SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3 Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

2 Spis tre ci 1 WYKAZ URZ DZE WYMAGANIA OGÓLNE PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA CZYTELNIKÓW PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA PRACOWNI Z FINISZEREM PARAMETRY KOPIARKI KOLOROWEJ DLA CZYTELNIKÓW PARAMETRY KOPIARKI KOLOROWEJ DLA PRACOWNI Z FINISZEREM PARAMETRY DLA KOPIARKI KOLOROWEJ DLA PUNKTU OBS UGI KLIENTA Z FINISZEREM WEWN TRZNYM PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA PRACOWNI PARAMETRY SKANERA DO MIKROFILMÓW WYMAGANIA DOTYCZ CE FUNKCJONALNO CI SYSTEMU MONITOROWANIA DRUKOWANIA str. 2

3 1 Wykaz urz dze Lp. Nazwa Ilo 1 Kopiarka czarno bia a dla czytelników + materia y 3 szt. eksploatacyjne 2 Kopiarka czarno bia a dla pracowni z finisherem + materia y 1 szt. eksploatacyjne 3 Kopiarka kolorowa dla czytelników + materia y eksploatacyjne 1 szt. 4 Kopiarka kolorowa dla pracowni z finisherem + materia y 1 szt. eksploatacyjne 5 Kopiarka kolorowa dla punktu obs ugi Klienta z finiszerem 1 szt. wewn trznym + materia y eksploatacyjne 6 Kopiarka czarno bia a dla pracowni + materia y eksploatacyjne 3 szt. 7 Skaner do mikrofilmów 3 szt. 8 System monitorowania drukowania 1 kpl. 2 Wymagania ogólne Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z materia ami eksploatacyjnymi na kopii/wydruków i serwisem okresowym dla kopiarek czarno-bia ych oraz kopii/wydruków kolorowych i wydruków czarno-bia ych dla urz dze kolorowych wraz z monta em i wdro eniem systemu monitorowania wydruku. Wykonawca jest zobowi zany przed przyst pieniem do realizacji przedstawi do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski: dokumenty potwierdzaj ce spe nienie parametrów technicznych, u ytkowych, jako ciowych i estetycznych okre lonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, rysunki warsztatowe w przypadku wyposa enia wymagaj cego monta u, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, Wszystkie dokumenty powinny by wa ne w dniu sk adania ofert oraz w dniu instalacji urz dzenia, powinny dotyczy kompletnego urz dzenia zarówno w zakresie cz ci sk adowych jak i ca ci. Inne wymagania ogólne: urz dzenia powinny by dostarczone wraz z instrukcj obs ugi oraz instrukcj konserwacji i czyszczenia, Wykonawca uwzgl dni w ofercie przeprowadzenie niezb dnego szkolenia dla personelu obs uguj cego, w przypadku urz dze wymagaj cych okresowych przegl dów Wykonawca do czy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiary pomocniczych elementów sk adowych wg. instrukcji u ytkowania 2.1 Parametry kopiarki czarno bia ej dla czytelników Parametr Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Wymagania Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 minimum od A5R do A3W str. 3

4 Gramatura papieru Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny : minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Rozdzielczo Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Szybko kopiowania/ drukowania Format A-4 : minimum 28 str./min. FormatA-3: minimum 15 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek podajnik boczny : minimum 100 kartek Podstawa na kó kach Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Dysk twardy Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Pojemno podajnika dokumentów Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia Minimum 1GB Minimum 80GB Minimum 50 orygina ów/minut Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, str. 4

5 Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu System PRE-PAID Czytnik kart zbli eniowych 2.2 Parametry kopiarki czarno bia ej dla pracowni z finiszerem Parametr Wymagania Energooszcz dna konstrukcja Posiadanie certyfikatu EnergyStar Ekologiczna konstrukcja Posiadanie certyfikatu RoHS Maksymalny format orygina u A3 Format papieru Minimum od A5R do A3W Gramatura papieru Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny : minimum 56g/m2 do 209g/m2 Rozdzielczo Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Szybko kopiowania/ drukowania Format A-4 : minimum 36 str./min. Format A-3: minimum 17 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ wydruków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Minimum 1GB Dysk twardy Minimum 80GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania i broszurowania Pojemno modu u sortowania Minimum 1000 arkuszy Pojemno tacy broszuruj cej Minimum 20 kompletów Ilo kartek w broszurze Minimum 15 kartek Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP str. 5

6 zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e, PS3 Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Czytnik kart zbli eniowych 2.3 Parametry kopiarki kolorowej dla czytelników PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze Czas uzyskania gotowo ci WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny: minimum 56g/m2 do 209g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 6,0 sekundy W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek str. 6

7 Pami kopiarki i drukarki Dysk twardy Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Pojemno podajnika dokumentów Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia Rodzaj wy wietlacza Tryb podgl du dokumentów Technologia Finger-Swipe Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Modu Pre-Paid Minimum 3GB Minimum 160GB Minimum 50 orygina ów/minut Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, PDF/A LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj pochylenia 1-STRONNE, 3D Czytnik kart zbli eniowych str. 7

8 2.4 Parametry kopiarki kolorowej dla pracowni z finiszerem Parametr Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze Czas uzyskania gotowo ci Wymagania Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 6,0 sekundy W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki i drukarki Minimum 3GB Dysk twardy Minimum 160GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania i broszurowania Pojemno modu u sortowania Pojemno tacy broszuruj cej Ilo kartek w broszurze Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Minimum 1000 arkuszy Minimum 20 kompletów Minimum 15 kartek Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e, PS3 Push scan( poprzez panel sterowania) str. 8

9 Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia Rodzaj wy wietlacza Tryby podgl dania dokumentów Technologia Finger-Swipe Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, PDF/A LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj pochylenia 1-STRONNE, 3D Czytnik kart zbli eniowych 2.5 Parametry dla kopiarki kolorowej dla punktu obs ugi Klienta z finiszerem wewn trznym PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. str. 9

10 Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni W czasie krótszym ni 6,0 sekundy Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki i drukarki Minimum 3GB Dysk twardy Minimum 160GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania Pojemno modu u sortowania Minimum 500 arkuszy Liczba zszywanych kartek Minimum 50 Miejsca zszycia Z ty u, z przodu oraz grzbietowo Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP zyk opisu strony PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Metoda skanowania Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu Skanowanie do sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Format skanowanych plików PDF/A Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj Rodzaj wy wietlacza pochylenia Tryby podgl dania dokumentów 1-STRONNE, 3D Technologia Finger-Swipe str. 10

11 Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Czytnik kart zbli eniowych 2.6 Parametry kopiarki czarno bia ej dla pracowni PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orgina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania Czas uzyskania pierwszej kopii Czas uzyskania gotowo ci WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 28 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Podstawa na kó kach Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Minimum 1GB Dysk twardy Minimum 80GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania str. 11

12 zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Czytnik kart zbli eniowych 2.7 Parametry skanera do mikrofilmów Przedmiot skanowania Sensor obrazu Tryb szaro ci ród o wiat a Rozdzielczo ci PARAMETR Pr dko skanowania Maksymalna powierzchnia Od wie anie ekranu Porty Szybkie przeszukiwanie wieloklatkowych filmów Zoom cyfrowy i optyczny Podstawowe oprogramowanie do edycji Autozapis Podgl d miniatur (obrazu) przed operacj skanowania Funkcja eliminowania rys i kurzu Wszechstronne zarz dzanie plikami, obs uga formatów jpg i tiff WYMAGANIA mikrofilm (16/35mm), mikrofisze, micro-karty wysokiej rozdzielczo ci, monochromatyczny 256-bitowy CCFL naturalne wiat o, nie zielone, lampy LED z do ywotni gwarancj do 600 dpi 1s. / dla skanów 600 dpi, 1/6 s. / dla skanów 300 dpi 35 mm x 51 mm 30 ramek na sekund USB, FireWire str. 12

13 2.8 Wymagania dotycz ce funkcjonalno ci systemu monitorowania drukowania 1) System musi zapewni monitorowanie wykonywanych wydruków a. Na urz dzeniach lokalnych pod czanych (niezale nie od rodzaju pod czenia) bezpo rednio do stacji roboczych z systemami MS Windows 95/98/Me/NT 4/XP/2000/2003/2008/Vista/7 b. Na urz dzeniach pod czonych do serwerów wydruków na platformie MS Windows c. Na urz dzeniach sieciowych, do których kierowane s wydruki z systemów MS Windows 95/98/Me/NT 4/XP/2000/2003/2008/Vista/7 d. Na urz dzeniach lokalnych pod czanych (niezale nie od rodzaju pod czenia) bezpo rednio do stacji roboczych z systemami MS Windows 95/98/Me/NT4/XP/2000/2003/Vista/7, do których wysy ane s wydruki na wspó dzielone drukarki w systemach MS Windows e. Monitorowanie wydruków w systemach Linux/Unix wykonywanych za pomoc aplikacji systemowej CUPS f. Monitorowanie wydruków w systemie Sun Solaris wykonywanych za pomoc aplikacji systemowej LP 2) Informacje o wszystkich monitorowanych wydrukach musz by zapisywane w centralnej bazie danych. Zapisywane musz by co najmniej nast puj ce informacje (je li system operacyjny lub analiza monitorowanych wydruków dostarcza takie informacje) a. Nazwa drukowanego dokumentu b. Data i czas wykonania wydruku c. Login osoby wykonuj cej wydruk d. Format wydruku e. Ilo stron drukowanych f. Tryb mono/kolor g. Tryb simplex / duplex je li dotyczy 3) Wraz z systemem musi zosta dostarczona centralna baza danych, której proces instalacji ma by elementem instalacji cz ci serwerowej proponowanego rozwi zania. Baza danych musi zapewni obs ug zbiorów przekraczaj cych 2 GB. Ewentualny koszt bazy danych musi zawiera si w cenie serwera i nie wprowadza w przysz ci dodatkowych kosztów zwi zanych np. z rozszerzeniem monitorowania serwerów wydruków, czy te ilo ci u ytkowników i drukarek lokalnych. str. 13

14 4) System musi zapewni gromadzenie informacji o wykonywanych wydrukach pomimo czasowego nie funkcjonowania centralnego serwera przechowuj cego dane o wykonywanych wydrukach. Dane powinny by czasowo przechowywane lokalnie w miejscu ich monitorowania i przesy ane po ponownym uruchomieniu centralnego serwera. 5) System musi zapewni automatyczn aktualizacje modu ów s cych do lokalnego monitorowania wydruków z poziomu serwera centralnego lub za pomoc w asnych wewn trznych mechanizmów lub narz dzi administracyjnych MS Windows. 6) System musi zapewni automatyczne monitorowanie nowych urz dze drukuj cych zainstalowanych na wcze niej monitorowanych stacjach roboczych i serwerach wydruków. W takim przypadku informacja o pod czeniu nowego urz dzenia musi by automatycznie przes ana do serwera centralnego, gdzie administrator podejmie decyzje o jej sklasyfikowaniu. 7) System musi umo liwia tworzenie listy u ytkowników, którzy wykonuj wydruki na urz dzeniach drukuj cych z mo liwo ci grupowania ich na dzia y i departamenty o dowolnym poziomie zag bienia. 8) System musi posiada funkcje synchronizacji struktury organizacyjnej z domen NT, struktur ADS, NDS oraz ogólnie poprzez interfejs LDAP. 9) System musi umo liwia przypisanie kilku u ytkowników systemowych (loginów) do jednego konta rozliczeniowego w systemie. 10) System musi umo liwia tworzenie listy monitorowanych urz dze drukuj cych z podaniem lokalizacji jednej z wymienionych dalej lub na jednym z poziomów: lokalizacja, budynek, pi tro, obszar, pokój. 11) System na podstawie informacji przekazywanej przez system operacyjny i na podstawie analizy monitorowanych wydruków musi okre la koszty z uwzgl dnieniem: a. Rzeczywistych kosztów papieru w trybie wydruków dwustronnych pojedynczy koszt papieru dla dwóch stron zadruku. b. Rzeczywistych kosztów papieru niestandardowego (np.: wy szy koszt papieru firmowego). 12) System musi umo liwia w momencie generowania wydruku na stacji roboczej przypisywania go do wskazanego projektu, który wcze niej zosta zdefiniowany na serwerze centralnym, koszt zliczony na projekt nie jest przypisywany do u ytkownika, który go wygenerowa. 13) System z poziomu administracyjnego musi umo liwia anulowanie wydruków poszczególnych osób bez ich trwa ego usuwania z bazy danych. str. 14

15 14) System musi umo liwia w przypadku stacji roboczych MS Windows 2000/2003/XP/Vista/7, na których u ytkownicy nie posiadaj unikatowych loginów, autoryzacje wydruków lokalnych za pomoc loginów i hase przechowywanych w centralnej bazie danych lub w zewn trznym systemie z interfejsem LDAP. 15) Systemu musi dostarcza nast puj ce rodzaje raportów: a. Raporty dotycz ce u ytkowników (z podzia em na koszty i liczb stron, jednostki organizacyjne, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); b. Raporty dotycz ce jednostek organizacyjnych; (z podzia em na koszty i liczb stron, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); c. Raporty dotycz ce drukarek(z podzia em na koszty i liczb stron, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); d. Raporty dotycz ce trybu wydruku (mono/kolor) i formatu papieru; e. Raporty dotycz ce projektów (z podzia em na koszty, liczb stron, ytkowników; biling projektu); 16) System musi mie w pe ni polski interfejs i dokumentacje u ytkownika. 17) Cz centralna systemu musi by mo liwa do instalacji na platformie MS Windows XP Professional, 2000 Serwer/Professional, 2003 Serwer, 2008 Server. 18) W przypadku mo liwo ci dostarczenia do systemu informacji o wykonywanych kopiach, system musi umo liwia przechowywanie informacji o nich w centralnej bazie danych na zasadach takich jak w przypadku wydruków. 19) System musi umo liwia stworzenie operatorów systemu z uprawnieniami do poszczególnych modu ów systemu. 20) System musi dawa mo liwo definiowania dost pu dla operatorów wy cznie do okre lonych jednostek organizacyjnych. 21) Powinna by zapewniona dowolna skalowalno systemu od ograniczonej (licencj ) liczby u ytkowników i urz dze drukuj cych do nielimitowan ilo ci u ytkowników i urz dze drukuj cych. 22) Zainstalowania systemu kart zbli eniowych do wybranych urz dze 23) System musi umo liwi zastosowanie ró nego rodzaju czytników kart zbli eniowych w ramach jednej instalacji systemu. 24) System musi umo liwia przypisanie kilku kart (numerów kart) do jednego ytkownika. 25) System musi dostarcza konfigurowaln funkcj wydruku pod aj cego. ytkownicy musz mie mo liwo odbierania wydruku na dowolnym urz dzeniu str. 15

16 wielofunkcyjnym, które wchodzi w sk ad wcze niej zdefiniowanej grupy, do której wydruk zosta wcze niej wys any. 26) System musi mie mo liwo szyfrowania przesy anych informacji pomi dzy terminalem, a cz ci centraln Systemu. 27) System kart zbli eniowych musi mie w pe ni polski interfejs i dokumentacje ytkownika. 28) System musi posiada modu przedp atowy umo liwiaj cy komercyjne u ytkowanie urz dze kopiuj cych. 29) Modu przedp atowy musi posiada modu WWW umo liwiaj cy za enie konta oraz zarz dzanie tym kontem ( sprawdzenie ilo ci wykonanych wydruków i kopii, sprawdzenie stanu konta, do adowanie w dowolnym banku poprzez przekierowanie na stron tego banku) 30) System musi posiada PrintTerminal s cy do aktywacji kart 31) Modu WWW musi zosta dopasowany wizualnie ( szata graficzna) do potrzeb biblioteki ( wed ug projektu indywidualnego) 32) System musi posiada mo liwo zainstalowania modu u archiwizacji i podgl du tre ci wykonywanych wydruków. 33) System musi przechowywa wydruki repozytoriach w oparciu o system plikowy z odniesieniem informacji o nich w centralnej bazie danych. 34) System musi obs ugiwa wiele repozytoriów, do których dost p musi by zapewniony poprzez jeden centralny punkt centralny serwer Systemu. 35) System musi zapewni podgl d na danie, co najmniej nast puj cych formatów drukowania: Postscript, PCL, EMF. Podgl d musi umo liwia dost p do wszystkich stron drukowanych dokumentów. 36) System musi zapewni szyfrowanie informacji przechowywanych w repozytorium przy pomocy pary kluczy, tak aby dost p do tre ci by mo liwy w trybie komisyjnym co najmniej udzia administratora Systemu i zwierzchnika osoby kontrolowanej. 37) W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zany jest do aktualizowania na bie co oprogramowania systemowego pod wzgl dem merytorycznym i informatycznym, poprzez: a. dostosowanie oprogramowania do zmieniaj cego si stanu prawnego, b. uwzgl dnianie uwag i sugestii Zamawiaj cego, a przydatnych i mo liwych do wykorzystania przez innych u ytkowników oprogramowania Wykonawcy, c. uwzgl dnienie w asnych pomys ów i do wiadcze, d. uwzgl dnienie nowych generacji sprz tu komputerowego. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do ka dej nowej wersji Programu w ramach wynagrodzenia nale nego Wykonawcy za oprogramowanie. str. 16

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3 Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1 WYKAZ URZ DZE... 3 2 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.1 PARAMETRY KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK : KSEROKOPIARKI

CENNIK : KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy UMW/AZ/PN-1/ 15 cz. A CENNIK : KSEROKOPIARKI Wykonawca : RAND Sp. z o.o. adres: ul. Kwidzyńska 13 51-415 Wrocław Numer telefonu: (71) 372 94 60 Numer faxu: (71) 342 39 70 e-mail: firma@rand.pl

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2016 Dotyczy: System druku poufnego wraz z drukarkami (3 szt.), kod CPV 30232110-8 w ramach Projektu Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem Działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-05 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Informatyki i Telekomunikacji Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. (42) 714-31-55 fax (42) 714-31-14 (pieczęć wydziału zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki

UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki UMOWA UMW/AZ PN 29/13 cz. A Kserokopiarki Informacje ogólne: Umowa obowiązuje do 31.12.2014 r. Dostawcą sprzętu jest firma RAND, ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Tel. 71-341-99-80 Firma udziela także

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Zadanie częściowe nr 2 Kserokopiarka system wielofunkcyjny szt. 1 Załącznik nr 1/2 do SIWZ Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Prędkość: 20 str./min (w trybie cz.-b.) Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik Nr 1 do SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 37/ZP/2016 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.24.2015 Specyfikacja techniczna zał. nr 1 do siwz Całość dostawy każdego typu urządzenia musi być fabrycznie nowa. 1. Urządzenie wielofunkcyjne typ I 1 szt. Szybkość druku/kopiowania A4: minimum

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM ... Za cznik Nr do oferty ( piecz Wykonawcy ) Formularz oferty cenowej na dostaw sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materia ów eksploatacyjnych do drukarek CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 Szybko æ i wydajno æ Du a szybko æ do 18 str./min

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki OR.VI.345/5/08 Leszno, dnia 19. 05. 2008 r. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w zakresie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku 2016-05-02 Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku Lębork, 6 maja 2015 Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje Dostawę 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW w Koszalinie.

3. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje Dostawę 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW w Koszalinie. 1. Zamawiający A/I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

BPSP-340-10/13 Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

BPSP-340-10/13 Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. BPSP-340-10/13 Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-340-10/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 10 urządzeń tj.: a. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3-2 szt. ; b. wielofunkcyjnych monochromatycznych

Bardziej szczegółowo

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny Minimalna wydajność miesięczna 15 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 20 Pamięć urządzenia 1,5 GB RAM + HDD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo