W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 28 LIPCA 2011 r. Nr. 142 (16687) cena 1,20 Lt Kryzys to dla plebsu, a dla władz jak zawsze W NUMERZE Na Wileńszczyźnie obóz dla litewskich narodowców Str.2 Niemenczynianie wdzięczni Prezydentowi Brazauskasowi Str. 3 XX Międzynarodowa Wileńska Pielgrzymka Rowerowa W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz Wyniki pierwszego etapu rekrutacyjnego wykazały, że bez studentów zostało 67 programów studiów na litewskich uczelniach wyższych. Wśród pechowych znalazła się w tym roku również polonistyka na Podczas gdy statystyki wykazują niebezpieczną tendencję szerzenia się strefy wykluczenia społecznego, a poza progiem nędzy znajduje się coraz to więcej obywateli, urzędnicy będący u władzy nie mogą czuć się pokrzywdzeni przez kryzys. Jak wynika z ustaleń dziennika Lietuvos žinios, urzędnicy w pełni korzystając z możliwości doliczenia sobie dodatków do podstawowego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė. Od stycznia do czerwca wypłacono im ponad 185 tys. litów z tytułu dodatków do wynagrodzenia, głównie za (sic!) dodatkowe obowiązki podczas wykonywania pracy. str. 5 Polonistyce na Litwie grozi wyginięcie Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. W tym roku podczas pierwszego etapu rekrutacji żadna osoba nie zgłosiła się na studia polonistyczne na UWP. Filologia polska walczy o przetrwanie od ubiegłego roku akademickiego, kiedy to zgłosiły się zaledwie cztery osoby. Zgodnie z wymogami grupa ma liczyć 8 osób, jednak wówczas filologię polską udało się zachować. str. 11 Str. 4 Przy każdej okazji należy zapraszać Gorbaczowa na przesłuchanie Str. 6 Sprawca krwawych zamachów raczej nie miał wspólników Losy Litwy i Polski w czwartym koszyku ISSN Str. 7 Str. 9

2 2 WYDARZENIA Czwartek Lipiec Imieniny: Achacego, Alfonsa, Antoniego, Celzjusza, Macieja, Nazariusza, Nazarego, Samsona, Świętomira, Tiny, Tymona, Urbana i Wiktora...Jūratė Vaidelienė, rzecznika prasowego Państwowego Narodowego Centrum Krwi Centrum bije na alarm, że w Wilnie, jak i 1. innych dużych miastach, brakuje krwi. A więc, jakich grup krwi brakuje najbardziej? Lato jest okresem, kiedy zwiększa się liczba różnego rodzaju wypadków, zwiększa się też zapotrzebowania na krew. Obecnie jest też okres wakacji, kiedy nasi krwiodawcy wyjeżdżają na wczasy, a więc dlatego odczuwamy brak tego czerwonego złota. Obecnie potrzebujemy wszystkich grup, a więc zapraszamy wszystkich ludzi dobrego serca do oddania krwi. Chcę przypomnieć, że nasi pracownicy mogą przyjechać do miejsc pracy, czyli organizacji, spółek i zorganizować akcję krwiodawstwa. Należy tylko zatelefonować do nas pod numer telefonu Przed kilkoma tygodniami w mediach pojawiły się pogłoski o tym, że Centrum Krwi dostarcza do szpitali nieja- 2. kościową krew... Tak. Oskarżono nas o dostarczanie komponentów krwi, w których ilość hemoglobiny nie odpowiada normom. Zgodnie z ustawą prywatna spółka Centrum Krwiodawstwa już wkrótce będzie musiała wstrzymać swoją działalność, dlatego ostatnio gorzej się powodzi w konkursach o dostarczanie krwi. Toteż znaleźli się ludzie, którzy poparli prywaciarza w walce z państwowym, czyli naszym centrum. Stąd taka historia. Aby uspokoić społeczeństwo i naszych krwiodawców zwróciliśmy się do prokuratury w sprawie fałszowania wyników badań w Republikańskim Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego komponentów krwi przygotowanych przez nas. W ubiegłym tygodniu wszczęto postępowanie dowodowe. O ile jest nam wiadome, nie jest to pierwszy konflikt 3. Narodowego Centrum Krwi z Republikańskim Szpitalem Uniwersytetu Wileńskiego... Z tym szpitalem nasze Centrum procesuje się z powodu wyników przetargu na transport krwi. Szpital wykluczył z przetargu Narodowe Centrum Krwi jako dostawcę niejakościowej krwi, a spółkę Centrum Krwiodawstwa ogłosił zwycięzcą oraz zawarł z nim umowę. Zgodnie z decyzją Wileńskiego Sądu Okręgowego umowa ta została uznana za nieważną. KURIER WILEŃSKI Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Rozmawiała Ewa Gedris Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz, Bogu dzięki, że urodziłem się Bałtem pod takim hasłem w rejonie solecznickim Litwy, zamieszkanym głównie przez Polaków, rozpoczął się wczoraj obóz młodzieżowy, którego celem jest m. in. propagowanie kultury bałtyckiej i litewskości na Wileńszczyźnie. Organizatorem obozu jest Litewski Związek Młodzieży Narodowej (LZMN), który organizuje też 11 marca marsze ulicami Wilna pod hasłem Litwa dla Litwinów. Nastał czas na rejon solecznicki, który obecnie jest zarządzany przez nieprzechylne litewskości siły (partią rządzącą w rejonie jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie red.). Celem obozu jest pokazanie, że Ziemia Solecznicka przez wieki była i jest litewska. (...) To ziemia Bałtów, jest więc nieodłączną częścią Litwy czytamy w komunikacie prasowym organizatorów obozu. Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). KURIER WILEŃSKI Na Wileńszczyźnie obóz dla litewskich narodowców Obóz, w którym uczestniczy ponad 60 osób (jak podają organizatorzy, głównie Litwinów, ale też Łotyszy), odbywa się w miejscowości Dziewieniszki, gdzie około 70 proc. mieszkańców stanowią Polacy, ale gdzie mieszka też spora grupa Litwinów oraz ze względu na bliskość Białorusi Białorusinów. W programie obozu przewidziany jest m. in. pokaz walk Bałtów, odtwarzanie obrzędów pogańskich, śpiewanie pieśni patriotycznych. W niedzielę pójdziemy na mszę do miejscowego kościoła. Mamy nadzieję, że msza będzie w języku litewskim cytuje przewodniczącego LZMN Juliusa Pankę litewski portal balsas.lt. Panka oczekuje życzliwości od lokalnej społeczności Dziewieniszek. Przecież nie jest tajemnicą, że tutejsi mieszkańcy, którzy siebie uważają za Polaków, w większości mają litewskie pochodzenie. Mamy nadzieję, że prezentując całe bogactwo kultury Bałtów i wszystkie zalety tej kultury część tych ludzi przyciągniemy do siebie. Może nie oni, ale przynajmniej ich dzieci będą rozmawiali po litewsku i będą uważali siebie za Litwinów powiedział Panka. Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz powiedział wczoraj, że nic nie wiedział o zorganizowanym w rejonie obozie. Nikt z nami tego nie uzgadniał. Ale teraz już wiem, że odbywa się on na terenie tamtejszej szkoły zawodowej technologii i biznesu, która podlega nie samorządowi, tylko Ministerstwu Oświaty i Nauki Litwy powiedział Palewicz. Policja rejonu solecznickiego poinformowała, że w związku z odbywającym się 4-dniowym obozem w Dziewieniszkach wzmożono patrole. PAP Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Julitta Tryk

3 KURIER WILEŃSKI Niemenczynianie wdzięczni Prezydentowi Brazauskasowi W 2005 roku kościół w Niemenczynie obchodził 150-lecie. Dziekan parafii Witold Zuzo powołał 5- osobową ekonomiczną radę parafialną i postanowił rozpocząć zbiórkę pieniężną na remont dachu kościelnego od parafian oraz instytucji. W 2005 r. Polska obchodziła 25-lecie Solidarności. Na obchody byli zaproszeni przywódcy i politycy państw zagranicznych. Od Litwy w obchodach brał udział premier Litwy Algirdas Brazauskas. Miałem okazję spotkać się z premierem w Gdańsku. W czasie rozmowy prosiłem premiera o wsparcie finansowe na remont kościoła w wysokości 10 tys. litów. I premier przyobiecał pomoc. Dziekan parafii podjął decyzję kupienia blachy nie stalowej, a miedzianej na remont dachu, która będzie służyła wiekami. Po podliczeniu zbiórek parafian i daru premiera ogłosiliśmy przetarg. Zawdzięczając Marianowi Borkowskiemu z Wilna udało się w ostatnie dni 2005 roku kupić czeską blachę miedzianą po 111 Lt za 1 mkw (w Ermitażu była po 145 Lt). Zakupiono mkw blachy, aby wystarczyło na dach, parapety oraz rynny. W 2006 r. cena miedzi gwałtownie wzrosła do 175 Lt/mkw. Gdyby wówczas nie dokonano zakupu,to nie stać by było na kupienie tak drogiej blachy miedzianej i wykonania prac remontowych. Była rada parafialna postanowiła podziękować Algirdasowi Brazauskasowi za wsparcie finansowe, ale los tak sprawił, że namalowany obraz z wizerunkiem kościoła w Niemenczynie (dar malarza Jana Jankowskiego z Niemenczyna) nie udało się wręczyć Jego Ekscelencji jeszcze za życia. Wówczas postanowiono by w rocznicę śmierci Prezydenta odprawić Mszę św. w jego intencji. 3 lipca w kościele pw. Św. Teresy w Wilnie była odprawiona Msz. św., którą celebrował ksiądz-profesor Stefan Koszwara. We Msz. św. uczestniczyli: zast. przewodniczącego Sejmu RL Česlovas Juršėnas, senator RP, członek Komisji Senackiej do spraw Migracji i Polaków za Granicą Sz. P. Barbara Borys- -Damięcka, kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie Stanisław Kargul z małżonką oraz 50 parafian z Niemenczyna. Po Msz. św. wyruszyliśmy na Cmentarz Antokolski, gdzie przy pomniku A. Brazauskasa złożone zostały wieńce. Następnie rada parafialna wręczyła wdowie zmarłego Prezydenta Krystynie Brazauskienė obraz, który jak powiedziała małżonka, będzie wystawiony w muzeum Prezydenta A. Brazauskasa. Mieczysław Borusewicz były członek rady parafialnej Po Msz. św. wyruszyliśmy na Cmentarz Antokolski, gdzie przy pomniku A. Brazauskasa złożone zostały wieńce Fot. archiwum ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Będziemy jeździć po królewsku? WYDARZENIA Żołnierze kampanii honorowej Wojska Litewskiego uczcili pamięć żołnierzy niemieckich, poległych na Litwie podczas pierwszej i drugiej wojen światowych, składając wieńce na cmentarzu wojskowym obok wileńskiego Zakretu Fot. EPA-ELTA Podobno w Komisja Europejska obiecuje Litwie wydzielić spore pieniądze na projekty transportowe, energetyczne i infrastrukturę dróg, w tym kolei Via Baltica oraz Rail Baltica. Szczerze mówiąc, taki zastrzyk finansowy bardzo by nam się przydał. Bo legenda o wspaniałych litewskich autostradach już się robi niezbyt aktualna, a nowych dróg Litwa, jak też przetaczający się przez nią potok transportowy, bardzo potrzebuje. Jak niedawno obiecał wiceprezydent Komisji Europejskiej Sijm Kalas, Unia na te cele przeznaczyła dla Litwy dwukrotnie więcej pieniędzy niż w latach Tylko magistrala Rail Baltica ma w przybliżeniu kosztować od 3 do 3,5 mld euro. Wiceprezydent zapewnił także, że w planach europejskich jest także przewidywana pomoc obiektom energetycznym, zapewniając przy tym, że nie są to tylko puste obiecanki, ale bardzo poważne plany. Ucieszyła się z tego ogromnie zarówno prezydent Dalia Grybauskaitė, jak też premier Andrius Kubilius, że poprzez takie posunięcia i taką pomoc wreszcie być może nasz kraj przestanie być jednym z najbiedniejszych krajów unijnych. Julitta Tryk CYTAT DNIA Jestem nieco zaskoczona tym, iż resorty austriackie sugerują mediom, że komisja zgadza się z Austrią. Bynajmniej tak nie jest w ten sposób eurokomisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding skrytykowała Austrię z powodu zwolnienia byłego rosyjskiego oficera KGB Michaiła Gołowatowa. LICZBA DNIA 47 proc. mieszkańców Litwy twierdzi, że telefony komórkowe stanowią nieodłączną część ich życia, co potwierdza sondaż przeprowadzony przez spółkę Rait. 3

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Obowiązki mera pełnił Polak Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) do koalicji rządzącej Wilnem włączyła się dopiero przed miesiącem, a jej przedstawiciel już pełnił funkcje mera stolicy. Gdy mer Wilna Artūras Zuokas wyjeżdżał za granicę, jego obowiązki pełnił Jarosław Kamiński. Przedstawiciel AWPL rządził stolicą od poniedziałku. Co prawda, Zuokas oddał mu ster władzy zaledwie na 3 dni. Droższe ogrzewanie i gorąca woda Od sierpnia wilnianie drożej zapłacą za ogrzewanie i gorącą wodę. Dostawca energii cieplnej Vilniaus energija przekonuje, że jest to nieuniknione w związku ze stałym wzrostem cen gazu. W Wilnie ogrzewanie zdrożeje o ponad 6 proc., z 30,6 do 32,8 centa za kilowatogodzinę. Metr sześcienny gorącej wody będzie kosztował od 21 litów 30 centów do 23 litów. Obecnie cena nie przekracza 20 litów 71 centów. Rekordowa suma wypłat Odszkodowania wypłacane przez działające na Litwie spółki ubezpieczeniowe w czerwcu, w porównaniu z majem, wzrosły o 59 proc. do 128,221 mln litów największej miesięcznej sumy odszkodowań od roku Restauracje Presley na Litwie Na Litwie może się zjawić sieć restauracji króla rock and rolla Elvisa Presley a. Spółka USA Elvis Presley Enterprises poinformowała o udzieleniu licencji spółce EAD International Group na otwarcie w Europie Środkowej i Wschodniej restauracji Elvis American Diner, a wśród potencjalnych nowych miejsc znalazła się również Litwa. BNS Dziś, spod Ostrej Bramy wyrusza Patronowi ŚDM w Madrycie bł. Janowi Pawłowi II dedykowana XX Międzynarodowa Wileńska Pielgrzymka Rowerowa z Rzymu przez Madryt do Fatimy. Uczestniczy w nich młodzież harcerska i studencka pod przewodnictwem ks. hm. Dariusza Stańczyka. Będzie to swoiste pielgrzymowanie w ducha dziękczynienia za beatyfikację, ale przede wszystkim oddanie czci Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego z Fatimy za cudowne uratowanie Papieża Polaka przed 30.laty, podczas zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie (13 maja 1981 r.). Także w codziennych trudach pedałowania i nawiedzania sanktuariów Europy młodzież będzie modlić się za papieża Benedykta XVI i swoich rówieśników z całego świata, których zjednoczy Kościół w Madrycie pod hasłem zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol. 2, 7). Prawie km pokona na siodełkach grupa 9-osobowa systemem sztafety rowerowej 3x2 w ciągu 10 dni pedałowania. Rozpoczęcie nastąpi 1 sierpnia spod Bazyliki św. Piotra w Rzymie, a marzeniem rowerzystów jest zdążyć na procesję fatimską 13 sierpnia. Trasa będzie prowadzić wzdłuż Morza Śródziemnego przez Livorno, Pizę, Genuę, Monako, Barcelonę, a potem terenami Hiszpanii KURIER WILEŃSKI XX Międzynarodowa Wileńska Pielgrzymka Rowerowa Prawie km pokona na siodełkach grupa 9-osobowa systemem sztafety rowerowej Fot. archiwum EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA POSZUKUJE WSPÓŁPRACOWNIKÓW przez Saragossę, Madryt, Avila, Salamankę do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Dwa dni zatrzymania się na modlitwie i wyjazd nad ocean i do stolicy Lizbony. Szybki przejazd samochodem do Toledo i dołączenie się do rozmodlonej i rozśpiewanej młodzieży ŚDM w Madrycie, którą umocni w świadectwie wiary i pośle w zakątki kuli ziemskiej Namiestnik Chrystusowy Jego Świątobliwość pp. Benedykt XVI. Oczywiście, że prawie miesięczny pobyt poza domem młodzież traktuje jako wielkie wyzwanie do pogłębienia swojej wiary i odkrycia nowych doświadczeń w realiach chrześcijańskiej i nowoczesnej Europy. A czas pielgrzymowania zacznie się już dziś, 28 lipca, spod Ostrej Bramy, od cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia i z miejsca objawień się Jezusa Miłosiernego św. S. Faustynie na Antokolu w Wilnie. Przejazd samochodem do Wiecznego Miasta Rzymu nastąpi przez Bawarię w Niemczech, gdzie pielgrzymi nawiedzą dom narodzin Josepha Ratzingera (Marktl am.inn) i sanktuarium maryjne w Altötting, by dziękować i modlić się w intencjach papieża Benedykta XVI. Dalsze wędrowanie będzie zanurzaniem się w blasku świętości i chwały bł. Jana Pawła II i w bogactwie darów Ducha Świętego, które wypraszać każdego dnia będą na szlaku pielgrzymkowym. Odrodzi się też pamięć wcześniejszych pielgrzymek rowerowych, dla których bł. Jan Paweł II ofiarował rower w 1997 roku, a w 1999 roku dotarł ów rower papieski w VII pielgrzymce z Moskwy do Fatimy (5 876 km). Pielgrzymi i przewodnik ks. hm. Dariusz Stańczyk Europejska Fundacja Praw Człowieka jest prężnie rozwijającą się organizacją broniącą praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie. W związku z tym poszukujemy współpracowników mogących pomóc w administrowaniu Fundacją i koordynowaniu projektów. Wymagania: znajomość języków: litewskiego, polskiego i angielskiego komunikatywność, otwartość i elastyczność oraz chęć dalszego rozwoju i uczenia się Oferujemy: twórczą, ciekawą i dającą dużo satysfakcji pracę w środowisku międzynarodowym ciągły rozwój poprzez udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, konferencjach, stażach i warsztatach. Jeżeli jesteś zainteresowany/na pracą czekamy na CV, list motywacyjny na adres z dopiskiem WSPÓŁPRACOWNIK do 31 lipca 2011 roku (włącznie).

5 KURIER WILEŃSKI WYDARZENIA 5 Kryzys to dla plebsu, a dla władz jak zawsze ze str.1 Tymczasem, w ciągu pierwszego półrocza urzędnikom Sejmu, Rady Ministrów i Urzędu Prezydenckiego wypłacono w sumie około 300 tys. Lt z tytułu dodatków za dodatkową pracę, wysługę lat i za posiadaną kategorię urzędniczą. Jak wynika z naszych obliczeń, najbardziej musieli być zapracowani pracownicy Urzędu Prezydenta, którzy każdy dorobił sobie do podstawowego wynagrodzenia nieco ponad 5 tys. litów w ciągu 6 miesięcy, czyli średnio co miesiąc prawie jedną średnio krajową brutto 836 litów. Pomijając to, że ileż to trzeba mieć wolnego czasu, żeby dodatkowo w pracy wyrobić prawie jeszcze jeden etat, należy zauważyć, że w innych kancelariach państwowych urzędnicy mieli albo mniej czasu, albo mniej pracy do zrobienia. Jak podaje Lž, urzędnicy kancelarii premiera w ciągu półrocza dodatkowo zarobili tylko około 100 tys. litów, chociaż w kancelarii premiera jest kilkadziesiąt etatów więcej niż w kancelarii Urzędu Prezydenckiego. Najmniej sobie doliczyli do wynagrodzenia (ale też jest ich najmniej) urzędnicy kancelarii Sejmu. W ciągu pierwszego półrocza wzbogacili się o ok. 12,5 tys. Lt. Czyli, średnio wypracowywali co miesiąc po niespełna 300 litów powyżej wynagrodzenia. Sytuacja, kiedy urzędnicy państwowi zresztą zgodnie z prawem otrzymują czasami znacznie więcej niż stanowi ich wynagrodzenie podstawowe, oburza opozycję. Wypomina ona premierowi Andriusowi Kubiliusowi, że po objęciu urzędu obiecał zreformować system wynagrodzeń urzędniczych, jednak w ciągu prawie trzech lat Opozycja jednak, bez wsparcia rządzących, sama nie może cokolwiek tu zmienić. urzędowania nie spełnił swoich obietnic. Jednak jeszcze bardziej nihilistycznie wygląda prezydent Dalia Grybauskaitė, która przed dwoma laty, zaraz po wygranych wyborach, zapewniała, że żadnych dodatków do wynagrodzeń jej urzędnicy nie będą otrzymywali. Wtedy też jeszcze niezaprzysiężona prezydent powiedziała, że jeśli nie zdążają wykonywać swoich obowiązków w godzinach pracy, to niech pracują po nocach. Przeciwnicy Grybauskaitė wytknęli dla niej wtedy, że takie stanowisko jest sprzeczne z obowiązującą ustawą, że każda praca urzędnika, w tym też poza godzinami, musi być wynagradzana. Również dziś Sejm i urzędy premiera i prezydent tłumaczą się, że dopłaty do wynagrodzeń są wypłacane, bo tak przewiduje ustawa. Tymczasem ani Sejm, ani premier, ani też prezydent nie wykazują inicjatywy, żeby zmienić prawo w tym zakresie. Bo, jak zauważa przewodnicząca sejmowego Komitetu Audytu, Loreta Graužinienė, ustawa, która dopuszcza, że dodatek do wynagrodzenia może stanowić aż 70 proc., nie tylko wypacza system wynagrodzenia urzędników, ale też wstrzymuje inicjatywę urzędników, którzy zdają sobie sprawę, że ich wynagrodzenie w dużym stopniu nie zależy od wyników wykonanej pracy, lecz od łaski zwierzchnika. Tymczasem analitycy zauważają, że problemem każdej władzy jest to, że nie jest ona zainteresowana przeprowadzeniem reformy wynagrodzeń urzędniczych, bo reforma ta przede wszystkim uderzałaby w samych sprawujących władzę. Dlatego, zmiany w tym zakresie, są głównie prerogatywą każdej opozycji. Opozycja jednak, bez wsparcia rządzących, sama nie może cokolwiek tu zmienić. Stanisław Tarasiewicz OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,3803 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 4,8125 Dolar kanadyjski 2,5241 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6329 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 3,6950 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8103 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 2,9848 Bank Litewski 28 lipca 2011 r. ABRAKADABRA URZĘDNICZYCH WYNAGRODZEŃ Podstawowe wynagrodzenie + dodatki + dopłaty + premie za nadgodziny, pracę w dni wolne i święta oraz dyżury. Podstawowe wynagrodzenie urzędnika zależy od jednej z dwudziestu kategorii, do której jest zaliczane konkretne stanowisko. Dodatki stanowią za wysługę lat, kwalifikacje, rangę (służby mundurowe i dyplomatyczne). Może być też wypłacany jednorazowy dodatek. Suma dodatków nie może jednak stanowić więcej niż 70 proc. od podstawowego wynagrodzenia. Do tej sumy nie wlicza się dodatku za wysługę lat. Te dodatki, jak i jednorazowe dopłaty są naliczane osobno i nie mogą w sumie stanowić więcej niż 30 proc. od wynagrodzenia podstawowego. Podsumowując, zgodnie z prawem, urzędnicy mają okazję zarobić w sumie dwa razy więcej niż zakłada ich wynagrodzenie podstawowe. I jak wynika z danych finansowych za I półrocze, urzędnicy Sejmu, rządu, a szczególnie prezydentury chętnie z tej okazji korzystają.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Żona podejrzana o zabójstwo męża W rejonie kowieńskim nietrzeźwa kobieta jest podejrzana o zabójstwo swego męża. We wtorek we wsi Braziūnai we własnym domu znaleziono martwego 58-letniego mężczyznę. Na ciele leżącego w łóżku denata były cztery rany kłute. Podejrzana, 59-letnia żona trafiła do aresztu. Stwierdzono u niej ciężki stopień odurzenia alkoholowego ponad 3 promile. Dwie śmiertelne ofiary wypadków We wtorek w wypadkach drogowych śmierć ponieśli pieszy i rowerzysta. Około godz. 14 na wileńskiej ulicy Šiltnamių Opel Combo, prowadzony przez 42-letniego mężczyznę potrącił przechodzącego przez jezdnię 80-letniego mężczyznę, który zmarł w szpitalu na skutek doznanych obrażeń. Bolesny wypadek zdarzył się też na 32 kilometrze drogi Lipawa-Połąga. Około godz. 16 samochód ciężarowy Mercedes Benz, prowadzony przez obywatela Chorwacji R. P. (ur. 1973), potrącił jadącego rowerem 50-letniego mężczyznę. Pod wpływem ciosu rowerzysta uderzył w stojący na poboczu samochód Iveco. Poszkodowany z powodu doznanych obrażeń zmarł w szpitalu. Próbował przekupić pogranicznika We wtorek pogranicznicy jednostki łoździejskiej na przejściu granicznym w Kibartach postanowili dokładnie sprawdzić wjeżdżający na Litwę z obwodu kaliningradzkiego Volkswagen Passat, co zaniepokoiło 20-letniego kierowcę, mieszkańca miasteczka Kibarty. Chcąc uniknąć kontroli, kierowca zaproponował funkcjonariuszowi 100 litów łapówki. Pogranicznik odmówił i zatrzymał kierowcę. W schowkach jego samochodu znaleziono blisko paczek przemycanych papierosów. Byłego prezydenta Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa należy przy każdej okazji zapraszać na przesłuchanie w związku ze sprawą 13 stycznia, twierdzi minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis. Stałe zapraszanie go (Gorbaczowa red.) na przesłuchanie ma pewien efekt zarówno w samej Rosji, jak i bezpośrednio dla niego i to zaproszenie powinno być stale powtarzane przy każdej możliwej okazji powiedział wczoraj Ažubalis dla Radia Litewskiego. Nie wypowiedział się jednak na temat tego, czy Litwa mogłaby się ubiegać o zatrzymanie Gorbaczowa poprzez wydanie mu europejskiego nakazu aresztowania. Nie wie on również, ile takich nakazów w tej sprawie Litwa już wydała. O wydaniu na niego (Gorbaczowa red.) europejskiego nakazu aresztowania powinna zadecydować prokuratura na mocy posiadanych aktów prawnych Michaił Gorbaczow powiedział minister. Jednocześnie potwierdził on, że czytał nakaz wydany na byłego szefa grupy Alfa Michaiła Gołowatowa, który wyraźnie informuje o inkryminowanych mu czynach przestępczych. Prokuratorzy litewscy zwrócili się do Rosji z prośbą o pomoc prawną przesłuchanie w związku ze sprawą 13 stycznia byłego prezydenta Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa, jednakże odpowiedzi nie otrzymali. Gdy Prokuratura Generalna poinformowała publicznie, że się zwracała do Rosji z prośbą o przesłuchanie KURIER WILEŃSKI Przy każdej okazji należy zapraszać Gorbaczowa na przesłuchanie Ta tragedia wydarzyła się w starostwie Obeliai (rej. rakiski). W pobliżu jeziora Trumponis ojciec z dwojgiem dzieci kosił siano. Gdy ojciec na chwilę się oddalił, pośliznął się na mostku i wpadł do jeziora jego dziewięcioletni syn. Ratować młodszego brata rzuciła się jego 22-letnia siostra, która prawdopodobnie nie umiała pływać albo pływała słabo. Na ratunek dzieciom pośpieszył i ojciec, jednakże bez skutku. Przybyli na miejsce wypadku funkcjonariusze zastali medyków pogotowia reanimujących siostrę chłopca, który utonął. Nie udało im się jednak uratować życia dziewczyny. Znaleziono też i wydobyto z jeziora ciało chłopca. Naczelnik Komisariatu Policji Rejonu Rakiskiego Stasys Audronius Ažubalis. Gorbaczowa w charakterze świadka w związku ze sprawą 13 stycznia, jego rzecznik prasowy Władimir Polakow wkrótce oświadczył mediom rosyjskim, że były lider sowiecki już niejednokrotnie mówił o wydarzeniach styczniowych na Litwie w książkach i wywiadach, toteż nie widzi potrzeby kolejnej rozmowy na ten temat. Podczas ataku wojska sowieckiego i specjalnych oddziałów 13 stycznia 1991 r. na wieżę telewizyjną w Wilnie i gmach Litewskiego Radia i Telewizji, 14 osób zginęło i ucierpiało ponad tysiąc bezbronnych ludzi. BNS W rejonie rakiskim utonęli brat i siostra Bezpłatna pomoc prawna Meliūnas poinformował, że dotknięta tragedią rodzina niedawno straciła matkę. Ratująca braciszka siostra, która sama utonęła, zastępowała matkę młodszym dzieciom. Ojciec, po utracie syna i córki, pozostał sam z dwojgiem małych dzieci. Od początku roku ratownicy wydobyli z wody 110 topielców, w tym ośmioro dzieci. Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi udzielana jest przez członków Związku Polaków Prawników na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Nowogrodzkiej (Naugarduko) 76. Pokój nr Zakres świadczonej pomocy obejmuje pełną obsługę prawną, w tym również przygotowanie pism procesowych i zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami Republiki Litewskiej. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację tel. pod numerem: , w godzinach pracy.

7 KURIER WILEŃSKI WYDARZENIA 7 Sprawca krwawych zamachów raczej nie miał wspólników Szef norweskiego kontrwywiadu Janne Kristiansen powiedział wczoraj, że nie ma żadnym dowodów na to, by podejrzany o krwawe zamachy terrorystyczne Anders Behring Breivik miał wspólnika lub związki z ekstremistami w Europie. Mogę generalnie powiedzieć, że na razie nie mamy żadnych dowodów na istnienie innych komórek w Norwegii czy w Wielkiej Brytanii powiedział Kristiansen, podkreślając, że jego służby aktywnie pracują nad tą sprawą w bezpośredniej współpracy ze swoimi odpowiednikami w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych państwach. To możliwe, ale uważam, że to wysoce nieprawdopodobne. Moim zdaniem, ten osobnik (Breivik) chce nadal skupiać na sobie uwagę i być w świetle reflektorów dodał szef kontrwywiadu. Podczas przesłuchań Breivik powiedział, że działał sam, ale należy do antyislamskiej siatki, która ma kilka komórek za granicą. W swoim zamieszczonym w internecie manifeście Breivik wspomniał też o brytyjskim mentorze oraz o kontaktach ze skrajnie prawicową English Defence League. Kristiansen powiedział też, że byłby zdziwiony, gdyby Breivik był jak twierdzi jego adwokat chory psychicznie. To człowiek wyrachowany i skoncentrowany, przygotowywał swe plany przez lata, a tak, o ile wiem, nie robi chory psychicznie podkreślił szef kontrwywiadu, wyrażając pogląd, że Breivik to zło wcielone. Na razie nie mamy żadnych dowodów, by Breivik miał wspólnika lub związki z ekstremistami w Europie Fot. EPA-ELTA W piątkowym podwójnym zamachu terrorystycznym śmierć poniosło 76 osób. Na wyspie Utoya, gdzie odbywał się obóz młodzieżówki współrządzącej Partii Pracy, zastrzelonych zostało 68 osób, a 8 poniosło śmierć w ataku bombowym w Oslo. W poniedziałek Breivik przyznał się przed sądem do przeprowadzenia zamachu. Nie uznał się jednak za winnego popełnienia przestępstwa. Swój czyn motywował chęcią obrony Norwegii i Europy przed islamem oraz marksizmem. Skazany za zamach nad Lockerbie obecny na wiecu u boku Kadafiego Abdelbaset al-megrahi skazany za zamach nad Lockerbie w 1988 roku i uwolniony w 2009 z powodu choroby pojawił się publicznie we wtorek na wiecu poparcia dla płk. Muammara Kadafiego w Trypolisie. Libijska telewizja państwowa pokazała Megrahiego na wózku inwalidzkim, ubranego w tradycyjny miejscowy strój na plemiennym wiecu poparcia dla Kadafiego w Trypolisie. Podobne spotkania są ostatnio częstsze, ponieważ Kadafi mobilizuje poparcie dla siebie w obliczu ofensywy sił powstańczych, wspomaganych przez ataki powietrzne NATO. W zamachu na samolot linii PanAm nad szkocką miejscowością w 1988 r. zginęło 270 Abdelbaset al-megrahi osób, w większości Amerykanie 259 osób na pokładzie i 11 na ziemi. Szczątki samolotu spadły na Lockerbie. Megrahi, były funkcjonariusz libijskiego wywiadu, nigdy nie przyznał się do winy. W 2001 roku został skazany za 27 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2009 r. władze Szkocji zwolniły Megrahiego. Szkocki rząd oficjalnie twierdził, że decyzję podjęto ze względów humanitarnych, ponieważ Megrahi, chory na raka prostaty, był bliski śmierci. Uwolnienie Libijczyka wywołało napięcia w stosunkach brytyjsko-amerykańskich. Spekulowano, że w zamian Brytyjczycy (m. in. koncern naftowy BP) uzyskali od Trypolisu koncesje gospodarcze. Ówczesny brytyjski rząd Gordona Browna, podobnie jak i obecny rząd Davida Camerona, dystansowały się od tamtej decyzji, sugerując, że leżała ona w wyłącznej gestii władz Szkocji. KRONIKA KRYMINALNA Pociąg wjechał w budynek Trzy osoby zginęły w wypadku kolejowym, do którego doszło we wtorek w nocy na stacji kolejowej Strzelce Krajeńskie-Wschód (Lubuskie). Z nieznanych przyczyn wagony wjechały w budynek Polskich Kolei Państwowych, w którym znajdowały się mieszkania. Ofiary to 75-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna znajdowali się w mieszkaniu, w które wbił się jeden z siedmiu wagonów. Trzecia to 18-letnia dziewczyna, która w chwili wypadku stała na peronie. Atak na konwój ONZ Konwój, którym we wtorek jechali żołnierze sił pokojowych ONZ na południu Libanu, w pobliżu portowego miasta Sajda, wpadł na przydrożną bombę. W wybuchu rannych zostało sześciu francuskich żołnierzy. W eksplozji został uszkodzony samochód UNIFIL-u i inne zaparkowane przy drodze pojazdy. Pod koniec maja pod Sajdą w podobnych okolicznościach rannych zostało sześciu włoskich żołnierzy sił ONZ. W skład UNIFIL wchodzi 12 tysięcy żołnierzy i marynarzy z 35 krajów. Ofiary lawin błotnych Co najmniej 22 osoby zginęły, a trzy uznawane są za zaginione po tym, jak ulewne deszcze spowodowały w Korei Płd. lawiny błotne, które wczoraj zeszły w stolicy kraju Seulu oraz w mieście Chuncheon na północy kraju. W Seulu w lawinie błotnej zginęło dziewięć osób. Wśród zaginionych jest dziecko. Z kolei w Chuncheon, około 110 km na północny wschód od Seulu, osiem z 13 osób, które zginęły wczoraj rano w lawinach błotnych to studenci uczestniczący w wolontariacie. Studenci przebywali w domku letniskowym, kiedy zasypało ich błoto i odpadki. Strony przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP

8 8 SPORT SPRINTEM Pele honorowym ambasadorem Słynny brazylijski piłkarz Pele, na prośbę prezydent kraju Dilmy Rousseff, został honorowym ambasadorem mistrzostw świata, które w 2014 roku odbędą się w ich ojczyźnie. Kandydatura Pelego była oczywista, to człowiek, który mnóstwo wie o futbolu, znakomicie będzie nas reprezentował i pomoże Brazylii przyznał minister sportu tego kraju Orlando Silva. W latach 90. to stanowisko pełnił legendarny piłkarz. Pele jest trzykrotnym mistrzem świata z drużyną narodową Canarinhos triumfował w 1958, 1962 i 1970 roku. W karierze strzelił 1281 bramek. Nikt nie pobił jego rekordu. Polanski ma szansę na debiut Selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda ogłosił skład kadry na towarzyski mecz z Gruzją, który zostanie rozegrany 10 sierpnia w Lubinie. Okazję do debiutu w biało-czerwonych barwach będzie miał piłkarz FSV Mainz Eugen Polanski. Wyścig Dookoła Mazowsza Niemiec Andre Schulze z grupy CCC Polsat Polkowice wygrał w Warszawie prolog 54. wyścigu Dookoła Mazowsza i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi był inny niemiecki kolarz Rudiger Selig (Jenatec Team), a trzeci Marcin Sapa (BDC Team). W połowie drogi Wisła poleciała do Bułgarii bez jednego ze swoich kluczowych graczy Patryka Małeckiego, którego grę uniemożliwiał uraz mięśnia, jakiego nabawił się podczas meczu ze Skonto Ryga. Co gorsza, już na miejscu okazało się, że kontuzja wyklucza z meczu przeciw mistrzom Bułgarii również ostoję zespołu, bramkarza Siergieja Pareikę. Szeroka kadra pozwoliła jednak trenerowi Robertowi Maaskantowi nie narzekać na ubytki tylko ze spokojem przebudować skład. Spotkanie zaczęło się od zdecydowanych ataków gospodarzy, którzy już po dziesięciu minutach mogli prowadzić. Po głupim błędzie i w jego konsekwencji faulu Juniora Diaza sędzia podyktował rzut wolny dla Litexu, z którego Georgi Milanów huknął w poprzeczkę krakowskiej bramki. Wisła atakowała rzadziej, ale to ona zdobyła gola. Radosław Sobolewski wrzucił piłkę w pole karne, w którym co najmniej kilku wiślaków zajmowało pozycje spalone, ale do futbolówki zza obrońców wybiegł Michael Lamey i zewnętrzną stroną stopy lekko przerzucił ją do siatki nad wybiegającym bramkarzem. Krakowianie spojrzeli jeszcze w stronę sędziego asystenta, ale ten jak najbardziej słusznie nie podniósł w górę chorągiewki, co oznaczało, że gol został uznany. Po starcie bramki Bułgarzy zaatakowali z jeszcze większą pasją. Widać było, że od piłkarzy polskiego zespołu są szybsi, lepiej wyszkoleni technicznie, ale mają problem z grą zespołową. Wisła grała dojrzalej i konsekwentniej. Mimo to gospodarze stworzyli co najmniej trzy znakomite sytuacje, po których nie tyle mogli, ale powinni wyrównać. Gol padł jednak dopiero wówczas, gdy większość piłkarzy myślała już o zejściu do szatni na przerwę. W pole karne Wisły wdarł się najlepszy gracz Litexu Brazylijczyk Tom, strzelił, piłka otarła się o korpus Sobolewskiego, zmyliła Milana Jovanicia i po chwili ugrzęzła w rogu jego bramki. Od początku drugiej połowy Litex znów ruszył do szturmu, ale choć gra toczyła się głównie na połowie Wisły trudno mówić o jakimś większym dla niej zagrożeniu. Mecz był szybki, ale też szalenie chaotyczny. Gdyby prowadził go mniej doświadczony arbiter niż chłodny Norweg Skjerven pewnie skończyłoby się na kilku czerwonych kartkach. Jakieś dwadzieścia minut przed końcem Wisła zaczęła przejmować inicjatywę. Miejscowi sprawiali wrażenie, jakby opadli nieco z sił. W 77. minucie piłkę chyba trochę KURIER WILEŃSKI Wisła Kraków pokonała w Łoweczu mistrza Bułgarii Litex 2:1 i awans do decydującej rozgrywki o elitarną Champions League ma na wyciągnięcie ręki. Rewanż, który jednak z pewnością nie będzie formalnością, już w najbliższa środę w Krakowie. przypadkowo ze strefy środkowej przebił do przodu Cezary Wilk, ta trafiła idealnie pod nogi Maora Meliksona, który wyszedł przed obrońcę i w sytuacji sam na sam kropnął nie do obrony. Zdeterminowany Litex wykrzesał resztki sił, ale pięć minut później po główce Bodurowa znów na drodze do bramki Wisły stanęła poprzeczka. Po kolejnej minucie piłka ugrzęzła w końcu w siatce Jovanicia, ale sędzia gola nie uznał. Na boisko poleciały jednak butelki i na kilka minut mecz trzeba było przerwać. Po jego wznowieniu gospodarze nie zdołali już poważniej zagrozić swoim rywalom i Wisła odniosła bardzo cenne zwycięstwo. Rewanż też nie zapowiada się łatwo. Jarosław Tomczyk Izraelczyk Maor Melikson strzelił w Łoweczu zwycięską bramkę dla Wisły Fot. PAP/EPA Litex Łowecz - Wisła Kraków 1:2 (1:1) Bramki: 0:1 Lamey (18 ), 1:1 Tom (45 +1), 1:2 Melikson (77 ). Litex: Vinicius - Berberovic, Bodurow, Nikołow, Zanew - Tom, Jelenkovic, Miłanow (86 Josse), Janew - Cwetanow (73 Flores), Todorow (65 Codo). Wisła: Jovanić - Lamey, Jaliens, Chavez, Diaz - Melikson, Sobolewski, Wilk, Nunez (77 Garguła), Iliev (67 Kirm) - Genkow (87 Jovanovic). Sędziował: Tommy Skjerven (Norwegia). Żółte kartki: Berberovic, Milanow - Chavez, Iliev, Genkow. Widzów: ok

9 KURIER WILEŃSKI SPORT 9 Losy Litwy i Polski w czwartym koszyku Znany jest skład koszyków europejskich eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku. Podział nastąpił zgodnie z najnowszym rankingiem FIFA, w którym Litwa znalazła się na 58. miejscu i tym samym trafiła do czwartego koszyka. W tym samym koszyku znalazła się również Polska (69. miejsce w rankingu). Niewiele brakowało, a biało-czerwoni byliby losowani z piątego koszyka. Podopieczni Franciszka Smudy dopiero w czerwcowym rankingu, dzięki zwycięstwu nad Argentyną 2:1 i porażce Armenii z Rosją 1:3, wyprzedzili piłkarzy z Zakaukazia i awansowali na 36. miejsce wśród europejskich drużyn. W eliminacjach 53 zespoły będą walczyły o 13 miejsc na Litwa i Polska na pewno nie trafią na siebie, gdyż znalazły się w tym samym koszyku brazylijskim mundialu. Drużyny zostaną rozlosowane do dziewięciu grup ośmiu 6-zespołowych i jednej 5-zespołowej. Eliminacje potrwają od 7 września 2012 do 15 października 2013 roku. Do finałów bezpośrednio awansują zwy- Fot. archiwum cięzcy grup, a osiem najlepszych drużyn z drugich miejsc zagra w barażach (15 i 19 listopada 2013). Ich zwycięzcy także zapewnią sobie miejsce w brazylijskim turnieju. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 30 lipca w Rio de Janeiro. SPRINTEM Pierwsza porażka Litwy Reprezentacja Litwy koszykarzy do lat 18 doznała pierwszej porażki na mistrzostwach Europy, które odbywają się we Wrocławiu. W grupie F Litwini przegrali z Francją 56:61 (16:11, 8:15, 13:15, 19:20). Natomiast w grupie E reprezentacja Polski pokonała rówieśników z Serbii 70:61 (19:14, 12:15, 23:16, 16:16). Piszczek w Borussii Obrońca reprezentacji Polski Łukasz Piszczek podpisał nowy, pięcioletni kontrakt z mistrzem Niemiec Borussią Dortmund. Dotychczasowa umowa 26-letniego piłkarza miała obowiązywać jeszcze dwa lata. Wicemistrz popełnił samobójstwo SKŁAD KOSZYKÓW PRZED LOSOWANIEM MŚ 2014 Koszyk 1 - Hiszpania, Holandia, Niemcy, Anglia, Portugalia, Włochy, Chorwacja, Norwegia, Grecja Koszyk 2 - Francja, Czarnogóra, Rosja, Szwecja, Dania, Słowenia, Turcja, Serbia, Słowacja Koszyk 3 - Szwajcaria, Izrael, Irlandia, Belgia, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Ukraina, Węgry Koszyk 4 - Bułgaria, Rumunia, Gruzja, Litwa, Albania, Szkocja, Irlandia Północna, Austria, Polska Koszyk 5 - Armenia, Finlandia, Estonia, Cypr, Łotwa, Mołdawia, Macedonia, Azerbejdżan, Wyspy Owcze Koszyk 6 - Walia, Liechtenstein, Islandia, Kazachstan, Luksemburg, Malta, Andora, San Marino Mistrz olimpijski trafi do więzienia Grający w hokejowej lidze NHL bramkarz Edmonton Oilers Nikołaj Chabibulin trafi do więzienia na 15 dni. To kara za zbyt szybką jazdę i w dodatku pod wpływem alkoholu, której mistrz olimpijski z Albertville dopuścił się w lutym 2010 roku. Początkowo Rosjanin został skazany na 30 dni, ale sąd wyższej instancji drugą połowę tego okresu zamienił na areszt domowy. 37-letni, czterokrotny uczestnik meczu gwiazd ligi NHL będzie w tym czasie nosił specjalną bransoletkę i musiał poddawać się wyrywkowym testom na obecność alkoholu. Mieszkanie będzie mógł opuszczać tylko w przypadku treningów. Kiedy już odpokutuję swoje winy, zrobię wszystko, by stać się jak najlepszym zawodnikiem, kolegą i obywatelem oświadczył skazany. Do incydentu doszło 8 lutego 2010 roku po północy w Scottsdale, w stanie Arizona, gdy Chabibulin jechał z niedozwoloną prędkością swoim Ferrari. Podczas zatrzymania policjanci stwierdzili w jego organizmie obecność alkoholu. Bramkarz Nafciarzy przyznał się podczas przesłuchania, że wypił wcześniej kieliszek wina, jednak z protokołu sporządzonego przez funkcjonariuszy wynika, że miał mocno przekrwione oczy i mówił niewyraźnie. Chabibulin trafił do Edmonton w 2009 roku z Chicago Blackhawks i podpisał z Nafciarzami czteroletni kontrakt o wartości 15 milionów dolarów. W NHL bramkarz pochodzący ze Swierdłowska gra od 1994 roku. Sześć lat temu z Tampa Bay Lightning sięgnął po Puchar Stanleya. Olimpijskie złoto w 1992 roku wywalczył z reprezentacją Wspólnoty Niepodległych Państw. Dziesięć lat później stanął na najniższym stopniu podium wraz z ekipą Rosji podczas igrzysk w Salt Lake City. Jeret Peterson, który w narciarstwie dowolnym zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Vancouver, został znaleziony martwy w odludnym miejscu w stanie Utah. Według policji, popełnił samobójstwo. Nie ujawniono treści znalezionego listu pożegnalnego. Peterson zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że się zastrzeli. Funkcjonariusze znaleźli go obok samochodu w Lambs Canyon niedaleko Salt Lake City. Wicemistrz olimpijski cierpiał na depresję i był uzależniony od alkoholu. Trzy dni wcześniej aresztowano go za jazdę samochodem pod jego wpływem. Został zwolniony za kaucją. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI KURIER WILEŃSKI Opinie czytelników z Internetu MSZ nie słyszy Polaków stasis, Lipiec 26, 2011 at 18:54 Narkiewicz: Wymieniliśmy 7 punktów Traktatu, które są ewidentnie łamane. Proszę, choć jeden. kumaniec, Lipiec 26, 2011 at 20:20 I kto tu jest gumowy? Czy Litwin, który nie może więcej widzieć, jak Wileńszczyznę przerabiają w cudny kraj. Czy Polak, który nie może więcej widzieć, jak Litwin nie może widzieć, jak Wileńszczyznę przerabiają w cudny kraj. octopus, Lipiec 26, 2011 at 22:11 Czy źle zrozumiałam, czy jednak to prawda, że w tym roku nikt nie zdawał na filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym? education/stojantieji-palaidojo-67-studiju-programas.d?id= kartownik, Lipiec 26, 2011 at 23:51 Do octopus 6: I nic dziwnego, przecież ten Uniwersytet Pedagogiczny to jest ta uczelnia od honorowego doktoratu dla pewnej Litwinki z Wenezueli. Na takiej uczelni to może studiować tylko Litwin albo idiota. Jak wiadomość się rozejdzie po świecie,to lepiej będzie zamiatać ulice niż przyznać się do dyplomu tej uczelni. Poświęcić kilka lat życia na pobyt w tak miejscu i potem się wstydzić do grobowej deski to nie dla normalnych ludzi. Adam81w, Lipiec 27, 2011 at 00:18 Ažubalis dalej udaje głupiego. ben, Lipiec 27, 2011 at 08:38 Rząd RL wykorzystuje wszystkie możliwości. Stąd argument: Żadna z organizacji międzynarodowych nie postawiła Litwie dotychczas żadnego prawnego zarzutu, że nie przestrzega zobowiązań międzynarodowych. I jest to prawda. Do tej pory szły tylko listy protestacyjne, które są działaniem jak widać mało skutecznym. Najwyższy czas, by to zmienić, a mogą to zrobić jedynie działacze polityczno-społeczni reprezentujący polską mniejszość w RL. Neonaziści nie stanowią zagrożenia... dla władz zozen, Lipiec 26, 2011 at 18:36 Przed chwilą w radiu pani Juknevičienė wykręcała się od odpowiedzi. Stwierdziła, że to są dobrzy chłopcy, nic złego nie robią i są patriotami. Czy nasi neonaziści mają poparcie najwyższych władz kraju? Dariusz Niemirski, Lipiec 26, 2011 at 18:41 Typowa hipokryzja litewskich polityków 0606, Lipiec 26, 2011 at 20:00 Żeby tylko serial ze zdejmowaniem tabliczek nie przerósł w cokolwiek podobnego, a kierunek kochania Litwy przez uczestników tego serialu jest jasny Budzik, Lipiec 26, 2011 at 21:47 Sprawa zdejmowania tabliczek w trakcie programu rozrywkowego przetoczyła się przez Polskę szerokim echem. Rozumiem, że kultura niska zwana także konsumencką albo pop-kulturą ma swoje prawa. Ważne jest, aby dobrze wstrzelić się w gusta równie niskich pop- -odbiorców. Jednak to, co zrobiono na Litwie, wkradając się na teren prywatnych posesji, to jakieś popkulturowe monstrum. W Stanach Zjednoczonych nawet uczestnicy programu JACKASS, nie odważyliby się wejść na prywatną posesję, aby zniszczyć czyjąś własność. Może wyglądają na nienormalnych, ale głupi na pewno nie są. Wiedzą, na co pozwala amerykańskie prawo, jeśli ktoś nieuprawniony wkracza na czyjś grunt. Natomiast w RL wydaje się, że niszczenie czyjejś własności to zupełnie normalna sprawa i wyczyn patriotyczny! ViP, Lipiec 27, 2011 at 01:34 Czytam wypowiedź Pani Prezydent, cytaty służb specjalnych Litwy i nie wiem, usiąść, płakać, czy współczuć beztroski tychże. Obywatel, ten z łysą główką na fotografii to typowy rys przyszłego kryminalisty. Jeżeli takim szowinistom, ludziom chorym psychicznie pozwala się na swobodne wygłaszanie własnych przekonań, idei, poglądów, na marsze nienawiści, to żegnaj Litwo ze swoim bezpieczeństwem wewnętrznym. W ten sposób ludzie władzy sami odreagowują za popełniane błędy bezrobocie, nietolerancję etniczną, zadłużanie kraju, słabiutką pozycję w UE, widmo bankructwa. To typowy bolszewicki styl rządzenia. Nie ma efektów, dać ludziom LUZ. Na początku tego roku Kurier zamieścił przepowiednie (horoskop na 2011) dla Litwy. To się sprawdza. Jesień może być czerwona, gorąca i bardzo, bardzo smutna. Wiadomo, swój swego do więzienia nie wsadzi (czytaj, odizoluje od zdrowego społeczeństwa). pan, Lipiec 27, 2011 at 07:56 Dziwne, ale za czasów władzy radzieckiej nacjonalizm był tłumiony w zarodku. Czy komuniści są mądrzejsi od demokratów? jaromir, Lipiec 27, 2011 at 08:01 Patrząc na zdjęcie, zamieszczone z artykułem, dochodzę do wniosku, że z Litwą jest bardzo źle. Człowiek prowadzący ten faszystowski pochód jest ponoć sierżantem litewskiej armii. Nikt z jego przełożonych nie widzi w tym nic złego? Przecież to jest żywy przykład ponarskiego strzelca. pan, Lipiec 27, 2011 at 08:22 Proszę bardzo i sierżant armii na czele łysych. Europa dziczeje. Nikt ich nie powstrzyma? dobrze, Lipiec 27, 2011 at 08:29 Stawia się na młodą gwardię, szkoli się bandytów w szeregach regularnej armii ben, Lipiec 27, 2011 at 09:03 Myślę, że po wydarzeniach w Norwegii władze w RL zmuszone będą do zweryfikowania swojego stanowiska wobec organizacji neonazistowskiej (neonazistowskich?) działających jawnie w tym państwie. To już nie jest tylko wewnętrzny problem RL.

11 KURIER WILEŃSKI SZKOLNICTWO 11 Polonistyce na Litwie grozi wyginięcie ze str.1 Dziś, mającą chlubną 50-letnią tradycję polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym, która przetrwała różne okresy w dziejach Litwy, może uratować jedynie dodatkowa rekrutacja, która się odbędzie w dniach 5-8 sierpnia. Zdaniem doc. dr Romualda Naruńca, prodziekana wydziału slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, wpływ na mniejszą popularność filologii polskiej ma również prowadzona w państwie polityka względem mniejszości polskiej. Polityka państwowa zrobiła swoje. Wszechobecna nagonka na Polaków, nowa Ustawa o Oświacie, niszczą szkolnictwo polskie od podstaw. Nauczyciel polonista jest podstawą szkoły polskiej. Nie będzie polonistów zniknie szkoła polska. Do tego małymi kroczkami zmierzają nasze władze. Okazuje się, że na przykład język irański jest na Litwie bardziej potrzebny niż polski oburza się w rozmowie z Kurierem doc. dr Romuald Naruniec. Nie cieszą się popularnością w tym roku również studia magisterskie na polonistyce. Podjęły się ich zaledwie dwie osoby, choć państwo przeznacza na nie w tym roku 4 koszyczki. Jak nas poinformował prof. Gintautas Kundrotas, dziekan wydziału filologicznego WUP, tendencja zmniejszania się liczby chętnych utrzymuje się na wszystkich filologiach. Większą popularnością w tym roku cieszy się jedynie język niemiecki, na co, jak przypuszcza, zapewne wpłynęło otwarcie rynku pracy przez Niemcy w maju br. Nawet filologia angielska w tym roku nie cieszyła się taką popularnością jak zwykle. Ledwo udało się również zebrać grupę na rusycystyce zaznaczył dziekan. Jeśli chodzi o ogólne tendencje, mimo z roku na rok Obchodzącą 50 lat istnienia polonistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym dziś może uratować jedynie dodatkowa rekrutacja Fot. Marian Paluszkiewicz zmniejszającej się liczby maturzystów, w tym roku uczelnie wyższe przeżyły prawdziwe oblężenie. W tym roku w ogólnokrajowym systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się ponad 44 tys. osób. Zakwalifikowało się 37 tys. 896, o 2 tys. 619 więcej niż w roku ubiegłym. 26 tys. 577 osób z ogólnej liczby to tegoroczni maturzyści. Na studia dostało się 30 tys. 774 osób, z nich 18 tys. 380 na finansowane przez państwo miejsca podała w rozmowie z naszym dziennikiem tegoroczną statystykę Lina Lengvenienė, rzecznik prasowy Litewskiego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych ds. Rekrutacji Ogólnej. 67 programów studiów na START FILII UB W tym roku po raz pierwszy w ogólnokrajowej rekrutacji uczestniczy również Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, która czekała na to przez cztery lata. W tym roku państwo zamierza opłacić blisko 19 tys. miejsc dla studentów pierwszego roku 9,7 tys. na uniwersytetach i 9,2 tys. w kolegiach. Pozostali mogą uniwersytetach i w kolegiach nie doczekało się ani jednego przyszłego studenta. Najwięcej w Kolegium Biznesu Litwy Zachodniej, Kolegium Mariampolskim, Uniwersytecie Szawelskim, Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jak podaje Ministerstwo Oświaty i Nauki, od lat liderami pozostają Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Kowieński Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego. Najwięcej koszyczków powędrowało na ekonomię, medycynę i prawo na uniwersytetach. Jeśli chodzi o kolegia na kierunki: komunikacja wizualna, techniczna eksploatacja pojazdów, gospodarka leśna, księgowość i zarządzanie żeglugą morską. Wśród ubiegających się o indeksy studenta wciąż przodują nauki społeczne, nadal mało chętnych jest studiowania na kierunkach technicznych. Jak poinformowała wiceminister oświaty Nerija Putinaitė, w tym roku już podczas pierwszego etapu rekrutacji rozdano wszystkie koszyczki na uniwersytetach, w kolegiach tymczasem pozostał jedynie kierunek artystyczny, a mianowicie tańce. W ubiegłym roku po pierwszym etapie rekrutacji pozostawały jeszcze setki finansowanych przez państwo miejsc w kolegiach. Dlatego w ciągu drugiego etapu rekrutacji i podczas rekrutacji dodatkowej w tym roku zaoferuje się mniej finansowanych przez państwo miejsc na uczelniach niż w latach poprzednich. Drugi etap zależy od tego, ilu przyszłych studentów podpisze umowy z uczelniami. Obecnie ubiegający się o studia otrzymali po dwie oferty jedno finansowane z budżetu państwa miejsce i jedno płatne. Możliwe, że niektórzy wybiorą płatne, ale bardziej atrakcyjne dla nich studia i zrezygnują z nieodpłatnych powiedziała Putinaitė. Drugi etap rekrutacji podstawowej potrwa jeszcze do 30 lipca. Jeśli pozostaną wolne finansowane przez państwo miejsca na uczelniach, w dniach 5-8 sierpnia zostanie zorganizowana rekrutacja dodatkowa. Udział w niej mogą wziąć wyłącznie osoby, które zarejestrowały się w tym roku w systemie rekrutacyjnym. Ale formularze będą musiały wypełnić na nowo. W ogólnokrajowej rekrutacji uczestniczą w tym roku 44 państwowe oraz prywatne szkoły wyższe: 21 uniwersytetów i 23 kolegia. Edyta Szałkowska

12 12 SPOŁECZEŃSTWO Wprawdzie oficjalnie marksiści uważali się za przyjaciół Żydów, ale w rzeczywistości darzyli ich głęboką nienawiścią. Niemieccy postkomuniści zaciekle bronią się przed zarzutami, że ich krytyka Izraela ma antysemicki charakter. Internetowa ulotka partyjna wzywająca do bojkotu towarów izraelskich wyraża szersze zjawisko historyczne. *** To było dramatyczne rozstanie. Ostatni raz objąłem spojrzeniem skąpane w słońcu palmy, owoce kaktusów, soczyste granaty, kamienistą ziemię, lazur Morza Śródziemnego, moją ukochaną Jerozolimę, garstkę przyjaciół i ojca patrzącego na mnie smutnym wzrokiem. Mimo to byłem szczęśliwy, że zdecydowałem się ich opuścić. Kiedy ruszyłem w drogę, dobiegły do mnie głosy braci, wykrzykujących coś na pożegnanie. Tymi słowami Carl Jacob Danziger opisał moment opuszczenia Palestyny i powrotu do Niemiec. Żyd, któremu cudem udało się uciec z nazistowskich Niemiec, święcie wierzył, że wraca do lepszych Niemiec, odradzających się po wojnie w radzieckiej strefie okupacyjnej pod rządami komunistów. Kierownictwo nowopowstałej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec głosiło wszem wobec, że wytępi faszyzm z korzeniami. Nieco później Danziger gorzko żałował osiedlenia się w radzieckiej strefie okupacyjnej, podobnie jak ponad 3 tys. niemieckich Żydów, powracających z wojennej tułaczki do nowej ojczyzny. Po części byli idealistami, po części zatwardziałymi komunistami. Wśród nich znaleźli się Ernst Bloch, Helene Weigel, Stefan Heym, Anna Seghers, Albert Norden i Alfred Kantorowicz. Prawie wszyscy czołowi funkcjonariusze aparatu partyjnego NRD walczyli w czasie wojny z nazistami, niektórzy nawet w szeregach Armii Czerwonej. Działacze komunistyczni zapłacili wysoką cenę za stawianie oporu Hitlerowi byli prześladowani przez Gestapo, trafiali do obozów koncentracyjnych. W 1988 roku Erich Honecker zapewniał żydowskich gości zgromadzonych w siedzibie Rady Państwa z okazji 40. rocznicy pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech, że enerdowscy komuniści będą kontynuować batalię antyfaszystowską: Nasza pomoc przybierała różne formy. Czasami był to kawałek chleba przemycony do getta. Byliśmy nadzy wśród wilków, a jednak górowaliśmy nad oprawcami. Musieliśmy być silniejsi niż nazistowska noc po to, aby zapewnić przyszłość narodowi niemieckiemu. Honecker spędził prawie dziesięć lat w więzieniu za działalność opozycyjną wobec III Rzeszy. Mimo to, jak napisał w 1989 roku enerdowski profesor historii Olaf Groehler, kierownictwo partii komunistycznej nie było w stanie nawet w przybliżeniu zrozumieć, czym tak naprawdę był holokaust. Od chwili przejęcia władzy przez bolszewików pod przewodnictwem Lenina w 1917 roku i utworzenia Związku Radzieckiego komuniści uważali się za przyjaciół Żydów. Istotnie, stanowczo odrzucali antysemityzm i rasizm. Uważali, że propaganda nienawiści wobec Żydów była wybiegiem taktycznym klasy panującej. W 1946 roku Walter Ulbricht, wschodząca gwiazda w szeregach enerdowskich komunistów oświadczył: Propaganda nienawiści rasowej miała przygotować w niemieckim społeczeństwie podatny grunt do realizacji celów wytyczonych przez faszystowskich mocodawców. A mianowicie wojny i podboju świata w służbie najbardziej reakcyjnych kół kapitału finansowego. Komunizm nie traktował Żydów po partnersku, lecz widział w nich jedynie dyskryminowaną grupę społeczną. Ideolodzy komunistyczni oczekiwali, że po zwycięstwie rewolucji Żydzi porzucą dawne zwyczaje, spuściznę kulturową z religią włącznie i dołączą do wielkiej, egalitarnej wspólnoty, czyli socjalizmu. Już Karol Marks w słynnej pracy W kwestii żydowskiej napisał: Jaki jest świecki kult Żyda? Handel. Jaki jest jego świecki bóg? Pieniądz. Słów Marksa, pochodzącego z żydowskiej rodziny, nie należy rozumieć dosłownie. Teoretyk lewicy miał raczej na myśli stereotypową rolę, narzuconą Żydom przez wrogie otoczenie. Jednak rodzi się pytanie, jak rolę przewidywali komuniści dla społeczności żydowskiej po zwycięstwie rewolucji światowej. Nie jest tajemnicą, że za rządów Stalina Żydzi spotykali się z otwartą wrogością aż do bezwzględnych prześladowań, jeżeli opowiadali się za tradycją przodków, zamiast bezwarunkowo podporządkować się ideologii socjalistycznej. W NRD doszedł jeszcze jeden, specyficzny element: rozpaczliwe pragnienie legitymizacji na arenie międzynarodowej. W pierwszych latach istnienia KURIER WILEŃSKI Niemieccy postkomuniści bronią się Od chwili przejęcia władzy przez bolszewików pod przewodnictwem Lenina, komuniści uważali się za przyjaciół Żydów Fot. archiwum Republika Federalna Niemiec groziła zerwaniem stosunków dyplomatycznych z każdym państwem, które odważy się uznać NRD. Nowym źródłem antysemityzmu po drugiej wojnie światowej stało się powstanie Izraela i konflikt izraelsko-palestyński. W 1948 roku ZSRR jeszcze zagłosował za rezolucją ONZ w sprawie utworzenia Izraela, ale w latach sześćdziesiątych wspierał wysiłki państw arabskich, zmierzające do zniszczenia młodego organizmu państwowego. Tymczasem Bonn opowiedziało się po stronie Izraela wypłatą odszkodowań dla ofiar hitleryzmu i dostawami broni. Za sprawą Adenauera przyjaźń z Izraelem stała się niemiecką racją stanu. Tym większą sympatią w krajach arabskich zaczął cieszyć się Walter Ulbricht, sepleniący emisariusz zza żelaznej kurtyny, przywódca państwa, które 1961 roku zamknęło obywateli za wysokim murem. Ulbrichta podejmowano w Kairze ze wszelkimi honorami zaledwie cztery lata po zbudowaniu muru berlińskiego. Ówcześni propagandyści enerdowscy pisali: Jest rzeczą moralnie naganną, aby obecny problem istnienia państwa izraelskiego, będącego przyczółkiem imperializmu, tłumaczyć koniecznością okupienia milionowej zbrodni zainicjowanej przez Hitlera i jego kompanów w interesie oraz na zlecenie wielkich koncernów. Z takiej perspektywy Auschwitz był wyłącznie problemem Niemiec Zachodnich, a odszkodowania dla ocalałych z holokaustu spiskiem uknutym między Bonn a Tel Awiwem. W ten oto sposób enerdowski realny socjalizm zboczył na tor całkowicie obcy pierwotnej ideologii komunistycznej. Był pełen stereotypów, uprzedzeń i agresywnego dystansowania się od tych Żydów, którzy nie chcieli zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami ideologów żyjących w państwie przypominającym jedno wielkie więzienie. Kiedy Stalin w przypływie starczej pa-

13 KURIER WILEŃSKI SPOŁECZEŃSTWO 13 przed zarzutami antysemityzmu ranoi rozpętał w ostatnich latach życia wielką kampanię antysemicką pod pretekstem żydowskiego spisku lekarzy także i w NRD przystąpiono do prześladowania Żydów. Do więzienia trafił Paul Merker, członek Biura Politycznego SED. Leo Löwenkopf, przewodniczący gminy żydowskiej w Dreźnie, uciekł na Zachód, a za nim setki enerdowskich Żydów. W kraju zdeklarowanych antyfaszystów nie podejmowano poważnych badań nad historią holokaustu. Gdy historyk Helmut Eschwege z Uniwersytetu Drezdeńskiego usiłował zająć się tą problematyką, wówczas natychmiast zdegradowano go do stanowiska portiera. Trudno się zatem dziwić, że żydowskie gminy wyznaniowe w NRD przypominały stare, zakurzone eksponaty muzealne pod czujną inwigilacją bezpieki. Z punktu widzenia działaczy partyjnych, wojenne losy Żydów przeszkadzały w propagowaniu antyfaszystowskiego mitu NRD. Pod rządami Hitlera niemieccy komuniści odnieśli druzgocącą porażkę. Sowiecki tyran Stalin współpracował ręka w rękę z nazistami, gdy działacze komunistyczni ginęli męczeńską śmiercią w obozach koncentracyjnych. Członkowie Komunistycznej Partii Niemiec wnieśli niewielki wkład w obalenie dyktatury hitlerowskiej, choć ich garstka dzielnie stawiała opór nazistom. Na potrzeby propagandowe enerdowska partia socjalistyczna napisała ich historię na nowo stworzono idealistyczny wizerunek działaczy komunistycznych, ludzi silniejszych od wilków, prowadzących z narażeniem życia szeroko zakrojoną działalność konspiracyjną w miasteczkach i obozach koncentracyjnych. Co roku w NRD celebrowano rocznicę buntu więźniów w Buchenwaldzie z kwietnia 1945 roku, jakby ten bohaterski akt doprowadził do obalenia dyktatury faszystowskiej, a niemieccy komuniści ramię w ramię z towarzyszami radzieckimi pokonali faszystowskich agentów wielkiego kapitału (...). A Żydzi? Stali na drodze do przekucia historycznej klęski w dziejowy triumf. Według doktryny komunistycznej, naziści byli instrumentem wielkiego kapitału dążącym za wszelką cenę do zniszczenia socjalizmu. Enerdowska kultura pamięci nigdy nie zastanawiała się nad tym, dlaczego zginęło sześć milionów Żydów i jak ogromną rolę w hitlerowskich planach wojennych odegrał antysemityzm i rasizm. Nic dziwnego, że już w 1948 roku Stalin zamknął w archiwach sowieckie dokumenty dotyczące holokaustu, ponieważ zadawały one kłam oficjalnej wersji historii. W NRD żydowskie ofiary wojny pozostawały najczęściej anonimowe. Otrzymywały twarz konkretnego człowieka jedynie po to, aby posłużyć za dowód ofiarnej solidarności antyfaszystowskiego ruchu oporu, składającego się z, ma się rozumieć, prawie wyłącznie z członków Komunistycznej Partii Niemiec. Symbolem komunistycznego ruchu oporu stała się ukuta na potrzeby propagandy legenda dziecka z Buchenwaldu, żydowskiego chłopca Stefana Jerzego Zweiga ukrytego i uratowanego przez komunistycznych więźniów Buchenwaldu. Napisana na kanwie tego wydarzenia książka Bruno Apitza Nagi wśród wilków weszła do klasyki literatury enerdowskiej i stała się jednym z ważnych elementów tworzenia legitymizacji enerdowskiego reżimu. Co się stało z pozostałymi członkami społeczności żydowskiej, dlaczego musieli zginąć na te pytania w NRD nigdy nie szukano szczerej odpowiedzi. Na Zachodzie, wprawdzie oddzielonym od NRD murem, rodziły się nowe antysemickie stereotypy pod płaszczykiem antysyjonizmu. Pokolenie studenckiej rewolty z 1968 roku zdemaskowało kłamstwa i dwulicowość rodziców i napiętnowało ich uwikłanie w faszyzm. Mimo to młodzi gniewni rzadko okazywali empatię Żydom najliczniejszym ofiarom dyktatury hitlerowskiej. Zamiast tego uprawiali apoteozę bojowników walki o wolność, czyli palestyńskich terrorystów, a na znak solidarności z fedainami nosili modne arafatki. W NRD także nie było rzadkością, że antysyjonizm był nacechowany domieszką antysemityzmu. W 1969 roku lewicowi anarchiści usiłowali dokonać zamachu bombowego na siedzibę gminy żydowskiej dokładnie w rocznicę nocy kryształowej z 1938 roku, a niemieccy terroryści, uczestniczący w porwaniu samolotu Air France w 1977 roku wyselekcjonowali w ugandyjskiej Entebbe wśród pasażerów grupę Żydów po to, aby wzmocnić presję na władze Izraela. Pomijając dawne akty przemocy, współczesna zachodnioniemiecka lewica ostentacyjnie demonstruje swą solidarność z Palestyńczykami, co skłania intelektualistów do burzliwej dyskusji o lewicowym antysemityzmie. ( ) Z pewnością można się doszukać ziarna prawdy w zarzucie pod adresem niemieckiej lewicy, że dzieci i wnuki pokolenia sprawców uczyniły celem swych obsesji i uprzedzeń akurat państwo żydowskie umieszczając na stronie internetowej komórki Partii Lewicy gwiazdę Dawida wpisaną w swastykę. Bardzo znamienne są także koleje losu dziecka z Buchenwaldu. Juschu Zweig ukończył w NRD szkołę filmową i został kamerzystą. Władze patrzyły na niego zdecydowanie mniej przychylnym okiem, gdy chłopak zaczął bardziej interesować się losami Żydów w czasach III Rzeszy niż historią KPD. Wkrótce Zweig wyemigrował z NRD. Volkhard Knigge, dyrektor Miejsca Pamięci Buchenwald, cytuje fragment pisma swego enerdowskiego poprzednika Klausa Trostorffa z 1977 roku, zapytanego o dalsze losy dziecka z Buchenwaldu : Nie informujemy o obecnym życiu Zweiga, ponieważ nie stanowi ono najlepszego przykładu postawy zgodnej z naszymi wyobrażeniami. Süddeutsche Zeitung Na Zachodzie, wprawdzie oddzielonym od NRD murem, rodziły się nowe antysemickie stereotypy pod płaszczykiem antysyjonizmu Fot. archiwum

14 KURIER WILEŃSKI 14 NAUKA I TECHNIKA FLESZ Tablet Liberty Tab Model ten wyposażony jest w dwurdzeniowy układ typu SOC NVIDIA Tegra 2 i pracuje pod kontrolą dedykowanego specjalnie dla tabletów, systemu Android 3.0 Honeycomb. Ponadto Liberty Tab to także ekran o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości wynoszącej x 800 punktów. Obudowa dostępna jest w dwóch, charakterystycznych dla firmy PB kolorach czerwonym i białym. GALAXY S Plus Samsung GALAXY S Plus to tegoroczna wersja najpopularniejszego dotychczas smartfonu w ofercie Samsung GA- LAXY S. Nowy model, dzięki szybszemu procesorowi, większej baterii i systemowi Google Android 2.3 pozwoli cieszyć się użytkownikom jeszcze większą wydajnością pracy. Telefon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED, zapewniający dobrą widoczność obrazu w ostrym świetle. Xbox 360 dla fanów Gwiezdnych Wojen Microsoft zaprezentował edycję Xboksa 360, która będzie sprzedawana z grą Star Wars Kinect. Sama konsola nawiązuje stylistyką do robota R2-D2. Nie tylko obudowa ma być estetycznie dopasowana, ale i oprogramowanie, a zwłaszcza dźwięki systemowe. Do konsoli dodano kontroler, który przypomina część nieodłącznego towarzysza Artoo, czyli C-3PO. Całość uzupełnia biały Kinect, gry Star Wars Kinect i Kinect Adventures oraz 320-gigabajtowy dysk twardy. Stronę przygotowała Łucja Stankevičiūtė Symbol nieskończoności w centrum Drogi Mlecznej W gęstym pyle okrywającym centrum Drogi Mlecznej znaleziono niezwykłą strukturę, której istoty astronomowie nie są w stanie wyjaśnić. Dzięki obserwacjom dokonanym w Herschel Space Obserwatory odkryto wewnątrz pyłu obszar gęstego gazu, który ma kształt... symbolu nieskończoności. O istnieniu gęstszego gazu wiedziano od dawna, jednak dotychczas naukowcy widzieli tylko jego fragmenty. Teraz udało się zaobserwować całość i oczom zdumionych specjalistów ukazała się leżąco poziomo ósemka o długości około 600 lat świetlnych. Wiele razy obserwowaliśmy ten obszar Drogi Mlecznej w podczerwieni. Ale kiedy popatrzyliśmy nań za pomocą przyrządów w Herschel, ujrzeliśmy symbol nieskończoności mówi Alberto Noriega-Crespo z należącego do NASA Infrared Processing nad Analysis Center na California Institute of Technology. To właśnie jest tak ekscytujące w korzystaniu z nowych teleskopów, takich jak Herschel. Mamy nową tajemnicę i to w samym centrum naszej własnej galaktyki stwierdził Sergio Molinari z Instytutu Gaz i pył w centrum Drogi Mlecznej Fizyki Kosmicznej z Rzymu, główny autor artykułu opisującego odkrycie. Za pomocą przyrządów obserwatorium Nobeyama w Japonii stwierdzono, że cała tajemnicza struktura ma tę samą prędkość względem otaczającego ją pyłu i gazu. Tajemniczy pierścień odkryty został w poprzeczce Drogi Mlecznej. Podobne pierścienie w poprzeczkach widywano już w innych galaktykach. Obecnie naukowcy nie wie- Fot. archiwum dzą, w jaki sposób dochodzi do uformowania się poprzeczki. Niektóre teorie mówią, że to efekt wpływu grawitacji sąsiednich galaktyk. Pierścień w kształcie symbolu nieskończoności to nie jedyna tajemnica odkryta dzięki Herschelowi. Astronomowie zauważyli, że centrum zagiętego pierścienia nie znajduje się tam, gdzie powinno być centrum galaktyki. Nie wiadomo, dlaczego centrum pierścienia jest przesunięte. Największy rezerwuar wody we wszechświecie Dwie grupy astronomów, pracujące pod kierunkiem uczonych z California Institute of Technology (Caltech) zaobserwowały największy znany nam rezerwuar wody we wszechświecie. W okolicach kwazaru, znajdującego się 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi, zauważono parę wodną, której jest co najmniej 140 bilionów razy więcej niż wody na Ziemi. Wagę wody ocenia się na razy większą od wagi Słońca. Środowisko wokół kwazaru jest wyjątkowe ze względu na olbrzymią masę wody. To kolejny dowód, że wody jest wszędzie i występowała we wczesnych etapach istnienia wszechświata. Wspomniany kwazar to obiekt oznaczony jako APM Kwazarowi towarzyszy gigantyczna czarna dziura o masie przekraczającej 20 miliardów mas Słońca. Samo odkrycie wody nie jest zaskoczeniem, jednak niezwykła jest jej ilość. Wspomniana para wodna znajduje się wokół czarnej dziury, tworząc gazową chmurę o średnicy setek lat świetlnych. Chmura jest niezwykle gęsta i gorąca. Oczywiście jak na warunki kosmiczne. Jest ona co prawda 300 bilionów razy rzadsza od atmosfery Ziemi, jednak wciąż jest razy bardziej gęsta niż gaz w typowej galaktyce. Jest też 5 krotnie cieplejsza. Szczegółowa analiza pary ujawniła, że znajduje się w niej np. węgiel. Specjaliści szacują, że materiału w okolicach czarnej dziury jest tak dużo, że może ona powiększyć się nawet sześciokrotnie.

15 KURIER WILEŃSKI ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Szkot wysłał żonę na wczasy na ciepłe Karaiby. Po dwóch tygodniach otrzymuje depeszę z hotelu: Pańska żona się utopiła STOP Jej zwłoki oklejone krewetkami wyłowiła straż przybrzeżna STOP Co mamy zrobić? STOP. Szkot idzie na pocztę i wysyła telegram: Krewetki sprzedać STOP Pieniądze przelać na moje konto STOP Przynętę zarzucić ponownie STOP. *** Jedzie Szkot samochodem, zatrzymał się, otwiera drzwi i bach... jakiś pojazd uderza mu w drzwi i je wyrywa. Przyjeżdża policja i karetka, wysiada lekarz a Szkot: O Boże! Moje auto! Lekarz na to: Co pan się martwi autem, pan nie ma ręki! Szkot na to: O Boże, mój złoty zegarek! *** Mąż i żona jadą samochodem. Są pokłóceni. Żona zauważa stadko świń : To twoja rodzina? No jasne, teściowie! *** Gdzie byłeś tak długo? W komisariacie. Zatrzymali mnie, chyba za wolno jechałem. Od kiedy to zatrzymują za wolną jazdę? Bo radiowóz mnie dogonił... *** Mężczyzna widzi policjanta prowadzącego na sznurku kozę. Dokąd prowadzisz tego barana? Policjant odpowiada: To nie baran, to koza! Nie do ciebie mówiłem! *** Facet dał ogłoszenie do gazety Szukam żony. Jeszcze tego samego dnia otrzymał mnóstwo odpowiedzi. Zdecydowana większość zaczynała się słowami Weź pan moją. FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie nazwę baśniowej istoty przebywającej w chmurach, sprowadzającej deszcz i grad Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 26 LIPCA Poziomo: bet, tuz, Arta, ego, Kain, ras, proteza, Ina, pak, amerykan, asan, pole, atar, ser Pionowo: Eak, asa, atrapa, mat, tir, wena, etanol, typ, czerep, kos, gaza, ale, ciosak, Ner Hasło:...znaczenie (Dokończenie powiedzonka) KALENDARIUM Czwartek (28.VII) jest 209 dniem roku. Do końca roku pozostało 156 dni. Znak Zodiaku Lew. Wschód słońca Zachód Długość dnia 16 godz. 07 min. Księżyc III kwadra w Wiedniu został pochowany Antonio Vivaldi (ur. 1678), włoski kompozytor, skrzypek, pedagog i dyrygent, jeden z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku w wileńskim Ogrodzie Botanicznym po raz pierwszy demonstrowano żywą fotografię pokaz filmowy zmarł Tadeusz Godlewski (ur. 1878), fizyk, twórca pierwszego polskiego laboratorium do badań substancji promieniotwórczych.

16 16 TELEWIZJA KURIER WILEŃSKI 6.00 Labas rytas 9.00, Makleodo dukterys. Serialas 10.00,,Komisaras Reksas. Detekt. serialas Forumas. Tiesioginė Lietuvos radijo laida Lietuvos tūkstantmečio vaikai Nacionalinė paieškų tarnyba 14.15,,Šilko kelias. Dok. realybės serialas 15.00,,Volkeris, Teksaso reindžeris. Veiksmo serialas 17.00,,Senis. Serialas Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) 18.45,,Tuk tuk Indija. Dok. serialas 19.30,,Vasaros spalvos. Pramoginė inf. laida 20.25, Loterija,,Perlas Panorama 21.00, 22.07,,Mūsų dienos - kaip šventė. Estrados klasikos vakaras 22.45,,Šiaurietiškas būdas. Dok. filmų ciklas Vakaro žinios 23.30,,Karo šešėlyje. Dok. serialas , Gustavo enciklopedija 8.30, 16.30,,Sandokanas, Malaizijos tigras. Anim. serialas 9.00 Labas rytas 11.30, Muzikos pasaulio žvaigždės 12.05,,Senieji Lietuvos vienuolynai. Dok. filmų ciklas Prisiminkime. Dainuoja Adolfas Jarulis 13.30,,Makleodo dukterys. Serialas Krašto garbė Gyvenimo ratu Tūkstantmečio akimirkos Mūsų miesteliai. Palanga 17.50,,Likimo valsas. TV serialas Dalia Kutraitė kalbina Kuluarai Šalia mūsų Savęs link Dirigento Juozo Domarko 75-mečiui 23.00,,Svajonė apie Šiaurės ašigalį. Pasaulio dok Panorama 0.30 Be pykčio 1.20,,24 valandos. Veiksmo serialas. N , 13.10,,Džekio Čano nuotykiai. Anim. serialas 6.50, 13.40,,Policijos akademija. Anim. serialas 7.20, 14.10,,Tomo ir Džeris. Anim. serialas 7.50,,Meilės sparnai. Telenovelė 8.50 KK2. N-7. Infošou 9.50 Abipus sienos valandos. Aktualijų laida Kažkas atsitiko. Pramoginis šou Kitas! Realybės šou 12.40, Pričiupom! Humoro laida 14.40,,Drakonų kova Z. Anim. serialas 15.40,,Elenos paslaptis. Telenovelė 16.40,,Meilė ir kančia. Telenovelė 17.40,,Dabar ir visada IV. Serialas 18.45, Žinios Įvykiai, sukrėtę Lietuvą Nuo... Iki Farai. Dokumentinė drama 22.30,,Smurto istorija. Krim. trileris. N ,,Vampyro dienoraščiai. Mistinė melodrama. N Sveikatos ABC 6.45, Televitrina 7.15,,Smagiausios akimirkos. Humoro laida 8.15, 17.35,,Miesčionys I. Humoro serialas 9.00,,Šaolino vaikai. Anim. serialas 10.00, 16.50,,Dapkai ir Butkai. Situacijų komedija 10.45, 19.20,,Be recepto. Gerų patarimų žurnalas 11.15, 18.20,,Julija. Melodrama 12.45,,Jūros dainos. Muzikinis konkursas Baimės faktorius 16.20,,Linksmasis našlys. Situacijų komedija Žinios 20.20,,NAUJOJI BANGA Tarptautinis atlikėjų konkursas 24.00,,Srautas I. Krim. serialas ,,Bamba. S 6.40 Teleparduotuvė 6.55, 14.10,,Hana Montana. Serialas 7.25, 15.10,,Simpsonai. Anim. Serialas 7.55,,Nusivylusios namų šeimininkės. Drama 8.55,,Meilės sūkuryje. Drama 10.00,,Moterys meluoja geriau. Serialas 10.30,,Širdys paklydėlės. Drama Didieji pokyčiai 12.05, Pasirink mane. Pasimatymų šou Norite tikėkite, norite - ne! 13.40,,Futurama. Anim. Serialas 14.40,,Legenda apie Tarzaną. Anim. Serialas 15.40,,Aurora. Drama 16.40,,Marinela. Drama 17.40,,Svotai. Serialas TV3 žinios 19.10,,Žiūrim, ką turim. Inf. šou Nuodėmių dešimtukas TV3 vakaro žinios 22.00,,Pagrindinis įkaltis. Drama. N ,,Konanas užkariautojas. Nuotykių filmas 1.05,,Išgelbėk mane. Drama. N ,,Kaltės kaina. Krim. drama. N ,,Biuras. Komedija 6.54, TV parduotuvė 7.10 Teletabiai. 7.40, 13.00, 21.00, 0.45 Reporteris 8.10, 17.20, Lietuva tiesiogiai 8.50, 15.00, 19.25,,Super L.T.. Pramoginė laida 9.20, 15.30, 0.15,,Pora kaip tvora. TV serialas 9.45, 16.05,,Kas tu toks?. TV žaidimas 10.40, 20.25,,Griūk negyvas!. Humoro laida 11.10,,Šeimų dvikova -,,Akropolio turnyras. TV žaidimas Girių takais 12.30,,Gimę žudyti.,,žmogėdros. Dok. serialas 14.00,,Sodo detektyvės. TV serialas 16.00, 17,00, Žinios 18.20,,Naša Raša. Humoro laida minučių. Informacinė laida 22.15,,Didžiausios pasaulio katastrofos. Dok. serialas 8.05, Teleparduotuvė 8.40,,Tazmania. Anim. serialas 9.10,,Betmenas ir narsuolių komanda. Anim. serialas 9.40,,Antinas Gudruolis. Anim. serialas 10.05,,Supermergaitės. Anim. serialas 10.30,,Nenugalimieji. Kovos tęsiasi. Anim. serialas 11.00, 18.00,,Terminatorius. Saros Konor kronikos. Veiksmo serialas 12.00, 19.00, 22.30,,Detektyvė Džonson. Serialas 13.00,,Jos vardas Nikita. Nuotykių serialas 14.30,,Draugai V. Humoro serialas. N , 23.30,,Naujieji Robino Hudo nuotykiai. Nuotykių serialas 16.00,,Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. Pokalbių , собое мнение. Экономические новости Мультфильм Вечерние новости из Америки. 9.00, 15.00, 2.00 Автобус , 21.00, 3.00 Плата за любовь Германия за неделю В круге света Худ.ф. Подземелье ведьм , 1.00 Особое мнение , 5.00 Улицы разбитых фонарей ,4.00 Кейс Полный альбац Сейчас в мире Худ.ф. Алло, Варшава! Телеканал Доброе утро Жить здорово! 11.00, Новости (с субтитрами) Хочу знать Модный приговор Другие новости , 3.30 Понять. Простить Давай поженимся Федеральный судья , 1.00 Детективы , 4.50 Обручальное кольцо Пусть говорят , 0.25 След Время, Литовское Время Новости спорта+погода (на рус.яз.) Последняя встреча Человек и закон ,6.50 Литовское Время +Но в о с т и спорта+погода (на лит. яз.) ,4.00 Побег Звездолёт Худ.ф. Мнения сторон Худ.ф. Западня для зубра. Ягайло. 7.25, Панорама. 8.05, Любовь как любовь. 9.00, 12.00,15.00,18.00,0.05 Новости Спорт-кадр. 9.40, Белорусское времечко Синематека Док.ф. Святая Иулиания Гольшанская , Земельный вопрос , 0.20 Мелодрама Проклятый уютный дом. 3 с Требуется Гаспадар , Лиговка Песни прошлого века Смешное времечко Тысячелетие Худ.ф. Западня для зубра - Витовт Деловая жизнь Преступление века Каранi Минск и минчане Сфера интересов Актуальное интервью Песни Победы Утро России. 9.05, Монастырь , 13.00,15.00,19.00 Вести ,3.20 Ефросинья С новым домом!. Ток-шоу О самом главном. Ток-шоу Жизнь, которой не было Кулагин и партнёры Широка река , 2.35 Слово женщине Прямой эфир На солнечной стороне улицы Смерть шпионам. Крым Вести.ru Новая волна Трансляция из Юрмалы 6.00 Комедия Улыбка Бога или Чисто одесская история Худ.ф. Сказка о Мальчише- Кибальчише Драма Кавказский пленник Драма Тени забытых предков Драма Красная комната Комедия Гитлер капут! Мелодрама По следу феникса Драма Полёты во сне и наяву Комедия Любовь в большом городе

17 KURIER WILEŃSKI TELEWIZJA 17 laida apie sveikatą 17.00,,Keršto bučiniai. Telenovelė. N ,,Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai Krim. serialas 21.00,,Mirties traukinys. Veiksmo trileris. N ,,Pavojingasis Deivisas. Detektyvinė komedija 9.45, Teleparduotuvė 10.00, 16.00,,Angelas. Fant. veiksmo serialas 11.00, ,, Kobra 11. Nuotykių serialas 12.00, 18.00,,Spec. būrys. Veiksmo drama 13.00, 20.00,,Vedęs ir turi vaikų. Komedija 14.00, 21.00,,Viena už visus. Komedija 15.00, 1.30,,Džipai monstrai. Sporto šou 19.00, 0.35,,CSI Niujorkas. Krim. serialas Žurnalistai. Humoro laida 21.35,,Paskutinis Škotijos karalius. Drama. N ,,Pietų parkas. Anim. komedija. N , Opowiedz nam swoją historię - talk show 7.50 Matylda 8.00 Tajemnica Sagali 8.30, 9.00 Sukces 9.30 Pytanie na śniadanie - lato Wojciech Cejrowski - boso przez świat Barwy szczęścia 13.00, 20.30, 2.30 Wiadomości 13.15, 19.10, 1.45 Radio Romans Złotopolscy - serial Komediantka - serial Polska Kofta, Kreczmar, Janczarski - muzyka Oni chcieli zabić Hitlera - dokument Mazury nieodkryte Teleexpress Reportaże z prawdziwego zdarzenia - dokument 20.15, 2.15 Miś Uszatek Egzamin z życia Mój pierwszy raz - rozrywka Pogoda Polska Dekalog - film psycholog Błękitne wakacje 6.10, 6.40 Misja Martyna - rozrywka 7.10, 7.40 Na Wspólnej serial 8.10, 8.45, 15.55, W roli głównej rozmowa 9.20, Zaklinaczka duchów 10.20, Kobra - oddział specjalny 11.20, Bez śladu Telezakupy Granie na ekranie - rozrywka Apetyt na kasę - rozrywka 14.55, B jak brzydula Ostry dyżur Blink - film sensacyjny Bezimienni 0.15 Zło pod podłogą - horror 6.05 Młodzi konstruktorzy 6.35 Telezakupy 7.00 Kawa czy herbata? 9.00, , Wiadomości 9.05 Pogoda poranna 9.10 Polityka przy kawie 9.20 Telezakupy 9.55 Domisie - program dla dzieci Kacper - serial anim To Timmy! - serial animowany Na wysokiej fali przygodowy Bulionerzy - serial komediowy My Wy Oni - magazyn Agrobiznes 13.45, Klan - telenowela Kyle XY Przebojowa noc 15.50, 16.15, Pogodni interaktywny Pogoda Plebania - telenowela Natura w Jedynce - Galapagos - cykl dok Teleexpress Pogoda Siostry obyczajowy Londyńczycy II obyczajowy Wieczorynka Ojciec Mateusz kryminalny Sprawa dla reportera Polski Crash - film sensacyjny 0.00, 1.30 Wydział Zabójstw kryminalny 2.10 Wojownik - dramat 6.45 Apetyt na życie - serial 7.30 Na wariackich papierach komediowy 8.25 Na dobre i na złe 9.30 Pytanie na śniadanie - lato 11.50, 15.40, Pogodni interaktywny Telezakupy Familiada - teleturniej Bliżej Lasu - magazyn Duże dzieci - talk-show October road obyczajowy Lokatorzy - serial komediowy Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później komediowy Pytanie na lato Panorama Kraj Pogoda Laskowik & Malicki - widowisko rozrywkowe Gilotyna - teleturniej Panorama Sport Telegram Pogoda Na kłopoty... Bednarski Kabaretowy Klub Dwójki - posiedzenie rządu Krwiożercza małpa - film fab , Zagadki umysłu 0.45 Człowiek z marmuru - film fab. 9.05, 9.10, 9.30, 9.55, Po trochu wycią gane z lochu, czyli Archiwizja Powrót doktora von Kniprode Żagary - Po trzeciej stronie barykady - Henryk Dembiński - cykl dok Portret Antoniego Rząsy - film dok Szerokie tory - Jeden dzień z życia sprzedawcy dywanów w Baku Instrumentarium - Amadeusz - cykl dok Polonezy i mazur ki Fryderyka Chopina gra Witold Małcużynski Daleko od okna - dramat Rusałka - dramat MDM - MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna - talk show Bardzo ostry dyżur - program rozrywkowy 19.20, Arcydzieła muzyki klasycznej Opowieści o zwyczajnym szaleństwie - komediodramat Nowe Horyzonty relacja Rozdroże cafe - dramat 1.30 Pod wulkanem - dramat 3.25 Errata do biografii - Adam Ważyk 3.55 Kawałki Mózgu - Billy Bang & William Parker - magazyn Боевик Путь Драма Непрощённые 4.00, 11.15,18.00 Плавание. Чемпионат мира Плавание. Федерика Пеллигрини 15.15, Футбол. Чемпионат Европы до 19 лет Снукер. Открытый чемпионат Австралии ,1.40 Новости Боевые искусства Про рестлинг За кулисами Тур де Франс 7.00,14.45 Пятая передача. 7.25, 12.00, 2.55 Грандиозные переезды. 8.20, 19.00, 5.10 Как это работает? 8.50,19.30,5.40 Из чего это сделано? 9.15,18.00, 3.50 Разрушители легенд , 16.10, 6.05 Заезды Один на один с природой Новый вызов Тайсона , Братья по трясине , 20.00, 1.00 Тор Gеаr , Помешанные на трюках , 2.00 Оружие будущего , Росс Кемп 6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 20.30, События Золотая тёща Москва Первопрестольная Док.ф. Фотограф А в интерьере эпохи. 3 ч Энциклопедия. 9.15, 16.45, Чёрная богиня. 9.55, 11.20,13.55,15.30,16.35 Телемагазин Приглашает Б. Ноткин , 2.35 Врачи , 17.55, 0.35 Огонь любви , Док.ф. Борис Ельцин. Частная жизнь президента , Цветы как чудо , 3.35 Рго жизнь Прогнозы Мультфильм Подаренка , 4.45 Сердцу не прикажешь Мультфильм Про Мыху, Лев и заяц Док.ф. Наталья Белохвостикова. Без громких слов Петровка, Градъ-город 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Сегодня Взять Тарантину. 4 с Чрезвычайное происшествие Дачный ответ. 8.35,14.30,17.35, 2.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие Золотая пыль ,1.25 До суда Суд присяжных Час Волкова Кремлёвские дети В зоне особого риска Один день. Новая версия Возвращение Мухтара Москва. Три вокзала Литейный Супруги Прокурорская проверка Давайте мириться! Худ.ф. Письма мёртвого человека Худ.ф. Иду к тебе Худ.ф. Каждый десятый Худ.ф. Рифмуется с любовью. 1-2 с , Худ.ф. Большое золото мистера Гринвуда , Худ.ф. Прощание с Петербургом ,0.05 Худ.ф. У озера. 1 с Худ.ф. У озера. 2 с Худ.ф. Еще не вечер.

18 18 OGŁOSZENIA KURIER WILEŃSKI SPRZEDAŻ Sprzedam mieszkanie na Starówce 34,24 m/kw., bez wygód, ładne miejsce. Cena Lt. Tel Sprzedam w Landwarowie dwie działki o pow. 15 arów pod budowę domu. Obok nowe budownictwa, dobry dojazd. Cena 5 tys. Lt za ar. Tel.: , USŁUGI Zielna w Šventoji. Wypoczynek z wygodami. Dojazd i zakwaterowanie 180 Lt. Tel DO WYNAJĘCIA Do wynajęcia pokoje w prywatnym domu, niedaleko centrum. Cena do uzgodnienia. Tel

19 KURIER WILEŃSKI Czy wiesz, że......najmłodszym państwem świata jest Republika Południowego Sudanu powstała 9 lipca 2011 roku. RPS jest jednym z najbardziej i najsłabiej rozwiniętych państw na świecie Przerywany sen może zaszkodzić naszej pamięci Jak dowodzą badania na myszach, przerwy podczas snu zaburzają proces powstawania wspomnień. Naukowcy z zespołu doktora Luisa de Lecea ze Stanford University odkryli, że zakłócanie zwierzętom snu utrudniało im rozpoznawanie dobrze znanych obiektów. Choć przerywany, sen nie był wcale płytszy ani też nie trwał krócej niż zwykle. Wykorzystano technikę zwaną optogenetyką, która dzięki genetycznym modyfikacjom specyficznych komórek pozwala kontrolować je za pomocą światła. Zmodyfikowane zostały te komórki, które odpowiadają za przełączanie pomiędzy stanem snu i czuwania. Następnie naukowcy wysyłali impulsy świetlne bezpośrednio do mózgów śpiących myszy w ten sposób można było przerywać sen, nie wpływając na jego całkowity czas trwania ani nie obniżając jakości. Po ostatecznym obudzeniu się ze snu myszy umieszczano w pudle z dwoma obiektami z jednym z nich miały do czynienia już wcześniej. Myszy z natury więcej czasu spędzają, badając nowy obiekt niż ten, który miały okazję poznać wcześniej i tak właśnie czyniły gryzonie śpiące nieprzerwanym snem. Natomiast grupa wielokrotnie budzona była w równym stopniu zainteresowana nowymi, co wcześniej poznanymi obiektami. Jak tłumaczą specjaliści, w fazie głębokiego snu mózg prawdopodobnie ocenia wypadki minionego dnia i decyduje, które z nich warte są zapamiętania. Zdaniem autorów badań, ich wyniki mogą pomóc w wyjaśnieniu problemów z pamięcią związanych na przykład z chorobą Alzheimera czy też bezdechem sennym. Jak twierdzi, został napadnięty, a oprawcy dla zabawy wrzucili jego telefon do studzienki kanalizacyjnej. Podobno chciał odzyskać komórkę, aby zadzwonić na policję. Niezależnie od motywacji, wejście do kanału nie było jego najlepszym pomysłem. Według 21-letniego Jareda Medeirosa, gdy wracał wieczorem do domu, został napadnięty przez cztery osoby. Jedna z nich kopnęła go w plecy, przewracając na ziemię, a reszta zaczęła kopać. W pewnym momencie próbował sięgnąć po telefon, jednak został on mu odebrany i wrzucony do studzienki. W Banten, prowincji Indonezji, przerwano ślub po tym, jak okazało się, że pan młody jest kobietą. Ceremonię zaślubin przerwano tuż przed złożeniem przysięgi przez współmałżonków, kiedy pan młody niespodziewanie odezwał się kobiecym głosem. Wywołało to konsternację wśród wiernych. Na pytanie zadane przez muzułmańskiego duchownego pan młody odpowiedział miękkim, kobiecym A PROPOS Próbował wyciągnąć telefon ze studzienki kanalizacyjnej Ostatecznie, próbując odnaleźć zaginiony telefon, Jared utknął na 40 minut w kanale. Na szczęście jego wrzaski usłyszała 16-letnia koleżanka Brianna Mooney, mieszkająca niedaleko feralnego otworu i szybko zadzwoniła na najbliższy posterunek. Kilkanaście minut później na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna. Funkcjonariuszom udało się sprawnie wyciągnąć młodzieńca z kanału. Spodziewali się, że będzie pod wpływem alkoholu, okazało się jednak, że jest zaledwie lekko poobijany i podrapany. Mimo tego, policja nie do końca daje wiarę jego wersji wydarzeń... Przerwano ślub. Pan młody okazał się kobietą głosem. Wtedy okazało się, że pan młody jest w rzeczywistości kobietą. Pan młody wyglądał bardzo przekonująco i wcześniej jego głos był o wiele niższy powiedział oficer policji prowadzący dochodzenie ws. oszustwa obu kobiet. W zeszłym roku doniesienie na policję złożył także człowiek, którego poznana wcześniej za pośrednictwem serwisu Facebook, żona okazała się być mężczyzną. 15. konkurs piękności w Sewastopolu przyciągnął aż 2000 kobiet, zainteresowanych zdobyciem tytułu miss Wspólnoty Niepodległych Państw Fot. archiwum

20 20 A PROPOS... KURIER WILEŃSKI POGODA Mokro i ciepło. Dzisiaj będzie padało i grzmiało. Temperatura stopni. Jutro w nocy i w dzień przelotne opady, miejscami zagrzmi. W nocy termometry wskażą 13-18, w dzień stopni. W Salbris we Francji rozpoczął 19. Światowy Zlot Przyjaciół Citroena CV Fot. archiwum Odcisk palca zdradza obecność narkotyków Policja zatrzymuje samochód. Kierowca jest informowany o teście, któremu ma być poddany. Funkcjonariusz wskazuje na dłoń mężczyzny siedzącego za kierownicą i prosi o odcisk palca. Po kilku minutach otrzymuje wynik: kierowca ma w swoim organizmie produkty przemiany narkotyków. Zostaje zatrzymany. Taki scenariusz już wkrótce ma wkroczyć na dobre w realia każdego państwa na świecie. Za sprawą firmy Intelligent Fingerprinting powstał test, który na podstawie zaledwie jednego odcisku palca pozwoli na wykrycie narkotyków w ciele badanego. Zasada działania testu jest niebywale prosta. Cząsteczki umieszczone w urządzeniu testującym łączą się z metabolitami narkotyków, które obecne są m. in. w pocie człowieka. Takie połączenie jest następnie wykrywane za pomocą specjalnych znaczników fluorescencyjnych. Przeprowadzenie testu ma trwać zaledwie kilka sekund, a wynik otrzymuje się po kilku minutach. Test na obecność narkotyków opracowany przez Yatesa i jego grupę jest niezwykle prosty w przeprowadzeniu. Badanego prosi się o umieszczenie palca na płytce o specjalnie opracowanej powierzchni, na której odbije się pot z dłoni. Odcisk jednego palca, nawet jeśli zawiera minimalne ilości potu, w zupełności wystarcza do przeprowadzenia testu. Na powierzchnię urządzenia nakłada się następnie przeciwciała, które łączą się jedynie z produktami przemiany narkotyków. Urządzenie pozwalające na wykonanie tego badania zostało zaprezentowane w zeszłym tygodniu na konferencji UCL International Crime Science Conference w Londynie (Międzynarodowa Konferencja Nauk o Przestępczości). Test nie jest jeszcze dostępny, ale ma wejść na rynek jeszcze w tym roku. Producent zapewnia, że spełnia on najwyższe wymogi i może być stosowany zarówno w miejscach zbrodni, jak i standardowo przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz policji. Nieznany jest koszt pojedynczego testu, ale istnieje nadzieja, że z roku na rok jego cena będzie spadać, a tym samym jego popularność na świecie wzrośnie. Zła wiadomość dla ludzi, którzy skończyli 30 lat Zespół naukowców z Medical Research Centre (MRC), po długich i zakrojonych na szeroką skalę badaniach, doszedł do wniosku, że ludziom po trzydziestce dieta może pomóc tylko na krótki czas. Przytłaczająca większość osób, które stosują dietę, i tak w końcu zacznie przybierać na wadze. Zespół archeologów odkrył w południowym Egipcie wykute w skale rysunki sprzed 5200 lat, z czasów najwcześniejszej dynastii panującej w starożytnym Egipcie. W badaniach wzięło udział 25 tys. kobiet i mężczyzn. Wyniki pokazują, że ludziom w średnim wieku, niezależnie od tego, jakie diety stosują, i tak przybywa kilogramów. Z wiekiem ta tendencja się pogłębia. Jak obliczyli naukowcy, corocznie średnio 12 milionów ludzi decyduje się na przestrzeganie różnych diet, lecz tylko 10 proc. z nich udaje się zrzucić znaczącą ilość kilogramów. Nawet jednak osoby z tej grupy szybko potem przybierają na wadze. Badacze poddali dokładnej obserwacji 5362 mężczyzn i kobiet, którzy urodzili się w 1946 roku i 20 tys. osób, większość z których przyszła na świat w 1958 roku. Jak mówi Rebecca Hardy z Medical Research Centre, ludzie z obu grup zaczęli przybierać na wadze w latach 80., a potem ten przyrost był coraz większy. Mężczyźni przybierają na wadze przez całe życie, bez specjalnych skoków. Kobiety tyją wolniej, ale gdzieś ok. 35. roku życia proces ten przyspiesza. Jak tylko przybrało się zbędnych kilogramów, to nie można się ich pozbyć. Człowiek staje się coraz grubszy, mimo prób schudnięcia przekonuje. Niecodzienne odkrycie w Egipicie Naukowcy z amerykańsko-włoskiej ekspedycji archeologicznej dokonali odkrycia na stanowisku w Asuanie, mieście będącym stolicą gubernatorstwa o tej samej nazwie, położonym nad Nilem przy pierwszej katarakcie na rzece. Odkryte rysunki przedstawiają publiczną królewską uroczystość i pochodzą z okresu protodynastycznego (ok r. p.n.e.), z czasów tzw. Dynastii O. Określenie Dynastia O stosowana jest przez naukowców wobec władców Górnego Egiptu, którzy prawdopodobnie zjednoczyli Egipt przed okresem panowania I Dynastii (ok r. p.n.e.). Według naukowców, w czasach okresu predynastycznego uformowały się podwaliny kultury starożytnego Egiptu. Inf. agencyjne

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Solidarity Payments Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875 Poznań

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną.

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZAKŁADY SPORTOWE I. Postanowienia ogóle 1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. 2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

Inclusion Europe. Raport

Inclusion Europe. Raport Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu Inclusion Europe Raport Inclusion Europe i jego 49 członków z 36 państw walczą ze społecznym wykluczaniem oraz

Bardziej szczegółowo

CUP-O-NOMICS. Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie

CUP-O-NOMICS. Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie CUP-O-NOMICS Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie Wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS czerwiec 2016 Kibicuj sercem, inwestuj

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ:

NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ: NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ: 1. ZASADY OGÓLNE i DEFINICJA: 1.1. OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA TRANSFERY: W sytuacji,

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010

INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010 I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h i m. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l.

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne » Inspiracją dla programu IPS były organizowane od 1986 roku praktyki dla studentów ze Stanów Zjednoczonych.» Polska

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 03 marca 2015 1 Oferta DAAD DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce!

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! Warszawa, 9 grudnia 2015 r. W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! W krajach takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, za brak polisy OC właścicielowi może zostać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO 2012 - WARSZAWA Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 czerwca 2012 r. Informacja o badaniu Cel badania: Ocena

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Dla kogo przeznaczona jest ta ulotka? Ulotka określa zasady składania wniosków o przyznanie emerytury,

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

ONE YEAR TO GO GDYNIA

ONE YEAR TO GO GDYNIA ONE YEAR TO GO GDYNIA 16 17 CZERWCA 2016 GDYNIA Więcej informacji wkrótce! Czas na wielkie emocje! Już w 2017 roku Polska będzie gospodarzem turnieju mistrzowskiego UEFA EURO Under 21. Dokładnie na 365

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sztutowo Muzeum Stutthof

Sztutowo Muzeum Stutthof Sztutowo Muzeum Stutthof Historia Pierwsi więźniowie przybyli do niemieckiego obozu pod Sztutowem 2 września 1939 r. Do 30 września 1941 r. obóz nosił nazwę "Zivillager Stutthof". Termin "KL Stutthof"

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2008 r. Na podstawie art. 131 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! Drodzy Przyjaciele Piłki Nożnej Amp Futbol Polska organizator AMP FUTBOL CUP to stowarzyszenie promujące w Polsce ampfutbol piłkę nożną dla

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH Kobiecy styl zarządzania dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Czas na nas Plan prezentacji 1. Szklany sufit

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga 28 lipiec 2010 07:40:00 Sukces zawodników Mustanga W Lesznie i Zielonej Górze w dniach 23-25.07.2010 odbyły się Mistrzostwa Europy w Speedrowerze.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI O PUCHAR GAZETY ZAMOJSKIEJ ZAMOŚĆ 14 GRUDNIA 2014R. PRZEPISY GRY INFORMACJE OGÓLNE: miejsce rozgrywek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK ŚWIDNICA

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK ŚWIDNICA REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2 0 1 3 ŚWIDNICA CEL IMPREZY: 1. Wyłonienie Mistrza Województwa w Halowym Turnieju w Piłkę Nożną Sędziów spośród

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2014 DREZDENKO CEL IMPREZY: 1. Wyłonienie Mistrza Województwa w Halowym Turnieju w Piłkę Nożną Sędziów spośród

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo