PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/ Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia grudnia 2014 Ferie zimowe 16 lutego 1 marca 2015 Wiosenna przerwa świąteczna 2-7 kwietnia 2015 Zewnętrzny sprawdzian klas szóstych 1 kwietnia 2015 Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2015 Ferie letnie 27 czerwca 31 sierpnia 2015

2 Wnioski do pracy na rok szkolny 2014/ Zorganizować wystawę prac graficznych w M-GOK oraz konkurs fotograficzny Boże Ciało w obiektywie. 2. Przestrzegać ustalonego terminu poprawy i oddawania prac pisemnych 2 tygodnie. 3. Informować uczniów o przewidywanej ocenie semestralnej, rocznej i końcoworocznej miesiąc przed klasyfikacją. 4. Zorganizować rodzinny piknik integracyjny dla klas I-III. 5. W związku z bardzo dobrym wynikiem sprawdzianu kontynuować przyjęte w szkole formy i metody pracy w celu utrzymania takiego wyniku w latach następnych realizować dotychczasowe wnioski ze sprawdzianu i badania wyników nauczania. 6. Nadal przypominać uczniom o zakazie biegania po korytarzu i wybieganiu z klas. 7. Nadal wzbogacać pracę zespołów samokształceniowych pod kątem podniesienia jakości i atrakcyjności placówki. 8. Uporządkować arkusze ocen wypełniane komputerowo. 9. Starannie i systematycznie prowadzić dzienniki (podpisy, tabele) i rzetelnie przekazywać dane w sprawozdaniach. 10. Nasilić walkę z przejawami agresji słownej w formie przezwisk i obrażania. 2

3 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin W Przewidywane efekty działań I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Rozwijanie kreatywności nauczycieli rady szkoleniowe przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. IV a przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. II a przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. II c Dyrektor szkoły J.Nowakowska A.Nowak M. Szkołut -Pokrywczyńska cały rok wg ustaleń efektywna praca twórcza nauczycieli dzień otwarty dla rodziców nauczyciele szkoły i przedszkola kwiecień przeprowadzenie ewaluacji planów wychowawczych klasy wychowawcy klas wg ustaleń prowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z użyciem tablicy interaktywnej zespół humanistyczny 7 podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców, integracja środowiska szkolnego 2. Stworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego realizacja szkolnego systemu awansu zawodowego nauczycieli dyrektor, nauczyciele zgodnie z potrzebami uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli 3

4 II. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO 1.Praca z uczniem zdolnym Opracowanie koncepcji pracy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie na lata Zorganizowanie dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania, zespołów ds. pomocy psychologicznopedagogicznej w celu zaplanowania i monitorowania rozwoju uzdolnień uczniów M.Szkołut- Pokrywczyńska wraz z zespołem wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele XII cały rok udział dzieci w kołach zainteresowań oraz osiąganie sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowywanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych nauczyciele przedmiotów opiekunowie kół zainteresowań cały rok wg harmono -gramu KONKURSY SZKOLNE Konkurs Klasa z klasą zespół wychowawczy konkursy czytelnicze, biblioteczne nauczyciele biblioteki i świetlicy Konkurs na najładniejszy zeszyt wszyscy nauczyciele Anglista Roku w klasach I-III w klasach IV-VI MEMORY MASTER GRAMMAR MASTER L.Guźniczak A.Milźyńska J.Nowakowska Polonista Roku J.Jasiak B.Opel 4

5 Mistrz Ortografii J.Jasiak B.Opel Historyk Roku J.Stępniak Biblista Roku J.Kwaterowska Przyrodnik Roku M.Sobczak A.Kowalska Konkurs matematyczny dla klas II D.Kazimierska K.Krzyżanowska B.Kaczorkiewicz Artysta Roku S.Badowski Plebiscyt na Najlepszego Sportowca J.Adamska K.Antoniak Matematyk Roku K.Torzecka Konkurs Ortograficzny dla klas III K.Grzelak J.Staszak Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Tadeuszu Kościuszce A.Horbińska A.Rajczyk Szkolny Konkurs Pięknie czytam i wypowiadam się M.Szkołut- Pokrywczyńska J.Staszak Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu Zdrowo jeść-zdrowiej żyć M.Sobczak A.Kowalska Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III M.Szkołut- Pokrywczyńska J.Staszak 5

6 Szkolny Konkurs Recytatorski klas IV-VI B.Opel J.Jasiak Poetyckie Okienko Szkoły B.Opel E.Staszak Germanista Roku A.Kowalska E.Bobrowska Konkurs plastyczny klas III Bezpieczna droga do szkoły A.Nowak M.Szkołut- Pokrywczyńska M.Armacka Konkurs plastyczno-literacki Życzenia na Wielkanoc dla klas IV-VI J.Kwaterowska A.Jaworska Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej A.Kowalska Konkurs fotograficzny Ślesin moje miasto S.Badowski Konkurs plastyczny Jesień wokół nas J.Teskowska Konkurs wiedzy Bądźmy bezpieczni na drodze dla grup 5-6-latków J.Teskowska E.Sztobska Konkurs na palmę wielkanocną L.Kwaśniewska A.Głowacka Festyn Zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch o tym wszyscy wiemy już Konkurs zdrowego odżywiania się Żyję zdrowo jem kolorowo A.Głowacka B.Siuda-Frantczak L.Kwaśniewska J.Teskowska J.Rychlik 6

7 Konkurs plastyczny Mamo, tato, nie pal! - plakat B.Siuda-Frantczak L.Kwaśniewska J.Teskowska M.Rychlik Szkolny konkurs fotograficzny Boże Ciało w obiektywie J.Kwaterowska A.Jaworska Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców Zdrowe B.Siuda-Frantczak powietrze wokół nas Konkurs plastyczny na najładniejsza bombkę L.Wysocka A.Głowacka Szkolny konkurs historyczny 75 rocznica utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego J.Stępniak KONKURSY POZASZKOLNE, MIĘDZYSZKOLNE, itp. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpusek kl.i-iii Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus dla klas IV-VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Super Kids dla klas III Wielkopolski Konkurs Przyrodniczo-Artystyczny Przyrodnicze rymowanie-otaczającego świata poznawanie gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych J.Nowakowska J.Nowakowska J.Nowakowska M.Sobczak A.Kowalska Międzyszkolny Konkurs Sportowych Mistrzostw Świata J.Adamska Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej Postać z bajki M.Wisznarewska J.Stępniak E.Staszak Konkurs na Monodram Młodzi Koryfeusze B.Opel 7

8 Wojewódzki Konkurs Humanistyczny B.Opel J.Jasiak Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas IV- VI w Wąsoszach A.Kowalska E.Bobrowska Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej A.Kowalska Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy M.Sobczak A.Kowalska Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2014 K.Krzyżanowska K.Torzecka Wojewódzki Konkurs Matematyczny K.Krzyżanowska K.Torzecka Międzyszkolny Konkurs Pytanko Zadanko K.Krzyżanowska K.Torzecka Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny Przyjaciele L.Kwaśniewska Kubusia Puchatka Zawody Sportowe J.Adamska K.Antoniak Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2014 L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV- VI w Licheniu L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Edukacja czytelnicza i medialna J.Stępniak E.Staszak Koło języka angielskiego kl. IV J.Nowakowska 8

9 Koło języka angielskiego kl. III L.Guźniczak Koło języka angielskiego klasa V L.Guźniczak Koło języka angielskiego kl. II J.Nowakowska Koło katechetyczne Boża załoga J.Kwaterowska Koło matematyczne kl. III L.Jaworska Koło ekologiczne IV-VI M.Sobczak Koło artystyczne IV-VI S.Badowski Samorząd Uczniowski A.Kowalska PCK M.Sobczak SKS J.Adamska K.Antoniak Szkolny Klub Scrablisty J.Stępniak Koło informatyczne kl. IV-VI M.Wisznarewska Koło techniczne - BRD IV-VI M.Wisznarewska Koło matematyczne I-III L.Jaworska Koło origami J.Staszak Teatr Chochlik B.Opel Zespól Taneczny Skierki B.Opel Koło europejskie A.Kowalska Koło j. niemieckiego IV-VI A.Kowalska Koło historyczne J.Stępniak Kolo przyrodniczo-badawcze dla klas IV-VI M.Sobczak Koło przyrodniczo-badawcze kl. I A.Nowak Badminton w szkole S.Badowski 9

10 2.Podniesienie wyników sprawdzianu kl. VI 3. Praca z uczniem mającym problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz objętym kształceniem specjalnym 4. Zapewnienie dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną sprzyjających warunków adaptacyjnych Koło muzyczne I-III K.Grzelak Koło literackie I-III M.Szkołut- Pokrywczyńska Koło rozwijające zdolności i umiejętności uczniów I-III D.Kaźmierska B.Kaczorkiewicz M.Armacka Warsztaty przygotowanie uczniów do sprawdzianu klas VI Organizowanie sprawdzianów wiedzy z poszczególnych przedmiotów kl. IV 1 raz w semestrze (2 razy w roku) kl. V 2 razy w semestrze (4 razy w roku) kl. VI 3 razy w I semestrze i 2 razy w II semestrze (5razy w roku) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne, zgodnie z projektem organizacyjnym zespołu J.Jasiak nauczyciele uczący i wychowawcy klas nauczyciele szkoły i przedszkola Kontynuowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom E.Staszak J.Stępniak Akcja Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji J.Jasiak J.Stępniak E.Staszak Zorganizowanie kiermaszu podręczników używanych E.Staszak J.Stępniak wychowawcy klas X-IV 5 Lepsze wyniki na sprawdzianie klas szóstych cały rok raz w tyg. IX-X IX wyrównanie szans uczniów mających problemy z opanowaniem podstawy programowej stworzenie sprzyjającej atmosfery adaptacyjnej uczniom rozpoczynającym naukę w szkole 10

11 5.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkole i przedszkolu Projekt Radosny czas w przedszkolu E.Sztobska J.Teskowska B.Siuda-Frantczak A.Nowak L.Kwaśniewska J.Adamska K.Antoniak Projekt edukacyjny Teatr J.Teskowska Projekt edukacyjny Książka H.Brzęczkowska M.Rychlik Projekt edukacyjny Moja miejscowość L.Kwaśniewska Projekt Zakup nowości wydawniczych do bibliotek J.Stępniak E.Staszak Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz E.Staszak J.Stępniak nauczyciele szkoły i przedszkola Cały rok wg harmoniogramu Zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną na terenie Gminy Ślesin i uatrakcyjnienie oferty przedszkola poprzez organizację dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci Projekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan J.Stepniak S.Badowski Projekt Muzyka nie tyko na lekcjach S.Badowski Warsztaty z rodzicami Bombka choinkowa M.Rychlik 11

12 5. Pedagogizacja rodziców Tematyka: Przejawy agresji słownej: zasady reagowania i sposoby jej zapobiegania wychowawcy klas I-VI i przedszkola Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu Zdrowe żywienie Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych Aktywne formy spędzania wolnego czasu Referat Dojrzałość szkolna dziecka 5, 6-letniego J.Teskowska M.Mazur M.Rychlik L.Kwaśniewska E.Sztobska cały rok 10 6 podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców 6. Udział w imprezach kulturalnych Referat Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym B.Siuda-Frantczak udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach, spektaklach muzycznych korzystanie z imprez organizowanych przez MGOK wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego, muzyki, plastyki Dzień Europejczyka L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska E.Bobrowska A.Kowalska Udział w wernisażu wystawy prac graficznych i grafiki nauczyciele szkoły komputerowej Postać z bajki Wieczór Baśni i Bajki H.Brzęczkowska Światowy Dzień Postaci z Bajek nauczyciele biblioteki i świetlicy cały rok maj 1 kształtowanie postaw kulturotwórczych 12

13 Tydzień dobrych manier I.Koziarska, zespół wychowawczy, J.Jasiak, SU 1.Umożliwienie dzieciom przejawiania aktywności fizycznej III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI udział w imprezach sportowych wg kalendarza nauczyciele wychowania fizycznego DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO nauczyciele wychowania fizycznego uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz w imprezach sportowych szkolnych, gminnych, powiatowych, itd. organizowanie wycieczek, ognisk klasowych i szkolnych, imprez środowiskowych, dyskotek J.Adamska K.Antoniak wg kalendarza imprez sportowych VI cały rok wychowawcy klas wg harmonogramu wycieczek i wyjazdów podniesienie sprawności fizycznej integracja dzieci, podniesienie sprawności fizycznej podniesienie sprawności fizycznej integracja zespołu, właściwe wykorzystanie czasu wolego 13

14 IV. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa uwzględnienie w planach pracy wychowawcy zadań promujących zdrowy tryb życia oraz aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego promocja zdrowia poprzez realizację zadań o charakterze profilaktycznym we współpracy ze Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Koninie : Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie. Akcja Pijemy wodę w klasie świeża woda zdrowia doda klasa II c wychowawcy klas zgodnie z planem wychowawczym, profilaktyki cały rok A.Nowak Wychowawcy, nauczyciele biblioteki i świetlicy, pielęgniarka M.Szkołut- Pokrywczyńska podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole i w czasie wolnym, podniesienie świadomości zdrowotnej Przeprowadzenie cyklu zajęć w przedszkolu w ramach projektu Bezpieczne przedszkole L.Jaworska Przeprowadzenie cyklu zajęć w szkole w ramach projektu L.Jaworska Bezpieczna szkoła Projekt edukacyjny Emocje A.Głowacka L.Wysocka B.Siuda-Frantczak S.Szczepaniak Akcja Piję wodę bo jest zdrowa (wszystkie grupy przedszkola) nauczyciele przedszkola 6 14

15 Projekt Ratujemy i uczymy ratować klasy I-III K.Grzelak K.Krzyżanowska Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele Projekt Dzień bezpiecznego Internetu M.Wisznarewska J.Stępniak Pierwsza pomoc przedmedyczna szkolenie z udziałem pielęgniarki zespół integracyjny 1. Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA apel z okazji Dnia ZIEMI M.Sobczak L.Guźniczak M.Pietrzak udział w akcji Sprzątanie Świata wychowawcy klas IX Projekt edukacyjny Drzewa J.Teskowska M.Mazur Rodzinny Konkurs Plastyczno-Techniczny Coś z niczego, za to dla Ziemi wiele dobrego-moja ekologiczna zabawka S.Szczepaniak H.Brzęczkowska Projekt edukacyjny Rośliny A.Głowacka L.Wysocka B.Siuda-Frantczak S.Szczepaniak IV IV podniesienie wrażliwości na współczesne zagrożenia ekologicznej 15

16 V. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA 1. Stworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej Koordynowanie akcji charytatywnych w szkole: Gorączka złota Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Przedświąteczna zbiórka żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności opiekun szkolnego koła PCK, opiekun SU, nauczyciele przyrody, wychowawcy klas i przedszkola wg potrzeb uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, niesienie pomocy potrzebującym Akcja: Pogotowie Św. Mikołaja J.Stępniak K.Krzyżanowska Zorganizowanie zbiórki żywności dla zwierząt ze K.Grzelak schroniska w Koninie A.Kowalska M.Sobczak wybory do samorządu uczniowskiego, wybory opiekuna samorządu szkolnego A.Kowalska SU XII XII IX kształtowanie postaw odpowiedzialnego wyboru I ty zostań św. Mikołajem i podaruj książkę bibliotece szkolnej E.Staszak, J.Stępniak 2. Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji narodowych Akcja Nakrętki za uśmiech M.Sobczak Projekt CEO Poczytaj mi, przyjacielu J.Jasiak organizowanie tradycyjnych, cyklicznych uroczystości integrujących społeczność uczniowską nauczyciele szkoły, przedszkola wg harmonogramu imprez kształtowanie postaw patriotycznych 16

17 1. Integracja społeczności szkolnej: UCZEŃ - RODZIC NAUCZYCIEL VI. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Wspólne wspieranie kariery ucznia poprzez: organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli (psycholog, pedagog, policjanci, radni) indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w celu poszukiwania sposobów zaradzenia niepowodzeniom szkolnym wychowawcy klas wg potrzeb wychowawcy klas wychowawcy przedszkola przedstawianie wymagań i oczekiwań dydaktycznych, wychowawcy klas, wychowawcy przedszkola Propagowanie tolerancji : Pogadanki na lekcjach wychowawczych: Uczymy się szacunku dla innych ludzi, wychowawcy klas, wychowawcy przedszkola, Filmy edukacyjne na temat tolerancji nauczyciele biblioteki Wystawa prac Jesteśmy wśród was S.Badowski, zespół integracyjny wg harmonogramu spotkań z rodzicami wg potrzeb na bieżąco zapoznanie dzieci z działalnością tych instytucji zintegrowanie społeczności szkolnej budowanie właściwego wizerunku szkoły i przedszkola uwrażliwienie dzieci na przejawy nietolerancyjnego zachowania (własnego i innych), wskazywanie przyczyn, przejawów i konsekwencji 17

18 Promocja szkoły w środowisku: współpraca z mas mediami Dyrektor propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie S.Badowski aktualizacja strony internetowej M.Wisznarewska Rodzinny piknik integracyjny kl. I-III nauczyciele klas I-III Społeczna akcja medialno-edukacyjna Zapal znicz pamięci J.Stępniak 4 Współpraca z PKO B E.Staszak 2.Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość w Glębockiem. współpraca z ośrodkiem Radość nauczyciele zespołu integracyjnego, nauczyciele świetlicy Spotkanie wychowanków świetlicy w ośrodku Radość z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych zespół integracyjny wych. świetlicy Prezentacja dorobku artystycznego w środowisku: Sztuki teatralne teatrzyku Chochlik B.Opel, Występy zespołu tanecznego Skierki B.Opel, 18

19 Wystawa prac graficznych i grafiki komputerowej w M-GOK Wystawa prac plastycznych przedszkola w M-GOK Przyroda w kolorach S.Badowski M.Wisznarewska A.Głowacka L.Kwaśniewska B.Siuda-Frantczak 1 Spotkania z ciekawymi ludźmi: Spotkanie z p. Gołdynem w ramach 75 rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego My z niego wszyscy. J.Stępniak VII. BAZA SZKOŁY 1. Rozwój bazy szkoły podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy opiekunowie sal, nauczyciel plastyki zakup laptopów do prowadzenia e-dzienników dyrektor szkoły IX cały rok wzbogacenie bazy dydaktycznej 19

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 Zimowa przerwa świąteczna 23

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

- przygotowywanie uczniów do konkursów: O złotóm przeposke konkurs gwarowy. wg kalendarza potrzeb i możliwości. BRD konkurs wiedzy

- przygotowywanie uczniów do konkursów: O złotóm przeposke konkurs gwarowy. wg kalendarza potrzeb i możliwości. BRD konkurs wiedzy ZADANIA CELE I TREŚCI SZCZEGÓŁOWE FORMA REALIZACJI REALIZUJĄCY TERMIN UWAGI O REALIZACJI I. Rozwój intelektualny 1. Realizacja celów i zadań ujętych w podstawach - przygotowywanie uczniów do konkursów:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Dyblinie 2012/2013 2 Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 (Koncepcja)

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 (Koncepcja) Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny (Koncepcja) Szkoła zorientowana na potrzeby uczniów i potrzeby współczesnego świata. 1 Zadania do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 zgodny z ogólnymi założeniami Programu Profilaktyki na lata 2012-2015 Zadanie do realizacji Sposoby realizacji Termin

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY w Zespole Szkół w Sicinach Obszar I. Kształcenie Zadanie Sposób realizacji termin Odpowiedzialni Uwagi Zapoznanie uczniów i rodziców z nowopowstałymi dokumentami szkoły: a) WZO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WOLI MAKOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WOLI MAKOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WOLI MAKOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Kompetencje i rozwój zawodowy i Stworzyć warunki do kreatywności i Stworzyć warunki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2011/2012 (Koncepcja)

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2011/2012 (Koncepcja) Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu na rok szkolny (Koncepcja) Szkoła zorientowana na potrzeby uczniów i potrzeby współczesnego świata. 1 Zadania do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dbałość o zdrowie i higienę uczniów. - dyscyplinowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak Plan pracy Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Licheniu Starym na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3 WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/20 Wychowawcy poinformują uczniów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w szkole. Złożenie planów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy plan wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 1 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Wdrażanie do obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna planu: PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zatwierdzona do realizacji na zebraniu rady pedagogicznej 28.08.2015r. 1 Spis treści: 1.Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne szkoły str. 3-9 2.Konkursy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach na rok szkolny 2013/14

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach na rok szkolny 2013/14 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Niwicy jest zgodny z: podstawą programową kształtowania ogólnego: Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY 1.Wyposażyć klasy w potrzebne pomoce naukowe, wzbogacać warsztat pracy 2.Poszukiwanie nowych metod i form nauczania PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY Zadanie Zadanie Odpowiedzialni Termin * Przygotować listę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013 ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU na rok szkolny 2012/2013 Cel główny Treści Cele operacyjne Zadania Terminy Odpowiedzialny Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia warsztatowe na temat zdrowego odżywiania -lekcje wychowawcze

Zajęcia warsztatowe na temat zdrowego odżywiania -lekcje wychowawcze Program profilaktyki szkoły na rok 2013/2014 L.p DZIAŁANIA CEL SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 1 Prowadzenie zajęć w ramach profilaktyki zdrowotnej: zdrowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE I OPIEKA Cel Strategiczny: Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem wrażliwym, kulturalnym i przygotowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE ROK SZKOLNY 2014/ 2015

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE ROK SZKOLNY 2014/ 2015 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Misja szkoły: Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie może- pomóż J. Korczak Priorytety: Wspieramy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w roku szkolnym 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Rok otwartej szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

>Mały Samorząd Uczniowski<

>Mały Samorząd Uczniowski< >Mały Samorząd Uczniowski< Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej PLAN PRACY Małego Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w roku szkolnym 2014/2015 Cel

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZEJ W OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH 20011/2012

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZEJ W OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH 20011/2012 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZEJ W OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH 20011/2012 Lp. Zadania Formy Osoby Ewaluacja 1. JESTEM BEZPIECZNY W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM NA ROK SZKOLNY 2013/14

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM NA ROK SZKOLNY 2013/14 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM NA ROK SZKOLNY 2013/14 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE W ROKU SZKOLNYM

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE W ROKU SZKOLNYM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda rok szkolny 2015/2016 CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo