Biegnij studencie, biegnij!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biegnij studencie, biegnij!"

Transkrypt

1 Biegnij studencie, biegnij! czyli wyścig po karierę marzec 2014 Instytut Socjologii Paulina Błażejewska Joanna Kazanecka Zuzanna Kolmus Diana Kubiak Raport Metody Badań Ilościowych prowadzący: mgr JakubMotrenko

2 Spis treści Abstrakt Wstęp Wyścig po karierę- analiza danych Praca jako wyczyn Element ruchu ciała Zasada wyczynu Regulacja poprzez normy Czynność nieproduktywna Praca jako konkurencja Analiza rynku pracy Kalkulacja zysków i strat Wnioski Spis wykresów Bilbliografia:

3 Abstrakt Tematyka raportu skupia się wokół studentów, którzy podejmują pracę zarobkową. Na ten temat powstaje wiele badań i artykułów, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych miast. Badacze podkreślają, że tak naprawdę niewielu studentów pracuje, a ci, którzy pracują, wykonują często obowiązki poniżej swoich kwalifikacji. Wskazuje się również na rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i pracobiorców, pokazuje także sektory, w których studenci zatrudniani są najczęściej. Nasz raport 1 zadaje pytanie, w jaki sposób studenci konkurują ze sobą na rynku i z czego wynikają ich motywacje w podejmowaniu pracy. Z badań przeprowadzonych w Instytucie Socjologii wynika, że studenci wydają zarobione przez siebie pieniądze głównie na bieżące i osobiste wydatki (transport, wyżywienie, kosmetyki, ubrania), natomiast głównym środkiem utrzymania jest dla nich pomoc rodziców lub instytucji (pomoc stypendialna). Można zadać pytanie, dlaczego studenci, którzy nie muszą martwić się o środki do życia, mimo to podejmują pracę zarobkową? Między innymi na to pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport. Słowa kluczowe: praca, studenci, studenci pracujący, rywalizacja, konkurencja, wyczyn 1 Wstęp Sytuacja na rynku pracy to temat szeroko podejmowany, zarówno przez badaczy, jak i przez media. Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników skolaryzacji w Europie 2, a z biegiem lat powstaje coraz więcej szkół wyższych. Trudna sytuacja na rynku pracy izjawisko overeducation to ważne problemy społeczne. Powstaje wiele raportów na temat pracujących studentów, jednak nie odpowiadają one na pytanie, dlaczego właściwie studenci pracują, słowem, jakie są ich motywacje w podejmowaniu pracy. Nasze badanie 3 uwzględnia 1 Paulina Błażejewska, Joanna Kazanecka, Zuzanna Kolmus, Diana Kubiak, Studenci pracujący, Warszawa, Badaną populacją byli studenci trzech warszawskich uczelni- Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Metodą doboru była próba nielosowa (kwotowa), składająca się z 119 respondentów, odpowiadających na pytania ankieterów, którymi byli studenci III roku pierwszego stopnia Instytutu Socjologii UW. 2 Współczynnik skolaryzacji netto to stosunek (wyrażony procentowo) liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia- w tym wypadku lata; współczynnik skolaryzacji netto w 2011r. wyniósł 40,6%, źródło: Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013, 3 Paulina Błażejewska i inni, Studenci pracujący,

4 motywacje studentów, a także ich subiektywne odczucia na temat faktu podejmowania pracy. Według otrzymanych przez nas wyników, studenci są utrzymywani w większości przez rodziców, natomiast zarobione przez siebie pieniądze wydają głównie na osobiste wydatki, takie jak odzież, kosmetyki, transport, rozrywka itp. Nasuwa to hipotezę, że studenci konkurują ze sobą nie tylko w przestrzeni akademickiej, ale także- tak jak zawodowi sportowcy- nieustannie ścigają się między sobą na rynku pracy, by zdobyć doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Być może także ich rodzice nie chcą lub nie są w stanie zapewnić im nic oprócz podstawowych dóbr, takich jak mieszkanie i czynsz. Faktem jest jednak, że studenci pracują nie tylko dla zarobku, ale także po to, by zdobyć referencje na przyszłość. Studenci zdają sobie sprawę z konkurencji na rynku pracy, i chcąc nie chcąc, biorą udział w wyścigu po karierę, zanim jeszcze ukończą studia, a często jeszcze podejmują naukę na kolejnym kierunku, mając świadomość, że ograniczają w ten sposób radykalnie swój czas wolny. Głównym wnioskiem płynącym z naszej analizy jest fakt, że studenci często podejmują pracę niezgodną z kwalifikacjami, pracując na stanowiskach przeznaczonych dla personelu ze średnim wykształceniem. Podejmują pracę łatwo dostępną, gdzie nie ma dużych wymagań kwalifikacyjnych 4. Pracują głównie na umowę zlecenie lub o dzieło 5. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy pogarsza się z roku na rok- pracodawcy nie chcą zatrudniać studentów ze względu na brak doświadczenia i luki w kompetencjach, a wskaźnikiem sukcesu rynkowego ma być uzyskanie pracy zgodnej z profilem kształcenia. Chcemy sprawdzić, z perspektywy studentów- badaczy, jak młodzi ludzie odnajdują się w sytuacji, w której ich życie wygląda jak bieg z przeszkodami, gdzie mają do czynienia z ciągłą rywalizacją i konkurencją w szkole i na rynku pracy. Studenci pracują, by zdobyć środki na dodatkowe wydatki lub zdobyć doświadczenie na rynku pracy. Dlaczego studenci pracują, choć nie muszą? Możemy postawić hipotezę, że studenci, tak jak konkurują ze sobą na uczelni, tak samo walczą na każdym kroku o prestiż i uznanie wśród swoich rówieśników. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, żyjemy w czasach, w którym głównym celem jest konsumpcja, marki mają ogromną siłę oddziaływania, a wartość tego, co posiadamy, decyduje o przynależności do danej grupy. 4 Jelonek i inni, Oczekiwania Pracodawców a pracownicy jutra, Raport Bilansu Kapitału Ludzkiego 5 Wśród naszych respondentów odsetek ten wynosił kolejno 53,27% i 12,15%. 4

5 W jednym z artykułów 6 autorki, zgodnie z badaniami Eurostatu stwierdzają, że 52% polskich studentów zaczyna pracować w pierwszym roku studiów lub wcześnie oraz, że zwykle potrzebują pieniędzy na tzw. drobne wydatki (pocketmoney). Wskazuje się także na fakt, że studenci często podejmują pracę, by zdobyć kapitał na przyszłość w postaci doświadczenia, co wiąże się z oczekiwaniami pracodawców. Jednak według Eurostatu, Polscy młodzi ludzie są mniej aktywni zawodowo od swoich europejskich rówieśników. 2 Wyścig po karierę- analiza danych Studenci konkurują ze sobą na rynku w ten sam sposób co sportowcy.sport to temat podejmowany rzadko w badaniach rzeczywistości społecznej. Powodem może być to, że w Polsce socjologia sportu jest dziedziną stosunkowo słabo rozwiniętą. Jednak dla socjologa ta właśnie tematyka może stanowić pole ciekawych spostrzeżeń. Wiele zjawisk dających się zauważyć w rywalizacji sportowej, ma odniesienie w życiu codziennym, relacjach międzyludzkich i zachowaniach naszego społeczeństwa. Jako, że w badaniu zajmujemy się zależnościami między pracą a studiami, organizacją czasu i życia przez ludzi młodych, wiele z aspektów sportu takich jak: rywalizacja, kompetencja, dyscyplina, zorganizowanie czy mobilizacja pokrywa się na tych dwóch polach tematycznych. 2.1 Praca jako wyczyn Wśród nielicznych klasyków podejmujących temat socjologii sportu wymienić można ThorsteinaVeblena czy Floriana Znanieckiego. Kluczowego znaczenia w naszym badaniu nabiera kwestia zdefiniowania, czym jest sport z perspektywy socjologa. Przyjęłyśmy zatem definicję według K. Heinemanna 7. Jego zdaniem pojęcie to określane jest przez cztery zmienne konstytutywne. Po pierwsze sport zawierać musi element ruchu ciała, po drugie podlegać zasadzie wyczynu, po trzecie musi być regulowany przez określone normy społeczne, po czwarte natomiast jest czynnością nieproduktywną Element ruchu ciała Element ruchu ciała w sporcie jest oczywisty. Żeby uprawiać sport, trzeba zaangażować swoje ciało w odpowiedni rodzaj treningu. Często są to wielogodzinne, 6 Liszkaiinni, Working students in Poland 7 Heinemann K., Wprowadzenie do socjologii sportu 5

6 codzienne ćwiczenia, które wymagają ogromnego zaangażowania i samodyscypliny. Również i praca zmusza nas do mobilizacji, m.in. wstawania o odpowiedniej porze, rozpoczynania pracy na czas, wykonywania powierzonych zadań w terminie. Należy też wspomnieć, że studenci często wykonują pracę fizyczne, które także zawierają element ruchu ciała i jego dyscypliny- żeby wykonywać dany zawód, trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje. Tak samo jest w sporcie, czasami chęci nie wystarczają, by uprawiać daną dziedzinę. Jednak w obu przypadkach, żeby osiągnąć dane rezultaty, trzeba stale się szkolić. Aby wspinać się po szczeblach kariery, należy poświęcić swój czas na wysiłek na trenowanie już nabytych umiejętności i naukę nowych. Sport także wymaga stałego szkolenia swoich umiejętności- każdy sportowiec dąży do tego, aby być coraz lepszym. W obu dziedzinach szkolenie to wymaga samodyscypliny. O dyscyplinie ciała pisał Michel Foucault. Praca najczęściej ma charakter rutynowy, powtarzalny, trening sportowy także. Autor poddał pod rozwagę rutynę czynności. Według niego nasz rozkład zajęć posiada trzy podstawowe procedury- ustalenie rytmu, narzucenie określonych czynności i regulację powtarzających się cyklów 8. Zarówno praca, jak i sport wymagają organizacji zajęć, nadania rytmu i zaakceptowania faktu powtarzalności czynności, które należy wykonywać, a które często są nam narzucone z zewnątrz- w pracy przez szefa, w sporcie np. przez trenera. Sport wymaga często podporządkowania całego życia swojej pasji. Obejmuje to zarówno systematyczne ćwiczenia, jak i odpowiednią dietę, organizowanie czasu, wydatki finansowe, zaangażowanie w działalność instytucji czy zespołów. Praca polega na godzeniu zobowiązań zawodowych z obowiązkami domowymi, rodzinnymi, a także z życiem towarzyskim i pasjami. Wymaga od nas dużej zręczności i samodyscypliny, by godzić poszczególne dziedziny naszego życia tak, aby żadna z nich nie była zaniedbywana Zasada wyczynu Sport podobnie jak praca podlega zasadzie wyczynu. I w jednym i drugim przypadku dąży się do takich czynności, które oceniane są pozytywnie. Mogą nimi być różne wymiary aktywności np. wysiłek fizyczny, wygranie konkurencji, taktyka, postępowanie fair, solidarność grupowa, uzyskany dochód. To co w sporcie uznawane jest za wyczyn może 8 Foucault, Nadzorować i karać 6

7 bardzo się zmieniać w zależności od społeczeństwa, ale także w jego ramach.sukcesem na podstawie zasady wyczynu mogą być dla studenta dwie kwestie wymagające umiejętności, samodyscypliny, motywacji, talentu i szeregu innych cech niezbędnych do ponadprzeciętnych działań. Wyczynem może być łączenie studiów z pracą, jak i zdobycie pracy w zawodzie. Statystyki pokazują, że młodzi ludzie rzadko wchodzą na rynek pracy. W 2009 roku 70% osób w wieku lata nie pracowało w trakcie nauki ponad 8 mln młodych ludzi nie mogło pochwalić się jakimkolwiek doświadczeniem w pracy zarobkowej 9. Dlatego z całą pewnością nasza teza o podobnych czynnikach podlegających zasadzie wyczynu w sporcie i w pracy jest zasadna. Zdobycie pracy w zawodzie jest marzeniem każdego studenta. Nie jest to łatwe, ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy. Konkurencja między ludźmi jest nieunikniona. Spowodowana jest przez presję otoczenia- rodziny, współpracowników, przełożonych, znajomych, a w końcu przez społeczeństwo. Konkurujemy, bo czujemy, że musimy się ścigać, chcemy być lepsi od innych. Dlatego już od najmłodszych lat konkurujemy jako dzieci na boisku szkolnym, później na studiach, następnie na rynku pracy. Ścigamy się z innymi właściwie w każdej dziedzinie życia i w każdej z nich robimy wszystko, by zostać docenionymi. Chcemy być nagradzani za nasz wysiłek. Tak samo jest na arenie sportowej, tak samo w szkole i w pracy. Nagrodą może być medal, dobry wynik na egzaminie czy premia. Wyczyn jest stopniowalny. Z czasem jesteśmy bardziej roszczeniowi w stosunku do naszych osiągnięć. Może mieć także inny zakres w pojmowaniu indywidualnym i społecznym. To, co dla nas jest wyczynem, może być negatywnie odebrane przez innych, np. premia może wywołać zazdrość u współpracowników. Niezależnie od tego, nagrody, które wiążą się z wyczynami, motywują nas do konkurencji. Doszkalamy się, by być lepsi, coraz bardziej popularna jest idea life long learning. Często nie mamy wyjścia- aby utrzymać stanowisko, przełożony stawia nam ultimatumzmuszeni jesteśmy np. rozpocząć kolejny etap studiów. Tak jak sportowiec musi utrzymywać dobrą kondycję, tak my musimy utrzymywać na wysokim poziomie swoje umiejętności, mając nadzieję, że nasz wysiłek przyniesie w przyszłości korzyści. Może się przecież zdarzyć, że nie tylko utrzymamy obecne stanowisko, ale być może uda nam się zdobyć lepsze. Trwa ciągły wyścig o karierę, połączony z szukaniem nowych możliwości i pomysłów, jak być lepszym, skuteczniejszym, elastyczniejszym, by lepiej odnajdywać się na rynku i w razie zmian- zachować jak najlepsze położenie. 9 Młodzi na rynku pracy, Raport Głównego Urzędu Statystycznego,

8 Jednak w pracy- tak jak w sporcie- potrzeba czasu, aby dostrzec wyniki naszych wieloletnich działań. Nie od razu osiąga się najlepsze rezultaty. Sport wymaga często wielkiego poświęcenia, które ma szansę zaprocentować w przyszłości, ale nie musi. Można odnieść to również do pracy- nie każda praca daje wymierne efekty- może być to praca, której skutki ujawnią się dopiero po wielu latach, np. w formie awansu społecznego. Szkolenie nie zawsze daje natychmiastowe wyniki, tak samo jest w sporcie. Często musi minąć wiele lat, by sens naszej pracy został dostrzeżony przez innych, a zdarza się, że również przez nas samych. Łączenie pracy zawodowej ze studiami bez wątpienia jest sztuką wymagającą wielu wyrzeczeń i wysiłków. Warto jednak zastanowić się nad tym, co wpływa na pojmowanie jej w kategoriach wyczynu? W dzisiejszych czasach wyczyn ten jest konstruowany społecznie w dużej mierze przez opinię publiczną, w związku z trudną sytuacją młodych ludzi na rynku pracy. Polska gospodarka boryka się w wieloma problemami, gdyż w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba osób posiadających dyplom wyższej uczelni, przekonanych o tym, że lepsze wykształcenie zagwarantuje im w przyszłości dobrze płatną pracę. Doprowadziło to do tego, że obecnie mamy do czynienia z poważnym problemem społecznym nadwyżką ludzi z wysokimi kwalifikacjami w stosunku do miejsc pracy dla nich przeznaczonych. Zjawisko to znane pod pojęciem overeducation ma niezwykle poważne konsekwencje, ponieważ za jego przyczyną ludzie dobrze wykształceni nie mogący znaleźć pracy w zwodzie, zmuszeni są podejmować się zajęć często nie odpowiadających ich aspiracjom zawodowym. Oznacza to, że posiadają oni zbyt wysokie wykształcenie, aby pracować na zajmowanym stanowisku, a tym samym zabierają pracę osobom z mniejszymi kwalifikacjami. Młode, nadwykształcone osoby, których potencjał i możliwości są źle lub nie w pełni wykorzystywane w pracy to rezultat pogoni za edukacją na akademickim poziomie, która miała być lekarstwem na bezrobocie. Wielokrotnie okazywało się, że sam dyplom był ważniejszy od tego, co się studiowało i jaki był tryb nauki. Aby podwyższyć swoją wartość na rynku pracy studenci decydują się zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe już w trakcie nauki. Wśród naszych respondentów chęć zdobycia doświadczenia była drugą co do częstości wybieraną odpowiedzią, wskazaną przez ponad 19% respondentów. Świadczy to o odczuwanej przez badanych presji związanej z ich niepewną pozycją na rynku pracy w przyszłości. Wahania gospodarki nie są jednak głównym czynnikiem warunkującym to zjawisko. Mamy również do czynienia z szeregiem innych przyczyn, które potęgują bezrobocie młodych ludzi, jak choćby konkurencja ze strony starszych i bardziej doświadczonych kolegów czy też brak wsparcia ze strony odpowiednich 8

9 instytucji i organizacji w procesie przejścia ze szkoły do pracy poprzez staże i szkolenia zawodowe. Powody podejmowania pracy zarobkowej 43, ,7 1,1 6,9 11,2 1,6 utrzymanie osobiste wydatki zdobycie doświadczenia kursy doszkalające oszczędzanie wakacje Wykres nr 1, źródło: opracowanie własne. Młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie są społeczne oczekiwania wobec nich. Uczą się, zdobywają wykształcenie, są głodni sukcesu. Studenci nieustannie konkurują ze sobą o stypendia i wyniki, gdyż to właśnie one sprawiają, że w oczach przyszłych pracodawców wydają się cenniejsi. Tak samo jest w sporcie miejsca w czołówce są ograniczone, aby liczyć się w konkurencji, trzeba być najlepszym, osiągać najlepsze wyniki. Biorąc pod uwagę te wszystkie przeszkody, z którymi każdy pracujący student musi się zmagać oraz to wszystko, co musi poświęcić, aby osiągnąć swój zamierzony cel, czyli cenne trofeum w postaci dobrej pracy, przynoszącej satysfakcję, można wnioskować, iż naprawdę trud ten się opłaca. Osoby, które podjęły wysiłek, trenowały swoje umiejętności, by być coraz lepszym, osiągać coraz lepsze rezultaty i wygrały, stanowią dla innych doskonały przykład, że ciężka praca z czasem przynosi wymarzone efekty. Ich godny podziwu wyczyn bez wątpienia jest wart naśladowania Regulacja poprzez normy Heinemann zwraca uwagę, że sport regulowany jest przez normy społeczne. Te reguły odgrywają rolę przy ustalaniu celu, a więc warunków, w jakich zawody są wygrane lub przegrane. Również w ustalaniu legalnych środków, które wolno zastosować dla osiągnięcia celu, w postawie wobec sportu, etosie sportowym. Studenci na rynku pracy poddają się 9

10 prawie identycznym regułom współzawodnictwa. Kalkulują ryzyko zysków i strat. Trenują swoje umiejętności, jakimi w tym przypadku są: wykształcenie, znajomość języków, umiejętności autoprezentacji czy charyzma. Poszczególne wyniki dają szerszy obraz tego jak wypadamy w całej klasyfikacji. Młodzi ludzie konkurują ze sobą na podobnych zasadach jak zawodnicy igrzysk. Im większy staż, tym większe ryzyko osiągnięcia sukcesu. Świat sportu kieruje się odpowiednimi zasadami. Trenować trzeba zgodnie ze ściśle określonym kanonem. Żeby dostać się na zawody, trzeba spełnić określone warunki, przejść kwalifikacje itp. Sportowców obowiązuje zasada fair play- jej łamanie jest sankcjonowane przez odpowiednie organy i piętnowane przez innych zawodników, tak samo traktowane jest ściąganie na egzaminie. Brak czasu z powodu łączenia studiów z pracą nie jest usprawiedliwieniem dla oszukiwania. To instytucje często decydują, co jest zgodne z odpowiednimi normami, a co nie. Podobnie jest w pracy. Obowiązują określone zasady, np. ubioru (dresscode), kontaktu z klientem. Studenci pracujący także podlegają określonym normom- nie tylko w pracy, ale także na studiach. Np. fakt łączenia studiów stacjonarnych z pracą, może być źle widziany przez wykładowców. Mimo to, są oni tak samo oceniani i muszą spełnić te same wymaganiazaliczeniowe. Te osoby muszą więc być lepiej zorganizowane, jeśli chcą spełniać kryteria zarówno akademickie, jak i pracownicze. Praca na studiach może nie tylko łączyć się ze stratami- pracujący studenci, którzy dodatkowo uzyskują dobre wyniki w nauce, otrzymują nagrodę, nie tylko w postaci np. stypendium naukowego. Ze zdobyciem medalu łączy się zawsze pewien rodzaj społecznego uznania i prestiżu. Jest to docenienie ogromu pracy włożonego w rywalizację Czynność nieproduktywna Odwołując się do koncepcji Heinemanna, zarówno sport jak i praca mogą pod pewnymi względami być uznane za czynności nieproduktywne. Podjęcie pracy przez studentów, wiąże się często ze złymi zarobkami, w obleganym i mało prestiżowym sektorze usług, który najczęściej nie jest powiązany z kierunkiem studiowanym przez studenta. Jeżeli ambicje nie pozwalają na podjęcie takiej pracy, można zawsze dostać się na odpowiedni staż, który spełni oczekiwania intelektualne, natomiast już nie te finansowe, ponieważ są one najczęściej bezpłatne. 10

11 2.2 Praca jako konkurencja Sport jak i praca nie jest tworem jednolitym, homogenicznym. Łączy się z innymi dziedzinami polityką, ekonomią, mediami etc. Praca podlega różnym oddziaływaniom- czy to społecznym, czy opiniotwórczym. Dla studentów sędzią rozstrzygającym ich wyścig jest pracodawca. Nauka jest narzędziem, a nie celem. Pracodawca w swoich kryteriach oceny planuje przyszłe zachowania gospodarcze, a te jak powszechnie wiadomo, kontrolowane są i sterowane przez państwo, czyli działania polityczne. Analogicznie sport podlega tym samym wpływom. 43,9 Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach w obecnej pracy 19, ,9 5,6 1 (brak zgodności) (zgodność) Wykres nr 2, źródło: opracowanie własne. Studenci podczas pracy w trakcie nauki nie korzystają z umiejętności, których uczą się w czasie swojej kariery akademickiej, ponieważ rzadko udaje im się pracować w zawodzie. Paradoksalnie ze szczegółowych badań 10 warszawskiego rynku pracy wynika, że w każdej dziedzinie szuka się osób, które nie wymagają szkoleń na konkretne stanowisko, tylko są gotowe podjąć pracę od zaraz. Student tak jak sportowiec musi wykazać się talentem i podejmować kolejne wyzwania, aby nie odpaść z wyścigu po sukces. O wartości pracownika decydują konkretne umiejętności poparte certyfikatami, tak jak u sportowców osiągnięcia poparte medalami. Prawie połowa pracodawców biorąca udział w badaniu oczekuje wąskiej, wyspecjalizowanej wiedzy oraz umiejętności tzw. miękkich - pracy w grupie, pomysłowości, wykazywania się inicjatywą, zaangażowania, odporności na stres, aktywności. Pracownik jest zawodnikiem drużynowym- działa indywidualnie, ale swoim wynikiem musi pracować na zwycięstwo zespołu. 10 Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy, Urząd Pracy,

12 Ważnym problemem naszego badania jest kwestia motywacji studentów do łączenia nauki z pracą. Co ich zmusza do konkurencji? Z naszych analiz wynika, że praca dla ponad połowy respondentów jest dodatkowym zarobkiem, a tylko niewielki odsetek uważa, że jest konieczna ze względu na swoją przyszłość na rynku pracy. Jak wynika z naszych danych ponad połowa wydatków to wydatki bieżące (transport, wyżywienie) oraz wydatki osobiste (kosmetyki, ubrania). Studenci chętnie oddają się rozrywce (imprezy, kino) i biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Wydatki 28,6 20,6 18,6 7, ,5 6 mieszkanie czesne rachunki wyd. bieżące wyd. osobiste kultura rozrywka oszczędzam Wykres nr 3, źródło: opracowanie własne. 2.3 Analiza rynku pracy Polskie władze stoją przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest konieczność poprawy sytuacji absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy. Polityka edukacyjna powinna stanowić śmiałą odpowiedź na dynamiczne przemiany współczesnego rynku pracy, którego rosnąca elastyczność powinna być kompensowana realnym wsparciem ze strony państwa dla osób, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji. W trosce zarówno o najmłodszych, jak i pozostałych uczestników rynku pracy należy przeprowadzić gruntowną i rozważną reformę publicznych służb zatrudnienia, umożliwiającą skuteczną aktywizację zawodową osób faktycznie poszukujących pracy.w Polsce stopa bezrobocia wśród ludzi poniżej 25 roku życia plasuje się na poziomie 28% 11. Oznacza to, że co czwarty aktywny zawodowo młody Polak pozostaje bez pracy. Obecnie młodzi ludzie w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, mimo wyższego wykształcenia i dobrej znajomości języków obcych, mają większy problem ze znalezieniem pracy niż ich rodzice dwie lub trzy dekady temu. 11 Poziom bezrobocia wśród młodzieży w Europie, Eurostat,

13 Według naszych wyników najwięcej naszych respondentów pracuje na umowęzlecenie jest to aż 53%. Zaskoczeniem jest jednak stosunkowo duży odsetek osób posiadających umowę o pracę 13%, co daje dość optymistyczny wynik. Bez umowy natomiast pracuje aż 16% respondentów i jest to druga najczęściej wybierana odpowiedź. Wyniki te niestety oddają obraz rzeczywistości, którą żyje nasze społeczeństwo. Wśród młodych ludzi dominują umowy cywilno-prawne, jakimi są umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Jest to zjawisko zdecydowanie negatywne, ponieważ tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają szans na kredyt mieszkaniowy, zdarza się, że opóźnia to decyzję o założeniu rodziny. Praca na umowach cywilnych to permanentny brak stabilizacji zawodowej i życiowej 12. Trzeba zatem rozważyć wprowadzenie nowych form zatrudnienia, które zapewniałyby stopniowy wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego i trwałości zatrudnienia, stanowiąc jednocześnie atrakcyjną dla pracodawców alternatywę dla umów cywilnoprawnych. 53,3 Rodzaj umowy 15 12,1 17,8 1,9 o pracę zlecenie o dzieło własna działalność gosp. bez umowy Wykres nr 4, źródło: opracowanie własne. 12 Kiełbasiński, Dlaczego umowy śmieciowe są złe 13

14 Szczególnie atrakcyjne dla społeczeństwa jest ryzyko, które bywa motorem naszych działań i zachowań w sytuacjach związanych z rywalizacją. Pobudza ono nasze instynkty 13 do tego, aby walczyć o zwycięstwo. Naszą naturalną skłonnością jest interesowanie się konfliktem, współzawodnictwem i różnego rodzaju rozgrywkami nie tylko tymi na stadionie czy bieżni, również tymi w biurze czy na uczelni. Nasza ciekawość i zapał ujawniają się w momentach rywalizacji, bądź takich, które najbardziej pobudzają nasze instynkty pierwotne. Codzienneżycie to ciągła rywalizacja, jesteśmy praktycznie bez przerwy oceniani, staramy się zdobywać jak najlepsze wyniki, osiągnąć wyznaczone cele, po prostu wygrywać. Istnieje rozbieżność między indywidualnym konstruowaniem wyczynu a jego społecznym kreowaniem. Każdy dąży do czegoś innego w zależności od indywidualnego systemu wartości, ale pobudki te mają wspólny mianownik zawsze konkuruje się z innymi. System edukacji jest dziś dla młodzieży swoistą olimpiadą, albo bez przeszkód przejdzie się wszystkie konkurencje, skończy liceum czy studia, albo odpadnie się na pierwszych etapach wyścigu o wykształcenie. Z badań wynika 14, że istnieje silna pozytywna korelacja między poziomem wykształcenia, a szansą bycia zatrudnionym. Zdecydowanie najwyższa stopa zatrudnienia jest widoczna dla osób, które stanęły na najwyższym stopniu podium i zdobyły wykształcenie magisterskie, srebrny medal i nieco niższe wartości tego wskaźnika odnotowano dla osób z wykształceniem policealnym i licencjackim. Brązowy medal, jednak z jeszcze słabszym wynikiem zdobywają osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym. Daleko za podium, z bardzo niską stopą zatrudnienia wśród osób w wieku lat plasują się osoby deklarujące wykształcenie podstawowe i gimnazjalne oraz średnie ogólnokształcące. Te same zasady rządzą procesem szukania pracy- przechodzimy pierwszy etap rozmowy kwalifikacyjnej, potem kolejne i zdarza się, że odpadamy w finale. Żeby wygrać, trzeba w sobie wypracować kilka umiejętności. Dobra organizacja czasu jest jedną z podstawowych. Kto szybszy ten lepszy, kto dokładniejszy ten lepszy. Tak w pracy, jak i w sporcie oczekujemy od naszych konkurentów współzawodnictwa fair- play, jednak oszustwo odgrywa równie ważną rolę w rywalizacji jak siła, umiejętności, czy talent. Pokonać kogoś w przebiegły sposób znaczy więcej, niż pokonać kogoś przewagą. Doping, rozumiany jako użycie niedozwolonych środków do zwiększenia wydolności sportowca jest społecznie i prawnie piętnowany. Taką samą kwestią na rynku pracy jest nepotyzm. Z badań wynika, że w Polsce upowszechnia się stwierdzenie, że w życiu społecznym należy oddzielać sferę 13 Thomas, The Gaming Instinct 14 Raport o stanie edukacji 2010, IBE, Warszawa

15 prywatną i zawodową 15. Nieuczciwa konkurencja ma najwyższe przyzwolenie w grupie studentów, dla których praca jest dobrem reglamentowanym i szczególnie cennym. Jednocześnie dla Polaków posiadane znajomości i koneksje są jedynym pewnym środkiem doosiągnięcia sukcesu.. 24,3 Źródła znalezienia pracy 28 17,8 7,5 8,4 7,5 0,9 1,9 0,9 Wykres nr 5, źródło: opracowanie własne. Z naszych danych wynika, że prawie połowa badanych studentów biegnie do mety, nie bacząc na zasady fair-play i obecną pracę znaleźli za pośrednictwem znajomych lub rodziny. Dla ludzi bardzo ważna jest również satysfakcja, której nie byłoby bez ryzyka. Zaledwie 8% respondentów wygrało bezpośrednie starcie z pracodawcą, wygrywając pracę po odbyciu stażu lub praktyk. Wskazuje to z jednej strony na słabość tego typu obligatoryjnych rozwiązań na uczelniach wyższych, z drugiej strony odbiera pewność siebie studentom. Przymusowe odbycie praktyk, można porównać do nieobecności trenera podczas meczu. Zawodnik pozbawiony profesjonalnych wskazówek musi polegać na sobie. Zdobytą wiedzę musi przekuć w sukces- albo zwycięży determinacją, albo nieuczciwymi zagrywkami. Temat jakości staży zasługuje na odrębne badanie. Celem rywalizacji w naszym życiu jest eliminacja przeciwnika- na korcie tenisowym, w szkolnej ławce i w biurze. 2.4 Kalkulacja zysków i strat 15 Polacy o nepotyzmie w życiu publicznym, CBOS, Warszawa 2012r 15

16 Studenci nieustannie dokonują kalkulacji zysków i strat. Można na przykład się zastanawiać, jak praca na studiach wpływa na nasze wyniki naukowe. Amerykańscy badacze zwracają uwagę na fakt, że praca podczas studiów może negatywnie wpływać na osiągnięcia uniwersyteckie, szczególnie ważna jest ilość godzin poświęcana pracy 16. Autorzy twierdzą, że w niektórych przypadkach praca może obniżać motywację do zaangażowania w studia.powszechnie panuje ogólna aprobata do pracy podczas studiów, ale wydaje mi się, że głównie dlatego, że skłania do tego sytuacja na rynku pracy i oczekiwania pracodawców, a nie sama chęć podejmowania pracy przez studentów. Studenci, zapytani, dlaczego podejmują pracę zarobkową podczas studiów, odpowiedzą, że chcą zdobyć doświadczenie, by było im łatwiej w późniejszym czasie funkcjonować na rynku pracy. Jednak ich główną motywacją jest zarobek, nie zdobycie doświadczenia. Rynek pracy zmusza nas do takiej odpowiedzi, zmusza nas do myślenia, że praca podczas studiów ma jedynie dobre strony, nikt nie myśli o tym, jaki wpływ ma praca na naszą karierę studencką. Może być tak, że dzięki pracy jesteśmy lepiej zorganizowani w ciągu dnia, co pozwala nam w krótszym czasie przyswajać materiał, wypracować rutynę na studiach itd. Jednak praca może mieć także negatywny wpływ na nasze oceny, możemy także opuszczać zajęcia, a także odstawić naukę na dalszy plan. Autorzy dochodzą do niejednoznacznego wniosku, że praca na pierwszym roku studiów ma negatywny wpływ na karierę akademicką(academiccost), szczególnie na oceny, jednak nie znaczy, że pozytywnie nie procentuje w przyszłości, podczas kariery na rynku pracy. Studenci muszą więc dokonać wyboru, zrobić rachunek zysków i strat, a także zdać sobie sprawę z własnych możliwości. 3 Wnioski Studenci nieustannie konkurują ze sobą na rynku pracy. Podobnie jak zawodnicy na bieżni, trenują długo by osiągnąć swój indywidualny sukces. Głównym celem, który obierają w tym wyścigu jest znalezienie pracy w zawodzie, która da im satysfakcję. Jednym ze sposobów do osiągnięcia go jest zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych już w trakcie trwania studiów. Daje to przepustkę do kolejnych zmagań. Jednak podobnie jak w sporcie, tak na drodze do kariery stają różnego rodzaju przeciwności. Zdobywanie doświadczenia wiąże się zarówno z karami i nagrodami.wysiłek studentów często jest 16 Stinebrickner I Stinebrickner, Working during School and Academic Performance 16

17 czynnością nieproduktywną- nie nabywają praktycznych umiejętności, przestają mieć możliwości pełnego poświęcania się nauce, a ich wynagrodzenie często nie pozwala na samodzielne utrzymanie się. Czasem jednak ktoś wygrywa, a kariera rozwija się gładko.z omówionych badań wynika, że studenci rzadko odbywają praktykę zawodową, która odpowiadałaby ich aspiracjom. Przyczyną mogą być oczekiwania pracodawców związane z kwalifikacjami młodych ludzi. Wymaga się od nich elastyczności zawodowej, umiejętności dopasowania do realiów rynku pracy, ciągłej motywacji do działania i przede wszystkim już nabytego doświadczenia. Rzadko kiedy pracodawca decyduje się na pracownika z czystym CV, więc kto da dziś studentowi szanse? 17

18 Spis wykresów Wykres nr 1 Powody podejmowania pracy zarobkowej. 8 Wykres nr 2 Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach w obecnej pracy. 11 Wykres nr 3 Wydatki. 12 Wykres nr 4 Rodzaj umowy...13 Wykres nr 5 Źródła znalezienia pracy

19 Bilbliografia: Błażejewska Paulina, JoannaKazanecka, Zuzanna Kolmus, Diana Kubiak. Studenci pracujący (2013). Filipek, Magda. Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy.urząd Pracy (2009). Foucault, Michael. Nadzorować i karać. Warszawa: Fundacja Aletheia Heinemann K., 1989, Wprowadzenie do socjologiisportu. Warszawa. COM SNP Jelonek Magdalena, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak- Raczyńska. Oczekiwania Pracodawców a pracownicy jutra. Bilans Kapitału Ludzkiego (2012) Jelonek, Magdalena. Studenci- przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport Bilansu Kapitału Ludzkiego (2011). _przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf? Kiełbasiński, Artur. Dlaczego umowy śmieciowe są złe. Gazeta wyborcza (2014). Piec_grzechow _glownych.html Liszka Katarzyna, Martyna Dzido, Aleksandra Pułyk, Patrycja Perzyńska. Working Students in Poland.Labour Economics (2013).http://laboureconomics.wordpress.com/2013/04/28/working-students-in-poland/ Pańków, Maciej. Młodzi na rynku pracy. Instytut Spraw Publicznych (2012). https://portal.uw.edu.pl/documents/ /331c4179-6e21-441f-86b0-34f044541ad2 Polacy o nepotyzmie w życiu publicznym. CBOS(2012). Raport o stanie edukacji IBE (2011). Stinebrickner, Ralph itodd R. Stinebrickner. Working during School and Academic Performance. Journal of Labor Economics.Vol. 21, No. 2,(Kwiecień 2003). Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013).www.nauka.gov.pl 19

20 Thomas, William. The Gaming Instinct, The University of Chicago PressVol. 6, No. 6 (May, 1901).http://www.jstor.org/stable/ Wejście ludzi młodych na rynek pracy w 2009 roku. Główny Urząd Statystyczny(2009). 20

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów:

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów: Znajdź swoje mocne strony! Młodzi na rynku pracy Projekt: Praca to akcja społeczna Gazety Wyborczej, której celem jest diagnoza i poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W ubiegłym roku w naszych

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Alpharec Sp. z o.o. to przede wszystkim: rekrutacja i selekcja poszukiwania bezpośrednie menedżerów assessment & development centre

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Artykuł powstał w oparciu o wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, interia.pl, bankier.pl, pracuj.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Geodezja nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Podstawy podejmowania decyzji 70% 70% Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego 70% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w oparciu o wiedzę fachową

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy

Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy Paulina Milewska Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi paulina.milewska@wsp.lodz.pl Plan prezentacji Rynek pracy - absolwent na rynku pracy - bibliotekarz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Program START. Biuro Dyrektora Generalnego

Program START. Biuro Dyrektora Generalnego Biuro Dyrektora Generalnego WSTĘP Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość roli i odpowiedzialności społecznej w zapewnieniu dobrego startu na rynku pracy dla osób rozpoczynających swoją

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej Joanna Żyra Politechnika Krakowska Trendy obserwowane w gospodarce: Społeczeństwo wiedzy: rosnące znaczenie kapitału ludzkiego Zmienny

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Na dobry początek Co sprawia, że jesteście Państwo zadowoleni z obecnej pracy? Czynniki

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Proces Boloński Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Założenia procesu Proces Boloński polega na szeregu reform narzuconych uniwersytetom w dziedzinie finansowania, zarządzania i programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 7.69% - 8- lat.8% - -9 lat 9.% - 0- lat 0 0.0 -> lat 7.69% końcowa 6 00.0 Aktualny 8% wiek absolwenta

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM

Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM Katarzyna Nowak p.o. Kierownika Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 9 maja 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 9 maja 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Czy szkoła zawodowa to w dzisiejszych czasach dobry wybór? W okresie spadku prestiżu studiów wyższych badamy opinie Polaków odnośnie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo