GT-S3350. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GT-S3350. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 GT-S3350 Instrukcja obsługi

2 Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung oraz dotrzymaniu surowych standardów. Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu. Najważniejsze uwagi W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia przed przystąpieniem do używania telefonu należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika. W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. 2 Korzystanie z podręcznika Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu. Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od telefonu, oprogramowania i operatora. Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie telefonu wskutek użycia oprogramowania innych firm. Oprogramowanie telefonu można uaktualnić, korzystając z plików dostępnych w witrynie

3 Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z telefonem na podstawie umów licencyjnych o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takich praw przez użytkownika. Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com. Niniejszy podręcznik należy zachować do ponownego wykorzystania w przyszłości. Ikony uwag dla czytelnika Przed przeczytaniem podręcznika należy się zapoznać ze stosownymi ikonami uwag. Ostrzeżenie Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób. Przestroga Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu. Notatka Ta ikona oznacza wskazówki, sugestie dotyczące użytkowania i dodatkowe informacje. Przeczytaj Ta ikona oznacza strony zawierające powiązane informacje, na przykład: s. 12 (oznacza patrz strona 12 ). Korzystanie z podręcznika 3

4 Następnie Ta ikona oznacza kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcje Wiadom. Utwórz wiadomość (oznacza W trybie Menu wybierz opcję Wiadom., a następnie opcję Utwórz wiadomość ). [ ] Nawiasy kwadratowe oznaczają klawisze telefonu, na przykład [ ] oznacza przełącznik zasilania/przycisk zakończenia. < > Nawiasy ostrokątne oznaczają przyciski programowe do sterowania różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład <OK> oznacza przycisk programowy OK. Prawa autorskie Copyright 2011 Samsung Electronics Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony przepisami międzynarodowego prawa autorskiego. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być odtwarzana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics. 4 Korzystanie z podręcznika

5 Znaki towarowe Nazwa SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics. Nazwa Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Nazwy Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Nazwa Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli. Korzystanie z podręcznika 5

6 Spis treści Montaż... 9 Rozpakowywanie... 9 Wkładanie karty SIM i baterii... 9 Ładowanie baterii Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie telefonu Podstawowe informacje o telefonie Dostęp do opcji menu Dostosowywanie ustawień telefonu Wprowadzanie tekstu Komunikacja Połączenia Spisy połączeń Wiadomości Komunikator Czat Bluetooth Rozrywka Aparat Muzyka Radio FM Gry i aplikacje Spis treści

7 Informacje osobiste Kontakty Kalendarz Zadanie Notatka Dyktafon Internet Internet Google Udostępniaj obrazy Portale społecznościowe Łączność Bluetooth Wi-Fi Połączenia z komputerem Narzędzia Alarmy Kopia zapasowa Kalkulator Przelicznik Słownik Moje pliki Stoper Czasomierz Czas na świecie Spis treści 7

8 Ustawienia Uzyskiwanie dostępu do menu Ustawienia Profile telefonu Wyświetlacz Godzina i data Telefon Połączenia Kosz Kopia zapasowa Bezpieczeństwo Ustawienia USB Sieć Pamięć Ust. fabryczne Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Indeks Spis treści

9 Montaż Rozpakowywanie Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy: telefon komórkowy bateria (litowo-jonowa / 1000 mah) ładowarka podróżna podręcznik użytkownika Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta. Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu. Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodne z posiadanym telefonem. Wkładanie karty SIM i baterii Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. Aby włożyć kartę SIM i baterię: 1 Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ]. Montaż 9

10 2 Zdejmij tylną pokrywę. 4 Kartę SIM należy wkładać z pozłacanymi stykami skierowanymi w dół. Bez włożonej karty SIM można korzystać wyłącznie z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu. Włóż baterię. 3 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci. Włóż kartę SIM. 5 Załóż tylną pokrywę. 10 Montaż

11 Ładowanie baterii Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię. Baterię w telefonie można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub po podłączeniu telefonu do komputera przy użyciu kabla transmisji danych. Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu. Gdy bateria będzie prawie całkowicie rozładowana, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Bateria na ikonie będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy wówczas naładować baterię. Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku 1 telefonu. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do 2 gniazda wielofunkcyjnego. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą. Montaż 11

12 3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego. Z telefonu można korzystać podczas ładowania, ale powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna. Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość ani działanie telefonu. Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy go odnieść do centrum serwisowego firmy Samsung wraz z ładowarką. 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę podróżną od telefonu, a następnie od gniazda elektrycznego. Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu. Ładowarkę podróżną należy odłączać od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest ona używana, w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, więc przerwanie dopływu prądu wymaga odłączenia ładowarki od gniazda. W trakcie korzystania z ładowarki podróżnej powinna ona być mocno osadzona w gnieździe. Ładowanie przy użyciu kabla transmisji danych Przed przystąpieniem do ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony. 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu. 2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla transmisji danych do gniazda wielofunkcyjnego. 3 Podłącz drugi koniec kabla transmisji danych do portu USB komputera. 12 Montaż

13 W zależności od używanego kabla transmisji danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem. 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz kabel transmisji danych od telefonu, a następnie od komputera. Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microsd i microsdhc o pojemności maksymalnej 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju). Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w dziedzinie kart pamięci, jednak niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z posiadanym telefonem. Użycie niezgodnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie telefonu i samej karty, a także utratę danych zapisanych na karcie. W przypadku kart pamięci telefon obsługuje tylko system plików FAT. W razie włożenia karty pamięci sformatowanej w innym systemie plików zostanie wyświetlone pytanie o jej przeformatowanie. Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności karty pamięci. 1 Zdejmij tylną pokrywę. 2 Włóż kartę pamięci tak, aby pozłacane styki były skierowane w dół. 3 Załóż tylną pokrywę. Wyjmowanie karty pamięci 1 Upewnij się, że karta pamięci nie aktualnie używana. Montaż 13

14 2 3 Zdejmij tylną pokrywę. Wysuń kartę pamięci z gniazda karty pamięci. Nie należy wyjmować karty, gdy dane są przenoszone na tę kartę lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu. Formatowanie karty pamięci Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Pamięć Karta pamięci <Format>. 2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w telefonie. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika. Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 1 Zdejmij tylną pokrywę. 2 Wsuń pasek na rękę przez odpowiedni otwór i zaczep go o niewielki występ. 3 Załóż tylną pokrywę. 14 Montaż

15 Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie telefonu Aby włączyć telefon: 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2 W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby). Aby wyłączyć telefon, należy wykonać krok 1. W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest ograniczone, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i poleceń wydawanych przez upoważniony personel. Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu, należy włączyć profil offline. s. 20 Podstawowe informacje o telefonie Wygląd telefonu Słuchawka Klawisz głośności Lewy klawisz funkcyjny Klawisz połączenia Mikrofon Panel dotykowy Prawy klawisz funkcyjny Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia połaczenia Klawiatura QWERTY Wprowadzenie 15

16 Gniazdo wielofunkcyjne Gniazdo zestawu słuchawkowego Obiektyw aparatu Głośnik Tylna pokrywa Antena wewnętrzna Klawisze Klawisz Połącz Klawisze programowe Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia połaczenia Funkcja Nawiązywanie połączeń i odpowiadanie na połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości. Wykonywanie czynności opisanych w dolnej części wyświetlacza. Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Zakończenie połączenia. W trybie menu umożliwia powrót do trybu oczekiwania. 16 Wprowadzenie

17 Klawisz Klawisz głośności Panel dotykowy Funkcja Dostosowywanie głośności telefonu. Naciśnięcie klawisza głośności i przytrzymanie go w dole w trybie oczekiwania umożliwia wykonanie fałszywego połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia przewijanie opcji menu (przeciągnij). W trybie menu umożliwia wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych informacji (naciśnij). Klawiatura QWERTY W zależności od regionu układ klawiatury QWERTY może być inny. Klawisz Alfanumeryczne Shift Alt Funkcja Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych. Zmiana wielkości liter w polu wprowadzania tekstu. Wstawianie znaków z górnych obszarów klawiszy w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia zablokowanie lub odblokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj). Wprowadzenie 17

18 Klawisz Symbol Spacja Wiadomości Enter Backspace Funkcja Wstawianie symboli w polu wprowadzania tekstu. Zmiana symboli. Wstawianie spacji w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia włączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj). Otwieranie ekranu kompozytora wiadomości. Uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów (naciśnij i przytrzymaj). Rozpoczęcie nowego wiersza w polu wprowadzania tekstu. Usuwanie znaków w polu wprowadzania tekstu. Ikony wskaźników Ikony widoczne na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od regionu i operatora. Ikona Wskaźnik Siła sygnału Połączenie z siecią GPRS Połączenie z siecią EDGE Trwające połączenie głosowe Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych Przeglądanie witryn internetowych Nawiązane połączenie z zabezpieczoną stroną internetową Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora) 18 Wprowadzenie

19 Ikona Wskaźnik Włączone przekazywanie połączeń Podłączenie do komputera Połączenie z siecią WLAN Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth Włączona funkcja łączności Bluetooth Włączony alarm Włożona kartę pamięci Nowa wiadomość SMS Nowa wiadomość MMS Nowa wiadomość Nowa wiadomość w poczcie głosowej Ikona Wskaźnik Trwające odtwarzanie muzyki Wstrzymane odtwarzanie muzyki Włączony profil normalny Włączony profil cichy Poziom naładowania baterii Aktualna godzina Dostęp do opcji menu Aby uzyskać dostęp do menu telefonu: 1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk < Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu. 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego. Wybierz menu lub aplikację. 3 Wprowadzenie 19

20 4 Naciśnij przycisk < Wstecz>, aby przejść o jeden poziom w górę. Naciśnij klawisz [ ], aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania. Dostosowywanie ustawień telefonu Aby czerpać więcej satysfakcji z używania telefonu, można go dostosować do własnych preferencji. Ustawianie aktualnej daty i godziny 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Godzina i data. 2 Wybierz opcję automatycznej aktualizacji czasu, a następnie strefę czasową. 3 Ustaw format daty i godziny, a następnie wprowadź aktualną datę i godzinę. 4 Naciśnij przycisk < Zapisz>. Regulacja głośności dźwięk klawiszy W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. Włączanie profilu cichego Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy, w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [ ]. Konfiguracja profilu telefonu Dźwięki telefonu można zmienić, dostosowując aktualny profil telefonu lub włączając inny profil telefonu. Aby skonfigurować profil: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Profile telefonu. 2 Przewiń do wybranego profilu. 3 Naciśnij przycisk < Edytuj>. 20 Wprowadzenie

21 4 Dostosuj opcje dźwięków sygnalizujących przychodzące połączenia i wiadomości, a także innych dźwięków telefonu. Dostępne opcje dźwięków mogą się różnić w zależności od wybranego profilu. Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy. Wybór tapety ekranu w trybie oczekiwania 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Tapeta. 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać obraz. Naciśnij panel dotykowy. 3 Wybór motywu na ekrany menu 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Motyw. Wybierz motyw, naciskając panel dotykowy. 2 3 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić motyw. 4 Naciśnij przyciski < Ustaw> <Tak>, aby zastosować motyw. Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Wyświetlacz Jasność. 2 Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom jasności. 3 Naciśnij przycisk < Zapisz>. Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii telefonu. Konfiguracja skrótów klawiaturowych 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Telefon Skróty Qwerty. 2 Wybierz klawisz, którego chcesz użyć do skrótu. Wprowadzenie 21

22 3 Wybierz menu, do którego chcesz przypisać skrót. W razie potrzeby przewiń panel dotykowy w prawo, aby wybrać podmenu. 4 Aby uzyskać dostęp do skrótu, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przypisany klawisz skrótu. Korzystanie z kosza Dzięki funkcji kosza usuwane dane, takie jak wiadomości, kontakty, organizery czy elementy z folderu Moje pliki, nie muszą być usuwane trwale. Można je później przywrócić. Można też opróżnić kosz i trwale usunąć dane. Poszczególne elementy należy przenosić do kosza pojedynczo. Włączanie funkcji kosza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Włącz Kosz. 3 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i naciśnij panel dotykowy. Przywracanie usuniętych danych 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. Przewiń do wybranego elementu. 2 3 Naciśnij panel dotykowy, aby przywrócić dane. Opróżnianie kosza 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Kosz. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Opróżnij kosz <Tak>. Blokowanie telefonu Telefon można zablokować, aktywując jego hasło. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Blokada telefonu. 2 Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk <OK>. 4 Naciśnij przycisk < Zapisz>. 22 Wprowadzenie

23 3 Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij przycisk <OK>. Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, wyświetlany jest monit o utworzenie i potwierdzenie hasła. Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, hasło należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany. W razie zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania telefonu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem. Blokowanie karty SIM Telefon można zablokować, aktywując kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Blokada PIN. Wprowadź kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij 2 przycisk <OK>. Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, kod PIN należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany. Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM. Aby odblokować kartę SIM, należy wprowadzić kod odblokowania danego kodu PIN (PUK). W razie zablokowania karty SIM po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK należy się udać do operatora sieci w celu odblokowania karty SIM. Włączanie funkcji Mobile Tracker W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat. 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Mobile Tracker. 2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. Wprowadzenie 23

24 3 Ponownie wprowadź hasło i naciśnij przycisk < OK>. 4 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji Wł. 5 Wybierz opcję Odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców. 6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). 7 Po zakończeniu konfiguracji odbiorców naciśnij panel dotykowy. 8 Przewiń w dół do opcji Nadawca i wprowadź nazwę nadawcy. 9 Naciśnij panel dotykowy i przycisk < Akceptuj>. Wprowadzanie tekstu Do wprowadzania tekstu służą alfanumeryczne klawisze na klawiaturze QWERTY. Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne. Można również użyć następujących klawiszy: Klawisz Funkcja Zmiana wielkości liter. Wprowadzanie znaków z górnych obszarów klawiszy. Przejście do trybu wstawiania symboli. Otwieranie listy emotikonów (naciśnij klawisz [ ], a następnie klawisz [ ]). Wstawianie spacji. Usuwanie wprowadzonych znaków. Rozpoczęcie nowego wiersza. 24 Wprowadzenie

25 Kopiowanie i wklejanie tekstu Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej wykorzystanie tego samego tekstu w innych aplikacjach. 1 Umieść kursor w wybranym miejscu. 2 Naciśnij opcje < Opcje> Kopiuj lub wytnij. 3 Przeciągnij palcem po panelu dotykowym, aby podświetlić wybrany tekst. 4 Naciśnij panel dotykowy, aby skopiować i wkleić tekst do schowka. Aby wyciąć tekst, naciśnij przycisk <Wytnij>. 5 Zaznacz pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji. 6 Naciśnij opcje < Opcje> Wklej, aby wkleić tekst ze schowka do pola tekstowego. Wprowadzenie 25

26 Komunikacja Połączenia W tym rozdziale opisano korzystanie z funkcji połączeń, tj. nawiązywania połączeń i odpowiadania na połączenia, jak również korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywanie i używanie funkcji związanych z połączeniami. Nawiązywanie połączenia i odpowiadanie na połączenie Nawiązywanie połączenia 1 W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer. 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Często wybierane numery można dodać do kontaktów. s. 43 Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, należy nacisnąć klawisz [ ]. Odpowiadanie na połączenie 1 Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [ ]. Aby dostosować poziom głośności, należy nacisnąć klawisz głośności w trakcie emitowania sygnału. Aby wyciszyć dzwonek, należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dole. 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Odrzucanie połączenia Podczas sygnału połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętej linii. 26 Komunikacja

27 Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. s. 28 W trakcie odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Wszystkie połączenia Odrzuć połączenie z wiadomością. Wybieranie numeru międzynarodowego 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [ 0], aby wprowadzić znak +. 2 Wprowadź cały wybierany numer (numery kierunkowe kraju i regionu oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ]. Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia W czasie trwania połączenia można skorzystać z następujących opcji: W celu dostosowania głośności dźwięku należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. W celu włączenia funkcji głośnika należy nacisnąć panel dotykowy, a następnie opcję Tak. Korzystanie z funkcji głośnika w hałaśliwym otoczeniu może utrudniać prowadzenie rozmowy. Lepszą jakość dźwięku gwarantuje wówczas użycie słuchawki telefonu. W celu zawieszenia połączenia należy nacisnąć opcję <Zawieś>. W celu przywrócenia zawieszonego połączenia należy nacisnąć opcję <Powróć>. W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer. Aby odpowiedzieć na drugie połączenie, należy nacisnąć klawisz [ ] po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących. W celu przejścia od jednego połączenia do drugiego należy nacisnąć opcję <Zamień>. Komunikacja 27

28 Wyświetlanie i wybieranie numerów z połączeń nieodebranych W telefonie wyświetlane są połączenia, na które nie odpowiedziano. 1 Naciśnij panel dotykowy. 2 Przewiń do połączenia, na które chcesz odpowiedzieć. 3 Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie. Używanie funkcji dodatkowych W telefonie dostępne są różne inne funkcje związane z połączeniami, takie jak automatyczne odrzucanie, obsługa fałszywych połączeń czy tryb wybierania ustalonego (FDN). Konfiguracja automatycznego odrzucania Funkcja automatycznego odrzucania służy do natychmiastowego odrzucania połączeń z określonymi numerami. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Połączenia Wszystkie połączenia Autom. odrzucanie. 28 Komunikacja 2 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji Wł. 3 Wybierz opcję Lista blokowanych. 4 Naciśnij opcje < Opcje> Utwórz. 5 Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, i naciśnij panel dotykowy. 6 Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki Zaznacz pola wyboru obok numerów. 8 Naciśnij opcje < Opcje> Zapisz. Nawiązywanie fałszywych połączeń Użytkownik może zasymulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrania. Aby włączyć funkcję nawiązywania fałszywych połączeń, w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Aktywacja Wł.

29 Aby nawiązać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dole. Fałszywe połączenie zostanie nawiązane po upływie określonego czasu. Można zmienić czas oczekiwania na fałszywe połączenie. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Opóźnienie poł. sfałszowanego. Aby sprawić, że fałszywe połączenie wyda się bardziej wiarygodne, można w czasie jego trwania odtworzyć nagranie głosowe. Aby nagrać głos: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Połączenia Fałszywe połączenie Użyj nagrania głosowego. 2 Zaznacz opcję Użyj nagrania głosowego. 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk < Nagraj>. 4 Nagraj tekst, kierując głos do mikrofonu. 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk < Stop>. Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN) W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby móc korzystać z trybu FDN, należy najpierw sporządzić listę FDN w kontaktach. s. 45 Aby włączyć tryb FDN: 1 W trybie menu wybierz opcje Ustaw. Bezpieczeństwo Tryb FDN. 2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij przycisk <OK>. Spisy połączeń W tym rozdziale omówiono sposób wyświetlania spisów nawiązanych lub odebranych połączeń oraz odebranych lub wysłanych wiadomości, a także sposób zarządzania takimi spisami. Komunikacja 29

30 Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości Spisy połączeń i wiadomości można przefiltrować na podstawie ich typów. 1 W trybie menu wybierz opcję Spis poł. 2 Przewiń w lewo lub w prawo do typu spisu. 3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły. W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych. Wyświetlanie menedżera spisów Za pomocą menedżera spisów można sprawdzić liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości albo ilość danych w tych wiadomościach, a także koszt i czas trwania połączeń. 1 W trybie menu wybierz opcje Spis poł. <Menedż. poł.>. Jeśli istnieje zapisany spis, naciśnij opcje <Opcje> Menedżer połączeń. 30 Komunikacja 2 Wybierz odpowiednią opcję. Opcja Czas trwania połączenia Koszt połączeń Licznik wiadomości Licznik danych Funkcja Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń. Wyświetlanie danych dotyczących kosztu połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również zdefiniować walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. W zależności od używanej karty SIM licznik kosztów może być niedostępny. Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości. Wyświetlanie ilości wysłanych lub odebranych danych.

31 Dane w menedżerze spisów można wyzerować. W tym celu wystarczy nacisnąć panel dotykowy lub opcję <kasuj> na dowolnym ekranie. Wiadomości W tym rozdziale opisano sposób tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) oraz wiadomości , a także sposób przeglądania wysłanych lub odebranych wiadomości i sposób zarządzania takimi wiadomościami. Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem. Wysyłanie wiadomości SMS "Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-gsm na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę." 1 W trybie menu wybierz opcje Wiadom. Utwórz wiadomość. 2 Wprowadź numer. Można go wybrać z listy kontaktów, grup lub ostatnio wybieranych kontaktów za pomocą panelu dotykowego. Komunikacja 31

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5570. Instrukcja obsługi

GT-S5570. Instrukcja obsługi GT-S5570 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5670. Instrukcja obsługi

GT-S5670. Instrukcja obsługi GT-S5670 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com SM-G920F Instrukcja obsługi Polish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Podstawowe informacje 4 Przeczytaj najpierw 5 Zawartość opakowania 6 Wygląd urządzenia 8 Karta SIM lub USIM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 300

Instrukcja obsługi Nokia 300 Instrukcja obsługi Nokia 300 Wydanie 1.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3-01

Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Rozpoczęcie pracy 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 1.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 10 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 700

Instrukcja obsługi Nokia 700 Instrukcja obsługi Nokia 700 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi ZTE Blade III Pro Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi 1 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6-00

Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Wydanie 4.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Pamięć współdzielona 7 Magnesy i pola magnetyczne 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo