Alcobaca -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alcobaca - http://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/12/alcobaca.jpg"

Transkrypt

1 Dzień 14/05 niadanie i wyjazd do Alcobaca (miejscowo ć znajdująca się na li cie Dziedzictwa wiatowego UNźSCO) oraz do Obidos, zachwycającej redniowiecznej wioski. Następnie przejazd do redniowiecznej wioski Sintra, równie na li cie UNźSCO. Czas wolny na lunch i zwiedzanie. Po południu przyjazd do Lizbony. Po drodze Cascais i źstoril. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Alcobaca -

2 Klasztor w Alcobaca - ALCOBACA Miasto Alcobaca powstało wokół klasztoru cystersów, który król Alfonso Henriques ufundował by upamiętnić odbicie miasta Santarem z rąk Maurów w XII w. Klasztor ten nale y do najwspanialszych zabytków gotyku w Portugalii, odegrał równie bardzo istotną kulturowo rolę. Wią e się te z nim romantyczna legenda znajduje się tutaj grób króla Pedro I zwanego Sprawiedliwym, lub Okrutnym i jego kochanki Ines. żdy Pedro był jeszcze księciem, następcą tronu, jego ojciec uznał związek syna z Ines za zagra ający królestwu, ze względu na rodzinne koneksje jego ukochanej. Zlecił więc by została zamordowana. Grób króla Pedro I Nagrobek Ines w Alcobaca

3 Wkrótce po mierci ojca Pedro krwawo zem cił się na mordercach, ekshumował zwłoki Ines i posadził w koronie obok siebie w sali tronowej, ądając, by dworzanie oddali jej cze ć królewską całując je w gnijącą dłoń. Następnie wzniósł w Alcobaca dwa stojące obok siebie nagrobki i kazał się pochować obok ukochanej, by podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym Ines była pierwszą rzeczą, jaką ujrzy. Budowla klasztorna jest posępna i ascetyczna nie bez przyczyny nosi nazwę Klasztoru ciszy. Do oryginalnego gotyku dodano gdzieniedzie XVIII-wieczne elementy. Wnętrze ko cioła w Alcobaca Obidos -

4 OBIDOS Niewielka miejscowo ć Obidos mo e pochwalić się buszliwą historią sięgającą czasów staro ytno ci. Nazwa miasta pochodzi od rzymskiego słowa oppidum cytadela. Po Rzymianach miasto przejęli Wizygoci, a następnie Maurowie. Po jego odbiciu w czasach rekonkwisty zostało wcielone do państwa portugalskiego, a w 1210 r. ofiarowane przez króla Alfonsa II jego królewskiej mał once, Urrace. Od tej pory miasteczko znajdowało się pod szczególnym patronatem królowych portugalskich, które a do XVI w. wspierały je licznymi darami. Najciekawszą atrakcją Obidos jest redniowieczny zamek, wznoszący się na szczycie wzgórza. Zamek w Obidos - portigal.jpg

5 Obidos - SINTRA Nadmorskie miasteczko Sintra słynie z zabytkowej, XIX-wiecznej zabudowy w stylu romantycznym, która zyskała mu miejsce na liscie wiatowego Dziedzictwa UNźSCO. To miasto wąskich uliczek, pałacyków i zameczków, klasztorów i pomników, wyjątkowe w swojej urodzie. Szczególną perłą tej urokliwej miejscowo ci jest Pałac Pena. Sintra -

6 Sintra Sintra

7 Pałac Pena - Dzień 15/05 niadanie i całodniowe zwiedzanie miastaś stara dzielnica Alfama, katedra, centrum i piękne miejskie place Praca de Comercio, dzielnica Rossio, ko ciół w. Antoniego, zabytkowa dzielnica Belem, klasztor Hieronimitów, Pomnik Wielkich Odkryć, oraz wie a Belem (przykłady XVI - wiecznej architektury). Po lunchu przerwa, potem zwiedzanie Parkque das Nacoes (były teren wystawy źxpo), gdzie mo na zobaczyć największe akwarium w Europie. Zakwatrowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. Lizbona -

8 LIZBONA Panorama Lizbony - Poło ona przy uj ciu rzeki Tag Lizbona jest miastem, które od wieków fascynowało artystów czę ciowo z powodu niezwykle malowniczego poło enia na wzgórzach przy brzegu rzeki, lecz równie ze względu na wspaniałe wiatło, wykorzystywane przez fotografów i filmowców, oraz niezwykłą kolorystykęś barwne budynki na zboczach wzgórz,brąz dachówek, wykładane kolorowymi kafelkami fasady. Ulice Lizbony Inspirującą pisarzy i innych twórców atmosferę miasta tworzą wąskie kręte uliczki, w których czuć ducha odległej przeszło ci. Nic dziwnego ten naturalny port od tysiącleci słu ył handlowcom i podró nikom.

9 Złociste wiatło Lizbony - Jako pierwsi, osadę zało yli tutaj Żenicjanie, nazywając ją Allis Ubbo zaczarowany port. Nazwa ta stała się inspiracją dla legendy, i miasto zostało zało one przez Ulissesa jako Ulissipo. W II w. stało się ono kolonią rzymską o wdzięcznej nazwie Felicitas Julia Olisipo. W VIII w. Maurowie, którzy najechali te ziemie zmienili nazwę miasta na Aschbouna. Miasto stało się czę cią Portugalii w 1147 r., podbite przez pierwszego króla Portugalii, Alonso Henriquesa. Od 1255 r. jest stolicą tego państwa. ródmie cie Lizbony - W XV w. Lizbona stała się portem z którego wyruszały wyprawy odkrywcze mające na celu poznanie nowych ziem wysp na Atlantyku, wybrze y Afryki, a tak e terenów w Ameryce i w Azji. Stąd ruszyła słynna wyprawa Vasco da żamy, która wytyczyła morski szlak do Indii, co miało epokowe znaczenie dla historii źuropy. W owym czasie Lizbona była najpotę niejszym centrum handlu na wiecie wtedy te powstały jej najwspanialsze zabytki. Niestety, chwała miasta nie trwała długoś wielkie trzęsienie ziemi w 1755 r. zniszczyło niemal całe miasto. Jego odbudową zajął się Markiz de Pombal.

10 Słynne tramwaje ródmie cia Lizbony - Tak powstała dzielnica handlowa Baixa Pombalina, wcią stanowiąca jedną z wielkich atrakcji Lizbony. W okresie XIX i XX w. miasto wcią się rozszerzało, dobudowywano do niego nowe dzielnice. Dzi Lizbona wcią stanowi jedną z najpiękniejszych stolic europejskich, a zwiedzając ją wcią mo na odnale ć lady jej znamienitej przeszło ci. Zachwycić mo na się tak e wspaniałą, melancholijną tradycyjną muzyką Żado, oraz eksponatami ponad 50 muzeów Lizbony. Kosmopolityczna Lizbona - Baixa, czyli tzw. Dolne Miasto, stanowi serce Lizbony. Jest to główna dzielnica handlowa, pełna sklepów i banków. Została ona całkowicie przebudowana po Wielkim Trzęsieniu Ziemi z 1755 r.

11 Baixa, Lizbona, deptak Rua Augusta - Powstała całkowicie w stylu neoklasycystycznym dzielnica była pierwszym w Europie przykładem wiadomego planowania architektonicznego, jednym z największych osiągnięć budownictwa miejskiego owych czasów. Rozwa a się umieszczenie jej na li cie UNźSCO. Jednym z jej najpiękniejszych widoków jest Plac Handlu Praca do Commercio, ze wspaniałym łukiem tryumfalnym. Łuk Tryumfalny, Praca do Commercio - Baixa imponuje eleganckimi placami, deptakami pełnymi kawiarń i sklepików. Stare tramwaje, uliczni arty ci i wykładane pięknymi kaflami fasady sklepów, oraz stragany ulicznych sprzedawców dopełniają obrazu dzielnicy.

12 Winda w. Justy, Lizbona - Poło oną nisko dzielnicę Baixa łączy z wy ej le ącym placem Carmo słynna Winda w. Justy, zaprojektowana przez Raula Mesniera de Ponsard, ucznia słynnego in yniera źiffla i ukończona w 1902 roku. elazna winda ma 45 m wysoko ci i pokryta jest neogotyckimi dekoracjami. Ka da z dwóch wykładanych drewnem kabin windy mo e pomie cić 20 osób. W Lizbonie znajdują się jeszcze dwie windy łączące dzielnice. Barrio Alto, Lizbona www. seeportugal.org Drugą słynną dzielnicą Lizbony jest żórne Miasto Barrio Alto. To pochodząca z XVI w. dzielnica najemnych robotników, obecnie słynąca jako siedziba bohemy pełna artystów i pisarzy. Cicha i nieco zaniedbana za dnia, w nocy tętni yciem. Za pokrytymi graffiti murami kamieniczek kryją się eleganckie restauracje, oraz tzw. domy Żado, a tak e ekskluzywne butiki, czynne do pó na w nocy.

13 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Nad miastem góruje, widoczny zewsząd, zamek w. Jerzego. Najstarsze jego czę ci pochodzą z VI w. Żortyfikacje te wznosili najpierw Rzymianie, potem Wizygoci, a wreszcie Maurowie, którzy uczynili z zamku królewską rezydencję. Pozostał nią do czasu rekonkwisty, kiedy to w 1147 r. miasto odzyskał z ich rąk pierwszy król Portugalii, Alfonso Henriques, wspomagany przez wojska Krzy owców zmierzające do Ziemi więtej. Zamek po więcono wówczas patronowi Anglii w. Jerzemu, na pamiątkę układu portugalsko-angielskiego. Zamek w. Jerzego, Lizbona - O jego obronnej funkcji przypominają armaty stojące obok pomnika Alfonsa Henriquesa przy wej ciu do zamku. Pełnił on równie funkcję rezydencji królewskiej do Wielkiego Trzęsienia Ziemi. Podczas odbudowy wzniesiono bowiem nową rezydencję królewską na dzisiejszym placu Comercio. Z niegdysiejszego pałacu pozostał jedynie budynek mieszczący dzi restaurację, oraz trzy podziemne pomieszczenia, w których znajduje się znakomita multimedialna prezentacja historii Lizbony o nazwie Olissiponia. Zobaczyć mo na, między innymi, komputerową animację rekonstruującą przebieg Wielkiego Trzęsienia Ziemi.

14 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Większo ć zamku uległa zniszczeniu, jednak zachował się długi odcinek murów z 18 wie ami. W jednej z nich, wie y Ulissesa, znajduje się camera obscura pierwsza wersja dzisiejszego rzutnika, której zadaniem było odwzorowywanie panoramy miasta na płaszczy nie. Z takiego urządzenia często korzystali malarze w Polsce np. Canaletto. Alfama, Lizbona - Poni ej poło onego na wierzchołku wzgórza zamku rozciąga się najstarsza dzielnica miasta, Alfama. Jej wąskie uliczki i zaułki stanowią połączenie architektury rzymskiej i mauretańskiej. Ró ni się ona niezmiernie od nowszych, wyra nie europejskich dzielnic miasta, takich jak Chiado. Styl zabudowy, oraz poło enie na zboczu wzgórza uchroniły Alfamę przed zniszczeniem podczas Wielkiego Trzęsienia Ziemi w 1755 r., jako jedyną z dzielnic miasta.

15 Alfama, Lizbona - Choć w momencie wzniesienia przez Maurów była to elegancka dzielnica klasy wy szej, dzi rezydują tutaj ni sze warstwy społeczne. Pełno w niej małych sklepików i restauracji, panuje atmosfera codzienno ci i lekkiego zaniedbania. Mimo tego pozostaje niezwykle urokliwa. Warto równie zwiedzić katedrę Se, wzniesiona w stylu pó noromańskim na miejscu dawnego meczetu, oraz muzeum de Teatro Romano, gdzie prezentowane są zabytki związane z ruinami rzymskiego amfiteatru z czasów cesarza Augusta. Panorama Lizbony z Klasztorem Hieronimitów - Klasztor Hieronimitów jest wspaniałym zabytkiem z okresu Wielkich Odkryć. Od 1983 roku znajduje się on na li cie UNźSCO. Wzniesiony został przez króla Manuela I w podziękowaniu dla Matki Bo ej za udaną wyprawę Vasco da żamy do Indii. Za pozwoleniem papieskim budowę klasztoru rozpoczęto w 1501 r. Żunduszy dostarczyły skarby pochodzące z wypraw do Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

16 Sklepienie ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Po więcony Maryi z Belem klasztor został przekazany Hieronimitom, których kontemplacyjna duchowo ć, intelektualizm i poglądy polityczne odpowiadały królowi. Ich zadaniem było odprawianie codziennej mszy w. za dusze księcia Henryka Nawigatora i Króla Manuela I, oraz jego następców, a tak e posługa konfesyjna w ród wypływających z portu eglarzy i nawigatorów. Kru ganki klasztoru Hieronimitów w Lizbonie - Klasztor ten jest jednocze nie darem dziękczynnym dla Ko cioła, pomnikiem epoki wielkich odkryć geograficznych, oraz mauzoleum króla Manuela I i jego następców. Znajdują się tam równie grobowce innych wybitnych postaci, które zapisały się w portugalskiej historii, np. Vasco da Gamy, czy romantycznego poety Herculano. Nie nale y ju jednak do Hieronimitów w 1833 r. rozwiązano w Hiszpanii klasztory, a budowla ta stała się własno cią państwa.

17 Grobowiec Vasco da Gamy, klasztor Hieronimitów - Wzniesiono go w specyficznym dla Portugalii stylu, tzw. stylu manuelińskim, który jest połączeniem bogato zdobionego gotyku, wczesnego renesansu, oraz elementów mauretańskich. Charakteryzują ten styl precyzyjne zdobienia rze biarskie, w ród których wiele jest motywów morskich. żłówną figurą zdobnego portalu ko cioła jest postać księcia Henryka Nawigatora. Portal ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Wewnątrz filary zdobią płaskorze by ze scenami z ycia w. Hieronima, tłumacza Pisma w. (tłumaczenie to nazwano Wulgatą).

18 Wnętrze ko cioła klasztornego Hieronimitów - Wspaniałym elementem ko cioła są dwukondygnacyjne kru ganki, których rze bienia są jeszcze bogatsze od tych w ko ciele. Niemal ka dy element architektoniczny pokrywa tu dekoracja. Górna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów -

19 Dolna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów - Czę cią ujętego na li cie UNźSCO kompleksu jest Wie a Belem, równie mająca upamiętniać wyprawę Vasco da żamy, a tak e ogólnie wielkie odkrycia geograficzne dokonane przez Portugalczyków. Wie ę wzniesiono w 1515 r. jako fort na rodku rzeki Tag, jednak od czasu jej budowy rzeka zmieniła bieg do tego stopnia, e obecnie stoi ona na jej brzegu. Wie a jest pięciopiętrowa. W jej wy szych kondygnacjach widać wpływ architektury północno afrykańskiej. Wie a Belem - Niedaleko Wie y Belem znajduje się Pomnik Wielkich Odkryć. Postawiono go, by uczcić pięćsetną rocznicę urodzin księcia Henryka Nawigatora. Ma on kształt dziobu okrętu, z którego wychyla się postać księcia ze statkiem w dłoni, towarzyszą mu

20 najsłynniejsi eglarze Portugalii. Pomnik ten stanowi symbol mę nego ducha pionierów dalekomorskiej eglugi. Pomnik Wielkich Odkryć, Lizbona - Kolejnym wa nym zabytkiem religijnym Lizbony jest katedra w. Antoniego. Zgodnie z legendą stoi ona na miejscu dawnego meczetu, który po przejęciu miasta z rąk Maurów przez Krzy owców w 1147 r. został zmieniony w katedrę. Jednak e nie ma na to adnych dowodów archeologicznych. Katedra w Lizbonie - Żundamenty pod obecną budowlę poło ono około 1150 r. Jest to masywna konstrukcja romańska o surowym wyglądzie. Jej grube mury i dwie potę ne wie e z blankami nadają jej wygląd fortecy - co wydaje się uzasadnione w mie cie, które musiało oprzeć się próbom ponownego podbicia przez Maurów. Dwunastowieczną fasadę zdobi wielka rozeta i portal w formie obszernego przedsionka.

21 Rozeta na fasadzie katedry w Lizbonie - Wewnątrz katedry znajduje się chrzcielnica w której ponoć ochrzczono w. Antoniego padewskiego, który urodził się niedaleko stąd, oraz czternastowieczna gotycka kaplica Bartholomeu Joanesa, a tak e wspaniały sarkofag Lopo Żernandesa Pacheco. W czternastowiecznych kru gankach znajduje się romańska krata z kutego elaza, oraz grobowce z inskrypcjami. W zakrystii zgromadzono natomiast skarby katedry: relikwie przede wszystkim w. Wincenta, patrona Lizbony, ikony, oraz dzieła sztuki sakralnej z XV i XVI w. Romańska krata w katedrze w Lizbonie - Kolejny wa ny zabytek Lizbony, ko ciół w. Wincenta za Murami, pełni funkcję królewskiego Panteonu. Pochowani są tutaj wszyscy ostatni monarchowie Portugalii. Niegdy stanowił on czę ć klasztoru pochodzącego z XII w. Jednak e sam budynek ko cioła pochodzi z roku W trakcie trzęsienia ziemi w 1755 r. runęła pierwotna kopuła budowli.

22 Ko ciół Sao Vincente, Panteon królów Portugalii - Kiedy w 1640 r. do władzy nad Portugalią doszła dynastia Braganca, ko ciół ten stał się miejscem ich pochówku. Wszyscy członkowie królewskiej rodziny (z wyjątkiem dwóch osób) zostali zło eni tutaj, w dawnym refektarzu klasztornym, w monumentalnych grobowcach. Wnętrze ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - W 1951 r. spoczęła tutaj ostatnia królowa Portugalii, Amelia, łącząc się w ten sposób ze swym mę em, królem Carlosem I, i ich synem, którzy zginęli w zamachu w 1908 r. Ko ciół w. Wincenta ma renesansową fasadę z dwoma wie ami i rozległe wnętrze przykryte półkolistym sklepieniem kolebkowym. Na przecięciu naw znajduje się odbudowana kopuła.

23 Kopuła ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - Oprócz grobowców królewskich w ko ciele mo na zobaczyć redniowieczną cysternę, oraz niezwykły posąg Chrystusa wykonany w XVIII w. na wyspie żoa, będącej wtedy portugalską kolonią. Warte obejrzenia są równie kru ganki ozdobione błękitnymi kafelkami ze scenami przedstawiającymi podbój Lizbony przez Maurów. Kru ganki Sao Vincente w Lizbonie - Inną atrakcją Lizbony jest jeden z najdłu szych mostów na wiecie, zaprojektowany przez Armando Rito i ukończony w 1998 r. Rozciąga się on na przestrzeni 17,5 km, z czego 10 km przebiega nad wodą (czę ć konstrukcji to wiadukty) - więc z jednej strony rzeki nie widać jego przeciwnego końca. To prawdziwe arcydzieło in ynierii.

24 Most Vasco da Gama - Inną atrakcją Lizbony jest nowo odnowiona arena walk z bykami Praca de Touros. Ciekawostką jest tutaj fakt, i podczas walk tam prowadzonych byki nie giną jest to wbrew portugalskiemu prawu. Rozwinęła się tutaj sztuka walki polegająca na zręcznym manipulowaniu zachowaniami zwierzęcia, nie za na zyskaniu fizycznej nad nim przewagi. W trakcie corridy najczę ciej poszkodowani zastają ludzie, nie zwierzęta. Praca de Touros - commons.wikimedia.org/wiki/file:campo_pequeno.jpg Słynny Park Narodów (Parque das Nacoes) to miejsce, w którym odbyła się słynna wystawa źxpo w 1998 r. W przeciwieństwie do historycznego centrum miasta, pawilony źxpo przyciągają turystów współczesną architekturą, której szczególnie ciekawym przykładem jest Pawilon Portugalski i żare do Oriente (Stacja Kolejowa Oriente).

25 Pawilony EXPO, Lizbona Przed wej ciem do parku znajduje się wielkie centrum handlowe Vasco da żama. Centrum handlowe Vasco da Gama Największą atrakcją parku jest Oceanarium największe w źuropie, oferujące interaktywne prezentacje i pokazy na ywo. Warto równie zwiedzić interaktywne muzeum nauki Pawilon Wiedzy, oraz Pawilon Rzeczywisto ci Wirtualnej, Pawilon Makao i Atlantycki, oraz plac Sony i najwy szy budynek w mie cie Torre de Vasco da żama, a tak e Stację Orient.

26 Stacja Orient nocą - Zachwycają równie same ogrody ogród żarcia de Orta z egzotyczną florą z żoa, Makao, Azorów, czy Madeiry, oraz Ogród Wodny i inne. Park Narodów, ogrody - Na lewym brzegu Tagu, przeciwnym do Lizbony, w miejscowo ci Almada znajduje się statua Chrystusa Króla, wzorowana na słynnym posągu z Corcovado w Rio de Janeiro. Statuę tą postawiono w 1959 r. jako wotum dziękczynne za fakt, i Portugalia nie uczestniczyła w walkach II wojny wiatowej.

27 Christo Rei, Almada - Dzień 16/05 niadanie i przejazd na lotnisko. - Cena obejmuje: posiłki HB (7 obiadokolacji w hotelu) Zakwaterowanie w hotelach 3 ***/ 4 **** Autokar Pullman GT Usługi przewodnika w Santiago de Compostela Wstępy do Katedra / Santiago de Compostela Ko ciół w. Żranciszka / Porto Uniwersytet / Coimbra Klasztor Cystersów / Alcobaça Klasztor / Tomar Pałac Królewski / Sintra Klasztor Hieronimitów / Lisbona - Wizyta w piwniczce winnej w Porto z poczęstunkiem. - Podatki i opłaty drogowe

28 - 1 miejsce bezpłatnie w pokoju jednoosobowym na każde 21 osób, drugie bezpłatnie w pokoju dwuosobowym, maksymalnie dwa wolne miejsca na grupę. Cena nie obejmuje: - Napojów. - Lunchów - Wydatków natury osobistej. - Napiwków - Wstępu do Akwarium w Lizbonie

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka!

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Cena już od 2 939 zł/os. Terminy: od maja do października 2016! Wyloty: * Poznań * Warszawa Możliwość przedłużenia pobytu w wybranym hotelu w okolicy

Bardziej szczegółowo

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka Luksusowa 12-dniowa wycieczka Data Miasto Plan Podróży Posiłki Dzień 1 3 Wrz Przylot do u Spotkanie z anglojęzycznym przewodnikiem Zameldowanie w hotelu w ie Hotel w Dzień 2 4 Wrz Po śniadaniu - zwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

LIZBONA PORTO W 7 DNI

LIZBONA PORTO W 7 DNI LIZBONA PORTO W 7 DNI LIZBONA Zachodnio europejska stolica - Lizbona, jest najbardziej kwitnącym miastem usytuowanym na wzgórzach nad rzeką Tagus. Turyści uważają, że jest egzotycznym i bezpiecznym punktem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej PRZEWODNIK PO PORTUGALII śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej Spis treści Wstęp... 3 1. Portugalia... 4 2. Lizbona... 4 3. Lizbona- Belem... 6 4. Praça do Comércio... 7 5. Zamek św. Jerzego w Lizbonie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego PROGRAM Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego POD NIEBEM ORIENTACYJNA CENA: Proponowane zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe 10 szt. Pałac Wojanów **** Czerwiec 2010 Średnia cena za osobę: 1 500,00

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI Profesor August Stanis³awski, œwiatowej s³awy tropiciel tajemnic dawnych rezydencji, od dwóch lat by³ na emeryturze i wydawa³o mu siê, e nigdy ju nie odgadnie adnej zagadki,

Bardziej szczegółowo

Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja

Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja 09-20.06.2015r. - 12 DNI Cena: 2650 zł Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja "bez nocnych przejazdów, minimum zmęczenia" Świadczenia: - przejazd autokarem klimatyzowanym wg planu, - 11 noclegów, pokoje

Bardziej szczegółowo

Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013)

Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013) Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013) Portugalia jest zwykle znana z dobrej pogody, pysznego jedzenia, wina i gościnności mieszkańców. Ale to, o czym niewielu wie, to fakt, że kraj ten

Bardziej szczegółowo

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów.

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 2 dzień Przylot do stolicy Indii Delhi. Ten dzień poświęcimy na aklimatyzację i zapoznanie się z indyjskimi realiami. Udamy się

Bardziej szczegółowo

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi Wieczór Albański Specjalnie dla Państwa w każdą niedzielę odbywa się wieczór albański przy dźwiękach tradycyjnej polifonicznej muzyki. Cały wieczór to degustacja wspaniałych albańskich potraw oraz niezwykle

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Portugalii LIZBONA 2011 Termin wyjazdu: 5 7.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 981,00 zł 59 721,73

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 CZĘŚĆ II Inowrocław, 2.12.2015 1 Propozycja nr 1 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Toskania. Słońce i włoska kuchnia

Toskania. Słońce i włoska kuchnia Toskania Słońce i włoska kuchnia Plan wyjazdu Miejsce: Włochy Region: Toskania Dzień 1: Polska Wiedeń okolice Bolonii Dzień 2: Bolonia Siena San Gimignano Montecatini Dzień 3: Montecatini Piza Chianti

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII

GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII Dzień 1: Warszawa Oporto Ponte de Lima Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa paszportowo-bagażowa i wylot z Warszawy. Przylot na lotnisko w Oporto

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji Wieża Montparnasse wieża i należące do niej centrum handlowe powstałe w latach 1969-1972, w centrum dzielnicy Montparnasse, na avenue du Maine 33 w Paryżu (dzisiejszy odpowiednik SkyTower we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r Dzień pierwszy 11.00 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Terminal L 12:55 Wylot 17:00 Przylot do Malagi Transfer

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Londyn, Londyn, Londyn

Londyn, Londyn, Londyn Londyn, Londyn, Londyn W dniach 8.10-12.10.2010r. członkowie Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno turystycznej do Londynu. Patronat

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna!

Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna! Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna! Opis Cena od: 4700 PLN Liczba dni: 5 dni Kraj: Portugalia Portugalia to kraj o bogatej historii wypraw jak i odkryć geograficznych. Położona

Bardziej szczegółowo

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów.

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów. W dniach 9-13 lutego grupa naszych uczennic i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w ramach programu edukacyjnego Comenius Europe-Different Houses- One Community. Tym razem udaliśmy się do przepięknego

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra

Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra Dla nas, nauczycieli, bardzo ważnym dniem było zapoznanie się z systemem edukacji w Portugalii, dlatego z entuzjazmem

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella FUN-TOUR 90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29/2 tel./fax 42 633 90 08, tel. 42 630 03 20 www.fun-tour.com.pl fun-tour@fun-tour.com.pl Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella Dzień 1. Zbiórka na

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania La Salette Le Puy-en-Velay Rocamadour Lourdes La Salette Miejscowość we francuskich Alpach związana

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1

Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1 Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1 Założenia wyjazdu autokarem: Termin: 27-29.08.2010 Liczba uczestników: 49 osób (49 + 1 pilot) Cena za osobę: 475 EURO (1900 zł) Cena zawiera: zakwaterowanie: w Hotelu

Bardziej szczegółowo

MAHARAJAS "EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach

MAHARAJAS EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach MAHARAJAS "EXPRESS Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach (20 kwietnia 2016) 4 DNI/3 NOCE Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Delhi Od 2010 roku, Maharajas

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe Promocja - Volvo Ocean Race 2011 Kilka faktów o Volvo Ocean Race Regaty Volvo Ocean Race dawniej Whitbread Round The World Race są załogowymi etapowymi regatami Ŝeglarskimi dookoła Ziemi. Regaty Volvo

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie:

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie: Fatima Symbol oferty: 326/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Estremadura i Ribatejo Fatima Samolot Pielgrzymka śniadanie,

Bardziej szczegółowo

Neuschwanstein Zamek w Heidelbergu

Neuschwanstein Zamek w Heidelbergu Neuschwanstein zamek znajdujący się niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech. Budynek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla bawarskiego Ludwika II

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Tajlandia - Birma 2016

Tajlandia - Birma 2016 Tajlandia - Birma 2016 Warszawa Bangkok Yangon Kalaw wioski mniejszości etnicznych po drodze do jeziora Inle Indein jezioro Inle Mandalay Mingun rejs rzeką Irawadi Bagan Góra Popa Yangon Kyaiktiyo Bago

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2013 / 2014 r.

SYLWESTER 2013 / 2014 r. SYLWESTER 2013 / 2014 r. Portugalia (Lizbona) Brazylia (Rio&Buzios) TERMIN: 27.12.2013 08.01.2014 r. Oferta grupowa 1 Ramowy program 1 dzień 12.45 odprawa paszportowo-bagażowa na lotnisku Okęcie w Warszawie;

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. Rumunię wybierają osoby, które

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA TERMIN Lato 2014 LICZBA OSÓB: 2 Stworzony pod koniec XIX wieku Orient-Express niemal od początku swojego istnienia stał się ikoną luksusowych podróży europejskiej

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

POLISH STUDENTS SCIENTIFIC EXPEDITION

POLISH STUDENTS SCIENTIFIC EXPEDITION POLISH STUDENTS SCIENTIFIC EXPEDITION OFERTA SPONSORSKA Koło Naukowe Geodetów Dahlta przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie od ponad 60-ciu lat prowadzi z sukcesami swoją

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038 OFERTA SPRZEDAŻOWA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta, to niezwykłe i magiczne miejsce. O ich pięknie stanowi połączenie

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Turystyczna rekonkwista

Turystyczna rekonkwista Portugalia - Brazylia Turystyczna rekonkwista Propozycja wyjazdu indywidualnego Dzień 1 13:15 Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie w hali odlotów (meeting point). Nasz przedstawiciel przekaże Państwu

Bardziej szczegółowo

Holandia - wiatraki. Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km

Holandia - wiatraki. Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km Holandia - wiatraki Warszawa Poczdam Aachen Delft Haga - Gołda Amsterdam Bonn - Kolonia Warszawa: 12 do 14 dni 2800 km Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie królewskie

Bardziej szczegółowo

Planowany termin wyprawy to 20 kwietnia 4 maja 2016 r.!

Planowany termin wyprawy to 20 kwietnia 4 maja 2016 r.! SZUKASZ MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA WYPRAWY TURYSTYCZNEJ ZA GRANICĘ Z WOLONTARIATEM? CZEKAMY NA CIEBIE! PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEJ PIERWSZEJ GRUPOWEJ WYPRAWY POŁĄCZONEJ Z WOLONTARIATEM I SPĘDŹ 2 TYGODNIE W NEPALU!

Bardziej szczegółowo

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Dane ogólne Termin 16 21 X 2012 Uczestnicy: klasy Ia, IIa, IIIa uczniowie rozszerzający:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna. 04 07.05. 2014 r.

Projekt edukacyjny. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna. 04 07.05. 2014 r. Projekt edukacyjny Wycieczka krajoznawczo-turystyczna 04 07.05. 2014 r. Votivkirche to inaczej Kościół Wotywny o budowli neogotyckiej. Strzeliste wieże Votivkirche mają po 99 m wysokości. Nazwa wotywny

Bardziej szczegółowo

Skoro istnieje ranking 7 Cudów Świata, czemu nie stworzyć podobnego zestawienia dla Polski? Źródło: www.photovoyage.pl

Skoro istnieje ranking 7 Cudów Świata, czemu nie stworzyć podobnego zestawienia dla Polski? Źródło: www.photovoyage.pl 7 Cudów Polski Skoro istnieje ranking 7 Cudów Świata, czemu nie stworzyć podobnego zestawienia dla Polski? Źródło: www.photovoyage.pl Co prawda nie mamy Koloseum, a nasze obwarowania w niczym nie przypominają

Bardziej szczegółowo

SURFING, SŁOŃCE, SATYSFAKCJA CASCAIS

SURFING, SŁOŃCE, SATYSFAKCJA CASCAIS SURFING, SŁOŃCE, SATYSFAKCJA CASCAIS CEL: nagrodzenie najlepszych pracowników, zwiększenie motywacji do pracy GRUPA: 10-40 osób, pracownicy z najlepszymi wynikami TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień,

Bardziej szczegółowo

To wieczne miasto. Powstało około 800-750 przed naszą erą. Mimo iż zmieniali się władcy, ustroje i granice, miasto przetrwało.

To wieczne miasto. Powstało około 800-750 przed naszą erą. Mimo iż zmieniali się władcy, ustroje i granice, miasto przetrwało. To wieczne miasto. Powstało około 800-750 przed naszą erą. Mimo iż zmieniali się władcy, ustroje i granice, miasto przetrwało. Pozostało znakiem czasu. Panteon w Rzymie to budowla poświęcona wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wietnam kraj pełen kontrastów. 01-09.2016r.

Wietnam kraj pełen kontrastów. 01-09.2016r. Wietnam kraj pełen kontrastów 01-09.2016r. Wylot: Warszawa - Hanoi Dzień 2. Hanoi - przylot do Hanoi i transfer do hotelu. Czas wolny - po południu przewidziana jest fakultatywna przejażdżka rowerowa po

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL LIBURNA HOTEL BORIK HOTEL CROATIA ITAKA&GALA HOTEL ALBATROS HOTEL EPIDAURUS 10 powodów, żeby spędzić tu wakacje 1. Błękitne morze

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ Apartament Wielki Galeria Owalna Niegdyś sala przejściowa, przez którą prowadziła droga do loży królewskiej w kolegiacie św. Jana.

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Barucki 2013 ARCHITEKTURA TURKMENISTANU

Tadeusz Barucki 2013 ARCHITEKTURA TURKMENISTANU Tadeusz Barucki 2013 ARCHITEKTURA TURKMENISTANU Architektura Turkmenistanu Propozycja prezentacji architektury Turkmenistanu na stronie Internetu Oddziału Warszawskiego SARP wydawać się może z racji odległości

Bardziej szczegółowo

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW <

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW < INFORMACJE PRAKTYCZNE Q 1 > MAPA OBIEKTÓW < J Miejsce ZAKWATEROWANIA BEST WESTERN Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa www.bwfelix.pl PRZYJAZD DO WARSZAWY POCIĄG " Należy wysiąść na stacji Dworzec

Bardziej szczegółowo

Jeszcze Piotr Hiacynt Pruszcz pisa³:

Jeszcze Piotr Hiacynt Pruszcz pisa³: - Kosciól Sw. Barbary,, W malowniczym gotyckim koœciele Œw. Barbary wtulonym pomiêdzy masyw bazyliki Mariackiej a zabudowania jezuickie, czczono w dawnych wiekach cudownego Ukrzy owanego Pana Jezusa oraz

Bardziej szczegółowo

Opis. Cena od: 11000 PLN Liczba dni: 12 dni

Opis. Cena od: 11000 PLN Liczba dni: 12 dni Wietnam i Kambodża Opis Cena od: 11000 PLN Liczba dni: 12 dni Kraj: Kambodża Wietnam Wietnam leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Morzem Południowochińskim. Jego powierzchnia wynosi 329 tys. km kw. Zamieszkują

Bardziej szczegółowo

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA TARNOWSKIE GÓRY 2012 Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych stanowi jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów regionu śląskiego, będący świadectwem bogatej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest

13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest 13-17 października 2014, Maule, Francja Wielostronny Projekt Szkół Comenius Be my guest Do pięknej Francji pojechaliśmy wcześnie rano 13 października. Było światowo, bo z Koszalina dotarliśmy na lotnisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RUMUNII Głównym celem programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur państw europejskich, zrozumienia

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 2. Maria Skłodowska-Curie jej ślady w Warszawie. 3. Tylman z Gameren mistrz baroku. 4. Miejsca związane ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Włoch. 13.11 18.11.2015r.

Wycieczka do Włoch. 13.11 18.11.2015r. Wycieczka do Włoch 13.11 18.11.2015r. I tak na początek zwiedziliśmy Florencję, tam zobaczcie co zobaczyliśmy Zabytkiem numer jeden we Florencji jest katedra Santa Maria del Fiore z wielką kopułą, największą

Bardziej szczegółowo

Prezentację przygotował Wojciech Drozda.

Prezentację przygotował Wojciech Drozda. Prezentację przygotował Wojciech Drozda. ANGLIA- -w przeszłości samodzielne królestwo,obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.Region

Bardziej szczegółowo

Co można zwiedzić w Bieczu

Co można zwiedzić w Bieczu Co można zwiedzić w Bieczu Miasto Biecz ze względu na unikatowe walory architektoniczno-urbanistyczne jest perełką wśród miast Polski południowej. Liczne zabytki, skupione na stosunkowo niewielkiej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin.

Przewodnik. Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. Przewodnik Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. Pakiet turystyczny Nazwa pakietu: Region: Liczba dni: Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. Aglomeracja Opolska

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY TRÓJKĄT 6 dni/5 nocy Program realizowany nawet dla 2 osób.

ZŁOTY TRÓJKĄT 6 dni/5 nocy Program realizowany nawet dla 2 osób. ZŁOTY TRÓJKĄT 6 dni/5 nocy Program realizowany nawet dla 2 osób. Dzień pierwszy DELHI Przylot do Delhi. Spotkanie z angielskojęzycznym pilotem, transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. Dzień

Bardziej szczegółowo

YATENGA - ARCHITEKTURA

YATENGA - ARCHITEKTURA Yatenga zakłada powstanie jednej z największych i może najciekawszych na świece realizacji stosujących techniki alternatywne (low-tech), czyli glinę, słomę i materiały naturalne oraz recyklingowane. YATENGA.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo