GT-S3350. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GT-S3350. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 GT-S3350 Instrukcja obsługi

2 Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung oraz dotrzymaniu surowych standardów. Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu. Najważniejsze uwagi W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia przed przystąpieniem do używania telefonu należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika. W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. 2 Korzystanie z podręcznika Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu. Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od telefonu, oprogramowania i operatora. Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie telefonu wskutek użycia oprogramowania innych firm. Oprogramowanie telefonu można uaktualnić, korzystając z plików dostępnych w witrynie

3 Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z telefonem na podstawie umów licencyjnych o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takich praw przez użytkownika. Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com. Niniejszy podręcznik należy zachować do ponownego wykorzystania w przyszłości. Ikony uwag dla czytelnika Przed przeczytaniem podręcznika należy się zapoznać ze stosownymi ikonami uwag. Ostrzeżenie Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób. Przestroga Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu. Notatka Ta ikona oznacza wskazówki, sugestie dotyczące użytkowania i dodatkowe informacje. Przeczytaj Ta ikona oznacza strony zawierające powiązane informacje, na przykład: s. 12 (oznacza patrz strona 12 ). Korzystanie z podręcznika 3

4 Następnie Ta ikona oznacza kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcje Wiadom. Utwórz wiadomość (oznacza W trybie Menu wybierz opcję Wiadom., a następnie opcję Utwórz wiadomość ). [ ] Nawiasy kwadratowe oznaczają klawisze telefonu, na przykład [ ] oznacza przełącznik zasilania/przycisk zakończenia. < > Nawiasy ostrokątne oznaczają przyciski programowe do sterowania różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład <OK> oznacza przycisk programowy OK. Prawa autorskie Copyright 2011 Samsung Electronics Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony przepisami międzynarodowego prawa autorskiego. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być odtwarzana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics. 4 Korzystanie z podręcznika

5 Znaki towarowe Nazwa SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics. Nazwa Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Nazwy Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Nazwa Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli. Korzystanie z podręcznika 5

6 Spis treści Montaż... 9 Rozpakowywanie... 9 Wkładanie karty SIM i baterii... 9 Ładowanie baterii Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie telefonu Podstawowe informacje o telefonie Dostęp do opcji menu Dostosowywanie ustawień telefonu Wprowadzanie tekstu Komunikacja Połączenia Spisy połączeń Wiadomości Komunikator Czat Bluetooth Rozrywka Aparat Muzyka Radio FM Gry i aplikacje Spis treści

7 Informacje osobiste Kontakty Kalendarz Zadanie Notatka Dyktafon Internet Internet Google Udostępniaj obrazy Portale społecznościowe Łączność Bluetooth Wi-Fi Połączenia z komputerem Narzędzia Alarmy Kopia zapasowa Kalkulator Przelicznik Słownik Moje pliki Stoper Czasomierz Czas na świecie Spis treści 7

8 Ustawienia Uzyskiwanie dostępu do menu Ustawienia Profile telefonu Wyświetlacz Godzina i data Telefon Połączenia Kosz Kopia zapasowa Bezpieczeństwo Ustawienia USB Sieć Pamięć Ust. fabryczne Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Indeks Spis treści

9 Montaż Rozpakowywanie Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy: telefon komórkowy bateria (litowo-jonowa / 1000 mah) ładowarka podróżna podręcznik użytkownika Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta. Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu. Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodne z posiadanym telefonem. Wkładanie karty SIM i baterii Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. Aby włożyć kartę SIM i baterię: 1 Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ]. Montaż 9

10 2 Zdejmij tylną pokrywę. 4 Kartę SIM należy wkładać z pozłacanymi stykami skierowanymi w dół. Bez włożonej karty SIM można korzystać wyłącznie z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu. Włóż baterię. 3 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci. Włóż kartę SIM. 5 Załóż tylną pokrywę. 10 Montaż

11 Ładowanie baterii Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię. Baterię w telefonie można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub po podłączeniu telefonu do komputera przy użyciu kabla transmisji danych. Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu. Gdy bateria będzie prawie całkowicie rozładowana, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Bateria na ikonie będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy wówczas naładować baterię. Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku 1 telefonu. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do 2 gniazda wielofunkcyjnego. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą. Montaż 11

12 3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego. Z telefonu można korzystać podczas ładowania, ale powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna. Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość ani działanie telefonu. Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy go odnieść do centrum serwisowego firmy Samsung wraz z ładowarką. 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę podróżną od telefonu, a następnie od gniazda elektrycznego. Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu. Ładowarkę podróżną należy odłączać od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest ona używana, w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, więc przerwanie dopływu prądu wymaga odłączenia ładowarki od gniazda. W trakcie korzystania z ładowarki podróżnej powinna ona być mocno osadzona w gnieździe. Ładowanie przy użyciu kabla transmisji danych Przed przystąpieniem do ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony. 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu. 2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla transmisji danych do gniazda wielofunkcyjnego. 3 Podłącz drugi koniec kabla transmisji danych do portu USB komputera. 12 Montaż

13 W zależności od używanego kabla transmisji danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem. 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz kabel transmisji danych od telefonu, a następnie od komputera. Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microsd i microsdhc o pojemności maksymalnej 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju). Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w dziedzinie kart pamięci, jednak niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z posiadanym telefonem. Użycie niezgodnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie telefonu i samej karty, a także utratę danych zapisanych na karcie. W przypadku kart pamięci telefon obsługuje tylko system plików FAT. W razie włożenia karty pamięci sformatowanej w innym systemie plików zostanie wyświetlone pytanie o jej przeformatowanie. Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności karty pamięci. 1 Zdejmij tylną pokrywę. 2 Włóż kartę pamięci tak, aby pozłacane styki były skierowane w dół. 3 Załóż tylną pokrywę. Wyjmowanie karty pamięci 1 Upewnij się, że karta pamięci nie aktualnie używana. Montaż 13

14 2 3 Zdejmij tylną pokrywę. Wysuń kartę pamięci z gniazda karty pamięci. Nie należy wyjmować karty, gdy dane są przenoszone na tę kartę lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu. Formatowanie karty pamięci Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Pamięć Karta pamięci <Format>. 2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w telefonie. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika. Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 1 Zdejmij tylną pokrywę. 2 Wsuń pasek na rękę przez odpowiedni otwór i zaczep go o niewielki występ. 3 Załóż tylną pokrywę. 14 Montaż

15 Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie telefonu Aby włączyć telefon: 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2 W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby). Aby wyłączyć telefon, należy wykonać krok 1. W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest ograniczone, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i poleceń wydawanych przez upoważniony personel. Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu, należy włączyć profil offline. s. 20 Podstawowe informacje o telefonie Wygląd telefonu Słuchawka Klawisz głośności Lewy klawisz funkcyjny Klawisz połączenia Mikrofon Panel dotykowy Prawy klawisz funkcyjny Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia połaczenia Klawiatura QWERTY Wprowadzenie 15

16 Gniazdo wielofunkcyjne Gniazdo zestawu słuchawkowego Obiektyw aparatu Głośnik Tylna pokrywa Antena wewnętrzna Klawisze Klawisz Połącz Klawisze programowe Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia połaczenia Funkcja Nawiązywanie połączeń i odpowiadanie na połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości. Wykonywanie czynności opisanych w dolnej części wyświetlacza. Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Zakończenie połączenia. W trybie menu umożliwia powrót do trybu oczekiwania. 16 Wprowadzenie

17 Klawisz Klawisz głośności Panel dotykowy Funkcja Dostosowywanie głośności telefonu. Naciśnięcie klawisza głośności i przytrzymanie go w dole w trybie oczekiwania umożliwia wykonanie fałszywego połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia przewijanie opcji menu (przeciągnij). W trybie menu umożliwia wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych informacji (naciśnij). Klawiatura QWERTY W zależności od regionu układ klawiatury QWERTY może być inny. Klawisz Alfanumeryczne Shift Alt Funkcja Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych. Zmiana wielkości liter w polu wprowadzania tekstu. Wstawianie znaków z górnych obszarów klawiszy w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia zablokowanie lub odblokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj). Wprowadzenie 17

18 Klawisz Symbol Spacja Wiadomości Enter Backspace Funkcja Wstawianie symboli w polu wprowadzania tekstu. Zmiana symboli. Wstawianie spacji w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia włączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj). Otwieranie ekranu kompozytora wiadomości. Uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów (naciśnij i przytrzymaj). Rozpoczęcie nowego wiersza w polu wprowadzania tekstu. Usuwanie znaków w polu wprowadzania tekstu. Ikony wskaźników Ikony widoczne na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od regionu i operatora. Ikona Wskaźnik Siła sygnału Połączenie z siecią GPRS Połączenie z siecią EDGE Trwające połączenie głosowe Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych Przeglądanie witryn internetowych Nawiązane połączenie z zabezpieczoną stroną internetową Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora) 18 Wprowadzenie

19 Ikona Wskaźnik Włączone przekazywanie połączeń Podłączenie do komputera Połączenie z siecią WLAN Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth Włączona funkcja łączności Bluetooth Włączony alarm Włożona kartę pamięci Nowa wiadomość SMS Nowa wiadomość MMS Nowa wiadomość Nowa wiadomość w poczcie głosowej Ikona Wskaźnik Trwające odtwarzanie muzyki Wstrzymane odtwarzanie muzyki Włączony profil normalny Włączony profil cichy Poziom naładowania baterii Aktualna godzina Dostęp do opcji menu Aby uzyskać dostęp do menu telefonu: 1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk < Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu. 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego. Wybierz menu lub aplikację. 3 Wprowadzenie 19

20 4 Naciśnij przycisk < Wstecz>, aby przejść o jeden poziom w górę. Naciśnij klawisz [ ], aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania. Dostosowywanie ustawień telefonu Aby czerpać więcej satysfakcji z używania telefonu, można go dostosować do własnych preferencji. Ustawianie aktualnej daty i godziny 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Godzina i data. 2 Wybierz opcję automatycznej aktualizacji czasu, a następnie strefę czasową. 3 Ustaw format daty i godziny, a następnie wprowadź aktualną datę i godzinę. 4 Naciśnij przycisk < Zapisz>. Regulacja głośności dźwięk klawiszy W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. Włączanie profilu cichego Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy, w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [ ]. Konfiguracja profilu telefonu Dźwięki telefonu można zmienić, dostosowując aktualny profil telefonu lub włączając inny profil telefonu. Aby skonfigurować profil: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Profile telefonu. 2 Przewiń do wybranego profilu. 3 Naciśnij przycisk < Edytuj>. 20 Wprowadzenie

21 4 Dostosuj opcje dźwięków sygnalizujących przychodzące połączenia i wiadomości, a także innych dźwięków telefonu. Dostępne opcje dźwięków mogą się różnić w zależności od wybranego profilu. Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy. Wybór tapety ekranu w trybie oczekiwania 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Tapeta. 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać obraz. Naciśnij panel dotykowy. 3 Wybór motywu na ekrany menu 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Motyw. Wybierz motyw, naciskając panel dotykowy. 2 3 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić motyw. 4 Naciśnij przyciski < Ustaw> <Tak>, aby zastosować motyw. Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Jasność. 2 Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom jasności. 3 Naciśnij przycisk < Zapisz>. Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii telefonu. Konfiguracja skrótów klawiaturowych 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Telefon Skróty Qwerty. 2 Wybierz klawisz, którego chcesz użyć do skrótu. Wprowadzenie 21

22 3 Wybierz menu, do którego chcesz przypisać skrót. W razie potrzeby przewiń panel dotykowy w prawo, aby wybrać podmenu. 4 Aby uzyskać dostęp do skrótu, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przypisany klawisz skrótu. Korzystanie z kosza Dzięki funkcji kosza usuwane dane, takie jak wiadomości, kontakty, organizery czy elementy z folderu Moje pliki, nie muszą być usuwane trwale. Można je później przywrócić. Można też opróżnić kosz i trwale usunąć dane. Poszczególne elementy należy przenosić do kosza pojedynczo. Włączanie funkcji kosza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Włącz Kosz. 3 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i naciśnij panel dotykowy. Przywracanie usuniętych danych 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. Przewiń do wybranego elementu. 2 3 Naciśnij panel dotykowy, aby przywrócić dane. Opróżnianie kosza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Opróżnij kosz <Tak>. Blokowanie telefonu Telefon można zablokować, aktywując jego hasło. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Blokada telefonu. 2 Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk <OK>. 4 Naciśnij przycisk < Zapisz>. 22 Wprowadzenie

23 3 Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij przycisk <OK>. Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, wyświetlany jest monit o utworzenie i potwierdzenie hasła. Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, hasło należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany. W razie zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania telefonu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem. Blokowanie karty SIM Telefon można zablokować, aktywując kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Blokada PIN. Wprowadź kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij 2 przycisk <OK>. Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, kod PIN należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany. Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM. Aby odblokować kartę SIM, należy wprowadzić kod odblokowania danego kodu PIN (PUK). W razie zablokowania karty SIM po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK należy się udać do operatora sieci w celu odblokowania karty SIM. Włączanie funkcji Mobile Tracker W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Mobile Tracker. 2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. Wprowadzenie 23

24 3 Ponownie wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. 4 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji Wł. 5 Wybierz opcję Odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców. 6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). 7 Po zakończeniu konfiguracji odbiorców naciśnij panel dotykowy. 8 Przewiń w dół do opcji Nadawca i wprowadź nazwę nadawcy. 9 Naciśnij panel dotykowy i przycisk < Akceptuj>. Wprowadzanie tekstu Do wprowadzania tekstu służą alfanumeryczne klawisze na klawiaturze QWERTY. Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne. Można również użyć następujących klawiszy: Klawisz Funkcja Zmiana wielkości liter. Wprowadzanie znaków z górnych obszarów klawiszy. Przejście do trybu wstawiania symboli. Otwieranie listy emotikonów (naciśnij klawisz [ ], a następnie klawisz [ ]). Wstawianie spacji. Usuwanie wprowadzonych znaków. Rozpoczęcie nowego wiersza. 24 Wprowadzenie

25 Kopiowanie i wklejanie tekstu Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej wykorzystanie tego samego tekstu w innych aplikacjach. 1 Umieść kursor w wybranym miejscu. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Kopiuj lub wytnij. 3 Przeciągnij palcem po panelu dotykowym, aby podświetlić wybrany tekst. 4 Naciśnij panel dotykowy, aby skopiować i wkleić tekst do schowka. Aby wyciąć tekst, naciśnij przycisk <Wytnij>. 5 Zaznacz pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji. 6 Naciśnij opcje < Opcje> Wklej, aby wkleić tekst ze schowka do pola tekstowego. Wprowadzenie 25

26 Komunikacja Połączenia W tym rozdziale opisano korzystanie z funkcji połączeń, tj. nawiązywania połączeń i odpowiadania na połączenia, jak również korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywanie i używanie funkcji związanych z połączeniami. Nawiązywanie połączenia i odpowiadanie na połączenie Nawiązywanie połączenia 1 W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer. 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Często wybierane numery można dodać do kontaktów. s. 43 Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, należy nacisnąć klawisz [ ]. Odpowiadanie na połączenie 1 Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [ ]. Aby dostosować poziom głośności, należy nacisnąć klawisz głośności w trakcie emitowania sygnału. Aby wyciszyć dzwonek, należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dole. 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Odrzucanie połączenia Podczas sygnału połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętej linii. 26 Komunikacja

27 Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. s. 28 W trakcie odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Wszystkie połączenia Odrzuć połączenie z wiadomością. Wybieranie numeru międzynarodowego 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [ 0], aby wprowadzić znak +. 2 Wprowadź cały wybierany numer (numery kierunkowe kraju i regionu oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ]. Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia W czasie trwania połączenia można skorzystać z następujących opcji: W celu dostosowania głośności dźwięku należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. W celu włączenia funkcji głośnika należy nacisnąć panel dotykowy, a następnie opcję Tak. Korzystanie z funkcji głośnika w hałaśliwym otoczeniu może utrudniać prowadzenie rozmowy. Lepszą jakość dźwięku gwarantuje wówczas użycie słuchawki telefonu. W celu zawieszenia połączenia należy nacisnąć opcję <Zawieś>. W celu przywrócenia zawieszonego połączenia należy nacisnąć opcję <Powróć>. W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer. Aby odpowiedzieć na drugie połączenie, należy nacisnąć klawisz [ ] po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących. W celu przejścia od jednego połączenia do drugiego należy nacisnąć opcję <Zamień>. Komunikacja 27

28 Wyświetlanie i wybieranie numerów z połączeń nieodebranych W telefonie wyświetlane są połączenia, na które nie odpowiedziano. 1 Naciśnij panel dotykowy. 2 Przewiń do połączenia, na które chcesz odpowiedzieć. 3 Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie. Używanie funkcji dodatkowych W telefonie dostępne są różne inne funkcje związane z połączeniami, takie jak automatyczne odrzucanie, obsługa fałszywych połączeń czy tryb wybierania ustalonego (FDN). Konfiguracja automatycznego odrzucania Funkcja automatycznego odrzucania służy do natychmiastowego odrzucania połączeń z określonymi numerami. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Połączenia Wszystkie połączenia Autom. odrzucanie. 28 Komunikacja 2 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji Wł. 3 Wybierz opcję Lista blokowanych. 4 Naciśnij opcje < Opcje> Utwórz. 5 Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, i naciśnij panel dotykowy. 6 Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki Zaznacz pola wyboru obok numerów. 8 Naciśnij opcje < Opcje> Zapisz. Nawiązywanie fałszywych połączeń Użytkownik może zasymulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrania. Aby włączyć funkcję nawiązywania fałszywych połączeń, w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Aktywacja Wł.

29 Aby nawiązać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dole. Fałszywe połączenie zostanie nawiązane po upływie określonego czasu. Można zmienić czas oczekiwania na fałszywe połączenie. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Opóźnienie poł. sfałszowanego. Aby sprawić, że fałszywe połączenie wyda się bardziej wiarygodne, można w czasie jego trwania odtworzyć nagranie głosowe. Aby nagrać głos: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Użyj nagrania głosowego. 2 Zaznacz opcję Użyj nagrania głosowego. 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk < Nagraj>. 4 Nagraj tekst, kierując głos do mikrofonu. 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk < Stop>. Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN) W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby móc korzystać z trybu FDN, należy najpierw sporządzić listę FDN w kontaktach. s. 45 Aby włączyć tryb FDN: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Tryb FDN. 2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij przycisk <OK>. Spisy połączeń W tym rozdziale omówiono sposób wyświetlania spisów nawiązanych lub odebranych połączeń oraz odebranych lub wysłanych wiadomości, a także sposób zarządzania takimi spisami. Komunikacja 29

30 Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości Spisy połączeń i wiadomości można przefiltrować na podstawie ich typów. 1 W trybie menu wybierz opcję Spis poł. 2 Przewiń w lewo lub w prawo do typu spisu. 3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły. W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych. Wyświetlanie menedżera spisów Za pomocą menedżera spisów można sprawdzić liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości albo ilość danych w tych wiadomościach, a także koszt i czas trwania połączeń. 1 W trybie menu wybierz opcje Spis poł. <Menedż. poł.>. Jeśli istnieje zapisany spis, naciśnij opcje <Opcje> Menedżer połączeń. 30 Komunikacja 2 Wybierz odpowiednią opcję. Opcja Czas trwania połączenia Koszt połączeń Licznik wiadomości Licznik danych Funkcja Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń. Wyświetlanie danych dotyczących kosztu połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również zdefiniować walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. W zależności od używanej karty SIM licznik kosztów może być niedostępny. Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości. Wyświetlanie ilości wysłanych lub odebranych danych.

31 Dane w menedżerze spisów można wyzerować. W tym celu wystarczy nacisnąć panel dotykowy lub opcję <kasuj> na dowolnym ekranie. Wiadomości W tym rozdziale opisano sposób tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) oraz wiadomości , a także sposób przeglądania wysłanych lub odebranych wiadomości i sposób zarządzania takimi wiadomościami. Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem. Wysyłanie wiadomości SMS "Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-gsm na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę." 1 W trybie menu wybierz opcje Wiadom. Utwórz wiadomość. 2 Wprowadź numer. Można go wybrać z listy kontaktów, grup lub ostatnio wybieranych kontaktów za pomocą panelu dotykowego. Komunikacja 31

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Solid B2710. Instrukcja obsługi

Solid B2710. Instrukcja obsługi Solid B2710 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

CTKCLASSIC. Instrukcja obsługi

CTKCLASSIC. Instrukcja obsługi CTKCLASSIC Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web * W zależności od usługodawcy lub zainstalowanego oprogramowania, niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać posiadanemu telefonowi. * Zależnie od kraju, twój telefon i akcesoria mogą wyglądać

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Polski PCH-2016 7025577 Pierwsze użycie systemu PlayStation Vita Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund Włącz system PS Vita. Włączając system po raz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

SGH-E250 Instrukcja użytkownika

SGH-E250 Instrukcja użytkownika SGH-E250 Instrukcja użytkownika Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd. Informacje podstawowe Niedostosowanie się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.: GH68-31572A Polish. 09/2010. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-31572A Polish. 09/2010. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com * W zaleźności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zaleźności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

myphone All rights reserved. myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+

myphone All rights reserved. myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+ 1 2 Spis treści Spis treści...10 Zawartość zestawu myphone Hammer 2+...14 Parametry techniczne telefonu myphone Hammer 2+...15 1. Wygląd telefonu wprowadzenie...16

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

SGH-E500 Przewodnik użytkownika

SGH-E500 Przewodnik użytkownika SGH-E500 Przewodnik użytkownika Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika Jabra Halo Free Podręcznik użytkownika 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE SYSTEMY OPERACYJNE 4,1% 1% 0,2% Android 13,4% ios Windows Phone 81,3% BlackBerry OS Inne ERA G1 - POCZĄTEK WERSJE 1.0 Apple Pie 1.1 Banana Bread Cupcake

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rodzaje transmisji danych

Rodzaje transmisji danych Budowa Smartfona Rodzaje transmisji danych Prędkość Internetu zależeć będzie od tego, w zasięgu którego rodzaju transmisji danych urządzenie się znajduje. Informacja o tym pojawia się przy ikonie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Więcej możliwości. Poznaj je...5 Czynności wstępne...6 Karta SIM...6 PIN...6 Włączanie telefonu...7 Tryb gotowości...7 Karta pamięci...8 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

GT-I9001. Instrukcja obsługi

GT-I9001. Instrukcja obsługi GT-I9001 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Naciśnij i mów. Wydanie 1

Naciśnij i mów. Wydanie 1 Naciśnij i mów Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 11/2005. Rev World Wide Web

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 11/2005. Rev World Wide Web * W zależności od usługodawcy, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie. * W zależności od kraju wygląd telefonu

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo