Firma aktywna sportowo równa się pożądany pracodawca?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma aktywna sportowo równa się pożądany pracodawca?"

Transkrypt

1

2 Firma aktywna sportowo równa się pożądany pracodawca? Paweł Nogal Fundacja Maraton Warszawski

3 Kluczowe punkty wystąpienia (1): 1.Czy popularyzowanie aktywności fizycznej wśród pracowników ma wpływ na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy? Wprowadzenie teoretyczne. a) Definicje, b) Proces budowy wizerunku a sport, c) Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, d) Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków.

4 Kluczowe punkty wystąpienia (2): 2. Czy i jak HR może pomóc w kreowaniu sportowo aktywnego wizerunku przedsiębiorstwa? b) Substytut szkoleń, c) Przyjemność w pacy, d) Akcje charytatywne. 3. Jaki jest stosunek do tematu wśród firm aktywnych sportowo (uczestników Warszawskiego Festiwalu Biegowego 2007), 4. Czy w opinii przedsiębiorstw, firma aktywna sportowo równa się pożądany pracodawca?

5 1. Popularyzowanie aktywności równa się lepszy wizerunek? Wstęp teoretyczny: a) Definicje

6 1 a - Definicje Ogólnie rzecz ujmując wizerunek to: Obraz (...) stanowiący zbiór wrażeń oraz odczuć powstających w świadomości innych jednostek * *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006

7 1 a Definicje (2) Typy wizerunku Zależne od tego kiedy, w jakich warunkach i kto ocenia przedsiębiorstwo można wyróżnić: rzeczywisty, lustrzany, pożądany, optymalny.* *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006

8 1 a Definicje (3) Tożsamość a wizerunek "Tożsamość firmy stanowi podstawę na której buduje ona swój wizerunek".* *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 35

9 1 a Definicje (4) Tożsamość - definicja Na tożsamość firmy składają się: kultura korporacyjna, zachowanie korporacyjne, warunki rynkowe i strategie działania, produkty, system komunikowania.* *JT Balmer "Corporate Identity, corporate branding and corporate marketing - seeing through the fog", European Jurnal of Marketing", 2001, vol. 35, nr 3-4, s [Tu za:] A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 35

10 1 a Definicje (5) Wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy definicja. "Obraz ukształtowany w świadomości aktualnych i potencjalnych pracowników na bazie ich osobistych doświadczeń (...) lub też informacji docierających do potencjalnych członków organizacji, których źródłem są osoby tworzące daną organizację oraz wszelkiego (...) nośniki masowego przekazu". *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 36

11 1 a Definicje (6) Termin wizerunek oczami studentów X edycji studiów Psychologia Zarządzania Personelem* Coś dzięki czemu (firma przyp. autor) odróżnia się od innych, Obraz firmy, który uaktywnia się w wyobraźni osoby myślącej o tej firmie, To, co postrzegamy, nie to co komunikuje pracodawca * - Badania własne

12 1. Popularyzowanie aktywności równa się lepszy wizerunek? Wstęp teoretyczny: b)proces budowy wizerunku

13 1b - Proces budowy wizerunku a sport Jak budowany jest wizerunek? działania formalne działania PR prowadzone przez przedsiębiorstwo, działania nieformalne komunikacja prowadzona przez pracowników.* Konieczne jest zachowanie spójności w działanich wizerunkowych *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006

14 1b - Proces budowy wizerunku a sport (2) "Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie postrzegają go przez pryzmat wzajemnych relacji interpersonalnych jakie łączą je z innymi pracownikami oraz przełożonymi.* Pracownicy oraz dążenie do zaspokojenia ich oczekiwań muszą znajdować się wśród najważniejszych celów realizowanych przez firmę".* *A. I. Banik Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s 39, 40.

15 1b - Proces budowy wizerunku a sport (3) Proces budowy wizerunku przedsiębiorstwa: Bądź świadomy tego co chcesz osiągnąć (wizja i cele), Przywołaj podstawowy cel działalności organizacji oraz... Strategię, która ten cel pozwoli osiągnąć, Zdefiniuj wartości i buduj kulturę organizacyjną wspierającą realizację strategii.* *

16 1b - Proces budowy wizerunku a sport (4) Znaczenie wizji Pozytywna i atrakcyjna wizja przyszłości jest dla większości ludzi powodem do codziennego wstawania z łóżka * łóżka Judith Leary - Joice * Budowanie wizerunku pracopdwacy z wyboru, Judith Leary Joice, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007

17 1. Popularyzowanie aktywności równa się lepszy wizerunek? Wstęp teoretyczny: c)opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

18 1 c - Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (2) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 13. (...) podkreśla znaczenie ćwiczeń fizycznych w hamowaniu otyłości i zwalczaniu niezdrowego trybu życia (...); wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że wydłużanie godzin pracy i generalnie obecne warunki zatrudnienia nie pozwalają pracownikom na regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych i na większe zaangażowanie w aktywność sportową * * Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie roli sportu w kształcenia 2007/2086 (INI)

19 1 c - Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (3) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 15. (...) uważa, że sport, i to nie tylko sport drużynowy, pozwala na wzajemne oddziaływanie na siebie osób oraz przyczynia się do integracji społecznej i zwiększonej produktywności w miejscu pracy; pracy nalega na Komisję i państwa członkowskie, aby promowały łatwy dostęp o uprawiania sportu w miejscu pracy oraz by nakłaniały do większej elastyczności czasu pracy w związku z uprawianiem sportu * * Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie roli sportu w kształcenia 2007/2086 (INI)

20 SPORT w firmie to pracownicy: aktywni, zintegrowani, profesjonalni, współpracujący, szanujący otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, dążący do ulepszania siebie i swoich produktów. Co będą współtworzyć tacy pracownicy...

21 Będą współtworzyć: Wizerunek pożądanego pracodawcy Źródło:

22 1. Popularyzowanie aktywności równa się lepszy wizerunek? Wstęp teoretyczny: d)raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków

23 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków Pytanie: czy Polacy raczej...? - kibicują? Źródło: - czy uprawiają? Źródło:

24 Wykres 1. Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/23/2003

25 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków (3) Tabela 1. 1 Przykłady sportów/ćwiczeń * - w 1997 zaliczono tu także chód i szybki marsz Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/23/2003

26 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków (4) Przypomnijmy... Wykres 2. Spójrzmy głębiej w ten wykres... Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/23/2003

27 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków (5) 1. Spada ogólna liczba nie ćwiczących, ale Odsetek osób w ogóle nie ćwiczących rośnie wraz z wiekiem: w kategorii wiekowej nie ćwiczy w ogóle 26%, wśród najstarszych nie ćwiczy 84%, kluczowy okres lata... odsetek osób aktywnych sportowo spada o 50%. Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/23/2003

28 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków (6) 3. Im wyższe wykształcenie tym wyższa aktywność sportowa. 4.Im wyższe dochody tym wyższy odsetek ćwiczących Źródło: Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/23/2003

29 1 d - Raport CBOS: O aktywności Fizycznej Polaków (7) Podsumowanie: Dla większości osób młodych aktywność fizyczna jest czymś naturalnym. Wykorzystajmy SPORT podczas budowania wizerunku firmy, Wykorzystajmy zainteresowanie pracowników aktywnością fizyczną.

30 2. Czy i jak HR może pomóc w kreowaniu sportowo aktywnego wizerunku firmy? a)substytut szkoleń, b)przyjemność w pracy, c)akcje charytatywne.

31 2 a - Jak HR może pomóc? Pamiętajmy, że: 1. (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - przyp. autor) podkreśla uzasadnione zainteresowanie sportem, (...) jego aspektami społecznymi i kulturowymi oraz przekazywanymi przezeń wartościami wychowawczymi i społecznymi, takimi jak samodyscyplina, pokonywanie własnych ograniczeń, solidarność, zdrowa konkurencja, szacunek dla przeciwników, integracja społeczna, przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, duch współpracy zespołowej, tolerancja i fair-play * fair-play * Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie roli sportu w kształcenia 2007/2086 (INI)

32 2 a Jak HR może pomóc? (2) Dodatkowo: 5. (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - przyp. autor) uważa, że wychowanie sportowe i trening, trening szczególnie z uwypukleniem ideałów olimpijskich, są skutecznymi instrumentami wspierania dialogu kultur i integracji społecznej grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, promują pracę społeczną i odgrywają czynną rolę w przeciwdziałaniu dyskryminacji, nietolerancji, rasizmowi, ksenofobii i przemocy. * Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie roli sportu w kształcenia 2007/2086 (INI)

33 2. Czy i jak HR może pomóc w kreowaniu sportowo - aktywnego wizerunku firmy? b)przyjemność w pracy,

34 2 b Jak HR może pomóc? Praca to przyjemność czy obowiązek? Payzone Polska: Po pierwsze firma wspiera aktywność fizyczną pracowników, a po drugie wspólny cel jednoczy cały zespół, i biegaczy, i kibicujących. Nie ma lepszego sposobu na dobrą wspólną zabawę jak aktywny udział w imprezie sportowej.

35 2 b Jak HR może pomóc? (2) Praca to przyjemność czy obowiązek? Deloitte: Członkowie Deloitte Adventure Team, pokonując kolejne sportowe bariery, lepiej poznają samych siebie i udowodniają sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. (...) Naszą najwyższą wartością są pracownicy - chcemy pomóc w realizacji ich pasji oraz marzeń."

36 2 b Jak HR może pomóc? (3) Wszystko polega na tym, aby: dowiedzieć się co pracownikom sprawi przyjemność, przeanalizować koszty i zyski dla firmy, wdrożyć plan przyjemności. Jednak należy pamiętać, że przyjemność nie może zastąpić pracy. Konieczne jest pilnowanie właściwej relacji i utrzymywanie jej na zdrowym poziomie.

37 2. Czy i jak HR może pomóc w kreowaniu sportowo - aktywnego wizerunku firmy? c)akcje charytatywne

38 2 c Jak HR może pomóc? Akcje charytatywne a budowa wizerunku Cargill Polska: Bieganie jako sposób na dobroczynność (...) 6 lat temu rozpoczęła grupa pasjonatów z oddziału pod Wrocławiem. Dzięki bieganiu rozwinęliśmy działalność charytatywną na rzecz lokalnych ośrodków edukacyjnych i wychowawczych. Każdy bieg to zbiórka pieniędzy od pracowników, firm siostrzanych, a także dostawców na pomoc dzieciom z naszego regionu.

39 2 c Jak HR może pomóc? (2) Działalność charytatywna może być realizacją strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Cadbury Wedel: Połączenie idei sportowej z ideą niesienia pomocy już na stałe zagościło w strategii odpowiedzialności społecznej Cadbury Wedel. Dziś, firma prowadzi szeroko zakrojone programy prospołeczne i chętnie angażuje się w projekty zarówno filantropijne, jak i zachęcające do aktywnego trybu życia.

40 2 c Jak HR może pomóc? (3) Akcje charytatywne a budowa wizerunku Podczas akcji charytatywnej w trakcie Maratonu Warszawskiego w 2007 r. zebrano ponad zł, zł Podczas akcji na Półmaratonie Warszawskiem firmy zadeklarowały prawie zł na pomoc.

41 3. Jaki jest stosunek do tematu wśród firm aktywnych sportowo (uczestników Warszawskiego Festiwalu Biegowego 2007) Wyniki ankiety Sport a wizerunek przedsiębiorstwa.

42 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Ankieta założenia: Respondenci: Firmy biorące udział w Programie Firma Przyjazna Bieganiu organizowanym przez Fundację Maraton Warszawski, Forma badania: ankieta (pytania otwarte oraz zamknięte), Cel badania: opisanie środowiska biegających firm, próba odpowiedzi na pytanie jakie czynniki powodują, że pracownicy tych firm uczestniczą aktywnie w zawodach sportowych, N=24.

43 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Wykres 3. Czy a ktywność sportowa przedsiębiorstwa (udzia ł pra cowników firmy w za woda ch sportowych) może poma ga ć w budowie jego wizerunku? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wartość Tak Nie

44 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Pytanie: Jak można określić wpływ sportu na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa? Tabela 2. Wizerunek wewnętrzny 1 brak wpływu 0% 2 mały wpływ 0% 3 średni wpływ 50% 4 duży wpływ 40% Wizerunek zewnętrzny 1 brak wpływu 0% 2 mały wpływ 10% 3 średni wpływ 50% 4 duży wpływ 30%

45 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Wykres 4. Motywowanie pracownika przez sport może przynieść: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% pozytywne efkty pozytywne efkty nie ma znaczącego wpłwu na motywację

46 3. Firmy Przyjazne Bieganiu W jaki sposób sport może pomagać w budowaniu wizerunku (wew. i zew.) przykładowe odpowiedzi: Wspiera integrację zespołu. Mamy wspólny cel, cel który na dodatek jest zabawą, Pokazujemy na zewnątrz, że zależy nam na budowaniu trwałych relacji, Większa motywacja pracowników poprzez zgrywanie zespołu (...), Wewnętrznie jako motywator, element team buildingu buildingu

47 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Wykres 5. Dla czego zdecydowa li się Pa ństwo wzią ć udzia ł w Progra mie Firma Przyja zna Biega niu? Inne 70% Realizacja polityki odpowiedzalnego biznesu Przykład idzie z góry, kierownictwo uprwia sport Biegamy, mamy drużynę bigaczy 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wybór Bierzemy udział w różnych zawodach, bieganie jest przy okazji Wspieramy rózne inicjatywy pracownicze

48 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Wykres 6. Czy firma aktywna sportowo równa się pożądany pracodawca? 90% 80% 70% Tak 60% Nie 50% Nie m am zdania 40% 30% 20% 10% 0% Wartość

49 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Jakie firmy biegają? Wykres 7. Firma jest z ka pita łem : 50% 20% 30% 100 %kapitał polski 100 kapitał zagraniczny kapitał mieszany

50 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Jakie firmy biegają? Wykres 8. Ilu p ra c owników jest za a nga żowa nyc h w c zynne up ra wia nie sp ort u w ra ma c h d rużyn firmowyc h (p roszę p od a ć p rzyb liżoną wa rt ość d la c a ł ej firmy) 10% 30% 30% 30% do 10 pracowników pracowników pracowników powyżej 50 pracowników

51 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Jakie firmy biegają? Wykres 9. Wie lkość firmy: 0% 10% 40% 20% 30% mikro - do 9 pracowników mała pracowników średnia pracowników duża pracowników powyżej 1000 pracowników

52 3. Firmy Przyjazne Bieganiu Podsumowanie badań: Wysoka świadomość badanych w zakresie wartości sportu podczas budowy wizerunku, Podkreślanie wagi sportu podczas kreowania wizerunku wewnątrz jak i na zewnątrz, Podkreślanie korzyści wynikających z udziału sportu w budowaniu wizerunku: Integracja, Budowanie relacji z pracodawcą, Duże zróżnicowanie w zakresie wielkości firm jak i ilości aktywnych pracowników, Badania potwierdziły, potwierdziły iż w opinii przedsiębiorstw firma aktywna sportowo = pożądany pracodawca.

53 Podsumowanie wystąpienia Wizerunek to ogólnie mówiąc postrzeganie uwarunkowane czynnikami, Aktywność fizyczna polaków spada wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej, zawodowej Kwestia wagi wychowania fizycznego (aktywności fizycznej) i dobroczynnego wpływu na zdrowie była podnoszona w Parlamencie Europejskim, Europejskim HR może pomóc poprzez organizowanie akcji charytatywnych, charytatywnych

54 Podsumowanie wystąpienia Warto zastanowić się nad traktowaniem sportu jako substytutu szkoleń, Zgodnie z wynikami badań firma aktywna sportowo = pożądany pracodawca, W przeprowadzonych badaniach ukazano wagę wizerunku dla działalności firmy, Co ważne firmy mają świadomość wpływu sportu na kształtowane wizerunku. Badania potwierdziły, potwierdziły iż w opinii przedsiębiorstw firma aktywna sportowo = pożądany pracodawca.

55 Pytania - uwagi

56 Serdecznie dziękuję za uwagę.

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy Mgr Agata Bożek Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a.bozek@bg.ajd.czest.pl Mgr Lena Kamińska-Mazur Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie l.kaminska@bg.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11 Debiuty doktorantów Redakcja naukowa: Robert Seliga Łódź 2010 Redakcja naukowa: Robert Seliga Skład i łamanie tekstu: Ilona Marczak Projekt okładki: Marcin

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

% & ... &... ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY RAPORT. z II edycji Barometru Różnorodności

% & ... &... ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY RAPORT. z II edycji Barometru Różnorodności { $ { & % $ $ / & #) { ^ & > # & ZARZĄDZANIE % > * RÓŻNORODNOŚCIĄ? W MIEJSCU PRACY RAPORT z II edycji Barometru Różnorodności * {{ >... + $ % & &... /)#! $^ {? * + # % * # *# Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Izabela Pieklus, Grzegorz Pytel, Tadeusz Reimus Zespół współpracujący: Mirosława Gąsiorowska, Kamil Szymański Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Warszawa, listopad 2008 Digital

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library Dr Beata Żołędowska-Król Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach beata.zoledowska-krol@us.edu.pl Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo