REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE"

Transkrypt

1 Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Spis treści: Regulamin ramowy KLR: 1. Ustalenia ogólne Kalendarz rozgrywek Zgłoszenia, wpisowe Reklama, numery startowe Odbiór administracyjny (OA) na zawodach Badania lekarskie Badania kontrolne samochodów Sesja kwalifikacyjna Przebieg wyścigu Procedura startu Obowiązki kierowcy na torze Kary Flagi Ochrona środowiska Protesty i odwołania Punktacja, wyniki, klasyfikacja Nagrody Klasyfikacja roczna Inne postanowienia Załączniki do regulaminu KLR: Załącznik nr 1 Regulamin techniczny KLR Załącznik nr 1.1 Zgłoszenie naprawy samochodu KIA Picanto Załącznik nr 1.2 Instrukcja wykonania i montażu balastu Załącznik nr Schemat nr 1 - pakiet balastu Załącznik nr Schemat nr 2 - pakiet balastu Załącznik nr Schemat nr 3 - płytka balastu Załącznik A Formularz zgłoszenia Załącznik B Wyposażenie bezpieczeństwa samochodu i kierowcy Załącznik C Karta OA i BK 1 Wiza ASN: KLR/6/PZM/ Str. 2

3 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Wyścigowych Mistrzostw Polski Kia Picanto (WMP KP), o nazwie Kia Lotos Race (KLR) jest Polski Związek Motorowy (PZM) we współpracy z głównym sponsorem, firmą Kia Motors Polska Sp. z o.o. (KMP) Mistrzostwa KLR będące konkursem sportowym, organizowane są w oparciu o: Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA, (MKS), wraz z załącznikami, regulamin ramowy WSMP i WPP, niniejszy regulamin sportowy KLR, regulamin techniczny KLR, regulaminy uzupełniające poszczególnych zawodów, komunikaty GKSS, komunikaty organizatora, regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, oficjalny kalendarz sportowy PZM na bieżący sezon Mistrzostwa KLR toczyć się będą o Tytuły Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski w klasyfikacji indywidualnej Do startu w KLR dopuszczone będą wyłącznie samochody zamówione i dostarczone przez KMP z dedykowanej, specjalnej puli dla startujących w KLR. Poza tym samochody te muszą być przygotowane zgodnie z regulaminem technicznym KLR zatwierdzonym przez GKSS PZM Samochód zgłoszony do Kia Lotos Race musi posiadać aktualną homologację odpowiadającą przepisom bezpieczeństwa wg Załącznika J do MKS FIA (Zał. J) dla gr. N Do startu w KLR dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy, którzy podpiszą umowę z KMP zobowiązującą do startu we wszystkich rundach KLR w bieżącym sezonie (KMP zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zawodnika do startu w danej rundzie KLR bez zastosowania tego zapisu). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach będzie skutkowała nakładaniem kary finansowej oraz wnioskiem do GKSS PZM o ukaranie kierowcy karą dyscyplinarną. Uzasadnione usprawiedliwienie nieobecności musi mieć formę pisemną i być dostarczone (pocztą, faksem, em lub osobiście) do KMP najpóźniej przed oficjalnym terminem odbioru administracyjnego (OA) określonego w regulaminie uzupełniającym zawodów Maksymalnie dopuszczalny wiek zawodników ustala się na 29 lat. KMP zastrzega sobie prawo do dopuszczania zawodników starszych (powyżej 29 lat) w uzasadnionych przypadkach Kierowcą jest osoba kierująca samochodem w jakichkolwiek zawodach obowiązkowo posiadająca licencję kierowcy (B,C; B,C Junior) wydaną przez jego macierzysty ASN (art. 20 MKS) Zawodnikiem (zgłaszającym) jest każda osoba fizyczna lub prawna, dopuszczona do jakiejkolwiek konkurencji, obowiązkowo posiadająca licencję zawodnika (zgłaszającego) wydaną przez ZG PZM lub inny ASN sfederowany w FIA (art. 20 MKS), tzn. w przypadku, gdy kierowcą i zawodnikiem jest inna osoba, w celu oficjalnego zamieszczania informacji o zawodniku (np. lista startowa, wyniki), obowiązuje złożenie wniosku i wykupienie licencji zawodniczej (sponsorskiej) w ZG PZM Wyposażenie kierowcy musi być zgodne z przepisami FIA obowiązującymi w bieżącym sezonie. Obowiązuje używanie kombinezonów, długiej bielizny, balaklawy, skarpet, butów i rękawic zgodnych z homologacją FIA (FIA STANDARD ). Kaski muszą spełniać standard zgodny z listą techniczną FIA nr 25. Stosowanie systemu FHR (HANS), zgodnie z listami technicznymi FIA nr 28, 29 i 36 jest obowiązkowe Kierowca, który dwukrotnie zwycięży w klasyfikacji całego sezonu (podczas dwóch sezonów wyścigowych zdobędzie Mistrzostwa i główną nagrodę), nie będzie mógł brać udziału w zawodach Kia Lotos Race, w kolejnych latach. 2. KALENDARZ ROZGRYWEK W sezonie 2015 rozegranych zostanie 6 rund KLR zgodnie z zatwierdzonym przez GKSS PZM kalendarzem: Runda Data Ranga zawodów Tor Kraj /05/2015 WTCC Hungaroring HU /05/2015 Pinkster races CP Zandvoort NL /06/2015 WTCC Slovakia Ring SK /08/2015 WSMP Tor Poznań PL /08/2015 ETRC Autodrom Most CZ /09/2015 ETRC Zolder circuit BE Str. 3

4 3. ZGŁOSZENIA, WPISOWE 3.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy (zgłaszający) i kierowcy posiadający licencję wydaną przez PZM lub przez inne ASN-y zrzeszone w FIA oraz spełniający wymogi podpisanej umowy z KMP Kierowca zobowiązany jest do udziału we wszystkich prezentacjach i odprawach zawodników przed, podczas lub po zawodach, dekoracjach zwycięzców i konferencjach prasowych przed zawodami jak i po ich zakończeniu (obowiązkowo w kompletnym kombinezonie sportowym lub odzieży KLR). Wszelkie uchybienia lub odstępstwa z powyższego skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Kia w wysokości do 1000,- PLN. Kierowcy każdorazowo potwierdzają swoją obecność w w/w przypadkach poprzez podpisanie listy obecności Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni kierowcy, którzy w regulaminowym terminie prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres podany przez KMP Wpisowe: Wpisowe zawodnika bez licencji sponsorskiej dla każdej rundy w I terminie wynosi 800,- PLN. Wpisowe zawodnika z licencją sponsorską dla każdej rundy w I terminie wynosi 900,- PLN Zgłaszanie się w II terminie skutkuje zwiększanie kwoty wpisowego o 50%, natomiast po II terminie zawodnik może być dopuszczony do zawodów jedynie za zgodą Kia jak i dyrektora zawodów z kwotą wpisowego zwiększoną o 100% Poprzez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik/kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora, KMP oraz PZM na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi. 4. REKLAMA, NUMERY STARTOWE 4.1. Samochód zgłoszony do KLR (zgodnie z art niniejszego regulaminu) musi posiadać obowiązkowe naklejki reklamowe KMP, sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych KMP jak i KLR. Naklejki te muszą być zamieszczone zgodnie ze wskazaniami KMP Zabrania się pod rygorem niedopuszczenia do zawodów umieszczania na samochodach startujących w KLR reklam firm konkurencyjnych dla KMP oraz sponsorów lub partnerów KMP Ilość i poprawność umieszczonych na samochodzie reklam będzie sprawdzana przez sędziów technicznych. Brak reklam obowiązkowych będzie skutkował zakazem wjazdu na tor (do momentu ich uzupełnienia) Nie przewiduje się możliwości zwolnienia zawodnika od zamieszczenia reklam obowiązkowych KLR na samochodzie Organizator KLR zastrzega sobie prawo umieszczenia małych kamer w kabinie jak i na karoserii auta zawodnika. Dopuszcza się umieszczenia reklamy dozwolonej we wnętrzu samochodu. W przypadku stosowania reklam na desce rozdzielczej widocznych dla kamery on board obowiązuje się do zamieszczenia na desce rozdzielczej numeru startowego zawodnika (o wysokości 5 cm) oraz logo KLR lub KMP (o szerokości 15 cm) Obowiązuje uszycie naszywek reklamowych z logotypami sponsorów i partnerów KMP i KLR na kombinezonie kierowcy, zgodnie z wytycznymi i wskazaniami KMP. Naszywki te powinny być zrobione z niepalnego materiału nomex (uwaga! naszywki muszą być uszyte do pierwszej, zewnętrznej warstwy kombinezonu- nie wolno przebić środkowej, niepalnej warstwy nomex kombinezonu) Numery startowe na cały sezon 2015 zostaną przyznane przed 1 rundą KLR. Numery startowe na sezon 2015 przyznawane będą na podstawie klasyfikacji sezonu Nowi zawodnicy otrzymują kolejne numery Na wszystkich samochodach numery startowe (dostarczone przez KIA) muszą być umieszczone w następujących miejscach: na drzwiach przednich, po każdej stronie samochodu, na dachu (środek pola numerowego musi znajdować się na wysokości środkowego słupka auta, z podstawą w kierunku tyłu samochodu), numery startowe dla mężczyzn-cyfry czarne dla kobiet-cyfry czerwone Na tylnych bocznych szybach, w środkowej części szyby, musi być umieszczona flaga narodowa kierowcy i tylko jego nazwisko lub pseudonim: pierwsza litera nazwiska pisana wielką literą o wysokości 100 mm, pozostałe - napisane małymi literami, Str. 4

5 należy umieścić tylko nazwisko bez imion, krój liter - Helvetica Bold, kolor liter - wyłącznie biały. Nazwisko lub pseudonim kierowcy wraz z jego nr startowym również muszą się znaleźć na przedniej szybie (po stronie pasażera pod tzw. filtrem przedniej szyby-kolejność z lewej strony najpierw nr startowy następnie nazwisko), natomiast na tylnej szybie tylko nr startowy (w górnej części szyby po stronie kierowcy). W obu przypadkach: krój liter i cyfr- Helvetica Bold, kolor- wyłącznie pomarańczowy odblaskowy (PMS 804), Litery- wysokość 100 mm, szerokość 12 mm. Cyfry- wysokość 120mm, szerokość 15 mm. Litery muszą być umieszczone bezpośrednio na szybie bez użycia jakiegokolwiek tła. Numery startowe, nazwiska kierowców, flagi i reklamy obowiązkowe przed pierwszą rundą KLR dostarcza bezpłatnie KIA. W przypadku zniszczenia naklejek zawodnik jest zobowiązany umieścić nowe naklejki we własnym zakresie Obowiązuje oznakowanie gaśnicy, wyłącznika prądu. Uszy holownicze w kolorze kontrastowym do nadwozia, widoczne i wykonane z materiału elastycznego. 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY (OA) NA ZAWODACH 5.1. Zawodnicy/kierowcy przedkładają w biurze zawodów podpisany oryginał zgłoszenia oraz okazują oryginały licencji zawodnika/kierowcy wraz z Międzynarodową Kartą Zdrowia (MKZ) Obowiązującym dokumentem w zakresie badań lekarskich jest Międzynarodowa Karta Zdrowia (MKZ) MKZ musi zawierać aktualne potwierdzenie badania lekarskiego. Badania muszą być przeprowadzone przez lekarza specjalistę medycyny sportowej (lub lekarza posiadającego certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej w przypadku orzecznictwa dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia) Do udziału w zawodach dopuszczeni będą zawodnicy/kierowcy z aktualnymi ważnymi badaniami lekarskimi. (Ważność wpisu w karcie zdrowia wynosi 6 miesięcy dla zawodników do ukończenia 23 roku życia, a dla pozostałych 12 miesięcy, o ile lekarz nie określi krótszego terminu) W przypadku braku skanu MKZ w serwisie Inside PZM kierowca ma obowiązek zdeponowania jej w biurze zawodów, w pozostałych przypadkach kierowca musi być przygotowany na okazanie MKZ na każde żądanie osób oficjalnych w szczególności lekarza zawodów Po pozytywnym OA zawodnik/kierowca otrzymuje listę zgłoszeń, program czasowy i niezbędne komunikaty oraz podpisaną kartę OA i BK 1 celem okazania jej na badaniu kontrolnym Dodatkowe dokumenty takie jak np. oryginał karty wyposażenia bezpieczeństwa samochodu i kierowcy przekazuje się bezpośrednio na BK Po każdej rundzie zawodnik/kierowca, lub upoważniony pisemnie przedstawiciel, zobowiązany jest do odbioru wszystkich zdeponowanych u organizatora dokumentów. 6. BADANIA LEKARSKIE 6.1. Obowiązkiem zawodnika/kierowcy jest poddanie się badaniom lekarskim, jeżeli takie zarządzenie zostało wydane przez organizatora w regulaminie zawodów lub komunikacie. Dotyczy to także badań na zawartość alkoholu, środków odurzających i testów antydopingowych Dopuszczalny poziom alkoholu wynosi 0,00 g / litr Odmowa zawodnika poddania się badaniu na okoliczność zawartości alkoholu w organizmie lub nie stawienie się na nie, jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem próby Jeżeli badanie, o którym mowa w art dało wynik pozytywny, wyklucza się zawodnika z zawodów, a dotychczas uzyskany wynik w zawodach zostaje anulowany Badanie przeprowadza się legalizowanym miernikiem Niedopuszczenie kierowcy do wyścigu z uwagi na aktualny stan zdrowia, jest możliwe wyłącznie w oparciu o opinię Lekarza Zawodów. Decyzję o niedopuszczeniu zawodnika podejmuje ZSS W przypadku kolizji, w wyniku, której konieczna była interwencja medyczna, kierowca może uczestniczyć w dalszej części zawodów wyłącznie po wydaniu opinii przez lekarza zawodów i udzieleniu przez niego zgody. Zgłoszenie się do lekarza w takim przypadku jest obowiązkiem zawodnika/kierowcy Każdy wypadek kierowcy wymagający leczenia szpitalnego musi być odnotowany Przez Lekarza Zawodów w MKZ. Warunkiem dopuszczenia do następnych zawodów jest odbycie ponownych badań lekarskich potwierdzonych wpisem do MKZ. Str. 5

6 7. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW 7.1. Badania kontrolnego dokonują sędziowie techniczni, którzy identyfikują samochód z jego dokumentami (m.in. książką samochodu sportowego - KSS, homologacją samochodu), oraz sprawdzają spełnienie wymogów przepisów bezpieczeństwa sportowego Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi być przedstawiony: a) gotowy do wyścigu oraz w nienagannym stanie wizualnym (elementy nadwozia nie powinny nosić śladów uszkodzeń i zabrudzeń), b) z obowiązkowymi elementami ubioru kierowcy i kartą homologacyjną samochodu, c) z kompletem zestawu naklejek obowiązkowych (naklejki muszą być bez śladów otarcia czy zabrudzeń) Za zgodność samochodu z przepisami technicznymi oraz wymogami bezpieczeństwa od chwili uzyskania wizy BK 1, do rozwiązania ostatniego parku zamkniętego lub zakończenia końcowego badania kontrolnego odpowiada zawodnik Sędziowie techniczni w każdej chwili mają prawo do przeprowadzenia kontroli samochodu z kierowcą (z kompletnym wyposażeniem), podzespołu lub części, co do ich zgodności z regulaminem technicznym KLR, np. kontroli masy samochodu, kontroli plomby silnika, kontroli paliwa, kontroli ogumienia, kontroli obligatoryjnej po zawodach, weryfikacji poprawności umieszczenia reklam obowiązkowych i innych Sędziowie techniczni w czasie trwania zawodów mogą zażądać od kierowców wymontowania z samochodów sterowników a następnie przydzielić je innym kierowcom np. drogą losowania lub wykasować oprogramowanie sterownika silnika i wgrać do sterownika silnika oprogramowanie obowiązujące w KLR Po zakończeniu wyścigów każdej rundy, szczegółowej kontroli poddawane jest obowiązkowo minimum 5 samochodów (do decyzji Delegata Technicznego PZM) Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, może brać udział w dalszej części zawodów wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na kierowcy W skład zespołu technicznego, z głosem doradczym, wchodzą przedstawiciele KIA (dopuszcza się zatrudnienie firmy wskazanej przez Kia) Po zakończeniu OA i BK 1 organizator opublikuje na tablicy ogłoszeń, zaakceptowaną przez ZSS listę startową kierowców upoważnionych do udziału w sesji kwalifikacyjnej. 8. SESJA KWALIFIKACYJNA 8.1. Obowiązują trzy sesje kwalifikacyjne (Q1, Q2 i Q3) z pomiarem czasu: Pierwsza sesja kwalifikacyjna (Q1) trwa 20 min. i obowiązuje dla wszystkich kierowców; Druga sesja kwalifikacyjna (Q2) trwa 15 min. i obowiązuje dla 15 najszybszych kierowców z Q1; Trzecia sesja kwalifikacyjna (Q3) trwa 10 min. i obowiązuje dla 10 najszybszych kierowców z Q2; W przypadku rund zagranicznych zapis ten może ulec zmianie. O wszelkich zmianach KIA poinformuje zawodników odpowiednio wcześniej, zapisem w regulaminie uzupełniającym rundy lub w oficjalnym komunikacie przed rozpoczęciem zawodów Start do sesji kwalifikacyjnych jest pojedynczy. O kolejności startu, czyli zajmowania pól startowych do wyścigu pierwszego, decyduje najlepszy czas okrążenia uzyskany przez kierowcę podczas ostatniej sesji kwalifikacyjnej w której brał udział. Dla kierowców przechodzących do kolejnych sesji kwalifikacyjnych uzyskane czasy na poprzednich sesjach zostaną anulowane (wyzerowane) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w wyścigu jest ukończenie przez kierowcę obowiązkowych sesji kwalifikacyjnych (uwzględniając art niniejszego regulaminu) lub w losowych przypadkach dopuszczenie przez władze zawodów w opisanych przypadkach w art. 15 regulaminu ramowego WSMP i WPP Za ukończenie/zaliczenie sesji kwalifikacyjnej uważa się przejechanie minimum 3 okrążeń toru z pomiarem czasu. Jeżeli kierowca nie wykonał wymaganej ilości okrążeń, ale zaliczył minimum jedno pomiarowe okrążenie, za zgodą władz zawodów może być dopuszczony do wyścigu z uzyskanym czasem sesji kwalifikacyjnej. Jeżeli kierowca nie przejechał żadnego okrążenia, za zgodą władz zawodów, biorąc pod uwagę znajomość toru przez kierowcę, może być dopuszczony do wyścigu z ostatniego pola Po zakończeniu sesji kwalifikacyjnych organizator ogłasza ich wyniki. Jeżeli dwóch lub więcej kierowców uzyska ten sam czas o kolejności na polach startowych zadecyduje następny najlepszy czas okrążeń z treningów kwalifikacyjnych, itd. Str. 6

7 9. PRZEBIEG WYŚCIGU 9.1. Ustala się, że podczas każdej rundy odbędą się 2 oddzielnie rozegrane wyścigi trwające po 12 okrążeń lub 30 minut (w przypadku rund zagranicznych ta odległość/długość wyścigów może ulec zmianie). Po każdym wyścigu odbędzie się ceremonia dekoracji zwycięzców. Start do obu wyścigów będzie startem zatrzymanym. Przewiduje się wprowadzenia startu lotnego np. z uwagi na złe warunki atmosferyczne do decyzji władz zawodów Ustawienie na polach startowych: I wyścig - Zawodnicy startują do pierwszego wyścigu w kolejności zgodnie z najlepszym osiągniętym wynikiem podczas sesji kwalifikacyjnych (zgodnie z art niniejszego regulaminu). II wyścig - Start do drugiego wyścigu nastąpi w kolejności według zajętych miejsc (uzyskanych wyników) na pierwszym wyścigu, z wyjątkiem pierwszych 6 zawodników, których kolejność startu jest odwrócona, tzn. zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu startuje z 6 pola startowego, itd. 9.3.Przewiduje się stosowanie samochodu zabezpieczającego safety car Zakaz zmiany samochodu w trakcie zawodów jeden zawodnik/kierowca może startować tylko jednym samochodem. 10. PROCEDURA STARTU min. przed godziną startu wg regulaminu zawodów: sygnał dźwiękowy otwarcie wyjazdu z boksów (z pól przedstartowych) na pola startowe. Jeżeli kierowca chce przejechać dodatkowe okrążenie, nie może przejeżdżać przez linię startu, ale z dozwoloną prędkością przejechać przez depot obok boksów minut przed startem: sygnał dźwiękowy oznajmiający, że wyjazd z boksów (z pól przedstartowych) będzie zamknięty za 2 minuty minut przed startem: sygnał dźwiękowy - zamknięcie wyjazdu z pól przedstartowych Każdy samochód, który pozostał w boksach może do wyścigu startować z depot tylko na sygnał sędziów. Samochody dołączą do wyścigu, kiedy tylko kolumna samochodów po starcie minie wyjazd z depot. Wymiana kół na polach startowych jest dozwolona tylko do sygnału 5 minut, a uzupełnianie paliwa zabronione Zbliżający się start jest sygnalizowany tablicami: 5 minut, 3 minuty, 1 minuta i 30 sek. przed startem do okrążenia formującego (zawsze z sygnałem dźwiękowym) tablica 5 minut : początek odliczania czasu - oznacza to obowiązek wygaszenia silników oraz zamknięcie wjazdu na pola startowe. Kierowca, który nie zdążył wjechać na swoje pole startowe przed pokazaniem tablicy-5 minut może startować z ostatniego pola lub depot. Wszystkie samochody muszą mieć przymocowane koła. Zmiana kół nie jest dozwolona. Wszystkie osoby oprócz kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego muszą opuścić pola startowe. tablica 3 minuty : oznacza to sygnał do opuszczenia pól startowych przez wszystkie osoby oprócz mechaników. Wszystkie samochody muszą stać na kołach. tablica 1 minuta : jest to sygnał do uruchomienia silników i opuszczenia pól startowych przez mechaników, tablica 30 sekund : po upływie 30 sekund od pokazania tej tablicy zostanie wywieszona zielona flaga, (lub zapalone zielone światło), co oznaczać będzie start do okrążenia formującego Każdy kierowca, który nie może wystartować musi ten fakt zasygnalizować (po przez otwarcie drzwi). Po tym, jak pozostałe samochody rozpoczęły okrążenie formujące, jego mechanicy mogą, pod nadzorem sędziów, pchać samochód po torze w celu uruchomienia silnika. Kierowca może wtedy wykonać okrążenie formujące, ale zabronione jest wyprzedzanie innych kierowców. Jeżeli samochód nie został uruchomiony po kilku próbach, musi zostać usunięty do depot, gdzie po usunięciu usterki kierowca może wystartować do wyścigu na sygnał sędziów W czasie okrążenia formującego na wszystkich punktach PO będzie pokazana żółta flaga (wymachiwana), a ponadto: po sygnale startera, kierowcy zobowiązani są do uformowania kolumny rzędem wg miejsc, przed dojazdem do pól startowych prowadzący musi prowadzić całą kolumnę prawą stroną toru. Przejazd na pola znajdujące się po lewej stronie dopuszczony jest z zachowaniem szyku dopiero na wysokości ostatnich pól startowych, musi być zachowana taka kolejność, jak na polach startowych, Str. 7

8 wyprzedzanie jest dozwolone wyłącznie w celu zachowania szyku, szybkość w czasie tego okrążenia ustala kierowca, który startuje z pola nr 1, a samochody powinny poruszać się w zwartym i ścieśnionym szyku, zabronione jest wykonywanie prób startu Po wykonaniu okrążenia formującego samochody zatrzymują się na odpowiednich polach startowych z włączonymi silnikami. Gdy samochody będą stały nieruchomo na swoich polach wtedy sędziowie stojący obok danej linii opuszczą tablice z numerem linii. Gdy wszystkie samochody będą stały nieruchomo i żadna tablica nie będzie uniesiona starter pokazuje tablicę 5 sekund (5 ) i następnie po 5 sekundach zostaje zapalone czerwone światło (w przypadku gdy istnieje taka techniczna możliwość dopuszcza się odliczanie 5 sekund za pomocą sygnalizatora świetlnego tj co 1 sekundę zapala się pojedyncze światło czerwone aż do momentu zapalenia się 5 sygnalizatorów). W jakimkolwiek momencie po zapaleniu się czerwonego światła (świateł) start do wyścigu zostanie dany zielonym światłem. Procedura startu musi być umieszczona w regulaminie uzupełniającym zawodów oraz musi być omówiona podczas briefingu z kierowcami Podczas startu do wyścigu mur depo( parku maszyn) musi być wolny od wszelkich osób z wyjątkiem upoważnionych osób noszących odpowiednie identyfikatory/ akredytacje Jeżeli po powrocie na pole startowe po okrążeniu formującym silnik kierowcy zatrzyma się i nie jest on w stanie ponownie uruchomić samochodu musi natychmiast zasygnalizować to, a sędzia odpowiedzialny za jego linię musi natychmiast zasygnalizować ten fakt wymachiwaniem żółtą flagą. Jeśli start zostaje opóźniony,sędzia z żółtą flagą znajdzie się przy danym samochodzie w celu uniemożliwienia poruszania się go aż do czasu, gdy cała kolumna opuści pola startowe. Kierowca może wtedy działać zgodnie z procedurą przewidzianą w art Jeżeli po wykonaniu okrążenia formującego i powrocie na pola startowe powstanie jakikolwiek problem, należy postępować w następujący sposób: a) jeśli czerwone światło nie zostało zapalone na Linii startu pokazywana jest czerwona flaga i tablica START DELAYED b) jeśli czerwone światło/światła zostało/y już zapalone starter pokazuje czerwoną flagę (pozostawiając zapalone czerwone światło/światła) i tablicę START DELAYED, c) w wypadkach a i b wszystkie silniki muszą zostać wyłączone i procedura startu zostaje powtórzona od momentu tablicy 5 minut. Dystans zostaje zmniejszony o jedno okrążenie. Jeśli po starcie do wyścigu samochód pozostaje nieruchomy na polu startowym na sędziach spoczywa obowiązek zepchnięcia go do depo najkrótszą drogą. Jeśli kierowcy uda się uruchomić ponownie samochód gdy jest pchany, może dołączyć do wyścigu, d) jeśli kierowcy nie uda się uruchomić samochodu gdy jest pchany jego mechanicy mogą próbować go uruchomić w depo. Jeśli uda się go uruchomić może dołączyć do wyścigu. e) Kierowcy i mechanicy muszą podporządkować się poleceniom sędziów w każdym momencie tej procedury Kierowca, który podczas okrążenia formującego wypadł z szyku, ale dojechał do pól startowych przed pokazaniem tablicy 5 sekund może wystartować do wyścigu z ostatniego pola, w innym przypadku start musi nastąpić z depot Start z depot jest możliwy również bez okrążenia formującego wyłącznie na znak sędziego Rozmieszczenie pól startowych na torze jest przemienne w dwóch kolumnach, pole nr 1 jest ustalone przy odbiorze danego toru Kierowcy zajmują przyznane pola startowe wyłącznie w czasie i na zasadach określonych procedurą startu. Niezajęte pole startowe zostaje wolne, zajęcie go przez innego kierowcę traktowane jest na równi z falstartem Falstart istnieje wtedy gdy zawodnik: a) Znajduje się na złej pozycji startowej lub, b) Opuści swoją pozycję przed podaniem właściwego sygnału startu, c) Znajduje się w ruchu w momencie podawania sygnału do startu w przypadku startu zatrzymanego, lub; d) Przyspiesza za wcześnie lub porusza się nierównomiernie podczas startu lotnego lub nie utrzymuje nadanego szyku. Falstart karany będzie karą DRIVE THROUGH (art a regulaminu ramowego WSMP.) Stwierdzenie popełnienia falstartu leży w kompetencjach Dyrektora Wyścigu lub ZSS. Str. 8

9 Procedura startu stosowana podczas rozgrywania wyścigów w ramach Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA np. runda CEZ FIA: W przypadku rozgrywania rund Mistrzostw, Challenge, Trofea lub Pucharów FIA takich jak np. Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej FIA zastosowanie ma procedura startu opisana w art.17 Przepisów Ogólnych Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze na rok minut przed czasem startu do wyścigu : Samochody opuszczają park maszyn w celu wykonania okrążenia zapoznawczego. Po zakończeniu tego okrążenia zatrzymują się na polu startowym według listy startowej z wyłączonymi silnikami. W przypadku gdy pokonują więcej niż jedno okrążenie zapoznawcze obowiązkowo muszą przejechać z bardzo ograniczoną prędkością przez park maszyn (depo) pomiędzy każdym okrążeniem i nie mogą w żadnym przypadku przejeżdżać przez pola startowe minut przed czasem startu do wyścigu: Rozlega się sygnał dźwiękowy oznajmiający,że zamknięcie wyjazdu z parku maszyn będzie miało miejsce za 2 minuty minut przed czasem startu do wyścigu: Zostanie zamknięty wyjazd z parku maszyn (depo) i rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy. Każdy samochód, który znajdzie się jeszcze w parku maszyn(depo) może go opuścić, ale wyłącznie na znak sędziów i tylko z kierowcą za kierownicą. Samochody te mogą dołączyć do wyścigu po przekroczeniu wyjazdu z parku maszyn (depo) całości kolumny podczas pierwszego okrążenia w wyścigu Zbliżanie się startu ogłaszane jest przez pokazanie tablic 10 minut, 5 minut, 3 minut,1 minuta i 30 sekund. Tablicom towarzyszy słyszalny sygnał dźwiękowy. Mają one następujące znaczenie: a) tablica 10 minut - wszystkie osoby za wyjątkiem kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego ekip muszą opuścić pole startowe, b) tablica 5 minut - początek odliczania, c) tablica 3 minuty, d) tablica 1 minuta- uruchomienie silników, kierowcy muszą znajdować się w samochodzie, personel musi opuścić pole startowe. e) tablica 30 sekund - 30 sekund po tej tablicy zostanie pokazana zielona flaga w celu wskazania, że samochody muszą rozpocząć okrążenie formujące pozostając w kolejności pól startowych za prowadzącym. Zabronione jest wykonywanie prób startu a samochody muszą być maksymalnie ściśnione. Wyprzedzanie jest dozwolone wyłącznie w celu zachowania szyku. Pozostała procedura startu zgodnie z art niniejszego regulaminu Organizator ma obowiązek wskazać stosowaną podczas zawodów procedurę startu w regulaminie uzupełniającym oraz omówić ją podczas briefingu z zawodnikami W przypadku rozgrywania rund Mistrzostw, Challenge, Trofea lub Pucharów FIA takich jak np. Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej FIA zastosowanie ma procedura startu opisana w art.17 Przepisów Ogólnych Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze na bieżący rok Start lotny W wyścigach ze startem lotnym samochody podczas okrążenia formującego prowadzone są przez Samochód Pilotujący obowiązująca prędkość km/h. W miarę zbliżania się do końca okrążenia kierowcy powinni ustawić się w szyku dwójkowym i nie zmieniać go aż do sygnału startu. Miejsce formowania szyku będzie sygnalizowane tablicami FORMATION/ GRID wskazywanymi na PO. Przed końcem okrążenia Samochód Pilotujący zjeżdża z toru, a kierowca, który uzyskał pole position powinien jechać z tą samą prędkością, a inne samochody utrzymywać swoje pozycje, aż do czasu dania sygnału startu (jednoczesne zgaszenie świateł czerwonych i zapalenie świateł zielonych). Jeżeli szyk dwójkowy na końcu tego okrążenia nie został zachowany, Dyrektor wyścigu nakazuje Samochodowi Pilotującemu wykonanie jednego lub kilku dodatkowych okrążeń formujących. W takim przypadku za start do wyścigu uważa się koniec pierwszego okrążenia formującego Zwycięzcą biegu zostaje kierowca, który przejechał wymaganą ilość okrążeń i jako pierwszy przejechał linię mety. Następne miejsca zajmują kierowcy, którzy przejechali linię mety za zwycięzcą w kolejności kończonego wyścigu. Za ukończenie biegu uważa się Str. 9

10 przejechanie linii mety w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu przejechania przez nią zwycięzcy bez względu na wykonaną ilość okrążeń. Aby kierowca został sklasyfikowany musi pokonać w tym czasie 90% dystansu przejechanego przez zwycięzcę jeżeli będzie to ilość okrążeń wyrażona liczbą z ułamkiem dziesiętnym, wynik zaokrągla się w dół Przerwanie wyścigu Jeśli konieczne jest przerwanie wyścigu lub treningu ze względu na przeszkody na torze wynikłe z wypadku lub ze względu na to, że warunki atmosferyczne w danym momencie lub inne przyczyny sprawiają iż ściganie staje się niebezpieczne, Dyrektor zawodów lub Dyrektor wyścigu nakazuje wywieszenie czerwonej flagi na linii startu. Równocześnie czerwone flagi są wywieszane na wszystkich punktach obserwacyjnych toru. Decyzja przerwania wyścigu lub treningu może być podjęta wyłącznie przez Dyrektora Wyścigu lub Dyrektora Zawodów Jeżeli został dany sygnał przerwania wyścigu: a) podczas treningów wszystkie samochody natychmiast muszą zmniejszyć prędkość i powrócić do swoich boksów. Wszystkie samochody pozostawione na torze zostaną z niego usunięte, b) podczas wyścigu wszystkie samochody muszą natychmiast zmniejszyć prędkość i udać się powoli na linię czerwonej flagi wiedząc, że: klasyfikacja wyścigu jest klasyfikacją z końca przedostatniego okrążenia poprzedzającego okrążenie, w którym został podany sygnał zatrzymania, samochody wyścigowe i ratownicze mogą znajdować się na torze, tor może być całkowicie zablokowany wskutek wypadku, warunki atmosferyczne mogły doprowadzić do tego, że tor jest nie zdatny do użytku przy dużych prędkościach, droga do parku maszyn ( depo) jest otwarta. Wszystkie samochody muszą zatrzymać się na linii czerwonej flagi do czasu gdy sędziowie nakażą podjechanie na pole startowe, zjazdu do parku maszyn (depo) lub do parku zamkniętego Procedura do zastosowania zależy od ilości pełnych okrążeń wykonanych przez lidera wyścigu zanim został podany sygnał zatrzymania wyścigu: przypadek A: Poniżej 2 pełnych okrążeń jeżeli nowy start może mieć miejsce stosuje się art regulaminu ramowego WSMP i WPP przypadek B: Dwa pełne okrążenia lub więcej ale mniej niż 75% dystansu przewidzianego w wyścigu (zaokrąglonego w górę do pełnych okrążeń). Jeśli nowy start może mieć miejsce stosuje się art regulaminu ramowego WSMP i WPP przypadek C: 75% lub więcej dystansu przewidzianego w wyścigu (zaokrąglonego w górę do pełnych okrążeń). Samochody są kierowane bezpośrednio do parku zamkniętego a wyścig uważa się za zakończony gdy samochód prowadzący przekroczył linię mety na przedostatnim okrążeniu przed zatrzymaniem wyścigu Procedura ponownego startu w przypadku przerwania wyścigu: Procedura dotycząca przypadku A: a) pierwszy start uważa się za nieważny i nie były, b) długość nowego wyścigu jest całkowitym dystansem przewidzianym w danym biegu, c) kierowcy zakwalifikowani do wyścigu są zatwierdzeni do ponownego startu albo na swoich samochodach albo na samochodach rezerwowych, d) po daniu sygnału zatrzymania wyścigu wszystkie samochody znajdujące się w stanie nadającym się do jazdy kierują się powoli w stronę pola startowego lub parku maszyn (depo) zgodnie z poleceniami sędziów, e) zezwala się na pracę przy samochodach, f) tankowanie paliwa jest dozwolone do czasu pokazania tablicy 5 minut Procedura dotycząca przypadku B: a) uważa się, że wyścig rozgrywany jest w 2 częściach. Pierwsza jest zakończona w momencie gdy samochód prowadzący przekroczy na przedostatnim okrążeniu od chwili zatrzymania wyścigu linię mety, b) długość drugiej części jest mniejsza o 3 okrążenia w stosunku do dystansu przewidzianego dla wyścigu minus pierwsza część, Str. 10

11 c) w drugiej części na polach startowych samochody ustawiane są według kolejności przyjazdu na metę pierwszej części, d) dopuszcza się wyłącznie samochody, które wystartowały w pierwszej części pod warunkiem, że powróciły samodzielnie na pola startowe lub parku maszyn ( depo) dopuszczoną drogą, e) nie dopuszcza się żadnego samochodu rezerwowego ani treningowego, f) zezwala się na pracę przy samochodach, g) nie zezwala się na tankowanie lub usuwanie paliwa, h) jeżeli wyścig został zatrzymany ze względu na deszcz tablica rain (deszcz) musi być pokazana na linii startu W przypadkach A i B opisanych w art i stosuje się : a) 10 minut po sygnale zatrzymania wyjazd z parku maszyn (depo) jest zamykany, b) 15 minut po sygnale zatrzymania tablica 5 minut jest pokazywana i pole startowe zostaje zamknięte. Zostaje wznawiana procedura startu zgodnie z art regulaminu ramowego WSMP i WPP Punktacja w niedokończonym wyścigu: Jeśli z jakichkolwiek powodów nie można dokończyć przerwanego wyścigu, kierowcom będą przyznane punkty wg następujących zasad. Gdy prowadzący przejedzie: - minimum 75% dystansu wyścigu 100% punktów - minimum 50% dystansu wyścigu 50% punktów - mniej niż 50% dystansu bez punktów Klasyfikacja będzie taka, jak na linii mety ostatniego okrążenia przed przerwaniem wyścigu. 11. OBOWIĄZKI KIEROWCY NA TORZE Kierowca wyprzedzany, musi dać drogę wyprzedzającemu (dotyczy to wyłącznie samochodów dublowanych lub uszkodzonych). Utrudnianie manewru wyprzedzania, zajeżdżanie drogi lub blokowanie przez wyprzedzanego, spowoduje nałożenie kary do wykluczenia włącznie. Kierowca prowadzący ma prawo wyboru toru jazdy, chociaż nie wolno mu jechać wężykiem. Kierowca dublowany musi wyprzedzającemu usunąć się z toru jazdy w razie konieczności nawet zwalniając Kierowca wyprzedzający, pod rygorem wykluczenia z biegu lub innych kar, nie może wjechać w linię toru jazdy samochodu kierowcy wyprzedzanego w sposób zagrażający bezpieczeństwu jazdy, podobnie nie wolno mu wjeżdżać pomiędzy krawędź toru i samochód oraz pomiędzy dwa samochody - o ile nie ma na to dostatecznego miejsca Każdy samochód, który w czasie trwania wyścigu, treningu czy okrążenia formującego, zatrzymał się na trasie musi być z niej usunięty przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Kierowca zobowiązany jest podporządkować się poleceniom służb organizatora (zwłaszcza ma obowiązek przejścia w miejsce bezpieczne) Korzystanie w czasie trwania wyścigu (łącznie z okrążeniem formującym) na trasie z obcej pomocy jest równoznaczne z wykluczeniem z wyścigu. Jedynym miejscem, gdzie pomoc jest dozwolona jest depot (nie dotyczy procedury opisanej w art i 10.10). Na trasie można usuwać usterkę, jednakże kierowca zdany jest na własne siły. Osoby funkcyjne mają obowiązek udzielania pomocy kierowcy, który wypadł z trasy, jednakże nie wolno im wpychać samochodu na trasę. Kierowca, jeżeli może jazdę kontynuować - musi na trasę wrócić samodzielnie zachowując środki ostrożności. Oddalenie się kierowcy na trasie od samochodu lub zdjęcie kasku jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej jazdy Zabrania się pod groźbą wykluczenia popychania samochodu na trasie. Jedyną siłą napędową może być silnik samochodu, a jedynym sposobem uruchomienia silnika, jego rozrusznik (nie dotyczy to depot, pól przedstartowych i procedury startowej opisanej w art i 10.10) Każda chęć zatrzymania się kierowcy na trasie czy zjazdu z niej musi być przez niego sygnalizowana innym kierowcom w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości (kierunkowskaz lub ręka uniesiona w górę). Przed zmianą linii jazdy kierowca zobowiązany jest sprawdzić czy swoim manewrem nie zagraża innym jadącym za nim. Dotyczy to także powrotu na trasę. Niedozwolone jest zatrzymywanie pojazdu w strefie zakrętu. Pojazd zdefektowany musi być natychmiast usunięty poza strefę zakrętu Kierowca jest zobowiązany stosować się w trakcie treningu i wyścigu do poleceń sędziów, a w szczególności reagować na pokazywane flagi i tablice pod rygorem kar aż do wykluczenia włącznie Samochód, z którego w czasie treningu, sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu wycieka olej, musi natychmiast opuścić tor (zjechać na pobocze). Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do depot lub serwisu. Str. 11

12 11.9. Park zamknięty obowiązuje po każdej sesji kwalifikacyjnej i po każdym wyścigu (dotyczy również samochodów zdefektowanych) Po zakończeniu każdej sesji kwalifikacyjnej oraz każdego wyścigu każdy zawodnik po wjeździe do parku zamkniętego zobowiązany jest poddać się badaniom pomiaru masy (samochód + kierowca z kompletnym wyposażeniem). Zawodnik jedynie może napić się wody z bidonu używanego podczas jazdy na torze, natomiast nie może skorzystać z źródeł zewnętrznych. Zawodnik nie może opuścić parku zamkniętego bez zgody sędziów technicznych, w innym przypadku zostanie zastosowany art j niniejszego regulaminu Po rozwiązaniu parku zamkniętego kierowca/zawodnik lub osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie odbierają samochód z parc fermé. W przypadku nieodebrania samochodu na kierowcę\zawodnika można nałożyć karę finansową. 12. KARY Niezgodności w ilości lub rozmieszczeniu reklam obowiązkowych zakaz wjazdu na tor do czasu ich uzupełnienia Tankowanie w depot podczas treningów, sesji kwalifikacyjnych lub wyścigu z wyjątkiem art wykluczenie z rundy Używanie innych opon lub tarcz kół niż określonych w Regulaminie technicznym KLR do wykluczenia z rundy włącznie Stwierdzone odstępstwa od Regulaminu technicznego KLR - nałożenie kary za odstępstwa techniczne, włącznie do wykluczenia z rundy (oba wyścigi). Poza wykluczeniem z zawodów stosowane będą inne kary przewidziane w MKS. Delegat Techniczny jest zobowiązany do składania raportów o odstępstwach technicznych i ich rodzaju do GKSS w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów Kara finansowa w wysokości 1000,- PLN zgodnie z zapisem w art niniejszego regulaminu Ponadto kary wynikające z MKS oraz z treści regulaminu ramowego WSMP Kary nałożone przez organizatora podczas zawodów należy uregulować natychmiast i przed rozpoczęciem następnego etapu. np. karę za przekroczenie prędkości w depo podczas warm-up należy uiścić przed rozpoczęciem sesji kwalifikacyjnej czy wyścigu pod groźbą niedopuszczenia do nich Nieuregulowanie kar finansowych w stosunku do KMP albo PZM, a także nie przestrzeganie decyzji lub komunikatów KMP albo PZM, skutkuje niedopuszczeniem do kolejnej rundy zawodów Kary nakładane są przez Dyrektora wyścigu i/lub ZSS: Kary klasyfikacyjne a) nie zaliczenie okrążeń sesji kwalifikacyjnej. b) nie zaliczenie czasów sesji kwalifikacyjnej. c) kary czasowe (w sekundach). d) niesklasyfikowanie Kara STOP GO Kara ta będzie nakładana za następujące wykroczenia: a) wyprzedzanie samochodu konkurenta przy pokazywaniu żółtej flagi. b) opuszczenie toru i powrót na tor w sposób powodujący zysk czasowy (dotyczy wyścigu). c) niesportowe zachowanie się na torze Kara DRIVE THROUGH (przejazd przez depot) Kara ta będzie nakładana za następujące wykroczenia: a) falstart. b) nieprzestrzeganie pozycji z pól startowych podczas okrążenia formującego. c) cofanie samochodu przy użyciu silnika na polach startowych po przejechaniu okrążenia formującego. d) brak zamontowanych kół lub ich wymiana po sygnale 5 minut podczas procedury startu. e) niesportowe zachowanie się na torze Kara STOP GO kierowca musi przejechać bez zatrzymania przez depot aż do miejsca na wyznaczonym polu w depot przy znaku STOP (wszystkie koła muszą być nieruchome). Jazdę może kontynuować natychmiast po pokazaniu tablicy GO. W depot kierowca zobowiązany jest do przestrzegania dozwolonej prędkości. Podczas trwania kary STOP GO kierowca nie może opuścić auta. Obszar STOP GO jest częścią wyścigu i jakiekolwiek naprawy i regulacje nie są dozwolone. W obszarze STOP GO oprócz kierowcy Str. 12

13 siedzącego w aucie nie może przebywać żadna inna osoba oprócz osób oficjalnych i sędziego. W przypadku zatrzymania silnika, kierowca, po wykonaniu kary może uruchomić silnik lub skorzystać z pomocy serwisu do jego uruchomienia Kary opisane w art i regulaminu ramowego WSMP i WPP będą sygnalizowane kierowcy na linii startu tablicami STOP GO i DRIVE THROUGH wraz z numerem startowym przez 3 okrążenia. Jeżeli w czasie tych 3 okrążeń nie zjedzie on do depot na odbycie kary, to zostanie nałożona na niego kara aż do wykluczenia z wyścigu włącznie Jeżeli kary te zostaną nałożone w ciągu ostatnich pięciu okrążeń wyścigu, albo po zakończeniu wyścigu wtedy nie jest konieczna procedura odbycia kary opisana w art i regulaminu ramowego, a do czasu wyścigu tego kierowcy będzie doliczone 25 sek (przy karze DRIVE THROUGH ) i 30 sekund (przy karze STOP GO ) Kierowca nie może odbyć tych kar w czasie interwencji Safety Car, z wyjątkiem przypadku, kiedy wyjazd na tor samochodu SC nastąpił w czasie zjazdu tego kierowcy do depot na odbycie kary. Wszystkie okrążenia przejechane za SC nie dotyczą limitu okrążeń opisanych w art regulaminu ramowego WSMP i WPP Kary za przekroczenie dozwolonej prędkości (60 km/godz.) na drodze dojazdowej do boksów i w depot: a) w czasie sesji kwalifikacyjnej i warm up: - kara finansowa 300 PLN b) w czasie wyścigu: za pierwsze przekroczenie - kara DRIVE THROUGH za drugie przekroczenie - kara STOP GO (10 sek) za trzecie przekroczenie - do decyzji ZSS Kary pieniężne i ich wysokość: a) przekroczenie szybkości na dojeździe do boksów (dot. sesji kwalifikacyjnej i warm up) - 300,- PLN, b) próba startu lub rozciąganie szyku kolumny na okrążeniu formującym - 200,- PLN, c) absencja lub spóźnienie na odprawę kierowców / briefing- 200,- PLN, d) absencja lub spóźnienie na ceremonię wręczenia nagród - 200,- PLN, e) obecność innych osób niż członkowie ekipy technicznej na polach startowych po pokazaniu tablicy 3 min - 100,- PLN, f) obecność członka ekipy technicznej po pokazaniu tablicy 1 min - 200,- PLN, g) nieodebranie samochodu z parc fermé po jego rozwiązaniu - 100,- PLN, h) przekroczenie linii wyjazdowej z depo - 200,- PLN Wykroczenia karane aż do wykluczenia włącznie: a) niestawienie się na badanie kontrolne, b) używanie niedozwolonego paliwa, c) pomoc z zewnątrz poza depot podczas wyścigu, d) jazda samochodem w kierunku przeciwnym lub poprzecznym do kierunku wyścigu, e) przeszkadzanie w manewrze wyprzedzania, f) zatrzymanie w strefie zakrętu, g) niestawienie się na briefing Zastosowanie kar i wykroczeń zawartych w art regulaminu ramowego WSMP i WPP nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Kierownictwo zawodów upoważnione jest do nakładania tych kar bez konieczności przestrzegania jakichkolwiek specjalnych procedur. Kara nałożona przez Dyrektora wyścigu może być rozpatrywana przez ZSS jeżeli wpłynie złożony zgodnie z przepisami protest (za wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o decyzję sędziów faktów). Kierownictwo zawodów zobowiązane jest niezwłocznie poinformować ZSS o ewentualnych nałożonych karach Kary dodatkowe nakładane przez ZSS. ZSS nie jest w żaden sposób związany decyzją podjętą przez Kierownictwo zawodów (Dyrektor wyścigu) i ma prawo zmieniać wysokość kary także na niekorzyść osoby której to dotyczy. ZSS ma prawo zastosować także wyższe lub dodatkowe kary za wszystkie wykroczenia omówione w art regulaminu ramowego, oraz nakładać następujące kary dodatkowe: a) upomnienie, b) kara pieniężna do 2000,- PLN, c) przesunięcie na dalszą pozycję na polach startowych do wyścigu, d) obowiązek dla kierowcy wystartowania do wyścigu z depo, e) niedopuszczenie do startu, Str. 13

14 f) wykluczenie z udziału w zawodach, g) wykluczenie z klasyfikacji zawodów i wniosek do GKSS o wyciągnięcie dalszych konsekwencji. Wszystkie te kary mogą być kumulowane. Kary nałożone przez ZSS nie wykluczają możliwości nałożenia dodatkowych kar przez GKSS. Od kar nałożonych przez ZSS zawodnik ma prawo odwołać się do GKSS zgodnie z procedurą z art po wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z art regulaminu ramowego WSMP i WPP Kary nakładane przez GKSS. GKSS ma prawo oprócz kar nałożonych przez ZSS nakładać poniższe kary na zawodników, kierowców, osoby oficjalne, organizatorów a także na wszelkie inne osoby podlegające jurysdykcji MKS w przypadku każdego wykroczenia przeciwko przepisom tego Kodeksu wraz z załącznikami, oraz niniejszego regulaminu: a) cofnięcie punktów mistrzowskich, b) kara pieniężna do 5000,- PLN, c) zawieszenie w skali międzynarodowej, d) dyskwalifikacja, e) zawieszenie i dyskwalifikacja, f) zakaz występowania jako osoba oficjalna czasowo lub stale, g) zakaz sponsorowania i/lub organizowania imprez sportu samochodowego czasowo lub stale, h) obowiązek wykonania prac społecznie użytecznych. Wszystkie powyższe kary mogą być kumulowane. Od kar nałożonych przez GKSS istnieje możliwość odwołania do Trybunału Związku w przeciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Uczestnicy imprez sportu samochodowego są zobowiązani zachowywać się w sposób godny sportowca i zgodnie z regułami. Muszą też zachowywać się lojalnie wobec PZM, organizatorów i osób oficjalnych i powstrzymywać się od wszelkich zachowań godzących w interesy sportu samochodowego. Zawodnicy i kierowcy są wspólnie odpowiedzialni za wszelkie zachowania zarówno swoje jak i wszystkich członków zespołu. Kary nałożone przez ZSS i GKSS muszą być adekwatne do okoliczności danego przypadku. Każde naruszenie niniejszych przepisów, jak również przepisów sportowych może pociągnąć za sobą nałożenie kary Przykłady wykroczeń kwalifikujących się do nałożenia kar przez ZSS i GKSS: Poniższe zestawienie elementów wykroczeń nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Wymieniono tu tylko najważniejsze wykroczenia wraz z możliwymi karami: a) nie uczestniczenie w obowiązkowej odprawie kierowców: kara pieniężna, wykluczenie z zawodów, b) niewypłacalność wystawionego czeku, oszustwo związane z opłatą: kara pieniężna do zawieszenia włącznie. W mniej drastycznych przypadkach: ostrzeżenie (ZSS, GKSS), c) udział lub próba udziału w zawodach przez nieuprawnionych kierowców: kara pieniężna lub zawieszenie (GKSS), kara pieniężna lub wykluczenie (ZSS). W mniej drastycznych przypadkach: ostrzeżenie, d) udział lub próba udziału niezgodnego z przepisami pojazdu lub będącego w kolizji z przepisami dotyczącymi reklamy: kara pieniężna, wykluczenie lub zawieszenie (ZSS, GKSS), e) spowodowanie kolizji lub wypadku: kara pieniężna, kara czasowa, wykluczenie (ZSS) cofnięcie punktów mistrzowskich, aż do zawieszenia włącznie, dyskwalifikacja (GKSS), f) niezgodne z przepisami zachowanie kierowcy: ostrzeżenie, kara pieniężna, wykluczenie (Dyrektor wyścigu, ZSS, GKSS), g) nieprzestrzeganie przepisów jazdy wyścigowej: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (Dyrektor wyścigu, ZSS, GKSS), h) nieprzestrzeganie sygnałów flagowych lub podawanych przy pomocy tablic: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (Dyrektor wyścigu, ZSS, GKSS), i) nieprzestrzeganie wskazówek organizatora lub osób oficjalnych: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (ZSS, GKSS), j) nieprzestrzeganie przepisów parc fermé: wykluczenie (ZSS). W mniej drastycznych przypadkach: kara pieniężna, k) odmowa udostępnienia samochodu dla celów badania technicznego: wykluczenie (ZSS), zawieszenie (GKSS) l) niesportowe zachowanie: ostrzeżenie aż do dyskwalifikacji włącznie (ZSS, GKSS) Kary nakładane przez ZSS stanowią własność ZG PZM i należy je bezzwłocznie przesłać do ZG PZM. 13. FLAGI Flagi używane na linii startu: Str. 14

15 a) Flaga narodowa - używana jest do dawania startu do wyścigu. Sygnał startu przekazywany jest poprzez opuszczenie flagi. Dla startu zatrzymanego nie powinna ona być podniesiona ponad głowę wcześniej niż po zatrzymaniu się wszystkich samochodów i na dłużej niż 10 sekund. b) Flaga czerwona musi być pokazywana przez wymachiwanie na linii startu, gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu treningu lub wyścigu. Równocześnie w każdym PO wokół toru musi być także pokazywana czerwona flaga przez wymachiwanie. Flaga może być używana przez Dyrektora wyścigu lub jego przedstawiciela do zamknięcia trasy. Pokazywana również w przypadku stosowania procedury startu opóźnionego ( start delayed ) wraz z tablicą na linii startu. c) Flaga z biało czarną szachownicą - pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu lub wyścigu. d) Flaga czarna jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do depot. Jeżeli kierowca nie wykonał polecenia to flaga nie będzie pokazywana dłużej niż przez 4 kolejne okrążenia. e) Flaga czarna z pomarańczową tarczą używana jest do poinformowania danego kierowcy, że jego samochód ma usterki techniczne (dotyczy również samochodu z otwartą szybą), które mogą zagrażać jemu lub innym kierowcom i nakazuje zjazd do depot w następnym okrążeniu. Po stwierdzeniu przez Sędziego Technicznego, że usterka została usunięta, samochód może dalej uczestniczyć w wyścigu. f) Flaga czarno biała podzielona po przekątnej pokazywana jest tylko jeden raz i stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy, że zostało zasygnalizowane jego niesportowe zachowanie. Trzy ostatnie flagi (d, e, f) pokazywane są nieruchomo wraz z tablicą z numerem samochodu kierowcy, którego to dotyczy. Decyzja o pokazaniu tych flag należy do Dyrektora Wyścigu, ale może być również podjęta przez ZSS. Nie ma obowiązku informowania o tej decyzji serwisów zawodników Flagi sygnalizacyjne na punktach obserwacyjnych: a) Flaga czerwona pokazywana jest przez wymachiwanie, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora Wyścigu lub Dyrektora zawodów, gdy zachodzi konieczność przerwania treningu lub wyścigu. W czasie trwania sesji kwalifikacyjnej: wszyscy kierowcy muszą natychmiast zwolnić i udać się do depot (lub miejsca wskazanego przez sędziów), muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione. W czasie wyścigu: wszystkie samochody muszą się zatrzymać na linii czerwonej flagi do czasu gdy sędziowie nakażą podjechanie na pole startowe, do zjazdu do parku maszyn (depo) lub do parku zamkniętego. b) Flaga żółta jest to sygnał niebezpieczeństwa i powinna być pokazywana kierowcom dwoma sposobami z następującymi znaczeniami: jedna wymachiwana flaga zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało niebezpieczeństwo; dwie wymachiwane flagi zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się. Tor jest całkowicie lub częściowo zablokowany; Flagi żółte powinny być pokazywane tylko w PO znajdującym się bezpośrednio przed miejscem niebezpiecznym. W niektórych przypadkach Dyrektor wyścigu może nakazać by były one pokazywane więcej niż w jednym PO znajdującym się w górę od miejsca danego incydentu. Zabrania się wyprzedzania pomiędzy pierwszą flagą żółtą, a flagą zieloną pokazywaną po incydencie. Żółte flagi nie powinny być pokazywane na drodze w depot, prócz incydentów, o których kierowca powinien być powiadomiony. Flaga powinna być pokazywana do ustania zdarzenia. c) Flaga żółta z czerwonymi pasami pokazywana jest kierowcom nieruchomo by poinformować o pogorszeniu się przyczepności drogi w wyniku obecności oleju lub wody na torze w strefie następującej po użyciu flagi. Flaga powinna być pokazywana przez co najmniej (w zależności od okoliczności) 4 okrążenia, chyba że nawierzchnia wcześniej wróci do normy. Nie pokazuje się flagi zielonej w następnym sektorze. d) Flaga jasno-niebieska normalnie powinna być wymachiwana, by wskazać kierowcy, że jest wyprzedzany. Flaga ma inne znaczenie na treningach i podczas wyścigu. Zawsze: Flaga nieruchoma powinna być pokazywana kierowcy opuszczającemu depot, jeżeli jeden lub kilku zawodników zbliża się na torze (dopuszcza się zamiennie użycie niebieskiego światła ustawionego przed wjazdem na tor). W czasie treningu oznacza: Ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi, który przygotowuje się do wyprzedzania. W czasie wyścigu oznacza: Flaga pokazywana jest gdy jeden samochód wyprzedzany jest przez drugi, mający co najmniej jedno okrążenie przewagi nad nim. Gdy flaga Str. 15

16 jest pokazywana dany kierowca ma pozwolić samochodowi, który znajduje się za nim na wyprzedzenie przy najbliższej okazji. e) Flaga biała Jest używana by wskazać kierowcom na obecność pojazdu znacznie wolniejszego w sektorze znajdującym się pod nadzorem danego PO. f) Flaga zielona używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być wymachiwana na PO znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest do momentu ustania zdarzenia. Flaga ta oznacza też start do okrążenia formującego lub początek treningu. 14. OCHRONA ŚRODOWISKA Szczegóły zawiera Regulamin Ochrony Środowiska PZM dostępny na stronie Mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora. Zaleca się czyszczenie i mycie sprzętu na nieprzepuszczalnej powierzchni posiadającej odpowiedni odpływ z separatorem substancji ropopochodnych zapobiegającym zanieczyszczeniu gruntu. Na torach okazjonalnych zaleca się budowanie prostych myjni ze zbiornikiem bezodpływowym Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady (zaleca się segregację) i sanitariatów dla uczestników i kibiców Zawodnik/Kierowca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez siebie oraz swój zespół podczas zawodów. Po likwidacji stanowiska serwisowego odpowiedzialny jest za pozostawienie terenu w stanie nienaruszonym ekologicznie, (art. 86 Konstytucji RP Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie ( ) ) Zabrania się kontynuowania jazdy samochodem, z którego zaobserwowano wycieki jak również dokonywania napraw i uzupełniania paliwa w innych miejscach jak stanowisko serwisowe wyposażone w matę środowiskową lub płachtę z materiału płynoszczelnego o wymiarach większych jak obrys samochodu Wszystkie urządzenia lub pojemniki z płynem innym niż czysta woda muszą być odizolowane od gruntu matą środowiskową lub inną z materiału płynoszczelnego. 15. PROTESTY I ODWOŁANIA Wszystkie protesty muszą być składane zgodnie z postanowieniami MKS art. 13, Protesty dotyczące przebiegu danego wyścigu muszą być składane w ciągu 30-stu minut od ogłoszenia wyników tego biegu Wszystkie protesty powinny być skierowane do Dyrektora zawodów i muszą być składane na piśmie w biurze zawodów wraz z opłatą w wysokości określonej regulaminem ramowym WSMP. Opłata nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany. 16. PUNKTACJA, WYNIKI, KLASYFIKACJA Punktacja indywidualna kierowców w każdym wyścigu będzie następująca: PUNKTACJA WYŚCIGU Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty PUNKTACJA DODATKOWA 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 4 pkt. Najszybsze okrążenie wyścigu 1 5 pkt. Najszybsze okrążenie wyścigu 2 5 pkt Klasyfikacja rundy będzie ustalana na podstawie sumy wszystkich punktów zdobytych przez kierowcę podczas tej rundy. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez kilku Str. 16

17 kierowców decydować będzie najwyższe miejsce uzyskane podczas jednego z wyścigów, następnie ilość ukończonych wyścigów. W dalszej kolejności decydować będzie miejsce zajęte podczas sesji kwalifikacyjnych W przypadku nie rozegrania drugiego wyścigu podczas rundy, do klasyfikacji będą brane tylko wyniki pierwszego wyścigu W przypadku zgłaszania więcej niż 5 zawodników z licencjami B,C Junior zostanie stworzona odrębna klasyfikacja Junior. Najlepsi zawodnicy od 1 do 3 miejsca zostaną wynagrodzeni. Lista nagród zostanie opublikowana komunikatem przed pierwszą rundą. 17. NAGRODY Ustala się następujące nagrody brutto dla kierowców za uzyskane miejsca w każdej rundzie KLR (decyduje suma punktów z I i II wyścigu w klasyfikacji generalnej rundy): 1 miejsce 3000,- PLN 2 miejsce 1500,- PLN 3 miejsce 1000,- PLN 4 miejsce 700,- PLN 5 miejsce 500,- PLN 6-10 miejsce 400,- PLN miejsce 300,- PLN Nagrody pieniężne będą przekazywane kierowcom przez KMP w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oficjalnych na wskazane na piśmie przez nich konto bankowe zgodnie z obowiązującymi przepisami KMP ufunduje puchary: dla trzech pierwszych kierowców każdego wyścigu w klasyfikacji każdej rundy, za zdobycie pole position (zgodnie z art niniejszego regulaminu). za najszybsze okrążenie podczas wyścigu nr 1. za najszybsze okrążenie podczas wyścigu nr Przewiduje się wręczanie nagród rzeczowych Nagrody honorowe oraz rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji przez kierowcę lub osobę upoważnioną, przechodzą na własność KMP. W przypadku nieuregulowanych należności zawodnika w stosunku do KMP, wypłacenie lub przekazanie nagród finansowych lub rzeczowych będzie wstrzymane, do momentu uregulowania tych należności. Jeżeli należności nie będą uregulowane przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia zdobycia nagród, nagrody te przechodzą na własność Kia Nagrody przyznawane kierowcom, w klasyfikacji końcowej sezonu: I miejsce 35 tys. PLN brutto II miejsce 20 tys. PLN brutto III miejsce 10 tys. PLN brutto Kierowca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od wszystkich nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami KMP. 18. KLASYFIKACJA ROCZNA Rozgrywki KLR toczyć się będą o tytuły Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski w klasyfikacji indywidualnej Tytuły Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski otrzymują kierowcy sklasyfikowani na najlepszych miejscach w sezonie. Kierowca jest sklasyfikowany w sezonie, jeżeli został sklasyfikowany w minimum 1 rundzie Do uzyskania tytułów mistrzowskich wymagane jest ukończenie i sklasyfikowanie w minimum 5 rundach Do klasyfikacji końcowej KLR będą zaliczone punkty ze wszystkich rozegranych rund w ciągu sezonu bez jednego wyścigu z najgorszym wynikiem (najgorszy wynik jednego wyścigu z całego cyklu KLR zostanie odliczony) Kierowca, który zgromadzi największą liczbę punktów zajmie pierwsze miejsce, następny drugie, itd. W przypadku równej ilości punktów liczyć się będzie większa ilość wyższych miejsc w poszczególnych rundach. Jeżeli to nie rozstrzygnie decydować będzie ilość wyższych miejsc w poszczególnych wyścigach, a następnie lepsze miejsce w ostatniej rundzie. Str. 17

18 19. INNE POSTANOWIENIA Dla wszystkich uczestników zawodów wprowadza się obowiązek stosowania nieprzepuszczalnych płacht ochronnych w miejscach serwisowania samochodów. W przypadku niedostosowania się do powyższego, będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 500,- PLN Każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez zawodnika lub członka jego ekipy zasad bezpieczeństwa w wyniku ruchu pojazdów w Parku Maszyn, zostanie potraktowany, jako wykroczenie i nałożona zostanie kara wg uznania ZSS Organizatorzy imprez sportu samochodowego są zobowiązani do zdecydowanego działania zwalczającego wznoszenie przez kibiców okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do ważni i nienawiści, a także za eksponowanie napisów i znaków o tej treści Nadzór nad przebiegiem Wyścigowych Mistrzostw Polski Kia Picanto sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS) Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje GKSS w porozumieniu z KMP Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w formie Komunikatów GKSS publikowanych przez PZM W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi przepisami ma zastosowanie MKS FIA wraz z załącznikami oraz regulamin ramowy WSMP i WPP. Zatwierdzono wraz z załącznikami przez GKSS PZM w dniu 23 lutego 2015 r. Tekst jednolity z dnia 2 maja 2015 r. Str. 18

19 Zał. 1 Wyścigowe Mistrzostwa Polski KIA Picanto Podstawy regulaminu technicznego: REGULAMIN TECHNICZNY KLR 1.1. Niniejszy regulamin oparty jest o przepisy Międzynarodowy Kodeks Sportu FIA (MKS) wraz z załącznikami, w szczególności Zał. J art Rodzaj pojazdów dopuszczonych do udziału w KLR: 2.1. Założeniem organizatora rozgrywek Polskiego Związku Motorowego (PZM), we współpracy z KIA Motors Polska (KMP) jest stworzenie wyścigowego pucharu markowego z rangą Mistrzostw Polski i pod nazwą KIA LOTOS RACE (KLR), samochodów KIA Picanto (TA) 1,25 dostarczanych z zestawem adaptacyjnym do wyścigów Inne warianty tego modelu, samochody niedostarczone przez KMP lub nieprzygotowane do startu w zawodach w zgodzie z poniższym regulaminem, nie będą dopuszczone do udziału w zawodach KLR. 3. Założenia ogólne 3.1. Zmiany dozwolone nie mogą pociągać za sobą żadnych zmian niedozwolonych lub naruszeń regulaminu Wszelkie modyfikacje, które nie są dozwolone w niniejszym regulaminie lub jego zmianach, przepisach uzupełniających są zabronione Zezwala się na dokonywanie prac mieszczących się w normalnym zakresie eksploatacji pojazdu Część niesprawna na skutek zużycia lub wypadku, może być zastąpiona tylko częścią oryginalną, zgodną z kompletacją ujętą w: katalogu części zamiennych KMP katalogu części zamiennych KLR Części zawarte w katalogu części zamiennych KLR wykluczają odpowiadające im części w katalogu części zamiennych KMP Kompletacja pojazdu biorącego udziału w KLR musi zgadzać się z poniższymi dokumentami: homologacja PZM N-0112, A-0112 katalogiem części zamiennych KMP katalogiem części zamiennych KLR instrukcjami napraw KIA, uwzględniając odstępstwa zawarte w poniższym regulaminie. Sprawdzanie kompletacji będzie się odbywać w pierwszej kolejności na podstawie danych dostarczonych przez producenta (KMP) z uwzględnieniem zmian ujętych w homologacji, poniższym regulaminie i katalogu części zamiennych KLR Wszelkie modyfikacje takie jak: dopasowywanie, wzmacnianie, polerowanie, szlifowanie, uszczelnianie, galwanizowanie, przeprogramowywanie sterowników, zmiany parametrów czujników, itp. dotyczące części oryginalnych KMP, oraz ujętych w katalogu części zamiennych KLR są zabronione, jak również dodawanie, rezygnacja z nich, oraz ich funkcji Środki smarne i eksploatacyjne są dowolne z wyjątkiem pkt. 12 dotyczącym paliwa Za zgodność z wymogami technicznymi przewidzianymi niniejszym regulaminem odpowiada zawodnik. 4. Minimalna masa 4.1. Minimalna masa całkowita wynosi 920 kg i jest to masa samochodu wraz z kierowcą w kompletnym wyposażeniu Do zwiększenia masy samochodu posłuży balast ściśle wykonany i zamontowany zgodnie z instrukcją wraz ze schematami, które stanowią załączniki nr 1.2, 1.2.1, i do niniejszego regulaminu Samochód w każdym momencie trwania zawodów musi odpowiadać masie zawartej w art Silnik (Kappa 1.25 Gasoline) 5.1. Układ dolotowy Obowiązuje usunięcie tłumików szmerów ssania z filtra powietrza, oraz założenie zaślepek - katalog KLR Wkład filtra powietrza jest dowolny Układ wydechowy Układ wydechowy zmodyfikowany zgodny z katalogiem części zamiennych - katalog KLR Str. 19

20 Zał. 1 Wyścigowe Mistrzostwa Polski KIA Picanto 2015 Regulamin techniczny KLR 5.3. Świece zapłonowe dowolne Termostat układu chłodzenia silnika dowolny Przy przekazaniu samochodu zostaną oplombowane takie elementy jak: głowica, pokrywa napędu rozrządu, przez przedstawicieli PZM i KLR W przypadku napraw wymagających naruszenia plomb silnika, obowiązuje następująca procedura: przed ich usunięciem Zawodnik musi powiadomić o tym fakcie Delegata Technicznego PZM Wojciecha Urbańskiego. Informację taką należy wysłać na adres lub dostarczyć osobiście na piśmie, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1.1 do niniejszego regulaminu. Składanie silnika musi odbyć się w obecności osoby wskazanej przez Delegata Technicznego. Kontrolę taką przeprowadza się tylko w ustalonym z zawodnikiem czasie. Po skontrolowaniu elementów (części) silnika i jego złożeniu zaplombuje go wyznaczony kontroler. Delegat Techniczny może odstąpić od tej kontroli i wtedy silnik będzie zaplombowany na najbliższych zawodach. Koszty związane z powyższymi czynnościami, oraz dojazdem ponosi zawodnik Odpowiedzialność Samochody z silnikami, które nie posiadają plomb PZM i KLR, nie zostaną dopuszczone do zawodów Obecność plomb nie wyklucza możliwości rozbiórki silnika i pomiaru jego części jak również podważenia parametrów silnika podczas badań na hamowni, przeprowadzonych na zlecenie PZM lub KLR PZM i KLR nie ponoszą odpowiedzialności za usterki powstałe podczas badań lub pomiarów mocy silnika. 6. Przeniesienie napędu Skrzynia biegów typ M5EF2 Sprzęgło zgodne z kompletacją zawartą w homologacji PZM N/A Kompletacja skrzyni biegów zgodna z homologacji PZM N/A Zawieszenie kół 7.1. Kompletacja zawieszenia: Amortyzatory przednie Bilstein katalog KLR (o charakterystyce nie odbiegającej od wzorcowej o 10% w całym zakresie) Amortyzatory tylne Bilstein katalog KLR (o charakterystyce nie odbiegającej od wzorcowej o 10% w całym zakresie) Śruba łącząca kolumnę McPherson a ze zwrotnicą przednią z mimośrodem katalog KLR Sprężyny zawieszenia przedniego: główna, przekładka, pomocnicza katalog KLR Sprężyny zawieszenia tylnego: główna, mechanizm do regulacji wysokości przekładka, pomocnicza katalog KLR. Geometria zawieszenia jest dowolna w zakresie przewidzianym do regulacji, maksymalny kąt pochylenia kół: przednich max tylnych max. -1, Wysokości: W każdej chwili zawodów obowiązują (w czasie postoju) minimalne wysokości ponad tor jazdy bez dalszych tolerancji, z prawej i lewej strony pojazdu, mierzone w pionie od środka piasty do krawędzi błotnika: Minimalna wysokość środek piasty / łuk błotnika a) Przód 280 [mm] b) Tył 280 [mm] 8. Obręcze kół i opony 8.1. Obowiązują wyłącznie obręcze kół firmy ATT 6JX15 (zakupione wyłącznie za pośrednictwem Kia Motors Polska) Obowiązują opony marki Hankook 195/45R 15 78V K115 VENTUS Prime 2 (zakupione wyłącznie za pośrednictwem Kia Motors Polska) Zezwala się na szorstkowanie opon. Str. 20

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Stanu prawny na dzień 11 kwietnia 2016 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2016 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP Stan prawny z dnia 21 marca 2016 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP 2016 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Regulamin ramowy PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 27 marca 2013 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze

PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze Stan na dzień 12 grudzień 2014 PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 11 września 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 lutego 2012 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie NA ROK 2014 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO przy Zarządzie Okręgowym PZM w Bydgoszczy http://bydgoszcz.pzm.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO przy Zarządzie Okręgowym PZM w Bydgoszczy http://bydgoszcz.pzm.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP

REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2015 REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: PUCHAR,,VOLKSWAGEN GOLF CUP (VWGC) REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV RALLYSPRINT SMS IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 4.09.2011 Stargard WSTĘP IV RALLYSPRINT SMS 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego Organizator Automobilklub Warmiński 10-162 Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1 www.akwarminski.pl e-mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 19.02.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM 22.03.2015r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią I Rundę Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM

Bardziej szczegółowo

2 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

2 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU 2 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny z dnia 1 lutego 2017 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2017 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Regulamin ramowy WSMP

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego 5 Runda o Puchar 5 Torów Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. Odbiór Administracyjny... 3 2. Badanie kontrolne... 3 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 4. Oficjalna trasa... 4 5. Karta drogowa... 4 6. Punkt Kontroli Czasu (PKC)...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A M O W Y

R E G U L A M I N R A M O W Y R E G U L A M I N R A M O W Y 2 0 1 7 SAMOCHODOWE KRYTERIUM TORU "KIELCE" "SUPER OES" 1. ORGANIZATOR I WŁADZE KRYTERIUM Organizatorem kryterium jest Automobilklub Kielecki z siedzibą przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: 9 i 10 Runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwa Polski, 4 Runda Endurance, 5 Runda cee d LOTOS Cup, 5 i 6 Runda Wyścigowego Pucharu Polski Miejsce: Tor

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sportowy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich 2015

Regulamin Sportowy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich 2015 Stan na dzień 5 Grudzień 2014 REGULAMIN SPORTOWY MISTRZOSTW EUROPY FIA W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2015 (2015 SPORTING REGULATIONS OF THE FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP) Polski Związek Motorowy Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Bydgoski

Automobilklub Bydgoski Automobilklub Bydgoski Bydgoski Mistrz Kierownicy 2015/2016 REGULAMIN RAMOWY Bydgoszcz 2015 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - niniejszego regulaminu - regulaminu uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: 3. i 4. runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 1. runda Endurance, 5. i 6. runda FIA Central European Zone Circuit Trophy, 2. runda cee d LOTOS

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 16.09.2012 Stargard Szczeciński WSTĘP RALLYSPRINT WRZOSY 2012 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński Współorganizator Automobilklub Warmińsko-Mazurski 20.12.2015r. OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro. E-18 Micro Standard. 1. Nadwozie. 2. Podwozie. 3. Silnik. 4. Regulator prędkości.

Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro. E-18 Micro Standard. 1. Nadwozie. 2. Podwozie. 3. Silnik. 4. Regulator prędkości. Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro E-18 Micro Standard Karoseria musi być na czas wyścigu trwale związana z resztą modelu, z przodu nie może być przycięta powyżej dolnej linii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 5 Samochodowe Grand Prix Olsztyna 2011 INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 11.12.2011 OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Automobilklub Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl 1. Ustalenia Ogólne Samochodowe Mistrzostwa Tychów 2017 nazywane dalej SMT 2017 są własnością Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM Stan prawny na dzień 21 stycznia 2016 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM 2016 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Toruń, listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu. Regulamin szczegółowy

Toruń, listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu. Regulamin szczegółowy Toruń, 10-11. listopada 2013r. R E G U L A M I N Driftingowego Pucharu Niepodległości 2013 & Pucharu Drift Magazynu Regulamin szczegółowy 1. Organizator 1.1. Organizatorem zawodów pn. Driftingowy Puchar

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 14.09.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM 11.10.2015r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią VII Rundę Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG - 19 RAJD WARMIŃSKI 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 13.07.2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda PUCHAR POLSKI JUNIOR BUGGY 28.08.2016r I. ZAWODY I ORGANIZATOR Toruń 1. Zawody stanowią 3. Rundę Mistrzostw Puchar Polski Junior Buggy 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r.

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r. Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek 27-28.06.2015 r. 1. ORGANIZATOR Klub: Łódzki Klub Motorowy Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polish Karting Masters 2015 fuelled by MINI Bawaria Motors

Regulamin Polish Karting Masters 2015 fuelled by MINI Bawaria Motors I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polish Karting Masters 2015 fueled by MINI Bawaria Motors Zapraszamy na amatorskie zawody kartingowe sponsorowane przez MINI Bawaria Motors. 2. Zapisy i uczestnictwo Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM. w Auto Slalomie NA ROK 2016

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM. w Auto Slalomie NA ROK 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie NA ROK 2016 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO przy Zarządzie Okręgowym PZM w Bydgoszczy http://bydgoszcz.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint 09.04.2011 Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: KLUB MOTOROWY WISŁA ul. Toruńska 14 86-200 CHEŁMNO 56/ 686 04 52 607 309 033 kmwislachelmno@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 1. Organizator. Klub Motocyklowy Rymanów ETER ul. Dr. Bieleckiego 2/4, 38-480 Rymanów tel.: 883976996 lub

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego

Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer wizy 22/13 wydana

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2014 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 7 kwietnia 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Otwarte Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski ( 5 i 6 runda WSMP, 3 runda Endurance) Wyścigowy Puchar Polski ( 3 i 4 runda) Miejsce: Tor Poznań, Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. MILANO Rally Sprint. Organizator Olsztyński Klub Rajdowy ul. Artyleryjska 3C 10-165 Olsztyn

REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. MILANO Rally Sprint. Organizator Olsztyński Klub Rajdowy ul. Artyleryjska 3C 10-165 Olsztyn REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MILANO Rally Sprint Organizator Olsztyński Klub Rajdowy ul. Artyleryjska 3C 10-165 Olsztyn Olsztyn 12.10.2013 1. WSTĘP Impreza organizowana jest zgodnie z: Międzynarodowym Kodeksem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo