AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. ISSN X e-issn KWARTALNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. ISSN 0860-889X e-issn 2300-5300 KWARTALNIK"

Transkrypt

1 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Boaterów Westerplatte IN X e-in KWARTALNIK ROK LIV Nr (9) GDYNIA 0

2 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr ab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr ab. inż. tanisław Dobrociński; prof. dr ab. inż. Antoni Drapella; prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda; kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz; prof. dr ab. inż. Andrzej Felski; prof. dr ab. inż. Krzysztof Ficoń; dr ab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Franciszek Grabski; dr ab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW; dr ab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW; dr ab. inż. Wojciec Jędruc, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Zygmunt Kitowski; dr ab. inż. Ryszard Kłos, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Eugeniusz Kozaczka; prof. dr Gvidonas Labeckas (Litwa); dr ab. inż. Artur Makar, prof. AMW; prof. dr ab. inż. Witold Malina; prof. dr ab. inż. Leszek Piaseczny; prof. dr ab. inż. Cezary pect; prof. dr ab. inż. Zbigniew Wiśniewski; dr ab. inż. Bogdan Żak, prof. AMW KOMITET REDAKCYJNY Redaktor naczelny kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz Redaktorzy tematyczni: prof. dr ab. inż. tanisław Dobrociński (mecanika tecniczna) prof. dr ab. inż. Antoni Drapella (informatyka) prof. dr ab. inż. Andrzej Felski (nawigacja) dr ab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW (automatyka i robotyka, mecatronika) prof. dr ab. Franciszek Grabski (matematyka) dr ab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW (ydroakustyka) dr ab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW (budowa i eksploatacja maszyn) dr ab. inż. Artur Makar, prof. AMW (ydrografia) Redaktor statystyczny dr inż. Agata Załęska-Fornal Redaktor językowy/sekretarz mgr Beata Różańska Członek KR z głosem doradczym dr Lesław Mroziński Wszystkie artykuł y zostały zrecenzowane Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja on-line Zeszyty Naukowe AMW są indeksowane w BazTec: ttp://baztec.icm.edu.pl oraz Index Copernicus: ttp://indexcopernicus.com Artykuły Zeszytów Naukowyc AMW są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: ttp://www.amw.gdynia.pl (zakładka: Nauka Zeszyty Naukowe AMW) Redakcja Zeszytów Naukowyc Akademii Marynarki Wojennej 8-0 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69 tel Druk i oprawa Wydawnictwo Akademickie AMW

3 PI TREŚ CI Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni głównyc mostów napędowyc KTO Rosomak na podstawie analizy drgań... 7 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels aiming at improving sipping safety (Analiza aktualnyc problemów z inspekcji jednostek rybackic w aspekcie poprawy bezpieczeństwa żeglugi)... Mirosław Karczewski, Leszek zczęc Pomiary oporów wewnętrznyc silnika spalinowego... 9 tanisław Kołaczyński Zawartość informacyjna wyników kontrolowanyc pomiarów głębokości... 9 Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska Wyznaczenie carakterystyk eksploatacyjnyc okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM Filip Polak, Leszek zczęc, Jerzy Walentynowicz Metodyka pomiaru parametrów małej ybrydowej platformy bezzałogowej... 7 Marek Rajewski Wpływ parametrów konstrukcyjnyc rozpylaczy na właściwości użyteczne silnika zasilanego paliwem lotniczym... 8

4 pis treści Przemysław Rodwald Kryptograficzne funkcje skrótu... 9 Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga tanowisko badawcze do oceny stanu tecnicznego przekładni mostów napędowyc KTO Rosomak... 0

5 CONTENT Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Preliminary diagnostics investigation of axles final drive for AMV Rosomak based on vibration signal... 7 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels aiming at improving sipping safety... Mirosław Karczewski, Leszek zczęc Investigation of internal resistance of a diesel engine... 9 tanisław Kołaczyński Information content estimation of audited results for dept measurement... 9 Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska Design te operational caracteristics of naval gas turbine LM Filip Polak, Leszek zczęc, Jerzy Walentynowicz Measurement metodology of parameters of small ybrid unmanned platform... 7 Marek Rajewski Effect of design parameters of injector on performance of engine feeds wit fuel JET A

6 Contents Przemysław Rodwald Cryptograpic as functions... 9 Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga Test stand for tecnical state estimation of axle final drive for AMV Rosomak

7 ZEZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (9) 0 Grzegorz Boruta Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Tecnicznyc, Katedra Mecatroniki i Edukacji Tecniczno-Informatycznej 0-79 Olsztyn, ul. Oczapowskiego Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Wojskowa Akademia Tecniczna Wydział Mecaniczny, Instytut Pojazdów Mecanicznyc i Transportu Warszawa, ul. gen. ylwestra Kaliskiego BADANIA WTĘ PNE DIAGNOZOWANIA NIEOBCIĄŻONYCH PRZEKŁ ADNI GŁ ÓWNYCH MOTÓW NAPĘ DOWYCH KTO ROOMAK NA PODTAWIE ANALIZY DRGAŃ TREZCZENIE W artykule opisano przydatność amownianego stanowiska badawczego do badania zjawisk wibroakustycznyc towarzyszącyc pracy mostów napędowyc KTO Rosomak. Podano sposób wykorzystania dostępnej aparatury pomiarowo-analitycznej. Przedstawiono widma amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez akcelerometr mocowany w różny sposób w kilku punktac pomiarowyc na kadłubac badanyc mostów napędowyc. formułowano wnioski i zalecenia dotyczące dalszyc badań. łowa kluczowe: mosty napędowe, diagnostyka, sygnał wibracyjny. 7

8 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz WTĘP Badania KTO Rosomak uszkodzonyc podczas misji w Afganistanie obejmowały między innymi ocenę stanu tecnicznego przekładni głównyc mostów napędowyc po uszkodzeniac bojowyc. Podjęto próbę opracowania szybkiej i prostej metody oceny stanu tecnicznego przekładni mostów napędowyc tego pojazdu z wykorzystaniem pomiarów drgań przekładni pracującej pod obciążeniem. Diagnozowanie wibroakustyczne maszyn jest niezwykle proste do wykonania, gdy opracowana jest metoda takiego diagnozowania i znane są parametry w pełni sprawnyc nowyc przekładni. W rozpatrywanym przypadku przekładni głównyc mostów napędowyc KTO Rosomak podstawowym problemem jest znalezienie w redundantnyc sygnałac, jakimi są sygnały akustyczne i drganiowe, składowyc niosącyc informacje o stanie tecnicznym konkretnyc par kinematycznyc. Jest to szczególnie trudne dla maszyn o złożonej konstrukcji, pracującyc w dynamicznie zmiennyc stanac. TANOWIKO BADAWCZE I WARUNKI BADAŃ tanowisko badawcze wykorzystane podczas badań zostało szczegółowo opisane w innym artykule oraz [5]. Badania wykonano dla przekładni głównyc trzeciego (most przelotowy MN) i czwartego (most tylny MN) mostu KTO Rosomak na stanowisku w konfiguracji przedstawionej na rysunku. Elementy przenoszenia napędu w badanyc mostac były napędzane przez sześciocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym, który sam jest skomplikowanym źródłem sygnałów drganiowyc [, ], poprzez sprzęgło, mecaniczną pięciobiegową skrzynię biegów, również będącą źródłem tyc sygnałów, i wały napędowe. Wszystkie te zespoły nie są oryginalnym źródłem napędu badanyc mostów napędowyc w transporterze, a tylko elementami stanowiska badawczego. tanowisko umożliwiało również obciążanie wału mostu przelotowego MN oraz półosi napędowyc mostu napędowego MN za pomocą amulca elektrowirowego. Podczas badań wibroakustycznyc problemem może być nakładanie się sygnałów drganiowyc z różnyc urządzeń. ygnały drganiowe 8 Zeszyty Naukowe AMW

9 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni rejestrowane w określonym punkcie pomiarowym badanego urządzenia są silnie redundantne, bo są kompilacją sygnałów pocodzącyc od wszystkic źródeł drgań i dźwięku pracującego urządzenia [, ]. Nie był znany faktyczny stan tecniczny badanyc mostów napędowyc pocodzącyc z pojazdu po uszkodzeniac bojowyc. Założono, że stan tecniczny badanyc przekładni jest prawidłowy. Rys.. cemat konfiguracji stanowiska badawczego: G sprzęgło główne, B skrzynia biegów, MN most napędowy, MD masa dodatkowa (bezwładnik), CzP czujnik prędkości obrotowej 6 punkty pomiaru sygnałów drganiowyc Źródło: opracowanie własne. Pomiary sygnałów drganiowyc (przebiegów wartości cwilowyc przyspieszeń drgań w czasie) były wykonywane za pomocą miernika drgań Emerson CI 0 i akcelerometru A0760GP. Prezentowane badania były pierwszą próbą rejestracji sygnałów drganiowyc z badanyc przekładni i wstępie wykonano pomiary bez obciążania elementów napędzanyc przez silnik pracujący na biegu jałowym oraz z maksymalną prędkością obrotową wału korbowego (ustabilizowana praca silnika z jego regulatorem prędkości obrotowej) z włączonym jednym wybranym przełożeniem w skrzyni biegów. Takie warunki pracy elementów napędzającyc zapewniły zmianę prędkości obrotowej elementów badanyc przekładni bez zmiany przełożenia w skrzyni biegów, co powoduje zmianę kół zębatyc przenoszącyc obciążenie i w konsekwencji zmianę generowanego sygnału wibroakustycznego generowanego przez (9) 0 9

10 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz zespoły napędzające przekładni. Pomiary sygnałów drganiowyc wykonano w trzec punktac pomiarowyc dla każdego mostu napędowego, rejestrując sygnał drganiowy czujnikiem umieszczonym kolejno w jednym z sześciu punktów pomiarowyc pokazanyc na rysunku. Badania wykonano akcelerometrem mocowanym do kadłubów badanyc przekładni mostów napędowyc trzema metodami: za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem, na który wkręcano czujnik przyspieszeń, za pomocą magnesu trwałego łączącego przetwornik z kadłubem oraz za pomocą sondy ręcznej nakręconej na przetwornik przyspieszeń. Za pomocą magnesu trwałego nie wykonano pomiarów w punkcie pomiarowym, w pobliżu wejścia wału napędowego na moście napędowym nieprzelotowym MN, ponieważ w tym miejscu kadłub przekładni wykonany jest ze stopu aluminium. pecyficzna struktura wewnętrzną (ardware) zastosowanego analizatora drgań spowodowała, że ograniczono się do dowolnego określania wielkości wyjściowyc dla rejestrowanego sygnału drganiowego oraz dowolnego doboru czasu i częstotliwości próbkowania rejestrowanego sygnału, a także do górnej granicy analizowanego pasma częstotliwości i rozdzielczości uzyskiwanego widma drgań. Można było zmieniać te parametry jedynie w ramac procedur dostępnyc w stosowanym przyrządzie. Przykładowo, rejestrowany przebieg czasowy przyspieszeń drgań, wyrażanyc w jednostkac przyspieszenia ziemskiego ( g = 9,8 m/s ), był całkowany do prędkości drgań, a następnie poddawany transformacie Fouriera, której moduł, jako widmo amplitudowo-częstotliwościowe zarejestrowanego sygnału, był wyrażany w mm/s. Podczas rejestrowania sygnału przez 6 obrotów wału napędowego z gęstością 00 próbek na jeden obrót tego wału (co dawało możliwość uzyskania 600 linii widma) otrzymywano przebieg czasowy o czasie trwania równym trwaniu 8 obrotów tego wału. W efekcie porównania możliwości przyrządu i pożądanyc w eksperymencie parametrów uzyskiwanyc przebiegów czasowyc oraz widm rejestrowanyc sygnałów drganiowyc ustalono parametry pracy silnika napędzającego i skrzyni biegów pokazane w tabeli. Operowanie wartościami przybliżonymi wynika z ograniczonej możliwości dokładnego sterowania prędkością obrotową wału korbowego silnika napędzającego stanowisko oraz ze specyficznego działania przyrządu pomiarowego. 0 Zeszyty Naukowe AMW

11 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni W tabeli. pokazano parametry przebiegów czasowyc i widm rejestrowanyc sygnałów generowanyc przez przyrząd pomiarowy. Tak dobrane wartości prędkości obrotowyc wału napędowego na wejściac do badanyc przekładni mostów napędowyc (prędkości obrotowe wału korbowego silnika napędzającego i przełożenie skrzyni biegów) oraz zakres analizowanego pasma częstotliwości sygnału drganiowego pozwoliły na to, aby składowa armoniczna tego sygnału, odpowiadająca prędkości obrotowej wałów napędowyc (składowa związana z niewyrównoważeniem tyc wałów), przypadała na częstotliwość 6 linii uzyskiwanego widma (a nie częstotliwość pośrednią między wyznaczanymi liniami), a składowa armoniczna, odpowiadająca wcodzeniu w przypór kolejnyc zębów przekładni głównyc badanyc mostów przypadała na częstotliwość 8 linii uzyskiwanego widma (ostatnia 600 linia widma przypadała na górną granicę analizowanego pasma częstotliwości). Ograniczono się tylko do takic prostyc założeń o uzyskiwanym sygnale, gdyż brak było szczegółowyc informacjami o wewnętrznej strukturze badanyc mostów napędowyc, rodzaju zastosowanyc mecanizmów różnicowyc i elementac blokującyc te mecanizmy, o łożyskac kół przekładni głównyc, łożyskac elementów mecanizmów różnicowyc, łożyskac półosi napędowyc itd. Znano jedynie liczby zębów kół zębatyc tworzącyc przekładnie główne. Przy tyc ograniczeniac obiekt badań traktowano jako czarną skrzynkę, niepozwalającą na dokładniejszą analizę struktury otrzymywanyc sygnałów drganiowyc i znacząco utrudniającą identyfikację wszystkic składowyc armonicznyc tyc sygnałów. Tabela. Parametry pracy stanowiska pomiarowego Prędkość obrotowa wału korbowego silnika napędzającego n s i wałów napędowyc przy włączonym pierwszym biegu w skrzyni biegów n w, Częstotliwość niewyważenia wałów napędowyc f w, częstotliwość zazębienia w przekładni głównej f z Górna granica analizowanego widma f max i jego rozdzielczość f o Zapamiętany czas zarejestrowanego sygnału T max i jego rozdzielczość T s n s 660 obr/min n w 77,89 obr/min f w, Hz f z, Hz f max = 0 Hz f o = 0,085 Hz T max 6,5 s T s 0,00 s n s 050 obr/min n w 59,9 obr/min f w 6 Hz f z Hz f max = 600 Hz f o = 0,75 Hz T max, s T s 0,00065 s Źródło: opracowanie własne. (9) 0

12 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz WYNIKI BADAŃ W trakcie eksperymentu zarejestrowano przebiegi czasowe i widma amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów drganiowyc (dla dwóc prędkości obrotowyc wałów napędowyc, dla sześciu punktów pomiarowyc oraz dla trzec sposobów mocowania akcelerometru, po dwa dla każdego z punktów pomiarowyc). Na rysunku. pokazano porównanie uzyskanyc widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc w wybranym punkcie pomiarowym dla dwóc wartości częstotliwości obrotów wału napędowego i różnyc sposobów mocowania akcelerometru. twierdzono, że zmiana sposobu mocowania czujnika nie wpływa znacząco na postać tyc sygnałów dominujące składowe armoniczne mają te same częstotliwości i zbliżone amplitudy. W ramac badań wstępnyc postanowiono przeanalizować sygnały zarejestrowane przez czujnik mocowany do silnika za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem, czyli mocowania najlepszego z zastosowanyc. Na rysunkac. i. pokazano otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany w ten sposób we wszystkic punktac pomiarowyc badanyc przekładni mostowyc z wybranymi częstotliwościami obrotów. Zarejestrowana struktura częstotliwościowa zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc jest bardzo złożona. Dla tyc samyc warunków pracy występuje w nic wiele składowyc armonicznyc o podobnyc częstotliwościac, ale o zróżnicowanyc amplitudac. Różnice widm otrzymywanyc dla obu przekładni mostowyc zostały wyznaczone przy tej samej częstotliwości obrotów wałów wejściowyc i takiej samej skali pomiarowej. Postać widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc podczas pracy silnika na biegu jałowym pokazano na rysunku. ygnały zarejestrowane we wszystkic punktac pomiarowyc mostu napędowego MN zawierają wyraźnie dominującą składową armoniczną o częstotliwości ~ Hz, a więc trzykrotnie większej od częstotliwości obrotów wału korbowego silnika. kładowa ta jest związana z generowaniem przez silnik napędzający momentu napędowego (praca trzec cylindrów w trakcie jednego obrotu wału korbowego) i jest dominującą składową w widmie sygnału drganiowego z tego silnika [, ]. Dla badanyc przekładni składowa ta jest więc zakłóceniem pocodzącym od zastosowanego źródła napędu, przenoszonym Zeszyty Naukowe AMW

13 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni przez kolejne elementy do pierwszego mostu, gdzie jest dominującą składową armoniczną rejestrowanego sygnału drganiowego, i dalej do drugiego mostu, gdzie również jest najwyższą, coć już nie wyraźnie dominującą, składową armoniczną rejestrowanego sygnału drganiowego. Znaczące amplitudy w sygnale drganiowym rejestrowanym na moście MN mają też pierwsza (~ Hz) i druga (~ Hz) armoniczna częstotliwości obrotów wału korbowego silnika. W tej sytuacji źródła napędu bardzo mocno przenoszą się na przelotową przekładnię mostu napędowego MN i o wiele mniej, ale też wyraźnie, na przekładnię MN. Kolejna wyraźna składowa armoniczna sygnałów rejestrowanyc na przekładni MN (~7, Hz) odpowiada pierwszej subarmonicznej częstotliwości zazębiania się koła zębatego na wałku pośrednim z kołem zębatym na wałku wyjściowym zastosowanej skrzyni biegów (~5,5 Hz). Należy zwrócić uwagę na fakt, że niewidoczne są składowe armoniczne związane z obracaniem się wałów napędowyc (~, Hz) i z zazębianiem się kół przekładni głównyc (~, Hz), czyli że pracują one w sposób niewywołujący drgań poprzecznyc kadłubów badanyc przekładni głównyc. Postać widm sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc dla maksymalnej prędkości obrotowej wału korbowego silnika napędzającego pokazano na rysunku. Również i w tyc widmac sygnałów drganiowyc dominują głównie zakłócenia będące subarmonicznymi (~,5 Hz) i armonicznymi (~50,5 Hz, ~0,6 Hz, ~5, Hz i ~0,9 Hz) częstotliwości obrotów wału korbowego zastosowanego silnika napędzającego (~50,5 Hz) oraz subarmoniczną (~6,75 Hz) i armoniczną (~5,6 Hz), a także częstotliwości zazębiania się koła zębatego na wałku pośrednim z kołem zębatym na wałku wyjściowym zastosowanej skrzyni biegów (~5,6 Hz). Widoczne są też składowe armoniczne o częstotliwościac odpowiadającyc pierwszej (~6 Hz), drugiej (~ Hz) i trzeciej (~8 Hz) armonicznej częstotliwości obrotów wałów napędowyc (~6 Hz) oraz szereg składowyc o małyc amplitudac w całym analizowanym zakresie częstotliwości. (9) 0

14 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz X [mm/s] X [mm/s] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0,8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0,8,6,, 0,8 0,6 0, 0, f [Hz] f [Hz] f [Hz] X [mm/s] X [mm/s] X [mm/s] f [Hz] f [Hz] f [Hz] Rys.. Porównanie uzyskanyc widm sygnałów zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem (rysunki górne), za pomocą magnesu trwałego (rysunki środkowe) oraz za pomocą ręcznej sondy (rysunki dolne) w punkcie pomiarowym na wyjściu wału napędowego z mostu MN (punkt pomiarowy nr ) dla częstotliwości obrotów wału napędowego, /s (rysunki lewe) i,5 /s (rysunki prawe) Źródło: opracowanie własne. Zeszyty Naukowe AMW

15 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni,5,5 a) d) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz],5,5 b) e) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz],5,5 c) f) X [mm/s],5 X [mm/s],5 0,5 0, f [Hz] f [Hz] Rys.. Otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem w punkcie pomiarowym (oznaczenia wg rys..): a) nr, b) nr, c) nr, d) nr, e) nr 5, f) nr 6 przy napędzaniu mostów przez silnik napędzający pracujący na biegu jałowym Źródło: opracowanie własne. (9) 0 5

16 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 a) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 d) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 b) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 e) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 c) f [Hz] X [mm/s],8,6,, 0,8 0,6 0, 0, 0 f) f [Hz] Rys.. Otrzymane widma sygnałów drganiowyc zarejestrowanyc przez czujnik mocowany za pomocą przyklejanej podkładki z gwintem w punkcie pomiarowym (oznaczenia wg rys..): a) nr, b) nr, c) nr, d) nr, e) nr 5, f) nr 6 przy napędzaniu mostów przez silnik napędzający pracujący z maksymalną częstotliwością obrotów wału korbowego Źródło: opracowanie własne. 6 Zeszyty Naukowe AMW

17 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni Analiza otrzymanyc widm sygnałów drganiowyc wskazuje, że przy pewnej znajomości wibroakustycznej carakterystyki zastosowanego źródła napędu (silnika i skrzyni biegów), przekładni mostów napędowyc i bardzo ograniczonej wiedzy o wibroakustycznej carakterystyce tyc przekładni większość składowyc armonicznyc wyraźnie widocznyc w widmac udało się powiązać z pracą zastosowanego źródła napędu. ą one zakłóceniami, które należy wyeliminować. Udało się powiązać wybrane składowe armoniczne zarejestrowanyc sygnałów z pracą badanyc przekładni mostów napędowyc. Przykładowo, składowe armoniczne o częstotliwościac będącyc wielokrotnościami częstotliwości obrotów wałów napędowyc, wyraźnie widoczne w widmac sygnałów zarejestrowanyc na przekładni MN, mogą świadczyć na przykład o niewyrównoważeniu wału napędowego przecodzącego przez tę przekładnię i zamocowanego na niej koła atakującego przekładni głównej. Ze względu na otrzymane postacie widm amplitudowo-częstotliwościowyc zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc i stwierdzoną w tyc sygnałac obecność silnyc zakłóceń pocodzącyc między innymi od zastosowanego źródła napędu elementów badanyc przekładni mostów napędowyc, podczas próby oceny możliwości opracowania wibroakustycznej metody diagnozowania przekładni mostowyc ograniczono się tylko do analizy wybranyc widm. Analiza przebiegów czasowyc rejestrowanyc sygnałów drganiowyc (np. wyznaczanie wartości średniego poziomu skutecznyc czy międzyszczytowyc przyspieszeń drgań oraz ic współczynników spłaszczenia, asymetrii, szczytu, impulsowości, kształtu itp. oraz przeprowadzenie analizy wg []) będzie przeprowadzona w kolejnyc etapac badań, po wyeliminowaniu z rejestrowanyc sygnałów drganiowyc składowyc armonicznyc niezwiązanyc z pracą mecanizmów badanyc mostów napędowyc, a przynajmniej przypisanyc zastosowanemu źródłu napędu tyc przekładni tak, aby wyznaczane parametry przebiegów czasowyc rejestrowanyc sygnałów drganiowyc można było uznać za jak najbardziej carakterystyczne tylko dla badanyc przekładni mostów napędowyc. Wyeliminowanie zakłóceń pocodzącyc od zastosowanego w trakcie badań źródła napędu mostów napędowyc jest warunkiem możliwości opracowania metody wibroakustycznego diagnozowania tyc przekładni głównyc mostów KTO Rosomak, opartej na badaniu parametrów przebiegów czasowyc (9) 0 7

18 Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz rejestrowanyc sygnałów drganiowyc i niewymuszającej konieczności stosowania właśnie takiego źródła napędu. WNIOKI. W wyniku przeprowadzonyc badań stwierdzono, że do rejestracji sygnału pomiarowego w przypadku badanyc przekładni głównyc mostów wystarczające jest mocowanie akcelerometrów za pomocą magnesu trwałego lub stosowanie sondy ręcznej. Carakterystyczne częstotliwości sygnałów są małe, co nie powoduje dużyc zniekształceń sygnału.. Widma zarejestrowanyc sygnałów drganiowyc zawierają szereg wyraźnie zarysowanyc składowyc armonicznyc. Część z nic powiązano z konkretnymi elementami badanyc przekładni mostów napędowyc. Mogą one posłużyć do opracowania metody diagnostycznej. Do rozwiązania pozostaje problem radykalnego ograniczenia zakłóceń od silnika napędzającego stanowisko i od zamontowanej na nim skrzyni biegów.. W dalszym etapie będą prowadzone badania dla przekładni głównyc mostów pracującyc pod obciążeniem. Pozwolą one na określenie wpływu wielkości obciążenia na postać rejestrowanyc sygnałów drganiowyc i dokładniejszą ocenę diagnostyczną przekładni. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latac jako projekt rozwojowy. BIBLIOGRAFIA [] Boruta B., Analiza informacji diagnostycznej zawartej w sygnale wibroakustycznym o parametrac regulacyjnyc tłokowego silnika spalinowego, rozprawa doktorska, PP, Poznań 006. [] Boruta G., Jasiński M., Wykorzystanie analizy składowyc głównyc w diagnostyce silników o zapłonie samoczynnym, Diagnostyka, 005, Vol., s Zeszyty Naukowe AMW

19 Badania wstępne diagnozowania nieobciążonyc przekładni [] Boruta G., Ocena wybranyc parametrów regulacyjnyc tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na podstawie sygnału wibroakustycznego, Diagnostyka, 008, nr (6), s [] Cempel C., Diagnostyka wibroakustyczna maszyn, PWN, Warszawa 989. [5] Walentynowicz J., Trawiński G., Wieczorek M., Dyga G., tanowisko i metodyka badań mostów napędowyc kołowego transportera ROOMAK po uszkodzeniac bojowyc, [w:] Tecnologie podwójnego zastosowania, red. A. Najgebauer, WAT, Warszawa 0. PRELIMINARY DIAGNOTIC INVETIGATION OF AXLE FINAL DRIVE FOR AMV ROOMAK BAED ON VIBRATION IGNAL ABTRACT It as been assessed engine test benc usefulness for vibroacoustic process s studies wic accompany to AMV Rosomak driving axle s operating. Te way of available measurement and analysis equipment utilization as been given. Tere are presented te amplitude-frequency spectrum of vibration signals registered by accelerometer wic is mounted in various ways in a few measuring points on driving axle s body. Te conclusions and recommendations regarding of furter studies as been formed. Keywords: axles driving, diagnostics, vibroacustic signal. (9) 0 9

20

21 ZEZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR (9) 0 Daniel Duda, Andrzej Królikowski Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej 8-0 Gdynia, ul. J. Śmidowicza Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski Urząd Morski w Gdyni 8-8 Gdynia, ul. Crzanowskiego 0 A POT-INPECTION ANALYI OF THE CURRENT PROBLEM DIAGNOED ON FIHING VEEL AIMING AT IMPROVING HIPPING AFETY ABTRACT Tis paper is an analysis of te problems connected wit inspecting fising vessels in te years 009 0, done under te supervision of te Maritime Office in Gdynia, and aiming at improving te safety standards and eigtening te sipping safety. Keywords: fising vessels, sea fisery, sea safety, maritime accidents. INTRODUCTION Te geograpical and istorical situation of Poland by te Baltic ea was te main factor for te development of te sea fisery. Anoter very important factor was a considerable contribution of people inabiting te seaside regions. In consequence, taking into account te increasing demand for fising products, a branc of industry called fising industry as grown over te years in Poland.

22 Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski In te context of te activities aiming at obtaining natural resources from te Baltic ea (fising), tere ave been coined two terms, namely, fising industry and fisery. Fising industry is concerned wit fis breeding and teir temporary upkeep in natural and artificial reservoirs, and fis ponds as well as exploitation of inland water resources (rivers, lakes), wereas sea fisery consists in fising in enclosed sea areas, offsore and open sea. It creates a certain system connected wit fising vessels (teir management, supervision over teir exploitation, and overaul): te products of teir work (caugt fis) and industry involving teir processing, transportation and market sale. eeing tat, a considerable effort and means are necessary to sustaining tis system, owever, it as been long recognised tat ig intake of fis is beneficial for umans ealt. Wit regard to te nature of tis business, people work in a very unfriendly sea environment, wic frequently takes place at winter time. Hence, sea fisery as been classified as a dangerous profession, taking into consideration its ig risk of potential accidents and breakdowns. Te analysis of accidents and breakdowns in terms of sinking, collisions, grounding, and oter tat are connected wit exploitation of fising vessels, carried out by EMA [7] between te years 007 0, sows tat tere ave been 00 of accidents and breakdowns in total in te area of te European Union. Except for te occurrences of sinking, it refers to te reported fising vessels of GT 50 and above. Terefore, it is presumed tat te number of tese accidents and breakdowns is even iger wen we include small vessels. Te issues of accidents and breakdowns of small vessels are not as resounding as tose infrequently spectacular disasters involving big vessels. Yet, aving analysed literature resources, it can be seen tat te international organizations suc as IMO (te International Maritime Organization) increasingly devote more attention to tese issues. Classification societies proceed wit improving te regulations regarding small vessels, but it needs to be stated clearly tat even te best organised fleets are plagued by naval accidents and breakdowns. Maritime administration as well as classification societies try to solve te problems of small vessels safety troug [, 5, 6,,, 5,,, 5, 9]: Zeszyty Naukowe AMW

23 A post-inspection analysis of te current problems diagnosed on fising vessels developing safety standards, managing safe exploitation of sips, preventing contamination of natural environment, ensuring tat procedures concerning exploitation of vessels are carried out safely, providing safe work conditions, establising prevention measures against all possible dangers, improving skills of te employees inland and on sips, and acting in agreement wit te binding laws and regulations. Te autors of tis work feel tat tese are te goals wic every ip Owner sould aim at. Fising vessels can be classified as small vessels, ence, te question arises ow to define a small sip. In literature resources, no precise definition as been found. However, tere exist some conventional or formal criteria wic state tat small vessels are tese wose lengt is less tan 00 metres [7,, 5]. Classification societies divided sips into groups according to teir lengt and weter tey posses deck or not (closed or open deck). Neverteless, in compliance wit 7 Act point 5 and 6 constituted by te Minister of Infrastructure on rd August 005 on te issue of minute details about conditions of safe sipping, fising vessels were divided into te following categories: category C fising vessels more tan 75 m long, including te sips processing teir fising goods, C fising vessels 75 m long and less, including te sips processing teir fising goods. Yet, taking into account point, fising vessels were grouped according to teir lengt and te type of sea navigation, so fising vessels up to 5 m for te national sea navigation limited to 6 Mm, national and offsore, fising vessels from 5 m up to less tan m long and fising vessels between m and 5 m long for international sea navigation. Exploitation of tese vessels requires constant analysis of te factors conditioning teir safety. Te question is: wat does safety wit regard to a small sip really mean? It is seen as te possibility of an accident being excluded. However, is it possible to define it in numbers? More often it as been described in terms of risk (as te product of probability of an incident and its results) [7, 9, 0]. Risk is te actual measure of sip s safety, and it is particularly concerned wit te safety of sip s stability, wic is te ability to prevent te sip from falling or flooding resulting from an excessive tilt tat may be leading to its sinking [7, 9, 0]. (9) 0

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 4 (9) GDYNIA 0 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 3 (40)2012 Nr ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Czasopismo Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr inż. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe wshe

zeszyty naukowe wshe zeszyty naukowe wshe Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zeszyty naukowe wshe Tom XXXI Półrocznik

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIV Nr 1 (192) GDYNIA 2013 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof.

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS From the Editorial Board New members of the Scientific Board... 2 Science and Technology Abstracts... 3 Leonas Povilas LINGAITIS, Sergey MJAMLIN, Denis BARANOVSKY, Virgilijus JASTREMSKAS

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

FORUM NAWIGACJI GDYNIA. Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257

FORUM NAWIGACJI GDYNIA. Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257 77 FORUM NAWIGACJI Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257 GDYNIA Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 KATARZYNA HARMOZA Credit Rating as a Traditional Method of Credit Risk Assessment BARTOSZ

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 1 http://piz.san.edu.pl SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU Redakcja Paweł Trippner Łódź 2013 Całkowity

Bardziej szczegółowo