REGULAMIN. A. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. A. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN A. Postanowienia ogólne Konkurs SEX WAR (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 (zwanym dalej Organizatorem), przy czym za użyczenie samochodów oraz postanowienia pkt E.12 niniejszego Regulaminu odpowiada Renault Polska Sp. z o.o. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. Fundatorem nagród i współorganizatorem jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13.(zwanym dalej Fundatorem lub Fundatorem nagród) W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które w chwili zgłoszenia do Konkursu mają ukończone 25 lat i posiadają ważne prawo jazdy kat. B, z wyłączeniem: a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, b. pracowników Fundatora i podmiotów działających na zlecenie Fundatora, w szczególności OMD, Publicis Sp. z o.o i Digital Wonderland Sp. z o.o., oraz koncesjonariuszy i agentów Renault Polska Sp. z o.o., innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, tj. osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. B. Czas trwania Konkursu 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od r. godz do dnia r. do godz. 23:59 na stronie internetowej (dalej Czas Trwania Konkursu) oraz na fan page Renault Polska na Facebooku. 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą wyłącznie w okresie do godz. 23: Konkurs jest komunikowany przez Organizatora od do w tytułach prasowych Newsweek, Auto Świat, Top Gear, Party oraz w serwisach internetowych Ringier Axel Springer Polska wchodzących do pakietów WOMAN i MAN i w serwisach internetowych Edi Net Lifestyle. C. Komisja Konkursowa W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą 4 reprezentanci Organizatora i Fundatora nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są

2 ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. D. Nagrody 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 1.1. W I etapie: sześć nagród rzeczowych w postaci noclegów w ** hotelu w Warszawie w trakcie eventu z 15 na 16 marca 2013 r. o wartości 250 zł brutto każdy 1.2. W II etapie dwie nagrody w postaci następujących pakietów (dalej: Pakiety): Dla finalisty mężczyzny: - użyczenie na okres od dnia do dnia , samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze żółtym Eclair, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Sport (naklejka dachowa Sport, wewnętrzne elementy ozdobne z motywem Sport, zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto oraz karta paliwowa z limitem 600 zł. Dla finalistki kobiety: - użyczenie na okres od dnia do dnia , samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze czerwonym Flamme, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Passion (zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto oraz karta paliwowa z limitem 600 zł W III etapie dwie nagrody: Jedna nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, w zależności od płci zwycięzcy: Dla laureata mężczyzny: nagroda rzeczowa w postaci samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze żółtym Eclair, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Sport (naklejka dachowa Sport, wewnętrzne elementy ozdobne z motywem Sport, zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto plus nagroda pieniężna, która będzie stanowiła kwotę podatku dochodowego od wartości nagrody pieniężno-rzeczowej lub Dla laureatki kobiety: nagroda rzeczowa w postaci samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze czerwonym Flamme, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Passion (zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z

3 chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto plus nagroda pieniężna, która będzie stanowiła kwotę podatku dochodowego od wartości nagrody pieniężno-rzeczowej (dalej Nagroda Główna). Jedna nagroda pocieszenia za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie, w zależności od płci: Dla mężczyzny: nagroda w postaci użyczenia na okres 4 tygodni, tj. między ustalonym przez Organizatora dniem od 18 do 26 kwietnia 2013 do ustalonego przez Organizatora dnia między 16 a 24 maja 2013, samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze żółtym Eclair, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Sport (naklejka dachowa Sport, wewnętrzne elementy ozdobne z motywem Sport, zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto. Dla kobiety: nagroda w postaci użyczenia na okres 4 tygodni, tj. między ustalonym przez Organizatora dniem od 18 do 26 kwietnia 2013 do ustalonego przez Organizatora dnia między 16 a 24 maja 2013, samochodu Renault Clio: nowe Renault Clio w wersji Dynamique z silnikiem Energy TCe 90, w kolorze czerwonym Flamme, z wyposażeniem dodatkowym, m.in. klimatyzacją automatyczną, aluminiowymi felgami 16", systemem wspomagania parkowania tyłem i pakietem Look Passion (zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze lśniącej czerni z chromowanymi wstawkami: listwa chłodnicy, listwa bagażnika, listwy boczne), o wartości rynkowej zł brutto. (dalej: Nagroda Pocieszenia) (dalej łącznie jako: Nagroda, a oddzielnie Nagrody) 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. E. Przebieg konkursu Etap I 1. W dniach na stronie opublikowany zostanie formularz zgłoszeniowy online (dalej: Formularz) oraz na fan page Renault aplikacja konkursowa (dalej: Aplikacja), za pomocą której Uczestnicy będą mogli zgłaszać się do Konkursu. 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić Formularz lub wysłać zgłoszenie przez Aplikację oraz wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi, w sposób określony w ust. 3 poniżej, na następujące pytanie konkursowe: Dlaczego właśnie dzięki Tobie Twoja

4 płeć ma większe szanse na wygranie SEX WAR i nowego Renault Clio? (dalej: Pytanie Konkursowe). 3. Możliwe są dwie formy realizacji zadania konkursowego, określonego w ust. 2 powyżej: przesłanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe o długości maksymalnie 1000 znaków oraz zdjęcia (na którym jest kandydat) ilustrującego odpowiedź na Pytanie Konkursowe lub przesłanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe o długości maksymalnie 1000 znaków oraz nagranie krótkiego amatorskiego filmu, w którym występuje kandydat, ilustrującego odpowiedź na Pytanie Konkursowe i przesłanie go w formie linku url do serwisu YouTube, na którym Uczestnik zobowiązany jest go uprzednio zamieścić, oraz udzielenie zgody na jego umieszczenie na stronie konkursowej oraz na fan page Renault na Facebooku. 4. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E 2 i 3 Regulaminu oraz przesłanie Formularza lub dokonanie zgłoszenia przez Aplikację oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków. 5. Spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń w jeden wybrany przez Uczestnika sposób, określony w ust. 2 powyżej, Jury składające się z 4 przedstawicieli Organizatora i Fundatora (dalej: Jury) wybierze 6 uczestników do półfinału: 3 kobiety i 3 mężczyzn, którzy zdaniem Jury w najbardziej kreatywny sposób przekonają Jury, że powinni wziąć udział w teście samochodów (dalej: Półfinaliści). Ponadto Jury stworzy listę rezerwową, na której znajdzie się 4 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt Wybrane osoby po zweryfikowaniu danych podanych w formularzu zostaną zaproszone na event półfinałowy, który odbędzie się 15 i 16 marca 2013 r. w Warszawie, oraz otrzymają nagrody, o których mowa w pkt D.1. ust.1.1 Regulaminu. 7. W przypadku gdyby uczestnik nie spełniał wymogów formalnych, zostanie wybrana kolejna osoba z listy rezerwowej, określonej w ust. 5 powyżej. 8. Uczestnik, przesyłając Organizatorowi lub Współorganizatorowi zdjęcie lub film, oświadcza, że jest jego autorem oraz nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a także, że zdjęcie lub film są wolne od wad prawnych, a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. 9. Biorąc udział w Konkursie i wysyłając zdjęcie lub film, Uczestnik zgadza się na wykorzystanie przez Organizatora i Współorganizatora jego zdjęcia lub filmu oraz na publikację swojego wizerunku w działaniach promocyjnych związanych z Konkursem prowadzonych przez ww. podmioty. Etap II 10. Do etapu drugiego przechodzą osoby wybrane przez Jury w sposób określony w ust. 5 powyżej. 11. W dniach 15 i 16 marca w Szkole Jazdy Renault na Bemowie w Warszawie, której dokładny adres Organizator poda Półfinalistom w tygodniu poprzedzającym event, odbędą się eliminacje do finału. Eliminacje będą polegać na wykonaniu przez Półfinalistów maksymalnie 6 zadań sprawdzających umiejętności prowadzenia samochodu oraz komunikatywność, kreatywność i medialność Półfinalistów. 12. Po wykonaniu zadań przez Półfinalistów Jury wybierze 2 finalistów: 1 kobietę i 1 mężczyznę do finału (dalej: Finaliści), którzy zdaniem Jury najlepiej wykonali zadania określone w ust. 10 powyżej i wyróżnili się przy tym cechami określonymi w ust. 11 powyżej. 13. O zakwalifikowaniu się do finału osoby wyłonione w trybie określonym w ust. 12

5 powyżej zostaną poinformowane w formie ustnej przez Organizatora w dniu r. w godzinach porannych. Finalistom zostaną przyznane nagrody w postaci Pakietów określonych w pkt D.1. ust. 1.2., z zastrzeżeniem, że warunkiem użyczenia samochodu jest podpisanie przez Finalistę umowy użyczenia. 14. Samochody będą do odebrania w miejscu, gdzie będzie się odbywał event półfinałowy. W dniu odbioru samochodu Finaliści będą podpisywać zobowiązania do należytej dbałości o samochód oraz rzetelnej i terminowej realizacji zadań konkursowych wyznaczonych im przez Jury i internautów w czasie od do Plan zadań testowych będzie przekazywany Finalistom w trakcie trwania rywalizacji. 15. Zdanie samochodu następuje w dniu zakończenia testu, tj , w godzinach i w miejscu ustalonym przez Renault Polska indywidualnie z finalistami. Odbiór oraz zdanie samochodu potwierdzone będą podpisaniem przez Finalistów protokołu odbioru oraz protokołu zdania samochodu. 16. W przypadku gdyby któryś z wybranych Finalistów z przyczyn obiektywnych (stan zdrowia, nieszczęśliwy wypadek) nie mógł pełnić funkcji testera, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go kolejnym Półfinalistą, który zajął kolejne miejsce w czasie eventu półfinałowego. 17. Z chwilą odbioru samochodu z Fundatora na Finalistę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego użytkowaniem na zasadzie umowy użyczenia, o której mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu. Finalista zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami dołączonymi do samochodu przeznaczonego do używania, w szczególności z zaleceniami związanymi z ich używaniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z korzystaniem przez Finalistę z testowanego samochodu, w tym wynikające z niezapoznania się przez Finalistę z instrukcjami i informacjami załączonymi do samochodu. Etap III 1. W okresie r. dwóch finalistów użytkuje nowe Renault Clio. W czasie użytkowania Renault Clio finaliści zobowiązani są, na dedykowanej Konkursowi platformie blogowej na za pośrednictwem wpisów tekstowych, zamieszczanych swoich zdjęć i linków url do własnoręcznie kręconych filmów do relacjonowania wydarzeń ze swojego życia, w których udział bierze nowe Renault Clio. Finaliści rywalizując ze sobą mają wykazać, że ich płeć jest bardziej kreatywna. 2. W okresie r. finaliści otrzymają do wykonania 7 zadań mających na celu wykazanie w najbardziej kreatywny sposób roli, jaką nowe Renault Clio może odegrać w uatrakcyjnianiu codziennych czynności. 3. Zadania, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną przekazane Finalistom w czasie rywalizacji na kilka dni przed terminem wykonania zadania. 4 spośród zadań zgłoszonych zostanie przez Jury, a 3 wskażą fani fan page Renault na Facebooku. Wykonanie zadania zostanie udokumentowane na dedykowanej Konkursowi platformie blogowej na za pośrednictwem wpisów tekstowych, zamieszczanych swoich zdjęć i linków url do własnoręcznie kręconych filmów. 4. W czasie trwania rywalizacji blogerów na dedykowanej akcji platformie na odbywać się będzie głosowanie internautów, którzy

6 będą oddawać glosy na swoich faworytów. 5. Na koniec każdego tygodnia Finalista (koniec tygodnia oznacza niedzielę 23:59), który zgromadzi większą liczbę głosów internautów, otrzyma 2 punkty. Osoba, która zgromadzi mniej głosów, otrzyma 1 punkt. W czasie trwania rywalizacji Finalista może otrzymać maksymalnie 8 punktów. 6. W plebiscycie można oddać jeden głos dziennie. Każdy głosujący ma szansę oddania maksymalnie 28 głosów. Spośród oddających głosy w plebiscycie wylosowanych zostanie 10 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) o wartości do 700 zł brutto. 7. Dodatkowo każde wykonane przez Finalistów zadanie zostanie ocenione przez Jury. Każdy członek Jury będzie miał do przyznania 0,25% punktu za każde zadanie. Za jedno zadanie Finalista może otrzymać maksymalnie 1 punkt. Za wykonanie wszystkich zadań Finalista może otrzymać maksymalnie 7 punktów przyznanych przez Jury. 8. Do 16 kwietnia do godziny 23:59 Komisja Konkursowa wybierze dwóch laureatów (dalej: Laureat lub Laureaci), którzy otrzymali największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów za oddane w plebiscycie głosy oraz punktów przyznanych przez Jury, i przyzna im kolejno pierwsze i drugie miejsce. 9. W dniu 17 kwietnia do godziny 23:59 wyniki zostaną ogłoszone na stronie i na fan page Renault na Facebooku. 10. Laureat, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma Nagrodę Główną, określoną w pkt D.1. ust.1.3 lit. a), czyli na własność nowe Renault Clio, które zostało mu użyczone na okres i które użytkował w tym okresie, natomiast Laureat, który zajmie drugie miejsce, otrzyma Nagrodę Pocieszenia, określoną w pkt D.1. ust. 1.3 lit. b). Przekazanie samochodu nastąpi pomiędzy 18 a 26 kwietnia 2013 r., w dniu wskazanym przez Organizatora. Finalista, który zajmie drugie miejsce, zobowiązany będzie do oddania użyczonego samochodu w dniu r. w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani owo oraz telefonicznie (Organizator prześle taką informacje na adres owy oraz telefon podane w Formularzu lub w Aplikacji w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie i na fan page Renault na Facebooku. Etap IV 1. W okresie w tytułach RASP ( Auto Świat, Top Gear, Newsweek Polska oraz w serwisie TopGear.com.pl), a także w tytule Edipresse Party oraz w serwisach internetowych Ringier Axel Springer Polska wchodzących do pakietów WOMAN i MAN i w serwisach internetowych Edi Net Lifestyle. zostanie wyemitowana kampania promocyjna podsumowująca kolejne etapy rywalizacji oraz finał. 2. Wizerunki Finalistów i Półfinalistów zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych związanych z prowadzonym Konkursem. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie przez Organizatora i Współorganizatora swojego wizerunku w działaniach promocyjnych związanych z Konkursem prowadzonych przez ww. podmioty. F. Postanowienia końcowe

7 1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat Konkursu spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym przede wszystkim podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 3. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. 4. W celu odebrania nagrody Laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Laureatowi. 5. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 8. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża

8 zgodę na jego treść. 9. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 10. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Mój wymarzony plac zabaw (dalej Konkurs ) jest organizowany 1 czerwca 2014 roku w godzinach 10:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo