cqqański J o h a n n Strauss 19 czerwca / June 2010 Opera Krakowska Premiera / Premiere Krakow Opera a cultural institution of the Malopolska Region

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cqqański J o h a n n Strauss 19 czerwca / June 2010 Opera Krakowska Premiera / Premiere Krakow Opera a cultural institution of the Malopolska Region"

Transkrypt

1

2 J h a n n Strauss cqqański Premiera / Premiere 19 cerwca / June 2010 Opera Krakwska Opera Krakwska instytucja kultury Wjewódtwa Małplskieg Krakw Opera a cultural institutin f the Malplska Regin

3 B'fittffi cqqański Der Zigeu nerbarn / The Gypsy Barn Operetka w trech aktach/ Op retta in tree acts Librett lgna Schniter według pwiadania Mauryceg Jkaya Saffi Lib r ett by lgna Schniter based n Maurycy jkay's Sa tti prekład/ rranslalin Krystyna Chudwlska Prapremiera/ Wrld prem1ere Wiedeń, 24 X 1885 Premiera plska / Plish premiere Warsawa, 6 VII 1886 Reżyseria/ Directr Lac Adamik Kierwnictw muycne/ M usic Tmas Tkarcyk 1rectr Scengrafia i kstiumy/ Set and Cstume Designer Barbara Kędierska Chregrafia/ Chregrapher Kataryna Aleksander-Kmieć Reżyseria światła/ L i ghrin~ Designer Darius Pawelec Prygtwanie chóru/ Chrus Master Marek Klua Obsada/ Cast SAFFI Drta Laskwiecka, Ewa Vesin SANDOR BARINKAY Adam Sbierajski, Adam Zdunikwski OTTO KAR Vasyl Grkhlskyi, Marcin Ktarba, Jan Nsal ARSENA Janna Mskwic, Kataryna Oleś-Blacha, Karlina Wiecrek PIOTR HOMONAY Premysław Firek, Marius Gdlewski, Krystf Witkwski KALMAN ŻUPAN Bgdan Kurwski, Michał Kutnik, Premysław Rener CZIPRA Jlanta Gella, Bżena Zawiślak-Dlny MIRABELLA Małgrata Ratajcak, Bżena Zawiślak-Dlny CARNERO Janus Dębwski, Francisek Makuch PISARZ Adam Sadik JAN OS Stanisław Knapik PALI Jan Migała, Andrej Wartalski Orkiestra, Chór i Balet Opery Krakwskiej The Krakw Opera Orchestra, Chir and Ballet Dyrygenci / Cnductrs Sebastian Jan Perłwski, Tmas Tkarcyk 3 ;; (") Cl, --! I m Cl "O V1 ;:

4 Asystent reżysera / Direct r's Assiscant Dagmar Bilińska,,Ach c a blask, jak lśni, jak skry" (Kilka słów Barnie cygańskim" Jhanna Straussa) 5 Kierwnictw muycne - współpraca / Music Di rectr Supprt Sebastian Jan Perłwski Asystent kierwnika muycneg / Music Directr's As sisrant Patrycja Piecara Asystent scengrafa / Set Design er's Assistant Iabela Firek Asystent Chregrafa/ Ch regrapher's Assistant Victr Krpusenk Inspicjenci/ Stage Manager s Anna Jawrska, Agnieska Stencel Suflery / Pr mpters Krystyna Behunek, Drta Sawka Presł ćvvierć wieku upłynęł d hericnych dni, gdy cały naród węgierski pd wdą Ludwika Kssutha pwstał preciwk austriackim ciemiężcm. Rwaga cesarwej Elżbiety, jej urk i pięknść utwryły pmst gdy pmiędy bu nardami i prycyniły się d pwstania pdwójnej mnarchii. 8 cerwca 1867 rku w kściele Św. Macieja w Budapescie cesarska para austriacka ukrnwana stała na króla i królwą Węgier. (.) Lud wiwatwał Niech żyje! ", pkój stał prypiecętwany, rpcęła się austriack-węgierska symbia. Trwała na półwieku, aż p grki swój kres w 1918, a BARON CYGAŃSKI" kwitnie i dźwięcy disiaj jesce jak najmilse wspmnienie. Tak. T najmilse wspmnienie żyje nieprerwanie d 1885 rku. Któż nie pa- ;;; mięta arii Sandra Wielka sława t żart ", błysktliwie i nakmicie napisaneg walca Ach c a blask, jak lśni, jak skry", kupletów Żupana, cygańskich pieśni Saffi cy wrescie duetu Barinkaya i Saffi, w którym śpiewają praw diwej miłści aklętej w słwicą pieśń", miłści danej pre Naturę. Barn cygański " t nie tylk wspaniała kmpycja muycna, której wiedeńscy krytycy kńca XIX wieku pisali jak wielkim triumfie kmpytra", rn I muyce prawdiwej i naturalnej", niewymusnej i świeżej ", sukcesie rsnącym pry każdym akcie". T również głębk lirycny tekst, w swym pięk- Cl nie i dramatymie fragmentami prypminający niektóre teksty rmantyków. Liryka pwieści m i łści Barinkaya i Cyganki Saffi, klrwe, burliwe tł pstaci twrących w libretcie swisty węgierski karnawał, cygańska atmsfe- " I./) ra - wsystk t stał p mistrwsku płącne liryką i dramatymem muyki Straussa. Prawie każda pstać w libretcie Barna cygańskieg" psia da namina i cechy indywidualnści. Żupan, Barinkay, Saffi, hrabia Camer, Arsena - i stara Cipra, której życie wpisane stał nie tylk w pryrdę, :i naturę, ale także w histrię. Ona bwiem psiada wiedę tym, cym innym nawet śnić się nie mże., Vl Cipra nie jest wykłą Cyganką. Psiada tajemnicę, której stregła, prekna- O na nisceniu LOSU, PRZEZNACZENIA, a więc teg, c wynaca bieg i hi- Z strię cłwieka, nardu. W dramatycnym akcie li na t właśnie degra główną rlę łącnika miedy recywistścią a tajemnicą, międy lsem a urealnieniem g, międy mareniem a pełną jeg realiacją. Świat Barna cygańskieg" mieni się w swich klrach. Realistycny w warstwie fabularnej (miłść Barinkaya i Saffi, żąda pieniąda i bgactwa Żupana, wymars wjsk generała Hmnaya d Hispanii) - uupełnia się i współgra bajecnścią bu cygańskieg, tajemnicą życia jeg mies-

5 7 kańców, rmantycnym tłem miejsc akcji. Zaiste - baśniwy t bra aktu I, w którym próc starej chaty Cyganki Cipry, są jesce bagniska. Na hryncie aś - widać ruiny amku Barinkayów, dawnych diediców włści, których jeden akpał w klicy psiadłści wielki skarb rdwy. Cały krajbra aktu I sprawia wrażenie pnureg, chciaż. dkła panuje radsne święt cdienneg bytwania cygańskieg bu, Rmantym, tajemnicść i realim płącny naturalimem preplatają się tutaj nawajem. Tak więc niewykle interesujący i brawy tekst libretta scęśliwie trafił na kmpytra, który ptrafił wycarwać jesce jeden świat - świat muyki. Rmans" Straussa bhaterką peretki Saffi rpcął się w lutym 1883 rku. Wtedy t właśnie dyrekcja Teatru Ludweg w Budapescie aprsiła kmpytra, by dyrygwał węgierską premierą Wesłej wdówki". Tu, w Budapescie Strauss pnaje petę i pwieścipisara węgierskieg Mórajókai'a, autra nweli atytułwanej Saffi". jókai p rmwach e Straussem na autra libretta prpnuje sweg pryjaciela lgnata Schnitera, rdaka amieskałeg w Wiedniu. Wie, że Schniter ma dbry smak, talent dramatycny, wybraźnię i w ddatku na się na muyce. Radk precież darał się, bu autry librett peretkwych mieli tak wielstrnny kntakt Muami. Z Schniterem Strauss współpracwał nad Barnem cygańskim " prawie dwa lata. Schniterwiediał, że nwela Saffi", która ma być snwą libretta Barna cygańskieg", nie była knwencjnalnym materiałem na peretkę. Decydwał tu wspmniany dramatym i partie lirycne wymagające racej pracwania perweg niż peretkweg. Dlateg też Schniter tak dług i mlnie mawiał e Straussem każdą psta ć, każdą scenę i arię. Chciał, by Strauss wycuł bebłędnie atmsferę i nastrój pwieści Jókai'a. Strauss nad Barnem cygańskim" pracwać acął w rku W tym kresie kmpytr mieskał już trecią żną Adelą. W życiu sbistym cuł się scęśliwy. W życiu ficjalnym prygtwywał się d 40. rcnicy debiutu u Dmmayera". Z kaji rcnicy trymuje hnrwe bywatelstw miasta Wiednia, sereg gratulacji, m.in. d Brahmsa, vn Bulwa, Verdieg, niemieckieg arcyksięcia Wilhelma, saksńskieg arcyksięcia Jana, preydenta Francji - Mac-Mahna, księcia Bismarcka. Są t dni chwały i wycięstwa. Strauss dyryguje, kmpnuje, świętuje i casami dpcywa. Swój cas dieli międy dm, Berlin, Ostendę, i Wiedeń. Międy tymi ajęciami, życiem sbistym i ficjalnymi urcystściami nie apmina ani na chwilę Barnie cygańskim". Z Berlina presyła infrmację d Theater an der Wien: Mars w li akcie musi być wspaniały! Okł 80 lub nawet 100 żłniery (pies i na kniach), markietanki w strjach węgierskich i hispańskich, lud, dieci gałąkami i kwiatkami, które sypać będą pd ngi maserujących huarów, scena twarta aż d Bramy Papagena - t musi być impnujący bra!... Schniterwi wiera się w liście, iż Pred wyjściem na długi, samtny spacer OJ p lesie ucyłem się na pamięć paru Pańskich wrtek i tam apisałem mel die na stywnych mankietach ksuli". Ostatni akt Barna cygańskieg" Strauss napisał w ciągu 3 dni w casie dpcynku w Ostendie. W 1885 r. peretka Barn cygański " staje ddanajaunerwi d Theater an Z der Wien. Jauner akupił na Węgrech autentycne kstiumy i rekwiyty. D Wiednia prywiół e sbą nawet ryginalny wó cygański. D cłnków I\ espłu mówił: Nasa wiska cygańska musi być tak realistycna, żeby ludie na widwni mim wlich""}' tali się a kieseń dla sprawdenia ery ich nie kradin. Prawyknanie 25 paźdiernika 1885 w wigilię 60. urdin kmpytra ka- vi ał się najwięksym sukcesem Straussa d casów Zemsty nietpera". ;:: Strauss dyrygwał sbiście, gwiadami wiecru, próc Straussa byli: Girard i -w rli Żupana, Karl Streitmann w rli Barinkaya i Ottilie Cllin w rli Saffi. A t jak pisywan ten wielki spektakl muycny pd dyrekcją Straussa,..._ gdy sam mistr pjawił się pry pulpicie: Zacął uwerturę - w marsl;t;jm rytmie, który jednakże srybk niknął, rtapiając się I w śpiewnym, węgierskim klimacie. Meldia klarnetu, instrumentu bliżneg niec w brmieniu d starwęgierskieg bju wjskweg tw. ta rgat, rlewną fraą pryw m diła na myśl bekresne węgierskie równiny. Ptem bój slachetnym, miękkim dźwięku, plka, tutti i dramatycnie rsalałe smycki blachą. Pstał teg tylk jeden jedyny () tn pwtarany cra wlniej, cra wlniej, cra cisej, póki nie rwinęła się nieg pierwsa meldia walcwa. Słwa Straussa wypwiediane d Schnitera na dług pred premierą: Cś mi się daj.e drgi Pryjacielu, że Barn cygański" rbi nas więksych bgacy, niż st tysięcy Rthschildów" spełniły się i ptwierdiły całkwicie. Cały c spektakl stał się wielkim triumfem. Wiedeński Fremdenblatt" pisał : TO BYŁ Wl1ECZÓR SUKCESÓW", a słwa jedneg walców Barna cygańskieg " - Ach c a blask, jak lśni, jak skry" mgłyby się dnieść d całej peretki - diesiątym klei utwre scenicnym skmpnwanym pre Straussa, który wkrótce stał się ciągiem późniejsych prttypów m.in. Cygańskiej miłści " Ferenca Lehara cy Księżnicki cardasa" Imre Kalmana. Nikt jednak nie drównał bskiej wielkści peretki Straussa atytułwanej DER ZIGEUNER BARON", nikt nie pwtórył sałamiająceg sukcesu. Stanisław Mędak (predruk prgramu d predstawienia Ba rna cygańsk i eg " 1982 rku w Opere Krakwskiej) (),

6 9 O> ;; n () -l J: ITI () - V\ :> ;; Prjekt scengrafii Barbary Kędierskiej - Akt I

7 11 TREŚĆ OPERETKI Akcja tcy się w płudniwych Węgrech w płwie XVIII wieku. Akt I Sandr Barinkay, młdy węgierski slachcic, pwraca d dmu p latach tułacki. Kmisar królewski Wiednia Carner prywraca '.11u praw własnści d rdinnych iem. Oj ciec Barinkaya utracił J_e pwdu pdejrenia współpracę Turkami. Ziemia jest aniedbana, amek ppada w ruinę. Cęść majątku agarnął mieskający w pbliżu hdwca świń Kalman Żupan. Nweg diedica wita stara Cyganka Cipra wróżbą bgactwie i miłści. Żupan, który nie chce stracić swjej hdwli, pstanawia wydać a Barinkaya swją córkę Arsenę. Tymcasem diewcyna kcha wajemnścią Ottkara, syna swjej guwernantki Mirabelli. Młdi ukrywają ucucie pred światem - Arsena wie, że jciec nie gdi się na jej. małżeństw nie psiadającym majątku Ott karem. Tymcasem Zupan, aby wprwadić swój amiar w cyn, aprasa prybyłych d swjeg dmu. Pdcas sptkania kauje się, że Mirabellajestżną kmisara Carnery, agininą pred laty pdcas diałań wjennych, a Ott kar t ich syn. Tymcasem Arsena pryjmuje nweg knkurenta chłdn biecując ddać mu rękę, gdy ten asłuży na tytuł barna. Gdy Bannkay pusca dm Zupana, sptyka młdą Cygankę Saffi, która ~pi_ewa_ pieśń, naną mu dieciństwa. Wra Ci prą i Saffi jest sw1adk1em_ ncnej schadki Arseny i Ottkara. Urażny niescerścią córki Zupana pryjmuje pryjaźń Cyganów, kcujących na jeg 1em1. Gdi się stać cygańskim wjewdą. Ma w tym prekrny cel: tytułem barna cygańskieg" pnwnie stuka d drwi Żupana, by prsić rękę jeg córkę. Arsena druca jednak świadcyny, n w dpwiedi głasa swje aręcyny Saffi. Zgrmadeni unają darenie a braźliwe wbec Arseny, dchdi d awantury. Tylk askcna brtem sprawy Saffi jest scęśliwa. Akt li Dięki magicnym dlnścim" Cipry, Barinkay dnajduje legendarny skarb turecki. D bu cygańskieg prychdi Żupan, ciągnąc e sbą wrki e srebrem - chce dkupić iemie d Barinkaya, ale ten się nie gada. Carner, tera pplecnik Żupana, amiera arekwirwać skarb, lec właśnie nadjeżdża książę Hmnay na cele ddiału huarów, by werbwać chtników na wjnę w Hispanii. Barinkay głasa się d służby prekaując skarb na ptreby wjska. Żupan także staje wcielny d armii, a jeg wrki e srebrem - arekwirwane. Książę Hmnay arąda, by panie cekały na swych jców i mężów w bepiecnym Wiedniu. Arsena i jej guwernantka, pani Camer, nie chcą pdróżwać wspólnie Saffi, cygańską prybłędą''. Wtedy Cipra ujawnia, że Saffi nie jest Cyganką a księżnicką, córką statnieg panów tej prwincji, c ptwierda książę Hmnay. Pcałunkiem w rękę unaje praw Saffi d książęceg tytułu. Tera Barinkay cuje się niżsy stanem d Saffi, niegdny księżnicki. Odchdi gnębiny d seregów księcia. Akt Ili Wiedeń. P dwóch latach żłniere pwracają wjny. Ceka lila nich Saffi raem Mirabellą, Carner, Arseną i pryjaciółmi. Pierwsy pjawia się Żupan. W nagrdę a udiał w walkach staje mianwany dżywtnim dstawcą wieprwiny dla armii. Otkar, tera syn kmisara Carner, trymuje rękę Arseny. Bhaterstw Barinkaya na wjnie staje nagrdne. Książę prynaje mu tytuł barna, wrt majątku, rder ra rękę akchanej w nim księżnicki Saffi. ;i::j n Cl, -ł I m Cl ;i:. ;.<.J

8 13 OJ ;::, Vl " C\ - Vl CD ;:: Prjekt scengrafii Barbary Kędierskiej - Akt li

9 SYNOPSIS Set in suthern Hungary in mid-18th cen tury. Acti Sandr Barinkay, a yung Hungarian nbleman, cmes back hme after years fvagrancy. Cnte Carner, Ryal Cmmissiner fr Oaths frm Vienna, reinstates the title t Barinkay's family prperty. Barinkay's father lst his land after being suspected f c-peratin with the Turks. The land is neglected and the castle is falling int ruin. Part f the pr perty is ccupied by the pig breeder, Kalman Zsupan. The new successr is welcmed by the Gypsy Cipra, telling Sand r frtune f richness and lve. The neighbur Zsupan, wh des nt want t lse his farm, decides t make his daughter Arsena marry Barinkay. Hwever, the girl fal Is in lve rather with Ottakar, a sn f her gverness, Mirabella. The yung cuple hide their lve away, since Arsena knws that her father will never let her marry the pr Ottakar. Hwever, Zsupan wants his plan t cme true and invites everybdy t his hme. During the meeting, peple find that Mirabella is the wife fcarner. Mirabella went missing years befre during the war, and Ottakar is their sn. At that time, Arsena received the new suitr with reservatin, prmising t give him her hand when he wins the title f Barn. When Barinkay leaves Zsupan's hme, he meets a yung Gypsy girl Saffi singing a sng knwn t him frm his childhd. Tgetherwith Cipra and Saffi, Sandr Barinkay witnesses a night date f Arsena and Ottakar. Offended by Arsena's betrayal, Sandr accepts the friendship f the Gypsies camping n his land. He agrees t becme a Gypsy Barn. His intentin has been fulfilled: hlding that title, he kncks at Zsupan's dr again and asserts his nble right f the hand f Arsena. Arsena, hwever, rejects the prpsal. Then, Sandr annunces his engagement t Saffi. The crwd cnsiders that change abusive fr Arsena, and threatens with reprisals. Only Saffi, surprised with this turn f events, is very happy. Act li Owing t Cipra's magie ski I Is," Barinkay finds a legendary Turkish treasury. Zsupan cmes t the Gypsy camp, dragging bags with silver. He wants t buy ut Barinkay's land but is denied that. Camer, nw Zsupan's supprter, pl ans t cnfiscate the treasure when Cunt Hmnay arrives with a detachment fhussars t recruit vlunteers t fight in the war against Spain. Barinkay vlunteers t jin the Hussars and dnate the treasure t the army. Zsupan als ges t the army, and his sacs are cnfiscated. Cunt Hmnay rders that the ladies shuld wait fr their fathers and husbands in safe Vienna. Arsena and her gverness, Mrs. Carner, d nt want t travel tgether with Saffi, a Gypsy vagabnd." Cipra reveals then that Saffi is nt really her daughter but the chi Id f the last Pasha fhungary, a real Princess, which is cnfirmed by Cunt Hmnay. By kissing her hand, the Cunt recgnies Saffi's right t the title. Nw, Barinkay feels inferir t Saffi's psitin. He leaves with the H ussars depressed. Act Ili Tw years later, the sldiers cme back frm the war. They are awaited by Saffi with Mirabel la, Carner, Arsena and their friends. The first t appear is Zsupan. As a reward fr his service, he becmes a life supplier f prk t the army. Ottakar, nwa sn f Carner, receives Arsena's hand. The heric deeds f Barinkay are rewarded with the title f the Barn, reinstatement f the prperty, a medal and the hand f lving Saffi. 15 ; n, Vl -l I m ;:

10 17 -ł I rn CC ;; Prjekt scengratir Barbary Kędierskrej - Akt Ili

11 19 Barn cygański na scenie Opery Krakwskiej CD n C), Vl -l I rn Iwna Brwicka (Saffi) reżyseria - Beata Artemska kierwnictw muycne - Marian Lida scengrafia - Jery Kndracki chregrafia - Mikłaj Kpiński premiera 1965 rk Miejski Teatr Muycny w Krakwie Krystyna Behunek (Arsena), Kaimier Różewic (Żupan ), Francisek Makuch (Ottkar) reżyseria - Krystyna Snerr kierwnictw muycne - Marian Lida scengrafia - Jadwiga Jarsiewic chregrafia - Krystyna Gruskówna premiera 1982 rk Krakwski Teatr Muycny, Scena Operetkwa Cl "O V'I io

12 21 Barn cygański na scenach plskich Barn cygański jest wrcwym prykładem dieła klasycnej peretki, granicącej gatunkiem perwym. Jeśli peretkę naywa się młdsą sistra pery, t prede wsystkim dięki Barnwi, n mże jesce kliku arcydiełm Offenbacha. Tteż w eurpejskich realiach teatralnych XX wieku, cra cęściej teatry perwe decydwały się na preentację teg dieła. Wymaga n bsady perwych slistów nienaganną aparycją i wręc sekspirwskim kunstem interpretacji tekstów mówinych. Tenrwą rlę Sandra Barinkaya pwinien wyknywać ten sam śpiewak, który ma w repertuare Cavaradssieg, Księcia Mantui cy DnJseg. Partia Saffi, trudna i scególnie frswna jest prenacna dla głsu mająceg już a sbą Traviatę, Butterfly cy Dnnę Annę. Starą Cygankę Ciprę najlepiej śpiewają niegdysiejse Auceny, Amneris i Carmeny. Ottkara - cisami tenry, który wykle bsadani są w Marcie, Rssinim i Dniettim, a Arsenę - młde sprany subretkwe typu Despina, Anusia, Papagena. Tteż jesce pred wjną warsawskie Nwści" grafy- Barna Wermińską i Gruscyńskim a w latach pięćdiesiątych w Pnaniu dyr. Góryński bsadił w tym spektaklu swe najmcniejse głsy: Antnię Kawecką, Felicję Ku rwiak i Jóefa Prądę. Pamiętam ten spektakl w reżyserii Marii Janwskiej - Kpcyńskiej, scengrafii Stanisława Jarckieg i chregrafii Felisa Parnella. Pry pulpicie sam Zdisław Góryński interpretacją super wiedeńską naucną pdcas studiów u Frana Schalka, wbgacną własny talent i wspaniałe dyrygenckie umiejętnści. Pdbnie wyskieg pimu muycneg teg predstawienia byłem świadkiem - diw - w Operetce Śląskiej w Gliwicach. P pwjennym kresie bytmskim i wrcławskim dyrygwał tam skaany na banicję Jery Sill ich, apmniany plski kapelmistr kreniach włskich, kchający muykę w sbie, a nie siebie w muyce, jak t cyni i cynił wielu jeg klegów p batucie. D diś nie apmniałem głsu i scenicneg urku młdej wtedy Wandy Plańskiej, Ireny Brdińskiej, Henryka Trjanwskieg, Barbary Nieżychwskiej, Stanisława Ptaka, a nade wsystk dyrygenckieg mistrstwa Sil licha. Na pcątku lat siedemdiesiątych astałem Barna Cygańskieg w pere wrcławskiej, kiedy p ra pierwsy prysedłem tam dyrektrwać. Reżyserwał Bgusław Danielewski, dyrygwał Jan Marynwski, chregrafem był Mikłaj Kpiński. Pry świetnej reżyserii również tym raem urdie spektaklu decydwała wspaniała bsada: tenry Janus Zipser i Ludwik Mika, rewelacyjny Zupan - Aleksander Majewski, świetny Hmnay- Pitr lkwski, ale prede wsystkim dwie ślicne, pięknie śpiewające Saffi: Maria Tmcak i Danuta Paiukówna. Cygankę Ci prę na mianę krewały Janina Rmańska, Ursula Walcak i Halina Scegłwska, wybitne wrcławskie mesprany, których - jak t cra cęściej bywa - niewdięcny świat kmpletnie apmniał. CJ:l Ten dbry plski bycaj grania Barna Cygańskieg w pere kntynuwał }> Gdańsk rewelacyjną Zfią Cepielówną (Cipra) i Pnań piękngłsą Kry- ;: styną Kujawińską (Saffi), Jóef Klesińskim (Barinkay), Aleksandrą lmalską (Cipra) i Aleksandrą Kwtunw (Arsena). Obydwie te prdukcje reżysera- O wała Danuta Baduskwa. Oficjalnie krewała się w Gdyni na nwcesną Z królwą plskieg musicalu, budując sbie teatr, który p jej śmierci trymał nawę Teatru Muycneg im. Danuty Baduskwej. Cęst pdejrewa- n liśmy ją, że p musicalwych sukcesach amyka się w dmu, kładie d łóżka i pd kłdrą w tajemnicy pred światem słucha Wesłej wdówki, Krainy uśmiechu C\ i Barna cygańskieg. Wspaniałść jej talentu reżyserskieg jawiła się bwiem dpier w realiacjach klasycnych, takich właśnie jak insceniacje Barna cygańskieg }> w Gdańsku i Pnaniu., D najdłużej utrymujących się na scenie prdukcji Barna cygańskieg Vl należała realiacja bytmska rku 1979, którą reżyserwał Halina Diedu- ;;i;; sycka, dyrygwał Zdisław Wendyński, w scengrafii Wjciecha Zieleińskieg i chregrafii Marty Bchenek Jóefem Chmikiem w rli tytułwej. Również w Łdi realiwana rmachem na scenie Teatru Wielkieg pre-..._ miera teg spektaklu biła rekrdy pwdenia w latach siedemdiesiątych i siemdiesiątych pd dyr. Tadeusa Kłwskieg Delfiną Ambriak i Te- -l resą May- Cyżwską (Saffi), Tadeusem Kpackim i Jerym Wlniakiem (Ba- I rinkay), Antnim Majakiem i Kaimierem Kwalskim (Hmnay), Alicją m Pawlak i Jlantą Bi bel (Cipra). Nie spsób apmnieć Barna cygańskieg w warsawskiej Rmie" C\ a casów dyrekcji Bgusława Kacyńskieg. Reżyserwał Rysard Peryt, sce- ngrafię realiwała Jadwiga Jarsiewic, chregrafię Viletta Suska a kiei:l rwnictw muycne Rafał Jacek Delekta. W bsadie same gwiady: Bgusław Mrka (Barinkay), Krystyna Tyburwska (Saffi), Rysarda Racewic (Cipra). Vl Gregr Bajer (Hmnay), Witld Matulka (Ottkar), AleksanderTeliga (Żu- pan), Barbara Zagóranka (Mirabella) i Miecysław Wjnicki (Carner). Arcydieł Jana Straussa - syna miał również niemał wyknań w te- :i atrach muycnych Lublina, Scecina, Łdi i Bydgscy, wsędie niemien- > nym pwdeniem. Jednak jeg właściwy kstałt muycny i scenicny ;; siągalny jest dpier na scenie perwej. W tej kwestii Kraków rbił już pierwsy krk realiując niepłmicką wersję plenerwą. Tera klej na insceniację 0 w nwej siedibie licnymi chórami, świetnym baletem, wspaniałą rkiestrą, ra slistami, d których w tym spektaklu tak wiele ależy. Sławmir Pietras

13 23 Lac Adamik reżyseria/ Directr Reżyser teatralny, filmwy i perwy pchdenia słwackieg. Abslwent Akademii Filmwej (FAMU) w Prade. Od pcątku lat 70. mieska i pracuje w Plsce. Zasłynął jak twórca wybitnych spektakli telewiyjnych, w których łącył reżyserię nwymi technikami realiacji wiji, pinier w ich astswaniu. Pkaźną cęść jeg bgateg drbku ajmuje pera. W latach pracwał jak reżyser w Teatre Wielkim w Warsawie, gdie realiwał m.in. Amadigi di Gaula Haendla, Wesele Figara i Cardiejski flet Marta, Kniaia Igra Brdina, Złteg Kgucika Rimskieg-Krsakwa. Współpracuje także innymi scenami perwymi kraju - Operą Wrcławską, Teatrem Wielkim w Łdi, Operą Nva w Bydgscy i Operą Krakwską. W repertuare krakwskiej sceny najdują się jeg insceniacje Tski Puccinieg, Łucji Lammermr Dniettieg, Strasneg dwru Mniuski, Carmen Bieta, Diabłów Ludun Pendereckieg, których premiera uświetniła w grudniu 2008 twa~cie nwej siediby Opery Krakwskiej. Od 2008 rku ajmuje stanwisk główneg reżysera tej sceny. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Theatre, film and pera directrfslvak rigin. Graduated frm the Film Academy (FAMU) in Prague. He has been living and wrking in Pland since the early 1970's. He became famus as a prducer f utstanding TV perfrmances, cmbining directin with new techniques f visin prductin and pineering a number f new methds. Operas cnstitute a cnsiderable part f his wrks. In , Mr. Adamik wrked as a directr in the Teatr Wielki in Warsaw, where he staged e. g. Haendl's Amadigi di Gaula, Mart's The Marriage f Figar and The Magie Fiu te, Brdin's Prince Igr, r Rimsky-Krsakv's The Glden Cckerel. He has been c-perating with a number f pera huses in Pland: the Wrcław Opera, Teatr Wielk in Łódź, Opera Nva in Bydgsc and Krakw Opera. The Krakw stage repertire includes his prductins f Puccini's Tsca, Dnietti's Lucy flammermr, Mniusk's Strasny Dwór, Biet's Carmen r Penderecki's Diabły Ludun. The premiere f the last pera celebrated the pening f the new Opera Huse in Krakw in Decem ber Since 2008, Mr. Adamik hlds the psitin f the chief directr in the Krakw Opera. He has received a number f awards and distinctins. Tmas Tkarcyk kierwnictw muycne/ Music Directr Dyrygent. Abslwent Akademii Muycnej w Krakwie. Jest laureatem I nagrdy Ili Ogólnplskieg Preglądu Młdych Dyrygentów im. Witlda Lutsławskieg w Białymstku (2002). Na VII Międynardwym Knkursie Dyrygentów im. Gregra Fitelberga w Katwicach (2003) trymał Medal Stwarysenia Plskich Artystów Muyków ra Nagrdę Stwarysenia Autrów ZAIKS dla najlepseg plskieg ucestnika. Współpracwał rkiestrami symfnicnymi więksści plskich filharmnii, rkiestrą Teatru Wielkieg w Pnaniu ra Warsawską Orkiestrą Radiwą. W senie arty stycnym 1999/2000 był dyrygentem Tarnwskiej Orkiestry Kameralnej. W latach pełnił funkcję kierwnika muycneg i dyrygenta Opery w Scecinie. W 2004 rku bjął stanwisk kierwnika rkiestry i dyrygenta w Opere Krakwskiej. Od kwietnia 2008 pełni funkcję kierwnika muycneg Opery Krakwskiej. W swim drbku ma nagrania telewiyjne cyklu kncer tów nwrcnych, rganiwanych pre Telewiję Plską w Kpalni Sli w Wielicce ra nagrania muyki filmwej i teatralnej. Cnductr. Graduated frm theschl f Music in Krakw. Mr. Tkarcyk is thewinnerfthe First Prie f the 111 Witld Lutsławski Plish Yung Cnductr Cmpetitin in Białystk (2002). He received the Medal f the Assciatin f the Plish Musicians and the Award f the ZAIKS Authrs" Assciatin fr the best Plish cmpetitr ar the VII Gregr Fitelberg Internatinal Cnducrrs" Cmpetitin in Katwice (2003). Mr. Tkarcyk cperared wirh symphny rchestras f the majrity f Plish Philharmnics, the Wielki Theatre Orchestra in Pnań and the Warsaw Radi Orchestra. In the arrisric seasn 1999/2000, he was the cnductr f the Tarnów Chamber Orchestra. In , he was the Music Directr and Cnductr frhe Scecin Opera. In 2004, he assumed rhe psitin f the Orchestra Directr and Cnductr f the Krakw Opera. Since April 2008, Mr. Tkarcyk has been the Music Directr f the Krakw Opera. Mr. Tkarcyk made a number f TV recrdings f New Year Cncerts rganied by the Plish Televisin in the Wielicka Salt Mine and recrded film and theatre music albums. ;: () I m C') "O Vl

14 25 Barbara l<ędierska scengrafia i kstiumy/ Set and Csrume Designer Wybitna scengraf i kstiumlg. Pre wiele lat współpracwała telewiją, c awcwał scengrafią d kilkudiesięciu spektakli teatralnych, widwisk muycnych i petyckich, wielkich festiwali i kncertów. Prygtwywała scengrafie w teatrach dramatycnych - Starym Teatre w Krakwie, w warsawskich Teatre Pwsechnym i Teatre Ateneum. Pkaźna cęść twórcści artystki t predstawienia perwe. W latach pracwała jak scengraf w Teatre Wielkim w Warsawie, gdie realiwała m.in. takie pycje jak Weck Berga, Włska w Algiere Rssinieg, Fideli Beethvena, Manru Paderewskieg, Amadigi di Gaula Haendla, Kniaź Igr Brdina, Złty kgucik Rimskieg-Krsakwa. Współpracuje także Operą Wrcławską, Teatrem Wielkim w Łdi, Operą Śląską w Bytmiu, Operą Krakwską. Dla krakwskiej sceny prygtwała scengrafię d Dydny i Eneasa Purcella, Tski Puccinieg, Łucji Lammermr Dniettieg, Makbeta Verdieg, Strasneg dwru Mniuski, Carmen Bieta ra Diabłów Ludun Pendereckieg, predstawienia, twierająceg w grudniu 2008 rku nwą siedibę Opery Krakwskiej. Jej prace były wielkrtnie nagradane. Outstanding set and cstume designer. She c-perated with TV fr a number fyears, cntributing her set designs t dens ftheatre, music and petic perfrmances, as well as large festivals and cncerts. She prepared her designs fr dramatic theatres: Stary Teatr in Krakw, r the Warsaw's Teatr Pwsechny and Teatr Ateneum. A cnsiderable prtin f the artist's designs we re dedicated t peras. In , she wrked as a scengrapher in the Warsaw's Teatr Wielki n such perfrmances as Berg's Weck, Rssini's L'italiana in Algeri, Beethven's Fideli, Paderewski's Manru, Haendl's Amadigi di Gaula, Brdin's Prince Igr, r Rimsky-Krsakv's The Glden Cckerel. Ms. Kędierska has als been c-perating with the Wrcław Opera, Teatr Wielki in Łódź, Opera Śląska in Bytm, and Krakw Opera. Fr the Krakw stage, she prepared her set decratins t Purcell's Did and Aeneas, Puccini's Tsca, Dnietti's Lucy flammermr, Verdi's Macbeth, Mniusk's Strasny Dwór, Biet's Carmen and Penderecki's Diabły Laudun. The last pera pened the new Krakw Opera Huse in December Ms. Kędierska's Wrks were frequently awarded. Kataryna Aleksander-Kmieć chregrafia/ Chregrapher Chregraf, tancerka, pedagg tańca, jedna najciekawsych pstaci w młdym pkleniu plskiej chregrafii. Ukńcyła wyróżnieniem Knserwatrium Tańca im. Barata w Lake Frest, Illinis. Jest naucycielem tańca współcesneg w Ogólnkstałcącej Skle Baletwej w Bytmiu ra Teatre Rrywki w Chrwie. Gścinnie współpracuje Jhn (rank Schl Stuttgart. Twry autrskie wariacje współcesne i prygtwuje ucniów skły d udiału w knkursach tańca w kraju i a granicą. Współpracuje jak chregraf e scenami teatralnymi. Jej realiacje mżna bacyć w Teatre Rrywki w Chrwie (Rumbugiługi, cyli nie apminajcie sióstr Andrew, KRZYK wedługjacka Kacmarskieg, Rent rajekyll&hyde), w Gliwickim Teatre Muycnym (Zagubieni w sbie, predstawienie autrskie), w Teatre Syrena w Warsawie (Kram pisenkami), a także w teatrach dla dieci - Teatr Lalek we Wrcławiu, Teatr Dieci Zagłębia w Będinie, Teatr J. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Grteska w Krakwie (Księga dżungli R. Kiplinga, Bal w pere J. Tuwima). W Opere Krakwskiej prygtwała chregrafię d Carmen Bieta w 201 O rku. Chregrapher, dancer, dancing teacher, and ne f the mst interesting persnalities f the new generatin f Plish chregraphy. Graduated with hnurs frm the Barat Cllege Dance Academy in Lake Frest, Illinis. She has been a mdern dance instructr in the Secnd ary Schl f Ballet in Bytm and the Teatr Rrywki in Chrów. She is a gu est perfrmer f thejhn (rank Schl in Stuttgart. She develps her mdern variatins and prepares her students t participate in dance cmpetitins in Pland and abrad. She has been c-perating as a chregrapherwith a number f theatres. Her prductins can be seen at the Teatr Rrywki in Chrów (Rumbugiługi, cyli nie apminajcie sióstr Andrew, KRZYK wedługjacka Kacmarskieg, Rent and Jekyll & Hyde), Gliwice Music Theatre (Zagubieni w sbie, the artist's perfrmance), Teatr Syrena in Warsaw (Kram pisenkami), as well as in children's theatres: PuppetTheatre in Wrcław, Teatr Dieci Zagłębia in Będin, J. Ch. Andersen Theatre in Lublin, r Teatr Grteska in Krakw (R. Kipling's The jungle Bk, and J. Tuwim's Bal w pere). In the Krakw Opera, Ms. Aleksander-Kmieć prepared chregraphy t Bet's Carmen staged in ;; n Li Vl -I I m

15 27 Darius Pawelec reżyseria światła/ Lightmg Designer Marek Klua prygtwanie chóru / Chrus Master Abslwent peratrstwa filmweg Wydiału Radia i Telewiji w Katwicach. Od lat wiąany ddiałem TVP w Krakwie. jest realiatrem i reży serem wielu prgramów i filmów wiąanych tematyką kulturalną.jeg statnie filmy dkumentalne t Świetliki 15 (2008), Zaw6d: inteligent (2006), Gdie Rym, gdie Krym. cyli pdr6żejereg Pmianwskieg (2003), Krak6w Wyspiańskieg (2000), Jery Pilch. Wynania cłwieka pisqceg p plsku ( 1999). Od kilku lat współpracuje Operą Krakwską jak reżyser światła. Graduated frm the FacultyfRadi and Televisin f the Silesian University in Katwice, majring in film and TV prductin. He has been wrking fr the Plish TV in Krakw fr a number fyears. He prduced and directed many prgrammes and films related t cultural isseies and events. His recent dcumentaries included Świetlik.i 15 (2008), Zaw6d: inteligent (2006), Gdie Rym, gdie Krym. cyli pdr6że Jereg Pmianwskieg (2003), Krak6w Wyspiańskieg (2000), Jery Pilch. Wynania cłwieka pisqceg p plsku ( 1999). Recenrl y, he has been wrking fr the Krakw Opera as the lighting directr. Dyrygent i pedagg, abslwent Akademii Muycnej w Krakwie. W 1989 rku ałżył Chór Kameralny Cantres Cracvienses, którym wielkrtnie kncertwał w Austrii, Niemcech, Francji, Włsech i Swajcarii. Od 1989 rku wiąany jest Zespłem Państwwych Skół Muycnych im. M. Karłwica w Krakwie, będąc pcątkw naucycielem klasy skrypiec, a becnie - dyrygentem rkiestr młdieżwych i espłu wkalneg. W latach był wykładwcą i chórmistrem na Bilkent University (Faculty f Music and Perfrming Arts) w Ankare. Od 1995 d 1996 rku pracwał jak artysta-ś piewak w Chóre Plskieg Radia w Krakwie. Od 1996 d 2008 rku pełni ł funkcję astępcy Dyrektra teg espłu. IN tym casie - próc diałalnści kncertwej - dknał licnych nagrań archiwalnych dla Plskieg Radia. Na aprsenie Staatstheater Darmstadt (w 1998 r.), Teatr Massim Palerm (2002 r.), Staatsper Stuttgart (2003 r.) ra Hamburgische Staatsper (2004 r.) prygtwał Chór Plskieg Radia d wyknań scenicnych pery Arnlda Schónberga Mjżes i Arn. W 2006 rku bjął stanwisk kierwnika Chóru Opery Krakwskiej. Cnductr and teacher, graduate f the Schl f Music in Krakw. He funded the Cantres Cracvienses Chamber Chir in 1989, and gave a number f cncerts in Austria, Germany, France, ltaly and Swirerland. Since 1989, he has been assciated with the M. Karłwic State Schls f Music Cmplex in Krakw, first as a vil in class teacher and presently as the yuth rchestra and vcal grup cnductr. In , Mr. Klua was a lecturer and the Chir Master at the Faculty f Music and Perfrming Arts, Bil kent University in Ankara, Turkey. He wrked as an artist singer in the P lish Radi Krakw Chir frm 1995 t He was the Dep uty Directr f the Chir frm 1996 t In additin t cncerting activities carried ut during chat perid, ha made a number f archival recrdings fr the Plish Radi. By invitatin frm the Staatstheater Darmstadt ( 1998), the Teatr Massim Palerm (2002), the Staatsper Stuttgart (2003) and the Hamburgische Staatsper (2004 ), Mr. Klua prepared the Plish Radi Chir fr the stage perfrmances f Arnld Schónberg's Mses and Aarn pera. In 2006, Mr. Klua assumed rhe psitin f the Krakw Opera Chir Directr. n Cl,..._ I rn [)

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na

Bardziej szczegółowo

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA preiera/ preiere 27 kwietnia/ April 2013 Opera Krakwska Opera Krakwska instytuja kultury Wjewództwa l.!!!!19!!!!!1 Małplskieg 3 CHRISTOPH WILLIBALD

Bardziej szczegółowo

dyrektor naczelny MAREK SZYJKO

dyrektor naczelny MAREK SZYJKO dyrektr naczelny MAREK SZYJKO Pitr Czajkwski DZIADEK DO ORZECHÓW ba/et-feeria w dwóch aktach librett ryginalne: MARIUS PETIPA i IWAN WSIEWOŁOŻSKI (wg wersji A. Dumasa baśni Dziadek d rzechów i Król myszy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958 BA PSTA REPUBLCA PPULARit RMlA Rumunia 1858 1958 R 15 RK V WARSZAWA 1 SERPEŃ 1958 MESZAA FRAKATURA PLSK - RSYJSKA statni sptkałem się z bardz ciekawym listem, frankwanym dwma znaczkami: pierwszym znaczkiem

Bardziej szczegółowo

~'- ~ TAURON POLSKA ENERGIA OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ. AN OFFICIAL PATRON Of WROCŁAW OPERA SEASON

~'- ~ TAURON POLSKA ENERGIA OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ. AN OFFICIAL PATRON Of WROCŁAW OPERA SEASON ~'- ~ TAURON POLSKA ENERGIA OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ AN OFFICIAL PATRON Of WROCŁAW OPERA SEASON OPERA WROCŁAWSKA ~ INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WSPóŁPROWADZONA

Bardziej szczegółowo

Orieusz i uti}dyka. REALIZATORZY I PRODUCERS Kierownictwo muzyczne I Music Director Piotr Sułkowski. scenografia I Director, Set Designer

Orieusz i uti}dyka. REALIZATORZY I PRODUCERS Kierownictwo muzyczne I Music Director Piotr Sułkowski. scenografia I Director, Set Designer Sezon 2004/2005 Dyrektor Naczelny General Director Piotr Rozkrut Dyrektor Artystyczny Art D i rector prof. Ryszard Karczykowski Christ~ph Willib~lt> GlMck Orieusz i uti}dyka Opera w trzech aktach I Opera

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalnści Stwarzyszenia Willa Decjusza w zakresie pżytku publiczneg w rku 2010 Prjekty zrealizwane przez Stwarzyszenie Willa Decjusza w 2010 rku Sprawzdanie z działalnści

Bardziej szczegółowo

KUPIEC WENECKI A N D R Z E J C Z A J K O W S K I

KUPIEC WENECKI A N D R Z E J C Z A J K O W S K I A N D R Z E J C Z A J K O W S K I KUPIEC WENECKI T H E M E R C H A N T O F V E N I C E Opera w trzech aktach i epilogiem / Opera in three acts and an epilogue Libretto: John O Brien wg Williama Shakespeare

Bardziej szczegółowo

wdówka Wesoła.aca Franz Lehar premiera maj 2009 r.

wdówka Wesoła.aca Franz Lehar premiera maj 2009 r. Wesoła.aca Franz Lehar wdówka - premiera maj 2009 r. TEATR MUZYCZNY w Łodzi Dyrekcja teatru: Grażyna Posmykiewicz, Zbigniew Maci as Franz Lehar Wesoła wdówka (Die lustige Witwe) Operetka w trzech aktach

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

4. Festiwal Muzyki Polskiej

4. Festiwal Muzyki Polskiej 4. Festiwal Muzyki Polskiej 4 th Festival of Polish Music Kraków, 9-16 XI 2008 Dyrektor Programowy / Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director Paweł Orski Goście

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Toruń GruDZIĄDZ Toruń GruDZIĄDZ Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

MEETINGS SPOTKANIA. XX International Puppet Theatres' Festival. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek. + Dyrektor Festiwalu / Director of the Festival

MEETINGS SPOTKANIA. XX International Puppet Theatres' Festival. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek. + Dyrektor Festiwalu / Director of the Festival ', SPOTKANIA XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek MEETINGS XX International Puppet Theatres' Festival + Dyrektor Festiwalu / Director of the Festival Zbigniew Lisowski + Organizatorzy Festiwalu / Organisers

Bardziej szczegółowo

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A 23 OTKANIA BA L OW ŁÓD Z K SP ET IE E LE T TE FE IN STI VAL LODZ RN AT IONAL BAL Drodzy Widzowie, Dear Ladies and Gentlemen, nadszedł czas Łódzkich Spotkań Baletowych, jednego z najważniejszych akcentów

Bardziej szczegółowo

Górnicy nadal potrzebni

Górnicy nadal potrzebni ww.e-chrzw.c 02(09)/03.03.2015 bezpłatny dwutygdnik www.e-chrzw.c W NUMERZE str. 3 u Traplina d rzwju Nwy Stadin dla Ruchu przy ulicy Cichej będzie kapitalnie uiejscwiny: przy bardz ruchliwej drdze DTŚ,

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010 6. Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music Kraków, 5-11 XI 2010 Organizatorzy / Organizers Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa / Mayor of the City of Kraków Dyrektor Programowy Program

Bardziej szczegółowo

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo