wersja polska / english version

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja polska / english version"

Transkrypt

1 2012 wersja polska / english version

2

3

4

5 4 Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa Departament Informacji, Promocji i Szkoleń tel ISBN Egzemplarz bezpłatny Realizacja: Smartlink Sp. z o. o. Koordynacja i redakcja: Iwona Gutowska Projekt graficzny: Katarzyna Rymorz Fotoedycja i skład: Alina Merha Autorzy tekstów: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz Korekta: Agata Rokita Tłumaczenie: Studio Tłumaczeń Native speaker: Rob Pagett Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Publisher: Ministry of Regional Development ul. Wspólna 2/4, Warsaw Department of Information, Promotion and Training tel ISBN Free copy Producer: Smartlink Ltd. Co-ordination & editing: Iwona Gutowska Graphic design: Katarzyna Rymorz Photoedition & page layout: Alina Merha Texts: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz Proofs: Agata Rokita Translation: Studio of Translation and Interpreting Native speaker: Rob Pagett Publication co-financed by the European Union within the Technical Assistance Operational Programme

6 Szanowni Państwo, Dear Readers, Fot. Archiwum MRR/Photo: MRD archives Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich ma już 5 lat! Ponad sto projektów nominowanych przez Kapitułę to najlepsze przykłady zmian, jakie zachodzą w polskich miastach i regionach dzięki Funduszom Europejskim. Współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający. Gościnność, piaszczysta plaża czy nieskażona przyroda to dziś za mało. Trzeba go zaskoczyć świeżością, niebanalnymi pomysłami i nade wszystko doskonałą jakością. Dlatego cieszy mnie, że w tym roku nagrodzone zostały projekty, które z powodzeniem mogą konkurować z podobnymi przedsięwzięciami na arenie międzynarodowej. Poza granice Polski wychodzi chociażby sława świętolipskich organów, na których koncerty zjeżdżają miłośnicy muzyki z całej Europy. Wraz z otwarciem granic dynamicznie rozwija się turystyka transgraniczna. Dzięki nowym szlakom turystycznym, ekspozycjom muzealnym i wystawom poznajemy wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, Czech, Niemiec i Litwy. Różnorodność pomysłów na współpracę ponad granicami pokazują: szlak tradycji rzemieślniczej, trasa rowerowa śladem procesów czarownic czy rajdy lotnicze. Wśród projektów propagujących turystykę aktywną bezkonkurencyjna była beskidzka gmina Wilkowice. Oprócz zbudowania profesjonalnych tras do narciarstwa biegowego, postarała się również o otrzymanie homologacji polskiej i międzynarodowej organizacji narciarskiej. Pomysłami zaskakuje także Suwalszczyzna, która w ubiegłym roku z sukcesem rozwijała pogranicze białorusko-polskie, a obecnie aktywnie promuje się w południowej i centralnej Polsce. W tegorocznej edycji po raz pierwszy nagradzaliśmy miejsca przyjazne dzieciom. Najmłodszym możemy sprawić radość, nie tylko przygotowując dobrze wyposażone place zabaw czy parki rozrywki. Warto zadbać, by w internecie pojawiły się interesujące i bezpieczne strony, zachęcające do wirtualnego, a potem również rzeczywistego poznania pięknych zakątków naszego kraju. Oddaję w Państwa ręce album z najlepszymi projektami 2012 roku i zachęcam nie tylko do jego lektury, lecz także do odwiedzenia przedstawionych w nim atrakcji. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego This is already the fifth edition of the Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds competition! Over one hundred projects nominated by the Competition Jury comprise the best example of changes that are taking place in Polish towns, cities and regions thanks to the European Funds. The contemporary tourist is increasingly demanding. Nowadays, hospitality, sandy beaches, or untouched nature are not enough. The modern tourist needs to be offered novelties, original ideas and, most importantly, impeccable quality. That is why it pleases me that this year s winning projects can easily compete with similar undertakings at the international level. For instance, the fame of the pipe organ in Święta Lipka is not restricted to Poland: music lovers from all over Europe visit the village to hear it being played during concerts. Opening the borders is conducive to the rapid development of cross-border tourism. New tourist trails, museum displays and exhibitions allow us to learn about the common historical and cultural heritage of Poland, the Czech Republic, Germany and Lithuania. The diversity of ideas for cross-border cooperation is exemplified by the craft tradition trail, the witch trial bicycle route or air rallies. As for active tourism, Wilkowice community in the Beskidy Mountains was the unrivalled winner in this category. Apart from constructing professional cross-country skiing trails, it also succeeded in receiving homologation from Polish and international skiing organisations. Surprising ideas were also presented by the Suwalszczyzna region, which last year developed the Polish-Belarusian borderlands with great success and is now actively advertising in southern and central Poland. This year s edition featured a new category: child-friendly place. Creating well-equipped playgrounds or theme-parks is not the only way to make children happy. We should also provide them with interesting and safe websites that would encourage them to embark on a virtual, and later on, a real journey to the beautiful corners of our country. This album presents the best projects of I would like to encourage you not only to read it but also to visit the places it describes. Elżbieta Bieńkowska Minister of Regional Development 5

7 6 V edycja konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty zorganizowało konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich w obszarze turystyki. Konkurs poprzez promocję projektów związanych z rozwojem turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej czy zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ma pokazać pozytywny wpływ dotacji unijnych na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany. Nagrody główne przyznawane są w siedmiu kategoriach: Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.). Kapituła konkursu oceniła w tym roku rekordową liczbę 256 zgłoszeń. Dla porównania w roku ubiegłym zgłoszono 208, a dwa lata temu 138 projektów. Największą popularnością cieszyły się kategorie: turystyka aktywna (71), rewitalizacja (57) i obiekt turystyczny (42). Kapituła konkursu zbierała się trzykrotnie na dwudniowych posiedzeniach. W trakcie spotkań przeanalizowane zostały nadesłane ankiety i na ich podstawie stworzono listę rankingową w każdej kategorii. Wnioskodawcy, których projekty uzyskały największą liczbę punktów, zostali zaproszeni do zaprezentowania ich przed Kapitułą. Indywidualne spotkanie z przedstawicielami projektów pozwoliło wybrać 19 nominacji, spośród których wybrano 7 Cudów Funduszy Europejskich. Przyznano też jedno wyróżnienie specjalne. Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds 5th edition For the fifth time now the Ministry of Regional Development has organised the competition Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds, whose aim is to select and award the best initiatives co-financed from European Funds in the area of tourism. The competition promotes projects that enhance the development of tourism, sports and recreation infrastructure or public space planning, thus showing the positive influence of EU subsidies on Poland s development and the changes taking place. Main prizes are awarded in seven categories: Venue (hotel, restaurant, museum, conference centre) Revitalization (urban, industrial and former military areas, usable space) Historical building Promotional product (publishing house, website, promotional campaign) Active tourism (bicycle, water or tourist routes, recreation parks, sports and recreation centres) Cross-border and international tourism Child-friendly place (theme parks, children s playgrounds, child recreation centres etc.). This year, the Competition Jury evaluated a record number of 256 projects, compared to 208 last year and 138 in The most popular categories were: active tourism (71), revitalization (57) and venue (42). The Jury met three times for two-day sessions, during which they examined the questionnaires submitted and drew up a ranking for each of the categories. Applicants whose projects gained the highest number of points were invited to present their projects to the Competition Jury. Meeting the applicants in person allowed the jury to choose 19 nominees and then 7 Miracles of European Funds. There was also one special distinction awarded.

8 Spis treści Obiekt turystyczny... 8 Rewitalizacja Zabytek Produkt promocyjny Turystyka aktywna Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Miejsca przyjazne dzieciom Wyróżnienie specjalne Contents Venue... 8 Revitalisation Historic Building Promotional Product Active Tourism Cross-border and International Tourism Child-friendly place Special commendation

9 8

10 Obiekt turystyczny Venue

11 Raj dla pasjonatów techniki lotniczej nagroda główna 10 Monumentalny, betonowy budynek, który z lotu ptaka przypomina wirujące śmigło samolotu, zachwycił każdego, kto miał okazję go zobaczyć. Niejedna placówka muzealna w Polsce może pozazdrościć Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie tylko oryginalnego projektu architektonicznego, lecz także ciekawej i funkcjonalnej aranżacji wnętrz. Muzeum, które wkrótce obchodzić będzie 50-lecie, usytuowane jest na terenie jednego z najstarszych w Europie, lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny. Wybudowane w 1912 roku najpierw służyło armii austro-węgierskiej. W październiku 1918 roku przeszło pod komendę polskich władz wojskowych, stając się tym samym pierwszym lotniskiem niepodległej Polski. Tutaj też zorganizowano pierwszą na ziemiach polskich jednostkę lotniczą 1. Eskadrę Bojową. Główna sala ekspozycyjna, w której znajdują się najcenniejsze eksponaty, mieści między innymi jedyne zachowane na świecie egzemplarze polskich samolotów PZL P.11c i RWD 21 oraz bezogonowy szybowiec IS-6x Nietoperz. Tutaj też znajduje się unikatowa kolekcja pamiątek po polskich lotnikach walczących w Anglii podczas II wojny światowej. Muzeum nie ogranicza sali tylko do zwiedzania, żyje ona również po godzinach. Po odpowiedniej aranżacji i zabezpieczeniu zbiorów w tej pięknej przestrzeni odbywają się koncerty, konferencje i bankiety. Z główną przestrzenią wystawową sąsiaduje sala edukacyjna. To prawdziwy raj dla młodych pasjonatów techniki lotniczej. Można tu (nie tylko) zobaczyć przekrój silników lotniczych, a nawet całych samolotów. Amatorzy latania mogą poćwiczyć sztukę pilotażu na najnowszym symulatorze lotów. Uczniowie, siedząc w prawdziwych fotelach lotniczych, mogą też uczestniczyć w lekcjach muzealnych, które dostosowano do różnych poziomów nauczania od szkoły podstawowej po liceum. Obok znajduje się kino, stanowiska multimedialne i sklep z pamiątkami. Na pierwszym piętrze urządzono bibliotekę naukową z czytelnią i zaplecze dla organizowanych w Muzeum wydarzeń specjalnych. Za gmachem głównym mieszczą się dawne hangary lotnicze, przystosowane do celów ekspozycyjnych. Większa część z 220 zgromadzonych w Muzeum statków powietrznych wystawiona jest wokół zabudowań. Przylegający park to ulubiony teren spacerów wielu krakowian. Zamierzamy dalej rozbudowywać naszą placówkę. Plany odbudowy tzw. zachodniej grupy hangarowej 2. Pułku Lotniczego, która trzy lata temu przeszła w ręce samorządu województwa małopolskiego, są zaawansowane mówi dyrektor Krzysztof Radwan.

12 Paradise for aviation technology enthusiasts From the bird s-eye view, a monumental, concrete building which resembles a spinning propeller has enchanted all those who have set eyes on it. The Polish Aviation Museum in Cracow is the envy of other institutions not only for its original architecture but also for its interesting and functional interior design. The museum, which will soon celebrate its 50 th anniversary, is located on the premises of one of the oldest European military airports, in Rakowice-Czyżyny. Built in 1912, it was initially used by the Austro-Hungarian army. In October 1918, the Polish army took over command of the airport, making it the first of its kind in independent Poland. It is also home to the 1 st Fighter Squadron, which was the first air force unit on Polish territory. Housing the most precious showpieces, the main show room boasts the only remaining PZL P.11c and RWD 21 Polish planes, as well as the tailless glider IS-6x Nietoperz. It is also home to a unique collection of items belonging to Polish pilots who fought in England during the Second World War. The museum is not limited just to tours, though. It remains alive also after closing time. Once the exhibits have been rearranged and secured, this beautiful space can be used for organizing concerts, conferences and banquets. The main exhibition area is located near an educational room. It is a real paradise for young aviation technology enthusiasts. Here, you can see not only a cross-section of plane engines but also entire planes. Aviation lovers can also practice their pilotage skills on the newest flight simulator. While sitting in real plane seats, students can take part in museum lessons, which have been adapted to different educational levels, ranging from primary to secondary school. In the vicinity of the educational room, a cinema, multimedia stands and a souvenir shop have also been located. A library with a reading room and a back area for organizing special events have been arranged on the first floor of the museum as well. Behind the main building, former hangars adapted for exhibition are located. The majority of the 220 aircraft assembled in the museum are to be found in the vicinity of the museum buildings. The neighbouring park is one of the favourite areas for a stroll for many Cracovians. We plan to keep developing the museum. Renovation plans for the western hangar complex of the 2 nd Aviation Regiment, which Małopolska local government took into its possession three years ago, are advancing, says Krzysztof Radwan, Museum Director. main award 11

13 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Projektodawca: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Lokalizacja: Kraków, woj. małopolskie Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Wartość projektu: ok. 56 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 35 mln zł Category Venue 12 Project: Construction of the Aviation Cultural Park in Cracow, including the main building of the Polish Aviation Museum Beneficiary: Polish Aviation Museum in Cracow Location: Kraków, the Małopolska Province Programme: Małopolska Regional Operational Programme, 5.2 Development of metropolitan functions in the Kraków Metropolitan Area Project Value: approx. PLN 56 million EU funding: approx. PLN 35 million t Podwieszone pod sufitem maszyny wyglądają, jakby przelatywały nad głowami zwiedzających (fot. Janusz Tatarkiewicz) t Suspended planes look as though they were flying over the visitors heads (photo: Janusz Tatarkiewicz) u Budynek z lotu ptaka przypomina wirujące śmigło samolotu (fot. Piotr Lipowiecki) u From the bird s-eye view, the building resembles a rotating propeller (photo: Piotr Lipowiecki) Str. 9: Janusz Tatarkiewicz (3x) Page 9: Janusz Tatarkiewicz (3x)

14 13

15 14 p Polski samolot PZL P.11c (fot. Janusz Tatarkiewicz) p PZL P.11c Polish fighter aircraft (photo: Janusz Tatarkiewicz) t Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci (fot. Janusz Tatarkiewicz) t The museum runs educational classes for children (photo: Janusz Tatarkiewicz) u Konstrukcja głównej sali umożliwia różnorodną ekspozycję zabytkowych samolotów (fot. Janusz Tatarkiewicz) u The structure of the main hall enables diverse exhibitions of historic planes (photo: Janusz Tatarkiewicz)

16 15

17 Podróż w czasie 16 nominacja Pomysłodawcy twierdzą, że takiej lekcji historii nie przeżyjemy nigdzie w Europie. Zwiedzanie najstarszej polskiej kopalni soli w Bochni uatrakcyjniają najnowocześniejsze techniki multimedialne. Zwiedzającym towarzyszą wirtualne postacie mnicha oraz górników, a złudzenie realności potęgują odgłosy pracy i toczących się między nimi rozmów. Co ważne, multimedia nie zastąpiły pracy ludzi. Nadal 80 przewodników oprowadza grupy zwiedzających, opowiadając o historii kopalni i trudach pracy górników. Zmienił się tylko mały szczegół w ich wyposażeniu oprócz latarki trzymają w rękach pilota, którym dyskretnie uruchamiają pokazy multimedialne. Chcemy zaskakiwać naszych gości, a nie eksponować urządzenia, dlatego je ukryliśmy. Można jednak usłyszeć i podziwiać efekt ich działania. Ciemne kopalniane korytarze doskonale się do tego nadają mówi Tomasz Florczyk, dyrektor ds. marketingu Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Trasa o długości półtora kilometra, którą pokonuje się w dwie i pół godziny, wyposażona jest w 36 stanowisk multimedialnych. Każde urządzenie umieszczono w szczelnej obudowie, żeby wyeliminować niekorzystny wpływ soli na elektronikę. Tuż po zjeździe na poziom IV (176 metrów pod ziemią) zwiedzającym ukazuje się multimedialny mnich z zakonu cystersów, który opowiada o początkach wydobycia soli. To właśnie pod kierunkiem cystersów z klasztoru w Wąchocku zbudowano pierwsze szyby górnicze: Sutoris i Gazaris. Mnisi przywieźli nieznaną wówczas w Polsce technologię z Francji, gdzie często pracowali w kopalniach. Podziemny spacer pokazuje ciężką pracę średniowiecznych górników wydobywających sól. Element zaskoczenia i złudzenie interakcji wirtualnych postaci ze zwiedzającymi towarzyszy przez całą trasę. Na przykład, gdy przewodnik opowiada o sposobach wentylacji szybów i prosi jedną z osób, by kręciła kołem zasysającym powietrze, za plecami ukazują się górnicy ponaglający turystę. A gdy mowa jest o sprowadzeniu do kopalni na przełomie XV i XVI wieku koni pomagających w transporcie ciężkich brył solnych, przed oczami zwiedzających ukazuje się podziemna stajnia, a w niej odpoczywający po pracy koń. Nieco dalej można zobaczyć, jak konie zaprzęgane były do ogromnego kieratu służącego do wciągania brył soli. Niezapomniane wrażenie robi też scena wybuchu metanu. Silny huk i efekt świetlny jest tak realistyczny, że widz odnosi wrażenie, jakby miał się zawalić nad nim strop kopalni. To efekt stosowania najnowocześniejszych głośników ultrakierunkowych, które bardzo precyzyjnie kierują odtwarzany dźwięk tylko w to miejsce, gdzie ma być słyszalny, zapobiegając jego rozproszeniu w przestrzeni. Duże zainteresowanie nowym produktem turystycznym wydaje się potwierdzać powtarzaną przez władze uzdrowiska tezę, że Bochnia to raj dla koneserów. Nowoczesną trasę turystyczną w zabytkowych podziemiach kopalni w ubiegłym roku zwiedziło 140 tysięcy osób.

18 Time travel Those behind the idea claim that such a history lesson could not be given anywhere else in Europe. State-of-the-art multimedia techniques make a visit to Poland s oldest salt mine, in the town of Bochnia, all the more appealing. Accompanying visitors to the mine are virtual characters of a monk and miners, which bring the illusion to life even more because of the sounds of their work and conversations. Significantly, the multimedia have not replaced the work of real people. The mine still employs 80 guides, who tell tour parties about the mine s history and the hard work of miners. The only thing to have changed is one small detail in their equipment apart from a torch, guides also carry a remote control with which they discreetly turn the multimedia shows on. We want to surprise our guests instead of merely presenting them different devices, which is why we have hidden them. You may not see them, but you can certainly hear and see the effects of their work. The dark mine corridors lend themselves to this perfectly, says Tomasz Florczyk, Marketing Director at Bochnia Salt Mine Health Resort Ltd. The 1.5 km route takes 2.5 hours to complete and is equipped with 36 multimedia stations. Each of the devices is placed in a sealed casing in order to prevent salt from destroying the electronic components. Just after getting down to level IV (176 metres below the surface), visitors meet a multimedia Cistercian, who talks about the beginnings of salt mining. It was Cistercians from the monastery in Wąchock who initiated the construction of the first mineshafts Sutoris and Gazaris. The monks brought technology unknown in Poland at that time from France, where they had often worked in mines. The underground walk shows the backbreaking work of medieval salt miners. The element of surprise and the illusion of interacting with virtual characters accompany the visitors along the entire route. For instance, when the guide talks about different ways of ventilating the shafts and asks one of the visitors to spin the wheel that sucks in the air, miners urging the tourist on appear behind his or her back. When the guide explains how horses were introduced to the mine at the turn of the 15 th and 16 th centuries to help transport heavy blocks of salt, visitors see an underground stable with a horse resting after work. A little further on, visitors can see how horses were harnessed to a huge treadmill used for lifting salt blocks. A scene of a methane explosion is also very impressive, as the sound of the explosion combined with a light effect is so realistic that the spectator fears that the beams supporting the mine roof are about to collapse. This is the result of using hi-tech hypersonic speakers, which very precisely project the sound only to the place where it should be audible, thus preventing its dispersion in space. The great interest aroused by the new tourist attraction seems to confirm the company management s argument that Bochnia is a paradise for connoisseurs. So far, the modern tourist route in the historic underground mine has attracted 140,000 visitors. nomination 17

19 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Utworzenie innowacyjnej w skali Europy Środkowej ekspozycji multimedialnej w zakresie głównego produktu turystycznego Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia Projektodawca: Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Lokalizacja: Bochnia, woj. małopolskie Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Wartość projektu: ok. 2,8 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 686 tys. zł Category Venue 18 Project: Establishing a multimedia exhibition, innovative for Central Europe, within the main tourist product of Bochnia Salt Mine Health Resort Beneficiary: Bochnia Salt Mine Health Resort Ltd. Location: Bochnia, the Małopolska Province Programme: Małopolska Regional Operational Programme, 3.1 Development of tourist infrastructure Project Value: approx. PLN 2.8 million EU funding: approx. PLN 686,000 t W bocheńskiej kopalni multimedia świetnie współgrają z autentycznymi zabytkami techniki górniczej (fot. Janusz Tatarkiewicz) t The mine in Bochnia perfectly combines multimedia with original pieces of mining technology (photo: Janusz Tatarkiewicz) u W jednym z odcinków podziemnego korytarza urządzono ekspozycję fotografii (fot. Janusz Tatarkiewicz) u Section of the underground corridor that houses a photographic display (photo: Janusz Tatarkiewicz)

20 19

21 Karpacka Troja 20 nominacja Misją skansenu w Trzcinicy jest sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła do turystów zrozumiałym językiem. Pracownicy muzeum nie tylko oprowadzają gości po grodzie, lecz przebrani w stroje z epoki brązu i wczesnego średniowiecza inscenizują scenki z życia dawnych mieszkańców. Urządzają też pokazy walki, warsztaty ceramiczne oraz uczą strzelania z łuku. Trzcinica koło Jasła należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Prace wykopaliskowe zainicjował na początku lat 90. XX wieku archeolog Jan Gancarski, obecnie dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Odkryliśmy jedną z najstarszych, silnie ufortyfikowanych osad, założoną ponad 4000 lat temu. Na terenie dawnego grodziska znaleźliśmy przeszło 160 tysięcy unikatowych zabytków, które pozostawili po sobie kolejni mieszkańcy: ludność pleszowska, przybyła z Zakarpacia ludność kultury Otomani-Füzesabony i wreszcie osadnicy słowiańscy wyjaśnia Jan Gancarski. W miejscu bezcennych znalezisk wybudowano nowoczesny kompleks muzealny, składający się z grodziska oraz parku archeologicznego, leżącego u jego podnóża. Zrekonstruowano 152 metry wałów obronnych z różnych okresów osadnictwa, dwie bramy prowadzące do grodu oraz sześć chat. Na terenie parku odtworzono wioskę otomańską z początków epoki brązu oraz słowiańską z czasów wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także nowoczesny pawilon wystawowy z salą ekspozycyjną i konferencyjną oraz multimedialną salą edukacyjną. Dla najmłodszych turystów przygotowano Salkę Małego Odkrywcy, a w niej między innymi kopie zabawek, jakich używały dzieci w dawnych czasach. Furorę robi telefon z przeszłości, dzięki któremu można wysłuchać bajki nawiązującej do tajemnic pradawnego grodziska. Dlaczego to miejsce nazwano Karpacką Troją? W Trzcinicy odkryliśmy związki tego miejsca z basenem Morza Śródziemnego. Podobnie jak w Troi, jest tu wiele warstw archeologicznych tłumaczy Jan Gancarski. Nasuwa się jeszcze jedna analogia. Tak jak w greckiej Troi, odkryto tu skarb. To ponad 550 przedmiotów ze srebra, z których najcenniejszym elementem jest srebrne okucie pochwy miecza jedno z pięciu tego typu zachowanych na świecie. Pięknie wyeksponowane srebrne przedmioty można obejrzeć w pawilonie wystawowym. Liczne atrakcje sprawiają, że Trzcinica powoli staje się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w południowo-wschodniej Polsce. Do tej pory skansen odwiedziło już ponad 60 tysięcy osób.

22 Carpathian Troy The mission of the open-air museum in Trzcinica is to enliven archaeology which lies silent behind the glass of display cabinets, so that it speaks to tourists in language they understand. The museum staff not only guide visitors around the town but also dress up in period costumes as ancient townsmen to re-enact scenes from the life of people from the Bronze Age and early Middle Ages. They also organise fight demonstrations, ceramic workshops and archery lessons. Located near Jasło, Trzcinica is one of the most important archaeological sites in Poland. Here, excavations were initiated at the beginning of the 1990s by the archaeologist Jan Gancarski, who is now the director of the Podkarpacie Museum in Krosno. We discovered one of the oldest strongly fortified settlements, established over 4000 years ago. In the area of the former fortified settlement, we found over 160,000 unique items left by its subsequent inhabitants: the Pleszów people, the people from the Ottomány-Füzesabony culture who came to Trzcinica from Carpathian Ruthenia and finally, Slavic settlers, explains Jan Gancarski. The area where the priceless artefacts were found is now home to a museum complex that comprises a fortified settlement with an archaeological park at its foot. Six cottages, two entry gates to the town and 152 metres of ramparts from different settlement periods were reconstructed. An early Bronze Age Ottomány village and an early Medieval Slavic village were created in the park. There is also a modern exhibition pavilion here, which features an exhibition and conference room, as well as a multimedia educational room. The youngest tourists can visit the Young Explorer Room, which houses reproductions of toys used by children in the distant past. The Telephone call from the past is definitely the most popular attraction. It allows visitors to listen to a tale that recounts the mysteries of the primeval settlement. So why is the place called Carpathian Troy? We discovered that Trzcinica has links with the Mediterranean Basin and like Troy there are numerous archaeological layers here, explains Jan Gancarski. There is yet another analogy. Just as in the case of Greek Troy, treasure was discovered here. It comprises over 550 silver items, the most valuable of which is a silver ferrule of a sword scabbard one of five such items preserved in the world. These items are beautifully displayed in the exhibition pavilion. Thanks to its numerous attractions, Trzcinica is gradually becoming one of the most popular tourist destinations in south-east Poland. So far, the open-air museum has been visited by over 60,000 people. nomination 21

23 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu Projektodawca: Muzeum Podkarpackie w Krośnie Lokalizacja: Trzcinica, woj. podkarpackie Fundusz: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Wartość projektu: ok. 12,9 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 7 mln zł Category Venue 22 Project: Carpathian Troy archeological open-air museum in Trzcinica as a tourist attraction of the region Beneficiary: Podkarpacie Museum in Krosno Location: Trzcinica, the Podkarpackie Province Fund: European Economic Area Financial Fund and the Norwegian Financial Mechanism, 3 Conservation of European cultural heritage, including public transport and urban renewal Project Value: approx. PLN 12.9 million EU funding: approx. PLN 7 million t Na terenie skansenu urządzane są pokazy walki (fot. Janusz Tatarkiewicz) t Fight demonstrations organised in the open-air museum (photo: Janusz Tatarkiewicz) u W parku odtworzono wioskę otomańską z początków epoki brązu oraz słowiańską z czasów wczesnego średniowiecza (fot. Janusz Tatarkiewicz) u An early Bronze Age Ottomány village and an early medieval village reconstructed in the park (photo: Janusz Tatarkiewicz)

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 6-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 6-2006 SILESIA airport 6-2006 wstęp intro Drodzy Czytelnicy! Dear Readers! M iesiąc sierpień to niewątpliwie półmetek

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo