Podstawy negocjowania umo w inwestycyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy negocjowania umo w inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Podstawy negocjowania umo w inwestycyjnych Mechanizmy zabezpieczające stosowane powszechnie przez inwestorów Drogi Czytelniku! Zapraszam serdecznie do lektury niniejszego artykułu, który traktuje o podstawach negocjowania umów inwestycyjnych. Jest w nim zawarta wiedza minimalna, którą powinien posiadać projektodawca, podchodzący do rozmów z funduszem inwestycyjnym, celem założenia nowej spółki lub dokonania inwestycji przez podmiot inwestycyjny. W każdym procesie negocjacji umów istotne jest zaangażowanie osób, które posiadają w tej materii odpowiednie doświadczenie, dlatego pod koniec każdego procesu negocjacji, polecam zaangażowanie prawnika, który jest doświadczony na rynku kapitałowym. Nie mniej jednak, wiele umów na rynku jest ustandaryzowanych, dlatego materiał ten będzie Tobie bardzo pomocny w uzyskaniu odpowiedniej wiedzy do zrozumienia meandrów rynku kapitałowego. Większość z niniejszych informacji odnosi się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże w zestawieniu z odpowiednimi przepisami, informacje mogą być stosowane odpowiednio. Zachęcam również do współpracy, polegającej na przygotowaniu do inwestycji (również rozumianej, jako restrukturyzację 1 ), jak również aktywnym wsparciu w poszukiwaniu partnerów w postaci inwestorów. Spis treści 1. Aktywne zabezpieczenia, prowadzone przez inwestorów na poziomie umów inwestycyjnych Artykuł 159 ksh Prawo wyłącznego ustanawiania członków zarządu... 4 Dodatkowe uprawnienia kontroli spraw spółki... 4 Pierwszeństwo przy umorzeniu udziałów... 6 Uprzywilejowanie dotyczące zbycia udziału, dotyczące pierwszeństwa przed innymi wspólnikami... 7 Pierwszeństwo przed innymi zaspokojenia się z majątku likwidowanej spółki... 8 Pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym... 9 Mechanizmy raportowe, odniesienia do biznes planu Inne zapisy 159 ksh Artykuł 174 ksh Inne ciekawe artykuły ksh w zastosowaniu

2 2. Mechanizmy bankowe i rynku instrumentów pochodnych, stosowane w umowach inwestycyjnych, jako zabezpieczenie Artykuł 777 KPC Opcja put/call Lock-up Kary umowne Podsumowanie Klauzula zastrzegająca... 16

3 1. Aktywne zabezpieczenia, prowadzone przez inwestorów na poziomie umów inwestycyjnych 1.1. Artykuł 159 ksh. W świecie idealnym do podstaw zbudowania wspólnego biznesu, wystarczyłaby umowa słowna, do której stosowaliby się bezwzględnie wszyscy wspólnicy. Oczywiście priorytetem dla działań byłby intencje umowy, które określałyby wspólną korzyść. Teoretycznie najbliżej takich założeń jest spółka cywilna, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Nawet, jeśli któryś po cichu weźmie kredyt. Czy zdecydowałbyś się oddać komuś pełny dostęp do Twojego majątku w taki sposób? Oczywiście, że nie. Podobnie myśli inwestor, inwestując pieniądze, które, bądź, co bądź, są zdefiniowane na ściśle określony cel. Dlatego z dużą dbałością o szczegóły wykorzystywane są zapisy Kodeksu Spółek Handlowych. Najczęstszym zabezpieczeniem, stosowanym przez inwestorów jest artykuł 159 Kodeksu Spółek Handlowych 2. Treść artykułu 159 w Kodeksie Spółek Handlowych brzmi następująco: Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki 2. Intencje artykułu są prawidłowe, to znaczy umożliwiają zdefiniowanie zależności, jakie chcesz mieć pomiędzy Tobą a pozostałymi wspólnikami. Artykuł odbierany jest dość negatywnie, ja w artykule na łamach z jednego portali nazywam jego zastosowanie, jako wprowadzenie Stanu Wojennego (Wyjątkowego) w spółce. Dlaczego? Ponieważ wobec zastosowania tego paragrafu, próżno bronić się w przypadku niejasno sprecyzowanych zapisów i wynikających z nich obowiązków, pozostawiających miejsce na względnie swobodną interpretację. Stało się tak po nowelizacji tego artykułu, jaka wystąpiła w 2004 roku. Na obronę artykułu 159 powiem jednak, że pomaga w definicji tych rzeczy, które bez stosownych ustaleń, musiałbyś, zapewne, sądownie dochodzić na drodze cywilnej. Wierz nie jest to przyjemna procedura, jak również nie zawsze skuteczna dla określonej strony. Wcześniejsza definicja artykułu 159 określała jasno, jeśli zapisy odnoszące się do artykułu 159 nie zostaną określone w akcie notarialnym (umowie spółki), nie mają żadnej mocy. Zmiana brzmienia na wskazane w cytacie daje możliwość zastrzeżenia poszczególnych korzyści dla wskazanego wspólnika w porozumieniu poza umową spółki na przykład w umowie inwestycyjnej, co może rodzić roszczenia pomiędzy stronami porozumienia. W tym rozumieniu, uprzywilejowanie takie nie powinno być mylone z art. 174 tejże ustawy, który wskazuje szczególne uprawnienia udziałowe. Jest to zupełnie inny charakter działań, który w świecie kapitałowym nazywamy czasem żartobliwie aniołem stróżem budżetu 2

4 lub bezpiecznikiem anty-defraudacyjnym. W praktyce stosowanych jest kilka najczęstszych uprzywilejowań. Spójrz na nie od strony inwestora, czyli kogoś, kto zainwestował sporą sumę pieniędzy. Najłatwiej przyjąć analogię, w której dziecko wysyłasz po zakupy. Co zrobić, żeby za resztę pieniędzy nie wydał na słodycze? Prawo wyłącznego ustanawiania członków zarządu Ten przywilej może być zdefiniowany w nieco odmienny sposób, w zależności od funduszu. Jest on definiowany również w powiązaniu z art. 174 ksh (o tym artykule w części dalszej). Oznacza to, że pomimo mniejszości posiadanej przez fundusz, w szczególnych przypadkach może on uzyskać kontrolę w spółce, definiując strukturę członków zarządu lub na przykład bezpośrednio wskazać prezesa zarządu. Ważne w takim wypadku jest zdefiniowanie warunków przejęcia takiej władzy. Inną odmianą zastosowania tego przywileju może być wyłączenie członka zarządu na dany okres (tzw. wilczy bilet dla zarządu), wskutek określonych działań na przykład, gdy projektodawca jest jednocześnie stroną umowy inwestycyjnej i z niej się nie wywiązuje. Analiza zapisów odnoszących się do tej korzyści powinna być zawsze bardzo dokładna, w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że fundusz przejmie kierowanie Twoją współdzieloną firmą, pozostawiając Ciebie w roli wspólnika pasywnego, pomimo posiadanej przez Ciebie większości, oczywiście w rozumieniu władz spółki. W praktyce zapis ten egzekwuje się: W przypadku, gdy zarząd nieprawidłowo stosuje się do zasad nadzoru właścicielskiego i na przykład, nie raportuje wydatkowania, nagminnie przekracza budżet, działa rozrzutnie etc. Jest to łagodniejszy sposób niż oskarżenie o działanie na szkodę spółki, które w praktyce jest ostatecznością, W przypadku, gdy występuje nadmierna bierność zarządu w działaniach w stosunku do określonych zobowiązań w umowie (taki klaps na rozpęd). Zazwyczaj z zapisu korzysta się na jakiś okres, wprowadzając porządek w dokumentacji, dając czas poprzedniemu zarządowi na uregulowanie spraw, przemyślenie strategii i powrót do zarządzania, W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy i składa się ze skłóconych projektodawców. Stosuje się zazwyczaj, aby wykorzystać psychologicznie zasadę wróg mojego wroga, co, wbrew pozorom, porządkuje stan rzeczy, W skrajnych przypadkach może służyć przejęciu władzy, w praktyce dość trudne i wymaga uzasadnienia, aby nie być posądzonym o działanie na szkodę spółki usuwając efektywny zarząd. Dodatkowe uprawnienia kontroli spraw spółki Stan Wyjątkowy cechuje się nie tylko możliwością zmiany władzy w danym momencie, ale również możliwością zwiększonej kontroli. Najczęściej stosowanym przez inwestorów mechanizmem jest tak zwany nadzór właścicielski. Nadzór można stosować na wiele sposobów. Popularnym rozwiązaniem jest rada nadzorcza, która jednak często bywa zbyt droga oraz problematyczna w obsłudze na poziomie tak młodego podmiotu, jakim jest startup. Nieco szerzej o mechanizmach nadzoru znajdziesz w dalszej części materiału. W tym miejscu chciałbym skupić się na stronie nadzoru, który stricte wynika z zastosowania artykułu 159. Tym sposobem jest wprowadzenie określonych zasad kontroli i sprawozdawczości zarządu z ramienia danego wspólnika (dotyczy to zazwyczaj sytuacji,

5 w której projektodawca jest wspólnikiem i na przykład prezesem zarządu), w ramach uprawnień wspomnianego artykułu 159. Fundusz może w ten sposób zobowiązać wspólnika, w szczególnym przypadku będącego jednocześnie w zarządzie spółki, do okresowej sprawozdawczości, stałej kontroli jego działań lub nawet akceptacji przez inwestora niektórych działań, niezdefiniowanych planem budżetowym, przyjętym w ramach zarządu. Te zasady definiuje się najczęściej w umowie inwestycyjnej lub załącznikach do tej umowy, które są zgodne z danym systemem sprawozdawczości inwestora. Może to odbywać się poprzez wymóg stosowania ujednoliconej księgowości i systemów ERP danej organizacji, łącznie z kontrolą skarbnika grupy kapitałowej, który akceptuje fizycznie przelewy. Są to sytuacje skrajne i zazwyczaj dotyczą bardziej dojrzałych projektów, które operują w ramach rozbudowanej struktury kapitałowej. W innych przypadkach kończy się na wglądzie do raportów księgowych (na przykład kwartalne prognozy bilansu i RZiS), okresowym audycie wydatkowanie poprzez wgląd w tak zwaną obrotówkę lub podobnych mechanizmach. Fundusze dysponują również własnymi arkuszami typu Excel, które po uzupełnieniu umożliwiają analitykom weryfikację stanu spółki, w szczególności w odniesieniu do przepływów gotówkowych. W praktyce istotne jest, aby zasady takiego nadzoru były jasno określone. W przeciwnym wypadku, w ramach taktyki przejęcia, fundusz może doprowadzić do zablokowania działań zarządu nadmierną kontrolą. Oczywiście działania te nie będą na tyle szkodliwe, aby nosić miano działania na szkodę spółki, jednakże mogą być prawdziwą zmorą dla Ciebie. Prawidłowo zdefiniowany nadzór jest, więc kluczowy zarówno dla funduszu, jak i projektodawcy, aby: samoistnie nie zablokować działań spółki nadgorliwością, która polega na nadmiernej kontroli. Nadmierna kontrola w takim przypadku może polegać, na przykład, na konieczności raportowania przez Ciebie co drugi dzień w formie raportu zarządu swoich działań, popartych prognozą budżetową na zadany okres w przód. W praktyce taką kalkulację przedstawia się w okresach miesięcznych lub na dedykowanych P&L 3, ale nie takich okresach, które powodują, że więcej czasu spędzisz na arytmetyce niż na rozwijaniu biznesu. nie dopuścić do defraudacji. Zbyt słaba kontrola również może być gwoździem do trumny spółki. Czasami zdarza się, że w pogoni za klientami mogą być podpisane umowy, które nie będą korzystne budżetowo (na przykład z późnym okresem płatności lub za niskie w stosunku do kosztów operacyjnych wykonania umowy). Czasami też zdarza się, że nowy zarząd rozpoczyna wydatkowanie od rzeczy najpotrzebniejszych, czyli nowego biurka, samochodu itd. Czujność nadzorcza powinna być skupiona na wydatkowaniu na rzecz realizacji celów, a nie na bieżącej konsumpcji, na którą przyjdzie jeszcze czas. 3 Prezentacja kierownictwa projektu przed sponsorami projektu do skuteczności projektu w ramach prognozowanych wydatków, jakie należy ponieść na realizację projektu. Występują różne formy, najczęstszą jest prezentacja kierownictwa przed zarządem, zarządu przed radą nadzorczą lub właścicielami w sprawie dodatkowego lub bieżącego finansowania.

6 Zapraszam Projektodawców do współpracy! nie dopuścić do przejęcia spółki skuteczną blokadą operacyjnych działań władz spółki (działanie w imię prawa, ale niestety z określonym negatywnym skutkiem). Mechanizm podobny jak w pierwszym przypadku, czyli na przykład próba odwołania zarządu przez nadzorcę tytułem nie wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Pierwszeństwo przy umorzeniu udziałów Ten mechanizm jest często mylony z przejęciem kapitałowym i podejrzewam, że na rynku większość legend wzięła się stricte z tego zapisu, popularnie stosowanego w trzy jedynkach. Umorzenie może wystąpić w dwóch rolach. Najczęściej stosowanym wariantem jest umorzenie udziałów funduszu (tak, funduszu, nie projektodawcy), które odpowiednimi regulacjami umożliwia wyjście z nietrafionej inwestycji funduszu bez sądzenia się o wykonalność zapisów umowy inwestycyjnej. Może się to dziać w sytuacji, gdy umowa inwestycyjna zakładała konsumpcję środków na określonym poziomie, natomiast fundusz chce się wycofać w połowie inwestycji, odzyskując część środków, umarzając swoje udziały. W takim wypadku regulacje sprowadzają się do formalnego wyjścia z inwestycji funduszu, odzyskania części pieniędzy i rozwiązania umowy inwestycyjnej. Drugi przypadek zachodzi, gdy projektodawca obliguje się do wykonania określonych wskaźników realizacji, na przykład określonych poziomów przychodu czy określonego czasu, w którym powinien nastąpić brake even point 4. Najczęstszym zabezpieczeniem jest procentowe umorzenie udziałów projektodawcy w stosunku do niewykonanych zobowiązań. Na przykład, plan po pierwszym roku działalności zakładał osiągniecie stu tysięcy przychodu w spółce. Wykonano tylko 30% tego planu. W umowie inwestycyjnej zawarto wzory, które obliczają utratę Twoich udziałów w stosunku do wartości niewykonanego planu. Na przykład, po przeliczeniach wychodzi utrata 3% Twoich udziałów. Te udziały musisz umorzyć, co zwiększa przewagę funduszu. Nie ma to nic wspólnego z zabezpieczeniem na prywatnym majątku (jak na przykład hipoteka), tylko na majątku spółki, jaki posiadasz. Biorąc pod uwagę logikę funduszu, dostałeś pieniądze na określony cel, którego nie wypełniłeś, a utrata części udziałów jest rekompensatą na nie wykonanie planu. Porównując do kredytu, mechanizm jest podobny jak odsetki karne w niespłacanym kredycie, który przecież też jest umową, mówiących o wzajemnych zobowiązaniach. Taka postawa, choć wydaje się frustrująca dla młodych adeptów rynku kapitałowego, jest uczciwa, jeśli nie rodzi dodatkowych zabezpieczeń funduszu na majątku prywatnym. Oczywiście nie zapominaj o naturalnej konsekwencji odpowiedzialności majątkowej, jeśli jesteś członkiem zarządu danej spółki. Kodeksowo i tak odpowiadasz majątkiem za wynikłe błędy w spółce. Powyższa regulacja jednak nie ma za dużo wspólnego z odpowiedzialnością kodeksową zarządu, która sprowadza się do odpowiedzialności za rażące błędy w zarządzaniu spółką lub działalność na jej niekorzyść. Tutaj regulacja definiuje zależności cywilne według prostego mechanizmu: ktoś dał pieniądze na inwestycję, która musi się zmieścić w określonych parametrach. Nie wykonanie umowy rodzi konsekwencje. Najczęstsze przykłady to stosowanie progów wykonalności, stosowanie udziałów malejących funduszu, czy też procentowe umorzenie, w zależności od wypracowanego zysku w spółce względem zakładanych prognoz i ustalonego na poziomie umowy inwestycyjnej budżetu. Furtek jest wiele, ale to Ty definiujesz z inwestorem ile ich 4 W uproszczeniu jest to moment, w którym firma zaczyna na siebie zarabiać, a koszty stałe utrzymania równoważą się ze stałymi (stabilnymi) przychodami.

7 będzie i w jakich przypadkach będą otwierane. Zapisy mogą być obustronne. Na przykład, jeśli fundusz zobliguje się do transzowania inwestycji 5 pod warunkiem wykonania określonych kamieni milowych, jeśli wykonałeś swoją pracę, a pieniędzy w spółce nie ma (fundusz nie wpłaca) i nie możesz dalej się rozwijać, możesz wykorzystać mechanizm umorzenia do zmniejszenia udziałów funduszu lub jego całkowitego usunięcia, aby zrobić miejsce kolejnemu inwestorowi. Warto rozróżnić dwa rodzaje umorzenia: - dobrowolne W umorzeniu dobrowolnym, warunkiem jego zastosowania jest zamieszczenie stosownych zapisów w umowie spółki o zastosowaniu art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych. Dobrowolne umorzenie wymaga zgody wspólnika, w drodze nabycia przez spółkę. W takim wypadku, wartość wynagrodzenia może być niższa niż wartość przypadających aktywów netto na udział. W praktyce zazwyczaj jest to wartość niższa niż wartość nominalna. - przymusowe W umorzeniu przymusowym, przymusza się wspólnika do umorzenia udziałów na podstawie zdefiniowanych w umowie inwestycyjnej zdarzeń na przykład nie wykonania budżetu lub przesłanek rynkowych, również ściśle zdefiniowanych. W szczególności negocjując umowę inwestycyjną należy unikać przesłanek, które umożliwiają wolną interpretację. Na przykład cóż znaczy zła sytuacja rynkowa? Spadek PKB? A może niższy wskaźnik branżowy? Brak konkretnych przesłanek umożliwia praktyczne przejęcie spółki na podstawie interpretacji funduszu. Uprzywilejowanie dotyczące zbycia udziału, dotyczące pierwszeństwa przed innymi wspólnikami Najczęściej stosowaną postacią tych zapisów są Tag i Drag Along 6, umożliwiające danemu wspólnikowi pociągnięcie do sprzedaży udziałów innego wspólnika, w określonej cenie, nie mniejszej niż wzajemnie określona. Fundusze często stosują zapisy, które mówią, że jeśli pojawi się inny inwestor, to projektodawca również odsprzeda swoją część udziałów nowemu inwestorowi, za określoną kwotę, nie mniejszą niż określony próg (popularnie: minimalnie dwu-, trzykrotna wartość w stosunku do nominalnej wartości udziałów). Daje to inwestorowi szansę na szybkie wyjście kapitałowe i spieniężenie spółki przy wzajemnej korzyści wszystkich wspólników (majątkowej). Zapisy te często są łączone z prawem pierwokupu, które uwzględnia przynajmniej minimalną, określoną stopę zwrotu charakterystyczną dla polityki inwestycyjnej danego funduszu. Zapisy te są korzystne w kilku przypadkach: 5 Następujących po sobie wpłat kapitału 6

8 na przykład, gdy zdecydowałeś się oddać zdecydowaną większość inwestorowi i chcesz wprowadzić innego możesz zaproponować pociągnięcie do sprzedaży na rzecz określonego inwestora za kwotę nie mniejszą niż określona gdy masz tzw. opportunity 7 sprzedażowe gdy masz okazję uzyskać większość udziałów i masz inwestora transferowego 8 gdy biznes nie idzie, chcesz go sformatować i szukać rozwiązań dla odkupu udziałów. Czasami metoda ta jest wykorzystywana przez projektodawcę, który podstawia inwestora, aby wypełnić warunki zapisów pociągnięcia, aby móc z kolei przejąć całość spółki. W drugą stronę, metoda może być zastosowana do przejęcia aktywów projektodawcy, gdy na przykład, inwestor zaproponuje za określoną kwotę odkup poprzez swoją spółkę lub inny podmiot, którego powiązania trudno zidentyfikować z inwestorem. Warto weryfikować od czasu do czasu zapisy umowy inwestycyjnej i umowy spółki, gdyż wraz ze wzrostem wartości spółki, wartości wpisane pierwotnie mogą być niebezpiecznie niskie w stosunku do bieżącej, wypracowanej wartości spółki. Pierwszeństwo przed innymi zaspokojenia się z majątku likwidowanej spółki Ten zapis często pojawia się w umowach inwestycyjnych funduszy współfinansowanych ze środków publicznych. Jest on również w kategorii powiązanych z art. 174 ksh (o czym w dalszej części materiału). W praktyce, jeśli spółce nie udało się osiągnąć określonych rezultatów i jest likwidowana, w pierwszej kolejności powinny być zaspokojone potrzeby funduszu, a dopiero później projektodawcy. Jest to fair w przypadku, gdy firma była składana w większości z gotówki inwestora a w pozostałej części z tak zwanych miękkich aktywów 9 projektodawcy. Tam, gdzie pojawia się kapitał publiczny, w praktyce zapis jest obligatoryjny, ze względu na konieczność zabezpieczenia w jakiś sposób pieniędzy publicznych. Na przykład, model biznesowy spółki nie powiódł się, projektodawcy i fundusz decydują się na likwidację spółki. Jednakże fundusz realizował projekt finansowany ze środków publicznych, w ramach, którego był zobligowany do osiągnięcia określonych wyników (stopy zwrotu) z inwestycji. Startup ten posiadał aktywa w postaci systemu informatycznego, który mógł być w drodze stosownej licytacji spieniężony. Ponieważ fundusz musiał dążyć przynajmniej do minimalizacji strat, zastrzegł pierwszeństwo, które pozwoliło przynajmniej w ułamkowym stopniu odzyskać zainwestowane pieniądze. Mechanizm może być krzywdzący w przypadku, gdy wkładałeś równoznaczną wartość gotówki (czyli poniosłeś tożsame ryzyko) lub wkładałeś do spółki wieloletnią firmę, w ramach, której wypracowałeś naprawdę solidne aktywa, którymi można przehandlować. Jednakże wartość historyczna nie zawsze jest tożsama z wartością bieżącą. Na balu po jednym z eventów miałem okazję rozmawiać z właścicielem dwóch hoteli i kilku restauracji. Pytałem się, jak on podchodzi do wyceny projektów, gdyż na rynku kapitałowym zasady te są 7 Potocznie na rynku kapitałowym szansa na odsprzedaż całości spółki do inwestora portfelowego lub branżowego, które warunkuje zakup całkowitym przejęciem spółki i zespołu. 8 Inwestor transferowy to na rynku kapitałowym potocznie zwany inwestor, który chce wykupić poprzedniego inwestora i wejść z Tobą w spółkę na nowych warunkach (transfer zespołu, wiedzy, technologii). Mechanizm trochę podobny do transferów zawodników piłkarskich, stąd zapewne nazwa. 9 Miękkimi aktywami w potocznym języku kapitałowym zazwyczaj określa się wartości niematerialne i prawne, a głównie know-how. Dla przykładu, miękkimi aktywami nie są środki trwałe.

9 dość różne, jak i metod wiele. Powiedział, że pyta się po pierwsze, jakie nieruchomości posiada dana firma, w którą chce zainwestować. Potem pyta się, ile posiada wolnej gotówki. Następnie, jakie kontrakty stałe są realizowane, takie, które niezależnie, co by się stało, będą utrzymywane minimum trzy lata. Z kalkulacji każe wyłączyć kontrakty wynikające z przetargów. Powiedział, że zsumowanie tych wartości daje wartość firmy. Cóż, metodologia trochę odmienna, ale jak widać zasada oceny podobna. Pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zapisy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego w taki sposób, aby rozwodnić 10 wspólnika są znane praktycznie od początku definiowania spółki handlowej. Mechanizm polega na podwyższeniu kapitału w ten sposób, że pozostały wspólnik zostaje zmarginalizowany. Istnieją zapisy zabezpieczające przed takim działaniem. Zapis, jeśli źle zdefiniowany, jest zapisem wysoce niebezpiecznym. Może dojść do sytuacji rozwodnienia wspólnika, który nie jest uprzywilejowany stosownym pierwszeństwem objęcia udziałów. Mechanizm ten może być stosowany w przypadku spółek akcyjnych, w których następuje emisja nowych serii akcji, do których nie mają prawa zakupu dotychczasowi akcjonariusze. W praktyce może dojść od zakupu akcji w ramach zmowy rynku i do wrogiego przejęcia spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może dojść z kolei do rozgrywki pomiędzy udziałowcami, celem eliminacji któregoś z nich. Zapis jest silnie skorelowany do zapisów regulujących sposób podwyższenia kapitału w spółce. Na przykład, brak stosownych zapisów definiujących okoliczności podwyższenia kapitału może odnieść skutek w sytuacji, w której większościowy partner (fundusz) przegłosował na zgromadzeniu wspólników podwyższenie kapitału. Wykorzystując prawo pierwszeństwa, rozwodnił wspólnika do poziomu marginalnego udziału. Jest to przypadek skrajny, ale istotne jest prześledzenie zapisów umowy spółki w spójności z całością zapisów, w szczególności korelacji przywilejów do zapisów standardowych, wynikających z ksh. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść artykuł 258 Kodeksu Spółek Handlowych, którego treść jest następująca w ust : Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. Jak widzisz, kodeks już w pewnym zakresie zabezpiecza pozostałych wspólników w przypadku spółki, jednakże istotne jest dopilnowanie, aby nie znalazły się niepożądane zapisy w umowie. Najczęstszą sytuacją, która może wystąpić jest dysproporcja w gotówce, jaką można włożyć do spółki w przypadku przegłosowanego podwyższenia kapitału może wystąpić sytuacja, że nie będziesz dysponować środkami, aby móc utrzymać swoją pozycję udziałową. 10 Rozwodnienie udziałów potocznie podwyższenie kapitału bez udziału jednego ze wspólników, który automatycznie posiada znacznie (zazwyczaj o jeden rząd) mniejszą liczbę udziałów niż pozostali, którzy w ten sposób chcieli przejąć kontrolę w spółce 11

10 Mechanizmy raportowe, odniesienia do biznes planu Zastosowanie art. 159 ma również odzwierciedlenie w aktywnym nadzorze właścicielskim. O ile inwestor ma zawsze wgląd w finanse spółki, o tyle w normalnym trybie, bez zastosowania szczególnych uprawnień, zazwyczaj przyjmuje się, że taką informacją jest sprawozdanie finansowe spółki, które Zarząd ma obowiązek rokrocznie sporządzać. W przypadku zdefiniowanego wydatkowania, mechanizm ten, ponieważ opiera się na danych historycznych, nie jest dla inwestora miarodajny. Dlatego często stosuje się dodatkowe zapisy o raportowaniu, które pozwalają uzyskać dostęp nie tylko do danych księgowych spółki, ale pozwalają uzyskać informację o bieżących przepływach w spółce oraz przymuszają Zarząd do aktywnego raportowania swoich poczynań nad budżetem. Wiele projektodawców traktuje te zapisy, jako ograniczenie ich wolności oraz praktyczną kontrolę funduszu nad finansami spółki. Jest w tym tyle samo prawdy, co i fałszu. Wszystko zależy od tego, jak zdefiniowane są zapisy. Najgorsze jest tzw. miękkie zdefiniowanie zapisów, które obliguje Zarząd do udzielania informacji na potrzeby funduszu ad hoc. Osobiście jestem za nadzorem właścicielskim pod warunkiem zdefiniowania: - konkretnego systemu nadzoru, który jest powiązany z automatyką księgową - takich zapisów, które nie wymagają zbędnych czynności administracyjnych, które mogą spowolnić biznes - takich zapisów, które służą faktycznym mechanizmom przeciwdziałającym wyciąganiu pieniędzy ze spółki. W przypadku braku określonego systemu, częstą techniką stosowaną przez fundusze jest zamęczenie danego Zarządu raportowaniem, aż sam zrezygnuje. Oczywiście w imię prawa. Niektóre fundusze z premedytacją wyłączają odpowiedzialność raportową danych członków zarządu, powołanych z ramienia funduszu. Powoduje to kuriozum, w którym dany członek zarządu funduszu może być wyłączony odpowiedzialnością na poziomie regulaminu zarządu, umowy spółki, a jednocześnie posiadać nieformalną możliwość sterowania wydatkowaniem spółki przy całkowitej odpowiedzialności projektodawcy. Czasami ustanawiane są umowach bardzo ściśle terminy na udzielanie wyjaśnień na każdorazowe zapytanie funduszu, pod warunkiem konsekwencji w przypadku braku odpowiedzi w danym terminie. Cóż, praca zarządu bywa wtedy bardzo administracyjną. Udowodnienie, że fundusz działał na szkodę spółki uniemożliwiając operacyjne działanie zarządu w spółce, może być poważnym problemem. Inne zapisy 159 ksh Istnieje jeszcze wiele innych możliwości zastosowania art. 159 ksh. Wiele z nich może wnieść sporo dobrego w relacjach z inwestorem, inne mogą być przyczajoną pułapką służącą przejęciu Twojej spółki. Najważniejsze jest jak najbardziej precyzyjne określenie warunków zdarzeń, które inicjują dane bezpieczniki w umowie. W żargonie inwestycyjnym mówi się o uruchamianiu

11 bezpieczników w przypadku, gdy projektodawca nie wywiązuje się z umowy i na przykład wyprowadza pieniądze ze spółki. Chciałbym przestrzec przed całkowitą negacją, jak i całkowitym zachwytem zapisów art. 159 w umowach inwestycyjnych. Ważne tylko, aby istota zapisów nie była jednostronna lub wynikała z konkretnego ciągu zdarzeń, które uruchamiają dany bezpiecznik przy wskazanej jednostronności. Zapisy odwołujące się do 159 ksh są, więc potrzebne, w szczególności w projektach wysoce ryzykownych, ale powinny precyzyjnie odnosić się do ściśle określonych sytuacji. Warunki po prostu, powinny być zdefiniowane uczciwie. Dla przykładu, jeśli inwestor wkłada gotówkę, a Ty tylko know-how, to zapisy z założenia będą lekko stronnicze na rzecz inwestora. Jednakże prawidłowo zdefiniowane, nie będą niebezpieczne dla Ciebie pod warunkiem wykonania umowy zgodnie z założonym biznes planem lub innym dokumentem definiującym założenia. Jeśli natomiast wkładasz tożsamą lub bardzo wysoką gotówkę, próbuj negocjować zapisy nieco mocniej, również żądając określonych korzyści po swojej stronie (na przykład gwarancji nietykalności zarządu przy wypełnieniu określonych warunków, gwarancji wpłat kapitału, gwarancji wypłat dywidendy itp.). Dużo też zależy od danej polityki funduszu. Niestety (i stety publiczne pieniądze to także Twoje pieniądze) popularne fundusze zalążkowe często są zmuszone stosować pewne zapisy (jak ten dotyczący likwidacji czy umorzenia) wynikające ze 159 ksh ze względu na obecność kapitału publicznego w tych funduszach. Nie powinno się, więc negować takiego postępowania, a raczej poszukać kapitału prywatnego, który powinien być uwolniony od niektórych zapisów. Z drugiej strony fundusze oparte o kapitał publiczny mają lepszą regulację i formalizację działań, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo niedomówień. Pamiętaj, że umowy pisane są na złe, a nie dobre czasy. Przepisy zmieniają się rzadko, trudno jest definiować na poziomie ustawy tak szczegółowe regulacje, które mogłyby się, w szczególności, odnosić do branży innowacyjnej. Istotna jest, więc prawidłowa interpretacja przepisów i stosowanie bardzo precyzyjnych zapisów, które miejsca na swobodną interpretację nie pozostawiają. Inną sprawą jest zastosowanie art. 174 ksh, który prawie wprost zawęża zastosowanie uprzywilejowań, choć zastosowana jest furtka dla tych, określonych w umowie spółki. W takim przypadku uprzywilejowania są dość jawne i nie ma ukrytych intencji, jakie mogą zdarzyć się pod szyldem art. 159 i dokumentów zewnętrznych, które po prostu trzeba dokładnie przeanalizować Artykuł 174 ksh Artykuł 174 Kodeksu Spółek Handlowych definiuje szczególne uprawnienia wspólnika w ramach udziałów uprzywilejowanych, które mogą znaleźć odzwierciedlenie: - w prawie głosu, - w prawie do dywidendy - sposobie uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki - w ramach pomostu z działaniem w ramach art. 159 ksh powołanie jednego członka zarządu

12 - pierwszeństwo do zwrotu otrzymanej dopłaty - zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, gdy zarząd nie dopełni formalności Najważniejszym z punktu widzenia projektodawcy jest szczególne uprawnienie w prawie głosu. Odnosi się ono do zasady równości w spółce, która mówi o tym, że liczba głosów jest równa wartości nominalnej udziałów. Na podstawie art. 174 można ustanowić w umowie, że na dany udział może przypadać 1, 2 lub maksymalnie 3 głosy. Jest to zapis często stosowany w modelu, gdy inwestor wkłada dużo gotówki poza kapitałem nominalnym (czyli w modelu Agio). Na przykład kapitał spółki A został złożony w ten sposób: - wartość nominalna udziału: 100 zł - projektodawca włożył 5000 zł na kapitał podst. (50 udziałów o wart. nom. 100 zł) - inwestor włożył 5000 zł na kapitał podst. (50 udziałów o wart. nom. 100 zł) - inwestor włożył zł na kapitał zapasowy (nadwyżka nad wartością nominalną udziałów wynosiła zł, która została przekazana na kapitał zapasowy). Powoduje to, że zgodnie inwestor i projektodawca posiadają po 50% wartości nominalnej udziałów. Taki model może być stosowany, gdy projektodawca nie posiada wystarczającego kapitału do złożenia spółki lub ze względów podatkowych, o których nie będę pisał w niniejszym artykule. Inwestor na podstawie art. 174 może zażądać, aby na każdy jego udział o wartości nominalnej przypadała możliwość 3 głosów na zgromadzeniu wspólników. Spowoduje to, że w głosach inwestor (3x50 głosów), a projektodawca posiada 50 głosów. Faktyczny udział % inwestora wynosi 150/200 = 75% głosów. Taka przewaga wspólnika ma jednak swoiste ograniczenia, np. w przypadku sporu pomiędzy nim a spółką, jednakże w modelu projektodawcy i funduszu, reguluje przewagę funduszu w zakresie operacyjnym. Sposób uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki i faktyczne pierwszeństwo w zakresie zaspokajania funduszu jest charakterystyczne dla tych, opartych o kapitał publiczny. Wynika to między innymi z odpowiedzialności funduszy, jak również od innych uwarunkowań prawnych. Co do zasady, ma to chronić interesy inwestora w przypadku, gdy projekt się nie udał i majątek z likwidacji spółki ma pokryć, przynajmniej w części, straty powstałe w wyniku inwestycji. W połączeniu z art. 159 ksh może być jednak stosowana strategia na przejęcie, która w umiejętny sposób stosowana, uniemożliwia zarzucenie działania na szkodę spółki, jednak doprowadza do takiego stanu spółkę, aby była możliwa jej likwidacja. Służy to np. przejęciu technologii, na którą fundusz może posiadać już innego kupca. Przestrzegam przed takimi działaniami, zwłaszcza w kontekście źle uregulowanych zapisów art. 159 ksh.

13 1.3. Inne ciekawe artykuły ksh w zastosowaniu Dosyć ciekawym rozwiązaniem może być zastosowanie art. 236 ksh, 2, który umożliwia zwołanie NZW i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (przy stosownym ograniczeniu czasowym). Może to być ważny czynnik w przypadku, gdy posiadasz mniejszościowego udziałowca, który zainwestował na bardzo wczesnym etapie w Twoją spółkę, ale chce on posiadać pewien dodatkowy poziom ochrony. Z kolei artykuł 223 ksh umożliwia wspólnikowi, który posiada, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki 12. Może to również stanowić dodatkowe zabezpieczenie, na przykład, gdy nie są stosowane szczególne uprawnienia w zakresie nadzoru właścicielskiego. Czasami może to również wynikać z zasad księgowości w grupie, gdy np. podmiot inwestora składa raporty na rynku publicznym. Artykuł 212 Kodeksu Spółek handlowych jest z kolei uzupełnieniem kilku współpracujących ze sobą paragrafów. W podstawowym założeniu reguluje prawo kontroli, które przysługuje każdemu wspólnikowi, w zakresie przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. W praktyce uzupełnienie o narzędzia, które są stosowane w ramach nadzoru właścicielskiego, umożliwiają pełny wgląd w dokumentację spółki, o ile nie zagraża to interesom spółki. 2. Mechanizmy bankowe i rynku instrumentów pochodnych, stosowane w umowach inwestycyjnych, jako zabezpieczenie 2.1. Artykuł 777 KPC Powyżej pisałem o zabezpieczeniach w umowach inwestycyjnych, jakie stosuje inwestor za pomocą Kodeksu Spółek Handlowych. Tym razem przyszła kolej na artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego (nie mylić z Kodeksem Cywilnym), dość powszechnie stosowany przy procedurach bankowych. Zazwyczaj artykuł ten działa na korzyść inwestora. Wspomniany artykuł swoją popularnością zaczyna docierać do innych umów cywilnoprawnych, w tym umów inwestycyjnych. To wszystko za sprawą jego modyfikacji, która już nie odnosi się tylko i wyłącznie do egzekucji na nieruchomościach. Pełną treść aktualnego artykułu można znaleźć w publikacji na stronie ISAP 13, nas interesują w szczególności fragmenty: 1. Tytułami egzekucyjnymi są: 4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych, co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też

14 wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie, 5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, 6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym. Zapis w praktyce oznacza dobrowolne poddanie się egzekucji do określonej kwoty, jaka została ustalona w akcie notarialnym. W przypadku inwestycji kapitałowych, zapis ten może się odnosić do dodatkowych zabezpieczeń inwestora przed niewykonaniem określonych zobowiązań przez projektodawcę, opiewających na kwotę inwestycji. Zapis ten jest skrajnie jednostronny i niekorzystny dla projektodawcy i mógłby być zastosowany przy pełnej świadomości projektodawcy, co do korzyści równoważących ryzyko związane z tym zapisem. O ile w przypadku procedur bankowych odnosi się to zazwyczaj do wartości kredytu (najczęściej mieszkaniowego), o tyle w przypadku inwestycji kapitałowych trudno jest mówić o tak daleko idącej ingerencji w majątek osobisty. Zwłaszcza, gdy zastosowane metody wyceny kapitału projektodawcy dotyczą metody przychodów przyszłych i uzależniają wykonanie odpowiednich wskaźników, które odnoszą się do wyceny. Powstaje wtedy podwójne niebezpieczeństwo utraty majątku (wycena nie sprawdziła się) oraz egzekucji z majątku prywatnego. Znacznie bezpieczniej powinno być w przypadku wyceny odtworzeniowej, która odnosi się do faktycznie(fizycznie) posiadanego majątku. Artykuł ten może być również stosowany w umowach przedwstępnych, jako zabezpieczenie do wykonania ostatecznej umowy inwestycyjnej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie funduszu w przypadku, gdy poniósł koszty przygotowania do inwestycji, a istnieje ryzyko, że projektodawca przejdzie do konkurencji. Artykuł może działać też w drugą stronę i gwarantować inwestycję po wykonaniu określonych warunków przez projektodawcę. Jak zabezpieczyć się przed zastosowaniem niniejszego artykułu? Ze względu na dosyć prosty sposób wyegzekwowania kwot poprzez wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności oraz formę umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego) trudno jest mówić o jakiś specjalnych zabezpieczeniach. Dlatego tak ważne jest, abyś dokładnie weryfikował ustalenia, które odnoszą się do art. 777 lub po prostu unikał zastosowania tego artykułu w relacji z inwestorem. Można też próbować linii obrony z tytułu art. 72 Kodeksu Cywilnego i udowadniać, że umowa została celowo tak skonstruowana, aby przejąć Twój

15 majątek a nie dla wspólnego interesu (spółki), jednakże z racji charakteru zawarcia umowy, może to być linia praktycznie niemożliwa do udowodnienia. Jeśli ma dojść do zastosowania zapisów artykułów, istotny jest kontekst i warunki jego wykonania. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest nie stosowanie wspomnianego artykułu. W przeciwnym wypadku, gdy konstrukcja zapisów będzie skrajnie niekorzystna, któregoś dnia może do Ciebie zapukać komornik Opcja put/call Opcja jest instrumentem, który daje możliwość zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu, który jest przedmiotem kontraktu, przy spełnieniu określonych warunków. Opcja put w uproszczeniu odnosi się do możliwości sprzedaży instrumentu, a opcja call do jego zakupu. Ponieważ w założeniu, po wykonaniu się umowy inwestycyjnej, polegającym na założeniu spółki, dany fundusz staje się posiadaczem instrumentu bazowego, jakim są udziały w spółce, inwestora w tym wypadku interesuje opcja put, gdy mówimy o chęci zabezpieczenia wartości włożonego majątku. Może ona być połączona z działaniem w zakresie parametrów, opisujących nie wykonanie planu biznesowego. Opcje są stosowane w przypadku, gdy przewidujemy, że wartość danego instrumentu może być wyższa lub niższa za dany okres, jednakże jest obarczona sporym ryzykiem. Najczęściej stosowaną wersją jest odniesienie się do zysku spółki i wykonanie opcji, w której projektodawcy wykupują udziały inwestora po cenie nie niższej niż nominalna, często powiększonej o stopę procentową, którą definiuje regulamin inwestycyjny danego inwestora. Jest to bardzo niebezpieczny zapis dla projektodawcy, gdyż, po pierwsze, spłata jest odroczona w czasie, a kapitalizacja zazwyczaj jest ciągła. Po drugie, stopa zwrotu z inwestycji określona w umowie zazwyczaj przewyższa średnią stopę kredytów udzielanych na takie inwestycje. Powoduje to, że jeśli spółka okaże się całkowitym fiaskiem, inwestor będzie mógł zażądać zwrotu pieniędzy, powiększonych o bardzo dużą kwotę. Czyż nie opłaca się inwestować w projekty słabe, ale w ludzi, którzy posiadają wysoki majątek osobisty? Odwróceniem opcji put jest opcja call, która zabezpiecza inwestora na wypadek, gdyby wartość rynkowa spółki była bardzo wysoka, a inwestor chce odkupić od projektodawcy jego udziały znacznie taniej. W takim wypadku inwestor zastrzega sobie możliwość zakupu, na przykład, w cenie nominalnej, powiększonej o jakiś indeks (najczęściej WIBOR). Czasami też powstaje możliwość zakupu za przysłowiową złotówkę, gdy z kolei wartość spółki będzie znacznie niższa (projekt nie powiedzie się), ale na przykład, posiada takie aktywa, które inwestor może wykorzystać, a nie warto jest likwidować spółki. Zapisy opcyjnie są dobre, o ile są obustronne, tzn. na przykład definiują prawo odkupienia od inwestora projektu za określoną kwotę, powiększoną o określoną stopę procentową, na przykład, gdy chcemy sami dalej rozwijać projekt. W praktyce jednak zapisy są jednostronne. Czasami da się wybronić z tych zapisów poprzez art. 63 Kodeksu Cywilnego 14, który dotyczy prawidłowej definicji oferty. 14

16 2.3. Lock-up Lock-up to w skrócie ograniczenie prawa do zbycia udziałów/akcji w danej spółce na określony okres. Zapis ten najczęściej stosuje się w przypadku, gdy wchodzi inny inwestor do spółki, następuje zwolnienie z umowy inwestycyjnej, a inwestor następujący chce mieć pewność, że projektodawca przez jeszcze jakiś czas będzie funkcjonował w projekcie. Czasami też zapis ten stosuje się w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną i wejścia na rynek publiczny, zabezpieczając innych akcjonariuszy przed nagłym spadkiem wartości spółki w wyniku wyprzedaży udziałów przez niedoświadczonego projektodawcę. Lock-up zazwyczaj ustawia się na wartość, która umożliwia pokrycie w wyniku sprzedaży akcji zobowiązań podatkowych, natomiast pozostała ilość jest zablokowana zazwyczaj na okres 2 lat lub ze zdefiniowanymi pakietami (tzw. release) 2.4. Kary umowne Kary umowne to mechanizm już mocno uznaniowy. Kary umowne mogą definiować różne zdarzenia, jak na przykład nie przystąpienie do realizacji określonych zapisów tej umowy, czy określonych zdarzeń, definiowanych już precyzyjnym katalogiem. W takim katalogu mogą się znaleźć pozycje, na przykład dotyczące zasad głosowania na zgromadzeniu wspólników, czy też naruszenia zakazu konkurencji przez projektodawcę. Kary umowne nie są groźne, gdyż zazwyczaj wskazują bardzo konkretne zdarzenia, które tylko pomagają normować sytuacje, które mogłyby mieć przesłanki działania projektodawcy na szkodę spółki. Ważne jest jednak bardzo precyzyjne określenie zapisów, które nie mogą pozostawiać wolnego miejsca na interpretację zdarzenia. Jeśli katalog zapisów kar umownych jest bardzo rozbudowany, konieczne jest posiłkowanie się prawnikiem, który dokładnie zinterpretuje zapisy względem przepisów i całości konstrukcji umowy inwestycyjnej. Zazwyczaj jednak wystarcza zdrowy rozsądek. 3. Podsumowanie W niniejszym materiale omówiłem najczęściej występujące przypadki stosowanych zabezpieczeń. Ilość mechanizmów, które występują na rynku jest jednak znacznie większa i w wielu przypadkach, zwłaszcza przy bardzo rozbudowanych umowach pomaga wielokrotne, dokładne przeczytanie umowy i przeanalizowanie jej, jako całości. Na pewno przygotowując się do negocjacji, pierwszym, najważniejszym elementem jest zaprzyjaźnienie się z Kodeksem Spółek Handlowych (w przypadku spółek prawa handlowego), który dokładnie definiuje elementy, stanowiące późniejszą konstrukcję umowy inwestycyjnej. Jako, że najczęściej konstrukcje te dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółki akcyjnej, wskazane jest przeanalizowanie tych zapisów, które odnoszą się do wybranej konstrukcji oraz odniesienie się do interpretacji, które powszechnie występują w Internecie. 4. Klauzula zastrzegająca Niniejsze opracowanie i wskazane przykłady nie stanowią w żadnym zakresie opinii prawnej ani elementów związanych z doradztwem inwestycyjnym lub podatkowym. Przykłady zostały opracowane wyłącznie dla celu naukowych rozważań sposobów i wariantów zabezpieczania się

17 podmiotów, działających na rynku kapitałowym, na poziomie umów inwestycyjnych. W związku z powyższym, autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiału do celów innych, niż zostały przeznaczone.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy?

Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy? Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt prawn Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy? Stan faktyczny: spółka

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI APLITT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI APLITT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI APLITT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2016 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Projekty uchwał: Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 2 do Planu Podziału Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa inwestycyjna. Jak uregulować relacje między wspólnikami, gwarancja interesów Inwestora, a pogodzenie interesów stron

Umowa inwestycyjna. Jak uregulować relacje między wspólnikami, gwarancja interesów Inwestora, a pogodzenie interesów stron Umowa inwestycyjna Jak uregulować relacje między wspólnikami, gwarancja interesów Inwestora, a pogodzenie interesów stron Radca prawny Ireneusz Pawłowski I Forum Inwestorów Kapitałowych, Sopot 2014 Proces

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo