BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4"

Transkrypt

1 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja Rzymska Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie Muzeum Kościuszki w Solurze Muzeum Polskie w Ameryce Muzeum Polskie w Rapperswilu Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawa II w Rzymie Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz Studium Polski Podziemnej w Londynie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu Zamek Montresor we Francji Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchad Lake Fundacja Kociuszkowska Polski Instytut Naukowy w Ameryce

2 Z ostatniej chwili: Po 23 latach pracy w Bibliotece Polskiej POSKodeszła na emeryturę kierownik Jadwiga Szmidt. Olgierd Lalko - Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego dziękuje Jadwidze Szmidt za wieloletnie kierowanie Biblioteką 2

3 FUNDACJA RZYMSKA MARGRABINY J. S. UMIASTOWSKIEJ W RZYMIE Działalność w okresie sprawozdawczym 2009/2010 W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała prace związane z wyszukiwaniem i gromadzeniem i poloników włoskich, zarówno w zakresie książek i artykułów omawiających obecność Polaków we Włoszech (422 nowych pozycji) oraz przekładów dzieł autorów polskich na język włoski, jak i wiadomości o osobach, instytucjach i organizacjach polskich działających w przeszłości i obecnie na terenie Włoch. W ramach wieloletniej współpracy z Biblioteką Narodową przyznano kolejne już miesięczne stypendium pracownikowi Zakładu Uzupełniania Zbiorów w celu wyszukiwania w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych poloników, których BN nie posiada. Są kontynuowane prace nad gromadzeniem materiałów do drugiego tomu słownika biograficznego: Polacy we Włoszech: Kto jest kim. W ramach wydawanej przez Fundację serii wydawniczej Polonica Włoskie Polonica in Italia ukazał się w ślad za tomem w języku włoskim Italia - Polonia: Storia Cultura Amcizia kolejny tom pt. Polonia włoska (zał. nr 1 i 2), zawierający wybór artykułów w języku polskim, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Biuletynie Informacyjnym Polonia Włoska. W przygotowaniu jest również, we współpracy z Rzymskim Stowarzyszeniem Polsko-Włoskim, książka w języku włoskim, która zawierać będzie wspomnienia żołnierzy II Korpusu Polskiego. Zostały one kilka lat temu zebrane i opracowane przez panią Ewę Prządkę i wydane po polsku przez Fundację, a ostatnio uzupełnione dodatkowymi materiałami i przetłumaczone na język włoski. Przypomnijmy też, że Fundacja, od roku 1996, kiedy to powstał Związek Polaków we Włoszech, zapewnia tej organizacji pełne zaplecze organizacyjne (personel sekretariatu, urządzenia biurowe, przygotowywanie zebrań zarządu i walnych zjazdów Związku.) To samo dotyczy redakcji i administracji organu Związku, Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska. Ponadto Fundacja udostępnia swą siedzibę Rzymskiemu Stowarzyszeniu Polsko-Włoskiemu i Stowarzyszeniu Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech. 3

4 Na piętnastolecie Związku Polaków we Włoszech Fundacja im J. Z. Umiastowskiej opublikowała ósmy tom z serii Polonica włoskie pod tytułem Polonia włoska: Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat Tom, liczący 540 stron oraz zawierający 169 kolorowych zdjęć, podsumowuje piętnastoletnią działalność Związku Polaków we Włoszech. Zawiera wybór artykułów, które się ukazały na przestrzeni ubiegłych lat na łamach Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska, ktore ilustrują o początki i stopniowy rozwój Związku Polaków we Włoszech oraz pozwalają na zapoznanie się z bogatą i różnorodną działalnością poszczególnych środowisk i osób przynależnych do Polonii włoskiej. Całość została podzielona na dziesięć działów: Z historii Związku Polaków we Włoszech Dyplomaci polscy na placówkach we Włoszech ( ) Duchowieństwo polskie w Rzymie Instytucje polskie w Rzymie Polonistyka we Włoszech Przyjaciele Włosi w Polsce i w Italii Polskie ślady we Włoszech Polacy we Włoszech w czasach dawnych Ci, co odeszli w latach Dzisiejsza Polonia włoska 4

5 Na zakończenie podano wybór recenzji książek wydanych tak w kraju jak i za granicą, a dotyczących stosunków polsko-włoskich. Polonia Włoska: Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat / Wybór i opracowanie tekstów: Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska (Polonica włoskie-polonica In Italia ; T. VIII). Rzym : Związek Polaków we Włoszech ; Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej,

6 BIBLIOTEKA POLSKA im. WANDY STACHIEWICZ Sprawozdanie z działalności w roku akademickim Tak jak w poprzednich latach miniony rok był okresem wytężonej pracy w naszej bibliotece. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wzbogacić księgozbiór Biblioteki i przybliżyć go naszym czytelnikom. Gromadzenie księgozbioru i wypożyczalnia Statystyki biblioteczne utrzymują się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych; na liscie regularnych czytelnikow figuruje okolo 360 nazwisk, a od 1 kwietnia 2009, 37 nowych czytelników zapisało się do naszej biblioteki. Ponadto w ubiegłym roku skorzystało z naszej Biblioteki ponad 200 studentów uniwersytetów montrealskich. Do księgi inwentarzowej wpisaliśmy w tym czasie 365 nowych nabytków. Na prenumeratę czasopism oraz na kupno książek wydaliśmy około $. W ostatnim roku akademickim nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 100 książek zakupionych w Polsce z uniwersyteckiego Funduszu Kraków / Stenthal, Hansa i Eugenii Jutting. Książki te, w sumie 1560, pozostają własnością McGillu, ale umieszczone są w naszej Bibliotece. Na oprawę książek wydawaliśmy około roku $. Dzięki kwocie $ wydanych na oprawę od roku 2002, z przyjemnością stwierdzamy że mimo wielokrotnych wypożyczeń książki w obiegu są w bardzo dobrym stanie. Uruchomiona w 2006 roku wypożyczalnia książek i filmów w sobotniej Polskiej Szkole im. Jana Pawła II na West Island, dalej cieszy się popularnością wśrod nauczycieli i rodziców uczniów tej szkoły. W minionym roku Biblioteka znacznie powiększyła zbiór polskich filmów na DVD. Katalog Biblioteki Nasz wewnętrzny katalog komputerowy liczy obecnie około pozycji. Od wielu lat książki o charakterze naukowym wpisywane sa do katalogu McGill, przez co stają się one łatwiej osiągalne nie tylko dla studentów i profesorów McGillu, ale i innych uniwersytetów. W katalogu McGill istnieje już ponad opisów z zaznaczaniem lokalizacji: Polish Institute Library. Uzupełniają się one z książkami na tematy polskie w McLennan Library, łącznie stanowiąc wartościową kolekcję dla zainteresowanych naukowców. W roku 2009, w związku z tym że zajmująca się tym bibliotekarka Marina Gussalova otrzymała okresowy kontrakt na McGillu, nasze katalogowanie na McGillu zostało zawieszone. W bieżącym roku planujemy jednak do tego powrocić. Nowe nabytki Biblioteki Pan Jan Weryho, emerytowany bibliotekarz Biblioteki Studiów Islamskich na Uniwersytecie McGill podarował Bibliotece szereg starodruków ( ksiązek wydanych do 1800 roku). Wsrod tych ksiazek poswieconych głównie historii Polski, na uwage zasługuje Słownik łacińsko-polski wydany w1668 roku. 6

7 Od ubiegłego roku Biblioteka otrzymuje też poswięcone najnowszej historii Polski, wydawnictwa Instytutu Pamieci Narodowej w Warszawie. Prasa Biblioteka nadal otrzymuje bezpłatne egzemplarze czasopism polonijnych z Kanady: Gazeta, Głos Polski, Związkowiec-Czas. Ponadto prenumerujemy następujące tygodniki: Gazeta Polska, Niedziela, Nasz Dziennik, Newsweek, Tygodnik Powszechny, Warsaw Voice, Wprost. Prasa dociera do nas z niewielkim opóźnieniem (od 2 do 3 dni). Udział w konferencjach i wystawach W lipcu 2009 r. bibliotekarz Stefan Władysiuk uczestniczył w III Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy Polonijnych zorganizowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej. We wrześniu 2009 roku na Zamku w Montresor we Francji odbyła sie XXXII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, na ktorym, wobec nieobecnosci bibliotekarza, odczytane zostało sprawozdanie z naszej działalności. Strona internetowa Biblioteki Bogato rozbudowaną stronę Biblioteki odwiedziało od początku jej postania w roku 1999 ponad osób. Zaprojektowanie strony i jej stałe uaktualnianie jest zasługą wolontariusza, pana Andrzeja Leszczewicza. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, największa i najważniejsza biblioteka na swiecie, zwrocila sie do nas o pozwolenie do włączenie do swoich archiwów, administrowanej przez nas strony biblioteka.info/mabpk poświȩconej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem. Biblioteka utworzyla też swoje profile na portalach społecznościowych Facebook i Nasza klasa. Będą one stopniowo rozbudowywane. Tele-Polonica W ubiegłym roku dokonaliśmy przegrywania na DVD zbioru kaset video Programu Telepolonika. Program ten istniał od roku 1985 przez ponad 10 lat. Jego zbiory licza kilkaset kaset z nagraniami audycji w których brali udział liczni przedstawiciele Polonii montrealskiej. Pozwoli to zachować pamięć o tych działaczach polonijnych. Z działalności Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie W październiku 2009 roku Instytut zorganizował na Uniwersytecie McGill w 20 tą rocznicę upadku komunizmu w Europie Wschodniej, miedzynarodowe sympozjum naukowe From Totalitarianism To Democracy: Twisted and Unfinished Road, które zakończyło się sukcesem. Wśród 10 zaproszonych prelegentów z całego świata, z Polski gościliśmy: historyka i polityka, prof. Karola Modzelewskiego; publicystę i dziennikarza Bronisława Wildsteina, oraz socjologa, doradcę prezydenta Kaczyńskiego prof. Andrzeja Zybertowicza. Staraniem Instytutu, w październiku i listopadzie 2009 r w Bibliotece McLennan Uniwersytetu McGill czynna była wystawa poświęcona zasłużonemu dyplomacie, wieloletniemu prezesowi Polskiego Instytutu, 7

8 Tadeuszowi Romerowi. Wystawa była przygotowana przez znajdujące się przez Łazienkach Królewskich w Warszawie, Muzeum Wychodźstwa Polskiego. Jesienią 2009 roku ukazała się w Polsce drukiem publikacja materiałów z zorganizowanej przez Instytut konferencji na temat życia i twórczości Brunona Schulza: Bruno Schulz: new readings, news meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations. Wydanie książki zawdzięczamy współpracy z Polską Akademią Umiejętności. Personel Biblioteki Biblioteka opiera swą działalność na ofiarnej pracy wielu osób. Prowadzeniem wypożyczalni i porządkowaniem księgozbioru zajmują się panie: Halina Babińska, Elżbieta Matug, Beata Podgórska, Zofia Romer. Wpisywaniem informacji do komputerowej bazy danych zajmują się panie Krystyna Missala oraz panowie Czesław Lorenc i Andrzej Czerwiński. W pracach biurowych pomagają panie Marieta Brzeska i Krystyna Sokołowska. O estetykę Biblioteki dba pani Teresa Brodowska. Pan Jan Szweykowski zajmuje się wypożyczaniem książek w Szkole im. Jana Pawła II. Księgowością zajmuje się pani Irena Krenz. Bibliotekarz, pan Stefan Władysiuk, jest odpowiedzialny za selekcję materiałów, udzielanie informacji, organizacji katalogowania oraz koordynację pracy wolontariuszy. Funkcję dyrektora Biblioteki piastuje nadal wiceprezes Instytutu, prof. Hanna M. Pappius, która również reprezentuje Instytut i Bibliotekę w kontaktach z Uniwersytetem McGill. Poparcie finansowe dla naszej Biblioteki Biblioteka Polska może prowadzić skutecznie swoją działalność w dużej mierze dzięki poparciu finansowemu, którego udziela nam Polonia. Podczas Jesiennej zbiórki na Bibliotekę Polską w minionym roku zebraliśmy ponad Ponadto tak jak i w poprzednich latach, na szczególne wyróżnienie zasługuje stała dotacja Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec u ( $) oraz po raz kolejny, dar w wysokości $ od pana Andy Chełmińskiego, syna znanego działacza polonijnego pana Ś.+P. Leszka Chełmińskiego. Biblioteka Polską otrzymała w minionym roku $ 10,000 z zapisu testamentowego państwa Anny i Edwina Cichoniów. * Dziękujemy Biuletynowi Polonijnemu za umożliwienie nam prowadzenia rubryki Na półce z książkami - nowości Biblioteki Polskiej. Z żałobnej karty Z żalem informujemy o zgonie długoletniego przyjaciela Biblioteki, wieloletniego prezesa Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec u, Zbigniewa Małeckiego. Jako członek Zarządu Polskiego Instytutu Naukowego, przez ponad 10 lat redagował "Biuletyn Instytutu. W październiku pożegnaliśmy naszą długoletnią wolontariuszkę panią Teresę Żółtowską. 8 Hanna M. Pappius Stefan Władysiuk

9 INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE Wspominamy przyjaciół Instytutu którzy zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku Prezydent Lech Kaczyński i Pierwsza Dama, Maria Kaczyńska Chociaż z Parą Prezydencką łączyły nas rzadkie osobiste kontakty, to byli nam bliscy jako patrioci, ludzie dobrzy i uczciwi. Wierzyliśmy, że Prezydent w swoich decyzjach kierował się interesem Kraju. Pani Maria Kaczyńska odwiedziła Instytut we wrześniu Magda Kapuścińska i Iwona Korga uczestniczyły w przyjęciu wydanym na cześć Prezydenta w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku we wrześniu 2009 r. Miały zaszczyt krótko rozmawiać z Prezydentem i zaprosić Go do Instytutu w roku Obiecał, że spełni tą prośbę. Niestety... Tomasz Merta podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dla naszego przyjaciela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty, Instytut Piłsudskiego był jedną z najważniejszych instytucji polonijnych na świecie. Okazywał to zawsze w czasie rozmów Magdą Kapuścińską, podczas jej wizyt w Ministerstwie i w konkretnych działaniach wspierających naszą placówkę. Wiedząc o dyskusjach na temat przyszłości Instytutu, wypowiedział jasno opinię Ministerstwa MKiDN w liście adresowanym do prezesa Instytutu. W liście tym, podsekretarz stanu Tomasz Merta, napisał między innymi: W opinii MKiDN Instytut Piłsudskiego w Ameryce, z jego historyczną siedzibą w Nowym Jorku, jest najkorzystniejszym miejscem dla zgromadzonych zbiorów... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniając znaczenie tak zasłużonej dla polskiej kultury placówki, dołoży wszelkich starań, aby wspierać nadal finansowo i merytorycznie kolejne projekty realizowane przez Instytut Piłsudskiego w Ameryce. List z Ministerstwa nie tylko bardzo nas ucieszył, ale również utwierdził w przekonaniu o słuszności kierunku, który wybraliśmy. Mieliśmy zaszczyt gościć ministra Mertę w Instytucie na Gali Nagród 2009 w listopadzie ubiegłego roku. Jego przemówienie, w którym podkreślał ważną rolę naszej organizacji dla zachowania dziedzictwa narodowego, szerzenia kultury i historii wśród Polaków za granicą wzmocniło nasze znaczenie w środowisku polonijnym. W czasie gali, Tomasz Merta odznaczył trzy osoby z Rady Instytutu nagrodami "Zasłużeni Kulturze Gloria Artis". Będzie nam bardzo brakowało ministra Tomasza Merty. 9

10 Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Minister Andrzej Przewoźnik- Sekretarz ROPWiM i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dr Ewa Jędruch, członek Rady Instytutu, która dobrze znała Andrzeja Przewoźnika tak go wspomina: Jest angielskie powiedzenie: I shall walk this way but once Tylko raz przejdę tą drogą. Stosuje się to do wszystkich ludzi, ale są tacy którzy tę drogę przebywszy, pozostawiają po sobie na niej niezatarty ślad. Do takich należy Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jego charyzmatyczną osobowość cechowały połączenie intelektu i skromności z niebywałą energią i całkowitym oddaniem się sprawie, które zmuszało go do wysiłku nieraz omal nadludzkiego. Rozmawiając z Panem Andrzejem przez telefon, przeważnie słyszałam: właśnie godzinę temu wróciłem z Budapesztu; albo za godzinę lecę do Moskwy; kiedy indziej, całą noc jechaliśmy z Charkowa. Katyń, Charków, Miednoje, Cmentarz Orląt: oto pomniki na drodze życia Andrzeja Przewoźnika. Wysiłek związany z urzeczywistnieniem planów na założenie tych czterech nekropolii, symboli polskiej ofiary krwi, wobec trudności i opozycji lokalnych władz, musiał być monumentalny. Ale ten człowiek wydawał się nie liczyć kosztów zdrowia, zmęczenia i wygody osobistej. Za te zdobycze jego życia dla sprawy polskiej należy mu się hołd wszystkich Polaków, jak również głęboka wdzięczność dla jego żony Jolanty, która na każdym kroku towarzyszyła mu z ofiarnością i miłością. Magda Kapuścińska spotykała się z panem Andrzejem w Polsce oraz prowadziła z nim długie rozmowy telefoniczne (często późnym wieczorem). Rozmowy dotyczyły Instytutu Piłsudskiego. Służył nam pomocą we wszystkim, o co go prosiliśmy. Ostatnio opowiadał o planowanych obchodach w Katyniu, o swojej prawie ukończonej książce o Katyniu, w której są zawarte nieznane dotąd rewelacyjne informacje na temat tej strasznej zbrodni, o wystawie katyńskiej, która będzie pokazana w Waszyngtonie, Chicago i Nowym Jorku. Cieszył się na przyjazd do Nowego Jorku na początku maja br. Głównym celem przyjazdu była konferencja w Waszyngtonie poświęcona Katyniowi połączona z wystawą. Ale obiecał przyjechać do Instytutu i spotkać się z Polonią nowojorską. Z radością oczekiwaliśmy jego przyjazdu. Od poprzedniej wizyty w Nowym Jorku minęło już 13 lat. Janusz Kurtyka prezes Instytutu Pamięci Narodowej Historyk, zajmował się historią Polski średniowiecznej oraz oporu antykomunistycznego w Polsce po 1944 r. W PRL działał w opozycji antydemokratycznej. Był związany z IPN od początku jego istnienia, najpierw kierował krakowskim oddziałem instytutu, w 2005 został wybrany przez Sejm na prezesa IPN. 10

11 Wspominamy Janusza Kurtykę jako człowieka miłego, spokojnego, mądrego i bardzo życzliwego dla Instytutu Piłsudskiego. Tak niedawno, bo w grudniu 2009 witaliśmy go i towarzyszącą mu delegację IPN na dworcu autobusowym w Nowym Jorku. Przyjechali zmęczeni w zimny grudniowy dzień, a mimo to w dobrych humorach - bezpośredni i przyjacielscy. Na drugi dzień cała delegacja (7 osób) zjawiła się w Instytucie, aby przedyskutować możliwości współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami. Współpraca ta została sfinalizowana w marcu tego roku przez podpisanie umowy, która obejmuje digitalizację wybranych zespołów archiwalnych i wspólne publikacje. Na podstawie tego spotkania w Nowym Jorku i innych kontaktów z prezesem Kurtyką i jego współpracownikami sądzimy, że był świetnym szefem. Podwładni odnosili się do niego z respektem, ale i z ogromną sympatią. Antoni Dudek, historyk z IPN powiedział "To był wspaniały człowiek, oddał wiele lat służbie publicznej i dobrze zasłużył się Polsce". Prezes Kurtyka, był już raz gościem Instytutu w 1999 roku i od tego czasu pozostał przyjacielem naszej placówki. Jakże żałujemy, że już go nie spotkamy. Maciej Płażyński prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński, aktywny opozycjonista w czasach PRL, pierwszy niekomunistyczny wojewoda w Gdańsku, marszałek Sejmu, ostatnio prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Odwiedził Instytut dwukrotnie, ostatnio w październiku 2009 r. Wspierał Instytut poprzez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Rozumiał nasze potrzeby i był otwarty na pomoc dla naszej działalności. Doceniał znaczenie naszej placówki dla społeczności polskiej za granicą i dla Polski. Wspominał ciepło swoją wizytę u nas przed laty. Anna Walentynowicz Legenda Solidarności Pracowała w Stoczni Gdańskiej jako operator suwnicy. Za działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, co doprowadziło do wybuchu strajku sierpniowego. W stanie wojennym wielokrotnie więziona i inwigilowana. Znała i rozumiała działalność Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Gościła tu z wykładem 16 czerwca 1989 i mówiła o sytuacji w Polsce. Przez te wszystkie lata interesowała się sprawami Instytutu. Ostatnio przyjechała w 2007 r. z krótką wizytą, była zafascynowana rozwojem naszej placówki. Skromna, pracowita, uczciwa, oddana sprawom Polski do końca pozostała sobą. Wydarzenia Wizyta uczniów szkoły średniej w Instytucie Szóstego kwietnia 2010 w Instytucie gościła 6-osobowa grupa uczniów szkoły średniej CITYterm at The Masters School wraz nauczycielem Jason Hult, którzy w ramach jednego szkolnego semestru poznają miasto Nowy Jork. W ramach programu znajduje się segment dotyczący polskiej grupy etnicznej zamieszkującej Nowy Jork. 11

12 Dyrektor dr Iwona Korga zapoznała młodzież z historię polskiej emigracji w Ameryce, a szczególnie w Nowym Jorku oraz opowiedziała o działalności Instytutu. W grupie znajdowali się uczniowie z Texasu, Bostonu i okolic Nowego Jorku, zadawali interesujące pytania i wykazali duże zaangażowanie polską tematyką. Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II Jedenastego kwietnia minęła piąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Instytut zorganizował spotkanie, na którym pokazano urywki filmu z jego życia. Zebrani ze wzruszeniem opowiadali swoje przeżycia związane z tym wielkim Polakiem. Uroczystość obchodów 75-letniej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego W dniu 25 kwietnia w siedzibie Instytutu odbyła się uroczystość z okazji 75-tej rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego. W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyło około 70 osób - nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących. Po interesującym wprowadzeniu przez Iwonę Korgę, pokazano wyjątek filmu z pogrzebu Marszałka. Potem wyświetlono kilka filmowych obrazów z podobnej uroczystości sprzed 25 lat, a w nich przemówienie córki Marszałka Wandy Piłsudskiej, jego współpracownika, przedwojennego ministra edukacji i twórcy Instytutu Pilsudskiego prof. Wacława Jędrzejewicza, tragicznie zmarłego prezesa Instytutu Stanisława Jordanowskiego i innych działaczy tego okresu. W dalszej części nasi młodzi wolontariusze Agnieszka Petka i Mateusz Stefański zadeklamowali wiersze Kazimierza Wierzyńskiego napisane na okoliczność śmierci Józefa Piłsudskiego. Potem wspaniale zabrzmiały pieśni legionowe wykonane przez znanych nowojorskich śpiewaków Barbarę Revi i Wojciecha Bukalskiego przy akompaniamencie Pawła Raczkowskiego. Zebrani wtórowali i ogarnęło wszystkich wzruszenie przy odśpiewaniu na stojąco sławnej pieśni legionowej My Pierwsza Brygada. Archiwa i Biblioteka Kontynuujemy prace nad porządkowaniem, opisywaniem i digitalizacją zasobów archiwalnych. Zakończyliśmy digitalizację zespołu archiwalnego "Rząd Polski na Emigracji", i rozpoczęliśmy pracę nad zespołami "Komitet Obrony Narodowej" i "Archiwum Józefa Piłsudskiego". W katalogowaniu archiwów pomaga nam obecnie Paweł Pietrzyk z Archiwum Państwowego w Łodzi, a w digitalizacji Dominik Wołącewicz z Archiwum Państwowego w Krakowie. Przy digitalizacji i opracowywaniu archiwów pracują również woluntariusze: Barbara Lech, Aleksandra Sidorenko, Agnieszka Petka, Agnieszka Rybak, Monika Wsołek i Joanna Zielińska. Przygotowujemy sie także do otwarcia publicznego katalogu Biblioteki Instytutu. Katalog jest zbudowany w oparciu o program Koha (Otwarte Oprogramowanie); w chwili obecnej przeprowadzamy ostanie testy i przygotowujemy wsad danych w formacie MARC. Przy przygotowaniu archiwum z zapałem pracuje jako woluntariusz Tomek Kalata (z zawodu bibliotekarz, obecnie zatrudniony w Publicznej Bibliotece Brooklynskiej). W 12

13 lecie spodziewamy się wizyty bibliotekarza z Biblioteki Narodowej, który pomoże nam w dalszym katalogowaniu zasobów jak i w szkoleniu woluntariuszy. Ukazał się nowy roczny Biuletyn Instytutu Piłsudskiego w pięknej okładce zaprojektowanej przez znanego artystę Rafała Olbińskiego. Biuletyn będzie rozesłany drogą pocztową do członków i sponsorów Instytutu Piłsudskiego. Wydarzenia Portret Mamy - warsztaty i konkurs rysunkowy Z okazji Dnia Matki, w dniach 1 i 8 maja odbyły się w Instytucie warsztaty i konkurs rysunkowy pod hasłem Portret Mamy, który miał być niecodziennym podarunkiem dla matek z okazji ich święta. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszone zostały, poprzez anonse w prasie polonijnej i mediach, dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Warsztaty prowadziła malarka Ismena Halkiewicz. Wzięło w nich udział 24 dzieci, którym pozowały ich mamy. Ismena uczyła je jak rysować owal twarzy i symetrycznie rozmieszczać jej elementy, zachowania właściwych proporcji, uchwycenia prawidłowego kształtu nosa, oczu, ucha, ust, oraz uzyskania efektu wklęsłości i wypukłości, a także cienia i półcienia. Do konkursu, który był przeprowadzony 8 maja przystąpiło 9 dzieci. Wiele dzieci z żalem musiało zrezygnować z uczestnictwa ze względu na organizowane tego dnia rodzinne przyjęcia z okazji pierwszej komunii. Ismena Halkiewicz i tym razem czuwała nad wykonaniem portretów matek, które nie tylko cierpliwie pozowały swoim pociechom, ale także dopingowały i zachęcały do pracy mniej wytrwałych. Młodzi artyści z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przystąpili do pracy. Nie słychać było dziecięcego rozgardiaszu, rysowano w skupieniu i ciszy. Dla mam i ich dzieci udział w konkursie był dużym przeżyciem. W ciągu kilkudziesięciu minut powstały przepiękne portrety. Widać było, jak wielkie postępy poczyniły dzieci ćwicząc w domu rysunek przez ostatni tydzień. Ukończone prace poddane zostały ocenie jury w składzie: Mieczyslaw "Mietko" Rudek, Andrzej Kenda i Magdalena Zawadzka. Podczas obrad jury dzieci z zainteresowaniem obejrzały film p.t. Piwko dla niedźwiedzia. Dla wszystkich przygotowany był słodki poczęstunek. Prace dzieci były wyeksponowane w galerii Instytutu i udostępniane odwiedzającym do końca maja. Sprawozdanie fotograficzne z warsztatów i konkursu jest dostępnie na naszej stronie www. (J.S.) Wieczór historii i muzyki na cześć Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina W niedzielę, 23 maja, w salach Konsulatu Generalnego R.P. w Nowym Jorku zebrali się miłośnicy twórczości Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, aby uczestniczyć w wieczorze historii i muzyki, zorganizowanym przez Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce z okazji rocznicy urodzin tych wielkich kompozytorów. Program był bardzo ciekawy, nic więc dziwnego, że do Konsulatu przyszło ponad 200 osób. Ponad jedną trzecią stanowili goście anglojęzyczni. Tak jak w czasie poprzednich uroczystości organizowanych przez Instytut Piłsudskiego i tym razem bardzo bogaty 13

14 program był starannie opracowany. Gości witała piękną muzyką fortepianową dziewiętnastoletnia utalentowana pianistka Violetta Koss, studentka Manhattan School of Music. Instytut jest organizacją naukową i archiwalną, koncert był więc poprzedzony krótkim sympozjum naukowym. Wprowadzenia dokonał konsul Przemysław Balcerzyk, który podkreślił wydarzenia łączące obydwóch kompozytorów jako ambasadorów Polski na świecie. Następnie zostały wygłoszone dwa interesujące wykłady. Pierwszy z nich pod tytułem Private Diplomacy, Public Cause wygłoszony przez Marka Chodakiewicza, profesora historii i dziekana w Institute for World Politics w Waszyngtonie, mówił o wpływie artystów takich Chopin i Paderewski na kształtowanie opinii publicznej w sprawach niepodległości Polski. Wykład profesora Chodakiewicza, w języku angielskim, okraszony był anegdotami i spotkał się z aplauzem zebranych. W drugiej prezentacji zatytułowanej Serce Paderewskiego, Danuta Piątkowska, doktor habilitowany nauk historycznych i autorka książek o historii polskich kościołów, opowiedziała ciekawie o ostatnich dniach życia Ignacego Jana Paderewskiego, jego pochówku w katedrze św. Jana w Warszawie i odnalezieniu jego serca w mauzoleum nowojorskiego cmentarza Cypress Hill, a następnie o uroczystości pochowania urny zawierającej serce Ignacego Jan Paderewskiego w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA. Iwona Korga podała krótkie wiadomości o obydwóch kompozytorach. Ignacy Jan Paderewski ( ) był światowej sławy pianistą, kompozytorem i dyplomatą. Większość swego życia spędził w Stanach Zjednoczonych jako artysta i jednocześnie polityk reprezentujący sprawy polskie w Waszyngtonie. W 1919 r. został pierwszym premierem i ministrem spraw zagranicznych w niepodległej Polsce. Druga część programu była poświęcona muzyce. Wojciech Bukalski, bas, znany śpiewak mieszkający w Nowym Jorku, pięknie zaśpiewał przy akompaniamencie Violetty Koss cztery pieśni Paderewskiego. Potem do fortepianu usiadła urocza Magdalena Baczewska, wymieniona w American Record Guide jako światowej klasy pianistka. Pianistka omawiała grane przez siebie utwory wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Walce, mazurki i inne utwory w wykonaniu Magdaleny Baczewskiej zachwyciły zebranych. To była prawdziwa uczta muzyczna. Uroczystość prowadzili Mistrz Ceremonii Krzysztof Olechowski, Adiutant Generalny w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej i Dyrektor Wykonawczy PSC Community Services wraz z Magdą Kapuścińska i Iwoną Korgą z Instytu Piłsudskiego. W czasie uroczystości konsul Przemysław Balcerzyk wspólnie z Witoldem Sobków, polskim ambasadorem przy ONZ dokonali odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina dzieła Mieczysława Partyki. Ceremonii towarzyszyła najbliższa rodzina zmarłego twórcy popiersia: wdowa Izabela i córka Julia. Na zakończenie odbyło się spotkanie towarzyskie przy lampce wina i świetnym poczęstunku przygotowanym przez restaurację Christina s z Greenpoint. Odzywały się liczne głosy chwalące tę świetną uroczystość, a kierownictwo Instytutu odbierało gratulacje i podziękowania za świetnie 14

15 zorganizowane wydarzenie. Fotoreportaż z wieczoru jest dostępny na nasze stronie internetowej. Katyń - spotkanie z Krystyną Piórkowską: prelekcja i film. Bardzo ciekawe spotkanie na temat zbrodni katyńskiej odbyło się w Instytucie 18 maja. Krystyna Piórkowska, badacz z Muzeum Wojska Polskiego wygłosiła prelekcję zatytułowaną Nieznana historia angielskojęzycznych świadków Katynia. Mówiła o świadkach, których przywieziono do Katynia w pierwszych dniach maja 1943 r. z obozów jenieckich i o ich dalszych losach wojennych. Następnie został wyświetlony film pod tytułem Katyń w reżyserii Witolda Zadrowskiego, w którym nagrane są relacje Józefa Czapskiego, Stanisława Swianiewicza, John Van Vilet i Janusza Zawodnego z końca lat 80-tych. Film ten został wydany w serii Spotkania Paryskie i został udostępniony dla pokazu w Instytucie dzięki pani Krystynie Piórkowskiej. Msza św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75-tą rocznicę śmierci W dniu 12 maja minęło 75 lat od śmierci Marszałka J. Piłsudskiego. W związku z tym w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie została odprawiona msza św. w intencji wielkiego Polaka. Mszę celebrowało trzech księży. Dominik Wołącewicz czytał "Lekcję", a po mszy Dyrektor Instytutu Iwona Korga wygłosiła krótką prelekcję związaną z sylwetką Marszałka. Spotkanie Klubu Podróżnika Dziewiętnastego maja odbylo się w Instytucie spotkanie zorganizowane przez Klub Podróżnika. Sala wystawowa Instytutu wypełniła się po brzegi. Prelegent Jan Gać, znany ekspert od starożytnych kultur, autor 15 książek, opowiadał niezwykle ciekawie o kulturze Majów, ich zwyczajach i przepowiedniach a po spotkaniu podpisywał swoje dwie książki: W ojczyźnie Majów i Meksyk. Wizyty Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) W dniu 14 maja Instytut gościł delegację IPN z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, dr Zbigniewa Nawrockiego, dyrektora i Jacka Kwilosza, zastępcę dyrektora. Instytut reprezentowali Magda Kapuścińska, Iwona Korga, Marek Zieliński, Ewa Babiarz, Janusz Krzyżanowski i Jolanta Szczepkowska. Celem wizyty było między innymi oficjalne podpisanie umowy o współpracy między IPN i Instytutem Piłsudskiego. Umowa obejmuje, między innymi, wydawanie wspólnych publikacji i prowadzenie digitalizacji dokumentów archiwalnych. Już w czerwcu tego roku przyjedzie do nas dwóch archiwistów z IPN, którzy będą skanować i opisywać wybrane kolekcje. Marek Zieliński spotkał się z przedstawicielami IPN w Warszawie w dniu 2 czerwca br. w celu omówienia szczegółów digitalizacji niektórych zasobów Instytutu. 15

16 INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LONDYNIE Sprawozdanie z działalności w okresie styczeń-czerwiec 2010 W styczniu podczas Instytutowego Opłatka, płk. Krzysztof Szymański attaché Ambasady w Londynie, promował Prezesa Mieczysława Stachiewicza do stopnia pułkownika. 19 marca, w dniu imienin Józefa Piłsudskiego p. Eugenia Maresch wygłosiła w Instytucie prelekcję na temat początków ruchu skautowskiego w niepodległej Polsce, która wzbudziła duże zainteresowanie zarówno wśród starszych jak i młodszych uczestników spotkania. 21 marca i 12 maja 2010 zostały odprawione w intencji Marszałka uroczyste msze święte w kościele garnizonowym pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie. W związku z 70 rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego Instytut zaprezentował okolicznościową wystawę fotograficzną, związaną z życiem i działalnością Marszałka. Zakończono remont lokalu bibliotecznego, w którym zostały zamontowane ruchome półki. Postępują prace nad przyłączeniem katalogu bibliotecznego naszej biblioteki do istniejącej już bazy danych Biblioteki Polskiej POSK. Obecnie do bazy komputerowej zostało już wprowadzonych 1500 naszych pozycji książkowych. 13 maja br, odbyło się Walne Zebranie Instytutu. Prezesem, na kolejną dwuletnią kadencję, został wybrany Mieczysław Stachiewicz, viceprezesem został ponownie Wojciech Ludwig. Członkami Zarządu zostali: Barbara Buczek, Henryka Brzozowska, Zdzisław Gigiel-Melechowicz, Otylia Szczepańska, Andrzej Suchcitz. 16

17 PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici Roma, P.zza B. Cairoli, 117 Italia Sprawozdanie za rok 2009 Głównymi kierunkami prac Instytutu pozostają nadal rejestracja dokumentacji dotyczącej Polski, a zwłaszcza Kościoła w Polsce, jej wstępne opracowywanie, gromadzenie w formie mikrofilmów, fotokopii czy fotografii, udzielanie informacji i konsultacje oraz jej udostępnianie w pracowniach Instytutu w Rzymie i Warszawie. Czasowo bardzo angażującym zadaniem jest realizacja nadsyłanych z kraju, i nie tylko kwerend i próśb o materiały i różnego typu informacje, zarówno z zakresu historii Kościoła, nauk kościelnych jak i wszystkiego co dotyczy naszego kraju. Cieszy fakt coraz większego zainteresowania badaczy z terenów poza naszą granicą wschodnią. 1. Dział archiwalny Instytutu. W tym roku poszukiwania dalszych poloników były kontynuowane w prywatnym archiwum książąt Caetanich. Z daru prywatnego pana A. Broża Instytut uzyskał sporą grupę fotografii po prałatacie Ulińskim, audytorze w Rocie Rzymskiej i prezesie, przez jakiś czas, Fundacji im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie. Podobnie Piotr Samerek podarował kilka zdjęć syna ambasadora Kazimerza Papée. Z archiwum Uniwerytetu Św. Tomasza z Aquinu w Rzymie (Angelicum), pozyskano materiały do curriculum vitae znanego polskiego filozofa, ojca dominikanina Innocentego Bocheńskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych wiele z prowadzonych poszukiwań było związanych z nadsyłanymi i zgłaszanymi do Instytutu kwerendami na prośbę różnych instytucji polskich i niepolskich oraz indywidualnych badaczy. Przykladowo można wskazać kwerendę o papieżu Piusie X, o malarzu polskim tworzącym przez wiele lat w Rzymie Henryku Siemiradzkim, o latach studiów w Rzymie Feliksa Smorczewskiego i wielu dalszych. Z okazji 70-lecia Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, dyrektor Instytutu, przeprowadził szerszą kwerendę w archiwum historycznym w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji, przy Kościele polskim na Botteghe Oscure oraz w archiwum Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie. Sporo czasu poświęcono uporządkowaniu i opracowaniu mikrofilmów z materiałów archiwalnych z fondo Barberini latini, Biblioteki Watykańskiej. Reprodukcje te w części uzyskano ze zbiorów weneckiej Fondazione Cini, a następnie połączono z wynikami kwerend prowadzonych w ramach prac Instytutu, w Biblioteca Apostolica Vaticana. Wstępnie uporządkowano i spisano zawartość przejętych materiałów z Ośrodka Duszpasterskiego przy Botteghe Oscure ora z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. 17

18 Do redakcji Przeglądu Powszechnego wysłano sporządzoną, swego czasu, kartotekę według autorów oraz tematów z okresu ukazywania się miesięcznika przed II wojną światową. Ważnym wydarzeniem stało się podpisanie Umowy o współpracy w zakresie systemów baz danych z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (16 IX 2009). Instytut otrzymał z tego tytułu do dyspozycji puste bazy danych SEZAM i IZA wraz z podręcznikami. Ze zbiorów archiwalnych Instytutu skorzystali w roku sprawozdawczym m.in.: - prof. Jerzy Pietrzak do monografii o kardynale, prymasie Polski Auguście Hlondzie; - redaktor Ewa Prządka do ósmego tomu Polonica włoskie, przygotowywanego przez Fundację im. J.Z. Umiastowskiej; - prof. Jerzy Miziołek do wystawy jubileuszowej malarza Henryka Siemiradzkiego; - P. Samerek do publikacji o dziejach Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej; - dr Robert Zadura, stypendysta z Polski, do biogramu Innocentego Bocheńskiego OP; - prof. Cesare di Mantia o Umowie Episkopatu i rządu polskiego w 1950 r. oraz powstaniu Solidarności; - ks. J. Zając OSJ do wydawnictwa nuncjatur w Polsce; - trzy osoby, z uniwersytetów włoskich, z materiałów o działalności Solidarności we Włoszech; - studentka z Polski do biogramu o Witoldzie Zahorskim, działaczu polonijnym prezesie Związku Kombatantów Polskich we Włoszech. Jak zwykle sporo osób korzystało z materiałów i konsultacji w ramach starań o beatyfikacje polskich kandydatów do chwały ołtarzy. Z kolei, pewną nowością, ze strony ośrodków naukowych w Polsce są prośby o oficjalne zapewnienie opieki naukowej stypendystom w czasie ich pobytów naukowych na terenie Wiecznego Miasta i Włoch, warunkującego uzyskanie grantu. W bieżącym roku zwróciły się z tą prośbą cztery ośrodki krajowe. 2. Dział biblioteczny. Parę tysięcy pozycji przejął Instytut po śmierci Wandy Dzieduszyckiej- Kańskiej, zmarłej w Rzymie dziennikarce i zasłużonej na polu działaności społecznej. Część z nich zostało od razu przeznaczona dla Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (dawna Papieska Akademia Teologiczna), dla Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie(dawne ATK), oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (Bobolanum). Znaczniejszy dar przekazała do zbiorów Instututu siostra Natalia ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Uni Rzymskiej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, nadal napływały pozycje zwarte oraz czasopisma, z ośrodków wydawniczych w kraju, bibliotek i różnych ośrodków w formie wymiany międzybibliotecznej lub darów. Do Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie przekazano około 250 publikacji, zwłaszcza wydanych poza krajem. Profesor J. Pietrzak otrzymał większą grupę dubletów wydawnictwa watykańskiego Annuario Pontificio. 18

19 Podobnie uzupełniła sobie zbiór podręczny Ambasada przy Stolicy Apostolskiej. Wyraźnie zaznaczył się wzrost zainteresowania działalnością Solidarności na terenie Włoch i pomocy jaką otrzymywała Polska w tym czasie z przyjaznej nam zawsze Italii. W ramach współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie, działem uzupełniania Zbiorów i w tym roku przez miesiąc pracowniczka Zakładu wybierała z naszych dubletów i publikacji zbędnych interesujące Bibliotekę pozycje. 3. Dalsze formy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Do odnotowania jest szczególnie bliska współpraca z Fundacją im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie. Oprócz stypendium Fundacji dla pracownika Biblioteki Narodowej w celu zbierania poloników i innych publikacji przydatnych Bibliotece ze zbiorów naszego Instytutu, oraz dalszą rejestracją starodruków polskich w bibliotekach Rzymu, obejmowała ona w roku bieżącym inicjatywę zbierania materiałów do piątego tomu Świadectwa- Testiminianze zatytułowanego: Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie (VII tom serii: Polonica Włoskie-Polonica in Italia). Zamierzeniem tym zostały objęte działalność charytatywna, społeczna i patriotyczna instytucji kościelnych, polskich zgromadzeń zakonnych zarówno męskich jak i żeńskich oraz działalność duszpasterska na terenie Rzymu i Włoch poszczególnych duchownych w czasie II wojny światowej i pobytu II Korpusu we Włoszech. Obejmie on również działalność w tym zakresie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Watykanie. Ponadto Instytut służył pomocą w przygotowaniu wyboru ważniejszch publikacji zamieszczonych dotychczas w organie Związku Polaków we Włoszech: Polonia Włoska.Biuletyn Informacyjny. Miały miejsce pierwsze narady w sprawie projektu muzeum w Warszawie o kapelanach wojskowych, zwlaszcza II Korpusu gen. Andersa. 4. Publikacje pracowników Instytutu i o Instytucie. Z ważniejszych publikacji pracowników Instytutu można wymienić: - H. Fokciński: W progach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, w: Świadectwa Testimonianze, t. V Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie. Rzym 2009 ss tenże. Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Sprawozdanie z działalności za rok 2008, w: LI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 2007/2008. London 2009, ss tenże. Zdziwienie trwało przez cały pontyfikat., w: Krzysztof Tadej, Dar świętości. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II. Kraków 2009, ss tenże. Recognizione canonica delle spoglie mortali di un Servo di Dio. w: Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso formativo per istruire le Cause dei Santi. II Parte Storico-Agiografica. Città del Vaticano 2009 ss ; - tenże Walki żołnierza polskiego we Włoszech,w: Polonia włoska. Biuletyn Informacyjny 2(51)2009 ss

20 - tenże. Kilkanaście haseł o zbiorach bibliotecznych we Włoszech w: Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. Tom 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa Ponadto do do druku złożono dalsze dwa opracowania: L approccio teologico-pastorale del culto delle reliquie, zestawienie bibliografi ojca Wiktora Gramatowskiego SI ( ), Hieronima Fokcińskiego za lata , oraz prezentację V tomu w serii Świadectwa Testimonianze <Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie pod redakcją Ewy Prządki, opublikowanym przez Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej. Rzym 2009, ss ilustracji. - Pawel Szpyrka, Nasi na Cairoli. 50 lat Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, w: Jezuici przyjaciołom. Jesień/zima 2008/09 ss ; - tenże Kontemplatywny w działaniu. Wspomnienie o ojcu Eugeniuszu Reczku SI ( ), w: Jezuici przyjaciołom. Jesień/zima 2008/2009 ss Wykłady, referaty, konferencje, wywiady. Dyrektor Instytutu, z tytuły pracy w rzymskiej Kongregacji spraw Kanonizacyjnych prowadził wykłady przy Studium organizowanym przez Kongregację w celu przygotowania pracowników podejmujących w diecezjach prace nad zebraniem materiałów wymaganych do beatyfikacji, a po ich przekazaniu do Rzymu, wszechstronnego ich studium i opracowania. Kontynuował, także i w tym roku, wykłady na 29 Corso di Giurisprudenza w ramach zajęć do doktoratu in iure canonico cum specializatione in iurisprudenza na Fakultecie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ponadto z okazji 70-lecia Centrum i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Rzymie wygłosił referat na temat: La prima sede della Biblioteca e Centro di Studi dell Accademia Polacca delle Scienze a Roma. W Kongregacji spraw kanonizacyjnych wygłosil referat na temat: L approccio teologico-pastorale del culto delle reliquie. Na zjazd Związku Polaków we Włoszech przygotował sprawozdanie z działalności Instytutu. Uczestniczył w dyskusji nad filmem o Jerzym Popiełuszce w siedzibie Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i na ten temat udzielił wywiadu dla telewizji polskiej. Brał udział w konferencjach Biblioteca e Centro di Studi a Roma dell Accademia Polacca delle Scienze, w serii odczytów i dyskusji przy kościele polskim na Botteghe Oscure inspirowanych pontyfikatem Jana Pawla II. Tamże przewodniczył w prezentacji piątego tomu Świadectwa-Testimonianze zatytułowanego: Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie (VII tom serii: Polonica Włoskie- Polonica in Italia). Od lat bierze też udział w zjazdach Związku Polaków we Włoszech oraz w pracach jego Zarządu, podobnie też w działalności Associazione Italo- Polacca w Rzymie. 6. Punkt Konsultacyjny Instytutu w Warszawie. Zasadniczym celem Punktu konsultacyjnego pozostaje nadal udostępnianie wszelkiego rodzaju reprodukcji, zwłaszcza mikrofilmów ze zbiorów Stolicy 20

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Sprawozdanie z działalności za rok 2011

PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Sprawozdanie z działalności za rok 2011 PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE Sprawozdanie z działalności za rok 2011 Zakres działalności Instytutu pozostaje niezmieniony od lat. Zasadniczymi kierunkami prac są poszukiwania i rejestracja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za okres: styczeń 2011 sierpień 2012

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za okres: styczeń 2011 sierpień 2012 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za okres: styczeń 2011 sierpień 2012 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jest najstarszą polską organizacją kombatancką

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE MEC I CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR H. JORDANA W KRAKOWIE Młodzież Pamięta z Tramwajem Patriotycznym Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY POLSKIE OJCZYZNY 2015 REGULAMIN X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015 I. Termin festiwalu X Polonijny Festiwal Multimedialny Polskie Ojczyzny 2015 odbędzie się w Częstochowie. Pokazy konkursowe prac odbędą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stefan Korboński przemawiający podczas manifestacji przed siedzibą ACEN

Stefan Korboński przemawiający podczas manifestacji przed siedzibą ACEN Po przylocie z Londynu na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku 26.09.47 r., od lewej: Arthur Bliss Lane, Stanisław Mikołajczyk, Zofia Korbońska, Kazimierz Bagiński, Paulina Bagińska; z tyłu za żoną Stefan

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zasobach archiwów polonijnych Założenia projektu.

Przewodnik po zasobach archiwów polonijnych Założenia projektu. Przewodnik został opublikowany w roku 2004, jednak informacje o zbiorach archiwalnych polskich intytucji za granicą są nadal zbierane wg zamieszczonego poniżej schematu opisu Przewodnik po zasobach archiwów

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą Przystanek Historia Źródło: http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/ph/imprezy-otwarte/4430,imprezy-otwarte.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 22:39 Imprezy otwarte Comiesięczne spotkania dla

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

"Niech się święci cud pamięci"

Niech się święci cud pamięci wspólnym przedsięwzieciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Pomysł zebrania i wydania wspomnień ze zwykłego, codziennego życia osób mieszkających na ziemi kolneńskiej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą przez bibliotekę

Wszystkie drogi prowadzą przez bibliotekę Wszystkie drogi prowadzą przez bibliotekę Szkolne centrum informacji w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie PRZEDSTAWIAMY SCI Nasza baza Powierzchnia naszej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 5-lecia połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 25-lecia powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 50-lecia pracy Profesora Jana Domaniewskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011.

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. 1. Informacje organizacyjne. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie jest samodzielną jednostką

Bardziej szczegółowo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP"

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby GP Powstałe Kluby GP 400 350 300 250 200 150 100 50 0 3 26 43 67 97 164 253 290 360 70 37 89 67 253 290 30 164 24 97 0 23 17 3 3 26 43 67 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP" 2013 19%

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ

PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI HARKOWSKIEJ LP DATA PRZEDSIĘWZIĘCIE PROGRAMOWE MIEJSCE ODPOWIEDZIALNY UWAGI LONDYN 1. 1.1. Od 11. 10 do 25.10 (wg regulaminu) 1.2. Od 11. 10 do 25. 10 Akcja w szkołach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Archiwalny. Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 7 lipca 2016, 02:06.

Przegląd Archiwalny. Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 7 lipca 2016, 02:06. Przegląd Archiwalny Źródło: http://ipn.gov.pl/par/tomy-archiwalne/88,tom-62013.html Wygenerowano: Czwartek, 7 lipca 2016, 02:06 Tom 6/2013 SPIS TREŚCI I. ARCHIWUM Antoni Zieliński Materiały kontroli resortowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. Wydanie specjalne

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. Wydanie specjalne Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. R o z w a ż n a i R o m a n t y c z n a R z e c z p o s p o l i t a 1 9 1 8 Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2 (39), 249-252 2014 Z ŻYCIA FEDERACJI Fides.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA W TUSZOWIE NARODOWYM STRAŻNICĄ PAMIĘCI O GENERALE WŁADYSŁAWIE SIKORSKIM. Autor: Renata Paterak

BIBLIOTEKA W TUSZOWIE NARODOWYM STRAŻNICĄ PAMIĘCI O GENERALE WŁADYSŁAWIE SIKORSKIM. Autor: Renata Paterak BIBLIOTEKA W TUSZOWIE NARODOWYM STRAŻNICĄ PAMIĘCI O GENERALE WŁADYSŁAWIE SIKORSKIM Autor: Renata Paterak PLAN PREZENTACJI I. Generał Sikorski atutem gminy, dom jego urodzenia siedzibą Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ostoja przy Wiśle ulokowała się

Fundacja Ostoja przy Wiśle ulokowała się Fundacja Ostoja przy Wiśle ulokowała się we wsi Tarnów, w środkowym odcinku Wisły, na 444 kilometrze jej biegu. Skupia wszystkich tych, którzy pragną, aby rytm życia nadal wyznaczała Przyroda i tych, którym

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Łańcut, 22 lutego 2012 r.

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Łańcut, 22 lutego 2012 r. Zespołu Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka Łańcut, 22 lutego 2012 r. WYPOŻYCZALNIA udostępnianie zbiorów na zewnątrz MAGAZYN BIBLIOTEKI zbiory książkowe CZYTELNIA udostępnianie prezencyjne książki multimedia

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac organizacyjnych wokół przygotowania oraz z przebiegu uroczystości pogrzebowych w Kraju Śp. Zofii i Stefana Korbońskich

Sprawozdanie z prac organizacyjnych wokół przygotowania oraz z przebiegu uroczystości pogrzebowych w Kraju Śp. Zofii i Stefana Korbońskich Sprawozdanie z prac organizacyjnych wokół przygotowania oraz z przebiegu uroczystości pogrzebowych w Kraju Śp. Zofii i Stefana Korbońskich W przygotowaniu uroczystości pogrzebowych współpracowały następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU Warszawa 2013 3 lipca 2013 środa 2 lipca 2013 wtorek 1 lipca 2013 poniedziałek data godzina grupa Punkt programu Prowadzący 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2009 Kolejne kadencje 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012 Przewodnicząca: Mirosława Różańska

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od zapomnienia Ogólnopolska akcja posadzenia 21.857 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej (PROGRAM EDUKACYJNY) RAPORT Z POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WE FRYBURGU SZWAJCARIA

JĘZYK POLSKI WE FRYBURGU SZWAJCARIA JĘZYK POLSKI WE FRYBURGU SZWAJCARIA Fryburg to niewielkie miasto na drodze ze stolicy Berna do Lozanny i Genewy. Jest stolicą kantonu Fryburg. Leży nad rzeką Sariną, która wyznacza granicę dwóch wielkich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo