BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4"

Transkrypt

1 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja Rzymska Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie Muzeum Kościuszki w Solurze Muzeum Polskie w Ameryce Muzeum Polskie w Rapperswilu Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawa II w Rzymie Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz Studium Polski Podziemnej w Londynie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu Zamek Montresor we Francji Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchad Lake Fundacja Kociuszkowska Polski Instytut Naukowy w Ameryce

2 Z ostatniej chwili: Po 23 latach pracy w Bibliotece Polskiej POSKodeszła na emeryturę kierownik Jadwiga Szmidt. Olgierd Lalko - Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego dziękuje Jadwidze Szmidt za wieloletnie kierowanie Biblioteką 2

3 FUNDACJA RZYMSKA MARGRABINY J. S. UMIASTOWSKIEJ W RZYMIE Działalność w okresie sprawozdawczym 2009/2010 W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała prace związane z wyszukiwaniem i gromadzeniem i poloników włoskich, zarówno w zakresie książek i artykułów omawiających obecność Polaków we Włoszech (422 nowych pozycji) oraz przekładów dzieł autorów polskich na język włoski, jak i wiadomości o osobach, instytucjach i organizacjach polskich działających w przeszłości i obecnie na terenie Włoch. W ramach wieloletniej współpracy z Biblioteką Narodową przyznano kolejne już miesięczne stypendium pracownikowi Zakładu Uzupełniania Zbiorów w celu wyszukiwania w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych poloników, których BN nie posiada. Są kontynuowane prace nad gromadzeniem materiałów do drugiego tomu słownika biograficznego: Polacy we Włoszech: Kto jest kim. W ramach wydawanej przez Fundację serii wydawniczej Polonica Włoskie Polonica in Italia ukazał się w ślad za tomem w języku włoskim Italia - Polonia: Storia Cultura Amcizia kolejny tom pt. Polonia włoska (zał. nr 1 i 2), zawierający wybór artykułów w języku polskim, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Biuletynie Informacyjnym Polonia Włoska. W przygotowaniu jest również, we współpracy z Rzymskim Stowarzyszeniem Polsko-Włoskim, książka w języku włoskim, która zawierać będzie wspomnienia żołnierzy II Korpusu Polskiego. Zostały one kilka lat temu zebrane i opracowane przez panią Ewę Prządkę i wydane po polsku przez Fundację, a ostatnio uzupełnione dodatkowymi materiałami i przetłumaczone na język włoski. Przypomnijmy też, że Fundacja, od roku 1996, kiedy to powstał Związek Polaków we Włoszech, zapewnia tej organizacji pełne zaplecze organizacyjne (personel sekretariatu, urządzenia biurowe, przygotowywanie zebrań zarządu i walnych zjazdów Związku.) To samo dotyczy redakcji i administracji organu Związku, Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska. Ponadto Fundacja udostępnia swą siedzibę Rzymskiemu Stowarzyszeniu Polsko-Włoskiemu i Stowarzyszeniu Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech. 3

4 Na piętnastolecie Związku Polaków we Włoszech Fundacja im J. Z. Umiastowskiej opublikowała ósmy tom z serii Polonica włoskie pod tytułem Polonia włoska: Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat Tom, liczący 540 stron oraz zawierający 169 kolorowych zdjęć, podsumowuje piętnastoletnią działalność Związku Polaków we Włoszech. Zawiera wybór artykułów, które się ukazały na przestrzeni ubiegłych lat na łamach Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska, ktore ilustrują o początki i stopniowy rozwój Związku Polaków we Włoszech oraz pozwalają na zapoznanie się z bogatą i różnorodną działalnością poszczególnych środowisk i osób przynależnych do Polonii włoskiej. Całość została podzielona na dziesięć działów: Z historii Związku Polaków we Włoszech Dyplomaci polscy na placówkach we Włoszech ( ) Duchowieństwo polskie w Rzymie Instytucje polskie w Rzymie Polonistyka we Włoszech Przyjaciele Włosi w Polsce i w Italii Polskie ślady we Włoszech Polacy we Włoszech w czasach dawnych Ci, co odeszli w latach Dzisiejsza Polonia włoska 4

5 Na zakończenie podano wybór recenzji książek wydanych tak w kraju jak i za granicą, a dotyczących stosunków polsko-włoskich. Polonia Włoska: Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat / Wybór i opracowanie tekstów: Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska (Polonica włoskie-polonica In Italia ; T. VIII). Rzym : Związek Polaków we Włoszech ; Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej,

6 BIBLIOTEKA POLSKA im. WANDY STACHIEWICZ Sprawozdanie z działalności w roku akademickim Tak jak w poprzednich latach miniony rok był okresem wytężonej pracy w naszej bibliotece. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wzbogacić księgozbiór Biblioteki i przybliżyć go naszym czytelnikom. Gromadzenie księgozbioru i wypożyczalnia Statystyki biblioteczne utrzymują się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych; na liscie regularnych czytelnikow figuruje okolo 360 nazwisk, a od 1 kwietnia 2009, 37 nowych czytelników zapisało się do naszej biblioteki. Ponadto w ubiegłym roku skorzystało z naszej Biblioteki ponad 200 studentów uniwersytetów montrealskich. Do księgi inwentarzowej wpisaliśmy w tym czasie 365 nowych nabytków. Na prenumeratę czasopism oraz na kupno książek wydaliśmy około $. W ostatnim roku akademickim nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 100 książek zakupionych w Polsce z uniwersyteckiego Funduszu Kraków / Stenthal, Hansa i Eugenii Jutting. Książki te, w sumie 1560, pozostają własnością McGillu, ale umieszczone są w naszej Bibliotece. Na oprawę książek wydawaliśmy około roku $. Dzięki kwocie $ wydanych na oprawę od roku 2002, z przyjemnością stwierdzamy że mimo wielokrotnych wypożyczeń książki w obiegu są w bardzo dobrym stanie. Uruchomiona w 2006 roku wypożyczalnia książek i filmów w sobotniej Polskiej Szkole im. Jana Pawła II na West Island, dalej cieszy się popularnością wśrod nauczycieli i rodziców uczniów tej szkoły. W minionym roku Biblioteka znacznie powiększyła zbiór polskich filmów na DVD. Katalog Biblioteki Nasz wewnętrzny katalog komputerowy liczy obecnie około pozycji. Od wielu lat książki o charakterze naukowym wpisywane sa do katalogu McGill, przez co stają się one łatwiej osiągalne nie tylko dla studentów i profesorów McGillu, ale i innych uniwersytetów. W katalogu McGill istnieje już ponad opisów z zaznaczaniem lokalizacji: Polish Institute Library. Uzupełniają się one z książkami na tematy polskie w McLennan Library, łącznie stanowiąc wartościową kolekcję dla zainteresowanych naukowców. W roku 2009, w związku z tym że zajmująca się tym bibliotekarka Marina Gussalova otrzymała okresowy kontrakt na McGillu, nasze katalogowanie na McGillu zostało zawieszone. W bieżącym roku planujemy jednak do tego powrocić. Nowe nabytki Biblioteki Pan Jan Weryho, emerytowany bibliotekarz Biblioteki Studiów Islamskich na Uniwersytecie McGill podarował Bibliotece szereg starodruków ( ksiązek wydanych do 1800 roku). Wsrod tych ksiazek poswieconych głównie historii Polski, na uwage zasługuje Słownik łacińsko-polski wydany w1668 roku. 6

7 Od ubiegłego roku Biblioteka otrzymuje też poswięcone najnowszej historii Polski, wydawnictwa Instytutu Pamieci Narodowej w Warszawie. Prasa Biblioteka nadal otrzymuje bezpłatne egzemplarze czasopism polonijnych z Kanady: Gazeta, Głos Polski, Związkowiec-Czas. Ponadto prenumerujemy następujące tygodniki: Gazeta Polska, Niedziela, Nasz Dziennik, Newsweek, Tygodnik Powszechny, Warsaw Voice, Wprost. Prasa dociera do nas z niewielkim opóźnieniem (od 2 do 3 dni). Udział w konferencjach i wystawach W lipcu 2009 r. bibliotekarz Stefan Władysiuk uczestniczył w III Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy Polonijnych zorganizowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej. We wrześniu 2009 roku na Zamku w Montresor we Francji odbyła sie XXXII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, na ktorym, wobec nieobecnosci bibliotekarza, odczytane zostało sprawozdanie z naszej działalności. Strona internetowa Biblioteki Bogato rozbudowaną stronę Biblioteki odwiedziało od początku jej postania w roku 1999 ponad osób. Zaprojektowanie strony i jej stałe uaktualnianie jest zasługą wolontariusza, pana Andrzeja Leszczewicza. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, największa i najważniejsza biblioteka na swiecie, zwrocila sie do nas o pozwolenie do włączenie do swoich archiwów, administrowanej przez nas strony biblioteka.info/mabpk poświȩconej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem. Biblioteka utworzyla też swoje profile na portalach społecznościowych Facebook i Nasza klasa. Będą one stopniowo rozbudowywane. Tele-Polonica W ubiegłym roku dokonaliśmy przegrywania na DVD zbioru kaset video Programu Telepolonika. Program ten istniał od roku 1985 przez ponad 10 lat. Jego zbiory licza kilkaset kaset z nagraniami audycji w których brali udział liczni przedstawiciele Polonii montrealskiej. Pozwoli to zachować pamięć o tych działaczach polonijnych. Z działalności Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie W październiku 2009 roku Instytut zorganizował na Uniwersytecie McGill w 20 tą rocznicę upadku komunizmu w Europie Wschodniej, miedzynarodowe sympozjum naukowe From Totalitarianism To Democracy: Twisted and Unfinished Road, które zakończyło się sukcesem. Wśród 10 zaproszonych prelegentów z całego świata, z Polski gościliśmy: historyka i polityka, prof. Karola Modzelewskiego; publicystę i dziennikarza Bronisława Wildsteina, oraz socjologa, doradcę prezydenta Kaczyńskiego prof. Andrzeja Zybertowicza. Staraniem Instytutu, w październiku i listopadzie 2009 r w Bibliotece McLennan Uniwersytetu McGill czynna była wystawa poświęcona zasłużonemu dyplomacie, wieloletniemu prezesowi Polskiego Instytutu, 7

8 Tadeuszowi Romerowi. Wystawa była przygotowana przez znajdujące się przez Łazienkach Królewskich w Warszawie, Muzeum Wychodźstwa Polskiego. Jesienią 2009 roku ukazała się w Polsce drukiem publikacja materiałów z zorganizowanej przez Instytut konferencji na temat życia i twórczości Brunona Schulza: Bruno Schulz: new readings, news meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations. Wydanie książki zawdzięczamy współpracy z Polską Akademią Umiejętności. Personel Biblioteki Biblioteka opiera swą działalność na ofiarnej pracy wielu osób. Prowadzeniem wypożyczalni i porządkowaniem księgozbioru zajmują się panie: Halina Babińska, Elżbieta Matug, Beata Podgórska, Zofia Romer. Wpisywaniem informacji do komputerowej bazy danych zajmują się panie Krystyna Missala oraz panowie Czesław Lorenc i Andrzej Czerwiński. W pracach biurowych pomagają panie Marieta Brzeska i Krystyna Sokołowska. O estetykę Biblioteki dba pani Teresa Brodowska. Pan Jan Szweykowski zajmuje się wypożyczaniem książek w Szkole im. Jana Pawła II. Księgowością zajmuje się pani Irena Krenz. Bibliotekarz, pan Stefan Władysiuk, jest odpowiedzialny za selekcję materiałów, udzielanie informacji, organizacji katalogowania oraz koordynację pracy wolontariuszy. Funkcję dyrektora Biblioteki piastuje nadal wiceprezes Instytutu, prof. Hanna M. Pappius, która również reprezentuje Instytut i Bibliotekę w kontaktach z Uniwersytetem McGill. Poparcie finansowe dla naszej Biblioteki Biblioteka Polska może prowadzić skutecznie swoją działalność w dużej mierze dzięki poparciu finansowemu, którego udziela nam Polonia. Podczas Jesiennej zbiórki na Bibliotekę Polską w minionym roku zebraliśmy ponad Ponadto tak jak i w poprzednich latach, na szczególne wyróżnienie zasługuje stała dotacja Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec u ( $) oraz po raz kolejny, dar w wysokości $ od pana Andy Chełmińskiego, syna znanego działacza polonijnego pana Ś.+P. Leszka Chełmińskiego. Biblioteka Polską otrzymała w minionym roku $ 10,000 z zapisu testamentowego państwa Anny i Edwina Cichoniów. * Dziękujemy Biuletynowi Polonijnemu za umożliwienie nam prowadzenia rubryki Na półce z książkami - nowości Biblioteki Polskiej. Z żałobnej karty Z żalem informujemy o zgonie długoletniego przyjaciela Biblioteki, wieloletniego prezesa Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec u, Zbigniewa Małeckiego. Jako członek Zarządu Polskiego Instytutu Naukowego, przez ponad 10 lat redagował "Biuletyn Instytutu. W październiku pożegnaliśmy naszą długoletnią wolontariuszkę panią Teresę Żółtowską. 8 Hanna M. Pappius Stefan Władysiuk

9 INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE Wspominamy przyjaciół Instytutu którzy zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku Prezydent Lech Kaczyński i Pierwsza Dama, Maria Kaczyńska Chociaż z Parą Prezydencką łączyły nas rzadkie osobiste kontakty, to byli nam bliscy jako patrioci, ludzie dobrzy i uczciwi. Wierzyliśmy, że Prezydent w swoich decyzjach kierował się interesem Kraju. Pani Maria Kaczyńska odwiedziła Instytut we wrześniu Magda Kapuścińska i Iwona Korga uczestniczyły w przyjęciu wydanym na cześć Prezydenta w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku we wrześniu 2009 r. Miały zaszczyt krótko rozmawiać z Prezydentem i zaprosić Go do Instytutu w roku Obiecał, że spełni tą prośbę. Niestety... Tomasz Merta podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dla naszego przyjaciela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty, Instytut Piłsudskiego był jedną z najważniejszych instytucji polonijnych na świecie. Okazywał to zawsze w czasie rozmów Magdą Kapuścińską, podczas jej wizyt w Ministerstwie i w konkretnych działaniach wspierających naszą placówkę. Wiedząc o dyskusjach na temat przyszłości Instytutu, wypowiedział jasno opinię Ministerstwa MKiDN w liście adresowanym do prezesa Instytutu. W liście tym, podsekretarz stanu Tomasz Merta, napisał między innymi: W opinii MKiDN Instytut Piłsudskiego w Ameryce, z jego historyczną siedzibą w Nowym Jorku, jest najkorzystniejszym miejscem dla zgromadzonych zbiorów... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniając znaczenie tak zasłużonej dla polskiej kultury placówki, dołoży wszelkich starań, aby wspierać nadal finansowo i merytorycznie kolejne projekty realizowane przez Instytut Piłsudskiego w Ameryce. List z Ministerstwa nie tylko bardzo nas ucieszył, ale również utwierdził w przekonaniu o słuszności kierunku, który wybraliśmy. Mieliśmy zaszczyt gościć ministra Mertę w Instytucie na Gali Nagród 2009 w listopadzie ubiegłego roku. Jego przemówienie, w którym podkreślał ważną rolę naszej organizacji dla zachowania dziedzictwa narodowego, szerzenia kultury i historii wśród Polaków za granicą wzmocniło nasze znaczenie w środowisku polonijnym. W czasie gali, Tomasz Merta odznaczył trzy osoby z Rady Instytutu nagrodami "Zasłużeni Kulturze Gloria Artis". Będzie nam bardzo brakowało ministra Tomasza Merty. 9

10 Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Minister Andrzej Przewoźnik- Sekretarz ROPWiM i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dr Ewa Jędruch, członek Rady Instytutu, która dobrze znała Andrzeja Przewoźnika tak go wspomina: Jest angielskie powiedzenie: I shall walk this way but once Tylko raz przejdę tą drogą. Stosuje się to do wszystkich ludzi, ale są tacy którzy tę drogę przebywszy, pozostawiają po sobie na niej niezatarty ślad. Do takich należy Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jego charyzmatyczną osobowość cechowały połączenie intelektu i skromności z niebywałą energią i całkowitym oddaniem się sprawie, które zmuszało go do wysiłku nieraz omal nadludzkiego. Rozmawiając z Panem Andrzejem przez telefon, przeważnie słyszałam: właśnie godzinę temu wróciłem z Budapesztu; albo za godzinę lecę do Moskwy; kiedy indziej, całą noc jechaliśmy z Charkowa. Katyń, Charków, Miednoje, Cmentarz Orląt: oto pomniki na drodze życia Andrzeja Przewoźnika. Wysiłek związany z urzeczywistnieniem planów na założenie tych czterech nekropolii, symboli polskiej ofiary krwi, wobec trudności i opozycji lokalnych władz, musiał być monumentalny. Ale ten człowiek wydawał się nie liczyć kosztów zdrowia, zmęczenia i wygody osobistej. Za te zdobycze jego życia dla sprawy polskiej należy mu się hołd wszystkich Polaków, jak również głęboka wdzięczność dla jego żony Jolanty, która na każdym kroku towarzyszyła mu z ofiarnością i miłością. Magda Kapuścińska spotykała się z panem Andrzejem w Polsce oraz prowadziła z nim długie rozmowy telefoniczne (często późnym wieczorem). Rozmowy dotyczyły Instytutu Piłsudskiego. Służył nam pomocą we wszystkim, o co go prosiliśmy. Ostatnio opowiadał o planowanych obchodach w Katyniu, o swojej prawie ukończonej książce o Katyniu, w której są zawarte nieznane dotąd rewelacyjne informacje na temat tej strasznej zbrodni, o wystawie katyńskiej, która będzie pokazana w Waszyngtonie, Chicago i Nowym Jorku. Cieszył się na przyjazd do Nowego Jorku na początku maja br. Głównym celem przyjazdu była konferencja w Waszyngtonie poświęcona Katyniowi połączona z wystawą. Ale obiecał przyjechać do Instytutu i spotkać się z Polonią nowojorską. Z radością oczekiwaliśmy jego przyjazdu. Od poprzedniej wizyty w Nowym Jorku minęło już 13 lat. Janusz Kurtyka prezes Instytutu Pamięci Narodowej Historyk, zajmował się historią Polski średniowiecznej oraz oporu antykomunistycznego w Polsce po 1944 r. W PRL działał w opozycji antydemokratycznej. Był związany z IPN od początku jego istnienia, najpierw kierował krakowskim oddziałem instytutu, w 2005 został wybrany przez Sejm na prezesa IPN. 10

11 Wspominamy Janusza Kurtykę jako człowieka miłego, spokojnego, mądrego i bardzo życzliwego dla Instytutu Piłsudskiego. Tak niedawno, bo w grudniu 2009 witaliśmy go i towarzyszącą mu delegację IPN na dworcu autobusowym w Nowym Jorku. Przyjechali zmęczeni w zimny grudniowy dzień, a mimo to w dobrych humorach - bezpośredni i przyjacielscy. Na drugi dzień cała delegacja (7 osób) zjawiła się w Instytucie, aby przedyskutować możliwości współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami. Współpraca ta została sfinalizowana w marcu tego roku przez podpisanie umowy, która obejmuje digitalizację wybranych zespołów archiwalnych i wspólne publikacje. Na podstawie tego spotkania w Nowym Jorku i innych kontaktów z prezesem Kurtyką i jego współpracownikami sądzimy, że był świetnym szefem. Podwładni odnosili się do niego z respektem, ale i z ogromną sympatią. Antoni Dudek, historyk z IPN powiedział "To był wspaniały człowiek, oddał wiele lat służbie publicznej i dobrze zasłużył się Polsce". Prezes Kurtyka, był już raz gościem Instytutu w 1999 roku i od tego czasu pozostał przyjacielem naszej placówki. Jakże żałujemy, że już go nie spotkamy. Maciej Płażyński prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński, aktywny opozycjonista w czasach PRL, pierwszy niekomunistyczny wojewoda w Gdańsku, marszałek Sejmu, ostatnio prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Odwiedził Instytut dwukrotnie, ostatnio w październiku 2009 r. Wspierał Instytut poprzez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Rozumiał nasze potrzeby i był otwarty na pomoc dla naszej działalności. Doceniał znaczenie naszej placówki dla społeczności polskiej za granicą i dla Polski. Wspominał ciepło swoją wizytę u nas przed laty. Anna Walentynowicz Legenda Solidarności Pracowała w Stoczni Gdańskiej jako operator suwnicy. Za działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, co doprowadziło do wybuchu strajku sierpniowego. W stanie wojennym wielokrotnie więziona i inwigilowana. Znała i rozumiała działalność Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Gościła tu z wykładem 16 czerwca 1989 i mówiła o sytuacji w Polsce. Przez te wszystkie lata interesowała się sprawami Instytutu. Ostatnio przyjechała w 2007 r. z krótką wizytą, była zafascynowana rozwojem naszej placówki. Skromna, pracowita, uczciwa, oddana sprawom Polski do końca pozostała sobą. Wydarzenia Wizyta uczniów szkoły średniej w Instytucie Szóstego kwietnia 2010 w Instytucie gościła 6-osobowa grupa uczniów szkoły średniej CITYterm at The Masters School wraz nauczycielem Jason Hult, którzy w ramach jednego szkolnego semestru poznają miasto Nowy Jork. W ramach programu znajduje się segment dotyczący polskiej grupy etnicznej zamieszkującej Nowy Jork. 11

12 Dyrektor dr Iwona Korga zapoznała młodzież z historię polskiej emigracji w Ameryce, a szczególnie w Nowym Jorku oraz opowiedziała o działalności Instytutu. W grupie znajdowali się uczniowie z Texasu, Bostonu i okolic Nowego Jorku, zadawali interesujące pytania i wykazali duże zaangażowanie polską tematyką. Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II Jedenastego kwietnia minęła piąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Instytut zorganizował spotkanie, na którym pokazano urywki filmu z jego życia. Zebrani ze wzruszeniem opowiadali swoje przeżycia związane z tym wielkim Polakiem. Uroczystość obchodów 75-letniej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego W dniu 25 kwietnia w siedzibie Instytutu odbyła się uroczystość z okazji 75-tej rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego. W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyło około 70 osób - nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących. Po interesującym wprowadzeniu przez Iwonę Korgę, pokazano wyjątek filmu z pogrzebu Marszałka. Potem wyświetlono kilka filmowych obrazów z podobnej uroczystości sprzed 25 lat, a w nich przemówienie córki Marszałka Wandy Piłsudskiej, jego współpracownika, przedwojennego ministra edukacji i twórcy Instytutu Pilsudskiego prof. Wacława Jędrzejewicza, tragicznie zmarłego prezesa Instytutu Stanisława Jordanowskiego i innych działaczy tego okresu. W dalszej części nasi młodzi wolontariusze Agnieszka Petka i Mateusz Stefański zadeklamowali wiersze Kazimierza Wierzyńskiego napisane na okoliczność śmierci Józefa Piłsudskiego. Potem wspaniale zabrzmiały pieśni legionowe wykonane przez znanych nowojorskich śpiewaków Barbarę Revi i Wojciecha Bukalskiego przy akompaniamencie Pawła Raczkowskiego. Zebrani wtórowali i ogarnęło wszystkich wzruszenie przy odśpiewaniu na stojąco sławnej pieśni legionowej My Pierwsza Brygada. Archiwa i Biblioteka Kontynuujemy prace nad porządkowaniem, opisywaniem i digitalizacją zasobów archiwalnych. Zakończyliśmy digitalizację zespołu archiwalnego "Rząd Polski na Emigracji", i rozpoczęliśmy pracę nad zespołami "Komitet Obrony Narodowej" i "Archiwum Józefa Piłsudskiego". W katalogowaniu archiwów pomaga nam obecnie Paweł Pietrzyk z Archiwum Państwowego w Łodzi, a w digitalizacji Dominik Wołącewicz z Archiwum Państwowego w Krakowie. Przy digitalizacji i opracowywaniu archiwów pracują również woluntariusze: Barbara Lech, Aleksandra Sidorenko, Agnieszka Petka, Agnieszka Rybak, Monika Wsołek i Joanna Zielińska. Przygotowujemy sie także do otwarcia publicznego katalogu Biblioteki Instytutu. Katalog jest zbudowany w oparciu o program Koha (Otwarte Oprogramowanie); w chwili obecnej przeprowadzamy ostanie testy i przygotowujemy wsad danych w formacie MARC. Przy przygotowaniu archiwum z zapałem pracuje jako woluntariusz Tomek Kalata (z zawodu bibliotekarz, obecnie zatrudniony w Publicznej Bibliotece Brooklynskiej). W 12

13 lecie spodziewamy się wizyty bibliotekarza z Biblioteki Narodowej, który pomoże nam w dalszym katalogowaniu zasobów jak i w szkoleniu woluntariuszy. Ukazał się nowy roczny Biuletyn Instytutu Piłsudskiego w pięknej okładce zaprojektowanej przez znanego artystę Rafała Olbińskiego. Biuletyn będzie rozesłany drogą pocztową do członków i sponsorów Instytutu Piłsudskiego. Wydarzenia Portret Mamy - warsztaty i konkurs rysunkowy Z okazji Dnia Matki, w dniach 1 i 8 maja odbyły się w Instytucie warsztaty i konkurs rysunkowy pod hasłem Portret Mamy, który miał być niecodziennym podarunkiem dla matek z okazji ich święta. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszone zostały, poprzez anonse w prasie polonijnej i mediach, dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Warsztaty prowadziła malarka Ismena Halkiewicz. Wzięło w nich udział 24 dzieci, którym pozowały ich mamy. Ismena uczyła je jak rysować owal twarzy i symetrycznie rozmieszczać jej elementy, zachowania właściwych proporcji, uchwycenia prawidłowego kształtu nosa, oczu, ucha, ust, oraz uzyskania efektu wklęsłości i wypukłości, a także cienia i półcienia. Do konkursu, który był przeprowadzony 8 maja przystąpiło 9 dzieci. Wiele dzieci z żalem musiało zrezygnować z uczestnictwa ze względu na organizowane tego dnia rodzinne przyjęcia z okazji pierwszej komunii. Ismena Halkiewicz i tym razem czuwała nad wykonaniem portretów matek, które nie tylko cierpliwie pozowały swoim pociechom, ale także dopingowały i zachęcały do pracy mniej wytrwałych. Młodzi artyści z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przystąpili do pracy. Nie słychać było dziecięcego rozgardiaszu, rysowano w skupieniu i ciszy. Dla mam i ich dzieci udział w konkursie był dużym przeżyciem. W ciągu kilkudziesięciu minut powstały przepiękne portrety. Widać było, jak wielkie postępy poczyniły dzieci ćwicząc w domu rysunek przez ostatni tydzień. Ukończone prace poddane zostały ocenie jury w składzie: Mieczyslaw "Mietko" Rudek, Andrzej Kenda i Magdalena Zawadzka. Podczas obrad jury dzieci z zainteresowaniem obejrzały film p.t. Piwko dla niedźwiedzia. Dla wszystkich przygotowany był słodki poczęstunek. Prace dzieci były wyeksponowane w galerii Instytutu i udostępniane odwiedzającym do końca maja. Sprawozdanie fotograficzne z warsztatów i konkursu jest dostępnie na naszej stronie www. (J.S.) Wieczór historii i muzyki na cześć Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina W niedzielę, 23 maja, w salach Konsulatu Generalnego R.P. w Nowym Jorku zebrali się miłośnicy twórczości Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, aby uczestniczyć w wieczorze historii i muzyki, zorganizowanym przez Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce z okazji rocznicy urodzin tych wielkich kompozytorów. Program był bardzo ciekawy, nic więc dziwnego, że do Konsulatu przyszło ponad 200 osób. Ponad jedną trzecią stanowili goście anglojęzyczni. Tak jak w czasie poprzednich uroczystości organizowanych przez Instytut Piłsudskiego i tym razem bardzo bogaty 13

14 program był starannie opracowany. Gości witała piękną muzyką fortepianową dziewiętnastoletnia utalentowana pianistka Violetta Koss, studentka Manhattan School of Music. Instytut jest organizacją naukową i archiwalną, koncert był więc poprzedzony krótkim sympozjum naukowym. Wprowadzenia dokonał konsul Przemysław Balcerzyk, który podkreślił wydarzenia łączące obydwóch kompozytorów jako ambasadorów Polski na świecie. Następnie zostały wygłoszone dwa interesujące wykłady. Pierwszy z nich pod tytułem Private Diplomacy, Public Cause wygłoszony przez Marka Chodakiewicza, profesora historii i dziekana w Institute for World Politics w Waszyngtonie, mówił o wpływie artystów takich Chopin i Paderewski na kształtowanie opinii publicznej w sprawach niepodległości Polski. Wykład profesora Chodakiewicza, w języku angielskim, okraszony był anegdotami i spotkał się z aplauzem zebranych. W drugiej prezentacji zatytułowanej Serce Paderewskiego, Danuta Piątkowska, doktor habilitowany nauk historycznych i autorka książek o historii polskich kościołów, opowiedziała ciekawie o ostatnich dniach życia Ignacego Jana Paderewskiego, jego pochówku w katedrze św. Jana w Warszawie i odnalezieniu jego serca w mauzoleum nowojorskiego cmentarza Cypress Hill, a następnie o uroczystości pochowania urny zawierającej serce Ignacego Jan Paderewskiego w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA. Iwona Korga podała krótkie wiadomości o obydwóch kompozytorach. Ignacy Jan Paderewski ( ) był światowej sławy pianistą, kompozytorem i dyplomatą. Większość swego życia spędził w Stanach Zjednoczonych jako artysta i jednocześnie polityk reprezentujący sprawy polskie w Waszyngtonie. W 1919 r. został pierwszym premierem i ministrem spraw zagranicznych w niepodległej Polsce. Druga część programu była poświęcona muzyce. Wojciech Bukalski, bas, znany śpiewak mieszkający w Nowym Jorku, pięknie zaśpiewał przy akompaniamencie Violetty Koss cztery pieśni Paderewskiego. Potem do fortepianu usiadła urocza Magdalena Baczewska, wymieniona w American Record Guide jako światowej klasy pianistka. Pianistka omawiała grane przez siebie utwory wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Walce, mazurki i inne utwory w wykonaniu Magdaleny Baczewskiej zachwyciły zebranych. To była prawdziwa uczta muzyczna. Uroczystość prowadzili Mistrz Ceremonii Krzysztof Olechowski, Adiutant Generalny w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej i Dyrektor Wykonawczy PSC Community Services wraz z Magdą Kapuścińska i Iwoną Korgą z Instytu Piłsudskiego. W czasie uroczystości konsul Przemysław Balcerzyk wspólnie z Witoldem Sobków, polskim ambasadorem przy ONZ dokonali odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina dzieła Mieczysława Partyki. Ceremonii towarzyszyła najbliższa rodzina zmarłego twórcy popiersia: wdowa Izabela i córka Julia. Na zakończenie odbyło się spotkanie towarzyskie przy lampce wina i świetnym poczęstunku przygotowanym przez restaurację Christina s z Greenpoint. Odzywały się liczne głosy chwalące tę świetną uroczystość, a kierownictwo Instytutu odbierało gratulacje i podziękowania za świetnie 14

15 zorganizowane wydarzenie. Fotoreportaż z wieczoru jest dostępny na nasze stronie internetowej. Katyń - spotkanie z Krystyną Piórkowską: prelekcja i film. Bardzo ciekawe spotkanie na temat zbrodni katyńskiej odbyło się w Instytucie 18 maja. Krystyna Piórkowska, badacz z Muzeum Wojska Polskiego wygłosiła prelekcję zatytułowaną Nieznana historia angielskojęzycznych świadków Katynia. Mówiła o świadkach, których przywieziono do Katynia w pierwszych dniach maja 1943 r. z obozów jenieckich i o ich dalszych losach wojennych. Następnie został wyświetlony film pod tytułem Katyń w reżyserii Witolda Zadrowskiego, w którym nagrane są relacje Józefa Czapskiego, Stanisława Swianiewicza, John Van Vilet i Janusza Zawodnego z końca lat 80-tych. Film ten został wydany w serii Spotkania Paryskie i został udostępniony dla pokazu w Instytucie dzięki pani Krystynie Piórkowskiej. Msza św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75-tą rocznicę śmierci W dniu 12 maja minęło 75 lat od śmierci Marszałka J. Piłsudskiego. W związku z tym w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie została odprawiona msza św. w intencji wielkiego Polaka. Mszę celebrowało trzech księży. Dominik Wołącewicz czytał "Lekcję", a po mszy Dyrektor Instytutu Iwona Korga wygłosiła krótką prelekcję związaną z sylwetką Marszałka. Spotkanie Klubu Podróżnika Dziewiętnastego maja odbylo się w Instytucie spotkanie zorganizowane przez Klub Podróżnika. Sala wystawowa Instytutu wypełniła się po brzegi. Prelegent Jan Gać, znany ekspert od starożytnych kultur, autor 15 książek, opowiadał niezwykle ciekawie o kulturze Majów, ich zwyczajach i przepowiedniach a po spotkaniu podpisywał swoje dwie książki: W ojczyźnie Majów i Meksyk. Wizyty Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) W dniu 14 maja Instytut gościł delegację IPN z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, dr Zbigniewa Nawrockiego, dyrektora i Jacka Kwilosza, zastępcę dyrektora. Instytut reprezentowali Magda Kapuścińska, Iwona Korga, Marek Zieliński, Ewa Babiarz, Janusz Krzyżanowski i Jolanta Szczepkowska. Celem wizyty było między innymi oficjalne podpisanie umowy o współpracy między IPN i Instytutem Piłsudskiego. Umowa obejmuje, między innymi, wydawanie wspólnych publikacji i prowadzenie digitalizacji dokumentów archiwalnych. Już w czerwcu tego roku przyjedzie do nas dwóch archiwistów z IPN, którzy będą skanować i opisywać wybrane kolekcje. Marek Zieliński spotkał się z przedstawicielami IPN w Warszawie w dniu 2 czerwca br. w celu omówienia szczegółów digitalizacji niektórych zasobów Instytutu. 15

16 INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LONDYNIE Sprawozdanie z działalności w okresie styczeń-czerwiec 2010 W styczniu podczas Instytutowego Opłatka, płk. Krzysztof Szymański attaché Ambasady w Londynie, promował Prezesa Mieczysława Stachiewicza do stopnia pułkownika. 19 marca, w dniu imienin Józefa Piłsudskiego p. Eugenia Maresch wygłosiła w Instytucie prelekcję na temat początków ruchu skautowskiego w niepodległej Polsce, która wzbudziła duże zainteresowanie zarówno wśród starszych jak i młodszych uczestników spotkania. 21 marca i 12 maja 2010 zostały odprawione w intencji Marszałka uroczyste msze święte w kościele garnizonowym pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie. W związku z 70 rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego Instytut zaprezentował okolicznościową wystawę fotograficzną, związaną z życiem i działalnością Marszałka. Zakończono remont lokalu bibliotecznego, w którym zostały zamontowane ruchome półki. Postępują prace nad przyłączeniem katalogu bibliotecznego naszej biblioteki do istniejącej już bazy danych Biblioteki Polskiej POSK. Obecnie do bazy komputerowej zostało już wprowadzonych 1500 naszych pozycji książkowych. 13 maja br, odbyło się Walne Zebranie Instytutu. Prezesem, na kolejną dwuletnią kadencję, został wybrany Mieczysław Stachiewicz, viceprezesem został ponownie Wojciech Ludwig. Członkami Zarządu zostali: Barbara Buczek, Henryka Brzozowska, Zdzisław Gigiel-Melechowicz, Otylia Szczepańska, Andrzej Suchcitz. 16

17 PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici Roma, P.zza B. Cairoli, 117 Italia Sprawozdanie za rok 2009 Głównymi kierunkami prac Instytutu pozostają nadal rejestracja dokumentacji dotyczącej Polski, a zwłaszcza Kościoła w Polsce, jej wstępne opracowywanie, gromadzenie w formie mikrofilmów, fotokopii czy fotografii, udzielanie informacji i konsultacje oraz jej udostępnianie w pracowniach Instytutu w Rzymie i Warszawie. Czasowo bardzo angażującym zadaniem jest realizacja nadsyłanych z kraju, i nie tylko kwerend i próśb o materiały i różnego typu informacje, zarówno z zakresu historii Kościoła, nauk kościelnych jak i wszystkiego co dotyczy naszego kraju. Cieszy fakt coraz większego zainteresowania badaczy z terenów poza naszą granicą wschodnią. 1. Dział archiwalny Instytutu. W tym roku poszukiwania dalszych poloników były kontynuowane w prywatnym archiwum książąt Caetanich. Z daru prywatnego pana A. Broża Instytut uzyskał sporą grupę fotografii po prałatacie Ulińskim, audytorze w Rocie Rzymskiej i prezesie, przez jakiś czas, Fundacji im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie. Podobnie Piotr Samerek podarował kilka zdjęć syna ambasadora Kazimerza Papée. Z archiwum Uniwerytetu Św. Tomasza z Aquinu w Rzymie (Angelicum), pozyskano materiały do curriculum vitae znanego polskiego filozofa, ojca dominikanina Innocentego Bocheńskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych wiele z prowadzonych poszukiwań było związanych z nadsyłanymi i zgłaszanymi do Instytutu kwerendami na prośbę różnych instytucji polskich i niepolskich oraz indywidualnych badaczy. Przykladowo można wskazać kwerendę o papieżu Piusie X, o malarzu polskim tworzącym przez wiele lat w Rzymie Henryku Siemiradzkim, o latach studiów w Rzymie Feliksa Smorczewskiego i wielu dalszych. Z okazji 70-lecia Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, dyrektor Instytutu, przeprowadził szerszą kwerendę w archiwum historycznym w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji, przy Kościele polskim na Botteghe Oscure oraz w archiwum Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie. Sporo czasu poświęcono uporządkowaniu i opracowaniu mikrofilmów z materiałów archiwalnych z fondo Barberini latini, Biblioteki Watykańskiej. Reprodukcje te w części uzyskano ze zbiorów weneckiej Fondazione Cini, a następnie połączono z wynikami kwerend prowadzonych w ramach prac Instytutu, w Biblioteca Apostolica Vaticana. Wstępnie uporządkowano i spisano zawartość przejętych materiałów z Ośrodka Duszpasterskiego przy Botteghe Oscure ora z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. 17

18 Do redakcji Przeglądu Powszechnego wysłano sporządzoną, swego czasu, kartotekę według autorów oraz tematów z okresu ukazywania się miesięcznika przed II wojną światową. Ważnym wydarzeniem stało się podpisanie Umowy o współpracy w zakresie systemów baz danych z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (16 IX 2009). Instytut otrzymał z tego tytułu do dyspozycji puste bazy danych SEZAM i IZA wraz z podręcznikami. Ze zbiorów archiwalnych Instytutu skorzystali w roku sprawozdawczym m.in.: - prof. Jerzy Pietrzak do monografii o kardynale, prymasie Polski Auguście Hlondzie; - redaktor Ewa Prządka do ósmego tomu Polonica włoskie, przygotowywanego przez Fundację im. J.Z. Umiastowskiej; - prof. Jerzy Miziołek do wystawy jubileuszowej malarza Henryka Siemiradzkiego; - P. Samerek do publikacji o dziejach Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej; - dr Robert Zadura, stypendysta z Polski, do biogramu Innocentego Bocheńskiego OP; - prof. Cesare di Mantia o Umowie Episkopatu i rządu polskiego w 1950 r. oraz powstaniu Solidarności; - ks. J. Zając OSJ do wydawnictwa nuncjatur w Polsce; - trzy osoby, z uniwersytetów włoskich, z materiałów o działalności Solidarności we Włoszech; - studentka z Polski do biogramu o Witoldzie Zahorskim, działaczu polonijnym prezesie Związku Kombatantów Polskich we Włoszech. Jak zwykle sporo osób korzystało z materiałów i konsultacji w ramach starań o beatyfikacje polskich kandydatów do chwały ołtarzy. Z kolei, pewną nowością, ze strony ośrodków naukowych w Polsce są prośby o oficjalne zapewnienie opieki naukowej stypendystom w czasie ich pobytów naukowych na terenie Wiecznego Miasta i Włoch, warunkującego uzyskanie grantu. W bieżącym roku zwróciły się z tą prośbą cztery ośrodki krajowe. 2. Dział biblioteczny. Parę tysięcy pozycji przejął Instytut po śmierci Wandy Dzieduszyckiej- Kańskiej, zmarłej w Rzymie dziennikarce i zasłużonej na polu działaności społecznej. Część z nich zostało od razu przeznaczona dla Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawna Papieska Akademia Teologiczna), dla Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie(dawne ATK), oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (Bobolanum). Znaczniejszy dar przekazała do zbiorów Instututu siostra Natalia ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Uni Rzymskiej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, nadal napływały pozycje zwarte oraz czasopisma, z ośrodków wydawniczych w kraju, bibliotek i różnych ośrodków w formie wymiany międzybibliotecznej lub darów. Do Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie przekazano około 250 publikacji, zwłaszcza wydanych poza krajem. Profesor J. Pietrzak otrzymał większą grupę dubletów wydawnictwa watykańskiego Annuario Pontificio. 18

19 Podobnie uzupełniła sobie zbiór podręczny Ambasada przy Stolicy Apostolskiej. Wyraźnie zaznaczył się wzrost zainteresowania działalnością Solidarności na terenie Włoch i pomocy jaką otrzymywała Polska w tym czasie z przyjaznej nam zawsze Italii. W ramach współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie, działem uzupełniania Zbiorów i w tym roku przez miesiąc pracowniczka Zakładu wybierała z naszych dubletów i publikacji zbędnych interesujące Bibliotekę pozycje. 3. Dalsze formy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Do odnotowania jest szczególnie bliska współpraca z Fundacją im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie. Oprócz stypendium Fundacji dla pracownika Biblioteki Narodowej w celu zbierania poloników i innych publikacji przydatnych Bibliotece ze zbiorów naszego Instytutu, oraz dalszą rejestracją starodruków polskich w bibliotekach Rzymu, obejmowała ona w roku bieżącym inicjatywę zbierania materiałów do piątego tomu Świadectwa- Testiminianze zatytułowanego: Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie (VII tom serii: Polonica Włoskie-Polonica in Italia). Zamierzeniem tym zostały objęte działalność charytatywna, społeczna i patriotyczna instytucji kościelnych, polskich zgromadzeń zakonnych zarówno męskich jak i żeńskich oraz działalność duszpasterska na terenie Rzymu i Włoch poszczególnych duchownych w czasie II wojny światowej i pobytu II Korpusu we Włoszech. Obejmie on również działalność w tym zakresie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Watykanie. Ponadto Instytut służył pomocą w przygotowaniu wyboru ważniejszch publikacji zamieszczonych dotychczas w organie Związku Polaków we Włoszech: Polonia Włoska.Biuletyn Informacyjny. Miały miejsce pierwsze narady w sprawie projektu muzeum w Warszawie o kapelanach wojskowych, zwlaszcza II Korpusu gen. Andersa. 4. Publikacje pracowników Instytutu i o Instytucie. Z ważniejszych publikacji pracowników Instytutu można wymienić: - H. Fokciński: W progach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, w: Świadectwa Testimonianze, t. V Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie. Rzym 2009 ss tenże. Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Sprawozdanie z działalności za rok 2008, w: LI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 2007/2008. London 2009, ss tenże. Zdziwienie trwało przez cały pontyfikat., w: Krzysztof Tadej, Dar świętości. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II. Kraków 2009, ss tenże. Recognizione canonica delle spoglie mortali di un Servo di Dio. w: Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso formativo per istruire le Cause dei Santi. II Parte Storico-Agiografica. Città del Vaticano 2009 ss ; - tenże Walki żołnierza polskiego we Włoszech,w: Polonia włoska. Biuletyn Informacyjny 2(51)2009 ss

20 - tenże. Kilkanaście haseł o zbiorach bibliotecznych we Włoszech w: Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. Tom 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa Ponadto do do druku złożono dalsze dwa opracowania: L approccio teologico-pastorale del culto delle reliquie, zestawienie bibliografi ojca Wiktora Gramatowskiego SI ( ), Hieronima Fokcińskiego za lata , oraz prezentację V tomu w serii Świadectwa Testimonianze <Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie pod redakcją Ewy Prządki, opublikowanym przez Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej. Rzym 2009, ss ilustracji. - Pawel Szpyrka, Nasi na Cairoli. 50 lat Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, w: Jezuici przyjaciołom. Jesień/zima 2008/09 ss ; - tenże Kontemplatywny w działaniu. Wspomnienie o ojcu Eugeniuszu Reczku SI ( ), w: Jezuici przyjaciołom. Jesień/zima 2008/2009 ss Wykłady, referaty, konferencje, wywiady. Dyrektor Instytutu, z tytuły pracy w rzymskiej Kongregacji spraw Kanonizacyjnych prowadził wykłady przy Studium organizowanym przez Kongregację w celu przygotowania pracowników podejmujących w diecezjach prace nad zebraniem materiałów wymaganych do beatyfikacji, a po ich przekazaniu do Rzymu, wszechstronnego ich studium i opracowania. Kontynuował, także i w tym roku, wykłady na 29 Corso di Giurisprudenza w ramach zajęć do doktoratu in iure canonico cum specializatione in iurisprudenza na Fakultecie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ponadto z okazji 70-lecia Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie wygłosił referat na temat: La prima sede della Biblioteca e Centro di Studi dell Accademia Polacca delle Scienze a Roma. W Kongregacji spraw kanonizacyjnych wygłosil referat na temat: L approccio teologico-pastorale del culto delle reliquie. Na zjazd Związku Polaków we Włoszech przygotował sprawozdanie z działalności Instytutu. Uczestniczył w dyskusji nad filmem o Jerzym Popiełuszce w siedzibie Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i na ten temat udzielił wywiadu dla telewizji polskiej. Brał udział w konferencjach Biblioteca e Centro di Studi a Roma dell Accademia Polacca delle Scienze, w serii odczytów i dyskusji przy kościele polskim na Botteghe Oscure inspirowanych pontyfikatem Jana Pawla II. Tamże przewodniczył w prezentacji piątego tomu Świadectwa-Testimonianze zatytułowanego: Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie (VII tom serii: Polonica Włoskie- Polonica in Italia). Od lat bierze też udział w zjazdach Związku Polaków we Włoszech oraz w pracach jego Zarządu, podobnie też w działalności Associazione Italo- Polacca w Rzymie. 6. Punkt Konsultacyjny Instytutu w Warszawie. Zasadniczym celem Punktu konsultacyjnego pozostaje nadal udostępnianie wszelkiego rodzaju reprodukcji, zwłaszcza mikrofilmów ze zbiorów Stolicy 20

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 10 numer 2 (35) II Trimestre (maggio-giugno-luglio) KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 2005 Alfons Karpiński: Lido, 1907

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Okrągły Stół Polonii Włoskiej łączmy cele i działania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI 1. NAGRODY NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA ROK 2001 2. PAPIERY OSOBISTE GEN. SIKORSKIEGO PRZEKAZANE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN 1233-6696 S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Punkt Konsultacyjny w Warszawie Sprawozdanie z działalności za rok 2013

PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Punkt Konsultacyjny w Warszawie Sprawozdanie z działalności za rok 2013 PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Punkt Konsultacyjny w Warszawie Sprawozdanie z działalności za rok 2013 W roku objętym niniejszym sprawozdaniem wzmocniony został skład personalny Instytutu

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ R. LXIII 2013 ALEKSANDRA CIEŚLAR DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W 2012 roku struktura organizacyjna Biblioteki

Bardziej szczegółowo

temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11

temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11 wokół katalogu centralnego nukat kwartalnik [nr 8/2012] ISSN 2084-543X temat numeru: Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie! str.11 NUKAT dorasta! Relacja z konferencji jubileuszowej str. 3 Konkurs

Bardziej szczegółowo

BULLETIN OF THE COUNCIL OF POLISH ORGANISATIONS IN THE ACT INC

BULLETIN OF THE COUNCIL OF POLISH ORGANISATIONS IN THE ACT INC KRONIKA POLONII 2009 BULLETIN OF THE COUNCIL OF POLISH ORGANISATIONS IN THE ACT INC ROK XXV NR 1 (93) ISSN NO 1448-175 WITRYNA INTERNETOWA http://kronika.polish.net.au KWIECIEŃ 2009 Pożegnanie lata Opustoszały

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 2/112 Warszawa, czerwiec 2012 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/107 Warszawa, marzec 2011 1 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła W Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła Fotografie: Krystyna Duda, archiwum TPKZ Wydawca: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel. 12 421 19 61 fax 12 421 11 00 e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl Dyrektor Oddziału: dr Marek

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej NR 6(79)/2013 Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz laureaci pierwszej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej ISSN 1730-8356 Poeci Krystyna Dąbrowska

Bardziej szczegółowo