Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM"

Transkrypt

1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM Ver.1.01 ( r.) 1

2 Spis treści 1. Aplikacja... 3 a) Do czego służy Bilkom?... 3 b) Uprawnienia aplikacji... 3 c) Rejestracja, numer użytkownika... 4 d) Pole opis karty... 5 e) Zmiana aparatu lub numeru telefonu... 5 f) Ilośd numerów telefonów przypisanych do konta... 5 g) Utrata telefonu... 5 h) Hasło... 5 i) Usunięcie konta użytkownika... 7 j) Koszt transmisji danych... 7 k) Pobieranie aplikacji?... 7 l) Karta płatnicza... 7 m) Sprawdzanie rozkładu jazdy a rejestracja... 7 n) Wyświetlanie informacji o opóźnieniach pociągów Bilet... 8 a) Status biletu... 8 b) Niepoprawny MMS... 9 c) Termin ważności biletu... 9 d) Kontrola biletu e) Wyczerpana bateria w komórce

3 1. Aplikacja a) Do czego służy Bilkom? PYTANIE: Co to jest Bilkom? ODPOWIEDŹ: System Sprzedaży Biletów BILKOM jest aplikacją umożliwiającą użytkownikowi zakup biletu i miejscówki w pociągach spółki PKP INTERCITY S. A. (EIC i Ex) za pomocą telefonu komórkowego. W chwili obecnej nie jest możliwa rezerwacja ani zakup biletów na pociągi innych linii prowadzimy w tej sprawie negocjacje z przewoźnikami. Niestety, do tanga trzeba dwojga. Do wykonania rezerwacji wymagane jest zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem: Więcej informacji o Bilkom znajdą Paostwo na: b) Uprawnienia aplikacji PYTANIE: Po co aplikacji tyle różnych uprawnieo? ODPOWIEDŹ: Czemu Bilkom potrzebuje zezwolenia na robienie zdjęd i nagrywanie filmów przy użyciu aparatu? Uprawnienie do wykorzystania aparatu/kamery telefonu jest potrzebne do wykorzystania funkcji Radar kolejowy. Dzięki niej, przy pomocy kamery telefonu, za pośrednictwem wirtualnej nakładki na rzeczywisty obraz otoczenia, wyświetlane są dostępne stacje. Dane z kamery nie są wykorzystywane ani gromadzone w jakikolwiek sposób. Bilkom nie ma możliwości samodzielnego robienia zdjęd, ani nagrywania filmów. A po co mu pełen dostęp do Internetu i pozwolenie na tworzenie gniazd sieciowych? To zezwolenie jest konieczne, aby Bilkom mógł spełniad swoje podstawowe zadania na przykład mógł pobrad z Internetu rozkład jazdy pociągów. Czemu Bilkom musi odczytywad wydarzenia w kalendarzu wraz z informacjami poufnymi? Nieporozumienie wynika z niefortunnego nazewnictwa samej platformy. Uprawnienie to pozwala na zapisywanie połączeo w kalendarzu z możliwością przypomnienia lub aktualizacji połączenia bezpośrednio z kalendarza. Nie wykorzystujemy danych o innych wydarzeniach w żaden sposób. Czy pozwolenie na dodawanie i modyfikowanie wydarzeo w kalendarzu oraz wysyłanie e- maili do gości bez wiedzy właściciela jest naprawdę konieczne? Uprawnienie to pozwala dzielid się wydarzeniami zapisanymi dzięki aplikacji z innymi ludźmi przykład pierwszy z brzegu: wspólny wyjazd pociągiem. Załóżmy, że chcecie gdzieś razem wyjechad. 3

4 Jedna osoba tworzy wydarzenie dzięki Bilkomowi w swoim kalendarzu i zaprasza współpodróżnych, czyli wysyła im zawiadomienie, że danego dnia odbędzie się wydarzenie z ich udziałem. W tym przypadku wspólna podróż pociągiem. Dodatkowo uprawnienie to zezwala na modyfikowanie zdarzeo w kalendarzu, do których dana osoba została zaproszona. W skrócie oznacza to, że aplikacja może zapisywad informacje w kalendarzu i daje użytkownikowi możliwośd przesłania jej do uwzględnionych w tym wydarzeniu osób. Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy danych o innych wydarzeniach w żaden sposób. A po co Bilkomowi możliwośd czytania danych kontaktów? Opis tej możliwości przez platformę jest faktycznie dośd niepokojący, ale jej realne wykorzystanie przez aplikację jest zupełnie niegroźne. W wybranych telefonach umożliwia to wskazanie (na przykład jako punktu docelowego podróży) kontaktu z książki telefonicznej. W przypadku przypisania przy tym kontakcie adresu danej osoby, po wyborze odpowiedniej opcji przez użytkownika, system wyszuka możliwie optymalne połączenie (podróż) do tego adresu. Funkcja ta nie jest wykorzystywana w jakimkolwiek innym zakresie. W normalnym użytkowaniu, zezwolenie Bilkomowi na czytanie kontaktów, pozwoli na wybranie jako punktu podróży osoby z książki adresowej. Dlaczego Bilkom może wyświetlad stan sieci? Pozwala to usprawnid działanie aplikacji. Bilkom weryfikuje dostępnośd sieci w momencie realizacji zapytania do serwera. Pragniemy podkreślid, że w żadnym wypadku TK Telekom nie gromadzi i nie przetwarza danych prywatnych. TK Telekom nie ma wpływu na standardowy opis poszczególnych uprawnieo prezentowany przez Google Play przy aplikacjach. Opis tych uprawnieo nie jest informacją TK Telekom w tym zakresie. Bilkom nie ma możliwości robienia zdjęd, ani nagrywania filmów. Dodatkowo należy zaznaczyd, że aplikacja nie wykonuje żadnych działao bez potwierdzenia przez użytkownika. Aplikacja nie pobiera, nie zapisuje i nie gromadzi żadnych informacji zawartych w kalendarzu. Funkcjonalnośd współpracy z kalendarzem pozwala na zapisywanie połączeo w kalendarzu z możliwością przypomnienia lub aktualizacji połączenia bezpośrednio z kalendarza jednak działanie takie jest możliwe jedynie za pozwoleniem użytkownika i po wywołaniu przez niego samego odpowiedniej funkcji. Nie wykorzystujemy danych o innych wydarzeniach w żaden sposób. c) Rejestracja, numer użytkownika PYTANIE: Nie udało mi się zapisad numeru użytkownika po rejestracji, można prosid o podesłanie go? ODPOWIEDŹ: Numer użytkownika (LOGIN) powinien byd w SMS-ie w wiadomościach odebranych. Do tego, po rejestracji na pewno otrzymaliście z numerem użytkownika. 4

5 d) Pole opis karty PYTANIE: Co w aplikacji przy definiowaniu kart oznacza pole opis karty? ODPOWIEDŹ: Możecie w tym polu charakterystycznie opisad kartę od płatności. e) Zmiana aparatu lub numeru telefonu PYTANIE: Mam nowy aparat telefoniczny/numer komórki. Czy nadal mogę korzystad z usługi? ODPOWIEDŹ: Zmiana aparatu telefonicznego nie wpłynie na możliwośd korzystania z usługi, pod warunkiem, że nowy aparat ma dostęp do Internetu. Jeśli aparat obsługiwany będzie przez system operacyjny, który nie jest wspierany przez aplikację Bilkom, należy skorzystad z przeglądarki www. Przy zmianie numeru można nadal korzystad z konta, jednak do pełnej funkcjonalności niezbędna jest aktualizacja numeru przypisanego do konta w systemie Bilkom. f) Ilość numerów telefonów przypisanych do konta PYTANIE : Czy mogę przypisad do mojego konta z Bilkom więcej niż jeden numer telefonu? ODPOWIEDŹ : Do konta w systemie Bilkom może byd przypisany jeden numer telefonu. g) Utrata telefonu PYTANIE: Pies zjadł mój telefon co mam zrobid? Czy na nowy telefon trzeba pobrad nową aplikacje? ODPOWIEDŹ: Jeśli numer się nie zmienił, na nowym aparacie trzeba zainstalowad nową aplikację. Natomiast, jeżeli zmienił się również numer, należy go zarejestrowad w systemie Bilkom. h) Hasło PYTANIE: Nie pamiętam hasła. Co zrobid? ODPOWIEDŹ: Hasło można przypomnied za pomocą przycisku przypomnij hasło. 5

6 Następnie należy podad swój login i numer telefonu, który jest przypisany do konta. Hasło zostanie wysłane SMS-em. 6

7 i) Usunięcie konta użytkownika PYTANIE: Chcę zrezygnowad z usługi Bilkom. Jak usunąd konto użytkownika? ODPOWIEDŹ: użytkownika. Przykro nam to słyszed. Jeżeli klamka zapadła, wystarczy wykasowad dane j) Koszt transmisji danych PYTANIE: Jaki jest koszt transmisji danych podczas pobierania aplikacji oraz sprawdzania rozkładów jazdy? ODPOWIEDŹ: Koszt transmisji danych podczas użytkowania systemu Bilkom jest zgodny z cennikiem operatora sieci komórkowej. Samo korzystanie z Bilkomu jest całkowicie darmowe. k) Pobieranie aplikacji? PYTANIE: Jak pobrad aplikację? ODPOWIEDŹ: Oficjalnymi miejscami do pobrania aplikacji Bilkom są sklepy internetowe odpowiednich platform mobilnych: platformę Android w Google Play platformę ios w AppStore platformę Windows Phone w Marketplace W chwili obecnej nie planujemy wersji aplikacji na systemy oparte na Symbianie, Javie i tp. l) Karta płatnicza PYTANIE : Na serio muszę za każdym razem wprowadzad dane karty płatniczej? ODPOWIEDŹ : Oczywiście, że nie. Numer karty można zapisad w systemie i używad jej wielokrotnie. Aby to zrobid, należy zalogowad się na stronie m) Sprawdzanie rozkładu jazdy a rejestracja PYTANIE: Czy muszę się zarejestrowad jeśli chcę tylko sprawdzid rozkład jazdy? ODPOWIEDŹ: Nie, rejestracja wymagana jest tylko przy zakupie biletu. 7

8 n) Wyświetlanie informacji o opóźnieniach pociągów PYTANIE: Co oznaczają cyfry przy godzinach przyjazdów pociągów? ODPOWIEDŹ: Udostępnione przez przewoźnika opóźnienie pociągu. Jeżeli cyfra jest zielona: nie ma sprawy, pociąg jedzie planowo. Jeżeli jest czerwona: niestety z tym pociągiem jest jakiś problem i byd może przyjedzie opóźniony. W tym przypadku brak opóźnienia! 2. Bilet a) Status biletu PYTANIE: Olaboga, w trakcie przetwarzania płatności pojawił się błąd. W historii zakupu jest kupiony bilet, ale ma status 'anulowana rezerwacja'. Czy to oznacza to, że nie mam biletu? ODPOWIEDŹ: Obawiamy się, że tak. Bilet nie został zakupiony. Warunkiem zakupu jest poprawne zakooczenie procesu płatności. 8

9 b) Niepoprawny MMS PYTANIE: Nie udało się poprawnie zrealizowad transakcji na zakup biletu przez aplikację Bilkom. Po wybraniu relacji i dokonaniu wpłaty za bilet otrzymał komunikat: wiadomośd uszkodzona. I co teraz? ODPOWIEDŹ: Do tej pory nie mieliśmy przypadku wysłania z naszej bramki błędnego MMS a, ale nie możemy odpowiadad za to że operator dostarczający wiadomośd zrobi to całkowicie poprawnie. Możliwe jest również, że telefon odbiorcy niepoprawnie interpretuje MMS. W razie kontroli proponujemy skorzystad ze strony m.bilkom.pl, gdzie można wyświetlid na ekranie telefonu kod i potwierdzenie biletu. Przykładowe potwierdzenie zakupu biletu c) Termin ważności biletu PYTANIE: Kupiono bilet przez Bilkom. W regulaminie jest napisane, że podróż należy planowad na 14 dni przed wyjazdem, natomiast użytkownik dokonał zakupu wcześniej i nie otrzymał jeszcze MMS-a. ODPOWIEDŹ: Bilet można kupid nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 15 minut przed odjazdem pociągu. Jeśli bilet został poprawnie zakupiony, można poprzez stronę www lub mobilną podejrzed jego status oraz kod i wymusid ponowne wysłanie MMS-a. 9

10 d) Kontrola biletu PYTANIE: Jak wygląda kontrola biletu? ODPOWIEDŹ: Bilet zakupiony w Bilkom prezentowany jest za pomocą kodu 2DAztec (na rysunku), który sprawdzany jest przez konduktora za pomocą skanera. W przypadku niemożliwości okazania takiego kodu, konduktor może zweryfikowad taki bilet przy pomocy czteroznakowego kodu potwierdzającego. Kod można sprawdzid logując się na konto na stronie m.bilkom.pl >> historia zakupów >> szczegóły >> pokaż bilet e) Wyczerpana bateria w komórce. PYTANIE : Co się stanie jeśli po zakupie i przesłaniu biletu wyczerpie się bateria w komórce? ODPOWIEDŹ: Można zalogowad się na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu poprzez przeglądarkę www. 10

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące BILKOM 1 Spis treści 1. Aplikacja... 3 a) Co to jest Bilkom?... 3 b) Wersja aplikacji... 3 c) Rejestracja, numer użytkownika... 4 d) Pole opis karty...

Bardziej szczegółowo

mobilet Podręcznik użytkownika

mobilet Podręcznik użytkownika mobilet Podręcznik użytkownika 1. Dostępne usługi Jakie usługi obejmuje system mobilet? Usługa mobilet SPP przeznaczona dla korzystających z płatnych stref parkingowych; umożliwia rozliczanie faktycznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO SPIS TREŚCI O APLIKACJI MOBILNEJ IKO 3 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI IKO? 4 JAKIE TELEFONY OBSŁUGUJĄ APLIKACJĘ IKO? 4 INSTALACJA I AKTYWACJA APLIKACJI IKO 5 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

Schemat funkcjonowania systemu mobilet

Schemat funkcjonowania systemu mobilet Spis treści: 1. Najważniejsze cechy systemu mobilet Dlaczego warto korzystać z mobilet-u i czym różni się od znanych dotychczas systemów. 3 2. mobilet technologia jutra dostępna już dziś Czemu powstał,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tokenów. dla Użytkowników serwisu eurobank online

Instrukcja obsługi tokenów. dla Użytkowników serwisu eurobank online Instrukcja obsługi tokenów dla Użytkowników serwisu eurobank online Spis treści Obsługa tokena sprzętowego RSA... 2 1. Co to jest token sprzętowy RSA?... 2 2. Zasada działania tokena RSA.... 2 3. Czy token

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

PKO BP - płatności przez smartfon IKO - wszystkie szczegóły nowego rozwiązania - AKTUALIZACJA 5

PKO BP - płatności przez smartfon IKO - wszystkie szczegóły nowego rozwiązania - AKTUALIZACJA 5 GSMONLINE.PL PKO BP - płatności przez smartfon IKO - wszystkie szczegóły nowego rozwiązania - AKTUALIZACJA 5 2013-03-07 Bank PKO BP Zbigniew Jagiełło zaprezentował dziś oficjalnie swoje własne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Czym jest?... 1.2. Wymagania systemu... 2. Logowanie do systemu 3. Panel Zarządzanie sklepami 3.1. Menu panelu Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Załącznik do Uchwały Nr 97 /2014 Zarządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2014 r. Tekst ujednolicony, obowiązuje od dnia 15 lutego 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści... 2 Przedmowa... 5 Informacje o podręczniku... 6 1. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Składanie...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo