TO JEST WŁAŚNIE INSTYNKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TO JEST WŁAŚNIE INSTYNKT"

Transkrypt

1 70

2 TO JEST WŁAŚNIE INSTYNKT Pddaj się istyktwi. Daj się pieść dważemu pięku, które wywłuje bezwiede i atychmiastwe pruszeie. Sprawia taką przyjemść, jaką mgą zapewić tylk dskałść kstrukcyja i stylistycza, ddziałujące a wszystkie zmysły. W wym Q70 dkryjesz będący wizytówką Ifiiti luksus, ale zupełie ieg rdzaju. Taki, który pdkreśla t, c amacale raz sławi mc i dyamikę. Zaufaj swim aturalym dczucim. Oe czekały a cś tak wyjątkweg. INFINITI DIRECT RESPONSE HYBRID ie każe Ci wybierać między szczędścią a ekscytacją. Napęd te, z przyprawiającą szybsze bicie serca atychmiastwą reakcją, geeruje mc 364 KM, emitując przy tym d 145 g spali a kilmetr.

3 TO JEST NATYCHMIASTOWA REAKCJA INTELIGENTNY TEMPOMAT (ICC Itelliget Cruise Ctrl) autmatyczie spwalia Twój samchód, jeśli zwaliają ie samchdy przed Tbą. Gdy drga jest wla, a w przyspiesza d zaprgramwaej przez Ciebie prędkści. Miej wysiłku, więcej ułatwień. SYSTEM REDUKCJI BIEGÓW (DRM Dwshift Rev Matchig) zapewia sprtwą charakterystykę jazdy. Zredukuj bieg przy pmcy magezwej łpatki, a wyrafiway system stłumi przepusticę, aby dstswać prędkść brtwą silika d iższeg biegu. Płyiejsze i szybsze zmiay biegów zapewiają harmiją i dyamiczą jazdę (system dstępy tylk dla Q70 Hybrid i Q70 z silikiem 3,7 litra). CZTERY KOŁA SKRĘTNE (4WAS 4 Wheel Active Steerig) * reagują a ruchy kierwicą. Twój Q70 skręca bezbłędie i precyzyjie. Pkywaie zakrętów jest więc szybsze i pewiejsze, a dzięki temu aprawdę ekscytujące. * Dstępść mże się różić w brębie gamy mdelwej. NARASTAJĄCA FALA PRZYSPIESZENIA jest przekształceiem mechaiczej mcy w emcjującą ekscytację. Precyzyjie zestrjy silik geeruje impujący mmet brtwy w większym zakresie brtów i pzwala cieszyć się przyspieszeiem. Im większa prędkść samchdu, tym t wrażeie jest siliejsze.

4 Każdy ruch jest bieticą ispirujących dzań. Nasze ieustae dążeie d szczególeg związku człwieka z maszyą jest widcze w dskałści wętrza i w łatwści bsługi systemów. T właśie w ruchu dkryjesz aszą dbałść Twje dczucia. SYSTEM DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW (AFS Adaptive Frt-lightig System) braca reflektry i kieruje światł w plawaym kieruku jazdy. Całkiem we reflektry Q70 w techlgii LED p prstu słuchają kierwcy. SYSTEM KLIMATYZACJI LEŚNE POWIETRZE (Frest Air ) Naturale rzeźwieie. Chłdy, kjący zefirek, wiewający Cię pdczas jazdy. Cyrkulacja pwietrza przypmia arastające i słabące pwiewy. SYSTEM AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU (ANC Active Nise Ctrl) elimiuje iepżąday hałas, dstający się d kabiy. Dzięki temu wewątrz słyszysz jedyie ciszę i muzykę płyącą z silika.

5 Przewidywaie pad zaskczeiem. Przygtwaie a ieczekiwae. Kiedy dzięki techice zestrisz się z tczeiem, będziesz się w im pruszał z większą pewścią siebie. SYSTEM ELIMINACJI MARTWEGO POLA (Blid Spt Iterveti ) strzega Cię pjazdach, których mżesz ie widzieć. Jeśli wykryje pjazd w martwym plu lusterka, strzeże Cię, a awet zaiterweiuje, żeby pmóc Ci uikąć klizji. SYSTEM ZAPOBIEGANIA NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDP Lae Departure Preveti) pmaga Ci zapbiec iezamierzemu zjechaiu z Twjeg pasa ruchu. Z tym systemem będziesz pewie pruszać się awet p zatłczych drgach. PANORAMICZNA KAMERA 360, UŁATWIAJĄCA PARKOWANIE (AVM Arud View Mitr) pzwala Ci zbaczyć z góry przestrzeń wkół samchdu, dając Ci dskały gląd sytuacji przy parkwaiu.

6 KOMFORT Wyrwij się z rutyy i sięgij wyży. Wysiądź a chwilę z Ifiiti Q70, a przekasz się, że pruszył Cię w wy spsób. W wytwrści, której mżesz dtkąć, taczającej Cię przestrzei czy żywczym brzmieiu dkryjesz, że prawdziwa przyjemść plega a przejściu udskaleia w dmłdzeie. KLIMATYZOWANE FOTELE zapewiają jeszcze większy kmfrt jazdy. Wetylacja przedich fteli chłdym pwietrzem lub pdgrzewaie ciepłym gwaratuje pdróż w pżądaej temperaturze i djazd d celu w zakmitej kdycji i sampczuciu. STEROWNIK INFINITI pzwala Ci a bsługę systemów pkładwych w ajbardziej ituicyjy spsób. Obsługuje się g przyciskami, pierścieiem lub przez ekra dtykwy. Zawsze masz przy tym wrażeie, że systemy dstswują się d Ciebie, a ie a dwrót. PREMIUM SURROUND SOUND SYSTEM MARKI BOSE tacza Cię dźwiękiem głębkim, astrjwym, bgatszym i bardziej wciągającym. Wętrze kabiy wypełia brzmieie muzyki, które urzeka swim bgactwem i ekscytuje bliskścią.

7 BLISKOŚĆ Czy mże być cś przyjemiejszeg iż dczytywaie i zaspkajaie Twich pragień? Czy jakiklwiek iy samchód jest w staie tak grliwie taczać Cię luksusem i rzpzawać Twje czekiwaia? INTELIGENTNY KLUCZYK INFINITI dpaswuje Twój samchód d sbistych preferecji swjeg kierwcy. Mża w im bwiem zapisać wszystk, c sbie życzysz: d pzycji ftela kierwcy, d ustawień lusterek i kierwicy. Nie musisz awet wyciągać g z kieszei czy trebki. SYSTEM OŚWIETLENIA SEKWENCYJNEGO wita Cię i z dystygwaym wdziękiem zaprasza d jazdy. Gdy zbliżasz się d samchdu, a Twje pwitaie zapalają się klej ajpierw światła zewętrze, a ptem wewętrze. W pwitalym geście pdświetli się awet przycisk zapłu, dając Ci zać, że samchód jest gtwy wyruszyć z Tbą w przyjemą i ekscytującą pdróż.

8 OBIEKT WESTCHNIEŃ INFINITI Q70

9 NASTRÓJ Gściść i siła przyciągaia przestrzei mierza jest jej umiejętścią wzbudzaia emcji. 16 GŁOŚNIKÓW ROZKOSZ DLA UCHA Każdy z 16 głśików systemu Premium Surrud Sud marki Bse jest specjalie dstrjy d wętrza Ifiiti Q70. Dzięki kultwej już techlgii przetwarzaia sygałów, patetwaej przez firmę Bse, wszystkie e, wliczając w t głśiki mtwae w parciach przedich fteli, twrzą bgaty, realistyczy, wielkaałwy dźwięk przestrzey w kfiguracji 5.1. System pzwala a dtwarzaie muzyki z różych źródeł dźwięku, p. ipda czy z urządzeia umżliwiająceg bezprzewdwy trasfer w techlgii Bluetth. DELIKATNIEJSZE TKANINY Pas bezpieczeństwa jest jedym z tych elemetów, których dtykasz ieustaie. Dlateg też pracwaliśmy specjalą techikę tkaia w zmieą jdełkę, dzięki czemu tkaia jest teraz miększa iż stadardwy materiał. Jak gładsza, jest ie tylk przyjemiejsza w dtyku, ale pzwliła am także zmiejszyć tarcie mechaizmów w pasach bezpieczeństwa. Sam pas jest teraz wygdiejszy w użyciu, łatwiej się g aciąga, a przy tym miejsze jest prawdpdbieństw zaciągięcia itek Twich elegackich ubrań. Tak, ie lekceważymy awet ajmiejszych detali. BOGACTWO PRZESTRZENI Wętrze Q70 zaprjektwaliśmy tak, aby pdkreślać przestrść wętrza samchdu. Zapewia wszystkim pasażerm duż miejsca a głwę i bidra. Dach i słupki A ukształtwaliśmy z myślą krewaiu wrażeia twartści. Zadbaliśmy dbre trzymaie wszystkich fteli raz przestrzeń a gi, tak by awet wyscy pasażerwie a tylych siedzeiach mgli wygdie pdróżwać. Musimy też zauważyć, że szerkie twieraie bagażika daje łatwy dstęp d przestrej przestrzei bagażwej. WYJĄTKOWOŚĆ MATERIAŁÓW Kuszt rzemieśliczy w Ifiiti Q70 ie graicza się d dskałści ergmiczej i elegackieg wykńczeia. Twje palce z przyjemścią będą muskać pdłkietiki i ie pwierzchie. Półtra rku zajęł am ustaleie cech ajprzyjemiejszych w dtyku materiałów. W tym celu przeaalizwaliśmy piie 360 sób a całym świecie. Tajemica była ukryta w aprężeiu i fakturze, które dpwiadają głębkści i gęstści liii papilarych Twich palców. Dzięki temu pwierzchie Q70 są tak iezrówaie przyjeme w dtyku.

10 MOC Wyjątkwą jakść kstrukcji, ekmikę spalaia i mc silika mża zmierzyć dpwiedimi urządzeiami i przedstawić za pmcą wykresów, ale prawdziwa dskałść silików Ifiiti plega a emcjach uwaliaych w trakcie jazdy. 364 KM 6,2 * l/100 km 3,5-LITROWY SILNIK V6 Z SYSTEMEM DIRECT RESPONSE HYBRID INFINITI Mdel Ifiiti Q70 Hybrid t samchód, który defiiuje a w pjęcie mcy aut hybrydwych. Łączący mc ptężej jedstki bezywej V6 z mcą 50-kilwatweg silika elektryczeg, układ dyspuje łączie 364 kńmi mechaiczymi. W dróżieiu d wielu iych hybryd, układ przechdzi z trybu elektryczeg d hybrydweg pełej mcy błyskawiczie i z aturalą swbdą. Emituje przy tym zadziwiając mał spali, tylk 145 g CO 2 a km. 170 KM 4,9 * l/100 km 2,2-LITROWY SILNIK DIESLA Z TURBODOŁADOWANIEM I WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Jest eklgiczy i ekmiczy, ale ptrafi też rzbudzić emcje. Silik te wykrzystuje ajwszą techlgię Diesla, dzięki której zużywa tylk 4,9 * litra paliwa a 100 km, a rówcześie ddaje d Twjej dyspzycji mc 170 KM i mmet brtwy 400 Nm. Emituje przy tym tylk 129 g CO 2 a km. 320 KM 10,2 * l/100 km 3,7-LITROWY SILNIK BENZYNOWY V6 Ta slida kstrukcja, charakteryzująca się wyjątkwym stsukiem masy d mcy, zaawaswaymi techlgiami i ekmiką spalaia, pdbiła już serca zarów prfesjalych ekspertów, jak i faów mtryzacji. Dzięki wypsażeiu w system zmieych faz rzrządu i zmieeg stpia twarcia zawrów (VVEL) silik dstswuje w lcie swje parametry, aby wykrzystać każdą krplę paliwa i każdy łyk zasysaeg pwietrza. W rezultacie gwaratuje ekscytującą mc 320 KM. * Wartść dsi się d zużycia paliwa w cyklu mieszaym

11 POPISZ SIĘ Już a pierwszy rzut ka widać kuszącą sylwetkę. Skrywa a ekscytującą dyamikę systemu Ifiiti Direct Respse. DYNAMIKA EFEKTYWNOŚCI Żada ia hybryda ie ma pdbej kstrukcji i ie feruje pdbie itesywych wrażeń. Silik elektryczy mcy 50 kw i, będące ajwszym siągięciem techiki, baterie litw-jwe systemu Ifiiti Direct Respse Hybrid są tak mce, że pzwalają utrzymać stałą prędkść w trybie elektryczym. Silik bezywy V6 pjemści 3,5 litra jest wyłączay i całkwicie dłączay, gdy ie jest ptrzeby, przez c maksymalizwaa jest wydajść mechaicza. Jeśli jedak ptrzeba będzie więcej mcy, silik atychmiast wkrczy d akcji. BŁYSKAWICZNA ZMIANA BIEGÓW Gdy redukujesz bieg przy pmcy magezwej łpatki (tylk w wersjach sprtwych), wyrafiway system redukcji biegów (Dwshift Rev Matchig) (dstępy tylk dla wersji Q70 Hybrid i Q70 z silikiem 3,7 litra) tłumi przepusticę, aby dstswać prędkść brtwą silika d iższeg biegu. Płyiejsze zmiay biegów pzwalają rzkszwać się sprtwym charakterem jazdy, a także sprawiają, że dstarczaie mcy przez silik jest iezrówaie perfekcyje. SKUTECZNIEJSZE HAMOWANIE Wetylwae tarcze hamulcwe i alumiiwe 4-tłczkwe przeciwstawe zaciski hamulcwe z przdu i 2-tłczkwe z tyłu raz dstępe jak pcja hamulce sprtwe zapewiają dskałą siłę hamwaia bu str tarczy hamulcwej rówcześie. Dzięki temu samchód charakteryzuje większa siła hamwaia, lepsza przyczepść i wrażeie bezpśrediści. SPORTOWE BRZMIENIE Samchód sprtwy przemawia przez wydech, a wyjątkwe zestrjeie układu wydechweg Q70 pwduje, że brzmi iepwtarzalie czarując. Dzięki temu mża bezbłędie rzpzać Ifiiti. Każda zmiaa brtów jest bwiem przeżyciem wykraczającym pza sferę kstrukcyją, a wkraczającym w królestw emcji ajczystszej pstaci. NATURALNA RÓWNOWAGA DYNAMIKI Zgdie z filzfią kstrukcyją Ifiiti, sprtwe cupé i seday marki budwae są a platfrmie Frt-Midship, którą zastswa rówież w przestrym Ifiiti Q70. Umiejscwieie silika tuż za przedią sią skutkuje prawie rówmierym rzłżeiem masy przód-tył, iec większym z przdu. C t daje kierwcy? Szybsze wchdzeie w zakręty i lepszą rówwagę pdczas przyspieszaia przy wychdzeiu z zakrętów. Odkryj precyzję i pasję, jakich mżesz czekiwać d samchdu sprtweg. 5,3 SEK. NIEZRÓWNANE OSIĄGI Wypsaży w hybrydwą jedstkę apędwą z dwma sprzęgłami, Q70 Hybrid jest w staie rzpędzić się d 100 km/h w czasie krótszym iż 6 sekudy. Dskale dpracwaa techlgia sterwaia pracą silika elektryczeg przy wyskich prędkściach umżliwia płye przełączaie między silikiem bezywym a elektryczym, dzięki czemu jazda jest płyiejsza i bardziej dyamicza, a przyspieszeie duż lepsze iż mża się spdziewać p hybrydzie. LEKKOŚĆ KÓŁ Zachwycające, 20-calwe felgi alumiiwe pdkreślają zarów wygląd, jak i siągi Q70. Są e lekkie ie tylk za sprawą materiału, ale też kstrukcji. Zmiejszeie masy ieresrwaej i mżliwść lepszeg zestrjeia zawieszeia czyią jazdę bardziej ekscytującą. Za sprawą felg Q70 jest jeszcze bardziej dyamiczy.

12 WSPARCIE/ROZRYWKA Zaawaswae techlgie systemu Ifiiti ISuite ułatwiają działaia i przewidują Twje ptrzeby, pieważ pzwalają Ci a sprawwaie pełej ktrli ad Twim małym światem. 1 WIDOK PANORAMICZNY OCZY DOOKOŁA SAMOCHODU Paramicza kamera 360, ułatwiająca parkwaie (AVM Arud View Mitr), z fukcją wykrywaia ruchmych biektów, z przedimi i tylymi czujikami parkwaia daje Ci wyjątkwy gląd sytuacji wkół samchdu pdczas parkwaia. Zbaczysz symulwae, paramicze widki z ltu ptaka, wyraźie pkazujące Ci biekty wkół samchdu. System strzeże Cię awet biektach ruchmych w pbliżu Twjeg samchdu. W te spsób mżesz bez wysiłku sprawwać ktrlę ad wszystkim, c się dzieje wkół. WYKREOWANA CISZA System aktywej redukcji hałasu (ANC Active Nise Ctrl) gwaratuje, że kabia Ifiiti Q70 feruje lepsze wyciszeie dgłsów z zewątrz. Ta iteligeta techlgia wykrzystuje mikrf mtway w pdsufitce, aby zidetyfikwać iepżądae dźwięki iskiej częsttliwści, pchdzące z silika, a astępie eutralizuje je przy pmcy fal dźwiękwych przeciwej fazie. W efekcie, mim iż w kabiie jest ciszej, kierwca mże adal delektwać się pełym wigru brzmieiem silika. JESZCZE LEPSZA WIDOCZNOŚĆ System dświetlaia zakrętów (AFS Adaptive Frt-lightig System) w Q70 świetla ie tylk drgę przed autem, ale rówież przestrzeń dkła. Kieruje wiązkę światła w strę zakrętu, bracając reflektry zgdie ze skrętem kierwicy. Pmaga kierwcy dstrzec przeszkdy raz pieszych przed samchdem i czyi drgę d dmu jeszcze bezpiecziejszą. INTELIGENTNY KLUCZYK INFINITI autmatyczie dpaswuje samchód d Ciebie. Mża w im bwiem zapisać wszystk, c sbie życzysz: d pzycji ftela kierwcy aż p włase ustawieia awigacji, klimatyzacji, systemu audi czy stylu jazdy. BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ Wspmagaie ktrli dystasu (DCA Distace Ctrl Assist) wykrzystuje radar d mitrwaia dległści d samchdu przed Tbą, pmagając Ci utrzymać bezpieczy dystas. Jeśli dległść d pprzedzająceg samchdu za bardz się zmiejszy, system autmatyczie przyhamuje samchód, jak tylk zdejmiesz gę z pedału przyspieszeia. Mże też strzec Cię ptrzebie hamwaia. Jeśli adal będziesz trzymał gę a pedale przyspieszeia i adal iebezpieczie zbliżał się d ieg pjazdu, system wypchie pedał przyspieszeia w górę. ŁATWOŚĆ JAZDY W RUCHU MIEJSKIM Iteligety tempmat (ICC Itelliget Cruise Ctrl) z fukcją jazdy z iską prędkścią (LSF Lw Speed Fllwig) pzwala Ci wybierać pżądaą prędkść, a gdy trzeba, zwalia Twój samchód a zatłczej ulicy, a awet zatrzymuje g. Gdy zatry a drdze ziką, tempmat a w rzpędza samchód d zaprgramwaej przez Ciebie prędkści. Wystarczy, że aciśiesz przycisk, a już będziesz mógł krzystać z tej fatastyczej iwacji i delektwać się wygdą, jaką system feruje. ZOBACZ WIĘCEJ Gdy tylk włączysz wsteczy bieg, kamera cfaia pkaże a wyświetlaczu przestrzeń bezpśredi za samchdem. Klrwe zacziki dadzą Ci dkłady gląd sytuacji, jak blisk tył samchdu jest d biektów za im, a pdczas skrętu precyzyjie wskażą drgę cfaia. Za pmcą przedich i tylych czujików, system wykrywa zbliżaie się d przeszkdy pdczas cfaia i emituje dźwiękwe sygały strzegawcze raz wyświetla ikkę a ekraie.

13 OCHRONA Dyamicza Tarcza Bezpieczeństwa Ifiiti (Safety Shield) asze kmplekswe pdejście d kwestii bezpieczeństwa pmaga Ci uikąć klizji, a także chri Ciebie i Twich pasażerów, jeśli już d iej djdzie. ZAWSZE NA STRAŻY System strzegaia przed klizjami z przdu (FCW Frward Cllisi Warig) 1 wykrzystuje radar d ieustaeg mitrwaia i aalizwaia prędkści, z jaką zbliżasz się d samchdu jadąceg przed Tbą, pmagając Ci wykryć ryzyk klizji. Jeśli system uza, że za bardz zbliżyłeś się d samchdu przed Tbą a tym samym pasie ruchu, a paelu sterwaia zaczie mrugać ktrlka strzegawcza raz rzlegą się sygały dźwiękwe MPa STAL O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 590 MPa S T A L KONWENCJONALNA DOSTRZEGANIE NIEWIDOCZNEGO System elimiacji martweg pla (Blid Spt Iterveti ) wykrzystuje czujiki, aby strzec Cię wykryciu pjazdu pruszająceg się p sąsiedim pasie ruchu, a zajdująceg się w Twim martwym plu, pmagając uikąć klizji z im. Najpierw zapala się strzegawcza ktrlka. Następie, jeśli zaczyasz zjeżdżać w kieruku zajęteg pasa ruchu, rzlega się sygał dźwiękwy. Wreszcie system mże przyhamwać kła p przeciwej strie samchdu, aby pmóc Ci wrócić samchdem a śrdek pasa ruchu. MOCNIEJSZY I LŻEJSZY Aby zwiększyć bezpieczeństw w przypadku klizji, w samchdzie zastswaliśmy bardz wytrzymałą stal. Specjala bróbka pzwliła stwrzyć materiał, który jest pad dwa razy bardziej wytrzymały iż tradycyja stal. Dzięki temu adwzie jest ie tylk bardziej sprężyste, ale rówież lżejsze. UTRZYMANIE PASA RUCHU System zapbiegaia iektrlwaej zmiaie pasa ruchu (LDP Lae Departure Preveti) wykrzystuje kamerę d bserwwaia, czy zjeżdżasz ze swjeg pasa ruchu bez uprzedieg zasygalizwaia. Jeśli taki iezaplaway maewr zstaie wykryty, system strzeże Cię sygałem dźwiękwym. Następie, jeśli sam ie dkasz krekty, układ, delikatie hamując, pmże Ci wrócić samchdem a właściwy pas. System jedak igdy ie pzbawi Cię ktrli ad pjazdem. Ma Ci tylk pmagać, ie zaś zastępwać. POMOC W PANOWANIU NAD POJAZDEM Aalizując reakcję samchdu a skręt kierwicy, system ktrli dyamiki pjazdu (VDC Vehicle Dyamic Ctrl) dstswuje pzim mcy i przydziela dpwiedią siłę hamwaia a pszczególe kła, aby skrygwać efekt adsterwści lub też pdsterwści, pmagając utrzymać właściwy tr jazdy. Z układem współpracuje system aktywej ktrli trakcji (ATC Active Trace Ctrl), który wykrywa bukswaie kół i autmatyczie przywraca przyczepść. WSPARCIE, JAKIEGO POTRZEBUJESZ W szczególych przypadkach klizji d tyłu aktywe zagłówki przedich fteli w Q70 mgą przesuwać się d przdu, amrtyzując gwałtwy ruch głwy i miimalizując mżliwść brażeń szyjeg dcika kręgsłupa. PRZYGOTOWANY, ABY CHRONIĆ W kreślych sytuacjach hamwaia apiacze pasów bezpieczeństwa przedich fteli zadziałają autmatyczie, utrzymując Cię w ftelu i maksymalizując skuteczść iych elemetów bezpieczeństwa kierwcy i pasażera, takich jak chćby pduszki pwietrze.

14 WYBÓR Barwy, które zmieiają się w zależści d atężeia i kąta padaia światła. Klry lakieru pasujące d klrów wętrza, dzwierciedlające charakterystyczą eergię i astrje czterech pór rku. Ot tylk dwa przykłady, jak Ifiiti wykrzystuje klr, aby przywłać uczucia, wyrazić charakter i ukształtwać emcjalą kwitesecję pjazdu. KOLORY LAKIERU (KOD) KOLORY WNĘTRZA (KOD) WYKOŃCZENIE WNĘTRZA MOONLIGHT WHITE (QAA) LIQUID PLATINUM (K23) GRAPHITE SHADOW (KAD) STORM FRONT GREY (KAT) CHESTNUT BRONZE (CAN) MIDNIGHT BLUE (BW5) MALBEC BLACK (GAC) BLACK OBSIDIAN (KH3) SKÓRA W KOLORZE STONE (Z) SKÓRA W KOLORZE JAVA (P) SKÓRA W KOLORZE GRAPHITE (G) WELUR W KOLORZE GRAPHITE (G) CZARNY LAKIER JAPOŃSKIE DREWNO JESIONOWE DREWNO JESIONOWE, POWLEKANE PROSZKOWANYM SREBREM KOŁA INFINITI Eurpe, Oddział Nissa Iteratial SA, CH , Z.A. La Pièce - Bât. B2, Rute de l Etraz, 1180 Rlle, Szwajcaria Niiejsza brszura ma służyć tylk gólemu piswi i celm ifrmacyjym. Mże ulec zmiaie i ie stawi ferty hadlwej, pisu stau faktyczeg ai gwaracji, wydaej lub sugerwaej przez INFINITI Eurpe. Przed pdjęciem decyzji zakupie w parciu tę brszurę, ależy sktaktwać się bezpśredi z Cetrum Ifiiti, aby uzyskać ptwierdzeie aktualści zawartych w iej ifrmacji raz teg, jak dszą się e d kkreteg samchdu. INFINITI Eurpe zastrzega sbie praw d zmiay ce, klrów, materiałów, wypsażeia, specyfi acji i mdeli pisywaych w tej publikacji w dwlym czasie i bez uprzedzeia raz d zaprzestaia ferwaia daej wersji lub wypsażeia. Ze względu a ieustay rzwój prduktu raz ie czyiki przed- i pprdukcyje, kkrete pjazdy, materiały i specyfi acje mgą różić się d tych przedstawiych w iiejszej brszurze. Niektóre auta są prezetwae z wypsażeiem pcjalym. Prsimy sprawdzić day samchód pd kątem ferwaeg wypsażeia. Dstępść raz czasy dstawy pszczególych wersji silikwych lub wersji wypsażeia mgą się różić. Specyfi acje, pcje i akcesria mgą różić się w zależści d krajów. Ddatkwych ifrmacji a temat dstępści, pcji i akcesriów udzielają lkale Cetra Ifiiti i z imi prsimy się ktaktwać. 1 System strzegaia przed klizjami z przdu (FCW Frward Cllisi Warig) ma za zadaie strzegać kierwcę zaim djdzie d klizji i sam ie mże jej zapbiec. Działaie systemu uzależie jest d prędkści. Prsimy zawsze prwadzić samchód w bezpieczy spsób. Ifiiti dłżył wszelkich starań, aby próbki klrów prezetwae w iiejszej brszurze były jak ajbliższe rzeczywistym klrm samchdów. Klry te mgą iezaczie różić się ze względu a techlgicze właściwści druku raz w zależści d teg, czy próbki klrów są glądae w świetle dzieym, sztuczym czy flu escecyjym. Prsimy sprawdzić rzeczywiste klry w lkalym Cetrum Ifiiti 18-CALOWE, DZIESIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE 20-CALOWE FELGI ALUMINIOWE O PIĘCIU PODWÓJNYCH RAMIONACH

15 ORYGINALNE AKCESORIA INFINITI Z taką samą staraścią, z jaką twrzymy każdy samchód Ifiiti, prjektujemy i wykujemy rygiale akcesria Ifiiti. W całej gamie wyskgatukwych prduktów, zaprjektwaych, aby dskale kmpwać się z samchdem, z pewścią zajdziesz cś dla siebie. 18-CALOWE FELGI ALUMINIOWE W KOLORZE SREBRNYM Dkądklwiek się udasz, ikt i igdzie ie będzie mógł pdać w wątpliwść Twjeg wyczucia stylu i zamiłwaia d sprtwej stylistyki. Felgi alumiiwe z pami 245/50 R18. NAKŁADKI PROGOWE Miękkie, pdświetlae akładki prgwe z apisem Ifiiti mtwae są a paelach wykaych ze stali ierdzewej. Nadają prgm sprtwy i wyszukay wygląd. Oferwae w parach pdświetlają wejście d samchdu i chrią lakier przed zadrapaiem. SKŁADANY KUFER, wykay z wytrzymałeg, a przy tym elastyczeg materiału, pmaga Ci utrzymać prządek w bagażiku. Pdczas jazdy zapbiega przemieszczaiu się przewżych przedmitów, chriąc je i Twój bagażik przed ziszczeiem. TYLNY SPOJLER * Opracway specjalie dla teg mdelu dskale pasuje d kształtu samchdu i klru lakieru. Wzmacia sprtwy i aerdyamiczy charakter auta. HAK HOLOWNICZY Spełiający ajwyższe wymagaia bezpieczeństwa i fukcjalści pzwala Ci zabierać w pdróż wszystk, czeg ptrzebujesz. Zitegrway z pdwziem. Łatwy w demtażu. CHLAPACZE Ochra lakieru samchdu przed błtem i kamykami za pmcą chlapaczy w klrze adwzia. AKCESORIA PREZENTOWANE NA ZDJĘCIU: pięciramiee, 20-calwe, sprtwe felgi alumiiwe; bks dachwy; bagażik bazwy * Prsimy sprawdzić dstępść w swim Cetrum Ifiiti.

16 ZACIEŚNIONA WSPÓŁPRACA Przyspiesze bicie serca. Ułamki sekud. Odsze zwycięstwa i prażki. W Frmule 1 techlgie i ludzka pmysłwść są wystawiae a ajcięższe próby. O sukcesie decyduje zaś pasja wkładaa w każde rzwiązaie techlgicze i uwaliaa a każdym krążeiu. Ta właśie pasja sprawiła, że w statich latach zespół Ifiiti Red Bull stał się prawdziwie dmiującą siłą a trze wyścigwym. Na zdjęciu: blid RB10/2014. Ifrmacje i zdjęcia zgde ze staem faktyczym w diu przekazaia d druku. Tym, c przyciąga Ifiiti d wyścigów Frmuły 1 jest geiusz kstrukcyjy, stsway z myślą dstarczaiu emcji i ekscytacji raz eufria, która bejmuje ie tylk tr wyścigwy i faów, ale całe zjawisk kulturwe. A wszystk t dzięki aszemu parterstwu z Red Bull Racig. Serce i determiacja, jaką prezetują, dprwadziły ich d czterech tytułów Mistrzów Świata w kategrii kstruktrów, zdbytych w ciągu pięciu lat. Nasza współpraca zapwiada we, ekscytujące mżliwści w zakresie siągów, zarów dla Frmuły 1, jak i samchdów Ifiiti. Plega a między iymi a wymiaie myśli techlgiczej, a także a wkładzie aszych kierwców Frmuły 1. Ich grme dświadczeie i zajmść samchdów sprtwych wykrzystujemy d teg, aby zapewić jak ajwiększą dyamikę każdeg przyszłeg samchdu Ifiiti i sprawić, że jazda im będzie przyjema i żywcza.

17 Pełia luksusu t cś zaczie więcej iż tylk dskałść. Jest t wrażeie iephamwaej radści, która uwalia cś szczególeg w Twim sercu. W Ifiiti wierzymy, że czasem rzsądek pwiie zająć miejsce a tylym siedzeiu, a rlę kierwcy pwiy przejąć emcje aturale i czyste. Kwestie amacale rówież mają zaczeie: zmysłwe, pływwe liie, zapach skóry, pmruk silika... Gama mdeli załżeg w 1989 rku Ifiiti rzrsła się i bejmuje teraz seday, cupé, kabrilety, crssvery i SUV-y, dstępe w 50 krajach świata. Ifiiti wyrbił sbie w segmecie premium piię marki prwkacyjej. Zae jest z rzucaia wyzwań i twrzeia samchdów, którym trud się przeć prywających i kstruwaych z bsesyją wręcz drbiazgwścią. Nasze zamiłwaie d ajwyższej precyzji, ekscytujących siągów i etuzjastyczej przyjemści z jazdy bjawia się rówież w parterstwie, jakie Ifiiti awiązał z zespłem Red Bull Racig w 2011 r. Wszystk t składa się a piię, że jazda Ifiiti jest czymś wyjątkwym.

18 ELEMENTY WYPOSAŻENIA Q70 Q70 Premium Q70 Premium Tech Q70 Sprt Q70 Sprt Tech Q70 Q70 Premium Q70 Premium Tech Q70 Sprt Q70 Sprt Tech OSIĄGI Siedmibiegwa autmatycza skrzyia biegów z trybem maualym Siedmibiegwa przekładia autmatycza z mżliwścią maualej zmiay biegów magezwymi łpatkami przy kierwicy Iteligete wspmagaie kierwicy uzależie d prędkści pjazdu Cztery kła skręte (4WAS 4 Wheel Active Steerig) (dstępe tylk dla wersji z silikiem bezywym V6 pjemści 3,7 litra) Aktywa ktrla śladu (ATC Active Trace Ctrl) Zawieszeie sprtwe (dstępe tylk dla wersji z silikiem bezywym V6 pjemści 3,7 litra) Hamulce dzyskujące eergię (tylk dla mdeli z 3,5-litrwym silikiem hybrydwym V6) System start-stp (dstępy dla wszystkich wersji z wyjątkiem wersji z silikiem bezywym V6 pjemści 3,7 litra) BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA Przeciwstawe zaciski hamulcwe (przód cztertłczkwe, tył dwutłczkwe) System mitrujący i pkazujący a wyświetlaczu pzim ciśieia w pach (TPMS Tyre Pressure Mitrig System) Układ ułatwiający ruszaie pd górę 6 pduszek pwietrzych (przedie pduszki pwietrze kierwcy i pasażera; bcze pduszki pwietrze dwukmrwe, chriące sb bidra i klatkę piersiwą z przdu; kurtyy pwietrze przedie i tyle) Aktywe zagłówki przedich fteli Czujik deszczu i czujik zmierzchu Lusterk wstecze z fukcją autmatyczeg przyciemiaia Układ zapbiegający blkwaiu się kół pdczas hamwaia (ABS Ati-lck Brakig System) a cztery kła, elektriczy rzdział siły hamwaia (EBD Electric Brake frce Distributi), system ktrli trakcji (TCS Tracti Ctrl System) raz system ktrli dyamiki pjazdu (VDC Vehicle Dyamic Ctrl) Ograiczik prędkści Tempmat (Cruise Ctrl) Wspmagaie hamwaia (BA Brake Assist) Pakiet Dyamicza Tarcza Bezpieczeństwa : Iteligety tempmat (ICC Itelliget Cruise Ctrl) z fukcją jazdy z iską prędkścią (LSF Lw Speed Fllwig) Systemy strzegaia przed martwym plem (BSW Blid Spt Warig) i elimiacji martweg pla (Blid Spt Iterveti ) Wspmagaie ktrli dystasu (DCA Distace Ctrl Assist) System strzegaia przed klizjami z przdu (FCW Frward Cllisi Warig) Systemy strzegaia iektrlwaej zmiaie pasa ruchu (LDW Lae Departure Warig) raz zapbiegaia iektrlwaej zmiaie pasa ruchu (LDP Lae Departure Preveti) System imitujący dgłsy adjeżdżająceg samchdu (VSP Apprachig Vehicle Sud fr Pedestrias), tylk dla mdeli z 3,5-litrwym silikiem hybrydwym V6 System alarmwy z immbilizerem Przedie pasy bezpieczeństwa z systemem Pre-Crash Sygalizatr iezapiętych przedich pasów bezpieczeństwa KOŁA Djazdwe kł zapaswe 18-calwe, dziesięciramiee felgi alumiiwe 20-calwe, pięciramiee felgi alumiiwe sprtwym wzrze ELEMENTY ZEWNĘTRZNE Lusterka zewętrze w klrze karserii, ze zitegrwaymi kierukwskazami LED Pdgrzewae, elektryczie regulwae i składae lusterka zewętrze Przedi i tyly zderzak w sprtwym stylu Reflektry w techlgii LED z autmatyczą regulacją wyskści i światłem d jazdy dzieej Przedie światła przeciwmgiele w techlgii LED Tyle światła przeciwmgiele Tyle lampy z didami LED Odszraiacz wycieraczek przediej szyby Pdwóje rury wydechwe z chrmwym wykńczeiem Zaczek a karserii z czerwą literą S Zaczek HYBRID (tylk dla mdeli z 3,5-litrwym silikiem hybrydwym V6) Lakier metalizway TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE Przełączik trybu jazdy Ifiiti Ktrlka jazdy eklgiczej Pedał eklgiczy (tylk dla mdeli z 3,7-litrwym silikiem bezywym V6 i 3,5-litrwym silikiem hybrydwym V6) Iteligety kluczyk ( I-Key) z fukcją iteligeteg zapłu i twieraia bagażika raz pszerzą pamięcią Elektrycze szyby we wszystkich drzwiach, puszczae jedym aciśięciem przycisku, z fukcją zamykaia iteligetym kluczykiem (I-Key) i systemem zapbiegającym przycięciu palców Kamera cfaia z czujikami z przdu i z tyłu, z wyświetlaczem Klrwy wyświetlacz cetraly z wielfukcyjym sterwikiem Ifiiti (Ifiiti Ctrller) System Cectiviti+ Wyświetlacz cetraly z ekraem dtykwym wyskiej rzdzielczści i wielfukcyjym sterwikiem Ifiiti (Ifiiti Ctrller) System awigacji HDD z dyskiem pjemści 30 GB z tuerem RDS-TMC (Traffic Message Chael), przewdikami Micheli i bazą daych użyteczych miejsc w 3D Odtwarzacz płyt CD i DVD, bsługujący frmaty MP3, WMA, DivX z Ifiiti Music Bxem pjemści 10 GB, wspmagay bazą daych Gracete System awigacji satelitarej z fukcją sterwaia głsem Pakiet Widczść Paramicza kamera 360, ułatwiająca parkwaie (AVM Arud View Mitr) z czujikami, fukcją wykrywaia ruchmych biektów (MOD Mvig Object Detecti) i piltem parkwaia System dświetlaia zakrętów (AFS Adaptive Frt-lightig System) ze spryskiwaczami KOMFORT System świetleia sekwecyjeg System wyłączaia świetleia z późieiem Aalgwy zegar Ifiiti Adaptacyja klimatyzacja dwustrefwa z autmatyczą recyrkulacją pwietrza Klimatyzacja Leśe pwietrze (Frest Air ) z autmatyczą recyrkulacją pwietrza, trybem Bryza, jizatrem pwietrza Plasmacluster i filtrem impregwaym plifelem Nawiew klimatyzacji a tył Pdświetlae lusterka w słach przeciwsłeczych (dla kierwcy i pasażera) Ok dachwe twierae elektryczie Giazdk 12 V w ksli cetralej Pdwóje szyby w przedich i tylych drzwiach Schwek ad głwą i lampa d czytaia mapy Pakiet Pwitaie Pamięć ustawieia ftela kierwcy, klumy kierwicyi lusterek bczych, płącze z pamięcią iteligeteg kluczyka (I-Key) Lusterka zewętrze z sychrizacją składaia Pdgrzewaa kierwica Wypsażeie stadardwe Dstępe jak pcja Niedstępe

19 Q70 Sprt Tech Q70 Sprt Q70 Premium Tech Q70 Premium Q70 KOLORY I WYKOŃCZENIA NAGŁOŚNIENIE System agłśieiwy z 6 głśikami Odtwarzacz płyt CD, bsługujący frmaty MP3 i WMA, z Ifiiti Music Bxem pjemści 2 GB Techlgia Bluetth d kmuikacji z telefami kmórkwymi i krzystaia z pleceń głswych Bezprzewdwy trasfer muzyki Bluetth audi streamig Płączeie USB/iPd i wejście AUX-RCA System agłśieiwy klasy Premium System agłśieiwy Bse Premium Sud System z 10 głśikami Pakiet multimedialy System Cectiviti+ System agłśieiwy Bse Premium Surrud Sud z cyfrwym dekderem dźwięku wielkaałweg Dlby Digitial 5.1, 16 głśikami i techlgią harmiczej redukcji hałasu silika (EHC Egie Harmic Cacellati) Q70 Tapicerka Klry wętrza (Kd) Klry lakieru Black Obsidia Mlight White Liquid Platium Graphite Shadw Chestut Brze Strm Frt Grey Midight Blue Malbec Black Kd Typ KH3 QAA K23 KAD CAN KAT BW5 GAC Stadardwy Q70 Premium Welur Skóra Graphite (G) Graphite (G) Q70 Premium Tech Q70 Sprt / Q70 Sprt Tech Skóra Graphite (G) Skóra Java (P) Graphite (G) Japńskie drew jesiwe Drew jesiwe, pwlekae prszkwaym srebrem Czary lakier Metalizway Wykńczeie wętrza WNĘTRZE Wielfukcyja kierwica Kierwica i dźwigia zmiay biegów bszyte skórą Kluma kierwicy z elektryczą regulacją wyskści i ddaleia Alumiiwe pedały i pdpórka a stpę Wykńczeie wętrza japńskie drew jesiwe Wykńczeie wętrza drew jesiwe, pwlekae prszkwaym srebrem Wykńczeie wętrza czary lakier Wypsażeie stadardwe Dstępe jak pcja Niedstępe FOTELE Tapicerka welurwa Tapicerka skórzaa Tapicerka z delikatej skóry typu semi ailia Przedie ftele sprtwej stylistyce Elektrycza regulacja ftela kierwcy w dziesięciu kierukach Elektrycza regulacja ftela pasażera w dziesięciu kierukach Elektrycza regulacja pdparcia dcika lędźwiweg w ftelu kierwcy Elektrycza regulacja pdparcia dcika lędźwiweg w ftelu pasażera z przdu Pdgrzewae i wetylwae przedie ftele Otwór umżliwiający przewóz art (za wyjątkiem mdeli z 3,5-litrwym silikiem hybrydwym V6) System ISOFIX a tylych siedzeiach umżliwiający mtwaie ftelików dziecięcych Apteczka pierwszej pmcy i trójkąt strzegawczy Płye, autmatycze zamykaie bagażika PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA WYMIARY Elemety zewętrze Długść całkwita Szerkść całkwita z lusterkami/bez lusterek Wyskść całkwita Rzstaw si Szerkść śladu przód / tył Ste (Z) mm mm / mm mm mm mm / mm Wszystkie wymiary pdae są w milimetrach.

Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata.

Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata. Land Cruiser 150 Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata. Od afrykańskich sawann i burz śnieżnych na Antarktydzie aż po dżungle Amazonii Land Cruiser odgrywał kluczową rolę

Bardziej szczegółowo

Filozofia Subaru. Sprawia, że Subaru to właśnie Subaru.

Filozofia Subaru. Sprawia, że Subaru to właśnie Subaru. OUTBACK Filozofia Subaru. Sprawia, że Subaru to właśnie Subaru. Wsiądź do Subaru, a dowiesz się, że nasza filozofia to pełne zaangażowanie w tworzenie samochodów w duchu innowacji. Koncentracja na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Nowy Auris Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Design Gotowy na wszelkie wyzwania to kwintesencja nowego, bardziej dynamicznego charakteru samochodów marki Toyota. Pojemność Nowy Auris to niezwykle pojemne

Bardziej szczegółowo

Jeździsz Volvo. To coś więcej niż tylko ładny samochód. To piękny samochód, który rozumie, że można połączyć chęć spełnienia i potrzebę towarzystwa.

Jeździsz Volvo. To coś więcej niż tylko ładny samochód. To piękny samochód, który rozumie, że można połączyć chęć spełnienia i potrzebę towarzystwa. Jeździsz Volvo. To coś więcej niż tylko ładny samochód. To piękny samochód, który rozumie, że można połączyć chęć spełnienia i potrzebę towarzystwa. Samochód, któremu, dzięki rozwiązaniom technicznym,

Bardziej szczegółowo

SUGUYA FUKUSATO, Główny inżynier

SUGUYA FUKUSATO, Główny inżynier IS RODZINA IS Kierowanie się tradycyjnymi wskaźnikami to tylko jedna z dróg do wybitnych osiągnięć. ednak tworząc nowego sportowego sedana Lexus IS, podążaliśmy innym szlakiem. Zamiast tego wyznaczyłem

Bardziej szczegółowo

RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU?

RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU? RANGE ROVER SPORT RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU? Range Rover Sport został zaprojektowany po to, aby ruszyć w drogę. To najbardziej dynamiczny z dotychczasowych modeli Land Rovera. Jego niesamowite

Bardziej szczegółowo

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis. Wyrafinowana sylwetka i niezawodna jakość klasy Premium. 2 lata 3 gwarancji Harmonia kształtu Dopracowane detale nadwozia nadają Toyocie Avensis zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo.

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo. GIULIETTATA NATURALNA PRZESTRZEŃ ALFA ROMEO w STYL SILNIKI I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA DYNAMIKA 2-3 Aerodynamiczny design Opływowe i muskularne linie Ergonomiczna deska rozdzielcza Sportowa

Bardziej szczegółowo

X-TYPE 6-11. Dostępne silniki 12-13. Wrażenia z jazdy 14-17.

X-TYPE 6-11. Dostępne silniki 12-13. Wrażenia z jazdy 14-17. X-TYPE X-TYPE 6-11. Dostępne silniki 12-13. Wrażenia z jazdy 14-17. Mistrzowskie wykończenie i wszechstronność 18-23. technologia 24-27. bezpieczeństwo 28-29. Opcjonalne wyposażenie i specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Nowy Prius. * gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.

Nowy Prius. * gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy. Nowy Prius * gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy. Technologia Nowy Prius z systemem Hybrid Synergy Drive

Bardziej szczegółowo

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo.

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo. GIULIET TA STYL SILNIKI I SYSTEMY Aerodynamiczny design Opływowe i muskularne linie Ergonomiczna deska rozdzielcza Sportowa trójramienna kierownica Komfortowe i wygodne fotele Włoski styl dbający o najmniejsze

Bardziej szczegółowo

NOWY CT SPRAWDŹ NOWEGO CT

NOWY CT SPRAWDŹ NOWEGO CT NOWY CT NOWY CT SPIS TREŚCI NOWY CT Wprowadzenie 04-07 Dynamika jazdy 08-09 L-Finezja 1 0-1 1 Luksusowe wyposażenie wnętrza 1 2-1 5 Więcej kontroli 1 6-1 7 Napęd w pełni hybrydowy 1 8-1 9 F SPORT 20-2

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę,

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, Avensis Przewodnik Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, jaką pokonałeś, i poznać cel, do

Bardziej szczegółowo

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 VOLVO S80 2 VOLVO S80 3 SPIS TREŚCI Jednostki napędowe 04 Technologia 05 Wyposażenie standardowe 06 Bezpieczeństwo 09 Komfort 10 Funkcjonalność 11 12 Koła 13 Tapicerki

Bardziej szczegółowo

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Nowy Auris Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Design Gotowy na wszelkie wyzwania - to kwintesencja nowego, bardziej dynamicznego charakteru samochodów marki Toyota. Pojemność Nowy Auris to niezwykle

Bardziej szczegółowo

Nowy Land Cruiser V8

Nowy Land Cruiser V8 Nowy Land Cruiser V8 Nowy, odświeżony Land Cruiser V8 posiada wiele udoskonaleń technologicznych i zmian w linii nadwozia, które nadają mu jeszcze bardziej zdecydowany charakter. Jedź tam, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

KOLOR MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP

KOLOR MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP O OII PEŁNA WERSJA: Clr Pilt 3.86 * Prgramy d generwania fraktali PLIKI I FILMY INSTRUKTAŻOWE DO TUTORIALI ZDJĘCIA ROYALTY FREE m NR 03/2004 (3) CENA 29,80 PLN VAT 0% MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE

Bardziej szczegółowo

BEZGRANICZNA PEWNOŚĆ I ZAUFANIE. KAŻDEGO DNIA.

BEZGRANICZNA PEWNOŚĆ I ZAUFANIE. KAŻDEGO DNIA. Technologia BEZGRANICZNA PEWNOŚĆ I ZAUFANIE. KAŻDEGO DNIA. Przedstawiamy Państwu nowego Forestera. Ten komfortowy SUV o doskonałych i wszechstronnych możliwościach, pokona wiele przeszkód dzięki swemu

Bardziej szczegółowo

Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń.

Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń. Opel Corsa Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń. Opel Corsa zawsze dawał dużo przyjemności z jazdy. Zmodyfikowany model, o nowej stylistyce, żywych kolorach i większej ilości dostępnych wersji,

Bardziej szczegółowo

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Auris 2 Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Doświadcz nowoczesności, komfortu, przestrzeni i praktyczności. Odkryj możliwości systemu Toyota Optimal Drive, który zapewnia wspaniałą dynamikę

Bardziej szczegółowo

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia.

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. 2 3 Taki jest Doskonałe osiągi, sportowy styl. 4 5 Taki jest Jedyny w swoim rodzaju. Nadwozie Swifta emanuje pozytywną energią dając przedsmak dynamicznej

Bardziej szczegółowo

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive.

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. Corolla Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. To wszystko kluczowe elementy dające niezapomniane wrażenia

Bardziej szczegółowo

NOWA KONSTRUKCJA. Oto najpotężniejszy i najbardziej luksusowy ze wszystkich modeli Pajero, jakie stworzyliśmy.

NOWA KONSTRUKCJA. Oto najpotężniejszy i najbardziej luksusowy ze wszystkich modeli Pajero, jakie stworzyliśmy. www.mitsubishi.pl NOWA KONSTRUKCJA Oto najpotężniejszy i najbardziej luksusowy ze wszystkich modeli Pajero, jakie stworzyliśmy. Wytrzymały, a jednocześnie wyrafinowany. Elegancka, śmiała i mocna konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive.

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. Corolla Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. To wszystko kluczowe elementy dające niezapomniane wrażenia

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

N O W Y J E E P C H E R O K E E

N O W Y J E E P C H E R O K E E NOWY JEEP CHEROKEE STWORZONY Z PRAWDZIWEGO DNA MARKI JEEP. Zupełnie nowy Jeep Cherokee 2014 podnosi poprzeczkę, oferując doskonałe właściwości jezdne oraz prowadzenie, niskie zużycie paliwa, najlepszy

Bardziej szczegółowo

Grand Vitara. 2 Prezentowany model: Grand Vitara 2.4 Premium (wersja 5-drzwiowa). 3

Grand Vitara. 2 Prezentowany model: Grand Vitara 2.4 Premium (wersja 5-drzwiowa). 3 Grand Vitara Klasyczny model Suzuki w nowym wydaniu. Jak zawsze wszechstronny i niezawodny, bezpieczny i komfortowy. Nic nie jest w stanie zatrzymać Grand Vitary, ani trudna droga, ani zła pogoda. Podróżuj

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁOŚĆ W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE

DOSKONAŁOŚĆ W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE NOWA HONDA Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

NOWE OBLICZE ASTRY. Nigdy dotąd rodzina modeli Astra nie była tak bardzo atrakcyjna.

NOWE OBLICZE ASTRY. Nigdy dotąd rodzina modeli Astra nie była tak bardzo atrakcyjna. NOWA ASTRA SEDAN 1 NOWE OBLICZE ASTRY. Nigdy dotąd rodzina modeli Astra nie była tak bardzo atrakcyjna. Nigdy też nie była tak dobrze wyposażona. Do modeli Hatchback, Sports Tourer oraz GTC z niezliczonymi

Bardziej szczegółowo