Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17). Ocena Ocena I. 3, 2, 1... Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci zna i potrafi wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni potrafi wymienić zasady pracy na zajęciach komputerowych zna i stosuje regulamin BHP w pracowni komputerowej oraz pracy przy komputerze stosuje zasady regulaminu w codziennej pracy przy komputerze wie, czym jest komputer, zna pojęcie zestawu komputerowego rozpoznaje systemy operacyjne znajdujące się na szkolnym komputerze i domowym komputerze zna rozszerzenie pliku txt wyjaśnia, do czego może służyć Internet wymienia zagrożenia płynące z korzystania z Internetu zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu wie, do czego służy przeglądarka internetowa wymienia elementy zestawu komputerowego wymienia trzy przykładowe elementy budowy komputera wymienia po jednym przykładzie urządzeń wejścia i wyjścia zna i wyjaśnia pojęcie system operacyjny porządkuje swój folder na szkolnym komputerze, korzystając z pomocy nauczyciela rozróżnia pliki i foldery wymienia trzy przykłady rozszerzeń plików wymienia zastosowania Internetu odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki internetowej znajduje proste hasła za pomocą wyszukiwarki google.pl wyjaśnia zastosowanie trzech elementów budowy komputera wymienia po trzy przykłady urządzeń wejścia i wyjścia wyjaśnia różnice między plikiem a folderem porządkuje swój folder na szkolnym komputerze wymienia po jednym przykładzie plików tekstowych, graficznych i multimedialnych wie jakie jest podstawowe rozszerzenie zapisywanych plików w programie MS Word, Notatnik MS Paint wyjaśnia (w bardzo prosty sposób) pojęcie Internet podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych i dwóch wyszukiwarek internetowych wyszukuje informacje w Internecie, korzystając z wyszukiwarki

2 wyjaśnia zastosowanie trzech elementów budowy komputera wymienia po trzy przykłady urządzeń wejścia i wyjścia wyjaśnia różnice między plikiem a folderem porządkuje swój folder na szkolnym komputerze wymienia po jednym przykładzie plików tekstowych, graficznych i multimedialnych wie jakie jest podstawowe rozszerzenie zapisywanych plików w programie MS Word, Notatnik MS Paint wyjaśnia (w bardzo prosty sposób) pojęcie Internet podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych i dwóch wyszukiwarek internetowych wyszukuje informacje w Internecie, korzystając z wyszukiwarki nie myli się przy wymienianiu dowolnej ilości przykładów urządzeń wejścia i wyjścia potrafi objaśnić znaczenie większości elementów budowy komputera potrafi dopasować rozszerzenie pliku do programu, w którym został zapisany sprawnie posługuje się przeglądarką internetową formułuje zapytania, korzystając z zaawansowanych funkcji II. Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint korzysta z Pędzla i Kolorów programu Paint przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje niedokładny rysunek, korzystając z metody odbicia i obrotu fragmentu obrazu przy pomocy nauczyciela uczeń tworzy bardzo prosty rysunek np. statku bez wykorzystania Krzywej korzysta z narzędzi programu Paint tworzy rysunek z wykorzystaniem podstawowych narzędzi programu z niewielką pomocą nauczyciela uczeń wykonuje niedokładny rysunek tworzy prosty rysunek np. statku z wykorzystaniem nielicznych linii krzywych korzysta z narzędzi programu Paint, efektywnie operuje różnymi typami Pędzli i Wypełnień samodzielnie tworzy rysunek z ich wykorzystaniem tworzy rysunek np. statku z wielokrotnym wykorzystaniem Krzywej korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów do obrazu tworzy rysunek, praca jest przy tym dokładna i staranna rysuje rysunek przedstawiający np. statek, praca wykonana jest ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły tworzy rysunek na zadany temat, stosując co najmniej kilka narzędzi programu Paint oraz różnych ich opcji samodzielnie wykonuje rysunek, praca jest szczególnie staranna i dokładna bardzo precyzyjnie odwzorowuje szczególnie małe elementy rysuje rysunek w sposób szczególnie twórczy przedstawiający np. statek, sprawnie posługując się narzędziem Krzywa III. Żeglowanie w oceanie informacji czyli wizyta w internetowej poczcie i sieciowe pogaduchy wyjaśnia, do czego może służyć internet wie, do czego służy przeglądarka internetowa ma świadomość, że korzystanie z niektórych zasobów w internecie jest nielegalne przy pomocy nauczyciela tworzy prostą notatkę o zespole muzycznym z wykorzystaniem treści znalezionych w internecie zna pojęcie poczty elektronicznej wie, co to jest netykieta

3 określa internet mianem sieci komputerów wymienia zastosowania internetu i zagrożenia płynące z korzystania z internetu odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki internetowej znajduje proste hasła za pomocą wyszukiwarki, znajduje strony internetowe wymienia ogólne zasady korzystania z materiałów z internetu wyszukuje zdjęcia w internecie rozumie pojęcie i wie, jak tworzy się adres pisze i wysyła list elektroniczny stosuje zasady netykiety wyjaśnia (w bardzo prosty sposób) pojęcie internet zna początki powstania internetu podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych i wyszukiwarek internetowych wyszukuje informacje w internecie, korzystając z wyszukiwarki oraz podanych stron wyjaśnia, co jest legalne, a co nielegalne podczas korzystania z plików pobranych z internetu kopiuje fragmenty stron internetowych do dokumentu MS Word komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej zasady tworzenia bezpiecznego hasła dodaje kontakty do książki kontaktów wie, jak wstawiać załącznik opisuje korzyści płynące z korzystania z internetu opisuje historię powstania internetu trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera odpowiednie wyniki podaje przykłady legalnego korzystania z zasobów internetowych tworzy notatkę wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do innych materiałów multimedialnych swobodnie komunikuje się za pomocą a formatuje wiadomości, używając pojedynczych kontaktów przesyła pocztę z załącznikami tworzy plakat ukazujący historię internetu wykonuje w grupie, przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, plakat promujący bezpieczne zachowania w internecie sprawnie posługuje się przeglądarką internetową formułuje zapytania, korzystając z zaawansowanych funkcji przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat, korzystając ze zdjęć i multimediów znalezionych w internecie swobodnie komunikuje się za pomocą a formatuje wiadomości, używając pojedynczych kontaktów oraz grup przesyła pocztę z załącznikami, korzysta z emotikonów IV. Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word wymienia podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz pisze prostą notatkę z pomocą nauczyciela przygotowuje proste zaproszenie popełniając błędy przy formatowaniu tekstu używa podstawowych skrótów klawiszowych pisze prostą notatkę o filmie, stosując proste formatowanie tekstu (pogrubienie, pochylenie) stosuje opcję pokaż wszystko, by sprawdzać poprawne formatowanie używa wyśrodkowania tekstu wstawia obiekt WordArt

4 stosuje skróty klawiszowe związane z formatowaniem tekstu nie popełnia błędów typograficznych (np. podwójny odstęp między wyrazami) zna pojęcia twardej spacji oraz miękkiego Entera poprawnie formatuje tekst zmienia opcje WordArt dla edytowanego tekstu sprawnie stosuje popularne skróty klawiszowe tworzy poprawnie sformatowane teksty korzysta ze skrótów klawiszowych, aby zastosować twardą spację oraz miękki Enter tworzy przejrzyste i ciekawe zaproszenie z zastosowaniem formatowania tekstu przemieszcza się między otwartymi oknami za pomocą skrótu Alt + Tab używa wcięć do oddzielenia akapitów wykonuje zadanie dodatkowe na ocenę celującą V. Prawie jak w kinie czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint uruchamia program Power Point wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji odtwarza prezentację wstawia efekty przejścia między slajdami potrafi włączyć Okienko animacji zmienia schemat kolorów motywu dodaje kolejne slajdy wstawia obiekt WordArt wstawia animowany tekst wstawia grafikę do prezentacji formatuje zdjęcia zna różnice między animacją wejścia, wyjścia i wyróżnienia wstawia animacje obiektów tworzy przejrzystą prezentację z zastosowaniem grafiki modyfikuje zdjęcia modyfikuje animacje obiektów zapisuje przygotowaną prezentację jako pokaz programu PowerPoint tworzy prezentację na dowolny temat przygotowuje prezentację pokazującą wszystkie dostępne animacje jednego typu wstawia efekty dźwiękowe podczas odtwarzania animacji VI. Nie tylko kalkulator czyli odwiedzamy świat tabel i wykresów MS Excel uruchamia program Excel zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, wiersz, kolumna zna pojęcia: nagłówek, sortowanie zna pojęcie formuły i funkcji z pomocą nauczyciela wprowadza podstawową formułę dodawania przełącza się między arkuszami zna zasadę adresowania komórki formatuje nagłówek, sortuje tabelę rozróżnia funkcję od formuły nadaje arkuszowi nazwę i kolor formatuje komórki o podanym adresie zna różnicę w znaczeniu i zapisie zakresu komórek, i pojedynczej komórki sortuje tabelę z wykorzystaniem opcji sortowania stosuje formuły oraz funkcję Suma do obliczeń tworzy niepełny arkusz do obliczeń

5 potrafi używać różnych opcji kopiowania i wklejania stosuje formatowanie warunkowe zna funkcje inne niż Suma, np. Średnia, Iloczyn dobiera właściwy format danych sprawnie stosuje podstawowe funkcje formatuje komórki, określając ich typ (np. jako Waluta ) wykorzystuje w formułach wykonujących obliczenia adresowanie bezwzględne i mieszane stosuje w formułach funkcje logiczne tworzy wykresy do wykonywanych zadań VII Projekt czyli połączenie programów pakietu Office VIII ABC czarowania czyli programujemy w programie Scratch potrafi z pomocą nauczyciela założyć konto programu Scratch potrafi z pomocą nauczyciela obsłużyć podstawowe funkcje programu potrafi skonstruować i zapisać prosty program potrafi przesuwać oraz obracać duszka na scenie potrafi zmieniać i edytować tło sceny rozumie i umie stosować instrukcję warunkową potrafi konstruować proste skrypty sterujące duszkami potrafi konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza potrafi kontrolować zachowanie duszka na podstawie jego położenia potrafi posługiwać się tłami sceny potrafi przełożyć prosty algorytm (przepis) na program w języku Scratch potrafi implementować prostą grę w środowisku Scratch rozumie i umie stosować instrukcję warunkową oraz instrukcję pętli rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje iteracji (powtórz i zawsze) rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne rozumie pojęcie zmiennej i potrafi ją wykorzystać w programie potrafi zaimplementować zachowanie duszka na podstawie projektu rozumie jak działają zdarzenia i umie je wykorzystać w programie potrafi założyć konto programu Scratch z pomocą nauczyciela rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje warunkowe (jeżeli i jeżeli... w przeciwnym przypadku) umie wysyłać komunikaty i programować reakcje na otrzymanie komunikatu rozumie pojęcia zmiennej globalnej i lokalnej i potrafi je wykorzystać w programie potrafi implementować prostą grę zręcznościową i logiczną w środowisku Scratch potrafi zaprojektować i zaimplementować multimedialną animację w środowisku Scratch, z wykorzystaniem wielu scen i animowanych duszków

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien być

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe.

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Klasy IV VI. Założone osiągnięcia uczniów wiążą się z celami kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności oraz z materiałem nauczania. Sprecyzowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo