Alcobaca -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alcobaca - http://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/12/alcobaca.jpg"

Transkrypt

1 Dzień 14/05 niadanie i wyjazd do Alcobaca (miejscowo ć znajdująca się na li cie Dziedzictwa wiatowego UNźSCO) oraz do Obidos, zachwycającej redniowiecznej wioski. Następnie przejazd do redniowiecznej wioski Sintra, równie na li cie UNźSCO. Czas wolny na lunch i zwiedzanie. Po południu przyjazd do Lizbony. Po drodze Cascais i źstoril. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Alcobaca -

2 Klasztor w Alcobaca - ALCOBACA Miasto Alcobaca powstało wokół klasztoru cystersów, który król Alfonso Henriques ufundował by upamiętnić odbicie miasta Santarem z rąk Maurów w XII w. Klasztor ten nale y do najwspanialszych zabytków gotyku w Portugalii, odegrał równie bardzo istotną kulturowo rolę. Wią e się te z nim romantyczna legenda znajduje się tutaj grób króla Pedro I zwanego Sprawiedliwym, lub Okrutnym i jego kochanki Ines. żdy Pedro był jeszcze księciem, następcą tronu, jego ojciec uznał związek syna z Ines za zagra ający królestwu, ze względu na rodzinne koneksje jego ukochanej. Zlecił więc by została zamordowana. Grób króla Pedro I Nagrobek Ines w Alcobaca

3 Wkrótce po mierci ojca Pedro krwawo zem cił się na mordercach, ekshumował zwłoki Ines i posadził w koronie obok siebie w sali tronowej, ądając, by dworzanie oddali jej cze ć królewską całując je w gnijącą dłoń. Następnie wzniósł w Alcobaca dwa stojące obok siebie nagrobki i kazał się pochować obok ukochanej, by podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym Ines była pierwszą rzeczą, jaką ujrzy. Budowla klasztorna jest posępna i ascetyczna nie bez przyczyny nosi nazwę Klasztoru ciszy. Do oryginalnego gotyku dodano gdzieniedzie XVIII-wieczne elementy. Wnętrze ko cioła w Alcobaca Obidos -

4 OBIDOS Niewielka miejscowo ć Obidos mo e pochwalić się buszliwą historią sięgającą czasów staro ytno ci. Nazwa miasta pochodzi od rzymskiego słowa oppidum cytadela. Po Rzymianach miasto przejęli Wizygoci, a następnie Maurowie. Po jego odbiciu w czasach rekonkwisty zostało wcielone do państwa portugalskiego, a w 1210 r. ofiarowane przez króla Alfonsa II jego królewskiej mał once, Urrace. Od tej pory miasteczko znajdowało się pod szczególnym patronatem królowych portugalskich, które a do XVI w. wspierały je licznymi darami. Najciekawszą atrakcją Obidos jest redniowieczny zamek, wznoszący się na szczycie wzgórza. Zamek w Obidos - portigal.jpg

5 Obidos - SINTRA Nadmorskie miasteczko Sintra słynie z zabytkowej, XIX-wiecznej zabudowy w stylu romantycznym, która zyskała mu miejsce na liscie wiatowego Dziedzictwa UNźSCO. To miasto wąskich uliczek, pałacyków i zameczków, klasztorów i pomników, wyjątkowe w swojej urodzie. Szczególną perłą tej urokliwej miejscowo ci jest Pałac Pena. Sintra -

6 Sintra Sintra

7 Pałac Pena - Dzień 15/05 niadanie i całodniowe zwiedzanie miastaś stara dzielnica Alfama, katedra, centrum i piękne miejskie place Praca de Comercio, dzielnica Rossio, ko ciół w. Antoniego, zabytkowa dzielnica Belem, klasztor Hieronimitów, Pomnik Wielkich Odkryć, oraz wie a Belem (przykłady XVI - wiecznej architektury). Po lunchu przerwa, potem zwiedzanie Parkque das Nacoes (były teren wystawy źxpo), gdzie mo na zobaczyć największe akwarium w Europie. Zakwatrowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. Lizbona -

8 LIZBONA Panorama Lizbony - Poło ona przy uj ciu rzeki Tag Lizbona jest miastem, które od wieków fascynowało artystów czę ciowo z powodu niezwykle malowniczego poło enia na wzgórzach przy brzegu rzeki, lecz równie ze względu na wspaniałe wiatło, wykorzystywane przez fotografów i filmowców, oraz niezwykłą kolorystykęś barwne budynki na zboczach wzgórz,brąz dachówek, wykładane kolorowymi kafelkami fasady. Ulice Lizbony Inspirującą pisarzy i innych twórców atmosferę miasta tworzą wąskie kręte uliczki, w których czuć ducha odległej przeszło ci. Nic dziwnego ten naturalny port od tysiącleci słu ył handlowcom i podró nikom.

9 Złociste wiatło Lizbony - Jako pierwsi, osadę zało yli tutaj Żenicjanie, nazywając ją Allis Ubbo zaczarowany port. Nazwa ta stała się inspiracją dla legendy, i miasto zostało zało one przez Ulissesa jako Ulissipo. W II w. stało się ono kolonią rzymską o wdzięcznej nazwie Felicitas Julia Olisipo. W VIII w. Maurowie, którzy najechali te ziemie zmienili nazwę miasta na Aschbouna. Miasto stało się czę cią Portugalii w 1147 r., podbite przez pierwszego króla Portugalii, Alonso Henriquesa. Od 1255 r. jest stolicą tego państwa. ródmie cie Lizbony - W XV w. Lizbona stała się portem z którego wyruszały wyprawy odkrywcze mające na celu poznanie nowych ziem wysp na Atlantyku, wybrze y Afryki, a tak e terenów w Ameryce i w Azji. Stąd ruszyła słynna wyprawa Vasco da żamy, która wytyczyła morski szlak do Indii, co miało epokowe znaczenie dla historii źuropy. W owym czasie Lizbona była najpotę niejszym centrum handlu na wiecie wtedy te powstały jej najwspanialsze zabytki. Niestety, chwała miasta nie trwała długoś wielkie trzęsienie ziemi w 1755 r. zniszczyło niemal całe miasto. Jego odbudową zajął się Markiz de Pombal.

10 Słynne tramwaje ródmie cia Lizbony - Tak powstała dzielnica handlowa Baixa Pombalina, wcią stanowiąca jedną z wielkich atrakcji Lizbony. W okresie XIX i XX w. miasto wcią się rozszerzało, dobudowywano do niego nowe dzielnice. Dzi Lizbona wcią stanowi jedną z najpiękniejszych stolic europejskich, a zwiedzając ją wcią mo na odnale ć lady jej znamienitej przeszło ci. Zachwycić mo na się tak e wspaniałą, melancholijną tradycyjną muzyką Żado, oraz eksponatami ponad 50 muzeów Lizbony. Kosmopolityczna Lizbona - Baixa, czyli tzw. Dolne Miasto, stanowi serce Lizbony. Jest to główna dzielnica handlowa, pełna sklepów i banków. Została ona całkowicie przebudowana po Wielkim Trzęsieniu Ziemi z 1755 r.

11 Baixa, Lizbona, deptak Rua Augusta - Powstała całkowicie w stylu neoklasycystycznym dzielnica była pierwszym w Europie przykładem wiadomego planowania architektonicznego, jednym z największych osiągnięć budownictwa miejskiego owych czasów. Rozwa a się umieszczenie jej na li cie UNźSCO. Jednym z jej najpiękniejszych widoków jest Plac Handlu Praca do Commercio, ze wspaniałym łukiem tryumfalnym. Łuk Tryumfalny, Praca do Commercio - Baixa imponuje eleganckimi placami, deptakami pełnymi kawiarń i sklepików. Stare tramwaje, uliczni arty ci i wykładane pięknymi kaflami fasady sklepów, oraz stragany ulicznych sprzedawców dopełniają obrazu dzielnicy.

12 Winda w. Justy, Lizbona - Poło oną nisko dzielnicę Baixa łączy z wy ej le ącym placem Carmo słynna Winda w. Justy, zaprojektowana przez Raula Mesniera de Ponsard, ucznia słynnego in yniera źiffla i ukończona w 1902 roku. elazna winda ma 45 m wysoko ci i pokryta jest neogotyckimi dekoracjami. Ka da z dwóch wykładanych drewnem kabin windy mo e pomie cić 20 osób. W Lizbonie znajdują się jeszcze dwie windy łączące dzielnice. Barrio Alto, Lizbona www. seeportugal.org Drugą słynną dzielnicą Lizbony jest żórne Miasto Barrio Alto. To pochodząca z XVI w. dzielnica najemnych robotników, obecnie słynąca jako siedziba bohemy pełna artystów i pisarzy. Cicha i nieco zaniedbana za dnia, w nocy tętni yciem. Za pokrytymi graffiti murami kamieniczek kryją się eleganckie restauracje, oraz tzw. domy Żado, a tak e ekskluzywne butiki, czynne do pó na w nocy.

13 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Nad miastem góruje, widoczny zewsząd, zamek w. Jerzego. Najstarsze jego czę ci pochodzą z VI w. Żortyfikacje te wznosili najpierw Rzymianie, potem Wizygoci, a wreszcie Maurowie, którzy uczynili z zamku królewską rezydencję. Pozostał nią do czasu rekonkwisty, kiedy to w 1147 r. miasto odzyskał z ich rąk pierwszy król Portugalii, Alfonso Henriques, wspomagany przez wojska Krzy owców zmierzające do Ziemi więtej. Zamek po więcono wówczas patronowi Anglii w. Jerzemu, na pamiątkę układu portugalsko-angielskiego. Zamek w. Jerzego, Lizbona - O jego obronnej funkcji przypominają armaty stojące obok pomnika Alfonsa Henriquesa przy wej ciu do zamku. Pełnił on równie funkcję rezydencji królewskiej do Wielkiego Trzęsienia Ziemi. Podczas odbudowy wzniesiono bowiem nową rezydencję królewską na dzisiejszym placu Comercio. Z niegdysiejszego pałacu pozostał jedynie budynek mieszczący dzi restaurację, oraz trzy podziemne pomieszczenia, w których znajduje się znakomita multimedialna prezentacja historii Lizbony o nazwie Olissiponia. Zobaczyć mo na, między innymi, komputerową animację rekonstruującą przebieg Wielkiego Trzęsienia Ziemi.

14 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Większo ć zamku uległa zniszczeniu, jednak zachował się długi odcinek murów z 18 wie ami. W jednej z nich, wie y Ulissesa, znajduje się camera obscura pierwsza wersja dzisiejszego rzutnika, której zadaniem było odwzorowywanie panoramy miasta na płaszczy nie. Z takiego urządzenia często korzystali malarze w Polsce np. Canaletto. Alfama, Lizbona - Poni ej poło onego na wierzchołku wzgórza zamku rozciąga się najstarsza dzielnica miasta, Alfama. Jej wąskie uliczki i zaułki stanowią połączenie architektury rzymskiej i mauretańskiej. Ró ni się ona niezmiernie od nowszych, wyra nie europejskich dzielnic miasta, takich jak Chiado. Styl zabudowy, oraz poło enie na zboczu wzgórza uchroniły Alfamę przed zniszczeniem podczas Wielkiego Trzęsienia Ziemi w 1755 r., jako jedyną z dzielnic miasta.

15 Alfama, Lizbona - Choć w momencie wzniesienia przez Maurów była to elegancka dzielnica klasy wy szej, dzi rezydują tutaj ni sze warstwy społeczne. Pełno w niej małych sklepików i restauracji, panuje atmosfera codzienno ci i lekkiego zaniedbania. Mimo tego pozostaje niezwykle urokliwa. Warto równie zwiedzić katedrę Se, wzniesiona w stylu pó noromańskim na miejscu dawnego meczetu, oraz muzeum de Teatro Romano, gdzie prezentowane są zabytki związane z ruinami rzymskiego amfiteatru z czasów cesarza Augusta. Panorama Lizbony z Klasztorem Hieronimitów - Klasztor Hieronimitów jest wspaniałym zabytkiem z okresu Wielkich Odkryć. Od 1983 roku znajduje się on na li cie UNźSCO. Wzniesiony został przez króla Manuela I w podziękowaniu dla Matki Bo ej za udaną wyprawę Vasco da żamy do Indii. Za pozwoleniem papieskim budowę klasztoru rozpoczęto w 1501 r. Żunduszy dostarczyły skarby pochodzące z wypraw do Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

16 Sklepienie ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Po więcony Maryi z Belem klasztor został przekazany Hieronimitom, których kontemplacyjna duchowo ć, intelektualizm i poglądy polityczne odpowiadały królowi. Ich zadaniem było odprawianie codziennej mszy w. za dusze księcia Henryka Nawigatora i Króla Manuela I, oraz jego następców, a tak e posługa konfesyjna w ród wypływających z portu eglarzy i nawigatorów. Kru ganki klasztoru Hieronimitów w Lizbonie - Klasztor ten jest jednocze nie darem dziękczynnym dla Ko cioła, pomnikiem epoki wielkich odkryć geograficznych, oraz mauzoleum króla Manuela I i jego następców. Znajdują się tam równie grobowce innych wybitnych postaci, które zapisały się w portugalskiej historii, np. Vasco da Gamy, czy romantycznego poety Herculano. Nie nale y ju jednak do Hieronimitów w 1833 r. rozwiązano w Hiszpanii klasztory, a budowla ta stała się własno cią państwa.

17 Grobowiec Vasco da Gamy, klasztor Hieronimitów - Wzniesiono go w specyficznym dla Portugalii stylu, tzw. stylu manuelińskim, który jest połączeniem bogato zdobionego gotyku, wczesnego renesansu, oraz elementów mauretańskich. Charakteryzują ten styl precyzyjne zdobienia rze biarskie, w ród których wiele jest motywów morskich. żłówną figurą zdobnego portalu ko cioła jest postać księcia Henryka Nawigatora. Portal ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Wewnątrz filary zdobią płaskorze by ze scenami z ycia w. Hieronima, tłumacza Pisma w. (tłumaczenie to nazwano Wulgatą).

18 Wnętrze ko cioła klasztornego Hieronimitów - Wspaniałym elementem ko cioła są dwukondygnacyjne kru ganki, których rze bienia są jeszcze bogatsze od tych w ko ciele. Niemal ka dy element architektoniczny pokrywa tu dekoracja. Górna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów -

19 Dolna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów - Czę cią ujętego na li cie UNźSCO kompleksu jest Wie a Belem, równie mająca upamiętniać wyprawę Vasco da żamy, a tak e ogólnie wielkie odkrycia geograficzne dokonane przez Portugalczyków. Wie ę wzniesiono w 1515 r. jako fort na rodku rzeki Tag, jednak od czasu jej budowy rzeka zmieniła bieg do tego stopnia, e obecnie stoi ona na jej brzegu. Wie a jest pięciopiętrowa. W jej wy szych kondygnacjach widać wpływ architektury północno afrykańskiej. Wie a Belem - Niedaleko Wie y Belem znajduje się Pomnik Wielkich Odkryć. Postawiono go, by uczcić pięćsetną rocznicę urodzin księcia Henryka Nawigatora. Ma on kształt dziobu okrętu, z którego wychyla się postać księcia ze statkiem w dłoni, towarzyszą mu

20 najsłynniejsi eglarze Portugalii. Pomnik ten stanowi symbol mę nego ducha pionierów dalekomorskiej eglugi. Pomnik Wielkich Odkryć, Lizbona - Kolejnym wa nym zabytkiem religijnym Lizbony jest katedra w. Antoniego. Zgodnie z legendą stoi ona na miejscu dawnego meczetu, który po przejęciu miasta z rąk Maurów przez Krzy owców w 1147 r. został zmieniony w katedrę. Jednak e nie ma na to adnych dowodów archeologicznych. Katedra w Lizbonie - Żundamenty pod obecną budowlę poło ono około 1150 r. Jest to masywna konstrukcja romańska o surowym wyglądzie. Jej grube mury i dwie potę ne wie e z blankami nadają jej wygląd fortecy - co wydaje się uzasadnione w mie cie, które musiało oprzeć się próbom ponownego podbicia przez Maurów. Dwunastowieczną fasadę zdobi wielka rozeta i portal w formie obszernego przedsionka.

21 Rozeta na fasadzie katedry w Lizbonie - Wewnątrz katedry znajduje się chrzcielnica w której ponoć ochrzczono w. Antoniego padewskiego, który urodził się niedaleko stąd, oraz czternastowieczna gotycka kaplica Bartholomeu Joanesa, a tak e wspaniały sarkofag Lopo Żernandesa Pacheco. W czternastowiecznych kru gankach znajduje się romańska krata z kutego elaza, oraz grobowce z inskrypcjami. W zakrystii zgromadzono natomiast skarby katedry: relikwie przede wszystkim w. Wincenta, patrona Lizbony, ikony, oraz dzieła sztuki sakralnej z XV i XVI w. Romańska krata w katedrze w Lizbonie - Kolejny wa ny zabytek Lizbony, ko ciół w. Wincenta za Murami, pełni funkcję królewskiego Panteonu. Pochowani są tutaj wszyscy ostatni monarchowie Portugalii. Niegdy stanowił on czę ć klasztoru pochodzącego z XII w. Jednak e sam budynek ko cioła pochodzi z roku W trakcie trzęsienia ziemi w 1755 r. runęła pierwotna kopuła budowli.

22 Ko ciół Sao Vincente, Panteon królów Portugalii - Kiedy w 1640 r. do władzy nad Portugalią doszła dynastia Braganca, ko ciół ten stał się miejscem ich pochówku. Wszyscy członkowie królewskiej rodziny (z wyjątkiem dwóch osób) zostali zło eni tutaj, w dawnym refektarzu klasztornym, w monumentalnych grobowcach. Wnętrze ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - W 1951 r. spoczęła tutaj ostatnia królowa Portugalii, Amelia, łącząc się w ten sposób ze swym mę em, królem Carlosem I, i ich synem, którzy zginęli w zamachu w 1908 r. Ko ciół w. Wincenta ma renesansową fasadę z dwoma wie ami i rozległe wnętrze przykryte półkolistym sklepieniem kolebkowym. Na przecięciu naw znajduje się odbudowana kopuła.

23 Kopuła ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - Oprócz grobowców królewskich w ko ciele mo na zobaczyć redniowieczną cysternę, oraz niezwykły posąg Chrystusa wykonany w XVIII w. na wyspie żoa, będącej wtedy portugalską kolonią. Warte obejrzenia są równie kru ganki ozdobione błękitnymi kafelkami ze scenami przedstawiającymi podbój Lizbony przez Maurów. Kru ganki Sao Vincente w Lizbonie - Inną atrakcją Lizbony jest jeden z najdłu szych mostów na wiecie, zaprojektowany przez Armando Rito i ukończony w 1998 r. Rozciąga się on na przestrzeni 17,5 km, z czego 10 km przebiega nad wodą (czę ć konstrukcji to wiadukty) - więc z jednej strony rzeki nie widać jego przeciwnego końca. To prawdziwe arcydzieło in ynierii.

24 Most Vasco da Gama - Inną atrakcją Lizbony jest nowo odnowiona arena walk z bykami Praca de Touros. Ciekawostką jest tutaj fakt, i podczas walk tam prowadzonych byki nie giną jest to wbrew portugalskiemu prawu. Rozwinęła się tutaj sztuka walki polegająca na zręcznym manipulowaniu zachowaniami zwierzęcia, nie za na zyskaniu fizycznej nad nim przewagi. W trakcie corridy najczę ciej poszkodowani zastają ludzie, nie zwierzęta. Praca de Touros - commons.wikimedia.org/wiki/file:campo_pequeno.jpg Słynny Park Narodów (Parque das Nacoes) to miejsce, w którym odbyła się słynna wystawa źxpo w 1998 r. W przeciwieństwie do historycznego centrum miasta, pawilony źxpo przyciągają turystów współczesną architekturą, której szczególnie ciekawym przykładem jest Pawilon Portugalski i żare do Oriente (Stacja Kolejowa Oriente).

25 Pawilony EXPO, Lizbona Przed wej ciem do parku znajduje się wielkie centrum handlowe Vasco da żama. Centrum handlowe Vasco da Gama Największą atrakcją parku jest Oceanarium największe w źuropie, oferujące interaktywne prezentacje i pokazy na ywo. Warto równie zwiedzić interaktywne muzeum nauki Pawilon Wiedzy, oraz Pawilon Rzeczywisto ci Wirtualnej, Pawilon Makao i Atlantycki, oraz plac Sony i najwy szy budynek w mie cie Torre de Vasco da żama, a tak e Stację Orient.

26 Stacja Orient nocą - Zachwycają równie same ogrody ogród żarcia de Orta z egzotyczną florą z żoa, Makao, Azorów, czy Madeiry, oraz Ogród Wodny i inne. Park Narodów, ogrody - Na lewym brzegu Tagu, przeciwnym do Lizbony, w miejscowo ci Almada znajduje się statua Chrystusa Króla, wzorowana na słynnym posągu z Corcovado w Rio de Janeiro. Statuę tą postawiono w 1959 r. jako wotum dziękczynne za fakt, i Portugalia nie uczestniczyła w walkach II wojny wiatowej.

27 Christo Rei, Almada - Dzień 16/05 niadanie i przejazd na lotnisko. - Cena obejmuje: posiłki HB (7 obiadokolacji w hotelu) Zakwaterowanie w hotelach 3 ***/ 4 **** Autokar Pullman GT Usługi przewodnika w Santiago de Compostela Wstępy do Katedra / Santiago de Compostela Ko ciół w. Żranciszka / Porto Uniwersytet / Coimbra Klasztor Cystersów / Alcobaça Klasztor / Tomar Pałac Królewski / Sintra Klasztor Hieronimitów / Lisbona - Wizyta w piwniczce winnej w Porto z poczęstunkiem. - Podatki i opłaty drogowe

28 - 1 miejsce bezpłatnie w pokoju jednoosobowym na każde 21 osób, drugie bezpłatnie w pokoju dwuosobowym, maksymalnie dwa wolne miejsca na grupę. Cena nie obejmuje: - Napojów. - Lunchów - Wydatków natury osobistej. - Napiwków - Wstępu do Akwarium w Lizbonie

NASZA WYCIECZKA NA ZACHODNI KRANIEC EUROPY

NASZA WYCIECZKA NA ZACHODNI KRANIEC EUROPY NASZA WYCIECZKA NA ZACHODNI KRANIEC EUROPY Opracował Jerzy Stawinoga Sobota, 24.04. Wyjazd autokarem do Warszawy na lotnisko, spotkanie z pilotką Panią Marią Karbowską, odbiór biletów, nadanie bagaŝy,

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

pasterskiej. Resztki lasów stanowiące 10% pierwotnego drzewostanu / liściaste, mieszane, dębowe z dębem korkowym / pozostały w górach, głównie w

pasterskiej. Resztki lasów stanowiące 10% pierwotnego drzewostanu / liściaste, mieszane, dębowe z dębem korkowym / pozostały w górach, głównie w W krajach słońca, wina, flamenco i corridy Hiszpania - Portugalia - Hiszpania Wycieczka bibliotekarzy Politechniki Łódzkiej 20 maja - 3 czerwca 2005 r. I znowu to samo! I który to już raz? Nie mogliśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej PRZEWODNIK PO PORTUGALII śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej Spis treści Wstęp... 3 1. Portugalia... 4 2. Lizbona... 4 3. Lizbona- Belem... 6 4. Praça do Comércio... 7 5. Zamek św. Jerzego w Lizbonie...

Bardziej szczegółowo

Półwysep Iberyjski raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej.

Półwysep Iberyjski raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Artykuły Ewa Malchrowicz, AWF w Poznaniu Półwysep Iberyjski raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Słowa kluczowe: turystyka

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE 2014 Spis treści 2014 3 Powitanie 4 Program lojalnościowy 5 Bagaż / wczesna rezerwacja 6-7 Informacje praktyczne 8 Izrael 9 Izrael 6 dni NOWOŚĆ! 10 Gruzja 11 Gruzja

Bardziej szczegółowo

Podróż do Hiszpanii Część pierwsza

Podróż do Hiszpanii Część pierwsza Podróż do Hiszpanii Część pierwsza Wymieniliśmy nasz pierwszy kamperek na mniej używany model. Przyznam, że z wielkim żalem żegnałam się z naszym domkiem na kółkach, bo przez dwa lata nazbierało się sporo

Bardziej szczegółowo

VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa

VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa Łącząc dwa cele statutowe: integracyjny i edukacyjny, 30 kwietnia 2015 r., blisko czterdziestoosobowa grupa członków i sympatyków Oddziału

Bardziej szczegółowo

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid Camino de Madrid Trasa camino wytyczona przez Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid prowadzi z Madrytu do Sahagun, gdzie łączy się z Camino Frances. Stowarzyszenie opublikowało w 1999r.

Bardziej szczegółowo

... BIURO PATRON TRAVEL. Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 14.00

... BIURO PATRON TRAVEL. Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 14.00 SZANOWNI PAŃSTWO! PATRON TRAVEL to gwarancja pewnego i bezpiecznego wypoczynku. Od 15 lat jesteśmy biurem prowadzonym przez OO. Franciszkanów. To zobowiązuje nas do rzetelności i szczególnej dbałości o

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND!

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! Terminy i ceny znajdziesz na www.matimpex.pl SPIS TREŚCI 3 Powitanie 4 Dokąd latamy 5 Program lojalnościowy, informacja o bagażu i promocjach 6-7 Weekend pełen wrażeń

Bardziej szczegółowo

wpodróż Podróże dubaj Rozmach, luksus i przepych Temat miesiąca Dom dla każdego

wpodróż Podróże dubaj Rozmach, luksus i przepych Temat miesiąca Dom dla każdego wpodróż Maj 2015 www.wpodrozy.eu y Jesteśmy tam, gdzie są podróżni Podróże dubaj Rozmach, luksus i przepych Temat miesiąca Dom dla każdego issn: 1897-970x PKP Intercity Bilet dla seniora Weekend na szynach

Bardziej szczegółowo

KZEMUII PO POLSCE. ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO SZLAKIEM WYCIECZKI. z AMERYKI WARSZAWA 1928 OPRACOWAŁ

KZEMUII PO POLSCE. ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO SZLAKIEM WYCIECZKI. z AMERYKI WARSZAWA 1928 OPRACOWAŁ KZEMUII PO POLSCE SZLAKIEM WYCIECZKI ZWIflZKU NARODOWEGO POLSKIEGO z AMERYKI OPRACOWAŁ WŁADYSŁAW BŁOTNICKI WARSZAWA 1928 PRZEWODNIK PO POLSCE SZLAKIEM WYCIECZKI ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO z AMERYKI

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKI. Kolekcja ZAMORSKA zaprasza...str. 52-59. Kolekcja BIBLIJNA zaprasza...str. 34-45

PIELGRZYMKI. Kolekcja ZAMORSKA zaprasza...str. 52-59. Kolekcja BIBLIJNA zaprasza...str. 34-45 2015 PIELGRZYMKI Kolekcja POLSKA zaprasza...str. 2-5 POLSKA Sanktuaria Podlasia 6 dni... 2 POLSKA Sanktuaria Podkarpacia 4 dni... 3 POLSKA Śladami Jana Pawła II 4 dni... 4 POLSKA LITWA Śladami św. siostry

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba S t r o n a 1 S t r o n a 2 Regina Madej-Janiszek Mazowiecka Droga św. Jakuba Wstęp i zdjęcia Kamila Pasławska Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego S t

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba Apostoła SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA WYDAWNICTWO «CZUWAJMY» Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

SPACERKIEM PO RADOMIU

SPACERKIEM PO RADOMIU zabytki historia kultura SPACERKIEM PO RADOMIU INFORMATOR TURYSTYCZNY Wydawca: Gmina Miasta Radomia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Autor tekstu: Ewa Kutyła Zdjęcia: Remigiusz Kutyła, Ewa Kutyła,

Bardziej szczegółowo

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09. Oferta 1 Francja Paryż Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.2015 1590 PLN Podróż tam: Wylot z: Katowice do Paryz dnia: 15.09.2015 godz. 10:30-12:40 Powrót: Wylot z: Paryz do Katowice dnia: 19.09.2015

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI BIAŁORUŚ INFORMATOR TURYSTYCZNY

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI BIAŁORUŚ INFORMATOR TURYSTYCZNY ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI BIAŁORUŚ INFORMATOR TURYSTYCZNY Wskazówki ogólne Zbliża się okres urlopów i upragnionych dni wolnych, a więc również czas wakacyjnych wojaży. Część z Was z pewnością wybierze się również

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski PIELGRZYMKA MARZEŃ

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski PIELGRZYMKA MARZEŃ PIELGRZYMKA MARZEŃ PARAY-LE-MONIAL CARCASSONNE LOURDES OVIEDO SANTIAGO DE COMPOSTELA BRAGA PORTO FATIMA ALJUSTREL LIZBONA ALMADA NAZARE MADRYT SARAGOSSA MONTSERRAT BARCELONA NEVERS REIMS PROGRAM RAMOWY

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

wp drózy Dolina Stubai podróże Razem od serca Zdrowe chorowanie Wymarzony zimowy urlop Styl życia Jesteśmy tam, gdzie są podróżni styczeń

wp drózy Dolina Stubai podróże Razem od serca Zdrowe chorowanie Wymarzony zimowy urlop Styl życia Jesteśmy tam, gdzie są podróżni styczeń wp drózy styczeń Jesteśmy tam, gdzie są podróżni Styl życia Zdrowe chorowanie PKP Intercity Razem od serca ISsN: 1897-970x podróże Wymarzony zimowy urlop Dolina Stubai 16 spis treści Podróże 4 Śladami

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE ZAPRASZAMY! SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy katalog ATJ LINGWISTA prezentujący ciekawą ofertę wycieczek krajowych i zagraqnicznych. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo różnorodne

Bardziej szczegółowo

Spis treści SZCZECIN-MIERZYN 24-30.04.2014...14

Spis treści SZCZECIN-MIERZYN 24-30.04.2014...14 Spis treści Luty REKOLEKCJE NA NARTACH W MURZASICHLE 17-23.02.2014... 5 REKOLEKCJE NA NARTACH W BESKIDZIE ŻYWIECKIM 23.02-2.03.2014...6 Marzec PIELGRZYMKA CHILE ARGENTYNA 16.03-2.04.2014...8 Kwiecień PIELGRZYMKA

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella FUN-TOUR 90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29/2 tel./fax 42 633 90 08, tel. 42 630 03 20 www.fun-tour.com.pl fun-tour@fun-tour.com.pl Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella Dzień 1. Zbiórka na

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik świętokrzyskie w w w.piek ny wschod.pl świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna Chęciny Jaskinia Raj Dąb Bartek Święty Krzyż Kielce Świętokrzyski Park Narodowy Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo