cqqański J o h a n n Strauss 19 czerwca / June 2010 Opera Krakowska Premiera / Premiere Krakow Opera a cultural institution of the Malopolska Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cqqański J o h a n n Strauss 19 czerwca / June 2010 Opera Krakowska Premiera / Premiere Krakow Opera a cultural institution of the Malopolska Region"

Transkrypt

1

2 J h a n n Strauss cqqański Premiera / Premiere 19 cerwca / June 2010 Opera Krakwska Opera Krakwska instytucja kultury Wjewódtwa Małplskieg Krakw Opera a cultural institutin f the Malplska Regin

3 B'fittffi cqqański Der Zigeu nerbarn / The Gypsy Barn Operetka w trech aktach/ Op retta in tree acts Librett lgna Schniter według pwiadania Mauryceg Jkaya Saffi Lib r ett by lgna Schniter based n Maurycy jkay's Sa tti prekład/ rranslalin Krystyna Chudwlska Prapremiera/ Wrld prem1ere Wiedeń, 24 X 1885 Premiera plska / Plish premiere Warsawa, 6 VII 1886 Reżyseria/ Directr Lac Adamik Kierwnictw muycne/ M usic Tmas Tkarcyk 1rectr Scengrafia i kstiumy/ Set and Cstume Designer Barbara Kędierska Chregrafia/ Chregrapher Kataryna Aleksander-Kmieć Reżyseria światła/ L i ghrin~ Designer Darius Pawelec Prygtwanie chóru/ Chrus Master Marek Klua Obsada/ Cast SAFFI Drta Laskwiecka, Ewa Vesin SANDOR BARINKAY Adam Sbierajski, Adam Zdunikwski OTTO KAR Vasyl Grkhlskyi, Marcin Ktarba, Jan Nsal ARSENA Janna Mskwic, Kataryna Oleś-Blacha, Karlina Wiecrek PIOTR HOMONAY Premysław Firek, Marius Gdlewski, Krystf Witkwski KALMAN ŻUPAN Bgdan Kurwski, Michał Kutnik, Premysław Rener CZIPRA Jlanta Gella, Bżena Zawiślak-Dlny MIRABELLA Małgrata Ratajcak, Bżena Zawiślak-Dlny CARNERO Janus Dębwski, Francisek Makuch PISARZ Adam Sadik JAN OS Stanisław Knapik PALI Jan Migała, Andrej Wartalski Orkiestra, Chór i Balet Opery Krakwskiej The Krakw Opera Orchestra, Chir and Ballet Dyrygenci / Cnductrs Sebastian Jan Perłwski, Tmas Tkarcyk 3 ;; (") Cl, --! I m Cl "O V1 ;:

4 Asystent reżysera / Direct r's Assiscant Dagmar Bilińska,,Ach c a blask, jak lśni, jak skry" (Kilka słów Barnie cygańskim" Jhanna Straussa) 5 Kierwnictw muycne - współpraca / Music Di rectr Supprt Sebastian Jan Perłwski Asystent kierwnika muycneg / Music Directr's As sisrant Patrycja Piecara Asystent scengrafa / Set Design er's Assistant Iabela Firek Asystent Chregrafa/ Ch regrapher's Assistant Victr Krpusenk Inspicjenci/ Stage Manager s Anna Jawrska, Agnieska Stencel Suflery / Pr mpters Krystyna Behunek, Drta Sawka Presł ćvvierć wieku upłynęł d hericnych dni, gdy cały naród węgierski pd wdą Ludwika Kssutha pwstał preciwk austriackim ciemiężcm. Rwaga cesarwej Elżbiety, jej urk i pięknść utwryły pmst gdy pmiędy bu nardami i prycyniły się d pwstania pdwójnej mnarchii. 8 cerwca 1867 rku w kściele Św. Macieja w Budapescie cesarska para austriacka ukrnwana stała na króla i królwą Węgier. (.) Lud wiwatwał Niech żyje! ", pkój stał prypiecętwany, rpcęła się austriack-węgierska symbia. Trwała na półwieku, aż p grki swój kres w 1918, a BARON CYGAŃSKI" kwitnie i dźwięcy disiaj jesce jak najmilse wspmnienie. Tak. T najmilse wspmnienie żyje nieprerwanie d 1885 rku. Któż nie pa- ;;; mięta arii Sandra Wielka sława t żart ", błysktliwie i nakmicie napisaneg walca Ach c a blask, jak lśni, jak skry", kupletów Żupana, cygańskich pieśni Saffi cy wrescie duetu Barinkaya i Saffi, w którym śpiewają praw diwej miłści aklętej w słwicą pieśń", miłści danej pre Naturę. Barn cygański " t nie tylk wspaniała kmpycja muycna, której wiedeńscy krytycy kńca XIX wieku pisali jak wielkim triumfie kmpytra", rn I muyce prawdiwej i naturalnej", niewymusnej i świeżej ", sukcesie rsnącym pry każdym akcie". T również głębk lirycny tekst, w swym pięk- Cl nie i dramatymie fragmentami prypminający niektóre teksty rmantyków. Liryka pwieści m i łści Barinkaya i Cyganki Saffi, klrwe, burliwe tł pstaci twrących w libretcie swisty węgierski karnawał, cygańska atmsfe- " I./) ra - wsystk t stał p mistrwsku płącne liryką i dramatymem muyki Straussa. Prawie każda pstać w libretcie Barna cygańskieg" psia da namina i cechy indywidualnści. Żupan, Barinkay, Saffi, hrabia Camer, Arsena - i stara Cipra, której życie wpisane stał nie tylk w pryrdę, :i naturę, ale także w histrię. Ona bwiem psiada wiedę tym, cym innym nawet śnić się nie mże., Vl Cipra nie jest wykłą Cyganką. Psiada tajemnicę, której stregła, prekna- O na nisceniu LOSU, PRZEZNACZENIA, a więc teg, c wynaca bieg i hi- Z strię cłwieka, nardu. W dramatycnym akcie li na t właśnie degra główną rlę łącnika miedy recywistścią a tajemnicą, międy lsem a urealnieniem g, międy mareniem a pełną jeg realiacją. Świat Barna cygańskieg" mieni się w swich klrach. Realistycny w warstwie fabularnej (miłść Barinkaya i Saffi, żąda pieniąda i bgactwa Żupana, wymars wjsk generała Hmnaya d Hispanii) - uupełnia się i współgra bajecnścią bu cygańskieg, tajemnicą życia jeg mies-

5 7 kańców, rmantycnym tłem miejsc akcji. Zaiste - baśniwy t bra aktu I, w którym próc starej chaty Cyganki Cipry, są jesce bagniska. Na hryncie aś - widać ruiny amku Barinkayów, dawnych diediców włści, których jeden akpał w klicy psiadłści wielki skarb rdwy. Cały krajbra aktu I sprawia wrażenie pnureg, chciaż. dkła panuje radsne święt cdienneg bytwania cygańskieg bu, Rmantym, tajemnicść i realim płącny naturalimem preplatają się tutaj nawajem. Tak więc niewykle interesujący i brawy tekst libretta scęśliwie trafił na kmpytra, który ptrafił wycarwać jesce jeden świat - świat muyki. Rmans" Straussa bhaterką peretki Saffi rpcął się w lutym 1883 rku. Wtedy t właśnie dyrekcja Teatru Ludweg w Budapescie aprsiła kmpytra, by dyrygwał węgierską premierą Wesłej wdówki". Tu, w Budapescie Strauss pnaje petę i pwieścipisara węgierskieg Mórajókai'a, autra nweli atytułwanej Saffi". jókai p rmwach e Straussem na autra libretta prpnuje sweg pryjaciela lgnata Schnitera, rdaka amieskałeg w Wiedniu. Wie, że Schniter ma dbry smak, talent dramatycny, wybraźnię i w ddatku na się na muyce. Radk precież darał się, bu autry librett peretkwych mieli tak wielstrnny kntakt Muami. Z Schniterem Strauss współpracwał nad Barnem cygańskim " prawie dwa lata. Schniterwiediał, że nwela Saffi", która ma być snwą libretta Barna cygańskieg", nie była knwencjnalnym materiałem na peretkę. Decydwał tu wspmniany dramatym i partie lirycne wymagające racej pracwania perweg niż peretkweg. Dlateg też Schniter tak dług i mlnie mawiał e Straussem każdą psta ć, każdą scenę i arię. Chciał, by Strauss wycuł bebłędnie atmsferę i nastrój pwieści Jókai'a. Strauss nad Barnem cygańskim" pracwać acął w rku W tym kresie kmpytr mieskał już trecią żną Adelą. W życiu sbistym cuł się scęśliwy. W życiu ficjalnym prygtwywał się d 40. rcnicy debiutu u Dmmayera". Z kaji rcnicy trymuje hnrwe bywatelstw miasta Wiednia, sereg gratulacji, m.in. d Brahmsa, vn Bulwa, Verdieg, niemieckieg arcyksięcia Wilhelma, saksńskieg arcyksięcia Jana, preydenta Francji - Mac-Mahna, księcia Bismarcka. Są t dni chwały i wycięstwa. Strauss dyryguje, kmpnuje, świętuje i casami dpcywa. Swój cas dieli międy dm, Berlin, Ostendę, i Wiedeń. Międy tymi ajęciami, życiem sbistym i ficjalnymi urcystściami nie apmina ani na chwilę Barnie cygańskim". Z Berlina presyła infrmację d Theater an der Wien: Mars w li akcie musi być wspaniały! Okł 80 lub nawet 100 żłniery (pies i na kniach), markietanki w strjach węgierskich i hispańskich, lud, dieci gałąkami i kwiatkami, które sypać będą pd ngi maserujących huarów, scena twarta aż d Bramy Papagena - t musi być impnujący bra!... Schniterwi wiera się w liście, iż Pred wyjściem na długi, samtny spacer OJ p lesie ucyłem się na pamięć paru Pańskich wrtek i tam apisałem mel die na stywnych mankietach ksuli". Ostatni akt Barna cygańskieg" Strauss napisał w ciągu 3 dni w casie dpcynku w Ostendie. W 1885 r. peretka Barn cygański " staje ddanajaunerwi d Theater an Z der Wien. Jauner akupił na Węgrech autentycne kstiumy i rekwiyty. D Wiednia prywiół e sbą nawet ryginalny wó cygański. D cłnków I\ espłu mówił: Nasa wiska cygańska musi być tak realistycna, żeby ludie na widwni mim wlich""}' tali się a kieseń dla sprawdenia ery ich nie kradin. Prawyknanie 25 paźdiernika 1885 w wigilię 60. urdin kmpytra ka- vi ał się najwięksym sukcesem Straussa d casów Zemsty nietpera". ;:: Strauss dyrygwał sbiście, gwiadami wiecru, próc Straussa byli: Girard i -w rli Żupana, Karl Streitmann w rli Barinkaya i Ottilie Cllin w rli Saffi. A t jak pisywan ten wielki spektakl muycny pd dyrekcją Straussa,..._ gdy sam mistr pjawił się pry pulpicie: Zacął uwerturę - w marsl;t;jm rytmie, który jednakże srybk niknął, rtapiając się I w śpiewnym, węgierskim klimacie. Meldia klarnetu, instrumentu bliżneg niec w brmieniu d starwęgierskieg bju wjskweg tw. ta rgat, rlewną fraą pryw m diła na myśl bekresne węgierskie równiny. Ptem bój slachetnym, miękkim dźwięku, plka, tutti i dramatycnie rsalałe smycki blachą. Pstał teg tylk jeden jedyny () tn pwtarany cra wlniej, cra wlniej, cra cisej, póki nie rwinęła się nieg pierwsa meldia walcwa. Słwa Straussa wypwiediane d Schnitera na dług pred premierą: Cś mi się daj.e drgi Pryjacielu, że Barn cygański" rbi nas więksych bgacy, niż st tysięcy Rthschildów" spełniły się i ptwierdiły całkwicie. Cały c spektakl stał się wielkim triumfem. Wiedeński Fremdenblatt" pisał : TO BYŁ Wl1ECZÓR SUKCESÓW", a słwa jedneg walców Barna cygańskieg " - Ach c a blask, jak lśni, jak skry" mgłyby się dnieść d całej peretki - diesiątym klei utwre scenicnym skmpnwanym pre Straussa, który wkrótce stał się ciągiem późniejsych prttypów m.in. Cygańskiej miłści " Ferenca Lehara cy Księżnicki cardasa" Imre Kalmana. Nikt jednak nie drównał bskiej wielkści peretki Straussa atytułwanej DER ZIGEUNER BARON", nikt nie pwtórył sałamiająceg sukcesu. Stanisław Mędak (predruk prgramu d predstawienia Ba rna cygańsk i eg " 1982 rku w Opere Krakwskiej) (),

6 9 O> ;; n () -l J: ITI () - V\ :> ;; Prjekt scengrafii Barbary Kędierskiej - Akt I

7 11 TREŚĆ OPERETKI Akcja tcy się w płudniwych Węgrech w płwie XVIII wieku. Akt I Sandr Barinkay, młdy węgierski slachcic, pwraca d dmu p latach tułacki. Kmisar królewski Wiednia Carner prywraca '.11u praw własnści d rdinnych iem. Oj ciec Barinkaya utracił J_e pwdu pdejrenia współpracę Turkami. Ziemia jest aniedbana, amek ppada w ruinę. Cęść majątku agarnął mieskający w pbliżu hdwca świń Kalman Żupan. Nweg diedica wita stara Cyganka Cipra wróżbą bgactwie i miłści. Żupan, który nie chce stracić swjej hdwli, pstanawia wydać a Barinkaya swją córkę Arsenę. Tymcasem diewcyna kcha wajemnścią Ottkara, syna swjej guwernantki Mirabelli. Młdi ukrywają ucucie pred światem - Arsena wie, że jciec nie gdi się na jej. małżeństw nie psiadającym majątku Ott karem. Tymcasem Zupan, aby wprwadić swój amiar w cyn, aprasa prybyłych d swjeg dmu. Pdcas sptkania kauje się, że Mirabellajestżną kmisara Carnery, agininą pred laty pdcas diałań wjennych, a Ott kar t ich syn. Tymcasem Arsena pryjmuje nweg knkurenta chłdn biecując ddać mu rękę, gdy ten asłuży na tytuł barna. Gdy Bannkay pusca dm Zupana, sptyka młdą Cygankę Saffi, która ~pi_ewa_ pieśń, naną mu dieciństwa. Wra Ci prą i Saffi jest sw1adk1em_ ncnej schadki Arseny i Ottkara. Urażny niescerścią córki Zupana pryjmuje pryjaźń Cyganów, kcujących na jeg 1em1. Gdi się stać cygańskim wjewdą. Ma w tym prekrny cel: tytułem barna cygańskieg" pnwnie stuka d drwi Żupana, by prsić rękę jeg córkę. Arsena druca jednak świadcyny, n w dpwiedi głasa swje aręcyny Saffi. Zgrmadeni unają darenie a braźliwe wbec Arseny, dchdi d awantury. Tylk askcna brtem sprawy Saffi jest scęśliwa. Akt li Dięki magicnym dlnścim" Cipry, Barinkay dnajduje legendarny skarb turecki. D bu cygańskieg prychdi Żupan, ciągnąc e sbą wrki e srebrem - chce dkupić iemie d Barinkaya, ale ten się nie gada. Carner, tera pplecnik Żupana, amiera arekwirwać skarb, lec właśnie nadjeżdża książę Hmnay na cele ddiału huarów, by werbwać chtników na wjnę w Hispanii. Barinkay głasa się d służby prekaując skarb na ptreby wjska. Żupan także staje wcielny d armii, a jeg wrki e srebrem - arekwirwane. Książę Hmnay arąda, by panie cekały na swych jców i mężów w bepiecnym Wiedniu. Arsena i jej guwernantka, pani Camer, nie chcą pdróżwać wspólnie Saffi, cygańską prybłędą''. Wtedy Cipra ujawnia, że Saffi nie jest Cyganką a księżnicką, córką statnieg panów tej prwincji, c ptwierda książę Hmnay. Pcałunkiem w rękę unaje praw Saffi d książęceg tytułu. Tera Barinkay cuje się niżsy stanem d Saffi, niegdny księżnicki. Odchdi gnębiny d seregów księcia. Akt Ili Wiedeń. P dwóch latach żłniere pwracają wjny. Ceka lila nich Saffi raem Mirabellą, Carner, Arseną i pryjaciółmi. Pierwsy pjawia się Żupan. W nagrdę a udiał w walkach staje mianwany dżywtnim dstawcą wieprwiny dla armii. Otkar, tera syn kmisara Carner, trymuje rękę Arseny. Bhaterstw Barinkaya na wjnie staje nagrdne. Książę prynaje mu tytuł barna, wrt majątku, rder ra rękę akchanej w nim księżnicki Saffi. ;i::j n Cl, -ł I m Cl ;i:. ;.<.J

8 13 OJ ;::, Vl " C\ - Vl CD ;:: Prjekt scengrafii Barbary Kędierskiej - Akt li

9 SYNOPSIS Set in suthern Hungary in mid-18th cen tury. Acti Sandr Barinkay, a yung Hungarian nbleman, cmes back hme after years fvagrancy. Cnte Carner, Ryal Cmmissiner fr Oaths frm Vienna, reinstates the title t Barinkay's family prperty. Barinkay's father lst his land after being suspected f c-peratin with the Turks. The land is neglected and the castle is falling int ruin. Part f the pr perty is ccupied by the pig breeder, Kalman Zsupan. The new successr is welcmed by the Gypsy Cipra, telling Sand r frtune f richness and lve. The neighbur Zsupan, wh des nt want t lse his farm, decides t make his daughter Arsena marry Barinkay. Hwever, the girl fal Is in lve rather with Ottakar, a sn f her gverness, Mirabella. The yung cuple hide their lve away, since Arsena knws that her father will never let her marry the pr Ottakar. Hwever, Zsupan wants his plan t cme true and invites everybdy t his hme. During the meeting, peple find that Mirabella is the wife fcarner. Mirabella went missing years befre during the war, and Ottakar is their sn. At that time, Arsena received the new suitr with reservatin, prmising t give him her hand when he wins the title f Barn. When Barinkay leaves Zsupan's hme, he meets a yung Gypsy girl Saffi singing a sng knwn t him frm his childhd. Tgetherwith Cipra and Saffi, Sandr Barinkay witnesses a night date f Arsena and Ottakar. Offended by Arsena's betrayal, Sandr accepts the friendship f the Gypsies camping n his land. He agrees t becme a Gypsy Barn. His intentin has been fulfilled: hlding that title, he kncks at Zsupan's dr again and asserts his nble right f the hand f Arsena. Arsena, hwever, rejects the prpsal. Then, Sandr annunces his engagement t Saffi. The crwd cnsiders that change abusive fr Arsena, and threatens with reprisals. Only Saffi, surprised with this turn f events, is very happy. Act li Owing t Cipra's magie ski I Is," Barinkay finds a legendary Turkish treasury. Zsupan cmes t the Gypsy camp, dragging bags with silver. He wants t buy ut Barinkay's land but is denied that. Camer, nw Zsupan's supprter, pl ans t cnfiscate the treasure when Cunt Hmnay arrives with a detachment fhussars t recruit vlunteers t fight in the war against Spain. Barinkay vlunteers t jin the Hussars and dnate the treasure t the army. Zsupan als ges t the army, and his sacs are cnfiscated. Cunt Hmnay rders that the ladies shuld wait fr their fathers and husbands in safe Vienna. Arsena and her gverness, Mrs. Carner, d nt want t travel tgether with Saffi, a Gypsy vagabnd." Cipra reveals then that Saffi is nt really her daughter but the chi Id f the last Pasha fhungary, a real Princess, which is cnfirmed by Cunt Hmnay. By kissing her hand, the Cunt recgnies Saffi's right t the title. Nw, Barinkay feels inferir t Saffi's psitin. He leaves with the H ussars depressed. Act Ili Tw years later, the sldiers cme back frm the war. They are awaited by Saffi with Mirabel la, Carner, Arsena and their friends. The first t appear is Zsupan. As a reward fr his service, he becmes a life supplier f prk t the army. Ottakar, nwa sn f Carner, receives Arsena's hand. The heric deeds f Barinkay are rewarded with the title f the Barn, reinstatement f the prperty, a medal and the hand f lving Saffi. 15 ; n, Vl -l I m ;:

10 17 -ł I rn CC ;; Prjekt scengratir Barbary Kędierskrej - Akt Ili

11 19 Barn cygański na scenie Opery Krakwskiej CD n C), Vl -l I rn Iwna Brwicka (Saffi) reżyseria - Beata Artemska kierwnictw muycne - Marian Lida scengrafia - Jery Kndracki chregrafia - Mikłaj Kpiński premiera 1965 rk Miejski Teatr Muycny w Krakwie Krystyna Behunek (Arsena), Kaimier Różewic (Żupan ), Francisek Makuch (Ottkar) reżyseria - Krystyna Snerr kierwnictw muycne - Marian Lida scengrafia - Jadwiga Jarsiewic chregrafia - Krystyna Gruskówna premiera 1982 rk Krakwski Teatr Muycny, Scena Operetkwa Cl "O V'I io

12 21 Barn cygański na scenach plskich Barn cygański jest wrcwym prykładem dieła klasycnej peretki, granicącej gatunkiem perwym. Jeśli peretkę naywa się młdsą sistra pery, t prede wsystkim dięki Barnwi, n mże jesce kliku arcydiełm Offenbacha. Tteż w eurpejskich realiach teatralnych XX wieku, cra cęściej teatry perwe decydwały się na preentację teg dieła. Wymaga n bsady perwych slistów nienaganną aparycją i wręc sekspirwskim kunstem interpretacji tekstów mówinych. Tenrwą rlę Sandra Barinkaya pwinien wyknywać ten sam śpiewak, który ma w repertuare Cavaradssieg, Księcia Mantui cy DnJseg. Partia Saffi, trudna i scególnie frswna jest prenacna dla głsu mająceg już a sbą Traviatę, Butterfly cy Dnnę Annę. Starą Cygankę Ciprę najlepiej śpiewają niegdysiejse Auceny, Amneris i Carmeny. Ottkara - cisami tenry, który wykle bsadani są w Marcie, Rssinim i Dniettim, a Arsenę - młde sprany subretkwe typu Despina, Anusia, Papagena. Tteż jesce pred wjną warsawskie Nwści" grafy- Barna Wermińską i Gruscyńskim a w latach pięćdiesiątych w Pnaniu dyr. Góryński bsadił w tym spektaklu swe najmcniejse głsy: Antnię Kawecką, Felicję Ku rwiak i Jóefa Prądę. Pamiętam ten spektakl w reżyserii Marii Janwskiej - Kpcyńskiej, scengrafii Stanisława Jarckieg i chregrafii Felisa Parnella. Pry pulpicie sam Zdisław Góryński interpretacją super wiedeńską naucną pdcas studiów u Frana Schalka, wbgacną własny talent i wspaniałe dyrygenckie umiejętnści. Pdbnie wyskieg pimu muycneg teg predstawienia byłem świadkiem - diw - w Operetce Śląskiej w Gliwicach. P pwjennym kresie bytmskim i wrcławskim dyrygwał tam skaany na banicję Jery Sill ich, apmniany plski kapelmistr kreniach włskich, kchający muykę w sbie, a nie siebie w muyce, jak t cyni i cynił wielu jeg klegów p batucie. D diś nie apmniałem głsu i scenicneg urku młdej wtedy Wandy Plańskiej, Ireny Brdińskiej, Henryka Trjanwskieg, Barbary Nieżychwskiej, Stanisława Ptaka, a nade wsystk dyrygenckieg mistrstwa Sil licha. Na pcątku lat siedemdiesiątych astałem Barna Cygańskieg w pere wrcławskiej, kiedy p ra pierwsy prysedłem tam dyrektrwać. Reżyserwał Bgusław Danielewski, dyrygwał Jan Marynwski, chregrafem był Mikłaj Kpiński. Pry świetnej reżyserii również tym raem urdie spektaklu decydwała wspaniała bsada: tenry Janus Zipser i Ludwik Mika, rewelacyjny Zupan - Aleksander Majewski, świetny Hmnay- Pitr lkwski, ale prede wsystkim dwie ślicne, pięknie śpiewające Saffi: Maria Tmcak i Danuta Paiukówna. Cygankę Ci prę na mianę krewały Janina Rmańska, Ursula Walcak i Halina Scegłwska, wybitne wrcławskie mesprany, których - jak t cra cęściej bywa - niewdięcny świat kmpletnie apmniał. CJ:l Ten dbry plski bycaj grania Barna Cygańskieg w pere kntynuwał }> Gdańsk rewelacyjną Zfią Cepielówną (Cipra) i Pnań piękngłsą Kry- ;: styną Kujawińską (Saffi), Jóef Klesińskim (Barinkay), Aleksandrą lmalską (Cipra) i Aleksandrą Kwtunw (Arsena). Obydwie te prdukcje reżysera- O wała Danuta Baduskwa. Oficjalnie krewała się w Gdyni na nwcesną Z królwą plskieg musicalu, budując sbie teatr, który p jej śmierci trymał nawę Teatru Muycneg im. Danuty Baduskwej. Cęst pdejrewa- n liśmy ją, że p musicalwych sukcesach amyka się w dmu, kładie d łóżka i pd kłdrą w tajemnicy pred światem słucha Wesłej wdówki, Krainy uśmiechu C\ i Barna cygańskieg. Wspaniałść jej talentu reżyserskieg jawiła się bwiem dpier w realiacjach klasycnych, takich właśnie jak insceniacje Barna cygańskieg }> w Gdańsku i Pnaniu., D najdłużej utrymujących się na scenie prdukcji Barna cygańskieg Vl należała realiacja bytmska rku 1979, którą reżyserwał Halina Diedu- ;;i;; sycka, dyrygwał Zdisław Wendyński, w scengrafii Wjciecha Zieleińskieg i chregrafii Marty Bchenek Jóefem Chmikiem w rli tytułwej. Również w Łdi realiwana rmachem na scenie Teatru Wielkieg pre-..._ miera teg spektaklu biła rekrdy pwdenia w latach siedemdiesiątych i siemdiesiątych pd dyr. Tadeusa Kłwskieg Delfiną Ambriak i Te- -l resą May- Cyżwską (Saffi), Tadeusem Kpackim i Jerym Wlniakiem (Ba- I rinkay), Antnim Majakiem i Kaimierem Kwalskim (Hmnay), Alicją m Pawlak i Jlantą Bi bel (Cipra). Nie spsób apmnieć Barna cygańskieg w warsawskiej Rmie" C\ a casów dyrekcji Bgusława Kacyńskieg. Reżyserwał Rysard Peryt, sce- ngrafię realiwała Jadwiga Jarsiewic, chregrafię Viletta Suska a kiei:l rwnictw muycne Rafał Jacek Delekta. W bsadie same gwiady: Bgusław Mrka (Barinkay), Krystyna Tyburwska (Saffi), Rysarda Racewic (Cipra). Vl Gregr Bajer (Hmnay), Witld Matulka (Ottkar), AleksanderTeliga (Żu- pan), Barbara Zagóranka (Mirabella) i Miecysław Wjnicki (Carner). Arcydieł Jana Straussa - syna miał również niemał wyknań w te- :i atrach muycnych Lublina, Scecina, Łdi i Bydgscy, wsędie niemien- > nym pwdeniem. Jednak jeg właściwy kstałt muycny i scenicny ;; siągalny jest dpier na scenie perwej. W tej kwestii Kraków rbił już pierwsy krk realiując niepłmicką wersję plenerwą. Tera klej na insceniację 0 w nwej siedibie licnymi chórami, świetnym baletem, wspaniałą rkiestrą, ra slistami, d których w tym spektaklu tak wiele ależy. Sławmir Pietras

13 23 Lac Adamik reżyseria/ Directr Reżyser teatralny, filmwy i perwy pchdenia słwackieg. Abslwent Akademii Filmwej (FAMU) w Prade. Od pcątku lat 70. mieska i pracuje w Plsce. Zasłynął jak twórca wybitnych spektakli telewiyjnych, w których łącył reżyserię nwymi technikami realiacji wiji, pinier w ich astswaniu. Pkaźną cęść jeg bgateg drbku ajmuje pera. W latach pracwał jak reżyser w Teatre Wielkim w Warsawie, gdie realiwał m.in. Amadigi di Gaula Haendla, Wesele Figara i Cardiejski flet Marta, Kniaia Igra Brdina, Złteg Kgucika Rimskieg-Krsakwa. Współpracuje także innymi scenami perwymi kraju - Operą Wrcławską, Teatrem Wielkim w Łdi, Operą Nva w Bydgscy i Operą Krakwską. W repertuare krakwskiej sceny najdują się jeg insceniacje Tski Puccinieg, Łucji Lammermr Dniettieg, Strasneg dwru Mniuski, Carmen Bieta, Diabłów Ludun Pendereckieg, których premiera uświetniła w grudniu 2008 twa~cie nwej siediby Opery Krakwskiej. Od 2008 rku ajmuje stanwisk główneg reżysera tej sceny. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Theatre, film and pera directrfslvak rigin. Graduated frm the Film Academy (FAMU) in Prague. He has been living and wrking in Pland since the early 1970's. He became famus as a prducer f utstanding TV perfrmances, cmbining directin with new techniques f visin prductin and pineering a number f new methds. Operas cnstitute a cnsiderable part f his wrks. In , Mr. Adamik wrked as a directr in the Teatr Wielki in Warsaw, where he staged e. g. Haendl's Amadigi di Gaula, Mart's The Marriage f Figar and The Magie Fiu te, Brdin's Prince Igr, r Rimsky-Krsakv's The Glden Cckerel. He has been c-perating with a number f pera huses in Pland: the Wrcław Opera, Teatr Wielk in Łódź, Opera Nva in Bydgsc and Krakw Opera. The Krakw stage repertire includes his prductins f Puccini's Tsca, Dnietti's Lucy flammermr, Mniusk's Strasny Dwór, Biet's Carmen r Penderecki's Diabły Ludun. The premiere f the last pera celebrated the pening f the new Opera Huse in Krakw in Decem ber Since 2008, Mr. Adamik hlds the psitin f the chief directr in the Krakw Opera. He has received a number f awards and distinctins. Tmas Tkarcyk kierwnictw muycne/ Music Directr Dyrygent. Abslwent Akademii Muycnej w Krakwie. Jest laureatem I nagrdy Ili Ogólnplskieg Preglądu Młdych Dyrygentów im. Witlda Lutsławskieg w Białymstku (2002). Na VII Międynardwym Knkursie Dyrygentów im. Gregra Fitelberga w Katwicach (2003) trymał Medal Stwarysenia Plskich Artystów Muyków ra Nagrdę Stwarysenia Autrów ZAIKS dla najlepseg plskieg ucestnika. Współpracwał rkiestrami symfnicnymi więksści plskich filharmnii, rkiestrą Teatru Wielkieg w Pnaniu ra Warsawską Orkiestrą Radiwą. W senie arty stycnym 1999/2000 był dyrygentem Tarnwskiej Orkiestry Kameralnej. W latach pełnił funkcję kierwnika muycneg i dyrygenta Opery w Scecinie. W 2004 rku bjął stanwisk kierwnika rkiestry i dyrygenta w Opere Krakwskiej. Od kwietnia 2008 pełni funkcję kierwnika muycneg Opery Krakwskiej. W swim drbku ma nagrania telewiyjne cyklu kncer tów nwrcnych, rganiwanych pre Telewiję Plską w Kpalni Sli w Wielicce ra nagrania muyki filmwej i teatralnej. Cnductr. Graduated frm theschl f Music in Krakw. Mr. Tkarcyk is thewinnerfthe First Prie f the 111 Witld Lutsławski Plish Yung Cnductr Cmpetitin in Białystk (2002). He received the Medal f the Assciatin f the Plish Musicians and the Award f the ZAIKS Authrs" Assciatin fr the best Plish cmpetitr ar the VII Gregr Fitelberg Internatinal Cnducrrs" Cmpetitin in Katwice (2003). Mr. Tkarcyk cperared wirh symphny rchestras f the majrity f Plish Philharmnics, the Wielki Theatre Orchestra in Pnań and the Warsaw Radi Orchestra. In the arrisric seasn 1999/2000, he was the cnductr f the Tarnów Chamber Orchestra. In , he was the Music Directr and Cnductr frhe Scecin Opera. In 2004, he assumed rhe psitin f the Orchestra Directr and Cnductr f the Krakw Opera. Since April 2008, Mr. Tkarcyk has been the Music Directr f the Krakw Opera. Mr. Tkarcyk made a number f TV recrdings f New Year Cncerts rganied by the Plish Televisin in the Wielicka Salt Mine and recrded film and theatre music albums. ;: () I m C') "O Vl

14 25 Barbara l<ędierska scengrafia i kstiumy/ Set and Csrume Designer Wybitna scengraf i kstiumlg. Pre wiele lat współpracwała telewiją, c awcwał scengrafią d kilkudiesięciu spektakli teatralnych, widwisk muycnych i petyckich, wielkich festiwali i kncertów. Prygtwywała scengrafie w teatrach dramatycnych - Starym Teatre w Krakwie, w warsawskich Teatre Pwsechnym i Teatre Ateneum. Pkaźna cęść twórcści artystki t predstawienia perwe. W latach pracwała jak scengraf w Teatre Wielkim w Warsawie, gdie realiwała m.in. takie pycje jak Weck Berga, Włska w Algiere Rssinieg, Fideli Beethvena, Manru Paderewskieg, Amadigi di Gaula Haendla, Kniaź Igr Brdina, Złty kgucik Rimskieg-Krsakwa. Współpracuje także Operą Wrcławską, Teatrem Wielkim w Łdi, Operą Śląską w Bytmiu, Operą Krakwską. Dla krakwskiej sceny prygtwała scengrafię d Dydny i Eneasa Purcella, Tski Puccinieg, Łucji Lammermr Dniettieg, Makbeta Verdieg, Strasneg dwru Mniuski, Carmen Bieta ra Diabłów Ludun Pendereckieg, predstawienia, twierająceg w grudniu 2008 rku nwą siedibę Opery Krakwskiej. Jej prace były wielkrtnie nagradane. Outstanding set and cstume designer. She c-perated with TV fr a number fyears, cntributing her set designs t dens ftheatre, music and petic perfrmances, as well as large festivals and cncerts. She prepared her designs fr dramatic theatres: Stary Teatr in Krakw, r the Warsaw's Teatr Pwsechny and Teatr Ateneum. A cnsiderable prtin f the artist's designs we re dedicated t peras. In , she wrked as a scengrapher in the Warsaw's Teatr Wielki n such perfrmances as Berg's Weck, Rssini's L'italiana in Algeri, Beethven's Fideli, Paderewski's Manru, Haendl's Amadigi di Gaula, Brdin's Prince Igr, r Rimsky-Krsakv's The Glden Cckerel. Ms. Kędierska has als been c-perating with the Wrcław Opera, Teatr Wielki in Łódź, Opera Śląska in Bytm, and Krakw Opera. Fr the Krakw stage, she prepared her set decratins t Purcell's Did and Aeneas, Puccini's Tsca, Dnietti's Lucy flammermr, Verdi's Macbeth, Mniusk's Strasny Dwór, Biet's Carmen and Penderecki's Diabły Laudun. The last pera pened the new Krakw Opera Huse in December Ms. Kędierska's Wrks were frequently awarded. Kataryna Aleksander-Kmieć chregrafia/ Chregrapher Chregraf, tancerka, pedagg tańca, jedna najciekawsych pstaci w młdym pkleniu plskiej chregrafii. Ukńcyła wyróżnieniem Knserwatrium Tańca im. Barata w Lake Frest, Illinis. Jest naucycielem tańca współcesneg w Ogólnkstałcącej Skle Baletwej w Bytmiu ra Teatre Rrywki w Chrwie. Gścinnie współpracuje Jhn (rank Schl Stuttgart. Twry autrskie wariacje współcesne i prygtwuje ucniów skły d udiału w knkursach tańca w kraju i a granicą. Współpracuje jak chregraf e scenami teatralnymi. Jej realiacje mżna bacyć w Teatre Rrywki w Chrwie (Rumbugiługi, cyli nie apminajcie sióstr Andrew, KRZYK wedługjacka Kacmarskieg, Rent rajekyll&hyde), w Gliwickim Teatre Muycnym (Zagubieni w sbie, predstawienie autrskie), w Teatre Syrena w Warsawie (Kram pisenkami), a także w teatrach dla dieci - Teatr Lalek we Wrcławiu, Teatr Dieci Zagłębia w Będinie, Teatr J. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Grteska w Krakwie (Księga dżungli R. Kiplinga, Bal w pere J. Tuwima). W Opere Krakwskiej prygtwała chregrafię d Carmen Bieta w 201 O rku. Chregrapher, dancer, dancing teacher, and ne f the mst interesting persnalities f the new generatin f Plish chregraphy. Graduated with hnurs frm the Barat Cllege Dance Academy in Lake Frest, Illinis. She has been a mdern dance instructr in the Secnd ary Schl f Ballet in Bytm and the Teatr Rrywki in Chrów. She is a gu est perfrmer f thejhn (rank Schl in Stuttgart. She develps her mdern variatins and prepares her students t participate in dance cmpetitins in Pland and abrad. She has been c-perating as a chregrapherwith a number f theatres. Her prductins can be seen at the Teatr Rrywki in Chrów (Rumbugiługi, cyli nie apminajcie sióstr Andrew, KRZYK wedługjacka Kacmarskieg, Rent and Jekyll & Hyde), Gliwice Music Theatre (Zagubieni w sbie, the artist's perfrmance), Teatr Syrena in Warsaw (Kram pisenkami), as well as in children's theatres: PuppetTheatre in Wrcław, Teatr Dieci Zagłębia in Będin, J. Ch. Andersen Theatre in Lublin, r Teatr Grteska in Krakw (R. Kipling's The jungle Bk, and J. Tuwim's Bal w pere). In the Krakw Opera, Ms. Aleksander-Kmieć prepared chregraphy t Bet's Carmen staged in ;; n Li Vl -I I m

15 27 Darius Pawelec reżyseria światła/ Lightmg Designer Marek Klua prygtwanie chóru / Chrus Master Abslwent peratrstwa filmweg Wydiału Radia i Telewiji w Katwicach. Od lat wiąany ddiałem TVP w Krakwie. jest realiatrem i reży serem wielu prgramów i filmów wiąanych tematyką kulturalną.jeg statnie filmy dkumentalne t Świetliki 15 (2008), Zaw6d: inteligent (2006), Gdie Rym, gdie Krym. cyli pdr6żejereg Pmianwskieg (2003), Krak6w Wyspiańskieg (2000), Jery Pilch. Wynania cłwieka pisqceg p plsku ( 1999). Od kilku lat współpracuje Operą Krakwską jak reżyser światła. Graduated frm the FacultyfRadi and Televisin f the Silesian University in Katwice, majring in film and TV prductin. He has been wrking fr the Plish TV in Krakw fr a number fyears. He prduced and directed many prgrammes and films related t cultural isseies and events. His recent dcumentaries included Świetlik.i 15 (2008), Zaw6d: inteligent (2006), Gdie Rym, gdie Krym. cyli pdr6że Jereg Pmianwskieg (2003), Krak6w Wyspiańskieg (2000), Jery Pilch. Wynania cłwieka pisqceg p plsku ( 1999). Recenrl y, he has been wrking fr the Krakw Opera as the lighting directr. Dyrygent i pedagg, abslwent Akademii Muycnej w Krakwie. W 1989 rku ałżył Chór Kameralny Cantres Cracvienses, którym wielkrtnie kncertwał w Austrii, Niemcech, Francji, Włsech i Swajcarii. Od 1989 rku wiąany jest Zespłem Państwwych Skół Muycnych im. M. Karłwica w Krakwie, będąc pcątkw naucycielem klasy skrypiec, a becnie - dyrygentem rkiestr młdieżwych i espłu wkalneg. W latach był wykładwcą i chórmistrem na Bilkent University (Faculty f Music and Perfrming Arts) w Ankare. Od 1995 d 1996 rku pracwał jak artysta-ś piewak w Chóre Plskieg Radia w Krakwie. Od 1996 d 2008 rku pełni ł funkcję astępcy Dyrektra teg espłu. IN tym casie - próc diałalnści kncertwej - dknał licnych nagrań archiwalnych dla Plskieg Radia. Na aprsenie Staatstheater Darmstadt (w 1998 r.), Teatr Massim Palerm (2002 r.), Staatsper Stuttgart (2003 r.) ra Hamburgische Staatsper (2004 r.) prygtwał Chór Plskieg Radia d wyknań scenicnych pery Arnlda Schónberga Mjżes i Arn. W 2006 rku bjął stanwisk kierwnika Chóru Opery Krakwskiej. Cnductr and teacher, graduate f the Schl f Music in Krakw. He funded the Cantres Cracvienses Chamber Chir in 1989, and gave a number f cncerts in Austria, Germany, France, ltaly and Swirerland. Since 1989, he has been assciated with the M. Karłwic State Schls f Music Cmplex in Krakw, first as a vil in class teacher and presently as the yuth rchestra and vcal grup cnductr. In , Mr. Klua was a lecturer and the Chir Master at the Faculty f Music and Perfrming Arts, Bil kent University in Ankara, Turkey. He wrked as an artist singer in the P lish Radi Krakw Chir frm 1995 t He was the Dep uty Directr f the Chir frm 1996 t In additin t cncerting activities carried ut during chat perid, ha made a number f archival recrdings fr the Plish Radi. By invitatin frm the Staatstheater Darmstadt ( 1998), the Teatr Massim Palerm (2002), the Staatsper Stuttgart (2003) and the Hamburgische Staatsper (2004 ), Mr. Klua prepared the Plish Radi Chir fr the stage perfrmances f Arnld Schónberg's Mses and Aarn pera. In 2006, Mr. Klua assumed rhe psitin f the Krakw Opera Chir Directr. n Cl,..._ I rn [)

16 Dyrekcr Nacelny/ General Dire tr Bgusław Nwak Główny Reżyser/ Senir Dircccr Lac Adamik Kierwnik muycny/ Music D1reccr Tmas Tkarcyk Oumak - SekmsA Z-ca Dyrektra ds. Organiacyjnych/ Deputy Head-Manager fr Organisarin Kataryna Rytysa-Bańbuła Z-ca Dyrektra ds. Prdukcji, Główny Inżynier/ Depucy Prd uctin Manager, Head Engineer Wiesław Sawa Główna księgwa/ Chief Accun nt Małgrata Żak Kierwnik Diału Krdynacji Artystycnej/ Artisric Crdi na ti n Manager Krystf Safran Sekretar Literacki/ Editin g Secretary Elżbieta Tsa Kierwnik Diału Organiacji Widwni/ Sal es and Prmt1n Deparrmenr Head Manager harmnijne współdiałanie Anna Kścielna Public Relatins Ewa Bąkwska, Mnika Bregwska Impresariat/ Evenr Manager Małgrata Dąbrwa-Kstka Kierwnik Diału Kadr/ Human Resurces Manager Jóef Kpeć Kierwnik Administracji/ Adminisrrarive Manager Maria Bniakwska-Leśniewska Zespół technicny / Tec hnica l Staff Z-ca Kierwnika Diału ds. Prdukcji/ Depury Prductin Man g~ r Wernika Kwalcyk Kierwnik Diału Technicneg/ Stage Manager Gregr Wźniak Pracwnia Scentechnicna / Scage Technlgy Sect1n Tadeus Sajak Pracwnia Akustycna/ Acu sri c Sectin Jędrej Rusin Pracwnia Elektrycna/ Electrical Sectin Pitr Rpek Pracwnia Stlarska/ Carpenters Sem n Henryk Carnecki Pracwnia Mdelarska/ Mdelłmg Secti n Wacław Didur Pracwnia Ślusarska/ Metalwrk Secti n Francisek Sumny Pracwnia Malarska/ Painting Sectin Marek Jars Pracwnia Krawiecka Damska/ Lad1 s' Dressrn aking Atelier Kataryna Kłębcyk, Alicja Tekiela Pracwnia Krawiecka Męska/ Men's Dress making Atelier Ewa Dura Pracwnia Perukarska-Fryjerska/ Haird ressers Karlina Adamska Pracwnia Mdniarska/ Mil li nery Atelie r Eulalia Slachetka Sekcja Obsługi Garderób/ Dressin g R m Service S ctin Małgrata Skóraś

17 ZareefW'uj pkój Superir na p spektaklu aprasamy d degustacji naseg nweg menu w htelwej restauracji. Chpin Htel"' CRACOW, Kraków, ul. Pry Rndie 2 Tel: OO OO, hpinhtel.cm, VIEl'j!'fĄ ll'iternat10na1 HOIH S & RES OiHS HOTEL *** CRACOW

18 Oferujemy kmpletne, inteligentne rwiąanie d jedneg dstawcy. Dstarcamy kncepcje napędów,sytych na miarę" wykrystaniem najnwce niejsych siąg nięć techniki: urądenia dlnej i górnej mechaniacji sceny, urądenia abepiecające ra ruchme elementy scengrafii. Rexrth espala wiedę i dświ dcenie w diedinie różneg typu n apędów i sterwań prp nuj ąc r wi ąania energ s cędne apewniające kmplementarną wiualiację prcesów rlll najwyżsy standard bepieceństwa asięgu światwym, dsknały kmfrt bsługi i ptymalną dyspycyjnść. Bsch Rexrth Sp... I,,,,,. -. I Scn:.t. Rexrth Bsch Grup

19 Marką PREMIER gwarantujemy n ajwy żs ą j akść u sług Nie ryykuj pbytu w prypadkwym htelu dla kilku Eur mniej! U nas spkjnie ppracujes dala d giełku i sumu centrum miasta, a nas basen i sauna apewnią relaks na najwyżsym pimie. Best Western Premier Kraków Htel **** PREMIER Krak\iv Htel ul. Oplska 14 a Kraków tel

20 i11ith mulu(zuu

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Baron cygański (Der Zingeunerbaron) Johann Strauss, II. Operetka w 3 aktach; libretto: (wg opowiadania Maurycego Jokaya Saffi Ignaz Schnitzer;

Baron cygański (Der Zingeunerbaron) Johann Strauss, II. Operetka w 3 aktach; libretto: (wg opowiadania Maurycego Jokaya Saffi Ignaz Schnitzer; Baron cygański Der Zingeunerbaron) Johann Strauss, II Operetka w 3 aktach; libretto: wg opowiadania Maurycego Jokaya Saffi Ignaz Schnitzer; Prapremiera: Wiedeń 24.10.1885 Premiera polska: Warszawa 6.07.1886.

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY Biur Praswe tel. + 48 502 772 363; e-mail: artmedis@artmedis.pl RAMOWY PROGRAM FORUM - 04.02.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE gólnplska knferencja naukwa pt. Budwnictw infrastrukturalne miejskie w prgramach

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki "Hermes"

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki Hermes Udanych i bepiecnych wakacji życymy naucycielm ra spłecnści ucniwskiej Redakcja gaetki "Hermes" W A K A C J E T U Ż T U Ż HERMES Cerwiec 2015 C.K.Nrwid patrn nasej skły R p c ę c i e R k u a t r s t r.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ

TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ W grudniu 2009 roku TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ obchodził swoje 75 urodziny i otrzymał status Opery Narodowej. Na scenie Operetki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r.

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r. ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI W PKP S.A. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 18.02.2013 r. AGENDA KONFERENCJI Współpraca z Samrządami Dwrzec na własnść Planwane inwestycje Kmercjalizacja nieruchmści Menadżer

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KLASA II L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KLASA II L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KLASA II L.p. Predmiot Tytuł a Podręcnik 1. Edukacja Elementar XXI wieku. wcesnoskolna Klasa 2. Podręcnik c. 1. Ćwicenia c. 1,2. Matematyka c.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG. Średni zasięg dzienny to 516 tysięcy widzów.*

ZASIĘG. Średni zasięg dzienny to 516 tysięcy widzów.* O TVP KATOWICE ZASIĘG TVP Katwice t jedna z największych reginalnych stacji Telewizji Plskiej S.A. Obejmuje swim zasięgiem wjewództw śląskie raz częściw wjewództwa sąsiadujące. Obszar ten zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla klas I, II i IV zakupuje szkoła w ramach dotacji rządowej (oprócz podręcznika do religii, które kupuje rodzic).

Podręczniki dla klas I, II i IV zakupuje szkoła w ramach dotacji rządowej (oprócz podręcznika do religii, które kupuje rodzic). PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KLASA I Lp Predmiot Tytuł a 1. Edukacja wcesnoskolna Nas Elementar Podręcnik do skoły podstawowej klasa I Podręcnik Ćwicenia Maria Lorek, Lidia Wollman

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII Kchamy wciąż za mał i stale za późn. ks. Jan Twardwski Pwiatwy Knkurs Sptkanie z Janem d Biedrnki edycja VIII Śpieszmy się kchać POD PATRONATEM Wójta Gminy Białe Błta ks. Prbszcza Parafii Wniebwzięcia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku W dniu 13.10.2014 w Zesple Szkół Gastrnmiczn-Htelarskich w Gdańsku dbyła się knferencja pdsumwująca realizwany przez ABC Wiedzy w partnerstwie z Zespłem Szkół Gastrnmiczn Htelarskich w Gdańsku prjekt Kulinarna

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki Złżył się, że mje wiersze są czytane. Tak jak płatkiem chcę się dzielić wierszami. B jest t dla mnie cś dbreg, serdeczneg, C nie jest zatrute nienawiścią, złścią, sprami. Wiersze wnszą ład i harmnię. Odkażają,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Nagroda Prezydenta Miasta Puławy dla zespołu wokalnego "MUSIC CLUB 2"!

Nagroda Prezydenta Miasta Puławy dla zespołu wokalnego MUSIC CLUB 2! ROK SZKOL. 2012/2013 III MIEJSCE dla PAULINY KRÓL w X OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ SOLO-TUTTI 2012 w Bydgszczy I MIEJSCE dla MUSIC CLUB 2 w kat. zespły wkalne (szkła pdstawwa) IV PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

honorarium za reżyserię, artystyczne prowadzenie oraz przygotowanie muzyczne spektaklu honorarium dla artystów

honorarium za reżyserię, artystyczne prowadzenie oraz przygotowanie muzyczne spektaklu honorarium dla artystów PREZYDENT Miasta Zgierza dr Iwna Wieczrek Zgierz dnia/(października 2013 rku Klub Radnych Platfrmy bywatelskiej Rady Miasta Zgierza Odpwiadając na pism z dnia 26 września 2013 rku, przekazuję infrmację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział IV Wkaln-Aktrski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: śpiew slwy i aktrstw studia licencjackie, stacjnarne, 4-letnie Wydział przygtwuje wkalnie i aktrsk młdych adeptów sztuki

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

KNIAŹ IGOR. m1 DOLNY ~ SLĄSK OPERA WROCŁAWSKA ALEKSANDER BORODIN

KNIAŹ IGOR. m1 DOLNY ~ SLĄSK OPERA WROCŁAWSKA ALEKSANDER BORODIN OPERA WROCŁAWSKA ISTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLOSLĄSKIEGO EWA MICHIK DYREKTOR ACTELY I ARTYSTYCTY KIAŹ IGOR ALEKSADER BORODI LIBRETTO ALEKSADER BORODI MEGAWIDOWISKO OPEROWE I OPERA MEGAPRODUCTIO

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa 1 Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa W moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego artysty śpiewaka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly.

My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly. My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly. She s beautiful and happy about her life. She suffers shock when her

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI Tel (773)-834-8482 Służymy Plsk-Amerykańskiej spłecznści w USA Plsk-Amerykańskie Centrum Transplantacji zstał załżne z myślą plsk-języcznych pacjentach z Chicag

Bardziej szczegółowo

"W kręgu Straussów" - koncert sylwestrowy w OiFP

W kręgu Straussów - koncert sylwestrowy w OiFP "W kręgu Straussów" - koncert sylwestrowy w OiFP Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 31 grudnia na niezapomniany koncert sylwester "W kręgu Straussów" i powitanie Nowego Roku z artystami OiFP. Początek

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA Część 8 III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA 16 marca 2010 r. odbył się w naszej Szkole I I I M I Ę D Z Y S Z O L N Y K O N K U R S W O K A L N Y I M. M I E C Z Y S Ł A W A K A R Ł O W I

Bardziej szczegółowo

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem.

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem. OPIS CEREMONIAŁU Sztandar Szkły Jest symblem Małej Ojczyzny, jaką jest szkła wraz z najbliższym jej tczeniem. Pierwszy sztandar, ufundwany ze składek rdziców w 1937 r., przekazany zstał d Muzeum Oświaty

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10. REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.2010 2.10.2010 3.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 6.10.2010 7.10.2010 8.10.2010 9.10.2010 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2013 Oferta edukacyjna na rk 2013: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku *Jak działa Muzeum?

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza. Perkusyjne Zespoły Kameralne 2012

V Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza. Perkusyjne Zespoły Kameralne 2012 Zespół Państwwych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chpina w Warszawie Twarzystw Sztuki Perkusyjnej V Ogólnplski Knkurs Perkusyjny im. Mikłaja Stasiniewicza Perkusyjne Zespły Kameralne 2012 REGULAMIN Warszawa,

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

www.bialystok.lasy. Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów im. JP II http://www.bialystok. lasy.gov.pl/bialowiez a/index.php?

www.bialystok.lasy. Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów im. JP II http://www.bialystok. lasy.gov.pl/bialowiez a/index.php? Białystk RDLPBiałystk gv. 20-24.10.2008 WYSTAWA Las w stuce - malarstw, reźba, ftgrafia w ramach Eurpejs kieg tygdnia leśneg\". Opis anwaneg dnia: WYSTAWA Las w stuce - malarstw, reźba, ftgrafia w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ

Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ Opera Krakowska Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego Śródmiejski Ośrodek Kultury Realizacja projektu przy wsparciu finansowym Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Szósty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej 2014r.

INFORMATOR Szósty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej 2014r. Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ Realizacja projektu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz Centrum Edukacji Artystycznej INFORMATOR Szósty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Erasmus Mundus External Cperatin Windw Uniwersytet Warszawski Sptkanie FRSE - 9.02.2010 Sylwia Salamn, BWZ UW Uniwersytet Warszawski partnerem w prjektach EMECW 2007 > LOT 7 (2 rundy) Irak, Iran, Jemen

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) WIŚNIOWY SAD Anton Czechow Ostatni dramat Czechowa, o życiowych rozbitkach, wysadzanym z siodła prowincjonalnym ziemiaństwie. Lubow Raniewska (Dorota Kolak) dziedziczka rodzinnego majątku na rosyjskiej

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo