wersja polska / english version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja polska / english version"

Transkrypt

1 2012 wersja polska / english version

2

3

4

5 4 Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa Departament Informacji, Promocji i Szkoleń tel ISBN Egzemplarz bezpłatny Realizacja: Smartlink Sp. z o. o. Koordynacja i redakcja: Iwona Gutowska Projekt graficzny: Katarzyna Rymorz Fotoedycja i skład: Alina Merha Autorzy tekstów: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz Korekta: Agata Rokita Tłumaczenie: Studio Tłumaczeń Native speaker: Rob Pagett Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Publisher: Ministry of Regional Development ul. Wspólna 2/4, Warsaw Department of Information, Promotion and Training tel ISBN Free copy Producer: Smartlink Ltd. Co-ordination & editing: Iwona Gutowska Graphic design: Katarzyna Rymorz Photoedition & page layout: Alina Merha Texts: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz Proofs: Agata Rokita Translation: Studio of Translation and Interpreting Native speaker: Rob Pagett Publication co-financed by the European Union within the Technical Assistance Operational Programme

6 Szanowni Państwo, Dear Readers, Fot. Archiwum MRR/Photo: MRD archives Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich ma już 5 lat! Ponad sto projektów nominowanych przez Kapitułę to najlepsze przykłady zmian, jakie zachodzą w polskich miastach i regionach dzięki Funduszom Europejskim. Współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający. Gościnność, piaszczysta plaża czy nieskażona przyroda to dziś za mało. Trzeba go zaskoczyć świeżością, niebanalnymi pomysłami i nade wszystko doskonałą jakością. Dlatego cieszy mnie, że w tym roku nagrodzone zostały projekty, które z powodzeniem mogą konkurować z podobnymi przedsięwzięciami na arenie międzynarodowej. Poza granice Polski wychodzi chociażby sława świętolipskich organów, na których koncerty zjeżdżają miłośnicy muzyki z całej Europy. Wraz z otwarciem granic dynamicznie rozwija się turystyka transgraniczna. Dzięki nowym szlakom turystycznym, ekspozycjom muzealnym i wystawom poznajemy wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, Czech, Niemiec i Litwy. Różnorodność pomysłów na współpracę ponad granicami pokazują: szlak tradycji rzemieślniczej, trasa rowerowa śladem procesów czarownic czy rajdy lotnicze. Wśród projektów propagujących turystykę aktywną bezkonkurencyjna była beskidzka gmina Wilkowice. Oprócz zbudowania profesjonalnych tras do narciarstwa biegowego, postarała się również o otrzymanie homologacji polskiej i międzynarodowej organizacji narciarskiej. Pomysłami zaskakuje także Suwalszczyzna, która w ubiegłym roku z sukcesem rozwijała pogranicze białorusko-polskie, a obecnie aktywnie promuje się w południowej i centralnej Polsce. W tegorocznej edycji po raz pierwszy nagradzaliśmy miejsca przyjazne dzieciom. Najmłodszym możemy sprawić radość, nie tylko przygotowując dobrze wyposażone place zabaw czy parki rozrywki. Warto zadbać, by w internecie pojawiły się interesujące i bezpieczne strony, zachęcające do wirtualnego, a potem również rzeczywistego poznania pięknych zakątków naszego kraju. Oddaję w Państwa ręce album z najlepszymi projektami 2012 roku i zachęcam nie tylko do jego lektury, lecz także do odwiedzenia przedstawionych w nim atrakcji. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego This is already the fifth edition of the Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds competition! Over one hundred projects nominated by the Competition Jury comprise the best example of changes that are taking place in Polish towns, cities and regions thanks to the European Funds. The contemporary tourist is increasingly demanding. Nowadays, hospitality, sandy beaches, or untouched nature are not enough. The modern tourist needs to be offered novelties, original ideas and, most importantly, impeccable quality. That is why it pleases me that this year s winning projects can easily compete with similar undertakings at the international level. For instance, the fame of the pipe organ in Święta Lipka is not restricted to Poland: music lovers from all over Europe visit the village to hear it being played during concerts. Opening the borders is conducive to the rapid development of cross-border tourism. New tourist trails, museum displays and exhibitions allow us to learn about the common historical and cultural heritage of Poland, the Czech Republic, Germany and Lithuania. The diversity of ideas for cross-border cooperation is exemplified by the craft tradition trail, the witch trial bicycle route or air rallies. As for active tourism, Wilkowice community in the Beskidy Mountains was the unrivalled winner in this category. Apart from constructing professional cross-country skiing trails, it also succeeded in receiving homologation from Polish and international skiing organisations. Surprising ideas were also presented by the Suwalszczyzna region, which last year developed the Polish-Belarusian borderlands with great success and is now actively advertising in southern and central Poland. This year s edition featured a new category: child-friendly place. Creating well-equipped playgrounds or theme-parks is not the only way to make children happy. We should also provide them with interesting and safe websites that would encourage them to embark on a virtual, and later on, a real journey to the beautiful corners of our country. This album presents the best projects of I would like to encourage you not only to read it but also to visit the places it describes. Elżbieta Bieńkowska Minister of Regional Development 5

7 6 V edycja konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty zorganizowało konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich w obszarze turystyki. Konkurs poprzez promocję projektów związanych z rozwojem turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej czy zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ma pokazać pozytywny wpływ dotacji unijnych na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany. Nagrody główne przyznawane są w siedmiu kategoriach: Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.). Kapituła konkursu oceniła w tym roku rekordową liczbę 256 zgłoszeń. Dla porównania w roku ubiegłym zgłoszono 208, a dwa lata temu 138 projektów. Największą popularnością cieszyły się kategorie: turystyka aktywna (71), rewitalizacja (57) i obiekt turystyczny (42). Kapituła konkursu zbierała się trzykrotnie na dwudniowych posiedzeniach. W trakcie spotkań przeanalizowane zostały nadesłane ankiety i na ich podstawie stworzono listę rankingową w każdej kategorii. Wnioskodawcy, których projekty uzyskały największą liczbę punktów, zostali zaproszeni do zaprezentowania ich przed Kapitułą. Indywidualne spotkanie z przedstawicielami projektów pozwoliło wybrać 19 nominacji, spośród których wybrano 7 Cudów Funduszy Europejskich. Przyznano też jedno wyróżnienie specjalne. Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds 5th edition For the fifth time now the Ministry of Regional Development has organised the competition Poland Even More Beautiful 7 Miracles of EU Funds, whose aim is to select and award the best initiatives co-financed from European Funds in the area of tourism. The competition promotes projects that enhance the development of tourism, sports and recreation infrastructure or public space planning, thus showing the positive influence of EU subsidies on Poland s development and the changes taking place. Main prizes are awarded in seven categories: Venue (hotel, restaurant, museum, conference centre) Revitalization (urban, industrial and former military areas, usable space) Historical building Promotional product (publishing house, website, promotional campaign) Active tourism (bicycle, water or tourist routes, recreation parks, sports and recreation centres) Cross-border and international tourism Child-friendly place (theme parks, children s playgrounds, child recreation centres etc.). This year, the Competition Jury evaluated a record number of 256 projects, compared to 208 last year and 138 in The most popular categories were: active tourism (71), revitalization (57) and venue (42). The Jury met three times for two-day sessions, during which they examined the questionnaires submitted and drew up a ranking for each of the categories. Applicants whose projects gained the highest number of points were invited to present their projects to the Competition Jury. Meeting the applicants in person allowed the jury to choose 19 nominees and then 7 Miracles of European Funds. There was also one special distinction awarded.

8 Spis treści Obiekt turystyczny... 8 Rewitalizacja Zabytek Produkt promocyjny Turystyka aktywna Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Miejsca przyjazne dzieciom Wyróżnienie specjalne Contents Venue... 8 Revitalisation Historic Building Promotional Product Active Tourism Cross-border and International Tourism Child-friendly place Special commendation

9 8

10 Obiekt turystyczny Venue

11 Raj dla pasjonatów techniki lotniczej nagroda główna 10 Monumentalny, betonowy budynek, który z lotu ptaka przypomina wirujące śmigło samolotu, zachwycił każdego, kto miał okazję go zobaczyć. Niejedna placówka muzealna w Polsce może pozazdrościć Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie tylko oryginalnego projektu architektonicznego, lecz także ciekawej i funkcjonalnej aranżacji wnętrz. Muzeum, które wkrótce obchodzić będzie 50-lecie, usytuowane jest na terenie jednego z najstarszych w Europie, lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny. Wybudowane w 1912 roku najpierw służyło armii austro-węgierskiej. W październiku 1918 roku przeszło pod komendę polskich władz wojskowych, stając się tym samym pierwszym lotniskiem niepodległej Polski. Tutaj też zorganizowano pierwszą na ziemiach polskich jednostkę lotniczą 1. Eskadrę Bojową. Główna sala ekspozycyjna, w której znajdują się najcenniejsze eksponaty, mieści między innymi jedyne zachowane na świecie egzemplarze polskich samolotów PZL P.11c i RWD 21 oraz bezogonowy szybowiec IS-6x Nietoperz. Tutaj też znajduje się unikatowa kolekcja pamiątek po polskich lotnikach walczących w Anglii podczas II wojny światowej. Muzeum nie ogranicza sali tylko do zwiedzania, żyje ona również po godzinach. Po odpowiedniej aranżacji i zabezpieczeniu zbiorów w tej pięknej przestrzeni odbywają się koncerty, konferencje i bankiety. Z główną przestrzenią wystawową sąsiaduje sala edukacyjna. To prawdziwy raj dla młodych pasjonatów techniki lotniczej. Można tu (nie tylko) zobaczyć przekrój silników lotniczych, a nawet całych samolotów. Amatorzy latania mogą poćwiczyć sztukę pilotażu na najnowszym symulatorze lotów. Uczniowie, siedząc w prawdziwych fotelach lotniczych, mogą też uczestniczyć w lekcjach muzealnych, które dostosowano do różnych poziomów nauczania od szkoły podstawowej po liceum. Obok znajduje się kino, stanowiska multimedialne i sklep z pamiątkami. Na pierwszym piętrze urządzono bibliotekę naukową z czytelnią i zaplecze dla organizowanych w Muzeum wydarzeń specjalnych. Za gmachem głównym mieszczą się dawne hangary lotnicze, przystosowane do celów ekspozycyjnych. Większa część z 220 zgromadzonych w Muzeum statków powietrznych wystawiona jest wokół zabudowań. Przylegający park to ulubiony teren spacerów wielu krakowian. Zamierzamy dalej rozbudowywać naszą placówkę. Plany odbudowy tzw. zachodniej grupy hangarowej 2. Pułku Lotniczego, która trzy lata temu przeszła w ręce samorządu województwa małopolskiego, są zaawansowane mówi dyrektor Krzysztof Radwan.

12 Paradise for aviation technology enthusiasts From the bird s-eye view, a monumental, concrete building which resembles a spinning propeller has enchanted all those who have set eyes on it. The Polish Aviation Museum in Cracow is the envy of other institutions not only for its original architecture but also for its interesting and functional interior design. The museum, which will soon celebrate its 50 th anniversary, is located on the premises of one of the oldest European military airports, in Rakowice-Czyżyny. Built in 1912, it was initially used by the Austro-Hungarian army. In October 1918, the Polish army took over command of the airport, making it the first of its kind in independent Poland. It is also home to the 1 st Fighter Squadron, which was the first air force unit on Polish territory. Housing the most precious showpieces, the main show room boasts the only remaining PZL P.11c and RWD 21 Polish planes, as well as the tailless glider IS-6x Nietoperz. It is also home to a unique collection of items belonging to Polish pilots who fought in England during the Second World War. The museum is not limited just to tours, though. It remains alive also after closing time. Once the exhibits have been rearranged and secured, this beautiful space can be used for organizing concerts, conferences and banquets. The main exhibition area is located near an educational room. It is a real paradise for young aviation technology enthusiasts. Here, you can see not only a cross-section of plane engines but also entire planes. Aviation lovers can also practice their pilotage skills on the newest flight simulator. While sitting in real plane seats, students can take part in museum lessons, which have been adapted to different educational levels, ranging from primary to secondary school. In the vicinity of the educational room, a cinema, multimedia stands and a souvenir shop have also been located. A library with a reading room and a back area for organizing special events have been arranged on the first floor of the museum as well. Behind the main building, former hangars adapted for exhibition are located. The majority of the 220 aircraft assembled in the museum are to be found in the vicinity of the museum buildings. The neighbouring park is one of the favourite areas for a stroll for many Cracovians. We plan to keep developing the museum. Renovation plans for the western hangar complex of the 2 nd Aviation Regiment, which Małopolska local government took into its possession three years ago, are advancing, says Krzysztof Radwan, Museum Director. main award 11

13 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Projektodawca: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Lokalizacja: Kraków, woj. małopolskie Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Wartość projektu: ok. 56 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 35 mln zł Category Venue 12 Project: Construction of the Aviation Cultural Park in Cracow, including the main building of the Polish Aviation Museum Beneficiary: Polish Aviation Museum in Cracow Location: Kraków, the Małopolska Province Programme: Małopolska Regional Operational Programme, 5.2 Development of metropolitan functions in the Kraków Metropolitan Area Project Value: approx. PLN 56 million EU funding: approx. PLN 35 million t Podwieszone pod sufitem maszyny wyglądają, jakby przelatywały nad głowami zwiedzających (fot. Janusz Tatarkiewicz) t Suspended planes look as though they were flying over the visitors heads (photo: Janusz Tatarkiewicz) u Budynek z lotu ptaka przypomina wirujące śmigło samolotu (fot. Piotr Lipowiecki) u From the bird s-eye view, the building resembles a rotating propeller (photo: Piotr Lipowiecki) Str. 9: Janusz Tatarkiewicz (3x) Page 9: Janusz Tatarkiewicz (3x)

14 13

15 14 p Polski samolot PZL P.11c (fot. Janusz Tatarkiewicz) p PZL P.11c Polish fighter aircraft (photo: Janusz Tatarkiewicz) t Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci (fot. Janusz Tatarkiewicz) t The museum runs educational classes for children (photo: Janusz Tatarkiewicz) u Konstrukcja głównej sali umożliwia różnorodną ekspozycję zabytkowych samolotów (fot. Janusz Tatarkiewicz) u The structure of the main hall enables diverse exhibitions of historic planes (photo: Janusz Tatarkiewicz)

16 15

17 Podróż w czasie 16 nominacja Pomysłodawcy twierdzą, że takiej lekcji historii nie przeżyjemy nigdzie w Europie. Zwiedzanie najstarszej polskiej kopalni soli w Bochni uatrakcyjniają najnowocześniejsze techniki multimedialne. Zwiedzającym towarzyszą wirtualne postacie mnicha oraz górników, a złudzenie realności potęgują odgłosy pracy i toczących się między nimi rozmów. Co ważne, multimedia nie zastąpiły pracy ludzi. Nadal 80 przewodników oprowadza grupy zwiedzających, opowiadając o historii kopalni i trudach pracy górników. Zmienił się tylko mały szczegół w ich wyposażeniu oprócz latarki trzymają w rękach pilota, którym dyskretnie uruchamiają pokazy multimedialne. Chcemy zaskakiwać naszych gości, a nie eksponować urządzenia, dlatego je ukryliśmy. Można jednak usłyszeć i podziwiać efekt ich działania. Ciemne kopalniane korytarze doskonale się do tego nadają mówi Tomasz Florczyk, dyrektor ds. marketingu Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Trasa o długości półtora kilometra, którą pokonuje się w dwie i pół godziny, wyposażona jest w 36 stanowisk multimedialnych. Każde urządzenie umieszczono w szczelnej obudowie, żeby wyeliminować niekorzystny wpływ soli na elektronikę. Tuż po zjeździe na poziom IV (176 metrów pod ziemią) zwiedzającym ukazuje się multimedialny mnich z zakonu cystersów, który opowiada o początkach wydobycia soli. To właśnie pod kierunkiem cystersów z klasztoru w Wąchocku zbudowano pierwsze szyby górnicze: Sutoris i Gazaris. Mnisi przywieźli nieznaną wówczas w Polsce technologię z Francji, gdzie często pracowali w kopalniach. Podziemny spacer pokazuje ciężką pracę średniowiecznych górników wydobywających sól. Element zaskoczenia i złudzenie interakcji wirtualnych postaci ze zwiedzającymi towarzyszy przez całą trasę. Na przykład, gdy przewodnik opowiada o sposobach wentylacji szybów i prosi jedną z osób, by kręciła kołem zasysającym powietrze, za plecami ukazują się górnicy ponaglający turystę. A gdy mowa jest o sprowadzeniu do kopalni na przełomie XV i XVI wieku koni pomagających w transporcie ciężkich brył solnych, przed oczami zwiedzających ukazuje się podziemna stajnia, a w niej odpoczywający po pracy koń. Nieco dalej można zobaczyć, jak konie zaprzęgane były do ogromnego kieratu służącego do wciągania brył soli. Niezapomniane wrażenie robi też scena wybuchu metanu. Silny huk i efekt świetlny jest tak realistyczny, że widz odnosi wrażenie, jakby miał się zawalić nad nim strop kopalni. To efekt stosowania najnowocześniejszych głośników ultrakierunkowych, które bardzo precyzyjnie kierują odtwarzany dźwięk tylko w to miejsce, gdzie ma być słyszalny, zapobiegając jego rozproszeniu w przestrzeni. Duże zainteresowanie nowym produktem turystycznym wydaje się potwierdzać powtarzaną przez władze uzdrowiska tezę, że Bochnia to raj dla koneserów. Nowoczesną trasę turystyczną w zabytkowych podziemiach kopalni w ubiegłym roku zwiedziło 140 tysięcy osób.

18 Time travel Those behind the idea claim that such a history lesson could not be given anywhere else in Europe. State-of-the-art multimedia techniques make a visit to Poland s oldest salt mine, in the town of Bochnia, all the more appealing. Accompanying visitors to the mine are virtual characters of a monk and miners, which bring the illusion to life even more because of the sounds of their work and conversations. Significantly, the multimedia have not replaced the work of real people. The mine still employs 80 guides, who tell tour parties about the mine s history and the hard work of miners. The only thing to have changed is one small detail in their equipment apart from a torch, guides also carry a remote control with which they discreetly turn the multimedia shows on. We want to surprise our guests instead of merely presenting them different devices, which is why we have hidden them. You may not see them, but you can certainly hear and see the effects of their work. The dark mine corridors lend themselves to this perfectly, says Tomasz Florczyk, Marketing Director at Bochnia Salt Mine Health Resort Ltd. The 1.5 km route takes 2.5 hours to complete and is equipped with 36 multimedia stations. Each of the devices is placed in a sealed casing in order to prevent salt from destroying the electronic components. Just after getting down to level IV (176 metres below the surface), visitors meet a multimedia Cistercian, who talks about the beginnings of salt mining. It was Cistercians from the monastery in Wąchock who initiated the construction of the first mineshafts Sutoris and Gazaris. The monks brought technology unknown in Poland at that time from France, where they had often worked in mines. The underground walk shows the backbreaking work of medieval salt miners. The element of surprise and the illusion of interacting with virtual characters accompany the visitors along the entire route. For instance, when the guide talks about different ways of ventilating the shafts and asks one of the visitors to spin the wheel that sucks in the air, miners urging the tourist on appear behind his or her back. When the guide explains how horses were introduced to the mine at the turn of the 15 th and 16 th centuries to help transport heavy blocks of salt, visitors see an underground stable with a horse resting after work. A little further on, visitors can see how horses were harnessed to a huge treadmill used for lifting salt blocks. A scene of a methane explosion is also very impressive, as the sound of the explosion combined with a light effect is so realistic that the spectator fears that the beams supporting the mine roof are about to collapse. This is the result of using hi-tech hypersonic speakers, which very precisely project the sound only to the place where it should be audible, thus preventing its dispersion in space. The great interest aroused by the new tourist attraction seems to confirm the company management s argument that Bochnia is a paradise for connoisseurs. So far, the modern tourist route in the historic underground mine has attracted 140,000 visitors. nomination 17

19 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Utworzenie innowacyjnej w skali Europy Środkowej ekspozycji multimedialnej w zakresie głównego produktu turystycznego Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia Projektodawca: Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Lokalizacja: Bochnia, woj. małopolskie Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Wartość projektu: ok. 2,8 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 686 tys. zł Category Venue 18 Project: Establishing a multimedia exhibition, innovative for Central Europe, within the main tourist product of Bochnia Salt Mine Health Resort Beneficiary: Bochnia Salt Mine Health Resort Ltd. Location: Bochnia, the Małopolska Province Programme: Małopolska Regional Operational Programme, 3.1 Development of tourist infrastructure Project Value: approx. PLN 2.8 million EU funding: approx. PLN 686,000 t W bocheńskiej kopalni multimedia świetnie współgrają z autentycznymi zabytkami techniki górniczej (fot. Janusz Tatarkiewicz) t The mine in Bochnia perfectly combines multimedia with original pieces of mining technology (photo: Janusz Tatarkiewicz) u W jednym z odcinków podziemnego korytarza urządzono ekspozycję fotografii (fot. Janusz Tatarkiewicz) u Section of the underground corridor that houses a photographic display (photo: Janusz Tatarkiewicz)

20 19

21 Karpacka Troja 20 nominacja Misją skansenu w Trzcinicy jest sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła do turystów zrozumiałym językiem. Pracownicy muzeum nie tylko oprowadzają gości po grodzie, lecz przebrani w stroje z epoki brązu i wczesnego średniowiecza inscenizują scenki z życia dawnych mieszkańców. Urządzają też pokazy walki, warsztaty ceramiczne oraz uczą strzelania z łuku. Trzcinica koło Jasła należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Prace wykopaliskowe zainicjował na początku lat 90. XX wieku archeolog Jan Gancarski, obecnie dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Odkryliśmy jedną z najstarszych, silnie ufortyfikowanych osad, założoną ponad 4000 lat temu. Na terenie dawnego grodziska znaleźliśmy przeszło 160 tysięcy unikatowych zabytków, które pozostawili po sobie kolejni mieszkańcy: ludność pleszowska, przybyła z Zakarpacia ludność kultury Otomani-Füzesabony i wreszcie osadnicy słowiańscy wyjaśnia Jan Gancarski. W miejscu bezcennych znalezisk wybudowano nowoczesny kompleks muzealny, składający się z grodziska oraz parku archeologicznego, leżącego u jego podnóża. Zrekonstruowano 152 metry wałów obronnych z różnych okresów osadnictwa, dwie bramy prowadzące do grodu oraz sześć chat. Na terenie parku odtworzono wioskę otomańską z początków epoki brązu oraz słowiańską z czasów wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także nowoczesny pawilon wystawowy z salą ekspozycyjną i konferencyjną oraz multimedialną salą edukacyjną. Dla najmłodszych turystów przygotowano Salkę Małego Odkrywcy, a w niej między innymi kopie zabawek, jakich używały dzieci w dawnych czasach. Furorę robi telefon z przeszłości, dzięki któremu można wysłuchać bajki nawiązującej do tajemnic pradawnego grodziska. Dlaczego to miejsce nazwano Karpacką Troją? W Trzcinicy odkryliśmy związki tego miejsca z basenem Morza Śródziemnego. Podobnie jak w Troi, jest tu wiele warstw archeologicznych tłumaczy Jan Gancarski. Nasuwa się jeszcze jedna analogia. Tak jak w greckiej Troi, odkryto tu skarb. To ponad 550 przedmiotów ze srebra, z których najcenniejszym elementem jest srebrne okucie pochwy miecza jedno z pięciu tego typu zachowanych na świecie. Pięknie wyeksponowane srebrne przedmioty można obejrzeć w pawilonie wystawowym. Liczne atrakcje sprawiają, że Trzcinica powoli staje się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w południowo-wschodniej Polsce. Do tej pory skansen odwiedziło już ponad 60 tysięcy osób.

22 Carpathian Troy The mission of the open-air museum in Trzcinica is to enliven archaeology which lies silent behind the glass of display cabinets, so that it speaks to tourists in language they understand. The museum staff not only guide visitors around the town but also dress up in period costumes as ancient townsmen to re-enact scenes from the life of people from the Bronze Age and early Middle Ages. They also organise fight demonstrations, ceramic workshops and archery lessons. Located near Jasło, Trzcinica is one of the most important archaeological sites in Poland. Here, excavations were initiated at the beginning of the 1990s by the archaeologist Jan Gancarski, who is now the director of the Podkarpacie Museum in Krosno. We discovered one of the oldest strongly fortified settlements, established over 4000 years ago. In the area of the former fortified settlement, we found over 160,000 unique items left by its subsequent inhabitants: the Pleszów people, the people from the Ottomány-Füzesabony culture who came to Trzcinica from Carpathian Ruthenia and finally, Slavic settlers, explains Jan Gancarski. The area where the priceless artefacts were found is now home to a museum complex that comprises a fortified settlement with an archaeological park at its foot. Six cottages, two entry gates to the town and 152 metres of ramparts from different settlement periods were reconstructed. An early Bronze Age Ottomány village and an early Medieval Slavic village were created in the park. There is also a modern exhibition pavilion here, which features an exhibition and conference room, as well as a multimedia educational room. The youngest tourists can visit the Young Explorer Room, which houses reproductions of toys used by children in the distant past. The Telephone call from the past is definitely the most popular attraction. It allows visitors to listen to a tale that recounts the mysteries of the primeval settlement. So why is the place called Carpathian Troy? We discovered that Trzcinica has links with the Mediterranean Basin and like Troy there are numerous archaeological layers here, explains Jan Gancarski. There is yet another analogy. Just as in the case of Greek Troy, treasure was discovered here. It comprises over 550 silver items, the most valuable of which is a silver ferrule of a sword scabbard one of five such items preserved in the world. These items are beautifully displayed in the exhibition pavilion. Thanks to its numerous attractions, Trzcinica is gradually becoming one of the most popular tourist destinations in south-east Poland. So far, the open-air museum has been visited by over 60,000 people. nomination 21

23 Kategoria Obiekt turystyczny Projekt: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu Projektodawca: Muzeum Podkarpackie w Krośnie Lokalizacja: Trzcinica, woj. podkarpackie Fundusz: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Wartość projektu: ok. 12,9 mln zł Dofinansowanie z UE: ok. 7 mln zł Category Venue 22 Project: Carpathian Troy archeological open-air museum in Trzcinica as a tourist attraction of the region Beneficiary: Podkarpacie Museum in Krosno Location: Trzcinica, the Podkarpackie Province Fund: European Economic Area Financial Fund and the Norwegian Financial Mechanism, 3 Conservation of European cultural heritage, including public transport and urban renewal Project Value: approx. PLN 12.9 million EU funding: approx. PLN 7 million t Na terenie skansenu urządzane są pokazy walki (fot. Janusz Tatarkiewicz) t Fight demonstrations organised in the open-air museum (photo: Janusz Tatarkiewicz) u W parku odtworzono wioskę otomańską z początków epoki brązu oraz słowiańską z czasów wczesnego średniowiecza (fot. Janusz Tatarkiewicz) u An early Bronze Age Ottomány village and an early medieval village reconstructed in the park (photo: Janusz Tatarkiewicz)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

HISTORY REVIVED. Historia odżywa

HISTORY REVIVED. Historia odżywa KOZUBNIK SPA RESORT Luksusowe apartamenty w projekcie polegającym na rewitalizacji 8 ekskluzywnych budynków położonych w Kozubniku na terenie Beskidu Małego, w Gminie Porąbka. HISTORY REVIVED Historia

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo