Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu."

Transkrypt

1 Redakcja. Zaadzka L Telefony : AdmlnUtrucj* Warunki prenumeraty: 4 r Ceny ogłoszeni furt tekstem t L -a itroaa 37 gt. aa. m/m lun. strona 0 laaa; fcattcaa 27 teketeie 0 ir.j gr.; nekrologi 30 gr.; ta aycrajna 7 gr.: śnbm 3 gr m y ras, dla poaaakatacyc* pracy M gr.l Bal J0 kmmobotapca I sł at, dla ja ęża. gą ć; ladflt uje ne szcz* o y do ynai si stoi ymfl ści!j mu ez t go Tra^ecljai matki tancerki. rutalny list otarty córki tonął zrozpaczona matkę objęcia śmierci. naji anlu młodocianej baletolcy ę. nj zesmyckiej przez nieznane ężczyznę i o jej dramatyczcieczce ości z rozbitej taksóki. udztj ród astępnego dnia kilku on nikach arszaskich pojalnvdj,e. l^t otarty młodej tan Rok VI, Jfc 92 Łódź, Środa 6 lipca 930 t. Łódź. 6 lipca. W dniu czo 'arszaa, (Od l ylokła na łamy prasy, de przez poieszenie, zaś po rajszym komenda policji poia Przed kilku dniami praleczna zamieściła iadc- niła czoraj ieczorem samo- yklęła córką ^ że przystępie rozpaczy popeł zostaionym liście toej Kaliszu zaalarmoana została iadomością o kraem zabójstie dokonanem o rzek omem bójsto. Odebrała ona sobie ży- i przeklęła jej opiekuna p. S. Reolucyjne strząsy Egipcie. Kae rozruchy Aleksandrii. 4 osób zabitych ciężko rannych. dob którym ta odsłaniała asa< Jlonegó talny zdarzenia!' sposób kulisy Jak' z tego te- Aleksandr ja, (Od ł i które są noą zapoiedzią y- cił oddziały policyjne ' k o r -) czoraj doszło na ulv buchu reolucji przeciko rzą kamieniami brukoemi. jj»tu ynikało cach Aleksandrii do. dom króla Fuada. Policyjne samochody ciężaroe ie. groźnych rozruchó, Podczas pochodu tłum obrzu- demonstranci yracali i oblematka I brat ając je benzyną, podpalali «- j t~/u lnastoletniej baletnicy sta Na jednym z placó rozpoczęto bo sprzeciiali się jej yraniu teatrze, zarzuca- plondroać sklepy W dniu śięta narodoego Francji. ałi jej niedośiadczenie y europejskie. Policja ojsko «- tetuje sposób karygodny torzyły ogieńwaalk! trały do ki p. S. Z tego poodu do późnego ieczora Europejczy zy? ich yły inji. do ostrego zajścia domu lym. po którem młoda ba ta udekła z domu. Matka i podejrzeali, że do uclecz lólł ją p. S. znew liście otartym zaprzeczy ncji ^ młoda Przesmycka, ale ka Jorąca obrona pana S. pofatdfeła mniemać że podejrzeń!, matki kor^, k as y, h rne yl a llj ki W B<' [o spółdziałanie tej a* l mogły być słuszne. ratka, 57-letnia nauczycieltanisłaa Przesmycka tak rzejęła hańbiącym jej oaniu postępkiem córki, spray rodzinne Uroczysta to ij4 e l8lngiors, (PAT.),nych usta, przedstaionych St** ec tego^ że parlament nie przyjął przez rząd, prezydent roziązał an letkich antykomuntetyczr dniu czorajszym sejm finlandzki. Noe ybory odbędą się aa opula - W: dniu i 2 października. Pie: sze posiedzenie sejmu zostanie zołane na dzień 20 październl ka. :o: ni Maid eka ina W.. y, zyna h i ml i, deo* rop?'! potoka' nóiw-' mst** Ml i ,, ^ Noe ybory odbądą sią październiku Józef Więckoski jvnik 8-go komisariatu P. Ł dzi, mianoany komisa rzem. akademja saliarszasktej Rady Miejskiej. Pretendent do tronu francuskiego Polsce. Warszaa, (Od ł. kor). Od tygodnia bai Polsce hrabia Paryża, książę de Gu ; se, pretendent do tronu francuskiego. Księcia de Guise podejm^a no Warszaie Klubie Myśliskim. Obecnie jest on gościem Radziiłłó Nieśieżu. :o: Kraa zabaa Kaliszu. Kula reoleroa sercu. cy schronili się do gmachu g'ełdy. Podczas strzelaniny zabitych zostało 4 osób, tern 8 Europejczykó, ciężko rannych jest zgórą 250 o- sób. W mieśde ogłoszono stan yjątkoy. Z Kairu ysłano posiłki ojsko e. Dr. EBIN Piotrkoska 0. przeproadził się, na Al. Kościuszki Nr. 39 rótf Andrzeja Odpoczynek I odlad żołnierski młodych ochotnikó przysposobienia ojskoego. Młodzież nasza garnie się. o-iw. i ćiczenia terenie mło choczo do organteacjt przysposo dodanych ojakó nie należą hienia ojskoego. Widok dziar dzisiaj do rzadkości, sko maneżyjących oddziałó P. Tragiczna ypraa po iśnie. Śmierć 7-letmego chłopca. Łódź, W dniu czo rajszym około godziny 7 ieczorem «si Paskrzyna, gm. Ręczno pod Piotrkoem, ydarzył się tragiczny ypadek. lco R S ^**.^.i NOTEATRY MEW A" Dziś I dni naitąpnych ielki podójny program BOHATER CHIŃSKIEJ SPELUNKI" Wsoaniały sensacyjny dramat., W ł0u II *-*^^Wł nnril EDDIE POLO podójnej roli. ^6 j EDDIE.POI*** J«ko mlljon.r I., M i - U m y «i. JTAJEMNICA SKRZYNKI POCZTOWEJ Rzecz dzieje się " Warszaie, Poznaniu, Krynicy i Paryiu. ułko*^?^^ ^ I ł! ^ * ^ "! Podczas 2, 3 i 4 seansu będzie obecny kinoteatrze EDDIE POLO. Niezależnie od tego zostaną bezpłatnie rozlosoane pomiędzy Sz. rubhcniość fotografj. z podpisem EDDIE POLA. >^«rac)łmuzydzni p«łn«oruegtry. Bilety «lgo«, olne ejicu l piłie-portout nleałne. domu przy ulicy Staszica nr. 8 mieszkaniu niejakiego Stefana Waldańskiego. Policja udała się niezłocznie pod skazany adres. W mieszkaniu Waldańskiego natrafiono na ielki nieład i nieporządek. W kuchence stała grupa lokatoró otaczając 33- letniego Michała Leandoskiego, bezrolnego, zamieszkałego Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej 5. Leandoski szamotał się usiłując zbiec za szelka cenę. Mały pokoik przylegający do kuchni przedstaiał jeden o- braz zniszczenia. Połamane meble, potłuczone naczynia i czvk. mieszkaniec si Liskó z pod Kalisza. Jak ykazało przeproa dzone dochodzenie stępne Waldański gościł u siebie domu kilku znajomych, pomiędzy którymi znajdoali sś^ rónież Leandoski i Pacholczyk. Gdy toarzysto podpiło sobie godnie pomiędzy yżej ymienionymi postała kłótnia. Przecinicy dopingoani przez resztę przyjaciół szczęli reszcie bójkę, kt<3 rej zięło niebaem udział całe toarzysto. Przezorny Waldański, bojąc się o całość sego mieszkania, ybiegł na ulice by zaalarmoać policję. W tym momencie padł\ strzały. Gdy Waldański biegł szyby śiadczyły o rozmiarach bójki, jaka rozegrała się tam przed chilą. Na środku zporotem do mieszkania ujrzał leżącego już kałuży pokoju, poza przeróconym stołem leżał młody mężczyzna kri Pacholczyka, nie dającego oznak życia. Zabójcy Le z kraą raną na piersiach Po licja pośpieszyła mu niezłocznie z pomocą, szelki ratu rąk reoler. andoskiemu yrano t nek jednak okazał się Już zbędny. Mężczyzna ó cholczyka przeiezione Złoki zamordoanego Pa zostały do kostnicy miejskiej, gdzia Już nie żył. poddane zostaną sekcji lekarsko-sądoej. Kula reoleroa przebiła mu serce poodując natych Michała Leandoskiego mfastoy zgon. Zmarłym o- osadzono ięzieniu do dyskazal się 30-letni Antoni Pachoł pozycji sędziego śledczego. Międzynarodoy kongres studentó Warszaie* Kiatkoskiego stolicy Sze cji. prasa tutejsza zamieszcza fo tografje }, yiady, zaopatrując Oto do ogrodu jednego z gospodarzy dostało się je przychylne na iśnie kilku chłopcó. Obsiedli oni drzea, racząc się soczystemi oocami. W penej chili ukazał s!ę łaściciel ogrodu. Ujrzaszy szkodnikó, zaczął na nich krzy czeć, grożąc zarazem ypuszczeniem psa dla potierdzenia czego skieroał se kroki do psiej budy. Przerażeni chłopcy zaczęli czemprędzej zeskakiać z drze a, przyczem jeden z nich, 7- letni Edard Purgał upadł tak nieszczęśliie, że pękła mu czaszka. Nieszczęśliy chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Otarcie Międzynarodoego demickich. Na kongres przyb/* Kong: igresu Studentó Wars za- ło 80 delegató rozmaitych ie, zołanego przez C. J. E. państ. L. S. S. spraie domó aka- Prasa szedzka podkreśla są przyjaźń dla Polski Sztokholm, (PAT.) l W ziązku z pobytem ministra komentarze. Konseratyny Aftenbla det" skazuje na to, że mimo o» kresu nieoli naród polski nie stracił żyotności I potrafił odbudoać państo. Rozbudoa stolicy. Imponujący finach szpitala..przemienienia Pańskiego" przy ul, Zyj&nuntoskiej Warszaie, który ukończony będzie I oddany do użytku leszcze.«0 ku Ui««żącym,

2 Sir,r C n O* Zamach bomboy na szosie. Z Poiania donoszą: Na szosie pod Fabjanoera poiecie poznańskim samochodoa dorożka nr. 270 kieroana przez łaściciela Jana Staniszeskiego z Poznania, najechała na jakiś nabój z materiałem ybuchoym. Nastąpił groźny ybuch i auto rozleciało sie drzazgi. Kieroca samochodu p. Sta ntszeski, został ciężko poraniony przeieziono go do lecznicy Jadący jako pasażer lekarz dr. Jest to już drugi zamach do konany temsamem miejscu. W spraie zbrodniczego za machu doiadujemy się następujących szczegółó: Katastrofa ydarzyła się na temsamem miejscu gdzie przed niespełna doma miesiącami najechał na bombę samochód oenego kupca poznańskiego. O godz ubiegłej nocy, lak skazuje zegar rozbitego samochodu, nastąpiła katastrofa. Auto najechało na położoną na poierzchni szosy maszynę piekielną jak tierdzą niektórzy a edle zdania innych na bombę. Nastąpiła straszna skutkach sych eksplozja i Samochód dorożka nr. 270, ra cal do Poznania; został on y rzucony na jakieś 0 metró kierunku jazdy i pad! na leej stronie do rou. Szczątki rozbitego drzazgi samochodu, rozsypały się promieniu około stu metró. Drzea po obu stronach szosy odarte z kory, śiadczą o sile ybuchu. Czapka szofera, odrzucona została na kilkadziesiąt metró. Na polach leżą po rozrzucane szczątki Stefan Piotroski, yszedł z groźne i katastrofy bez szan- f samochodu, a iec kaałki blachy z mą sek, części latarni t p. Odarcie kory idoczne Jest na yso kości około 5 metró Zbrodniczy nabój leżał na jezdni. O sile ybuchu, śiad czy też m. in. otór yrany tardej szosie około 40 ctm. głębokości! 60 ctm. szerokości. Podczas katastrofy, zosta' raniony oprócz szofera I zarazem łaściciela dorożki samo chodoej p. Staniszeskiego lekarz etermarjl dr. Stefan Piotroski (Wały Zygmunta Starego 6). który dniu czoraiszn baił majętności p diabisza Szreniaie P. dr. Piotroski, odniósł pokaleczenie na nodze, podrapanie na tarzy. T ze spisem nazisk i adresó J dziecząt została przez ładze śledcze dokładnie zbadana. Eksplozja mmy na drodze. Przesłuchano szystkie ymienione nled osoby, spra i)z!s!aj o- fer ostatkiem rfłodbiegł od mtej (rzymallśmy iadomość o no scym zamachu: nie nie ogarnęły go. Resztki sami Innych śiadkó I resz katastrofy, tak, ii płomie dzono zeznania Ich z zeznania Samochód, będący łasnością ks. prob. Janosika z Bnina, yciu szofera nie zagraża niebcz zeznaniami zbrodntarza. mochodu spłonęły doszczętnie- cie zebrane damę uzupełniono jechał nocy około godz 2-ej pieczeństo. O ypadku zala Gurdała z całym cynłzmem slonę Poznania. W Zegrzu na domił przejeżdżający przypadko opoiada przesłuchującym go jechał on na minę, która ybuchła, który też przeiózł szofera do Jak dokonał mordu. o funkcjonariusz pollcj; Klug, yiadocom. rozsadzając samochód szpitala Poznaniu. kaałki. Szofer cudem tylko Poznaszy na kilka dni Na miejsce zamachu yjecha yszedł z zamachu z nielicznemi pokaleczeniaml Wskutek szy całwlite fed zaufanie, Gur przedtem Mileską, zyska la specjalna komisja śledcza z psami policyfnemi, jednakże do ybuchu rezeroaru benzynoego, samochód stanął cały celem otrzymania kilkudziesię duła postanoił udać się do niej tąd na trop nie natrafiła Zaznaczyć należy, że to już trzeci tego rodzaju zamach etągu krót płomieniach. ciu złotych, potrzebnych mu na 0 ratunku nie było moy. Szo- majókę, oraz na randkę, na k;ego czasu. RESZTKI Potorna spoiedź Wampira Warszay". Warszay donoszą Aresztoanie ampira War szay", Stanisłaa Gurdały, cynicznego mordercy służącej z ul. Ceglanej yołało zrozumiałą sensację całej War szaie. i panikę śród służących, które nie były zbyt pene, czy ro nie jedna z nich łaśnie była umieszczona oym fata! nym spisku ofiar, znalezionym podczas reizji mieszkaniu Gurdały przy ul. Ludoej 2 Mokotoie. Znana jest lekkomyślność ielu służących, które z całą nainością zaierają przygodne znajomości ogrodach parkach, kończące się następnie tragicznie, jak to dały nam przykłady zbrodni przy ulicy Foksal Ceglanej, z drugiej strony częsty grzeszą lekkomyślnością łaściciele mieszkań, poierzający często opiece noo-przyjętej służącej całe mieszkanie. Cyniczny zbrodniarz, ten, który chciał zostać, zorem ampira z Dusseldorfu" Kuby Rozpruacza z Londynu postrachem całej Warszay, został na szczęście unieszkodliiony. Znaleziona przy nim kartka którą umóił sde ogrodzie Staraniem Okręgoej Rady Centralnej OrganltaeJI Zl^A6^^jch Dnia 20 lipca, razie niepogody 27 lipca r.b. Krasińskich _ inną dzieczyną. Przyszedłszy około godzi ny 2 do Mileskiej. Gurduła prosił ją o pożyczkę" 50 zł. Naturalnie, że Mileska sumy takiej nie posiadała. Wóczas umyśle zbrodniarza postał plan zamordoania służącej i obraboana porónaniu z rokiem «j a r i v v mieszkania. raz z całą rodziną udał się na o 2 miliony złotych. b aby rzucić się C ia Zbrodniarz, żegnając się, ze Bielany na majókę. ( ) Ministersto «f n a ł, c Y rkov f ek : ś. p. Mileską, Przez następne dni, t. J. do przeznaczyło dla Lodzi-. - zaczął ją całoać, czasu aresztoania Gurdała budolane roku --Kiego rodu, a ro gdy ta objęła go rękami, mor baił się beztrosko derca schycił ją obydoma złotych po kinach, restauracjach I cu ogółem 6 miljonó 20fl e l 0 przedstaien, ś i e t n y m z rt?kaml za szyję i zaczął ściskać coraz mocniej. Mileska, po dłuższej chili osunęła się bez życia na ziemię. Wóczas zbrodniarz dla szelkiej peności ziązał są ofiarę ręcznikiem poro zaml I zaciągnął do przedpokoju, poczerń przystąpił do rabim ku mieszkania, który jak triado mo nie przyniósł mu spodziea nych zyskó. Zraboaszy dolara i 5 zł., oraz pierścionek i małoartościoą broszkę Gurdała yszedł i udał się na randkę do ogrodu Krasińskich. Z najiększym spokojem esołym nastroju spędził około godziny, poczem rócił do domu na ulicę Ludoą. ( ) W arszas kierniach arszaskich. dzie poiatoym zd Zachęcony łatością I poodzeniem pierszej zbrodni czoraj niezykły Gdy sędzia Dębicki o Gurdała postanoił pójść rok skazujący złodzii ślady upiora z Dusseldorfu ' dysłaę Marczeską W tym też okresie, siedząc sięcy ięzienia za kit julderni Kleszcza przy ulicy garka, ta pochyciłi Marszałkoskiej, Gurdała spo krzyż, stojący na stole i rządził spis sych znajomych, ł które zamierzał zamordoać Plany jego poikłało aresztoanie. i - a ii»ih«hi Straty ynoszą kilkaset tysięcy zł. Lódź, 6 lipca. W dniu czo- Na ratunek pośpieszyły rajszym o godzinie 9 ieczorem, z nieyjaśnionych dotąd przyczyn ybuchł pożar młynie paroym braci Kupfer (daniej Syntera) Kaliszu, przy ulicy Plskoszesklej. ano kompletnie. Ogień podsycany iatrem przyjął duże rozmiary, zagrażając poażnie sąsiednim magazynom zbożoym oraz koszarom piechoty. Piętnastoletni kaliszanfn przepadł bez ieści. Łódź". 6 lipca. W dniu czorajszym Weronika Błędoska, zamieszkała Kaliszu, przy ulicy Noy-Siat nr. 9 złożyła policji meldunek o zaginięciu jej 5-letnlego syna Eugenjusza. Zdarzenia i ( ubieg ej d arszasl 92 i O N racb politycznych roz«pogłoski o poziętej Jphlra U przez rząd decyzji roaf CUI\C W Sejmu dnia 30 lipca b. P a r y ż u z m a r i a ( ) Bilans hanqi^. dzv s t a r u s z k a < k czercu okazał się Wzące naz Saldo ujemne ynosu okazało się p no złotych. Import za u r z c d o e m się o? miljonó z^nimem eksport v > 30 rmljonój r s ł y n n e J pi e k n 0 Ś Wp yy z podatkó*, m l o d o ś c i SWO średnich czercu * p a t a c u v s o k i e z ej, rodzicami zapłonęła pe ;ut oka nieprze lościa do piękne ioego. Pod iania do kon ać stajnie cyrk lantyczna his sij całej '.i a sędziego głoę jl otoczenia mło a, że krzyż pękł. CieżkL niczego ne pod go sędziego opatrzyło joinocy zaufan ie. Zcrmcna zdoła ( ) Wojeoda \ :iocami sv udzielił prasie a okoiku kochan yiadu jedr.ak te ta-n o sytuacji im nio ys którym yraził się op^c7a> ż e t r u n a m i cznie o obecnej sytuacw arvż _ Wóczas mienie fabrykach /*>-nego dnia Żerm straże sze i przemysł produot z d o m u rodzici pożarne Kalisza. Mojkoa, Rypinka. Pałóka I Dobrzca. ne zapotrzeboani* Ł^zeikich środk cze letnie toary na >zpaczcni rodzic Akcja ratunkoa trała do pół skutek czego o.no./n»^ac u t r a c o n a c o nocy. zanim pożar zlokalizo- zon zimoy. To siv natychmiast rónież zrost zatrud t\ Ś». -^^^i Mdi Dupiętroy budynek mfy o k T C j r o y toa, 8-lel pogoń za cyrk na spłonął doszczętnie.. Izefę Koalczykónę tali do drzi n której zami raz z maszynami lększeml kałą przy ulicy Mar' "liłosna. Żerm zapasami zboża. Straty ynoszą kilkaset tysięcy złotych. tego za zastrzejenie pijam. opuścić uko rodzice Chłopiec yszedł z domu dniu 8 czerca z kilku kolegami poza miasto i dotąd nie porócił. Koledzy zaginionego tierdzą. Iż rozstali się z Błędoskim zaraz poza miastem, ponieaż stracił on chęć Praconikó Umyloyeh Syndykat- D«l"ennlkarxy który chciał ją znleofl lata ciężkiego lęzlenll do dalszej ycieczki. Rozstaszy się z H Błędoski zaginął bez. li ją. adoptując ubogą kuzynk ena niebae przybranem Jedyne ślady po f zart Lulu Blue. jako znaleziono okolicacd.... dza. co skazuje na WP^knlejszych t szedł on cyrkoych. kierunku Łod^u latach pożyc Za Błędoskim pollcjaftn, dla którego rozesłała listy gończe, jtkie.jąonęty życ t^ssrt!^r mmmmm!l^i Ił^l^riO^ 0 2a #2czytach. p niestałości mę n ją, aby z Inn noych zru a. * "-'"o fzypłaciła f. Żermena dłu ten f ieroana jaką L E T N I A R E D U T A detu, rzuci. programem nader urozmaiconym na który fory złoża złożą *, fantoa loterj. (każdy los ygrya), konkurs, siei fanw, _ it..j.j_ i... ^ lodmęty żvci'a e tańce, soloe ystępy artystó, ognie sztuczne iele, J ^ ^ 8 Jnieniała kocha ^ ^ Q j fi Orkiestra i ystępy muzyczne pod kier dyr. T. Ryder.: \ }'* ru l n ała bezlitosnym je > Który padał Fotce zasłynęła Fi kronice jako Dzlś P R E M J E R A I Wznoienie jednego i najpiękniejszych arcydzieł filmoych p. t. /yuzdańsza bac Wyjątkoo ipanlała lluitr*c a malyczna orklastry łymfoalciaof pod dj- Areszcie przysz l te Ko półśiatk DZIEWCZĘ Z KARUZELI" Wielki r«k«< Leona Kantora. Poosątek "lane życie znis lkl dramat erotfreany, Ilustrujący tragedjo. atarg-anej dnaiy dauaaącaj, brutalność anió o gośx. 4 po pol., aob. I I schodziła cora * beaaględność łycla, miłość gląboką, do pośięceń zdolną. nladi. o jodi. 2 pot. Cany ml«ii«pe na domiar W rolach tflónych: Pritlllcma akomiti najnltjia aob. I nltdi. od i. 2-aj odczas produkc kochankói liormai Kerry. do 3-a»o 50 trr. I «fniała nogę tak l i odtąd nie m dalszych ystę D^lś ielka Premjera I Najnoszy sukces dźiękoy doby obecnej p skrajną nędz ^^^5! A " r > o n l l m?»i»iprzyiaiąe«i pogody TRUBADURZY NEW-JORKU" tkanin baełnianych t. i.. B R A K I " ubrania zaodoe, robotnicze, sportoe i dla urzędnikó biuroych e. t. c. po yjątkoo niskich cenach sprzedaje KON S U M..Widzeskiej Manufaktury" Rokicińska 54. Dojazd tramajem Nr. 06. N. B. Dla pp. urzędnikó państoych i komunalnych sprzedaż na spłaty miesięczne. Do akt Nr r, Do akt. Nr r. OGŁOSZENIE. OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Poiatoego Ło Komornik Sądu Poiatoego Ło dzi, Stanisła Dulkoski, zamieszkały Łodzi przy ul. Gdańskie] Nr. 6 dzi, Stanisła Dulkoski, zamieszkały Łodzi przy ul. Gdańskie] Nr. o, na zasadzie art. 030 U. P. C. ogl* na zasadzie art. 030 U. P. C. oglaze dniu 24 lipca 930 r. od godz. 0 ramo Łodzi przy ul. Piotrko ze dniu 24 lipca 930 r. od godz 0 rano Łodzi przy ulicy Zielonej skiej Nr. 45 odbędzie sie sprzeda! z Nr. 28 odbędzie sie sprzedał z przetargu publicznego ruchomości, należą cżących do Abraina Rajzbauma I przetargu publicznego ruchomości, na cych do Wolfa Gllcenszlałna i składa Efraima Mendla Poznera składających sie z du sztuk toaru na ubra Jących sie z mebli oszacoanych na sumę zl Łódź. dnia 3 lipca 930 r. Komornik Dałkoski, J ma męskie oszacoanych na sumę 500. bódź, dnia 3 Upca 930 r. Komornik Dulkoski Przepiękny dramat salonov osnnłv na łlo A Nieiażski ul. Aodnaja 5 Tal Choroby skórne, eneryczne i moczopłcioe. Naśietlanie lampą karcó;, ('rzyimui* od 8- po pot. od 5-9. tfniadziala i śięta od 9 do pol. Ula pań od działo a poczekalnia PORADNIA WENEROLOGICZNA Lekarcy-apaajallató ZAWADZKA eaynna od 8 rano do 9 iaezor od pritlmuia koblata lakara W nltdaiala I flata od 9 2 pp. Lacztnla ahorób WENERYCZNYCH, MOCZO- PŁCIOWYCH i SKÓRNYCH Badania kri i ydilalia aa ayllllł i trypar. HODlDltltll l OBDJOlODi.Dl OłOlOBllffl. Gabinet aintio-laemtcay. Kosmetyka lekarska Oddzialna pocaakalaia dla koblat PORADA 8 ił. S. Neumark Choroby ikórna i aneryczna. leczenie djatermją, djatermokoagulacjał oraz L A M P Ą K W A R C O W Ą. MONIUSZKI 5, tal Krsyimuja od.30 do 2.30 pp. od 5-7. oiadilala od j. pol. Do akt Nr r. OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Poiatoego Ło dzi. Stanisła Dulkoski, zamieszkały Łodzi przy ul. Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 030 U. P. C. ogłasza ze doiiu 24 lipca 930 r. od fdz. 0 rano Łodzi przy ul. Noo-Cegldnlanej Nr. 7 odbędzie sie sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Eliasza RzeszeskJego składających sit z mebli oszacoanych na sumę zł. 060, Łódź, dnia 3 lipca 930 r. Komornik Dulkoski Dr. med. Z. RAKOWSKI Tel. 27-S. Specjalista chorób uszu. nosa, gardła I płuc. Konstantynoska 9. Przy]truje od 2 3 I 5 7, Od 0 - i od 2 3 Lecznicy. ul. Zgierska nr 7. Ogłoszenia drobne. UBIORY męskie, damskie, obuie, setry na ypłatę. Piotrkoska 37. ejście. I piętro. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA ŁÓDŹ'PIOTRKÓW Autobusy na poyższej linji odchodzą do Piotrkoa o każdej pełnej godzinie od 8-ej rano do 20 ieczza stacji autobusoej przy al. Rsgoskie L. 85 doj. tramajami t 4. Czas przyjazdu g..30 cena 3.50 gr. :yjafąca \~ 7 -K""/i«ia»»i putjuuf, n ik ialkia noillmy aaryzykoać tak ialkiaj miary V nl«podytaiająo aany mialae. Dyrekcja Grand-^ 3000 ZŁOTYCH miesięcznie ' energiczni panoie przy spp noej potyczki budolanej * Jedyna instytucja Polsce, nie przyrzeka złotych gór,! * cl najyższą nroteję ee* stałą pensję. Zgłoszenia, Ces* 7, mieszkanie 0, lea oflcyr* plęitro. od 4 6- I ZAGINĘŁA legitymacja służbo*, nej Jazdy ydana przez Ł K. D. na Imię WaołaoeJ Id Zielińskiej. ODDAM plac letniskoy o po* m. k. bardzo ładnej oko' Mm. od Lodzi, za motocykl *' WEKSEL ln blanco na zł. 00, ydany Tarapaczol unieażniam, ponie ka dobrym słanie użyany' at pieniądze płaciłem, a blankietu ml nie zrócono. J. Kołodziejczak y. Oferty do Echa" pod Ą Gdańska 03. JÓZEF KAMINSKL Marysi** zguhfl książkę ojskoą. *i ANTONI SKALBANA, zam. Roktdńska 45, zgubił książeczkę x Kasy btety, ydany Łęczycy, i przez PKU. Ku/tao orazdom Chorych. uprasza się zrócić za yn^^ niem, ^ A.E MIŁ Jeżeli ty c POTRZEBNY czeladnik -i? s o b i Ulica Kalenbacha Nr. 24. ^linar ^ u p f e c Sk - ^ ariąco. ^l r^co. d - SZKOŁA psó tresury don»*y r?zumiała. A t z licyjnej, ojskoel I t. p. e ja opuszczę otorzona kurs 20. VII. 930 ^ macie na miejscu: Łódź, Rado^m usiłoała CO %m* Zekr«j» tt A. Saaafc^

3 p c n o' Sfr. 3 ROIT tej f i ro*' m SŁYNNEJ CYRKUWKI. ebka pałacu ca p ż u z m a r J a o s t a t. an^dzy staruszka, której nic sie e n a z isko Laj J T o k a z a I o s i e p 0 s p r a - rt * u r z ę d o e m ostatnim Z}% N\ M E M ó R P, Ę K N 0 Ś C L F lf cu * p d, a c u W v s o k i e j a r y s t 0. em ł a b r z h. v c i a c y r k o e g as przedstaieniu trupy Wielka Wieś liipcu d ej, zapłonęła na pierut oka nieprzezyciężodścia do pięknego clo- helskiego zamożna osada ry Położona u nasady półyspu ły i o Sjrkoego. Pod pozorem backa Wielka Wieś ma raz, z ka Rania do koni zaczęła z polskiem Halleroem szelkie dane, aby Z czasem zająć kr ^ać stajnie cyrkoe. ycił^ JJJnantyczna historja rozsio całej i.ełi i, choć śród polskich kąpielisk nad jedno z pierszych miejs ; tole ę I otoczenia młodej hramorskich. iężhl niczego i.'e podejrzea' W odróżnieniu od Innych zyło minocy zaufanej poko- miejsc ypoczynkoych nad Zcrmeni zdołała przyj* Bałtykiem posiada Wielka locami svm panien Wieś nietylko a okoiku kochanka. Nie- spaniałą plaże nad ielkiem morzem, ale poło cji żona na dość ysokich zniesieniach odznacza się suchością to Łod u 20 c 0. U r o c z a na była dzieckiem hraiego rodu, a rodzice roili ej o śietnym ziązku, z rodzicami penego ra jedr.ak te ta-ne schadzim nie ystarczały, ^"łcza, że truna miała opuuacjl arvzi Wóczas stało się. }e«x- n ejro dnia Żermena duw z ^ o m i i rodzicielskiego, na mzpaczenl rodzice próbonle lyszelkich środkó, aby kać utraconą córkę. U- ' natychmiast óźni sv trud ó 8-Iej e. r an. em ieni pogoń za cyrklem ali do drzi nędznej o- której zamieszkiała iłosna. Żermena nie opuścić ukochanego, tego rodzice ydziei ją. adoptując na jej ubogą kuzynkę z bocz- i. z k^nena o białej, rozianej grzyie. n i c b a e m ZabłybczU p r z v b r a nem nazlzajf Lulu Blue. jako jedna Nie brak tu gości, bo dużo Woda czysta i pełna aromatu. cacb.,, pensjonató, kaiarnia I restauracja może zaspokoić po na D'eknlelszych tancerek cyrkoych. trzeby ybrednych naet letnikó. Tam można poczynić za od*l*u latach pożycia z yllcjalm, dla którego porzuciła kupy, znaleźć szeca, kraca, T e. czy fryzjera. Poza tern Hallero jtkie.jjonety iycła dozaasczytach. przekona- ygodę. Nie potrzebuj myśleć o ma z Wielkiej Wsi dobrą "Vlo nift aiłoścl męskiej. Poabv z inną kobietą. potrzeb soich gości. Cały ^on ja. o zaspakajaniu przyziemnych I noych zruszeń mili. Żermena dłuższą cho że skieroać na szerokie roz sój rozmach I całą energję mo Fzypłacita ten cios, pokieroana jakąś dziną ny ygląd domó mieszkalplanoanie terenu, na estetycz I odetu, rzuciła się sa- Na łamach Archiv fuer So problematami patalogjl żydó i ziale Hygiene und Demogra- przy tej sposobności omaia phie" zajmuje się dr. Koralmk śmiertelności żydó i chrześ- midyątek B. I e ee 2-o lodmęty życia erotycznefmieniała kochankó jak *czki. rujnoała ze śmleezlitosnym jednego po. który padał jej sierotce zasłynęła skanej kronice jako ^vuzdańsza bachantka jjego półśiatka, ""reszcie przyszedł kres. ane życie zniszczyło jej schodziła coraz niżej, a e na domiar nieszczę=-,bdczas produkcji na sceimała nogę tak nieszczę- ] Iż odtąd nie mogła myrfdalszych ystępach. Po- ^ ody.. - iary O nd-v j. 6.3" 0 po F nic ' spp inej <* olscei ór, & e^ CER ficyn* 6- ^ łuztoo* ez Ł- ej f* I o V d CK<R. ykl I any' od,0* rysi^ ą. Ą do^j ycy, WY&T skrajną nędze, łóczy łoże śmierci przytułku. ła się po lokalach Jako kaiarka. Żebrała na kęs chleba. aż reszcie kres żyota bezdomnych. obecnie znalazła przytułku dla Przyczyny śmiertelności śród chrześcijan f żydó Polsce. NA PROGU HELU. 'IENIEC KĄPIELISK NADNORSKICI Rozój Wielkiej Wsi - Halleroa. i piękną egetacją roślinną. Kuracjusze znajdują tam prócz zdroej kąpieli morskiej ochłodę rozpoczynającym się tu lesie helskim, a prócz tego mogą spędzać czas śród dalekich łanó urodzajnej ziemi, rozkoszując si«ido kamł, jakie gdzieindziej znaleźć można tylko głębi kraju. Plaża maloniczo położona jest szeroka l ygodna. Naet przy najiększej ciszy i najładniejszej pogodzie jest tam zasze fala nych, na zieleń kiaty. Przyszłe pradzie kąpieliska morskie nad polskim Bałtykiem krystaliizulą sie dzisiaj zupełnie yraźnie. Bedą niemi Jastrzębia Góra, Wielka Wieś, Halleroo I Jastarnia. Orłoo będzie oodmiejsklem kąpieliskiem Odyni. zaś Hel. chociaż ma iele danych nie może ko?i kuroać z ymienionemi miejscoościami. Wielka Wieś, Halleró zapoiada sle jako ielkie, sna niałe kąpielisko. Na noym, ład nym dorcu kolejoym zatray mulą się -szystkie pociągi., zdą żaiące z Warszay, Gdyni l Pu oka na Hel. Dorzec Wielka A.B DNGLB (70 MIŁOSC NA ODLUDZIU. _vi Jeżeli ty chcesz go *? ź ZO sobie, jeżeli. >hnal U D! e c s k I nił się i ^ ^driąco.-pani za k*>*y r?zumiała. A teraz pani p. * z e la opuszczę ją. Mam 900 * U S I L O W A L A C O Ś C dzieć, ale nie mogła. Ogarnęła go tylko spojrzeniem śmiertelnej nienaiści, odróciła się i spiesznie zniknęła zaroślach. Goff usłyszał jej przeraźliy gizdek, a potem niezmącona cisza zaległa całe ybrzeże. Wieś HalleTOo" jest komórką organiczną całości. Tuż przy dorcu zaczyna się spaniały Bular morski", ciągnący się do Jastrzębiej Góry. Szeroka jezdnia, yłożona bazaltoą kostką, będzie rozko szą mechanicznych pojazdó. szyły przeraźlie sygnały trąbek i syren. Reklamoana przez entuzjas tó pierotnej przyrody, ale le żąca na uboczu Karia, położona 0 da kroki od spaniałej plaży otartego morza, pozostała ubogą sią rybacką, Ostatni akt tragedjl górnicze]; mieszkanie. Mieszkając latem Kari, trzeba cały dzień spędzać na pla ży, bo innej zabay niema, chyba, że ypray z rybakami na fladry spacery do Błot Karieńskich", dzisiaj upranych pól i soczystych łąk lub brze- Pogrzeb stukilkudziesięciu ofiar katastrofy kopalni Wacła" na Śląsku. () cijan Polsce. Przyczynę śmier ci zebrał 4 grup, a zestaił ją 8 tabelach. W Warszaie umierali żydzi (od ) głónie na schorzenia narządu oddechoego na schorzenia narządu krążenia i reszcie na choroby zakaźne. Te trzy grupy obejmują 52,2 pio cent szystkich przypadkó śmierci u żydó. Te same schorzenia są głóną przyczyną śmierci u chrześcijan, ale innym porząd ku, mianoicie choroby zakaźne, narządu oddechoego j krążenia. Chrześcijanie i pół razy ięcej umierają na schorzenia narządu traienia, aniżeli żydzi. Umieralność zas schorzenia układu neroego, raka i uiąd starczy jest obu grupach mniej ięcej ta sama. Częściej natomiast umierają żydzi na schorzenia narządu moczo płcioego. Stosunki podobne stierdzić można było także Łodzi, gdzie supremacje śmientelności chrześcijan z poodu schorzeń narządu oddecho ego była jeszcze iększa, aniżeli Warszaie. Zaróno Ló, jak i Krakó ykazują analogiczną śmiertelność ludności chrześcijańskiej, jak \ żydó skiej z tern, że e Loie uy datniały się schorzenia przeodu pokarmoego jako przyczyna śmierci ludności chrześcijańskiej, a jedynie Krakoie yż szą była śmiertelność ludności żydoskiej z poodu Już dzisiaj można dostać się do odiedzaną przez nielicznych tyl giem morza, na Jastrzębią Górę Cetniea, jeszcze kilka tygodni ko letnikó, szukającycn nad Na ypadek deszczu nuda jest i droga do Jastrzębiej Góry będzie otarta. nla. Na całem ybrzeżu posta W roku ubiegłym Karia mla Bałtykiem niedrogiego ytchnie beznadziejna. ły postają pensjonaty z ciepłe Nie zapomniano jednak I o ła tal mi morskiemi kąpielami i bez, pieszych, dla których obsadka 600 letnikó. od 8 rano i od 6 9 lecz, restauracje z erandami tarasami, dancingi I piękne ogrody, niedziele od 9 2 pp. się drzekami ygodne chodni W tym roku będzie może połoa. We si są t. z, pensjona Ola niezamożnych ceny lecenie. ki. Bular będzie ŚLĄ łączył na jedynie Kari niema żadnych zachodzie z szosą, budoaną ty", nieliczne, ale są zmian. Piękne jest morze, piękna z Jastrzębiej Góry do Kari, Zaodoi optymiści nie dają ponieść szelkie nieygody jest plaża, piękne są ydmy, ob zaś na schodzie przepołoi Kari jeszcze za straconą. Budo podróży i pobytu, minęły bezporotnie. Sentyment pozostał, ale sadzone pieczołoicie traą kiedyś zdłuż półysep helski. ana noa szosa do Jastrzębiej geometryczne zory, piękne Nie pomogą tej mierze prote Góry ułatić ma komunikację i iemy jak trudno zdobyać pie są spacery zdłuż nadbrzeżnych sty miłośnikó przyrody. Droga przez Hel ma być budoana, Zdaje się, że móiono to samo, artość i żądamy maksimum naiązanie kontaktu ze śiatem nlądz i ydając go, znamy jego sosen, przyroda jest piękna, ale dzieła rąk ludzkich są biedne i przedeszystkiem ze zględó ojskoych. Rozpoczęciu rą można się tam dostać teraz Wielka Wieś Halleroo ma gdy Karia uzyskała szosę, któ śiadczeń. nędzne. prac stoi na przeszkodzie W przeciieństie do Wielkiej Wsi ludność miejscoa za Po szosie tej kursuje da razy liskami nadmorskiemi jeszcze jo od strony Pucka Wejheroa. ją porónaniu z innemi kąpie tylko brak pieniędzy. chouje się biernie. Odcięct od dziennie rozklekotany Ford i cho dną ażną zaletę. W pobliżu Do czasu znalezienia funduszó śiata kartanie zdają się nie ciaż starza łączność z Wejhero leży Puck, sosny helskie nie będą potrzebo iedzieć, że Jastarni. Orłoie, Kuźnicach i Helu jest lei ożyiania ioski. Te czasy, kie- sklepy mogą zadoolić szelki* em, nieiele przyczynia się do którego doskonale zaopatrzona ały obaiać się trujących y zieó samochodoych, zaś nikó nadspodzieanie dużo i, uśpionych ptakó nie będą pło- *e trudno znaleźć tam miejsca na rza dy ludzie gotoi na byli idok polskiego mo I kich ymagania miast. mieszkańcó ie! droży, ostatnlem spojrzeniem obrzucił dom. nasłuchiał czujnie przez kilka minut czy lesie nie odeza się Jakie odgłosy, poczem skieroał się szybkiemi krokami zdłuż ybrzeża ku barakoi Gurney'a. Podczas gdy kupiec przyjmoał niezykłego gościa, Lynn zrónał się z Gurney'em chili, gdy młodzieniec racał pooli do sego baraku niezykle uroczystym nastroju I nie zauażyszy Anglika, rozmaiał sam z sobą. Głoa do góry, Jim, zbierz się do kupy! Wyrzekł to napomnienie głośno. Nagle ujrzał Lynna i spojrzenia ich spotkały się i zatrzymały na sobie, gdyż każdy chciał przeniknąć myśli drugiego. Jim uśmiechnął się z penem zakłopotaniem, gdyż nie był peny, co poiedział, ani które z jego słó doszły uszu Lynna. Lynn ze sej strony starał się przełamać kłopotlie milczenie. Czy Barbara poszła do do mu? zapytał na chybił trafił. Czyż jej pan nie spotkał? odpoiedział pytaniem Jim. nieco zdziiony. Nie. przyszedłem od strony lasu. Przypuszczam, że poszła na ybrzeże, prada? Zapene. Znó nastąpiła chila przykrego milczenia, którem ciche odgłosy ieczora zdaały się spraiać nieznośny hałas. Zmierzch już zapadał chata pociemniała pod okapem dachu. Gurney tak przyykł, że Barbara zjaiała się i odchodziła niespodzianie, że po raz pierszy zauażył, iż nie odproadził jej do domu zrokiem. Rozejrzał się po ybrzeżu, a Lynn. który zauażył jego niepokój, mylnie ytłumaczył sobie jego przyczynę i skapliie skorzystał z nadarzającej się, jak mu się zdaało, sposobności, by poruszyć, leżącą mu na sercu spraę. Chciałbym z panem pomóić o Barbarze, panie Gurney zaczął, a sposobie, jaki ymóił jej imię. było idocz ciemności, mógł do penego stopnia idzieć yraz jego ta rzy. Złoróżbny uśmiech roz siadł się na piegoatem obliczu utkione Lynna oczy śie clły, jak silnie rozżarzone da punkty. Idź pan do diabła, panie Lynn. Co to ma spólnego z pańska spraą? Pod płyem poryczej odpoiedzi Jima zimny Anglik skrył się pod połoką zykłej sej pościągliości. Stali teraz naprzeci siebie. Jim uśmie chnięty. tamten zimny i bez y razu. Teraz panu poiem, co to ma spólnego ze mną rzucił Lynn krótko. Mam zamiar, z przyzoleniem Goffa, ożenić się z Barbarą i życzę sobie, żebyś pan przestał jej nadskaki ne zruszenie. Ponieaż Jim nie odezał się, móił dalej: Możemy o spraie tej móić ać. Śmiech Gurney'a zabrzmiał bez gnieu, sądzę? głośno, dźięcznie i esoło. Gurney skinął głoą, ale pod Niepostrzymany humor, niezdolność brania rzeczy poaż bródek jego jakby ysunął się przód, a oczach pojaił się nie ratoały sytuacje, która błysk bojoy. Lynn nie do zaczynałstrzegł się staać groźną. tego. Było już za ciem no, by mógł zauażyć jego o- czy. Czy mogę pana zapytać, jakie są pańskie zamiary zglę chorób neroych. Dr. Koralnik nie ierzy ł* kąś specjalną patalogję żydoską, a raczej uaża odmienną niekiedy od ludności chrześcijan skiej umieralność t choroboość żydó za yraz penego specjalnego społeczno-ekonomfcnit go położenia żydó. Dr. mad. Edard REICHER Specjalista chorób skórnych I enerycznych. Leczenie diatermią. Elektroterapja. al. Południoa Nr. 28. Czy pan sądzi, że moje nadskakianie" Barbarze płynie na pańskie szanse? Jeżeli mam być szczery, to sądzę, że tak odpoiedział Lynn pooli. A poniedem panny Goff? Milczenie staało Sie M aż, jak się zdaje, panu niezbyt kłopotlisze. Lynn nic zależy na dzieczynie, ięc mo czai oka z Jima i tera*, mimo 2* nie zrobi to panu różnicy, jeżeli pan spełni moją prośbę. Spełnić pańska prośbę? Dla pana, któremu zadzięczam możliość porotu do ludzkiego życia, zrobiłbym szystko. W tym ypadku jednak jest to niemożlie. Niech pan prosi o coś łatiejszego. W spraach, których role gra dzieczyna przyjacielskie przysługi i ocóle mieszanie się do nich nia jest na miejscu. Ostatnie słoa Jim ypoie dział poażnym tonem. W odpoiedzi Lynna przejaiła się cała jego głęboka namiętność do Barbary. Odrzucił oficjalna maskę i stanął naprzeci Gurney^ poprostu jako alczący o kobietę mężczyzna z kri i ciała. Do stu piorunó. Gurney, zmusza mnie pan do poiedzenia ięcej, niż chciałbym poie dzieć. Pan mói. że nie dba o Basię że nie byłby naet jej godny. Ja zaś, niech mi olno będzie to poiedzieć, jestem dla niej odpoiednią partją. Od dałbym szystko dla tej dzie czyny, a muszę cierpieć nieypoiedziane ątpliości i o- kropną niepeność tylko dlatego, że Barbara ubrała się aureolę bohaterskiego romansu, do tego stopnia, że na całym śiecie nie idzi nikogo proc* pana.

4 E c h a z e stolicy. Zycie Warszay kilku ierszach. Wydział opieki społecznej magi łtratu proadzi Warszaie trzy zakłady dla nieuleczalnie chorych. Proadzenie takich zakładó trzech punktach miasta jest kosztone, alboiem ymaga którzy bez uprzednio zatierdzonego planu proadzą prace budo lane, uchylając się ten sposób od kontroli, nakładane będą grzyny do 5000 złotych. e Ze Loa donoszą; Większy skok" udał się czoraj naszym łamyaczom. Mianoicie godzinach ieczo mych nieznani narazi e łamy- Iacze dostali się do mieszkania Loie. mieszkanioa p. Ey Schorr I skradli iększą ilość blżuterjt artość około 4 tysięcy dolaró. Za złodziejami szczęto ener giczne dochodzenie. Sachs i łódzkie yścigi arszaskiej M... Sprytny amator totka. WflK\ t Z Warszay donoszą: W znanej kaiarni Kleszcza gdzie jak iadomo urzędują bookmacherzy, miało ziązku z łódzklemi yścigami miej,zakłady do godziny J»tnio został roze południu Jtni ŁKS, a nie Znalazł się dociak podaały ni ciarz, łaśnie ó *łdzkie. Gry poje dzieniec, który o tri* ysoką klasę sce charakterystyczne zajści*. SIĘ telefonicznie z Ł«zaodnikó. D potrójnej administracji, proadzenia trzech kuchen etc. Celem podchodzi ysoki pan i coś sze yniki pierszj^aks, Szenic, Do jednego z bookmacheró myał jo się 6 zaodn KRATECZKI. zracjonalizoania tego stanu rzeczy i doproadzenia całej spray Łobuzi pada od stoli Kleszcza staiał jtt*i Reszta zaodn pce mu na ucho. Z temi ynikam* reprezentują e do penego ładu i staną oszczędnościoego ysunięty został ma Dlaczego? W ten sposób fr ka, niaka" iększą suawyższym d (pstracie projekt, aby szystkie Kanciarz! złodziej! sięcy zł. Jptkanie finało trzy zakłady przenieść do Mieni R o b o t n i k d e t e k t y e m Za pozoleniem... Wreszcie zorjeołfen a Szenicem pod Warszaa. W ten sposób po Woni bookmacherzy. j licznie zebrany stałby ielki zakład opiek spo W tej chili od sąsiednich W Y P R A W A D O Ł u D Z K I E J O S T E N D Y. Postanoili r clrtgęniocyj. Piersz łecznej dla niezdolnych do praey i nieuleczalnie chorych, który Ostatnie miesiące iosny i usadoiła służącą Rózię Wol- zastanoienia się, kto mógłby chedryn boockmacheró. nych zapisó. Kraikiem (6:3, stolikó podniósł się cały san- godziny 3-iej nie przjfra Szenic, g j;iko położony za miastem, na si piersze lata to najtragiczniej- foiczóne, która nie lnteszv okres roku. Tragiczny resując się zupełnie krajobra- paczkę. Służąca nie mogła te sokiego młodzieńca, dzieniec zaproponolica zostaje prze faktycznie najłatiej zędzić Zarłem kołem jęli otaczać y Kiedy czoraj *# set przy stan odpoiadać będzie ymaganiom, postaionym przez ministersto naturalnie tylko dla osobnikó zem zabaiła się sposób go zrobić, bo idziałby to furman, furman mógł to zrobić, bo Warszascy gracze jak bieg óczas tty set przynosi Co się stało? z nich postaienie fllfekkomyślnie od pracy i opieki społecznej. pici męskiej, którzy martią najsympatyczniejszy: usnęła. sie i naprzód i potem o jakie takie dziury" letniskoe, żeby zgrzeszyła jednakże bra i nie mogła idzieć yczynó nie, biegające Łodzi. Wysoki młodzienwiem 5: i 30:0 Kto śpi. nie grzeszy. Rózia Rózia spała, ięc nie idziała iadomo grają obecnie na ko zej opisana scena. I Szenica u reszcie, po yekspedioaniu Mnistersto spra enętrznych posiada Warszaie spa Po doiezieniu rzeczy raz Dalej ustalił sobie Rubin, że # lekceażąco i n kiem uagi. Froimka. Bookmacherzy przyjmoali ał bez kapelusza..^ momencie zac rodziny na yczasy, zażyć rónież całkoitego spokoju, niały ogród, którym urządzony ze służącą na Wiśnioą Górę furman nigdy życiu nie dbał niemąconego naet przez ko był kort tennisoy dla urzędnikó. Po porocie min. Składko paczka z bielizną, artości nie naparstkiem, a szklanką nie okazało się, iż z ozu znikła o opinję: kiełbasę jadał, pił nie B ł ę d y r o z k ł a d z i e tts chającą połoicę i najdroższe drobiazgi. śkiego kort skasoano, a zamiast zbyt ielkiej, ale też cale nie pejsachókę. a zykłą, ordynarna vódkę. Takiego epikoj- Łódź, Z dniem czo. których ogóle ni* autobusó. * o r m s i u i o ś c l Ą- niego urządzono spaniały tereu Zykle spray układają się małej, bo około 400 złotych. sabaoy dla dzieci. Codziennie ten sposób, że gdy mąż y Rózia zaklinała się, że nie resa* stać na każdą zbrodnię, rajszym ukazał tlę ro zaprze Dalej za prze jaz od godziny 0 rano do 5-ej poł. marti sic dostatecznie o same ie o losach paczki, tak samo do kradzieży cudzej bielizny dąży na dorcach kolejoych, Łódź Koźminek ogrodzie ministerjałnym przebyają na iiezem poietrzu jego pokrycia, kolej martiedząc że dużo bardzo ganekalniach tramajoych j kio letnisko, a następnie o koszt zaklinał się Mochoskl, tier łącznie. postojach autobusoych, pocze kazuje cenę 9 zł. _ dzieci oźnych ministersta, nia się przychodzi na piękniejszą" (zaiste) połoę stadła mat nie zaklinał się tylko koń. mo kradł, to musiał ją gdzieś u- autobusó oj. łódzkiem. fó" łóczy się po drogach, Jeżeli furman bieliznę u- skach ulicznych rozkład jazdy rzeczyistości ^ protekt funkcjonarjuszó policji i urzędnikó, które baią się pod nadzorem ychoaczyni. Urządzo się o to. aby yieziono co nięcia paczki faktycznie pal- rzeczy (i najniedorzeczniej) u rozkładzie jazdy żeńskiego, która zkolci marti że dlatego, it spraie znik kryć. Najchętniej kryje się te Niedokładności RZ Rozkład ten tak bardzo pożądany dla Łodzi i jej okolic, n<e no ogrodzie basen kąpieloy trzeba. Jak trzeba, gdzie trzeba cy" nie maczał. siebie domu. Frolm miał kochankę, do której pofatygoał ięcej. 5 się Wyścig oj. łódzkiem jest dniu 24 sierpni informuje należycie podróżnych dla dzieci, zabay sportoe, huśtaki. Dzieci otrzymują zsiadłe njl. recte Małki, partycypoać szeregu llnij i kiedy trzeba. W zmartieniu part} Mela Brak nim przedeszystkiem się Rubin. Paczka leżała naet na idocznem miejscu. resoać referat tyym na szosie Spraą tą inien > charakterze Niekiedy bya Jednak, te mleko, kakao, pieczyo i ooce. musiał małżonek, Gutek Pomeranc. Ten był jednak człoie z miastami proincjonalnemi, autobusoych, łączących Łódź to sezonoe, a programoe po Rubin zaiadomił policję, policja zabrała najprzód paczko, Łodzi j przeproai i yścig dzi przy Urzędzie Woferskie Oko. W zatem zmartienie udziela kiem ygodnym I poprostu kazał martić się tą spraa jed só oraz brak nim faktycz ścisłych godzin yjazdu autobu sie Jednak jeszcze meżol r o tern Froimka a chociaż on tą korektę, gdyż r«lkrakoskiego Wydaanie obiadó dla bezrobotnych i t. a. biednych miejnemu ze soich robotnikó. nie pobieranych cen za przejazd Wypadek tak! miał r.aprzykład pod najuczciszem słoem iniormacyjne ydatailoego, zost Pomeranc Gutek, mąż dostojnej Melanjl, recte (i słuszniej) inien. sądzie poiatoym rażać na stratę czasu honoru" tierdził, że Jest nie- raoże proadzać jjd Mistrzosta skich odbya się obyatelskim Rubinoi Zaldsz taj noi. które podaane są o iele y żej. komitecie pomocy, który to komitat otrzymuje m pośrednictem ZDEMASKOWANIE ZŁO I tak np. na brak linji Łódż- Małki Pomeranc. mimo to, a może łaśnie dlatego skazano go na 5 miesięcy najięcej laścic. aulfch zagraniczny i na koszty zainterłieaż na szy magistratu zasiłek yosokości DZIEJA. Tomaszó Maz., Łódź Łask ięzienia. :o: [ch skład M 30 tysięcy złotych miesięcznie. Poza tam magistrat zraca kom i toto -XX nagrody pienię KTO WINIEN. Rubin Zaldsztajn zaczął od ftego Europy Jerzy Krzeckl. Outek Pomeranc, zamieszkały normalnie przy ul. Pomor Precz z książkami i zeszytac i odpoiednie koty na obady 'akoski Klub ydaane bezpłatnie na koszt skiej, u zbiegu Z ul. Piłsudskiego, martił się o letnisko. miasta, osobom korzystającym z Ślub p r z e d ś m i e r c i ą. Niech żyje słońce/ jmusial ziąć irozagę. Dz opieki społecznej miasta. Wydział Szkoła Jest często szkodnikiem ze stanoiska zdroot ci są akacie koniec Dla iększości. ^mu stanoisku Odzie może ynająć Pomeranc sadybę na lato? Oczyi opieki społecznej ystąpił obecnie do ministerjum pracy i opienego. Jest rzeczą poszech Uczta eselna umierającego pana bu Polski i prz ście, że łódzkiej Ostendzie, młodego. je spędzić? i szystkich ki społeoznej spraie yasygno nie znaną, że dzieci na akacjach zupełnie zdroe, zaczy driecinm schoać*' Przedeszystki Soppotach czy Nfezy, alboiem charakter saystkich i Zdarzają się ypadki stę Z Warszay donoszą. *nvch, zostały do niej stosunku. ania na pomoc obiadoą dalszej dotacji rządoej na miesiąc bielący. To też krótce po uzyskaniu jej zgody I załatieniu for ku szkolnego. Wszak sto poinno siedzieć sokoścl nają choroać z początkiem ro książki i zeszyty. S">. żadnej z tych miejscoości posiada Wiśnioa Góra, pod An-skazańcó tuż przed ykona malnoścl. yznaczono pośpiesz rzono typ choroby szkolne], chylone n;td książwjk się doiaduj poania ziązki małżeńskie nagrody plenlę pienię drzejoem. niem kary śmierci. Historia reolucji roku 905, zna takich nie dzień ślubu. objaiającej się podnieceniem czynkiem dla dzleckafzacyjne są Inspekcja budolana stierdzila, że ielu łaścicieli posesji ypadkó iele. Miedzy fo Po zmartieniu pana Gutka W piękne lipcoe popołudnie zebrali się sali szpitalnej mją. brakiem apetytu i skrzy idzi A Jednak jakfomitet Organi neroem. bólami głoy, ane fakt, że książek i zescostał ukonstytu zaczęła się martić pani Melarija. która spakoała rzeczy Warszftfe dokonya znaczniejszych prac budolanych bez zenonu Łodzi, kreni i śiadkoie. Łóżko ieniem kręgosłupa. zmuszają rodzice dzieie, jak róni na óz. proadzony przez konie ł furmana, z których ten iezieniu przy ul. Długiej, chorego przysunięto do specjał W szkole dziecko musi godzinami całemi siedzieć nie brakó, które zau* ściśle ze sobą czasie akacyj do uzjiizacyjny Z zolenia inspekcji. Zgodnie z na dzień przed egzekucją odbyt nie na te uroczystość przystrojonegnaturalnym spokoju, psuć oko sto zbyt sumienni R\A czynią szys przepisami natay budolanej z drugi nazyał się Froin Moroku 927 na przedsiębiorcó, choski; na ierzchu rzeczy młodego bojoca. Pan młody zieleń I kiaty ołtarzyka. patryaniem się bliską ta ciągu roku szkolneka Impreza by sie ięziennej kaplicy ślub prost niemal od ołtarza poszedł na szubienicę. Wypadek Kiedy ksiądz ziązał stułą ich poietrze niezdroe, szargać ku i dlatego poinno* najlepsze rezu Oblubienica uklękła obok. blicę, czy łakę, dechiać Wakacje służą dla ^ n i e i zorganizo ten strząsnął óczas całą ręce chory spokojnie ymaiał rotę przysięgi małżeńskiej ze życiem. Wszystko to y nery pierszych alkach na akacjach lepiej *> Komitet W Łodzią. Samochód postrachem przechodnió. od*vać sle, s k i e 8 : o " P o ola Nie mniejsze rażenie tylko przy słoach: Ślubuję, czerpuje młody organizm, będący okresie rozoju. ięcej ruchu użyaćiep Ożyiać ** z e r e K s e k c v J J dzielnicy olskiej naszego miasta yołał ślub, który przed śmierci" cv lepiej spać. W 0 l t d > j a k r 6 n i e że nie opuszczę cię aż do.~ Po deszczu Łodzi. r e z e n t a c v j n a > Ale nie sama szkoła dziecko kacyj dzieci obcoaol Niech tylko spadnie na ulic2 samochodó ytryskają na zn* kilku dniami trochę innych, die ielkie łzy niszczy. Wszak i oboiązki łodzi deszcz, jak to się stało choć niemniej dramatycznych potoczyły się po Jego policzkach. czną odległość całe fontanny domu czekają. Zadania szkolne, lekcje rozmaitych językó, przyrodą. czv to na * i a t a c h ubie okolicznościach odbył się dzisiaj, najiększym postrachem ulicy staje się samo szpitalu olskim. Po ślubie na życzenie pana muzyka, yczerpują często do czarnej, czy góracłfc ku b i e z ą C vm b ody deszczoej i błota. szcie nad brzegiem s p e c j ai n e t Ileż pończoszek, pantofelkó młodego urządzono przyjęcie czasie akacji mnej reszty rozijający się młody 2noścI o r a z chód. ile ubrań zrószczonych mają te Na sali szpitalnej dogoryał dla gości i chorych. Częstoano inem i ciastami. A "na ile możności zmjemały p r z e d d e s z organizm dziecka. Przechodnie na idok samochodu uciekają jak najdalej, et tańczono przy dźiękach młody gruźlik Kazimierz Kaszo fontanny na sumieniu. zamieszkania, ejśćpubliczność raski. Tak byl zmęczony Z uag tych ynika znaczenie i cel akacji które mają być doisko. rozszerzyć >j e s k r ć r a Czy ładze nie pomyślałyby chorobą, że zbliżająca się tłocząc się pod murami pożyczonego przez jednego z ryzont zaróno frzyc*. nad proadzeniem ochronnych błotnikó do samochodó, cale przerażać. Ostatnie śmierć, nie zdaała się go Już tą ielką przera zniszczonego ustroju I źródłem odnoy lekarzy gramofonu. O siódmej kojteż ) rez i umysłoy. j domó J zasłaniając przed Z V ło» goście sie rozeszli. Ostatnia 0- Pamiętać poinniśi%^y r 9? u m i e m mknącym środkiem jezdni samo jak to się dzieje innych mla-j chile truło mu tylko spomnienie ukochane) kobiety, organizmu dziecięcego. Do y deszła od łóżka męża młoda że akacje są nietylko chodem, czem się da. j tach śiata? jątkó należą te dziecl którym szkoła nie szkodzi któ ł7 a Tatrza małżonka. ne ciężko pracującym^ Międzynar która miał pozostaić, nie ureguloaszy pranie sego Nic dzinego. Bo z pod opon :o: O śicie pan młody dorosłym, ale także i < u e j J rozi <E J a i rym A jakże często o tetd umarł. HJaea ffi a c o r a z x coraz ię akacje są zbędne. zapominają. unikó gości Dosiada bard ROGER REGIS. była daleko idąca oszczędność. potem na obiad do domu przyitała burzlia melodja jazz- para zasiadała przed radioapa po skończonym obiedzie młoda I takim łaśnie krytycznym czasie Ryszard zamierzał rócić do sych kosztonych Klin klinem... Pobrali się przed pół Tokiem ealedic kochali się ciąż jeszcze, jak pierszego dnia. To też nielada oiesem prosto serce było dla tej biednej Pau link! niedbałe odezanie się Ry szarda penego ieczoru po skończonym obiedzie: Wybaczysz ml, niepra dat, kochanie? Mam się dzjś spot kat z przyjaciółmi na mieście. Nie zasiedzę się długo. Mieliśmy, idzisz, zyczaj zbierać s«ę parę razy tygodniu jednej z ielkich kaami bularoych, gdzie przygrya doskona ła muzyka. Brak md tej rozryki. Od czasu do czasu ięc, o ile rie masz nic przeciko temu, radfcym bardzo spędzić parę go d/in tym lokalu. Nie czekajże dzisiaj na mnie! Połót się spać, jak mała grzeczna dzieczynka. Dojdnia. moja kochanai Nim grzeczna dzieczynka" zdołała, zaskoczona, odpot<sdzieć, Ryszard yszedł. Paullnka nie była, uchoaj Boże, zazdrosna o męża, zaadrośt boiem nie leżała jej charakterze. Miała zresztą szelkie dane ufać semu mężoi nie abajać się niczego z jego strony. Smutek tylko ogar nął ją na myśl osamotnienia ciągu całego ieczoru i nicpokój przedeszystkiem. Nieraz szak słyszała ro dziciełskjm domu o tych zatai działych byalcach kaiarnianych, odchodzących od stolika z pustką portfelu. Nic podobno nie jest droższe nad..knajpę". Z pieniędzy roztronionych przez ojca tego ten spo sćb maiała niejednokrotnie jej matka mogłabym "była, gdyby miał rozum, uciułać ładny posążek dla ciebie. rauhnka ięc posagu nie do stała, mąż jej nie niósł rónież rac do spólnego domu j ie żeli młoda para ży!a mimo to przyzoicie, zadzięczano dosta tek gorliej oraz inteligentnej pracy Ryszarda Toarzystie As ekura cyjnem. Od penego czasu jednak za stój był interesach. Pieniądze płyały z trudem. Konieczną alersklch naykoi Siedząc sama jadalni Pau linka rozażała sytuację. Wzią szy ołóek do ręki zestaiła na et długi rząd cyfr na marginesie gazety. Tyle a tyle" tygodnioo liczyła da tyle a tyle" miesięcznie, czyli tyle a tyle" rocznie... Niei Nie! zaołała, chy tając się z przerażenia za głoę nie mogę na takie szaleństo pozolić! Z czołem dłoniach zamyś lita się głęboko; poczem, jak sa renka, pobiegła do sobie tylke iadomej skrytki, skąd ydobyszy małą paczkę banknotó postałą z jej osobistych oszczędności, zliczyła pieniądze i ykrzyknęła z triumfem: Hol Hol Poczekaj, mój zu chul Lubisz muzykę? Dobrze! Nie pójdziesz słuchać jej poza domem! Będziesz ją miał u siebie! I ja z tego skorzystam! Jakie "było zdumienie Ryszar da. kiedv racającego tydzień bandu. Myśląc, że śni chyba na jaie, pchnął drzi proadzące do jadami. W rogu pokoju na stoliku ra djoaparat najnoszego systemu rozbrzmieał ustami sego glo śnika tajemniczą harmonią lichy conych fal. A to co? spytał Ryszard osłupiały. Wszak idzisz! odpbr ła Paulinka, zrobiłam ci prezent I Bądź spokojny! Za moje łasne pieniądze! Nie będziesz teraz zmuszony oddalać się ie czorami z domu dla słuchania muzyki Ani ydaać pieniędzy na głupsta kaiarni! Ani zo staiać mnie samą! Otóż masz! Czyż mógł protestoać jednakże? Tem bardziej, że Pculinka, zarzuciszy mu białe ramiona na szyję, zbliżyła soje różoe usta do jego arg? Między doma pocałunkami ybełkotał tylko: Słodka moja żoneczkol" Odtąd Ryszard nie chodził już na spotkanie przyjaciół do kaiarni. Co ieczora boiem, ratem i manipulując przy nim poszukianiu oddalonych kom certó, zapalała się do tej rozryki. Ryszard lubił symfoniczną mu zykę, Paulinka natomiast przepadała za melodją taneczną. Baiło ich naet przysłuchianie się reklamom, głoszonym tonem przekonyującym przez speaker'ó" przerach mię dzy utorami muzyczneml A to 00 zaołała penego dnia Paulinka na idok mę ża, racającego do domu z dęż ką paczką rękach. Prezent dla ciebie! od parł. Słyszałaś, jak speaker* ychalał przez radjo iszący zegar Chronos". który idzie pół roku bez nakręcania? Kupiłem ci go! Patrz! Ach! Jaki ładny! zachycała się Paulinka, klaszcząc dłonie. W tydzień potem mąż zjaft się z noą paczką, znacznie iększych rozmiaró. Był te e- lectrolux Mistral" reklamoany gorąco przez radioaparat. dla naszej Tym razem jednak ' Pagandy zagra nie klaskała ręce f^nie jak cza naet mężoi ten niep* edług niej i kosztoww k «* o, r>dort słuchając co iec^) N a szosoe m ny pochalne na czestrskle p o l s k i k t 6 luxu te, marki, nie rajia 20 b. m. na strzyrnać się od kup*- Katoice - Przyszła późnie, *J udają się czte skrzynkę z mydłanu.^oicj-e: Kłoso z pastą do obuia sł^^ochoicz (Ł. T tur, szczotki do zębó tok (ŁKS ) lej, nie licząc zapas^j*-) W nadchodz radiofonicznych ROY^S^^ Ł 6 d z k, nych. )ak I skompl*>y c ; e c z k d Rujnujesz nas! "^J rżyc ła Paulinka męża, z^) Znani polscy -ni Z 0 - Cl y c k i ' Forlańs noj tłumaczył się W Do^łsnn" - *- Słyszałaś? T» C \ nego ieczora podczas ^AWSSPH. teatr że. T RI IOAZ "fec Ale Paulinka nie da>> ^'rapola". kończyć, ołając prz«..bzkń i noc Dosyć! Dosyć! jutro ten radioaparat' nam chyba ypadnie ^ rót do kaiarni!.- ( J Tłum. J*

5 . \ M SPORT r ] Sachs i Szenic zycięzcami. rnie) tennisoy Ł. K. S. ziny»tnio został rozegrany t itn! ŁKS, a nie o mistrzosdovc ak podaały niektóre pssó ^dzkie. Gry pojedyncze y o titk ysoką klasę poszczegól miejsce. z ^zaodnikó. Do gry tej Obaj grają tym samym systemem, jedynie gra Szenica Jo się 6 zaodnikó z któ sząjijsaks, Szenic, Król, Gorkaa* jest życza przez częste docho reprezentują ekstra-klase. dzenie do siatki. Poinien się on iał jfltireszta zaodnikó ustęsuffl*)oyższym dużym stopb yzbyć tylko lekceażącej gry i grać ambitnie. Saks przedstaia gracza o niezykłych nerach ł>tkanie finałoe i ielkiej ambicji. Te między da orjenftn a Szenicem, dostar- licznie zebranym idzom cłhłemocyj. Piersze da sety przyj*a Szenic, górując nad zycięsto jnikiem (6:3, 6:). Na-parzaj set przy stanie 5;4 dla lem Korcellim stosunku Saks Szenic nad Kró now*vica zostaje przez rjego 6:2, 6:4, 6:. Doskonale zgrani, nie nrfckkomyślnie oddany, dobrzy zaróno z głębi jak i s tflfrty set przynosi szereg a- środka kortu, nie mieli poażnych przecinikó i zdobyli a. \ Szenica uieńczonych zieńcem 5: i 30:0 dla niego, za..^f momencie zaczyna tenże lekceażąco i nonszalancala yrónać ł prz*- ^L.teta 3:7. Set piąty jest iormalnością. Saks y'skonała. nie ei ek fl zł. i c& ci dy J korzystuje załamanie się przecinika zycięża 6;3. Ogólny ynik 3:6, :6, 7:5, 3:7, 6:3 dla Saksa, który zdobya piersze atuty pozoliły mu rozstrzygnąć spotkanie na soją korzyść. Gra podójna przyniosła bezkonkurencyjnie I-sze miejsce. Warto zaznaczyć, że Szenic po raz 4-ty z rzędu zajmuje piersze miejsce tej konkurencji. Organizacja zaodó do " protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypospolite]. Trzeci dzień na torze Rudzic jest dniu 24 sierpnia b. r. odj 8lę Wyścig Tatrzań- sle Wyścigu Tatrzańskiego" znało znaczne zniżki taryfoe oso dó Narciarskich", tak l cza Ministersto Komunikacji przy inien^ charakterze międzynat tjrym na szosie Zakopane dym zględem muszą być zu rodoą Wystaę Komunikacji i szyscy zaodnicy pod każ bom, udającym się na Międzyna W«>rskie Oko. W roku bieroa yścig dzięki starapełnie zadooleni. Wiemy boiem, że zaodnik zagranicz Turystyki Poznaniu, która o- ż r<»krakoskiego Klubu AudaJŚiloego, zosta! zaliczo- tarta została dniu 6-ym lipca ny, który br. i trać będzie do dnia ć ło Mistrzosta Górskiego yjedzie zadoolony bieżącego roku. i. zasu hy. z organizacji Wyścigu Ta Tak mianoicie osoby pojedyncze, udające tię na ystaę, tatetfteaż na szystkeih za-. aumch zagranicznych chokorzystają z 33,3 proc. zniżki : kh skład Mistrzosta każdą stronę, nabyając na sta iieco Europy ustanoio- Vlnl na Krodv pieniężne, prze- UCrakoski Klub Automobl- Wszyscy ięc życzymy Krakoskiemu Kluboi Automobi I musiał ziąć tę spraę (rozagę. Dzięki przy- loemu jak najiększych sukcesó organizacyjnych. ci mu stanoisku Automou Polski i przy poparciu Zainteersoanie Wyści nta i szystkich Klubó A- giem Tatrzańskim" zagranicą nych, zostały yznaczo jest i bardzo ielkie., Wyścig Tatrzański" odbędzie siąi się okresie kiedy Mistrzosta Górskie dojdą do punktu iecw! i ze kulminacyjnego, odbędzie się nagrody pieniężne ;sokoścl zł. się doiadujemy prace izacyjne są pełnym to- -ostał ukonstytuoany du jak Komitet Organizacyjny dzićoie, jak rónież Komitet trzańskiego" zrobi nam lepszą propagandę zagranicą przez o- poiadanie soich rażeń, jak niejedna bardzo kosztona reklama drukoa. on po yścigach górskich Czechosłoacji. Włoszech, Szajcarii, Anglji Niemczech, o utylizacyjny Zakopanem, a ięc będzie miał decydujące aul* ściśle ze sobą spółprai nil czynią szystko by po-nie uzyskaniu Mistrzosta ' może rozstrzygające znaczekolnefea impreza była jak naj-górskiegdia ^ n i e i zorganizoana da- Jak się doiadujemy pene Europy. inno* najlepsze rezultaty. Kraiej «.Komitet Wyścigu Tatomobiloych zagranicznych są udziały takich mistrzó ausłe,* kles:0 " Poołał do życia jak von. Stuck, Carracciola, yać.f TFereg sekcyj jak finanso- e p r c z e n t a c v j n a ( p r f y p a K a n Chiron flnnych przyczem stale napłyają z zagranicy zapy i t d > j a k rónież Komitet oacl tania. Poza tern. rzecz Jasna, na K l a t a c h ubiegłych, tak eźmie udział Wyścigu Ta rach^ b i e ż a c v m będą ybum l^g s p c c j ai n e trybuny dla trzańsklm" elita zaodnikó polskich. inne5 inoścl o r a z s p c c j a l n e Spraa kater będzie rónież należycie roziązana, ien;ac. nv rj c s z c z e m jść tfjfch publiczność będzie mo przyczem szyscy, którzy mają zamiar przyjeżdżać do yć -j e sk., Zako K r y c fizyc* razie niepo- panego na Wyścig Tatrzański" inni najpóźniej do dnia y. i zv%r nniśrflfy^ rozumiemy dobrze, 4 sierpnia b. r. zgłosić zapotrzeboanie na katery tylko. Z a Tatrzański" jako mi jącyrd a *j edzynarodoa coże 4j» 2 ł rozijająca sle i loym, Krakó ś. Jana. Krakoskim Klubie Automobi tern J c o f a z iększa ilość Jak ięc z poyższego y! nikó i gości zagranicznika zaróno prace przygotoacze, jak zainteresoanie ^ ( P siada bardzo ielką d 'a naszej III Międzynarodoym Wyścigiem Tatrzańskim" jest bardzo nak <*Paiiandv zagraniczne]. e f^nie jak czasie..zao ielkie. niep ' xx ztow^w -Ir 9* ort Kilku słoach. """Ttl?,"* szosoe mistrzosta nej służby ojskoej. czeskie Pol^ kt6re się odbe ( ) Polonja organizuje po e mj, a 2 o b. m. na szosie Krakupgp Katoice - Krakó, z Ioie grudnia trzytygodnioe e, *J udają się czterej jeźdźcy, łanukno i c i : K, o s o i c z ( T. Z. 8łP^0ch 0W i. cz ( Ł. j K ) < B e k i bovf ó 'Ztok (ŁKS ) soy*-) rl^(łks f nadchodzącą niedzie Ói^nL^M^ [uje Łódzki Automob " ied^!,^ teczkę do Tomaszoa s! ^Wvcl v^t^s!2± zor--) Znani t $rz i ani polscy bokserzy y c k u j K ię R Forlański? Stemp Kok-- zaid^ 3 ' z o s t a J i do czyn- czas* edaj* ogm H n _ ^ATR MIEJSKI. e da*v rlt Sl ćlst par^l nie..,j m. $ 2odz ieczorem Opoie- o Her "stropola". Ozi«ń noc". turnee po Szajcarii, czasie którego zespól stolicy rozegra 5 spotkań. ( ) W niedzielę o godz. 4 Union organizuje zaody kolar skie Helenoie, na których m. in. zostanie potórzone mistrzosto Polski na torze. Łódź zobaczy takich zaodnikó jak Szamota, Podgórski, Pusz. Szymczyk. Szmidt, Brauner, Stebert Einlardt. Pabianickiej. Dziś trzeci dzień yścigó konnych na torze Ru (,Ktery Szepietó"), Droga skiego i Radana), Ibanez dzie Pabianickiej. Program (Bronikoskiego), Ghazi (Cichoskiego), Etyl (Broniko przeiduje siedem gonit, tern pięć płaskich, z płotami i z przeszkodami. Na starcie zobaczymy ogółem 37 koni. Dokładny program dzisiejszych yścigó przedstaia się następująco: Gonita piersza: Bieg pła ski na dystansie 600 mtr. o nagrodę 500 zł. Startują Maur ( Ktery Szepietó"). Bilitis Ii (Kiatkoskiego), Ibanez (Kte ry Szepietó"). Gonita druga: Bieg płaski na dystansie 2400 mtr. o nagrodę 200 zł. Startują: Ghazi (Cichoskiego), Egmont (hr. Zamoyiskiego Radana), Neva (9 płk.ułanó). Gonita trzecia: Bieg z pło taml na dystansie 3200 mtr. o nagrodę 800 zł. Startują: Jemioła II ( płk. Ułanó Krechoieckich), Essauł (Bronikoskiego). Mucker (Sosnoskiego), Ferezja (Rogoskiego), Jagienka (Daszeskiego), Morgat (Faleicza). Gonita czarta: Bieg płaski 300 mtr. o nagrodę 800 zł. Startują: Harriman (Zamoy skiego). Burłaj ( Ktery Szepietó"). Moja Miła ( płk. Szoleżeró). Gonita pląta: Bieg z przeszkodami na dystansie 3000 mtr o nagrodę 000 zł. Startują: Nida II (23 płk Ułanó), Labora (Fakkenhayna), Ion- Sir 5 ka (Bronikoskiego), Bianka (2 płk. Ułanó), Eskapada NOTOWANIA ZŁOTEGO czeń 6.85, luty 6.87, marzec -- (Donnera). Igor (Daszeskiego). czeriec 7.0, loco ZAGRANICA. 6-93, kiecień 6.95, maj Londyn 43.36, Paryż.23, Gonita szósta: Bieg płaski na dystansie 600 mtr. o na ypłata na Warszaę, Wie merykańska, zamknięcie: Li Praga , Praga Noy Jork, Baełna a- grodę 200 zł. Startują: Ammon (Lubicz), Mała Rybka 57,70, Berlin ,0, Ber 2,95, październik 303, listo deó czeki , Zurych piec 2,93, sierpień i rzesień (Brzezickiego). Radlok (Bronikoskiego), Rekord ( Ktery znań ,05. czeń 3,22. Kontrakty: paździcr lin ypłata na Katoice l Po pad 3., grudzień 3,30, sty Szepietó"), Izyda (Ciechoskiego). Semper Idem (Sosno grudzień , styczeń nik , listopad 285, skiego), Markita (Rogoskiego). Londyn. Notoania końcoe. kiecień maj Loco GIEl.DY ZAGRANICZNE. 3.0, luty 3,, marzec 3,2, Gonita siódma: Bieg pła Noy Jork , Paryż ski na dystansie 200 mtr. o na grodę 200 zł. Startują: Igor (Daszeskiego). Vendetta (Olszoskiego), Harga ( Ktery Szepietó"), Mała Rybka (Brzezickiego). Tania podróż na Wystaą do Poznania. cjach yjazdu bilety porotne, (ażne 0 dni). Bilety te sprzedają szystkie kasy kolejoe. Przed yjazdem z Poznania bilet porotny inien być ostemploa ny kasie kolejoej. Osoby, zamieszkujące poza gra nicami Rzeczypospolitej Polskiej i W. M. Gdańska, które po ziedzeniu MWKT poracają zagrani <», lub też zamierzają odbyć podróż po Polsce, mogą korzystać z 50 proc. znżki od cen normalnych, na podstaie zaśiadczeń ydaanych przez Dyrekcję M. W. K. T. Grupy osób, złożone najmniej z rotnej z ulgi 50 proc Młodzież szkolna, udająca się grupami conajmnej z 0-cu osób, korzysta z ulgi 66,6 proc, przy przejeździe na Wystaę i drodze porotnej Wystacy i ich praconicy korzystają s 50 proc.zniżki, przy przejazdach do Poznania i z porotem. Poza temi ulgami przei dziane są osobne bilety okręgoe imienne, które ydają Wydzia ły Handloo - Taryfoe Dyrekcyj PKP, zględnie kasy biletoe miejscoościach, będących siedzibami Dyrekcyj Ceny 5-dnioego biletu okręgoego na całą sieć PKP są na< zagraniczne na zebraniu giełdy Zapotrzeboanie na deizy stępujące: alutoej nie przekraczało I kl. 325 zł. rozmiaró średnich. Kursy nor II kl. 95 zł. moały się niejednolicie. Z HI kl. 30 zł. banknotó zagranicznych przy Poyższe zarządzenia ydane zostały z myślą zmożenia podczas MWKT ruchu turystycznego i umożliienia turystom zagrani' cznym ziedzenia za tanie pieniądze, zaróno Wystay Poznań- 25 osób, korzystają przy przyje- skiej, jak Innych ośrodkó ździe do Poznania i drodze po- Polsce. Radjo-kącik PROKRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZ KIEJ. Czartek Sygnał czara Muzyka a płyt gra mofonoych Odczytanie programu dziennego i repertuar teatró i kin Przera Odczyt inź. Rogera hr. Morsztyn (tr. z W-y) Muzyka z płyt gramofonoych (tr. z W-y) Komunikaty L. O. P. P. (tr. z W-y) Odczyt p. t Co trzeba iedzieć o Indj ach" p. S. Małachoski (tr. z W-y) Rozmaitości Płyty gramofonoe (tr. s W-y) Komunikat Izby Przem. Handl. Łodzi, progr. na dzień następny, komunikaty i sygnał czasu a W-y Prasoy dziennik radjoy (tr. t W-y) Koncert ieczorny (tr. s W-y) Słuchoisko z Wilna Feljeton p. t. Praca Ameryce" ygł. J. Makarczyk (tr. z W-y) Komunikaty oraz muzyka taneczna (tr. s W-y) KATOWICE, m. Czartek..58 Sygnał czasu Muzyka gramof Komunikat meteorol. TEATR REWJ W PARKU STASZICA. Codzieomte o srodz. 9 ieczorem po cenach zni żernych reja Letał karnaał czyli Wszystko dla Was" Przera Komunikaty 6, Koncert z płyt gramofonoych Odczyt p. t. Co trzeba iedzieć o Indj ach" Koncert pośięcony tórczości Cl. Debussy'ego Codzienny odcinek ieścioy Rozmaitości Skrzynka pocztoa. Zegar z Obseratorjum Astronomicznego Warszaie ybije godzinę ósmą Komunikaty Intermezzo muzycz ne Koncert ieczorny Słuchoisko z Wilna Janusz Makarczyk Praca Ameryce" Komunikat meteorologiczny oraz program na dzień następny Nadprogram Muzyka taneczna. KOENIGWUSTERHAUSEN. 635 m. Czartek Koncert z Berlina Muzyka gramofonoa Muzyka gramofonoa Koncert z Berlina H. Herbst: Podstay psychologiczne pracy ośiatoej nad młodzieżą iejską Dr. Feinberg: Muzyka rosyjska śietle kultury rosyjskiej Dr. Auerbach: Palestyna przed 20 latv a dziś Program Berlina. Muzyka operetkoa i muzyka taneczna. TEATR POPULARNY. Dziś \ codztoimje o godz reia,pan ma profil Jak Teofffl". urozmaicona szeregiem niespodzianek. Bflety cente od 50 sr. do 2 zł. do nabycia kasie teatru od eodz. rano do 3 po południu I od 5 do 0 ieczór fem. Berlin /4 Montreal Hfszpanja 4203, Amsterdam 208 5/6, Bruksela 8,05. Włochy 92,87, Szajcarja 25.03, Kopenhaga 8,5 7/8. Sztokholm /8, Oslo 8,6, Helslngfors , Wiedeń Warszaa Paryż. Notoania końcoe. Londyn 23.6, Noy Jork /4, Bruksela 355, Hiszpa nja 29437, Włochy 33. Gdańsk. Notoania końcoe 00 złotych _ 78. Cz^k na Londyn 25.0 /4, telegraficzne ypłaty na Warszaę 57, BAWEŁNA. Liverpool, Baełna»- mery kańska. Zamknięcie. Lipiec 7,3, sierpień 6,97, rze sień 6.88, październik 682. listopad 6,8, grudzień 6.83, sty Noy Orlean, Baełna amerykańska. Zamknięcie: L> piec 2.54, październik 2,79, 2.8, grudzień 2,98 99, styczeń 3.03, marzec 3.22, maj Loco 269. Aleksandrja nie notoana. GIEŁDA ZBOŻOWA. Warszaa. Notoania Gleł dy Zbożoo-Toaroej za 00 kg. fr. st. Warszaa. Ceny ryn koe: Żyto Pszenica , Oies jednolity 23 24, Jęczmień na ka szę , broarny bez obrotó, Mąka pszenna luk susoa 85 90, Mąka pszenna 4' , żytnia pg. typil przepisoego 38 39, Otręby pszenne szale średnie 6 7, żytnie Usposóbiemie spokojne. Obroty małe. Waluty, deizy i akcje na giełdzie arszaskiej. niezbyt dużym popycie zakupyano dolary Stan. Zjednoczonych po kursie yższym o ćierć gr. od czorajszego, ten ięc sposób dolar sięgał po ziomu kursu pozagiełdoego. Defey na Budapeszt, Włochy oraz płaty zykłe i telegraficzne na Noy Jork sprzedaano po kursach niezmienionych. Za deizy na Londyn za skie (dolaroe) oraz 8 proc. ob płacono o pół gr. drożej (na ligacie Polskiego Banku Komunalnego II ern. Z oblioracyj ma funcie), na Szajcarie o gr. i na Holandię o 4 gr. Pozosta łe deizy poniosły drobne stra ty, a mianoicie: na Paryż pół gr., na Pragę trzy ćier cl gr. i na Belgję 2 gr. DALSZA ZWYŻKA DOLA- RÓWK. PRYWATNE LISTY ZASTAWNE SŁABSZE. Z pożyczek państoych dalszą zyżkę (zł. ) osiągnęła Dolaróka. Za 4 proc Premj Poż. Inestycyjną można było osiągnąć, lecz materiał bvł ograniczony, iec do tranzakcyj nie doszło. 6 proc. Poż. Dolaroa obniżyła się o trzy ćierci proc. natomiast inne pa życzki (5 proc. Poż. Konersyjna. 8 proc. Poż. Stabilizacyj na i 0 proc. Poż. Kolejoa) u- trzymaly się na dotychczasoym poziomie. 7 proc. i 8 proc. listy zastane obligacje bankó państoych trzymały się granicach notoań dotychczasoych. Pryatne papiery lokacyjne miafy naokół tendencję słabsza, gdy zaofiaro anie, chilami dość znaczne, przeyższało zapotrzeboa Spryt na ekranie Odeonu" i Spryt i nóżki" to komedja e soła, pełna bajecznych sytuacji, niespodzianek, opracoana przez starannego reżysera. Docipy są ykintne, dyskretne. Wytorny komiz msytuacji, zupełne yczerpanie najdrobniejszych rekizytó, znamionuję każdej scenie pomysłoość inscenizacji. Tempo akcji potęguje dodatnie rażenie. Widz nie ma czasu się nudzić, bo ciąż się śmieje, a vi#itryga płynie artko, pełna iskrzących docipó. Ale najyższe uznanie należy sie artystom, którzy storzyli kra nie. Wyjątek stanoiły 8 proc.. z. To. Kred. Przemysłu Pol skiego, budzące od penego czasu iększe zainteresoanie zyskały boiem znó pół proc 4 pół proc.. z. Ziemskie' obniżyły się o 50 gr., 5 proc. 8 proc.. z. m. Warszay 25 gr., 0 proc.. z. m. Radomia 50 gr. i 0 proc.. z. m. Siedlec zł. 3. Rónież po niższych kursach sprzedaano od dłuższego czasu nienotoane 8 proc. I. z. m. Kielc oraz 0 proc.. z m. Lublina. Bez zmiany pozostały jedynie 7 proc. I. z. Ziem gistrackich 6 proc. Poż. Konersyjna m. Warszay z 926 r. (VI) straciła na kursie pół zł. śieżo proadzone takież pożyczki VIII i IX pierszy raz notoano niżej o zf od po życzki VI. AKCJAMI OBROTY MAŁE. Na rynku akcyjnym usposobienie było spokojne, obroty małe. tendencja utrzymana z odcieniem nieco słabszym. Z akeyj bankoych Bank Dyskontoy obniżył się o zł. 2 i Bank Polski 50 gr. Z akcyj chemicznych zanotoano akcje Spiessa bez kuponu za 929. ysokości zł. 4 proc. Z akcyj przemysłu cukroniczego, akcje Czestocice porónaniu z kursem już dziś dano notoanym obniżyły się o zł.. Z akcyj metalurgicznych Llłpopy Ostroieckie bez miany. Akcje Cegielskiego notoano bez kuponu za 929 r. ysokości 8 proc. Z akcyj przemysłu papierniczego zakupiono partie akcyj Kluczeskiej fabryki panien! po kursie poprzednim. Wodeilu". acje pradziie śietne. Na czoło zespołu ysua się Madge Bel lamy. Madge bai są urodą, soją grą, soimi minkami, bai jak kobieta, storzona do uciechy życia. Ludziom o starganych nerach, inteligentom, cierpiącym na ątrobę, desperatom, zamierzającym dostarczyć materjał jutrzejszej rubryce samobójst gorąco po lecam Spryt i nóżki", jako niezaodne lekarsto na szelkie dolegliości. Tlustracia muzyczna dobra.

6 9K. «-Ceno* Kre rodzicó lekarstem dla dzieci Sensacyjne odkrycie lekarza. Prof dr. Andersen z Lipska i uzyskał yleczenie naet spomina o dośiadczeniach ciężkich przypadkó chorób. przeproadzonych przez kieronika Urzędu Zdroia czony ten na 300 dzieciach z Badania se przeproadził u- Stanie Illinois (Ameryka Północna) nad leczeniem dzieci mość ta yołała śiecie ynikiem dodatnim. Wiado chorych na odrę. ekarskim -rozumiała sensacie. Profesor ten ychodzi z założenia, że każdy człoiek dorosły przebył sojem życiu odrę skutkiem tego znajduje się kri obiesru każdego der rosłego człoieka znaczna Ilość niecznikó zarazkó odrv. Skutkiem tego przeproadził dośiadczenia ten sposób, że proadzał do organizmu dzieci chorych naj odre kre Ich rodzicó Wszyscy za filmem niemym. Oryginalne glosoanie Dźiękoce czy nie dzlęfcoce? pod tern hasłem urzą dziła dyrekcja kinoteatru..kosmos" małem miasteczku nienieckiem, Ltchtenberg, głosoanie publiczności. Głosoanie to odbyało się przez przeciąg dóch tygodni za pomocą specjalnych kartek na których każdy z idzó ypoiadał się, czy oli film n'emy, czy też film dźiękoy. Z 3995 oddanych kartek tylko 7S7 przypadło na dźiękoce, olbrzymia reszta 3208 osób ypoiedziała i* za filmem niemym o- Niebezpieczeństa pasztetoej" ypadkó zatrucia mięsem. Głóny Urząd Zdroia Berlinie ogłasza ilość zatruć mięsem ciągu ostatnich dóch lat. Ogółem stierdzono około zatruć mięsem, a z tego 60 ypadkó śmiertelnych in ~-roc. zatruć snoodoa- loasztetóka. Szminka D i e & u i WAtC Jakże często rzucona pestka naiparzonej mąki żytniej z domieszką oliy i miodu. Nałożo pooduje poślizgnięcie się l fatalny upadek. na na tarz, tardniała, Trzeba pamiętać o kulturalnym zyczaju, że pestek nie torząc skorupę. rozrzuca się po ulicach, lecz choa do papieru I rzuca do ko szy ulicznych. F osłuchane, DOBRE SERCE. Gospodarz: Pieniędzy mle bionej ciastem. mamy, ale możemy am dać oracę. Żebrak: Nie, pracy nie będę odbierał, jeżeli pan taki biedny. Poetyczne poaamte głosi, że lustro ynalazła najpiękniejsza z bogiń, Wenus, przeglądając się zierciadle toni strumyka. Tejże bogini przypisują pomysł użycia pierszej szminki różoego pyłu ze skrzydeł motyla. Niezależnie od tych poetycz nych baśni jest rzeczą peną, że szminka była użyciu czasach najdaniejszych, boiem kokieteria kobieca jest stara, jak śiat. Horacjusz, poeta rzymski z czasó przed Nar. Chr. spomina o trojakiej szmince: bielidle, różu i szmince błękitnej. Marcjalis, nieco późniejszy ep'.- gramatyk rzymsikl zmiankuje biel oło. kredę, któreml kobiety rzymskie pokryały se tarze, a Pllnjusz i Oidjusż opoiadają, że Rzymiarki użyały roślin: mandragory i maku, by napraiać niedokładności sych tarzy. Umiały także nadaać Im bladość sztuczną zapomocą naaró niektórych ziół, zupełnie jak za czasó romantyzmu. Znano także Rzymie maski na chodnik! piękności, użyane na po dobieństo dzisiejszych masek kosmetycznych. Jak piszą o Amatorom lśnf, zajadającym Jfe na ulicach miasta zra- ki potrafiły nie zdejmoać Ich tern kroniki* niektóre Rzymiai- :amv uagę, aby nie rzucali z tarzy ciągu całego tygod pestek na chodniki ma. Taka była maska Poppei małżonki NeTona. Robiono ją z POMOC. reszcie kąpieli gorącej, cal- po której odbyał się Żle yglądasz, co się sta-darlium"fo? Nie spałem całą noc, dzisiaj masaż f nacieranie onnemi ma ściami l olejkami. Wszystkie te mam płatny eksel kąpiele były napradę niezbęd Dlaczego ml cześniej ne, jeśli się pomyśli, że każda o tern nie poiedziałeś? Rzymianka na noc użyała nie Czy możesz ml pożyczyć zliczonych olejkó dla ygładzenia skóry. pieniądze? Nie, ale.mogę ci dać proszki na sen. Wiadomo poszechnie, że, nych było koniną. Wśród ędlin, piersze miejsce zajęła t. z. pasztetoa. Zatrucia z reguły ystępoały porze letniej okresie tedy akacyjnym ostrożnie z ędlinami, a szczególności z rflf I TANIE ŻYCIE LUDZKU Igranie ze i śmiercią Praie każdy z idzó kinoych, patrząc na sceny rozmaite filmach, których dn żą rolę odgryają tłumy staty stó, zadaje sobie pytanie: Jak oni uniknęli śmierci!?".lesit to ktntnifi rorlzai cudu Wypadki śmiertelne zdarzają siuleci. Błękitne łosy i zielone rzęsy. W oych czasach także by ly użyciu ogromnej ilości depiilatorja. Specjalna nieolnica zajmoała się usuaniem niepotrzebnych nad arg, czoła, tarzy i nętrza nozdrzy. Poppea codziennie kąpała sio Na łamach Ne York Ti mleku 500 oślic. Słynna była m e s " rozinęła się ostatnio cie Zkolei następoało nakładanie szminki, ykonyane przez inną nieolnicę, t. z. ornatrix", na sumiennie antymon, łosó z po kładającą czendło, szafran, róż, bielidło, kredę i tusz ecrinski. Express L T T'fn"l IIIIHIHM miłości. Fragment noego filmu dźiękoego z udziałem Morie Prevost, Harrisona Forda i Harrv'eśo Mverzy. Wieloryby i Si % indptakó To jest gaża! Milfon dolaró miesięcznej pensji. zięło udział iele ybitnych osobistości, przyczem iększość zajęła stanoisko, uznające, że stosunku do pracy, ZAMIANA. z olśnieającej karnacji sego 'kaa dyskusja na^temat olbrzy Żałujemy bardzo, ale ko ciała mich pensyj niektórych amerykańskich potentató finanso co Henrvk Ford, Rockefeller stłum kąpieloy do zamiany orzyjąć już nie możemy. ych I przemysłoych. Jak po czy Oen Young, naet tak Ależ ten kostjum nie podoba się memu narzeczonemu. noczonych jest dolaró, ha krańcach daje to pismo, Stanach Zjed ysokie uposażenie, jak miljon Może pani takim razie Sahary. dunastu ludzi, nie jest nadmlernem, samieni narzeczonego. którzy pobierają miesięcznie gdyż ielokrotnie pokryje się miljon dolaró pensji. Wynikła dochodami, postałemi skutek tak ybitnego kieroni SZCZĘŚCIE. przeto kestja, czy ogóle człoiek może być art takiej Z Warszay pędzi samochód. Od strony Łodzi nadjeżcta. olbrzymiej pensji, W dyskusji dża błyskaicznem tempie drugi automobil. Rozlega się trzask oto samochody leżą Bezrobotni bohaterzy. rozbite na drobne szczątki. W Członkoie ypray Byrda poszukują pracy. łódzkiem żelastie leży okra iony. strzęp ludzki pana Skąpsklego. który jednak jeszcze Nie przebrzmiały jeszcze echa jest to rzecz nader dziś trudna, burzliych aklamacyj jakiem! szczególnie stolicy noojorskiej. Hotel, którym umiesz tyje. przyjmoano porót bohaterskich członkó ypray Byrda Co za szczęście, szepcą zbielałe argi, co za y, zamienił się czono generalną katerę ypia z Bieguna Południoego do Stanó Zjednoczonych a już zmu szczęście! W ubiegłym tygodniu łaśnie zabezdieczyłem się rzysze podróżnika do alki z nie biuro pośrednicta pracy. szeni są praie szyscy toa Kapitan Mac Kinley, który toarzyszył Byrdoi jego iel na dolaró. Ci dopiero ubłaganą będą płakali. kim przelocie nad biegunem, o- rzeczyistością życioą. Uśmiechnął się na miłą myśl głosił już prasie odezę do Jak z Noego Jorku donosi Cor \ skonał. społeczeństa celem przyjścia Redaktor nacznlnv: Franciszek ProbsŁ Wkońcu stosoano perru my, specjalne dla każdej część' ciała: olejek palmoy na piersi, mięta dla ramion, macierzan ka na bri, esencja z bluszczu na szyję. I.ecz nie koniec na tem. Najiększym szykiem Rzymie było farboać łosy na kolor... błękitny. Piękny, błękitny kolor ciemnego odcienia. Kolor złotay był rónież bardzo ceniony. Jak idać z tego nasi spół cześni fryzjerzy nie ymyślili nic noego, lansując peruki koioroe. Egipcjanki, którym Rzymian ki zadzięczają niejeden przepis toaletoy, także farboały soje ciemne łosy. Maloidła na grobocach egipskich po uczają nas, że elegantki XIII-ej dynastji nosiiły łosy błękitnego lub złotego koloru, miały zlo oone palce, różoe policzki zielone rzęsy! Ponadto oczy poiększone tuszem, g'azdę na czole i brodzie. Znały także środek cudó ny dziś nieznany na obfity porost rzęs i bri. Wszyst ko to uzupełniały ciemne kola pod oczami, umiejętnie rozłożo ny róż I bielidło, żyłki na skro niach pomaloane na niebiesko karmim na ustach i henna na dło niach i nogach. Wobec takiej obfitości farb na palecie maloane kobiety spółczesne ydają się blade. Niejeden z środkó kosmetycz nych starożytności został którą rozpuszczano letniem mlc późniejszych czasach naśladoany, jak nprz. kąpiele błotne niej nitki! Jeżeli scena kiem, gdy uażano, że rezultat już został osiągnięty. i naparzania tarzy. się", to jeszcze pół biedy. _ Maska ta, ielce zasłużona nieszczególne yniki prób. Zyczaj maloania tarzy można zaraz się przebrać,] Rzymie, nosiła dziaczną został z Włoch przeniesiony do często trzeba czekać prfl Od dłuższego Już czasu za- j acje na Północnem morzu; ZDA nazę maski dla małżonka". Francji przez Katarzynę z Mc-czonedyeeuszó. a stąd rozpo szczegół sceny nie będzie Ł? ubraniu, dopóki t r\_ stanaiano się nad tem, czyi rżały się, jednak, ypadki, że 8 Biedak musiał być istotnie zachycony, spoglądając cią samoloty nie mogłyby okazy-' złudzeni grą śiateł reflektoró ać pomocy rybakom przy masoych połoach ryb, a mianoszechnił się po całej Europie. moany po raz drugi a c*& ft * gu tygodnia na tarz sej pięk brali łaicę piasku ' trzeci "jwnskl mini niejszej połoy, tak przyozdo za łaicą ryb; W końcu XVII stulecia zyczaj ten przyjął się tak dalece, Pomimo tych szystkich i2 anoi,es^ ; icie, czy nte mogłyby pełnić proadzali błąd rybakó. bezpieczerist każde ocrfoc? 0 Poita funkcyj obseracyjnych i zaiadamiać o ynikach sych no już tego sposobu połou i mi To też, przeażnie zaniecha że ukazanie się na ulicy bez nie ytórni ściąga Ranna toaleta Rzymianki sta szminki, a już przynajmniej różu, uażano za rzecz nieprzy tłumy kobiet mężczyżi, rożytnych czasó była niezykle skomplikoana. Zaczynała Praktyczne yniki prób, któ stojną. których każdy żyi nafl! spostrzeżeń rybakó. mo iż Noregji samoloty są je szcze czynne jako pomoc przy się od natrysku zimnego, frigidarłum", następnie od pobytu cuzi, Anglicy, Holendrzy Niem re tym kierunku robili Fran połoie ielorybó, francuscy Muszki, olejki pudry octy to )ę, że na niego czy na nią y połaiacze sardynek olą mieć aletoe, i t. p. ełdug danych przepisó przechoały reżysera i yniesie ich n^mlitiacn śnie padnie opatrznościoe jv. letniej kąpieli, tepldarium", cy nie są zadoalające. zaufanie do sego dośiadczenia sego nosa", który ska tłum ekstra", Samoloty hukiem sym pło się do naszych czasó, a z niemi flakoniki, puzderka, puderni Kaoiec, do pleju^ Giazd... szą ryby, przepędzając je na in żujne miejsca. Lotnicy rozmaitych im, gdzie jest najięcej c ryb. czki, szkatułki inne akcesoria zęść poi państ przeproadzili obser- toaletoe. '^żona na p ^lą&ka zost W każdym razie niema dziś szpecących masek dla mai żon Wieczorne rozryki Ło riere delia Sera" poszukują ont szyscy gałtonie pracy. A z pomocą bezrobotnym członkom ielkiej ypray. ka". Sztuka kosmetyczna zamy ka sie kremach, zaartych tubach i pięknych pudełkach kryształoych flakonach i ozdobnych pudernlczkach. Małżonkoie patrzeć mogą na żony zasze piękne i taka jest porónaniu z danemi czasy zasługa doby spółczesnej. Popierajmy budoę szpitala 0.0. Bonifratró Chomach. II Ziedzajcie lkvll i Turitfkf v Ponuhr id 6 lipca do 0 sierpnia r. b. WINSZUJEMY. Jutro: Aleksemu. Wschód słońca Zachód 9.5. Długość dnia 6.6. Ubyło dnia Tydzień 29. się pradzie dość rzadka za to na porządku dzienn mniejsze lub iększe kalecj Reżyserzy starają się BW aby zapenić bezpieczna tłumoi, stanoiącemu ielkich obrazó, ale BET żenią się nie można OSM ymaganego realizmu. Statysta amerykańsid <J muje przeciętnie 6 7 dow dziennie. Suma ta mogła" chodzić za znaczną, gdyby; dziło np. o statystoanie Ą mie gości baloych, nam ciu dorskiem, dancifllb (teatrze t. p. Ale kiedy * sumę uczestniczy się tty którym grają" także si ielbłądy, rozhukane jpjf tedy można śmiało Pj! dzieć, że jedynie tania TM obrazie kinoym jest,. JU6Jce «-. 8 fotrko Zems L ludzie... *ó, 7. Weźmy np. iaka* secne *V ubiegłej roą np. scenę re ol uc! «Wonął fol Żołnierze królescy nac«usność b. m ta tłum ludność popu "Jeżeskieg ucieka. Każdy stara się zfli Wrtail o jakieś schronienie. Rzecz <* te^skiego p. a się np. na rynku. Stra* Ogień zost zostają mgnieniu oka P". kilku racane przez galopuj* arku i o jeźdźcó i padają na iiciel teystkie zab cych, tutaj koń. który si«*vbycla ze knął na nierónym bruku. JjneJ, spłon żołnierzem i pada... S7cz#Wmlast bud zrzuca Jeźdźca ry olbrzym rte pod kopyta Tam dzieczyna drugiego kol ucieka pij* pełne maszyny dzieczyny, jeśli jeździccf śledztie napradę cks - kaalcrflń podłoży lub eks-coboyem i koń i! zbrodn umieskakać inaczej scflwajae b ka może się skończyć smiiftenle nosi c Ale trzeba przyznać, że i da zasze dużo realizmu. Albo sceny ojenne I Więcej życia!' krzyczy reżyser przez Ą, fon, a tu najmniejsza strożność, za mocne udefl lub pchnięcie kolbą i statysta lub Jak go n Ją terminem techniczny ekstra" zostaje yniesi pola alki... Poza bezpośredniem pieczeństem jest jeszcz średnie choroba... Jeże na ymaga np. tłumu kob sukniach baloych, ucid cych z sali tańca podczas ulenego desr< trzeba śmiało znieść ta piel przemoczyć się do Rumu Pot głośną Teatr Miejski: Opo-ieść lżącą od szlu z Ostropola. f Okazało Teatr Rejt parku Słaszld ' 2nik na k Letni karnaał. Nobisó Teatr Popularny: Pan & ma Pać sto jak Teofil.,J^kryty sp Teatr letni Scala: Premjera "rza stod arszaskiej. nabój dy Filharmonia: Wystaa Pr* -hijąc czysty człoiek ^,~'a kła poszarp Helenós Koncert popularny <vjlu. była tak stry symfonicznej. ^oły został Mleiska Galeria Sztuki - Wysta^^^H Apollo: (Jajka: Dessous pani ManL W reia. Caslno: Zaklęta Rzeka. Corso: Eddie Polo. Czary: Miasto cudó. Capitol: Maski Erina RetnefJ Grand-Kino: Trubadury Ne ' ku. Luna: Dzieczę z karuzeli. Ludoy: Anioł ulicy. Ośiatoy: Księżna Masz» dorosłych). Arabella (dla mlodz' Odeon: Spryt nóżki. Palące: Szpiedzy. Przediośnie: Kropka nad L Przeszłość: Resursa: Dusze nieom. Splendid: Pokusy Europy. Spółdzielnia: Baśń miłości. J Słonce: W ogniu I potokach " Wodeil: Sprynt i nóżki, i Zachęta: Śięte kłamsto, B U pantera. Odbito na łasnej maszynie rotacyjne* przy ulics Zaadzkie! nc % Za ydanicto odpoiada: Władysła Stypułkoskt Z» /edakcie oduoiada: Roman FurKańikŁ 'ral^azfl ś,c «przyb

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Dzisiaj odwiedzę Muzeum- Zamek w Łańcucie! Zamek w Łańcucie był domem dwóch rodzin. Zamek wybudował czterysta lat temu książę Stanisław

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaki drogowe

Wybrane znaki drogowe Wybrane znaki drogowe Znaki ostrzegawcze Znaki nakazu przejazd kolejowy bez zapór droga dla rowerów sygnały Êwietlne droga dla pieszych Êliska jezdnia koniec drogi dla rowerów 14 C 3.3 Zindywidualizowana

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2

mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2 mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2 Sygn. IV RNsm 247/07 Sąd Rejonowy - Wydział IV Rodzinny i Nieletnich Termin: 13.06.2007 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch! Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek" Aktorzy: Kopciuszek Adela Petronelka Macocha wróżka książę dobosz narrator I narrator II wojsko tancerze konie NARRATOR:I ( na tle melodii Gwiazdka ) Dawno, dawno

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT EMANUELA (IT) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

Funkcja rzeczownika w zdaniu

Funkcja rzeczownika w zdaniu Funkcja rzeczownika w zdaniu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna definicję rzeczownika, wie, jaką pełni funkcję w zdaniu, zna definicję pojęć: podmiot, przydawka, orzecznik, dopełnienie, okolicznik.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 55

SP Klasa VI, temat 55 Noc betlejemska Noc, w którą na świat przyszedł Jezus, Józef i Maryja byli w podróży, dlatego że cesarz rzymski, [który rządził Palestyną] nakazał, aby każdy poszedł do miasta, gdzie się urodził, i tam

Bardziej szczegółowo

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA muzyka: Katarzyna BAYER aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI 1 Mała choinka 1. Choinka mała na święta przyszła już. Panu zagrała kolędę z śnieżnych nut. Ref. kolędę

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO]

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Były fajerwerki, tańce i śpiew. A przede wszystkim była wspaniała atmosfera dużo uśmiechu, ciepłych słów i życzeń. O północy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów)

CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów) CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów) Materiały prezentują dość trudny problem gramatyczny w języku polski, ale na pewno pomogą Ci go lepiej zrozumieć i pokażą Ci, jak

Bardziej szczegółowo

BALLADA O PASTERZACH. Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo. Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu. Rozmawiali sennie,

BALLADA O PASTERZACH. Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo. Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu. Rozmawiali sennie, BALLADA O PASTERZACH Kiedy nad Betlejem, Pośród ciemnej nocy, Zajaśniało niebo Głosząc kres złej mocy, Pasterze przy ogniu Rozmawiali sennie, Marek wytargował, Że pierwszy się zdrzemnie, 1 / 17 Jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ. O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ. O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty 1. Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

O BEZPIECZEŃSTWIE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/123966,o-bezpieczenstwie-w-pierwszy-dzien-wiosny.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 17:44 Strona znajduje się w archiwum. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo