KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻKA REFERENCYJNA"

Transkrypt

1 KSIĄŻKA REFERENCYJNA Sensat ions 1

2 3

3 Spis treści Wprowadzenie 7 Dom mieszkalny, Hallwang 63 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Berlinie 65 Projekty zewnętrzne 8 Projekt Domino, Berlin 67 Pałac Chateau Nyon 11 Starówka, Dordrecht 13 Projekty wewnętrzne 69 Domek myśliwski, Bad Mitterndorf 15 Muzeum Mönchehaus, Goslar 71 Koornburg, Lejda 17 Kościół Św. Dominika, Malaga 73 Palazzo Moriggia, Mediolan 19 Katedra Św. Michała, Hamburg 75 Pałac Królewski, Antwerpia 21 Cafeteria de Versailles, Wersal 77 Urząd Rady Miejskiej, Malaga 23 Rijksmuseum, Amsterdam 81 Rynek, Graus 25 Stadsfeestzaal, Antwerpia 85 Rynek, Estadilla 29 Festspielhaus, Salzburg 87 Osiedle Area de Rehabilitación Integral, Ponferrada 31 Kursaal, Ostenda 91 Portofino 33 Szpital Uniwersytecki, Gandawa 93 Młyn Grands Moulins, Paryż 35 Kościół Dives, Misericordia 95 Karuzela "diabelski młyn", Wiedeń 37 Muzeum Historyczne, Berlin 97 Wieża japońska, Bruksela 39 Restauracja La Granada, Saragossa 99 Caserne Chabran, Awinion 41 Szpital Martini, Groningen 101 Fondazione Bioparco, Rzym Dom mieszkalny, Linz Blumenhotel, Karyntia Kompleks targowy, Dusseldorf Chile Haus, Hamburg 47 Muzeum van Gogha, Amsterdam 107 Osiedle mieszkaniowe, Lerchenfeld 49 Palavela, Turyn 51 Projekty zewnętrzne/wewnętrzne 109 Obserwatorium na górze Mont Ventoux 53 Opera La Scala, Mediolan 111 Budynek starostwa powiatowego, Starnberg 55 Hotel uzdrowiskowy, Domburg 113 Szkoła Pięciu Jezior i św. Franciszka, Stranberg 57 Vulcano Buono, Neapol 117 Osiedle Ribera de Arlequin, Kadyks 59 Teatr Agora, Lelystad 119 Mediateka, Biarritz 61 Kraanspoor, Amsterdam 121 5

4 WPROWADZENIE Nasza firma codziennie uczestniczy w wielu niezwykle interesujących projektach na całym świecie. Współpracując ściśle z naszymi inspirującymi klientami, fantastycznymi architektami, wspaniałymi rzemieślnikami, kierujemy się wspólną pasją i wspólnym celem, jakim jest osiągnięcie perfekcyjnego wyniku! W tym katalogu chcemy przedstawić Państwu kilka projektów, w których braliśmy udział i w których udało się nam osiągnąć właśnie te perfekcyjne wyniki. Są to projekty, z których jesteśmy naprawdę dumni i które były szeroko dyskutowane w naszej branży. Prezentują one sposób, w jaki pracujemy oraz to, jak nasze produkty i usługi wpisują się w te zadziwiające projekty. Realizacja każdego z tych projektów zaczęła się od zaangażowanego zespołu, dysponującego ogromnymi umiejętnościami, od inspirujących kolorów i ścisłej współpracy. Bez tego nie udałoby się zrealizować żadnego z tych spektakularnych projektów. Nie mielibyśmy też szansy na swój drobny wkład w historię. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć i myślimy już o przyszłych wyzwaniach i projektach. Jednak najpierw, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z wynikami naszych wspólnych starań, które będą inspiracją do dalszych działań. Zapraszamy do lektury krótkich opisów wybranych projektów Sikkens, które realizowaliśmy na całym świecie. Wraz z naszymi partnerami wykonaliśmy wspaniałą pracę, a jej wyniki są naprawdę niezwykłe! 6 7

5 PROJEKTY ZEWNĘTRZNE P A Ł A C " C H Â T E A U D E N Y O N " S T A R Ó W K A, D O R D R E C H T D O M E K M Y Ś L I W S K I, B A D M I T T E R N D O R F K O O R N B R U G, L E J D A P A L A Z Z O M O R I G G I A, M E D I O L A N P A Ł A C K R Ó L E W S K I W A N T W E R P I I U R Z Ą D R A D Y M I E J S K I E J W M A L A D Z E R Y N E K, G R A U S C A S E R N E C H A B R A N, A W I N I O N F O N D A Z I O N E B I O P A R C O, R Z Y M D O M M I E S Z K A L N Y, L I N Z C H I L E H A U S, H A M B U R G O S I E D L E M I E S Z K A N I O W E L E R C H E N F E L D P A L A V E L A, T U R Y N O B S E R W A T O R I U M N A M O N T V E N T O U X B U D Y N E K S T A R O S T W A P O W I A T O W E G O W S T A R N B E R G U R Y N E K, E S T A D I L L A A R E A D E R E H A B I L I T A C I Ó N I N T E G R A L, P O N F E R R A D A P O R T O F I N O M Ł Y N G R A N D S M O U L I N S, P A R Y Ż " D I A B E L S K I M Ł Y N " W W I E D N I U W I E Ż A J A P O Ń S K A W B R U K S E L I S Z K O Ł A P I Ę C I U J E Z I O R I Ś W. F R A N C I S Z K A W S T R A N B E R G U O S I E D L E R I B E R A D E A R L E Q U I N, K A D Y K S M E D I A T E K A W B I A R R I T Z D O M M I E S Z K A L N Y W H A L L W A N G A M B A S A D A S T A N Ó W Z J E D N O C Z O N Y C H W B E R L I N I E P R O J E K T D O M I N O, B E R L I N 8 9

6 PAŁAC CHÂTEAU DE NYON POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Znajdujący się w samym środku miasta Nyon i przeglądający się w wodach Jeziora Genewskiego pałac Château de Nyon jest charakterystycznym elementem miejscowego krajobrazu. Budynek ten początkowo wykorzystywany był jako budynek administracyjny przez rodzinę Savoy, a później przez administrację kantonu Berno. Pełnił on również funkcje siedziby sądu miejskiego, a nawet więzienia. Obecnie, w tym średniowiecznym zamku zorganizowano publiczne muzeum prezentujące przedmioty z porcelany wyprodukowane w Nyonie w latach Podczas renowacji obiektu przeprowadzonej w 2010 roku, w celu utrzymania tej historycznej budowli, konieczne było zachowanie jej charakterystycznych cech i zapewnienie przy tym dobrego dopasowania tego obiektu do jego miejskiego otoczenia. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Charles Auer Sàrl, Granges-près-Marnand Alpha Chalix, Alpha Setaliet Zastosowane w celu zabezpieczenia elewacji, przy zachowaniu historycznej struktury budynku Obiekt: Château de Nyon Lokalizacja: Nyon, Szwajcaria Wybudowany w: XII wieku Renowacja: 2010 r

7 STARÓWKA W DORDRECHCIE POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Renowacja najstarszego miasta Holandii - Dordrechtu, mająca na celu przywrócenie jego pierwotnej kolorystyki, wymagała intensywnych badań starodruków, obrazów, zabytkowych domów i historii stosowanych barw. Dzięki tym pracom można było zidentyfikować odpowiednie kolory i odtworzyć je w palecie 55 barw. Powodzenie tego projektu stało się katalizatorem dla podobnych przedsięwzięć, realizowanych później w innych holenderskich miastach i miasteczkach. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Pracownia architektoniczna: Kees Rouw and Hendrik Groeneweg różne produkty z rodziny farb zewnętrznych Sikkens Obiekt: Dordtse Kleuren Lokalizacja: Dordrecht, Holandia Wybudowany w: na przełomie XIV i XV wieku Renowacja: w toku 10 13

8 DOMEK MYŚLIWSKI, BAD MITTERNDORF POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Pełniący niegdyś funkcję domku myśliwskiego, obiekt ten jest obecnie budynkiem mieszkalnym. Budynek ten znajduje się na wysokości niemal metrów n.p.m, w austriackim regionie Styria. Ze względu na surowe i śnieżne zimy, konieczne było zastosowanie do jego renowacji środków ochrony drewna odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Stan drewnianej fasady wymagał zastosowania bezbarwnej farby oraz imitacji struktury drewna, aby zachować jej szczególny charakter. RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ: Firma malarska Christian Pichler z Bad Mitterndorf Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva) Wykorzystany do impregnacji Rubbol DSA (obecnie Cetol DSA) Wykorzystany, jako pierwsza warstwa Cetol HLS plus Wykorzystany, jako warstwa wierzchnia Obiekt: Jagdhaus (Domek myśliwski) Lokalizacja: Bad Mitterndorf, Austria Wybudowany w: 1514 r. Renowacja: 2007 r

9 KOORNBRUG, LEJDA POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Most ten zbudowano pierwotnie, aby pomóc w transporcie zboża przez kanał Nowy Ren, w centrum Lejdy. Koornbrug, to charakterystyczna zadaszona budowla, wpisana na listę zabytków. Badanie stanu mostu przeprowadzone w 2004 roku ujawniło poważne problemy wskazujące na konieczność przeprowadzenia kompleksowej renowacji. Słupy wykonane z sosny oregońskiej wymagały wymiany i impregnacji, która zapewniłaby ich trwałość na przyszłość, przy zachowaniu oryginalnej estetyki. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architektura: Veldman, Rietbroek, Smit Wykonawstwo: Burgy Roboty szklarskie i malarskie: Van Leyden BV Muiden Sikkens Sikkens Componex Wykorzystana do zapewnienia stabilności wymienianych elementów drewnianych Sikkens Rubbol XD Obiekt: Koornbrug (Most Zbożowy) Lokalizacja: Lejda, Holandia Wybudowany w: 1642 r. Renowacja: lipiec 2004 r

10 PALAZZO MORIGGIA, MEDIOLAN POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Palazzo Moriggia, należący pierwotnie do bogatych rodzin mediolańskich, jest obecnie siedzibą Museo del Risorgimento (Muzeum Zjednoczenia Włoch). Budynek ten odrestaurowano z okazji obchodów upamiętniających 150-lecie zjednoczenia Włoch. W uroczystościach związanych z tą rocznicą uczestniczył Prezydent Włoch, Giorgio Napolitano, były burmistrz miasta, Letizia Moratti oraz inni przedstawiciele lokalnych władz. Marka Sikkens była głównym sponsorem technicznym projektu, świadczącym pomoc techniczną i dostarczającym produkty, które umożliwiły przywrócenie barw elewacjom zewnętrznych głównego dziedzińca budynku. PRODUKTY SIKKENS Alpha Setaliet, Sil Grund, Alpha Supraliet, Alpha Tex Acryl, Cetol DSA, Rubbol BL Satin, Cetol Filter 7 plus Obiekt: Palazzo Moriggia Lokalizacja: Mediolan, Włochy Wybudowany w: XVIII w. Architekt, autor obiektu: Giuseppe Piermarini Renowacja: 2011 r

11 PAŁAC KRÓLEWSKI W ANTWERPII POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Pałac ten, wybudowany na zamówienie bogatego kupca, Johna Alexandra van Susterena, w swojej bogatej historii przechodził w ręce Cesarza Napoleona, Cara Rosyjskiego Aleksandra I, Króla Holandii Wilhelma I, a na koniec został zarekwirowany przez Prowizoryczny Rząd Belgijski. Po okresie użytkowania przez monarchów belgijskich, w 1969 roku został przekazany Ministerstwu Kultury i od tego czasu wykorzystywany jest do organizacji imprez kulturalnych, przedstawień i wystaw. Oczywiście warunkiem restauracji elewacji było zachowanie wyjątkowych cech tego budynku. Marka Sikkens zadbała o zastosowanie odpowiedniego systemu farb, który nadawał się do rozpylania z pistoletów malarskich oraz zajęła się koordynacją działań spółki malarskiej oraz zleceniodawcy/wykonawcy. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Van den Branden Marynen/Antwerpia Alphaloxan Wykorzystana na ścianach zewnętrznych. Wybrana ze względu na mineralne właściwości i bardzo wysoką przepuszczalność pary wodnej. Rubbol BL Satura Wykorzystana do malowania żaluzji. Wybrana ze względu na bardzo dobrą odporność na uszkodzenia i ścieranie. Obiekt: Pałac Królewski Lokalizacja: Antwerpia, Belgia Wybudowany w: 1745 r. Architekt, autor obiektu: Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge Renowacja: 2009 r

12 URZĄD RADY MIEJSKIEJ W MALADZE POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Miasto Málaga ma wiele charakterystycznych budynków, takich jak choćby budynek Banku Hiszpanii (Banco de Espańa), historyczny budynek urzędu celnego (Palacio de la Aduana) i budynek Uniwersytetu w Maladze (Málaga University). Renowacja tych budynków została zrealizowana w ramach większego projektu, którego celem było odtworzenie dynamizmu i energii całego historycznego centrum miasta. Marka Sikkens przeprowadziła szczegółowe badania historii kolorów budynków objętych projektem, których architektura kształtowała się na przestrzeni 250 lat, starając się opracować specjalną kolorystykę dla tego projektu. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Constructora CLAR Pintura Industrial Mario S.L. Obiekt: Urząd Rady Miejskiej Lokalizacja: Málaga, Hiszpania Renowacja: 2006 r. Alpha Desinfector Wykorzystana do usunięcia grzybów Alpha Neutralisator Wykorzystana do usunięcia soli i dopasowania Ph miejsc napraw, aby uniknąć pojawiania się plam podczas nakładania warstwy wykończeniowej. Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex Wykorzystane do wzmocnienia powierzchni i nadania jej maksymalnej oddychalności. Rubbol Reno+Rubbol EPS Wykorzystane na elementach stolarskich. Redox AK Primer+Redox AK Ferroflake Wykorzystane na powierzchniach metalowych

13 24 25 RYNEK, GRAUS

14 RYNEK, GRAUS POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Rynek (Plaza Mayor) w miejscowości Graus jest głównym placem, na którym obchodzone są wszystkie imprezy regionu Ribagorza. Jego charakterystyczne cechy sprawiły, że jest on popularną lokalizacją, wybieraną często do kręcenia reklam telewizyjnych. Ponieważ elewacje niektórych budynków zostały zaklasyfikowane, jako posiadające szczególną wartość kulturalną - proces renowacji musiał zachować zgodność z pierwotną kolorystyką, jednocześnie zapewniając trwałą ochronę barw. Marka Sikkens przeprowadziła szczegółowe badania elewacji historycznych, uwzględniając w swoich analizach próbki oryginalnych farb, starając się dobrać najwłaściwsze produkty zarówno pod względem właściwości ochronnych, jak i zgodności kolorystyki. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architektura: Ramón Solana Montero Pinturas Laporta Comercial Moré Constructora Tecnigestión Farby Alphaloxan, Alpha Setaliet Obiekt: Rynek główny (Plaza Mayor) Lokalizacja: Graus, Huesca, Hiszpania Renowacja: 2007 r

15 RYNEK, ESTADILLA POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Plaza de Estadilla to najważniejszy punkt małego średniowiecznego miasteczka Estadilla, położonego 80 km na południe od stoków Pirenejów. Jego krużganki i historyczne budynki przyozdobiono różnymi elementami dekoracyjnymi, z których część malowana była farbami wapiennymi. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Pinturas Laporta de Barbastro Comercial Moré Constructora Tecnigestión farba Alphaloxan Obiekt: Rynek w miejscowości Estadilla Lokalizacja: Estadilla, Huesca, Hiszpania Architekt, autor obiektu: Roberto Sagarra de Barbastro Renowacja: 2005 r

16 OSIEDLE AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Area de Rehabilitación Integral to kompleks mieszkaniowy, który w roku 2006 przeszedł gruntowną renowację. ZESPÓŁ RENOWACYJNY ECK Bierzo Raúl Parra Mateos Fachadas Difer DC Pintores Rocarma Alberto González Decoración Noroeste de Pinturas y Decoración Contratas CRS CMT Algar Ramiro y Daniel CB farba Alphaloxan Obiekt: ARI (Area de Rehabilitación Integral) Lokalizacja: Ponferrada, Hiszpania Architekt, autor obiektu: José Luis Velasco Renowacja: 2006 r

17 PORTOFINO POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Portofino to modny kurort na Riwierze Liguryjskiej, będący jedną z bardziej wyjątkowych i malowniczych miejscowości nadmorskich. Aby zagwarantować utrzymanie jej wyjątkowego charakteru i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, władze Portofino opracowały plan zagospodarowania miasta, który opisuje kolory i materiały, jakie mogą być wykorzystywane do dekoracji ścian zewnętrznych budynków. W oparciu o wnioski z badań tradycyjnych kolorów, technik i materiałów, które stosowano na budynkach miasteczka w ciągu ostatnich kilkuset lat, marka Sikkens wraz ze znanym i cenionym architektem z Genui, p. Massimo Poggi, opracowała ostateczną paletę kolorów. Wybierając z palety określonych kolorów Sikkens, które są oferowane społeczności lokalnej po specjalnych promocyjnych cenach, mieszkańcy Portofino mogą bez problemu odświeżać elewacje swoich domów, zachowując historyczny charakter miejsca. PRODUKTY SIKKENS Alpha Chalix Alpha Setaliet Projekt: Plan zagospodarowania miasta Lokalizacja: Portofino (Zatoka Genueńska), Włochy Zarządzanie: Massimo Poggi - kierownik i nadzorca projektu Riccardo Zanetta - architekt. Rok realizacji projektu: 2006 r

18 MŁYN GRANDS MOULINS, PARYŻ POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Młyn ten został wybudowany w XIX wieku, aby zapewnić ludności Paryża dostawy mąki produkowanej z ziarna pochodzącego z równin Brie and Beauce. W ramach przeprowadzonej w 2007 roku renowacji, użyto farb Sikkens do pokrycia m2 ścian od strony frontowej elewatorów zbożowych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Spie Batignolles Alpha Diwatop Mat I.3 (biała) Obiekt: Młyn i elewatory Les Grands Moulins de Paris Lokalizacja: Verneuil l Etang, Francja Wybudowany w: XIX wieku Renowacja: 2007 r

19 KARUZELA W WIEDNIU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Ten olbrzymi diabelski młyn zbudowano pod koniec XIX wieku, dla uczczenia 50-tych urodzin Cesarza Franciszka Józefa I. Dziś jest on charakterystycznym punktem stolicy Austrii i symbolem słynnego na cały świat wiedeńskiego wesołego miasteczka w dzielnicy Prater. Jego wyjątkowa sylwetka jest wyraźnie widoczna z daleka. Marka Sikkens udzieliła porad i dostarczyła produkty niezbędne do renowacji kabin, którą przeprowadzono w 2008 roku. Ponieważ renowacja dotyczyła jednej z bardziej znanych atrakcji Wiednia, prace prowadzone były po godzinach pracy lunaparku. Oznaczało to, że renowację kabin przeprowadzano wyłącznie w nocy i z uwagi na szczególną konstrukcję atrakcji, kabin nie można było malować jednocześnie. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva) Rubbol Grund, Rubbol AZ Obiekt: Wiedeński diabelski młyn Lokalizacja: Wiedeń, Austria Autorzy: Walter B. Basset i Harry Hitchins Wybudowany w: 1896 r. Renowacja: 2008 r

20 WIEŻA JAPOŃSKA W BRUKSELI POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zbudowana na zamówienie Króla Leopolda II i inspirowana budowlami orientalnymi prezentowanymi na paryskiej wystawie światowej w 1900 roku, Wieża Japońska jest połączeniem europejskiej sztuki budowlanej z przedmiotami i elementami dekoracyjnymi sprowadzonymi z Dalekiego Wschodu. Wieża ta została początkowo wzniesiona wyłącznie dla funkcji ozdobnych, jednak obecnie wykorzystywana jest, jako miejsce prezentacji japońskiej i chińskiej porcelany i sztuki. Marka Sikkens głęboko zaangażowała się w renowację. Jej zadania obejmowały zdefiniowanie specyfikacji technicznej oraz zaproponowanie systemu malarskiego, który pozwoliłby osiągnąć wymaganą wyjątkową trwałość i łatwość nakładania - za pomocą pistoletów malarskich. ZESPÓŁ RENOWACYJNY TV Decorteam Meuleman Iris Painting Services Sikkens Componex WR Wykorzystana do wypełnienia spękań i ubytków Onol HS Wykorzystana jako grunt Rubbol EPS HS 2 warstwy, jako wykończenie. Wybrana z uwagi na swoją trwałość i łatwość stosowania Obiekt: Wieża japońska Lokalizacja: Bruksela, Belgia Wybudowany w: 1905 r. Renowacja: 2007 r. i 2008 r

21 CASERNE CHABRAN, AWINION POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Wzniesione u stóp murów miejskich Awinionu, aby pomieścić żołnierzy, którzy wcześniej stacjonowali na terenie Pałacu Papieskiego (Palais des Papes) przekształconego w koszary. W roku 2007 budynek ten został przekształcony na biura administracji francuskiej i Prefektury departamentu Vaucluse. Jednocześnie budynek rozbudowano, starając się nadać nowym obiektom własny charakter i jednocześnie scalając je z głównym budynkiem i wtapiając w prestiżową okolicę. Dlatego na ścianach zewnętrznych starego, jak i nowego budynku konieczne było użycie tych samych barw. Wybrano markę Sikkens, która zobowiązała się opracować idealne połączenie. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Indigo Bâtiment Alphaloxan solo, kolor HN Wykorzystana do malowania ścian frontowych, gdzie jej zdolność krycia mikro-pęknięć okazała się bardzo przydatna Alphaloxan extra, kolor HN Wykorzystana do malowania nowych ścian frontowych Alphatop taloché plus, kolor HN Wykorzystana do malowania dachów dwuspadowych Obiekt: Caserne Chabran Lokalizacja: Awinion, Francja Wybudowany w: 1906 r. Renowacja: 2007 r

22 FONDAZIONE BIOPARCO, RZYM POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Jeden z najstarszych w Europie ogrodów zoologicznych - Fondazione Bioparco - został otwarty w 1911 roku pod nazwą Rzymskiego Ogrodu Zoologicznego. Ogród zajmował wówczas 12-hektarowy park, zaprojektowany przez Carla Hagenbecka, po którym swobodnie poruszały się zwierzęta. W owych czasach była to zupełnie nowa koncepcja. W 1935 ogród powiększono do jego obecnych rozmiarów: 17 hektarów. Do ogrodu dołączono wówczas nowe tereny, zaprojektowane przez architekta Raffaele De Vico, z terrarium i dużą, ukształtowaną geodezyjnie wolierą, która nadal jest jedyną w swoim rodzaju. Zakrojona na szeroką skalę renowacja i wprowadzenie nowych zasad zarządzania przekształciły ogród zoologiczny Bioparco w nowoczesne zoo, które odgrywa aktywną rolę w edukacji ekologicznej i w ochronie zagrożonych gatunków. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architekt odpowiedzialny za projekt renowacji budowli: Giacomo Bessio Architekt współpracujący: Stefano Raybaudi Sil Grund Marmorino ai silicate Rubbol AZ Wykorzystane do malowania części drewnianych głównych drzwi wejściowych Wapex 660 Użyta do malowania podłóg w barze wewnątrz parku oraz innych pomieszczeń i obiektów dla zwierząt 10 Obiekt: Fondazione Bioparco Lokalizacja: Rzym, Włochy Data otwarcia: 1911 r. 43 Impregnat Alphatex Acrilmat

23 DOM MIESZKALNY, LINZ POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Renowacja tego obiektu mieszkalnego wymagała dopasowania nowych farb do pierwotnej specyfikacji kolorów. RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ: Karl Kaindleinsberger (Leonding) Sikkens Super Aktivator Wykorzystana, jako pierwsza warstwa Alpha TopSil Wykorzystana, jako warstwa wierzchnia Obiekt: Budynek mieszkalny Lokalizacja: Linz, Austria Wybudowany w: lata 20-te XX wieku Renowacja: 2006 r

24 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A CHILE HAUS, HAMBURG POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Budynek ten został wybudowany na zlecenie magnata transportowego, Henryego B. Slomana, który zbił fortunę na handlu chilijską saletrą. CHILE HAUS jest wyjątkowym obiektem będącym doskonałym przykładem popularnego w latach 20-tych ubiegłego wieku stylu architektonicznego zwanego ekspresjonizmem ceglanym. Jego ostro zakończony dach, który ma przypominać dziób statku i krzywolinijna elewacja nadają budynkowi lekkości i powabu pomimo dość dużych rozmiarów. Malowanie okien było wręcz monumentalnym zadaniem, choćby ze względu na niezwykle wysoki koszt ustawienia rusztowań przy obiekcie tego typu. Z tego powodu okna malowano kolejno, bez stosowania dużych rusztowań i stosując farby Sikkens. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Rubbol Ventura Satin Wybrana ze względu na swoją niezwykłą odporność na czynniki atmosferyczne, przepuszczalność i właściwości regulujące poziom wilgoci Obiekt: CHILE HAUS Lokalizacja: Hamburg, Niemcy Architekt, autor obiektu: Fritz Höger Wybudowany w: 1924 r

25 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A OSIEDLE MIESZKANIOWE LERCHENFELD POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Osiedle Lerchenfeld powstało w latach 30-tych ubiegłego wieku. Było to osiedle przeznaczone dla pracowników huty stali Voest w Linzu. Renowację budynków ukończono w 2008 roku. W jej toku użyto kolorowych farb Sikkens w celu nadania świeżego, nowego wyglądu budynkom tego osiedla. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Maler Schmied GmbH / Krems Sikkens Sil Grund, Grunt Alphaloxan Primer, Alphaloxan Obiekt: Budynki mieszkalne Lerchenfeld Lokalizacja: Krems, Austria Wybudowany w: 1937 r. Renowacja: 2008 r

26 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A PALAVELA, TURYN POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zwana dawniej "Palazzo delle Mostre" i "Palazzo a Vel", Palavela jest halą widowiskową, znajdującą się w Turynie, we Włoszech, na brzegu rzeki Po. Została ona zbudowana na wystawę Italia '61. Znana jest między innymi ze słynnej sceny z filmu The Italian Job" z 1969 roku, w której po jej charakterystycznym dachu jeżdżą samochody Mini Cooper. Marka Sikkens odegrała kluczową rolę podczas renowacji Palaveli przed imprezami łyżwiarskimi Olimpiady Zimowej z 2006 roku, realizując wizje projektanta, który chciał, aby beton pomalować farbą, która nie ukryje go i która pozwoli uzyskać konkretny odcień na malowanych na czerwono powierzchniach budynku. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architekt: Gae Aulenti Rubbol BL Satin Rozpuszczalna emalia akrylowa (woda satynowa) Wykorzystana do dekoracji czerwonych powierzchni budynku Obiekt: Palavela Lokalizacja: Turyn, Włochy Autor budynku: inżynier Franco Levi i pracownia architektoniczna Annibale i Giorgio Ricotti Renowacja: 2002 r

27 OBSERWATORIUM NA MONT VENTOUX POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Przekaźnikowa wieża radiowa na górze Mount Ventoux jest cały czas narażona na skrajne warunki klimatyczne: gwałtowne wiatry, wiejące z prędkościami powyżej 90 km/h przez 242 dni w roku. Ochrona tego obiektu wymagała więc zastosowania produktu o wysokich parametrach. Marce Sikkens powierzono kierowanie całością prac renowacyjnych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Indigo Bâtiment Alphatop intermédiaire, kolor G Wykorzystana, jako powłoka pośrednia; wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Diwatop mat et intermédiaire, kolor G Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa; wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Grunt Redox AK, kolor G Wykorzystany, jako powłoka pierwotna dla części metalowych, wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Redox AK Ferrotop, kolor G Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa dla części metalowych, wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Obiekt: Wieża radiowa na górze Mount Ventoux Lokalizacja: Mont Ventoux, Francja Wybudowany w: 1970 r. Renowacja: 2007 r

28 BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W STARNBERGU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Budynek biura starostwa powiatowego w Starnbergu, to udane połączenie stylu azjatyckiego budownictwa świątynnego z europejskim modernizmem w obiekcie stwarzającym przyjazną atmosferę dla społeczności, której służy. Za ten budynek, jego autorzy: biuro Auer+Weber otrzymali w 1989 roku Nagrodę Architektury Niemieckiej. Po 20 latach nadeszła pora na renowację budynku. Z uwagi na niewielką odległość od Jeziora Starnberskiego, wysoka wilgotność i duże wahania temperatur były ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze materiałów renowacyjnych. Podczas prac skorzystano z pomocy technicznej marki Sikkens, która dopilnowała odpowiedniego wyboru glazur, lakierów i farb zewnętrznych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Landratsamt Starnberg, firma malarska Schlüter z Monachium Cetol HLS extra Użyta na m² belek i kolumn. Wybrana ze względu na swoją zdolność głębokiej penetracji drewna oraz ze względu na swoją odporność na szkodliwe substancje i grzyby atakujące drewno. Rubbol Ventura, półmat Plus, Kodrin Seal, Cetol Aktiva, Cetol HLS extra 006, Kodrin Seal Cetol Novatech 006 Wykorzystane do malowania ram i skrzydeł okiennych Cetol Aktiva, Cetol HLS extra, Cetol HS-color, Kodrin Seal Wykorzystane do malowania słupów i belek dla zapewnienia całorocznej ochronny wrażliwych struktur drewnianych Obiekt: Budynek starostwa powiatowego Lokalizacja: Starnberg, Niemcy, Autorzy budynku: Auer + Weber Wybudowany w: 1988 r. Renowacja: 2008 r

29 SZKOŁA PIĘCIU JEZIOR I SZKOŁA ŚW. FRANCISZKA W STRANBERGU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka (Franziskusschule) to dwie szkoły specjalne znajdujące się w jednym budynku. Szkoły te służą dzieciom z trudnościami w nauce i dzieciom z upośledzeniami umysłowymi i fizycznymi. Budynek mieszczący szkoły ma otwartą budowę i wpuszcza do swojego wnętrza dużo naturalnego światła, stapiając się harmonijnie z urokliwym otoczeniem, dając uczniom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Wzajemne relacje pomiędzy formą, materiałami i kolorami zostały starannie dobrane pod kątem ich zdolności stymulowania i kojenia dziecięcych zmysłów. Gdy nadszedł czas remontu i malowania elewacji, okien, drzwi, poręczy i balustrad, zwrócono się o pomoc do marki Sikkens, która zapewniła kompleksowy serwis wspomagając proces renowacji. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Heinrich Höpfl wraz z zespołem Kierownik projektu: Karin Mertens z Förderschulzentrum Starnberg Cetol Aktiva, Rubbol Grund, Rubbol Ventura semi-gloss Te produkty zapewniły maksymalną odporność na czynniki atmosferyczne elewacjom i strukturom z belek. Alphacaso Farba charakteryzująca się doskonałą przyczepnością i płynnością, co miało szczególnie znaczenie podczas malowania 250m² płyt elewacyjnych budynku. Cetol Aktiva, Cetol HLS plus 006, Redox AK Primer, Rubbol Azura Wykorzystane do malowania laminowanego drewna, balustrad i poręczy oraz wsporników metalowych 10 Obiekt: Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka (Franziskusschule) Lokalizacja: Starnberg, Niemcy Architekt, autor obiektu: Dipl.-Ing. Horst Teppert Wybudowany w: 1989 r. Renowacja: 2008 r. 57

30 OSIEDLE RIBERA DE ARLEQUIN, KADYKS POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zespół Ribera de Arlequín, to osiedle mieszkaniowe z nabrzeżem do cumowania jachtów i łodzi, znajdujące się w miejscowości Sotogrande Port, położonej w Cieśninie Gibraltarskiej. Miejsce to narażone jest na skrajne warunki klimatyczne charakteryzujące się dużym nasłonecznieniem, wysoką wilgotnością i zasoleniem powietrza, które powodują uszkodzenia elewacji i płowienie kolorów. Marka Sikkens przeprowadziła badania techniczne mające na celu zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań konsolidacji wymaganych kolorów, przy jednoczesnym zapewnieniu oddychalności. ZESPÓŁ RENOWACYJNY José MŞ Gutiérrez (Sotogrande, S.A.) Pinturas Antonio Franco Ruiz Alpha Desinfector Wykorzystana do usunięcia grzybów Alpha Neutralisator Wykorzystana do neutralizacji soli Alpha Fix Dispersiegrond Wykorzystana do konsolidacji stref, w których zaprawa pokruszyła się Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex Redox AK Primer, Rubbol Azura Wykorzystane na powierzchniach metalowych. Obiekt: Zespół mieszkaniowy Ribera de Arlequín Lokalizacja: Puerto de Sotogrande, Kadyks, Hiszpania Wybudowany w: 1991 r. Renowacja: 2006 r

31 M E D I A T E K A W B I A R R I T Z POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE - NOWY OBIEKT Budowa biblioteki multimedialnej w Biarritz była częścią dużego projektu mającego na celu rewitalizację dzielnicy Biarritz Rocailles, jako całości i przekształcenie jej w centrum kulturalne. Nowa biblioteka jest bardzo nowoczesnym budynkiem, utrzymanym w stylistyce morskiej i żeglarskiej, podkreślonej inteligentnym zastosowaniem materiałów budowlanych. Marce Sikkens powierzono zadanie zapewnienia trwałej ochrony drewnianych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektu. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Cetol Filter 7, kolor 085 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania zewnętrznych elementów drewnianych Cetol THB, kolor 006 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania wewnętrznych elementów drewnianych Cetol 21, kolor 006 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania wewnętrznych elementów drewnianych Obiekt: Biblioteka Multimedialna w Biarritz (Médiathèque de Biarritz) Lokalizacja: Biarritz, Francja Architektura: Cabinet d Architecture HPL François Lombard & Patrice Loirat Budowa ukończona w: 2005 r.

Farby wewnętrzne - WYSOKA JAKOŚĆ Latex - Satyna

Farby wewnętrzne - WYSOKA JAKOŚĆ Latex - Satyna PRODUKT WEWN.; EMALIE; GRUNTY i PODKŁADY; POSADZEK FARBY PROD. Do Farby wewnętrzne - DOBRA JAKOŚĆ - matowa CENA NETTO CENA BRUTTO PROMOCYJNY SIKKENS ALPHA MATT SF BIAŁY 5 L 115,45 zł 142,00 zł SIKKENS

Bardziej szczegółowo

Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE

Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE Najwyższa jakość usług Prawdziwą reputację można zdobyć dzięki trwałości oraz najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Śnieżka Supermal emalia olejno-ftalowa nowe kolory

Śnieżka Supermal emalia olejno-ftalowa nowe kolory Śnieżka Supermal emalia olejno-ftalowa nowe kolory Brzez nica, czerwiec 2016 Śnieżka Supermal - nowe kolory Nowa paleta - nowe kolory Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że paleta kolorystyczna Śnieżki

Bardziej szczegółowo

oraz powstawanie porostów na suficie

oraz powstawanie porostów na suficie Kościoły, katedry, bazyliki to budynki tworzące nasze dziedzictwo narodowe. Ich wiekowość oraz dojrzałość budowlana powoduje, że w większości ulegają one biokorozji czyli procesowi niszczenia materiałów

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011. OPIS TECHNICZNY 1. CEL. OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont zewnętrznej drewnianej altanki i zadaszenia schodów elewacji tylnej, od

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH REALIZACJE BARWA SYSTEM R R MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE Projektant: JEMS ARCHITEKCI Inwestor: MIASTO KATOWICE Wykonawca: WARBUD S.A. Adres: ALEJA KORFANTEGO,

Bardziej szczegółowo

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE MEBLE KUTE W DOMU I W OGRODZIE METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE Meble i akcesoria kute to inwestycja, która się opłaca. Przede wszystkim są one niemal niezniszczalne, odporne na jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut!

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! RDZA METAL BETON DREWNO Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! do 10,5 m 2 /l do 10 lat! Dlaczego Alkyton jest idealny dla Ciebie? Bezpośrednio na stal Wyjątkowa elastyczność Jedna warstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! produkty uznane przez profesjonalistów dostępne teraz dla każdego

Szanowni Państwo! produkty uznane przez profesjonalistów dostępne teraz dla każdego Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę na środki do ochrony i impregnacji drewna na bazie naturalnego oleju lnianego i wysokogatunkowych żywic alkidowych. Przez połączenie klasycznych olejów lnianych

Bardziej szczegółowo

Tworzymy Twoje wnętrza. weber 4650 Design Color

Tworzymy Twoje wnętrza. weber 4650 Design Color Tworzymy Twoje wnętrza weber 4650 Design Color weber 4650 Design Color Samopoziomująca, kolorowa posadzka dekoracyjna 5 15 mm, cementowa, do układania maszynowego i ręcznego CT-C30-F7-RWA10 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux Naturalne, funkcjonalne, zdrowe Produkty silikatowe marki Brillux Fundament ekologii Krzemiany w XXI wieku W czasach coraz większej świadomości zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia coraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych. Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe

Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych. Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe batimet okna drewniano-aluminiowe i fasady słupowo-ryglowe Perfekcjonizm

Bardziej szczegółowo

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ pakiet PLATYNOWY 2 pakiet PLATYNOWY Prestiżowy pakiet dla klientów, poszukujących luksusu, elegancji, wyrafinowanego stylu i najwyższej jakości materiałów. Z pomocą doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, biały połysk. Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, czarny matowy

Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, biały połysk. Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, czarny matowy Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, biały połysk Kod Kleimy: prt2015o500k708y Kolor po utwardzeniu: BIAŁY POŁYSK Perfect acryl lack - lakier akrylowy, 500ml, czarny matowy Kod Kleimy: prt2015o500k707y

Bardziej szczegółowo

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ PIĘKNO Z NATURY W dzisiejszych czasach coraz więcej osób świadomie decyduje się na stosowanie w budownictwie materiałów naturalnych, stworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

COLLEDANI MATERIA EFEKT BETONU NA PODŁODZE

COLLEDANI MATERIA EFEKT BETONU NA PODŁODZE PODŁOGI NA BAZIE CEMENTU I ŻYWICZNE COLLEDANI MATERIA EFEKT BETONU NA PODŁODZE Posadzki żywiczne i cementowe najczęściej kojarzą nam się z zastosowaniami przemysłowymi, gdzie duże znaczenie ma wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Versailles. Tomasz Majcherek staż 06.05 28.05.2013

Versailles. Tomasz Majcherek staż 06.05 28.05.2013 Versailles Tomasz Majcherek staż 06.05 28.05.2013 Rys historyczny Początkowo niewielki pałac myśliwski wybudowany przez Ludwika XIII. Z czasem rozbudowany przez Ludwika XIV, od 1682 roku stał się siedzibą

Bardziej szczegółowo

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE MEBLE I ALTANY KUTE W OGRODZIE I NA TARASIE WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE Wybierając altany i meble do ogrodu warto wziąć pod uwagę nie tylko względy estetyczne, ale również praktyczne tzn. trwałość materiału,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Nad Nami Tylk o Niebo. Fasady Konstrukcje aluminiowe Drzwi aluminiowe Daszki elewacyjne

SYSTEM. Nad Nami Tylk o Niebo. Fasady Konstrukcje aluminiowe Drzwi aluminiowe Daszki elewacyjne SYSTEM Nad Nami Tylk o Niebo Fasady Konstrukcje aluminiowe Drzwi aluminiowe Daszki elewacyjne Gdy perfekcja łaczy sie z pasja Wiga System to doświadczony producent konstrukcji aluminiowych, fasad, ogrodów

Bardziej szczegółowo

CENNIK FARB WEWNĘTRZNYCH

CENNIK FARB WEWNĘTRZNYCH ENNIK FR WEWNĘTRZNYH Rozwijając się każdego dnia, wprowadzając nowe produkty postanowiliśmy zacząć od zmiany logo dla farb wewnętrznych LIO MIX. Nowoczesny kształt cechuje świeżość i lekkość co sprawia,

Bardziej szczegółowo

Niezwykła struktura w niezwykłych kolorach

Niezwykła struktura w niezwykłych kolorach Niezwykła struktura w niezwykłych kolorach 2 Odkryj fascynujàcy Êwiat VEKA SPECTRAL W nowoczesnych oknach z tworzyw sztucznych kryje się wiele innowacji i technicznego know-how. Muszą one sprostać ekstremalnym

Bardziej szczegółowo

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ?

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? TARASY DREWNIANE DESKI TARASOWE JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? Drewno cenimy za jego naturalny wygląd, wytrzymałość i szeroki zakres stosowania. Dlatego jest ono idealnym materiałem do budowy przydomowego

Bardziej szczegółowo

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl KSIĄŻKA REFERENCYJNA KSIĄŻKA REFERENCYJNA Sensat ions Oferujemy: wysokie rabaty 1 i profesjonalne doradztwo 3 Spis treści Wprowadzenie 7 Dom mieszkalny, Hallwang 63 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Berlinie 65 Projekty zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ!

DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ! ZDROWY I ENERGOOSZCZĘDNY DOM Z BALI DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ! Firma Drewnex, lider w dziedzinie budowy drewnianych domów z bali, obchodzi ważny jubileusz. Już od ćwierć wieku firma daje swoim

Bardziej szczegółowo

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA www.tikkurila.pl NOSTALGIA Floor Oil Naturalny olej do podłóg Bezbarwny olej na bazie wosków carnauba i candelila, przeznaczony jest do drewnianych podłóg oraz

Bardziej szczegółowo

AVENO. zakonczenia 31x13mm. Linia Aveno AVENO FOSSI LORETO PALEO ROTELLO. design i funkcjonalność. antyk mosiądz

AVENO. zakonczenia 31x13mm. Linia Aveno AVENO FOSSI LORETO PALEO ROTELLO. design i funkcjonalność. antyk mosiądz antracyt antyk mosiądz chrom mat Linia Aveno FOSSI LORETO PALEO ROTELLO zakonczenia 31x13mm Linia to unikalna kolekcja o harmonijnych kształtach jakością. W karniszach nowoczesność jest synonimem design

Bardziej szczegółowo

FOREVER LAKIERY DO MEBLI

FOREVER LAKIERY DO MEBLI Linia produktów forever to wyjątkowa oferta lakierów do mebli. Są wygodne w aplikacji, wyjątkowo odporne i trwałe, zapewniają długie życie oraz doskonały wygląd mebli. Lakiery te produkowane są jako lakiery

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKUJ PRZESTRZEŃ W OGRODZIE!

UPORZĄDKUJ PRZESTRZEŃ W OGRODZIE! JAK WYBRAĆ DOMEK GOSPODARCZY I DOMEK NARZĘDZIOWY DO OGRODU? UPORZĄDKUJ PRZESTRZEŃ W OGRODZIE! Jakie elementy współtworzą całość, którą określamy mianem piękny ogród? Wielobarwne kompozycje roślin, zadbane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Propozycje ustaleń dotyczące kolorystyki elewacji i dachów, ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS OCHRONA DREWNIANYCH ELEWACJI, OKIEN I DRZWI FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS Sprawą oczywistą jest, że aby drewno na zewnątrz przez długi czas zachowało wszystkie walory naturalnego, pięknego surowca,

Bardziej szczegółowo

ERRANO. zakonczenia 31x13mm. Linia Errano ERRANO FOSSI LORETO PALEO ROTELLO. harmonia kształtu... antyk mosiądz

ERRANO. zakonczenia 31x13mm. Linia Errano ERRANO FOSSI LORETO PALEO ROTELLO. harmonia kształtu... antyk mosiądz antracyt antyk mosiądz chrom mat Linia Errano FOSSI LORETO zakonczenia xmm PALEO ROTELLO designerska linia, którą cechuje konsekwentnie harmonia kształtu... 60, 80, 00, 0 Dostępne kolory: antracyt, antyk

Bardziej szczegółowo

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia... 3 1. Informacje podstawowe:...

Bardziej szczegółowo

Z MIŁOŚCI DO NATURY KAMIENIE DEKORACYJNE STONE MASTER

Z MIŁOŚCI DO NATURY KAMIENIE DEKORACYJNE STONE MASTER KAMIENIE DEKORACYJNE STONE MASTER Z MIŁOŚCI DO NATURY Wykorzystywanie kamienia dekoracyjnego we wnętrzach nadaje przestrzeniom znacznego powiewu naturalności. Takie prawdziwe kamienne elementy zastosowane

Bardziej szczegółowo

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl Szanowni Państwo, lakiernia proszkowa składa Państwu ofertę w zakresie profesjonalnej usługi malowania proszkowego elementów stalowych, aluminiowych, ze stali ocynkowanej i nierdzewnej (chromoniklu). O

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

Bona Create Barwienie podłóg drewnianych

Bona Create Barwienie podłóg drewnianych Bona Create Barwienie podłóg drewnianych Dla uzyskania nowego, świeżego wyglądu Barwienie podłóg drewnianych Wyraź swój styl! Z unikatową i szeroką gamą systemu bejc Bona Create, możesz nadać swojej podłodze

Bardziej szczegółowo

Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w

Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w N A G R O D Y I W Y R Ó Ż N I E N I A Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w dwóch zakładach

Bardziej szczegółowo

Fotobeton jako alternatywa dla standardowych elewacji budynków

Fotobeton jako alternatywa dla standardowych elewacji budynków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Technologia robót budowlanych Fotobeton jako alternatywa dla standardowych elewacji budynków Wojciech Basiuk,

Bardziej szczegółowo

PRAEFA. System elementów keramzytowych dla budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego oraz użytku publicznego

PRAEFA. System elementów keramzytowych dla budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego oraz użytku publicznego System elementów keramzytowych dla budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego oraz użytku publicznego PRAEFA w Danii od 1973 r. Zakłady produkcyjne w Danii, Niemczech i Polsce. Międzyrzecz Biura projektowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów.

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów. W dniach 9-13 lutego grupa naszych uczennic i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w ramach programu edukacyjnego Comenius Europe-Different Houses- One Community. Tym razem udaliśmy się do przepięknego

Bardziej szczegółowo

Metal i szkło - w poszukiwaniu nowych rozwiązań

Metal i szkło - w poszukiwaniu nowych rozwiązań Metal i szkło - w poszukiwaniu nowych rozwiązań Przez lata kamień i ceramika wiodły prym wśród materiałów wykorzystywanych w produkcji obudów kominkowych. Nikt chyba nie ma wątpliwości, iż ta supremacja

Bardziej szczegółowo

DEKORACJE I WYKOŃCZENIA ŚCIAN

DEKORACJE I WYKOŃCZENIA ŚCIAN STIUKI, TRAWERTYNY, TYNKI DEKORACYJNE DEKORACJE I WYKOŃCZENIA ŚCIAN Tworzenie niepowtarzalnego pomieszczenia w naszym mieszkaniu możemy zacząć już na etapie tynkowania i dekorowania ścian. Dzięki licznym

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE METODA STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE METODA STOSOWANIA: REFERENCJE SILOMURU tłumaczenie z oryginału Poniżej są to tylko niektóre przykłady zastosowań SILOMURU z okolic ANCONY Producent CAP ARREGHINI SpA ITALIA Silomur jest mineralnym preparatem - siloksanowym,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY KUTE NA ZAMÓWIENIE

ELEMENTY KUTE NA ZAMÓWIENIE BALUSTRADY I OGRODZENIA KUTE RĘCZNIE ELEMENTY KUTE NA ZAMÓWIENIE Wybierając wykonawcę balustrady czy ogrodzenia kutego rzadko zastanawiamy się nad tym, czy jest on jedynie rzemieślnikiem, czy może w równym

Bardziej szczegółowo

NOWE PRODUKTY MARKI SADOLIN LAKIERY DO PARKIETÓW

NOWE PRODUKTY MARKI SADOLIN LAKIERY DO PARKIETÓW NOWE PRODUKTY MARKI SADOLIN LAKIERY DO PARKIETÓW Informacja dla partnerów handlowych AkzoNobel Drodzy Państwo, Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu nowe produkty do drewna marki Sadolin Lakiery

Bardziej szczegółowo

Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO

Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO Idealna forma dachu Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO Dachówka stworzona przez naturę Ibero IBERO jest kamieniem wydobywanym ze złóż w regionie Valldeoras w północno-zachodniej Hiszapanii. Region

Bardziej szczegółowo

LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH

LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH ALUMINIOWE PANELE KOMPOZYTOWE FIRMY ALUFIELD LEKKIE I ESTETYCZNE ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH Ponieważ fasada jest wizytówką budynku, powinna przyciągać wzrok, współgrając jednocześnie z otoczeniem.

Bardziej szczegółowo

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA MEBLE KUTE RĘCZNIE TRWAŁOŚĆ I DESIGN KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA XXI wiek jak żaden inny łączy w sobie sprzeczności dziś na równych prawach mogą współistnieć obok siebie minimalistyczna nowoczesność,

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ARCHITEKTONICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

KONSTRUKCJE ARCHITEKTONICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ LINY NIERDZEWNE W ARCHITEKTURZE KONSTRUKCJE ARCHITEKTONICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Liny ze stali nierdzewnej to bardzo uniwersalny produkt, który jest wykorzystywany w wielu dziedzinach życia ludzkiego.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń Caparol

Program szkoleń Caparol Program szkoleń Caparol PROGRAM SZKOLEŃ I KWARTAŁ 2015 PLAN SZKOLEŃ CAPAROL I KWARTAŁ 2015 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 4 I SYSTEMY OCIEPLEŃ FARBY CAPAROL 6 DISBON NAPRAWA 8 I OCHRONA BETONU HISTOLITH TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

NARODOWE FORUM MUZYKI WROCŁAW POLSKA

NARODOWE FORUM MUZYKI WROCŁAW POLSKA OŚWIETLENIE OBIEKTÓW KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH NARODOWE FORUM MUZYKI WROCŁAW POLSKA Narodowe Forum Muzyki to instytucja kulturalna, która powstała 22 maja 2014 roku z połączenia Filharmonii im. W. Lutosławskiego

Bardziej szczegółowo

Shutters. okiennice wewnętrzne

Shutters. okiennice wewnętrzne Shutters okiennice wewnętrzne 1 24 MIESIACE GWARANCJI www.shutters.com.pl GWARANCJA JAKOŚCI 24-miesięczna gwarancja najwyższa jakość wykonania profesjonalny montaż szeroka gama kolorów Shutters to wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

MIKROCEMENTY ELASTYCZNY BETON POSADZKI CIENKOWARSTOWE BETON SZLIFOWANY BETON ARCHITEKTONICZNY BETON POLEROWANY

MIKROCEMENTY ELASTYCZNY BETON POSADZKI CIENKOWARSTOWE BETON SZLIFOWANY BETON ARCHITEKTONICZNY BETON POLEROWANY MIKROCEMENTY ELASTYCZNY BETON POSADZKI CIENKOWARSTOWE BETON SZLIFOWANY BETON ARCHITEKTONICZNY BETON POLEROWANY design PPodłogi dekoracyjne BAUTECH FUTURA to unikalna technologia, pozwalająca na tworzenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Oferta. Dekor PANELE. Disco, Klub, Restauracja

Oferta. Dekor PANELE. Disco, Klub, Restauracja Dekor PANELE Oferta Prezentujemy Państwu nową serię produktów dekoracyjnych marki Kudux. Dzięki dużej palecie wzorów proponowane rozwiązania znajdą zastosowanie nie tylko w nowoczesnych ale również w klasycznych

Bardziej szczegółowo

Arch.: Delugan Meissl, Wiedeń

Arch.: Delugan Meissl, Wiedeń www.equitone.pl Arch.: Delugan Meissl, Wiedeń Włóknocement Włóknocement jest mineralnym materiałem kompozytowym o niezrównanych estetycznych i fizycznych właściwościach. Nasze przedsiębiorstwo prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Rotundy PKO Banku Polskiego. Warszawa, 22 listopada 2016 roku

Rewitalizacja Rotundy PKO Banku Polskiego. Warszawa, 22 listopada 2016 roku Rewitalizacja Rotundy PKO Banku Polskiego Warszawa, 22 listopada 2016 roku W tym roku, Rotunda jeden z architektonicznych symboli Polski, obchodzi 50 urodziny Za dwa lata Rotunda będzie nowoczesnym obiektem,

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA OPIS INWESTYCJI

OPIS WYKOŃCZENIA OPIS INWESTYCJI OPIS WYKOŃCZENIA OPIS INWESTYCJI OSIEDLE FIOŁKOWE to wyjątkowo kameralna i nowoczesna architektura, która dedykowana jest przede wszystkim dla osób ceniących sobie optymalnie zaaranżowaną przestrzeń, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kto jest naszym Konsumentem?

Kto jest naszym Konsumentem? ŚĆ Kto jest naszym Konsumentem? Mężczyźni wybierają Kobiety wybierają farbę kolor Malowanie jest dla nich przyjemnością, lubią zmiany, malują często Wybierają farby kolorowe, lubią kolorowe kontrastowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz

24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz Sosnowiec 24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz Targi Wyposażenia Wnętrz 24 26 lutego 2012 Wszystko w jednym miejscu Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów Wyposażenia Wnętrz,, które odbędą

Bardziej szczegółowo

z nuta orientu Nowoczesność

z nuta orientu Nowoczesność Klatka schodowa w postaci ciasnego i nierównego korytarza została wyburzona, a miejsce dotychczasowych betonowych schodów zajęła lekka wizualnie konstrukcja samonośna. Projekt: AGNIESZKA PUDLIK - BBHome

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Perła Żeliszowa prawdziwy skarb architektury Dolnego Śląska

Perła Żeliszowa prawdziwy skarb architektury Dolnego Śląska Perła Żeliszowa prawdziwy skarb architektury Dolnego Śląska Ukryta w maleńkiej wsi pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku prawdziwa perła architektury europejskiej. Budynek z końca XVIII wieku, który, według

Bardziej szczegółowo

METAMORFOZA NA SZÓSTKĘ

METAMORFOZA NA SZÓSTKĘ 2HANDEL i USŁUGI METAMORFOZA NA SZÓSTKĘ Nietuzinkowy, oryginalny, z własnym, niepowtarzalnym klimatem. Salon fryzjerski w starej, dziewiętnastowiecznej kamienicy przeszedł gruntowaną metamorfozę. Projektantka

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

tynki i farby elewacyjne

tynki i farby elewacyjne tynki i farby elewacyjne Wzornik kolorów 2006 kolorowo ciepło na lata Dlaczego elewacje maxit? maxit to doświadczony i innowacyjny, dbający o ekologię producent materiałów budowlanych, łączących wysoką

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY

KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY Oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog specjalistycznych produktów firmy YUMA COM. Firma YUMA COM nieprzerwalnie od 1990r prowadzi prace badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE

WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE 10.2014 Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS Naturalnym Systemie Barw, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie PRZYWRACAMY DAWNE PIĘKNO Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wiemy wszystko o naturze drewna

Wiemy wszystko o naturze drewna Wiemy wszystko o naturze drewna Spis treści Lakierobejce str. 4-7 Lakierobejca ekskluzywna Lakierobejca odporna na trudne warunki atmosferyczne 3 Impregnat str. 8-9 Impregnat ochronno-dekoracyjny Czy wiedziałeś,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Załącznik nr 8.1 do SIWZ Załącznik nr 8.1 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie dla adresów: ul. Rewolucji 1905 r. 13, ul. Rewolucji 1905 r. 15, ul. Rewolucji 1905 r. 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21, ul. Wschodnia 50, ul. Wschodnia 54,

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji Wieża Montparnasse wieża i należące do niej centrum handlowe powstałe w latach 1969-1972, w centrum dzielnicy Montparnasse, na avenue du Maine 33 w Paryżu (dzisiejszy odpowiednik SkyTower we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

3 Sypialnie, 2 Łazienki 121,56 m 2

3 Sypialnie, 2 Łazienki 121,56 m 2 3 Sypialnie, 2 Łazienki 121,56 m 2 CONSTRUCTION Przedsionek Korytarz Pokój dzienny Sypialnia Druga sypialnia Trzecia sypialnia Garderoba pierwsza Garderoba druga Łazienka Łazienka Kotłownia Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort.

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort. Ultra COOL Pigment Trwałość, ochrona, komfort. System Ultra Cool Pigment Nowatorski System Ultra Cool Pigment zapewnia trwałość koloru, ochronę fasad przed wpływem i następstwami wysokich temperatur (jak

Bardziej szczegółowo

IMITACJA LEPSZA OD ORYGINAŁU!

IMITACJA LEPSZA OD ORYGINAŁU! DREWNO POLIMEROWE DO DOMU I OGRODU IMITACJA LEPSZA OD ORYGINAŁU! Drewno jest niezaprzeczalnie piękne i stylowe. Dlatego od wieków jest głównym budulcem idealnie komponuje się z praktycznie każdym stylem

Bardziej szczegółowo

JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L

JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L Dane aktualne na dzień: 20-09-2017 05:24 Link do produktu: https://www.fabrykabarwy.pl/jedynka-ogrod-barw-wszystkie-36-kolorow-2-5l-p-161.html JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L Cena Cena poprzednia

Bardziej szczegółowo

MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki

MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki mit uns machen Sie Boden gut! Spis treści Nowoczesne systemy HiTech gwarancją wyjątkowej kreatywności 3 Zacieranie, szlifowanie,

Bardziej szczegółowo

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych HEMPACORE Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Trwałość Duża wytrzymałość farb minimalizuje uszkodzenia, które mogą powstać podczas transportu, przeładunku lub pod wpływem czynników pogodowych.

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

Door Collection 2013

Door Collection 2013 Door Collection 2013 Drzwi idealne w formie Ukryta ościeżnica Drzwi PIU to system wysokich drzwi z aluminiową ościeżnicą ukryta w ścianie. Specjalny wielokomorowy profil ościeżnicy, o wyjątkowo dużej sztywności,

Bardziej szczegółowo

Alanda Flamingos, Costa del Sol SZTUKA ARCHITEKTURY

Alanda Flamingos, Costa del Sol SZTUKA ARCHITEKTURY Alanda Flamingos, Costa del Sol SZTUKA ARCHITEKTURY LOKALIZACJA Jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji na Costa del Sol. Alanda Flamingos znajduje się na terenie ekskluzywnego resortu golfowego Los

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

MEBLE DO OGRÓDKA I KAWIARNI OD PRODUCENTA

MEBLE DO OGRÓDKA I KAWIARNI OD PRODUCENTA KUTE MEBLE OGRODOWE DESIGN POŁĄCZONY Z TRWAŁOŚCIĄ MEBLE DO OGRÓDKA I KAWIARNI OD PRODUCENTA Choć w tym roku wyjątkowo późno, to chyba jednak wreszcie możemy powiedzieć, że zaczyna się lato czas, kiedy

Bardziej szczegółowo