PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Rok szkolny Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ul. Kościuszki 39, Szydłowiec , fax PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 205/206 klasy maturalne od września 205 do 29 kwietnia 206 pozostałe klasy od września 205 do 2 czerwca 206 Pierwsze półrocze: Klasy maturalne od września do grudnia 205 Pozostałe klasy od września 205 do 29 stycznia 206 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 2 maja 206, 5, 6 maja 206 egzaminy maturalne 7 czerwca dla klas w których przeprowadzany jest egzamin z kwalifikacji w zawodzie Technikum i ZSZ Dni otwarte i zebrania z rodzicami 0 września listopada stycznia 206 Zebrania z rodzicami 27, 28 stycznia 0 kwietnia maja 206 Obszary działań:. Popularyzacja przepisów oświatowych i wewnątrzszkolnych 2. Zapewnienie młodzieży opieki i bezpiecznych warunków edukacyjnych 3. Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Rozwijanie aktywności obywatelskiej i kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych 5. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły 6. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania 7. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego Lp. Termin realizacji Działania Realizatorzy Obszar działań. września 205 Uroczysta inauguracja roku szkolnego W.Maj A.Łata, IV TE, 205/206 A.Wiśniewski, Udział pocztu sztandarowego we mszy św. na J.Kaprzyk, rozpoczęcie roku szkolnego R.Rejczak 2. Do 7 września 205 Przyjęcie deklaracji na egzamin z kwalifikacjiklasa IV TŻ T.5 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, TE E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych, M.Gromek

2 poprawki T.06, E.06 sesja styczeń września 205 Uroczyste obchody 76 rocznicy Bitwy pod Barakiem. Musztra paradna KR SG Msza Święta w Kościele Parafialnym Apel Poległych. 8 września 205 Uroczyste obchody 76 rocznicy bitwy pod Barakiem. Apel. Musztra paradna Orkiestry reprezentacyjnej SG Montaż słowno- muzyczny Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju. A. Mędryk wychowawcy klas mundurowych M. Pudzianowska Ż. Michajłow R.Rejczak, J.Kaprzyk, A.Wiśniewski M.Niewola, B.Adamczyk A.Nowakowska mundurowych, 5. Do września Zgłoszenie zdających na egzamin z kwalifikacji 205 T.06, E.06- sesja styczeń 6. września 205 Rada pedagogiczna zgodnie z harmonogramem pracy Rady przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 205/206 Przedstawienie harmonogramu ewaluacji. 7. Wrzesień Zapoznanie i przypomnienie uczniom i ich rodzicom dokumentów regulujących pracę szkoły 8. Wrzesień Aktualizacja dokumentów szkoły na stronie internetowej 9. Wrzesień Zapoznanie uczniów klas III LO i IV Technikum z regulaminami egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Umieszczenie informacji o egzaminach na stronie internetowej i tablicy informacyjnej 0. Wrzesień Zapoznanie uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania. Wrzesień Zapoznanie uczniów z przepisami bhp na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, na imprezach i wycieczkach szkolnych, podczas praktycznej nauki zawodu, w internacie 2. 0 września 205 Godzina 6: IX 205 Godzina 5:30. 0 IX 205 Godzina 6:00 Zebrania z rodzicami - powołanie Oddziałowych Rad Rodziców i określenie zasad współpracy. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych Spotkanie z rodzicami uczniów klas zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 5. 0 IX 205 Pedagogizacja rodziców II LO, II i III Technikum oraz ZSZ Frekwencja, wagary. 6. Wrzesień Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego: - Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. M.Gromek Dyrektor Zespół ewaluacyjny Ż.Michajłow oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów Ż. Michałow M. Porzyczka Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy internatu Renata Basaj 2 Dyrekcja szkoły Dyrekcja szkoły Ilona Janka Ewa Przygodzka- Erbel Zespoły przedmiotowe 7. 7 września 205 Upamiętnienie rocznicy napaści sowieckiej na A.Łata, P.Wlazło, J.Kubik Polskę września 205 Udział w miejskich obchodach: II LOS D.Szklarska - Rocznica Powstania Państwa Podziemnego 9. Wrzesień Udział w akcji Sprzątanie Świata Polska A.Bialik 3 6

3 Wrzesień Zajęcia integracyjne, rajdy klas pierwszych., pedagog, psycholog 2. Od do września Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu na Do 30 września 205 roku 23. Wrzesień 205 Luty Do 30 września Ostateczny termin do 6 lutego października 205 wyższy stopień awansu zawodowego Termin złożenia wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym klasy trzecie liceum i czwarte technikum. Prezentacja najlepszych uczniów i klas w gablocie na korytarzu szkolnym Złożenie prośby o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Sporządzenie listy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przystępujących do egzaminu. Rada Pedagogiczna analiza wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe I.Tarka 6 zespoły przedmiotowe października Obchody Dnia Papieskiego K.Nowosielski E.Mamla M.Pietras 27. Październik Promocja zdrowia - Akcja Różowa Wstążeczka dotycząca profilaktyki raka piersi Warsztaty taneczne 28. Październik Projekt Historia i kultura dwóch narodów - wizyta młodzieży izraelskiej listopada 205 Obchody Narodowego Święta Niepodległości program Dialog Pokoleń. M.Wasik I.Adamczyk J.Plewa-Dziubek J.Ruzik A.Mędryk A.Łata, R. Kozłowska P.Wlazło E.Mamla II LOG A.Mędryk 30. listopada 205 Udział w miejskich obchodach: - Święto Niepodległości 3. 6 listopada 205 Dzień otwarty i zebrania z rodzicami - podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach w klasach, informacja o absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych XI 205 Rada Pedagogiczna -Zaopiniowanie planu dokształcania nauczycieli 33. XII Świąteczna zbiórka żywności Szkolne koło Caritas 3. 7 XII Mikołajki dla młodzieży w szkole i internacie Samorząd uczniowski wychowawcy grudnia 205 Rocznica stanu wojennego P.Wlazło 36. grudnia 205 Rada Pedagogiczna ustalenie ocen za pierwsze półrocze w klasach XII Ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe- jasełka E.Mamla K.Nowosielski stycznia 205 Dzień otwarty i zebrania z rodzicami - podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach na pierwszy okres, informacja o absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych 39. Od stycznia 206 Praktyka zawodowa uczniów klasy III TI 0. stycznia 206 Część pisemna egzaminu z kwalifikacji E20, T5, poprawki T.06 M.Pietras 3 5 5

4 . 5 stycznia 206 Część praktyczna egzaminu w kwalifikacjach dla których jedynym rezultatem jest dokumentacja E.20, T Od 6 stycznia do 26 Część praktyczna egzaminu w kwalifikacjach z lutego 206 wykonaniem T Do 7 stycznia 206 Przyjęcie deklaracji na egzamin z kwalifikacji T.06- sporządzanie potraw i napojów, E.3 projektowanie lokalnych sieci komputerowych, A.3- wytwarzanie wyrobów stolarskich, A.8 prowadzenie sprzedaży stycznia Udział w obchodach 52 rocznicy Powstania Styczniowego 5. 27,28 stycznia 206 Zebrania z rodzicami oceny za pierwsze LOOGP B.Sokołowska Wychowawcy półrocze stycznia 206 Bal studniówkowy lutego 206 Ferie zimowe 8. Do 7 lutego 206 Zatwierdzenie ostatecznej wersji deklaracji maturalnej 9. Do 5 lutego 206 Przekazanie do OKE deklaracji HERMES lutego 206 Rada pedagogiczna -Analiza pracy szkoły w pierwszym półroczu Ustalenie warunków i kryteriów rekrutacji do szkoły 5. Do 28 lutego 206 Powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego 52. Do marca 206 Ogłoszenie harmonogramu ustnych egzaminów. Powołanie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ZN i ZE Komisja rekrutacyjna dyrektor dyrektor 53. Marca/kwiecień Tydzień Zawodowca Komisja rekrutacyjna marca 206 Termin przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:- sesja styczeń. 55. Do 3 marca 206 Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w 205 r. środków na doskonalenie nauczycieli. 56. Marzec Świąteczna zbiórka żywności Caritas do 29 marca 206 Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 206 od 5:30 Dzień otwarty Spotkania klasowe z rodzicami uczniów klas wychowawcy kwietnia 206 Upamiętnienie rocznicy katyńskiej A.Łata, J.kubik kwietnia 206 Dzień pamięci o Holocauście-. J. Plewa-Dziubek? kwietnia 206 Rada klasyfikacyjna klasy maturalne Zaopiniowanie kandydatur do stypendium Starosty Szydłowieckiego Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 205/206 Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego rada szkoleniowa kwietnia 206 Uroczyste zakończenie roku szklonego klas Wręczenie nagród i stypendiów maja 206 Udział w miejskich obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja 6. maja 206 środa Egzamin maturalny język polski poziom 5 II LOP, II LOG, i III TI i III TŻ LOP R.Basaj

5 godzina 9: maja 206 Czwartek podstawowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych Egzamin maturalny matematyka poziom podstawowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych maja 206 piątek Egzamin maturalny język angielski poziom podstawowy i poziom rozszerzony dzień wolny od zajęć dydaktycznych 67. Maj VIII Przegląd Małych Form Teatralnych Profilaktyka, a Teatr - PaT Ilona Janka E.Przygodzka J.Kaprzyk 68. Maj Ogólnopolska akcja Polska Biega M. Wasik, R.Basaj 69. Maj /czerwiec Obóz szkoleniowy Lubań Klasa I LOG B.Sokołowska R.Rejczak 70. Maj / czerwiec Praktyka zawodowa dla uczniów klasy III TŻ WAPLEWO 7. Maj / czerwiec lub Obóz szkoleniowy Kętrzyn klasa II LOG sierpień czerwca 206 Etap pisemny egzaminu z kwalifikacji T.06,E.3, A.3, A czerwca 206 godzina 2:00 Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Technikum (stary egzamin) czerwca 206 Rada Klasyfikacyjna promocyjna Zaopiniowanie kandydatur do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Szydłowieckiego A.Mędryk R.Rejczak 75. Od 30 maja do lipca 206 Etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji T.06. E.3,A.3, A Do 2 czerwca 206 Przyznanie dofinansowania do dojazdów M.Porzyczka, D.Szklarska. K.Pikiel czerwca 206 Zakończenie roku szkolnego Do 30 czerwca 206 Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. 79. Od 25 czerwca do Ferie letnie 3 sierpnia lipca 206 Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 205/206 rada pedagogiczna lipca 206 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 82. Do 0 lipca 206 Przekazanie do KO wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów sierpnia 206 Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich. 8. Od 25 sierpnia 206 Egzaminy poprawkowe sierpnia 206 Egzamin maturalny poprawkowy część pisemna 86. Od 2 do 26 sierpnia Egzamin maturalny poprawkowy część ustna sierpnia 206 Przekazanie dyplomów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych września 206 Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego SU sierpnia 206 Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 206/ CAŁY ROK Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej

6 - pomnik martyrologii narodu polskiego w lesie Korzonek, Wymysłowie, Dąb Pamięci na terenie szkoły, Pomnik Ku chwale żołnierzy KOP 9. CAŁY ROK Działalność szkolnego Koła Caritas zgodnie z harmonogramem pracy koła. 92. CAŁY ROK Działalność szkolnego koła HDK zgodnie z planem pracy koła. 93. CAŁY ROK Działalność Szkolnego Klubu Sportowego granica zgodnie z harmonogramem pracy koła 9. CAŁY ROK Działalność Internatu zgodnie z harmonogramem pracy. 95. CAŁY ROK Udział w konkursach i zawodach zgodnie z terminarzami ustalanymi przez komisje konkursowe. 96. CAŁY ROK Prowadzenie kroniki szkoły J.Plewa Dziubek 97. CAŁY ROK Prowadzenie strony internetowej i profilu Ż.Michajłow szkoły na Facebooku. 98. CAŁY ROK Nagłośnienie imprez szkolnych. Ż.Michajłow 99. CAŁY ROK Program szkoła Dialogu P.Wlazło Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr2/205/206 z dnia 3 sierpnia 205

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2013/2014 To,co mogę uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

T E R M I N A R Z. najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015

T E R M I N A R Z. najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 T E R M I N A R Z najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym Nazwa i rodzaj zebrania Lp. /imprezy, uroczystości/ Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo