Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A."

Transkrypt

1 Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze Pożyczki / kredyty Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A Karty kredytowe Euro Banku S.A Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym

2 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od r. Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 PLN 7) 9 PLN 11 PLN 21 PLN 3 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli: suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących 1) ) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. LUB średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków oszczędnościowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. LUB rachunek bieżący w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/gotówkowego/konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. LUB Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu porzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. LUB przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. LUB TAK w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty TAK z kontem była powiązana lokata Wpłaty i środków Wpłata gotówki w placówce eurobanku Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce do dziennie 7 PLN 7 PLN powyżej dziennie 2) 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat gotówki w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelewy wykonywane w placówce Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 3) 5 PLN 7 PLN 5 PLN 3 PLN 7 PLN 7 PLN 2

3 Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 7 PLN 5 PLN 5 PLN 1 7 PLN 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 5 PLN 7 PLN 7 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 5000,0 3 PLN 5 PLN 1 PLN 5 PLN Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny / / / / 5 PLN/1 PLN 5 PLN/1 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 2 PLN/ 2 PLN/ 0,5 / 2 PLN/ 0,5 7 PLN/1 PLN 7 PLN/1 PLN Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN 2 PLN 2 PLN 4 PLN 4 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 5 PLN 7 PLN 7 PLN Pobranie raty pożyczki z konta Kontrola stanu konta Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta Abonament Mini: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Medium Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Optimum: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 0 0,3 2,5 15 0,25 PLN 0,1 3 PLN 0 0,3 3

4 Staard Online Classic Prestige Junior Abonament Premium: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 6 PLN 50 0,2 Ubezpieczenia assistance do kont Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony i usługi concierge Pozostałe operacje Wysokość premii przyznawanej w ramach programu premiowego Kupujesz - Zyskujesz 0,50% łacznej kwoty premiowanych 1% łacznej kwoty premiowanych PROgres 20 Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Zmiana pakietu 5 PLN Zamknięcie konta w terminie 90 dni od daty otwarcia 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wpłata na rachunek w innym banku 0,6% wpłacanej kwoty, min. 1 Karty Płatnicze Wydanie karty niespersonalizowanej 9,95 PLN Wydanie karty spersonalizowanej 19,95 PLN Wydanie karty mobilnej 19,95 PLN Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN Posiadanie karty (miesięcznie za każdą kartę): Visa Electron 3,45 PLN 3,45 PLN MasterCard Debit 3,95 PLN 3,95 PLN MasterCard Debit NFC 5,95 PLN do dnia r. / 5,95 PLN od dnia r. Min. łączna kwota bezgotówkowych, kwalifikująca do zwrotu opłaty za PLN posiadanie karty 5) Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą: niezwiązana z hazardem 4) związana z hazardem 4) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN Przewalutowanie w walucie innej niż PLN Sprawdzenie dostępnych środków we wpłatomacie Euro Banku S.A. min. 4,95 PLN 5 PLN 0% kwoty min. 4,95 PLN 4

5 Staard Online Classic Prestige Junior PROgres Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN Zmiana limitów transakcyjnych karty Tokeny Wydanie TokenaGSM Wydanie pierwszego tokena sprzętowego 1 PLN 1 PLN Wydanie kolejnego tokena sprzętowego, bez zwrotu poprzedniego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Korzystanie z TokenaGSM - miesięcznie Korzystanie z tokena sprzętowego - miesięcznie 3 PLN 3 PLN 3 PLN Rezygnacja z tokena sprzętowego bez jego zwrotu 6) 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 1) za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta (np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący) oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu 2) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 3) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu) 4) transakcja związana z hazardem - transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi 5) dotyczy łącznej kwoty bezgotówkowych, wykonanych dowolnymi kartami Użytkownika wydanymi w ramach jednego rachunku, zaksięgowanych w miesiącu, za który została pobrana opłata za posiadanie karty; zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca 6) opłata nie jest pobierana w przypadku upływu terminu ważności tokena 7) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż. 5

6 Tabela Opłat i Prowizji pożyczki / kredytu obowiązuje od dnia r. Opłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy odpisu umowy pożyczki/kredytu Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy: duplikatu dokumentacji kredytowej, zgody lub upoważnienia związanego z użytkowaniem Pojazdu stanowiącego Zabezpieczenie spłaty Pożyczki/Kredytu Opłata za Wakacje Kredytowe Prowizja za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu Prowizja za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu (pierwsza operacja w roku kalearzowym jest bezpłatna) Opłata za przekazanie środków pieniężnych z Kredytu w formie pocztowego zlecenia (usługa dostępna wyłącznie dla Kredytów udzielanych w placówkach Podmiotów współpracujących oraz dla kredytu online) Opłata za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia Opłata za wysłanie listem zwykłym wezwania do: zwrotu karty Pojazdu, dostarczenia kopii polisy AC wraz z cesją praw na rzecz Banku, dostarczenia dowodu opłacenia raty składki polisy AC Wypożyczenie karty Pojazdu na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Opłata za wysłanie wezwania do wydania Pojazdu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Właścicieli Pojazdu) Opłata za wiykację Pojazdu 50,0 50,0 30,0 9,5 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,0 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 20,0 równa stawkom pobieranym przez Pocztę Polską 60,0 20,0 40,0 20,0 25,0 110,0 70,0 20,00-50,0 25,0 300,0 + rzeczywiste koszty poniesione przez Bank na rzecz usługodawców zewnętrznych 6

7 Tabela opłat i prowizji kredytu hipotecznego w Euro Banku S.A. Obowiązuje od dnia r. Czynności Stawki Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczki Opłata za wystawienie promesy kredytowej bez opłat Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie. 150 zł od 0% do 1,5% Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki od kwoty wcześniejszej spłaty obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału kredytu/pożyczki w okresie pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia płatności pierwszej raty kredytu Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz ze zm.). Prowizja za przewalutowanie Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące. 2 Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki 2. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej 2,3. Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy 4 Opłata za Opinię o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości) Badanie stanu prawnego Nieruchomości Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych innych niż Zobowiązania finansowe lub o ustanowieniu zabezpieczenia (rodzaj dokumentów i termin ich dostarczenia określa Umowa bądź Regulamin). W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 5,6. Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego nie wywiązania się Kredytobiorcy z Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 7. Opłata za wiykacyjną wizytę terenową. Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy. Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 8 Wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 8 3% 0 zł 250 zł 400 zł 150 zł 150 zł 200 zł 0 zł 100 zł 25 zł 25 zł 110 zł 150 zł 70 zł zł 50 zł 50 zł 1 Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie. 2 W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy. 3 Nie dotyczy przewalutowania kredytu, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku oraz zmiany do umowy w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu. 7

8 4 Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji. 5 Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt 6 Bank przypomina w formie listownej o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie. 6 W przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się przez Kredytobiorcę z zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązanie finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne, a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Monit listowny może zostać wysłany po upływie 10 dni kalearzowych po wskazanym terminie, w jakim Kredytobiorca był zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów. W razie stwierdzenia bezskuteczności tego działania i dalszego niewywiązywania się Kredytobiorcy z postanowień umownych kolejny monit może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni kalearzowych licząc od daty wysłania poprzedniego monitu. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym. 7 W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie Zobowiązań finansowych Bank podejmuje działania wiykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, wiykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę i Poręczyciela o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności wiykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań wiykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 wiykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym. 8 Dotyczy umów podpisanych od dnia r. Rodzaj ubezpieczenia 1 Okres Stawka Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości (składka płatna od wartości nieruchomości; nie mniej niż 50 złotych) Ubezpieczenia na rzecz Klienta (Ubezpieczenia grupowe) Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka łączna dla 2 Kredytobiorców Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Grupowe Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka łączna dla 2 Kredytobiorców) 12 miesięcy 0,085% 60 miesięcy 0,425% miesięcznie 0,036% 12 miesięcy 0,3% 60 miesięcy 1,8% 12 miesięcy 0,6% 60 miesięcy 3% 12 miesięcy 0,75% 36 miesięcy 1,5% 60 miesięcy 2,5% 12 miesięcy 1,2% 36 miesięcy 2,5% 60 miesięcy 3,5% 1 Stawki wskazane w powyższej tabeli mają zastosowanie do umów zawartych od dnia r. Dla umów zawartych przed r. stosuje się stawki określone w Tabelach obowiązujących na dzień podpisania umowy lub na dzień przystąpienia do ubezpieczenia. 8

9 Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. Tabela obowiązuje od r. Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Opłata za wydanie Karty głównej opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy rozliczono min. 3 transakcje bezgotówkowe dla Visa Classic Staard, min. 5 bezgotówkowych dla Visa Gold Perfect, Visa Gold Staard i Visa Gold Select Opłata za Kartę główną a) opłata roczna opłata naliczana w rocznicę zawarcia Umowy/wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono min. 35 Transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min (dla kart Gold min. 2000) b) opłata miesięczna opłata naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, w którym zostały rozliczone min. 3 transakcje dokonane za pomocą Karty / 5 / 10 Visa Gold Staard Visa Gold Home / 15 / 15 / 5 / 10 / 10 / 10 5 PLN Wydanie Karty dodatkowej 25 PLN 5 Visa Gold Staard Visa Gold 75 PLN 75 PLN Home Opłata za Kartę dodatkową opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN stronie eurobanku) Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku) 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za granicą, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem 3) na terenie Polski i za granicą Przewalutowanie bezgotówkowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą w krajach członkowskich UE i EFTA Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, w tym za przewalutowanie Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 1,5% kwoty 4,5% kwoty min. 1 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN w bankomacie 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN Sprawdzenie salda w bankomacie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Zmiana limitów transakcyjnych 9

10 Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Kopia rachunku obciążeniowego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 100 USD Pakiet ubezpieczeń podstawowych Koszty korzystania z Limitu kredytowego Zestawienie dla Karty głównej (w formie papierowej lub elektronicznej) Zestawienie dla Karty dodatkowej (w formie papierowej lub elektronicznej) Duplikat Zestawienia dla karty głównej i dodatkowej (w formie papierowej) 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma o przekroczeniu limitu kredytowego Usługa powiadomień SMS Opłata za restrukturyzację zadłużenia 0,5 % zadłużenia pozostałego do spłaty, nie mniej niż 2 Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (pobierane od momentu uprawomocnienia się wypowiedzenia umowy) Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Plany ratalne Minimalna kwota dla Planu ratalnego Limit dostępny dla Planów ratalnych 30 80% Limitu kredytowego Opłata za uruchomienie Planu ratalnego (naliczana od kwoty kapitału początkowego Planu ratalnego) Liczba rat zlecenie telefoniczne 3-24 Liczba rat zlecenie w terminalu POS 6, 10, 12, 18, 24 Ubezpieczenie opcjonalne (opłata miesięczna, naliczona w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na Zestawieniu ) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności od pracy 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 10

11 Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Oprocentowanie Limitu kredytowego oraz pozostałe parametry Minimalna kwota spłaty 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3, powiększona o kwotę wyznaczonych do spłaty rat 5% min. 3 Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych do 52 dni do 52 dni do 56 dni do 56 dni do 56 dni Liczba dni następujących po dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 16% 16% 16% 16% 16% Oprocentowanie Transakcji gotówki 16% 16% 16% 16% 16% 12% Oprocentowanie dla kwoty zadłużenia spłacanego 7,99% - dla Planów w ramach Planu ratalnego 5) ratalnych utworzonych do r. Oprocentowanie spłaty zadłużenia karty 8,9% w innym banku 6) / 16% 8,9% 6) / 16% 8,9% 6) / 16% 21,08% Visa Gold Staard Rzeczywiste roczne oprocentowanie 4) 23,62% 23,28% 23,28% 2) 19,19% Visa Gold Home 1) opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club wycofanych z oferty. Wymiana kart Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club na karty Visa Gold Perfect realizowana jest bezpłatnie. 2) karta nie jest dostępna w ofercie dla nowo zawieranych Umów. Opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Kaufla/ Visa Classic EKO/ Visa Classic Partner AGD RTV wycofanych z oferty; wymiana tych kart na kartę Visa Classic Staard BIS realizowana jest bezpłatnie. 3) Transakcja związana z hazardem -Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi, 4) Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania zostały wyliczone przy poniższych założeniach, zgodnie z ustawą z dnia r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126, Poz. 715 z późniejszymi zmianami): wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania pierwszej, reprezentatywny Limit kredytowy w wysokości: 370 dla kart Visa Gold Staard i Home, 290 dla kart Visa Gold Perfect i Select, 1100,0 dla kart Visa Classic Staard zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej, która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych, powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania, w taki sposób, że: - przez 23 pierwsze raty spłacane jest zadłużenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty, której wysokość ustalana jest zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, - w ostatniej 24 racie spłacana jest pozostała część zadłużenia. opłata za wydanie Karty głównej i opłaty za Kartę główną (roczna, miesięczne), których wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, spłacane są w ostatniej racie zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia, wyliczenia dokonano na dzień: r. Faktyczne wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zależą od wysokości przyznanego Posiadaczowi karty Limitu kredytowego i sposobu jego wykorzystania (terminu, wysokości i sposobu ) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego 5) Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego 6) obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie 11

12 Tabela Opłat i Prowizji Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym Tabela obowiązuje od dnia r. Pakiet konta 1) Online Classic Prestige Prowizja za udzielenie 2), podwyższenie 3), przedłużenie 4) Limitu kredytowego Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy odpisu Umowy o limit Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Limitu kredytowego i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy duplikatu dokumentacji kredytowej Prowizja za restrukturyzację Limitu kredytowego Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) 2%, min. 6 2%, min. 6 1%, min. 6 Uwaga! Bank zwraca prowizję za udzielenie i przedłużenie Limitu kredytowego w przypadku comiesięcznego wpływu wynagrodzenia / świadczenia na rachunek bieżący ,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż PLN ) Limit kredytowy nie jest dostępny w następujących Pakietach konta: Staard, Junior,, Progres 2) prowizja naliczana od kwoty udzielonego Limitu kredytowego 3) prowizja naliczana od kwoty podwyższenia Limitu kredytowego 4) prowizja naliczana od kwoty przedłużonego Limitu kredytowego 12

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od 0 maja 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH DZIAŁ I: KONTA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH DZIAŁ I: KONTA DZIAŁ I: KONTA ROZDZIAŁ 1: KONTO BIZNES I. Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych I KONTO Solista Biznes Sonata Biznes Symfonia Biznes Otwarcie konta Prowadzenie konta

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo