Plan działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Człopie na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Człopie na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 wrzesień Plan działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Człopie na rok szkolny 2014/2015 Miesiąc Działania Bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa szkolnego Sposób realizacji Uczniowie Nauczyciele Rodzice 1.Zapoznanie uczniów z przepisami BHP w szkole i poza nią, regulaminami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole. 2. Zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji. 3. Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek i zasadami obowiązującymi podczas wyjść poza teren szkoły. 1. Przedstawienie uczniom zasad zachowania się w szkole, regulaminów sal lekcyjnych. 2. Pogadanki na temat drogi ewakuacyjnej i zachowania się na wypadek pożaru. Próbna ewakuacja. 3. Przedstawienie uczniom regulaminu wycieczek, wyjść poza teren szkoły 4.Przekazanie informacji o obowiązkowym ubezpieczeniu. 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 2.Zapoznanie rodziców z warunkami ubezpieczenia.

2 Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych 1.Zapoznanie uczniów kl. I, a pozostałym uczniom przypomnienie zasad: obowiązujących w szkole, przebywania na przystanku, przejazdu w autobusach oraz bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. 2. Zapisanie uczniów do świetlicy szkolnej. 3. Spotkania uczniów kl. I z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Wałczu 4. Konkurs plastyczny na znak plastyczny Niebezpieczne i ryzykowne zabawy w szkole hałas, bieganie 1. Zajęcia integracyjne w kl. I i IV pomoc w odnalezieniu się w grupie. 2. Zapoznanie lub przypomnienie uczniom zasad obowiązujących w szkole. 3. Co to znaczy, ze jesteśmy klasą (elementy programu w kl. I-III Profilaktyka w szkole w kl. IV VI Jak żyć z ludźmi ) 1.Zajęcia edukacyjne na temat zasad zachowania się w szkole, na przystanku, w autobusach, w drodze do i ze szkoły. (scenariusze z programu Profilaktyka w szkole ) 3. Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów. 4. Sporządzenie list uczniów dojeżdżających, którzy przebywają w świetlicy szkolnej. 5. Przeprowadzenie ankiet na temat bezpieczeństwa. 1. Poznanie uczniów nowoprzybyłych, zapoznanie ich z budynkiem szkoły i ich pomieszczeniami. 2. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców (elementy programu w kl. I-III Profilaktyka w szkole w kl. IV VI Jak żyć z ludźmi ) 3. Promowanie zachowań społecznie pozytywnych na forum szkoły i klasy(pozytywna ocena z zachowania, pochwały, 1.Pisemne oświadczenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. 1. Spotkanie rodziców klas I z pedagogiem CDN z Piły Moje dziecko idzie do szkołydojrzałość szkolna 6-ci i 7-dmio latka (wsparcie psychiczne dziecka w jego trudnym okresie) - mini poradniki dla rodziców 2. Spotkanie rodziców ucz. kl. IV z pedagogiem PPP Jak pomagać dziecku w odrabianiu prac domowych - mini poradniki dla rodziców 3. Rady, porady indywidualne dla rodziców. 4. Szkoła dla rodziców zajęcia rozwijające umiejętności

3 październik nagrody, informowanie rodziców) 4. Badania socjometryczne w kl. III-VI wychowawcze. Prowadzący pedagog z PPP w Wałczu(rodzice chętni) Jem zdrowo i kolorowo 1.Zapoznie uczniów kl. I-III z zasadami zdrowego odżywiana w ramach realizacji programu Owoce i warzywa w szkole 2.Spotkania z pielęgniarką szkolną na temat spożywanych pokarmów- co jest zdrowe a co szkodzi. 3.Udział w programie Śniadanie daje moc kl. I-IIIwspólne przygotowywanie śniadania 4.Szkolna akcji Talerz zdrowia siły doda zajęcia kulinarne. -konkurs dla kl. IV VI (kanapki, sałatki soki ) 4. Konkurs na gazetkę pt: Jem zdrowo i kolorowo. 5. Konkurs plastyczny dla ucz. kl. I-III Śniadanie dla Władka Niejadka 6. Konkurs dla ucz. kl. I-VI na inscenizację piosenki lub wiersza o zdrowym odżywianiu 1.Zajęcia edukacyjne w kl. I-III w ramach realizacji programu Owoce i warzywa w szkole Kształtowanie u uczniów nawyków zdrowego odżywiania. 2. Zorganizowanie zajęć Śniadanie daje moc. 3. Nadzorowanie zajęć kulinarnych kl. IV-VI Talerz zdrowia siły doda 3.Pomoc i nadzorowanie w wykonaniu gazetek klasowych. 4. Udział w programach Owoce i warzywa w szkole Szklanka mleka, Trzymaj formę 5. Zajęcia edukacyjne na temat zbilansowanej diety i zdrowego żywienia 1. Włączenie rodziców w akcję Śniadanie daje moc pomoc w przygotowaniu kanapek, soków, sałatek. 2. Rozmowy z rodzicami o znaczeniu właściwego odżywiania ich dzieci na dalsze zdrowie. 3. Zachęcanie rodziców w propagowaniu idei eliminowania chipsów, słodyczy,napoi energetyzujących z codziennego jadłospisu

4 Dbam o zdrowie fizyczne i psychiczne 1.Zapoznanie uczniów z zasadami pracy umysłowej 2. Nabywanie umiejętności właściwego planowania stworzenie indywidualnego planu odrabiania lekcji. 3.Przestrzeganie zasad higieny osobistej 4. Uczestnictwo w biegach przełajowych o puchar dyrektora szkoły 1. Zajęcia edukacyjne na temat zasad pracy umysłowej. 2. Zajęcia edukacyjne z pedagogiem Jak się uczyć, aby się nauczyć oraz umiejętne planowanie swojej pracy i czasu wolnego. 3. Mnemotechniki w uczeniu zapoznanie uczniów kl. VI (pedagog PPP) 4. Zajęcia edukacyjne na temat higieny osobistej. 5. Przygotowanie uczniów do udziału w biegach przełajowych. 1. Pomoc rodziców

5 listopad Przeciwdziałanie agresji i przemocy 1. Zapoznanie uczniów z czynnikami wywołującymi gniew, złość, zasadami zachowania się w takich sytuacjach oraz poradzić sobie ze złymi emocjami - jak umiejętnie rozładować złość. 2. Konkurs plastyczny dla ucz. kl. I-III Tak należy zachować się w szkole 3. Konkurs plastyczny dla ucz. kl. IV VI na plakat i hasło 4. Przedstawienia, inscenizacje (3-5 minuty)- Jak rozładować złość kl. IV-V 5. Przedstawienia, inscenizacje (3-5 minuty)- Jak przeciwdziałać agresji kl. VI 6. Spotkania z pedagogiem szkolnym, funkcjonariuszami policji na temat konsekwencji zachowań agresywnych i przemocowych. 1. Przeprowadzenie zajęć z programu Porozmawiajmy o agresji w kl. I-III 2. Przeprowadzenie zajęć z programu Jak żyć z ludźmi kl. IV-VI. 3.Przygotowanie zbioru scenariuszy dotyczących agresji, przemocy. 4. Warsztaty przygotowujące n- li do prowadzenia zajęć na podstawie programu Saper 1. Przedstawienia dla rodziców 2. Ulotki na temat Agresja boli 3. Spotkanie szkoleniowe z przewodniczącą oraz przedstawicielami komisji interdyscyplinarnej przy UMiG w Człopie na temat procedury NIEBIESKA KARTA. 4. Indywidualne spotkania z pedagogiem. Porady dla rodziców dzieci, które przejawiają zachowania agresywne. 5. Telefoniczne informowanie rodziców o niepokojących zachowaniach dziecka w szkole.

6 Styczeń Grudzień Alkohol droga do nikąd 1.Zapoznanie uczniów kl. VI ze skutkami picia alkoholu na podstawie filmu edukacyjnego Alkohol droga donikąd 2. Konkurs wiedzy na temat skutków picia alkoholu Prawda czy fałsz kl. VI 1. Przeprowadzenie zajęć (pedagog) na podstawie filmu Alkohol droga donikąd 2. Spotkanie uczniów z przewodnicząca GKRPA lub anonimowym alkoholikiem 3. Przeprowadzenie zajęć przez wychowawców na temat asertywności. 1. Ulotki informacyjne dla rodziców o inicjacji alkoholowej dzieci. Substancje psychoaktywne 1.Zapoznanie uczniów z zawartością szkodliwych substancji w napojach energetycznych. Wpływ tych substancji na organizm człowiek. 2. Uświadomienie uczniom skutków zażywania leków bez recepty. 1. Zajęcia edukacyjne na temat szkodliwości niektórych leków bez recept, napojów energetyzujących. 2. Szkolenie dla n-li prowadzone przez specjalistów dotyczące zachowania się dzieci i młodzieży pod wpływem środków odurzających. Środki odurzające i ich rodzaje 1. Szkolenie prowadzone przez specjalistów dotyczące zachowania się dzieci i młodzieży pod wpływem środków odurzających. Środki odurzające i ich rodzaje środków. Bezpieczne ferie 1. Przypomnienie uczniom zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. 2.Spotkania z funkcjonariuszami policji 1.Zajęcia przypominające zasady bezpiecznych zachowań na śniegu i lodzie. 2.Gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym, w klasach 1.Zwrócenie uwagi rodzicom podczas zebrań na bezpieczeństwo zabaw dzieci w czasie ferii zimowych

7 marzec Luty Bezpiecznie w sieci 1.Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z telefonów, komputerów - bezpieczeństwo w sieci. 2. Konkurs plastyczny kl. VI na ulotkę informacyjną Bezpieczni w sieci 2. Prezentacja tematycznakonkurs dla kl. V 3. Konkurs plastyczny dla ucz. kl. I-IV Bezpieczne korzystanie z telefonu, Internetu 1.Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego korzystania z komputerów oraz bezpieczeństwa w sieci. (nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki) 2. Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych - wychowawcy 1. Przekazanie rodzicom ulotek informacyjnych, broszur wykonanych przez uczniów. Pierwsza pomoc Stres 1.Praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy. 1.Uświdomienie uczniom, iż stres jest nam potrzebny. 2. Jak się przygotować do sprawdzianu po kl. VI 1.Przeprowadzenie zajęć wśród uczniów kl. I-III oraz IV-VI na temat udzielania pierwszej pomocy 2. Pokaz udzielania pierwszej pomocy ćwiczenia praktyczne (instruktorzy) 1. Przeprowadzenie zajęć w kl. VI przez pedagoga Tydzień zdrowia Kto zdrowo żyje nie tyje 1.Wspólne spożywanie zdrowego śniadania (codziennie przez tydzień) 1.Stworzenie warunków do wspólnego spożywania śniadania 1.Zdrowe kanapki rodzice - dzieciom

8 kwiecień Profilaktyka antynikotynowa 1. Uczestniczenie w zajęciach realizowanych na podstawie programu antynikotynowego w kl. I-III Nie pal przy mnie proszę 2. Uczestniczenie w zajęciach na podstawie programu antynikotynowego w kl. IV VI Znajdź właściwe rozwiązanie 3.Nabywanie przez uczniów umiejętności odmawiania. 3. Konkurs plastyczny (indywidualny) Tak spędzam czas wolny kl. I-III 4. Konkurs plastyczny plakat z hasłem Nikotynie mówię nie (1 plakat od klasy) 5. Gazetki w klasach o tematyce przeprowadzanych zajęć 6. Konkurs indywidualny na ulotkę informacyjną. 7. Teatry profilaktyczne kl. IV VI konkurs międzyklasowy 1. Przeprowadzenie zajęć na podstawie programu antynikotynowego w kl. I-III Nie pal przy mnie proszę 2. Przeprowadzenie zajęć na podstawie programu antynikotynowego w kl. IV VI Znajdź właściwe rozwiązanie 3.Przeprowadzenie zajęć Jestem asertywny potrafię odmawiać. 4. Zachęcanie i nadzorowanie wykonywanych prac plastycznych 5. Przygotowanie uczniów do przedstawień teatralnych 1.Przekazanie rodzicom ulotki informacyjnej wykonanej przez uczniów. 2. Pomoc rodziców w organizacji Szkolnego Dniu Profilaktyki

9 czerwiec maj Bądź bezpieczny 1.Zapoznanie ucz. kl. I i przypomnienie ucz. kl. II-III zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, utrwalenie znaków drogowych 1. Przeprowadzenie przez wychowawców kl. I cyklu zajęć na podstawie programu Gryfuś 2. Przygotowanie klas do uczestnictwa w szkolnym konkursie Bądź bezpieczny 3. Przeprowadzenie konkursu szkolnego przez pedagoga i funkcjonariuszy policji Bądź bezpieczny 1. Pomoc rodziców w opanowaniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Karta rowerowa 1.Zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach oraz opanowanie obowiązujących znaków drogowych. 2.Egzamin na kartę rowerową kl. IV oraz pozostali uczniowie. 3. Udział uczniów w powiatowym konkursie BRD 1.Zajęcia przygotowujące uczniów do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową. 2. Przeprowadzenie konkursu szkolnego przez n-la techniki i funkcjonariuszy policji na kartę rowerową 3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie BRD 1. Pomoc rodziców w opanowaniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Trzymaj formę! Bądź aktywny 1.Uczestnictwo w rywalizacji sportowej - Dzień sportu (konkurencje wg harmonogramu) 2. Konkurs na hasło reklamowe promujące aktywność sportową. 1.Zajęcia edukacyjne na temat: Ruch na świeżym powietrzu 2. Przypomnienie zasad właściwego zachowania podczas zawodów, zdrowa rywalizacja, umiejętność przegrywania. 3.Wspołny posiłek 1. Spotkanie z pielęgniarka lub dietetykiem odnośnie odpowiedniego odżywiania i diety dla dzieci 2.Przygotowanie przez rodziców posiłku dla dzieci.

10

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu: rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających naukę w szkole, dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, nauczyciele.

Adresaci programu: rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających naukę w szkole, dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, nauczyciele. Harmonogram działań w ramach realizacji programu Moje dziecko idzie do szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu na rok szkolny 2011/2012 Cele programu: Podniesienie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013 Dagmara Zając Nauczyciel wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słubicach PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013 Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. - 31.05. AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,

1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek, załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANYCH W TERMINIE LUTY 2012 / MARZEC 2013 W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo