Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)"

Transkrypt

1

2 Przeloty rejsowymi samolotami LITLI (codziennie) INFORMCJE PRKTYCZNE Dokumenty: Dowód osobisty. Zalecamy posiadanie paszportu. Waluta/banki: Wymiana polskiej waluty jest niemo liwa. Walutà obowiàzujàcà we W oszech jest EURO. Obce waluty mo na wymieniç w bankach (czynne: pon.-pt. 8:30-13:00 i 1:30-16:00). Karty kredytowe nie zawsze sà akceptowane, szczególnie w ma ych sklepach i restauracjach. Sklepy: Otwarte od poniedzia ku do soboty w godzinach :00-13:00 i 16:00-1:00, jeden dzieƒ w tygodniu sà zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. W centrach historycznych du ych miast niektóre sklepy nie majà przerwy obiadowej i pozostajà otwarte w niedziel. Supermarkety czynne sà zazwyczaj w godzinach 6:00-1:30 od poniedzia ku do soboty, jeden dzieƒ w tygodniu zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. Muzea: Otwarte zazwyczaj 6 dni w tygodniu, w ró nych godzinach, ale zwykle rano i po po udniu. ary/restauracje: ary/pizzerie otwarte sà zazwyczaj w godzinach 6:00-2:00, natomiast restauracje w godzinach 12:00-1:30 i 18:30-2:00, niektóre z nich, w centrach historycznych nie robià przerwy obiadowej. Telefon: Karty do automatów telefonicznych o ró nej wartoêci mo na nabyç w kioskach. by zatelefonowaç do Polski, nale y wykr ciç numer 008, potem numer kierunkowy danego miasta oraz numer abonenta. enzyna/autostrady: Koszt 1 litra benzyny ok. 1 EURO. Op ata za 10 km autostrady ok. 0, EURO. PROGRMY PKIET PODSTWOWY WEEKEND PRZELOT + 2 NOCE W HOTELU w Rzymie, Wenecji, Florencji, Mediolanie, Neapolu i Palermo. wyloty: PIÑTEK-NIEDZIEL lub SOOT-PONIEDZI EK zawiera: przelot rejsowymi samolotami LITLI na trasie Polska/W ochy/polska, w klasie ekonomicznej, bez stop over (postoju w podró y); op aty lotniskowe w oskie i polskie, taksy lokalne; 2 noclegi ze Êniadaniami w formie bufetu w wybranym hotelu, taksy lokalne; bilet jest zamkni ty zmiana rezerwacji niedozwolona. Pakiet mo na przed u yç o dodatkowe noce w hotelu do maksimum nocy. Cena pakietu zwi kszy si wi c tylko o koszt dodatkowych nocy, równie w innych miastach proponowanych w naszym katalogu. Na przyk ad pakiet podstawowy z noclegami w Rzymie mo na przed u yç o dodatkowe noce w Neapolu, Florencji, Wenecji, itd. INDYWIDULNE REZERWCJE W HOTELCH Rezerwacja hoteli na terenie ca ych W och dla klientów podró ujàcych w asnym samochodem, nawet na 1 noc, lub jako przed u enie Pakietu podstawowego Weekend, lub w po àczeniu z wynajmem samochodu (patrz str. 18). SPIS TREÂCI: str. 3-6 str. - WYNJEM SMOCHODU VIS Za poêrednictwem naszego biura mogà Paƒstwo wynajàç samochód firmy VIS w wi kszoêci miast w oskich. Szczegó owe informacje na temat mo liwoêci rezerwacji samochodów oraz cen uzyskajà Paƒstwo w naszym biurze. Wynajem samochodów Warunki uczestnictwa Ubezpieczenie str str str. 1 str. 1 str str. 18 str. 1 str. 1 KWOT REZERWCYJN 0 PLN od osoby doros ej, 2 PLN dzieci 0-12 lat obowiàzkowa, zawiera pakiet ubezpieczeniowy SIGNL IDUN (patrz str. 1) i dotyczy rezerwacji pakietu weekend, indywidualnej rezerwacji hotelowej. UWGI DOTYCZÑCE KTLOGU Wszystkie ceny zosta y skalkulowane w oparciu o kursy walut i koszty obowiàzujàce w momencie powstawania katalogu: styczeƒ 200. Opublikowane ceny za hotele nie dotyczà okresów szczególnych, takich jak festiwale, targi, kongresy itp. W wi kszoêci hoteli serwowane sà Êniadania kontynentalne (pieczywo, d em, ser, kawa/cappuccino lub herbata) w formie bufetu. W niektórych hotelach Êniadania bywajà wzmocnione. W wi kszoêci hoteli doba hotelowa zaczyna si o godz. 1:00 a koƒczy o 11:00. Zdj cie na ok adce:????????????????.

3 : RTEMIDE COLONN PLCE MICHELNGELO CHMPGNE GRDEN LEXNDR PTRI DIPLOMTIC UGUSTE EXPRESS Y HOLIDY WINDROSE DORI SEREN NIZZ SONY RIMINI Hotel RTEMIDE oooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale. Pokoje: 8 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Pokoje dla niepe nosprawnych. Us ugi: komfortowy hotel, usytuowany przy jednej z g ównych ulic w Rzymie. Posiada restauracj, bar, kawiarni, Roof Garden. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze. Gara : 0 metrów od hotelu, p atny. Hotel COLONN PLCE oooo Po o enie: w centrum historycznym miasta, niedaleko budynku Parlamentu i Rzàdu, par kroków od Fontana di Trevi, Piazza di Spagna i Piazza Navona. Pokoje: 112 pokoi komfortowo urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor, radiem, minibarem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel pierwszej kategorii, usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada bar, sal Êniadaniowà Taverna Colonna, Roof Garden z solarium i ma ym basenem z hydromasa em. STRHOTEL MICHELNGELO oooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, kilka kroków od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 1 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, suszarkami do w osów, minibarem, klimatyzacjà, sejfem. Us ugi: hotel posiada bar, restauracj, sal konferencyjnà, depozyt na baga e. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze, dost p do internetu. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Oferta specjalna: w cenie zawarte amerykaƒskie Êniadanie w formie bufetu, napoje i drinki w pokojowym minibarze, kawa na powitanie goêci w restauracji hotelowej Cafetteria Nazionale. Zni ka dla dzieci 0-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=2 z, dod. noc=3 z ; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=63 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=1026 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=130 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=621 z, dod. noc=202 z ; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=281 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=116 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=13 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 30% 3

4 Hotel CHMPGNE GRDEN oooo Po o enie: w samym centrum historycznym Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: wszystkie pokoje komfortowo urzàdzone z azienkami, minibarem, telefonem, internetem, TV sat, sejfem. Us ugi: hotel urzàdzony stylowo, posiada al Êniadaniowà, sal konferencyjnà, Roof Garden, taras. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel LEXNDR ooosup. Po o enie: hotel po o ony przy presti owej ulicy Via Veneto mi dzy Piazza di Spagna a Fontana di Trevi, niedaleko wspania ego parku Villa orghese. Pokoje: 60 gustownie urzàdzonych pokoi z azienkami, TV sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada restauracj, sale konferencyjne, bar i pralni. Gara : przy hotelu. Hotel PTRI ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, 00 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: przyjemny hotel usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada sal telewizyjà, bar. Hotel DIPLOMTIC ooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, w niedalekiej odleg oêci od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar i sal Êniadaniowà. Hotel UGUSTE ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale, 00 metrów od Dworca i. Pokoje: 20 pokoi urzàdzonych w stylu art deco, z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: hotel usytuowany jest na 2-gim pi trze stylowej kamienicy. Posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà, bar, wind. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=803 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=113 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=10 z, dod. noc=1 z ; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 23 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=83 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1011 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=386 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.= z, dod. noc zni ka 30% Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=81 z ; () pakiet podst.=1 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=66 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) w pok. -os Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=01 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z

5 Hotel EXPRESS Y HOLIDY ooo Po o enie: niedaleko azyliki San Giovanni in Laterano, km od centrum historycznego Rzymu. Pokoje: 120 nowoczesnych, komfortowo urzàdzonych pokoi (w wi kszoêci z balkonami), z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem. Us ugi: w hotelu sala Êniadaniowa, sale konferencyjne, us ugi pralnicze. Parking: przy hotelu, p atny. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Hotel WINDROSE ooo Po o enie: w samym sercu Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: komfortowo urzàdzone z azienkami, TV sat, klimatyzacjà, telefonem, dost pem do internetu, sejfem, minibarem. Us ugi: nowoczesny, komfortowy hotel. Posiada sal Êniadaniowà, taras, sal konferencyjnà. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel DORI ooo Po o enie: w centrum historycznym Rzymu, niedaleko azyliki Santa Maria Maggiore. Pokoje: 20 pokoi komfortowo urzàdzonych, z azienkà, sejfem, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów, klimatyzacjà i minibarem. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony w 2003 r., usytuowany w zabytkowej kamienicy. Posiada sal Êniadaniowà, mo liwoêç korzystania z internetu, faksu. Hotel SEREN ooo Po o enie: w samym centrum miasta, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, klimatyzacjà. 1 pokój dla niepe nosprawnych. Us ugi: bardzo adny hotel, znajduje si na drugim pi trze, posiada sal Êniadaniowà, bar, wind. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=328 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=12 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=626 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=31 z, dod. noc zni ka 30% w pok. w pok. 1-os. 2-os () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=216 z Hotel NIZZ ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel niedawno odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar, sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, dost p do internetu. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=88 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0%

6 Hotel SONY ooo Po o enie: w centrum Rzymu, naprzeciwko Teatru dell'gzero, w bliskiej odleg oêci od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi elegancko urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, us ugi pralnicze, mo liwoêç korzystania z internetu. Zwierz ta: dozwolone (ma ych rozmiarów). Hotel RIMINI ooo Po o enie: w centrum handlowym Rzymu, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 3 pokoi z azienkami, TV kolor, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony, prowadzony bezpoêrednio przez w aêcicieli. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=631 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=2 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 0% I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Leonardo da Vinci w Fiumicino do centrum Rzymu (3 km) 1. Pociàg regularne po àczenie z lotniska na Dworzec Kolejowy i w centrum Rzymu. Kursuje co 30 minut, czas przejazdu ok. 30 minut, cena biletu: ~ EURO. 2. Transfery prywatnym samochodem na zamówienie Varsavolo (kierowca-pilot mówiàcy po polsku) Ceny za transfer, za samochód, w PLN (nie zawierajà VT) Lotnisko Fiumicino - hotel w Rzymie lub vice versa max max max max 2 os. os. 8 os. 16 os. 20,- 380,- 20,- 0,- 3. Zwiedzanie Rzymu - ceny w PLN (nie zawierajà VT) Przewodnik z j zykiem polskim Czas trwania 3 godziny do wyboru trasa zwiedzania (Watykan, Rzym Staro ytny, Rzym arokowy) max max max max 2 os. os. 8 os. 13 os. PIESZE 0,- 630,- 60,- 680,- Z TRNSPORTEM 0, , ,- 1.00,- II. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. utokar. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). Czas trwania 3 godziny 1. Rzym Klasyczny (Plac Republiki, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). Codziennie, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 130 PLN. 2. Rzym Imperialny (Kapitol Forum Romanum, Koloseum, uk Konstantyna, Piramida Gaiusa, azylika Âw. Paw a za murami zwiedzanie). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30 (Koloseum zamkni te w poniedzia ki i Êrody). Cena: 130 PLN. 3. Muzea Watykaƒskie (Villa orghese, Muzea Watykaƒskie zwiedzanie, Kaplica Sykstyƒska, Pokoje Rafaela). Codziennie z wyjàtkiem niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN.. Rzym ChrzeÊcijaƒski (azylika Santa Maria Maggiore zwiedzanie, Âwi te schody, azylika Âw. Jana na Lateranie zwiedzanie, Via ppia, Katakumby, Piramida Gaiusa). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE. Wille i zamki w okolicach Rzymu (Termy Karakalli lbano Castelgandolfo riccia Nami Grottaferrata Frascati). W ka dy wtorek i sobot, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. Czas trwania godziny 1. ogoslawieƒstwo Papie a (Plac Republiki, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, Plac Âw. Piotra b ogoslawieƒstwo Papie a). W ka dà niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN. 2. udiencja u Papie a (Villa orghese, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). W ka dà Êrod, wyjazd z hoteli 8:30/:1. Cena: 10 PLN. Ca odzienne wycieczki czas trwania 13 godzin 1. Rzym-Neapol-Capri-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu; przeprawa promem do Marina Grande na Capri, zwiedzanie Lazurowej Groty jeêli pogoda pozwoli, powrót do Marina Grande i panoramiczne zwiedzanie wyspy wraz z jej stolicà nacapri; obiad w typowej restauracji; powrót do Rzymu ok. 21:30). Cena: 60 PLN. 2. Rzym-Neapol-Pompeje-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu zwiedzanie Mergellina, Lungomare Caracciolo, Zamek Królewski, Teatr San Carlo; przejazd do Pompei obiad w restauracji; zwiedzanie Pompei; przejazd do Sorrento i panoramiczne zwiedzanie miasta). Cena: 0 PLN. 2. Rzym-Florencja-Rzym codziennie z wyjàtkiem poniedzia ków, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Florencji zwiedzanie Katedry Santa Maria del Fiore, Dzwonnica Giotta, aptysterium Âw. Jana, Plac della Signoria, Pa ac stary; obiad w restauracji; czas wolny na zakupy; Piazzale Michelangelo i Ponte Vecchio; powrót do Rzymu ok. 21:00). Cena: 60 PLN. III. MUZE 1. Muzea Watykaƒskie Viale Vaticano otwarte: pon.-pt. 08:-1:20 (od do 30.10) 08:-12:20 (od do i od do 2.12) wszystkie soboty 08:-12:20; niedziele zamkni te (z wyjàtkiem ostatniej niedzieli miesiàca wejêcie bezp atne) Cena biletu: ~12 EURO (zni kowe ~8 EURO). 2. Koloseum otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00, niedz. i Êwi ta 0:00-1:00 Cena biletu: ~8 EURO (dzieci poni ej 18 lat wst p wolny). 3. Foro Romano Largo Romolo e Remo, /6 otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Wst p bezp atny.. Galeria Doria Pamphili Piazza del Collegio Romano, 2 otwarte: codziennie z wyj. czwartków 10:00-1:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Cena biletu: ~8 EURO. NOWOÂå REJSY STTKIEM WYCIECZKOWYM PO TYRZE na zamówienie w Varsavolo ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT) I trasa rejs z komentarzem turystycznym w dwóch j zykach (j. w oski i j. angielski). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Risorgimento oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Czas trwania 1 godz. 10 min Codziennie, razy dziennie o nats pujàcych godzinach: 10:00, 11:30, 1:30, 1:00. Cena biletu: 0,- PLN II trasa rejs z kolacjà na pok adzie (przy muzyce, bez komentarza turystycznego). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Duca d'osta oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Kolacja zawiera: powitalny cocktail, 2 dania, deser, 1/2 l wody mineralnej, kaw. Czas trwania 2 godz. 1 min. Codziennie, o godzinie 20:00. Cena biletu: 200,- PLN. 6

7 : 1 COLOMIN 2 KETTE 3 PLZZO L SCL ROYL SN MRCO 6 8 I MORI D'ORIENTE ELLE RTI MLIRN CPRI SERENISSIM GLLINI 2 11 RTOLOMEO 6 Hotel COLOMIN oooo Po o enie: hotel po o ony w centrum historycznym Wenecji, 10 m od Placu San Marco ze wspania ym widokiem na Ponte dei Sospiri. Pokoje: wszystkie urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà i suszarkami do w osów. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, american bar, sal konferencyjnà, sal TV. Hotel KETTE oooo Po o enie: niedaleko Teatru La Fenice i par kroków od Placu San Marco. Pokoje: 0 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: pi kny hotel stylowo urzàdzony, kompletnie odrestaurowany. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Parking: Tronchetto, p atny. Hotel PLZZO L SCL oooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, par kroków od Placu San Marco, niedaleko Teatru Carlo Goldori. Pokoje: 13 pokoi elegancko urzàdzonych w weneckim stylu, z azienkà, telefonem, klimatyzacjà, suszarkà do w osów, minibarem, sejfem, TV sat i dost pem do internetu. Us ugi: hotel ostatnio ca kowicie odnowiony, posiada sal Êniadaniowà, ma à sal konferencyjnà. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=13 z, dod. noc gratis Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) C Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=81 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis; (C) pakiet podst.=121 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=12 z, dod. noc= 12 z ; () pakiet podst.=612 z, dod. noc=202 z ; (C) pakiet podst.=13 z, dod. noc= od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1133 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=63 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=60 z, dod. noc zni ka 0%

8 8 Hotel ROYL SN MRCO ooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, 0 metrów od Placu San Marco. Pokoje: 2 pokoje komfortowo urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, suszarkami do w osów, sejfem, telefonem, TV, minibarem oraz klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony. Posiada pralni, serwis internetowy, sale konferencyjne, restauracje. Hotel I MORI D'ORIENTE oooo Po o enie: w jednej ze spokojniejszych dzielnic Wenecji Cannareggio przy Fondamenta della Sensa. Pokoje: urzàdzone w stylu orientalnym, wszystkie z azienkami, telefonem, TV sat, radiem, minibarem, klimatyzacjà, suszarkami do w osów oraz sejfem. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, bar oraz ma à sal konferencyjnà. Hotel ELLE RTI ooo Po o enie: w centrum historycznym Wenecji, niedaleko Galerii dell'ccademia delle elle rti. Pokoje: 6 nowych, komfortowo urzàdzonych pokoi w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, suszarkami do w osów, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony w 1 roku. Posiada sal Êniadaniowà, bar, taras. Hotel MLIRN ooo Po o enie: niedaleko Ponte di Rialto. Pokoje: 2 pokoi urzàdzonych w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, minibarem, TV kolor. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, restauracj. Hotel CPRI ooo Po o enie: w pobli u Canale Grande, 10 minut od Porte di Rialto, 2, km od Placu San Marco (20 minut), 300 metrów od dworca kolejowego i 200 metrów przystanku Vaporetto. Pokoje: 0 pokoi kompletnie odnowionych w 1 roku, z azienkami, telefonem, TV kolor, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Niektóre pokoje przystosowane sà dla osób niepe nosprawnych. Us ugi: hotel posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0- lata: od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=131 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci -12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=6 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=106 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1330 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=103 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1168 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=622 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=68 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=16 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=33 z, dod. noc=262 z ; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=21 z

9 Hotel SERENISSIM oosup. Po o enie: wspaniale po o ony mi dzy Placem San Marco a Ponte di Rialto. Przystanek Vaporetto przy Rialto. Pokoje: 3 pokoje z azienkami, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: Hotel posiada niewielki hall, sal telewizyjnà. Parking: w odleg oêci 3 km. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=20 z w pok. -os Hotel GLLINI oo Po o enie: 0 metrów od teatru La Fenice i minut pieszo od Placu San Marco i Ponte di Rialto. Pokoje: 0 pokoi z azienkami i bezpoêrednim telefonem. Us ugi: hotel prowadzony przez w aêcicieli, posiada sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, bar. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-10 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=20 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=38 z, dod. noc zni ka 0% Hotel RTOLOMEO oo Po o enie: usytuowany w okolicy, Ponte di Rialto, minut pieszo od Placu San Marco. Pokoje: wszystkie z azienkami, TV kolor, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=63 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.= z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 100 z ; () pakiet podst.=10 z, dod. noc zni ka 100 z I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Marco Polo w Wenecji do centrum miasta na wyspie (13 km) 1. Regularny autobus Lotnisko - Piazzale Roma kursuje co 30 minut, czas przejazdu 2 minut. Cena biletu: ~1 EURO. Vaporetto (autobus wodny) z Piazzale Roma do zarezerwowanych hoteli, kursuje co 1 minut. Cena biletu: ~ EURO. Z Piazzale Roma mo na równie wziàç taksówk wodnà motoscafo 2. Vaporetto z lotniska przez urano - Murano - Lido - rsenale - Plac San Marco, kursuje co 1/2 godz., czas przejazdu 1 godz. i 10 min. Cena biletu: ~10 EURO. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE II. PO ÑCZENI Z WENECJI MESTRE DO WENECJI N WYSPIE 1. Pociàg z dworca kolejowego w Mestre na dworzec kolejowy Santa Lucia w Wenecji na wyspie. 2. utobus z dworca autobusowego w Mestre na Piazzale Roma w Wenecji na wyspie. III. TRNSFERY PRYWTNÑ MOTORÓWKÑ na zamówienie w Varsavolo Ceny w PLN za osob w jednà stron (nie zawierajà podatku VT) 1 os. 2 os. 3 os. os. Lotnisko-Hotel 620,- 310,- 210,- 160,- Dworzec-Piazzale Roma-Hotel 310,- 10,- 120,-,- IV. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). 1. Wycieczka na wyspy Laguny (Murano, urano zwiedzanie fabryki szk a weneckiego, Torcello) Codziennie rano i po po udniu, w okresie Czas trwania 3, godz. Cena: 100 PLN. 2. Piesze zwiedzanie centrum historycznego (poczàtek Plac San Marco, Pa ac Do ów, Most Westchnieƒ) Codziennie rano 0:00 przez ca y rok. Czas trwania 2 godz. Cena: 130 PLN. V. MUZE 1. azylika Âw. Marka Plac Âw. Marka otwarte: pon.-sob. 0:-16:30 niedziela 1:00-16:30 Wst p do azyliki: bezp atny. Pala d' Oro (O tarz G ówny): ~1, EURO, skarbiec: ~2 EURO. 2. Pa ac Do ów Piazzetta otwarte: codziennie :00-1:00 Cena biletu: ~11 EURO.

STARHOTEL MICHELANGELO

STARHOTEL MICHELANGELO Hotele: 1 2 3 4 5 6 MICHELNGELO CORON D'ITLI MRTELLI SILE ONCINI CENTRLE 4 1 2 3 5 6 10 STRHOTEL MICHELNGELO oooo Po o enie: w centrum Florencji przy parku delle Cascine. Pokoje: 119 pokoi komfortowo urzàdzonych,

Bardziej szczegółowo

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto Program: PRZEZ LORETO DO RZYMU (autokarem - 4300 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - niedziela - Wyjazd z Polski Dzień 2 poniedziałek PADWA - LORETO - Zwiedzanie Padwy Piazza del Prato,

Bardziej szczegółowo

Rzym, Apartamenty Campanella (5 os)

Rzym, Apartamenty Campanella (5 os) Rzym, y Campanella (5 os) Mieszkanie położone jest koło Watykanu, w eleganckiej dzielnicy, przy via Tommaso Campanella, na drugim piętrze, z windą, powierzchnia 80 m2. sypialnia dwuosobowa z ładnym widokiem

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Program: DOOKOŁA WŁOCH W 9 DNI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota. - Wyjazd z Polski

Program: DOOKOŁA WŁOCH W 9 DNI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota. - Wyjazd z Polski Program: DOOKOŁA WŁOCH W 9 DNI (autokarem - 4800 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota - Wyjazd z Polski Dzień 2 niedziela LORETO LANCIANO MONTE SANT ANGELO - Przyjazd do Loreto w godzinach

Bardziej szczegółowo

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem Sanktuariów Włoch 8 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki}

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ... (nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax)... (miejscowość, data) OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zorganizowanie 4 dniowej wycieczki do Rzymu dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII. 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM

Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII. 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

There are no translations available. Program: DOOKOŁA WŁOCH Z WYPOCZYNKIEM W RIMINI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki}

There are no translations available. Program: DOOKOŁA WŁOCH Z WYPOCZYNKIEM W RIMINI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} There are no translations available. Program: DOOKOŁA WŁOCH Z WYPOCZYNKIEM W RIMINI (autokarem - 4400 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota - Wyjazd z Polski Dzień 2 PADWA - FLORENCJA

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1047/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

PIELGRZYMKA DO WŁOCH I DZIEŃ Zbiórka o godzinie 22:10 na Placu Kościelnym Kościoła WNMP w Szczecinie Dąbiu Czynności organizacyjne Błogosławieństwo Ks. Proboszcza Wyjazd nocna jazda przez Niemcy, Austrię do Włoch WNĘTRZE KOŚCIOŁĄ

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton /

Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina / Bormio / Sant Anton / Kategoria **** Region 4 Valli-Bormio/Lombardia/Włochy Atuty terminy Free Ski, centrum wellness,

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa w Watykanie

Niedziela Palmowa w Watykanie Niedziela Palmowa w Watykanie 18.03. - 26.03.2013 r. DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski 18.03.2013 (poniedziałek) O ustalonej godzinie rano (05:00) spotykamy się na Mszy Świętej w Sanktuarium Bł. Jana 1 / 7 Pawła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Barcelona, (5 dni/4 noce) TravelConcierge zapewni: Program nie uwzględnia:

Barcelona, (5 dni/4 noce) TravelConcierge zapewni: Program nie uwzględnia: Barcelona, (5 dni/4 noce) TravelConcierge zapewni: Przelot na trasie Warszawa Barcelona El Prat i v.v. samolotem rejsowym linii lotniczych PLL LOT; Bagaż lotniczy: 1 sztuka bagażu podręcznego oraz 1 sztuki

Bardziej szczegółowo

Program: z MEDIOLANU dookoła WŁOCH do RZYMU. 10 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 WŁOCHY - MEDIOLAN

Program: z MEDIOLANU dookoła WŁOCH do RZYMU. 10 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 WŁOCHY - MEDIOLAN Program: z MEDIOLANU dookoła WŁOCH do RZYMU 10 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 WŁOCHY - MEDIOLAN - Wylot z macierzystego kraju - Przylot do Mediolanu (w godzinach rannych)

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER we Włoszech

SYLWESTER we Włoszech SYLWESTER 27.12.2013-03.01.2014 od 1099 PLN za osobę. *Prezentowane w serwisie ceny są ruchome. Mogą się różnić od cen katalogowych. Aktualna cena prezentowana jest na stronie. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DIETETYKI ŁÓDŹ 04-05 KWIETNIA 2014 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina /

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / Kategoria **** Region Cortina d'ampezzo/veneto/włochy Atuty strefa wellness z basenem, nad brzegiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena Warszawa Praga Wyjazd z Warszawy w godzinach rannych Przyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych Zakwaterowanie w hotelu Kolacja powitalna podczas rejsu po Wełtawie przy dźwiękach muzyki Trasa rejsu wiedzie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF RZYM (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Sorapiss /

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Sorapiss / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Sorapiss / Kategoria **** Region Cortina d'ampezzo/veneto/włochy Atuty Wi-Fi - gratis, spokojna okolica, wysoki standard

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento

PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento 1.09.2015 PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento 0:30 Wyjazd z Wrocławia (róg ulic Joannitów i Dawida).

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

pokój jedno-/dwuosobowy 90,00 zł dobę/osobę; 140,00 zł/dobę/2 osoby*

pokój jedno-/dwuosobowy 90,00 zł dobę/osobę; 140,00 zł/dobę/2 osoby* Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy propozycje hoteli, w których możecie Państwo zarezerwować noclegi na czas trwania konferencji. Wybrane hotele, znajdują się w niedalekiej odległości od budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Stowarzyszenia Konferencji Medycyny Paliatywnej ŁÓDŹ 14-16.11.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra POBYTY NARCIARSKIE W ANDORZE / VALLNORD & GRANDVALIRA/ W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 w oparciu o rozkład bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa - Barcelona hiszpańskim liniami VUELING. /PLL LOT skasował

Bardziej szczegółowo

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje:

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje: Hotel LUABAY COMPLEX **** zakwaterowanie w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli: La Cala, Costa Palma, Marivent - położonych w miejscowości Cala Mayor. Centrum Palmy oddalone jest od obiektów ok. 6 km, a do

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano Włochy Lido Adriano Wiek: od 12 do 18 lat Obozy i Kolonie Letnie 2014 Obozy Rekreacyjne Kod oferty:

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo *****

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** Położenie Hotel znajduje się w Cortina d'ampezzo, około 100 m od słynnej ulicy Corso Italia, we włoskiej prowincji Belluno, jest jednym z najbardziej znanych

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu There are no translations available. Program: ARCHITEKTONICZNE PEREŁKI WŁOCH 12 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1048/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176 COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! Symbol oferty: 1040/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu 10 % Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł Dopłata do 2 kolacji i obiadu 260 zł 290 zł Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 3 noclegi w hotelu ** na przedmieściach Paryża

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Program: DOOKOŁA WŁOCH W 12 DNI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota. Wyjazd z Polski

Program: DOOKOŁA WŁOCH W 12 DNI. (autokarem km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota. Wyjazd z Polski Program: DOOKOŁA WŁOCH W 12 DNI (autokarem - 4900 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - sobota Wyjazd z Polski Dzień 2 niedziela VERONA - FLORENCJA - Zwiedzanie Verony Renesansowe mury obronne

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Symbol oferty: 956/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. na Węgry WĘGRY 2011. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. na Węgry WĘGRY 2011. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu na Węgry WĘGRY 2011 Termin wyjazdu: 10 12.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 318 zł 49 769,65 zł

Bardziej szczegółowo

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande***

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Pięciopiętrowy budynek, położony przy plaży. Posiada windę, numerowane miejsca parkingowe. Zwierzęta dozwolone. Apartamenty: A-3 (3 : pokój dwuosobowy z rozkładaną

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Symbol oferty: 869/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

po pierwsze LOKALIZACJA

po pierwsze LOKALIZACJA po pierwsze LOKALIZACJA ul. Gęsia 22a / ul. Podgórska, przy Moście Kotlarskim, nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie z: - Dzielnicą Kazimierz, jej zabytkami, kamienicami, świątyniami, muzeami, kawiarniami

Bardziej szczegółowo

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA TERMIN Lato 2014 LICZBA OSÓB: 2 Stworzony pod koniec XIX wieku Orient-Express niemal od początku swojego istnienia stał się ikoną luksusowych podróży europejskiej

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis!

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Symbol oferty: 21/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Florencja - serce Toskanii

Florencja - serce Toskanii Florencja - serce Toskanii Opis Cena od: 3000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Włochy Florencja jest to miasto w Toskanii, położone nad rzeką Arno. To kolebka renesansu, miejscowość uchodząca w całości jako

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Symbol oferty: 668/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Lombardia Mediolan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ WZÓR Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

POLINEZJA FRANCUSKA EGZOTYKA CENNIK 2015/2016

POLINEZJA FRANCUSKA EGZOTYKA CENNIK 2015/2016 POLINEZJA FRANCUSKA KOD: PFWRW WYCIECZKA 3 RAJSKIE WYSPY 17 DNI (TAHITI-BORA BORA-MOOREA) BB Wyloty indywidualne: z Warszawy: codziennie Wyloty grupowe (z polskim pilotem) z Warszawy: Wyloty grupowe (min.

Bardziej szczegółowo

Niemcy / Garmisch - Partenkirchen / Garmisch-partenkirchen / Mercure (Garmisch- Partenkirchen) /

Niemcy / Garmisch - Partenkirchen / Garmisch-partenkirchen / Mercure (Garmisch- Partenkirchen) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Niemcy / Garmisch - Partenkirchen / Garmisch-partenkirchen / Mercure (Garmisch- Partenkirchen) / Kategoria **** Region Garmisch-Partenkirchen/Bawaria/Niemcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer /

Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer / Kategoria *** Region Europa Sport Region/Ziemia Salzburska/Austria Atuty strefa wellness

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1054/1176

COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1054/1176 COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1054/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Costa

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo