INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia:

2 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ... 9 I.A. Wykaz skrótów i oznaczeń I.B. Definicje stosowanych pojęć ROZDZIAŁ II. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI II.A. Charakterystyka sieci II.A.1. Struktura sieci NN i WN II.A.1.1. Krajowa sieć elektroenergetyczna II.A.1.2. Połączenia międzysystemowe II.A.1.3. Parametry techniczne sieci i urządzeń II.A.2. Wymagania dotyczące jakości i niezawodności pracy sieci zamkniętej II.A.2.1. Częstotliwość II.A.2.2. Napięcie i moc bierna II.A.2.3. Niezawodność pracy II.A.3. Modele sieci zamkniętej II.A.3.1. Struktura modelu II.A.3.2. Podstawowe modele sieci zamkniętej II.B. Przyłączanie do sieci II.B.1. Przyłączanie do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich 42 II.B.1.1. Zasady przyłączania do sieci przesyłowej OSP II.B.1.2. Określanie warunków przyłączenia II.B Wnioski o określenie warunków przyłączenia II.B Warunki przyłączenia i procedura ich określania II.B Zmiana warunków przyłączenia II.B.1.3. Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej II.B.1.4. Uzgadnianie warunków przyłączenia do sieci oraz zakresu i warunków wykonania ekspertyzy II.B.2. Zasady odłączania od sieci II.B.3. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą II.B.3.1. Zagadnienia ogólne II.B.3.2. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców przyłączanych do sieci II.B.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców energii elektrycznej przyłączanych do sieci II.B Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych II.B Szczegółowe wymagania techniczne dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 2 z 243 zatwierdzono:

3 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B Wymagania techniczne dla układów regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej oraz automatycznych układów grupowej regulacji napięć jednostek wytwórczych II.B Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych w zakresie zdolności do obrony i odbudowy zasilania KSE II.B Testy odbiorcze i sprawdzające zdolność jednostek wytwórczych do pracy w regulacji pierwotnej i wtórnej II.B Testy odbiorcze i sprawdzające zdolność jednostek wytwórczych do obrony i odbudowy zasilania KSE II.B Testy odbiorcze i sprawdzające automatycznych układów grupowej regulacji napięć jednostek wytwórczych II.B Wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przyłączonych do sieci zamkniętej II.B Zakres wymagań i warunków dla farm wiatrowych II.B Zdalne sterowanie farmą wiatrową (interwencyjne) II.B System sterowania i regulacji mocy czynnej II.B Praca farmy wiatrowej w zależności od częstotliwości i napięcia II.B Załączanie i wyłączanie farm wiatrowych z sieci zamkniętej 83 II.B System sterownia i regulacji napięcia i mocy biernej II.B Praca farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci zamkniętej II.B Dotrzymanie standardów jakości energii elektrycznej II.B Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II.B Monitorowanie i komunikacja farm wiatrowych z OSP II.B Weryfikacja spełnienia wymagań II.B.3.4. Wymagania techniczne dla systemów telekomunikacyjnych II.B.3.5. Wymagania techniczne dla układów pomiarowych energii elektrycznej II.B.3.6. Wymagania techniczne dla systemów pomiarowo - rozliczeniowych II.B.3.7. Wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń współpracujących II.B.3.8. Wymagania wobec systemów wymiany informacji o rynku energii WIRE II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B.3.9. Wymagania wobec systemów operatywnej współpracy z elektrowniami SOWE II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B Wymagania wobec systemu prowadzenia ruchu i sterowania pracą KSE (SCADA) II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B Wymagania dotyczące dokładności przetwarzania pomiarów wykorzystywanych w systemie SCADA IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 3 z 243 zatwierdzono:

4 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) Pasmo regulacji wtórnej Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD) Polecenie dyspozytorskie Potrzeby ogólne elektrowni Potrzeby własne jednostki wytwórczej Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytwórczych w ramach regulacji wtórnej, przy których regulator wtórny może interweniować automatycznie w obu kierunkach od bazowego punktu pracy. Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla każdej godziny doby n z wykorzystaniem Algorytmu Rozdziału Obciążeń, który zapewnia dobór Jednostek Grafikowych Wytwórczych, uczestniczących w Rynku Bilansującym, w oparciu o zgłoszone dane handlowe i techniczne w ofertach bilansujących, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych i niezbędnej rezerwy mocy w KSE oraz równoprawność uczestników rynku i zgłoszonych do fizycznej realizacji Umów Sprzedaży Energii. Plan Koordynacyjny Dobowy zawiera plan pracy JWCD na każdą z 24 godzin doby, uwzględniając zbilansowanie dobowej prognozy zapotrzebowania, wymagane rezerwy i występujące w KSE ograniczenia systemowe. Polecenie wydane przez służbę dyspozytorską, dotyczące wykonania określonych operacji ruchowych lub działań sprawdzających w danym obiekcie elektroenergetycznym. Grupa urządzeń i układów technologicznych, wspólna dla wszystkich lub części jednostek wytwórczych w elektrowni, niezbędna do realizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni oraz inne urządzenia nie związane bezpośrednio z procesem wytwarzania energii elektrycznej. Grupa urządzeń i układów technologicznych pojedynczej jednostki wytwórczej, niezbędna do realizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 19 z 243 zatwierdzono:

5 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Praca w przeciążeniu jednostki wytwórczej Praca w zaniżeniu jednostki wytwórczej Praca wydzielona Praca wyspowa Program łączeniowy specjalny Próba systemowa Przesyłanie Przyłącze Regulacja częstotliwości Regulacja pierwotna Praca jednostki wytwórczej z obciążeniem powyżej mocy osiągalnej. Praca jednostki wytwórczej z obciążeniem poniżej minimum technicznego. Samodzielna, stabilna praca jednostki wytwórczej, lub kilku jednostek wytwórczych, w obrębie elektrowni przy braku zasilania z KSE, polegająca na zasilaniu potrzeb własnych i niezbędnych do pracy potrzeb ogólnych elektrowni oraz realizowaniu poleceń OSP dotyczących zwiększenia obszaru wydzielonego. Samodzielna praca części KSE wydzielonej po jej awaryjnym odłączeniu się z KSE, z co najmniej jedną pracującą jednostką wytwórczą, która w sytuacji odłączenia od KSE jest w stanie zasilać odbiorców oraz inne jednostki wytwórcze. Program złożonych operacji łączeniowych realizowanych w związku z wykonywanymi pracami sieciowymi lub próbami systemowymi. Badania funkcjonalne mające na celu ocenę stanu technicznego systemu elektroenergetycznego lub jego części, na podstawie jego zachowania się w warunkach imitujących warunki normalne pracy lub warunki występujące w czasie możliwych zakłóceń. Transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych z wyłączeniem sprzedaży tej energii. Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz tego podmiotu usługę polegającą na przesyłaniu lub dystrybucji. Regulacja w systemie elektroenergetycznym mająca za zadanie utrzymanie stałej wartości częstotliwości lub ograniczenie odchylenia czasu synchronicznego od astronomicznego do granic dopuszczalnych. Regulacja mocy jednostki wytwórczej za pomocą indywidualnego regulatora prędkości obrotowej w funkcji częstotliwości sieci. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 20 z 243 zatwierdzono:

6 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Regulacja trójna Regulacja wtórna Regulator centralny ARCM Rezerwa mocy w elektrowniach krajowych Rezerwa mocy OSP Równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię Ruch próbny Rynek bilansujący Samoczynne częstotliwościowe odciążanie (SCO) SCADA Sieć dystrybucyjna Sieć elektroenergetyczna Automatyczne lub ręczne przesuwanie punktów pracy jednostek wytwórczych w celu zmiany ich wirującej mocy, wokół której działa regulacja pierwotna i wtórna. Regulacja mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym za pomocą skoordynowanego oddziaływania na indywidualne regulatory wybranych jednostek wytwórczych przez system automatycznej regulacji mocy i częstotliwości ARCM. Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy. Wyznaczona dla danego okresu nadwyżka sumy mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych pomniejszona o ubytki mocy wynikające z warunków pracy sieci, nad zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie krajowe. Wyznaczona dla danego okresu nadwyżka mocy dyspozycyjnej OSP nad zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie krajowe. Zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze. Nieprzerwana praca uruchamianych urządzeń, instalacji lub sieci, przez ustalony okres z określonymi parametrami pracy. Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Samoczynne wyłączanie zdefiniowanych grup odbiorców w przypadku obniżenia się częstotliwości do określonej wielkości, spowodowanego deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym. System informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych o bieżącej pracy KSE oraz inicjacji procedur zdalnych operacji ruchowych, łączeniowych i czynności sterowniczych. Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD. Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji, należące do przedsiębiorstwa energetycznego lub użytkownika systemu. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 21 z 243 zatwierdzono:

7 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B.1. Przyłączanie do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich II.B.1.1. II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B Zasady przyłączania do sieci przesyłowej OSP Przyłączenie do sieci, to fizyczne połączenie z siecią przesyłową urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (dalej również wnioskodawca ). Przyłączenie do sieci umożliwia podmiotom korzystanie z usług przesyłania energii elektrycznej świadczonych przez OSP (dalej usługi przesyłania). W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej sieci przyjmuje się jako podstawową zasadę przyłączanie urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawców do istniejących rozdzielni elektroenergetycznych. Przyłączanie do sieci przesyłowej linii bezpośrednich oraz połączenia międzysystemowe wymagają, poza umową o przyłączenie, podpisania z OSP odrębnej umowy, ustalającej zasady współpracy z OSP operatorów prowadzących ruch tych linii lub połączeń. Podmiot ubiegający się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej składa do OSP wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej (zwanych dalej warunkami przyłączenia ). Przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawcy do sieci przesyłowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia określonych przez OSP oraz warunków określonych ustawą Prawo energetyczne. Przyłączanie urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów do sieci przesyłowej obejmuje następujące etapy: a) złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie, b) wniesienie, w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci, w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, c) określenie warunków przyłączenia przez OSP, d) zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej, e) przygotowanie i realizacja budowy przyłącza oraz przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, f) odbiór przyłącza i przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, g) dokonanie przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 42 z 243 zatwierdzono:

8 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B.1.2. II.B Określanie warunków przyłączenia Wnioski o określenie warunków przyłączenia II.B II.B II.B II.B Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przesyłowej składa wniosek o określenie warunków przyłączenia według wzoru określonego przez OSP. Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia OSP publikuje na swojej stronie internetowej. Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać: a) oznaczenie wnioskodawcy, b) określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej, c) przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, d) przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru, e) parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, f) określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, g) informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia. Wniosek o określenie warunków przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców, oprócz danych i informacji wymienionych w pkt II.B , powinien określać: a) liczbę przyłączanych jednostek wytwórczych, moc dyspozycyjną, osiągalną, zainstalowaną i pozorną jednostek wytwórczych, zakres dopuszczalnych zmian obciążeń jednostek wytwórczych lub ich grup, maksymalną roczną ilość wytwarzania energii elektrycznej i ilość tej energii dostarczanej do sieci, b) wielkości planowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w celu pokrycia potrzeb ogólnych elektrowni i potrzeb własnych jednostek wytwórczych, c) stopień skompensowania mocy biernej związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby ogólne elektrowni i potrzeby własne jednostek wytwórczych oraz związanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 43 z 243 zatwierdzono:

9 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B II.B Wniosek o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej w zakresie charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej, o której mowa w pkt II.B e), powinien zawierać: a) specyfikację techniczną turbin wiatrowych, b) sporządzony w języku polskim wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej dostarczanej przez turbiny wiatrowe, według najnowszej obowiązującej na dzień złożenia wniosku normy, c) charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (według producenta), d) charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny wiatrowej. Wniosek o określenie warunków przyłączenia może zawierać także wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania, w tym wymagania dotyczące: a) dopuszczalnej zawartości interharmonicznych i wyższych harmonicznych, b) dopuszczalnej asymetrii napięć, c) dopuszczalnych odchyleń i wahań napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej, d) dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć: a) zestawienie określające nieruchomości (obiekty lub lokale), na których planowana jest budowa przyłączanych do sieci przesyłowej urządzeń, instalacji lub sieci, b) odpis pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. dokumenty wnioskodawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski, c) w przypadku wnioskodawców działających za pośrednictwem pełnomocników, pełnomocnictwa określające zakres umocowania pełnomocników, oraz pozostałe dokumenty wymienione we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 44 z 243 zatwierdzono:

10 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B II.B II.B II.B Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenia źródła do sieci OSP, oprócz dokumentów wymienionych w pkt II.B dołącza wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty dołączane do wniosku o określenie warunków przyłączenia powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez notariusza. Dokumenty wymienione w pkt II.B b) i II.B powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci OSP wnosi, zgodnie z pkt II.B d), zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci (dalej zaliczka ), w wysokości 30 zł (brutto) za każdy kilowat mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, nie wyższej jednak niż zł (brutto) i nie wyższej niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia i procedura ich określania IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 45 z 243 zatwierdzono:

11 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B W celu określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej realizowane są następujące działania: a) wnioskodawca składa do OSP wniosek o określenie warunków przyłączenia; b) OSP dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku otrzymania wniosku niespełniającego wymagań określonych w pkt II.B.1.2.1, OSP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia; c) OSP potwierdza pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku o określenie warunków przyłączenia, spełniającego wymagania, o których mowa w pkt II.B.1.2.1, określając w szczególności datę złożenia wniosku oraz, w przypadku przyłączania źródła, wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie. Datą złożenia wniosku jest data otrzymania przez OSP wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w pkt II.B.1.2.1, plus 14 dni roboczych. Potwierdzenie pisemne OSP przesyła faksem oraz pocztą na numer i adres wnioskodawcy wskazany we wniosku o określenie warunków przyłączenia; d) w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca wnosi zaliczkę, o której mowa w pkt II.B , w wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie, na rachunek bankowy OSP wskazany we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia. Datą wniesienia zaliczki jest dzień uznania rachunku bankowego OSP; e) wnioskodawca w dniu dokonania przelewu zaliczki lub w dniu następującym po tej dacie przesyła OSP, potwierdzony przez bank dowód dokonania przelewu zaliczki faksem na numer wskazany we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia lub dostarcza ten dowód do siedziby OSP; f) OSP w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawia fakturę VAT; g) podstawą do określenia przez OSP warunków przyłączenia są wyniki ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny. Wykonanie ekspertyzy zapewnia OSP. Kryteria oceny ekspertyzy określa pkt III.D; h) OSP wydaje warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki. Dniem wydania warunków przyłączenia przez OSP jest dzień doręczenia warunków przyłączenia wnioskodawcy. Warunki przyłączenia są ważne przez dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie OSP do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 46 z 243 zatwierdzono:

12 TRANSMISSION GRID CODE Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Text valid from:

13 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR TABLE OF CONTENTS CHAPTER I. ABBREVIATIONS LIST AND DEFINITIONS... 4 I.A. Abbreviations list... 5 I.B. Definitions... 6 CHAPTER II. Grid CONNECTION AND USE II.A. Grid characteristics II.A.1. Structure of EHV and HV grid II.A.1.1. The national power grid II.A.1.2. Interconnectors II.A.1.3. Technical parameters of grids and devices II.A.2. Requirements for the quality and reliability of meshed grid operation II.A.2.1. Frequency II.A.2.2. Voltage and reactive power II.A.2.3. Reliability of operation II.A.3. Meshed grid models II.A.3.1. Model structure II.A.3.2. Fundamental meshed grid models II.B. Connection to the grid II.B.1. Connection of generating devices, distribution networks, end users devices, intersystem connections and direct lines to the grid II.B.1.1. Rules for connection to the TSO s transmission grid II.B.1.2. Determination of connection conditions II.B Applications for determination of connection conditions II.B Connection conditions and the connection conditions determination procedure II.B Amendment of connection conditions II.B.1.3. Transmission grid interconnection agreement II.B.1.4. Consultations of connection conditions the scope and conditions of performance of a grid impact study II.B.2. Rules for disconnection from the grid II.B.3. Technical requirements for devices, installations and grids together with the necessary auxiliary infrastructure II.B.3.1. General issues II.B.3.2. Technical requirements for devices, installations and grids of consumers connected to the grid II.B.3.3. Technical requirements and recommendations for devices, installations and grids of electricity producers connected to the grid II.B Basic requirements and technical recommendations for conventional generating units II.B Detailed technical requirements for conventional generating units II.B Technical requirements for and operating regime of wind farms connected to the meshed grid Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 2 of 65 Approved by:

14 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR CHAPTER III. CHAPTER IV. II.B Scope of requirements and conditions for wind farms II.B Remote wind farm control (emergency) II.B Active power control system II.B Wind farm operation in relation to frequency and voltage II.B Wind farm start-up and disconnection from the meshed grid. 52 II.B Voltage and reactive power control system II.B Wind farm operation during disturbance in the meshed grid.. 55 II.B Maintenance of electricity quality standards II.B Protections II.B Wind farm monitoring and communication with the TSO II.B Verification of compliance with the requirements DEVELOPMENT PLANNING AND COOPERATION TO COORDINATE DEVELOPMENT OF THE TRANSMISSION GRID AND THE 110 KV DISTRIBUTION GRID GRID DEVELOPMENT, OPERATION AND TRAFFIC MANAGEMENT IV.A. Transmission grid development and modernisation IV.B. Transmission grid operation IV.C. Grid traffic management IV.C.1. General rules IV.C.2. Organisational structure of grid traffic management IV.C.3. Coordinated planning IV.C.4. Development of technical capacity balances in the NPS IV.C.5. Dispatch of capacity of generating units connected to the meshed grid IV.C.6. Meshed grid operation planning IV.C.7. Identification of congestion in the meshed grid IV.C.8. Switching operation in the meshed grid IV.C.9. Control operations in the meshed grid IV.C.10. Implementation of interruptions and limitations to the supply and consumption of electricity IV.C.11. Monitoring system operation and preventing threats to the security of supply of electricity IV.C.12. Remote acquisition of metering data IV.C Requirements for remote acquisition of metering data IV.C List of metering data from the meshed grid IV.C List of metering data downloaded from power plants and wind farms Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 3 of 65 Approved by:

15 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR Traffic event Traffic operation Any change of: a) operational conditions of a device, b) configuration, c) regulatory settings, d) control settings. Any software change of: a) operational conditions of a device, b) configuration, c) regulatory settings, d) control settings. Transmission Transmission agreement Transmission grid Transmission grid operation Transmission System Operator (TSO) Underloaded operation of a generating unit Unit circuit breaker Voltage distortion factor the transport of electricity in transmission grids to deliver it to distribution networks or final consumers connected to transmission grids, with the exception of the sale of that electricity. the agreement for the provision of electricity transmission services whereunder the TSO provides electricity transmission services to a system user. the extra high or high voltage power grid operated by the TSO. a set of actions maintaining the transmission grid s capacity for reliable operation, supplying consumers and collaboration with other grids. a power utility involved in the transmission, responsible for grid traffic in power transmission system, the current and long-term safety of operation of that system, the operation, maintenance, repairs and the necessary development of transmission grid, including interconnections with other power systems. the operation of a generating unit with load below the technical minimum. a circuit breaker installed on the upper voltage side of an unit transformer in the power output lead from a generating unit, connecting the unit transformer with the unit line. the ratio of the square root of the sum of squares of the effective values of voltages of higher harmonic to the effective value of voltage of the first harmonic. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 19 of 65 Approved by:

16 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR Voltage fluctuation Voltage governor droop Voltage stability Voltage stability margin Wind farm Short-lived voltage changes faster than 1% of rated voltage per second. the ratio of relative change in governed voltage to the relative change in reactive power in a particular operating point in a steady state. the system s capacity to maintain proper and stable voltages. The quotient: where: ZSN = Pmax P0 *100% P P 0 - the NPS power demand in starting state, 0 P max - the NPS power demand when voltage collapses. a set of generating units (wind turbines) using wind energy to produce electricity, connected to the grid in a single point of connection. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 20 of 65 Approved by:

17 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR CHAPTER II. GRID CONNECTION AND USE II.A. Grid characteristics II.A.1. Structure of EHV and HV grid II.A.1.1. II.A The national power grid The national EHV and HV power grid has decisive impact on the safe operation of the power grid and the integrity of the National Power System (hereinafter the NPS ). For functional reasons the following elements thereof are distinguished: a) meshed grid including grid elements permanently or periodically operating as ring systems (with the exception of local 110 kv ring feeders), which is to ensure reliable performance of transmission operations in the NPS. Electricity flows in particular elements of the meshed grid depend on the operating regime of other elements of that grid and the distribution of generation between generating units connected to that grid (Figure II.A a)); b) open grid including 110 kv grid elements permanently operating in radial arrangement or as ring feeders, which is exclusively to perform distribution operations (Figure II.A b)). EHV and HV grid Figure II.A a) Meshed grid diagram Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 21 of 65 Approved by:

18 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR II.B While determining the connection conditions, the TSO does not verify whether the real properties (facilities or premises) specified in the application for determination of connection conditions were also specified in applications submitted by other applicants. II.B Amendment of connection conditions II.B Determination of new meshed grid connection conditions is required in the following cases: a) when a subject connected to a grid increases the demand for connection capacity, b) a change to the technical conditions and parameters for the operation of the connected subject s devices, installations and grids effective up to date, c) a change to operation conditions of the transmission grid related to its development or modernisation resulting in the necessary to adapt devices, installations and grids of the connected subject. II.B II.B In cases referred to in Paragraphs II.B a) b) the subject shall be obligated to submit to the TSO an application for determination of new connection conditions in accordance with the procedure specified in Paragraph II.B. In the case referred to in Paragraph II.B c) the SO at its own initiative shall determine new connection conditions. The terms and conditions for carrying out the connection are specified in the agreement. II.B.1.3. II.B II.B Transmission grid interconnection agreement During the term of the connection conditions the TSO shall be obligated to enter into a transmission grid interconnection agreement with subject applying for connection, pursuant to the principle of equal treatment, if technical and economic conditions for connection exist, and the applicant holds legal title to use the real property, facilities or premises specified in the application for determination of the connection conditions to which electricity is to be supplied. Legal titles together with extracts from Land and Mortgage Registers shall be submitted to the TSO as original documents or true copies certified by persons authorized to represent the applicant or by a notary public. The transmission grid interconnection agreement constitutes a basis for the commencement design, construction and assembly works in accordance with the terms and conditions laid down in this agreement. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 42 of 65 Approved by:

19 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR II.B II.B II.B A transmission grid interconnection agreement shall determine in particular: a) the parties entering into the agreement, b) the subject of the agreement stemming from the connection conditions, c) the fundamental obligations of the parties, d) the time schedule for completion of the connection, e) the technical conditions for the implementation of the agreement, f) the connection capacity, g) the scope of works necessary to complete the connection, h) the requirements for the location of the metering and settlement circuits and its parameters, i) the place delimiting the property of the TSO s transmission grid and the connected subject s devices, installations or grids, j) the value of the expected interconnection fee, the terms and conditions for its payment and the procedure for the determination and payment of the interconnection fee, k) the parties responsibility for default and withdrawal, l) the procedures for exchange of data and information and the confidentiality clauses, m) the procedures for the coordination of works performer by the parties and for supervising abidance with the terms and conditions of the agreement, n) the scope and dates for carrying out tests and partial acceptance as well as the final acceptance of the terminal and the connected devices, installations or grids, o) the planned amounts of consumed electricity and the expected date of commencement of electricity supply or consumption, p) the conditions for providing the real estate owned by the connected subject to the TSO to build or extend the network necessary to complete the connection, q) the expected date of entering into a transmission agreement, r) the term of the agreement and the provisions concerning amendments thereto, termination and the procedure for settlement of disputes. The TSO and the subject with whom the interconnection agreement is concluded shall appoint independent Acceptance Commissions for the scope of works performed by each of the parties respectively. The scope of tests and partial acceptance as well as the final acceptance of the terminal and the connected devices, installations or grids must comply with the terms and conditions of the interconnection agreement. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 43 of 65 Approved by:

20 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR II.B II.B.1.4. II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B The rules for accepting facilities, circuits, devices and installations for use are discussed in Paragraph IV.A.2. Consultations of connection conditions the scope and conditions of performance of a grid impact study The distribution grid connection conditions the scope and conditions of performance of the grid impact study of connected devices, installations or grids on the power system (hereinafter assumptions to the grid impact study ) must be endorsed by the TSO in the case of: a) devices, installations and grids which belong to subjects included in connection group II, b) interconnectors between the national and international grids with rated voltage of 110 kv. The templates of applications specified by power utilities involved in the transmission or distribution of electricity with respect to the connection of devices, installations and grids owned by subjects included in connection groups I or II shall specify at least the extent of information contained in the template of the application specified by the TSO. A power utility other than an operator before issuing connection conditions for a subject included in connection group I or II shall consults it with the operator, to whose grid the utility is connected. If the connection conditions determined by a power utility require consultation with the TSO pursuant to Paragraph II.B.1.4.3, such consultations shall be made by a DSO competent for the point of connection connection. ENTSO-E requirements shall apply to transmission grid interconnectors. In order to consult the assumptions to the grid impact study referred to in Paragraph II.B.1.4.1, if the planned connection is to take place at the voltage of 110 kv to a EHV/HV station where the owner of the 110 kv switching station is a DSO, the DSO shall submit a request to the TSO in writing. The DSO shall send a copy of the request also to the locally competent TSO company for the point of connection and, additionally, by to the address appointed by the TSO. In cases other than the ones specified in Paragraph II.B the DSO applies to the TSO only by to the address appointed by the TSO. The TSO shall consult the assumptions to the grid impact study referred to in Paragraph II.B in writing, whereas the assumptions to the grid impact study referred to in Paragraph II.B shall be made by the TSO by to the address from which the TSO has received the request. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 44 of 65 Approved by:

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ Przewodnik Departament Rozwoju Systemu, Konstancin - Jeziorna, czerwiec 2014 r. Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Słownik pojęć i definicji Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I-1-RE 1 Oznaczenia skrótów ARNE EAZ IRiESD IRiESD-Bilansowanie IRiESP IRiESP - Bilansowanie JWCD JWCK KSE nn OSD OSD PGE Dystrybucja S.A. OSP

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej (z wyłączeniem farm wiatrowych) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY WIATROWEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE SA W POLICACH

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY WIATROWEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE SA W POLICACH Nr wniosku (wypełnia Z. Ch POLICE SA) Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok) Nr Kontrahenta SAP (jeśli dostępny wypełnia Z. Ch POLICE SA) WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY WIATROWEJ DO SIECI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do Krajowej Sieci Przesyłowej

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do Krajowej Sieci Przesyłowej WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do Krajowej Sieci Przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU 1.1. Informacje zawarte we WNIOSKU o określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

FŁT - Kraśnik S.A. - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców ( ) ...

FŁT - Kraśnik S.A. - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców ( ) ... Wypełnia FŁT - Kraśnik S.A. NR WNIOSKU DATA ZAREJESTROWANIA Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Zakład Utrzymania Ruchu 23-210 Kraśnik, ul. Fabryczna 6 tel. 81 825 71 08, 81 825 71 99 e-mail: osd@flt.krasnik.pl

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Prezentację przygotował: mgr inż. Jerzy Łysek Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Wersja 1.2 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Kartą aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji farmy wiatrowej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Wersja 1.0 Warszawa, 9 września 2005 r. Preambuła Wypełniając obowiązek

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej Z.Ch. Police S.A.

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej Z.Ch. Police S.A. Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej Z.Ch. Police S.A. (Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej) I. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej.

Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej Jerzy Dzikowski Podstawy prawne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić?

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Co robić? I. Zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. II. Zapoznać się z zawartym w taryfie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej (z wyłączeniem farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW W-3 (wz 01.07.2015) WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna tel.: e-mail:... NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Wersja 2.1 Tekst jednolity po Karcie aktualizacji CK/1/2012 zatwierdzonej

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW r. DATA ZAREJESTROWANIA WNIOSKU

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW r. DATA ZAREJESTROWANIA WNIOSKU PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny... Tel.:... Faks:... Email:. W-3 (30.06.2014) WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Wersja 1.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(16)/2010/LK z

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZEC W KOŃSKICH DLA WYTWÓRCÓW

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZEC W KOŃSKICH DLA WYTWÓRCÓW WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZEC W KOŃSKICH DLA WYTWÓRCÓW W - 03 Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich 26 200 Końskie ul. Armii Krajowej 5 Tel. (41) 375-47 00 NIP

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Poczta Miejscowość i kraj (jeśli inny niż Polska) Ulica Nr administracyjny Nr lokalu Nr telefonu

Kod pocztowy Poczta Miejscowość i kraj (jeśli inny niż Polska) Ulica Nr administracyjny Nr lokalu Nr telefonu . (miejscowość, data) WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK.. Ruch.. (Wniosek należy uzupełnić

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW. Oddział Białystok - - r. DATA ZAREJESTROWANIA WNIOSKU

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA WYTWÓRCÓW. Oddział Białystok - - r. DATA ZAREJESTROWANIA WNIOSKU PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Tel.: 85 740 50 00 Faks: 85 740 51 09 Email: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl W-3 11.09.2013 WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej. Oddział Dystrybucji SZCZECIN Czerwiec 2013 r.

Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej. Oddział Dystrybucji SZCZECIN Czerwiec 2013 r. Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej Wstęp Charakterystyka elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej - podział na napięcia: Napięcie niskie (nn ) obejmuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Procedura przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Procedura przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Konferencja Odnawialne Źródła Energii nowy model biznesowy w województwie lubelskim 26 marca 2015 r. Prezentację

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2) zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2008.30.178 1 2008-09-24 Dz.U.2008.162.1005 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Wersja 1.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr z dnia Tekst obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Seminarium Instalacje fotowoltaiczne prawne aspekty projektowania, montażu i działania oraz mozliwości

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Gospodarka Elektroenergetyczna Module name in English Power Systems Economy Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo