przekazywania danych osobowych zewnętrznym wykonawcom lub usługodawcom (do grona tego należą spółki-córki firmy Head, występujące w tym charakterze), świadczącym usługi w naszym imieniu, np. dostawcom usług komunikacyjnych, call center, dostawcom usług rozliczeniowych, agencjom marketingowym, dostawcom usług informatycznych i/lub dostawcom hostingu danych lub przetwarzania danych bądź podobnych usług, lub w inny sposób rejestrującym, wykorzystującym, przekazującym, zapisującym bądź przetwarzającym dla nas dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Część tych usługodawców może podlegać innej jurysdykcji niż użytkownik. Gdy dane osobowe użytkownika znajdują się poza terytorium jego kraju, podlegają przepisom prawa obowiązującym w innym kraju, które mogą zezwalać zagranicznym organom ds. bezpieczeństwa i organom wykonawczym na wgląd do danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez osoby i przekazywane osobom, które uczestniczą w planowanym lub faktycznym finansowaniu, zabezpieczeniu, ubezpieczeniu, sprzedaży, cesji lub innego rodzaju dysponowaniu częścią lub całością naszej firmy lub naszego majątku, w celu dokonania oceny i/lub wykonania planowanej transakcji. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane i przekazywane przez naszych następców prawnych lub cesjonariuszy w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Możemy wykorzystywać również wtyczki sieci społecznościowych (Facebook, Google, Twitter) w witrynie internetowej. Rejestrowanie danych biernych W momencie wejścia na niniejszą stronę internetową automatycznie rejestrujemy dane, np. adres IP przypisany do urządzenia użytkownika, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, typ przeglądarki i system operacyjny w urządzeniu użytkownika oraz odwiedzane przez niego strony. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu ustalenia sposobu przeglądania niniejszej witryny internetowej przez użytkowników oraz do celów ogólnej analizy. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi. Pliki cookies i technologie śledzenia Tak jak wiele innych firm, w naszej witrynie internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym w komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookies mogą usprawniać korzystanie z witryny internetowej przez użytkownika poprzez zapisywanie ustawień użytkownika przy odwiedzaniu określonej witryny internetowej. Korzystamy z plików cookies, aby np. zapisać zawartość wirtualnego koszyka użytkownika na następną wizytę. Wykorzystujemy również pliki cookies do pomiaru aktywności w witrynie internetowej i ustalania, które obszary i funkcje witryny internetowej są najbardziej popularne. Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Może się jednak zdarzyć, że bez plików cookies użytkownik nie będzie w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Na przykład: Dezaktywacja lub odmowa cookies sprawi, że użytkownik nie będzie mógł złożyć zamówienia na naszej witrynie internetowej. Nie wykorzystujemy plików cookies do identyfikowania tożsamości użytkowników niniejszej witryny internetowej. Korzystamy z plików cookies wyłącznie w celu świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, zapisywania jego ustawień oraz doskonalenia i aktualizowania naszej witryny internetowej. Oto lista niektórych wykorzystywanych przez nas plików cookies i powodu ich wykorzystywania: Nazwa pliku COOKIES Opis pliku COOKIES

3 Nazwa pliku COOKIES CART CATEGORY_INFO COMPARE CURRENCY CUSTOMER CUSTOMER_AUTH CUSTOMER_INFO CUSTOMER_SEGMENT_IDS EXTERNAL_NO_CACHE FRONTEND GEOIP GUEST-VIEW LAST_CATEGORY LAST_PRODUCT NEWMESSAGE NO_CACHE PERSISTENT_SHOPPING_CART POLL POLLN RECENTLYCOMPARED STF STORE UNIT Opis pliku COOKIES Przypisanie do koszyka użytkownika Zapisuje informacje dotyczące kategorii na stronie, dzięki czemu strony mogą być szybciej ładowane Artykuły na liście użytkownika, zawierającej produkty do porównania Waluta preferowana przez użytkownika Zaszyfrowana wersja ID klienta użytkownika w sklepie Wskazuje, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany w sklepie Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należy użytkownik Zapisuje ID segmentu klientów Wskazuje, czy dozwolony jest caching ID sesji użytkownika na serwerze Kod aktualnej kraju dostawy Umożliwia obsługę zamówień gości Kategoria odwiedzana ostatnio przez użytkownika Ostatni produkt wyświetlany przez użytkownika Wskazuje, czy otrzymano nową wiadomość Wskazuje, czy caching jest dozwolony Łącze do informacji dotyczących koszyka użytkownika i oglądanych produktów, jeżeli użytkownik wysyłał zapytania do strony ID ankiet, w których ewentualnie uczestniczył użytkownik Informacje o ankietach, w których uczestniczył użytkownik Produkty niedawno porównywane przez użytkownika Informacje dotyczące produktów wysłanych przez użytkownika drogą ową do znajomych Wybrany przez użytkownika widok sklepu lub język Wybrany system jednostek miary USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient zaakceptował korzystanie z plików cookies VIEWED_PRODUCT_IDS WISHLIST WISHLIST_CNT Produkty wyświetlane ostatnio przez użytkownika Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń użytkownika Liczba produktów na liście życzeń użytkownika User_token, Browser_id, JSESSIONID: Te pliki cookies stanowią warunek wstępny do dokonania zakupu. Stosujemy je, aby umożliwić użytkownikowi wkładanie produktów do koszyka, aby umożliwić zapisywanie wizyt użytkownika w niniejszej witrynie internetowej i zawartości jego koszyka oraz efektywne poruszanie się użytkownika w obrębie witryny internetowej. Gdyby te pliki nie były przez nas stosowane, użytkownik nie mógłby dokonać zakupu w naszej witrynie internetowej. Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Dodatkowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies, dokonywanych w przeglądarce internetowej, są dostępne pod adresem: W razie pytań lub uwag dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt w sposób podany poniżej w sekcji Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych Podejmujemy stosowne fizyczne, organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą i kradzieżą oraz przed dostępem osób nieu-

4 poważnionych, przekazywaniem, odtwarzaniem, wykorzystywaniem lub modyfikowaniem przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych osobowych użytkownika przysługuje upoważnionym pracownikom, pomocnikom i pełnomocnikom firmy Head, którzy potrzebują dostępu do danych osobowych użytkownika w celu realizowania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej witryny internetowej są przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w którym dane te zostały zarejestrowane, o ile nie mają zastosowania inne wewnętrzne lub zewnętrzne regulacje dotyczące archiwizowania danych, wymagające dłuższego okresu przechowywania. Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami Head może utworzyć i przechowywać plik zawierający dane osobowe użytkownika w celach wskazanych powyżej, do wglądu w siedzibie Head Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria. Użytkownik, który chciałby uzyskać wgląd do swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą (z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń ustawowych) bądź dokonać ich korekty, może zwrócić się pod adres wskazany powyżej. Wszelkie zapytania lub zażalenia bądź inne pytania dotyczące postępowania z danymi osobowymi należy kierować na powyższy adres korespondencyjny lub na następujący adres owy: Google Analytics Dodatkowe informacje dotyczące warunków i postanowień korzystania z danych osobowych i ich ochrony znajdują się na oraz Na naszej witrynie internetowej do kodu Google Analytics jest załączone anonymizeip w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP). Niniejsza witryna internetowa korzysta z Universal Analytics (i Google Remarketing), narzędzi do analityki internetowej oferowanych przez Google Inc. ( Google ). Universal Analytics korzysta z tzw. cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie (w tym adres IP użytkownika), dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na tym serwerze. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP, co ma miejsce na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony na tym serwerze. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług dla operatora witryny internetowej, związanych z korzystaniem z danej witryny internetowej oraz Internetu. Adres IP przekazywany w ramach systemu Universal Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Użytkownik może nie zgodzić się na cookies wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak zauważyć, iż wówczas użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej. Ponadto użytkownik może również zablokować zapisywanie wszystkich danych stworzonych przez cookies, które dotyczą korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki pod następującym adresem: Użytkownik może nie zgodzić się na Google Analytics klikając na poniższe łącze: Na komputerze zostanie zainstalowane cookie typu opt-out, które uniemożliwi w przyszłości gromadzenie danych użytkownika przy odwiedzaniu witryny: <a href= javascript:gaoptout() >Wyłącz Google Analytics</a>

5 Ponadto, możemy korzystać z Google Analytics do oceny danych otrzymanych z Google AdWords oraz Double-Click-Cookie do celów statystycznych. Aby uniemożliwić takie korzystanie, należy zainstalować wtyczkę opt-out dostępną pod linkiem: Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z danych osobowyh i ich ochrony znajdują się pod adresem: oraz https://www.google.pl/policies. Na naszej witrynie internetowej do kodu Google Analytics jest załączone anonymizeip w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP). (Źródło: Remarketing Google Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu późniejszego docierania do osób, które odwiedziły witrynę, w ramach kampanii remarketingowej poprzez reklamę internetową w sieci reklamowej Google. Do włączania ogłoszeń remarketingowych oferenci zewnętrzni, tacy jak Google, wykorzystując pliki cookies na podstawie odwiedzin w niniejszej witrynie internetowej. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania wykorzystywania plików cookies przez Google, otwierając stronę dezaktywacji Google pod adresem Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z wtyczek serwisu Facebook (przycisk Lubię to ) Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajduje się pod adresem Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o odwiedzinach użytkownika z jego adresem IP na naszej stronie. Klikając na przycisk Lubię to serwisu Facebook, będąc jednocześnie zalogowanym na swoje konto w serwisie Facebook, użytkownik może udostępniać treści z naszej strony na swoim profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Informujemy, że jako operator witryny internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Facebook pod adresem Jeżeli użytkownik nie chce, aby serwis Facebook łączył odwiedziny na naszych stronach z jego kontem użytkownika w serwisie Facebook, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie Facebook. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z usługi Google +1 Przechowywanie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google +1 użytkownik może publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google +1 użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje przekazane przez użytkownika dla treści +1, jak i informacje dotyczące strony oglądanej przez użytkownika przy kliknięciu na +1. Informacje +1 użytkownika mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu użytkownika i jego fotografią w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google użytkownika, lub w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach w Internecie. Google rejestruje informacje dotyczące aktywności użytkownika +1 w celu doskonalenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google +1, użytkownik musi posiadać ogólnodostępny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną

6 dla profilu. Nazwa ta jest wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, używaną przez użytkownika przy dzieleniu treści za pośrednictwem jego konta Google. Tożsamość profilu Google użytkownika może być widoczna dla użytkowników, którzy znają adres użytkownika lub dysponują innymi identyfikującymi go informacjami. Wykorzystywanie rejestrowanych informacji: Oprócz celów wyjaśnionych powyżej informacje udostępnione przez użytkownika są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami Google w zakresie ochrony danych osobowych. Google może publikować sumaryczne dane statystyczne dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazuje te dane użytkownikom i partnerom, na przykład wydawcom, ogłoszeniodawcom lub powiązanym serwisom internetowym. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie usługi Twitter Na naszych stronach wbudowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Poprzez korzystanie z serwisu Twitter i funkcji retweet, strony odwiedzane przez użytkownika są łączone z jego kontem w serwisie Twitter i publikowane do wiadomości innych użytkowników. W takiej sytuacji do serwisu Twitter przesyłanesą również daneinformujemy, że jako operator witryny internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Twitter. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Twitter pod adresem Ustawienia użytkownika w zakresie ochrony danych w serwisie Twitter mogą zostać zmienione w ustawieniach konta pod adresem Dnia: maja 2015

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie Wstęp: Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.tchibo.pl, korzystających

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją POLITYKA PRYWATNOŚCI UZYSKUJĄC DOSTĘP DO SERWISU AUTOMATYCZNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI LUB NA ZMIANY W NIEJ DOKONANE W

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i pliki cookie Informacja zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I-39100 Bozen (BZ) tel. +39 0471 999 888 fax:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie Polityka prywatności i plików cookie Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Data wejścia w życie: 28.02.2014 Wersja: nr 3 MasterCard przestrzega zasad prywatności. Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych zbieranych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności MasterCard przestrzega zasad prywatności. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony

Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony SPIS TREŚCI: Art. 1. DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ Art. 2. DANE OSOBOWE Art. 3. KWESTIE TECHNICZNE Art. 4. INFORMACJA HANDLOWA Art. 5. USUNIĘCIE KONTA Art.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterTools obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Formularz

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych STAN Z: 01.03.2015 Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas ważna. Właścicielem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Firma Kelly Services, Inc. i jej spółki zależne ( firma Kelly Services lub firma Kelly ) szanuje prywatność swoich użytkowników i akceptuje ich prawa do danych

Bardziej szczegółowo

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal Page 1 of 10 Zasady zachowania poufności w usługach PayPal Kraj:Australia (in English) Austria (auf Deutsch) Belgium (in English) Belgium (en Français) Belgium (in het Nederlands) Canada (in English) Canada

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności RIM

Polityka Prywatności RIM Polityka Prywatności RIM Research In Motion Limited oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (określane dalej jako RIM ) posiadają wieloletnią politykę utrzymywania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo