Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 - Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Dotyczący zakupu know-how Platformy Teleinformatycznej (komunikacji SMS/MMS) wraz z Hurtownią Danych, Platformy Teleinformatycznej Zarządzania, Dystrybucji oraz Sprzedaży Kontentu Multimedialnego oraz knowhow Platformy Teleinformatycznej komunikacyjnej IVR wraz z dostawą do Zamawiającego 1

2 Część A Zakup Platformy Teleinformatycznej (Komunikacji SMS/MMS) wraz z Hurtownią Danych 1. Podstawowa charakterystyka platformy System będzie używany jako medium do bardzo szybkiej komunikacji z klientem. Zapisując w Hurtowni Danych interakcję z klientem zostaną rozpoznane preferencje klienta, dzięki temu będzie można dostosować do niego sposób najlepszej komunikacji. Zostanie zapewniona możliwość tworzenia historii klienta oraz możliwość dostępu do historii klienta. Platforma sms/mms potrzebna jest ze względu na specyfikę podłączeń do operatorów GSM. Potrzebne jest proste narzędzie do konfiguracji interakcji z klientem. Łatwy sposób integracji z innymi platformami przez standardowe interfejsy ułatwi i przyśpieszy integrację z innymi platformami. 2. Ogólny opis wymagań platformy SMS/MMS 1. Specyfikacja parametrów technicznych platformy SMS/MMS. 2. Platforma ma umożliwiać przygotowanie i utrzymywanie serwisów opartych o SMS Premium i SMS zwykłych MMS-ach. 3. Komunikacja z Platformą ma być możliwa z sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL lub po zestawieniu dedykowanego szyfrowanego połączenie VPN. 4. System ma pozwalać na kreowanie kont dostępu o zróżnicowanych uprawnieniach. Konta muszą być identyfikowane są unikatowymi nazwami, a dostęp chroniony ma być hasłem. Przykładowe uprawnienia przypisane kontom: a) Dostęp tylko do statystyk i wybranych raportów; b) Dostęp tylko do redagowania treści serwisów informacyjnych; c) Dostęp tylko do serwisu moderatora treści SMS przychodzących np. życzenia prezentowane na antenie; d) Pełny dostęp do wszystkich treści; e) System będzie umożliwiał redagowanie treści sms-ów i mms-ów zwrotnych (automatycznych odpowiedzi na TAGI, Prefixy) przysyłane przez użytkowników; f) System ma umożliwiać up-load wiadomości głosowych i konfiguracje prostej interakcji za pomocą telefonu dla serwisów MMS i automatyczną możliwość podłączania logiki interakcji z numerami głosowymi. g) system ma umożliwiać wysyłanie do użytkowników multimediów mechanizmem wappush: tapet, dzwonków, animacji, video. 2

3 5. Platforma ma umożliwiać wyświetlenie listy wszystkich serwisów z podziałem na aktywne i zakończone. Z listy prezentującej serwisy jest możliwość bezpośredniego przejścia do szczegółów wybranego serwisu. 6. Platforma, dla każdego stworzonego serwisu, umożliwi: a) Dostęp do szczegółowych parametrów funkcjonowania i zależnych od typu serwisu, serwisu niezbędnych do jego realizacji; b) Dostęp do statystyk ruchu w serwisie z opcją agregacji całkowitej oraz na poziomie poszczególnych dni, godzin i minut; c) Wybieranie zwycięzców poszczególnych serwisów na potrzeby konkursów (m.in. co N-ty, N pierwszych, N ostatnich, skorzystanie z mechanizmów pseudolosowości), d) dostęp do raportów obejmujących: - zestawienia i statystyki na poziomie danego serwisu, uaktualniane w czasie rzeczywistym: sumaryczna liczba przyjętych zgłoszeń, liczba przyjętych zgłoszeń w rozbiciu na poszczególnych operatorów GSM, liczba przyjętych zgłoszeń w rozbiciu na poszczególne dni, godziny i minuty, - zestawienia i statystyki zbiorcze wszystkich serwisów obsługiwanych w skali miesiąca/kwartału/roku, obejmujące sumaryczną liczbę przyjętych zgłoszeń: w rozbiciu na poszczególne taryfy serwisów, w rozbiciu na poszczególnych operatorów, oraz kombinacje powyższych, - zestawienia i statystyki obejmujące numery telefonów, z których otrzymano zgody na przesyłanie treści promocyjnych za pomocą SMS, oraz daty i godziny ich otrzymania; zestawienia takie tworzone są z informacją umożliwiającą profilowanie bazy numerów telefonów pod kątem serwisów, z których korzystali abonenci bezpośrednio przed przesłanie ww. zgody, - zestawienia i statystyki zbiorcze, obejmujące informacje o aktywności wybranych MSISDN w poszczególnych Serwisach. 7. Platforma ma udostępniać funkcję zarządzania bazą danych numerów telefonów użytkowników poszczególnych serwisów w zakresie ich filtrowania i grupowania. 8. Platforma ma udostępniać interfejsy do masowej komunikacji SMS z uczestnikami konkursów. 9. Platforma ma być wyposażona w narzędzie informatyczne w postaci serwisu www umożliwiającego weryfikację SMS przychodzących oraz SMS zwrotnych dostarczonych i wysłanych w ramach serwisów na poszczególnych Numerach Serwisów: a) Dostęp do aplikacji posiadają pisemnie upoważnione przez Zamawiającego osoby; b) Dostęp do aplikacji możliwy jest poprzez internet przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) po wpisaniu loginu i hasła; 3

4 c) Aplikacja umożliwia wyszukiwanie na bieżąco przesłanych SMS-ów przez abonentów; d) Po zalogowaniu się, na stronie głównej przydzielone dla nich numery skrócone, znajdują się linki z nazwami serwisów i ich opisem; e) Aplikacja wyszukuje SMS-y po numerze MSISDN i dacie wysłania wiadomości przez użytkownika serwisu; f) Pola do wpisywania numerów MSISDN i daty są widoczne na każdej stronie aplikacji; g) Po wpisaniu zapytania aplikacja wyszukuje wszystkie SMS-y jakie przesłał abonent: ich treść, datę i godzinę (z dokładnością co do sekundy) otrzymania oraz informację czy przesłana treść wiadomości została zakwalifikowana przez system jako poprawna; h) Aplikacja umożliwi dostęp do danych historycznych na minimum 12 miesięcy wstecz 10. Wymagania wydajnościowe oraz w zakresie bezawaryjnego działania: a) Wydajność połączeń z SMSC operatorów wydajność aplikacji odbierającej SMS-y: 300 SMS/s, wydajność w trybie zliczania głosów: 600 SMS/s; b) Natychmiastowe przesyłanie i odbieranie SMS-ów zgodnie z parametrami serwisów; c) Zapewnienie bezawaryjności; d) Czas usunięcia awarii liczony jest od momentu wykrycia awarii przez Wykonawcę bądź otrzymania informacji o awarii od Zamawiającego: - awarie krytyczne (zauważalne dla użytkownika serwisu): w godzinach 8:00 20:00: do 2 godzin, w godzinach 20:00-8:00: do 8 godzin, e) Obsługa błędów i stanów wyjątkowych: stały monitoring stanu systemu. System powiadamiania o awariach. 11. System umożliwi integrację z partnerami przy pomocy wyspecyfikowanych interfejsów. 3. Rodzaje modułów (serwerów usług) - propozycja Moduły komunikacyjne (komunikacja z operatorami i firmami zewnętrznymi ) Moduł bilingowy (rozpoznanie rodzaju serwisu i decyzja o przekazaniu sterowania do odpowiedniej aplikacji obsługującej serwis) Moduły wykonawcze (zajmują się realizacją konkretnego serwisu) Moduły pomocnicze, zajmujące się kontrolą i nadzorem nad pracą systemu. Moduły specjalizowane, obsługujące bardziej skomplikowane usługi. 4

5 4. Komunikacja z operatorami GSM System transakcyjny komunikacji z operatorami komórkowymi ma być oparty o odpowiednie protokoły komunikacyjne: UCP, EMI interface firmy CMG Telecommunications & Utilities BV Division Advenced Technology do komunikacji z firmą IDEA, CIMD2 interface opracowanym prze firmę Nokia Networks Oy do komunikacji z PLUSem, ERA API 2 (OIS2) opracowanym przez Polską Telefonię Cyfrową do komunikacji z firmą ERA, srwerower UCP, które umożliwia nam łatwe podłączanie się z zewnętrznymi firmami SMS-owymi, które muszę mieć zaimplementowane takie oprogramowanie by działać na rynku. SMS - MMS Oprogramowanie umożliwić ma odbiór, wysyłanie SMS i odbiór raportów doręczeń, obsługę SMS-ów binarnych. 5. Ogólna charakterystyka hurtowni danych SMS/MMS zarys projektu (przykładowa architektura) Dokument zawierać ma szczegółowy opis struktury bazy danych. Hurtownia danych podzielona ma być na kilka poziomów szczegółowości przechowywania informacji o serwisach i projektach. Biling bezpośredni Agregaty danych Godzinowe Dzienne Miesięczne Do realizacji dostępu do odpowiednich warstw dla klientów WWW, powinna być stworzona logika pośrednia w postaci procedur w bazie danych. Agregaty mają być tworzone automatycznie po zakończeniu odpowiedniego okresu: godziny, dnia, miesiąca. Logika agregatów wraz z procedurami tworzy warstwę OLAP. Hurtownia powinna być zrealizowana na bazie danych PostgreSQL na systemie operacyjnym Linux Debian. Dodatkowo potrzebny jest moduł replikacji Slony i system automatycznego zlecania zadań PgAgent. Hurtownia danych zasilana jest danymi z systemów SMS, MMS i IVR Premium. W przykładach poniżej przedstawiona jest przykładowa organizacja struktury. 5

6 s m s _ i n r o d z i c k l a s t r a P r o c e d u r y 6. Poglądowy schemat na bazę danych sms_in_yyyymm sms_in_ sms_in_ sms_in_ WWW, statystyki, prezentacje sms_in_ sms_in_ analityka sms_in_hours sms_in_days sms_in_months 7. Szczegółowy opis struktury bazy danych Tabele bilingu bezpośredniego Biling wejściowy sms_in - biling smsów przychodzących ivr_in - biling połączeń przychodzących wapremium_in - biling płatności wappremium Biling wyjściowy sms_out - biling smsów wychodzących Agregaty danych Dzienne sms_in_days sms_out_days Godzinowe 6

7 sms_in_hours sms_out_hours Miesięczne sms_in_months sms_out_months Roczne - na razie brak Tabele dodatkowe Konfiguracyjne wynikisms - lista konfiguracji statystyk Słownikowe i opisujące serwisy action - tabela bilingowa, lista wszystkich serwisów sms clients - lista klientów bilingowych conv_srv - lista konfiguracji programów do wykonania conv_srv_services - lista opisów rodzaju serwisów programs - lista programów realizujących usługi core.gsm_opers - lista numerów sms użytkownicy_zgloszen - lista osób pracująca w systemie MNI Iivr_sms - tabela przypisująca numery serwisów IVR do klientów sms-owych 8. Tabele bilingu bezpośredniego biling wejściowy - sms_in recid Bigint Primary key title Varchar Serwis src Varchar Numer abonenta dst Varchar Numer bramki z operatorem vpt Timestamp Czas przyjścia smsa do systemu mni data Int4 message Text Treść wiadomości client Int4 Przypisany do wiadomości identyfikator klienta bilingowego clients(recid) gsm_oper Int4 Identyfikator operatora gsm gsm_opers(id) gsm_gate Int8 Numer sms core.gates(number) 7

8 source Int4 Identyfikator źródła importowego source(id) mmsid Int8 Identyfikator bloba z zawartością binarną mms. Large object api dblink( mms, select * from mms_in ) r_gate Int8 Redirect gate r_srv Varchar Redirect sernice project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) biling wyjściowy - sms_out recid Bigint Primary key title Varchar Serwis src Varchar Numer abonenta dst Varchar Numer bramki z operatorem vpt Timestamp Czas przyjścia smsa do systemu mni data Int4 message Text Treść wiadomości client Int4 Przypisany do wiadomości identyfikator klienta bilingowego clients(recid) gsm_oper Int4 Identyfikator operatora gsm gsm_opers(id) gsm_gate Int8 Numer sms core.gates(number) source Int4 Identyfikator źródła importowego source(id) mmsid Int8 Identyfikator bloba z zawartością binarną mms. Large object api dblink( mms, select * from mms_in ) r_gate Int8 Redirect gate r_srv Varchar Redirect sernice project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) count Int4 Identyfikator paczki numerów telefonów z systemu rozsyłki raports(refid) służącej do wyliczania efektywności (responsu na pobudzenie grupy ludzi) Poglądowy schemat bilingu wyjściowego. Biling wyjściowy podzielony został na 2 główne części: sms_out_yyyymm - wyjście smsów normalnych wyjście smsów spamowych 8

9 sms_out_spam_vocabulary - dokładny opis wysyłki sms_out_spam_yyyymm - dowiązanie do opisów wysyłki zawierające listy numerów telefonów biling ivr - ivr_in id Serial ID oper Int2 Id operatora dnis Int8 Numer serwisu ani Int8 Numer abonenta vpt Timestamp Czas przyjścia połączenia do systemu mni time Int4 Czas połączenia client Int4 Id klienta (sms) 9. Agregaty danych a) Dzienne - Przykład: sms_in_days Day Date Dzień project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) Oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) Client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) Licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych b) Godzinowe - Przykład: sms_in_hours Hour Timestamp Godzina project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych c) Miesięczne - Przykład sms_in_months Month Date Miesiąc project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) 9

10 client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych d) Roczne - Przykład sms_in_years year Date Rok project_id Int4 Identyfikator projektu action(recid) oper Int4 Identyfikator operatora gsm_opers(id) client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) licz Int8 Obliczony agregat na podstawie tabel bilingowych 10. Tabele dodatkowe a) Konfiguracyjne Clients - Baza przechowująca nazwy klientów zlecających serwisy recid name Pole generowane automatycznie, na podstawie clients_recid_seq Nazwa klienta Actions - Baza przechowująca parametry zdefiniowanego serwisu recid telnum search program data user_id client srv_id Pole generowane automatycznie, na podstawie action_recid_seq primary key Numer bramki obsługujący serwis Słowo kluczowe definiujące serwis id programu obsługującego serwis programs(recid) Data reserwacji serwisu Identyfikator osoby rezerwującej serwis uzytkownicy_zgloszen(id) Klient zlecający serwis clients(recie) Identyfikator opisu serwisu (rodzaju) conv_srv_services(id) ivr_sms - Tabela przypisująca numery serwisów IVR do klientów sms-owych. Id client_id oper dnis ID Id klienta sms Id operatora Numer serwisu IVR 10

11 start_date stop_date description exported Data rejestracji powiązania Data zakończenia powiązania Opis Flaga używana przy imporcie danych Programs - Baza przechowująca nazwy i ścieżki dostępu w formacie javy do programów obsługujących serwisy recid name classpath Pole generowane automatycznie, na podstawie programs_recid_seq Nazwa programu Ścieżka dostępu do programu z formacie Javy Wyniki sms - Tabela przechowująca użytkowników systemu statystycznego id Int4 Primary key(id) login Varchar Login pass Varchar Hasło użytkownika client Int4 Identyfikator klienta clients(recid) b) Słownikowe list_sms_in_days lista dostępnych agregatów, Warstwa produktowa. Warstwa finansowa. globalna z punktu widzenia klienta bilingowego z punktu wiedzenia marketingu 11

12 Część B Zakup Platformy Teleinformatycznej Zarządzania, Dystrybucji oraz Sprzedaży Kontentu Multimedialnego 1. Charakterystyka ogólna System będzie używany jako kontener reklam klientów. Potrzebne jest proste narzędzie www, które ułatwi zarządzanie reklamami. Na serwer będzie można dodawać wiadomości multimedialne z reklamami w wersjach na różne typy telefonów komórkowych. Ze względu na to, że telefony różnych producentów często wymagają różnych formatów wysyłanych wiadomości, potrzebna jest taka platforma, która zautomatyzuje dystrybucję tego typu wiadomości. Cały kontent dostępny na platformie można opisać tagami, kategoriami, które pozwolą na podstawie dziennika pobrań wnioskować o preferencjach klientów. 2. Szczegółowy opis funkcjonowania platformy Platforma dystrybucji kontentu i serwisów mobilnych powstała w odpowiedzi na potrzeby rynkowe. Rozwiązanie to jest kompilacją doświadczeń, jakie zdobyliśmy w okresie działania firmy. Podstawowym zadaniem platformy jest organizacja posiadanego kontentu w sposób przejrzysty i umożliwiający dystrybucję oraz sprzedaż kontentu. Na chwilę obecną umożliwia poprzez kanały WAP Premium i SMS Premium oraz firmy trzecie posiadające własne kanały sprzedaży. Platforma ma być zaprojektowana, jako system niezależnych modułów w myśl koncepcji SOA (Service Oriented Architecture). ie podejście przy projektowaniu platformy daje nam przewagę nad istniejącymi rozwiązaniami, które mieliśmy okazję testować i wykorzystywać w naszych działaniach. Produkt ma mieć postać modułową, Przy projektowaniu naszego rozwiązania należy skupili się na dwóch kluczowych elementach: Wydajność - prawdziwa modułowość platformy pozwala w prosty sposób przeniesienie dowolnego jej elementu na osobny serwer w celu poprawienia wydajności. Funkcjonalność interfejs zarządzania platformą ma być dopasowywany do potrzeb operatorów (nowe projekty, nowe pomysły). ie podejście pozwolił nam zoptymalizować ilość czynności koniecznych przy zarządzaniu kontentem. Uwagi dot. modułowości rozwiązania? W przypadku platformy zarządzania kontentem podstawowym jej elementem jest sam kontent. Wychodząc z takiego założenia przyjęliśmy tam gdzie tylko to było możliwe, zasadę 12

13 oczekiwania dostosowywania platformy do kontentu, a nie tak jak większość dostępnych rozwiązań na rynku rozwiązań - kontentu do platformy. Operacje na kontencie powinne być rozbite na podstawowe czynności. Dla każdej z tych czynności ma być stworzone dedykowane narzędzie. Wszystkie narzędzia powinny być udostępnione użytkownikom poprzez jednorodny i spójny interfejs. Po zalogowaniu system uprawnień ma dawać użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu. Dostępność w jednym miejscu wszystkich funkcji platformy nie wymagana instalacja oprogramowania na jednym serwerze. Oprogramowanie może być zainstalowane na jednym serwerze, ale można także każdy z podstawowych modułów zainstalować na dedykowanej maszynie. Zwracamy uwagę na: Skalowalność w przypadku dużego obciążenia jednego z modułów ma istnieć możliwość przeniesienia na dedykowany serwer zapewniając poprawne funkcjonowanie całej platformy. Dostępność możemy dublować istniejące usługi i w przypadku niedostępności jednego z serwerów inne w dalszym ciągu zapewniają ciągłość usług. Całą platform podzielona na 5 grup modułów: Magazyn CSE Serwisy Płatności Prezentacja Raporty Funkcjonalność: Dodawanie nowych produktów z danymi: - Nazwa, - Kod, - Dostawca, - Kategoria, - Kod dla dostawcy (opcjonalne), - Opis (opcjonalne), - Główny plik podglądu (opcjonalne) 13

14 Nowoczesny interfejs WWW weryfikujący poprawność wprowadzanych danych, minimalizując możliwość pomyłki osoby dodającej nowe produkty. Pliki produktów powinno się dodawać na: Pojedyncze modele urządzeń mobilnych; Grupy urządzeń mobilnych, które spełniają określone kryteria (np. wszystkie modele obsługujące filmy 3GP i posiadające wyświetlacz 128x160); Grupy zdefiniowane przez użytkownika (każdy użytkownik ma możliwość zapamiętania w ramach swojego konta dowolnej liczby takich grup, tzw. zestawów urządzeń); Dowolne urządzenie mobilne (tzw. Generic Handset) dla produktów takich jak tapety i animacje (dzięki adaptacji kontentu); Pliki produktów nie są duplikowane, co oznacza, że w systemie znajdują się same unikatowe pliki związane z wybranymi modelami urządzeń mobilnych, lub na dowolny model (Generic Handset). Każdy produkt może mieć swoje pliki podglądu (np. prezentacje gier, filmów itp.). Przeglądanie listy dostępnych produktów: Filtrowanie listy dla określonych kategorii, dostawców i modeli urządzeń mobilnych Wyszukiwarka produktów Sortowanie listy Edycja produktów: Możliwość zmiany wszystkich danych związanych z produktem za wyjątkiem kodu SMS Dodawanie plików na nowe modele urządzeń mobilnych Podmiana istniejących plików Masowa podmiana plików podglądu dla wybranych modeli urządzeń mobilnych Szybkie i wygodne kopiowanie danego zestawu plików na inne modele urządzeń mobilnych (np. powielenie plików dla Nokii 6600 na cała serię S60 MIDP2) Mechanizm OTL Dostarczanie kontentu odbywa się poprzez moduł OTL (One Time Link). 14

15 Dodatkowo moduł OTL system wtyczek pozwalających w łatwy sposób wpływać na dostarczanie kontentu do użytkownika: Koszyk produktów pojedynczy produkt te znajduje się w koszyku Obsługa nietypowych telefonów (mniejsza ilość reklamacji) Wyświetlanie reklam przed pobraniem kontentu W dostarczaniu kontentu istotną rolę odgrywa moduł automatycznego rozpoznawania telefonów użytkowników. Każdy nowy telefon, który skorzysta z serwisów zbudowanych w oparciu o platformę jest automatycznie przekazywany do rozpoznania w Internecie. Aktualizację odbywają się w oparciu o serwis WURFL oraz strony producentów aparatów. W ten sposób utrzymujemy stale aktualną bazę telefonów bez zbędnych wpisów. Mechanizm posiada dodatkową (poza bilingiem), historię wszystkich akcji, umożliwiająca w prosty sposób weryfikację reklamacji. Magazyn CSE posiada dodatkowo możliwość tworzenia paczek na potrzeby współpracy z innymi platformami. Serwisy Platforma ma służyć do zarządzania i dystrybucji kontentu. Kanały sprzedaży WAP Premium, SMS Premium Ceny sprzedaży kontentu sztywne, minimalne Wybiera kontent, których chce udostępnić Ponadto automatycznie tworzone są bazy mechanizmy bilingowe i statystyczne. Prezentacja Mechanizm serwisu dostarcza informację na temat zawartego w nim kontentu w postaci plików XML. Zapewnia to jednorodny sposób dostarczania informacji. W oparciu o dokument XML można w prosty sposób stworzyć warstwę prezentacji serwisu. W chwili obecnej tworzenie prezentacji odbywa się bez dodatkowych narzędzi usprawniających tą czynność. Raporty Możliwość tworzenie raportów za dany okres z filtrowaniem poszczególnych serwisów, sprzedawców i dostawców oraz eksport wyniku do plików w formacie Excel. System analizujący ruch na stronach serwisów. Pozwalać on na: Śledzenie poczynań użytkowników Analizę najbardziej popularnych kategorii/produktów Promowanie produktów najlepiej się sprzedających 15

16 Eliminowanie produktów niewzbudzających zainteresowania Definiowanie obszarów najchętniej odwiedzanych Tworzenie statystyk preferencji użytkowników 3. Charakterystyka techniczna 3.1. Kanały sprzedaży WWW - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne generowanie plików podglądu SMS/WAP Push - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu po podłączeniu do wap i na tej podstawie udostępnienie odpowiedniego kontentu (rozmiar grafiki, jakość midi) WAP Premium - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu i na tej podstawie generowanie strony i wysyłanego kontentu, - Automatyczne generowanie plików podglądu WAP portal - Automatyczny profil klienta na podstawie MSISDN i personalizacja strony, - Automatyczne rozpoznanie modelu aparatu i na tej podstawie generowanie strony i wysyłanego kontentu, - Automatyczne generowanie plików podglądu MMS - W przypadku udostępnienia przez operatora http AGENTA (identyfikującego model aparatu), także automatyczne generowanie odpowiedniego kontentu. Gdy nie wysyłamy sztandarowo skonfigurowanego produktu w przypadku gdy nie rozpoznamy modelu aparatu Prasa - Dla prasy jest możliwość definiowania jaki kontent ma się pojawiać na reklamie (wybrane rzeczy), z historią reklamy, z numeracją. Jest możliwość wysłania takiego szablonu mailem. 16

17 - Sprawdzenie historii zamówienia co ktoś wybrał do danej reklamy, kto to był Składowanie kontentu Cały kontent znajduje się w jednym miejscu /system nie zajmuje się dystrybucją kontentu znajdującego się na serwerach partnerów/ (jedna numeracja, z możliwością definiowania wyjątków do wybranych reklam WWW Łatwa i szybka konfiguracji pod-strony klienta, dla partnerów z unikalnymi słowami kluczowymi do rozliczeń. Konfiguracja na jakich numerach co sprzedajemy, Ew. produkt standardowy Administrowanie systemem Możliwość globalnego wyłączania wybranych rzeczy w kontencie. Np. ktoś zgłasza roszczenia do kontentu, swoje prawa autorskie i do czasu wyjaśnienia trzeba go szybko wyłączyć z www i wap Rodzaje sprzedawanego kontentu Tapety, logo, tapeta, gfxnokia, Muzyka, mono, poli, real, Gry, Java, Sis, Video, Animacja Statystyki sprzedaży kontentu Pełna identyfikacja sprzedawanych produktów, Statystyki dla klientów, partnerów i całościowe, Statystyki ilościowe, produktowe i finansowe, Statystyki z rozbiciem na elektroniczne kanały sprzedaży WAPPR, SMS, MMS, IVR System dodawania/edycji kontentu i administracji, dla administratora sytemu (historia operacji) Pojedyncze Hurtowe - Pełna kategoryzacja kontentu z podziałem na produkty i kategorie( bajki, filmy itp.), - Formaty wejściowe dla mono: midi, TTL, - Możliwość automatycznego generowanie GIF->JPG, JPG->GIF, 17

18 - Wrzucany kontent powinien mieć swojego właściciela, by uwzględnić jego prowizję/zarobek (breakpoint, jumba) i by określać czy kontent jest udostępniony publicznie czy tylko dla wybranego klienta. - Możliwość globalnego wyłączania z dystrybucji i podglądu www/wap całego kontentu danego właściciela, lub np. tylko muzyki danego właściciela Funkcjonalność Moduły do generowanie pełnego opisu co można dystrybuować na dany model telefonu i w jakiej jakości. Jest możliwość automatycznego generowania podglądu co można wysyłać na dany model aparatu, na podstawie producenta i modelu. Np. ktoś wysyła smsa, INFO NOKIA 7650, a my wysyłamy mu wysyłamy, co może sobie od nas ściągnąć. a baza danych będzie też potrzebna do automatycznego budowania stron www i wap i dla użytkowników i partnerów Opis techniczny Pełna integracja z systemem użytkowników, klientów i serwisów systemów zajmujących się podłączeniem do smsc Opis techniczny Platforma umożliwia pobranie konkretnego kontentu w formacie XML, pliki zakodowane w base64 innym partnerom lub innym częściom systemu Kontent Zabezpieczanie,taperek, polifonii, filmów i gier, przed dalszym ściągnięciem, Podpisywanie kontentu nazwą firmy. 4. Prezentacja interfejsu www Interfejs www pozwala ma na zarządzanie i administrację platformą. Zawierać ma moduły odpowiedzialne za: kontent (gadżety multimedialne), zarządzanie i konfiguracja konfigurację obsługiwanych telefonów konfigurację reklam statystyki Lista kontentu pozwala nam przeglądać multimedia przeznaczone do dystrybucji. Sprawdzać jakie mają konfiguracje, kto jest ich właścicielem na jakie modele telefonów możemy je wysyłać. 18

19 Każdy gadżet multimedialny może być przypisany do poszczególnych kategorii z drzewa kategorii. Dzięki temu mamy możliwość na podstawie pobrań multimediów przez klientów badać preferencje klientów i trendy reklam. Oczywiście warunkiem koniecznym jest odpowiednie przygotowanie opisanie gadżetów. 5. Opis interfejsu do integracji z zewnętrznymi aplikacjami Schemat komunikacji smsc, protokół "Speedy Http". Komunikacja oparta o protokół http, method POST. SMSC Partnera - udostępnia 3 aplikacje: Do przesyłania sms-ów tekstowych od użytkowników do SMSC partnera i odsyłania odpowiedzi użytkownikom Send. Do przesyłania sms-ów tekstowych i zakładek wappush od SMSC partnera do użytkowników: Pull i Confirm Aplikacja SEND - Wysyłka SMS-ów do SMSC partnera W body zapytania http przesyłana jest lista SMS-ów. Kolejne rekordy rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem tabulacji. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: s1=id\tphone\tgate\toper\tproject_id\tclient_id\ttresc s2=id\tphone\tgate\toper\tproject_id\tclient_id\ttresc np. s1= FXIETAHOQY Znaczenie pól: sx id phone gate oper project_id client_id treść - numer kolejnego rekordu, - unikalny numer SMS-a, - DNIS użytkownika, - shortcode, nr bramki, - numer operatora gsm, - identyfikator projektu w SMSC MNI, - identyfikator klienta w SMSC MNI, - treść SMS-a 19

20 Jako odpowiedź oczekiwana jest lista potwierdzeń odebrania SMS-a. Kolejne rekordy potwierdzeń rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem tabulacji. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: id\tphone\tgate\toper\ttresc1\ttresc2\ttresc3... id\tphone\tgate\toper\ttresc1 RESULT_OK. (w ostatniej linii musi sie znaleźć lancuch znaków :RESULT_OK ) np błędne hasło, spróbuj jeszcze raz {blank} RESULT_OK Znaczenie pól: id phone gate oper tresc1, tresc2, - unikalny numer smsa, zgodny z numerem w zapytaniu - DNIS użytkownika - shortcode, nr bramki - zgodny z gate w zapytaniu - numer operatora gsm - zgodny z oper w zapytaniu - treści SMS-ów do wysłania. Na końcu rekordu może wystąpić dowolna liczba SMS-ów (rozdzielonych znakiem tabulacji). Jeśli nie ma odpowiedzi zwrotnej do użytkownika w tresc1 powinien sie pojawić łańcuch znaków: {blank} Aplikacja PULL - Odbiór SMS-ów od partnera i przesłanie ich do użytkowników: Serwer SMSC co określony czas odpytuje aplikacje Partnera o nowe SMS-y lub zakładki do wysłania. (Metoda GET). Jako odpowiedz oczekiwana jest lista SMS-ów/zakładek do wysłania. Kolejne rekordy rozdzielone są znakiem nowej linii. Pola w każdym rekordzie rozdzielone są znakiem przecinka. Rekord zbudowany jest wg następującego schematu: id,response_id,phone,gate,oper,command,message id,response_id,phone,gate,oper,command,message RESULT_OK (w ostatniej linii musi sie znaleźć łańcuch znaków :RESULT_OK ) Znaczenie pól: Id - identyfikator SMS-a zgodny z id SMS-a od użytkownika 20

21 response_id phone gate oper command - numer kolejnej odpowiedzi na SMS-a o takim samym id. - DNIS użytkownika - shortcode, nr bramki - zgodny z gate w zapytaniu na SEND - numer operatora gsm - zgodny z oper w zapytaniu na SEND - typ odpowiedzi: 0 - odpowiedz SMS 1 - wysłanie zakładki do gier w message id gry. - Przestarzałe, nie używane, 2 - wysłanie dowolnej zakładki w message url. message - treść smsa lub zakładki do wyslania. W przypadku command=2 message jest zbudowane następująca: tytul_zakladki url (opisuje tytuł zakładki i url zakładki rozdzielone znakiem pipe). np ,0, ,70040,2,0,Odp sms ,1, ,70040,2,0,Odp sms 2 RESULT_OK Aplikacja CONFIRM - wysłanie odpowiedzi jako potwierdzenie odbioru Każdy sms odebrany z aplikacji PULL zostanie potwierdzony pojedynczym zapytaniem GET na aplikacje CONFIRM z następującymi parametrami SmsId - zgodne z polem id z PULL ResponseId - zgodne z polem response_id z PULL 6. Przykładowy schemat organizacyjny systemu Platforma powinna korzystać z trzech serwerów, zgodnie z poniższym schematem. 21

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu zarządzania kontami użytkowników Serwera X Spis Treści Serwer X krótka specyfikacja...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania Krajoznawczych Komunikatów Głosowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Opracowanie Krajoznawczych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana..

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana.. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO SPEKTAKLU TEATRALNEGO ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2013 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych...

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... Oferujemy Państwu profesjonalny hosting już od około 0,17 zł netto/dziennie. Jeśli korzystają Państwo z dużych drogich serwerów i nie chcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32 BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna wersja 3.32 autor: Michał Jastrzębski ostatnia aktualizacja : 27.05.2015 Historia zmian Data Osoba Opis zmian 2006-12-01 Marcin Mańk Pierwsza wersja 2007-08-20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Rozpoczęcie pracy z programem Aby rozpocząć pracę z aplikacją kliencką należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres: lub http://

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2

Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2 Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2 Generowanie kodów: po stronie Partnera Weryfikacja kodów: po stronie Partnera Spis treści 1. Kolejne kroki w stworzeniu własnego serwisu 2. Jak

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii

Regulamin Usługi Muzyka dla Firm dla abonentów Netii Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Muzyka dla Firm" definicje oznaczają: a) Organizator podmiot świadczący usługę Muzyka dla Firm,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Odbiór SMS-ów i MMS-ów

Odbiór SMS-ów i MMS-ów Odbiór SMS-ów i MMS-ów Platforma poza wysyłaniem wiadomości do odbiorców umożliwia również masowe ich odbieranie. Odbiór wiadomości DO platformy SerwerSMS.pl odbywa się na kilka sposobów i jest uzależniony

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan CTI Solutions O firmie CTI Solutions Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Specjalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM

JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM JEDEN NUMER JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM GŁOS (VPABX) SMS/MMS JEDEN NUMER - stacjonarny lub komórkowy numer pod którym dostępni są wszyscy pracownicy firmy Możliwość przeniesienia numeru

Bardziej szczegółowo

uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 specyfikacja produktów

Załącznik 1 specyfikacja produktów Załącznik 1 specyfikacja produktów Specyfikacja definiuje zestaw aplikacji do wykonania w ramach zlecenia. Spis treści 1. Giełda wykonawców...2 1.1. Aktorzy...2 1.2. Modele...2 1.3. Scenariusze...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/34/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i uruchomienie Systemu Przechowywania i Archiwizacji Danych (SPiAD) w ramach projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk, dnia 14.07.2015 r. Rozeznanie na szacowanie wykonania integracji poprzez usługi sieciowe wymiany danych pomiędzy Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (GWA) z Centralnym Systemem Teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UM /11

UM /11 Umowa Nr../2012 Zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) w dniu.w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Rynek 19, pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo