Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A."

Transkrypt

1 Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze Pożyczki / kredyty Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A Karty kredytowe Euro Banku S.A Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym

2 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od r. Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 PLN 7) 9 PLN 11 PLN 21 PLN 3 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli: suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących 1) ) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. LUB średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków oszczędnościowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. LUB rachunek bieżący w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/gotówkowego/konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. LUB Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu porzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. LUB przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. LUB TAK w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty TAK z kontem była powiązana lokata Wpłaty i środków Wpłata gotówki w placówce eurobanku Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce do dziennie 7 PLN 7 PLN powyżej dziennie 2) 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat gotówki w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelewy wykonywane w placówce Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 3) 5 PLN 7 PLN 5 PLN 3 PLN 7 PLN 7 PLN 2

3 Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 7 PLN 5 PLN 5 PLN 1 7 PLN 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 5 PLN 7 PLN 7 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 5000,0 3 PLN 5 PLN 1 PLN 5 PLN Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny / / / / 5 PLN/1 PLN 5 PLN/1 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 2 PLN/ 2 PLN/ 0,5 / 2 PLN/ 0,5 7 PLN/1 PLN 7 PLN/1 PLN Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN 2 PLN 2 PLN 4 PLN 4 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 5 PLN 7 PLN 7 PLN Pobranie raty pożyczki z konta Kontrola stanu konta Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta Abonament Mini: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Medium Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Optimum: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 0 0,3 2,5 15 0,25 PLN 0,1 3 PLN 0 0,3 3

4 Staard Online Classic Prestige Junior Abonament Premium: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 6 PLN 50 0,2 Ubezpieczenia assistance do kont Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony i usługi concierge Pozostałe operacje Wysokość premii przyznawanej w ramach programu premiowego Kupujesz - Zyskujesz 0,50% łacznej kwoty premiowanych 1% łacznej kwoty premiowanych PROgres 20 Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Zmiana pakietu 5 PLN Zamknięcie konta w terminie 90 dni od daty otwarcia 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wpłata na rachunek w innym banku 0,6% wpłacanej kwoty, min. 1 Karty Płatnicze Wydanie karty niespersonalizowanej 9,95 PLN Wydanie karty spersonalizowanej 19,95 PLN Wydanie karty mobilnej 19,95 PLN Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN Posiadanie karty (miesięcznie za każdą kartę): Visa Electron 3,45 PLN 3,45 PLN MasterCard Debit 3,95 PLN 3,95 PLN MasterCard Debit NFC 5,95 PLN do dnia r. / 5,95 PLN od dnia r. Min. łączna kwota bezgotówkowych, kwalifikująca do zwrotu opłaty za PLN posiadanie karty 5) Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą: niezwiązana z hazardem 4) związana z hazardem 4) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN Przewalutowanie w walucie innej niż PLN Sprawdzenie dostępnych środków we wpłatomacie Euro Banku S.A. min. 4,95 PLN 5 PLN 0% kwoty min. 4,95 PLN 4

5 Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN Zmiana limitów transakcyjnych karty Tokeny Wydanie TokenaGSM Wydanie pierwszego tokena sprzętowego 1 PLN 1 PLN Wydanie kolejnego tokena sprzętowego, bez zwrotu poprzedniego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Korzystanie z TokenaGSM - miesięcznie Korzystanie z tokena sprzętowego - miesięcznie 3 PLN 3 PLN 3 PLN Rezygnacja z tokena sprzętowego bez jego zwrotu 6) 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 1) za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta (np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący) oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu 2) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 3) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu) 4) transakcja związana z hazardem - transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi 5) dotyczy łącznej kwoty bezgotówkowych, wykonanych dowolnymi kartami Użytkownika wydanymi w ramach jednego rachunku, zaksięgowanych w miesiącu, za który została pobrana opłata za posiadanie karty; zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca 6) opłata nie jest pobierana w przypadku upływu terminu ważności tokena 7) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż. 5

6 Tabela Opłat i Prowizji pożyczki / kredytu obowiązuje od dnia r. Opłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy odpisu umowy pożyczki/kredytu Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy: duplikatu dokumentacji kredytowej, zgody lub upoważnienia związanego z użytkowaniem Pojazdu stanowiącego Zabezpieczenie spłaty Pożyczki/Kredytu Opłata za Wakacje Kredytowe Prowizja za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu Prowizja za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu (pierwsza operacja w roku kalearzowym jest bezpłatna) Opłata za przekazanie środków pieniężnych z Kredytu w formie pocztowego zlecenia (usługa dostępna wyłącznie dla Kredytów udzielanych w placówkach Podmiotów współpracujących oraz dla kredytu online) Opłata za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia Opłata za wysłanie listem zwykłym wezwania do: zwrotu karty Pojazdu, dostarczenia kopii polisy AC wraz z cesją praw na rzecz Banku, dostarczenia dowodu opłacenia raty składki polisy AC Wypożyczenie karty Pojazdu na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Opłata za wysłanie wezwania do wydania Pojazdu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Właścicieli Pojazdu) Opłata za wiykację Pojazdu 50,0 50,0 30,0 9,5 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,0 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,0 równa stawkom pobieranym przez Pocztę Polską 60,0 20,0 40,0 20,0 25,0 110,0 70,0 20,00-50,0 25,0 300,0 + rzeczywiste koszty poniesione przez Bank na rzecz usługodawców zewnętrznych 6

7 Tabela opłat i prowizji kredytu hipotecznego w Euro Banku S.A. Obowiązuje od dnia r. Czynności Stawki Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczki Opłata za wystawienie promesy kredytowej bez opłat Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie. 150 zł od 0% do 1,5% Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki od kwoty wcześniejszej spłaty obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału kredytu/pożyczki w okresie pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia płatności pierwszej raty kredytu Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz ze zm.). Prowizja za przewalutowanie Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące. 2 Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki 2. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej 2,3. Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy 4 Opłata za Opinię o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości) Badanie stanu prawnego Nieruchomości Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych innych niż Zobowiązania finansowe lub o ustanowieniu zabezpieczenia (rodzaj dokumentów i termin ich dostarczenia określa Umowa bądź Regulamin). W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 5,6. Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego nie wywiązania się Kredytobiorcy z Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 7. Opłata za wiykacyjną wizytę terenową. Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy. Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 8 Wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 8 3% 0 zł 250 zł 400 zł 150 zł 150 zł 200 zł 0 zł 100 zł 25 zł 25 zł 110 zł 150 zł 70 zł zł 50 zł 50 zł 1 Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie. 2 W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy. 3 Nie dotyczy przewalutowania kredytu, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku oraz zmiany do umowy w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu. 7

8 4 Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji. 5 Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt 6 Bank przypomina w formie listownej o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie. 6 W przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się przez Kredytobiorcę z zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązanie finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne, a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Monit listowny może zostać wysłany po upływie 10 dni kalearzowych po wskazanym terminie, w jakim Kredytobiorca był zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów. W razie stwierdzenia bezskuteczności tego działania i dalszego niewywiązywania się Kredytobiorcy z postanowień umownych kolejny monit może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni kalearzowych licząc od daty wysłania poprzedniego monitu. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym. 7 W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie Zobowiązań finansowych Bank podejmuje działania wiykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, wiykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności wiykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań wiykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 wiykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym. 8 Dotyczy umów podpisanych od dnia r. Rodzaj ubezpieczenia 1 Okres Stawka Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości (składka płatna od wartości nieruchomości; nie mniej niż 50 złotych) Ubezpieczenia na rzecz Klienta (Ubezpieczenia grupowe) Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka łączna dla 2 Kredytobiorców Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka łączna dla 2 Kredytobiorców) 12 miesięcy 0,085% 60 miesięcy 0,425% miesięcznie 0,036% 12 miesięcy 0,3% 60 miesięcy 1,8% 12 miesięcy 0,6% 60 miesięcy 3% 12 miesięcy 0,75% 36 miesięcy 1,5% 60 miesięcy 2,5% 12 miesięcy 1,2% 36 miesięcy 2,5% 60 miesięcy 3,5% 1 Stawki wskazane w powyższej tabeli mają zastosowanie do umów zawartych od dnia r. Dla umów zawartych przed r. stosuje się stawki określone w Tabelach obowiązujących na dzień podpisania umowy lub na dzień przystąpienia do ubezpieczenia. 8

9 Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. Tabela obowiązuje od r. Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Opłata za wydanie Karty głównej opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy rozliczono min. 3 transakcje bezgotówkowe dla Visa Classic Staard, min. 5 bezgotówkowych dla Visa Gold Perfect, Visa Gold Staard i Visa Gold Select Opłata za Kartę główną a) opłata roczna opłata naliczana w rocznicę zawarcia Umowy/wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono min. 35 Transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min (dla kart Gold min. 2000) b) opłata miesięczna opłata naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, w którym zostały rozliczone min. 3 transakcje dokonane za pomocą Karty / 5 / 10 Visa Gold Staard Visa Gold Home / 15 / 15 / 5 / 10 / 10 / 10 5 PLN Wydanie Karty dodatkowej 25 PLN 5 Visa Gold Staard Visa Gold 75 PLN 75 PLN Home Opłata za Kartę dodatkową opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN stronie eurobanku) Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku) 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za granicą, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem 3) na terenie Polski i za granicą Przewalutowanie bezgotówkowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą w krajach członkowskich UE i EFTA Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, w tym za przewalutowanie Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN w bankomacie 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN Sprawdzenie salda w bankomacie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Zmiana limitów transakcyjnych 9

10 Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Kopia rachunku obciążeniowego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 100 USD Pakiet ubezpieczeń podstawowych Koszty korzystania z Limitu kredytowego Zestawienie dla Karty głównej (w formie papierowej lub elektronicznej) Zestawienie dla Karty dodatkowej (w formie papierowej lub elektronicznej) Duplikat Zestawienia dla karty głównej i dodatkowej (w formie papierowej) 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma o przekroczeniu limitu kredytowego Usługa powiadomień SMS Opłata za restrukturyzację zadłużenia 0,5 % zadłużenia pozostałego do spłaty, nie mniej niż 2 Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (pobierane od momentu uprawomocnienia się wypowiedzenia umowy) Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Plany ratalne Minimalna kwota dla Planu ratalnego Limit dostępny dla Planów ratalnych 30 80% Limitu kredytowego Opłata za uruchomienie Planu ratalnego (naliczana od kwoty kapitału początkowego Planu ratalnego) Liczba rat zlecenie telefoniczne 3-24 Liczba rat zlecenie w terminalu POS 6, 10, 12, 18, 24 Ubezpieczenie opcjonalne (opłata miesięczna, naliczona w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na Zestawieniu ) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności od pracy 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 10

11 Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Oprocentowanie Limitu kredytowego oraz pozostałe parametry Minimalna kwota spłaty 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3, powiększona o kwotę wyznaczonych do spłaty rat 5% min. 3 Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych do 52 dni do 52 dni do 56 dni do 56 dni do 56 dni Liczba dni następujących po dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 16% 16% 16% 16% 16% Oprocentowanie Transakcji gotówki 16% 16% 16% 16% 16% 12% Oprocentowanie dla kwoty zadłużenia spłacanego 7,99% - dla Planów w ramach Planu ratalnego 5) ratalnych utworzonych do r. Oprocentowanie spłaty zadłużenia karty 8,9% w innym banku 6) / 16% 8,9% 6) / 16% 8,9% 6) / 16% 21,08% Visa Gold Staard Rzeczywiste roczne oprocentowanie 4) 23,62% 23,28% 23,28% 2) 19,19% Visa Gold Home 1) opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club wycofanych z oferty. Wymiana kart Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club na karty Visa Gold Perfect realizowana jest bezpłatnie. 2) karta nie jest dostępna w ofercie dla nowo zawieranych Umów. Opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Kaufla/ Visa Classic EKO/ Visa Classic Partner AGD RTV wycofanych z oferty; wymiana tych kart na kartę Visa Classic Staard BIS realizowana jest bezpłatnie. 3) Transakcja związana z hazardem -Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi, 4) Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania zostały wyliczone przy poniższych założeniach, zgodnie z ustawą z dnia r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126, Poz. 715 z późniejszymi zmianami): wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania pierwszej, reprezentatywny Limit kredytowy w wysokości: 370 dla kart Visa Gold Staard i Home, 290 dla kart Visa Gold Perfect i Select, 1100,0 dla kart Visa Classic Staard zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej, która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych, powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania, w taki sposób, że: - przez 23 pierwsze raty spłacane jest zadłużenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty, której wysokość ustalana jest zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, - w ostatniej 24 racie spłacana jest pozostała część zadłużenia. opłata za wydanie Karty głównej i opłaty za Kartę główną (roczna, miesięczne), których wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, spłacane są w ostatniej racie zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia, wyliczenia dokonano na dzień: r. Faktyczne wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zależą od wysokości przyznanego Posiadaczowi karty Limitu kredytowego i sposobu jego wykorzystania (terminu, wysokości i sposobu ) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego 5) Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego 6) obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie 11

12 Tabela Opłat i Prowizji Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym Tabela obowiązuje od dnia r. Pakiet konta 1) Online Classic Prestige Prowizja za udzielenie 2), podwyższenie 3), przedłużenie 4) Limitu kredytowego Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy odpisu Umowy o limit Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Limitu kredytowego i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy duplikatu dokumentacji kredytowej Prowizja za restrukturyzację Limitu kredytowego Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) 2%, min. 6 2%, min. 6 1%, min. 6 Uwaga! Bank zwraca prowizję za udzielenie i przedłużenie Limitu kredytowego w przypadku comiesięcznego wpływu wynagrodzenia / świadczenia na rachunek bieżący ,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż PLN ) Limit kredytowy nie jest dostępny w następujących Pakietach konta: Staard, Junior,, Progres 2) prowizja naliczana od kwoty udzielonego Limitu kredytowego 3) prowizja naliczana od kwoty podwyższenia Limitu kredytowego 4) prowizja naliczana od kwoty przedłużonego Limitu kredytowego 12

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 5 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 6 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 8 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r.

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. 1) Tabela Opłat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2) Wykaz zmian w Tabeli

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z

Strona 1 z Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 05.05.2016 r. I. OPŁATY: 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 I. RACHUNKI Zwykłe Senior Depozytariusz Classic Konto e IKS Tandem e Tandem ROR, e-ror (wycofane z oferty) 1. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat dla klientów indywidualnych dla rachunków obowiązuje od r.

Tabela prowizji i opłat dla klientów indywidualnych dla rachunków obowiązuje od r. Tabela prowizji i opłat dla klientów indywidualnych dla rachunków obowiązuje od 02.06.2014 r. Rachunki IKS A vista Konto dla Aktywnych Nestor E-konto E-Super E-Nestor ROR Konto Free Superkonto Wariant

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 03.04. 2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo