PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/ Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia grudnia 2014 Ferie zimowe 16 lutego 1 marca 2015 Wiosenna przerwa świąteczna 2-7 kwietnia 2015 Zewnętrzny sprawdzian klas szóstych 1 kwietnia 2015 Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2015 Ferie letnie 27 czerwca 31 sierpnia 2015

2 Wnioski do pracy na rok szkolny 2014/ Zorganizować wystawę prac graficznych w M-GOK oraz konkurs fotograficzny Boże Ciało w obiektywie. 2. Przestrzegać ustalonego terminu poprawy i oddawania prac pisemnych 2 tygodnie. 3. Informować uczniów o przewidywanej ocenie semestralnej, rocznej i końcoworocznej miesiąc przed klasyfikacją. 4. Zorganizować rodzinny piknik integracyjny dla klas I-III. 5. W związku z bardzo dobrym wynikiem sprawdzianu kontynuować przyjęte w szkole formy i metody pracy w celu utrzymania takiego wyniku w latach następnych realizować dotychczasowe wnioski ze sprawdzianu i badania wyników nauczania. 6. Nadal przypominać uczniom o zakazie biegania po korytarzu i wybieganiu z klas. 7. Nadal wzbogacać pracę zespołów samokształceniowych pod kątem podniesienia jakości i atrakcyjności placówki. 8. Uporządkować arkusze ocen wypełniane komputerowo. 9. Starannie i systematycznie prowadzić dzienniki (podpisy, tabele) i rzetelnie przekazywać dane w sprawozdaniach. 10. Nasilić walkę z przejawami agresji słownej w formie przezwisk i obrażania. 2

3 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin W Przewidywane efekty działań I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Rozwijanie kreatywności nauczycieli rady szkoleniowe przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. IV a przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. II a przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. II c Dyrektor szkoły J.Nowakowska A.Nowak M. Szkołut -Pokrywczyńska cały rok wg ustaleń efektywna praca twórcza nauczycieli dzień otwarty dla rodziców nauczyciele szkoły i przedszkola kwiecień przeprowadzenie ewaluacji planów wychowawczych klasy wychowawcy klas wg ustaleń prowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z użyciem tablicy interaktywnej zespół humanistyczny 7 podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców, integracja środowiska szkolnego 2. Stworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego realizacja szkolnego systemu awansu zawodowego nauczycieli dyrektor, nauczyciele zgodnie z potrzebami uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli 3

4 II. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEGO 1.Praca z uczniem zdolnym Opracowanie koncepcji pracy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie na lata Zorganizowanie dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania, zespołów ds. pomocy psychologicznopedagogicznej w celu zaplanowania i monitorowania rozwoju uzdolnień uczniów M.Szkołut- Pokrywczyńska wraz z zespołem wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele XII cały rok udział dzieci w kołach zainteresowań oraz osiąganie sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowywanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych nauczyciele przedmiotów opiekunowie kół zainteresowań cały rok wg harmono -gramu KONKURSY SZKOLNE Konkurs Klasa z klasą zespół wychowawczy konkursy czytelnicze, biblioteczne nauczyciele biblioteki i świetlicy Konkurs na najładniejszy zeszyt wszyscy nauczyciele Anglista Roku w klasach I-III w klasach IV-VI MEMORY MASTER GRAMMAR MASTER L.Guźniczak A.Milźyńska J.Nowakowska Polonista Roku J.Jasiak B.Opel 4

5 Mistrz Ortografii J.Jasiak B.Opel Historyk Roku J.Stępniak Biblista Roku J.Kwaterowska Przyrodnik Roku M.Sobczak A.Kowalska Konkurs matematyczny dla klas II D.Kazimierska K.Krzyżanowska B.Kaczorkiewicz Artysta Roku S.Badowski Plebiscyt na Najlepszego Sportowca J.Adamska K.Antoniak Matematyk Roku K.Torzecka Konkurs Ortograficzny dla klas III K.Grzelak J.Staszak Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Tadeuszu Kościuszce A.Horbińska A.Rajczyk Szkolny Konkurs Pięknie czytam i wypowiadam się M.Szkołut- Pokrywczyńska J.Staszak Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu Zdrowo jeść-zdrowiej żyć M.Sobczak A.Kowalska Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III M.Szkołut- Pokrywczyńska J.Staszak 5

6 Szkolny Konkurs Recytatorski klas IV-VI B.Opel J.Jasiak Poetyckie Okienko Szkoły B.Opel E.Staszak Germanista Roku A.Kowalska E.Bobrowska Konkurs plastyczny klas III Bezpieczna droga do szkoły A.Nowak M.Szkołut- Pokrywczyńska M.Armacka Konkurs plastyczno-literacki Życzenia na Wielkanoc dla klas IV-VI J.Kwaterowska A.Jaworska Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej A.Kowalska Konkurs fotograficzny Ślesin moje miasto S.Badowski Konkurs plastyczny Jesień wokół nas J.Teskowska Konkurs wiedzy Bądźmy bezpieczni na drodze dla grup 5-6-latków J.Teskowska E.Sztobska Konkurs na palmę wielkanocną L.Kwaśniewska A.Głowacka Festyn Zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch o tym wszyscy wiemy już Konkurs zdrowego odżywiania się Żyję zdrowo jem kolorowo A.Głowacka B.Siuda-Frantczak L.Kwaśniewska J.Teskowska J.Rychlik 6

7 Konkurs plastyczny Mamo, tato, nie pal! - plakat B.Siuda-Frantczak L.Kwaśniewska J.Teskowska M.Rychlik Szkolny konkurs fotograficzny Boże Ciało w obiektywie J.Kwaterowska A.Jaworska Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców Zdrowe B.Siuda-Frantczak powietrze wokół nas Konkurs plastyczny na najładniejsza bombkę L.Wysocka A.Głowacka Szkolny konkurs historyczny 75 rocznica utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego J.Stępniak KONKURSY POZASZKOLNE, MIĘDZYSZKOLNE, itp. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpusek kl.i-iii Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus dla klas IV-VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Super Kids dla klas III Wielkopolski Konkurs Przyrodniczo-Artystyczny Przyrodnicze rymowanie-otaczającego świata poznawanie gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych J.Nowakowska J.Nowakowska J.Nowakowska M.Sobczak A.Kowalska Międzyszkolny Konkurs Sportowych Mistrzostw Świata J.Adamska Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej Postać z bajki M.Wisznarewska J.Stępniak E.Staszak Konkurs na Monodram Młodzi Koryfeusze B.Opel 7

8 Wojewódzki Konkurs Humanistyczny B.Opel J.Jasiak Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas IV- VI w Wąsoszach A.Kowalska E.Bobrowska Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej A.Kowalska Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy M.Sobczak A.Kowalska Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2014 K.Krzyżanowska K.Torzecka Wojewódzki Konkurs Matematyczny K.Krzyżanowska K.Torzecka Międzyszkolny Konkurs Pytanko Zadanko K.Krzyżanowska K.Torzecka Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny Przyjaciele L.Kwaśniewska Kubusia Puchatka Zawody Sportowe J.Adamska K.Antoniak Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2014 L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV- VI w Licheniu L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Edukacja czytelnicza i medialna J.Stępniak E.Staszak Koło języka angielskiego kl. IV J.Nowakowska 8

9 Koło języka angielskiego kl. III L.Guźniczak Koło języka angielskiego klasa V L.Guźniczak Koło języka angielskiego kl. II J.Nowakowska Koło katechetyczne Boża załoga J.Kwaterowska Koło matematyczne kl. III L.Jaworska Koło ekologiczne IV-VI M.Sobczak Koło artystyczne IV-VI S.Badowski Samorząd Uczniowski A.Kowalska PCK M.Sobczak SKS J.Adamska K.Antoniak Szkolny Klub Scrablisty J.Stępniak Koło informatyczne kl. IV-VI M.Wisznarewska Koło techniczne - BRD IV-VI M.Wisznarewska Koło matematyczne I-III L.Jaworska Koło origami J.Staszak Teatr Chochlik B.Opel Zespól Taneczny Skierki B.Opel Koło europejskie A.Kowalska Koło j. niemieckiego IV-VI A.Kowalska Koło historyczne J.Stępniak Kolo przyrodniczo-badawcze dla klas IV-VI M.Sobczak Koło przyrodniczo-badawcze kl. I A.Nowak Badminton w szkole S.Badowski 9

10 2.Podniesienie wyników sprawdzianu kl. VI 3. Praca z uczniem mającym problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz objętym kształceniem specjalnym 4. Zapewnienie dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną sprzyjających warunków adaptacyjnych Koło muzyczne I-III K.Grzelak Koło literackie I-III M.Szkołut- Pokrywczyńska Koło rozwijające zdolności i umiejętności uczniów I-III D.Kaźmierska B.Kaczorkiewicz M.Armacka Warsztaty przygotowanie uczniów do sprawdzianu klas VI Organizowanie sprawdzianów wiedzy z poszczególnych przedmiotów kl. IV 1 raz w semestrze (2 razy w roku) kl. V 2 razy w semestrze (4 razy w roku) kl. VI 3 razy w I semestrze i 2 razy w II semestrze (5razy w roku) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne, zgodnie z projektem organizacyjnym zespołu J.Jasiak nauczyciele uczący i wychowawcy klas nauczyciele szkoły i przedszkola Kontynuowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom E.Staszak J.Stępniak Akcja Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji J.Jasiak J.Stępniak E.Staszak Zorganizowanie kiermaszu podręczników używanych E.Staszak J.Stępniak wychowawcy klas X-IV 5 Lepsze wyniki na sprawdzianie klas szóstych cały rok raz w tyg. IX-X IX wyrównanie szans uczniów mających problemy z opanowaniem podstawy programowej stworzenie sprzyjającej atmosfery adaptacyjnej uczniom rozpoczynającym naukę w szkole 10

11 5.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkole i przedszkolu Projekt Radosny czas w przedszkolu E.Sztobska J.Teskowska B.Siuda-Frantczak A.Nowak L.Kwaśniewska J.Adamska K.Antoniak Projekt edukacyjny Teatr J.Teskowska Projekt edukacyjny Książka H.Brzęczkowska M.Rychlik Projekt edukacyjny Moja miejscowość L.Kwaśniewska Projekt Zakup nowości wydawniczych do bibliotek J.Stępniak E.Staszak Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz E.Staszak J.Stępniak nauczyciele szkoły i przedszkola Cały rok wg harmoniogramu Zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną na terenie Gminy Ślesin i uatrakcyjnienie oferty przedszkola poprzez organizację dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci Projekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan J.Stepniak S.Badowski Projekt Muzyka nie tyko na lekcjach S.Badowski Warsztaty z rodzicami Bombka choinkowa M.Rychlik 11

12 5. Pedagogizacja rodziców Tematyka: Przejawy agresji słownej: zasady reagowania i sposoby jej zapobiegania wychowawcy klas I-VI i przedszkola Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu Zdrowe żywienie Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych Aktywne formy spędzania wolnego czasu Referat Dojrzałość szkolna dziecka 5, 6-letniego J.Teskowska M.Mazur M.Rychlik L.Kwaśniewska E.Sztobska cały rok 10 6 podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców 6. Udział w imprezach kulturalnych Referat Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym B.Siuda-Frantczak udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach, spektaklach muzycznych korzystanie z imprez organizowanych przez MGOK wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego, muzyki, plastyki Dzień Europejczyka L.Guźniczak A.Milżyńska J.Nowakowska E.Bobrowska A.Kowalska Udział w wernisażu wystawy prac graficznych i grafiki nauczyciele szkoły komputerowej Postać z bajki Wieczór Baśni i Bajki H.Brzęczkowska Światowy Dzień Postaci z Bajek nauczyciele biblioteki i świetlicy cały rok maj 1 kształtowanie postaw kulturotwórczych 12

13 Tydzień dobrych manier I.Koziarska, zespół wychowawczy, J.Jasiak, SU 1.Umożliwienie dzieciom przejawiania aktywności fizycznej III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI udział w imprezach sportowych wg kalendarza nauczyciele wychowania fizycznego DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO nauczyciele wychowania fizycznego uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz w imprezach sportowych szkolnych, gminnych, powiatowych, itd. organizowanie wycieczek, ognisk klasowych i szkolnych, imprez środowiskowych, dyskotek J.Adamska K.Antoniak wg kalendarza imprez sportowych VI cały rok wychowawcy klas wg harmonogramu wycieczek i wyjazdów podniesienie sprawności fizycznej integracja dzieci, podniesienie sprawności fizycznej podniesienie sprawności fizycznej integracja zespołu, właściwe wykorzystanie czasu wolego 13

14 IV. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa uwzględnienie w planach pracy wychowawcy zadań promujących zdrowy tryb życia oraz aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego promocja zdrowia poprzez realizację zadań o charakterze profilaktycznym we współpracy ze Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Koninie : Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie. Akcja Pijemy wodę w klasie świeża woda zdrowia doda klasa II c wychowawcy klas zgodnie z planem wychowawczym, profilaktyki cały rok A.Nowak Wychowawcy, nauczyciele biblioteki i świetlicy, pielęgniarka M.Szkołut- Pokrywczyńska podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole i w czasie wolnym, podniesienie świadomości zdrowotnej Przeprowadzenie cyklu zajęć w przedszkolu w ramach projektu Bezpieczne przedszkole L.Jaworska Przeprowadzenie cyklu zajęć w szkole w ramach projektu L.Jaworska Bezpieczna szkoła Projekt edukacyjny Emocje A.Głowacka L.Wysocka B.Siuda-Frantczak S.Szczepaniak Akcja Piję wodę bo jest zdrowa (wszystkie grupy przedszkola) nauczyciele przedszkola 6 14

15 Projekt Ratujemy i uczymy ratować klasy I-III K.Grzelak K.Krzyżanowska Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele Projekt Dzień bezpiecznego Internetu M.Wisznarewska J.Stępniak Pierwsza pomoc przedmedyczna szkolenie z udziałem pielęgniarki zespół integracyjny 1. Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA apel z okazji Dnia ZIEMI M.Sobczak L.Guźniczak M.Pietrzak udział w akcji Sprzątanie Świata wychowawcy klas IX Projekt edukacyjny Drzewa J.Teskowska M.Mazur Rodzinny Konkurs Plastyczno-Techniczny Coś z niczego, za to dla Ziemi wiele dobrego-moja ekologiczna zabawka S.Szczepaniak H.Brzęczkowska Projekt edukacyjny Rośliny A.Głowacka L.Wysocka B.Siuda-Frantczak S.Szczepaniak IV IV podniesienie wrażliwości na współczesne zagrożenia ekologicznej 15

16 V. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA 1. Stworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej Koordynowanie akcji charytatywnych w szkole: Gorączka złota Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Przedświąteczna zbiórka żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności opiekun szkolnego koła PCK, opiekun SU, nauczyciele przyrody, wychowawcy klas i przedszkola wg potrzeb uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, niesienie pomocy potrzebującym Akcja: Pogotowie Św. Mikołaja J.Stępniak K.Krzyżanowska Zorganizowanie zbiórki żywności dla zwierząt ze K.Grzelak schroniska w Koninie A.Kowalska M.Sobczak wybory do samorządu uczniowskiego, wybory opiekuna samorządu szkolnego A.Kowalska SU XII XII IX kształtowanie postaw odpowiedzialnego wyboru I ty zostań św. Mikołajem i podaruj książkę bibliotece szkolnej E.Staszak, J.Stępniak 2. Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji narodowych Akcja Nakrętki za uśmiech M.Sobczak Projekt CEO Poczytaj mi, przyjacielu J.Jasiak organizowanie tradycyjnych, cyklicznych uroczystości integrujących społeczność uczniowską nauczyciele szkoły, przedszkola wg harmonogramu imprez kształtowanie postaw patriotycznych 16

17 1. Integracja społeczności szkolnej: UCZEŃ - RODZIC NAUCZYCIEL VI. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Wspólne wspieranie kariery ucznia poprzez: organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli (psycholog, pedagog, policjanci, radni) indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w celu poszukiwania sposobów zaradzenia niepowodzeniom szkolnym wychowawcy klas wg potrzeb wychowawcy klas wychowawcy przedszkola przedstawianie wymagań i oczekiwań dydaktycznych, wychowawcy klas, wychowawcy przedszkola Propagowanie tolerancji : Pogadanki na lekcjach wychowawczych: Uczymy się szacunku dla innych ludzi, wychowawcy klas, wychowawcy przedszkola, Filmy edukacyjne na temat tolerancji nauczyciele biblioteki Wystawa prac Jesteśmy wśród was S.Badowski, zespół integracyjny wg harmonogramu spotkań z rodzicami wg potrzeb na bieżąco zapoznanie dzieci z działalnością tych instytucji zintegrowanie społeczności szkolnej budowanie właściwego wizerunku szkoły i przedszkola uwrażliwienie dzieci na przejawy nietolerancyjnego zachowania (własnego i innych), wskazywanie przyczyn, przejawów i konsekwencji 17

18 Promocja szkoły w środowisku: współpraca z mas mediami Dyrektor propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie S.Badowski aktualizacja strony internetowej M.Wisznarewska Rodzinny piknik integracyjny kl. I-III nauczyciele klas I-III Społeczna akcja medialno-edukacyjna Zapal znicz pamięci J.Stępniak 4 Współpraca z PKO B E.Staszak 2.Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość w Glębockiem. współpraca z ośrodkiem Radość nauczyciele zespołu integracyjnego, nauczyciele świetlicy Spotkanie wychowanków świetlicy w ośrodku Radość z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych zespół integracyjny wych. świetlicy Prezentacja dorobku artystycznego w środowisku: Sztuki teatralne teatrzyku Chochlik B.Opel, Występy zespołu tanecznego Skierki B.Opel, 18

19 Wystawa prac graficznych i grafiki komputerowej w M-GOK Wystawa prac plastycznych przedszkola w M-GOK Przyroda w kolorach S.Badowski M.Wisznarewska A.Głowacka L.Kwaśniewska B.Siuda-Frantczak 1 Spotkania z ciekawymi ludźmi: Spotkanie z p. Gołdynem w ramach 75 rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego My z niego wszyscy. J.Stępniak VII. BAZA SZKOŁY 1. Rozwój bazy szkoły podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy opiekunowie sal, nauczyciel plastyki zakup laptopów do prowadzenia e-dzienników dyrektor szkoły IX cały rok wzbogacenie bazy dydaktycznej 19

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 wrzesień 2010 Niniejszy plan został opracowany w oparciu o: priorytety MEN i KO wnioski z nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo