Alcobaca -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alcobaca - http://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/12/alcobaca.jpg"

Transkrypt

1 Dzień 14/05 niadanie i wyjazd do Alcobaca (miejscowo ć znajdująca się na li cie Dziedzictwa wiatowego UNźSCO) oraz do Obidos, zachwycającej redniowiecznej wioski. Następnie przejazd do redniowiecznej wioski Sintra, równie na li cie UNźSCO. Czas wolny na lunch i zwiedzanie. Po południu przyjazd do Lizbony. Po drodze Cascais i źstoril. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Alcobaca -

2 Klasztor w Alcobaca - ALCOBACA Miasto Alcobaca powstało wokół klasztoru cystersów, który król Alfonso Henriques ufundował by upamiętnić odbicie miasta Santarem z rąk Maurów w XII w. Klasztor ten nale y do najwspanialszych zabytków gotyku w Portugalii, odegrał równie bardzo istotną kulturowo rolę. Wią e się te z nim romantyczna legenda znajduje się tutaj grób króla Pedro I zwanego Sprawiedliwym, lub Okrutnym i jego kochanki Ines. żdy Pedro był jeszcze księciem, następcą tronu, jego ojciec uznał związek syna z Ines za zagra ający królestwu, ze względu na rodzinne koneksje jego ukochanej. Zlecił więc by została zamordowana. Grób króla Pedro I Nagrobek Ines w Alcobaca

3 Wkrótce po mierci ojca Pedro krwawo zem cił się na mordercach, ekshumował zwłoki Ines i posadził w koronie obok siebie w sali tronowej, ądając, by dworzanie oddali jej cze ć królewską całując je w gnijącą dłoń. Następnie wzniósł w Alcobaca dwa stojące obok siebie nagrobki i kazał się pochować obok ukochanej, by podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym Ines była pierwszą rzeczą, jaką ujrzy. Budowla klasztorna jest posępna i ascetyczna nie bez przyczyny nosi nazwę Klasztoru ciszy. Do oryginalnego gotyku dodano gdzieniedzie XVIII-wieczne elementy. Wnętrze ko cioła w Alcobaca Obidos -

4 OBIDOS Niewielka miejscowo ć Obidos mo e pochwalić się buszliwą historią sięgającą czasów staro ytno ci. Nazwa miasta pochodzi od rzymskiego słowa oppidum cytadela. Po Rzymianach miasto przejęli Wizygoci, a następnie Maurowie. Po jego odbiciu w czasach rekonkwisty zostało wcielone do państwa portugalskiego, a w 1210 r. ofiarowane przez króla Alfonsa II jego królewskiej mał once, Urrace. Od tej pory miasteczko znajdowało się pod szczególnym patronatem królowych portugalskich, które a do XVI w. wspierały je licznymi darami. Najciekawszą atrakcją Obidos jest redniowieczny zamek, wznoszący się na szczycie wzgórza. Zamek w Obidos - portigal.jpg

5 Obidos - SINTRA Nadmorskie miasteczko Sintra słynie z zabytkowej, XIX-wiecznej zabudowy w stylu romantycznym, która zyskała mu miejsce na liscie wiatowego Dziedzictwa UNźSCO. To miasto wąskich uliczek, pałacyków i zameczków, klasztorów i pomników, wyjątkowe w swojej urodzie. Szczególną perłą tej urokliwej miejscowo ci jest Pałac Pena. Sintra -

6 Sintra Sintra

7 Pałac Pena - Dzień 15/05 niadanie i całodniowe zwiedzanie miastaś stara dzielnica Alfama, katedra, centrum i piękne miejskie place Praca de Comercio, dzielnica Rossio, ko ciół w. Antoniego, zabytkowa dzielnica Belem, klasztor Hieronimitów, Pomnik Wielkich Odkryć, oraz wie a Belem (przykłady XVI - wiecznej architektury). Po lunchu przerwa, potem zwiedzanie Parkque das Nacoes (były teren wystawy źxpo), gdzie mo na zobaczyć największe akwarium w Europie. Zakwatrowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. Lizbona -

8 LIZBONA Panorama Lizbony - Poło ona przy uj ciu rzeki Tag Lizbona jest miastem, które od wieków fascynowało artystów czę ciowo z powodu niezwykle malowniczego poło enia na wzgórzach przy brzegu rzeki, lecz równie ze względu na wspaniałe wiatło, wykorzystywane przez fotografów i filmowców, oraz niezwykłą kolorystykęś barwne budynki na zboczach wzgórz,brąz dachówek, wykładane kolorowymi kafelkami fasady. Ulice Lizbony Inspirującą pisarzy i innych twórców atmosferę miasta tworzą wąskie kręte uliczki, w których czuć ducha odległej przeszło ci. Nic dziwnego ten naturalny port od tysiącleci słu ył handlowcom i podró nikom.

9 Złociste wiatło Lizbony - Jako pierwsi, osadę zało yli tutaj Żenicjanie, nazywając ją Allis Ubbo zaczarowany port. Nazwa ta stała się inspiracją dla legendy, i miasto zostało zało one przez Ulissesa jako Ulissipo. W II w. stało się ono kolonią rzymską o wdzięcznej nazwie Felicitas Julia Olisipo. W VIII w. Maurowie, którzy najechali te ziemie zmienili nazwę miasta na Aschbouna. Miasto stało się czę cią Portugalii w 1147 r., podbite przez pierwszego króla Portugalii, Alonso Henriquesa. Od 1255 r. jest stolicą tego państwa. ródmie cie Lizbony - W XV w. Lizbona stała się portem z którego wyruszały wyprawy odkrywcze mające na celu poznanie nowych ziem wysp na Atlantyku, wybrze y Afryki, a tak e terenów w Ameryce i w Azji. Stąd ruszyła słynna wyprawa Vasco da żamy, która wytyczyła morski szlak do Indii, co miało epokowe znaczenie dla historii źuropy. W owym czasie Lizbona była najpotę niejszym centrum handlu na wiecie wtedy te powstały jej najwspanialsze zabytki. Niestety, chwała miasta nie trwała długoś wielkie trzęsienie ziemi w 1755 r. zniszczyło niemal całe miasto. Jego odbudową zajął się Markiz de Pombal.

10 Słynne tramwaje ródmie cia Lizbony - Tak powstała dzielnica handlowa Baixa Pombalina, wcią stanowiąca jedną z wielkich atrakcji Lizbony. W okresie XIX i XX w. miasto wcią się rozszerzało, dobudowywano do niego nowe dzielnice. Dzi Lizbona wcią stanowi jedną z najpiękniejszych stolic europejskich, a zwiedzając ją wcią mo na odnale ć lady jej znamienitej przeszło ci. Zachwycić mo na się tak e wspaniałą, melancholijną tradycyjną muzyką Żado, oraz eksponatami ponad 50 muzeów Lizbony. Kosmopolityczna Lizbona - Baixa, czyli tzw. Dolne Miasto, stanowi serce Lizbony. Jest to główna dzielnica handlowa, pełna sklepów i banków. Została ona całkowicie przebudowana po Wielkim Trzęsieniu Ziemi z 1755 r.

11 Baixa, Lizbona, deptak Rua Augusta - Powstała całkowicie w stylu neoklasycystycznym dzielnica była pierwszym w Europie przykładem wiadomego planowania architektonicznego, jednym z największych osiągnięć budownictwa miejskiego owych czasów. Rozwa a się umieszczenie jej na li cie UNźSCO. Jednym z jej najpiękniejszych widoków jest Plac Handlu Praca do Commercio, ze wspaniałym łukiem tryumfalnym. Łuk Tryumfalny, Praca do Commercio - Baixa imponuje eleganckimi placami, deptakami pełnymi kawiarń i sklepików. Stare tramwaje, uliczni arty ci i wykładane pięknymi kaflami fasady sklepów, oraz stragany ulicznych sprzedawców dopełniają obrazu dzielnicy.

12 Winda w. Justy, Lizbona - Poło oną nisko dzielnicę Baixa łączy z wy ej le ącym placem Carmo słynna Winda w. Justy, zaprojektowana przez Raula Mesniera de Ponsard, ucznia słynnego in yniera źiffla i ukończona w 1902 roku. elazna winda ma 45 m wysoko ci i pokryta jest neogotyckimi dekoracjami. Ka da z dwóch wykładanych drewnem kabin windy mo e pomie cić 20 osób. W Lizbonie znajdują się jeszcze dwie windy łączące dzielnice. Barrio Alto, Lizbona www. seeportugal.org Drugą słynną dzielnicą Lizbony jest żórne Miasto Barrio Alto. To pochodząca z XVI w. dzielnica najemnych robotników, obecnie słynąca jako siedziba bohemy pełna artystów i pisarzy. Cicha i nieco zaniedbana za dnia, w nocy tętni yciem. Za pokrytymi graffiti murami kamieniczek kryją się eleganckie restauracje, oraz tzw. domy Żado, a tak e ekskluzywne butiki, czynne do pó na w nocy.

13 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Nad miastem góruje, widoczny zewsząd, zamek w. Jerzego. Najstarsze jego czę ci pochodzą z VI w. Żortyfikacje te wznosili najpierw Rzymianie, potem Wizygoci, a wreszcie Maurowie, którzy uczynili z zamku królewską rezydencję. Pozostał nią do czasu rekonkwisty, kiedy to w 1147 r. miasto odzyskał z ich rąk pierwszy król Portugalii, Alfonso Henriques, wspomagany przez wojska Krzy owców zmierzające do Ziemi więtej. Zamek po więcono wówczas patronowi Anglii w. Jerzemu, na pamiątkę układu portugalsko-angielskiego. Zamek w. Jerzego, Lizbona - O jego obronnej funkcji przypominają armaty stojące obok pomnika Alfonsa Henriquesa przy wej ciu do zamku. Pełnił on równie funkcję rezydencji królewskiej do Wielkiego Trzęsienia Ziemi. Podczas odbudowy wzniesiono bowiem nową rezydencję królewską na dzisiejszym placu Comercio. Z niegdysiejszego pałacu pozostał jedynie budynek mieszczący dzi restaurację, oraz trzy podziemne pomieszczenia, w których znajduje się znakomita multimedialna prezentacja historii Lizbony o nazwie Olissiponia. Zobaczyć mo na, między innymi, komputerową animację rekonstruującą przebieg Wielkiego Trzęsienia Ziemi.

14 Zamek w. Jerzego, Lizbona - Większo ć zamku uległa zniszczeniu, jednak zachował się długi odcinek murów z 18 wie ami. W jednej z nich, wie y Ulissesa, znajduje się camera obscura pierwsza wersja dzisiejszego rzutnika, której zadaniem było odwzorowywanie panoramy miasta na płaszczy nie. Z takiego urządzenia często korzystali malarze w Polsce np. Canaletto. Alfama, Lizbona - Poni ej poło onego na wierzchołku wzgórza zamku rozciąga się najstarsza dzielnica miasta, Alfama. Jej wąskie uliczki i zaułki stanowią połączenie architektury rzymskiej i mauretańskiej. Ró ni się ona niezmiernie od nowszych, wyra nie europejskich dzielnic miasta, takich jak Chiado. Styl zabudowy, oraz poło enie na zboczu wzgórza uchroniły Alfamę przed zniszczeniem podczas Wielkiego Trzęsienia Ziemi w 1755 r., jako jedyną z dzielnic miasta.

15 Alfama, Lizbona - Choć w momencie wzniesienia przez Maurów była to elegancka dzielnica klasy wy szej, dzi rezydują tutaj ni sze warstwy społeczne. Pełno w niej małych sklepików i restauracji, panuje atmosfera codzienno ci i lekkiego zaniedbania. Mimo tego pozostaje niezwykle urokliwa. Warto równie zwiedzić katedrę Se, wzniesiona w stylu pó noromańskim na miejscu dawnego meczetu, oraz muzeum de Teatro Romano, gdzie prezentowane są zabytki związane z ruinami rzymskiego amfiteatru z czasów cesarza Augusta. Panorama Lizbony z Klasztorem Hieronimitów - Klasztor Hieronimitów jest wspaniałym zabytkiem z okresu Wielkich Odkryć. Od 1983 roku znajduje się on na li cie UNźSCO. Wzniesiony został przez króla Manuela I w podziękowaniu dla Matki Bo ej za udaną wyprawę Vasco da żamy do Indii. Za pozwoleniem papieskim budowę klasztoru rozpoczęto w 1501 r. Żunduszy dostarczyły skarby pochodzące z wypraw do Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

16 Sklepienie ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Po więcony Maryi z Belem klasztor został przekazany Hieronimitom, których kontemplacyjna duchowo ć, intelektualizm i poglądy polityczne odpowiadały królowi. Ich zadaniem było odprawianie codziennej mszy w. za dusze księcia Henryka Nawigatora i Króla Manuela I, oraz jego następców, a tak e posługa konfesyjna w ród wypływających z portu eglarzy i nawigatorów. Kru ganki klasztoru Hieronimitów w Lizbonie - Klasztor ten jest jednocze nie darem dziękczynnym dla Ko cioła, pomnikiem epoki wielkich odkryć geograficznych, oraz mauzoleum króla Manuela I i jego następców. Znajdują się tam równie grobowce innych wybitnych postaci, które zapisały się w portugalskiej historii, np. Vasco da Gamy, czy romantycznego poety Herculano. Nie nale y ju jednak do Hieronimitów w 1833 r. rozwiązano w Hiszpanii klasztory, a budowla ta stała się własno cią państwa.

17 Grobowiec Vasco da Gamy, klasztor Hieronimitów - Wzniesiono go w specyficznym dla Portugalii stylu, tzw. stylu manuelińskim, który jest połączeniem bogato zdobionego gotyku, wczesnego renesansu, oraz elementów mauretańskich. Charakteryzują ten styl precyzyjne zdobienia rze biarskie, w ród których wiele jest motywów morskich. żłówną figurą zdobnego portalu ko cioła jest postać księcia Henryka Nawigatora. Portal ko cioła w klasztorze Hieronimitów - Wewnątrz filary zdobią płaskorze by ze scenami z ycia w. Hieronima, tłumacza Pisma w. (tłumaczenie to nazwano Wulgatą).

18 Wnętrze ko cioła klasztornego Hieronimitów - Wspaniałym elementem ko cioła są dwukondygnacyjne kru ganki, których rze bienia są jeszcze bogatsze od tych w ko ciele. Niemal ka dy element architektoniczny pokrywa tu dekoracja. Górna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów -

19 Dolna kondygnacja kru ganków klasztoru Hieronimitów - Czę cią ujętego na li cie UNźSCO kompleksu jest Wie a Belem, równie mająca upamiętniać wyprawę Vasco da żamy, a tak e ogólnie wielkie odkrycia geograficzne dokonane przez Portugalczyków. Wie ę wzniesiono w 1515 r. jako fort na rodku rzeki Tag, jednak od czasu jej budowy rzeka zmieniła bieg do tego stopnia, e obecnie stoi ona na jej brzegu. Wie a jest pięciopiętrowa. W jej wy szych kondygnacjach widać wpływ architektury północno afrykańskiej. Wie a Belem - Niedaleko Wie y Belem znajduje się Pomnik Wielkich Odkryć. Postawiono go, by uczcić pięćsetną rocznicę urodzin księcia Henryka Nawigatora. Ma on kształt dziobu okrętu, z którego wychyla się postać księcia ze statkiem w dłoni, towarzyszą mu

20 najsłynniejsi eglarze Portugalii. Pomnik ten stanowi symbol mę nego ducha pionierów dalekomorskiej eglugi. Pomnik Wielkich Odkryć, Lizbona - Kolejnym wa nym zabytkiem religijnym Lizbony jest katedra w. Antoniego. Zgodnie z legendą stoi ona na miejscu dawnego meczetu, który po przejęciu miasta z rąk Maurów przez Krzy owców w 1147 r. został zmieniony w katedrę. Jednak e nie ma na to adnych dowodów archeologicznych. Katedra w Lizbonie - Żundamenty pod obecną budowlę poło ono około 1150 r. Jest to masywna konstrukcja romańska o surowym wyglądzie. Jej grube mury i dwie potę ne wie e z blankami nadają jej wygląd fortecy - co wydaje się uzasadnione w mie cie, które musiało oprzeć się próbom ponownego podbicia przez Maurów. Dwunastowieczną fasadę zdobi wielka rozeta i portal w formie obszernego przedsionka.

21 Rozeta na fasadzie katedry w Lizbonie - Wewnątrz katedry znajduje się chrzcielnica w której ponoć ochrzczono w. Antoniego padewskiego, który urodził się niedaleko stąd, oraz czternastowieczna gotycka kaplica Bartholomeu Joanesa, a tak e wspaniały sarkofag Lopo Żernandesa Pacheco. W czternastowiecznych kru gankach znajduje się romańska krata z kutego elaza, oraz grobowce z inskrypcjami. W zakrystii zgromadzono natomiast skarby katedry: relikwie przede wszystkim w. Wincenta, patrona Lizbony, ikony, oraz dzieła sztuki sakralnej z XV i XVI w. Romańska krata w katedrze w Lizbonie - Kolejny wa ny zabytek Lizbony, ko ciół w. Wincenta za Murami, pełni funkcję królewskiego Panteonu. Pochowani są tutaj wszyscy ostatni monarchowie Portugalii. Niegdy stanowił on czę ć klasztoru pochodzącego z XII w. Jednak e sam budynek ko cioła pochodzi z roku W trakcie trzęsienia ziemi w 1755 r. runęła pierwotna kopuła budowli.

22 Ko ciół Sao Vincente, Panteon królów Portugalii - Kiedy w 1640 r. do władzy nad Portugalią doszła dynastia Braganca, ko ciół ten stał się miejscem ich pochówku. Wszyscy członkowie królewskiej rodziny (z wyjątkiem dwóch osób) zostali zło eni tutaj, w dawnym refektarzu klasztornym, w monumentalnych grobowcach. Wnętrze ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - W 1951 r. spoczęła tutaj ostatnia królowa Portugalii, Amelia, łącząc się w ten sposób ze swym mę em, królem Carlosem I, i ich synem, którzy zginęli w zamachu w 1908 r. Ko ciół w. Wincenta ma renesansową fasadę z dwoma wie ami i rozległe wnętrze przykryte półkolistym sklepieniem kolebkowym. Na przecięciu naw znajduje się odbudowana kopuła.

23 Kopuła ko cioła Sao Vincente w Lizbonie - Oprócz grobowców królewskich w ko ciele mo na zobaczyć redniowieczną cysternę, oraz niezwykły posąg Chrystusa wykonany w XVIII w. na wyspie żoa, będącej wtedy portugalską kolonią. Warte obejrzenia są równie kru ganki ozdobione błękitnymi kafelkami ze scenami przedstawiającymi podbój Lizbony przez Maurów. Kru ganki Sao Vincente w Lizbonie - Inną atrakcją Lizbony jest jeden z najdłu szych mostów na wiecie, zaprojektowany przez Armando Rito i ukończony w 1998 r. Rozciąga się on na przestrzeni 17,5 km, z czego 10 km przebiega nad wodą (czę ć konstrukcji to wiadukty) - więc z jednej strony rzeki nie widać jego przeciwnego końca. To prawdziwe arcydzieło in ynierii.

24 Most Vasco da Gama - Inną atrakcją Lizbony jest nowo odnowiona arena walk z bykami Praca de Touros. Ciekawostką jest tutaj fakt, i podczas walk tam prowadzonych byki nie giną jest to wbrew portugalskiemu prawu. Rozwinęła się tutaj sztuka walki polegająca na zręcznym manipulowaniu zachowaniami zwierzęcia, nie za na zyskaniu fizycznej nad nim przewagi. W trakcie corridy najczę ciej poszkodowani zastają ludzie, nie zwierzęta. Praca de Touros - commons.wikimedia.org/wiki/file:campo_pequeno.jpg Słynny Park Narodów (Parque das Nacoes) to miejsce, w którym odbyła się słynna wystawa źxpo w 1998 r. W przeciwieństwie do historycznego centrum miasta, pawilony źxpo przyciągają turystów współczesną architekturą, której szczególnie ciekawym przykładem jest Pawilon Portugalski i żare do Oriente (Stacja Kolejowa Oriente).

25 Pawilony EXPO, Lizbona Przed wej ciem do parku znajduje się wielkie centrum handlowe Vasco da żama. Centrum handlowe Vasco da Gama Największą atrakcją parku jest Oceanarium największe w źuropie, oferujące interaktywne prezentacje i pokazy na ywo. Warto równie zwiedzić interaktywne muzeum nauki Pawilon Wiedzy, oraz Pawilon Rzeczywisto ci Wirtualnej, Pawilon Makao i Atlantycki, oraz plac Sony i najwy szy budynek w mie cie Torre de Vasco da żama, a tak e Stację Orient.

26 Stacja Orient nocą - Zachwycają równie same ogrody ogród żarcia de Orta z egzotyczną florą z żoa, Makao, Azorów, czy Madeiry, oraz Ogród Wodny i inne. Park Narodów, ogrody - Na lewym brzegu Tagu, przeciwnym do Lizbony, w miejscowo ci Almada znajduje się statua Chrystusa Króla, wzorowana na słynnym posągu z Corcovado w Rio de Janeiro. Statuę tą postawiono w 1959 r. jako wotum dziękczynne za fakt, i Portugalia nie uczestniczyła w walkach II wojny wiatowej.

27 Christo Rei, Almada - Dzień 16/05 niadanie i przejazd na lotnisko. - Cena obejmuje: posiłki HB (7 obiadokolacji w hotelu) Zakwaterowanie w hotelach 3 ***/ 4 **** Autokar Pullman GT Usługi przewodnika w Santiago de Compostela Wstępy do Katedra / Santiago de Compostela Ko ciół w. Żranciszka / Porto Uniwersytet / Coimbra Klasztor Cystersów / Alcobaça Klasztor / Tomar Pałac Królewski / Sintra Klasztor Hieronimitów / Lisbona - Wizyta w piwniczce winnej w Porto z poczęstunkiem. - Podatki i opłaty drogowe

28 - 1 miejsce bezpłatnie w pokoju jednoosobowym na każde 21 osób, drugie bezpłatnie w pokoju dwuosobowym, maksymalnie dwa wolne miejsca na grupę. Cena nie obejmuje: - Napojów. - Lunchów - Wydatków natury osobistej. - Napiwków - Wstępu do Akwarium w Lizbonie

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka!

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Cena już od 2 939 zł/os. Terminy: od maja do października 2016! Wyloty: * Poznań * Warszawa Możliwość przedłużenia pobytu w wybranym hotelu w okolicy

Bardziej szczegółowo

SANTIAGO DE COMPOSTELA/FATIMA/LIZBONA

SANTIAGO DE COMPOSTELA/FATIMA/LIZBONA SANTIAGO DE COMPOSTELA/FATIMA/LIZBONA http://d19lgisewk9l6l.cloudfront.net/wexas/www/images/largeimages/destinations/spain/wayofstjames/santiagdecompostela.jp g Dzień 09/05 Przylot do Lizbony, powitanie

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

LIZBONA PORTO W 7 DNI

LIZBONA PORTO W 7 DNI LIZBONA PORTO W 7 DNI LIZBONA Zachodnio europejska stolica - Lizbona, jest najbardziej kwitnącym miastem usytuowanym na wzgórzach nad rzeką Tagus. Turyści uważają, że jest egzotycznym i bezpiecznym punktem

Bardziej szczegółowo

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka

Pekin Tianjin Luksusowa 12-dniowa wycieczka Luksusowa 12-dniowa wycieczka Data Miasto Plan Podróży Posiłki Dzień 1 3 Wrz Przylot do u Spotkanie z anglojęzycznym przewodnikiem Zameldowanie w hotelu w ie Hotel w Dzień 2 4 Wrz Po śniadaniu - zwiedzanie

Bardziej szczegółowo

FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI

FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI DZIEN 1 28 września 2017 - Czwartek Około 16:00 Spotkanie na Lotnisku Arlanda Airport (ARN) w Sztokholmie 16:35-17:35 Odprawa bagaży na bezpośredni lot do Lizbony rejowym

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne w Granadzie

Atrakcje turystyczne w Granadzie Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater Al. Brzóz 26 05-500 Piaseczno tel/fax: (22) 756-73-05 www.platerowka-szkola.edu.pl Atrakcje turystyczne w Granadzie GRANADA Granada to zabytkowe miasto w południowej

Bardziej szczegółowo

Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni

Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni Lizbona - miasto Markiza Pombala - Klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Batalha - Fatima i Braga - ośrodki religijne - Winne Porto - Akademicka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej

PRZEWODNIK PO PORTUGALII. śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej PRZEWODNIK PO PORTUGALII śladami uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej Spis treści Wstęp... 3 1. Portugalia... 4 2. Lizbona... 4 3. Lizbona- Belem... 6 4. Praça do Comércio... 7 5. Zamek św. Jerzego w Lizbonie...

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI Profesor August Stanis³awski, œwiatowej s³awy tropiciel tajemnic dawnych rezydencji, od dwóch lat by³ na emeryturze i wydawa³o mu siê, e nigdy ju nie odgadnie adnej zagadki,

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka parafialna. do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej. GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA

Pielgrzymka parafialna. do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej. GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA Pielgrzymka parafialna do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA Termin: 24.06. 07.07. 2017r. 1 / 8 Dzień 1 Stanowice Włochy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego PROGRAM Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego POD NIEBEM ORIENTACYJNA CENA: Proponowane zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe 10 szt. Pałac Wojanów **** Czerwiec 2010 Średnia cena za osobę: 1 500,00

Bardziej szczegółowo

Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja

Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja 09-20.06.2015r. - 12 DNI Cena: 2650 zł Magiczna Andora, Awinion i Andaluzja "bez nocnych przejazdów, minimum zmęczenia" Świadczenia: - przejazd autokarem klimatyzowanym wg planu, - 11 noclegów, pokoje

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI Termin i temat rekolekcji Miejsce / Prowadzący Opłata Informacje 15-22.01.2017 rekolekcje dla rodzin Rodzina - dom budowany miłością Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim

Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim Relacja ze stażu w Portugalii słuchaczek z kierunku opiekunka dziecięca w ramach projektu pt.: Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku

Bardziej szczegółowo

Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Portugalia - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Portugalia - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Symbol oferty: 56/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Portugalia Lizbona i okolice Lizbona

Bardziej szczegółowo

Data Wylot z Godz Przylot do Godz Warszawa Paryż Paryż Warszawa ( ) Warszawa 09.

Data Wylot z Godz Przylot do Godz Warszawa Paryż Paryż Warszawa ( ) Warszawa 09. Data Wylot z Godz Przylot do Godz 13.06.16 Warszawa 06.30 Paryż 09.00 13.06.16 Paryż 14.00 Warszawa 05.55 (14.06.16) 21.06.16 Warszawa 09.00 Paryż 14.00 21.06.16 Paryż 15.55 Warszwa 18.10 Program Ramowy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła

Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła Warszawa - stolica Rzeczypospolitej Polskiej i miasto wojewódzkie nad Wisłą, na Równinie Warszawskiej, w Kotlinie Warszawskiej i na Równinie Wołomińskiej.

Bardziej szczegółowo

MOJA RELACJA Z KURSU W DUBLINIE

MOJA RELACJA Z KURSU W DUBLINIE MOJA RELACJA Z KURSU W DUBLINIE Po przyjeździe do Dublina to było ł jedno z pierwszych miejsc, jakie zobaczyłam. ł I miałam je oglądać codziennie przez dwa tygodnie. Znalazłam się w sercu Dublina. Ten

Bardziej szczegółowo

Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013)

Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013) Lizbona i Azory Wyspa Santa Maria(08-07-2013 19-07-2013) Portugalia jest zwykle znana z dobrej pogody, pysznego jedzenia, wina i gościnności mieszkańców. Ale to, o czym niewielu wie, to fakt, że kraj ten

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów.

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 2 dzień Przylot do stolicy Indii Delhi. Ten dzień poświęcimy na aklimatyzację i zapoznanie się z indyjskimi realiami. Udamy się

Bardziej szczegółowo

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi Wieczór Albański Specjalnie dla Państwa w każdą niedzielę odbywa się wieczór albański przy dźwiękach tradycyjnej polifonicznej muzyki. Cały wieczór to degustacja wspaniałych albańskich potraw oraz niezwykle

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

TERMIN: maj / czerwiec 2016 r. CENA: ok PLN /osobę DZIEŃ 1: WYLOT Z POLSKI

TERMIN: maj / czerwiec 2016 r. CENA: ok PLN /osobę DZIEŃ 1: WYLOT Z POLSKI Zapraszamy na wyspę, gdzie Św. Paweł spędził 3 miesiące, zanim udał się w dalsza drogę do Rzymu. Pobyt apostoła wywarł na Malcie niezatarte piętno; ukształtował jej religijne i kulturowe oblicze na wiele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r.

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. Grupowy i/lub indywidualny transport: - na lotnisko w Palma de Mallorca dla osób podróżujących samolotem razem z grupą jest gwarantowany odbiór

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2 INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu

Bardziej szczegółowo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r Dzień pierwszy 11.00 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Terminal L 12:55 Wylot 17:00 Przylot do Malagi Transfer

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Portugalii LIZBONA 2011 Termin wyjazdu: 5 7.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 981,00 zł 59 721,73

Bardziej szczegółowo

ZIELONA SZKOŁA KLAS IV SZLAK PIASTOWSKI

ZIELONA SZKOŁA KLAS IV SZLAK PIASTOWSKI ZIELONA SZKOŁA KLAS IV SZLAK PIASTOWSKI 5.06.2017-9.06.2017 Popularne wycieczki "Szlakiem Piastowskim" odbywały się już we wczesnych latach 60-tych XX wieku. Podróżowano wtedy w ramach "wycieczek zakładowych"

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Na drodze objawień do Medziugorie Pielgrzymki 2013

Na drodze objawień do Medziugorie Pielgrzymki 2013 Na drodze objawień do Medziugorie Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Ptujska Gora Zagrzeb PN Plitvickich Jezior Dubrownik - Medziugorie Ptujska Gora Ptujska Gora, to miejscowość

Bardziej szczegółowo

Andaluzja - na styku kontynentów

Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Na krańcu Europy, na samym południu Półwyspu Iberyjskiego leży Andaluzja. Kolebka Flamenco, Korridy i hiszpańskiej fiesty Na krańcu Europy,

Bardziej szczegółowo

Europejska jakość w szkoleniu zawodowym PL01-KA Prezentacja Anna Rojewska i Paulina Kochanowicz

Europejska jakość w szkoleniu zawodowym PL01-KA Prezentacja Anna Rojewska i Paulina Kochanowicz Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Anna Rojewska i Paulina Kochanowicz Staże realizowane w ramach programu Erasmus+ odbywaliśmy w Portugalii. Mieliśmy szczęście,

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 CZĘŚĆ II Inowrocław, 2.12.2015 1 Propozycja nr 1 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji Wieża Montparnasse wieża i należące do niej centrum handlowe powstałe w latach 1969-1972, w centrum dzielnicy Montparnasse, na avenue du Maine 33 w Paryżu (dzisiejszy odpowiednik SkyTower we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Kłodzko - niem. Glatz. gmina : Kłodzko. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie ( , )

Kłodzko - niem. Glatz. gmina : Kłodzko. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie ( , ) Kłodzko - niem. Glatz gmina : Kłodzko powiat : kłodzki województwo : dolnośląskie (50.438825, 16.654779) Kłodzko to miasto o bogatej historii, dlatego przyciąga nie tylko górującą nad miastem twierdzą.

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII

GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII GASTRONOMICZNY INCENTIVE W PORTUGALII Dzień 1: Warszawa Oporto Ponte de Lima Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa paszportowo-bagażowa i wylot z Warszawy. Przylot na lotnisko w Oporto

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

Toskania. Słońce i włoska kuchnia

Toskania. Słońce i włoska kuchnia Toskania Słońce i włoska kuchnia Plan wyjazdu Miejsce: Włochy Region: Toskania Dzień 1: Polska Wiedeń okolice Bolonii Dzień 2: Bolonia Siena San Gimignano Montecatini Dzień 3: Montecatini Piza Chianti

Bardziej szczegółowo

Brama główna (mamy nadzieję, że wróci po renowacji w dobrej kondycji) Kilka słów o...

Brama główna (mamy nadzieję, że wróci po renowacji w dobrej kondycji) Kilka słów o... Jakiś czas temu, Gmina Wałbrzych odkupiła od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa Palmiarnię Lubiechowską. Dzięki temu Palmiarnia została włączona do spółki Zamek Książ w Wałbrzychu. Dla nas jest

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni Średniowieczna Sewilla - Lizbona - stolica Portugalii - Sintra i cudowna Fatima - Madryt i monumentalne Toledo - Granada - ostatni bastion Maurów - Dla chętnych tydzień

Bardziej szczegółowo

Antonio Gaudi i Salvador Dali, czyli w świecie katalońskiego wizjonerstwa, część 1/2

Antonio Gaudi i Salvador Dali, czyli w świecie katalońskiego wizjonerstwa, część 1/2 Katalonia, region geograficzny leżący w północno-zachodniej części Hiszpanii, kojarzy się głównie z dwoma rzeczami: kurortami położonymi w okolicach piaszczystych plaż Morza Śródziemnego oraz Barceloną

Bardziej szczegółowo

Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch'

Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch' Magda Moszczyńska Castra Regina, Rega-nespurc, Regensburg 'najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch' Najbardziej na północ wysunięte miasto Włoch czy może niemiecki cud średniowiecza? Regensburg to

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem 13 września, o godz. 10:00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. -Samorząd województwa bardzo aktywnie

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów.

Wieczorem nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki z niecierpliwością czekali, aby nas zabrać do swoich domów. W dniach 9-13 lutego grupa naszych uczennic i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu w ramach programu edukacyjnego Comenius Europe-Different Houses- One Community. Tym razem udaliśmy się do przepięknego

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

AB Zapisywanie danych POI

AB Zapisywanie danych POI szlaku Numer POI 1 Most Most na Nysie Łużyckiej ul. Chopina Fryderyka 51 57'6.88"N 14 43'18.61"E DSC_0213, DSC_0214 Most nad rzeką Nysą Łużycką. Łączy dwa miasta Gubin-Guben. Jest Polsko-niemieckim przejściem

Bardziej szczegółowo

Klub PTTK "ŁAZIK" w Stalowej Woli

Klub PTTK ŁAZIK w Stalowej Woli Klub PTTK "ŁAZIK" w Stalowej Woli www.elazik.stw.rzeszow.pttk.pl 4-7.06.2015r. Opis wycieczki na Mazury W dniu 4 czerwca 2015 r. tj. w Boże Ciało w godzinach wieczornych 29 osobowa grupa z klubu PTTK Łazik

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna!

Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna! Portugalia - tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna! Opis Cena od: 4700 PLN Liczba dni: 5 dni Kraj: Portugalia Portugalia to kraj o bogatej historii wypraw jak i odkryć geograficznych. Położona

Bardziej szczegółowo

Londyn, Londyn, Londyn

Londyn, Londyn, Londyn Londyn, Londyn, Londyn W dniach 8.10-12.10.2010r. członkowie Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno turystycznej do Londynu. Patronat

Bardziej szczegółowo

Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1

Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1 Wyjazd na Grand Prix Belgii Formuły 1 Założenia wyjazdu autokarem: Termin: 27-29.08.2010 Liczba uczestników: 49 osób (49 + 1 pilot) Cena za osobę: 475 EURO (1900 zł) Cena zawiera: zakwaterowanie: w Hotelu

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania La Salette Le Puy-en-Velay Rocamadour Lourdes La Salette Miejscowość we francuskich Alpach związana

Bardziej szczegółowo

Ratno Dolne : niem. Niederrathen. gmina : Radków. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie

Ratno Dolne : niem. Niederrathen. gmina : Radków. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie Ratno Dolne : niem. Niederrathen gmina : Radków powiat : kłodzki województwo : dolnośląskie Ratno Dolne (niem. Niederrathen), to miejscowość położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

MAHARAJAS "EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach

MAHARAJAS EXPRESS. Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach MAHARAJAS "EXPRESS Skarby Indii-Złoty Trójkąt 4 dniowa podróż najbardziej luksusowym pociągiem w Indiach (20 kwietnia 2016) 4 DNI/3 NOCE Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Delhi Od 2010 roku, Maharajas

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella FUN-TOUR 90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29/2 tel./fax 42 633 90 08, tel. 42 630 03 20 www.fun-tour.com.pl fun-tour@fun-tour.com.pl Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella Dzień 1. Zbiórka na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ FUNDUSZE EUROPEJSKIE WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego o numerze 2014-1PL01-KA102-000987 Cele projektu: 1.

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR Pielgrzymka Rowerowa POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR Warszawa - Mediolan - Rzym wrzesień 2017 r. (37, 38 tydzień roku) Włochy to kolebka chrześcijańskiej architektury, stąd też w słonecznej Italii

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

"Podbój" Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17

Podbój Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17 27 czerwca br. wyjechaliśmy na podbój Mazur. W wycieczce uczestniczyło 36 osób grupa dzieci niepełnosprawnych z opiekunami. Pogoda była piękna, humor dopisywał i jak się później okazało, wiele zobaczyliśmy.

Bardziej szczegółowo

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 4. Zawody cysterskie 5. Zwiedzanie Stacyjkowa 6. Zabawa w parku linowym Kościół

Bardziej szczegółowo

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe Promocja - Volvo Ocean Race 2011 Kilka faktów o Volvo Ocean Race Regaty Volvo Ocean Race dawniej Whitbread Round The World Race są załogowymi etapowymi regatami Ŝeglarskimi dookoła Ziemi. Regaty Volvo

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki W Łomży znajdują się trzy zabytkowe cmentarze, jeden wielowyznaniowy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski PADWA WENECJA LORETO MANOPELLO RZYM WATYKAN - MONTE CASSINO Lanciano CASCIA - ASYŻ- San Giowanni Rotondo Termin: do ustalenia DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski O ustalonej godzinie wcześnie rano (ok. 04:00) spotykamy

Bardziej szczegółowo

Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra

Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra Dzień siódmy - 5 lipca 2015 r. - Nauka i system edukacji w Portugalii przez wieki - Coimbra Dla nas, nauczycieli, bardzo ważnym dniem było zapoznanie się z systemem edukacji w Portugalii, dlatego z entuzjazmem

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Neuschwanstein Zamek w Heidelbergu

Neuschwanstein Zamek w Heidelbergu Neuschwanstein zamek znajdujący się niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech. Budynek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla bawarskiego Ludwika II

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

Tajlandia - Birma 2016

Tajlandia - Birma 2016 Tajlandia - Birma 2016 Warszawa Bangkok Yangon Kalaw wioski mniejszości etnicznych po drodze do jeziora Inle Indein jezioro Inle Mandalay Mingun rejs rzeką Irawadi Bagan Góra Popa Yangon Kyaiktiyo Bago

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie:

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie: Fatima Symbol oferty: 326/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Estremadura i Ribatejo Fatima Samolot Pielgrzymka śniadanie,

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2013 / 2014 r.

SYLWESTER 2013 / 2014 r. SYLWESTER 2013 / 2014 r. Portugalia (Lizbona) Brazylia (Rio&Buzios) TERMIN: 27.12.2013 08.01.2014 r. Oferta grupowa 1 Ramowy program 1 dzień 12.45 odprawa paszportowo-bagażowa na lotnisku Okęcie w Warszawie;

Bardziej szczegółowo

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. Rumunię wybierają osoby, które

Bardziej szczegółowo