Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Zastosowanie liczb Fibonacciego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Zastosowanie liczb Fibonacciego"

Transkrypt

1 Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Zastosowanie liczb Fibonacciego Wybrane formacje cenowe w analizie technicznej - zastosowanie współczynników Fibonacciego Streszczenie W artykule przedstawione zostały niektóre zastosowania potęg współczynnika Fibonacciego do prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych indeksów giełdowych i cen aktywów przy pomocy podstawowej formacji Gartley'a, a także metod będących jej rozwinięciem tj. formacji nietoperza, kraba, motyla i ruchu mierzonego. Artykuł prezentuje także przykłady praktycznego wykorzystania tych formacji na rynku kapitałowym. Wstęp W XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci ( ) odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,... Pierwsze dwa wyrazy ciągu są równe 1, każdy następny wyraz jest sumą dwu poprzednich. Jeśli podzielimy dowolną liczbę ciągu przez liczbę ją poprzedzającą wówczas otrzymamy iloraz oscylujący wokół 1, znany w geometrii jako złota proporcja, zapisywana przy pomocy dwudziestej pierwszej litery alfabetu greckiego "Φ" (phi) - im większe liczby dzielimy, tym iloraz jest bliższy złotej [ 1 ] [ 2] proporcji. Odwrotnością 1,618 jest 0,618. Podstawowe zależności wynikające ze współczynników Fibonacciego to: 1/1,618=0,618 0,618*0,618=0,382 1,618*1,618=2,618 2,618*1,618 =4, ,618=0,382 1,618/0,618=2,618

2 0,618/1,618=0, /1,618 =0,382 [ 3] W świecie realnego tradingu używa się szeregu liczb, które wynikają nie tylko z ciągu Fibonacciego, mają jednak kolosalne znaczenie dla definiowania układów geometrycznych jakie kształtują się na wykresach cen płynnych instrumentów finansowych. W poniższym artykule skupimy się jednak na podstawowych formacjach opartych w większości na liczbach wynikających z ciągu Fibonacciego. [ 4] Współczynniki główne: 0,618 i 1,618 (wynikające z ciągu Fibonacciego) Współczynniki wynikające z podstawowych działań na współczynnikach głównych: 0,786 = 0,886 = lub inaczej 1,13 = odwrotność 0,886 (1/0,886=1,128) 1,272 = odwrotność 0,786 (1/0,786) lub inaczej Dodatkowe współczynniki: 0,382; 0,50; 1,414; 2,0; 2,236; 2,618; 3,14; 3,618. [ 5] W literaturze anglojęzycznej często spotkać możemy określenie "inwestowania harmonicznego" (ang. Harmonic trading) - jest to metodologia która używa specyficznych formacji cenowych oraz liczb Fibonacciego w celu określenia miejsc o wysokim prawdopodobieństwie zwrotu na wykresie ceny instrumentu finansowego. Metodologia ta zakłada, że pewne formacje rynkowe lub cykle powtarzają się podobnie jak wzorce i cykle w codziennym życiu. Kluczem jest identyfikacja tych wzorców oraz wejście i wyjście z rynku w oparciu o wysokie prawdopodobieństwo, że reakcja cenowa będzie taka sama jak była historycznie. Warto dodać, że tego typu układy pojawiają się w każdej skali czasowej: od minutowej przez godzinową, dzienną aż do miesięcznej. [ 6] W tym miejscu warto pokusić się o jedną uwagę natury ogólnej. Jeśli chcemy zawierać na rynku transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach cen musimy przede wszystkim zredefiniować nasze cele inwestycyjne.

3 Decyzje inwestycyjne są oparte na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka a nie na przewidywaniu przyszłości. Najmniejsze ryzyko i najmniejsza ekspozycja kapitału są zwykle w punktach zmiany trendu. Większość książek dotyczących inwestowania uczy jednak zupełnie czego innego tzn., że nigdy nie wolno kupować w dołku lub sprzedawać w szczycie. Klasyczne podejście preferuje wystawianie się na nieokreślone z góry ryzyko i zdanie się na nasze prognozy odnośnie kształtowania się cen w przyszłości. [ 7] Naszym celem jako traderów lub inwestorów jest poszukiwanie potencjalnych warunków rynkowych oraz specyficznych strategii, które mają wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Powinniśmy zatem poszukiwać określonych układów cenowych, które spełniają warunki ściśle zdefiniowanego, minimalnego poziomu ryzyka oraz idącego z tym w parze wysokiego poziomu potencjalnego zysku. Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia tj. minimalizacji ryzyka i dużego prawdopodobieństwa sukcesu. Tradycyjna analiza techniczna mówi o tym, aby potencjalny zysk przekraczał poziom ryzyka trzykrotnie by inwestor mógł zaangażować się finansowo w daną transakcję. W praktyce określenie tego rodzaju zasady jest już sformułowaniem z dziedziny futurologii, bowiem jedyną rzeczą jakiej możemy być pewni na rynku i możemy ją z góry zdefiniować jest strata, którą możemy ponieść ryzykując swój kapitał w danej transakcji. Możemy zatem z góry określić poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalnie dana transakcja wynikająca z określonego układu cenowego spełnia nasze założenia. Jest to dla nas jako inwestorów informacja o kolosalnym znaczeniu, wiemy bowiem, że zanegowanie układu cen opartego na geometrycznych zależnościach jest dla nas sygnałem do opuszczenia rynku. Nie musimy przetrzymywać tygodniami stratnej pozycji modląc się by rynek wrócił do naszego poziomu wejścia - otrzymujemy błyskawiczną odpowiedź na pytanie czy mamy rację i rynek znalazł się w punkcie zwrotnym czy też nie a naszym kosztem jest jedynie kilka punktów straty i koszt prowizji. Poszukiwanie formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydać się zadaniem żmudnym i karkołomnym, z czasem jednak gdy wytrenujemy nasze oczy zobaczymy, że metodologia ta cechuje się naprawdę dużą skutecznością i formacje te pojawiają się bardzo często na wykresach cen płynnych walorów. Warto również poszerzyć naszą wiedzę o zastosowanie szerszej gamy współczynników niż kilka podstawowych wymienionych w tym tekście. Oczywiście poszukiwanie tego typu układów jest zadaniem wymagającym pracy; trzeba poświęcić dużo czasu na codzienne analizy, tak aby nie okazało się, że rynek właśnie trzy dni temu narysował książkowy układ a my dopiero teraz go zauważyliśmy. Istotną zaletą wszystkich formacji typu ABCD lub XABCD jest bliski poziomu wejścia na rynek, ściśle zdefiniowany poziom ryzyka określony z góry przez zlecenie stop loss. Oznacza to dla nas jako

4 inwestorów ograniczenie do niezbędnego minimum ryzyka inwestycyjnego na jakie narażamy się w przypadku niepowodzenia. Formacja AB=CD Najprostszą formacją cenową opartą o liczby Fibonacciego jest wzór AB=CD. Formacja AB=CD została po raz pierwszy opisana przez Gartleya w jego książce "Profits in the stock market" w 1935 roku. Formacja AB=CD zawiera się w pojęciu ruchu mierzonego opisanego w literaturze do analizie technicznej. W przypadku omawianych w artykule zagadnień ruchem mierzonym będzie równość dwu odcinków AB i CD - rys. 1 i 2. Rysunek 1. Formacja AB=CD w postaci zniżkującej. [ 8] Źródło: opracowanie własne AB=CD BC= 0,618*AB CD/BC=1,618 lub AB=CD BC=0,786*AB CD/BC=1,272 Rysunek 2. Formacja AB=CD w postaci zwyżkującej.

5 Źródło: opracowanie własne Ruch z punktu A do B jest pierwszą składową tej formacji; po krótkiej korekcie z punktu B do C formacja zostaje dokończona kolejnym ruchem ceny z punktu C do punktu D, który ma taki sam zakres cenowy jak AB. Krótko mówiąc po tym jak rynek zrealizował ruch cenowy AB i BC mierzymy zakres cenowy AB i odliczamy od punktu C. Jak widzimy w strukturze tej dwa ruchy cenowe są równe. Liczby Fibonacciego muszą w takim układzie wypaść w specyficznych miejscach. W idealnej strukturze AB=CD punkt zwrotny C musi powstać w takim miejscu, aby zasięg BC można było opisać przy pomocy iloczynu zasięgu AB i liczby 0,618 lub 0,786. Aby spełniony był warunek AB=CD fala CD powinnna zakończyć się na zniesieniu 1,618 lub 1,272 odcinka BC. Zasięg CD otrzymujemy jako iloczyn zasięgu BC i odpowiednio liczby 1,618 (wtedy, gdy dla obliczenia zasięgu BC użyliśmy iloczynu liczby 0,618 i zasięgu AB) lub 1,272 (wtedy, gdy dla obliczenia zasięgu BC użyliśmy iloczynu liczby 0,786 i zasięgu AB). Projekcja BC powinna wypadać blisko równości AB=CD. A zatem: AB=CD BC= 0,618*AB i CD/BC=1,618 lub AB=CD BC/AB=0,786 i CD/BC=1,272 Oczekujemy, że trend krótkoterminowy zmieni swój kierunek w punkcie D. Jako inwestorów interesuje nas kupno lub sprzedaż w tak zdefiniowanym punkcie. Nasze zlecenie typu stop loss powinno być postawione kilka punktów poniżej lub powyżej tego punktu w zależności od kierunku formacji. Istotną wskazówką w realnym świecie tradingu jest to, by nie wyprzedzać kolejnych ruchów tylko czekać na potwierdzenie. Naszym celem nie jest przewidywanie przyszłości tylko reagowanie na zaistnienie specyficznych warunków rynkowych, które umożliwiają zawarcie mało ryzykownej transakcji [ 9]. Jeśli

6 powstawaniu tego układu towarzyszy np. wystąpienie formacji świecowej oznaczającej odwrócenie trendu potwierdzonej obrotem lub dodatkowo analizą czasu to będzie to wystarczająca informacja dla nas aby zdefiniować punkt zwrotny o minimalnym poziomie ryzyka i zawrzeć transakcję. [ 10] Jeśli ceny przebiją tak zdefiniowany punkt to będzie to sygnał unieważniający daną strukturę i znak do ewakuacji z rynku. Jeśli rynek potwierdzi układ cenowy to będziemy mogli wraz z dalszym korzystnym dla nas ruchem cen przesunąć pierwotne zlecenie stop loss. Celem będzie minimalizacja ryzyka, które chcemy ponieść. Przesuniecie zlecenia stop loss na poziom break-even pokrywający koszty transakcji będzie oznaczało, że na danej transakcji nie będziemy mogli już stracić i transakcja zmieni się na pozbawioną ryzyka. Jeśli rynek w dalszej fazie będzie potwierdzał nowy kierunek cen możemy przesuwać nasze zlecenie razem z rynkiem tak by chronić nasze zyski. Tego jak długo rynek będzie kontynuował nowy kierunek nie jesteśmy w stanie określić, będzie to dla nas niewiadomą. Jedyne co możemy kontrolować to poziom przy przebiciu którego wyjdziemy z rynku. Jaki widać inwestowanie w oparciu o współczynniki Fibonacciego powiązane jest ściśle z zasadami zarządzania kapitałem. Czasami akcja cenowa nie zawsze będzie dokładnie odzwierciedlała relację AB=CD, zwykle będzie to dokładność rzędu 1-2 pkt. Często zdarzy się, że wzór będzie dokładny, podobne będzie nachylenie i czas [ 11] trwania poszczególnych ruchów cenowych. Mimo, że taka idealna struktura występuje na rynku dosyć często to w praktyce formacje cenowe typu ABCD będą spełniały inne założenia. Perfekcyjna symetria oznaczająca równość AB i CD będzie występowała w około 40% przypadków. W pozostałych 60% obecne będą inne wariacje tego wzoru. [ 12] Przy podobnym układzie rynek może wykazać inne proporcje np. CD/AB = 0,707, CD/AB = 0,786, CD/AB = 0,886 w co jest częste w przypadku rynku rysującego układy korygujące lub CD/AB = 1,13, CD/AB=1,272, CD/AB=1,414, CD/AB= 1,618 w przypadku głębokich korekt lub silnych trendów. Klucz do tego z jaką formacją mamy do czynienia leży w identyfikacji fali BC, najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia jest obserwacja akcji cenowej występującej po uformowaniu punktu C. Determinuje on relacje kolejnego ruchu w stosunku do AB. Istnieją tu 3 możliwości: Jeśli po wystąpieniu punktu C na wykresie występuje luka w kierunku punktu D, będzie to dla nas wskazówka że fala CD będzie znacznie większa niż AB. Z reguły będzie to 1,272 lub 1,618. Po drugie słupek cenowy o wysokim zakresie zmienności (dwukrotnie większy niż normalny) w punkcie C jest kolejną wskazówką, że fala CD będzie wydłużona. Po trzecie idealne ruchy AB=CD są często symetryczne w cenie i czasie. Dla przykładu jeśli fala AB miała sześć słupków cenowych to taką samą będzie miała fala CD. [ 13]

7 Jeśli fala CD powstaje tylko z kilku słupków cenowych i jej zasięg zbliża się do zasięgu AB to będzie to również silną wskazówką że będzie ona wydłużona w stosunku do AB. Również nachylenie oraz zakres cenowy odcinka BC może być bardzo pomocne w określeniu tego wzorca. Fala BC z reguły zatrzyma się na zniesieniu 0,382; 0,5; 0,618 lub 0,786. Nachylenie fali BC będzie z reguły istotną wskazówka tego jaka będzie fala CD. Przykładowo załóżmy, że fala wzrostowa AB miała 15 słupków cenowych do punktu B a fala BC miała 8 słupków cenowych i zniosła jedynie 0,382 zakresu fali AB. Oznaczać to będzie, że rynek absorbuje podaż przy wysokich cenach, płytkie zniesienie nie sięgające nawet współczynnika 0,5 czy 0,618 będzie sygnałem, że ceny szybko pójdą dużo wyżej gdy tylko podaż ustanie i kolejny ruch ceny przekroczy w swym zakresie zasięg AB. W idealnym układzie AB=CD zakres czasowy będzie zawierał się w zakresie od 5 do 8 słupków. Jeśli odcinek CD przekracza 8 słupków cenowych w ruchu do góry lub do dołu najbardziej prawdopodobne będzie wydłużenie cenowe fali CD (z reguły 1,272 lub 1,618, choć 1,414 również nie jest rzadkością). Czytelnik musi zdawać sobie sprawę, że te wzorce cenowe są oparte jedynie na prawdopodobieństwie, nigdy na pewności. Próba używania ich bez solidnego zrozumienia i zachowania zasad zarządzania kapitałem może skończyć się zniechęceniem. Pomimo swojej prostoty wzór ten występuje dosyć często; dla inwestorów nie mających wcześniej do czynienia z tego typu analizą wymaga jednak wytrenowania oczu by zacząć go zauważać. Badanie tego typu zależności w szerszym kontekście jest domeną dziedziny określanej jako geometria rynku i wykracza poza ramy tego artykułu. Istotne jest, że aby zawrzeć transakcję w danym punkcie rynkowym niezależnie od tego czy będzie to transakcja zamykająca istniejące pozycje czy też otwierająca pozycję przeciwną do bieżącego układu należy szukać potwierdzeń z kilku innych zależności cenowych tj. zniesień zewnętrznych, wewnętrznych, analizy projekcji i ekspansji w różnych skalach czasowych. Współistnienie struktur ABCD oraz omawianych w dalszej części tekstu struktur XABCD w szerszym kontekście innych zależności geometrycznych opartych na współczynnikach jeszcze bardziej uwiarygodnia je. Im więcej potwierdzeń występujących w danym punkcie wykresu i im bliżej siebie są położone tym większa szansa na zawarcie zyskownej transakcji, która co ważne będzie od razu chroniona ściśle określonym poziomem zlecenia typu stop loss. Przykład 1. Formacja ABCD na rynku DAX Future (wykres intraday).

8 Przykład 2. Formacja AB=CD na rynku WIG20 Futures (wykres dzienny).

9 Przykład 3. Formacja AB=CD na rynku WIG20 Futures (wykres dzienny ).*

10 *Możemy tu również dostrzec strukturę XABCD omówioną w dalszej części tekstu Przykład 4. Formacja ABCD na rynku Gold Future (wykres intraday).

11 Przykład 5. Formacja ABCD na rynku Crude Oil future (wykres intraday). Formacja abcd jest częścią składową większej formacji xabcd, która z kolei jest składową jeszcze większych struktur ABCD i XABCD.

12

13 Przykład 6. Formacje ABCD na wykresie DAX (wykres dzienny). Widzimy tu kilka formacji typu ABCD występujących jedna po drugiej, kilka z nich staje się również składowymi większych struktur XABCD (nie oznaczonych na wykresie). Źródło: opracowanie własne, Charts Copyright Dynamic Traders Group, Przykład 7. Formacje ABCD na wykresie Dax Future (wykres intraday). Formacja abcd jest składową większej formacji ABCD. Mimo, że cała struktura nie jest idealna formacją AB=CD przykład ten dobrze ilustruje nakładanie się struktur na siebie oraz co za tym idzie istnienie kilku istotnych zależności wynikających z obu formacji występujących w bardzo małej odległości od siebie. Nasz poziom stop loss może być ustawiony bardzo blisko - kilka punktów poniżej wyszczególnionych na wykresie współczynników.

14 Idealny wzór Gartleya [ 14] Poniższy wzór wykorzystujący potęgi liczby φ w prognozowaniu formacji cenowych został podany po raz pierwszy przez H. M. Gartley'a [ 15]. Co ciekawe nie został przez niego opisany żadnymi współczynnikami. Na rys 3. przedstawiony został trend wzrostowy XA, z wyraźnym punktem zmiany trendu w A. Zgodnie z sugestią Gartley'a korekta spadkowa zakończona w punkcie B powinna wynieść [ 16] dokładnie 61,8% zasięgu ceny XA. Po zwrocie trendu na wzrostowy w punkcie B, cena aktywu rośnie do punktu C. Idealny wzór Gartley'a ma miejsce wtedy, gdy zasięg ruchu między punktem B i C będzie zawierał się w przedziale pomiędzy 61,8% a 78,6% zasięgu ruchu AB. Po zmianie tendencji w punkcie C obserwujmy spadek ceny aktywu aż do punktu D. Zasięg ruchu CD powinien należeć do przedziału od 127% do 161,8% zasięgu ruchu BC [ 17]. W punkcie D inwestorzy otrzymują sygnał zajęcia pozycji długiej. Minimalny zasięg zwyżki DT wynosi 61,8% zasięgu CD. Całkowity zasięg ruchu AD wynosi 78,6% zasięgu ruchu XA i ma kluczowe znaczenie przy rozpoznawaniu idealnego wzoru Gartley'a. Jeśli w punkcie T dojdzie do przebicia linii trendu wyznaczonej przez punkty A i C, wtedy należy mówić o formacji zmiany trendu wyższego stopnia [ 18].

15 W zmodyfikowanej formie inni autorzy określają, że zasięg BC zawiera się w przedziale od 0,382 do 0,886 ruchu AB. Pomimo różnych wariancji zniesień Fibonacciego najbardziej wiarygodne punkty zwrotne występują przy zniesieniu 0,618 w punkcie B oraz 0,786 w punkcie D. Co więcej idealny układ Gartley'a zawiera w sobie opisaną wcześniej strukturę ABCD, która występuje jednocześnie ze zniesieniem 0,786*XA oraz zniesieniem zewnętrznym BC (1,272 lub 1,618). Najistotniejszym aspektem który charakteryzuje formacje Gartley jest punkt B występujący na zniesieniu 0,618 fali XA. Rysunek 3. Przykład idealnego wzoru Gartley'a w formacji wzrostowej. Źródło: opracowanie własne AB/XA = 0,618 BC/AB w idealnym układzie = 0,618 lub 0,786 (ale w praktyce z reguły zawiera się w przedziale od 0,382 do 0,886) CD/BC = 1,272 lub 1,618 AD/XA = 0,786 Cechy charakterystyczne tej formacji to Dokładne zniesienie 0,618 w punkcie B fali XA Zniesienie zewnętrzne BC nie może przekroczyć 1,618 Często składową formacji jest struktura AB=CD Zniesienie 0,786 fali XA [ 19] Punkt C w zakresie 0,618-0,786 (ale w praktyce 0,382 do 0,886 )

16 Ważne jest też określenie warunków, które unieważniają formację Gartley. Zakończenie punktu D nie może przekroczyć punktu X Fala BC nie może przekroczyć punktu A, może być podwójnym szczytem lub dnem z punktem A Fala AB nie może przekroczyć punktu X Wzór Gartley'a można rozbić na kilka segmentów w zakresie oznaczeń wykresu. Punkt X jest najwyższym lub najniższym punktem danego układu i jest punktem startowym formacji. Punkt ten może być znaleziony w wyższej skali czasowej lub na głównych dnach lub szczytach. Może to być szczyt lub dołek trendu wyższego stopnia. Punkt X będzie zatem ceną która będzie śledzona przez wszystkich graczy posługujących się analizą wykresów. Kiedy punkt X uformuje się i rozpoczyna się fala XA na tym etapie nie jest możliwe oznaczenie gdzie nastąpi jej zakończenie. Pewnymi wskazówkami co do długości tego ruchu mogą być luki, słupki o wysokim zakresie zmienności oraz zamknięcia w górnym zakresie dziennego zakresu cen w kierunku trendu, w takim wypadku ten ruch może potrwać chwilę czasu zanim nastąpi korekta. [ 20] Kiedy ruch XA zakończy się, kolejnym etapem jest obserwacja formowania się fali AB. Jest to pierwsza reakcja na wstępna falę z punktu X. Kluczowymi czynnikami, które powinniśmy obserwować są: zniesienia Fibonacciego do których rynek koryguje, ilość słupków które formują daną falę oraz nachylenie. Przykładowo jeśli fala AB zajmuje znaczącą ilość czasu, więcej niż 8-10 słupków cenowych to możemy założyć, że rynek wykonuje większą korektę, potencjalnie będzie to 0,618 lub 0,786. W momencie gdy rynek zaczyna zmieniać kierunek na spadkowy lub wzrostowy z punktu B ważne jest, że wzór zostanie załamany jeśli fala BC przekroczy A. Jest jednak możliwe aby punktem docelowym odcinka BC był podwójny szczyt lub podwójne dno z punktem A. Rysunek 4. Zmodyfikowany wzór Gartey'a w formie wzrostowej. Źródło: opracowanie własne AB/XA = 0,618 BC/AB =0,382 do 0,886

17 CD/BC=1,272 do1,618 AD/XA=0,786 Rysunek 5. Zmodyfikowany wzór Gartley'a w formie spadkowej otrzymujemy poprzez odpowiednią transformację rys. 4. Źródło: opracowanie własne Formacja ta oferuje zatem inwestorom wejście na rynek przy określonym poziomie zniesień z małym i określonym poziomem ryzyka. Statystycznie formacja ta sprawdza się w 70% przypadków. Odmianami idealnego wzoru Gartley są formacje: nietoperza, kraba i motyla. Przykład 8. Idealna formacja Gartley na wykresie spółki Lotos (wykres dzienny). Składową struktury XABCD jest również formacja AB=CD.

18 Przykład 9. Idealna formacja Gartley na wykresie Wheat Future (wykres intraday).

19 Formacja nietoperza Formacja ta została po raz pierwszy opublikowana w 2001 r. przez Scotta Carney'a. Formacja ta podobnie jak wzór Gartley jest strukturą wewnętrzną, tak więc zakres AD nie wykracza poza falę XA, tylko kończy się na zniesieniu 0,786 lub 0,886. Zasięg AB musi być w tym przypadku mniejszy niż 61,8% fali XA. Zazwyczaj falę AB można opisać za pomocą zniesienia w przedziale od 38,2% do 50% fali XA. Zasięg ruchu AD jest równy 88,6% zasięgu ruchu XA. Zasięg fali CD waha się od 161,8% do 268,1% zasięgu fali BC. Bardzo rzadko spotyka się formacje, w których występuje równość zasięgów: AB i CD. Zazwyczaj zasięg AB i CD powiązane są ze sobą zależnością:. Jest to niezwykle regularna formacja, która pozwala zwykle na bardzo złożenie bardzo bliskiego zlecenia stop loss. Po uformowaniu formacji nietoperza należy oczekiwać zmiany tendencji na przeciwną w punkcie D i powstania odpowiednio fali wzrostowej lub spadkowej. Inwestorzy otrzymują zatem sygnał zajęcia pozycji długiej dla formacji nietoperza w rynku wzrostowym i pozycji krótkiej dla formacji nietoperza w rynku spadkowym.

20 Rysunek 6. Formacja nietoperza w wersji wzrostowej. Źródło: opracowanie własne AB/XA = 0,382 do 0,5 BC/AB = 0,382 do 0,886 CD/BC = 1,618 do 2,618 AD/XA = 0,886 (w praktyce 0,786 do 0,886) Rysunek 7. Formacja nietoperza w wersji spadkowej. Źródło: opracowanie własne Przykład 10. Formacja nietoperza na wykresie spółki Stalexport (wykres dzienny).**

21 **Nie jest to idealna formacja z uwagi na głębokie zniesienie fali XA przez falę AB przekraczające 0,5. Przykład 11. Formacja nietoperza na wykresie Palladium Future (wykres intraday).

22 Przykład 12. Formacja nietoperza na wykresie TPSA future (wykres intraday).

23 Przykład 13. Formacja nietoperza na rynku Silver Future (wykres intraday).

24 Formacja kraba Formacja ta została po raz pierwszy zaprezentowana w 2000 r. przez Scotta Carney'a. Jest to jedna z najbardziej precyzyjnych formacji ze wszystkich formacji harmonicznych. Krytycznym aspektem tej formacji jest potencjalny punkt odwrotu w punkcie D powstały na zniesieniu 1,618 fali XA oraz zniesieniu zewnętrznym fali BC wynikającym z zastosowania współczynników: 2,236, 2,618, 3,14, 3,618. Punkt B przypada w takim miejscu, że fala AB znosi falę XA w przedziale od 38,2% do 61,8%. Ostatecznie zasięg AD jest równy zasięgowi XA przemnożonemu przez liczbę φ. Inwestorzy otrzymują wskazanie zajęcia pozycji długiej (na rynku wzrostowym - formacja kraba w formie wzrostowej) lub krótkiej (na rynku spadkowym) w punkcie D. Z uwagi na dużą regularność proporcji tej formacji zlecenia stop - loss mogą być umieszczone "ciasno" tj. blisko poziomu, na którym nastąpiło zajęcie określonej pozycji. Rysunek 8. Formacja kraba w formie wzrostowej.

25 Źródło: opracowanie własne AB/XA = 0,382 do 0,618 BC/AB = 0,382 do 0,886 CD/BC=2,236 do 3,618 AD/XA=1,618 Rysunek 9. Formacja kraba w formie spadkowej. Źródło: opracowanie własne Przykład 14. Formacja kraba na wykresie SP500 Futures (wykres dzienny).

26 Przykład 15. Formacja kraba na wykresie BUX (wykres dzienny).

27 Przykład 16. Formacja kraba na wykresie WIG 20 Futures (wykres intraday).

28 Formacja motyla Formacja motyla została odkryta przez Bryce'a Gilmore'a i Larry'ego Pesavento [ 21]. Warunkiem koniecznym powstania idealnej formacji motyla jest utworzenie punktu zwrotnego B w takim miejscu, aby zasięg AB był równy iloczynowi zasięgu XA i liczby 0,786. W wersji zmodyfikowanej przez Scotta Carney'a relacja AB/XA zawiera się w przedziale 0,5-0,786. [ 22] Z kolei zasięg CD można opisać jako iloczyn zasięgu BC i liczby z przedziału 1,618-2,618. Relacja AD do XA zawiera się w przedziale 1,272 do 1,618 ( wg Scotta Carney'a 1,13-1,618). Sygnał zajęcia pozycji otrzymujemy w punkcie D. Formacja motyla bardzo dobrze sprawdza się w tych obszarach cenowych, w których cena analizowanego aktywu tworzy nowe ekstrema cenowe np. historyczne dna lub dołki. Istotne formacje motyla tworzą się również w konsolidacjach cenowych. W formacji tej finałowa fala CD jest najdłuższa i najmocniejsza. Według Larrego Pesavento formacja sprawdza się w 80% przypadków. Wydłużenie fali CD w stosunku do AB może wynosić 1,272 lub 1,618. Wg Pesavento każdy ruch [ 23] powyżej relacji 1,618 neguje tą formację. Jeśli tak się zdarzy należy spodziewać się silnej kontynuacji

29 bieżącej tendencji. Aktywa finansowe, które dokonują punktu zwrotnego w punkcie opisanym powyższymi relacjami z reguły doświadczają silnego ruchu cenowego. Jest to prawdopodobnie najsilniejsza z opisywanych formacji. Rysunek 10. Formacja motyla w formie wzrostowej. Źródło: opracowanie własne AB/XA = 0,786 (w wersji zmodyfikowanej 0,5 do 0,786) BC/AB = 0,382 do 0,886 CD/BC = 1,618 do 2,618 AD/XA= 1,272 do 1,618 (w wersji zmodyfikowanej 1,13 do 1,618) Rysunek 11. Formacja motyla w formie spadkowej. Źródło: opracowanie własne Przykład 17. Formacja motyla na wykresie WIG20 (wykres tygodniowy).

30 Przykład 18. Formacja motyla na wykresie Silver Future (wykres intraday). Jest to ciąg dalszy wykresu przedstawionego wcześniej. Dobrze widać na tym przykładzie powtarzalność występowania struktur oraz nakładanie się kolejnych struktur na siebie.

31 Przykład 19. Formacja motyla na wykresie BUX (wykres dzienny).

32 Przykład 20. Formacja motyla na wykresie WIG 20 Futures (wykres dzienny).

33 Przykład 21. Formacja motyla i formacja ABCD na wykresie Stalexport (wykres dzienny).

34 Przykład 22. Formacja motyla na wykresie WIG20 Futures (wykres intraday).

35 Podsumowanie Zaprezentowane w artykule formacje analizy technicznej cechuje duża skuteczność w prognozowaniu potencjalnej zmiany trendu na wykresie wartości analizowanego aktywu. W związku z tym mogą one być wykorzystywane przez inwestorów do prognozowania punktów zwrotnych na rynku akcji, obligacji, kontraktów terminowych indeksów giełdowych a także rynkach towarowych (commodities). [ 1] Odcinek podzielony na dwie części zgodnie z zachowaniem reguł złotej proporcji to taki, w którym większa część pozostaje w takiej samej relacji do mniejszej, jak całość do większej. Tylko jedna proporcja pozwala na taki podział odcinka - jest to właśnie złota proporcja, czyli liczna phi. [ 2] W analizie technicznej wykorzystuje się przybliżenia odpowiednich potęg liczby phi z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. [ 3] Więcej na temat własności liczb Fibonacciego można znaleźć w: Fisher R., "Liczby Fibonacciego na giełdzie", Wig-Press, Warszawa [ 4] Na potrzeby poniższego artykułu dokonamy pewnego uproszczenia nazywając wszystkie współczynniki współczynnikami Fibonaciego, wiele z używanych w realnych transakcjach

36 współczynników wynika z podstawowych działań matematycznych na pierwszych wyrazach ciągu np. (przekątna kwadratu o boku 1), 1/1,414=0,707, (przekątna sześcianu), 1/1,732=0,577,,1/2,236=0,447 a także inne. [ 5] Więcej na ten temat szerokiego zakresu współczynników stosowanych we współczesnej geometrii rynków finansowych, można znaleźć w pozycjach: Gilmore B. "The Dynamic Time and Price Analysis", "Geometry of markets", "Trading to Win" oraz Kane J."Advanced Fibommacci Trading Concepts". [ 6] Scott M. Carney "The Harmonic Trader", The HarmonicTrader.com, [ 7] Miner R. "Dynamic Trader", Dynamic Traders Group, [ 8] Często tego typu układy pojawiają się jako korekty w rynku zwyżkującym, a formacje nachylone do góry jako korekty w rynku zniżkującym. Możliwe jest również badanie tego typu zależności zgodnie z kierunkiem trendu. [ 9] Miner R "Dynamic Trader", Dynamic Traders Group, [ 10] Więcej o świecowych formacjach zwrotu trendu można znaleźć w: Nisson S., "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Wig-Press, Warszawa, [ 11] "The trader's Journal", September 2006, volume 2, s.19. [ 12] Pessavento L. "Fibbonacci Ratios with pattern recognition", Trader's Press, Inc, [ 13] The trader's Journal, September 2006, volume 2, s.19. [ 14] Przyjęto nazywać tę formację idealną z uwagi na fakt, że przy jej tworzeniu posługujemy się tylko i wyłącznie liczbą φ, jej odwrotności a także pierwiastkami kwadratowymi z obu tych liczb. [ 15] Gartley H. "Profits in The Stock Market", Traders' Press, New York 1935 oraz Teseo R. "The Gartley Setup", Technical Analysis of Stock & Commodities, January 2001, Vol. 19, nr. 1 str [ 16] Poprzez zasięg ceny XA rozumie się wartość bezwzględną różnicy ceny aktywu w punkcie A i ceny aktywu w punkcie X. Należy zauważyć, że długość odcinka XA nie będzie równa zasięgowi ceny XA. Mając na myśli fakt, że korekta spadkowa zakończona w punkcie B powinna wynieść dokładnie 61,8% zasięgu ceny XA, należy przemnożyć zasięg ceny XA przez liczbę 0,618 i otrzymaną wielkość odjąć od punktu A. Wynikiem odejmowanie będzie pionowa współrzędna punktu B. [ 17] Bardzo często zdarza się, że zasięg CD jest równy zasięgowi AB.

37 [ 18] Hartle T. "Triangles and Trends", Technical Analysis of Stock & Commodities, February 2000, Vol. 18, nr. 2 str [ 19] Carney S., "The harmonic trader", HarmonicTrader.com, [ 20] Pessavento L. "Fibbonacci Ratios with pattern recognition". Trader's Press, Inc, [ 21] Teseo R. "The Butterfly Setup", Technical Analysis of Stock & Commodities, April 2001, Vol. 19, nr. 4 str [ 22] Carney S."The harmonic trader", The HarmonicTrader.com, [ 23] Pessavento L. "Fibbonacci Ratios with pattern recognition", Trader's Press, Inc, 1997.

Formacje harmoniczne i geometria

Formacje harmoniczne i geometria Formacje harmoniczne i geometria Agenda 1. Czym jest geometria 2. Podstawowy ciąg liczb fibonacciego 3. Współczynniki 4. Zależności między impulsami i korektami 5. Formacje harmoniczne AB=CD, Gartley,

Bardziej szczegółowo

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych 1 Dlaczego warto korzystać z Liczb Fibonacciego? Pozwalają wyznaczyć miejsca zwrotne na wykresie Uniwersalna metoda AT niezależnie od rynku (Forex, akcje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I

GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I GEOMETRIA RYNKU/ HARMONICZNOŚĆ FIBONACCI NA GIEŁDZIE I Geometria w Jednym Zdaniu W teorii Elliotta głównie chodziło o kształt. W teorii Fibonacciego chodziło o zasięg korekty. Korekty ABCD Geometryczne

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Mierzenia Geometryczne w praktyce

Mierzenia Geometryczne w praktyce Mierzenia Geometryczne w praktyce wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Geometria To zaawansowane narzędzie AT które wykorzystuje matematyczne zależności poszczególnych swingów w celu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Fibonacci i jego zastosowanie

Fibonacci i jego zastosowanie Fibonacci i jego zastosowanie Traders Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org Czego się nauczysz podstawowy ciąg liczb współczynniki pomiary ruchów cenowych (Fibonacci Retrecement zniesienie kontratakujące

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG Teoria fal Elliotta Traders Level Paweł Śliwa, TEORIA FAL Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w latach trzydziestych XX wieku. Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostów podczas

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA Fale impulsu 1. fale impulsu mają na ogół prostą strukturę i łatwo je rozpoznać; 2. na ogół fala numer 3 bywa najdłuższą i nigdy nie jest falą najkrótszą;

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Po okresie kilkudniowego marazmu bykom udało się wreszcie zaakcentować swoją obecność

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu I. Geometria rynku Czym jest geometria rynku? Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. Paweł Śliwa, 15/10/2015

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. Paweł Śliwa, 15/10/2015 Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa Paweł Śliwa, 15/10/2015 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.01.2006 Witam. WIG INFORMATYKA Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze

Bardziej szczegółowo

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM):

Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM): Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM): Czego się dziś nauczysz Wstęp Trend Rodzaje korekt teoria fal w zarysie Geometria Strategia Trend Following u

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

Strategia gry na dywergencji ukrytej

Strategia gry na dywergencji ukrytej Strategia gry na dywergencji ukrytej Autor: Vladimir Ribako Autor tłumaczenia polskiego: Tomasz Kłaczkow Niniejsza prezentacja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez pisemnej zgody autorów jest

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Elliott na giełdzie. praktyczne aspekty Teorii Fal. www.xtb.pl. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu

Elliott na giełdzie. praktyczne aspekty Teorii Fal. www.xtb.pl. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu Elliott na giełdzie praktyczne aspekty Teorii Fal Kilka słów o sobie luty 2007 rozpoczęcie przygody z GPW, od końca 2007 przejście na rynek FOREX, początek 2009 roku rozpoczęcie przygody z Teorią Fal Elliott

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Paweł Śliwa, 30/09/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego Mbanku (Head FX Sales), wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr.

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia:

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia: Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe FOREX CHARTIST przedstawia: 2012 2 0.1. Autor szkolenia Autorem szkolenia jest Łukasz Fijołek - trader walutowy, trener Forex, niezależny analityk, autor

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Nie da się handlować w taki sposób, że otworzymy pozycję i następnie ignorujemy fakt, że rynek nie idzie w tym kierunku co trzeba, a my mamy nadzieję, że jednak pójdzie. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 1 Pomimo masowego drukowania pieniądza trudno się go doszukać na rynku akcji Rynek akcji rośnie a obroty spadają. A jak głosi stara teoria

Bardziej szczegółowo

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl Teoria Fal Elliotta i jej zastosowanie w praktyce rynkowej prowadzący: Daniel Kostecki 1 Kilka słów o sobie luty 2007, pierwsze inwestycje na GPW, od listopada 2007 tylko i wyłącznie rynek FOREX, początek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w strefy popytu i podaży. Paweł Śliwa, 15/02/2016

Inwestowanie w strefy popytu i podaży. Paweł Śliwa, 15/02/2016 Inwestowanie w strefy popytu i podaży Paweł Śliwa, 15/02/2016 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przebieg porannej fazy dzisiejszej odsłony przypominał do złudzenia to, z czym mieliśmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006 Witam. VISTULA Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Środowy wzrost presji podażowej okazał się mało perspektywicznym wydarzeniem. Tak to

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia EUR/USD możliwy jeszcze jeden szczyt potem mocno w dół USA (kontrakty S&P500) rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą

Bardziej szczegółowo

Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk

Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk William D. Gann (1878-1955) był traderem, który opracował wiele unikalnych technik analitycznych indeksów giełdowych. Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Pisanie o rynku na którym kompletnie nic się nie dzieje nie jest z pewnością łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl Price Action Czym jest PA Podejście do tradingu/inwestowania opierające swoje wnioskowanie i analizę na ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Zaliczamy do nich analizę z użyciem: Wsparcia i opory

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Wykresy są najlepszym opisowym narzędziem, jaki mamy. Aby być inwestorem w dzisiejszych czasach, musimy nauczyć się je czytać. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU

TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU Homo Economicus VI Poziom zaawansowany Spotkanie I: TEORIA FAL I GEOMETRIA RYNKU Maciej Śnieżek Plan spotkania Budowa wykresu świecowego Geometria rynku Źródła geometrii Dynamiczne projekcje cenowe Teoria

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia Reguły dotyczące Impulsu: http:///teoria-fal-elliotta/ Impuls jest pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5 i poruszającą się w kierunku wyższego trendu. Jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przedpołudniowa faza handlu przebiegła pod znakiem kontynuacji ruchu wzrostowego, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Forex nie tylko dla spekulantów

Forex nie tylko dla spekulantów Forex nie tylko dla spekulantów Możliwość osiągnięcia dużych stóp zwrotu przyciąga na rynek forex wielu inwestorów, którzy w krótkim terminie chcieliby zarobić duże pieniądze. Zdarzają się inwestorzy potrafiący

Bardziej szczegółowo