Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe"

Transkrypt

1 Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18 II Materiały narzędziowe prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Kryteria doboru materiału narzędziowego i9 2. Stale narzędziowe Węgliki spiekane Spieki ceramiczne Supertwarde materiały polikrystaliczne Płytki z węglików spiekanych Płytki wieloostrzowe ze spieków ceramicznych Materiały na korpusy narzędzi 44 Literatura 44 III Proces skrawania prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski (p. 1 8), doc. dr inż. Kazimierz Lutek (p. 9) 1. Oddziaływanie ostrza na materiał skrawany Procesy powstawania wiórów i ich klasyfikacja Narost Warstwa wierzchnia Siły skrawania (przy toczeniu) Zjawiska cieplne w procesie skrawania Zużycie i trwałość ostrza Skrawalność materiałów Drgania 78 Literatura 91

2 VIII SPIS TREŚCI tomu iii IV Optymalizacja parametrów skrawania dr inż. Edmund Kulawik 1. Podstawy optymalizacji parametrów skrawania Kryteria optymalizacyjne i ograniczenia w doborze warunków skrawania Metodyka rozwiązywania modeli optymalizacyjnych Przykłady obliczeniowe 138 Literatura 147 Część druga Sposoby obróbki skrawaniem V Charakterystyka technologiczna obrabiarek mgr inż. Barbara Kozaczek, inż. Jerzy Górniak, inż. Jerzy Zacharzeyjski 1. Tokarki Wiertarki Wytaczarki Frezarki Szlifierki Centra obróbkowe 194 VI Toczenie i wytaczanie prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Charakterystyka toczenia i wytaczania Eksploatacyjna charakterystyka tokarek Noże tokarskie 22i 4. Normatywy technologiczne zalecanych parametrów skrawania Wady toczenia 302 Literatura 303 VII Struganie i dłutowanie dr inż. Edmund Kulawik 1. Charakterystyka procesu strugania i dłutowania Charakterystyka eksploatacyjna strugarek i dłutownic Noże strugarskie i dłutownicze Normatywy technologiczne zalecanych parametrów skrawania Literatura 336 VIII Przeciąganie dr inż. Andrzej Mruk, doc. dr inż. Bolesław Stolarski 1. Charakterystyka obróbki przeciąganiem Charakterystyka przeciągarek Charakterystyka przeciągaczy Normatywy zalecanych parametrów obróbki 362 Literatura 363

3 IX IX Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie otworów A. Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie otworów zwykłych dr inż. Edmund Kulawik 1. Charakterystyka procesu wiercenia, rozwiercania i pogłębiania Charakterystyka eksploatacyjna obrabiarek cio obróbki otworów Charakterystyka narzędzi do obróbki otworów Normatywy technologiczne zalecanych parametrów skrawania Literatura 434 B. Wiercenie, rozwiercanie i roztaczanie otworów głębokich prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Metody i systemy wykonywania głębokich otworów Charakterystyka wiertarek do głębokich otworów Charakterystyka narzędzi do głębokich otworów Dobór warunków skrawania 445 Literatura 455 X Frezowanie prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Charakterystyka procesu frezowania Eksploatacyjna charakterystyka fre/.arek Frezy Normatywy technologiczne zalecanych parametrów skrawania Wady frezowania 523 Literatura 524 XI Szlifowanie i inne obróbki ścierne prof. dr inż. Henryk Zebrowski 1. Charakterystyka obróbki ściernej Narzędzia do obróbki ściernej Ciecze chłodząco-smarujące Szlifowanie ściernicowe Szlifowanie narzędziami nasypowymi Gładzenie Dogładzanie oscylacyjne Docieranie 595 S. Obróbka udarowo-ścierna Obróbka tłoczno-ścierna Obróbka rotacyjno-ścierna i wibracyjno-ścierna Obróbka magnetyczno-ścierna Obróbka strumieniowo-ścierna 609 Literatura 613 XII Metody obróbki gwintów i ich charakterystyki technologiczne doc. dr hab. inż. Hubert Latoś 1. Wprowadzenie Wymiary i tolerancje gwintów 619

4 VIII SPIS TREŚCI tomu iii 3. Toczenie gwintów Gwintowanie gwintownikami Gwintowanie narzynkami Gwintowanie gwintownicami i głowicami gwinciarskimi Frezowanie gwintów Szlifowanie gwintów Tablice uzupełniające 687 Literatura 687 XIII Obróbka uzębień prof. dr hab. inż. Zdzisłayj Wójcik. 1. Obróbka uzębień kół walcowych Metody kształtowe obróbki uzębień kół walcowych Obróbka obwiedniowa uzębień kół walcowych Obróbka wykańczająca kół zębatych walcowych Obróbka uzębień kół stożkowych i hipoidalnych o zębach prostych Obróbka uzębień kół stożkowych i hipoidalnych o zębach krzywoliniowych Metody obróbki kształtowo-obwiedniowej wg systemu Gleasona Metody obróbki uzębień kół stożkowych wg systemu Klingelnberga Metody obróbki wg systemu Oerlikon Szlifowanie uzębień kół stożkowych Docieranie uzębień kół stożkowych 862 Literatura 866 Skorowidz 868

5 Spis treści tomu II Część trzecia Zagadnienia ogólne procesu tchnologicznego XIV Podstawy projektowania procesów technologicznych 1. Proces technologiczny i jego podział 3 2 Baza danych w projektowaniu procesów technologicznych 5 3. Dokumentacja technologiczna Rodzaje półfabrykatów i czynniki wpływające na ich wybór. Przygotowanie półfabrykatów do obróbki Zasady projektowania procesów technologicznych Podział metod projektowania.. 42 Literatura 43 XV Normowanie czasu robót na obrabiarkach podstawy metodyczne doc. dr inż. Romuald Wołk 1. Norma czasu jako produkt normowania pracy 44 2 Kategoryzacja elementów czasu pracy Metody normowania pracy Dobór warunków skrawania i obliczanie czasu obróbki 75 5 Dobór warunków skrawania i obliczanie czasu głównego w obróbce wielonarzędziowej na obrabiarkach konwencjonalnych 89 6 Normowanie czasu robót wykonywanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie 111 Literatura 116 XVI Obliczanie norm czasu robót na obrabiarkach do obróbki skrawaniem wg normatywów pracy doc. dr inż. Romuald Wołk Wprowadzenie 120 Obliczanie czasu głównego obróbki skrawaniem 122 Obliczanie normy czasu operacji 235 Literatura 339

6 VIII SPIS TREŚCI tomu iii XVII Dobór i projektowanie oprzyrządowania technologicznego dr inż. Andrzej W. Kubalski 1. Wiadomości wstępne Wytyczne konstruowania uchwytów Elementy przyrządów i uchwytów Przyrządy i uchwyty znormalizowane Uchwyty składane Oprawki Przykłady konstrukcji uchwytów Zagadnienia ekonomiczne Projektowanie uchwytów wspomagane techniką komputerową Literatura 551 XVIII Dokładność obróbki dr inż. Michał Andrzejewski, prof. dr inż. Kazimierz Wieczorowski, prof. dr inż. Jan Żurek 1. Podstawowe zagadnienia dokładności obróbki Tablice określające wymaganą przeciętną osiąganą dokładność obróbki Obliczanie sumarycznego błędu obróbki Analiza sumarycznego błędu obróbki i określanie błędów cząstkowych Ekonomiczna dokładność obróbki Statystyczne metody analizy dokładności obróbki w procesie technologicznym 615 Literatura 632 XIX Naddatki oraz straty i odpady materiału związane z obróbką skrawaniem doc. mgr inż. Stanisław Świgoń j i doc. mgr inż. Bronisław Wolak Wstęp Ustalanie naddatków i strat materiału oraz wymiarów półfabrykatów Normatywy naddatków i strat materiału 644 Literatura 757 Skorowidz 759

7 Spis treści tomu III Część czwarta Projektowanie procesów technologicznych XX Półfabrykaty prof. dr inż. Mieczysław Feld 1. Półfabrykaty z materiałów hutniczych ] 2. Półfabrykaty spawane 1 3. Odkuwki Odlewy Półfabrykaty z tworzyw sztucznych Wykroje Półfabrykaty obrobione plastycznie na zimno Półfabrykaty ze spiekanych proszków metali 39 Literatura 39 XXI Automatyzacja obróbki skrawaniem prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Wykaz ważniejszych oznaczeń Problemy automatyzacji systemów wytwarzania w przemyśle maszynowym Sterowanie numeryczne obrabiarek - kierunki rozwojowe Dokładność obrabiarek sterowanych numerycznie Przegląd budowy obrabiarek sterowanych numerycznie pod kątem możliwości technologicznych Roboty przemysłowe (RP) Zautomatyzowane elastyczne systemy obrabiarek Programowanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie Automatyczne linie obróbkowe (ALO) 169 Literatura 179 XXII Podział elementów maszyn wg podobieństwa technologicznego 1. Klasyfikacja elementów wg Sokołowskiego '81 2. Technologiczny klasyfikator elementów maszyn Jednolity klasyfikator konstrukcyjno-technologiczny przedmiotów produkcji 184

8 VIII SPIS TREŚCI tomu iii 4. Typizacja procesów technologicznych Obróbka grupowa elementów maszyn 217 Literatura 219 XXIII Projektowanie procesu technologicznego elementów klasy wałek 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów klasy wałek Struktura procesu technologicznego wałków stopniowanych Ramowe procesy technologiczne wałków stopniowanych Technologiczność konstrukcji elementów klasy wałek 259 Literatura 262 XXIV Projektowanie procesu technologicznego elementów klasy tuleja i tarcza 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów klasy tuleja i tarcza Struktura procesu technologicznego elementów klasy tuleja i tarcza Ramowe procesy technologiczne elementów klasy tuleja i tarcza Technologiczność konstrukcji elementów klasy tuleja i tarcza 308 Literatura 310 XXV Projektowanie procesu technologicznego elementów klasy koło zębate 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów klasy koło zębate Dokładność wykonania kół zębatych Struktura procesu technologicznego kół zębatych Ramowe procesy technologiczne kół zębatych walcowych Technologiczność konstrukcji elementów klasy koło zębate Literatura 350 XXVI Projektowanie procesu technologicznego elementów klasy dźwignia 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów klasy dźwignia Struktura procesu technologicznego elementów klasy dźwignia

9 SPIS TREŚCI TOMU III IX 5. Ramowe procesy technologiczne elementów klasy dźwignia Technologiczność konstrukcji elementów klasy dźwignia 364 Literatura 365 XXVII Projektowanie procesu technologicznego elementów płaskich 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów płaskich Struktura procesu technologicznego elementów płaskich Ramowe procesy technologiczne elementów płaskich Technologiczność konstrukcji elementów płaskich 377 Literatura 378 XXVIII Projektowanie procesów technologicznych elementów drobnych 1. Podział automatów tokarskich, zasada ich pracy i przeznaczenie Materiały obrabiane na automatach tokarskich Typowe zabiegi obróbkowe wykonywane na automatach tokarskich Tok obliczeń do opracowania instrukcji obróbki Projektowanie krzywek 402 Literatura 406 XXIX Projektowanie procesu technologicznego elementów klasy korpus 1. Wymagania obróbkowe Półfabrykaty Podział elementów klasy korpus Struktura procesu technologicznego elementów klasy korpus Ramowe procesy technologiczne elementów klasy korpus Obróbka elementów klasy korpus 437 Literatura 454 XXX Automatyzacja projektowania procesów technologicznych prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Wykaz oznaczeń Wprowadzenie Logika projektowania procesu technologicznego z wykorzystaniem komputera Opis cech konstrukcyjnych i technologicznych części obrabianych Główne kierunki automatyzacji projektowania procesów Wybrane zagadnienia zastosowania techniki komputerowej w optymalizacji parametrycznej operacji optymalizacja warunków skrawania w obróbce wielonarzędziowej 489 Literatura 496

10 X SPIS treści tomu iii XXXI Wybór ekonomicznego wariantu procesu technologicznego obróbki skrawaniem mgr inż. Andrzej Kaczmarski 1. Wstęp Koszty produkcji Nakłady inwestycyjne Metody wyboru ekonomicznego wariantu procesu technologicznego Metoda analizy ekonomicznej celowości modernizacji procesu technologicznego 51? 8. Metoda wyboru wariantu procesu technologicznego dla obróbki wielonarzędziowej Moduł obliczania kosztu realizacji operacji technologicznej 521 Literatura 525 Skorowidz 520