Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock 2013-03-27"

Transkrypt

1 Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania Płock ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, Płock tel. (+48 24) fax (+48 24) Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: Zarząd Spółki: Jarosław Szaliński Prezes Zarządu Andrzej Łobodziński Członek Zarządu 1

2 1 2 3 I. Zlecający: ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock, ul. Chemików 7 NIP: II. Informacje o postępowaniu ofertowym : 1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. III. Przedmiot zapytania: 1. Przedmiotem zapytania jest powtarzająca się okresowo dostawa do siedziby Zamawiającego Środków Ochrony Indywidualnej, obsługa szafek serwisowych, pranie odzieży ochronnej i jej naprawa, zgodnie z n/w tabelą: I. asortyment: odzież ochronna: Ubranie ochronne, antyelektrostatyczne (marynarka + spodnie z szelkami, kolor czerwono-szary z logo firmy ORLEN KolTrans) wg PN-EN 340, PN-EN kpl Kurtka ocieplana, antyelektrostatyczna, ochronna, długa, kolor czerwono-szary z logo firmy ORLEN KolTrans wg PN-EN 340, PN-EN szt Spodnie ocieplane ochronne, antyelektrostatyczne z szelkami, kolor czerwono-szary z logo firmy ORLEN KolTrans wg PN-EN 340, PN-EN szt 4 Koszula robocza (100% bawełna, produkcji polskiej) 400 szt 5 Kurtka przeciwdeszczowa, antyelektrostatyczna (model 101/A) PROS 80 szt 6 Spodnie do kurtki przeciwdeszczowej, antyelektrostatyczne (model 001/A) PROS 40 szt 7 Bielizna (podkoszulka + kalesony) 100% bawełna, produkcji polskiej 30 kpl 8 Ręcznik kąpielowy 140x70 (100% bawełna, produkcji polskiej) 380 szt II. asortyment: obuwie ochronne: 1 Trzewik roboczy model 884 (producent PPO Strzelce Opolskie) 220 par Sztyblety antyelektrostatyczne lub trzewiki bez sznurówek do pracy na bocznicy kolejowej w strefie zagrożenia 2 wybuchem 120 par 3 Półsaperki ocieplane model 1413 (producent PPO Strzelce Opolskie) męskie 25 par 4 Obuwie ocieplane model 0154 (producent PPO Strzelce Opolskie) męskie 110 par 5 Obuwie ocieplane model 031 (producent PPO Strzelce Opolskie) damskie 10 par 6 Obuwie Model 1002 (producent PPO Strzelce Opolskie) 70 par 7 Półbuty męskie antystatyczne dla kadry 30 par 8 Półbuty damskie model 260 (producent PPO Strzelce Opolskie) 15 par III. asortyment: rękawice ochronne: 1 Rękawice ochronne, skórzano-tkaninowe wykonane z dwoiny bydlęcej o odporności minimum 4,1,4,2. KL II par 2 Rękawice ocieplane, skórzano-tkaninowe wykonane z dwoiny bydlęcej KL II 800 par 3 Rękawice spawalnicze typu A, wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej o odporności minimum 3,1,4,3. KL II 50 par 4 Rękawice nitrylowe VENITEX NI 175 rozmiary 10,11 KL II par 5 Rękawice ochronne D5-347 KL II par 6 Rękawice ochronne wykonane z bezszwowej dzianiny nylonowej powlekanej w części chwytnej poliuretanem o parametrach ochronnych minimum 4,1,3,1 KL II par IV. asortyment: Ochrony BHP 1 Kamizelka ostrzegawcza z logo firmy antyelektrostatyczna wg norm PN-EN 471, PN-EN 340, PN-EN szt 2 Okulary p. odpryskowe 60 szt 3 Kask ochronny (hełm + więźba) V- Gard 500 antyelektrostatyczny 40 szt 2. Dostawa przedmiotowego asortymentu będzie następowała raz w tygodniu do szafek serwisowych usytuowanych w 4 szatniach na wydziałach ORLEN KolTrans w Płocku w miarę pojawiających się potrzeb i zgodnie z 2

3 czasookresami zawartymi w Tabeli Norm i Przydziałów ORLEN KolTrans oraz kartotekami pracowniczymi. 3. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych. 4. Nowa odzież winna być trwale oznakowana imieniem i nazwiskiem pracownika, nr szafki serwisowej i symbolem komórki organizacyjnej. 5. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia elektronicznych kartotek pracowników z możliwością podglądu przez wyznaczane osoby Zlecającego, oraz do okresowego raportowania wydanych, wypranych, naprawionych sortów. 6. Oferta musi być kompletna, ORLEN KolTrans Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej np. na jeden z 4 asortymentów. 7. Ilość obsługiwanych pracowników - około 360 osób. 8. Średnia ilość osób piorących regularnie sorty w miesiącu około 100 osób. IV. Wymogi formalne: 1. Podpisanie oświadczenie oferentów PZSZ07/F01 zał. nr Nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, fax. 3. Nazwiska osób reprezentujących firmę. 4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek Prawa Handlowego, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. 5. Decyzja w sprawie nadania nr Identyfikacji Podatkowej NIP. 6. Deklaracje zgodności na prezentowany asortyment. 7. Pełen opis asortymentu I. odzież (tkanina, gramatura, ilość prań do zużycia, itp.) 8. Termin ważności oferty (nie krócej niż 12 miesięcy). Część techniczna: 1. Referencje lub potwierdzona lista referencyjna dotyczące wykonywanej usługi 2. Termin rozpoczęcia współpracy (od r. do r.). 3. Wdrożony system zarządzania jakością ISO serii 9001 w zakresie 4. System elektronicznego zarządzania ŚOI. 5. Kryteria techniczne wyboru Oferenta: Referencje lub potwierdzona lista referencyjna dotyczące wykonywanej usługi Jakość oferowanej odzieży ochronnej ( walory użytkowo, estetyczne, ilość cykli prań do zużycia). Wdrożony system zarządzania jakością ISO serii 9001 w zakresie System elektronicznego zarządzania ŚOI. Część handlowa: 1. Cena za sprzedaż i dostawę ŚOI do szafek serwisowych. 2. Ceny prania brudnej odzieży ochronnej. 3. Ceny za naprawę i oznakowanie odzieży. 4. Sposób rozliczenia minimum 45 dniowy termin płatności faktur licząc od daty jej wystawienia i przesłania w formie skanu na wskazany adres . 3

4 5. Deklaracja niezmienności cen w trakcie trwania umowy tj. 12 miesięcy. 6. Kryteria handlowe wyboru Oferenta: Cena za sprzedaż i dostawę ŚOI do szafek serwisowych Ceny prania brudnej odzieży ochronnej Ceny za naprawę i oznakowanie odzieży Termin płatności Pytania dodatkowe dotyczące z zakresu ogłoszonej akcji ofertowej prosimy przesyłać na adres Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. VI. Sposób złożenia oferty: Przed złożeniem oferty technicznej należy zaprezentować: cały asortyment I, pozycje 3 i 7 z asortymentu II, pozycje 1,2,3 i 6 z asortymentu III, oraz pozycje 1 i 2 z asortymentu IV w siedzibie ORLEN KolTrans w Płocku w terminie do r. Dokumenty z pkt. IV. tj. Wymogi Formalne należy dostarczyć do siedziby Spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w Płocku na ul. Chemików 7 w formie papierowej do dnia r. Część techniczną oferty należy złożyć na Platformie Zakupowej CONNECT https://connect.orlen.pl w terminie do r. Część handlową oferty należy złożyć na Platformie Zakupowej CONNECT https://connect.orlen.pl do r. VII. Zastrzeżenia zapraszającego do składania ofert: 1. ORLEN KolTrans Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 2. ORLEN KolTrans Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec zapraszającego. 3. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c. 4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo do zwrotu tych kosztów. 5. Wyboru oferenta wg przedstawionych kryteriów oceny. 6. Dokonania korekt i uściśleń zakresu w trakcie analizy ofert, proszenia o ewentualną jego aktualizację. 7. Przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cen. Z poważaniem Przewodniczący Zespołu Oceniającego Trawiński Robert 4

5 Załącznik nr 1 PZSZ07/F01 Oświadczenie Oferenta Dotyczy postępowania na: Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie FIRMA: a) Jest uprawiona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. b) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności. c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. d) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. e) Nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub nie wszczęto wobec niej postępowania upadłościowego. f) Członkowie władz nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. g) Nie zatrudnia pracowników zamawiającego. h) Nie pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. i) Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechnia informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) Zapoznała się z warunkami zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń. data podpis i pieczęć.. 5

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu. GZ/GZI/ZIR/DW/979/2012 Płock dnia 25.04.2012 rok ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: prac związanych z pomiarami grubości ścianek rurociągów, aparatów wraz z pracami przynależnymi na Instalacjach Rafinerii Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN Kraków, 5 lipca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/075/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR Kraków,2010-07-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3831/2014 Kraków, 2014-11-13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 4 sztuk automatycznych aparatów do miareczkowania. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A. Automatyczny aparat

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja zawiera 6 ponumerowanych stron. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo