Rozpoczynasz działalność?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczynasz działalność?"

Transkrypt

1 Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy zdecydują się na współpracę z nami proponujemy fachowe doradztwo oraz specjalne zniżki w pierwszym okresie działalności. A tym czasem zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie opracowanym przez nas poradnikiem. Przede wszystkim gratulujemy decyzji o założeniu własnej firmy! Być może na początku będzie trudno, ale nie zarażaj się my na pewno pomożemy by przynajmniej sprawy księgowe nie absorbowały Twojego cennego czasu. Każdy, kto rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, musi najpierw rozstrzygnąć, w jakiej formie prawnej będzie prowadził swoją firmę. Najczęściej spotykaną formą jest indywidualne prowadzenie takiej działalności przez osoby fizyczne - jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli jednak rodzaj lub rozmiar działalności nie pozwala na to, by mogła ogarnąć go jedna osoba, z reguły zawierane są różnego rodzaju spółki przez osoby fizyczne, spośród których najbardziej powszechną jest spółka cywilna. Rozwinięte przedsiębiorstwa przyjmują formy prawne kapitałowych spółek handlowych posiadających odrębną osobowość prawną głównie spółki z o.o. lub akcyjnej. Forma prowadzonej działalności gospodarczej wskazywać będzie na to, czy dany podmiot zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza to jedna z najczęściej wybieranych form organizacyjnych. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych to działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa lub polegającą na (...) wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która: prowadzona jest we własnym imieniu podatnika, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane przez ustawę do przychodów osiągniętych z innych źródeł np. umowy o pracę. Prowadząc działalność gospodarczą można zdecydować się na jeden z 4 rodzajów opodatkowania: karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zasady ogólne podatek liniowy 19% Każdy może wybrać formę opartą o zasady ogólne, czy podatek liniowy. Tylko dla niektórych rodzajów działalności można wybrać kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Wyboru formy opodatkowania dokonujesz raz na rok. Jeśli zmienisz zdanie, musisz poczekać z wyborem innej do następnego roku. Wybierając formę opodatkowania weź pod uwagę następujące elementy: rodzaj działalności - bo jak wspomniano wyżej występują pewne ograniczenia, proporcję przychodów do kosztów - bo warto zminimalizować obciążenie podatkowe, łatwość rozliczania się - bo nie każdy jest urodzonym księgowym. Dokonując wyboru, musisz mieć przed oczami wstępną kalkulację swojej działalności. 1

2 Karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Nie trzeba prowadzić absolutnie żadnych ewidencji niezbędnych dla obliczenia podatku dochodowego, ani składać comiesięcznych deklaracji podatkowych. Po prostu co miesiąc wpłaca się na konto urzędu skarbowego określoną, tę samą przez cały rok kwotę. Stawka podatku dochodowego dla prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o kartę podatkową jest ustalana w drodze decyzji, po wzięciu pod uwagę rodzaju działalności, liczby mieszkańców gminy, na terenie której ma być prowadzona działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Jest jeden mankament, podatek musi być opłacony niezależnie od tego, czy działalność daje dochód, czy nie. Przy karcie podatkowej nie odliczasz żadnych kosztów - nawet tak oczywistych jak składki na ZUS (za wyjątkiem części składki zdrowotnej, którą odliczasz kwotowo od wpłacanego podatku). Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy chcą przede wszystkim prostoty w rozliczaniu się z fiskusem oraz dla sytuacji, gdy kalkulacja przychodów i kosztów wskazuje, że obciążenie podatkowe jest przy tym wyborze najniższe. Przed wyborem tej formy opodatkowania sprawdź, czy objęta jest nim Twoja działalność (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U nr 144 poz. 930). Pamiętaj: za prostotę w rozliczeniach z fiskusem "płacisz" niemożnością odliczenia kosztów. Podatek musisz przelewać na konto Urzędu Skarbowego nawet wtedy, gdy Twoja firma przynosi straty. Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt jest kolejną po karcie podatkowej stosunkowo prostą formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku trzeba prowadzić ewidencję, ale tylko przychodów. Podatek opłacany jest jako procent od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (ale w grupie działalności, które można objąć tą formą opodatkowania) stawki wynoszą 3,0%, 5,5% i 8,5%. Jeśli prowadzimy kilka działalności, podatek obliczamy osobno dla każdej z nich - stosując odpowiednią stawkę procentową. W porównaniu z kartą podatkową wybór ryczałtu powoduje konieczność prowadzenia ewidencji, ale w zamian podatek płacimy tylko wtedy, gdy uzyskamy jakiś przychód. Gdy nie ma przychodu, nie ma podatku. Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy chcą przede wszystkim prostoty w rozliczaniu się z fiskusem oraz dla sytuacji, gdy kalkulacja przychodów i kosztów wskazuje, że obciążenie podatkowe jest przy tym wyborze najniższe. Przed wyborem tej formy opodatkowania sprawdź, czy objęta jest nim Twoja działalność (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U nr 144 poz. 930). Pamiętaj: za prostotę w rozliczeniach z fiskusem "płacisz" niemożnością odliczenia kosztów. Podatek musisz przelewać na konto Urzędu Skarbowego nawet wtedy, gdy Twoja firma przynosi straty (przychód jest mniejszy niż poniesione koszty). Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Zasady ogólne Ta forma opodatkowania nie zawiera żadnych ułatwień. Stosuje się w niej pełną ewidencję sprzedaży i zakupu w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub - w przypadku działalności o większym rozmiarze - ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych w postaci Ksiąg Rachunkowych. Tej drugiej formy nie musisz się obawiać: obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się dopiero wtedy, gdy przychody firmy przekraczają 800 tys. euro (czyli ok. 3 mln zł). Jeśli będziesz miał taki problem, to zamiast się zamartwiać otwórz szampana!!! Na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupu określa się wielkość przychodów i kosztów. Po odjęciu kosztów od przychodów określa się dochód od którego płaci się podatek dochodowy. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu podatek wynosi 18% lub 32% według standardowej tabeli podatku PIT. 2

3 W oparciu o zasady ogólne podatnik jest zobowiązany do comiesięcznego opłacania wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy.(patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U nr 80 poz. 350). Pamiętaj: dzięki zasadom ogólnym w miesiącach, w których firma przyniesie stratę, nie będziesz płacił podatku PIT a być może także VAT. Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Podatek liniowy 19% - PPL Ta forma opodatkowania jest prawie taka sama jak w opisanych poprzednio zasadach ogólnych. Różnice są dwie. Po pierwsze podatek dochodowy wynosi zawsze tylko 19%. Po drugie nie możesz korzystać z żadnych ulg. Stracisz zatem np. ulgę za dostęp do Internetu oraz - uwaga - możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz nową, dużą ulgę na dzieci. Możesz za to (identycznie jak przy wyborze zasad ogólnych) odliczać koszty prowadzenia działalności - odliczasz od podstawy opodatkowania rachunki za telefon, kupione materiały, wydatki na amortyzowany samochód (nawet osobowy) itd. Podatek liniowy jest bardzo opłacalny dla firm generujących dochody (czyli przychody minus koszty ich uzyskania) powyżej zł na właściciela (PPL obejmuje także spółki jawne i cywilne). Zamiast generowania na siłę kosztów (czyli wydatków na potrzeby firmy, które w gruncie rzeczy nie są niezbędne, lecz jedynie mają sprowadzić Cię poniżej pierwszego progu) jeżeli zarabiasz dużo, możesz zysk przeznaczyć na dowolną konsumpcję. Wybór podatku liniowego opłaca się zawsze, gdy Twoje dochody przekraczają o co najmniej 15-20% limit pierwszego progu podatkowego. Prościej - jeżeli masz zysk (czyli dochód minus poniesione koszty) przekraczający zł miesięcznie, warto poważnie rozważyć podatek liniowy. Nawet niewielki rozwój firmy spowoduje, że wpadniesz w drugi próg podatkowy - a płacenie wyższego podatku to już jest marnotrawstwo... Jeżeli już przekraczasz pierwszy próg - powinieneś przejść na podatek liniowy. Podatek liniowy nie opłaca się osobom zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej pierwszego progu podatkowego, nie opłaca się osobom rozliczającym się z bezrobotnym współmałżonkiem, zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej dwukrotności pierwszego progu podatkowego. Prościej: jeżeli dochód (czyli przychód minus koszty i ewentualne ulgi) pary małżeńskiej ze wszystkich źródeł, w tym umów o pracę wynosi do ok. 85 tys. zł (dwukrotność pierwszego progu podatkowego), można zostać na zasadach ogólnych. Jeżeli suma ta jest większa, należy przejść na podatek liniowy. Z podatku liniowego nie mogą korzystać tzw. osoby samozatrudniające się, czyli takie, które w ramach działalności gospodarczej zamierzają świadczyć usługi firmie, w której poprzednio pracowały (w roku bieżącym i poprzednim). Podatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne, może być wybrany w każdej działalności gospodarczej, bez żadnych ograniczeń. (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami). Podatek VAT - stać się vatowcem, czy nie? Podatek dochodowy nie jest jedynym podatkiem jaki nas dotyczy - musimy się też zdecydować, czy chcemy się rozliczać z podatku VAT, czy nie. W każdej sytuacji możemy zadeklarować, że chcemy być płatnikiem VAT - wypełniamy wówczas formularz VAT-R i po dokonaniu opłaty w wysokości 150 zł z pierwszym dniem miesiąca po złożeniu formularza staniemy się "vatowcem". Jeśli jednak przewidujemy, że nasz obrót w ciągu roku nie przekroczy euro, to możemy wybrać tzw. podmiotowe zwolnienie z VAT (na formularzu VAT-6) - wykluczając się tym samym z grona "vatowców". Jeśli nasze przewidywania się nie sprawdzą i w ciągu roku przekroczymy wyżej podaną kwotę obrotu, to wtedy chcąc-niechcąc musimy stać się "vatowcem". Zalety i wady bycia vatowcem Podatek VAT (od wartości dodanej) nieprzyjemnie się płaci, ale za to przyjemnie odlicza. Oznacza to, że jeżeli sprzedałeś swoje usługi za zł (w tym zł podatku VAT) to na deklaracji pojawi się kwota zł do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności. Ale nie oznacza to, że taki przelew wypiszesz. Kupiłeś bowiem materiały za kwotę zł (w tym zł podatku 3

4 VAT) i ten zapłacony już przez Ciebie podatek odliczasz. W sumie zatem płacisz Urzędowi Skarbowemu tylko zł. PAMIĘTAJ: Podatek VAT wciąż jest kluczem otwierającym drzwi do dużych firm, z którymi chciałbyś współpracować. Niektóre w ogóle nie rozmawiają z firmami nie będącymi płatnikami VAT. Z drugiej strony klient na bazarze kupi towar u nie-vatowca. Główna zasada VAT-u opiera się na idei, że podatek dochodowy jest od niego oddzielony. I to jest jego wada. Ale z tego samego powodu firmy, które są płatnikami VAT bardzo niechętnie przyjmują faktury od firm nie-vatowców. Nie mogą bowiem odliczyć sobie VAT-u. Firmy, które nie są VAT-owcami muszą oferować cenę na tyle atrakcyjną, żeby zysk podatkowy był mniejszy. Oznacza to, że jeżeli firma ma kupić telewizor za 1220 zł to ofertą firmy nie-vatowej zainteresuje się tylko wtedy, jeżeli zapłaci maksymalnie 1000 zł. Kiedy nie warto być VAT-owcem? Przede wszystkim wtedy, gdy Twoimi kontrahentami są klienci indywidualni. Na przykład przy sprzedaży towarów na rynku. Klienta indywidualnego nie interesuje to, że musisz zapłacić VAT - on go nie odlicza i wybierze tego sprzedawcę, który będzie o 22% tańszy. Jak ustalić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej? Wydaje się to takie proste, a wcale nie jest. Przede wszystkim musimy uwzględnić czas, jaki nam zajmą wszystkie czynności formalne związane z zakładaniem firmy. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej jest ważna dla trzech urzędów: Urzędu Skarbowego - od tego dnia liczy się 7-dniowy termin na złożenie formularza NIP-1; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS uznaje, że od dnia podanego w formularzu w Urzędzie Miasta/Gminy zaczyna się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; Głównego Urzędu Statystycznego. PAMIĘTAJ: Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej określ z dwutygodniowym wyprzedzeniem od dnia złożenia wniosku do urzędu miasta/gminy. Do dnia podanego w formularzu nie ponoś żadnych kosztów poza absolutnie niezbędnymi opłatami. O przychodach zapomnij natychmiast! Co jest uważane za rozpoczęcie działalności gospodarczej? W tym miejscu trafiamy na pierwszą minę. W większości urzędów skarbowych przyjmuje się, że rozpoczęciem działalności jest pierwszy przychód firmy. Ale nie we wszystkich. Niektóre uważają, że rozpoczęciem działalności jest już także pierwszy koszt. Z tej paranoi możemy się wybronić: już zakładając firmę ponosimy koszty (opłata PCC, VAT-R). Kłótnię wygrasz na pewno, ale szkoda nerwów, prawda? Naszym zdaniem: najbezpieczniej będzie wstrzymać się z generowaniem kosztów przed upłynięciem daty rozpoczęcia działalności. Możesz kupić pieczątkę, możesz zapłacić coś bankowi. Ale nic więcej. Żadnych zakupów towarów handlowych ani wizytówek. Uwierz nam na słowo: wkrótce będziesz wydawał, wydawał i wydawał. Nie ma się do czego spieszyć. :) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej Na ogół miejscem wykonywania działalności jest siedziba firmy, czyli adres pod jakim firma zostanie wpisana do ewidencji. Nie musi jednak tak być; jeżeli zakład będzie działał w wynajmowanym pomieszczeniu, we wszystkich formularzach znajdziemy odrębne pole do wpisania tego adresu. Przepisy wymagają, aby miejsce prowadzenia działalności oraz siedziba firmy mieściły się w lokalach do których przedsiębiorca ma prawo użytkowania. Oznacza to, że możesz zarejestrować siedzibę u siebie w mieszkaniu ale tylko wtedy, gdy masz do niego prawo (zameldowanie, najem, lokatorskie, własność, własność spółdzielcza itp.). Jeżeli siedzibą firmy ma być inne miejsce, musisz posiadać umowę najmu z właścicielem. Niewątpliwie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest rejestracja firmy w miejscu zameldowania. Od adresu siedziby zależy bowiem urząd skarbowy, z którym będziemy się rozliczać w zakresie podatku od dochodów osobistych (PIT). PAMIĘTAJ: Musisz mieć prawo użytkowania zarówno do lokalu siedziby jak i miejsca wykonywania działalności gospodarczej. źródło: 4

5 Jeśli już wszystkie opisane wyżej sprawy masz przemyślane, czas na rejestrację firmy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta Potrzebne formularze: EDG-1, ewentualnie załączniki Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych zaczynają od złożenia Zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Niezbędne dane to: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy (nieobowiązkowo), nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce/a wykonywania działalności, datę rozpoczęcia działalności. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Zgłoszenie nie podlega żadnym opłatom. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna z tym, że we wniosku należy zaznaczyć, iż działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od ręki w ciągu maksymalnie 30 minut. Urząd Miasta Lublin: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pok. 607 (VI piętro) Wydział Spraw Administracyjnych, Urząd Miasta w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 20. Tutaj znajduje się link do strony Urzędu Miasta, skąd można pobrać wniosek do wydruku, klasyfikację PKD 2007 oraz przykładowo wypełniony wniosek. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym Potrzebne formularze: RG-1 Z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy wybrać się do urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz: kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu), dowodu osobistego. Wydanie REGONu zazwyczaj następuje praktycznie od ręki. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne. W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest zarówno samej spółce, jak i każdemu ze wspólników z osobna. Urząd Statystyczny w Lublinie: nadawanie nr-u REGON, aktualizacja oraz likwidacja działalności gospodarczej, załatwiane od ręki. Urząd Statystyczny, ul. Leszczyńskiego 48. Wniosek można również wydrukować ze strony www urzędu wniosek lub wypełnić interaktywnie i przesłać drogą elektroniczną. 5

6 Firmowe konto bankowe Teraz jest właściwy moment na założenie konta bankowego. Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania. Można wybrać dowolny bank, lecz wcześniej warto dokładnie zapoznać się z poszczególnymi ofertami i wybrać najlepszą. W przypadku kiedy nie posiadamy jeszcze numeru NIP nie podpiszemy z bankiem umowy o prowadzenie rachunku. Dostaniemy jedynie potwierdzenie otwarcia rachunku o danym numerze, ale to już wystarczy by udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć wniosek o nadaniu NIPu (np. dla spółki cywilnej). Urząd Skarbowy Potrzebny formularz NIP1 lub NIP2. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy. Wypełniamy formularz w celach aktualizacyjnych, podając wszelkie dane dotyczące nowopowstałej działalności gospodarczej. W przypadku zakładania spółki cywilnej występujemy o nadanie NIPu spółce. Czas oczekiwania wynosi ok dni. Dodatkowo w obu przypadkach należy zgłosić wybraną formę opodatkowania. Do nas należy decyzja, czy będą to: zasady ogólne, ryczałt przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, 19% podatek dochodowy, Jeśli zdecydujemy się zostać płatnikiem podatku VAT należy jednocześnie zgłosić to do urzędu skarbowego wypełniając formularz VAT-R. Tutaj niestety pojawiają się pierwsze koszty opłata związana z owym zgłoszeniem wynosi 170 zł. Najlepiej zapłacić na miejscu w kasie, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. Link do formularzy znajduje się tutaj. Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 5, okienka nr 13 i 14. Trzeci Urząd Skarbowy, ul. Narutowicza 56, sala obsługi interesanta na parterze. Zgłoszenie do ZUSu Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy, dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe. Jeśli zatrudniamy pracowników, dodatkowo opłacamy: składki ZUS dla pracowników, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do ZUS zgłaszamy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy, ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza 6

7 prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie. ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, na przykład wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS). Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 330 zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc po 25 sierpnia 2005 r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń. UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Lublinie: zgłoszenie do ZUS-u noworozpoczętej działalności gospodarczej, zgłoszenie zmian i likwidacji działalności gospodarczej w siedzibie ZUS-u Lublin, ul. T. Zana 38 7

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zakładam firmę Poradnik dla osób rejestrujących

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ TWARDYCH WERSJA SKRÓCONA V BLOK TEMATYCZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Opracowała: Joanna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć firmę w kilku prostych krokach

Jak założyć firmę w kilku prostych krokach Jak założyć firmę w kilku prostych krokach Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Dlaczego warto przejść na swoje? Własny biznes

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo