Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych. Rafał Jarosz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych. Rafał Jarosz"

Transkrypt

1 Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych Rafał Jarosz

2 Świat przedwestfalski Grecja i system interakcji polis: Chora Zgromadzenie ludowe (z wyłączeniem kobiet, niewolników, cudzoziemcy) Demokracja i oligarchia, tyran ośrodek identyfikacji obywatelskiej (ojczyzna) Tukidydes Wojna peloponeska - ( ) pomiędzy Ateńskim Związkiem Morskim a Związkiem Peloponeskim

3 Cesarstwo Rzymskie Republika rzymska (Rzeczpospolita rzymska) p.n.e. 27 p.n.e: władza prawodawcza i sądownicza należała do systemu zgromadzeń ludowych Władza polityczna i administracyjna należała złożonego z patrycjuszy senatu. Cesarstwo Rzymskie - Gajusz Oktawiusz otrzymał od senatu tytuł augusta (wywyższony przez bogów) Dynastie Flawiuszów i Antoninów Konstantyn i edykt mediolański (313) 395 podział na część zach.(rzym) i wsch.(biznacjum/konstantynopol) Cywilizacja arabska

4 Europa 1400 Powstanie licznych feudalnych Księstw Kościół- jako instytucja globalna Karol Wielki (cesarzświętego Cesarstwa Rzymskiego) Późne wiekiśrednie rozwijanie sieci transnarodowych (miasta państwa Włoch) zmiany ekonomiczne i technologiczne

5 Odkrycia geograficzne opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Diaza (1488), odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492), podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) pierwsza podróż dookołaświata Magellana ( )

6 Wojna Trzydziestoletnia Strona katolicka - państwa Habsburgów (Austria, Hiszpania i Państwo Kościelne), niektóre księstwa I Rzeszy (m.in. Bawaria). Po stronie protestanckich państw Rzeszy, Dania, Szwecja, Francja, Siedmiogród.

7 Pokój westfalski zawarty 24 października 1648 między Habsburgami austriackimi (cesarz Ferdynand III) a Francją (Ludwik XIV) Kwestie terytoriów i granic Święte Cesarstwo Rzymskie rezygnuje na rzecz Francji z wielu terenów przekreślił możliwość konsolidacji Rzeszy i wzmocnienia centralnej władzy cesarskiej, do czego dążyli Habsburgowie austriaccy. Kwestie pokoju religijnego w Rzeszy uznanie kalwinizmu trzecim, obok katolicyzmu i luteranizmu

8 Pokój westfalski Suwerenność władza nie spoczywa w rękach jednostki lecz państwa (upadekświętego Cesarstwa Rzymskiego) 2. Nie kościół lecz monarchowie mają władzę religijną (papież i cesarz zostali pozbawieni władzy) 3. Zasada nieintegerncji w sprawy innych państw 4. Państwo z narodową armią, potwierdzoną suwerennością i fundamentemświeckim Grupa państw dominujących Zachód Anglia, Francja, Zjednoczone Prowincje Wschód Prusy i Rosja

9 Europa w XIX wieku Rewolucja amerykańska (1776) rezultatem było oddzielenie się trzynastu kolonii północnoamerykańskich od Wielkiej Brytanii oraz ich przekształcenie w Stany Zjednoczone Ameryki Rewolucja francuska (1789) kongres przedstawicieli 16 większych państw europejskich, trwający od 1 października 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołany w celu dokonania zmian terytorialnych i ustrojowych po Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnach napoleońskich. Podstawowe zasady XIX i XX: Legitymizacja Nacjonalizm Koncert europejski Austria, WB, Francja, Prusy, Rosja W. Brytania zarządzała terytorium wielkości 33 mln km2, przy własnym obszarze rzędu 310 tys. km2, dwie trzecie (1250 mln) żyło w koloniach Karta ONZ wyeliminowała pojęcie "kolonii", zastępując je terminem "terytorium powiernicze"

10 Kongres wiedeński Restauracja Legitymizm Równowaga sił Skonkretyzowano w formie propozycji norm międzynarodowych takie zasady stosunków międzynarodowych jak: zasada suwerenności narodów nie interwencji nienaruszalności terytoriów formalnej równości państw wolności mórz i rzek międzynarodowych potępienie agresywnych zaborów i wojen międzynarodowych

11 I WojnaŚwiatowa PRZYCZYNY Nacjonalizm Imperializm Polityka Niemiec Wyścig zbrojeń SKUTKI porządek wersalski 1. Upadek 3 mocarstw i tym samym rozkwit nacjonalizmów: 1. Największym przegranym wojny okazały się Austro-Węgry, które pod wpływem sił odśrodkowych rozpadły się kompletnie na samodzielne organizmy państwowe (Jugosławia - Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Słowenia oraz Czarnogóra, Czechosłowacja, Polska) 2. Upadek Imperium Osmańskiego, która utraciła Irak, Syrię, Palestynę, Arabię i Jordanię - większość z tych terytoriów stała się mandatami Francji i Anglii sprawowanymi z ramienia Ligi Narodów. 3. Rewolucja w Rosji w 1917 r czerwone zagrożenie 2. Problemem dla brytyjskiej Palestyny stał się rozwój ruchu syjonistycznego. 3. Liga Narodów

12 okres międzywojenny, okres ładu wersalskiego (wersalsko-waszyngtońskiego) 14 punktów Wilsona 8 stycznia Traktat wersalski 28 czerwca 1919 Reparacje wojenne-132 mld marek w złocie głównie za sprawą Francji, która dążyła do osłabienia gospodarczego Niemiec, wyraźna różnica interesów między Anglią i Francją wobec polityki Niemiec Niemcy uznały niepodległość Czechosłowacji i Polski Sprzeciw wobec traktatu wersalskiego wśród mieszkańców Niemiec - podłoże popularności nazistów. Hitlerowskie Niemcy odrzuciły ograniczenia traktatu w roku 1935.

13 II Wojna Światowa i okres Zimnej Wojny PRZYCZYNY Niezadowolenie Niemiec z wyniku I wojny prowadzi do faszyzmu, który znajduje sojuszników w Włoszech i Japonii Nieudolność Ligi Narodów SKUTKI Koniec okresu kolonialnego (walka w wpływy w nowo utworzonych krajach)- globalizacja konfliktu Okres Zimnej Wojny (Niemcy, Kuba, Korea, Wietnam) Równowaga sił oparta na fakcie posiadania broni atomowej Środki propagandy, utworzenie NATO i Układu Warszawskiego Doktryna Trumana nie starać sie zmienić tego, co już sie stało - Koncepcja powstrzymania Michaił Gorbaczow-1985 rok: Zakończenie zimnej wojny, pojednanie z Zachodem Jawność, czyli demokratyzacja systemu politycznego swoboda wypowiedzi, wolna prasa Pierestrojka przebudowa gospodarki (problem narodowościowy) podpisanie Karty Atlantyckiej przez Roosevelta i Churchilla 15 sierpienia 1941 roku

14 Gdzie teraz szukać idei porządkujących świat? Ówcześnie: potencjał ekonomiczny państwa, potencjał wojskowy, potencjał demograficzny, wielkość terytorium brak nagłej i niespodziewanej napaści W ostatnich trzynastu latach w świecie było ponad 60 wielkich konfliktów zbrojnych, ale tylko trzy z nich to były wojny między państwami: między Erytreą a Etiopią, Irakiem a innymi państwami, między Indiami a Pakistanem, o Kaszmir. konflikty wewnątrz państw stanowią właśnie nową jakość

15 demokratyczna legitymacja jako element definicji państwa Obowiązująca definicja państwa obejmuje tradycyjnie trzy elementy: terytorium, ludność skutecznie wykonywaną władzę??? PODZIAŁŚWIATA: 1. państwa z systemem demokratycznym 2. państwa gdzie system demokratyczny nie jest nie do końca sprawny, przejrzysty, ale rządy deklarują, iż chcą by był taki (108 w Warszawie) 3. państwa, które nie są demokratyczne i otwarcie głoszą, że nie uważają demokracji za wartość 4. państwa upadłe lub słabe 1. upadłe i słabe stanowią ogromne wyzwanie I zagrożenie. Łącznie jest ich prawie 60 w całymświecie. 5. wielkie korporacje, które nie liczą się z rządami. Realizują swoją politykę zysków, sięgających niekiedy miliardów Jeszcze do końca lat 80-tych dwudziestego wieku uważaliśmy, że największe zagrożenie bezpieczeństwa jest w centrum

* Unifikacja Europy przed 1945 *

* Unifikacja Europy przed 1945 * Krystian Majewski WSD II rok niestacjonarne Nr albumu 10252 * Unifikacja Europy przed 1945 * Ilustracja 1: Mapa Europy według Strabona (PD) Idea zjednoczonej Europy pojawiała się już w wypowiedziach starożytnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU)

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Marta Pachocka PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Na początku XXI wieku Francja dysponuje odpowiednim potencjałem geograficznym, geopolitycznym, demograficznym, gospodarczym,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Europa i świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne wie,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Temat lekcji, zagadnienia Ocena dopuszczająca Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa* Epoka odrodzenia Temat: Uczeni i artyści odrodzenia. 1. Czym

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk,

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 20, 2009 Geografia pielgrzymek Jana Pawła II Wprowadzenie Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, zarówno kościelnych, jak i świeckich 1. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Rozbiory Polski. Polska około 1650

Rozbiory Polski. Polska około 1650 Rozbiory Polski Polska była potęgą katolicką i przez długi czas posiadała pozycję prawdziwego mocarstwa, które stało na granicach Europy (antemurale christianitatis) i broniło świat łaciński przed naporem

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

Społeczność międzynarodowa w historycznym rozwoju

Społeczność międzynarodowa w historycznym rozwoju Społeczność międzynarodowa w historycznym rozwoju Termin społeczność międzynarodowa opisujący krąg podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie dotyczy zjawiska ewoluującego przez wieki; Etapy ewolucji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Angelika Czarnecka Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Koniec II wojny światowej dla wielu państw Europy Środkowej i Wschodniej nie oznaczał wyzwolenia narodowego wręcz

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH

ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH ANDRZEJ PISKOZUB * ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY", 2009, T. I ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ U SCHYŁKU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

- zna postać Jana Husa,

- zna postać Jana Husa, Temat Lekcji Główne zagadnienia 1. Kryzys wieków XIV i XV 1.Niewola awiniońska 2. Wielkie herezje Osłabienie cesarstwa 3.Wojna stuletnia 4. Czarna śmierć 2. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1.

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY INTERNACJONALIZMEM A WIELKOMADZIARYZMEM

MIĘDZY INTERNACJONALIZMEM A WIELKOMADZIARYZMEM MIĘDZY INTERNACJONALIZMEM A WIELKOMADZIARYZMEM Publikacja została objęta patronatem POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO www.ptg.edu.pl 2 Grzegorz Baziur MIĘDZY INTERNACJONALIZMEM A WIELKOMADZIARYZMEM

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN SESJI: 28 września 2012, godz. 9:00 10:30 TEMAT SESJI: Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie MODERATOR: Małgorzata Bonikowska,

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K dop P dst R db 776 p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie 753 p.n.e.

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo