Ius belli et pacis w tradycji europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ius belli et pacis w tradycji europejskiej"

Transkrypt

1 KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO KATEDRA HISTORII PAŃSTWA i PRAWA WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIE KATOLICKIE CIVITAS CHRISTIANA w OPOLU MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH w BRZEGU KOŁO NAUKOWE INTER - LEX WPIA UO mają zaszczyt zaprosić na VIII OPOLSKIE COLLOQUIUM PRAWNO-HISTORYCZNE Ius belli et pacis w tradycji europejskiej które odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. W ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH w BRZEGU PLAC ZAMKOWY 1 POD PATRONATEM WYDAWNICTWA C.H. BECK

2 Otwarcie konferencji Powitanie uczestników Prof. UO dr hab. Stefan Marek GROCHALSKI Prorektor UO Prof. UO dr hab. Piotr STEC Dziekan WPiA UO SESJA I Przewodniczenie Prof. zw. dr hab. Włodzimierz KACZOROWSKI (UO) Prof. UŁ dr hab. Tomasz TULEJSKI (UŁ) Bóg - wojownik. Wojna święta w Biblii Hebrajskiej 2. Ks. prof. UwB dr hab. Florian LEMPA (UwB) Konfrontacja nauczania Ojców Kościoła pierwszych wieków z rzymską doktryną wojny sprawiedliwej (iustum bellum) 3. Ks. prof. zw. dr hab. Artur MEZGLEWSKI (PR) Bellum iustum wedle koncepcji Pawła Włodkowica 4. Dr hab. Mirosław SADOWSKI (UWr) Dżihad - święta wojna w islamie. (Kontekst judeochrześcijański) Przewodniczenie Ks. prof. zw. dr hab. Artur MEZGLEWSKI (PR) Przerwa na kawę Dr hab. Adam Marek BIENIEK (UJ) Muzułmańska koncepcja świętej wojny w realiach XXI wieku 6. Prof. ChAT dr. hab. Tadeusz J. ZIELIŃSKI (ChAT) Duszpasterstwo wojskowe w perspektywie konstytucyjnej normy bezstronności światopoglądowej państwa 7. Prof. zw. dr hab. Stanisław L. STADNICZEŃKO (UO) Minimalne standardy humanitarne wyrazem humanizacji prawa międzynarodowego 8. Prof. zw. dr hab. Bronisław SITEK (UWM) Rozważania nad własnością w europejskiej filozofii i kulturze prawnej Dyskusja Obiad

3 14.30 Wręczenie nagrody Peregryna z Opola NAGRODA PEREGRYNA Z OPOLA ZA UMIŁOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI ufundowana przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Opolu Przemówienie: Tadeusz STASZCZAK (Przewodniczący Rady Okręgu) LAUREACI: Prof. zw. dr hab. Marek MACIEJEWSKI O. prof. zw. dr hab. Hugolin Helmut LANGKAMMER O. Bogdan KOCZOR Teresa ROJEK

4 SESJA II Sekcja I Przewodniczenie - Dr hab. Rafał WOJCIECHOWSKI (UWr) Ks. dr Piotr SADOWSKI (UO) Wojna i pokój w świetle pism Salustiusza 2. Mgr Mateusz BYRA (UMCS) Pochwała rebelii? Imperium rzymskie wobec powstania Windeksa, 68 r. n.e. 3. Mgr Mateusz BROMBOSZCZ (UŚ) Poglądy prawne niewolników okresu republiki i pryncypatu na walkę z panami i na powstania według Borysa Łapickiego 4. Dr Sławomir KURSA (SWPS) Wykup z niewoli wojennej w prawie justyniańskim 5. Dr Przemysław KUBIAK (UŁ) Wojsko w czasach pokoju a rzymskie prawo karne 6. Dr Pavel SALAK (Uniwersytet Masaryka w Brnie) La signification du butin de guerre Przerwa na kawę Przewodniczenie - Ks. prof. UwB dr hab. Florian LEMPA (UwB) Mgr Izabela PRECZ (KUL JP II) Exempla Romana w wybranych traktatach Alberico Gentiliego i Hugo Grocjusza 8. Mgr Jolanta GÓRSKA (UŚ) Prawo rzymskie w Polsce międzywojennej 9. Dr Anna TUNIA (KUL JP II) Spokój publiczny wartość chroniona w czasach pokoju. Studium na tle przepisów prawa wykroczeń 10. Ks. dr hab. Tomasz RAKOCZY (KUL JP II, WZPiNoG w Stalowej Woli) Gwarancja swobody wypowiedzi jako fundament iuris pacis 11. Dr Said EDAICH (PO) Europe and the tradition of War. The Case of Iraq Wars 12. Ks. dr Zdzisław JANCEWICZ (KUL JP II) Wykonywanie władzy rodzicielskiej a skuteczność kształtowania propokojowej postawy dziecka Dyskusja Kolacja (Restauracja Ratuszowa )

5 Sekcja II Przewodniczenie - Prof. UO dr hab. Józef KOREDCZUK (UO) Dr Ewa GAWŁOWSKA-STĘPIEŃ (UJK) Wielkie wypędzenie Żydów sefardyjskich 2. Mgr Alfred POGORZELSKI Tatarzy w Polsce. Rys historyczno-prawny 3. Dr Andrzej ADAMCZYK (UJK) Ewolucja podstaw prawnych relacji między Imperium Osmańskim a państwami europejskimi 4. Mgr Robert SŁOTA (UO) Struktura i organizacja armii pruskiej podczas wojny siedmioletniej Mgr Zbigniew FILIPIAK (UMK) Ostatni projekt prawa regulującego kwaterunek wojskowy w Księstwie Warszawskim 6. Mgr Michał MAKUCH (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Prawno-administracyjne skutki wojny z 1809 roku w Księstwie Warszawskim Przerwa na kawę Przewodniczenie - Dr hab. Andrzej SZYMAŃSKI (UO) Prof. UO dr hab. Józef KOREDCZUK (UO) Odpowiedzialność karna za służbę w obcym wojsku w świetle polskich dwudziestowiecznych kodyfikacji karnych 8. Dr Piotr Krzysztof MARSZAŁEK (PWSZ w Sulechowie) Charakter prawny dekretów naczelnego wodza z lat Dr Sebastian KWIECIEŃ (KUL JP II) Przepisy prawa przemysłowego z 1927 roku ograniczające prawo wykonywania przemysłu z uwagi na bezpieczeństwo państwa 10. Dr Edyta SOKALSKA (UWM) Pojęcie genocydu w dyskursie międzynarodowym w pierwszej połowie XX w. 11. Dr Justyna CELEJ (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) Rola międzynarodowych trybunałów karnych w realizacji odpowiedzialności karnej jednostki za zbrodnie i przestępstwa międzynarodowe 12. Dr Antoni MAZIARZ (UO) Armia Czerwona wobec członkiń Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety na Śląsku w roku Mgr Artur OGUREK (WSB we Wrocławiu, Oddział w Opolu) <Wojna na torach>. Powstanie, organizacja i działalność Wojskowej Prokuratury PKP D.O.K.P. Katowicach Dyskusja Kolacja (Restauracja Ratuszowa )

6 Sekcja III Przewodniczenie Prof. zw. dr hab. Marek MACIEJEWSKI (UO) Dr Jakub SKOMIAŁ (UŁ) Wojna i pokój w kronikach polskiego średniowiecza 2. Mgr Łukasz SZYMAŃSKI (UWr) Przemoc w doktrynie i praktyce ruchów heretyckich doby średniowiecza 3. Mgr Marta MACKIEWICZ (UWr) Rewolucja społeczna Tomasza Münzera 4. Dr Piotr SZYMANIEC (WSOWL we Wrocławiu) Wojna i pokój w myśli politycznej i prawnej XVIII wieku 5. Mgr Klaudyna BIAŁAS ZIELIŃSKA (UWr) Projekt pokojowego związku państw europejskich Kajetana Skrzetuskiego 6. Dr hab. Anna CITKOWSKA-KIMLA (UJ) Wojna i pokój w świetle antropologii politycznej Z. Freuda 7. Dr Justyna STADNICZEŃKO-SINICA (WSFiP w Bielsku-Białej), Działania OBWE na rzecz pokoju w Europie Przerwa na kawę Przewodniczenie Dr hab. Anna CITKOWSKA-KIMLA (UJ) Dr Tomasz SCHEFFLER (UWr) Wojna i pokój w nauczaniu Benedykta XV 9. Mgr Sebastian STĘPIEŃ (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) Wojna, polityka i przemoc we frankistowskiej Hiszpanii 10. Mgr Paweł FIKTUS (UWr) Spory i konflikty kolonialne w polskiej myśli polityczno - prawnej w latach Mgr Tomasz FEDORSZCZAK (UWr) Prawo wojenne w poglądach i działalności Emila Stanisława Rappaporta 12. Dr Radosław ANTONÓW (UWr) Współczesny terroryzm a wojna asymetryczna 13. Dr Kamila KASPERSKA-KURZAWA (UO) Włoska przestępczość zorganizowana a alianci w czasie II wojny światowej Dyskusja Zakończenie obrad Kolacja (Restauracja Ratuszowa )

7 KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO, KATEDRA HISTORII PAŃSTWA i PRAWA, KOŁO NAUKOWE INTER - LEX WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIE KATOLICKIE CIVITAS CHRISTIANA w OPOLU WYDAWNICTWO C.H. BECK Sekretarze VIII Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego Dr Ewa KOZERSKA (UO) Mgr Marta LETKA (UO) Ks. dr Piotr SADOWSKI (UO) Dr hab. Andrzej SZYMAŃSKI (UO)

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n Program Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Komitet Honorowy Ma r s z a ł e k Se j m u RP Bronisław Komorowski Ma r s z a ł e k Se n at u RP Bogdan Borusewicz Mi n i s t e r Ed

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.

KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R. y http://rpbnp.republika.pl SEKRETARIAT NAUKOWY RADY Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 01-815 Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3 bl.23 p.220, tel. kom.:

Bardziej szczegółowo

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009 FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERIEC 2009 K RONIKA REKTORSKA Posiedzenie 29 kwietnia 2009 r. porządku obrad Senatu znalazły się sprawy dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków Ślady polonijnej obecności w kulturach świata dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Łódź, 10-12 V 2005

VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Łódź, 10-12 V 2005 VII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna Łódź, 10-12 V 2005 Organizatorzy: Zakład Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Studiów Bliskowschodnich WF-H Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA 2014-2016: I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości

22 września 2015. 9.00-11.00 Rejestracja uczestników. Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 11.00-11.20 Powitanie gości Ramowy program III. Kongresu Politologii Kraków, 22-24 września 2015 22 września 2015 9.00-11.00 Rejestracja uczestników Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 11.00-11.20 Powitanie gości Aula Duża, Auditorium

Bardziej szczegółowo

studio Vita Academica Nowe telewizyjne Wokół myśli Michała Hellera 25 lat chóru Psalmodia

studio Vita Academica Nowe telewizyjne Wokół myśli Michała Hellera 25 lat chóru Psalmodia Vita Academica nr 1 (76) 2014 styczeń luty Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Nowe studio telewizyjne Wokół myśli Michała Hellera 25 lat chóru Psalmodia

Bardziej szczegółowo

Paryż Londyn Monachium Nowy Jork

Paryż Londyn Monachium Nowy Jork 30 31 maja 2014 II M I Ę D Z Y N A R O D O WA K O N F E R E N C J A Paryż Londyn Monachium Nowy Jork Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej Imprezy towarzyszące: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo