Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"

Transkrypt

1 Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

2 PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SPATIAL MANAGEMENT POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY COMMISSION OF INDUSTRIAL GEOGRAPHY Main Theme of 27 th International Scientific Conference on The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał CRACOW WARSAW 2011

3 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie INSTYTUT GEOGRAFII ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE KOMISJA GEOGRAFII PRZEMYSŁU Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała KRAKÓW WARSZAWA 2011

4 Redakcja techniczna: Krzysztof Wiedermann Współpraca redakcyjna: Agnieszka Brzosko-Sermak, Witold Wilczyński Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ISBN Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Adres: ul. Podchorążych 2, Kraków Strona internetowa cyklu konferencji: Strona internetowa Prac Komisji Geografii Przemysłu PTG:

5 Wprowadzenie Współcześnie kształtujące się procesy rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego związane są w głównym stopniu z intensywnością wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych oraz nowych form zarządzania. Duże znaczenie w tym zakresie ma także określona polityka społeczno-ekonomiczna stwarzająca korzystne warunki dla pobudzania badań podstawowych, laboratoryjnych, prac wdrożeniowych, a następnie implementacji ich wyników do działalności produkcyjno-usługowej oraz podnoszenia sprawności funkcjonowania instytucji. Działania te są podstawą podnoszenia konkurencyjności oferowanych produktów i usług,a także zwiększania atrakcyjności różnej skali układów przestrzennych dla wygenerowania wewnętrznych i przyciągania zewnętrznych czynników rozwoju. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa coraz precyzyjniejsze poznawanie roli procesów innowacyjnych w kształtowaniu podmiotów gospodarczych i instytucji oraz ich odzwierciedlenie w rozwoju gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej. Sprzyjają temu ogólne tendencje rozwoju cywilizacyjnego przejawiające się w przechodzeniu do informacyjnej fazy rozwoju, w której podstawową bazę ekonomiczną stanowi nauka. Procesy te wpływają na zachowania przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Wykazują one coraz silniejsze tendencje do tworzenia sieci powiązań obejmujących stopniowo coraz rozleglejsze obszary rynkowe. Odzwierciedleniem ich są nasilające się procesy internacjonalizacji produkcji prowadzące do globalizacji i integracji europejskiej. Współcześnie na coraz większą złożoność tych procesów wpływa fakt pojawiania się w światowej przestrzeni obok Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii nowych biegunów wzrostu, które odgrywają coraz poważniejszą rolę w zakresie nasilania relacji konkurencyjnych: Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i Afryka Południowa. Na tym tle należy przyjąć, że duże znaczenie mają studia nad tymi procesami w zakresie rozwijania innowacyjności podmiotów gospodarczych i instytucji oraz rozwoju związanych z nimi różnej skali układów przestrzennych od krajowego poprzez układy regionalne do układów lokalnych. Częściowa realizacja tego zadania znajduje swoje odbicie w zarysowanych streszczeniach wykonanych prac badawczych przez przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich podejmujących problematykę wpływu innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych. Prezentacji wyników tych badań poświęcona jest 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych (Kraków, 5-6 grudnia 2011 r.) organizowana przez 5

6 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Sekcji Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN oddział w Krakowie. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 6

7 Introduction Contemporary developments in the area of society, economy, and entire culture, are linked primarily to the intensity of innovative technologies implementation as well as to the introduction of new forms of governance. In this regard the social and economic policy which creates favorable conditions for stimulation of research is also of great importance. Thanks to adequate policies the results of scientific research are then implemented to production and service businesses to raise their efficiency. It seems to be a basis of raising the competitiveness of the offered products as well as of increasing the attractiveness of the different scales spatial systems, which became able to generate the internal factor of growth, and to attract the external ones. Important role in his respect plays an increasingly precise knowledge concerning the influence of innovation processes on the development of firms and institutions, as well as on the economic prosperity considered in national, regional and local scales. This processes are favored by the general trends of civilization manifested in the transition to an information phase of development, in which scientific research constitutes the primary economic base. These processes affect the behavior of industrial and services enterprises. They show increasingly strong tendency to build the networks which involve gradually greater and greater market areas. Their reflection are the growing internationalization of production processes leading to the globalization and European integration. Today, the increasing complexity of these processes is affected by the emergence of new poles of growth in the global space, next to the former ones: the United States, European Union and Japan. These poles of growth, namely China, Russia, India, Brazil, and South Africa, play an increasingly important role in the intensification of competitive relations. Against this background, it must be assumed that from the point of view of the development of the innovativeness of businesses it is important to study these processes of the development of related systems of different spatial scale from national through regional to local systems. Partial realization of this task is reflected in the summaries outlined the research work carried out by representatives of domestic and foreign academic centers, concerning the impact of innovation on businesses and economic development in spatial systems. The 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" (Cracow, 5-6 December 2011) is devoted to the presentation of these works. The Conference is organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, in cooperation with the Commission 7

8 of Industrial Geography of Polish Geographical Society and the Spatial Management Section of the Economic Sciences Commission, the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Pedagogical University of Cracow Tłumaczył / Translated by Witold Wilczyński 8

9 ALEXANDER ABAEV, IGOR DETS Russian Academy of Science, Irkutsk, Russia Development of communication infrastructure and migration processes With the rapid development of information technologies and their global distribution, it is important to study the possible interaction between the communications infrastructure and population, namely migration processes, i.e. the influence of the development of communications services on the population behavior. All the more the task of "keeping" the population in the Far East and Siberia holds one of the leading positions in the regional policy of Russia. Russian government realizes the importance of communication and hopes to use it for the sake of socio-economic development. The state attempts to improve the quality of medical care in remote territories, to supplement educational opportunities through distance learning, to expand the number of public services in electronic form i.e. to improve the quality of life in general and most importantly to equalize possibilities of residents in different areas with the use of communication technologies. This is particularly important because the existing inequality has a direct impact on another important problem of Russia - the depopulation of the Far East and Siberia. It is obvious that the changing vectors of communication development and demographic processes have various reasons, and the impact of information technology development on the consolidation of the population is inferior in relation to other factors. The population continues to concentrate in the major economic nodes with better career opportunities, much more diverse cultural spaces, and many other benefits which can not be compensated even by the relatively well-developed communication. So far communication infrastructure development and demographic trends are at very different stages of the cycle: widening expansion of various forms of communication networks goes along with the reduction of the population. It is possible however that after a period of time even remote areas will reach the point of "saturation" with communication technologies and the reduced population will show to be a factor of this. At this point of intersection demographic trends will become the limiting factor for the development of communications, after which the information network might begin to fall. 9

10 Perhaps the communication infrastructure development can affect "keeping" the population in the territories in the distant future, because communication is a factor in modern economic development, education, healthcare etc. However, the existing regional policy in Russia and plans of the state, as reflected in policies and programs of socio-economic development, has not provided us with an opportunity to expect rapid implementation of new benefits. 10

11 MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków Airbus A380 innowacja w transporcie lotniczym Airbus A380 najnowsza konstrukcja międzynarodowego konsorcjum Airbusa z siedzibą w Blagnac (Francja) jest obecnie największym pasażerskim samolotem świata (powierzchnia użytkowa jest o ok. 49% większa niż w Boeingu ), a rozmiarami ustępuje tylko radzieckiemu sześciosilnikowemu samolotowi transportowemu An-225 z biura konstrukcyjnego Antonow. Przeznaczeniem i głównym powodem skonstruowania A380 była obsługa najbardziej zatłoczonych lotnisk świata, a tym samym zmniejszenie liczby maszyn obsługiwanych przez te porty, zachowując przy tym liczbę pasażerów. Konstruktorzy projektując A380 wzięli pod uwagę standardową wielkość miejsca postojowego na większości lotnisk świata (80m*80m) i idealnie wpisali w nie mierzący 73 m długości i 79,80 m szerokości samolot. Niestety nawet największe megalotniska spełniające funkcję węzła lotniczego (ang. hub-and-spoke model) musiały przejść gruntowna modernizację oraz rozbudować infrastrukturę przed przyjęciem A380. Nazywany popularnie superjumbo, A w zależności od konfiguracji może zabrać na pokład do 853 osób i pokonać bez międzylądowania odległość km. Przygotowywana jest kolejna wersja A380 model 900, który będzie mógł zabrać na pokład ok. 900 pasażerów. Do konstrukcji samolotu wykorzystano najnowocześniejsze i najlżejsze materiały takie jak aluminium i tworzywa kompozytowe (np. włókno szklane, kwarc, kevlar czy włókna węglowe). Przykładowo poszycie górnego kadłuba wykonano z kompozytów co zmniejszyło wagę całkowitą maszyny o ponad 800 kg. Maksymalne odchudzenie samolotu sprawiło, iż spalanie wynosi niespełna 3 litry paliwa na jednego pasażera na 100km, co jest o 12% lepszym wynikiem mniej niż największy konkurent Boeing 747. Do końca października 2011 Airbus dostarczył 60 samolotów do największych linii lotniczych i przyjął 236 zamówień. 27 października 2007 r. odbył się pierwszy lot komercyjny na trasie Singapur Sydney obsługiwany przez Singapore Airlines. Do października 2011 r. A380 spędził w powietrzu ok. 350 tys. godzin i przewiózł ponad 15 mln pasażerów. 11

12 NATALIA BATSUN Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russia Natural Resources Estimation as a Component of Greening Business The contradictions which exist between business and environmental safety are the result of the fact that economic activities are characterized usually by an irrational utilization of resources and high degree of environmental pollution. So, there is the need of some innovative strategies, including ecobusiness and ecomarketing. It is supposed that the companies, which have realized new possibilities of using environmental component of business and implemented them in their strategy before others, can get real advantages. As the experience shows, some enterprises started to reduce their negative influence on the environment. It can be ascertained that this is possible on condition that: the owners and managers of the business become more environmentally conscious and start to take into consideration the influence of their business and production on the nature; the legal regulations controlled by the government are in accordance with the environmental needs and are respected by the firms; there appear public groups which are important for the company, which begin to consider environmental compatibility of both the products and their manufacturing, usage and recycling in their decision-making as to purchase, investing etc.; that is, when environmentally responsible behaviors create distinct competitive advantages for business. It is obvious that if natural resources are involved in economic circulation they should be estimated, like the other goods. Necessity of the estimation of natural resources is caused by the need of the sustainable development which involve the exact account of the expenses and benefits, the adequate price and tax policies aimed at the more environmentally friendly economic behavior. There are different approaches to the resources estimation. The market methods take resources as an element of public welfare. To use them one should remember however that they provide only approximate value of natural resources. To increase accuracy of estimations, it is necessary to apply some particular methods. However even a rough estimation is better than nothing. 12

13 IVAN BLINOV Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia The Problems of Regional Policy in Siberia The regional development of Siberia faces some difficulties nowadays and they are thought to be the result of historical development. According to American authors Clifford Gaddy and Fiona Hill ( The Siberian Curse ), as well as to some Russian scientists, such problems stem from the period of Soviet abusive colonization of Siberia, or even earlier from the period of monarchy. But it is essentially hard to realize the situation of Siberia from the perspective of Moscow or, moreover, from abroad. It is also difficult to imagine huge differences in territorial proportions, contrasts in Siberian regions, distances between cities. So it is not acceptable to use non-geographical, dot methods in solving regional problems of Siberia. In fact, the regional problems are very complicated and multilateral, and we should study them with an open mind. Development of Siberia, Eastern and Northern territories, was not something special in Soviet times. It was based on the whole big country development plans and strategic objectives. The structure of Soviet economy was formed in 1930s when Stalin established the absolute state property in production. So there was just industrial allocation fully controlled by various industry sector ministries acting like state-owned monopoly corporations. Simplified business planning for industrial allocation was based on one and the only criterion, economic efficiency. The allocation decisions were made taking into account the distribution of limited valuable resources in the country no matter how expensive it was to develop them. For example Norilsk metallurgy complex was built in the Extreme North. GULAG was not created up to Siberian resources. At least because the first large corrective labor camp was founded in Solovky in 1923 which is a Northern territory but it is still European North and there are no resources there. So we assume that the main purposes of GULAG were terror and repression. But GU- LAG did supply the government with a massive slave labor army. And that is why nobody paid attention to labor factor as well as to environment. Even the nature was considered to be state-owned and permitting to do anything with it. Today Russia is trapped in depression zone among some developing Asian and European countries. There were two major trends in the last years: the crisis of socialism and deindustrialization. The latter rushed on our country like an avalanche leaving just supermarkets behind. Modernization attempts cannot be 13

14 effective under strong corruption and they are not indeed. Moscow has become a congested area pulling people from towns facing more urban problems by the way. Siberian people feel as if they live in a colony. The crisis of socialism led to mass poverty. And so the government again faces eternal question of regional policy: to help regions or to help people directly. But the experience of 1990-s policy has shown clearly that no help at all decisions lead only to the dead end. The government now tries to improve the situation with the help of slight rising of wages and pensions but this causes just much more inflation. If some people want to live and work in severe climate, it is better to do anything to provide their wellbeing, if some people would like to move back they should get paid enough to make themselves comfortable in a new place with minimum of bureaucracy. Also it is effective to use rotational method for the territories with severe climate because short-term shift leads to higher productivity when the work must be done anyway. Ivan Pososhkov, an XVIII century economist, told that a country is rich only if rich people live there, but if the people are miserable, the country cannot be considered as rich. Russia needs clear regional policy to develop contemporary postindustrial economy and improve life quality for people. Our country does not need to be a kind of superpower any more; it just should be a nice place to be visited and inhabited by people who could look after their children growing healthy and safe. 14

15 IWONA BOGUSZYŃSKA Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej i świata Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak pod względem innowacyjności wydaje się nie nadążać nawet za niektórymi państwami regionu, tym bardziej za średnią Unijną czy światową. W publikowanym przez Komisję Europejską raporcie European Innovation Scoreboard, gdzie za pomocą wskaźnika Summary Innovation Index porównuje innowacyjność gospodarczą państw członkowskich, Polska rokrocznie zajmuje odległe pozycje (w 2009 wartość tego wskaźnika dla Polski wynosiła: 0,32 przy średniej unijnej (EU27): 0,48 i przy najwyższej wartości dla lidera zestawienia- Szwajcarii: 0,69). W zestawieniu tym Polska została zaliczona do Umiarkowanych Innowatorów, trzeciej z czterech grup, wydzielonych na podstawie wartości wskaźnika. Do porównań państw z całego świata pod badanym względem służy wskaźnik Global Innovation Index. W zestawieniu tym Polska ogólnie zajęła 43. miejsce w 2011 roku (wobec 47 w roku poprzednim). W niektórych analizowanych płaszczyznach gospodarki i sposobu jej zarządzania Polska uzyskała zadowalająca ocenę np. ze względu na stabilność polityczną, niezbędną do dobrego klimatu gospodarczego, nasz kraj zajął 20. miejsce. Jednak już na przykład pod względem łatwości (w sensie czasochłonności i kosztów) założenia własnej działalności gospodarczej, Polska zajęła 83. miejsce (wyprzedzają ją pod tym względem Bangladesz czy Kirgistan), a pod względem wykorzystania wiedzy w biznesie: 93. miejsce. Dzięki analizie składowych tych wskaźników jesteśmy w stanie określić mocne i słabe strony polskiej gospodarki w zakresie zdolności do kreowania i przyjmowania innowacji. W drugiej części artykułu zostanie charakterystyka polskich przedsiębiorstw pod względem innowacyjności (w latach ), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw wysokiej techniki. Przeanalizowany zostanie także ich obecny stan i konkurencyjność. 15

16 MARTA BOGUŚ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków Zmiana struktury przestrzennej korporacji ponadnarodowej Google w latach Główną rolę w nasilających się procesach globalizacji odgrywają korporacje ponadnarodowe. W trwającej współcześnie fazie społeczeństwa informacyjnego jednym z podstawowych czynników rozwoju działalności gospodarczej są rozwijające sie intensywnie technologie informacyjne. Korporacje informatyczne szukają miejsc efektywnej lokalizacji. Najważniejsze znaczenie na wybór miejsc lokalizacji mają poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego potencjalnych ośrodków oraz dostęp do zasobów kadry specjalistów. W pracy będziemy zmierzać do przedstawienia analizy zmiany struktury przestrzennej potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google lidera branży informatycznej. Od momentu założenia Google w roku 1998 nastąpił dynamiczny rozwój firmy, który przejawia się w dużej koncentracji kapitału i znaczącej pozycji w rankingu korporacji światowych. Główna siedziba korporacji mieści się w Mountain View w Kalifornii. Współcześnie korporacja posiada 77 oddziałów zlokalizowanych na terenie 44 krajów. Dominujące znaczenie ma 26 oddziałów znajdujących się w Europie, w tym 3 w Polsce oraz 23 odziały zlokalizowane w Ameryce Północnej, w tym 19 w Stanach Zjednoczonych. Potencjał ekonomiczny korporacji skupia sie w trzech regionach. W latach pod względem wartości przychodu dominowały oddziały zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych. Wartość ich przychodu wzrosła z 6,0 mld USD do 14,1 mld USD, tj. o 57,4%, a jej udział w ogólnej wartości zmniejszył się z 56,6% do 48,1%. Równocześnie nastąpił dynamiczny wzrost wartości przychodu oddziałów zlokalizowanych na terenie pozostałych krajów z 3,0 mld USD do 11,9 mld USD, tj. o 74,8%, a jej udział w ogólnej wartości zwiększył się z 28,3% do 40,6%. Podobne tendencje zaznaczają sie pod względem wartości aktywów. Wartość aktywów zgromadzonych przez oddziały zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych w latach wzrosła z 7,3 mld USD do 14,0 mld USD, tj. o 45%, natomiast ich udział w ogólnej wartości aktywów korporacji zmniejszy się z 91,2% do 85,9%. Równocześnie wartość aktywów oddziałów znajdujących sie w innych krajach wzrosła z 0,7 mld USD do 2,3 mld USD, tj o 69,6%, a ich udział w ogóle wartości aktywów wzrósł z 8,8% do 16

17 14,1%. Zmiany te oznaczają zwiększanie się intensywności opanowywania przez korporację rynków światowych. W świetle przeprowadzonej analizy przemian struktury przestrzennej działalności korporacji Google zaznaczył się znaczny wzrost potencjału ekonomicznego zlokalizowanego po za obszarem Stanów Zjednoczonych. Wynika to z opanowania już rynków amerykańskich, a następnie poszukiwania nowych rynków w przestrzeni światowej. 17

18 PAWEŁ BREZDEŃ, WALDEMAR SPALLEK Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce Artykuł podejmuje problematykę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej prawidłowości przestrzennych na przykładzie województwa dolnośląskiego. Współczesny rozwój gospodarki opartej na wiedzy polega na jej intensywnym wykorzystaniu skutkującym szybszym generowaniem postępu technicznoorganizacyjnego. Wykorzystywanie w gospodarce posiadanych zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych wymaga współdziałania wielu uczestników procesu gospodarczego szczególnie tych odpowiedzialnych za kształtowanie odpowiedniej infrastruktury i tworzenie sprzyjających rozwojowi warunków instytucjonalnych. Stanowią one aktualnie uwarunkowania określające źródła endogenicznego rozwoju regionalnego opartego o wewnętrzny kapitał materialny i ludzki danej jednostki terytorialnej. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają więc władze samorządowe wszystkich jego poziomów. Działania władz publicznych powinny być zatem skierowane na wsparcie aktywności lokalnych przedsiębiorców, rozwój badań i nauki oraz edukacji gdyż takie warunki sprzyjają powstawaniu innowacji w gospodarce. Wspieranie i tworzenie tych korzystnych uwarunkowań dla innowacji ze strony samorządu terytorialnego uzależnione jest jednak od jego dobrej kondycji finansowej. W artykule zaprezentowano główne zagadnienia dotyczące wyników operacyjnych samorządów i ich struktur dotyczących: dochodowości, wydatków inwestycyjnych, zadłużenia i deficytu budżetowego na podstawie wykonania budżetów w latach Przeprowadzone analizy dokonano w układzie wszystkich poziomów samorządu terytorialnego i jego poszczególnych typów. Powyższe parametry sytuacji finansowej zaprezentowano ponadto w układach lokalnych regionu dolnośląskiego z określeniem ich przestrzennego zróżnicowania i natężenia. Stały się one następnie podstawą do ujęcia konkurencyjności intraregionalnej województwa pod względem syntetycznego wskaźniki kondycji finansowej samorządu terytorialnego. Omawiane procesy dotyczące kondycji finansowej badanych jednostek w regionie zaprezentowano ponadto w odniesieniu do sytuacji ogólnokrajowej. 18

19 AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków Innowacyjność a endogeniczna działalność miast wschodniego pogranicza Polski Zainteresowanie miastami nadgranicznymi wschodniego pogranicza Polski jest przede wszystkim wynikiem chęci prześledzenia ich sytuacji społecznogospodarczej i uwarunkowań rozwoju miast o specyficznym, peryferyjnym położeniu w obrębie województw, które borykają się z wieloma problemami. Z drugiej strony są to ośrodki o ciekawym położeniu geopolitycznym, pełniące ważną rolę w międzynarodowych układach komunikacyjnych Wschód-Zachód. Opracowanie obejmuje Polskę północno-wschodnią i wschodnią, sąsiadującą poprzez granice państwowe z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki), Litwą, Białorusią i Ukrainą. Szczegółowe badania i analizy zostały przeprowadzone dla 28 usytuowanych tam miast. Sytuacja badanych miast w ciągu ostatniej dekady kilkakrotnie ulegała zmianie. Dotyczyło to zarówno polityki Polski wobec jej wschodnich sąsiadów oraz kierunku i intensywności przepływu towarów i kapitału. W okresie pomyślnej koniunktury w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku kontakty transgraniczne przyniosły istotne korzyści dla miejscowości położonych przy przejściach granicznych i wzdłuż dróg prowadzących od nich do większych miast. Uszczelnienie granicy wschodniej, a następnie gospodarczy kryzys w Rosji przyczyniły się do poważnego zastoju aktywności polskich podmiotów gospodarczych w relacjach ze Wschodem. Endogeniczna działalność w miastach nadgranicznych, mogłaby dynamizować ich rozwój. Niestety w dużej części tych ośrodków nie jest ona aktywnie rozwijana, ani przez mieszkańców, ani władze lokalne. Zdecydowana większość badanych ośrodków ma opracowane strategie rozwoju, lub plany rozwoju lokalnego, lecz nie zawsze opisują one w rzetelny sposób sytuację miast. Jak wykazały badania, granica państwa ma silny, negatywny wpływ na rozwój znajdujących się w jej pobliżu ośrodków. Niestety nie wszystkie z badanych miast w strategiach rozwoju podkreślają swoje położenie jako czynnik oddziałujący na ich rozwój. Duża część postrzega pobliską granicę w charakterze szans rozwoju, co bez postawienia pewnych zastrzeżeń i zwrócenia uwagi na lokalne uwarunkowania jest według autorki nieadekwatne do panującej tam sytuacji społecznogospodarczej i świadczy to o bagatelizowaniu przez lokalne władze problemów 19

20 gospodarczych i demograficznych. Potwierdzeniem niewielkich starań władz lokalnych na rzecz zmiany sytuacji w miastach nadgranicznych jest mniejszy odsetek ośrodków, które otrzymały fundusze pomocowe, w stosunku do ogółu miast we wschodnich województwach Polski. Bardzo zróżnicowany obraz miast nadgranicznych ukazują badania odnoszące się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania Internetu zarówno przez mieszkańców, jak i władze lokalne. Wobec takiego obrazu endogenicznej działalności miast wschodniego pogranicza Polski zasadne wydaje się poszukiwanie działań o charakterze innowacyjnym mogących zdynamizować rozwój badanych ośrodków. Borykają się one bowiem z poważnymi trudnościami demograficznymi pozostając jednocześnie na gospodarczych peryferiach państwa. 20

21 TOMASZ TADEUSZ BRZOZOWSKI Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Innowacyjność czyli konieczność. O zależności między innowatyką a elastycznością w gospodarce Celem tekstu jest analiza i uchwycenie związków pomiędzy innowacyjnością a postulowaną w ekonomii i gospodarce elastycznością. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że oba pojęcia są ze sobą luźno związane, ich wzajemne oddziaływanie rynkowe pokazuje ściślejszy związek. Elastyczność obrazuje stan gospodarki w drodze. Permanentny monitoring fluktuacyjnych zjawisk zachodzących w zglobalizowanej przestrzeni ekonomiczno-gospodarczej wymusza na podmiotach gospodarczych szybką i skuteczną reakcję, by mogły one, zmieniając się, dostosować kondycję własnej branży do płynnych potrzeb rynkowych. Im bardziej dokładnie sytuacja na rynku globalnym zostanie odczytana, tym precyzyjniej zostaną dobrane instrumenty o charakterze działań innowacyjnych, mające sprostać oczekiwaniom ze strony rynku, a także znacząco wpłynąć na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Innowatykę (łac. innovatio - odnowienie) traktuję jako dziedziną wiedzy, której głównym polem zainteresowania są wprowadzane przez człowieka nowe wartości bądź jakości wraz z prawidłami ich powstawania, jako efektem twórczego myślenia. Innowatyka jest tedy refleksją nad zastosowaniem i wykorzystaniem produktów kreatywnego myślenia, badającą ich najkorzystniejsze formy oraz skuteczność. Jest także wiedzą o rozmaitych metodach stymulacji ich tworzenia, sposobach testowania oraz optymalizacji warunków ich implementacji. Jest przede wszystkim działaniem, mającym na celu, o ile jest to wystarczające, przeorientowanie zastanej rzeczywistości lub zainicjowaniem całkiem nowych, nie występujących wcześniej rozwiązań. Innowacje jako działania praktyczne podmiotów gospodarczych przyczyniają się więc zarówno do wiedzy o charakterze diagnozującym, przez co należy rozumieć pogłębiony stan wiedzy dotyczący skutków wprowadzania innowacji w ich rozumieniu inkrementalnym oraz, co ważniejsze rodzą skutki prognostyczne, pozwalające na wzrost odporności pomiotu gospodarczego na zachodzące zmiany w przestrzeni gospodarczej w przyszłości. Efekty wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, które mogą przebiegać liniowo lub skokowo są więc odpowiedzią na elastyczność jako czynnik charakteryzujący aktualną rzeczywi- 21

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 37 47 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego Arkadiusz Świadek, Marek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Mikroekonomia, Finanse Nie 1 ECTS

Semestr zimowy Mikroekonomia, Finanse Nie 1 ECTS KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-271z Funkcjonowanie firmy w warunkach konkurencji THE FIRM IN A

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo