AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. ISSN X e-issn KWARTALNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. ISSN 0860-889X e-issn 2300-5300 KWARTALNIK"

Transkrypt

1 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Boaterów Westerplatte IN X e-in KWARTALNIK ROK LIV Nr (9) GDYNIA 0

2 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr ab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr ab. inż. tanisław Dobrociński; prof. dr ab. inż. Antoni Drapella; prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda; kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz; prof. dr ab. inż. Andrzej Felski; prof. dr ab. inż. Krzysztof Ficoń; dr ab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Franciszek Grabski; dr ab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW; dr ab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW; dr ab. inż. Wojciec Jędruc, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Zygmunt Kitowski; dr ab. inż. Ryszard Kłos, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Eugeniusz Kozaczka; prof. dr Gvidonas Labeckas (Litwa); dr ab. inż. Artur Makar, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Witold Malina; prof. dr ab. inż. Leszek Piaseczny; prof. dr ab. inż. Cezary pect; prof. dr ab. inż. Zbigniew Wiśniewski; dr ab. inż. Bogdan Żak, prof. AMW KOMITET REDAKCYJNY Redaktor naczelny kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz Redaktorzy tematyczni: prof. dr ab. inż. tanisław Dobrociński (mecanika tecniczna) prof. dr ab. inż. Antoni Drapella (informatyka) prof. dr ab. inż. Andrzej Felski (nawigacja) dr ab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW (automatyka i robotyka, mecatronika) prof. dr ab. Franciszek Grabski (matematyka) dr ab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW (ydroakustyka) dr ab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW (budowa i eksploatacja maszyn) dr ab. inż. Artur Makar, prof. AMW (ydrografia) Redaktor statystyczny dr inż. Agata Załęska-Fornal Redaktor językowy/sekretarz mgr Beata Różańska Członek KR z głosem doradczym dr Lesław Mroziński Wszystkie artykuł y zostały zrecenzowane Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja on-line Zeszyty Naukowe AMW są indeksowane w BazTec: ttp://baztec.icm.edu.pl oraz Index Copernicus: ttp://indexcopernicus.com Artykuły Zeszytów Naukowyc AMW są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: ttp:// (zakładka: Nauka Zeszyty Naukowe AMW) Redakcja Zeszytów Naukowyc Akademii Marynarki Wojennej 8-0 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69 tel Druk i oprawa Wydawnictwo Akademickie AMW

3 PI TREŚ CI Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni głównyc mostów napędowyc KTO Rosomak na podstawie analizy drgań... 7 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels aiming at improving sipping safety (Analiza aktualnyc problemów z inspekcji jednostek rybackic w aspekcie poprawy bezpieczeństwa żeglugi)... Mirosław Karczewski, Leszek zczęc Pomiary oporów wewnętrznyc silnika spalinowego... 9 tanisław Kołaczyński Zawartość informacyjna wyników kontrolowanyc pomiarów głębokości... 9 Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska Wyznaczenie carakterystyk eksploatacyjnyc okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM Filip Polak, Leszek zczęc, Jerzy Walentynowicz Metodyka pomiaru parametrów małej ybrydowej platformy bezzałogowej... 7 Marek Rajewski Wpływ parametrów konstrukcyjnyc rozpylaczy na właściwości użyteczne silnika zasilanego paliwem lotniczym... 8

4 pis treści Przemysław Rodwald Kryptograficzne funkcje skrótu... 9 Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga tanowisko badawcze do oceny stanu tecnicznego przekładni mostów napędowyc KTO Rosomak... 0

5 CONTENT Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Preliminary diagnostics investigation of axles final drive for AMV Rosomak based on vibration signal... 7 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels aiming at improving sipping safety... Mirosław Karczewski, Leszek zczęc Investigation of internal resistance of a diesel engine... 9 tanisław Kołaczyński Information content estimation of audited results for dept measurement... 9 Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska Design te operational caracteristics of naval gas turbine LM Filip Polak, Leszek zczęc, Jerzy Walentynowicz Measurement metodology of parameters of small ybrid unmanned platform... 7 Marek Rajewski Effect of design parameters of injector on performance of engine feeds wit fuel JET A

6 Contents Przemysław Rodwald Cryptograpic as functions... 9 Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga Test stand for tecnical state estimation of axle final drive for AMV Rosomak

7 ZEZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (9) 0 Grzegorz Boruta Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Tecnicznyc, Katedra Mecatroniki i Edukacji Tecniczno-Informatycznej 0-79 Olsztyn, ul. Oczapowskiego Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Wojskowa Akademia Tecniczna Wydział Mecaniczny, Instytut Pojazdów Mecanicznyc i Transportu Warszawa, ul. gen. ylwestra Kaliskiego BADANIA WTĘ PNE DIAGNOZOWANIA NIEOBCIĄŻONYCH PRZEKŁ ADNI GŁ ÓWNYCH MOTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROOMAK NA PODTAWIE ANALIZY DRGAŃ TREZCZENIE W artykule opisano przydatność amownianego stanowiska badawczego do badania zjawisk wibroakustycznyc towarzyszącyc pracy mostów napędowyc KTO Rosomak. Podano sposób wykorzystania dostępnej aparatury pomiarowo-analitycznej. Przedstawiono widma amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez akcelerometr mocowany w różny sposób w kilku punktac pomiarowyc na kadłubac badanyc mostów napędowyc. formułowano wnioski i zalecenia dotyczące dalszyc badań. łowa kluczowe: mosty napędowe, diagnostyka, sygnał wibracyjny. 7

8 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz WTĘP Badania KTO Rosomak uszkodzonyc podczas misji w Afganistanie obejmowały między innymi ocenę stanu tecnicznego przekładni głównyc mostów napędowyc po uszkodzeniac bojowyc. Podjęto próbę opracowania szybkiej i prostej metody oceny stanu tecnicznego przekładni mostów napędowyc tego pojazdu z wykorzystaniem pomiarów drgań przekładni pracującej pod obciążeniem. Diagnozowanie wibroakustyczne maszyn jest niezwykle proste do wykonania, gdy opracowana jest metoda takiego diagnozowania i znane są parametry w pełni sprawnyc nowyc przekładni. W rozpatrywanym przypadku przekładni głównyc mostów napędowyc KTO Rosomak podstawowym problemem jest znalezienie w redundantnyc sygnałac, jakimi są sygnały akustyczne i drganiowe, składowyc niosącyc informacje o stanie tecnicznym konkretnyc par kinematycznyc. Jest to szczególnie trudne dla maszyn o złożonej konstrukcji, pracującyc w dynamicznie zmiennyc stanac. TANOWIKO BADAWCZE I WARUNKI BADAŃ tanowisko badawcze wykorzystane podczas badań zostało szczegółowo opisane w innym artykule oraz [5]. Badania wykonano dla przekładni głównyc trzeciego (most przelotowy MN) i czwartego (most tylny MN) mostu KTO Rosomak na stanowisku w konfiguracji przedstawionej na rysunku. Elementy przenoszenia napędu w badanyc mostac były napędzane przez sześciocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym, który sam jest skomplikowanym źródłem sygnałów drganiowyc [, ], poprzez sprzęgło, mecaniczną pięciobiegową skrzynię biegów, również będącą źródłem tyc sygnałów, i wały napędowe. Wszystkie te zespoły nie są oryginalnym źródłem napędu badanyc mostów napędowyc w transporterze, a tylko elementami stanowiska badawczego. tanowisko umożliwiało również obciążanie wału mostu przelotowego MN oraz półosi napędowyc mostu napędowego MN za pomocą amulca elektrowirowego. Podczas badań wibroakustycznyc problemem może być nakładanie się sygnałów drganiowyc z różnyc urządzeń. ygnały drganiowe 8 Zeszyty Naukowe AMW

9 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni rejestrowane w określonym punkcie pomiarowym badanego urządzenia są silnie redundantne, bo są kompilacją sygnałów pocodzącyc od wszystkic źródeł drgań i dźwięku pracującego urządzenia [, ]. Nie był znany faktyczny stan tecniczny badanyc mostów napędowyc pocodzącyc z pojazdu po uszkodzeniac bojowyc. Założono, że stan tecniczny badanyc przekładni jest prawidłowy. Rys.. cemat konfiguracji stanowiska badawczego: G sprzęgło główne, B skrzynia biegów, MN most napędowy, MD masa dodatkowa (bezwładnik), CzP czujnik prędkości obrotowej 6 punkty pomiaru sygnałów drganiowyc Źródło: opracowanie własne. Pomiary sygnałów drganiowyc (przebiegów wartości cwilowyc przyspieszeń drgań w czasie) były wykonywane za pomocą miernika drgań Emerson CI 0 i akcelerometru A0760GP. Prezentowane badania były pierwszą próbą rejestracji sygnałów drganiowyc z badanyc przekładni i wstępie wykonano pomiary bez obciążania elementów napędzanyc przez silnik pracujący na biegu jałowym oraz z maksymalną prędkością obrotową wału korbowego (ustabilizowana praca silnika z jego regulatorem prędkości obrotowej) z włączonym jednym wybranym przełożeniem w skrzyni biegów. Takie warunki pracy elementów napędzającyc zapewniły zmianę prędkości obrotowej elementów badanyc przekładni bez zmiany przełożenia w skrzyni biegów, co powoduje zmianę kół zębatyc przenoszącyc obciążenie i w konsekwencji zmianę generowanego sygnału wibroakustycznego generowanego przez (9) 0 9

10 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz zespoły napędzające przekładni. Pomiary sygnałów drganiowyc wykonano w trzec punktac pomiarowyc dla każdego mostu napędowego, rejestrując sygnał drganiowy czujnikiem umieszczonym kolejno w jednym z sześciu punktów pomiarowyc pokazanyc na rysunku. Badania wykonano akcelerometrem mocowanym do kadłubów badanyc przekładni mostów napędowyc trzema metodami: za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem, na który wkręcano czujnik przyspieszeń, za pomocą magnesu trwałego łączącego przetwornik z kadłubem oraz za pomocą sondy ręcznej nakręconej na przetwornik przyspieszeń. Za pomocą magnesu trwałego nie wykonano pomiarów w punkcie pomiarowym, w pobliżu wejścia wału napędowego na moście napędowym nieprzelotowym MN, ponieważ w tym miejscu kadłub przekładni wykonany jest ze stopu aluminium. pecyficzna struktura wewnętrzną (ardware) zastosowanego analizatora drgań spowodowała, że ograniczono się do dowolnego określania wielkości wyjściowyc dla rejestrowanego sygnału drganiowego oraz dowolnego doboru czasu i częstotliwości próbkowania rejestrowanego sygnału, a także do górnej granicy analizowanego pasma częstotliwości i rozdzielczości uzyskiwanego widma drgań. Można było zmieniać te parametry jedynie w ramac procedur dostępnyc w stosowanym przyrządzie. Przykładowo, rejestrowany przebieg czasowy przyspieszeń drgań, wyrażanyc w jednostkac przyspieszenia ziemskiego ( g = 9,8 m/s ), był całkowany do prędkości drgań, a następnie poddawany transformacie Fouriera, której moduł, jako widmo amplitudowo-częstotliwościowe zarejestrowanego sygnału, był wyrażany w mm/s. Podczas rejestrowania sygnału przez 6 obrotów wału napędowego z gęstością 00 próbek na jeden obrót tego wału (co dawało możliwość uzyskania 600 linii widma) otrzymywano przebieg czasowy o czasie trwania równym trwaniu 8 obrotów tego wału. W efekcie porównania możliwości przyrządu i pożądanyc w eksperymencie parametrów uzyskiwanyc przebiegów czasowyc oraz widm rejestrowanyc sygnałów drganiowyc ustalono parametry pracy silnika napędzającego i skrzyni biegów pokazane w tabeli. Operowanie wartościami przybliżonymi wynika z ograniczonej możliwości dokładnego sterowania prędkością obrotową wału korbowego silnika napędzającego stanowisko oraz ze specyficznego działania przyrządu pomiarowego. 0 Zeszyty Naukowe AMW

11 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni W tabeli. pokazano parametry przebiegów czasowyc i widm rejestrowanyc sygnałów generowanyc przez przyrząd pomiarowy. Tak dobrane wartości prędkości obrotowyc wału napędowego na wejściac do badanyc przekładni mostów napędowyc (prędkości obrotowe wału korbowego silnika napędzającego i przełożenie skrzyni biegów) oraz zakres analizowanego pasma częstotliwości sygnału drganiowego pozwoliły na to, aby składowa armoniczna tego sygnału, odpowiadająca prędkości obrotowej wałów napędowyc (składowa związana z niewyrównoważeniem tyc wałów), przypadała na częstotliwość 6 linii uzyskiwanego widma (a nie częstotliwość pośrednią między wyznaczanymi liniami), a składowa armoniczna, odpowiadająca wcodzeniu w przypór kolejnyc zębów przekładni głównyc badanyc mostów przypadała na częstotliwość 8 linii uzyskiwanego widma (ostatnia 600 linia widma przypadała na górną granicę analizowanego pasma częstotliwości). Ograniczono się tylko do takic prostyc założeń o uzyskiwanym sygnale, gdyż brak było szczegółowyc informacjami o wewnętrznej strukturze badanyc mostów napędowyc, rodzaju zastosowanyc mecanizmów różnicowyc i elementac blokującyc te mecanizmy, o łożyskac kół przekładni głównyc, łożyskac elementów mecanizmów różnicowyc, łożyskac półosi napędowyc itd. Znano jedynie liczby zębów kół zębatyc tworzącyc przekładnie główne. Przy tyc ograniczeniac obiekt badań traktowano jako czarną skrzynkę, niepozwalającą na dokładniejszą analizę struktury otrzymywanyc sygnałów drganiowyc i znacząco utrudniającą identyfikację wszystkic składowyc armonicznyc tyc sygnałów. Tabela. Parametry pracy stanowiska pomiarowego Prędkość obrotowa wału korbowego silnika napędzającego n s i wałów napędowyc przy włączonym pierwszym biegu w skrzyni biegów n w, Częstotliwość niewyważenia wałów napędowyc f w, częstotliwość zazębienia w przekładni głównej f z Górna granica analizowanego widma f max i jego rozdzielczość f o Zapamiętany czas zarejestrowanego sygnału T max i jego rozdzielczość T s n s 660 obr/min n w 77,89 obr/min f w, Hz f z, Hz f max = 0 Hz f o = 0,085 Hz T max 6,5 s T s 0,00 s n s 050 obr/min n w 59,9 obr/min f w 6 Hz f z Hz f max = 600 Hz f o = 0,75 Hz T max, s T s 0,00065 s Źródło: opracowanie własne. (9) 0

12 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz WYNIKI BADAŃ W trakcie eksperymentu zarejestrowano przebiegi czasowe i widma amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów drganiowyc (dla dwóc prędkości obrotowyc wałów napędowyc, dla sześciu punktów pomiarowyc oraz dla trzec sposobów mocowania akcelerometru, po dwa dla każdego z punktów pomiarowyc). Na rysunku. pokazano porównanie uzyskanyc widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc w wybranym punkcie pomiarowym dla dwóc wartości częstotliwości obrotów wału napędowego i różnyc sposobów mocowania akcelerometru. twierdzono, że zmiana sposobu mocowania czujnika nie wpływa znacząco na postać tyc sygnałów dominujące składowe armoniczne mają te same częstotliwości i zbliżone amplitudy. W ramac badań wstępnyc postanowiono przeanalizować sygnały zarejestrowane przez czujnik mocowany do silnika za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem, czyli mocowania najlepszego z zastosowanyc. Na rysunkac. i. pokazano otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany w ten sposób we wszystkic punktac pomiarowyc badanyc przekładni mostowyc z wybranymi częstotliwościami obrotów. Zarejestrowana struktura częstotliwościowa zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc jest bardzo złożona. Dla tyc samyc warunków pracy występuje w nic wiele składowyc armonicznyc o podobnyc częstotliwościac, ale o zróżnicowanyc amplitudac. Różnice widm otrzymywanyc dla obu przekładni mostowyc zostały wyznaczone przy tej samej częstotliwości obrotów wałów wejściowyc i takiej samej skali pomiarowej. Postać widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc podczas pracy silnika na biegu jałowym pokazano na rysunku. ygnały zarejestrowane we wszystkic punktac pomiarowyc mostu napędowego MN zawierają wyraźnie dominującą składową armoniczną o częstotliwości ~ Hz, a więc trzykrotnie większej od częstotliwości obrotów wału korbowego silnika. kładowa ta jest związana z generowaniem przez silnik napędzający momentu napędowego (praca trzec cylindrów w trakcie jednego obrotu wału korbowego) i jest dominującą składową w widmie sygnału drganiowego z tego silnika [, ]. Dla badanyc przekładni składowa ta jest więc zakłóceniem pocodzącym od zastosowanego źródła napędu, przenoszonym Zeszyty Naukowe AMW

13 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni przez kolejne elementy do pierwszego mostu, gdzie jest dominującą składową armoniczną rejestrowanego sygnału drganiowego, i dalej do drugiego mostu, gdzie również jest najwyższą, coć już nie wyraźnie dominującą, składową armoniczną rejestrowanego sygnału drganiowego. Znaczące amplitudy w sygnale drganiowym rejestrowanym na moście MN mają też pierwsza (~ Hz) i druga (~ Hz) armoniczna częstotliwości obrotów wału korbowego silnika. W tej sytuacji źródła napędu bardzo mocno przenoszą się na przelotową przekładnię mostu napędowego MN i o wiele mniej, ale też wyraźnie, na przekładnię MN. Kolejna wyraźna składowa armoniczna sygnałów rejestrowanyc na przekładni MN (~7, Hz) odpowiada pierwszej subarmonicznej częstotliwości zazębiania się koła zębatego na wałku pośrednim z kołem zębatym na wałku wyjściowym zastosowanej skrzyni biegów (~5,5 Hz). Należy zwrócić uwagę na fakt, że niewidoczne są składowe armoniczne związane z obracaniem się wałów napędowyc (~, Hz) i z zazębianiem się kół przekładni głównyc (~, Hz), czyli że pracują one w sposób niewywołujący drgań poprzecznyc kadłubów badanyc przekładni głównyc. Postać widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc dla maksymalnej prędkości obrotowej wału korbowego silnika napędzającego pokazano na rysunku. Również i w tyc widmac sygnałów drganiowyc dominują głównie zakłócenia będące subarmonicznymi (~,5 Hz) i armonicznymi (~50,5 Hz, ~0,6 Hz, ~5, Hz i ~0,9 Hz) częstotliwości obrotów wału korbowego zastosowanego silnika napędzającego (~50,5 Hz) oraz subarmoniczną (~6,75 Hz) i armoniczną (~5,6 Hz), a także częstotliwości zazębiania się koła zębatego na wałku pośrednim z kołem zębatym na wałku wyjściowym zastosowanej skrzyni biegów (~5,6 Hz). Widoczne są też składowe armoniczne o częstotliwościac odpowiadającyc pierwszej (~6 Hz), drugiej (~ Hz) i trzeciej (~8 Hz) armonicznej częstotliwości obrotów wałów napędowyc (~6 Hz) oraz szereg składowyc o małyc amplitudac w całym analizowanym zakresie częstotliwości. (9) 0

14 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz X [mm/s] X [mm/s] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0,8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0,8,6,, 0,8 0,6 0, 0, f [Hz] f [Hz] f [Hz] X [mm/s] X [mm/s] X [mm/s] f [Hz] f [Hz] f [Hz] Rys.. Porównanie uzyskanyc widm sygnałów zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem (rysunki górne), za pomocą magnesu trwałego (rysunki środkowe) oraz za pomocą ręcznej sondy (rysunki dolne) w punkcie pomiarowym na wyjściu wału napędowego z mostu MN (punkt pomiarowy nr ) dla częstotliwości obrotów wału napędowego, /s (rysunki lewe) i,5 /s (rysunki prawe) Źródło: opracowanie własne. Zeszyty Naukowe AMW

15 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni,5,5 a) d) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz],5,5 b) e) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz],5,5 c) f) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz] Rys.. Otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem w punkcie pomiarowym (oznaczenia wg rys..): a) nr, b) nr, c) nr, d) nr, e) nr 5, f) nr 6 przy napędzaniu mostów przez silnik napędzający pracujący na biegu jałowym Źródło: opracowanie własne. (9) 0 5

16 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 a) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 d) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 b) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 e) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 c) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 f) f [Hz] Rys.. Otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem w punkcie pomiarowym (oznaczenia wg rys..): a) nr, b) nr, c) nr, d) nr, e) nr 5, f) nr 6 przy napędzaniu mostów przez silnik napędzający pracujący z maksymalną częstotliwością obrotów wału korbowego Źródło: opracowanie własne. 6 Zeszyty Naukowe AMW

17 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni Analiza otrzymanyc widm sygnałów drganiowyc wskazuje, że przy pewnej znajomości wibroakustycznej carakterystyki zastosowanego źródła napędu (silnika i skrzyni biegów), przekładni mostów napędowyc i bardzo ograniczonej wiedzy o wibroakustycznej carakterystyce tyc przekładni większość składowyc armonicznyc wyraźnie widocznyc w widmac udało się powiązać z pracą zastosowanego źródła napędu. ą one zakłóceniami, które należy wyeliminować. Udało się powiązać wybrane składowe armoniczne zarejestrowanyc sygnałów z pracą badanyc przekładni mostów napędowyc. Przykładowo, składowe armoniczne o częstotliwościac będącyc wielokrotnościami częstotliwości obrotów wałów napędowyc, wyraźnie widoczne w widmac sygnałów zarejestrowanyc na przekładni MN, mogą świadczyć na przykład o niewyrównoważeniu wału napędowego przecodzącego przez tę przekładnię i zamocowanego na niej koła atakującego przekładni głównej. Ze względu na otrzymane postacie widm amplitudowo-częstotliwościowyc zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc i stwierdzoną w tyc sygnałac obecność silnyc zakłóceń pocodzącyc między innymi od zastosowanego źródła napędu elementów badanyc przekładni mostów napędowyc, podczas próby oceny możliwości opracowania wibroakustycznej metody diagnozowania przekładni mostowyc ograniczono się tylko do analizy wybranyc widm. Analiza przebiegów czasowyc rejestrowanyc sygnałów drganiowyc (np. wyznaczanie wartości średniego poziomu skutecznyc czy międzyszczytowyc przyspieszeń drgań oraz ic współczynników spłaszczenia, asymetrii, szczytu, impulsowości, kształtu itp. oraz przeprowadzenie analizy wg []) będzie przeprowadzona w kolejnyc etapac badań, po wyeliminowaniu z rejestrowanyc sygnałów drganiowyc składowyc armonicznyc niezwiązanyc z pracą mecanizmów badanyc mostów napędowyc, a przynajmniej przypisanyc zastosowanemu źródłu napędu tyc przekładni tak, aby wyznaczane parametry przebiegów czasowyc rejestrowanyc sygnałów drganiowyc można było uznać za jak najbardziej carakterystyczne tylko dla badanyc przekładni mostów napędowyc. Wyeliminowanie zakłóceń pocodzącyc od zastosowanego w trakcie badań źródła napędu mostów napędowyc jest warunkiem możliwości opracowania metody wibroakustycznego diagnozowania tyc przekładni głównyc mostów KTO Rosomak, opartej na badaniu parametrów przebiegów czasowyc (9) 0 7

18 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz rejestrowanyc sygnałów drganiowyc i niewymuszającej konieczności stosowania właśnie takiego źródła napędu. WNIOKI. W wyniku przeprowadzonyc badań stwierdzono, że do rejestracji sygnału pomiarowego w przypadku badanyc przekładni głównyc mostów wystarczające jest mocowanie akcelerometrów za pomocą magnesu trwałego lub stosowanie sondy ręcznej. Carakterystyczne częstotliwości sygnałów są małe, co nie powoduje dużyc zniekształceń sygnału.. Widma zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc zawierają szereg wyraźnie zarysowanyc składowyc armonicznyc. Część z nic powiązano z konkretnymi elementami badanyc przekładni mostów napędowyc. Mogą one posłużyć do opracowania metody diagnostycznej. Do rozwiązania pozostaje problem radykalnego ograniczenia zakłóceń od silnika napędzającego stanowisko i od zamontowanej na nim skrzyni biegów.. W dalszym etapie będą prowadzone badania dla przekładni głównyc mostów pracującyc pod obciążeniem. Pozwolą one na określenie wpływu wielkości obciążenia na postać rejestrowanyc sygnałów drganiowyc i dokładniejszą ocenę diagnostyczną przekładni. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latac jako projekt rozwojowy. BIBLIOGRAFIA [] Boruta B., Analiza informacji diagnostycznej zawartej w sygnale wibroakustycznym o parametrac regulacyjnyc tłokowego silnika spalinowego, rozprawa doktorska, PP, Poznań 006. [] Boruta G., Jasiński M., Wykorzystanie analizy składowyc głównyc w diagnostyce silników o zapłonie samoczynnym, Diagnostyka, 005, Vol., s Zeszyty Naukowe AMW

19 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni [] Boruta G., Ocena wybranyc parametrów regulacyjnyc tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie sygnału wibroakustycznego, Diagnostyka, 008, nr (6), s [] Cempel C., Diagnostyka wibroakustyczna maszyn, PWN, Warszawa 989. [5] Walentynowicz J., Trawiński G., Wieczorek M., Dyga G., tanowisko i metodyka badań mostów napędowyc kołowego transportera ROOMAK po uszkodzeniac bojowyc, [w:] Tecnologie podwójnego zastosowania, red. A. Najgebauer, WAT, Warszawa 0. PRELIMINARY DIAGNOTIC INVETIGATION OF AXLE FINAL DRIVE FOR AMV ROOMAK BAED ON VIBRATION IGNAL ABTRACT It as been assessed engine test benc usefulness for vibroacoustic process s studies wic accompany to AMV Rosomak driving axle s operating. Te way of available measurement and analysis equipment utilization as been given. Tere are presented te amplitude-frequency spectrum of vibration signals registered by accelerometer wic is mounted in various ways in a few measuring points on driving axle s body. Te conclusions and recommendations regarding of furter studies as been formed. Keywords: axles driving, diagnostics, vibroacustic signal. (9) 0 9

20

21 ZEZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (9) 0 Daniel Duda, Andrzej Królikowski Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej 8-0 Gdynia, ul. J. Śmidowicza Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski Urząd Morski w Gdyni 8-8 Gdynia, ul. Crzanowskiego 0 A POT-INPECTION ANALYI OF THE CURRENT PROBLEM DIAGNOED ON FIHING VEEL AIMING AT IMPROVING HIPPING AFETY ABTRACT Tis paper is an analysis of te problems connected wit inspecting fising vessels in te years 009 0, done under te supervision of te Maritime Office in Gdynia, and aiming at improving te safety standards and eigtening te sipping safety. Keywords: fising vessels, sea fisery, sea safety, maritime accidents. INTRODUCTION Te geograpical and istorical situation of Poland by te Baltic ea was te main factor for te development of te sea fisery. Anoter very important factor was a considerable contribution of people inabiting te seaside regions. In consequence, taking into account te increasing demand for fising products, a branc of industry called fising industry as grown over te years in Poland.

22 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski In te context of te activities aiming at obtaining natural resources from te Baltic ea (fising), tere ave been coined two terms, namely, fising industry and fisery. Fising industry is concerned wit fis breeding and teir temporary upkeep in natural and artificial reservoirs, and fis ponds as well as exploitation of inland water resources (rivers, lakes), wereas sea fisery consists in fising in enclosed sea areas, offsore and open sea. It creates a certain system connected wit fising vessels (teir management, supervision over teir exploitation, and overaul): te products of teir work (caugt fis) and industry involving teir processing, transportation and market sale. eeing tat, a considerable effort and means are necessary to sustaining tis system, owever, it as been long recognised tat ig intake of fis is beneficial for umans ealt. Wit regard to te nature of tis business, people work in a very unfriendly sea environment, wic frequently takes place at winter time. Hence, sea fisery as been classified as a dangerous profession, taking into consideration its ig risk of potential accidents and breakdowns. Te analysis of accidents and breakdowns in terms of sinking, collisions, grounding, and oter tat are connected wit exploitation of fising vessels, carried out by EMA [7] between te years 007 0, sows tat tere ave been 00 of accidents and breakdowns in total in te area of te European Union. Except for te occurrences of sinking, it refers to te reported fising vessels of GT 50 and above. Terefore, it is presumed tat te number of tese accidents and breakdowns is even iger wen we include small vessels. Te issues of accidents and breakdowns of small vessels are not as resounding as tose infrequently spectacular disasters involving big vessels. Yet, aving analysed literature resources, it can be seen tat te international organizations suc as IMO (te International Maritime Organization) increasingly devote more attention to tese issues. Classification societies proceed wit improving te regulations regarding small vessels, but it needs to be stated clearly tat even te best organised fleets are plagued by naval accidents and breakdowns. Maritime administration as well as classification societies try to solve te problems of small vessels safety troug [, 5, 6,,, 5,,, 5, 9]: Zeszyty Naukowe AMW

23 A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels developing safety standards, managing safe exploitation of sips, preventing contamination of natural environment, ensuring tat procedures concerning exploitation of vessels are carried out safely, providing safe work conditions, establising prevention measures against all possible dangers, improving skills of te employees inland and on sips, and acting in agreement wit te binding laws and regulations. Te autors of tis work feel tat tese are te goals wic every ip Owner sould aim at. Fising vessels can be classified as small vessels, ence, te question arises ow to define a small sip. In literature resources, no precise definition as been found. However, tere exist some conventional or formal criteria wic state tat small vessels are tese wose lengt is less tan 00 metres [7,, 5]. Classification societies divided sips into groups according to teir lengt and weter tey posses deck or not (closed or open deck). Neverteless, in compliance wit 7 Act point 5 and 6 constituted by te Minister of Infrastructure on rd August 005 on te issue of minute details about conditions of safe sipping, fising vessels were divided into te following categories: category C fising vessels more tan 75 m long, including te sips processing teir fising goods, C fising vessels 75 m long and less, including te sips processing teir fising goods. Yet, taking into account point, fising vessels were grouped according to teir lengt and te type of sea navigation, so fising vessels up to 5 m for te national sea navigation limited to 6 Mm, national and offsore, fising vessels from 5 m up to less tan m long and fising vessels between m and 5 m long for international sea navigation. Exploitation of tese vessels requires constant analysis of te factors conditioning teir safety. Te question is: wat does safety wit regard to a small sip really mean? It is seen as te possibility of an accident being excluded. However, is it possible to define it in numbers? More often it as been described in terms of risk (as te product of probability of an incident and its results) [7, 9, 0]. Risk is te actual measure of sip s safety, and it is particularly concerned wit te safety of sip s stability, wic is te ability to prevent te sip from falling or flooding resulting from an excessive tilt tat may be leading to its sinking [7, 9, 0]. (9) 0

BADANIA WSTĘ PNE DIAGNOZOWANIA NIEOBCIĄŻONYCH PRZEKŁ ADNI GŁ ÓWNYCH MOSTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROSOMAK NA PODSTAWIE ANALIZY DRGAŃ

BADANIA WSTĘ PNE DIAGNOZOWANIA NIEOBCIĄŻONYCH PRZEKŁ ADNI GŁ ÓWNYCH MOSTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROSOMAK NA PODSTAWIE ANALIZY DRGAŃ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (93) 3 Grzegorz Boruta Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych, Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej -79 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Piotr Deuszkiewicz Jacek Dziurdź Politechnika Warszawska ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE DO OCENY STANU TECHNICZNEGO PRZEKŁ ADNI MOSTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROSOMAK

STANOWISKO BADAWCZE DO OCENY STANU TECHNICZNEGO PRZEKŁ ADNI MOSTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROSOMAK ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (193) 013 Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU DRGAŃ

DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU DRGAŃ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 211 Henryk Madej Zbigniew Stanik Jan Warczek Politechnika Ś l ą ska DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO MOCY KRĄŻĄCEJ JAKO SYSTEM POZYSKIWANIA DANYCH TESTUJĄCYCH DLA KLASYFIKATORÓW NEURONOWYCH

STANOWISKO MOCY KRĄŻĄCEJ JAKO SYSTEM POZYSKIWANIA DANYCH TESTUJĄCYCH DLA KLASYFIKATORÓW NEURONOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Grzegorz WOJNAR, Tomasz FIGLUS, Piotr CZECH STANOWISKO MOCY KRĄŻĄCEJ JAKO SYSTEM POZYSKIWANIA DANYCH TESTUJĄCYCH DLA KLASYFIKATORÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYCZNE ASPEKTY CZĘSTOTLIWOSCI DRGAŃ WŁASNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 1

DIAGNOSTYCZNE ASPEKTY CZĘSTOTLIWOSCI DRGAŃ WŁASNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 1 Grzegorz M. Szymański Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Franciszek Tomaszewski Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu DIAGNOSTYCZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PZZS dla NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ Zasady Konkursu

NAGRODA PZZS dla NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ Zasady Konkursu NAGRODA PZZS dla NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ Zasady Konkursu PREAMBUŁA Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich jak również

Bardziej szczegółowo