Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Dotyczący zakupu know-how Platformy Teleinformatycznej (komunikacji SMS/MMS) wraz z Hurtownią Danych, Platformy Teleinformatycznej Zarządzania, Dystrybucji oraz Sprzedaży Kontentu Multimedialnego oraz knowhow Platformy Teleinformatycznej komunikacyjnej IVR wraz z dostawą do Zamawiającego 1

2 Część A Zakup Platformy Teleinformatycznej (Komunikacji SMS/MMS) wraz z Hurtownią Danych 1. Podstawowa charakterystyka platformy System będzie używany jako medium do bardzo szybkiej komunikacji z klientem. Zapisując w Hurtowni Danych interakcję z klientem zostaną rozpoznane preferencje klienta, dzięki temu będzie można dostosować do niego sposób najlepszej komunikacji. Zostanie zapewniona możliwość tworzenia historii klienta oraz możliwość dostępu do historii klienta. Platforma sms/mms potrzebna jest ze względu na specyfikę podłączeń do operatorów GSM. Potrzebne jest proste narzędzie do konfiguracji interakcji z klientem. Łatwy sposób integracji z innymi platformami przez standardowe interfejsy ułatwi i przyśpieszy integrację z innymi platformami. 2. Ogólny opis wymagań platformy SMS/MMS 1. Specyfikacja parametrów technicznych platformy SMS/MMS. 2. Platforma ma umożliwiać przygotowanie i utrzymywanie serwisów opartych o SMS Premium i SMS zwykłych MMS-ach. 3. Komunikacja z Platformą ma być możliwa z sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL lub po zestawieniu dedykowanego szyfrowanego połączenie VPN. 4. System ma pozwalać na kreowanie kont dostępu o zróżnicowanych uprawnieniach. Konta muszą być identyfikowane są unikatowymi nazwami, a dostęp chroniony ma być hasłem. Przykładowe uprawnienia przypisane kontom: a) Dostęp tylko do statystyk i wybranych raportów; b) Dostęp tylko do redagowania treści serwisów informacyjnych; c) Dostęp tylko do serwisu moderatora treści SMS przychodzących np. życzenia prezentowane na antenie; d) Pełny dostęp do wszystkich treści; e) System będzie umożliwiał redagowanie treści sms-ów i mms-ów zwrotnych (automatycznych odpowiedzi na TAGI, Prefixy) przysyłane przez użytkowników; f) System ma umożliwiać up-load wiadomości głosowych i konfiguracje prostej interakcji za pomocą telefonu dla serwisów MMS i automatyczną możliwość podłączania logiki interakcji z numerami głosowymi. g) system ma umożliwiać wysyłanie do użytkowników multimediów mechanizmem wappush: tapet, dzwonków, animacji, video. 2

3 5. Platforma ma umożliwiać wyświetlenie listy wszystkich serwisów z podziałem na aktywne i zakończone. Z listy prezentującej serwisy jest możliwość bezpośredniego przejścia do szczegółów wybranego serwisu. 6. Platforma, dla każdego stworzonego serwisu, umożliwi: a) Dostęp do szczegółowych parametrów funkcjonowania i zależnych od typu serwisu, serwisu niezbędnych do jego realizacji; b) Dostęp do statystyk ruchu w serwisie z opcją agregacji całkowitej oraz na poziomie poszczególnych dni, godzin i minut; c) Wybieranie zwycięzców poszczególnych serwisów na potrzeby konkursów (m.in. co N-ty, N pierwszych, N ostatnich, skorzystanie z mechanizmów pseudolosowości), d) dostęp do raportów obejmujących: - zestawienia i statystyki na poziomie danego serwisu, uaktualniane w czasie rzeczywistym: sumaryczna liczba przyjętych zgłoszeń, liczba przyjętych zgłoszeń w rozbiciu na poszczególnych operatorów GSM, liczba przyjętych zgłoszeń w rozbiciu na poszczególne dni, godziny i minuty, - zestawienia i statystyki zbiorcze wszystkich serwisów obsługiwanych w skali miesiąca/kwartału/roku, obejmujące sumaryczną liczbę przyjętych zgłoszeń: w rozbiciu na poszczególne taryfy serwisów, w rozbiciu na poszczególnych operatorów, oraz kombinacje powyższych, - zestawienia i statystyki obejmujące numery telefonów, z których otrzymano zgody na przesyłanie treści promocyjnych za pomocą SMS, oraz daty i godziny ich otrzymania; zestawienia takie tworzone są z informacją umożliwiającą profilowanie bazy numerów telefonów pod kątem serwisów, z których korzystali abonenci bezpośrednio przed przesłanie ww. zgody, - zestawienia i statystyki zbiorcze, obejmujące informacje o aktywności wybranych MSISDN w poszczególnych Serwisach. 7. Platforma ma udostępniać funkcję zarządzania bazą danych numerów telefonów użytkowników poszczególnych serwisów w zakresie ich filtrowania i grupowania. 8. Platforma ma udostępniać interfejsy do masowej komunikacji SMS z uczestnikami konkursów. 9. Platforma ma być wyposażona w narzędzie informatyczne w postaci serwisu www umożliwiającego weryfikację SMS przychodzących oraz SMS zwrotnych dostarczonych i wysłanych w ramach serwisów na poszczególnych Numerach Serwisów: a) Dostęp do aplikacji posiadają pisemnie upoważnione przez Zamawiającego osoby; b) Dostęp do aplikacji możliwy jest poprzez internet przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) po wpisaniu loginu i hasła; 3

4 c) Aplikacja umożliwia wyszukiwanie na bieżąco przesłanych SMS-ów przez abonentów; d) Po zalogowaniu się, na stronie głównej przydzielone dla nich numery skrócone, znajdują się linki z nazwami serwisów i ich opisem; e) Aplikacja wyszukuje SMS-y po numerze MSISDN i dacie wysłania wiadomości przez użytkownika serwisu; f) Pola do wpisywania numerów MSISDN i daty są widoczne na każdej stronie aplikacji; g) Po wpisaniu zapytania aplikacja wyszukuje wszystkie SMS-y jakie przesłał abonent: ich treść, datę i godzinę (z dokładnością co do sekundy) otrzymania oraz informację czy przesłana treść wiadomości została zakwalifikowana przez system jako poprawna; h) Aplikacja umożliwi dostęp do danych historycznych na minimum 12 miesięcy wstecz 10. Wymagania wydajnościowe oraz w zakresie bezawaryjnego działania: a) Wydajność połączeń z SMSC operatorów wydajność aplikacji odbierającej SMS-y: 300 SMS/s, wydajność w trybie zliczania głosów: 600 SMS/s; b) Natychmiastowe przesyłanie i odbieranie SMS-ów zgodnie z parametrami serwisów; c) Zapewnienie bezawaryjności; d) Czas usunięcia awarii liczony jest od momentu wykrycia awarii przez Wykonawcę bądź otrzymania informacji o awarii od Zamawiającego: - awarie krytyczne (zauważalne dla użytkownika serwisu): w godzinach 8:00 20:00: do 2 godzin, w godzinach 20:00-8:00: do 8 godzin, e) Obsługa błędów i stanów wyjątkowych: stały monitoring stanu systemu. System powiadamiania o awariach. 11. System umożliwi integrację z partnerami przy pomocy wyspecyfikowanych interfejsów. 3. Rodzaje modułów (serwerów usług) - propozycja Moduły komunikacyjne (komunikacja z operatorami i firmami zewnętrznymi ) Moduł bilingowy (rozpoznanie rodzaju serwisu i decyzja o przekazaniu sterowania do odpowiedniej aplikacji obsługującej serwis) Moduły wykonawcze (zajmują się realizacją konkretnego serwisu) Moduły pomocnicze, zajmujące się kontrolą i nadzorem nad pracą systemu. Moduły specjalizowane, obsługujące bardziej skomplikowane usługi. 4

5 4. Komunikacja z operatorami GSM System transakcyjny komunikacji z operatorami komórkowymi ma być oparty o odpowiednie protokoły komunikacyjne: UCP, EMI interface firmy CMG Telecommunications & Utilities BV Division Advenced Technology do komunikacji z firmą IDEA, CIMD2 interface opracowanym prze firmę Nokia Networks Oy do komunikacji z PLUSem, ERA API 2 (OIS2) opracowanym przez Polską Telefonię Cyfrową do komunikacji z firmą ERA, srwerower UCP, które umożliwia nam łatwe podłączanie się z zewnętrznymi firmami SMS-owymi, które muszę mieć zaimplementowane takie oprogramowanie by działać na rynku. SMS - MMS Oprogramowanie umożliwić ma odbiór, wysyłanie SMS i odbiór raportów doręczeń, obsługę SMS-ów binarnych. 5. Ogólna charakterystyka hurtowni danych SMS/MMS zarys projektu (przykładowa architektura) Dokument zawierać ma szczegółowy opis struktury bazy danych. Hurtownia danych podzielona ma być na kilka poziomów szczegółowości przechowywania informacji o serwisach i projektach. Biling bezpośredni Agregaty danych Godzinowe Dzienne Miesięczne Do realizacji dostępu do odpowiednich warstw dla klientów WWW, powinna być stworzona logika pośrednia w postaci procedur w bazie danych. Agregaty mają być tworzone automatycznie po zakończeniu odpowiedniego okresu: godziny, dnia, miesiąca. Logika agregatów wraz z procedurami tworzy warstwę OLAP. Hurtownia powinna być zrealizowana na bazie danych PostgreSQL na systemie operacyjnym Linux Debian. Dodatkowo potrzebny jest moduł replikacji Slony i system automatycznego zlecania zadań PgAgent. Hurtownia danych zasilana jest danymi z systemów SMS, MMS i IVR Premium. W przykładach poniżej przedstawiona jest przykładowa organizacja struktury. 5

6 s m s _ i n r o d z i c k l a s t r a P r o c e d u r y 6. Poglądowy schemat na bazę danych sms_in_yyyymm sms_in_ sms_in_ sms_in_ WWW, statystyki, prezentacje sms_in_ sms_in_ analityka sms_in_hours sms_in_days sms_in_months 7. Szczegółowy opis struktury bazy danych Tabele bilingu bezpośredniego Biling wejściowy sms_in - biling smsów przychodzących ivr_in - biling połączeń przychodzących wapremium_in - biling płatności wappremium Biling wyjściowy sms_out - biling smsów wychodzących Agregaty danych Dzienne sms_in_days sms_out_days Godzinowe 6

7 sms_in_hours sms_out_hours Miesięczne sms_in_months sms_out_months Roczne - na razie brak Tabele dodatkowe Konfiguracyjne wynikisms - lista konfiguracji statystyk Słownikowe i opisujące serwisy action - tabela bilingowa, lista wszystkich serwisów sms clients - lista klientów bilingowych conv_srv - lista konfiguracji programów do wykonania conv_srv_services - lista opisów rodzaju serwisów programs - lista programów realizujących usługi core.gsm_opers - lista numerów sms użytkownicy_zgloszen - lista osób pracująca w systemie MNI Iivr_sms - tabela przypisująca numery serwisów IVR do klientów sms-owych 8. Tabele bilingu bezpośredniego biling wejściowy - sms_in recid Bigint Primary key title Varchar Serwis src Varchar Numer abonenta dst Varchar Numer bramki z operatorem vpt Timestamp Czas przyjścia smsa do systemu mni data Int4 message Text Treść wiadomości client Int4 Przypisany do wiadomości identyfikator klienta bilingowego clients(recid) gsm_oper Int4 Identyfikator operatora gsm gsm_opers(id) gsm_gate Int8 Numer sms core.gates(number) 7

8 source Int4 Identyfikator źródła importowego source(id) mmsid Int8 Identyfikator bloba z zawartością binarną mms. Large object api dblink( mms, select * from mms_in ) r_gate Int8 Redirect gate r_srv Varchar Redirect sernice project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) biling wyjściowy - sms_out recid Bigint Primary key title Varchar Serwis src Varchar Numer abonenta dst Varchar Numer bramki z operatorem vpt Timestamp Czas przyjścia smsa do systemu mni data Int4 message Text Treść wiadomości client Int4 Przypisany do wiadomości identyfikator klienta bilingowego clients(recid) gsm_oper Int4 Identyfikator operatora gsm gsm_opers(id) gsm_gate Int8 Numer sms core.gates(number) source Int4 Identyfikator źródła importowego source(id) mmsid Int8 Identyfikator bloba z zawartością binarną mms. Large object api dblink( mms, select * from mms_in ) r_gate Int8 Redirect gate r_srv Varchar Redirect sernice project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) count Int4 Identyfikator paczki numerów telefonów z systemu rozsyłki raports(refid) służącej do wyliczania efektywności (responsu na pobudzenie grupy ludzi) Poglądowy schemat bilingu wyjściowego. Biling wyjściowy podzielony został na 2 główne części: sms_out_yyyymm - wyjście smsów normalnych wyjście smsów spamowych 8

9 sms_out_spam_vocabulary - dokładny opis wysyłki sms_out_spam_yyyymm - dowiązanie do opisów wysyłki zawierające listy numerów telefonów biling ivr - ivr_in id Serial ID oper Int2 Id operatora dnis Int8 Numer serwisu ani Int8 Numer abonenta vpt Timestamp Czas przyjścia połączenia do systemu mni time Int4 Czas połączenia client Int4 Id klienta (sms) 9. Agregaty danych a) Dzienne - Przykład: sms_in_days Day Date Dzień project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) Oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) Client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) Licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych b) Godzinowe - Przykład: sms_in_hours Hour Timestamp Godzina project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych c) Miesięczne - Przykład sms_in_months Month Date Miesiąc project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) 9

10 client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych d) Roczne - Przykład sms_in_years year Date Rok project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych 10. Tabele dodatkowe a) Konfiguracyjne Clients - Baza przechowująca nazwy klientów zlecających serwisy recid name Pole generowane automatycznie, na podstawie clients_recid_seq Nazwa klienta Actions - Baza przechowująca parametry zdefiniowanego serwisu recid telnum search program data user_id client srv_id Pole generowane automatycznie, na podstawie action_recid_seq primary key Numer bramki obsługujący serwis Słowo kluczowe definiujące serwis id programu obsługującego serwis programs(recid) Data reserwacji serwisu Identyfikator osoby rezerwującej serwis uzytkownicy_zgloszen(id) Klient zlecający serwis clients(recie) Identyfikator opisu serwisu (rodzaju) conv_srv_services(id) ivr_sms - Tabela przypisująca numery serwisów IVR do klientów sms-owych. Id client_id oper dnis ID Id klienta sms Id operatora Numer serwisu IVR 10

11 start_date stop_date description exported Data rejestracji powiązania Data zakończenia powiązania Opis Flaga używana przy imporcie danych Programs - Baza przechowująca nazwy i ścieżki dostępu w formacie javy do programów obsługujących serwisy recid name classpath Pole generowane automatycznie, na podstawie programs_recid_seq Nazwa programu Ścieżka dostępu do programu z formacie Javy Wyniki sms - Tabela przechowująca użytkowników systemu statystycznego id Int4 Primary key(id) login Varchar Login pass Varchar Hasło użytkownika client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) b) Słownikowe list_sms_in_days lista dostępnych agregatów, Warstwa produktowa. Warstwa finansowa. globalna z punktu widzenia klienta bilingowego z punktu wiedzenia marketingu 11

12 Część B Zakup Platformy Teleinformatycznej Zarządzania, Dystrybucji oraz Sprzedaży Kontentu Multimedialnego 1. Charakterystyka ogólna System będzie używany jako kontener reklam klientów. Potrzebne jest proste narzędzie www, które ułatwi zarządzanie reklamami. Na serwer będzie można dodawać wiadomości multimedialne z reklamami w wersjach na różne typy telefonów komórkowych. Ze względu na to, że telefony różnych producentów często wymagają różnych formatów wysyłanych wiadomości, potrzebna jest taka platforma, która zautomatyzuje dystrybucję tego typu wiadomości. Cały kontent dostępny na platformie można opisać tagami, kategoriami, które pozwolą na podstawie dziennika pobrań wnioskować o preferencjach klientów. 2. Szczegółowy opis funkcjonowania platformy Platforma dystrybucji kontentu i serwisów mobilnych powstała w odpowiedzi na potrzeby rynkowe. Rozwiązanie to jest kompilacją doświadczeń, jakie zdobyliśmy w okresie działania firmy. Podstawowym zadaniem platformy jest organizacja posiadanego kontentu w sposób przejrzysty i umożliwiający dystrybucję oraz sprzedaż kontentu. Na chwilę obecną umożliwia poprzez kanały WAP Premium i SMS Premium oraz firmy trzecie posiadające własne kanały sprzedaży. Platforma ma być zaprojektowana, jako system niezależnych modułów w myśl koncepcji SOA (Service Oriented Architecture). ie podejście przy projektowaniu platformy daje nam przewagę nad istniejącymi rozwiązaniami, które mieliśmy okazję testować i wykorzystywać w naszych działaniach. Produkt ma mieć postać modułową, Przy projektowaniu naszego rozwiązania należy skupili się na dwóch kluczowych elementach: Wydajność - prawdziwa modułowość platformy pozwala w prosty sposób przeniesienie dowolnego jej elementu na osobny serwer w celu poprawienia wydajności. Funkcjonalność interfejs zarządzania platformą ma być dopasowywany do potrzeb operatorów (nowe projekty, nowe pomysły). ie podejście pozwolił nam zoptymalizować ilość czynności koniecznych przy zarządzaniu kontentem. Uwagi dot. modułowości rozwiązania? W przypadku platformy zarządzania kontentem podstawowym jej elementem jest sam kontent. Wychodząc z takiego założenia przyjęliśmy tam gdzie tylko to było możliwe, zasadę 12

13 oczekiwania dostosowywania platformy do kontentu, a nie tak jak większość dostępnych rozwiązań na rynku rozwiązań - kontentu do platformy. Operacje na kontencie powinne być rozbite na podstawowe czynności. Dla każdej z tych czynności ma być stworzone dedykowane narzędzie. Wszystkie narzędzia powinny być udostępnione użytkownikom poprzez jednorodny i spójny interfejs. Po zalogowaniu system uprawnień ma dawać użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu. Dostępność w jednym miejscu wszystkich funkcji platformy nie wymagana instalacja oprogramowania na jednym serwerze. Oprogramowanie może być zainstalowane na jednym serwerze, ale można także każdy z podstawowych modułów zainstalować na dedykowanej maszynie. Zwracamy uwagę na: Skalowalność w przypadku dużego obciążenia jednego z modułów ma istnieć możliwość przeniesienia na dedykowany serwer zapewniając poprawne funkcjonowanie całej platformy. Dostępność możemy dublować istniejące usługi i w przypadku niedostępności jednego z serwerów inne w dalszym ciągu zapewniają ciągłość usług. Całą platform podzielona na 5 grup modułów: Magazyn CSE Serwisy Płatności Prezentacja Raporty Funkcjonalność: Dodawanie nowych produktów z danymi: - Nazwa, - Kod, - Dostawca, - Kategoria, - Kod dla dostawcy (opcjonalne), - Opis (opcjonalne), - Główny plik podglądu (opcjonalne) 13

14 Nowoczesny interfejs WWW weryfikujący poprawność wprowadzanych danych, minimalizując możliwość pomyłki osoby dodającej nowe produkty. Pliki produktów powinno się dodawać na: Pojedyncze modele urządzeń mobilnych; Grupy urządzeń mobilnych, które spełniają określone kryteria (np. wszystkie modele obsługujące filmy 3GP i posiadające wyświetlacz 128x160); Grupy zdefiniowane przez użytkownika (każdy użytkownik ma możliwość zapamiętania w ramach swojego konta dowolnej liczby takich grup, tzw. zestawów urządzeń); Dowolne urządzenie mobilne (tzw. Generic Handset) dla produktów takich jak tapety i animacje (dzięki adaptacji kontentu); Pliki produktów nie są duplikowane, co oznacza, że w systemie znajdują się same unikatowe pliki związane z wybranymi modelami urządzeń mobilnych, lub na dowolny model (Generic Handset). Każdy produkt może mieć swoje pliki podglądu (np. prezentacje gier, filmów itp.). Przeglądanie listy dostępnych produktów: Filtrowanie listy dla określonych kategorii, dostawców i modeli urządzeń mobilnych Wyszukiwarka produktów Sortowanie listy Edycja produktów: Możliwość zmiany wszystkich danych związanych z produktem za wyjątkiem kodu SMS Dodawanie plików na nowe modele urządzeń mobilnych Podmiana istniejących plików Masowa podmiana plików podglądu dla wybranych modeli urządzeń mobilnych Szybkie i wygodne kopiowanie danego zestawu plików na inne modele urządzeń mobilnych (np. powielenie plików dla Nokii 6600 na cała serię S60 MIDP2) Mechanizm OTL Dostarczanie kontentu odbywa się poprzez moduł OTL (One Time Link). 14

15 Dodatkowo moduł OTL system wtyczek pozwalających w łatwy sposób wpływać na dostarczanie kontentu do użytkownika: Koszyk produktów pojedynczy produkt te znajduje się w koszyku Obsługa nietypowych telefonów (mniejsza ilość reklamacji) Wyświetlanie reklam przed pobraniem kontentu W dostarczaniu kontentu istotną rolę odgrywa moduł automatycznego rozpoznawania telefonów użytkowników. Każdy nowy telefon, który skorzysta z serwisów zbudowanych w oparciu o platformę jest automatycznie przekazywany do rozpoznania w Internecie. Aktualizację odbywają się w oparciu o serwis WURFL oraz strony producentów aparatów. W ten sposób utrzymujemy stale aktualną bazę telefonów bez zbędnych wpisów. Mechanizm posiada dodatkową (poza bilingiem), historię wszystkich akcji, umożliwiająca w prosty sposób weryfikację reklamacji. Magazyn CSE posiada dodatkowo możliwość tworzenia paczek na potrzeby współpracy z innymi platformami. Serwisy Platforma ma służyć do zarządzania i dystrybucji kontentu. Kanały sprzedaży WAP Premium, SMS Premium Ceny sprzedaży kontentu sztywne, minimalne Wybiera kontent, których chce udostępnić Ponadto automatycznie tworzone są bazy mechanizmy bilingowe i statystyczne. Prezentacja Mechanizm serwisu dostarcza informację na temat zawartego w nim kontentu w postaci plików XML. Zapewnia to jednorodny sposób dostarczania informacji. W oparciu o dokument XML można w prosty sposób stworzyć warstwę prezentacji serwisu. W chwili obecnej tworzenie prezentacji odbywa się bez dodatkowych narzędzi usprawniających tą czynność. Raporty Możliwość tworzenie raportów za dany okres z filtrowaniem poszczególnych serwisów, sprzedawców i dostawców oraz eksport wyniku do plików w formacie Excel. System analizujący ruch na stronach serwisów. Pozwalać on na: Śledzenie poczynań użytkowników Analizę najbardziej popularnych kategorii/produktów Promowanie produktów najlepiej się sprzedających 15

16 Eliminowanie produktów niewzbudzających zainteresowania Definiowanie obszarów najchętniej odwiedzanych Tworzenie statystyk preferencji użytkowników 3. Charakterystyka techniczna 3.1. Kanały sprzedaży WWW - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne generowanie plików podglądu SMS/WAP Push - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu po podłączeniu do wap i na tej podstawie udostępnienie odpowiedniego kontentu (rozmiar grafiki, jakość midi) WAP Premium - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu i na tej podstawie generowanie strony i wysyłanego kontentu, - Automatyczne generowanie plików podglądu WAP portal - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu i na tej podstawie generowanie strony i wysyłanego kontentu, - Automatyczne generowanie plików podglądu MMS - W przypadku udostępnienia przez operatora http AGENTA (identyfikującego model aparatu), także automatyczne generowanie odpowiedniego kontentu. Gdy nie wysyłamy sztandarowo skonfigurowanego produktu w przypadku gdy nie rozpoznamy modelu aparatu Prasa - Dla prasy jest możliwość definiowania jaki kontent ma się pojawiać na reklamie (wybrane rzeczy), z historią reklamy, z numeracją. Jest możliwość wysłania takiego szablonu mailem. 16

17 - Sprawdzenie historii zamówienia co ktoś wybrał do danej reklamy, kto to był Składowanie kontentu Cały kontent znajduje się w jednym miejscu /system nie zajmuje się dystrybucją kontentu znajdującego się na serwerach partnerów/ (jedna numeracja, z możliwością definiowania wyjątków do wybranych reklam WWW Łatwa i szybka konfiguracji pod-strony klienta, dla partnerów z unikalnymi słowami kluczowymi do rozliczeń. Konfiguracja na jakich numerach co sprzedajemy, Ew. produkt standardowy Administrowanie systemem Możliwość globalnego wyłączania wybranych rzeczy w kontencie. Np. ktoś zgłasza roszczenia do kontentu, swoje prawa autorskie i do czasu wyjaśnienia trzeba go szybko wyłączyć z www i wap Rodzaje sprzedawanego kontentu Tapety, logo, tapeta, gfxnokia, Muzyka, mono, poli, real, Gry, Java, Sis, Video, Animacja Statystyki sprzedaży kontentu Pełna identyfikacja sprzedawanych produktów, Statystyki dla klientów, partnerów i całościowe, Statystyki ilościowe, produktowe i finansowe, Statystyki z rozbiciem na elektroniczne kanały sprzedaży WAPPR, SMS, MMS, IVR System dodawania/edycji kontentu i administracji, dla administratora sytemu (historia operacji) Pojedyncze Hurtowe - Pełna kategoryzacja kontentu z podziałem na produkty i kategorie( bajki, filmy itp.), - Formaty wejściowe dla mono: midi, TTL, - Możliwość automatycznego generowanie GIF->JPG, JPG->GIF, 17

18 - Wrzucany kontent powinien mieć swojego właściciela, by uwzględnić jego prowizję/zarobek (breakpoint, jumba) i by określać czy kontent jest udostępniony publicznie czy tylko dla wybranego klienta. - Możliwość globalnego wyłączania z dystrybucji i podglądu www/wap całego kontentu danego właściciela, lub np. tylko muzyki danego właściciela Funkcjonalność Moduły do generowanie pełnego opisu co można dystrybuować na dany model telefonu i w jakiej jakości. Jest możliwość automatycznego generowania podglądu co można wysyłać na dany model aparatu, na podstawie producenta i modelu. Np. ktoś wysyła smsa, INFO NOKIA 7650, a my wysyłamy mu wysyłamy, co może sobie od nas ściągnąć. a baza danych będzie też potrzebna do automatycznego budowania stron www i wap i dla użytkowników i partnerów Opis techniczny Pełna integracja z systemem użytkowników, klientów i serwisów systemów zajmujących się podłączeniem do smsc Opis techniczny Platforma umożliwia pobranie konkretnego kontentu w formacie XML, pliki zakodowane w base64 innym partnerom lub innym częściom systemu Kontent Zabezpieczanie,taperek, polifonii, filmów i gier, przed dalszym ściągnięciem, Podpisywanie kontentu nazwą firmy. 4. Prezentacja interfejsu www Interfejs www pozwala ma na zarządzanie i administrację platformą. Zawierać ma moduły odpowiedzialne za: kontent (gadżety multimedialne), zarządzanie i konfiguracja konfigurację obsługiwanych telefonów konfigurację reklam statystyki Lista kontentu pozwala nam przeglądać multimedia przeznaczone do dystrybucji. Sprawdzać jakie mają konfiguracje, kto jest ich właścicielem na jakie modele telefonów możemy je wysyłać. 18

19 Każdy gadżet multimedialny może być przypisany do poszczególnych kategorii z drzewa kategorii. Dzięki temu mamy możliwość na podstawie pobrań multimediów przez klientów badać preferencje klientów i trendy reklam. Oczywiście warunkiem koniecznym jest odpowiednie przygotowanie opisanie gadżetów. 5. Opis interfejsu do integracji z zewnętrznymi aplikacjami Schemat komunikacji smsc, protokół "Speedy Http". Komunikacja oparta o protokół http, method POST. SMSC Partnera - udostępnia 3 aplikacje: Do przesyłania sms-ów tekstowych od użytkowników do SMSC partnera i odsyłania odpowiedzi użytkownikom Send. Do przesyłania sms-ów tekstowych i zakładek wappush od SMSC partnera do użytkowników: Pull i Confirm Aplikacja SEND - Wysyłka SMS-ów do SMSC partnera W body zapytania http przesyłana jest lista SMS-ów. Kolejne rekordy rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem tabulacji. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: s1=id\tphone\tgate\toper\tproject_id\tclient_id\ttresc s2=id\tphone\tgate\toper\tproject_id\tclient_id\ttresc np. s1= FXIETAHOQY Znaczenie pól: sx id phone gate oper project_id client_id treść - numer kolejnego rekordu, - unikalny numer SMS-a, - DNIS użytkownika, - shortcode, nr bramki, - numer operatora gsm, - identyfikator projektu w SMSC MNI, - identyfikator klienta w SMSC MNI, - treść SMS-a 19

20 Jako odpowiedź oczekiwana jest lista potwierdzeń odebrania SMS-a. Kolejne rekordy potwierdzeń rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem tabulacji. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: id\tphone\tgate\toper\ttresc1\ttresc2\ttresc3... id\tphone\tgate\toper\ttresc1 RESULT_OK. (w ostatniej linii musi sie znaleźć lancuch znaków :RESULT_OK ) np błędne hasło, spróbuj jeszcze raz {blank} RESULT_OK Znaczenie pól: id phone gate oper tresc1, tresc2, - unikalny numer smsa, zgodny z numerem w zapytaniu - DNIS użytkownika - shortcode, nr bramki - zgodny z gate w zapytaniu - numer operatora gsm - zgodny z oper w zapytaniu - treści SMS-ów do wysłania. Na końcu rekordu może wystąpić dowolna liczba SMS-ów (rozdzielonych znakiem tabulacji). Jeśli nie ma odpowiedzi zwrotnej do użytkownika w tresc1 powinien sie pojawić łańcuch znaków: {blank} Aplikacja PULL - Odbiór SMS-ów od partnera i przesłanie ich do użytkowników: Serwer SMSC co określony czas odpytuje aplikacje Partnera o nowe SMS-y lub zakładki do wysłania. (Metoda GET). Jako odpowiedz oczekiwana jest lista SMS-ów/zakładek do wysłania. Kolejne rekordy rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem przecinka. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: id,response_id,phone,gate,oper,command,message id,response_id,phone,gate,oper,command,message RESULT_OK (w ostatniej linii musi sie znaleźć łańcuch znaków :RESULT_OK ) Znaczenie pól: Id - identyfikator SMS-a zgodny z id SMS-a od użytkownika 20

21 response_id phone gate oper command - numer kolejnej odpowiedzi na SMS-a o takim samym id. - DNIS użytkownika - shortcode, nr bramki - zgodny z gate w zapytaniu na SEND - numer operatora gsm - zgodny z oper w zapytaniu na SEND - typ odpowiedzi: 0 - odpowiedz SMS 1 - wysłanie zakładki do gier w message id gry. - Przestarzałe, nie używane, 2 - wysłanie dowolnej zakładki w message url. message - treść smsa lub zakładki do wyslania. W przypadku command=2 message jest zbudowane następująca: tytul_zakladki url (opisuje tytuł zakładki i url zakładki rozdzielone znakiem pipe). np ,0, ,70040,2,0,Odp sms ,1, ,70040,2,0,Odp sms 2 RESULT_OK Aplikacja CONFIRM - wysłanie odpowiedzi jako potwierdzenie odbioru Każdy sms odebrany z aplikacji PULL zostanie potwierdzony pojedynczym zapytaniem GET na aplikacje CONFIRM z następującymi parametrami SmsId - zgodne z polem id z PULL ResponseId - zgodne z polem response_id z PULL 6. Przykładowy schemat organizacyjny systemu Platforma powinna korzystać z trzech serwerów, zgodnie z poniższym schematem. 21

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR...

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... zawarta w Nowym Sączu w dniu... 2011 roku pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz wpisanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo