SUUNTO t6c PODRĘCZNIK BIEGACZA. Eddie Fletcher Fletcher Sport Science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUUNTO t6c PODRĘCZNIK BIEGACZA. Eddie Fletcher Fletcher Sport Science www.fletchersportscience.co.uk"

Transkrypt

1 1 SUUNTO t6c PODRĘCZNIK BIEGACZA Eddie Fletcher Fletcher Sport Science

2 Suunto - Podręcznik biegacza WPROWADZENIE JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA KONFIGURACJA 3.1. Wprowadzenie Określanie klasy aktywności i maks. wydajności na podstawie poziomu i czasu aktywności oraz wydajności podczas biegu na dystansach 1500 m, 5000 m, 000 m oraz połowie i pełnym dystansie maratonu Określanie klasy aktywności i maks. wydajności na podstawie poziomu i czasu trwania aktywności oraz testu Coopera dla biegaczy Automatyczna aktualizacja klasy aktywności i wskaźnika efektywności treningu Kalkulator efektywności treningu WYKRESY PROGRAMU TRAINING MANAGER ZALECENIA Zalecenia ogólne Przykład biegu Efekt treningowy Jak ustalić, czy rezultaty treningu są pozytywne? Czy należy nieustannie podwyższać poziom sprawności? Inne testy dla biegaczy GLOSARIUSZ 6.1. Opis Suunto t6c Rejestrowanie danych Analiza danych przy użyciu Suunto t6c Zmienność tętna Obciążenie organizmu (EPOC) Efektywność treningu i czas regeneracji Zużycie tlenu Częstotliwość oddechów i wymiana powietrza w płucach Pojemność życiowa płuc Tętno spoczynkowe Tętno maksymalne MATERIAŁY REFERENCYJNE

3 1. WPROWADZENIE Dokonałeś ważnego wyboru. Zakup Suunto t6c świadczy o tym, jak wysoką wagę przywiązujesz do sprawności fizycznej, jakości treningu i uzyskiwanych wyników. Zakup Suunto t6c to także wybór nowej strategii treningowej, pozwalającej na zrównoważenie intensywności treningu z odpoczynkiem i regeneracja organizmu. Podczas spoczynku organizm pozostaje w stanie równowagi. W celu zwiększenia wydajności organizmu należy zwiększyć obciążenie fizyczne. Ten proces jest zwany treningiem. Reakcja organizmu na trening to efektywność treningu, którą należy skorelować z odpowiednim odpoczynkiem i regeneracją, aby uniknąć kontuzji, choroby lub przetrenowania. Strefy wysiłku podczas treningu biegowego tradycyjnie obliczane są na podstawie określonej formuły lub testu w sportowym laboratorium badawczym. Być może spotkałeś się z niektórymi z tych formuł - poziomem tętna wyrażonym jako procent tętna maksymalnego (HR max) lub rezerwy tętna (HRR), procentem lub rezerwą maksymalnego zużycia tlenu (V02max), progiem mleczanowym, tempem biegu - albo też z kombinacją tych zmiennych. To tradycyjne podejście nie uwzględnia trzech następujących zagadnień: - Jaki powinien być czas trwania treningu? (Czas) - Jaka powinna być intensywność treningu? (Intensywność) - Jak długi odpoczynek jest wymagany? (Regeneracja) Określenie prawidłowej kombinacji czasu trwania intensywności treningu-odpoczynku jest kluczowym czynnikiem gwarantującym sukces biegacza. Wskaźnik efektywności (TE) obliczany jest na podstawie intensywności i czasu trwania treningu. Zgodnie z wartością TE obliczany jest wymagany czas odpoczynku przed kolejną sesją treningową. Suunto t6c jest nowatorskim instrumentem treningowym wykorzystującym unikatowe charakterystyki fizjologiczne do pomiaru efektywności treningu oraz wymaganego czasu trwania odpoczynku i regeneracji. Wyglądem nie różni się od konwencjonalnego monitora tętna, jednak jest znacznie bardziej zaawansowany technologicznie. Na podstawie wskaźnika zmienności tętna (HRV, Heart Rate Variability) i obciążenia podczas treningu (EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) precyzyjnie monitorowane jest obciążenie organizmu i obliczany jest wskaźnik efektywności poszczególnych sesji treningowych. Obliczane są również dodatkowe wskaźniki intensywności treningu takie jak zużycie tlenu, wymiana powietrza w płucach i szybkość oddychania. Na podstawie precyzyjnych pomiarów interwału czasowego między uderzeniami serca i wykrytych zmian tętna, program Suunto Training Manager oblicza wydajność organizmu podczas biegu i wyświetla dane w przejrzystym formacie w celu analizy. Ponieważ dane użytkownika są na bieżąco aktualizowane, Suunto t6c jest w stanie precyzyjnie mierzyć wydajność i efektywność treningu. Aparat używany do analizy wartości i zmienności tętna został opracowany przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. i przystosowany jest do współpracy z programem Suunto Training Manager. W tym podręczniku omówiono sposób wykorzystania technologii Suunto t6. Podręcznik definiuje najważniejsze pojęcia i pokazuje jak ustalić własne charakterystyki fizjologiczne i wprowadzić je do programu Suunto Training Manager. Suunto t6c umożliwia personalizację treningu. Oznacza to, że użytkownik może skoncentrować się na własnym wskaźniku efektywności oraz interwałach odpoczynku i regeneracji w celu optymalizacji treningu. Oczywiście wciąż wymagany jest prawidłowy harmonogram treningu, jednak Suunto t6c eliminuje metodę prób i błędów przy obliczaniu prawidłowego czasu trwania oraz intensywności treningu i regeneracji dla danej sesji treningowej. W tym podręczniku omówiono tylko treningowe funkcje Suunto t6c. Razem z Suunto t6c dostarczana jest również drukowana wersja podręcznika Szybkie wprowadzenie i dysk CD zawierający program Training Manager oraz Podręcznik użytkownika (User Guide). Dostępne jest również opcjonalne urządzenie PC POD umożliwiające wyświetlanie tętna użytkownika w czasie rzeczywistym na ekranie komputera (na przykład podczas korzystania z bieżni stacjonarnej) i opcjonalne urządzenie Foot POD służące do pomiaru prędkości i odległości. Program Training Manager oferuje również wszechstronne funkcje związane z dziennikiem i planowaniem, umożliwiające monitorowanie treningu, takie jak pomiar wysokości i temperatury oraz stoper. Dziękuję firmom Suunto Oy i Firstbeat Technologies Ltd za pomoc i zezwolenie na wykorzystanie informacji z ich dokumentacji technicznej. Aby zachować spójność, uproszczono część terminologii. Szczególne podziękowania kieruję do sportowców, którzy umożliwili mi wykorzystanie ich danych, jako przykłady w tym podręczniku. and Nie należy rozpoczynać nowego harmonogramu treningu w przypadku kontuzji lub złego samopoczucia. W przypadku wątpliwości przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem. Ten podręcznik jest przeznaczony dla osób dorosłych. Osoby w wieku poniżej 18 lat powinny zasięgnąć porady wykwalifikowanego trenera. Informacje o autorze: Eddie Fletcher jest magistrem fizjologii sportu i pracuje jako trener specjalizujący się w sportach wytrzymałościowych. Mobile Tel Uwaga: Niektóre z sekcji tego podręcznika są oparte na podręcznikach użytkownika publikowanych przez firmę Suunto oraz innych materiałach chronionych przez prawa autorskie firmy Suunto. Przed powieleniem tych materiałów należy uzyskać zezwolenie od firmy Suunto

4 2. JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA 3. KONFIGURACJA 3.1 Wprowadzenie Przed rozpoczęciem monitorowania biegu przy użyciu Suunto t6c wskazane jest zapoznanie się z całością podręcznika. Użytkownicy, którzy zamierzają natychmiast rozpocząć korzystanie z Suunto t6c, powinni przejść bezpośrednio do sekcji 3 i przeczytać instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji programu Training Manager. W przypadku wątpliwości dotyczących terminologii, należy skorzystać z glosariusza w sekcji 6. Należy zawsze korzystać z glosariusza podczas rozważania zagadnień omówionych w podręczniku. Doświadczeni biegacze powinni wykorzystać wyniki uzyskiwane podczas biegów (sekcja 3.2) w celu ustalenia osobistych ustawień dla programu Training Manager. Użytkownicy początkujący lub niedoświadczeni powinni użyć testu Coopera (sekcja 3.3) w celu ustalenia ustawień osobistych. Regularne powtarzanie testów umożliwia aktualizację ustawień osobistych. Po rozpakowaniu urządzenia należy ustawić odpowiedni czas i godzinę (zob. podręcznik Szybkie wprowadzenie lub Podręcznik użytkownika na dysku CD) i zainstalować oprogramowanie (odwiedź witrynę suunto.com w celu uaktualnienia oprogramowania do wersji co najmniej 2.3.0). Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Należy kliknąć przycisk New user (Nowy użytkownik) i wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło (opcjonalnie). Po wybraniu jednostek metrycznych lub angielskich należy wprowadzić rok urodzenia (Year of birth), wagę (Weight), płeć (Gender), wzrost (Height) i poziom aktywności fizycznej (Level of activity). Korzystając z opisów, należy wybrać poziom zgodny z rodzajem treningu użytkownika. Osoby palące tytoń powinny zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. Należy dokładnie ustalić wagę i wzrost i regularnie aktualizować podaną wagę (zwłaszcza w przypadku realizacji programu eliminacji nadwagi). Kliknij przycisk Create user (Nowy użytkownik), a następnie Login (Zaloguj) 6 7 6

5 Zostanie wyświetlony bezpośrednio główny ekran konfiguracyjny. Należy wybrać przycisk Edit (Edytuj), aby wyświetlić ekran Settings (Ustawienia), kliknąć przycisk Add (Dodaj), dodać bieg jako dyscyplinę sportową i kliknąć przycisk OK. Należy upewnić się, że jednostki (Units) są skonfigurowane prawidłowo jako metryczne lub angielskie. Na tym ekranie widoczne są również następujące opcje: Always confirm deletions (Zawsze potwierdzaj usuwanie), Use log transfer wizard (Użyj kreatora transferu dziennika), Update activity class automatically (Automatycznie aktualizuj klasę aktywności), Update personal parameters automatically (Automatycznie aktualizuj parametry osobiste) i Confirm automatic update of activity class (Potwierdzaj automatyczną aktualizację klasy aktywności), które powinny być zaznaczone na tym etapie procedury. Następnie kliknij przycisk Personal (Osobiste) Po lewej stronie będą widoczne podstawowe dane wprowadzone wcześniej: Year of birth (Rok urodzenia), Weight (Waga), Height (Wzrost), Gender (Płeć) i Activity class (Klasa aktywności). Kliknij przyciski Calculate personal parameters (Oblicz parametry osobiste) i Calculate trening effect levels (Oblicz efektywność treningu). Program obliczy wskaźniki Rest HR (Tętno spoczynkowe), Max HR (Tętno maks.), Max performance capability (Maks. wydajność) i Vital capacity (Pojemność płuc) powiązane z rokiem urodzenia, wagą, płcią, wzrostem i poziomem aktywności użytkownika. Program obliczy również 5 poziomów efektywności treningu na podstawie wartości EPOC (User EPOC levels). Te wartości będą zależne od klasy aktywności początkowo wprowadzonej przez użytkownika podczas tworzenia identyfikatora logowania (Login) nowego użytkownika (New user). UWAGA: Jeżeli klasa aktywności zostanie zmieniona, należy kliknąć przycisk Calculate training effect levels w celu wyświetlenia prawidłowych poziomów EPOC użytkownika. Po określeniu wstępnych ustawień osobistych program wykorzysta te informacje do analizy każdej zarejestrowanej i pobranej sesji biegacza. Należy pamiętać, że wyniki obliczeń są tylko wartościami przybliżonymi i mogą być przyczyną nieprawidłowego obliczenia wskaźnika efektywności treningu i analizy ogólnej wydajności organizmu użytkownika. Należy, więc koniecznie skonfigurować własne ustawienia osobiste. fizycznej użytkownika, a testy mogą wskazywać inne tętno maksymalne po kontynuacji treningu. Należy, więc uwzględnić nowe wartości po wykonaniu kolejnych testów lub zakończeniu sesji treningowych związanych z większym wysiłkiem fizycznym. Maksymalna szybkość oddychania i maks. wymiana powietrza w płucach to wskaźniki, które są automatycznie aktualizowane przez oprogramowanie na podstawie sesji treningowych. Jeżeli wykonano test sprawności płuc, należy wpisać aktualną pojemność życiową płuc. Konieczne jest również wprowadzenie osobistych ustawień w Suunto t6c w trybie osobistym (PERSONAL). Te ustawienia są wykorzystywane podczas wielu obliczeń, dlatego należy koniecznie precyzyjnie określić wartości podczas konfigurowania Suunto t6c. Należy wykonać pomiar tętna podczas spoczynku i wprowadzić odpowiednią wartość w polu Rest HR. Jeżeli znane jest maks. tętno, należy wpisać tę wartość w polu Max HR. Niektóre z ustawień osobistych można zmienić na podstawie obliczonej wydajności podczas biegu (sekcja 3.2) lub testu Coopera (sekcja 3.3). Ponadto należy aktualizować ustawienia osobiste w przypadku ich zmiany, ponieważ spoczynkowe tętno może być niższe po podwyższeniu poziomu sprawności 8 9

6 Waga: kilogramy (kg) lub funty (lb) Wzrost: centymetry (cm) lub stopy (ft) Klasa aktywności: 0 do Płec: mężczyzna (male) lub kobieta (female) Rok urodzenia: rok urodzenia Tętno maksymalne: liczba uderzeń na minutę (należy wpisac rzeczywiste tętno maksymalne, jeżeli jest znane; w przeciwnym wypadku można obliczyć te wartość na podstawie formuły 2 (0,65 x wiek) Wskażnik fitness METS: wartość METS Wartość fitness METs (ekwiwalenty metaboliczne) informuje, ile energii organizm użytkownika może zużyć w porównaniu z ilością energii zużywanej w stanie spoczynku. Zgodnie z ogólną zasadą wyższa wartość MET oznacza, że użytkownik może biec szybciej. Suunto t6c oblicza domyślną wartość METs na podstawie innych ustawień użytkownika, jednak jeżeli znana jest rzeczywista wartość METs, należy użyć tej wartości. Wskaźniki METs szczegółowo omówiono w sekcji 6.7. Suunto t6c wyświetla również wskaźniki takie jak: efektywność treningu (TE)/obciążenie organizmu podczas treningu (EPOC) w czasie rzeczywistym podczas treningu. Widok TE/EPOC można wybrać w trybie wyświetlania (DISPLAY). UWAGA: Wyświetlany na urządzeniu wskaźnik efektywności treningu nie jest tak precyzyjny, jak wartość obliczana przez program Training Manager na skutek ograniczonej zdolności obliczeniowej urządzenia Suunto t6c. Należy zawsze ustalać efektywność treningu na podstawie analizy danych zapisanych w dzienniku programu Training Manager. Wskaźnik efektywności treningu wyświetlany przez Suunto t6c jest miarą rzeczywistego wpływu treningu na sprawność fizyczną użytkownika. Korzystając z tego wskaźnika, można więc upewnić się, że rezultat treningu jest prawidłowy. Należy uwzględnić istotną różnicę między zakresem tętna (tymczasową intensywnością treningu) a efektywnością treningu (całkowitym obciążeniem organizmu podczas sesji; zob. sekcję 6.6). W przypadku treningu z uwzględnieniem zakresów tętna użytkownik usiłuje utrzymać tętno na określonym poziomie podczas całej sesji treningowej. W przypadku wskaźnika efektywności treningu wystarczy uzyskać wymagany wskaźnik jeden raz podczas treningu. Pomiar efektywności treningu jest zaawansowaną funkcją i może ułatwić trening w różnych okolicznościach. Można wybrać poziom efektywności, który będzie wyświetlany w trybie treningu (TRAINING) na wybranym ekranie urządzenia Suunto t6c razem ze skalą 1-5 po prawej stronie ekranu. Kalkulator efektywności treningu (sekcja 3.5.) w programie Suunto Training Manager umożliwia zdefiniowanie czasu i przeciętnego tętna wymaganego do uzyskania określonego fizjologicznego rezultatu treningu. WAŻNA UWAGA: Na tym etapie należy koniecznie zapoznać się z zasadami konfigurowania indywidualnego poziomu (klasy) aktywności i sposobem, w jaki oprogramowanie ustala wartość maks. wydajności. Należy uważnie przeczytać opisy klas aktywności w tabeli 3.1a i wybrać poziom zgodnie z aktualną aktywnością użytkownika z zakresu 0-. Wartość 0 oznacza siedzący tryb życia, a wartości 9,5 do są opisywane jako najwyższa klasa sprawności. Klasa Activity aktywności class (mężczyzna) (male) Max Maks. performance wydajność capability (METs) (METs) Korzystanie z automatycznych ustawień oprogramowania może być przyczyną niezgodności klasy aktywności i maks. wydajności (METs). Ponadto wiek, płeć i dotychczasowa sprawność fizyczna mogą ograniczać wskaźnik VO2maks. pomimo intensywnego treningu. Zazwyczaj wyższy poziom aktywności oznacza większą sprawność fizyczną oraz zdolność do intensywnego treningu i uzyskania określonego wskaźnika efektywności treningu/epoc. Zalecane jest, więc określenie klasy aktywności i wskaźnika efektywności treningu/epoc zgodnie z czasem trwania treningu w każdym tygodniu (czas aktywności) i tabelą 3.1a oraz personalizowanie maks. wydajności (METs) przez wykonanie testu wydajności podczas biegu lub testu Coopera (zob. sekcje ). Wartości 7,5 do są przeznaczone dla doświadczonych sportowców i dyscyplin związanych ze znacznym wysiłkiem fizycznym, dlatego należy rozważnie wybierać klasę aktywności. Wybranie klasy aktywności w zakresie 0-7 powoduje obliczenie maks. wydajności (METs) na podstawie wieku, wzrostu i wagi użytkownika. W przypadku sportowców i dyscyplin związanych ze znacznym wysiłkiem fizycznym klasy aktywności 7,5 do dla każdego poziomu, oprogramowanie automatycznie przypisuje maks. wydajność (METs) zgodnie z poniższą tabelą. Klasa aktywności i maks. wydajność (METs) określana przez program dla mężczyzn i kobiet Klasa Activity aktywności class (female) (kobieta) Max Maks. performance wydajność capability (METs) (METs) Czas trwania sesji treningowej wymagany do uzyskania określonej efektywności treningu jest ograniczony przez klasę aktywności i tętno. W sekcji 5.1 zamieszczono tabele 5a i 5b zawierające maks. czas trwania w minutach i odsetek zakresu tętna maksymalnego dla każdej klasy aktywności i poziomu efektywności treningu. Należy uważnie przeczytać te tabele, aby upewnić się, że prawidłowo ustalono czas trwania oraz intensywność sesji treningowych dla klasy aktywności użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie zamierza korzystać z testu wydajności podczas biegu lub innego testu w celu ustalenia ustawień osobistych, może po prostu zidentyfikować swoją klasę aktywności na podstawie opisu oraz użyć funkcji programu, monitorującej i automatycznie aktualizującej klasę aktywności użytkownika. Klasa aktywności będzie zwiększana lub zmniejszana zależnie od intensywności treningu (zob. sekcję 3.4.). 11

7 Tabela 3.1a: Klasy aktywności 0- Opis aktywności Czas trwania Klasa Unikanie sportów rekreacyjnych lub czynności związanych ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Unikanie sportów rekreacyjnych lub czynności związanych ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Regularna rekreacja lub czynności związane z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym takie jak prace w ogródku, spacer nordycki lub powolny bieg. Unikanie wysiłku fizycznego, jeżeli jest to możliwe. Spacer dla przyjemnosci, rutynowe korzystanie ze schodów, okazjonalne cwiczenia powodujace przyspieszenie oddechu lub pocenie. minut tygodniowo Określanie klasy aktywności i maks. wydajności na podstawie poziomu i czasu aktywności oraz wydajności podczas biegu na dystansach 1500 m, 5000 m, 000 m oraz połowie i pełnym dystansie maratonu Aby skorzystać z tej metody, należy ustalić dwa parametry: Czas trwania treningu tygodniowo (czas aktywności) Czas uzyskany podczas biegu na dystansach 1500 m, 5000 m, 000 m oraz połowie i pełnym dystansie maratonu Sportowcy z klasą aktywności 7,5- mogą określić klasę aktywności i maks. wydajność (METs) porównując rezultaty uzyskane podczas biegu na dystansach 1500 m, 5000 m, 000 m oraz połowie i pełnym dystansie maratonu z wartościami podanymi w tabelach 3.2a i 3.2b oraz dostosowując je zgodnie z poziomem aktywności lub tygodniowym czasem trwania treningu (czas aktywności) podanym w tabeli 3.1a. W przypadku mężczyzny uzyskującego na dystansie 5000 m najlepszy wynik 16:50 (tabela 3.2a) maks. wydajność wynosi 17,4 METs i odpowiada ustalonej przez oprogramowanie klasie aktywności 7,5. Liczba godzin treningu tygodniowo (czas aktywności) może jednak wynosić 9-11 co oznacza klasę aktywności 8,5 (tabela 3.1.a) Regularna rekreacja lub czynnosci zwiazane z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym takie jak prace w ogródku, spacer nordycki lub powolny bieg. Regularne intensywne ćwiczenia, takie jak powolny lub szybki bieg albo aerobic. Regularna rekreacja lub czynności zwiazane z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym takie jak prace w ogródku, spacer nordycki lub powolny bieg. Regularna rekreacja lub czynności związane z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym takie jak prace w ogródku, spacer nordycki lub powolny bieg. Ponad 1 godzinę tygodniowo Mniej niż 30 minut tygodniowo 30 minut tygodniowo 1 3 godziny tygodniowo Tabela 3.2a Klasa aktywności mężczyzny określana przez oprogramowanie na podstawie wydajności podczas biegu (min:sek); klasa aktywności 7,5- Aktywność Activity class METS METs m m 4:35 4:15 4:05 3:50 3:40 3: m m 16:50 15:55 15: 14:25 13:45 13: 000m m 34:55 33:00 31:25 29:55 28:40 27:30 Half Półmaraton Marathon 77:00 73:00 70:00 66:00 63:00 61:00 Marathon Maraton 161:00 153:00 145:00 138:00 132:00 127:00 W przypadku kobiety uzyskującej na dystansie 000m najlepszy wynik 36: 00 (tabela 3.2b) maks. wydajność wynosi 16,9 METs i odpowiada aktywności 8. Liczba godzin treningu tygodniowo (czas aktywności) może jednak wynosić 11-13, co oznacza klasę aktywności 9 (tabela 3.1.a). Regularna rekreacja lub czynności zwiazane z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym takie jak prace w ogródku, spacer nordycki lub powolny bieg. Ponad 3 godziny tygodniowo 7 Tabela 3.2b Klasa aktywności kobiety określana przez oprogramowanie na podstawie wydajności podczas biegu (min:sek); klasa aktywności 7,5- Sportowcy (poziom klubowy/regionalny) Sportowcy (poziom klubowy/regionalny) Sportowcy (poziom krajowy) Sportowcy (poziom krajowy) Sportowcy (poziom międzynarodowy) Sportowcy (poziom międzynarodowy) 5 7 godzin tygodniowo 7 9 godzin tygodniowo 9 11 godzin tygodniowo godzin tygodniowo godzin tygodniowo Ponad 15 godzin tygodniowo Aktywność Activity class METS METs m m 5:05 4:45 4:30 4:15 4:05 3: m m 18:35 17:35 16:35 15:35 15:00 14:40 000m m 38:30 36:00 34:00 32:30 31:00 30:00 Half Półmaraton Marathon 85:00 80:00 76:00 72:00 69:00 67:00 Marathon Maraton 175:00 165:00 1:00 155:00 150:00 140:

8 Obliczana przez oprogramowanie maks. wydajność dla klasy aktywności 7,5 do może nie odzwierciedlać precyzyjnie wyników uzyskiwanych podczas biegu przez użytkownika. Aby spersonalizować swoje ustawienia, należy skorzystać z tabel 3.2c (mężczyźni) i 3.2d (kobiety). Należy wybrać dystans i uzyskiwany wynik, aby odczytać maks. wydajność, a następnie wprowadzić tę wartość w odpowiednim polu w ustawieniach osobistych. Korzystanie z automatycznych ustawień oprogramowania może być przyczyną niezgodności klasy aktywności i maks. wydajności (METs). Ponadto wiek, płeć i dotychczasowa sprawność fizyczna mogą ograniczać wskaźnik VO2maks. pomimo intensywnego treningu. Zalecane jest, więc konfigurowanie klasy aktywności i poziomu EPOC (efektywność treningu) na podstawie liczby godzin treningu tygodniowo (czas aktywności) zgodnie z tabelą 3.1a i personalizowanie swojej maks. wydajności (METs) przez ustalenie wydajności podczas biegu na podstawie tabel 3.2c (mężczyźni) i 3.2d (kobiety). Jeżeli wydajność podczas biegu umożliwia przyjęcie klasy aktywności 7,5- na podstawie wskaźnika METs, należy użyć tego ustawienia, nawet jeżeli czas trwania aktywności jest krótszy. Jeżeli czas aktywności umożliwia przyjęcie wyższej klasy aktywności, nie należy zwiększać tej wartości bardziej niż o 2 klasy powyżej naturalnej wartości. Ustalenie klasy aktywności na podstawie wydajności podczas biegu jest bardziej złożone w przypadku klas aktywności 0-7, ponieważ maks. wydajność (METs) jest obliczana na podstawie wieku, wzrostu i wagi użytkownika niezależnie od klasy aktywności początkowo skonfigurowanej przez użytkownika. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy skorzystać z tabel 3.2c (mężczyźni) i 3.2d (kobiety) w celu zidentyfikowania maks. wydajności i tabeli 3.1a w celu określenia klasy aktywności użytkownika na podstawie intensywności treningu lub liczby godzin treningu tygodniowo (czas aktywności). UWAGA JEŻELI CZAS TRWANIA TRENINGU JEST UŻYWANY DO OBLICZANIA KLASY AKTYWNOŚCI, A MAKS. WYDAJNOŚĆ JEST OKREŚLANA NA PODSTAWIE WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PODCZAS BIEGU, NALEŻY WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ AKTUALIZACJI AUTOMATYCZNEJ. MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB WŁĄCZYĆ AKTUALIZACJĘ AUTOMATYCZNE, KORZYSTAJĄC Z POLECENIA EDIT (EDYCJA) W MENU PERSONAL (OSOBISTE). NALEŻY REGULARNIE WERYFIKOWAĆ USTAWIENIA OSOBISTE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ODZWIERCIEDLAJĄ ONE AKTUALNY CZAS TRWANIA TRENINGU I MAKS. WYDAJNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. Tabela 3.2c Wydajność mężczyzn podczas biegu (min:sek) METS VO2max 2maks. Dystans Distance [ml/kg] HM M :30 44:00 91: :30 41:00 86: :45 38:45 80: : 36:15 75: :30 34:15 71: :00 32:30 67: :35 31:00 64: : 29:30 61: :45 28:15 58: :25 27:00 56: :05 26:00 53: :50 25:00 51: :35 24:00 49: :20 23:00 48: :05 22:15 46: :50 21:30 44: :40 21:00 43: :30 20:15 42: :20 19:45 40: : 19:15 39: :00 18:30 38: :55 18:00 37: :45 17:35 36: :35 17: 35: :30 16:45 34: :25 16:20 34: :20 15:55 33: : 15:35 32: :05 15:15 31: :00 14:55 31: :55 14:35 30: :50 14:20 29: :45 14:00 29: :40 13:45 28: :37 13:30 28: :33 13:15 27: :29 13:00 27: :26 12:45 26:

9 Tabela 3.2d Wydajność kobiet podczas biegu (min:sek) METS VO2max 2maks. Distance Dystans [ml/kg] HM M :30 44:00 91: :30 41:00 86: :45 38:45 80: : 36:15 75: :30 34:15 71: :00 32:30 67: :35 31:00 64: : 29:30 61: :45 28:15 58: :25 27:00 56: :05 26:00 53: :50 25:00 51: :35 24:00 49: :20 23:00 48: :05 22:15 46: :50 21:30 44: :40 21:00 43: :30 20:15 42: :20 19:45 40: : 19:15 39: :00 18:30 38: :55 18:00 37: :45 17:35 36: :35 17: 35: :30 16:45 34: :25 16:20 34: :20 15:55 33: : 15:35 32: :05 15:15 31: :00 14:55 31: :55 14:35 30: :50 14:20 29:

10 3.3 Określanie klasy aktywności i maks. wydajności na podstawie poziomu i czasu trwania aktywności oraz testu Coopera dla biegaczy Aby skorzystać z tej metody, należy ustalić dwa parametry: Czas trwania treningu tygodniowo (czas aktywności) Dystans, który użytkownik może przebiec w ciągu 12 minut Test Coopera dla biegaczy można wykonać w łatwy sposób. Test trwa 12 minut i może być regularnie powtarzany w celu weryfikacji poziomu wydajności organizmu użytkownika i ustawień osobistych. Należy wybrać płaską trasę biegu umożliwiającą pomiar dystansu z dokładnością do m. Najłatwiej jest wykonać ten test na bieżni. Należy biec ze stałą szybkością przez 12 minut i zmierzyć dystans. Należy zarejestrować wynik testu przy użyciu Suunto t6c i przesłać zapisane dane do oprogramowania, a następnie odczytać maks. tętno i wpisać w odpowiednim polu (Max HR) w ustawieniach osobistych (Personal). Ta wartość może być niższa od rzeczywistego maks. tętna użytkownika, dlatego w przypadku wątpliwości należy skorzystać z wartości obliczonej przez oprogramowanie. Następnie można skorzystać z tabeli 3.1a w celu ustalenia klasy aktywności na podstawie intensywności i czasu trwania treningu tygodniowo (czas aktywności) oraz tabeli 3.3b w celu ustalenia maks. wydajności użytkownika (METs). Jeżeli konieczne jest precyzyjne wykonanie obliczeń dla zmierzonego dystansu i biegu trwającego 12 minut, należy skorzystać z następujących formuł (tylko dla dystansu 10 m lub większego): Mężczyźni: MET = x liczba metrów VO 2maks = x liczba metrów Kobiety: MET = x liczba metrów VO 2maks = x liczba metrów (Leger, Mercier 1984) Jeżeli dystans testu jest krótszy niż 10 m, należy ustalić klasę aktywności na podstawie opisów w tabeli i poczekać na obliczenie przez oprogramowanie maks. wydajności użytkownika na podstawie klasy aktywności, wieku, wzrostu, wagi i płci. W tym wypadku należy upewnić się, czy aktywniłeś Update Activity class automatically (Automatyczną aktualizację klasy aktywności), Update personal parameters automatically (Automatyczną aktualizację parametrów osobistych) oraz Confirm automatic update of activity class (Potwierdzenie automatycznej aktualizacji klasy aktywności). Osoby, które podczas testu pokonały dystans krótszy niż 10 metrów, nie powinny deklarować indywidualnej klasy aktywności wyższej niż 7. Sportowcy z klasą aktywności 7,5- mogą skonfigurować klasę aktywności i maks. wydajność (METs) korzystając z wyniku testu Coopera w tabeli 3.3a i dostosowując swój poziom aktywności lub czas trwania treningu tygodniowo na podstawie tabeli 3.1a. Mężczyzna z wynikiem testu Coopera 3720 m (tabela 3.3a) może deklarować maks. wydajność 18,6 METs odpowiadającą obliczonej przez oprogramowanie klasie aktywności 8. Czas aktywności (czas trwania treningu) może jednak wynosić 9-11 godzin tygodniowo i odpowiadać klasie aktywności 8,5 (tabela 3.1a). Kobieta z wynikiem testu Coopera 3290 m (tabela 3.3a) może deklarować maks. wydajność 16,9 METs odpowiadającą klasie aktywności 8. Czas trwania treningu może jednak wynosić godzin tygodniowo i odpowiadać klasie aktywności 9 (tabela 3.1a). Tabela 3.3a Obliczony przez oprogramowanie wynik testu Coopera, klasa aktywności i maks. wydajność (METs) dla mężczyzn i kobiet; klasa aktywności 7,5- Cooper Dystans Test (mężczyźni) Distance (male) Activity Klasa aktyw. class (mężczyźni) (male) Maks. Max wydajn. (mężczyźni) performance capability (METs) Obliczana przez oprogramowanie maks. wydajność dla klasy aktywności 7,5 do może nie odzwierciedlać precyzyjnie wyników testu Coopera dla biegaczy. Można spersonalizować swoje ustawienia przy użyciu powyższych formuł lub tabeli 3.3b. Należy wybrać dystans, odczytać maks. wydajność i wprowadzić tę wartość w odpowiednim polu (Max performance capability) w ustawieniach osobistych (Personal). Korzystanie z automatycznych ustawień oprogramowania może być przyczyną niezgodności klasy aktywności i maks. wydajności (METs). Ponadto wiek, płeć i dotychczasowa sprawność fizyczna mogą ograniczać wskaźnik VO2maks. pomimo intensywnego treningu. Zalecane jest więc konfigurowanie klasy aktywności i wskaźnika EPOC (efektywność treningu) na podstawie liczby godzin treningu tygodniowo (czas aktywności) zgodnie z tabelą 3.1a i personalizowanie swojej maks. wydajności (METs) na podstawie testu Coopera i tabeli 3.3b. Jeżeli rezultat testu Coopera umożliwia przyjęcie klasy aktywności 7,5-, należy użyć tego ustawienia, nawet jeżeli czas trwania aktywności jest krótszy. Jeżeli czas aktywności umożliwia przyjęcie wyższej klasy aktywności, nie należy zwiększać tej wartości bardziej niż o 2 klasy powyżej naturalnej wartości. Ustalenie klasy aktywności na podstawie testu Coopera jest bardziej złożone w przypadku klas aktywności 0-7, ponieważ maks. wydajność (METs) jest obliczana na podstawie wieku, wzrostu i wagi użytkownika niezależnie od początkowo skonfigurowanej klasy aktywności. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy skorzystać z tabeli 3.3b w celu zidentyfikowania maks. wydajności i tabeli 3.1a w celu określenia klasy aktywności użytkownika na Cooper Dystans Test (kobiety) Distance (female) Activity Klasa aktyw. class (kobiety) (female) Maks. Max wydajn. performance (kobiety) capability (METs) podstawie intensywności treningu lub liczby godzin treningu tygodniowo (czas aktywności). UWAGA JEŻELI CZAS TRWANIA TRENINGU JEST UŻYWANY DO OBLICZANIA KLASY AKTY- WNOŚCI, A MAKS. WYDAJNOŚĆ JEST OKREŚLANA NA PODSTAWIE TESTU COOPERA, NALEŻY WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ AKTUALIZACJI AUTOMATYCZNEJ. MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB WŁĄCZYĆ AKTUA- LIZACJE AUTOMATYCZNE, KORZYSTAJĄC Z POLECENIA EDIT (EDYCJA) W MENU PERSONAL (OSOBISTE). NALEŻY REGULARNIE WERYFIKOWAĆ USTAWIENIA OSOBISTE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ODZWIERCIEDLAJĄ AKTUALNY CZAS TRWANIA TRENINGU I MAKS. WYDAJNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE 2 SPIS TREŚCI 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Klasa aktywności... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 1.4 Tryby i widoki... 6 1.5 Blokada przycisków...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX ĆWICZENIA IX 1. Wydolność aerobowa tlenowa, zależy od wielu wskaźników fizjologicznych, biochemicznych i innych. Parametry fizjologiczne opisujące wydolność tlenową to: a) Pobór (zużycie) tlenu VO 2 b)

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Mając na względzie poprawienie kondycji oraz wzmocnienie układu krążenia powinniśmy się kierować podczas treningu następującymi wartościami;

Mając na względzie poprawienie kondycji oraz wzmocnienie układu krążenia powinniśmy się kierować podczas treningu następującymi wartościami; Trening z pulsometrem dla początkujących Często można usłyszeć, że pulsometr to urządzenie przydatne tylko w treningu profesjonalistów. Nie jest to jednak pogląd słuszny. Początkujący, a zwłaszcza osoby

Bardziej szczegółowo

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii:

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Kluczowe Funkcje O Wyświetlaniu Zakresy Działania Fakty o których

Bardziej szczegółowo

Ćwicz i sprawdzaj się z komórką

Ćwicz i sprawdzaj się z komórką Opracowała Hanna Andrzejczak Ćwicz i sprawdzaj się z komórką Badanie wydolności, kondycji i sprawności fizycznej swoich podopiecznych, to jedno z podstawowych zadań każdego nauczyciela WF. Narzędziem,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318

Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318 Legenda: Kursywa: nacisnąć Kursywa: nacisnąć i przytrzymać 2 sek. Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318 - pulsuje - szybsze przewijanie do przodu Wskazówki do rys. 3 A. Moduł normalnego czasu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM KOMPUTER TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 OBSŁUGA PRZYCISKÓW POKR TŁO DRIVE Obracając pokrętło i-drive, można regulować wartości ustawień lub poziomy oporu obrót zgodnie z ruchem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 1.1. Instalacja domyślna 11 1.2. Szybka pomoc 19 1.3. Autokonfiguracja stacji roboczych 33 1.4. Naprawa systemu 34 1.5. Darmowe porady 36 Rozdział 2. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

www.automex.pl www.akademiatp.pl

www.automex.pl www.akademiatp.pl Instrukcja obsługi www.automex.pl www.akademiatp.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Automex Sp.

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dostępem do systemu IMI

Zarządzanie dostępem do systemu IMI Zarządzanie dostępem do systemu IMI 1. KTO MOŻE ZARZĄDZAĆ DOSTĘPEM DO SYSTEMU IMI?... 2 2. REJESTRACJA ORGANÓW... 2 2.1. ZAREJESTROWANIE ORGANU W SYSTEMIE IMI... 2 2.2. WYSŁANIE ORGANOM ADMINISTRACJI ZAPROSZEŃ

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup Wagi/ Monitora Składu Ciała TANITA. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawi procedury konfiguracji i zarys

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl TRYBY i WIDOKI ZEGAR brak dzień tygodnia data sekundy strefy czasowe wschód/zachód słońca stoper licznik dni WYSOKOŚCIOMIERZ i BAROMETR KOMPAS brak kurs w stopniach zegar

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu.

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. Zwalnianie miejsca na dysku Zwalniając miejsce na dysku, można zwiększyć wydajność komputera. Razem z systemem Microsoft Windows jest dostarczane narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

BIEGAĆ KAŻDY MOŻE. ZALAS, 23-06-2014 r.

BIEGAĆ KAŻDY MOŻE. ZALAS, 23-06-2014 r. TEST COOPERA BIEGAĆ KAŻDY MOŻE ZALAS, 23-06-2014 r. CEL PRZEPROWADZENIA TESTU COOPERA w ZESPOLE SZKÓŁ w ZALASIU 1) POPULARYZACJA IUPOWSZECHNIANIEBIEGANIAJAKONAJPROSTSZEJFORMYAKTYWNOŚCIFIZYCZNEJ. 2) PROMOCJAMIEJSCOWOŚCIZALASJAKOWSIPRZYJAZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Zakład: Fitness i Sportów Silowych Specjalizacja trener personalnymetody treningowe w treningu personalnym Osoby prowadzące przedmiot:

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

WWW.SPORTSZKOLNY.LUBLIN.EU

WWW.SPORTSZKOLNY.LUBLIN.EU WWW.SPORTSZKOLNY.LUBLIN.EU - instrukcja obsługi programu Szanowni Państwo! Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy Państwu program Sport Szkolny, który powstał z myślą o stworzeniu efektywnej platformy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo