SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW 1

2 I grupa wykroczenia II grupa średnie przewinienia III grupa najcięższe przewinienia 1. Bieganie, hałasowanie, zaśmiecanie klasy, korytarzy, pomieszczeń szkoły. 1. Zniszczenie sprzętu szkolnego (możliwość naprawienia szkody). 1. Poważny akt wandalizmu (trwałe zniszczenie mienia szkolnego). Zobowiązanie do wykonania polecenia Upomnienie wychowawcy Naprawa natychmiastowa Naprawa po lekcjach pod nadzorem woźnej/ konserwatora Zespół Wychowawczy zadośćuczynienie, praca społeczna na rzecz szkoły (zespół ustala rodzaj pracy i decyduje o sprawowaniu) I I Rodzic naprawia/pokrywa koszty naprawy Rozmowa z wychowawcą (nagana wychowawcy w obecności klasy I Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły. 2

3 2. Zignorowanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły. - Nie wywiązanie się z umowy ustnej lub kontraktu - Nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji 2. Przeciwstawienie się, odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela, pracownika szkoły. 2. Agresywne, wulgarne zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły. Zobowiązanie do wykonania polecenia/wywiązania się z umowy, kontraktu. Rozmowa z wychowawcą Zawieszenie w przywilejach Nagana wychowawcy klasy Obniżone sprawowanie (możliwe do zmiany, na wniosek komisji, jeśli uczeń zadośćuczyni osobie poszkodowanej) I Zawieszenie w pełnionych funkcjach (dyżury uczniowskie, przewodniczący klasy, przewodniczący szkoły) I Nagana wychowawcy w obecności klasy I Zawieszenie w przywilejach Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły na apelu 3

4 3. "Niebezpieczne zabawy" (np. przepychanie się, "wieszanie się" na barierkach podczas schodzenia ze schodów, "zapasy", popychania, działania przypominające bojkę). 3. Bójka, gdy istnieje potencjalna możliwość wyrządzenia poważnej szkody(działania podejmowane w afekcie), fizyczna reakcja na zaczepkę, atak złości. 3. Bójka (z poważnymi obrażeniami cielesnymi, z koniecznością udzielenia pomocy przedmedycznej), Pobicie Inne poważne akty agresji fizycznej Zobowiązanie do wykonania Poleceń i prawidłowego zachowania Rozmowa nauczyciel uczeń (upomnienie wychowawcy) Zespół Wychowawczy Obniżone sprawowanie I Powiadomienie rodziców/rozmowa z rodzicami Kontrakt I Rozmowa z wychowawcą (nagana wychowawcy w obecności klasy) Obniżone sprawowanie (możliwe do zmiany, na wniosek zespołu). I Rozmowa dyscyplinująca dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły Pisemne poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie przez pedagoga sądu rodzinnego 4

5 4. Notoryczne spóźnianie się do szkoły/na poszczególne lekcje. 4. Opuszczenie klasy bez zezwolenia. 3. Wagary. - dłuższa nieobecność w szkole - 50% nieobecności w ciągu miesiąca Zobowiązanie do punktualnego rozpoczynania lekcji Rozmowa z wychowawcą Nagana wychowawcy klasy I Zawiadomienie rodziców Powiadomienie/rozmowa z rodzicami I Obniżone sprawowanie I Zobowiązanie rodziców do realizacji obowiązku szkolnego dziecka Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga Obniżone sprawowanie (bez możliwości zmiany) 5

6 5. Wałęsanie się po szkole przed/po swoich lekcjach. Nieuzasadnione przebywanie podczas przerw w miejscach i pomieszczeniach szkoły, w pobliżu których uczeń nie odbywa lekcji (sale gimnastyczne, korytarze i schody ewakuacyjne, niewłaściwe skrzydło/piętro szkoły) 5. Wałęsanie się po szkole podczas lekcji. 5. Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych bądź przerw. Zobowiązanie do: opuszczenia terenu szkoły, powrotu na świetlicę w oczekiwaniu na lekcję/autobus Odesłanie do pedagoga/woźnej lub samodzielna eskorta do klasy Odesłanie do pedagoga/woźnej lub samodzielna eskorta do szkoły i klasy Nagana wychowawcy klasy I I Powiadomienie rodziców/rozmowa z rodzicami I Zawiadomienie policji Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem lub nagana dyrektora szkoły 6

7 6. Niegrzeczne zachowania względem uczniów (obrażanie, niestosowne uwagi) 6. Aroganckie zachowanie względem uczniów (wulgarne słownictwo, przeklinanie, przezywanie, wyśmiewanie, publiczne znieważanie/ubliżanie) 6. Wulgarne, agresywne zachowanie względem uczniów, nękanie (ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie), groźby wprowadzające poważne zagrożenie/zastraszenie Rozmowa z wychowawcą I Powiadomienie rodziców I Powiadomienie rodziców Zespół Wychowawczy Obniżone sprawowanie (możliwe do zmiany, na wniosek Zespołu, jeśli uczeń zadośćuczyni osobie poszkodowanej) Ograniczenie przywilejów I Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem lub nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie przez pedagoga sądu rodzinnego 7

8 7. Nieposiadanie/nie pokazanie zeszytu do korespondencji Okłamanie nauczyciela 7. Fałszerstwo (dokonywanie wpisów, poprawek, podpisów w dokumentach będących własnością ucznia i jego rodziców). 7. Fałszerstwo, kradzież, zniszczenie dokumentacji klasy, szkoły Uwaga do zeszytu bądź dziennika (nagana wychowawcy klasy) Nagana wychowawcy klasy Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły I Powiadomienie rodziców I Zespół Wychowawczy (możliwe do zmiany, na wniosek Zespołu) I Nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie sądu rodzinnego przez pedagoga 8

9 8. Użycie lub posiadanie przedmiotów zakłócających proces nauczania (np. urządzenia elektroniczne: telefony komórkowe, gierki). 8. Posiadanie i/lub używanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ucznia i innych osób (zapałki, zabawki mogące wyrządzić szkody, laser) Używanie przyborów szkolnych niezgodnie z przeznaczeniem (mogących stanowić zagrożenie). Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie nauczycieli, uczniów i pracowników, bez ich zgody i wiedzy. 8. Posiadanie i/lub używanie Przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała, zniszczenie przedmiotów), (zapalniczki, petardy, noże, scyzoryki, żyletki, przedmioty ostre nie będące przyborami szkolnymi). Odebranie przedmiotu i przetrzymanie go do końca lekcji Zobowiązanie do schowania/ zaprzestania zabawy przedmiotem Odebranie przedmiotu i przekazanie go pedagogowi/wychowawcy Wezwanie rodzica (wychowawca) Skasowanie nagrania/oddanie przedmiotu, urządzenia rodzicom Odebranie przedmiotu niebezpiecznego i przekazanie pedagogowi (odebrane rzeczy nie są zwracane) Rozmowa pedagoga z rodzicami Natychmiastowe telefoniczne powiadomienie rodziców (przez nauczyciela, pedagoga lub sekretariat jeśli uczeń jest w posiadaniu niebezpiecznego narzędzia i odmawia jego oddania) 9

10 I Odebranie przedmiotu i przekazanie go pedagogowi/wychowawcy Rozmowa z rodzicem (pedagog oddaje przedmiot rodzicom) I Zespól Wychowawczy (możliwe do zmiany, na wniosek komisji) I Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły Powiadomienie Policji 10

11 9. Kradzież lub przywłaszczenie cudzej własności (bez kontaktu z ofiarą) Zniszczenie czyjegoś mienia 9. Wymuszenie Wymuszenie rozbójnicze (indywidualne rozmowy ze stronami, świadkami zdarzenia) Powiadomienie rodziców Zobowiązanie ucznia do zadośćuczynienia osobie poszkodowanej Nagana wychowawcy klasy Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły (nagana dyrektora szkoły) I Rodzic pokrywa straty wynikające z kradzieży/zniszczenia Obniżone sprawowanie I Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z Policją Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga 11

12 10. Posiadanie/Używanie/ dostarczanie papierosów, artykułów tytoniowych na terenie szkoły. 10. Posiadanie/Używanie/ dostarczanie/sprzedaż alkoholu, substancji psychoaktywnych, innych substancji zabronionych prawnie na terenie szkoły. Powiadomienie rodzica Odebranie papierosów i ich przepadek szkolnym Zespół Wychowawczy Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły (nagana dyrektora) I (bez możliwości zmiany) I Rozmowa dyscyplinująca z Policją Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga 12

13 11. Nie wywiązywanie się z obowiązku noszenia stroju odświętnego podczas uroczystości okolicznościowych 11. Noszenie niewłaściwego stroju, fryzury, biżuterii (uwłaczającego godności, prowokacyjnego, obscenicznego). Rozmowa z wychowawcą (upomnienie bądź uwaga) Zobowiązanie do noszenia właściwego stroju I Powiadomienie rodziców Upomnienie wychowawcy klasy (upomnienie wychowawcy) Powiadomienie rodzica szkolnym I 13

System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu Przystępując do tworzenia systemu bezpieczeństwa w naszej placówce dokonaliśmy diagnozy pojawiających się problemów. Do tego celu zostały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

L.p. Pracownicy szkoły

L.p. Pracownicy szkoły Załącznik Nr 1 do Systemu działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją Słowo wstępne: 1. Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej

Bardziej szczegółowo

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny.

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach I. Dyrektor szkoły: 1. Realizuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu CELE: - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki,

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki, Instrukcja postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU Prcedury wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2013/14 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo