13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne"

Transkrypt

1 12 - ekonomia cybernetyka/ cybernetyka ekonomiczna demografia modelowanie matematyczne modelowanie procesów prognozowanie rolnictwo statystyka finanse ekonometria 13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna 15 geografia biogeografia klimatologia demografia hydrochemia geomorfologia meteorologia 1

2 16 geologia biogeologia geologia gospodarcza geologia surowcowa geochemia materiałoznawstwo hydrogeologia geomorfologia petrofizyka hydrogeochemia geologia złożowa 17 geofizyka fizyka jądrowa sejsmologia petrofizyka 18 oceanologia hydrochemia optyka chemia morza hydrobiologia biologia morza fizyka morza 19 geodezja i kartografia geodezja inżynieryjna nawigacja teledetekcja 2

3 20 biologia biochemia anatomia roślin anatomia zwierząt antropologia zoologia fizjologia zwierząt biofizyka biologia molekularna biotechnologia fizjologia roślin bioenergetyka biologia roślin cytochemia botanika cytologia endokrynologia farmakologia genetyka hematologia histochemia histologia hydrochemia immunologia inżynieria genetyczna mikrobiologia morfologia neurologia onkologia rehabilitacja rolnictwo toksykologia 3

4 21 nauki medyczne biochemia biofizyka chemia medyczna chirurgia diabetologia radiodiagnostyka immunologia endokrynologia farmakologia fizjologia człowieka fizjoterapia genetyka człowieka ginekologia i położnictwo hematologia cytofizjologia histologia interna kardiochirurgia kardiologia laryngologia mikrobiologia morfologia neurologia okulistyka onkologia ortopedia rehabilitacja choroby wewnętrzne 22 nauki farmaceutyczne analiza farmaceutyczna biofarmacja botanika farmaceutyczna chemia analityczna chemia medyczna farmakologia farmakokinetyka mikrobiologia toksykologia 4

5 biotechnologia farmakodynamika 23 nauki weterynaryjne anatomia zwierząt bakteriologia fizjologia zwierząt chirurgia endokrynologia farmakologia ginekologia histologia immunologia mikrobiologia profilaktyka bakteriologia wirusologia farmakologia 24 matematyka algebra biomatematyka kombinatoryka biometria analiza geometria rachunek programowanie statystyka 25 fizyka astrofizyka fizyka ciała stałego astronomia biofizyka fizyka cieczy fizyka komputerowa fizyka teoretyczna fizyka chemiczna fizyka medyczna fizyka jądrowa geofizyka 5

6 modelowanie matematyczne nanotechnologia optoelektronika optyka półprzewodniki 26 nauki chemiczne biochemia analiza chemiczna kataliza biotechnologia chemia kwantowa chemia analityczna chemia fizyczna chemia organiczna chemia nieorganiczna chemia medyczna elektrochemia fotochemia chemia analityczna chemia bioorganiczna kinetyka chemiczna chemia ciała stałego polimery 27 astronomia astrofizyka kosmologia heliofizyka 28 informatyka logistyka informatyka teoretyczna inżynieria oprogramowania cybernetyka systemy informatyczne sztuczna inteligencja bioinformatyka 6

7 diagnostyka techniczna elektromechatronika bazy danych inteligentne systemy oprogramowanie programowanie robotyka 29 architektura i urbanistyka architektura przemysłowa komputerowe wspomaganie projektowania planowanie przestrzenne konserwacja zabytków urbanistyka architektura 30 budownictwo budowa i eksploatacja dróg i mostów budowa i eksploatacja kolei budowa i eksploatacja lotnisk budowa i eksploatacja portów budownictwo lądowe budownictwo wodne hydraulika hydrodynamika hydrologia inżynieria sejsmiczna inżynieria budowlana komputerowe wspomaganie projektowania materiałoznawstwo mechanika ciała stałego mechanika techniczna mechanizacja oprogramowanie prefabrykacja projektowanie konstrukcji statyka i dynamika konstrukcji trwałość konstrukcji mechanika budowli teoria konstrukcji konstrukcje betonowe 7

8 konstrukcje drewniane mechanika konstrukcji 31 automatyka i robotyka cybernetyka automatyka przemysłowa automatyzacja procesów przemysłowych biomechanika elektromechanika elektromechatronika inteligentne systemy komputerowe wspomaganie projektowania maszyny elektryczne mechanika precyzyjna modelowanie procesów napęd obrabiarki technologia budowy maszyn obrabiarki skrawające odlewnictwo oprogramowanie optoelektronika pneumatyka projektowanie procesów technologicznych robotyka sterowanie ruchem systemy i sieci komputerowe teoria maszyn i mechanizmów systemy sterowania automatyka automatyka napędu elektrycznego 32 elektronika aparatura medyczna aparatura elektroniczna lasery łączność materiałoznawstwo mikromechanika nanoelektronika 8

9 nanotechnologia napęd elektryczny optoelektronika elektronika medyczna i biomedyczna technika jonowa teletechnika systemy i sieci komputerowe technika mikrofalowa technika laserowa transmisja danych automatyka napędu elektronika kwantowa technologia elektronowa inżynieria komputerowa układy elektroniczne fizyka ciała stałego elektronika jądrowa przyrządy półprzewodnikowe elektronika półprzewodników procesory (generatory kompilatorów, generacja kodu, kompilatory, interpretery, preprocesory, analizatory składni) 33 biocybernetyka i inzynieria biomedyczna aparatura medyczna, biomedyczna, elektromedyczna bioinformatyka bioinżynieria biomechanika inżynieria biomedyczna biocybernetyka biofizyka informatyka medyczna elektronika medyczna i biomedyczna 34 elektrotechnika aparatura elektroniczna diagnostyka techniczna diagnostyka maszyn elektroenergetyka elektromechatronika komputerowe wspomaganie projektowania 9

10 maszyny elektryczne i transformatory materiałoznawstwo napęd elektryczny optoelektronika elektrotechnika górnicza elektrotechnika przemysłowa elektrotermia automatyka i inżynieria komputerowa systemy i sieci komputerowe technika wysokich napięć materiałoznawstwo robotyka sieci i systemy elektroenergetyczne 35 telekomunikacja łączność radiokomunikacja teleinformatyka radionawigacja optoelektronika transmisja danych przetwarzanie obrazów przetwarzanie sygnałów sieci telekomunikacyjne sieci komputerowe 36 górnictwo i geologia inżynierska gazownictwo hydrogeologia górnictwo inżynieria naftowa maszyny górnicze materiałoznawstwo mechanizacja górnictwa petrofizyka górnictwo odkrywkowe górnictwo podziemne 10

11 geologia górnicza geologia inżynierska geologia złóż geomechanika geofizyka budownictwo górnicze geotechnika 37 inżynieria materiałowa ceramika elektrochemia inżynieria metali kompozyty komputerowe modelowanie procesów materiałoznawstwo materiały dla elektrotechniki i elektroniki mechanika materiałów metalografia nanotechnologia odlewnictwo optoelektronika polimery spawalnictwo przetwórstwo tworzyw tworzywa sztuczne metaloznawstwo obróbka cieplna biomateriały inżynieria materiałów materiały magnetyczne fizyka metali fizyka ciała stałego fizyka ciekłych kryształów 38 metalurgia hutnictwo komputerowe modelowanie procesów materiałoznawstwo odlewnictwo 11

12 stalownictwo metaloznawstwo hydrometalurgia, metalurgia żelaza metalurgia stali przeróbka plastyczna metalurgia metali nieżelaznych elektrochemia fizykochemia 39 inżynieria i ochrona środowiska biotechnologia środowiska klimatyzacja chłodnictwo ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja ochrona środowiska gazownictwo geochemia gleboznawstwo hydraulika hydrochemia hydrodynamika hydrologia mikrobiologia modelowanie matematyczne rolnictwo inżynieria środowiska oczyszczanie ścieków kształtowanie środowiska gospodarka odpadami ekologia chemia rolna biochemia gospodarka wodna 40 inzynieria chemiczna aparatura chemiczna aparatura procesowa hydrodynamika inżynieria bioprocesowa inżynieria procesowa 12

13 modelowanie procesów technologia chemiczna 41 technologia chemiczna biotechnologia ceramika chemia fizyczna chemia organiczna chemia nieorganiczna elektrochemia fotochemia karbo- i petrochemia kinetyka chemiczna materiałoznawstwo nawozy chemia i technologia tworzyw technologia barwników chemia i technologia węgla 42 włókiennictwo materiałoznawstwo mechanika maszyn obróbka włókna fizyka i fizykochemia polimerów technologia włókien włókiennicza inżynieria mechaniczna przędzalnictwo 43 mechanika aerodynamika aparatura przemysłowa balistyka biomechanika chłodnictwo ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja diagnostyka techniczna diagnostyka maszyn hydrodynamika komputerowe wspomaganie projektowania 13

14 lotnictwo mechanika ciała stałego mechanika cieczy mechanika maszyn mechanika kompozytów mechanika materiałów mechanika ogólna mechanika precyzyjna mechanika techniczna napęd obrabiarki odlewnictwo optyka paliwa przetwórstwo tworzyw robotyka silniki spawalnictwo termodynamika stateczność konstrukcji dynamika maszyn teoria maszyn i mechanizmów turbiny dynamika konstrukcji lotniczych dynamika pojazdów technologia maszyn 44 budowa i eksploatacja maszyn chłodnictwo diagnostyka techniczna diagnostyka maszyn dynamika maszyn hydraulika inżynieria produkcji kompozyty komputerowe wspomaganie projektowania lotnictwo łożyska maszynoznawstwo maszyny górnicze i hutnicze maszyny rolnicze 14

15 maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego maszyny robocze maszyny przepływowe technologia maszyn automatyzacja procesów maszyny i urządzenia energetyczne materiałoznawstwo materiały kompozytowe mechanika ciała stałego mechanika maszyn mechanika precyzyjna mechanika techniczna mechanizacja napęd i sterowanie hydrauliczne układy napędowe modelowanie procesów eksploatacji i technologicznych nanotechnologia narzędzia obróbka skrawaniem narzędzia skrawające obrabiarki odlewnictwo optyka paliwa pneumatyka pompy i układy pompowe programowanie projektowanie procesów technologicznych polimery przetwórstwo tworzyw silniki spalinowe spawalnictwo sprężarki teoria maszyn i mechanizmów turbiny silniki lotnicze 15

16 45 transport inżynieria ruchu modelowanie procesów napęd nawigacja silniki sterowanie ruchem ekonomika transportu bezpieczeństwo transportu organizacja transportu diagnostyka techniczna pojazdy szynowe 46 technologia drewna drzewnictwo fizyka drewna technologia tworzyw drzewnych narzędzia meblarstwo obróbka drewna obrabiarki konstrukcje z drewna tworzywa chemiczna technologia drewna mechaniczna technologia drewna 47 towaroznawsto włókiennicza mikrobiologia żywności towaroznawstwo artykułów spożywczych towaroznawstwo przemysłowe towaroznawstwo włókiennicze mikrobiologia przemysłowa 16

17 48 agronomia agronomia fizjologia roślin i zwierząt ekologia i ochrona środowiska genetyka roślin gleboznawstwo hodowla roślin inżynieria genetyczna inżynieria rolnicza maszyny rolnicze mechanika materiałów mechanizacja mikrobiologia modelowanie matematyczne nasiennictwo nawozy rolnictwo sadownictwo statystyka technika toksykologia ochrona roślin herbologia agrotechnika chemia rolna 49 technika rolnicza chłodnictwo hodowla roślin inżynieria rolnicza maszynoznawstwo maszyny rolnicze mechanizacja modelowanie procesów nasiennictwo paliwa przetwórstwo tworzyw rolnictwo agrotechnika 17

18 eksploatacja maszyn rolniczych 50 melioracje wodne hydraulika mechanizacja robót hydrologia gospodarka wodna budownictwo wodno-melioracyjne budownictwo wodne inżynieria środowiska 51 ogrodnictwo fizjologia roślin botanika generyka roślin hodowla roślin mechanizacja nasiennictwo warzywnictwo sadownictwo ochrona roślin 52 rybactwo hydrochemia ichtiologia rybactwo śródlądowe narzędzia technika rybacka 53 technologia żywności i żywienia biotechnologia żywności i żywienia chłodnictwo dietetyka aparatura przemysłu spożywczego inżynieria żywności inżynieria procesowa żywienie człowieka mikrobiologia technologia żywności i żywienia 18

19 chemia i biochemia żywności przechowalnictwo 54 zootechnika anatomia zwierząt biotechnologia fizjologia zwierząt genetyka zwierząt hodowla zwierząt profilaktyka weterynaryjna ochrona środowiska zoohigiena żywienie zwierząt paszoznawsto pszczelnictwo 55 nauki leśne hodowla lasu mechanizacja leśnictwa ekonomika leśnictwa botanika nasiennictwo ekologia lasu i ochrona środowiska leśnictwo użytkowanie lasu entomologia fitopatologia leśna 56 medycyna alergologia anastezjologia anatomia człowieka pediatria biofizyka chirurgia cytologia, ginekologia, położnictwo diabetologia radiologia i radiodiagnostyka endoskopia farmakologia fizjoterapia gastrologia 19

20 genetyka medycyna sądowa hematologia histologia patologia interna kardiochirurgia kardiologia laryngologia mikrobiologia patomorfologia neurologia okulistyka onkologia ortopedia rehabilitacja toksykologia choroby wewnętrzne dermatologia i wenerologia epidemiologia psychiatria Pulmonologia 57 biologia medyczna biochemia biologia molekularna biotechnologia chemia medyczna cytologia farmakologia genetyka histologia immunologia mikrobiologia patomorfologia informatyka medyczna biofizyka analityka medyczna/kliniczna parazytologia fizjologia anatomia neurochemia 20

21 58 pielęgniarstwo medycyna społeczna pielęgniarstwo 59 stomatologia stomatologia zachowawcza parodontologia protetyka stomatologia ogólna chirurgia szczękowa stomatologia dziecięca ortodoncja 60 nauki kultury fizycznej biomechanika fizjoterapia rehabilitacja medycyna sportu rekreacja ruchowa teoria sportu metodyka wychowania fizycznego 61 energetyka gazownictwo sieci i systemy elektroenergetyczne elektrownie automatyka urządzeń elektroenergetycznych maszyny i urządzenia energetyczne inżynieria komputerowa kotły gospodarka energetyczna sieci i systemy elektroenergetyczne karbochemia technika cieplna 21

22 62 technika nawigacji inżynieria ruchu nawigacja bezpieczeństwo transportu automatyzacja nawigacji hydrografia 63 kształtowanie środowiska gleboznawstwo mikrobiologia agrometeorologia chemia środowiska melioracje 22