Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych Monasteries and music from the Middle Ages to the present 5 8 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze 5 8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna Góra prof. Marek DERWICH o. dr Nikodem KILNAR OSPPE prof. Anna POBÓG-LENARTOWICZ prof. Remigiusz POŚPIECH Komitet Organizacyjny / Organization Committee Skrócony program obrad / Short conference programme Otwarcie konferencji. Sesja plenarna / Opening of the conference. Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music from the Middle Ages to the present [6] Sekcja I: 1. Źródła / Section I: 1. Sources [26] Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] 1a. Kijów Lwów Wiedeń Praga / Kiev Lviv Vienna Prague (6); 1b. W Małopolsce / In Małopolska (3); 1c. W Wielkopolsce i na Kujawach / In Wielkopolska and Kujawy (6); 1d. Na Śląsku / In Silesia (5); 1e. Varia / Varia (6) Sekcja II: 2. Muzyka w klasztorach / Section II: 2. Music in monasteries [21] Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] 2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym / Music in monastic laws and customs (5); 2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich) / Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries (4); 2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in female Roman Catholic monasteries (2); 2e. Muzyka w męskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in male Roman Catholic monasteries (10) Sekcja III: 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka / Section III: 3. Instruments performers composers [18] Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 3a. Instrumenty muzyczne / Musical instruments (6); 3b. Kapele klasztorne / Monastery ensembles (7); 3c. Ludzie muzyki / People of music (5) Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Muzyka a szuka / Music end art (5) Program / Programme

2 Poniedziałek / Monday, Popołudnie i wieczór przyjazdy uczestników / Afternoon and evening arrival of participants Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra] Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Codziennie rano zapraszamy chętnych do udziału w mszach porannych w Kaplicy Matki Bożej / All participants are welcome to attend morning masses celebrated every day at Our Lady Chapel: 6 00, 7 00, 7 30 Msze święte konwentualne / Conventual Masses [Kościół / Church Msza święta łacińska śpiewana z udziałem Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego Cantus / Sung Latin Mass featuring the Cantus Jasna Góra Vocal Quartet [Kościół / Church] śniadanie / breakfast [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Wtorek / Tuesday, Pierwszy dzień konferencji / First day of the conference Rejestracja uczestników / Registration of participants [Hol wejściowy w Domu Pielgrzyma / The entrance hall in the Pilgrim House] Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music or monasteries vs. music Otwarcie obrad / Opening ceremony o. Dominik JURCZAK OP (Rzym), Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? / Monasteries for music or music for monasteries? o. Roland PREJS OFMCap (Lublin), Od odrzucenia do akceptacji. Ewolucja stosunku do muzyki kościelnej u reformatów i kapucynów w XIX i XX w. / From rejection to acceptance. The evolution of the attitude to music among the Reformati and the Capuchins in the 19 th and 20 th centuries ks. Janusz KRÓLIKOWSKI (Tarnów), Ut mens concordet voci reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha śpiewu w liturgii / Ut mens concordet voci repercussions in opinions by Polish monastics on the spirit of singing in liturgy Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Holl Kaplicy Różańcowej w klasztorze / The hall of the Rosary Chapel in the monastery] Czesław GRAJEWSKI (Warszawa), Psalmodia universalis psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej / Psalmodia universalis psalmodia particularis. The psalmodic cadence as a characteristic of a musical monastic tradition Krzysztof BRACHA (Warszawa), Zakaz jarmarku na Zielone Świątki pod murami opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w świetle przywileju z 1468 r. Musica sacra a musica profana w środowisku klasztornym / The ban on the Whitsun Fair by the walls of the Holy Cross Benedictine Abby in the light of the 1468 privilege. Musica sacra and musica profana in monastic circles Vaclav KAPSA (Praga), Monasteries as a target group for the Prague music printing business in the first third of the 18 th century? / Klasztory jako grupa docelowa dla oficyn wydających muzykę w pierwszym 30. XVIII w.? Dyskusja / Discussion

3 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja popołudniowa (w 3 sekcjach) / Afternoon session (in 3 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1a. Kijów Lwów Wiedeń Praga 1a. Kiev Lviv Vienna Prague 2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym 2a. Music in monastic laws and customs 3a.. Instrumenty muzyczne 3a. Musical instruments Bogdana TARANINA = Богдана ТАРАНИНА (Kijów) Muzyczne rękopisy klasztorne w zbiorach Biblioteki Narodowej w Kijowie Musical manuscripts from monasteries in the collection of the National Library in Kiev Marek DERWICH (Wrocław) Muzyka w najstarszych klasztornych tekstach normatywnych Music in the oldest monastic normative texts Patryk FRANKOWSKI (Poznań) Znaczenie jasnogórskiej kolekcji instrumentów muzycznych dla badań nad instrumentarium kapel kościelnych The significance of the Jasna Góra collection of musical instruments to the studies of the instruments of church ensembles Walentyna ŁOŚ = ВАЛЕНТИНА ЛОСЬ (Kijów) Музичні книги в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др.пол. 18 поч. 19 ст.) Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII początek XIX w.) Music collections in the catalogues of libraries of Basilian monasteries from Volhynia and Kiev region (second half of the 18 th early 19 th century) Dominika BUDZANOWSKA-WEGLENDA (Warszawa) Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii ( Historia ecclesiastica IV 24) The Venerable Bede on the early Gregorian chant in England ( Historia ecclesiastica IV 24) Jerzy RAJMAN (Kraków) Organy i organiści w średniowiecznych klasztorach na obszarze Małopolski Organs and organists in medieval monasteries in Małopolska Magdalena UJMA (Opole) Muzykalia w inwentarzach sporządzonych w związku z kasatami klasztorów rzymskokatolickich w Galicji w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX w. Music collections in the inventories made in connection with the dissolutions of Roman Catholic monasteries in Galicia in the last quarter of the 18 th and early 19 th century Pavel KRAFL (Brno) Liturgical singing in the statutes of the Viennese monastery of Canons Regular of St. Augustine from the 15 th century Śpiew liturgiczny w piętnastowiecznych statutach wiedeńskiego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna Małgorzata MILECKA (Lublin) Losy organów z kościoła klasztornego opactwa cystersów w Sulejowie The fate of the organ from the church of the Cistercian Abbey in Sulejów Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

4 Gregor PLOCH (Wiedeń) Rękopisy i druki muzyczne opactwa benedyktynów pw. Najświętszej Marii Panny od Szkotów w Wiedniu Music manuscripts and printed scores from the Benedictine Abbey of Our Lady of the Scots in Vienna Piotr SZUKIEL (Wrocław) Cantare debet. Regulacje dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w Liber ordinarius (1440/1584 r.) opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu Cantare debet. Regulations concerning singing and liturgical music in the Liber ordinarius (1440/1584) of the Abbey of the Canons Regular of St. Augustine on the Sand Island in Wrocław Sławomir KOŚCIELAK (Gdańsk) Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w. The organs and musical service in the Church of St. Bridget in Gdańsk in the 19th century Martina ŠÁROVCOVÁ (Praga) Liturgical music manuscripts from the Augustinian-ermits monastery in Dolní Ročov Liturgiczne rękopisy muzyczne z klasztoru augustianów w Dolní Ročov o. Marcin DRĄG OFMConv (Kraków) Śpiew Oficjum brewiarzowego w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w XVIII w. na podstawie rubryki Ad Cantores z Antyfonarza franciszkańskiego z 1743 r. The singing of breviary Office in Franciscan monasteries in the 18th century in the light of the Ad Cantores rubric in the 1743 Franciscan Antiphonary Petr KOUKAL (Opawa) Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach Historic organs in monasteries in Moravia Michaela FREEMANOVÁ (Praga) The Brothers Hospitallers and their music collections in Bohemia Bonifratrzy i ich muzykalia w Czechach Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Krzysztof Maciej KOWALSKI (Gdańsk) Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne Old church bells from monasteries in Pomerelia. A campanological study Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Koncert / Concert [Kościół / Church] Bankiet / Banquet [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Środa / Wednesday, Dzień drugi konferencji / Second day of the conference Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 and 3 sections): Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1b. W Małopolsce 1b. In Małopolska 3b. Kapele klasztorne 3b. Monastery ensembles

5 Jacek PARTYKA (Kraków) Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Early printed music of monastic provenance in the Jagiellonian Library Alina MĄDRY (Poznań) Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska Monastery ensembles in 18 th -century Poland: a panorama and significance of the phenomenon Kamila FOLPRECHT (Kraków) Wzmianki o muzyce klasztornej w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie (komunikat) Monastic music in the National Archives in Cracow (communication paper) ks. Dariusz SMOLAREK (Lublin) Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w. The repertoire of instrumental music in monasteries in 18 th -century Poland Marcin A. KLEMEŃSKI (Kraków) Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po klasztorze kanoników regularnych od pokuty przy kościele św. Marka w Krakowie (komunikat) Musical evidence of the cult of Blessed Michał Giedroyć in the archives of the Monastery of Canons Regular of Penance at the Church of St. Mark in Cracow (short communication paper) Sonia WRONKOWSKA (Warszawa) Muzyczne zapożyczenia w repertuarze kapel klasztornych działających na terenie Rzeczypospolitej Musical borrowings in the repertoire of monastery ensembles in Poland Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ Chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1c. W Wielkopolsce i na Kujawach 1c. In Wielkopolska and Kujawy 2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich) 3. Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries 3b. Kapele klasztorne cd. 3b. Monastery ensembles cd Kamila KŁUDKIEWICZ (Poznań) Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich The fate of music collections from the dissolved monasteries in Wielkopolska Paweł WRÓBLEWSKI (Wrocław) Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizańtyjskiej psalmodii z hezychazmem Holy sounds from Mount Athos or on the relations between Byzantine psalmody and hesychasm Remigiusz POŚPIECH (Opole Wrocław) Rok liturgiczny w muzyce środowisk klasztornych na przykładzie kapeli jasnogórskiej The liturgical year in the music of monastic circles as exemplified by the ensemble of the Jasna Góra monastery ks. Piotr WIŚNIEWSKI (Lublin) Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach The music collection from the Carmelite Monastery in Obory ks. Dariusz CIOŁKA (Białystok) Bazyliańskie klasztory forpocztą rozpowszechniania zachodnich wartości muzycznych w Kościele unickim w XVIII i XIX w. Basilian monasteries as the vanguards of Western musical values in the o. Dawid KUSZ OP (Kraków) Kapela dominikanów w Gidlach w XVIII i XIX w. The musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the 18 th and 19 th centuries

6 Uniate Church in the 18th and 19th centuries Katarzyna BŁOCH (Toruń) Treść oraz stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy The contents and state of preservation of musical sources from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Trzemeszno kept in the State Archives in Bydgoszcz Beata LORENS (Rzeszów) Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w drugiej połowie XVIII w. Music in the pastoral work of the Basilians in the second half of the 18th century Maciej JOCHYMCZYK (Kraków) Repertuar kapeli oo. dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań The repertoire of the musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the light of latest research Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] ks. Anastazy NADOLNY (Pelplin) Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie Medieval Cistercian music manuscripts in the Diocesan Library in Pelplin Ivan ALMES = Іван АЛЬМЕС (Lwów) Drogi klejnocie naroda ruskiego": духовна пісня середини XVIII ст. на честь ікони Божої Матері Віцинського василіанського монастиря Drogi klejnocie naroda ruskiego": pieśń religijna z połowy XVIII w. ku czci obrazu Matki Boskiej z klasztoru bazyliańskiego w Wicyniu Drogi klejnocie naroda ruskiego": Religious hymn from the mid-18 th century in praise of the image of the Virgin Mary from the Basilian Monastery in Wicyn Dominika BURDZY (Kielce) Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza The Jesuit College ensemble and its contribution to the religious life of Sandomierz cd. / cont d 2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich 2c. Music in female Roman Catholic monasteries 3c. Ludzie muzyki 3c. People of music Mateusz MARSZAŁKOWSKI (Toruń) Dekoracje filigranowe w średniowiecznych księgach graduale ze zbiorów pelplińskich Pen flourishing in medieval graduals from the Pelplin collection Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Warszawa) Triumphus fidei et fortitudinis we włoskich utworach oratoryjnych na okazję obłóczyn Triumphus fidei et fortitudinis in Italian oratorios for the taking the veil ceremony o. Aleksander Krzysztof SITNIK OP (Kraków) Bł. Władysław z Gielniowa twórca i popularyzator pieśni polskich Blessed Ladislaus of Gielniów composer and populariser of Polish hymns Juliusz RACZKOWSKI (Toruń) Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII interdyscyplinarny projekt badawczokonserwatorski w ramach programu MKiDzN The former Cistercian Gradual L XIII from Pelplin an interdisciplinary research and restoration project under the Ministry of Culture and National Heritage programme s. Susi FERFOGLIA (Kraków) Mandatum novum do vobis wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie. Próba interpretacji. Mandatum novum do vobis Maundy Thursday's Washing of the Feet ceremony in Gradual ms.205 at St.Clare's Convent in Krakow. (Cracow). Attempt of interpretation Agnieszka DROŻDŻEWSKA (Wrocław) Kontakty artystyczne Carla Dittersa von Dittersdorfa ze śląskimi klasztorami pijarów w Bilej Vodzie i bożogrobców w Nysie Artistic contacts between Carl Ditters von Dittersdorf and Silesian monasteries of the Piarists in Bila Voda and of the Order of the Holy Sepulchre in Nysa Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion

7 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja popołudniowa (w 2 sekcjach) / Afternoon session (in 2 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma] 1d. Na Śląsku 1d. In Silesia 3c. Ludzie muzyki cd. 3c. People of music cd Adam POZNAŃSKI (Wrocław) Psallendi et cantandi modus. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Psallendi et cantandi modus. Musical treatises from monasteries dissolved in Prussian Silesia preserved in the University Library in Wrocław Patrycja GĄSIOROWSKA (Kraków) Pod rękę z muzami. Twórcy, odtwórcy i nauczyciele muzyki w klasztorach według biogramów w Polskim słowniku biograficznym Hand in hand with the muses. The composers, performers and teachers of music in monasteries according to the Polish Biographical Dictionary Marcin MUSIAŁ (Wrocław) Muzykalia z klasztorów reformatów skasowanych na Śląsku w 1810 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Music collections from the Reformati monasteries dissolved in Silesia in 1810 in the University Library in Wrocław Magdalena WALTER-MAZUR (Poznań) Zakonnice skryptorki i posesorski rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Nuns scribes and possessors of musical manuscripts kept in the Diocesan Library in Sandomierz Katarzyna SPURGJASZ (Warszawa) Sposób na prawdziwe szczęście. XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu A way to true happiness. An 18th-century oratorio from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Żagań Ewa HAUPTMAN-FISCHER (Warszawa) Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej Musical gifts. Dedications in Silesian musical manuscripts of monastic provenance Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Koncert / Concert [Kościół / Church] Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Czwartek / Thursday, Trzeci dzień konferencji / Third day of the conference

8 Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 i 3 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] cd. / cont d 2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich 2e. Music in male Roman Catholic monasteries Grzegorz JOACHIMIAK (Wrocław) Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich The music collection from the Cistercian Abbey in Krzeszów kept in the Ossoliński National Institute Ryszard MĄCZYŃSKI (Toruń) Z dziejów muzyki zakonnej w Warszawie XVIII i XIX stulecia On the history of monastic music in Warsaw in the 18 th and 19 th centuries Ludmiła SAWICKA (Cardiff/Lublin) Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim The music collection from the Cistercian Abbey in Kamieniec preserved in the parish Church of the Assumption and St. James the Greater in Kamieniec Ząbkowicki Iwona PIETRZKIEWICZ (Kraków) Muzyka w klasztorach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego wybrane problemy i przykłady Music in male monasteries in the Grand Duchy of Lithuania selected problems and examples Hildegard HERRMANN-SCHNEIDER (Innsbruck) Die Musikgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams/Tirol. Aktuelles zum Forschungsstand Dzieje muzyki w opactwie cysterskim Stams (Tyrol). Aktualny stan badań The history of music in the Stams Cistercian Abbey (Tyrol). Current state of research Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] 1e. Varia 1e. Varia 2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich cd 2e. Music in male Roman Catholic monasteries cd Guido KRAUS (Frankfurt am Main) Historical music sources of cloister holdings from different orders in German speaking countries. Repertories in comparison Historyczne źródła muzyczne ze zbiorów klasztornych różnych zgromadzeń z krajów niemieckojęzycznych. Porównanie repertuarów o. Maurycy Lucjan NIEDZIELA OP (Warszawa) Śpiew liturgiczny w codzienności dominikańskiej Liturgical singing in the daily life of the Dominicans Maja GĄSSOWSKA (Warszawa) Singende Frauen z Rygi okruchy muzyczne z dawnych Inflant Singenge Frauen from Riga musical remains of Livonia Aleksandra PATALAS (Kraków) Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej wybrane przykłady Musical life in the Dominican monasteries of the Polish Province selected examples

9 Fryderyk ROZEN (Warszawa) Muzyka w Missale Fratrum Eremitarum Johannesa Amerbacha Music in Johannes Amerbach s Missale Fratrum Eremitarum o. Nikodem KILNAR OSPPE (Jasna Góra) Życie muzyczne w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w latach Musical life in the Pauline Monastery of Jasna Góra in Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Jolanta BYCZKOWSKA-SZTABA (Warszawa) Makulatura czy skarby muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce Waste paper or musical treasures? The oldest surviving liturgical-musical examples of choral monody in Polish libraries, archives and museums Waldemar ROZYNKOWSKI (Toruń) Śpiew w liturgii zakonu krzyżackiego w świetle reguły, statutów oraz wybranych wizytacji Singing in the liturgy of the Teutonic Order in the light of the Order s rule, statutes and selected visitations Alicja DACEWICZ (Wilno) Informacje o muzyce i muzykach w księgach przychodów i wydatków klasztoru franciszkanów w Wilnie Information about music and musicians in the income and expenditure books of the Franciscan Monastery in Vilnius ks. Grzegorz KOPIJ (Wrocław) Liturgia i muzyka w zakonie joannitów na przykładzie komandorii w Łosiowie i Małej Oleśnicy Liturgy and music in the Order of the Knights of Saint John as seen in the Łosiów and Mała Oleśnica commandries Dorota ŻUREK (Kraków) Muzyka w krakowskich klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI XVIII w. Music in Cracow monasteries in the light of their account books from the 16 th 18 th centuries Tomasz JEŻ (Warszawa) Strategie regulacji czasu w kulturze muzycznej jezuitów śląskich The strategies of time regulation in the musical culture of the Silesian Jesuits Maksymilian KUŚKA (Kraków Cieszyn) Muzyka w życiu cieszyńskich bonifratrów Music in the life of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Cieszyn in Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Muzyka a szuka / Music end art Arkadiusz WOJTYŁA (Wrocław), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim / Musical motifs in the iconographic programmes of Baroque monasteries in Silesia and the former Country of Kłodzko Michał Antoni PIECZKA (Wrocław), Motyw orkiestry anielskiej w wystroju i wyposażeniu cysterskich kościołów klasztornych na Śląsku jako charakterystyczny element barokowego Theatrum sacrum / The angelic orchestra motif in the decorations and furnishings of Cistercian monastic churches in Silesia as a characteristic example of the Baroque theatrum sacrum

10 Dorota MATYASZCZYK (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach / Musical decorations in monastic churches selected examples Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break Małgorzata KIERCZUK-MACIESZKO (Lublin), Matylda PTAK-FARMAS VEL KRÓL (Lublin), Ikonografia introitów psalmów w księgach chóralnych bernardynów krakowskich z przełomu XV i XVI w. / The iconography of psalm introits in choral books of the Cracow Bernardines from the turn of the 16 th century Helmut LOOS (Lipsk), Die Darstellung von Klöstern in Opern des 19. und 20. Jahrhunderts Przedstawienia klasztorów w operach w XIX i XX w. / Representations of monasteries in 19th- and 20th-century opera Dyskusja i podsumowanie obrad / Discussion and recapitulation of the proceedings Zakończenie części merytorycznej konferencji / Closing the scientific part of conference Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra] Kolacja / Diner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Piątek / Friday, Czwarty dzień konferencji / Fourth day of the conference Zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego / Tour of the Monastery of Jasna Góra Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Wyjazdy uczestników / Departure of participants

Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference

Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference 5 8 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze 5 8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna Góra Międzynarodowa konferencja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference

Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference 5 8 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze 5 8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna Góra Międzynarodowa konferencja

Bardziej szczegółowo

5 7 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze

5 7 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze Klasztor w muzyce średniowiecznej i nowożytnej 5 7 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze Alfabetyczny wykaz referentów i zaproponowanych przez nich referatów (I) oraz wykaz trzech koncertów

Bardziej szczegółowo

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej The fate and significance of the cultural heritage of dissolved monasteries in Płock,

Bardziej szczegółowo

Monasteries dissolved in the territory of West Prussia, East Prussia, and Pomerania: Their fate and the significance of their heritage

Monasteries dissolved in the territory of West Prussia, East Prussia, and Pomerania: Their fate and the significance of their heritage Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza Monasteries dissolved in the territory of West Prussia, East Prussia, and Pomerania: Their

Bardziej szczegółowo

17 19 X, Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie. Program / Agenda. 17 X 2013 (czwartek / Thursday) I. Jak badać / The ways of investigation

17 19 X, Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie. Program / Agenda. 17 X 2013 (czwartek / Thursday) I. Jak badać / The ways of investigation Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji) Fates and importance of the heritage left

Bardziej szczegółowo

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja www.kasaty.pl LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE PO KLASZTORACH SKASOWANYCH NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ NA ŚLĄSKU W XVIII I XIX W.: LOSY, ZNACZENIE, INWENTARYZACJA WWW.KASATY.PL LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.) Konferencję patronatem honorowym objął Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Bardziej szczegółowo

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.) Konferencję patronatem honorowym objął Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Bardziej szczegółowo

3 5 września 2015 r., Serpelice

3 5 września 2015 r., Serpelice Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim 3 5 września 2015 r., Serpelice

Bardziej szczegółowo

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. The fate and significance of the cultural

LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. The fate and significance of the cultural DZIEDZICTWO KULTUROWE PO KLASZTORACH SKASOWANYCH NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ NA ŚLĄSKU W XVIII I XIX W.: LOSY, ZNACZENIE, INWENTARYZACJA WWW.KASATY.PL LOSY I ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Historia polskiej tradycji muzycznej (kultura staropolska) 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim History

Bardziej szczegółowo

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka)

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 19.00 ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 Prof. Jarosław Augustyniak room no. 1.03 16. 00 16.45 Maria Frankowska

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia

Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia Kraków, 18-19 listopada 2010 r. 2 18 listopada (czwartek) 3 18 listopada (czwartek) Miejsce: Aula Collegium Novum

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu

Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Marek Derwich przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA)

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) I. Termin pobytu grupy w Kielcach: 15.09.2012 25.09.2012 r. II. Zakwaterowanie : Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

4.3. Hereditas Monasteriorum. 4.4. Publikacje

4.3. Hereditas Monasteriorum. 4.4. Publikacje Kronika Projektu 453 4.3. Hereditas Monasteriorum Ukazał się tom 1, 2012, ss. 496, dostępny online na http://hm.kasaty.pl/hereditas-monasteriorum. Trwają końcowe prace nad tomem 2, 2013 (dostępny online

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII początek XX w.) 15 18 września 2016 r., Pelplin, Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie (Konferencja

Bardziej szczegółowo

Klasztor w nowej rzeczywistości

Klasztor w nowej rzeczywistości Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII początek XX w.) Monasteries in the New Reality (late 18th early 20th century) (Konferencja

Bardziej szczegółowo

Hereditas Monasteriorum 1,

Hereditas Monasteriorum 1, Alina Mądry Wstępne sprawozdanie z badań nad muzykaliami po kapelach działających w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu oraz nad

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

11th July ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka)

11th July ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 19.00 ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 12th July 2015 Prof. Antoni Wierzbiński room no 1.14 10.00 10.45 Katarzyna Pudełko

Bardziej szczegółowo

Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej ( )

Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej ( ) Małgorzata Lubieniecka Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej (1867 1918) Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2015 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Kraków w okresie

Bardziej szczegółowo

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Marek Derwich - przewodniczący. Katarzyna Bock Mateusz Matuszyk

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Marek Derwich - przewodniczący. Katarzyna Bock Mateusz Matuszyk Konferencja naukowa organizowana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pn. Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej Nr 178

Program wizyty studyjnej Nr 178 Program wizyty studyjnej Nr 178 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 14-18.05.2012 New media in education and professional development of librarians (Nowe media w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Rękopisy liturgiczne z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Rękopisy liturgiczne z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Instytut Sztuki PAN Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Rękopisy liturgiczne z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Checklist of musical sources in Poland. Liturgical manuscripts of the University

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

BIBLIOGRAFIA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH BIBLIOGRAFIA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH 1. Oficjalne publikacje SPMK I. PAWLAK, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych alternatywa czy konieczność chwili?, LitS 5 (1999), nr 2 (14),

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Hanna Nizińska Konferencja "Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich", Gniezno, września 2012 roku

Hanna Nizińska Konferencja Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich, Gniezno, września 2012 roku Hanna Nizińska Konferencja "Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich", Gniezno, 26-28 września 2012 roku Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 1/1, 123-126 2013 SPRAWOZDANIA 123 HANNA

Bardziej szczegółowo

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I UNWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKEGO W WARSZAWE Wydział Nauk Historycznych i Społecznych nstytut Nauk Historycznych Kierunek: HSTORA, specjalność: MUZYKOLOGA TEORETYCZNA STOSOWANA Kierownik nstytutu:

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

IV edycja cyklu koncertowego Przedsionek Raju 24 lipca do 9 sierpnia

IV edycja cyklu koncertowego Przedsionek Raju 24 lipca do 9 sierpnia IV edycja cyklu koncertowego Przedsionek Raju 24 lipca do 9 sierpnia Od 24 lipca do 9 sierpnia trwać będzie kolejna edycja cyklu Przedsionek Raju. W miastach i wsiach Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 587/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 587/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 587/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 07.04.2011 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105 Piątek BUW, sala 105 10.00-11.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Ryszard Kasperowicz 11.30-13.00 Historia filozofii wykład

Bardziej szczegółowo

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku Małgorzata Wyrzykowska Institute of Art History The University

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości tomów I IV. Tom I

Spis zawartości tomów I IV. Tom I Spis zawartości tomów I IV Tom I Geneza Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego Wprowadzenie: od konferencji do projektu badawczego Foreword: from a conference to a research project Wstęp

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

The concert in Świętokrzyska Philharmonics in Kielce performer Aleksandra Buczek Zajęcia integracyjne w Bocheńcu Participants of the Third Age University Koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej - na scenie

Bardziej szczegółowo

sieć sprzedaży Oddział handlowy Końskie ul. Górna 2a, 26-200 Końskie, tel: +48 41 375 1347, fax: +48 41 375 1348 1 Łukasz Mączyński Dyrektor Regionu M: +48 665 139 210 l.maczynski@betomax.pl Oddział handlowy

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI X 2014 r. *

Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI X 2014 r. * Kronika Projektu 455 ZESPÓŁ III ks. Janusz KRÓLIKOWSKI Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013 30 X 2014 r. * 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Ks. Józef Krętosz. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce

Ks. Józef Krętosz. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce Ks. Józef Krętosz Wschodnie katolickie obrządki w Polsce Księgarnia św. Jacka Katowice 2008 SPIS TREŚCI Contents... 7 Wstęp... 9 Rozdział i. Cerkiew prawosławna na ziemiach Ruskich rzeczypospolitej do

Bardziej szczegółowo

Autorzy tego tomu. Hereditas Monasteriorum 5, 527-530

Autorzy tego tomu. Hereditas Monasteriorum 5, 527-530 Autorzy tego tomu Hereditas Monasteriorum 5, 527-530 2014 Informacje o autorach 527 Autorzy tego tomu Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, mgr, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski (Polska).

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 Niedziela BUW, sala 105 17.00-18.30 Typ a styl w architekturze średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 Przedmiot i metody

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I Światosław Lenartowicz, Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus,, Jan K. Ostrowski Wstęp Oznaczenia i skróty Piotr Krasny Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskowicach Kościół parafialny p.w. Św.

Bardziej szczegółowo

Cieszyn jest jedynym górnośląskim

Cieszyn jest jedynym górnośląskim ochrona i konserwacja CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO Gromadzone od średniowiecza cieszyńskie zbiory biblioteczne, obejmujące dzieła związane z różnymi kręgami narodowymi i wyznaniowymi, reprezentatywne

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski

Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski R o c z n i k B i b l i o t e k i Narodowej XLV Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski Redaktor naczelny Tomasz Makowski

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Świętego Ducha 2, 70-205 Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Świętego Ducha 2, 70-205 Szczecin TERMINY I LOKALIZACJE SZKOLEŃ: "Jak skutecznie się komunikować? - Urząd bliżej Obywatela" Lp. Data szkolenia Miasto Miejsce szkolenia Liczba sesji Liczba uczestników szkolenia Imię i nazwisko trenera 1

Bardziej szczegółowo

19.30 Grigorij Sokołow 17.00 Academia 20.00 Magdalena Filipczak Anton Lachowski 19.30 Sinfonietta Cracovia Jurij Łuciw 17.

19.30 Grigorij Sokołow 17.00 Academia 20.00 Magdalena Filipczak Anton Lachowski 19.30 Sinfonietta Cracovia Jurij Łuciw 17. 15 sierpnia piątek, godz. 19.30 Sala Filharmonii Krakowskiej, ul. Zwierzyniecka 1 KONCERT INAUGURACYJNY Grigorij Sokołow fortepian F. Chopin bilety: I miej. 70 zł norm., 50 zł ulg., II miej. 50 zł norm.,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014 2 0 1 5 IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej Koncert dedykowany Wielkopolskiej SKOK z okazji 20-lecia MACIEJ PABICH FORTEPIAN, ANNA JADACH PIANOFORTE /HAMMERKLAVIER/ 1780 Polonezy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ XIV Dorota REJMAN, Monika KOPEĆ Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

ZESPÓŁ XIV Dorota REJMAN, Monika KOPEĆ Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Kronika Projektu 493 ZESPÓŁ XIV Dorota REJMAN, Monika KOPEĆ Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Tradycje śląskiej kultury muzycznej

Tradycje śląskiej kultury muzycznej Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu The

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie - pierwszego stopnia

Studia licencjackie - pierwszego stopnia HISTORIA SZTUKI Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Dyrektor dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki 2015/2016 zimowy i letni

Bardziej szczegółowo

R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E

R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E ŚWIADECTWO KULTURY LITERACKIEJ I RELIGIJNEJ ŚREDNIOWIECZA Z PERSPEKTYWY WIEKÓW Przemyśl 12 14 czerwca 2014 r. Instytut Filologiczny

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE.

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. W dniach od 23.08.2014 roku do 28.09.2014 roku, w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. Spotkania,

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Hereditas Monasteriorum, vol. 2. Spis treści Contents

Hereditas Monasteriorum, vol. 2. Spis treści Contents Hereditas Monasteriorum, vol. 2 Spis treści Contents Od Redakcji..................................................................................... 15 Editor s Note.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Rola organów w dawnej liturgii

Rola organów w dawnej liturgii 1 o. Waldemar Kapeć OP Rola organów w dawnej liturgii Organy budowane w kościołach mniej więcej od VII w. Miały z górny ustaloną rolę. Organy miały akompaniować śpiewom podczas liturgii. Była to więc funkcja

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.02.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kwerendy w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu w dniach 21 VIII 2 IX 2013 r.

Sprawozdanie z kwerendy w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu w dniach 21 VIII 2 IX 2013 r. Sprawozdanie z kwerendy w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu w dniach 21 VIII 2 IX 2013 r. Hereditas Monasteriorum 4, 526-530 2014 526 Kronika Projektu Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM / PROGRAMME. Wtorek, 19 listopada 2013 / Tuesday, 19 th November 2013

PROGRAM / PROGRAMME. Wtorek, 19 listopada 2013 / Tuesday, 19 th November 2013 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław Chair of Music Theory and Silesian Musical

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej

XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Semi-annual report. Progress report for the period between 1 November 2014 and 30 April 2015 *. 1. Organisation of work

Semi-annual report. Progress report for the period between 1 November 2014 and 30 April 2015 *. 1. Organisation of work Semi-annual report Marek Derwich Institute of History University of Wrocław Progress report for the period between 1 November 2014 and 30 April 2015 *. 1. Organisation of work The research project Cultural

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

I. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Bydgoszczy

I. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Bydgoszczy Wykaz miejsc dostaw, osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz do składania reklamacji dostawy wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem przedmiotu umowy I. Wydział Techniczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ABW W WARSZAWIE

CENTRALA ABW W WARSZAWIE Zainstaluj wtyczkę Flash! CENTRALA ABW W WARSZAWIE ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa email: poczta@abw.gov.pl ZESPÓŁ PRASOWY ABW: tel. (22) 585-92-92 (w godz. 8:15 16:15) email: rzecznik@abw.gov.pl Zespół

Bardziej szczegółowo