Toruń, r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. ASCO Co Ltd Sp. z o.o. ul. Włocławska 165

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń, 13.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. ASCO Co Ltd Sp. z o.o. ul. Włocławska 165"

Transkrypt

1 Toruń, r. ASCO Co Ltd Sp. z o.o. ul. Włocławska Toruń KRS nr tel.: fax: I. ZAMAWIAJĄCY ASCO Co Ltd Sp. z o.o. ul. Włocławska Toruń KRS nr tel.: fax: Miejsce realizacji zamówienia: ul. Włocławska Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług informatycznych niezbędnych do opracowania oraz wdrożenia rozwiązania informatycznego w postaci platformy internetowej b2b ASCO.net. Parametry funkcjonalne ww. rozwiązania informatycznego: 1

2 Lp. Zakres modułowy oraz prace wdrożeniowe Podstawowa część platformy - prace programistyczne i wdrożeniowe Moduł dystrybucji i wymiany informacji firmowej ASCO.talk - prace programistyczne i wdrożeniowe Ogólna charakterystyka funkcjonalności Ogólny szkielet platformy, który jest niezbędny do wdrożenia pozostałych modułów platformy Zakup modułu ASCO.talk jest niezbędny z punktu widzenia zorganizowania sprawnego przepływu informacji w firmie, zarówno od kierownictwa do pracowników, jak i pomiędzy pracownikami. Użytkownicy w ramach niniejszego modułu będą mieli do dyspozycji 2 sekcje. W pierwszej redakcja treści i administracja będzie ograniczona dla wybranych osób, które zamieszczają informacje kluczowe z punktu widzenia kierownictwa firmy dla realizacji jej celów (regulaminy i rozporządzenia, instrukcje, wzory wniosków i dokumentów, informacje pracownicze, informacje o planowanych wydarzeniach w firmie). W drugiej pracownicy będą mogli sami zamieszczać wpisy w formie pytań i komentarzy dotyczących spraw służbowych (forma rozbudowanego forum), a także klasyfikować je w różne grupy tematyczne. Wpisy mają zachować strukturę logiczną pozwalającą prześledzić merytorycznie prowadzoną dyskusję. Możliwości modułu: Zarządzanie kontami użytkowników i przydzielanie im określonego poziomu dostępu Redagowanie wpisów w formie tekstu formatowanego z możliwością załączenia obrazka, załącznika (plik Word, Excel, PDF, inne) możliwość zamieszczania we wpisach plików multimedialnych Nadawanie cech (flag funkcjonalnych) Do oszacowania przez oferentów: Ilość godzin/cena netto godziny 2

3 Moduł e-learningu ASCO.learn - prace programistyczne i wdrożeniowe Moduł komunikacji B2B ASCO.fcontrol dodawanym wpisom Możliwość pre-moderacji i postmoderacji przez administratora systemu wpisów wprowadzanych przez pracowników Zakup modułu ASCO.learn Bądź samodzielny, naucz się sam jest niezbędny do stworzenia zbioru materiałów szkoleniowych z różnych dziedzin, a także monitorowania, aby strona po stronie zostały przeklikane przez danego pracownika. Materiały będzie można pogrupować według rodzaju zagadnienia, ponadto będzie można je sortować np. według tematu, chronologii wprowadzenia, stanowiska którego dotyczą. Po zapoznaniu się z materiałami dany pracownik będzie poddany testowi sprawdzającemu jego wiedzę. Moduł będzie pozwalał tworzyć nowe testy i do każdego szkolenia mogłoby ich być kilka. Pracownik po napisaniu testu zostanie oceniony i albo zostanie ponownie skierowany do zapoznania się z materiałem albo otrzyma zaliczenie z danego zagadnienia. Moduł ma posłużyć m.in. do szkoleń w zakresie: zadań i obowiązków na danym stanowisku (instrukcja stanowiskowa), zagadnień związanych z polityką jakości i ISO, tematyki BHP, itd.). Możliwości modułu: Możliwość dodawania grup tematycznych do materiałów oraz dodawania materiałów szkoleniowych Możliwość tworzenia testów do danych grup tematycznych Możliwość przydzielenia materiałów i testów do pracowników Możliwość wyciągnięcia statystyki dla każdego pracownika Zakup modułu ASCO.fcontrol (status foto controling) jest niezbędny do udoskonalenia komunikacji z kontrahentem firmy i udostępnienia mu informacji w trakcie procesu produkcji o postępie prac, tj. etapie na którym w danym momencie wytwarzany produkt jest. Informacja ta zostanie udostępniana w formie tekstowej (opisowej) i potwierdzana będzie 3

4 Moduł komunikacji B2B ASCO.vcontrol Moduł rywalizacji ofert B2B ASCO.supplies Moduł sprzedaży internetowej B2B ASCO.eshop wraz z pracami krótką dokumentacją zdjęciową. Podgląd etapu realizacji zlecenia i jego jakości będzie ograniczony dla kontrahenta, od którego to zlecenie pochodzi. Komunikacja w tym module jest dwustronna, kontrahent może dodać własny komentarz lub przeprowadzić dyskusję z odpowiedzialnym pracownikiem firmy (forma prostego chatu). Zakup modułu ASCO.vcontrol (quality video controlling) jest niezbędny do wprowadzenia usługi, która za pośrednictwem kamer umożliwi kontrahentowi analizowanie jakości wytwarzanego produktu w trybie rzeczywistym, a także weryfikację postępu prac zgodnie ze zleceniem. Moduł pozwoli na komunikację z kontrahentem firmy i udostępnienie mu multimedialnej informacji w formie video pokazującej proces / etapy procesu produkcji. Informacja ta po czasie rejestracji będzie udostępniana w archiwalnego pliku video. Podgląd realizacji zlecenia będzie ograniczony dla kontrahenta, od którego to zlecenie pochodzi. Komunikacja w tym module będzie dwustronna, kontrahent będzie mógł dodać własny komentarz lub przeprowadzić dyskusję z odpowiedzialnym pracownikiem firmy (forma prostego chatu). Zakup modułu ASCO.supplies o funkcjonalności przetargowej umożliwi przeprowadzanie licytacji wśród dostawców firmy. Dostawcy będą mogli składać oferty po potwierdzeniu, że spełniają wymagania określone przez firmę ASCO przypisane do danego przetargu. Po spełnieniu takich wymagań dostawca będzie mógł brać udział w licytacji cenowej i jeśli w terminie określonym w danym przetargu uzyska najlepszą cenę wygrywa licytację będzie miał prawo do podpisania zamówienia z firmą ASCO. Po wygraniu przetargu automatycznie wygeneruje się druk zamówienia. Zakup modułu ASCO.eshop sklepu internetowego pozwoli na przedstawienie 4

5 wdrożeniowymi niezbędnymi do uruchomienia e-shop Prace wdrożeniowe w zakresie wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wykonywanie zadań pracowników w ramach telepracy produktu wizualnie oraz opisowo, a także na przeprowadzenie procesu sprzedaży produktutransakcji. Moduł będzie pozwalać na dodawanie nowych produktów, redagowanie jego zawartości, określania grup produktowych i określania ceny produktu. Sklep będzie wyposażony w koszyk oraz wybrane funkcje transakcyjne, tj. pozwalające na dokonanie płatności przez klienta firmy ASCO za pośrednictwem Internetu. Moduł pozwoli na aktualizację oraz zarządzanie asortymentem produktów, a także będzie posiadać statystyki informujące o ruchu klientów w sklepie internetowym. Sklep będzie pozwalać klientom chcącym zrobić zakupy na założenie konta samodzielnie i dokonaniu zakupu. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca wprowadzi rozwiązania, które umożliwią poszczególnym pracownikom realizację ich zadań poprzez wykorzystanie telepracy (wykonane zostaną prace programistyczno-wdrożeniowe mające na celu umożliwienie korzystania z rozwiązań posiadanego oprogramowania klasy ERP w systemie telepracy poprzez zdalny pulpit ). W ten sposób poszczególni pracownicy firmy (przede wszystkim handlowcy oraz konstruktorzy, jak również kadra zarządzająca tj. Dyrektor Zarządzający, Dyrektor ds. produkcji oraz Dyrektor Finansowy) uzyskają możliwość wykonywania pracy na rzecz ASCO z dowolnego miejsca na świecie poprzez swobodny dostęp z przenośnych komputerów wyposażonych w mobilny internet do serwerów Firmy znajdujących się w jej siedzibie oraz dostęp do posiadanego oprogramowania klasy ERP (poprzez funkcje zdalny pulpit ). Powyższe pozwoli im wykonywać pracę w środowisku informatycznym dostępnym do chwili obecnej wyłącznie w siedzibie firmy. W powyższy sposób zostanie stworzona możliwość wykonywania pracy w systemie telepracy tj. poza siedzibą firmy przy wykorzystaniu sieci. Zamawiający zastrzega, że oferta oraz cena winna odnosić się do każdej z ww. pozycji tworzących całość rozwiązania w postaci platformy B2B (ilość godzin na każdy moduł oraz koszt netto godziny) oraz do całości zakresu rzeczowego określonego w niniejszym zapytaniu tj. zawierać podsumowanie kosztowe oferowanej ceny. 5

6 Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Od r. do r. IV. OCENA OFERT Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena netto opisanego powyżej kompletnego narzędzia informatycznego w postaci platformy internetowej B2B ASCO.net V. DODATKOWE INFORMACJE Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres z dopiskiem w tytule wiadomości Oferta opracowanie i wdrożenie rozwiązań w postaci platformy internetowej B2B, bądź listownie na adres siedziby Firmy bądź osobiście w siedzibie Firmy do dnia r. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Garwoliński Dyrektor Zarządzający pod numerem telefonu oraz adresem Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Uruchomienie nowoczesnej komunikacyjnej platformy e-rozwoju ASCo.net oraz wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. celem uruchomienia e-handlu, systemu telepracy, podniesienia standardu obsługi klienta, zinformatyzowania oraz konkurencyjności firmy. Oferta winna odnosić się do każdej pozycji wskazanej w zestawieniu zapytania ofertowego. Cena łączna zawarta w ofercie winna być wyrażona w wartościach netto oraz brutto. Oferta winna zawierać informacje o dacie jej ważności. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez podania przyczyny. 6

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 18.11.2013 Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa tel.: (022) 318 81 00 fax: (022) 318 81 01 e-mail: gsp@grassavoye.pl http://www.grassavoye.pl/ Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo