Gmina Sędziejowice. Mogiła Powstańców 1863 r. Dworek gen. Łuzanowa z XIX w. Mali Sędziejowiczanie. Pomnik Kozaków Dońskich z 1873 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Sędziejowice. Mogiła Powstańców 1863 r. Dworek gen. Łuzanowa z XIX w. Mali Sędziejowiczanie. Pomnik Kozaków Dońskich z 1873 r."

Transkrypt

1 Sędziejowice 2013 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest Par tnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w Przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim Bibliotekom publicznym dostęp do Internetu, komputerów i szkoleń. Prog ram Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Ro z wo ju Społeczeństwa Infor macyjneg o.

2 Gmina Sędziejowice Mogiła Powstańców 1863 r. Dworek gen. Łuzanowa z XIX w. Mali Sędziejowiczanie 2 Młyn w Brzeskach Pomnik Kozaków Dońskich z 1873 r.

3 Baśń o Sędzieju ( Jerzy Dębski) Po jednej stronie Grabi las rośnie las wysoki Po drugiej - w dal bezkresną biegną równe łąki. W zaraniu naszych dziejów lśniło tu jezioro, Dość płytkie, choć rozległe. Każdej wiosny porą Wody w niej przebywało od wezbranej rzeki. Ludzie tylko na górach mogli się budować, Bo kto niżej dom stawiał, niechybnie żałował. Na wiosnę wielkie wody chatę zatapiały Gospodarz tracił wkrótce dobytek swój cały. Na wzniesieniu dlatego Sędziej dom umieścił. Od północy las piękny co dnia mu szeleścił. Od zachodu i wschodu leżała polana, Od południa zatoka z wodą po kolana. Obelisk upamiętniający zapiski o Sędziejowicach w Bulli Papieża Innocentego II z 1136 r. (fot. Zbigniew Goździk) Bulla Papieża Innocentego II z 1136 r. Najstarsze zapiski o Sędziejowicach pochodzą z Bulli Papieża Innocentego II z 1136 r. Ten dokument, zwany też Złotą Bullą Języka Polskiego, zawierający 410 polskich nazw miejscowych i osobowych, wplecionych w łaciński tekst, przyznaje arcybiskupowi w Gnieźnie metropolitarny charakter w stosunku do wszystkich biskupstw w Polsce. Zawiera wykaz 149 osad, wśród nich znajduje się również nazwa naszej wsi: Sandeievici, o czym informuje zwiedzających napis na kamieniu w centrum wsi. Opracowała: Marianna Tokarek 3

4 Jan Wężyk ( ) Odzyskał także na terenie diecezji kilka świątyń z rąk innowierców.13 maja 1624 r. został przeniesiony na biskupstwo poznańskie. Rządy objął w niej 1 lipca 1624 r. i sprawował do maja 1627 r. 22 marca 1627 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Diecezją rządził gorliwie. Rezydując w Łowiczu kontaktował się z kapitułą i konsystorzem za pomocą licznych listów. Jako metropolita zwołał dwa synody prowincjonalne. Od 30 kwietnia 1632 r. do 6 lutego 1633 r. był interreksem Królestwa Polskiego. 6 lutego 1633 r. koronował na króla Polski Władysława IV, a 13 września 1637 r. jego żonę Cecylię Renatę. Zmarł 27 maja 1638 r. w Łowiczu po kilkumiesięcznej chorobie. Pochowany w kolegiacie łowickiej. Był bardzo hojny. Wspierał klasztory, fundował świątynie, pomagał potrzebującym. W testamencie, który spisał tuż przed śmiercią, wszystkie swoje dobra ofiarował kościołom, ubogim oraz ofiarom klęsk żywiołowych. Jan Wężyk herbu wąż arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Urodzony w 1575 r. w pierwotnie nazywanej Wolą Grabicką, a w późniejszych czasach Wolą Wężykową miejscowości, która była główną siedzibą rodu Wężyków. Był doskonale wykształcony, obyty w świecie i nade wszystko pobożny. Jako dziecko uczył się w domu, potem wyjechał do kolegium jezuitów w Kaliszu, a stamtąd przeniósł się na Akademię Krakowską. Po jej ukończeniu studiował w Rzymie. Zgłębiał teologię i prawo. Interesowała go także retoryka i nauki wyzwolone. Edukację uwieńczył doktoratem obojga praw. Po powrocie do kraju szybko uzyskiwał kolejne beneficja kościelne. Był archidiakonem lubelskim, kanonikiem krakowskim, prepozytem sandomierskim, opatem komendatoryjnym mogilskim. Jako opat odnowił i rozbudował świątynię w Mogile. Od 1614 r. został archidiakonem warszawskim. Był sekretarzem króla Zygmunta III Wazy, specjalizującym się zwłaszcza w sprawach włoskich. W 1619 r. nominowany przez monarchę biskupem przemyskim, prowizję papieską otrzymał 17 lutego 1620 r. Sakrę przyjął z rąk prymasa Wawrzyńca Gembickiego. Odbył w biskupstwie przemyskim synod diecezjalny w 1621 r., zarządził przeprowadzenie wizytacji kanonicznej, często uczestniczył w posiedzeniach kapituł. Herb Jana Wężyka Ruiny zamku Wężyków w Woli Wężykowej 4 Opracowały: Ewa Kaźmierska, Aleksandra Balcerowiak

5 Józef Kobylecki ( ) Opracowały: Krystyna Szymańska, Elzbieta Śnieg, Halina Nowak 5

6 6 Mali Sędziejowiczanie i Ziemia Sędziejowicka (źródło: GOK Sędziejowice) Opracowała: Małgorzata Czwartek

7 Ceranowie Rodzina Ceranów była bardzo muzykalna, dlatego też do dziś uważana jest za założyciela działającej przy OSP Strażackiej Orkiestry Dętej DRUH. Ceranowie odnieśli bardzo wiele sukcesów w popularyzacji muzyki i rozwoju kultury, nieprzypadkowo też to nazwisko zostaje wspomniane w sąsiedztwie legendarnego skrzypka Szczerby. Jakub Ceran pochodził ze Zgierza. W Dobroniu wyuczył się zawodu ślusarza i kowala. Pojąwszy za małżonkę Teklę, nabył w Sędziejowicach działkę pod kuźnię, na terenie której jego żona prowadziła restaurację. Już przed I wojną światową założył w Sędziejowicach orkiestrę, która w 1918 r. znalazła swe miejsce przy Sędziejowickiej Straży Ogniowej. Orkiestra istniała do wybuchu II wojny światowej i grali w niej wszyscy jego synowie. Jakub i Tekla Ceranowie mieli 8 dzieci: córkę Janinę i 7 synów. Najstarszy z nich, Antoni ( ) był w wojsku kapelmistrzem, prowadził orkiestry dęte w Sędziejowicach, Marzeninie i Borszewicach. W latach był naczelnikiem OSP, a w latach , jej prezesem. Opracowała: Anna Matysiak 7

8 Stefan Głębski ( ) Budynek starej szkoły Urodził się w Sędziejowicach, gdzie spędził dzieciństwo. Poszczególne etapy jego życia i jego rodziny splatają się z losami Polaków XIX w., jednak dotyczy to przede wszystkim życia związanego z rodzinną miejscowością. Przed II wojną światową ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rawiczu i został nauczycielem. Jego pasją była historia. W czasie wojny brał udział w Kampanii Wrześniowej 1939 r., walcząc w X Dywizji Armii Łódź. Po klęsce wrześniowej, aż do wyzwolenia był jeńcem oflagów (niemieckich obozów jenieckich dla oficerów). Kiedy powrócił po ciężkich przeżyciach, okaleczony fizycznie i psychicznie, nie załamał się. Uczył dzieci polskie w utworzonym przez gen. Maczka Maczkowie. Ukończył zaocznie Wydział Geografii na Uniwersytecie Łódzkim, jednocześnie pracując w Komisji Planowania Przestrzennego w Łodzi. Przez całe swoje życie był głęboko związany z Sędziejowicami, za którymi ustawicznie tęsknił. W latach 50-tych przyczynił się do wybudowania Ośrodka Zdrowia, a w latach 60-tych Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Jako pierwszy napisał monografię Sędziejowic i okolic. Napisał wiele innych prac, wspomnień, przyczynków, głównie obyczajowych z historii naszej miejscowości. Jego obywatelska postawa, aktywność i zaangażowanie na rzecz Sędziejowic warte są zapamiętania. Stefan Głębski zmarł w 1993 r. i spoczywa na miejscowym cmentarzu, w pobliżu mogiły Powstańców 1863 r. Otwarcie Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 8 Szkoła imienia Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach Opracowała: Jadwiga Niewiadomska Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach (fot. Wiktor Komorowski)

9 Stefan Jachowicz ( ) Opracowała: Wiesława Dąbrowska (fot. OSP Marzenin, OSP Kamostek) 9

10 Młyn w Brzeskach Młyn w Starych Kozubach Młyn nad Grabią /Ig or Sikir ycki/ Młyn jest jak stara beczka z winem, W której pod mchem nie widać drzewa. Młyn jest jak studnia czarodziejska, W której rusałka pieśni śpiewa. Przed młynem rzeka się rozwidla I na tych widłach kryształowych Unosi lekko szum i terkot. Pod młynem z koła piana tryska Niby z ogromnych wymion mleko A dalej woda znów jest lustrem, W którym przegląda się codziennie Jak z baszty śnieżnej wychylony Młynarz o smutnej twarzy błazna. A patrzy w wodę tak ciekawie Jakby w niej widział młynarzową Rozkładającą się z parobkiem Na szeleszczących grochowinach Albo przynajmniej chciał policzyć Przepływające nad dnem ryby. Młyn w Woli Marzeńskiej Młyn w Brzeskach 10 Opracowała: Małgorzata Czwartek (fot. Gmina Sędziejowice)

11 Maria Wisławska Wysocka Notkę wspomnieniową sporządził syn - Andrzej Maria Wisławski Opracowała: Małgorzata Czwartek 11

12 Edward Kramarski ( ) 12 Opracował: Dariusz Marek (fot. W. Komorowski)

13 Wojciech Kabza ( r.) Bizonki Opracowali: Bożena Rabikowska, Wiesława Dąbrowska, Zbigniew Goździk 13

14 Jerzy Dębski ( ur. 1920) Długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, uczył matematyki, fizyki, chemii, biologii i rysunku, wychowawca kilku pokoleń sędziejowickiej młodzieży. Prowadził chór szkolny, nauczał gry na skrzypcach i grał w kapeli ludowej. Zasłynął również ze swej twórczości poetyckiej, m.in.: Krzyk i Róża. Powieść poetycka o chłopach z lat ( 1982) oraz Cudowne ziele. 5 baśni wierszem dla dorosłych (1998). Pieśń Sędziejowicki walc, jego autorstwa, jest do dziś wykonywana podczas lokalnych uroczystości, co bardzo cieszy autora, który żyje do dziś. Sędziejowicki walc /Jerzy Dębski/ W Sędziejowicach pieśń Obiega całą wieś Zrodził ją łan i las I młodych tęsknot czas W świetlistą płynie dal Sędziejowicki walc Zakwita wiosny sad Młodości wzrasta kwiat Dolata z gęstych drzew Słowika dźwięczny śpiew Na dom nasz gołąb siadł I grucha bardzo rad Że złoci pola już Urodzaj pięknych zbóż Jesieni wieńczy trud Owoców barwnych cud Wplecionych w gwiezdną dal Łączy nas w tańcu walc W świetlistą płynie dal Sędziejowicki walc Sędziejowickie łabędzie (fot. Z. Goździk) Szkoła Rolnicza w Sędziejowicach (fot. Z.Goździk) Kościół w Marzeninie (fot. Z.Goździk) Dworek z XIX wieku (fot. Z.Goździk) 14 Kościół w Sędziejowicach (fot. W. Komorowski) Opracowała: Teodozja Pietrzyk Dworek z XIX wieku (fot. Z.Goździk)

15 Uczestnicy projektu Złota Galeria Postaci... 15

16 Inicjatorką pomysłu stworzenia Złotej galerii postaci zasłużonych dla gminy Sędziejowice była Krystyna Komorowska. Fot. Karina Miśkiewicz Na zajęcia uczęszczali również: 1. Teodozja Pietrzyk 2. Krzysztof Balcerowiak 3. Marta Turek 4. Michał Sobczak 5. Piotr Domagała 6. Anna Matysiak 7. Jerzy Kotarski 8. Mirosław Potasiak 9. Krystyna Komorowska 10. Barbara Gawor 11. Dariusz Marek 12. Stanisław Witkowski 16

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek Nr 1 Grudzień Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek" Dawno, dawno temu... 1096 rok-krwawa bitwa zdaniem Galla z bogatego ośrodka stała się

Bardziej szczegółowo

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane Wiesława Binek Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane 1 Spis treści 1.Wstęp: przedmiot i zakres pracy. 2. Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa. 3. Rozdział II Rozdrażew

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie okno na Smroków JUBILEUSZ 100-LECIA 1912-2012 Dobrodzieje i sponsorzy HONOROWY PATRONAT OBCHODÓW JUBILEUSZU OBJĘLI: mgr Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Świątynia naszego błogosławionego

Świątynia naszego błogosławionego 22 maja 2011 nr 20/118 I tekst ks. Włodzimierz Piętka redaktor wydania W tym roku nie tylko maturzyści zdają egzamin dojrzałości. W miesiącu beatyfikacji Papieża Polaka naprawdę każdy z nas powinien zdawać

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-4592 2 (35) 2013 CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE

ISSN 2300-4592 2 (35) 2013 CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 2300-4592 35 2 (35) 2013 CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE Żeński Zespół Ludowy Sienniczanki Żeński Zespół Ludowy Sienniczanki Sienniczanki powstały w 1977 roku z przekształcenia Chóru Mieszanego Siennicki

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki.

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki. 35 DANUTA PASZKOWSKA, ROBERT BEDNARZ Kto jest kim czyli absolwenci o sobie Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna

Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 4/38 wrzesień / październik 2012 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie,

Bardziej szczegółowo

Nr 191. Rzeźby Karola Badyny stanęły na pasażu za ośrodkiem kultury - STR. 6-7. styczeń-marzec 2015 rok XXV kwartalnik. fot.

Nr 191. Rzeźby Karola Badyny stanęły na pasażu za ośrodkiem kultury - STR. 6-7. styczeń-marzec 2015 rok XXV kwartalnik. fot. NR ISSN 1232-4566 Nr 191 styczeń-marzec 2015 rok XXV kwartalnik Rzeźby Karola Badyny stanęły na pasażu za ośrodkiem kultury - STR. 6-7 Świątecznie oświetlony Rynek w Chrzanowie. Uroczyste zapalenie choinki

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Copyright by Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, 2011 Grafika: Jerzy Blancard Redaktor: Irena Horban Zespół redakcyjny: Hanna

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 OKŁADKA 2 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 Remedium w zdaniach Zaczęło się ściemniać, mrok gęstniał coraz bardziej, aż wieczór pochłonęła noc. Na wąskim pasie szarobłękitnego

Bardziej szczegółowo

Do ynki - Obarzym 2009

Do ynki - Obarzym 2009 Do ynki - Obarzym 2009 Małgorzata Turopolska W dniu 13 września odbyły się dożynki gminne, które są imprezą przechodnią. Odbywają się co roku w innej miejscowości gminy. W bieżącym roku gospodarzami dożynek

Bardziej szczegółowo

Moje dwie małe ojczyzny. Wspomnienia świdniczan

Moje dwie małe ojczyzny. Wspomnienia świdniczan TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 2013 Moje dwie małe ojczyzny Wspomnienia świdniczan Wydawca: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej 58-100 Świdnica, ul. Długa 33 Zespół redakcyjny: Krystyna

Bardziej szczegółowo

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 1 Niniejszą publikację wydaję z okazji dwieście pięćdziesiątej rocznicy konsekracji krasiczyńskiego kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Niezapominajkowa niedziela w Dukli

Niezapominajkowa niedziela w Dukli DPS 6/2010 1 Niezapominajkowa niedziela w Dukli Podsumowanie działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki i promocja książki o dukielskiej poczcie Niezapominajka, maleńka roślina co polskiego nieba

Bardziej szczegółowo

z relikwiarzy z krwią. Po przeżyciach duchowych poszliśmy usiąść do kawiarni na rynku ze słynnymi kremówkami.

z relikwiarzy z krwią. Po przeżyciach duchowych poszliśmy usiąść do kawiarni na rynku ze słynnymi kremówkami. NASZ RYMANÓW 1 Wycieczka do Wadowic i Inwałdu W dniu 13 września 2014 r. prawie trzydziestoosobowa grupa członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Nasz Rymanów wybrała się autobusem firmy Barbara na wycieczkę

Bardziej szczegółowo

Wołanie z Wołynia Волання з Волині

Wołanie z Wołynia Волання з Волині Nr 2 (93) B Rok 16 Marzec-Kwiecień 2010 KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI NA UKRAINIE Wołanie z Wołynia Волання з Волині Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW. Premiera filmu Memory wasilkowskich gimnazjalistów

CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW. Premiera filmu Memory wasilkowskich gimnazjalistów www.gazeta.wasilkow.pl Nr 119 Wiosna 2013 Cena 1,50 zł ISSN 1233-5487 CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW W numerze m.in.: Powstanie styczniowe w Wasilkowie Rozmowa z Przemysławem Czyżewskim

Bardziej szczegółowo

770 lat Diecezji Warmińskiej POCZET BISKUPÓW WARMIŃSKICH

770 lat Diecezji Warmińskiej POCZET BISKUPÓW WARMIŃSKICH 770 lat Diecezji Warmińskiej POCZET BISKUPÓW WARMIŃSKICH Metropolita Warmiński Arcybiskup Wojciech Ziemba DOKTOR TEOLOGII, WIELKI KANCLERZ WYDZIAŁU TEOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164)

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164) Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164) Gminny Biuletyn Informacyjny Stypendystami Wójta Gminy Kłomnice za I półrocze roku szkolnego 2012/2013 zostali: Emilia Gała, Natalia Prześlak, Maciej Drab, Dominika

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo