REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE"

Transkrypt

1 Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Spis treści: Regulamin ramowy KLR: 1. Ustalenia ogólne Kalendarz rozgrywek Zgłoszenia, wpisowe Reklama, numery startowe Odbiór administracyjny (OA) na zawodach Badania lekarskie Badania kontrolne samochodów Sesja kwalifikacyjna Przebieg wyścigu Procedura startu Obowiązki kierowcy na torze Kary Flagi Ochrona środowiska Protesty i odwołania Punktacja, wyniki, klasyfikacja Nagrody Klasyfikacja roczna Inne postanowienia Załączniki do regulaminu KLR: Załącznik nr 1 Regulamin techniczny KLR Załącznik nr 1.1 Zgłoszenie naprawy samochodu KIA Picanto Załącznik nr 1.2 Instrukcja wykonania i montażu balastu Załącznik nr Schemat nr 1 - pakiet balastu Załącznik nr Schemat nr 2 - pakiet balastu Załącznik nr Schemat nr 3 - płytka balastu Załącznik A Formularz zgłoszenia Załącznik B Wyposażenie bezpieczeństwa samochodu i kierowcy Załącznik C Karta OA i BK 1 Wiza ASN: KLR/6/PZM/ Str. 2

3 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Wyścigowych Mistrzostw Polski Kia Picanto (WMP KP), o nazwie Kia Lotos Race (KLR) jest Polski Związek Motorowy (PZM) we współpracy z głównym sponsorem, firmą Kia Motors Polska Sp. z o.o. (KMP) Mistrzostwa KLR będące konkursem sportowym, organizowane są w oparciu o: Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA, (MKS), wraz z załącznikami, regulamin ramowy WSMP i WPP, niniejszy regulamin sportowy KLR, regulamin techniczny KLR, regulaminy uzupełniające poszczególnych zawodów, komunikaty GKSS, komunikaty organizatora, regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, oficjalny kalendarz sportowy PZM na bieżący sezon Mistrzostwa KLR toczyć się będą o Tytuły Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski w klasyfikacji indywidualnej Do startu w KLR dopuszczone będą wyłącznie samochody zamówione i dostarczone przez KMP z dedykowanej, specjalnej puli dla startujących w KLR. Poza tym samochody te muszą być przygotowane zgodnie z regulaminem technicznym KLR zatwierdzonym przez GKSS PZM Samochód zgłoszony do Kia Lotos Race musi posiadać aktualną homologację odpowiadającą przepisom bezpieczeństwa wg Załącznika J do MKS FIA (Zał. J) dla gr. N Do startu w KLR dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy, którzy podpiszą umowę z KMP zobowiązującą do startu we wszystkich rundach KLR w bieżącym sezonie (KMP zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zawodnika do startu w danej rundzie KLR bez zastosowania tego zapisu). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach będzie skutkowała nakładaniem kary finansowej oraz wnioskiem do GKSS PZM o ukaranie kierowcy karą dyscyplinarną. Uzasadnione usprawiedliwienie nieobecności musi mieć formę pisemną i być dostarczone (pocztą, faksem, em lub osobiście) do KMP najpóźniej przed oficjalnym terminem odbioru administracyjnego (OA) określonego w regulaminie uzupełniającym zawodów Maksymalnie dopuszczalny wiek zawodników ustala się na 29 lat. KMP zastrzega sobie prawo do dopuszczania zawodników starszych (powyżej 29 lat) w uzasadnionych przypadkach Kierowcą jest osoba kierująca samochodem w jakichkolwiek zawodach obowiązkowo posiadająca licencję kierowcy (B,C; B,C Junior) wydaną przez jego macierzysty ASN (art. 20 MKS) Zawodnikiem (zgłaszającym) jest każda osoba fizyczna lub prawna, dopuszczona do jakiejkolwiek konkurencji, obowiązkowo posiadająca licencję zawodnika (zgłaszającego) wydaną przez ZG PZM lub inny ASN sfederowany w FIA (art. 20 MKS), tzn. w przypadku, gdy kierowcą i zawodnikiem jest inna osoba, w celu oficjalnego zamieszczania informacji o zawodniku (np. lista startowa, wyniki), obowiązuje złożenie wniosku i wykupienie licencji zawodniczej (sponsorskiej) w ZG PZM Wyposażenie kierowcy musi być zgodne z przepisami FIA obowiązującymi w bieżącym sezonie. Obowiązuje używanie kombinezonów, długiej bielizny, balaklawy, skarpet, butów i rękawic zgodnych z homologacją FIA (FIA STANDARD ). Kaski muszą spełniać standard zgodny z listą techniczną FIA nr 25. Stosowanie systemu FHR (HANS), zgodnie z listami technicznymi FIA nr 28, 29 i 36 jest obowiązkowe Kierowca, który dwukrotnie zwycięży w klasyfikacji całego sezonu (podczas dwóch sezonów wyścigowych zdobędzie Mistrzostwa i główną nagrodę), nie będzie mógł brać udziału w zawodach Kia Lotos Race, w kolejnych latach. 2. KALENDARZ ROZGRYWEK W sezonie 2015 rozegranych zostanie 6 rund KLR zgodnie z zatwierdzonym przez GKSS PZM kalendarzem: Runda Data Ranga zawodów Tor Kraj /05/2015 WTCC Hungaroring HU /05/2015 Pinkster races CP Zandvoort NL /06/2015 WTCC Slovakia Ring SK /08/2015 WSMP Tor Poznań PL /08/2015 ETRC Autodrom Most CZ /09/2015 ETRC Zolder circuit BE Str. 3

4 3. ZGŁOSZENIA, WPISOWE 3.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy (zgłaszający) i kierowcy posiadający licencję wydaną przez PZM lub przez inne ASN-y zrzeszone w FIA oraz spełniający wymogi podpisanej umowy z KMP Kierowca zobowiązany jest do udziału we wszystkich prezentacjach i odprawach zawodników przed, podczas lub po zawodach, dekoracjach zwycięzców i konferencjach prasowych przed zawodami jak i po ich zakończeniu (obowiązkowo w kompletnym kombinezonie sportowym lub odzieży KLR). Wszelkie uchybienia lub odstępstwa z powyższego skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Kia w wysokości do 1000,- PLN. Kierowcy każdorazowo potwierdzają swoją obecność w w/w przypadkach poprzez podpisanie listy obecności Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni kierowcy, którzy w regulaminowym terminie prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres podany przez KMP Wpisowe: Wpisowe zawodnika bez licencji sponsorskiej dla każdej rundy w I terminie wynosi 800,- PLN. Wpisowe zawodnika z licencją sponsorską dla każdej rundy w I terminie wynosi 900,- PLN Zgłaszanie się w II terminie skutkuje zwiększanie kwoty wpisowego o 50%, natomiast po II terminie zawodnik może być dopuszczony do zawodów jedynie za zgodą Kia jak i dyrektora zawodów z kwotą wpisowego zwiększoną o 100% Poprzez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik/kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora, KMP oraz PZM na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi. 4. REKLAMA, NUMERY STARTOWE 4.1. Samochód zgłoszony do KLR (zgodnie z art niniejszego regulaminu) musi posiadać obowiązkowe naklejki reklamowe KMP, sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych KMP jak i KLR. Naklejki te muszą być zamieszczone zgodnie ze wskazaniami KMP Zabrania się pod rygorem niedopuszczenia do zawodów umieszczania na samochodach startujących w KLR reklam firm konkurencyjnych dla KMP oraz sponsorów lub partnerów KMP Ilość i poprawność umieszczonych na samochodzie reklam będzie sprawdzana przez sędziów technicznych. Brak reklam obowiązkowych będzie skutkował zakazem wjazdu na tor (do momentu ich uzupełnienia) Nie przewiduje się możliwości zwolnienia zawodnika od zamieszczenia reklam obowiązkowych KLR na samochodzie Organizator KLR zastrzega sobie prawo umieszczenia małych kamer w kabinie jak i na karoserii auta zawodnika. Dopuszcza się umieszczenia reklamy dozwolonej we wnętrzu samochodu. W przypadku stosowania reklam na desce rozdzielczej widocznych dla kamery on board obowiązuje się do zamieszczenia na desce rozdzielczej numeru startowego zawodnika (o wysokości 5 cm) oraz logo KLR lub KMP (o szerokości 15 cm) Obowiązuje uszycie naszywek reklamowych z logotypami sponsorów i partnerów KMP i KLR na kombinezonie kierowcy, zgodnie z wytycznymi i wskazaniami KMP. Naszywki te powinny być zrobione z niepalnego materiału nomex (uwaga! naszywki muszą być uszyte do pierwszej, zewnętrznej warstwy kombinezonu- nie wolno przebić środkowej, niepalnej warstwy nomex kombinezonu) Numery startowe na cały sezon 2015 zostaną przyznane przed 1 rundą KLR. Numery startowe na sezon 2015 przyznawane będą na podstawie klasyfikacji sezonu Nowi zawodnicy otrzymują kolejne numery Na wszystkich samochodach numery startowe (dostarczone przez KIA) muszą być umieszczone w następujących miejscach: na drzwiach przednich, po każdej stronie samochodu, na dachu (środek pola numerowego musi znajdować się na wysokości środkowego słupka auta, z podstawą w kierunku tyłu samochodu), numery startowe dla mężczyzn-cyfry czarne dla kobiet-cyfry czerwone Na tylnych bocznych szybach, w środkowej części szyby, musi być umieszczona flaga narodowa kierowcy i tylko jego nazwisko lub pseudonim: pierwsza litera nazwiska pisana wielką literą o wysokości 100 mm, pozostałe - napisane małymi literami, Str. 4

5 należy umieścić tylko nazwisko bez imion, krój liter - Helvetica Bold, kolor liter - wyłącznie biały. Nazwisko lub pseudonim kierowcy wraz z jego nr startowym również muszą się znaleźć na przedniej szybie (po stronie pasażera pod tzw. filtrem przedniej szyby-kolejność z lewej strony najpierw nr startowy następnie nazwisko), natomiast na tylnej szybie tylko nr startowy (w górnej części szyby po stronie kierowcy). W obu przypadkach: krój liter i cyfr- Helvetica Bold, kolor- wyłącznie pomarańczowy odblaskowy (PMS 804), Litery- wysokość 100 mm, szerokość 12 mm. Cyfry- wysokość 120mm, szerokość 15 mm. Litery muszą być umieszczone bezpośrednio na szybie bez użycia jakiegokolwiek tła. Numery startowe, nazwiska kierowców, flagi i reklamy obowiązkowe przed pierwszą rundą KLR dostarcza bezpłatnie KIA. W przypadku zniszczenia naklejek zawodnik jest zobowiązany umieścić nowe naklejki we własnym zakresie Obowiązuje oznakowanie gaśnicy, wyłącznika prądu. Uszy holownicze w kolorze kontrastowym do nadwozia, widoczne i wykonane z materiału elastycznego. 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY (OA) NA ZAWODACH 5.1. Zawodnicy/kierowcy przedkładają w biurze zawodów podpisany oryginał zgłoszenia oraz okazują oryginały licencji zawodnika/kierowcy wraz z Międzynarodową Kartą Zdrowia (MKZ) Obowiązującym dokumentem w zakresie badań lekarskich jest Międzynarodowa Karta Zdrowia (MKZ) MKZ musi zawierać aktualne potwierdzenie badania lekarskiego. Badania muszą być przeprowadzone przez lekarza specjalistę medycyny sportowej (lub lekarza posiadającego certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej w przypadku orzecznictwa dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia) Do udziału w zawodach dopuszczeni będą zawodnicy/kierowcy z aktualnymi ważnymi badaniami lekarskimi. (Ważność wpisu w karcie zdrowia wynosi 6 miesięcy dla zawodników do ukończenia 23 roku życia, a dla pozostałych 12 miesięcy, o ile lekarz nie określi krótszego terminu) W przypadku braku skanu MKZ w serwisie Inside PZM kierowca ma obowiązek zdeponowania jej w biurze zawodów, w pozostałych przypadkach kierowca musi być przygotowany na okazanie MKZ na każde żądanie osób oficjalnych w szczególności lekarza zawodów Po pozytywnym OA zawodnik/kierowca otrzymuje listę zgłoszeń, program czasowy i niezbędne komunikaty oraz podpisaną kartę OA i BK 1 celem okazania jej na badaniu kontrolnym Dodatkowe dokumenty takie jak np. oryginał karty wyposażenia bezpieczeństwa samochodu i kierowcy przekazuje się bezpośrednio na BK Po każdej rundzie zawodnik/kierowca, lub upoważniony pisemnie przedstawiciel, zobowiązany jest do odbioru wszystkich zdeponowanych u organizatora dokumentów. 6. BADANIA LEKARSKIE 6.1. Obowiązkiem zawodnika/kierowcy jest poddanie się badaniom lekarskim, jeżeli takie zarządzenie zostało wydane przez organizatora w regulaminie zawodów lub komunikacie. Dotyczy to także badań na zawartość alkoholu, środków odurzających i testów antydopingowych Dopuszczalny poziom alkoholu wynosi 0,00 g / litr Odmowa zawodnika poddania się badaniu na okoliczność zawartości alkoholu w organizmie lub nie stawienie się na nie, jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem próby Jeżeli badanie, o którym mowa w art dało wynik pozytywny, wyklucza się zawodnika z zawodów, a dotychczas uzyskany wynik w zawodach zostaje anulowany Badanie przeprowadza się legalizowanym miernikiem Niedopuszczenie kierowcy do wyścigu z uwagi na aktualny stan zdrowia, jest możliwe wyłącznie w oparciu o opinię Lekarza Zawodów. Decyzję o niedopuszczeniu zawodnika podejmuje ZSS W przypadku kolizji, w wyniku, której konieczna była interwencja medyczna, kierowca może uczestniczyć w dalszej części zawodów wyłącznie po wydaniu opinii przez lekarza zawodów i udzieleniu przez niego zgody. Zgłoszenie się do lekarza w takim przypadku jest obowiązkiem zawodnika/kierowcy Każdy wypadek kierowcy wymagający leczenia szpitalnego musi być odnotowany Przez Lekarza Zawodów w MKZ. Warunkiem dopuszczenia do następnych zawodów jest odbycie ponownych badań lekarskich potwierdzonych wpisem do MKZ. Str. 5

6 7. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW 7.1. Badania kontrolnego dokonują sędziowie techniczni, którzy identyfikują samochód z jego dokumentami (m.in. książką samochodu sportowego - KSS, homologacją samochodu), oraz sprawdzają spełnienie wymogów przepisów bezpieczeństwa sportowego Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi być przedstawiony: a) gotowy do wyścigu oraz w nienagannym stanie wizualnym (elementy nadwozia nie powinny nosić śladów uszkodzeń i zabrudzeń), b) z obowiązkowymi elementami ubioru kierowcy i kartą homologacyjną samochodu, c) z kompletem zestawu naklejek obowiązkowych (naklejki muszą być bez śladów otarcia czy zabrudzeń) Za zgodność samochodu z przepisami technicznymi oraz wymogami bezpieczeństwa od chwili uzyskania wizy BK 1, do rozwiązania ostatniego parku zamkniętego lub zakończenia końcowego badania kontrolnego odpowiada zawodnik Sędziowie techniczni w każdej chwili mają prawo do przeprowadzenia kontroli samochodu z kierowcą (z kompletnym wyposażeniem), podzespołu lub części, co do ich zgodności z regulaminem technicznym KLR, np. kontroli masy samochodu, kontroli plomby silnika, kontroli paliwa, kontroli ogumienia, kontroli obligatoryjnej po zawodach, weryfikacji poprawności umieszczenia reklam obowiązkowych i innych Sędziowie techniczni w czasie trwania zawodów mogą zażądać od kierowców wymontowania z samochodów sterowników a następnie przydzielić je innym kierowcom np. drogą losowania lub wykasować oprogramowanie sterownika silnika i wgrać do sterownika silnika oprogramowanie obowiązujące w KLR Po zakończeniu wyścigów każdej rundy, szczegółowej kontroli poddawane jest obowiązkowo minimum 5 samochodów (do decyzji Delegata Technicznego PZM) Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, może brać udział w dalszej części zawodów wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na kierowcy W skład zespołu technicznego, z głosem doradczym, wchodzą przedstawiciele KIA (dopuszcza się zatrudnienie firmy wskazanej przez Kia) Po zakończeniu OA i BK 1 organizator opublikuje na tablicy ogłoszeń, zaakceptowaną przez ZSS listę startową kierowców upoważnionych do udziału w sesji kwalifikacyjnej. 8. SESJA KWALIFIKACYJNA 8.1. Obowiązują trzy sesje kwalifikacyjne (Q1, Q2 i Q3) z pomiarem czasu: Pierwsza sesja kwalifikacyjna (Q1) trwa 20 min. i obowiązuje dla wszystkich kierowców; Druga sesja kwalifikacyjna (Q2) trwa 15 min. i obowiązuje dla 15 najszybszych kierowców z Q1; Trzecia sesja kwalifikacyjna (Q3) trwa 10 min. i obowiązuje dla 10 najszybszych kierowców z Q2; W przypadku rund zagranicznych zapis ten może ulec zmianie. O wszelkich zmianach KIA poinformuje zawodników odpowiednio wcześniej, zapisem w regulaminie uzupełniającym rundy lub w oficjalnym komunikacie przed rozpoczęciem zawodów Start do sesji kwalifikacyjnych jest pojedynczy. O kolejności startu, czyli zajmowania pól startowych do wyścigu pierwszego, decyduje najlepszy czas okrążenia uzyskany przez kierowcę podczas ostatniej sesji kwalifikacyjnej w której brał udział. Dla kierowców przechodzących do kolejnych sesji kwalifikacyjnych uzyskane czasy na poprzednich sesjach zostaną anulowane (wyzerowane) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w wyścigu jest ukończenie przez kierowcę obowiązkowych sesji kwalifikacyjnych (uwzględniając art niniejszego regulaminu) lub w losowych przypadkach dopuszczenie przez władze zawodów w opisanych przypadkach w art. 15 regulaminu ramowego WSMP i WPP Za ukończenie/zaliczenie sesji kwalifikacyjnej uważa się przejechanie minimum 3 okrążeń toru z pomiarem czasu. Jeżeli kierowca nie wykonał wymaganej ilości okrążeń, ale zaliczył minimum jedno pomiarowe okrążenie, za zgodą władz zawodów może być dopuszczony do wyścigu z uzyskanym czasem sesji kwalifikacyjnej. Jeżeli kierowca nie przejechał żadnego okrążenia, za zgodą władz zawodów, biorąc pod uwagę znajomość toru przez kierowcę, może być dopuszczony do wyścigu z ostatniego pola Po zakończeniu sesji kwalifikacyjnych organizator ogłasza ich wyniki. Jeżeli dwóch lub więcej kierowców uzyska ten sam czas o kolejności na polach startowych zadecyduje następny najlepszy czas okrążeń z treningów kwalifikacyjnych, itd. Str. 6

7 9. PRZEBIEG WYŚCIGU 9.1. Ustala się, że podczas każdej rundy odbędą się 2 oddzielnie rozegrane wyścigi trwające po 12 okrążeń lub 30 minut (w przypadku rund zagranicznych ta odległość/długość wyścigów może ulec zmianie). Po każdym wyścigu odbędzie się ceremonia dekoracji zwycięzców. Start do obu wyścigów będzie startem zatrzymanym. Przewiduje się wprowadzenia startu lotnego np. z uwagi na złe warunki atmosferyczne do decyzji władz zawodów Ustawienie na polach startowych: I wyścig - Zawodnicy startują do pierwszego wyścigu w kolejności zgodnie z najlepszym osiągniętym wynikiem podczas sesji kwalifikacyjnych (zgodnie z art niniejszego regulaminu). II wyścig - Start do drugiego wyścigu nastąpi w kolejności według zajętych miejsc (uzyskanych wyników) na pierwszym wyścigu, z wyjątkiem pierwszych 6 zawodników, których kolejność startu jest odwrócona, tzn. zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu startuje z 6 pola startowego, itd. 9.3.Przewiduje się stosowanie samochodu zabezpieczającego safety car Zakaz zmiany samochodu w trakcie zawodów jeden zawodnik/kierowca może startować tylko jednym samochodem. 10. PROCEDURA STARTU min. przed godziną startu wg regulaminu zawodów: sygnał dźwiękowy otwarcie wyjazdu z boksów (z pól przedstartowych) na pola startowe. Jeżeli kierowca chce przejechać dodatkowe okrążenie, nie może przejeżdżać przez linię startu, ale z dozwoloną prędkością przejechać przez depot obok boksów minut przed startem: sygnał dźwiękowy oznajmiający, że wyjazd z boksów (z pól przedstartowych) będzie zamknięty za 2 minuty minut przed startem: sygnał dźwiękowy - zamknięcie wyjazdu z pól przedstartowych Każdy samochód, który pozostał w boksach może do wyścigu startować z depot tylko na sygnał sędziów. Samochody dołączą do wyścigu, kiedy tylko kolumna samochodów po starcie minie wyjazd z depot. Wymiana kół na polach startowych jest dozwolona tylko do sygnału 5 minut, a uzupełnianie paliwa zabronione Zbliżający się start jest sygnalizowany tablicami: 5 minut, 3 minuty, 1 minuta i 30 sek. przed startem do okrążenia formującego (zawsze z sygnałem dźwiękowym) tablica 5 minut : początek odliczania czasu - oznacza to obowiązek wygaszenia silników oraz zamknięcie wjazdu na pola startowe. Kierowca, który nie zdążył wjechać na swoje pole startowe przed pokazaniem tablicy-5 minut może startować z ostatniego pola lub depot. Wszystkie samochody muszą mieć przymocowane koła. Zmiana kół nie jest dozwolona. Wszystkie osoby oprócz kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego muszą opuścić pola startowe. tablica 3 minuty : oznacza to sygnał do opuszczenia pól startowych przez wszystkie osoby oprócz mechaników. Wszystkie samochody muszą stać na kołach. tablica 1 minuta : jest to sygnał do uruchomienia silników i opuszczenia pól startowych przez mechaników, tablica 30 sekund : po upływie 30 sekund od pokazania tej tablicy zostanie wywieszona zielona flaga, (lub zapalone zielone światło), co oznaczać będzie start do okrążenia formującego Każdy kierowca, który nie może wystartować musi ten fakt zasygnalizować (po przez otwarcie drzwi). Po tym, jak pozostałe samochody rozpoczęły okrążenie formujące, jego mechanicy mogą, pod nadzorem sędziów, pchać samochód po torze w celu uruchomienia silnika. Kierowca może wtedy wykonać okrążenie formujące, ale zabronione jest wyprzedzanie innych kierowców. Jeżeli samochód nie został uruchomiony po kilku próbach, musi zostać usunięty do depot, gdzie po usunięciu usterki kierowca może wystartować do wyścigu na sygnał sędziów W czasie okrążenia formującego na wszystkich punktach PO będzie pokazana żółta flaga (wymachiwana), a ponadto: po sygnale startera, kierowcy zobowiązani są do uformowania kolumny rzędem wg miejsc, przed dojazdem do pól startowych prowadzący musi prowadzić całą kolumnę prawą stroną toru. Przejazd na pola znajdujące się po lewej stronie dopuszczony jest z zachowaniem szyku dopiero na wysokości ostatnich pól startowych, musi być zachowana taka kolejność, jak na polach startowych, Str. 7

8 wyprzedzanie jest dozwolone wyłącznie w celu zachowania szyku, szybkość w czasie tego okrążenia ustala kierowca, który startuje z pola nr 1, a samochody powinny poruszać się w zwartym i ścieśnionym szyku, zabronione jest wykonywanie prób startu Po wykonaniu okrążenia formującego samochody zatrzymują się na odpowiednich polach startowych z włączonymi silnikami. Gdy samochody będą stały nieruchomo na swoich polach wtedy sędziowie stojący obok danej linii opuszczą tablice z numerem linii. Gdy wszystkie samochody będą stały nieruchomo i żadna tablica nie będzie uniesiona starter pokazuje tablicę 5 sekund (5 ) i następnie po 5 sekundach zostaje zapalone czerwone światło (w przypadku gdy istnieje taka techniczna możliwość dopuszcza się odliczanie 5 sekund za pomocą sygnalizatora świetlnego tj co 1 sekundę zapala się pojedyncze światło czerwone aż do momentu zapalenia się 5 sygnalizatorów). W jakimkolwiek momencie po zapaleniu się czerwonego światła (świateł) start do wyścigu zostanie dany zielonym światłem. Procedura startu musi być umieszczona w regulaminie uzupełniającym zawodów oraz musi być omówiona podczas briefingu z kierowcami Podczas startu do wyścigu mur depo( parku maszyn) musi być wolny od wszelkich osób z wyjątkiem upoważnionych osób noszących odpowiednie identyfikatory/ akredytacje Jeżeli po powrocie na pole startowe po okrążeniu formującym silnik kierowcy zatrzyma się i nie jest on w stanie ponownie uruchomić samochodu musi natychmiast zasygnalizować to, a sędzia odpowiedzialny za jego linię musi natychmiast zasygnalizować ten fakt wymachiwaniem żółtą flagą. Jeśli start zostaje opóźniony,sędzia z żółtą flagą znajdzie się przy danym samochodzie w celu uniemożliwienia poruszania się go aż do czasu, gdy cała kolumna opuści pola startowe. Kierowca może wtedy działać zgodnie z procedurą przewidzianą w art Jeżeli po wykonaniu okrążenia formującego i powrocie na pola startowe powstanie jakikolwiek problem, należy postępować w następujący sposób: a) jeśli czerwone światło nie zostało zapalone na Linii startu pokazywana jest czerwona flaga i tablica START DELAYED b) jeśli czerwone światło/światła zostało/y już zapalone starter pokazuje czerwoną flagę (pozostawiając zapalone czerwone światło/światła) i tablicę START DELAYED, c) w wypadkach a i b wszystkie silniki muszą zostać wyłączone i procedura startu zostaje powtórzona od momentu tablicy 5 minut. Dystans zostaje zmniejszony o jedno okrążenie. Jeśli po starcie do wyścigu samochód pozostaje nieruchomy na polu startowym na sędziach spoczywa obowiązek zepchnięcia go do depo najkrótszą drogą. Jeśli kierowcy uda się uruchomić ponownie samochód gdy jest pchany, może dołączyć do wyścigu, d) jeśli kierowcy nie uda się uruchomić samochodu gdy jest pchany jego mechanicy mogą próbować go uruchomić w depo. Jeśli uda się go uruchomić może dołączyć do wyścigu. e) Kierowcy i mechanicy muszą podporządkować się poleceniom sędziów w każdym momencie tej procedury Kierowca, który podczas okrążenia formującego wypadł z szyku, ale dojechał do pól startowych przed pokazaniem tablicy 5 sekund może wystartować do wyścigu z ostatniego pola, w innym przypadku start musi nastąpić z depot Start z depot jest możliwy również bez okrążenia formującego wyłącznie na znak sędziego Rozmieszczenie pól startowych na torze jest przemienne w dwóch kolumnach, pole nr 1 jest ustalone przy odbiorze danego toru Kierowcy zajmują przyznane pola startowe wyłącznie w czasie i na zasadach określonych procedurą startu. Niezajęte pole startowe zostaje wolne, zajęcie go przez innego kierowcę traktowane jest na równi z falstartem Falstart istnieje wtedy gdy zawodnik: a) Znajduje się na złej pozycji startowej lub, b) Opuści swoją pozycję przed podaniem właściwego sygnału startu, c) Znajduje się w ruchu w momencie podawania sygnału do startu w przypadku startu zatrzymanego, lub; d) Przyspiesza za wcześnie lub porusza się nierównomiernie podczas startu lotnego lub nie utrzymuje nadanego szyku. Falstart karany będzie karą DRIVE THROUGH (art a regulaminu ramowego WSMP.) Stwierdzenie popełnienia falstartu leży w kompetencjach Dyrektora Wyścigu lub ZSS. Str. 8

9 Procedura startu stosowana podczas rozgrywania wyścigów w ramach Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA np. runda CEZ FIA: W przypadku rozgrywania rund Mistrzostw, Challenge, Trofea lub Pucharów FIA takich jak np. Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej FIA zastosowanie ma procedura startu opisana w art.17 Przepisów Ogólnych Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze na rok minut przed czasem startu do wyścigu : Samochody opuszczają park maszyn w celu wykonania okrążenia zapoznawczego. Po zakończeniu tego okrążenia zatrzymują się na polu startowym według listy startowej z wyłączonymi silnikami. W przypadku gdy pokonują więcej niż jedno okrążenie zapoznawcze obowiązkowo muszą przejechać z bardzo ograniczoną prędkością przez park maszyn (depo) pomiędzy każdym okrążeniem i nie mogą w żadnym przypadku przejeżdżać przez pola startowe minut przed czasem startu do wyścigu: Rozlega się sygnał dźwiękowy oznajmiający,że zamknięcie wyjazdu z parku maszyn będzie miało miejsce za 2 minuty minut przed czasem startu do wyścigu: Zostanie zamknięty wyjazd z parku maszyn (depo) i rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy. Każdy samochód, który znajdzie się jeszcze w parku maszyn(depo) może go opuścić, ale wyłącznie na znak sędziów i tylko z kierowcą za kierownicą. Samochody te mogą dołączyć do wyścigu po przekroczeniu wyjazdu z parku maszyn (depo) całości kolumny podczas pierwszego okrążenia w wyścigu Zbliżanie się startu ogłaszane jest przez pokazanie tablic 10 minut, 5 minut, 3 minut,1 minuta i 30 sekund. Tablicom towarzyszy słyszalny sygnał dźwiękowy. Mają one następujące znaczenie: a) tablica 10 minut - wszystkie osoby za wyjątkiem kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego ekip muszą opuścić pole startowe, b) tablica 5 minut - początek odliczania, c) tablica 3 minuty, d) tablica 1 minuta- uruchomienie silników, kierowcy muszą znajdować się w samochodzie, personel musi opuścić pole startowe. e) tablica 30 sekund - 30 sekund po tej tablicy zostanie pokazana zielona flaga w celu wskazania, że samochody muszą rozpocząć okrążenie formujące pozostając w kolejności pól startowych za prowadzącym. Zabronione jest wykonywanie prób startu a samochody muszą być maksymalnie ściśnione. Wyprzedzanie jest dozwolone wyłącznie w celu zachowania szyku. Pozostała procedura startu zgodnie z art niniejszego regulaminu Organizator ma obowiązek wskazać stosowaną podczas zawodów procedurę startu w regulaminie uzupełniającym oraz omówić ją podczas briefingu z zawodnikami W przypadku rozgrywania rund Mistrzostw, Challenge, Trofea lub Pucharów FIA takich jak np. Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej FIA zastosowanie ma procedura startu opisana w art.17 Przepisów Ogólnych Mistrzostw, Challenge, Trofea i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze na bieżący rok Start lotny W wyścigach ze startem lotnym samochody podczas okrążenia formującego prowadzone są przez Samochód Pilotujący obowiązująca prędkość km/h. W miarę zbliżania się do końca okrążenia kierowcy powinni ustawić się w szyku dwójkowym i nie zmieniać go aż do sygnału startu. Miejsce formowania szyku będzie sygnalizowane tablicami FORMATION/ GRID wskazywanymi na PO. Przed końcem okrążenia Samochód Pilotujący zjeżdża z toru, a kierowca, który uzyskał pole position powinien jechać z tą samą prędkością, a inne samochody utrzymywać swoje pozycje, aż do czasu dania sygnału startu (jednoczesne zgaszenie świateł czerwonych i zapalenie świateł zielonych). Jeżeli szyk dwójkowy na końcu tego okrążenia nie został zachowany, Dyrektor wyścigu nakazuje Samochodowi Pilotującemu wykonanie jednego lub kilku dodatkowych okrążeń formujących. W takim przypadku za start do wyścigu uważa się koniec pierwszego okrążenia formującego Zwycięzcą biegu zostaje kierowca, który przejechał wymaganą ilość okrążeń i jako pierwszy przejechał linię mety. Następne miejsca zajmują kierowcy, którzy przejechali linię mety za zwycięzcą w kolejności kończonego wyścigu. Za ukończenie biegu uważa się Str. 9

10 przejechanie linii mety w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu przejechania przez nią zwycięzcy bez względu na wykonaną ilość okrążeń. Aby kierowca został sklasyfikowany musi pokonać w tym czasie 90% dystansu przejechanego przez zwycięzcę jeżeli będzie to ilość okrążeń wyrażona liczbą z ułamkiem dziesiętnym, wynik zaokrągla się w dół Przerwanie wyścigu Jeśli konieczne jest przerwanie wyścigu lub treningu ze względu na przeszkody na torze wynikłe z wypadku lub ze względu na to, że warunki atmosferyczne w danym momencie lub inne przyczyny sprawiają iż ściganie staje się niebezpieczne, Dyrektor zawodów lub Dyrektor wyścigu nakazuje wywieszenie czerwonej flagi na linii startu. Równocześnie czerwone flagi są wywieszane na wszystkich punktach obserwacyjnych toru. Decyzja przerwania wyścigu lub treningu może być podjęta wyłącznie przez Dyrektora Wyścigu lub Dyrektora Zawodów Jeżeli został dany sygnał przerwania wyścigu: a) podczas treningów wszystkie samochody natychmiast muszą zmniejszyć prędkość i powrócić do swoich boksów. Wszystkie samochody pozostawione na torze zostaną z niego usunięte, b) podczas wyścigu wszystkie samochody muszą natychmiast zmniejszyć prędkość i udać się powoli na linię czerwonej flagi wiedząc, że: klasyfikacja wyścigu jest klasyfikacją z końca przedostatniego okrążenia poprzedzającego okrążenie, w którym został podany sygnał zatrzymania, samochody wyścigowe i ratownicze mogą znajdować się na torze, tor może być całkowicie zablokowany wskutek wypadku, warunki atmosferyczne mogły doprowadzić do tego, że tor jest nie zdatny do użytku przy dużych prędkościach, droga do parku maszyn ( depo) jest otwarta. Wszystkie samochody muszą zatrzymać się na linii czerwonej flagi do czasu gdy sędziowie nakażą podjechanie na pole startowe, zjazdu do parku maszyn (depo) lub do parku zamkniętego Procedura do zastosowania zależy od ilości pełnych okrążeń wykonanych przez lidera wyścigu zanim został podany sygnał zatrzymania wyścigu: przypadek A: Poniżej 2 pełnych okrążeń jeżeli nowy start może mieć miejsce stosuje się art regulaminu ramowego WSMP i WPP przypadek B: Dwa pełne okrążenia lub więcej ale mniej niż 75% dystansu przewidzianego w wyścigu (zaokrąglonego w górę do pełnych okrążeń). Jeśli nowy start może mieć miejsce stosuje się art regulaminu ramowego WSMP i WPP przypadek C: 75% lub więcej dystansu przewidzianego w wyścigu (zaokrąglonego w górę do pełnych okrążeń). Samochody są kierowane bezpośrednio do parku zamkniętego a wyścig uważa się za zakończony gdy samochód prowadzący przekroczył linię mety na przedostatnim okrążeniu przed zatrzymaniem wyścigu Procedura ponownego startu w przypadku przerwania wyścigu: Procedura dotycząca przypadku A: a) pierwszy start uważa się za nieważny i nie były, b) długość nowego wyścigu jest całkowitym dystansem przewidzianym w danym biegu, c) kierowcy zakwalifikowani do wyścigu są zatwierdzeni do ponownego startu albo na swoich samochodach albo na samochodach rezerwowych, d) po daniu sygnału zatrzymania wyścigu wszystkie samochody znajdujące się w stanie nadającym się do jazdy kierują się powoli w stronę pola startowego lub parku maszyn (depo) zgodnie z poleceniami sędziów, e) zezwala się na pracę przy samochodach, f) tankowanie paliwa jest dozwolone do czasu pokazania tablicy 5 minut Procedura dotycząca przypadku B: a) uważa się, że wyścig rozgrywany jest w 2 częściach. Pierwsza jest zakończona w momencie gdy samochód prowadzący przekroczy na przedostatnim okrążeniu od chwili zatrzymania wyścigu linię mety, b) długość drugiej części jest mniejsza o 3 okrążenia w stosunku do dystansu przewidzianego dla wyścigu minus pierwsza część, Str. 10

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Aleksander Jagła Bogumił Hulist Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Bogdan Szkuta Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone jest dla klubów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 11 i 12 RUNDA - GSMP Sienna Czarna Góra 2013-16-18 sierpnia 2013 rok REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3 a, 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01)

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01) YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY (stan na 2014-03-01) 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza rozgrywana jest w ramach Mistrzostw Okręgu i w oparciu o niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP 2. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo