Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich."

Transkrypt

1 Uchwała nr 9 /2008 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Na podstawie 29 lit. n Statutu OZPN oraz 3ust.1 lit. n Regulaminu Zarządu OZPN uchwala się co następuje: Wprowadza się nowy wzór delegacji sędziowskich, obserwatorów i delegatów / zał. nr 1 wzór delegacji oraz wzór przebiegu ewidencji samochodu /. 2 1 Wprowadza nowe zasady rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów / zał. nr 2 instrukcja /. 3 Sędzia, obserwator, delegat ma prawo rozliczyć koszty przejazdu przy użyciu samochodu wg następujących stawek : - samochód osobowy do 900cm³ 0,5214 zł - samochód osobowy ponad 900cm³ 0,8358 zł - motocykl 0,2302 zł - motorower 0,1382 zł Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Kolegium Sędziów. 5 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Prezes OZPN Marek Procyszyn

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2008 Zarządu OZPN z dnia r RACHUNEK KOSZTÓW 1. Przejazd PKP lub PKS MIEJSCOWOŚĆ WYJAZD (PKP lub PKS) DATA GODZ. PRZYJAZD (PKP lub PKS) MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZ. ŚRODKI LOKOMOCJI KOSZTY PRZEJAZDU ZŁ GR 2. Ewidencja przebiegu pojazdu samochodem osobowym (kwota wynikająca z załącznika ) KWITUJĘ ODBIÓR zł SŁOWNIE 3. EKWIWALENT SĘDZ. BRUTTO 3 a KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU = (20%) 3 b KWOTA DO OPODATKOWANIA 3 c PODATEK 3 d EKWIWALENT SĘDZ. NETTO [ DATA ] [ PODPIS ] 4. OGÓŁEM DO WYPŁATY OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH dnia, DLA [ZA ZWROT KOSZTÓW PROWADZENIA ZAWODÓW SPORTOWYCH] [ IMIĘ I NAZWISKO ] [ PESEL ] [ NIP ] [ ADRES ] [ URZĄD SKARBOWY ] [ GMINA ] [ DATA URODZENIA ] [ NR KONTA BANKOWEGO ] * zwrot kosztów podróży dotyczy punktu 1 lub 2 ( w zależności od zastosowanego środka lokomocji ) DELEGACJA NR DRUK Opolski Związek Piłki Nożnej Kolegium Sędziów

3 Opole, ul. Damrota 6 Na zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy dnia br. o godz. na boisku pomiędzy drużynami: KOL Został Kolega delegowany jako sędzia: GŁÓWNY ASYSTENT OBSERWATOR Opole, dnia 200 r. Ewidencja przebiegu pojazdu Zał. Do Delegacji Opolski Związek Piłki Nożnej ul. Damrota Opole. (miejscowość, data.) Nazwisko, imię, adres zamieszkania osoby używającej pojazd (Sędzia/Obserwator/Delegat)... Numer rejestracyjny pojazdu:... Pojemność silnika:... EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU Nr Data Opis trasy wyjazdu Cel wyjazdu Liczba Stawka za Wartość Podpis Uwagi kolej wyjazdu (skąd-dokąd) faktycznie 1km (5)x(6) Sędzia/Del ny przejechany przebiegu zł gr egat wpis ch zł gr /Obserwato u kilometrów r) 8 9 Podsumowanie

4 Podpis Osoby Delegującej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2008 Zarządu OZPN z dnia r Pkt 1 1. Delegację należy wypełnić czytelnie z podaniem wszystkich danych zawartych w delegacji i załączniku. 2. Koszty przejazdu należy wypełnić w zależności od rodzaju przejazdu. - samochód osobowy do 900cm³ 0,5214 zł - samochód osobowy ponad 900cm³ 0,8358 zł - motocykl 0,2302 zł - motorower 0,1382 zł 3. Tabelę nr 1 w delegacji należy wypełnić tylko w przypadku przejazdu PKP lub PKS ( przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów dotyczy wszystkich sędziów w

5 składzie jednoosobowym, obserwatorów i delegatów ). 4. Tabele nr 2 należy wypełnić przy rozliczeniu kosztów prywatnym samochodem. 5. Załącznik jest integralną częścią delegacji przy rozliczeniu kosztów przejazdu samochodem prywatnym i jest podstawą do rozliczenia delegacji. 6. Sędziowie, którzy prowadzą zawody jednoosobowo rozliczają koszty przejazdu samochodem według stawek w zależności od pojemności silnika. 7. Obserwatorzy i Delegaci rozliczają koszty przejazdu samochodem według stawek w zależności od pojemności silnika. 8. Sędziowie prowadzący zawody jednoosobowo rozliczają koszty samochodem prywatnym od swojego miejsca zamieszkania. 9. Obserwatorzy i Delegaci rozliczają koszty przejazdu od macierzystej siedziby Podokręgu do miejsca zawodów. 10. W przypadku rozliczenia kosztów przejazdu samochodem prywatnym, rozliczający się nie może wpisywać żadnych kosztów dojazdu do siedziby Podokręgu. 11. Sędziowie prowadzący zawody w składzie trzyosobowym rozliczają koszty przejazdu na trasie macierzysty Podokręg do miejsca zawodów. 12. Koszty przejazdu w składzie trzy osobowym przysługuje jednemu sędziemu według stawek w zależności od pojemności silnika. 13. Dwójka pozostałych sędziów ma prawo rozliczenia tylko ryczałtu sędziowskiego bez kosztów przejazdu. Sędziom nie przysługują koszty dojazdów do Podokręgów 14. Stawki ryczałtów sędziowskich pozostają bez zmian we wszystkich klasach rozgrywkowych. 15. Przy rozliczaniu delegacji - sędziowie, obserwatorzy i delegaci nie rozliczają kosztów dojazdu i diet bez względu na rodzaj rozliczenia kosztów przejazdu (samochód prywatny lub PKS/PKP) Pkt.2. Rozliczenie delegacji przez sędziego, obserwatora, delegata na innych zasadach niż w instrukcji nie upoważnia go otrzymania wynagrodzenia. Pkt.3. W przypadku rozliczeniu kosztów przejazdu PKS/PKP zasady nie ulegają zmianie. Pkt.4. Sędzia, obserwator, delegat ma obowiązek zapoznać się z instrukcją i zasadami wypełniania delegacji załączonej na stronie

6 Pkt.5. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów /obsadowców / delegowanie sędziów, obserwatorów do max. odległości 70 km. w jedną stronę. Zmiana odległości może ulec zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach. Pkt.6 Zobowiązuje się Prezesów Podokręgów o poinformowanie klubów wszystkich klas rozgrywkowych na swoim terenie o zmianie zasad rozliczania kosztów sędziowskich, obserwatorów i delegatów Pkt.7 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem roku.

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Prezydenta Miasta Łomża ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Wykonywanie zadań służbowych, zwanym dalej Urzędem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w ramach projektu Aktywni na nowo realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Załącznik nr 1 Zasady korzystania własnością Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 1. Samochody służbowe znajdują się w dyspozycji: a) Dyrektora; b) Akredytowanego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała nr VII/126 z dnia 22 lipca 2014roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

2. Uchwała nr VII/126 z dnia 22 lipca 2014roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2014 Z DNIA 22 LIPCA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VII/125 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Nowa jakość kształcenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów Księga przychodów i rozchodów Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest formą opodatkowania na zasadach ogólnych. Zakłada ona, że podatek należny państwu stanowi określony procent wartości przychodów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH

1. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH INFORMACJA DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH Działając w oparciu o: - Ustawę budŝetową na rok 2008 z dnia 23.01.2008r. (Dz.U. Nr 19, poz. 117) informuję: o niektórych zasadach i stawkach wynagrodzeń:

Bardziej szczegółowo

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników Raport 2013 Samochody w użytkowaniu pracowników 1 Treść Raport 2013... 1 Użytkowanie samochodów prywatnych w celach służbowych... 3 Ryczałt... 3 1. Limity ryczałtu pieniężnego jakie można przyznać pracownikowi...

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo