ISBN Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek"

Transkrypt

1 VIDEOGRAF

2 Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek Wydanie I, Chorzów 2013 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, Chorzów tel.: , , fax: Wydawnictwa Videograf SA, Chorzów 2013 ISBN

3 SPIS TREŚCI WSTĘP I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KARTA OBSERWACJI UCZNIA KLASY KARTA OCEN UCZNIÓW KLASY TESTY SPRAWDZAJĄCE

4 III. KRZYŻÓWKI NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH IV. SŁOWNIK POJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA KLASA

5 WSTĘP Przed Państwem kolejny rok prowadzenia zajęć na bazie programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej. Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa 5 to kontynuacja idei pakietu, którego początki sięgają klasy 1. Klasa 5 to kolejny rok, w którym realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, gdzie zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem, technologią informacyjną oraz do życia w społeczeństwie informacyjnym. Do realizacji programu w klasie 5 został opracowany kolejny podręcznik, o numerze dopuszczenia 592/2/2013, który zapewni w kolejnym roku nauki realizację celów i treści zamieszczonych w programie. Podobnie jak w klasie 4 zawiera on przystępnie podane zagadnienia teoretyczne, odpowiednio dobrane do wieku ucznia, oraz duży wybór ćwiczeń podstawowych i dodatkowych dla uczniów zdolnych. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci niniejszego przewodnika, w którym znajdują się materiały wzbogacające warsztat pracy m.in. o: plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, słownik pojęć komputerowych. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W miarę rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnej umacnia się znaczenie umiejętności wykorzystania komputera w życiu codziennym jako narzędzia porozumiewania się i działania w nowym wymiarze. Rozwój tej dziedziny nie pozostaje bez znaczącego wpływu na programy nauczania zajęć komputerowych oraz innych przedmiotów i przewidzianych do realizacji w ich ramach treści kształcenia. Wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach komputerowych w dużej mierze ułatwiają uczniom nabywanie wiadomości z innych przedmiotów. Można zauważyć więc, że pozycja tego przedmiotu obecnie staje się coraz mocniejsza. Dowodem na to jest wprowadzenie w nowej podstawie programowej* zajęć komputerowych już w pierwszym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie ilości godzin do trzech w drugim etapie. Rolą nauczycieli tego przedmiotu jest przyzwyczajanie uczniów do traktowania sprzętu komputerowego jako wytworu pomysłowości ludzkiej, a więc czegoś, z czego mogą korzystać, co mogą wykorzystywać do pracy i rozrywki, co w przyszłości sami mogą usprawniać, przyczyniając się do rozwoju tej dziedziny. Walory dydaktyczne zajęć komputerowych są atrybutem kształcenia, w którym ma miejsce: racjonalne łączenie teorii z praktyką własną uczniów, rozwiązywanie problemów technicznych, powiązane z uczeniem się przez przyswajanie i działanie. Teoria znajdzie zastosowanie w praktyce, jeżeli do każdej klasy zostaną mądrze opracowane treści kształcenia, które przyjmują postać planu nauczania. W wyniku realizacji przygotowanego planu, zaangażowania nauczycieli oraz aktywności uczniów na koniec drugiego etapu nauczania można oczekiwać wymiernych rezultatów, które będą miały wpływ również na nauczanie pozostałych przedmiotów. Zgodnie z treściami kształcenia ujętymi w podstawie programowej zajęć komputerowych drugiego etapu edukacyjnego do programu Przygoda z komputerem zostały opracowane szczegółowe treści z podziałem na każdy rok nauki (klasa 4, 5, 6). W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi Państwu realizację treści kształcenia przewidzianych dla klasy 5. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009, nr 4, poz

7 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 5 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. II. Komputer i system Windows Edytor tekstu dziedziny, w których wykorzystywany jest komputer urządzenia z najbliższego otoczenia wyposażone w układ scalony znajomość programów przeznaczonych do odtwarzania plików multimedialnych (Windows Media Player, Winamp) umiejętność posługiwania się wybranym programem (Windows Media Player, Winamp) znajomość Eksploratora Windows przenoszenie, kopiowanie i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows znajomość funkcji, jaką pełni Kosz umieszczanie plików i folderów w Koszu przywracanie plików i folderów z Kosza usuwanie zawartości Kosza znajomość roli skrótu rozpoznawanie ikon skrótu tworzenie skrótów do wskazanego folderu wykorzystanie Internetu znajomość pojęć: układ scalony, multimedia, tekst, grafika, dźwięk, sprzęt multimedialny, animacja, Windows Media Player, Winamp, MP3, kompresja, podfolder, Kosz, skrót, encyklopedia multimedialna formatowanie tekstu przy wykorzystaniu narzędzi z karty Narzędzia główne formatowanie tekstu z wykorzystaniem okna Czcionka ustawianie odstępów między wierszami korzystanie z narzędzi WordArt dbanie o estetykę dokumentu umieszczanie tabel w dokumencie poruszanie się po komórkach tabeli ustawianie szerokości kolumn i wysokość wierszy w tabeli formatowanie tabeli (kolor tła i obramowania) scalanie komórek w tabeli dokładanie i usuwanie kolumn i wierszy w tabeli wstawianie do dokumentu obrazków z pliku powiększanie i pomniejszanie obrazków w dokumencie zmiana położenia obrazka w dokumencie zastosowanie różnych układów otoczenia obrazka tekstem dodawanie obramowania do obrazka ustawianie widoku i formatu strony podgląd wydruku drukowanie dokumentu w programie Microsoft Word znajomość pojęć: estetyka, format A4 7

8 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI III. IV. Internet Prezentacje znajomość sposobów komunikacji za pomocą Internetu znajomość i stosowanie zasad zachowania obowiązującego użytkowników Internetu świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń w Internecie znajomość niebezpieczeństw nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu wykorzystanie poczty elektronicznej zakładanie konta pocztowego na serwerze portalu Interia wysyłanie i odbieranie wiadomości umieszczanie adresów w Kontaktach usuwanie adresów z Kontaktów wysyłanie wiadomości na adresy umieszczone w Kontaktach odbieranie załączników i dołączanie ich do wiadomości formatowanie tekstu wiadomości znajomość pojęć: , adres , załącznik, komunikacja, kreator, domena, spam, grafika komputerowa przeznaczenie i zalety programu PowerPoint uruchamianie programu z menu Start znajomość budowy okna programu PowerPoint znajomość zasad tworzenia prezentacji multimedialnej tworzenie prezentacji multimedialnej przesuwanie, wstawianie, usuwanie, powiększanie lub pomniejszanie pola tekstowego wstawianie tła do slajdu wstawianie grafiki do slajdu stosowanie przezroczystości obrazu kopiowanie, wklejanie, przesuwanie i usuwanie slajdów stosowanie efektów przejścia stosowanie efektów ruchomego tekstu stosowanie animacji obrazu znajomość pojęć: slajd, animacja, prezentacja multimedialna, przejścia slajdów 8

9 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI V. Programy graficzne zamiana gotowych kształtów na krzywą rysowanie prostych obiektów za pomocą linii odręcznej edycja punktów na krzywej zmienianie kształtu narysowanego obiektu za pomocą punktów wykorzystywanie dodatkowych narzędzi z paska Edytuj punkty tworzenie obiektów graficznych za pomocą poznanych narzędzi znajomość najczęściej spotykanych typów rozszerzeń plików graficznych wskazywanie różnic między grafiką bitmapową a wektorową eksportowanie we wskazane miejsce obiektów z programu Draw w postaci plików JPG, BMP, TIF zakładanie tematycznych folderów i gromadzenie tam wykonanych przez siebie prac w formacie JPG tworzenie ozdobnych napisów formatowanie tekstu w programie graficznym projektowanie i wykorzystywanie ozdobnego tła i obramowania wykorzystywanie przezroczystości obiektu tworzenie ozdobnych napisów przy wykorzystaniu galerii Fontwork używanie dodatkowych narzędzi Fontwork projektowanie kartek okolicznościowych i dyplomów znajomość pojęć: krzywa Béziera, format pliku graficznego, eksportowanie, rozszerzenie pliku, grafika bitmapowa, piksel, grafika wektorowa 9

10 2. PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 1 Zastosowanie komputerów w życiu codziennym 2 Co to są multimedia? Podstawa programowa 7.1) 1.5) 1.6) 6.1) 6.2) 7.1) 3.4) PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wymienia urządzenia wyposażone w układ scalony wie, do czego wykorzystywany jest Internet wie, czym jest program multimedialny wie, co to jest sprzęt multimedialny zna cechy animacji potrafi wymienić multimedialne programy użytkowe (encyklopedie, słowniki) potrafi wymienić nazwę jednego programu przeznaczonego do odtwarzania muzyki i filmów zna urządzenia odtwarzające multimedia wie, jaki rodzaj plików zapisywany jest w formacie MP3 zna pojecia: multimedia, grafika komputerowa, kreator PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie układ scalony wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe potrafi wyjaśnić pojęcie multimedia zna i wyjaśnia pojęcie kompresja potrafi wymienić nazwy dwóch lub więcej programów przeznaczonego do odtwarzania plików multimedialnych zna i wyjaśnia pojęcie MP3 3 Pliki, foldery i skróty 1.2) 1.1) 1.3) 3.2) 1.5) wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie, w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty zna pojęcia: skrót, podfolder potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów 10

11 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 4 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 5 Dbamy o estetykę dokumentu 6 Wstawiamy do dokumentu ozdobny tekst oraz obrazki 7 Tworzymy i formatujemy tabele Podstawa programowa 6.1) 6.2) 7.1) 1.2) 1.1) 1.3) 1.5) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) 5.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word potrafi omówić działanie standardowych narzędzi karty Narzędzia główne formatuje tekst, korzystając z okna Czcionka potrafi ustawić odstępy między wierszami zna pojęcie estetyka potrafi umieścić w dokumencie ozdobny napis z grupy narzędzi WordArt wie, w jaki sposób umieścić w dokumencie obrazek z pliku zna sposoby powiększania i pomniejszania obrazków w dokumencie potrafi zmieniać na stronie położenie wstawionego obrazka stosuje różne układy otaczania obrazka tekstem potrafi zastosować obramowanie wstawionego obrazka umieszcza w dokumencie tabele za pomocą jednego z poznanych sposobów potrafi poruszać się po komórkach tabeli, korzystając przynajmniej z jednego z poznanych sposobów wie, w jaki sposób zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy w tabeli potrafi sformatować tabelę, wypełniając komórki kolorem, oraz wybrać styl i kolor linii umie scalić komórki dokłada i usuwa według potrzeby kolumny i wiersze biegle posługuje się narzędziami znajdującymi się w karcie Narzędzia główne wykorzystuje podczas pracy różne efekty z okna Czcionka dba o estetykę dokumentu korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi znajdujących się w karcie Narzędzia obrazówformatowanie zna i stosuje różne sposoby umieszczania tabeli w dokumencie wykorzystuje podczas pracy różne sposoby poruszania się po komórkach tabeli swobodnie korzysta z karty Narzędzia tabel zawsze dba o estetyczny wygląd tabeli 11

12 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 8 Przygotowujemy dokumenty do druku i drukujemy 9 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 10 Sposoby komunikowania się przez Internet 11 Przesyłamy wiadomości pocztą elektroniczną Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 1.6) 7.2) 7.3) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi zmienić widok strony rozpoznaje formaty i ustawienia papieru: format A4 poziomo, format A4 pionowo, format A5 poziomo, format A5 pionowo potrafi ustawić stronę we wskazanym formacie i orientacji wie, jak skorzystać z podglądu wydruku zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów drukowania wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu potrafi wymienić przynajmniej trzy sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje większość zasad właściwego zachowania obowiązujących użytkowników Internetu wie, jakie niebezpieczeństwa kryją się w Internecie potrafi wymienić większość zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu zna pojęcia: komunikacja, netykieta PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna i stosuje różne sposoby drukowania wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe zna pojęcie format A4 potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych potrafi wymienić i omówić wszystkie poznane sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje wszystkie poznane zasady zachowanie obowiązujące użytkowników Internetu potrafi wymienić i omówić zagrożenia związane z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu wie, do czego służy poczta elektroniczna potrafi założyć konto na serwerze portalu Interia wysyła i odbiera wiadomości na swoim koncie zna pojęcia: , adres , serwis społecznościowy, domena zna pojęcia: domena, spam potrafi omówić elementy, z jakich składa się adres potrafi założyć konto na serwerze dowolnie wybranego portalu przesyła kopię otrzymanej wiadomości pod inny adres wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe 12

13 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 12 Zarządzamy swoim kontem 13 Przesyłamy załączniki, wstawiamy obrazki 14 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 15 Poznajemy program do tworzenia prezentacji multimedialnych Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.4) 1.5) 2.1) 2.2) 1.1) 1.2) 1.5) 2.1) 2.2) 7.2) 1.1) 1.2) 1.5) 2.1) 2.2) 1.6) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.4) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: umieszcza adresy w Kontaktach usuwa adresy z Kontaktów wie, gdzie zostają zapisane adresy na koncie pocztowym wysyła wiadomości, korzystając z adresów umieszczonych w Kontaktach PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wysyła wiadomość do kilku osób, korzystając z zakładki Kontakty zakłada foldery na swoim koncie wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe z niewielką pomocą nauczyciela odbiera i dołącza do wiadomości załączniki potrafi sformatować tekst wiadomości wstawia do wiadomości papeterię wstawia do wiadomości plik graficzny ze wskazanego miejsca na dysku zna pojęcia: załącznik, spam potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych samodzielnie odbiera i dołącza do wiadomości załączniki wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe zna pojęcie papeteria (w u) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych PREZENTACJE Odkrywamy tajemnice programu do tworzenia prezentacji multimedialnych zna przeznaczenie i zalety programu PowerPoint rozpoznaje ikonę programu PowerPoint potrafi uruchomić program z menu Start zna najważniejsze elementy okna programu PowerPoint zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnej korzysta z podstawowych narzędzi znajdujących się w karcie Narzędzia główne potrafi wstawić nowy slajd z niewielką pomocą nauczyciela przygotowuje prostą prezentację potrafi przesuwać, wstawiać, usuwać, powiększyć lub pomniejszyć pola tekstowe zna pojęcia: slajd, prezentacja multimedialna zna i objaśnia elementy okna programu PowerPoint zna i stosuje zasady tworzenia prezentacji samodzielnie przygotowuje prostą prezentację na podany temat umie wyświetlić slajdy w różnych trybach 13

14 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 16 Przygotowujemy prezentację 17 Wzbogacamy prezentacje o efekty przejścia 18 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 19 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.4) 5.1) 5.2) 3.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.4) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.4) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: wybiera tło dla slajdu wie, w jaki sposób umieścić grafikę w slajdzie potrafi kopiować, wklejać, przesuwać i usuwać slajdy PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie tworzy prezentację, biegle stosując poznane narzędzia bez pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe z niewielką pomocą nauczyciela stosuje przezroczystość obrazu z niewielką pomocą nauczyciela stosuje efekty przejścia z niewielką pomocą nauczyciela stosuje efekt ruchomego tekstu zna pojęcie przejścia slajdów potrafi samodzielnie zastosować efekty przejścia potrafi samodzielnie zastosować efekt ruchomego tekstu stosuje efekty dźwiękowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki wie, w jaki sposób zamienić gotowy kształt, np. elipsę, na krzywą potrafi samodzielnie narysować prosty obiekt za pomocą linii odręcznej wie, w jaki sposób edytować punkty na krzywej umie zmieniać kształt narysowanego obiektu za pomocą krzywej Béziera wykonuje ćwiczenia podstawowe podczas pracy wykorzystuje dodatkowe narzędzia z paska Edytuj punkty samodzielnie tworzy ciekawe obiekty graficzne za pomocą poznanych narzędzi zna pojęcie krzywa Béziera dodaje i usuwa punkty na krzywej wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 14

15 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 20 Tworzymy własną galerię rysunków 21 Dodajemy tekst do rysunku 22 Projektujemy okolicznościowe kartki, dyplomy, zaproszenia 23 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi eksportować we wskazane miejsce obiekty z programu Draw w postaci plików JPG tworzy tematyczną galerię wykonanych przez siebie prac w formacie JPG wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcia: format pliku graficznego, eksportowanie, rozszerzenie pliku, grafika bitmapowa, piksel, grafika wektorowa potrafi posługiwać się narzędziem Tekst wie, w jaki sposób sformatować napisany tekst umieszcza w polu tekstowym ozdobne tło i obramowanie tworzy ozdobne napisy, korzystając z galerii Fontwork wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie eksportuje wykonane przez siebie obiekty z dowolnym rozszerzeniem wykonuje ćwiczenia podstawowe i ćwiczenia dodatkowe podczas pracy korzysta z dodatkowych narzędzi Fontwork potrafi zastosować przezroczystość obiektu wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe według podanego wzoru potrafi samodzielnie wykonać ozdobny napis wie, w jaki sposób umieścić tło za tekstem wykonuje proste elementy graficzne według podanych wzorów projektuje ozdobne tła kartek okolicznościowych i dyplomów wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych wykonuje ozdobne napisy według własnych pomysłów tworzy ciekawe tła do tekstu wykonuje skomplikowane elementy graficzne projektuje ciekawe projekty według własnych pomysłów potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych 15

16 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 24 Sprawdzian wiadomości po klasie 5 25 Przygotowujemy wspólne projekty Podstawa programowa PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, komunikujemy się za pomocą Internetu, przygotowujemy prezentacje 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 2.1) 2.2) 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) 4.1) 4.2) 5.1) 5.2) 6.1) 6.2) wykonując projekt, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych wykonując projekt, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych 16

17 3. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr SPOTKA- NIA TEMAT SPOTKANIA Godziny Numer strony w podręczniku Numer ćwiczenia na płycie CD KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows 1 Zastosowanie komputerów w życiu codziennym Co to są multimedia? , 2, 3, 4 3 Pliki, foldery i skróty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 1 28 Test 1 EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word 5 Dbamy o estetykę dokumentu , 6* 6 Wstawiamy do dokumentu ozdobny tekst oraz obrazki 7 Tworzymy i formatujemy tabele Przygotowujemy dokumenty do druku i drukujemy 9 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości , Test 2 INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu 10 Sposoby komunikowania się przez Internet Przesyłamy wiadomości pocztą elektroniczną Zarządzamy swoim kontem Przesyłamy załączniki, wstawiamy obrazki Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 1 76 Test 3 PREZENTACJE Odkrywamy tajemnice programu do tworzenia prezentacji multimedialnych 15 Poznajemy program do tworzenia prezentacji multimedialnych 16 Przygotowujemy prezentację , 12, 13* 17 Wzbogacamy prezentacje o efekty przejścia Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości , Test 4 PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki 19 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Tworzymy własną galerię rysunków Dodajemy tekst do rysunku Projektujemy okolicznościowe kartki, dyplomy, zaproszenia 23 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Test 5 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, komunikujemy się za pomocą Internetu, przygotowujemy prezentacje 24 Sprawdzian wiadomości po klasie Testy 1, 2, 3, 4, 5 25 Przygotowujemy wspólne projekty Razem: 32 godziny 17

18 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, zdobytych przez niego w wyniku nauczania. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak uczeń opanował wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień, które przewidziane są do realizacji w programie Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej, polegają głównie na obserwacji działań ucznia podczas lekcji, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz przeprowadzaniu testów sprawdzających. W podręczniku Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa 5, przy każdym omawianym zagadnieniu informatycznym znajdują się ćwiczenia przeznaczone do utrwalenia i sprawdzenia poziomu opanowania wprowadzanych treści. Każde spotkanie zakończone jest minitestem. Rozwiązując go, uczeń ma możliwość samokontroli i samooceny zdobytych na lekcji wiadomości. Ostatnia lekcja z każdego działu przeznaczona jest na powtórzenie, utrwalenie oraz sprawdzenie wiadomości. W podręczniku uczniowie mają wykaz zagadnień, którego rolą jest ułatwienie przygotowania się ucznia do testu. Testy sprawdzające oraz klucze odpowiedzi (materiał dla nauczyciela) zostały zamieszczone w niniejszym przewodniku. Dla uczniów zostały opracowane testy w wersji multimedialnej, zamieszczone na płycie CD. 1. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych; bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 18

19 szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej*. Zgodnie z wynikającymi z rozporządzenia wytycznymi do programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej dla uczniów i rodziców została przygotowana karta przedmiotowego systemu oceniania. Proponowana karta może zostać zmodyfikowana w zależności od obowiązującego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Praktycznym rozwiązaniem jest wklejenie karty na wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika (po wcześniejszym zapoznaniu się rodziców lub opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi). Zapoznanie się z treścią wymagań uczeń oraz rodzice lub opiekunowie potwierdzają podpisem. * Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562, z dnia oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 130, poz. 906, z dnia r. 19

20 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 DZIAŁ KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wymienia urządzenia wyposażone w układ scalony wie, do czego wykorzystywany jest Internet rozumie pojęcie multimedia wie, czym jest program multimedialny wie, co to jest sprzęt multimedialny zna urządzenia odtwarzające multimedia zna cechy animacji potrafi wymienić multimedialne programy użytkowe (encyklopedie, słowniki) potrafi wymienić nazwę jednego programu przeznaczonego do odtwarzania muzyki i filmów wie, jaki rodzaj plików zapisywany jest w formacie MP3 zna pojęcia: grafika komputerowa, kreator wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie, w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty zna pojęcia: skrót, podfolder wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wie, do czego wykorzystywany jest Internet WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie układ scalony potrafi wyjaśnić pojęcie multimedia zna i wyjaśnia pojęcie kompresja potrafi wymienić nazwy dwóch lub więcej programów przeznaczonego do odtwarzania plików multimedialnych zna i wyjaśnia pojęcie MP3 potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe 20

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przygoda z komputerem Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE OpracowaŁ: Łukasz Błaszczyk, Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Nr tema tu Nr porządko wy lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez tajemnic 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA 3

Rozkład materiału KLASA 3 Rozkład materiału KLASA 3 Miesiąc zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Powroty i wspomnienia 2. Szkoła radosna i bezpieczna Liczba Wiadomości i umiejętności godzin 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM I rok nauki 36 godzin Lp Temat lekcji Zakres materiału Regulamin szkolnej pracowni komputerowej, przedmiotowy system oceniania z przedmiotu informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym

2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym 1. Uczeń: Uczeń: 2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposoby wstawiania obrazka do tekstu, wie w jaki sposób wstawić obiekt ClipArt do dokumentu, wie w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60763-89-6. Redakcja i korekta Jadwiga Kwiecień Joanna Szewczyk. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja techniczna Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-60763-89-6. Redakcja i korekta Jadwiga Kwiecień Joanna Szewczyk. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Redakcja i korekta Jadwiga Kwiecień Joanna Szewczyk Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2009 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KALISZU Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych Małgorzata Marcinkowska 1 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasach 4-6 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 3

Rozkład materiału Klasa 3 Rozkład materiału Klasa 3 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć Liczba godzin Wiadomości i umiejętności wrzesień 1. Po wakacjach 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Uruchamianie i zamykanie programu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo